ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
ÖZGEÇMİŞ
Adı Soyadı: Emine Türkmen
Doğum Tarihi: 31 Mart 1963
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Hemşirelik
İstanbul Üniversitesi
1984
Y. Lisans
Hemşirelik
İstanbul Üniversitesi
1987
Doktora
Hemşirelik
İstanbul Üniversitesi
1997
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışmanı:
Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaları tehdit eden hastane enfeksiyonlarının kaynakları,
Yrd. Doç. Dr. Birsen Yürügen
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)
Danışmanı:
ve
Hemşirelikte vaka yönetimi yöntemi ve hasta bakımı üzerine etkileri, Prof Dr. Sevgi Oktay
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Hemşire
Koroner Yoğun Bakım Ünitesi ve Servis, İstanbul
Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
1984- 1985
Hemşire
Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
Ünitesi,
1985-1987
Sorumlu Hemşire
Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü
Ünitesi,
1987-1990
Araştırma Görevlisi
İstanbul
Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu
Nightingale
1990-1995
Eğitim ve Araştırma
Hemşiresi
Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim
ve Araştırma Merkezi (SANERC), Vehbi Koç Vakfı
Amerikan Hastanesi
1995-1999
Florence
1
Eğitim ve Araştırma
Hemşiresi
Vehbi Koç Vakfı Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim
ve Araştırma Merkezi (SANERC)
Yarı Zamanlı
Öğretim Üyesi
Hemşirelik Yüksek Okulu, Koç Üniversitesi
Yrd. Doç.
Yrd. Doç.
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu
Müdür, Semahat Arsel Hemşirelik
Araştırme Merkezi (SANERC)
Eğitim
Hemşirelik Yüksekokulu, Koç Üniversitesi
ve
2003
2004-2009
2009-Halen
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri: Yok
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları: Yok
Projelerde Yaptığı Görevler:
Özel bir hastanede YYBÜ’nde fizik koşulların iyileştirilmesi ile çalışanların eğitiminin bakım
kalitesine etkileri, Proje yürütücüsü, 2007 (Vehbi Koç Vakfı tarafından desteklenmiştir)
İstanbul’daki hastanelerde çalışan hemşirelerin çalışma ortamının değerlendirilmesi, Proje
yürütücüsü, 2011 (İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile Koç Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu tarafından desteklenmiştir)
İdari Görevler:
İdari Görev
Görev Yeri
Görev Süresi
Müdür
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve
Araştırme
Merkezi
(SANERC),
Koç
Üniversitesi HYO
2004-2009
Komite Sekreteri
Vehbi Koç Vakfı Hemşirelik Fonu Proje
Destekleme Komitesi
2004-2009
Yönetim Kurulu Üyesi
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
2004→halen
Etik Komite Üyesi
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
2004-2011
Müfredat Komitesi
Üyesi
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
2009-2011
Kurs Koordinatörlüğü
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve
Araştırme
Merkezi
(SANERC),
Koç
Üniversitesi HYO
2004→Halen
SANERC Eğitim
Planlama Hemşiresi
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve
Araştırme
Merkezi
(SANERC),
Koç
Üniversitesi HYO (Amerikan Hemşirelik
Belgelendirme Merkezi –ANCC)
2010→24 Ekim
2014
2
Birinci Sınıf Öğrencileri
Koordinatörlüğü
Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
2012→2013
Öğrenci
Koordinatörlüğü
Koç Üniversitesi Hemşirelik
(her yıl farklı sınıflar)
2009→2013
Komitesi Üyesi
SANERC Akreditasyon Komitesi Üyesi
2013-halen
Diğer Görev
Görev Yeri
Görev Süresi
Komisyon Üyesi
Performans Komisyonu, Türk Hemşireler
Derneği (Hemşirelik Aktiviteleri ve
Hemşirelik Hizmetleri Yönetmeliği)
2005-2010
Komisyon Üyesi
Hemşirelik Lisans Programı Standartlarını
Hazırlama Komisyonu, Hemşirelik Eğitim
Derneği
2011-2013
Komisyon Üyesi
Sağlık Bakanlığı Acil Hemşireliği Sertifika
Programı
2011
Komisyon Üyesi
Hemşirelik Lisans Programı Standartlarını
Hazırlama Komisyonu, HEPDAK Derneği
2013-Halen
Yüksekokulu
Diğer Görevler:
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:
Türk Hemşireler Derneği
Üye, 1987-halen
Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği
Kurucu Üye, 1992
Yönetim Kurulu Üyesi, 1992-1999
Başkan, 1994-1995
Denetleme Kurulu Üyesi, 2006-2013
Yedek Yönetim Kurulu Üyesi 2013-halen
Diyabet Hemşireliği Derneği
Üye, 1996-halen
İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu Mezunları
Derneği
Üye, 1996-halen
Yönetim Kurulu Üyesi, 2005-2007
Yönetici Hemşireler Derneği
Denetleme Kurulu Üyesi, 2012-halen
Nöroloji Hemşireleri Derneği
Yönetim Kurulu Üyesi, 2013
Diğer Üyelikler:
Editör, Hakemlik ve Yayın Danışma Kurulu Üyeliği
3
Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, Koç Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Semahat Arsel Hemşirelik Eğitim ve Araştırme Merkezi (SANERC) dergisi
Editör, 2004-Halen
Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Maltepe Üniversitesi HYO, 2008-2011
Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi, Yönetici Hemşireler Derneği, 2014-halen
Ödüller:
Türkmen E, Badır A, Balcı S, Topçu-Akkuş S. Hemşirelik iş indeksi-hemşirelik çalışma
ortamını değerlendirme ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: güvenilirlik ve geçerlilik
çalışması. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Poster bildiri birincilik
ödülü, Antalya, 5-9 Ekim 2010.
