Немањина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: [email protected]
web sajt: www.csu. rs
жиро рачун : 840-941668-55
Понуда семинара за мај 2014. године
Примена
технологије у
учионици
(Learning
Technologies for
the Classroom)
Кат.
број
153-03-00019/2014-06
Назив семинара
Датум
10. 05.
2014.
Аутор(и) и реализатор(и)
Маја Јерковић,
Марија Лукач
Садржај семинара
1. Увод
у
употребу
технологије у настави
2. Употреба технологије у
условима
скромне
опремљености школа
3. Употреба
друштвених
мрежа у образовне сврхе
4. Употреба
мобилних
телефона у настави
Циљна група
Рок за
пријаву
Бодови,
компетенције
и приоритети
Цена
бесплатно
*
Наставници енглеског
језика
07.05.2014.
Максималан
број
учесника: 20
8 бодова
бесплатно
**
300,00*
Експеримент −
сигуран пут до
трајног и
применљивог
знања
643
24.-25.
05.2014.
Драгана Вуњак,
Бранислава ДилберКосић,
Сенка Хелдрих
Значај и улога експеримента у
процесу стицања знања; Вода
− својства, значај, кружење у
природи, загађивање;
Кретање − облици и
карактеристике; Материјали –
својства; Смеше − појам,
подела, раздвајање састојака
смеша
наставник разредне наставе,
васпитач у
предшколској установи
21.05.2014.
Максималан
број
учесника: 24
16 бодова
К1
П: 5, 6
Напомена: У табели је исказана цена по семинару, по особи. Она се разликује за учеснике из општине Кикинда, јер је цена семинара субвенционисана од стране локалне
самоуправе. Цена/котизација покрива трошкове издавања уверења, материјал и освежење. Котизација не покрива трошкове исхране.
*Цена/котизација семинара по особи које финансира Општина Кикинда.
** Цена/котизација семинара по особи које не финансира Општина Кикинда
2.600,00
**
МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА ДО
3 МЕСЕЦА ЗА
ШКОЛЕ.
Немањина 23, Кикинда
Тел/факс: 0230/404-830
E-mail: [email protected]
web sajt: www.csu. rs
жиро рачун : 840-941668-55
Понуда семинара за мај 2014. године
Назив семинара
Како још може
да се учи
историја
Школа ненасиља
Кат.
број
178
110
Датум
31. 05.
2014.
07.-08.
06.2014.
Аутор(и) и реализатор(и)
Садржај семинара
Циљна група
Милка Крњајић,
Оливера Петровић,
Марија Ранђеловић,
Сања Вучковић
Изазови са којима се сусрећу
наставници историје (садржај, начин
рада, процена постигнућа); Могући
начини приступа настави историје и
улога наставника; Анализа и процена
уџбеника историје; Врста и употреба
савремених историјских извора;
Употреба нових технологија у
настави историје (телевизија,
интернет; Израда сценарија за
часове; Формирање етно-архивске
учионице – кутка.
наставник предметне наставе
– основна школа,
наставник предметне наставе
– гимназија,
наставник општеобразовних
предмета – средња
стручна школа, васпитач у
дому ученика
Милица Брстина
Кочиш, Јован Кочиш
Теоријске основе у раду са
проблемом насиља; Разумевање
и реаговање на проблеме
насиља; Технике ненасилне
комуникације; Упознавање
протокола реаговања у мрежи
институција у ситуацији
насиља
наставник разредне наставе,
наставник предметне наставе –
основна школа и средња школа;
наставник у школи за образовање
ученика са сметњама у развоју,
наставник у школи за образовање
одраслих, наставник у основној и
средњој уметничкој школи, васпитач
у предшколској установи,
медицинска сестра – васпитач,
васпитач у дому ученика, стручни
сарaдник у предшколској
установи/школи, сарадник,
директор/помоћник директора
Рок за
пријаву
Бодови,
компетенције
и приоритети
Цена
200,00*
28.05.2014.
Максималан
број
учесника: 30
8 бодова
К1
П: 5, 6
1.500,00
**
МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА ДО
3 МЕСЕЦА ЗА
ШКОЛЕ.
300,00*
04.06.2014.
Максималан
број
учесника: 25
16 бодова
К3
П: 1, 4
2.600,00
**
МОГУЋНОСТ
ОДЛОЖЕНОГ
ПЛАЋАЊА ДО
3 МЕСЕЦА ЗА
ШКОЛЕ.
Пријаве за семинаре доставити благовремено путем е-maila: [email protected]
Особa задуженa за семинаре: Гордана Трнић Иличић, Тел: 0230/404-830
Напомена: У табели је исказана цена по семинару, по особи. Она се разликује за учеснике из општине Кикинда, јер је цена семинара субвенционисана од стране локалне
самоуправе. Цена/котизација покрива трошкове издавања уверења, материјал и освежење. Котизација не покрива трошкове исхране.
*Цена/котизација семинара по особи које финансира Општина Кикинда.
** Цена/котизација семинара по особи које не финансира Општина Кикинда
Download

Понуда семинара за мај 2014. године