Del.br.CRHoV: 6988
JEDINSTVENA EVIDENCIJA AKCIONARA
PEKARSKA INDUSTRIJA
na dan :
Matični broj : 08006083
ISIN
RSPIPAE54924
CFI
ESVUFR
05/12/2014
Adresa : MILOŠA OBRENOVIĆA 39 Pančevo
Ukupno emitovano
90722
Ukupno otplaćene
90722
Ukupno neotplaćene
0
Nominalna vrednost
1000.00
Broj glasova po akciji
1/1
Podaci o akcijama i akcionarima preduzeća koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i preduzeća koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije,
zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra, u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i Agencija za privatizaciju je odgovorna za
sadržinu dostavljenih podataka.
Podaci o akcijama i akcionarima drugih pravnih lica, zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru HoV dostavljene od strane tih pravnih lica i ta pravna lica su odgovorna za
sadržinu dostavljenih podataka.
Jedinstvena evidencija akcionara sadrži podatke o ličnosti čija zaštita je regulisana važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Dostavljeni dokument nije dozvoljeno javno objavljivati na internetu ili koristiti u
druge svrhe od onih propisanih zakonom.
11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 5, ulaz iz Dečanske 14 * Tel: 011/3331-380 * Faks: 3331-329 * MB: 17518968
Šifra delatnosti: 6619 * PIB 103154145 * Računi: 165-1646-54; 355-1062751-71; 275-0010221959801-78;
Strana :1
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
0506932865085
20661283
1511977865075
2004953860077
1410937860118
2907932865079
2709963865046
1807921860026
1510963860058
1508980860059
1007959865033
1706963860033
2511941860062
0408974860065
1211938860046
0410954865057
0505956860053
2107973860042
2907962860047
3110960860072
1407934780015
2109948860030
1907976860038
2404972860078
2205959860090
1504943867528
0504962860042
0202958860074
1202950860095
1811943862518
0807962860037
2304975860058
2411951865033
1401932867506
1608974860114
06/12/2014
09:12:30
Prezime
AJ
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
ANA
SPOLJNOSTARČEVAČKA 107
PANČEVO
14
14,00
TERAZIJE 23/VI
BEOGRAD
155
155,00
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD
Broj akcija
Broj glasova
ALIMPIĆ
ZORICA
DR.ALEŠA BEBLERA 15
PANČEVO
2
2,00
ANDREJIĆ
ðURA
PATRIJARHA ARS.ČARNOJEVIĆA 15
OMOLJICA
4
4,00
ANDREVSKI
PETRUN
MAKEDONSKA 39
JABUKA
8
8,00
ANDRIĆ
DUŠANKA
STEVANA ŠUPLJIKCA 121
PANČEVO
2
2,00
ANDRIĆ-IGNJATOVSKI
ZORICA