Türkmen, E. Yaşam Bekçisi (Life Keeper) - Avrupa Yoğun Bakım Hemşire Dernekleri
Federasyonu (European federation of Critical Care Association=EfCCNA) ve Sırbistan
Yoğun Bakım, Anestezi ve Reanimasyon Hemşireleri Derneği (Udrujenze SestaraIntensive, Anesthesia, Reanimation=UINARS), Sırbistan, 25 Mayıs 2013.
Son üç yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz
döneminde verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dönem
Güz
2014
Bahar
Dersin Adı
Haftalık Saati
Öğrenci
Sayısı
Teorik
Uygulama
Patofizyoloji (lisans)
3
-
32
Hemşirelikte Yönetim
Uygulaması (yüksek lisans)
-
6
4
Sağlık hizmetlerinde
personel yönetimi (yüksek
lisans)
3
-
4
Hemşirelikte Yönetim
(yüksek lisans)
3
-
4
Hemşirelikte Yönetim
Semineri (yüksek lisans)
-
-
4
Hemşirelikte Liderlik (lisans)
2
8
38
Hemşirelikte Yönetim
(yüksek lisans)
3
-
4
Hemşirelikte Yönetim
Semineri (yüksek lisans)
-
-
4
Fizyolojik Süreçler ve
Hemşirelik Değerlendirmesi
I – Aysel Badır ve Şeyda
Özcan ile birlikte (yüksek
lisans)
2
-
20
4
Güz
2013
Bahar
Güz
2012
Bahar
Patofizyoloji (lisans)
3
-
36
Genel Sağlık (lisans)
2
8
26
Hemşirelikte Liderlik (lisans)
2
8
28
Patofizyoloji (lisans)
3
-
32
Genel Sağlık (lisans)
2
8
36
Hemşirelikte Liderlik (lisans)
2
8
22
ESERLER
A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
A1. Turkmen E, Sevinc S, Ilhan M. Intensive care units in Turkish hospitals: do they
meet the minimum standards?. Journal of Nursing in Critical Care, (2014).
doi:
10.1111/nicc.12066
A2. Turkmen E, Baykal U, Seren Intepeler S, Altuntas S. Nurses’ perceptions of and
factors promoting patient safety culture in Turkey. Journal of Nursing Care Quality,
28(4):360-367 (December 2013).
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)
basılan bildiriler
B1. Turkmen E, Badır A, Albayrak S, Topçu I, Kebapçı A, Göktepe G, Miral M, Ak Ozcan D,
Serbest S. The practice environment, burnout, and turnover conditions of nurses working
in Istanbul hospitals. Nursing management Congress, Poster presentation (P59), Las
Vegas, Nevada, USA, October 13-16, 2014.
B2. Yazıcı Korkmaz O, Turkmen E, Abalı S, Balcı S. Critical care nursing course in Turkey:
The views of attendees and managers – A pilot study. 10th Congress of the World
Federation of Societies of Intensive and Critical Care Medicine, 63rd Congress of the Italian
Society of Analgesia, Anaesthesia, Resuscitation and Intensive Care and the 6th Annual
Congress of the World Federation of Critical Care Nurses, Poster presentation, Florence,
Italy, 28 Ağustos–1 Eylül August 28 - September 1, 2009.
B3. Uğur E, Karamahmut S, Akbal E, Turkmen E, Uçak B, Güngör ES, Afacan S, Tunç S,
Ersoy Ö, Yeşilyurt S, Demir H, Patan Ç. A new method to indicate patient dependency:
Yeditepe patient classification scale, 4th International Nursing Management Conference,
Poster presentation (P088), Antalya, October 13-15, 2008.
B4. Turkmen E, Uslu A, Eregenez H, Söylemez D, Aslan A. Defining the size of the
nursing workforce according to patient needs at a private hospital, III. International
Nursing Management Conference, Oral presentation, Kusadası, November 9-11, 2006.
B5. Eren G, Turkmen E. The comparison of fixed and flexible teams who work in the
operating rooms. II. International Perioperative Nursing, Istanbul, May 2004.
5
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
D1. Türkmen E, Badır A, Ergün A. Koroner arter hastalıkları risk faktörleri: primer ve
sekonder korunmada hemşirelerin rolü. Acıbadem Sağlık Bilimleri Dergisi, 3(4): 223-231
(2012).
D2. Türkmen E, Baykal Ü, Seren Ş, Altuntaş S. Hasta güvenliği kültürü ölçeğinin
geliştirilmesi. Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi, 14(4): 38-46 (2011).
D3. Türkmen E, Badır A, Balcı S, Topçu-Akkuş S. Hemşirelik iş indeksi-hemşirelik
çalışma ortamını değerlendirme ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: güvenilirlik ve geçerlilik
çalışması. HEMARGE Dergisi, 13(2): 5-20 (2011).
D4. Türkmen E, Uslu A. Özel bir hastanede hemşirelerin dolaylı bakım uygulamalarının
değerlendirilmesi. İ.Ü.F.N. Hem. Derg., 19(2):60-67 (2011).
D5. Türkmen E, Işık I, Balcı S, Akkuş-Topçu S, Abalı S, Karaçay P. Kardiyopulmoner
resüsitasyon (KPR) kursuna katılan Hemşirelik/Sağlık Yüksekokulu öğrencilerinin başarı
durumları ve kursla ilgili görüşleri. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi, 13(2): 55-62 (2009).
D6. Türkmen E. İnvasif mekanik ventilasyon ve mekanik ventilasyondaki hastanın
bakımı. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(2):22-29 (2005).
D7. Eti Aslan F, Türkmen E. Hastaya kendi ağrısını kontrol etmeyi sağlayan bir yöntem:
Hasta kontrollü analjezi. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2(1):6-11 (2005).
D8. Sepit D, Türkmen E, Sevinç S. Enteral beslenme. Yoğun Bakım, 6:23-32 (2002).
D9. Türkmen E, Sevinç S, Horasan E, Küçükerenköy F, Bulut Çepni B, Taşkın Ö, Paçor F,
Gökberber İ. Değişik pozisyonlarda santral venöz basınç ölçüm sonuçlarının kıyaslanması.
