ТАБЕЛА
ТЕРИТОРИЈАЛНА ЈЕДИНИЦА
Суботица
Зрењанин
Кањижа
Панчево
Сомбор
Врбас
Град Нови Сад
Сремска Митровица
Звездара
Земун
Савски венац
Лозница
Шабац
Ваљево
Смедерево
Град Пожаревац
Аранђеловац
Крагујевац
Ћуприја
Бор
Кладово
Неготин
Зајечар
Прибој
Ужице
Чачак
Врњачка Бања
Нови Пазар
Трстеник
Град Ниш
Прокупље
Пирот
Лесковац
Град Врање
Косовска Митровица
ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА
ОБ Суботица
ОБ Зрењанин
ОБ Кикнда
ОБ Панчево
ОБ Сомбор
ОБ Врбас
Институт за плућне болести С
Каменица
ОБ С. Митровица
КБЦ Звездара
КБЦ Бежанијска Коса
КБЦ Земун
КБЦ Драгиша Мишовић
ОБ Лозница
ОБ Шабац
ОБ Ваљево
ОБ Смедерево
ОБ Пожаревац
ОБ Аранђеловац
КЦ Крагујевац
ОБ Ћуприја
ОБ Бор
ОБ Кладово
ОБ Неготин
ОБ Зајечар
ОБ Прибој
ОБ Ужице
ОБ Чачак
СБ за интерне болести В Бања
ОБ Н Пазар
ОБ Крушевац
КЦ Ниш
ОБ Прокупље
ОБ Пирот
ОБ Лесковац
ОБ Врање
ЗЦ Косовска Митровица
БРОЈ
ПОСТЕЉА ЗА
ПАЛИЈАТИВНО
ЗБРИЊАВАЊЕ
8
8
6
12
8
8
10
12
16
10
12
10
6
8
8
8
8
5
10
10
5
4
5
8
6
12
10
12
6
10
16
4
6
10
10
6
Download

ТАБЕЛА