VUKA KARADŽIĆA 70
JABUKA
9
9,00
ANðELEVSKI
MITODIJE
MARŠALA TITA 79
JABUKA
6
6,00
ANðELKOVIĆ
ZORAN
PROLETERSKA 24A
DOLOVO
4
4,00
ANTESKI
MIROSLAV
DOBROVOLJAČKA 48
PANČEVO
3
3,00
ANTESKI
VIORIKA
DOBROVOLJAČKA 48
PANČEVO
7
7,00
ANTIĆ
ðURA
VUKA KARADŽIĆA 181
BAVANIŠTE
8
8,00
ANUŠIĆ
SLAVKO
MUČENIČKA 6/3
PANČEVO
2
2,00
ARSOV
DEJAN
ISIDORE SEKULIĆ 14
PANČEVO
4
4,00
ARSOV
MILOŠ
ISIDORE SEKULIĆ 14
PANČEVO
13
13,00
ARSOVIĆ
ZORICA
ISIDORE SEKULIĆ 16
PANČEVO
8
8,00
ARVAJI
FLORIJAN
BORISLAVA ŠIPOŠA 2
PANČEVO
10
10,00
BABIN
SAŠA
ŠANDORA PETEFIJA 202
PANČEVO
3
3,00
BABIN
SRðAN
LAZE BUGARSKOG 74
BAVANIŠTE
4
4,00
BAKIN
LJUBIŠA
KRALJEVIĆA MARKA 34C
PANČEVO
10
10,00
BAKRAČEVIĆ
STANIMIR
GRDIČKA KOSA 29
KRALJEVO
5
5,00
BALAŽ
JOVAN
TANASKA RAJIĆA 48
PANČEVO
14
14,00
BALAŽ
STEVAN
TANASKA RAJIĆA 48
PANČEVO
3
3,00
BALOG
ERVIN
ŠANDORA PETEFIJA 162
PANČEVO
3
3,00
BANJAC
STOJAN
DOSITEJA OBRADOVIĆA 19
BANATSKO NOVO SELO
3
3,00
BASALO
SLOBODANKA
GUNDULIĆEVA ULICA 5/2
PANČEVO
11
11,00
BEKA
DORJEL
MARŠALA TITA 108
B.N.SELO
7
7,00
BELANOV
DEJAN
VOJVODE STEPE 128
BAVANIŠTE
11
11,00
BELIĆ
MILAN
BRAĆE JOVANOVIĆA 17
PANČEVO
8
8,00
BELJIN
STANISA
ZMAJ JOVE JOVANOVIĆA 37
PANČEVO
14
14,00
BEZBRADICA
ZORAN
KNIĆANINOVA 77
PANČEVO
8
8,00
BIĆA
ALEKSANDAR
UROŠA PREDIĆA 35
PANČEVO
4
4,00
BIGA
MIRJANA
MITE BOGOJEVSKOG 22
PANČEVO
14
14,00
BODLOVIĆ
MILKA
BAVANIŠTANSKI PUT 87
PANČEVO
7
7,00
BODNAR
ALEKSANDAR
DIMITRIJA TUCOVIĆA 108
PANČEVO
5
5,00
Strana : 2
/ 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
0205959860093
2406957860013
1702956860057
2203947860076
1005969875026
1907941860019
1906928867504
0101981865031
0509975860027
0612942860027
2908975865044
1806957865079
1304981860031
0901957860033
0108950860036
2904939867515
1612939860044
1003939865104
2412957860021
2803950860033
0908935860026
2607939865046
0108962865033
2706959860049
1009951860086
1001961865107
1307942860023
1112939860017
0310968860045
0503962805037
0501957855023
0809947860090
0901935865023
0412963865011
0102928860059
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
BOGOJEVAC
MILOJE
DIMITRIJA TUCOVIĆA 126A
PANČEVO
Broj akcija
8
Broj glasova
8,00
BOGOJEVAC
STEVAN
D. TUCOVIĆA 126A
PANČEVO
1
1,00
BOJIĆ
MILUTIN
BARNIĆ NEDELJKA-ŽARKOG 1/4
PANČEVO
9
9,00
BOJKOVIĆ
BLAGOJA
NOVOSELJANSKI PUT 19
PANČEVO
3
3,00
BOLIĆ
ZORICA
SRDANA PETROVA 28
ULJMA
7
7,00
BOSIĆ
DUŠAN
ŽARKA ZRENJANINA 33
MRAMORAK
11
11,00
BOŠKOV
JOVANKA
SVETOG SAVE 30
PANČEVO