Yoğun Bakım, 6:59-64 (2002).
D10. Türkmen E. Akut koroner sendromların tanımı, risk faktörleri ve fizyopatolojisi.
Yoğun Bakım, 4 (1):15-21 (2000).
D11. Türkmen E. Akut miyokard infarktüslü hastaların bakımı. Yoğun Bakım, 4 (1): 3548 (2000).
D12. Türkmen E. Hemşirelikte vaka yönetimi ve hasta bakımı üzerine etkileri. Yoğun
Bakım,1(2):69-76 (1997).
D13. Türkmen E. Göğüs ağrısı (çeviri/uyarlama). Hemşirelik Bülteni, 7(33):73-81
(1994).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
E1. Türkmen E, Badır A, Balcı S, Topçu-Akkuş S. Hemşirelik iş indeksi-hemşirelik çalışma
ortamını değerlendirme ölçeğinin Türkçe’ye uyarlanması: güvenilirlik ve geçerlilik
çalışması. 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi Hemşirelik Programı, Poster bildiri (İç
Hastalıkları Dergisi, 17(Suppl 1): 12), Antalya, 5-9 Ekim 2010.
6
E2. Türkmen E, Baykal Ü, Seren Ş, Altuntaş S. Hasta güvenliği kültürü ölçeğinin
geliştirilmesi. Hasta Bakımı ve Hasta Güvenliği Kongresi, Sözel bildiri, Zonguldak, 3-6
Haziran 2010.
E3. Türkmen E, Çiğdem Z, Yıldız S, Dörtbudak Z, Göktepe N, Şenocak M. Özel bir
hastanede YYBÜ’nde fizik koşulların iyileştirilmesi ile çalışanların eğitiminin bakım
kalitesine etkileri: pilot proje; ön test sonuçları. 53. Türkiye Ulusal Pediatri Kongresi, Sözel
bildiri, Marmaris, 21-25 Ekim 2009.
E4. Ö Taşkın, F Küçükenköy, Türkmen E, Pişkin A. Acil durumlarda tahliye. Türk Kalp
Damer Cerrahisi Derneği VII. Ulusal Kongresi, Sözel bildiri, Antalya, 23-27 Ekim 2002.
E5. Sevinç S, Türkmen E, Badır A, Sepit D. Vehbi Koç Vakfi Semahat Arsel Hemşirelik
Eğitim Ve Araştırma Merkezi (SANERC) tarafından düzenlenen eğitim programları. 1.
Uluslararası ve 5. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, Poster bildiri, Nevşehir, 19-22 Eylül
2001.
E6. Türkmen E, Pişkin A, Mutlu M, Küçükerenköy F. Mavi kod.
Hemşireliği Sempozyumu, Sözel bildiri, İstanbul, 2-3 Kasım 2001.
8. Yoğun Bakım
E7. Türkmen E, Üstündağ M, Sepit D, Kaya N, Yazıcı Ö, Mikalauskas M. Vehbi Koç Vakfı
Amerikan Hastanesi’nde katlarda çalışan hemşirelerin intravenöz ve oral uygulamalarına
ilişkin beceri gelişiminin değerlendirilmesi. Arslan A, Ecevit Alpar Ş, Karabacak Ü, Engin F,
Orak N, editor. I. Uluslararsı ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. İstanbul; 2001. s.
493-496 (Antalya, 29 Ekim-2 Kasım 2000).
E8. Mikalauskas M, Üstündağ M, Pişkin A, Türkmen E, Yazıcı Ö, Kaya N, Mutlu M, Boyoğlu
R, Hoşavcı E, Karakuş M. Vehbi Koç VakfI Amerikan Hastanesi’nde hemşirelik
uygulamalarına ilişkin standartların geliştirilmesi. Arslan A, Ecevit Alpar Ş, Karabacak Ü,
Engin F, Orak N, editor. I. Uluslararsı ve VIII. Ulusal Hemşirelik Kongresi Kitabı. İstanbul;
2001. s. 354-357 (Antalya, 29 Ekim-2 Kasım 2000).
E9. Türkmen E, Sevinç S, Horasan E, Küçükerenköy F, Bulut Çepni B, Taşkın Ö, Paçor F,
Gökberber İ. Değişik pozisyonlarda santral venöz basınç ölçüm sonuçlarının kıyaslanması.
VI. Uluslararası Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Kongresi, Kalp ve Damar Cerrahisi Yoğun
Bakım Hemşireliği Bölümü, Sözel bildiri, Antalya, 24 Ekim 2000.
E10. Yürügen B, Durna Z, Türkmen E, Üstkan H. İç Hastalıkları Hemşireliği dersinde
öğrencilere kazandırılan becerilerin değerlendirilmesi. 3. Uluslararası Hemşirelik Eğitimi
Kongresi Kitabı. İstanbul; İ.Ü. Basımevi ve Film Merkezi, 1997 ss. 355-364. (Uluslararası
katılımlı 3. Hemşirelik Eğitimi Kongresi’nde sözel bildiri olarak sunulmuştur. 8-10 Eylül
1993).
E11. Yazıcı Ö, Sirkeoğlu B, Türkmen E, Şen S, Çetin F. Türkiye’deki yoğun bakım
ünitelerinin mevcut durumunun analizi. X. Ulusal Kardiyoloji Kongresi, Sözel bildiri (198),
İzmir, Ekim 1994.
E12. Türkmen E, Sarım S. İntraaortik balom pompalı hastanın bakımı. X. Ulusal
Kardiyoloji Kongresi, Sözel bildiri (198C), İzmir, Ekim 1994.
E13. Türkmen E. Yoğun bakım ünitesinde yatan hastaları tehdit eden hastane
enfeksiyonlarının kaynakları. Ulusal Cerrahi Kongresi, Sözel bildiri, İstanbul, Haziran 1988.
