НЕДЕЉНИ РАСПОРЕД РАДА ЗА ПЕРИОД
----------06.04.2015. – 10.04.2015.--------------ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ ОДРАСЛИХ
ЛЕКАР
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
Др Љиљана Никчевић
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
Др Ивана Николић Брстина
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
Др Александра Здравковић Михајловић
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
Др Софија Вукадиновић Неранџић
ПРЕВЕНТИВНИ
ЦЕНТАР
ПРЕВЕНТИВНИ
ЦЕНТАР
ПРЕВЕНТИВНИ
ЦЕНТАР
ПРЕВЕНТИВНИ
ЦЕНТАР
Др Нада Јаук Тројановић
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
Др Јасенка Маринковић
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
Др Слађана Лекић
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
Др Бранислава Ђорђевић
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
Др Нада Тодоровић
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
Др Весна Тодоровић
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
Др Весна Радуловић
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
Др Јелена Менковић
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
Др Анђелка Јовановић
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
Др сц. мед. Дејан Димић
11:30 - 14:00
---
11:30 - 14:00
---
Др Љиљана Тимотијевић
ПЕТАК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПУЛМОЛОШКЕ
РЕХАБИЛИТАЦИЈУ
ЛЕКАР
Др Дејан Жујовић
Др Тања Улетиловић
Др Зорица Поповић
Прим. др Љупка Стојановић
Мр. сц. мед. Петар Радоја
Др Драгица Савић
ИНТЕРВЕНЦИЈЕ
ПОНЕДЕЉАК
ТЕРАПИЈУ,
И
ПЕТАК
Одсек за пулмолошке интервенције и терапију
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИКЈ
Одсек за кардиологију
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
АТД ЗЕМУН
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
СРЕДА
КАРДИОЛОГИЈУ
ЧЕТВРТАК
АТД ЗЕМУН
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
УТОРАК
И
АТД ЗЕМУН
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
АТД ЗЕМУН
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ОДЕЉЕЊЕ ЗА АЛЕРГОЛОГИЈУ И КЛИНИЧКУ ИМУНОЛОГИЈУ
ЛЕКАР
Мр. сц. мед. Горана Шовљански
Др Ивана Микавица
Др сц. мед Дарко Кнежевић
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ОДЕЉЕЊЕ ЗА
ИСТРАЖИВАЊЕ
ЕПИДЕМИОЛОГИЈУ,
ЛЕКАР
Др Радмила Ћурчић
ПОНЕДЕЉАК
МЕДИЦИНСКУ
УТОРАК
ПРЕ ПОДНЕ
СТАТИСТИКУ
СРЕДА
И
ПРИМЕЊЕНО
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
ПРЕ ПОДНЕ
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ ДЕЦЕ И ОМЛАДИНЕ
ЛЕКАР
Прим. др Лидија Сагић
Прим. др Зоран Бранковић
Др Весна Гојаковић
Др Зоран Леси
Др Дејан Дабић
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ГОДИШЊИ
ОДМОР
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ГОДИШЊИ
ОДМОР`
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ГОДИШЊИ
ОДМОР
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ГОДИШЊИ
ОДМОР
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ ЗЕМУН
Земун, Цара Душана 178
ЛЕКАР
Др Смиљана Орловић
Др Марко Мажибрада
Др Смиљана Стаменковић
Др Снежана Пилиповић
Др Слађана Савић Јовановић
ПОНЕДЕЊАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
СЛОБОДАН ДАН
ГОДИШЊИ
ОДМОР
ПРЕ ПОДНЕ
ГОДИШЊИ
ОДМОР
ПРЕ ПОДНЕ
ГОДИШЊИ
ОДМОР
ПРЕ ПОДНЕ
ГОДИШЊИ
ОДМОР
ПРЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ПОСЛЕ ПОДНЕ
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПЛУЋНЕ БОЛЕСТИ И ТУБЕРКУЛОЗУ ОБРЕНОВАЦ
Обреновац, Узун Миркова 10
ЛЕКАР
Др Мирослав Вићентијевић
Др Јован Стоиљковић
ПОНЕДЕЉАК
УТОРАК
СРЕДА
ЧЕТВРТАК
ПЕТАК
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ПРЕ ПОДНЕ
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
ДРЖАВНИ
ПРАЗНИК
Download

недељни распоред рада за период ---------