3
3,00
BOŠKOVIĆ
MARIJA
MILIVOJA BLAZNAVCA 2
PANČEVO
1
1,00
BOŠKOVIĆ
PREDRAG
MILIVOJA BLAZNAVCA 2/7
PANČEVO
2
2,00
BOŠKOVIĆ
RADOSAV
FRANJE OGULINCA 2/7
PANČEVO
14
14,00
BOŠNJAKOVIĆ
SNEŽANA
MOŠE PIJADE 117/1
PANČEVO
2
2,00
BOŽIĆ
DRAGICA
ŽARKA ZRENJANINA 93 B
OMOLJICA
11
11,00
BOŽIĆ
GORAN
ŽARKA ZRENJANINA 93B
OMOLJICA
2
2,00
BOŽIĆ
MAKSIM
BRATSTVA JEDINSTVA 165
B.N.SELO
11
11,00
BOŽIĆ
VASA
VELJKA VLAHOVIĆA 18
BAVANIŠTE
14
14,00
BRANKOV
ðURðA
KNIĆANINOVA 24C
PANČEVO
2
2,00
BRANKOVIĆ
BRANISLAV
IVE ANDRIĆA 24/A
PANČEVO
14
14,00
BRANKOVIĆ
DANICA
IVE ANDRIĆA 24 A
PANČEVO
13
13,00
BRANKOVIĆ
DRAGAN
JOVE MAKSINA 23
PANČEVO
11
11,00
BRANKOVIĆ
MILAN
JOVE MAKSINA 23
PANČEVO
14
14,00
BRDARSKI
NIKOLA
NJEGOŠEVA 5
BAVANIŠTE
9
9,00
BRDARSKI
RAJNA
NJEGOŠEVA 5
BAVANIŠTE
8
8,00
BRZEVSKI
MIRJANA
TAMIŠKA 25
JABUKA
1
1,00
BUGARSKI
VOJISLAV
SINðELIĆEVA 76
PANČEVO
6
6,00
2,00
BUNDALO
MARINKO
FISKULTURNA 95
KAČAREVO
2
CESNAK
ZORA
7. JULI 18
PANČEVO
8
8,00
CICKA
ADAM
JANA JONAŠA 5
KOVAČICA
14
14,00
CICKA
PALO
IVE LOLE RIBARA 138
KOVAČICA
14
14,00
CRNI
NIKOLA
MARKA KULIĆA 72A
PANČEVO
7
7,00
CRNOMARKOVIĆ
ZORA
KOTORSKA 75
NOVI SAD
5
5,00
CVETANOVIĆ
SPASENIJA
ŽARKA ZRENJANINA 78
PANČEVO
9
9,00
CVETINOVIĆ
MOMIR
CVIJIĆEVA 6/8
PANČEVO
14
14,00
CVETKOVIĆ
SLAVKA
ZMAJ JOVE JOVANOIVĆA 1/25
PANČEVO
9
9,00
CVETKOVSKI
KATICA
JASTREBAČKA 4
PANČEVO
3
3,00
CVIJIĆ
DUŠAN
ŽARKA ZRENJANINA 27
STARČEVO
12
12,00
Strana : 3
/ 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
2806948860033
2702937860074
0902962860021
0812967865022
1709952860065
0602936860079
0807970860054
1512966860027
2907948860034
1606951865086
1802939865031
1610950860045
0301969860031
1201944860044
1412969860031
1112976865029
2908943860040
2802960865118
0504923860035
0803952860076
1207968860035
0703941860037
0602950860081
1202952860041
2303950865083
3012949860026
2608958865053
0304949860026
2006948860053
0709960865072
2707947860023
0903953860031
1205957715219
1404945865102
0611960865064
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
ČALA
JANOŠ
VOJVOðANSKA 39
PANČEVO
Broj akcija
14
Broj glasova
14,00
ČALA
JOŽEF
IVE ANDRIĆA 29
PANČEVO
13
13,00
ČALA
JOŽEF
IVE ANDRIĆA 29
PANČEVO
9
9,00
ČALA
MARIJA
VOJVOðANSKA 41
IVANOVO
4
4,00
ČAVIĆ
MILADIN
MAKEDONSKA 27
PANČEVO
7
7,00
ČIKA
VIKTOR
PRIVR. II NOVA 6
PANČEVO
14
14,00
ČIZMAŠ
MILAN
IVE KURJAČKOV 83
PANČEVO
3
3,00
ČIZMAŠ
PETAR
IVE KURJAČKOG 83
PANČEVO
7
7,00
ČRJEPOK
MIŠKO
GUNDULIĆEVA ULICA 2