7
F. Diğer Yayınlar/Etkinlikler
F1. Kitap Yazarlığı ve Kitap Bölüm Yazarlığı
F1.1. Türkmen E. Kalp hastalıkları (Cardiac disorders). Çeviri editörleri, Ö Usta
Yeşilbakan, S Çelik. İç hastalıkları ve cerrahi hemşireliği (Medical surgical nursing).
İstanbul: Nobel Akademi Yayıncılık, s. 83-113. (2014). (baskıda).
F1.2. Ercan Türkmen E. Hemşire insan gücünün planlanması. İçinde: Ülkü Tatar Baykal,
E, Ercan Türkmen, editör. Hemşirelik hizmetleri yönetimi. İstanbul: Akademi Basın ve
Yayıncılık, s.409-438 (2014).
F1.3. Ercan Türkmen E. Hemşirelik bakım sunum sistemleri. İçinde: Ülkü Tatar Baykal,
E, Ercan Türkmen, editör. Hemşirelik hizmetleri yönetimi. İstanbul: Akademi Basın ve
Yayıncılık, s.439-460 (2014).
F1.4. Türkmen E. Kronik hastalıklar ve önemi.
İçinde: Z, Durna, editör. Kronik
hastalıklar ve bakım. İstanbul: Nobel Tıp Kitabevleri, s.37-49 (2012).
F1.5. Türkmen E. Koroner arter hastalıkları ve bakım. İçinde: Z, Durna, editör. Kronik
hastalıklar ve bakım. İstanbul: Nobel Kitabevleri, s.111-146 (2012).
F1.6. Badır A, Türkmen E. Elektrokardiyografi: EKG Analizi, Aritmilerin Tanı ve Tedavisi.
İstanbul: Özlem Grafik Matbaacılık (2002).
F2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Üstlendiği Görevler (Düzenleme Kurulu
Üyesi, Bilimsel Kurul Üyesi, Kongre/Sempozyum Başkanı-Sekreteri, Oturum Başkanı)
Yok
F3. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Üstlendiği Görevler (Düzenleme Kurulu Üyesi,
Bilimsel Kurul Üyesi, Kongre/Sempozyum Başkanı-Sekreteri, Oturum Başkanı)
Etkinlik
Görev
Tarih-Yer
F3.1. Türk Kardiyoloji Derneği ve Yoğun
Bakım Hemşireleri Derneği, “X. Ulusal
Kardiyoloji Kongresi, I. Ulusal
Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği
Sempozyumu”
Bilim Kurulu Üyesi
9-12 Ekim 1994
F3.2. Türk Kardiyoloji Derneği ve Yoğun
Bakım Hemşireleri Derneği, “XI. Ulusal
Kardiyoloji Kongresi, II. Ulusal
Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği
Sempozyumu”
Bilim Kurulu Üyesi
F3.3.
SANERC,
Vehbi
Koç
Vakfı
Amerikan Hastanesi ve The Methodist
Hospital, “Hemşirelikte Araştırma
Sempozyumu”
Düzenleme Kurulu Üyesi
4-5 Temmuz 1996
Bilim Kurulu Üyesi
İstanbul
F3.4. Türk Kardiyoloji Derneği ve Yoğun
Bakım Hemşireleri Derneği, “XIII.
Ulusal Kardiyoloji Kongresi, IV.
Ulusal Yoğun Bakım Hemşireleri
Derneği Sempozyumu”
Bilim Kurulu Üyesi
9-12 Ekim 1997
İzmir
9-12 Ekim 1995
İstanbul
8
F3.5. Türk Kardiyoloji Derneği ve Yoğun
Bakım Hemşireleri Derneği, “XIV.
Ulusal Kardiyoloji Kongresi, V.
Ulusal Yoğun Bakım Hemşireliği
Sempozyumu”
Bilim Kurulu Üyesi
F3.6. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi
Derneği ve Yoğun Bakım Hemşireleri
Derneği, V. Ulusal Göğüs Kalp Damar
Cerrahisi Kongresi, Kalp ve Damar
Cerrahisi Yoğun Bakım Hemşireliği
Bölümü”
Bilim Kurulu Üyesi
F3.7. Türk Kardiyoloji Derneği ve Yoğun
Bakım Hemşireleri Derneği, “XV. Ulusal
Kardiyoloji Kongresi, VI. Ulusal
Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği
Sempozyumu”
Bilim Kurulu Üyesi
F3.8.Türk Kardiyoloji Derneği ve Yoğun
Bakım Hemşireleri Derneği, “XVI.
Ulusal Kardiyoloji Kongresi, VII.
Ulusal Yoğun Bakım Hemşireleri
Derneği Sempozyumu”
Organizasyon
11-14 Ekim 2000
Bilim Kurulu Üyesi
Antalya
F3.9. Boehriger Ingelheim İlaç Tic.A.Ş ve
Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği,
“2000’li Yıllarda Akut Miyokard
Organizasyon Komitesi
Üyesi
6 Mayıs 2000 İzmir
10-13 Ekim 1998
Antalya
Oturum Başkanı
21-23 Ekim 1998
Antalya
9-12 Ekim 1999
İzmir
İnfarktüslü Hastaların Bakım ve
Tedavisi Eğitim Toplantısı”
15 Nisan 2000
Ankara
8 Nisan 2000
Adana
19 Şubat 2000
İstanbul
F3.10. Göğüs Kalp Damar Cerrahisi
Derneği ve Yoğun Bakım Hemşireleri
Derneği, VI. Ulusal Göğüs Kalp
Damar Cerrahisi Kongresi, Kalp ve
Damar Cerrahisi Yoğun Bakım
Hemşireliği Bölümü”
Bilim Kurulu Üyesi
21-25 Ekim 2000
Oturum Başkanı
Antalya
F3.11. Yoğun Bakım Hemşireleri
Derneği, VIII. Yoğun Bakım
Hemşireliği Sempozyumu”
Bilim Kurulu Üyesi
2-3 Kasım
İstanbul
F3.12. Yoğun Bakım Hemşireleri
Derneği, “I. Ulusal Yoğun Bakım
Hemşireliği Kongresi”
Bilim Kurulu Üyesi
27-28 Eylül 2002
F3.13. Türk Kalp Damar Cerrahisi
Derneği “Türk Kalp Damar Cerahisi
VII. Ulusal Kongresi”
Yoğun Bakım Hemşireleri
Derneği, Kardiyovasküler
YBH SempozyumuDüzenleme Komitesi ve
Bilim Kurulu Üyesi
2001
İstanbul
23-27 Ekim 2002
Antalya
9
F4.14. Koç Üniversitesi HYO SANERC,
Afet Yönetimi Kursu
Organizasyon Komitesi
Üyesi
19-20 Eylül 2005
F3.15. Yoğun Bakım Hemşireleri
Derneği, “III. Ulusal Yoğun Bakım
Hemşireliği Kongresi”
Bilim Kurulu Üyesi
Nisan 2007
İstanbul
Antalya
F3.16.
