ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА СА ПРВОМ ПОМОЋИ
(за смерове: лабораторијски техничар, фармацеутски техничар и санитарно-еколошки
техничар)
Литература: М. Јањић, Здравствена заштита: за други разред медицинекс школе, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд
ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА - усмена питања
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Дефиниција здравља
Фактори који утичу на здравље
Здравствени показатељи и њихова подела
Планирање здравствене заштите
Врсте здравствених установа и њихова
делатност
Социјална заштита и установе социјалне
заштите
Здравствени радници и здравствени
сарадници
Приправнички стаж и стручни испит
Стручно усавршавање и специјализација
здравствених радника и здравствених
сарадника
Научно усавршавање здравствених радника
и здравствених сарадника
ПРВА ПОМОЋ - усмена питања
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
ПРВА ПОМОЋ - практична питања
1. Утврђивање стања повређене/оболеле
особе;,,преглед од главе до пете"
2. Бочни кома положај
3. Мере прве помоћи код расекотине са јаким
крварењем
4. Мере прве помоћи код затвореног прелома
подлактице
5. Мере прве помоћи код отвореног прелома
подлактице
6. Мере прве помоћи код затвореног прелома
подколенице
7. Мере прве помоћи код затвореног прелома
надколенице
8. Мере прве помоћи код прелома базе лобање
9. Мере прве помоћи код отворене повреде
грудног коша
10. Мере прве помоћи код повреда трбушних
органа
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Средства за пружање прве помоћи
Утврђивање стања повређене особе
Кардиопулмонална реанимација ( КПР )
Прва помоћ код бесвесног стања
Крварење, подела
Знаци искрварености
Методе заустављања крварења
Повреде костију и зглобова, подела,
знаци и мере прве помоћи
Имобилизација, појам, принципи
Повреде грудног коша, подела, знаци и
мере прве помоћи
Повреде трбушних органа, знаци и мере
прве помоћи
Опекотине, знаци и мере прве помоћи
Топлотни удар, знаци и мере прве
помоћи
Сунчаница, знаци и мере прве помоћи
Смрзотине, подела, знаци и мере прве
помоћи
Смрзавање ( хипотермија), знаци и
мере прве помоћи
Хемијска оштећења и мере прве помоћи
Тровање угљен-моноксидом и прва
помоћ
Тровање базама и киселинама и мере
прве помоћи
Краш повреде и прва помоћ
Бласт повреде и прва помоћ
прва помоћ код удара струје
Прва помоћ код утапања
Прва помоћ код уједа знија и инсеката
Ред хитности
Download

Zdravstvena zastita sa prvom pomoci.pdf