PANČEVO
5
5,00
ČRJEPOK
ZUZA
GUNDULIĆEVA BROJ 2/18
PANČEVO
5
5,00
ČURIĆ
VERICA
MILOŠA OBRENOVIĆA 59/6
PANČEVO
3
3,00
ĆIRIĆ
DRAGOLJUB
SINðELIĆEVA 93
PANČEVO
14
14,00
ĆIRILOV
SAVA
MIHAJLA PUPINA 5
PANČEVO
7
7,00
ĆIRKA
MILAN
JOVE MAKSINA 15
PANČEVO
8
8,00
ĆIRKA
SLOBODAN
STEVANA ŠUPLJIKCA 153/2
PANČEVO
7
7,00
ĆIRKOVIĆ
BILJANA
IVE ANDRIĆA 24A/18
PANČEVO
2
2,00
ĆIRKOVIĆ
NIKOLA
IVE ANDRIĆA 24A/18
PANČEVO
5
5,00
DABIĆ
JULIŠKA
MATIJE GUPCA 37
PANČEVO
14
14,00
DAMJANOVSKI
SPIRO
PRVOMAJSKA 39
KAČAREVO
14
14,00
DAVIDOV
BRANISLAV
MITE BOGOJEVSKOG 16/3
PANČEVO
9
9,00
DAVIDOV
BRANISLAV
SVETOG SAVE 108
PANČEVO
8
8,00
DAVIDOV
PETAR
ðURE ðAKOVIĆA 108
PANČEVO
13
13,00
14
14,00
DAVIDOV
STEVAN
VOJVOðANSKI BULEVAR 32/16
PANČEVO
DAVIDOVIĆ
VIĆENTIJE
VOJVOðANSKA 111
MRAMORAK
DEAK
MARGIT
LAZE LAZAREVIĆA 38
DEJANOVIĆ
BOŽIDAR
DESPOTOVIĆ
RADOVANKA
DIMIĆ
ðURA
BANATSKA 62
BAVANIŠTE
DIMITRIJEVIĆ
DIMITRIJE
HRISTIJANA KAPOŠA 17
JABUKA
DIMITRIJEVSKI
SNEŽANA
TAMIŠKA 31
GLOGONJ
2
2,00
DJOKOVSKI
MITAR
4. OKTOBRA 38
GLOGONJ
13
13,00
DODIĆ
RADOMIR
BANATSKA 3
BAVANIŠTE
11
11,00
DRONJAK
GORDANA
DANILA LEKIĆA 11
NOVI BEOGRAD
9
9,00
DUBAJIĆ
KOVILJKA
ðURE SALAJA 8
PANČEVO
4
4,00
DUKIN
MARICA
GROBLJANSKA 16
PANČEVO
9
9,00
5
5,00
PANČEVO
10
10,00
VELJKA VLAHOVIĆA 22
PANČEVO
14
14,00
PAJE MARGANOVIĆA 77
PANČEVO
9
9,00
11
11,00
9
9,00
Strana : 4
/ 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
1406971860022
1809942860096
2202961860090
3006941867528
2608976860034
2002965784519
1605955860031
0907952860068
0411957860060
0909945860055
0205937860022
1105957860095
0208936860044
1202948865063
2210935860069
2802939865116
2009945860051
0204963865044
2009942860077
0712926860054
0610951865063
0510948865082
2201950860076
2901951371003
20483270
0705934865034
2310937860095
1510963860066
2504979865029
2110947860043
1904961865026
0505936865040
2107950860029
1405963860017
1708960860051
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
ðERFI
DEJAN
BORISLAVA PETROVA BRACE 72
PANČEVO
Broj akcija
5
Broj glasova
5,00
ðERFI
JANOŠ
SPOLJNO STARČEVAČKA 9
PANČEVO
6
6,00
ðERFI
MARTON
MAKSIMA GORKOG 101
PANČEVO
4
4,00
ðERIĆ
EVICA
KRALJA MILANA OBRENOVIĆA 8/2
PANČEVO
14
14,00
ðOKOVIĆ
IVAN
RUðERA BOŠKOVIĆA 14
JABUKA
1
1,00
ðOKOVIĆ
JAROSLAV
MAKEDONSKA 15
KAČAREVO
3
3,00
ðOKOVIĆ
SLOBODAN
BRAĆE JOVANOVIĆA 171/2
PANČEVO
11
11,00
ðORðEV
BRANISLAV
TANASKA RAJIĆA 34 A
PANČEVO
1
1,00
ðORðEV
MILIVOJE
IVE ANDRIĆA 24A
PANČEVO
13
13,00