Zonguldak
Karaelmas
Üniversitesi, I. Ulusal Yatağa Bağımlı
Hasta Bakımı Kongresi
Bilim Kurulu Üyesi
Haziran 2008
Zonguldak
F3.17. İstanbul Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu, Uluslararası Katılımlı
VI. Ulusal Hemşirelik Eğitimi
Kongresi
Bilim Kurulu Üyesi
F3.18. Türk Kalp Vakfı, 21. Kalp Haftası
Etkinlikleri, “Kardiyopulmoner
Reüsitasyon Kursu”
Organizasyon Komitesi
Üyesi
Nisan 2009
F3.19. Yoğun Bakım Hemşireleri
Derneği, “4. Ulusal Yoğun Bakım
Hemşireliği Kongresi”
Bilim Kurulu Üyesi
15-17 Nisan 2010
Oturum Başkanı
Trabzon
22-25 Ekim 2008
Nevşehir
F4. Konuşmacı/Eğitici Olarak Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
F4.1. Kalp ve Damar Cerrahisi
Hemşireliği Sempozyumu - SANERC,
Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi
ve The Methodist Hospital
Konuşmacı, panelist
F4.2. I. Travma ve Acil Cerrahi
Kongresi - Acil Tıp Derneği
Konuşmacı, panelist (Acil
Hemşiresinin Görev ve
Sorumlulukları)
19-23 Eylül 1995
F4.3. Hemşirelikte Araştırma
Sempozyumu - SANERC, Vehbi Koç
Vakfı Amerikan Hastanesi ve The
Methodist Hospital
Konuşmacı, panelist
4-5 Temmuz 1996
F4.4. 2000’li Yıllarda Akut Miyokard
İnfarktüslü Hastaların Bakım ve
Tedavisi Eğitim Toplantısı
Eğitimci
F4.5. 2000’li Yıllarda Akut Miyokard
İnfarktüslü Hastaların Bakım ve
Tedavisi Eğitim Toplantısı
Eğitimci
F4.6. 2000’li Yıllarda Akut Miyokard
İnfarktüslü Hastaların Bakım ve
Tedavisi Eğitim Toplantısı
Eğitimci
1 Temmuz 1994
İstanbul
İstanbul
İstanbul
19 Şubat 2000
İstanbul
8 Nisan 2000
Adana
15 Nisan 2000
Ankara
10
F4.7. 2000’li Yıllarda Akut Miyokard
İnfarktüslü Hastaların Bakım ve
Tedavisi Eğitim Toplantısı
Eğitimci
F4.8. Uluslararası, VIII. Ulusal
Hemşirelik Kongresi - Marmara
Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Konuşmacı, panelist
(Türkiye’de Hemşirelik)
F4.9. Çokuluslu Ortadoğu Acil Tıp
Konuşmacı, panelist (Acil
Servis Organizasyonu)
4-7Ekim 2001
F4.10. 10. Ulusal Allerji ve Klinik
İmmünoloji Kongresi (I. Allerji
Hemşirelik Kongresi - UIusal Allerji
Klinik İmmünoloji Derneği
Eğitimci (Temel Yaşam
Desteği Kursu)
24-27 Eylül 2002
F4.11. Ulusal Diabet Kongresi -
Türkiye Diabet Vakfı
Konuşmacı, panelist (Diabetli
hastalarda Vaka Yönetimi)
12-16 Mayıs 2003
F4.12. II. Ulusal Yoğun Bakım
Hemşireliği Kongresi, Yoğun Bakım
Hemşireleri Derneği
Konuşmacı, konferans
(İnvasiv ve Noninvasiv
Mekanik Ventilasyon)
26-28 Eylül 2005
F4.13. “III. Ulusal Yoğun Bakım
Kongresi” - Yoğun Bakım
Hemşireleri Derneği
Konuşmacı, konferans (Sağlık
hizmetlerinde insandan
kaynaklanan hatalar)
6-8 Nisan 2007
F4.14. Kastamonu Devlet Hastanesi
Konuşmacı, konferans (Sağlık
hizmetlerinde insandan
kaynaklanan hatalar)
23 Mayıs 2007
Konferansı - Acil Tıp Derneği
6 Mayıs 2000
İzmir
29 Ekim - 2 Kasım
2000
Antalya
İstanbul
Adana
İstanbul
Kuşadası
Antalya
Kastamonu
F4.15. Resüsitasyon Derneği İleri
Yaşam Desteği Kursu
Eğitimci
1-3 Kasım 2007
İzmir
F4.16. “İleri Yaşam Desteği Kursu”
- Resüsitasyon Derneği
Eğitimci
1-2 Şubat 2008
F4.17. “İleri Yaşam Desteği Kursu”
- Resüsitasyon Derneği
Eğitimci
F4.18. “İleri Yaşam Desteği Kursu”
- Resüsitasyon Derneği
Eğitimci
F4.19. “İleri Yaşam Desteği Kursu”
- Resüsitasyon Derneği
Eğitimci
F4.20. “Uluslararası Katılımlı VI.
Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi”
– İ. Ü. Florence Nightingale HYO
Konuşmacı, konferans (Değişen
sağlık bakım hizmetlerinde
sertifika programları)
22-25 Ekim 2008
F4.21. “Hemşirelik Haftası
Programı” - Yeditepe Üniversitesi
Konuşmacı, panelist
15 Mayıs 2009
İstanbul
16-17 Şubat 2008
İstanbul
15-17 Mart 2008
İstanbul
4-5 Nisan 2008
İstanbul
(Hemşirelik örgütleri ve
sertifika programları)
Nevşehir
İstanbul
11
Hastanesi
F4.22. “III. Uluslararası Hasta
Güvenliği Kongresi” – Hasta
Güvenliği Derneği
Konuşmacı, panelist (Yoğun
bakım ünitelerinde hasta
güvenliği ve hemşire iş gücü
istihdamı)
10-12 Haziran 2009
F4.23. “5. Türkiye Acil Tıp Kongresi”
- Acil Tıp Derneği
Konuşmacı, konferans (Acil
hemşireliği ve triyaj)
29 Ekim-1 Kasım
2009
Antalya
F4.24. “4. Yoğun Bakım Hemşireliği
Kongresi” - Yoğun Bakım
Hemşireleri Derneği
Konuşmacı, konferans
(Pacemaker ve telemetri
uygulamaları)
15-17 Nisan 2010
F4.25. “4. Yoğun Bakım Hemşireliği
Kongresi” - Yoğun Bakım
Hemşireleri Derneği
Eğitimci (Temel Yaşam
Desteği Kursu)
15-17 Nisan 2010
F4.26. “4. Yoğun Bakım Hemşireliği
Kongresi” - Yoğun Bakım
Hemşireleri Derneği
Konuşmacı, konferans (Yoğun
bakımda hemşire iş gücü
planlaması)
15-17 Nisan 2010
F4.27. “Hemşirelik Haftası
Programı” - Türk Hemşireler Derneği
Panelist (Kronik hastalıklar:
Türk Diyabet Hemşireleri
Derneği ve aktiviteleri)
12 Mayıs 2010
F4.28. ”Hemşirelik Konferansları” V.K.V. Amerikan Hastanesi
Konuşmacı, konferans (Klinik
yollar ve rehberler)
16 Haziran 2010
F4.29. “Yoğun Bakım Hemşireliği
Sempozyumu” - İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü
Konuşmacı, konferans (Yoğun
bakım ünitelerinde güvenli
ilaç güvenliği)
7-8 Ekim 2010
F4.30. “Hemşirelik Haftası
Programı” - Acıbadem Hastanesi
Konuşmacı, panelist
(Hemşireler için yeni roller ve
esnekliğin geliştirilmesi)
12 Mayıs 2011
F4.31. “Hemşirelik Haftası
Programı” - İstanbul İl Sağlık
Müdürlüğü
Konuşmacı, konferans
(Mezuniyet sonrası eğitimler
ve standartları)
27 Mayıs 2011
F4.32. “İç hastalıkları Kongresi,
Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu” – İç
Hastalıkları Derneği
Eğitimci (İnvasiv ve
noninvasiv mekanik
vebtilasyon)
5-9 Ekim 2011
F4.33. “8. Ulusal Dahili Cerrahi
Bilimler Yoğun Bakım Kongresi” Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun
Bakım Derneği
Konuşmacı, konferans (Yoğun
bakım hemşireliğinde son
durum: uygulamada
neredeyiz? eğitimde
neredeyiz?)
16-20 Kasım 2011
Ankara
F4.34. ”Hemşirelik Haftası
Programı” - V.K.V. Amerikan
Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri
Bölümü
Konuşmacı, panelist
(Hemşirelikte yeni roller)
12 Mayıs 2012
İstanbul
Trabzon
Trabzon
Trabzon
Ankara
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
Antalya
İstanbul
12
F4.35. “Günümüzde Yoğun Bakım
Hemşireliği Sempozyumu” - Yoğun
Bakım Hemşireleri Derneği ve
Yeditepe Üniversitesi
Konuşmacı, konferans (Yoğun
bakımda insan gücü: mevcut
durum)
16 Kasım 2012
F4.36. “Ali Özeren Nörovasküler
Hastalıklar Okulu” – Türk Nöroloji
Derneği ve Nöroloji Hemşireleri
Derneği
Konuşmacı, konferans
(Nörolojik değerlendirme)
4 Mayıs 2013
Antalya
F4.37. “Nörolojik Yoğun Bakım
Hemşireliği Kursu” – Türk Nöroloji
Derneği ve Nöroloji Hemşireleri
Derneği
Konuşmacı, konferans
(Nörolojik değerlendirme)
28 Eylül 2013
Kuşadası
F4.38. “5. Ulusal Yoğun Bakım
Hemşireliği Kongresi” – Türk Yoğun
Bakım Hemşireleri Derneği
Eğitimci (Yoğun bakım
hemşiresinin rol ve
sorumlulukları)
3-6 Ekim 2013
Antalya
F4.39. “5. Ulusal Yoğun Bakım
Hemşireliği Kongresi” – Türk Yoğun
Bakım Hemşireleri Derneği
F4.40.