ðORðEV
MILORAD
MOŠE PIJADE 79
PANČEVO
14
14,00
ðORðEVIĆ
ČASLAV
STEVANA ŠUPLJIKCA 91
PANČEVO
6
6,00
ðORðEVIĆ
MILIVOJE
ðURE ðAKOVIĆA 90/13
PANČEVO
11
11,00
ðORðEVIĆ
STANKO
SAVE KOVAČEVIĆA 49
DOLOVO
14
14,00
ðORðEVIĆ
VERA
PROLETERSKIH BRIGADA 65/2
PANČEVO
ðORðEVSKI
LJUBO
GOCE DELČEVA 5
KAČAREVO
3
3,00
14
14,00
ðUKANOVIĆ
RADMILA
IVE LOLE RIBARA 33/5
PANČEVO
5
5,00
ðUKIĆ
DEJAN
NIKA ANðUSA 8
PETROVAC NA MORU
8
8,00
ðUKIĆ
JASMINA
PROTE MATEJE NENADOVIĆA 6/2
PANČEVO
8
8,00
ðURIĆ
BORIS
7. JULA 34
PANČEVO
14
14,00
ðURIĆ
JANKO
SLAVKA RODIĆA 7
PANČEVO
6
6,00
ðURIĆ
LJILJANA
DR.SVETISLAVA KASAPINOVIĆA 12A
PANČEVO
6
6,00
ðURIĆ
NADA
7. JULA 34
PANČEVO
8
8,00
14,00
ðURIŠIĆ
PETAR
CARA DUŠANA 47
PANČEVO
14
EIĆ
MILAN
VELJKA VLAHOVIĆA 12/2
PANČEVO
4
4,00
PRVOMAJSKA 116E
BEOGRAD
5000
5.000,00
ENIGMA INTERNATIONAL
ERDELJAN
DRAGICA
SLAVKA RODIĆA 9/7
PANČEVO
2
2,00
ERDELJAN
SLOBODAN
VELJKA PETROVIĆA 6/29
PANČEVO
14
14,00
EREMIJEV
MILOVAN
BRAĆE JOVANOVIĆA 183/1
PANČEVO
1
1,00
FILIPOV
DRAGANA
JNA 22
BAVANIŠTE
2
2,00
FILIPOV
ðURICA
JNA 22
BAVANIŠTE
14
14,00
GALATINOVIĆ
ZORICA
LAZE LAZAREVIĆA 34
PANČEVO
8
8,00
GLIŠIĆ
ELIZABETA
PATRISA LUMUMBE 47
BEOGRAD
7
7,00
GRUJIĆ
STEVAN
ZMAJ JOVINA 18
BAVANIŠTE
9
9,00
GUCULJ
JOVAN
JNA 91
BAVANIŠTE
8
8,00
GUDAN
IVAN
IVE ANDRIĆA 42
PANČEVO
7
7,00
Strana : 5
/ 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
2511958860066
2603952860104
0209981860000
2812957860046
0108972860080
0809960865042
1305960860089
1310963860083
0708933865021
1102972860043
2707971860050
1103947860043
1302945860030
0712919860030
1608972860044
2706926860027
2611949860058
0110978865089
1602962860072
0303947860049
2212965865041
2409973865016
0909922865076
0902970860022
1104970865067
1602943860029
1505942865072
0405962860036
2805933860073
1812967860040
1110939860065
1308956722258
0509940865026
1511952860087
1910950865075
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
GURAN
IVAN
MORAVSKA 8/24
PANČEVO
Broj akcija
3
Broj glasova
3,00
HALABRIN
JANO
SVETOZARA MARKOVIĆA 160
PANČEVO
13
13,00
HOLOK
DANIJEL
JANOŠIKOVA 58
PANČEVO
2
2,00
HOLOK
JANKO
JANOŠIKOVA 58
PANČEVO
7
7,00
HOLOK
VLATKO
JANOŠIKOVA 58
PANČEVO
2
2,00
HORVAT
SVETLANA
IVE KURJAČKOG 99/1
PANČEVO
9
9,00
HRIB
JANO
SVETOZARA MARKOVIĆA 229
PANČEVO
5
5,00
HRIB
VLATKO
ŠANDORA PETEFIJA 221
PANČEVO
9
9,00
HRJEŠIK
ERŽA
JANKA ČMELNIKA 32
KOVAČICA
5
5,00
ILIĆ
GORAN
OMLADINSKA 91
JABUKA
2
2,00
ILIĆ
MILJAN
VOJVOðANSKI BULEVAR 6/20
PANČEVO