“2.Hemşirelikte
Etkililik
Sempozyumu:
Klinik
Kalitede
Bakım” – S.B. Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu İstanbul İli
Anadolu Güney Kamu Hastaneleri
Birliği Genel Sekreterliği
Eğitimci (Hemşire iş gücü
planlaması)
3-6 Ekim 2013
Antalya
Konuşmacı, konferans
(Günlük yaşam aktivitelerine
göre bakım süreci)
22 Ekim 2013
İstanbul
F4.41. “Hemşirelikte İnsan Gücü
Planlama Kursu” – Yönetici
Hemşireler Derneği
Eğitimci (Hemşirelikte insan
gücü planlama kursu)
7 Aralık 2013
İstanbul
F4.42. “Hemşirelik Haftası
Programı” – Yeditepe Üniversitesi
Hastanesi
Konuşmacı, konferans
(Hemşire insan gücünün
planlanması)
10 Mayıs 2014
İstanbul
Konuşmacı, konferans
(Hemşirelik mesleğinin
geleceği)
13 Mayıs 2014
İstanbul
F4.44. “Hemşirelik Haftası Etkinliği”
– Medistate Hastanesi
Konuşmacı, konferans
(Hemşire insan gücünün
planlanması)
16 Mayıs 2014
İstanbul
F4.45. “Hemşirelik Haftası Etkinliği”
– Memorial Hizmet Hastanesi
Konuşmacı, konferans (Nitel
ve nicel yönden hemşire
insan gücü nasıl
planlanmalıdır?)
20 Mayıs 2014
İstanbul
F4.46. “Nöroonkoloji hemşireliği
çalıştayı ” – Bahçeşehir Üniversitesi
Tıp Fakültesi
Konuşmacı, konferans
(Nöropati ve hemşirelik
bakımı)
11 Eylül 2014
İstanbul
F4.43. “Hemşireliğin Değişen Yüzü”
– Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu İstanbul İli
Beyoğlu Kamu Hastaneleri Birliği
Genel Sekreterliği - İstanbul Şişli
Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma
Hastanesi
İstanbul
13
F5. Aldığı Kurslar/Katıldığı Çalıştaylar
Kursun/Çalıştayın Adı
Kursu Veren Kurum/Kişi
Tarih-Yer
F5.1. Yoğun Bakım Hemşireleri
İçin Elektrokardiyografi Kursu
İstanbul Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi
Haziran 1985
F5.2. İngilizce Kursu
İstanbul Teknik Üniversitesi
Vakfı Eğitim Tesisleri İşletmesi
17 Ekim-27 Aralık
1987
İstanbul
F5.3. Temel Elektrokardiyografi
Kursu
Sağlık Bakanlığı ve Vehbi Koç
Vakfı Hemşirelik Komitesi
13-25 Mayıs 1991
F5.4. Kardiyopulmoner
Resüsitasyon Kursu
Sağlık Bakanlığı ve Vehbi Koç
Vakfı Hemşirelik Komitesi
17-18 Haziran 1991
F5.5. Yoğun Bakım Hemşireliği
Kursu
Sağlık Bakanlığı ve Vehbi Koç
Vakfı Hemşirelik Komitesi
13 Mayıs-21
Haziran 1991
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
F5.6. Basic Life Support Course
Methodist Hospital, Houston,
Texas, USA
11 Mart 1993
F5.7. Advance
Electrocardiography Course
Methodist Hospital, Houston,
Texas, USA
2 Mart-7 Nisan
1993
F5.8. Critical Care Residency
Program
Methodist Hospital, Houston,
Texas, USA
4 Ocak-9 Nisan
1993
F5.9. Basic Electrocardiography
Course
Methodist Hospital, Houston,
Texas, USA
4 Ocak-9 Nisan
1993
F5.10. İleri Yoğun Bakım
Hemşireliği Semineri
Vehbi Koç Vakfı, SANERC
17-29 Mayıs 1993
İstanbul
F5.11. Oryantasyon
Programlarının Yönetimi Kursu
İstanbul Üniversitesi Florence
Nightingale Hemşirelik
Yüksekokulu ve İstanbul Tıp
Eğitim Hastanesi
20-22 Kasım 1995
F5.12. Ulusal Diyabet Hemşireliği
Eğitimci Eğitimi Kursu
Ulusal Diyabet Programı ve
Diyabet Hemşireliği Derneği
16-19 Eylül 1996
F5.13. Non-Violent Crisis
Intervention Kursu
Vehbi Koç Vakfı, SANERC,
Amerikan Hastanesi, The
Methodist Hospital
26 Ekim 1996
F5.14. İleri Kardiyak Yaşam
Desteği Kursu
Vehbi Koç Vakfı, SANERC,
Amerikan Hastanesi, The
Methodist Hospital
5-7 Kasım 1996
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
14
F5.15. Hastanelerde Hemşirelik
Hizmetlerinin Durumu Workshop
İstanbul Üniversitesi Florence
Nightingale Hemşirelik
Yüksekokulu Mezunlar Derneği
ve Trakya Üniversitesi
Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri
Müdürlüğü
22 Mayıs 1997
İstanbul
F5.16. Windows 95 Complete, MS
Excel Bilgisayar Kursu
Ant Eğitim Danışmanlık
13-14 Haziran 1998
İstanbul
F6.17. Quality Improvement in
Nursing
British Council & Royal College
of Nursing
6-12 Eylül 1998
F5.18. Kardiyopulmoner
Resüsitasyon Kursu
Vehbi Koç Vakfı, SANERC
24-25 Eylül 1998
F5.19. Hemşirelikte Yönetim ve
Liderlik Kursu
İsrail Başkonsolosluğu ve İ.Ü.
Florence Nightingale Hemşirelik
Yüksekokulu
1-5 Kasım 1999
F5.21. Kardiyopulmoner
Resüsitasyon Kursu
Vehbi Koç Vakfı, SANERC
15–16 Mart 2001
F5.22. Klinik Yollar Seminer ve
Workshop
Bilmedya Grup
F5.23. Summer School in English
Language-Upper Intermediate
Level
English Language Center, King’s
College London
5–30 Temmuz 2004
F5.24. Introduction to Evidence
Based Practice for Health
Professionals Course
The Joanna Briggs Institute
5 Ağustos 2005
F5.26. Advanced Life Support
Course
European Resuscitation Council
F5.27. Advanced Life Support
General Instructor Course
European Resuscitation Council
F5.28. Probleme Dayalı Öğrenme
Çalıştayı (Belge verilmedi)
Koç Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu
Oxford, UK
İstanbul
İstanbul
İstanbul
3-4 Temmuz 2002
İstanbul
London, UK
Adelaide, South
Australia
21-23 Kasım 2005
Antalya
6–7 Mart 2006
İstanbul
Prof. Christine Alavi- Griffith
University- Australia
F5.29. Workshop: Program
Evaluation
Dokuz Eylül Üniversitesi HYO
F5.30. Avrupa Birliği: Proje
yazma
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Mezunlar Derneği
3–5 Nisan 2006
İstanbul
16 Şubat 2007
İzmir
12-13 Temmuz
2007
İstanbul
15
F5.31. Yetişkin Eğitimi
Koç Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu
Yard. Doç. Dr. Zeynep KızıltepeBoğaziçi Üniversitesi
3–5 Şubat 2009
İstanbul
F5.32. İleri Liderlik Çalıştayı
Acıbadem Sağlık Grubu
17-18 Temmuz
2012
F5.33. Entegre Programlarda
kullanılan Ölçme ve
Değerlendirme Yöntemleri
Çalıştayı
Koç Üniversitesi Hemşirelik
Yüksekokulu
20-21 Aralık 2012
F5.35. İş temelli öğrenme ve
doktora
programı:
Middlesex
Üniversitesi örneği - Çalıştay
Koç
Üniversitesi
Yüksekokulu
Hemşirelik
9-11 Nisan
İstanbul
F5.36.
Klinik
bilimlerin
entegrasyonu - Seminer
Koç
Üniversitesi
Yüksekokulu
Hemşirelik
8-10 Temmuz 2014
İstanbul
F5.37. Hasta çıktılarının ölçümü Çalıştay
Koç
Üniversitesi
Yüksekokulu
Hemşirelik
22-23
Temmuz
2014 İstanbul
F5.38. New Manager Intensive
Course
Nursing Management Congress
İstanbul
2013
12-13 Ekim 2014
Las Vegas, USA
F6. Dinleyici Olarak Katıldığı Kongre/Sempozyum/Bilimsel Etkinlikler
F6.1. III. Ulusal Hemşirelik Kongresi - Cumhuriyet Üniversitesi
Hemşirelik Yüksekokulu
24-26 Haziran
1992 Sivas
F6.2. Diyabetik Hastanın Ayak Bakımı Toplantısı - Diyabet Hemşireleri
Derneği
17 Ocak 1996
F6.3. Kanser Kayıt Sistemleri Eğitim Semineri - Sağlık Bakanlığı
Kanser Savaş daire Başkanlığı
28 Mayıs 1996
F6.4. Enfeksiyon Kontrol Semineri -3 M Company
28 Mayıs 1997
İstanbul
F6.5. Onkoloji Hemşireliği Sempozyumu - M.D. Anderson Cancer
Center, Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi ve SANERC
8 Eylül 2000
F6.6. Enfeksiyon Kontrol Semineri -3 M Company
24 Eylül 1999
İstanbul
F6.7. Ostomi ve Yara Bakımı Semineri - Koç Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu, SANERC ve Vehbi Koç Vakfı Amerikan Hastanesi,
3-4 Temmuz 2002
İstanbul
İstanbul
İstanbul
İstanbul
16
F6.8. Çatışma Yönetimi – V.K.V. Amerikan Hastanesi
17 Ekim 2003
İstanbul
F6.9. 52. International Congress, The European Society for
Cardiovascular Surgery
7-10 Kasım 2003
F6.10. Hemşirelikte Nörolojik Yaklaşımlar Sempozyumu
19 Kasım 2003
İstanbul
İstanbul
F6.11. II. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi – Sağlık
Yöneticileri Derneği
4-7 Mart 2004
F6.12. Koç Üniversitesi SYO ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi SYO 10.
Yıl Kutlama Programı
1-2 Nisan 2004
F6.13. III. Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi – Trakya
Üniversitesi SYO
29-30 Nisan 2004
Denizli
İstanbul
Edirne
F6.14. III. Ulusal Sağlık Kuruluşları Yönetimi Kongresi – Sağlık
Yöneticileri Derneği
17-20 Mart 2005
F6.15. VKV Amerikan Hastanesi-Koç
Yüksekokulu Hemşirelik Haftası Etkinliği
17–18 Mayıs 2005
Üniversitesi
Hemşirelik
Kuşadası
İstanbul
F6.16. Kanıta Dayalı Hemşirelik Uygulamaları: Çocuklarda Ağrı ve
Distresi Önleme Sempozyumu - VKV Amerikan Hastanesi
22-23 Eylül 2005
F6.17. II. Uluslar arası Hemşirelik Sınıflama Sistemleri Sempozyumu
– Başkent Üniversitesi SBF
2-3 Eylül 2006
F6.18. 4.Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi - Başkent
Üniversitesi SBF
5-8 Eylül 2007
F6.19. 4.Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, “Bilimsel
Yayın Süreci Yayınlama Kursu” - Başkent Üniversitesi SBF
5 Eylül 2007
F6.20. 4.Uluslararası 11. Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi, “Bilimsel
Yayın Süreci Yayınlama Kursu” - Başkent Üniversitesi SBF
5 Eylül 2007
İstanbul
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
17
F.7. Profesyonel Gelişimi ile ilgili Diğer Aktiviteler
F7.1. Ziyaretçi Öğretim Üyesi, Johanna Briggs Institute for Evidence Based Practice,
Adelaide, South Australia, Australia, 1–15 Ağustos 2005
F7.2. Gözlemci Hemşire; Methodist Hospital, Critical Care Unit Residency Program,
Yoğun bakım ünitelerinde 3 ay süre ile gözlemci olarak bulunma, Houston, Tx, USA, 4
Ocak–9 Nisan 1993
18
Download

1 özgeçmiş ve eserler listesi özgeçmiş - School Of Nursing