6
6,00
ILIĆ
SLOBODAN
MILKE MARKOVIĆ 25 A
PANČEVO
13
13,00
ILIĆ
VASA
ISIDORE SEKULIĆ 9/32
PANČEVO
8
8,00
ILIĆ
VASILIJE
MILKE MARKOVIĆ 25A
PANČEVO
14
14,00
ILIJEVSKI
SLOBODAN
SINðELIĆEVA 93
PANČEVO
5
5,00
ILIJIN
PETAR
BRANKA SAVIĆA 21
PANČEVO
14
14,00
ILIN
GRADIMIR
DUNAVSKA 9
PANČEVO
11
11,00
ILIN
IVANA
DUNAVSKA 9
PANČEVO
2
2,00
IVAN
SINIŠA
UTVE ZLATOKRILE 2
PANČEVO
1
1,00
IVANOVSKI
VASE
PROLETERSKA 21
KAČAREVO
14
14,00
IVAZOVIĆ
VLASTA
DIMITRIJA TUCOVIĆA 117
PANČEVO
7
7,00
IVOŠEVIĆ
LJUBICA
PROTE MATEJE NENADOVIĆA 6/11
PANČEVO
3
3,00
IVOŠEVIĆ
SAVA
PERE SEGEDINCA 9
PANČEVO
8
8,00
JAKIMOVSKI
DRAGAN
ŽARKA ZRENJANINA 23
JABUKA
4
4,00
JAKIMOVSKI
GORDANA
ŽARKA ZRENJANINA 23
JABUKA
7
7,00
JAKIMOVSKI
MLADEN
ŽARKA ZRENJANINA 23
JABUKA
10
10,00
JAKIMOVSKI
STEFKA
ŽARKA ZRENJANINA 23
JABUKA
7
7,00
JAKOVLJEVIĆ
BORISLAV
CERSKA 16
PANČEVO
7
7,00
JANJIĆ
MILAN
JASTREBAČKA2
PANČEVO
6
6,00
JANKOV
DRAGAN
PAJE MARGANOVIĆA 37
PANČEVO
4
4,00
JANKOV
MIODRAG
PAJE MARGANOVIĆA 37
PANČEVO
14
14,00
JANKOVIĆ
GORAN
NOVOSELJANSKI PUT 55
PANČEVO
9
9,00
JANKOVIĆ
ŽIVANA
SLOBODANA PENEZIĆA -KRCUNA 4
PANČEVO
2
2,00
JELESIJEVIĆ
RADOMIR
IVANA CANKARA 25
PANČEVO
6
6,00
JERKOV
SLAVICA
6. OKTOBRA 3
PANČEVO
6
6,00
Strana : 6
/ 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
2911974860074
0212937860037
2402933860041
1408951860088
2204955860022
0901934860060
0503953860033
2605956860047
0512952860071
1008957183144
1709955865017
2504960865036
2304961860055
2702948865051
1805965860020
0610942865077
1304949860038
2405973860043
1101942865044
1205939860082
1912965865023
0201959860055
0405941860052
0111951860081
1208955860059
0103949860098
2910955860024
2010946860037
0505961860088
3105968860078
1601959860049
2611956865030
0811947860087
1706945865052
1602969860051
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
JEZDIMIROVIĆ
VLADIMIR
STEVANA ŠUPLJIKCA 127
PANČEVO
Broj akcija
4
Broj glasova
4,00
JOSIMOV
MILAN
SLAVKA RODIĆA 12
PANČEVO
14
14,00
JOVANOV
DUŠAN
KNIĆANINOVA 103
PANČEVO
14
14,00
JOVANOV
GRUJICA
ZLATARSKA 28
PANČEVO
13
13,00
JOVANOV
JOVAN
RAŠKA 2/1
PANČEVO
13
13,00
JOVANOV
MILAN
PRESPANSKA 29
PANČEVO
4
4,00
JOVANOV
STEVA
KNIĆANINOVA 39
PANČEVO
7
7,00
JOVANOV
ŽIVA
KNIĆANINOVA 39
PANČEVO
13
13,00
JOVANOVIĆ
ANðELKO
KOZARAČKA 84
PANČEVO
14
14,00
JOVANOVIĆ
MILADIN
KOZARAČKA 84
PANČEVO
10
10,00
JOVANOVIĆ
MILEVA
4. OKTOBRA 53
GLOGONJ
12
12,00
JOVANOVIĆ
NADA
BORISA KIDRIĆA 100
DOLOVO
9
9,00
JOVANOVIĆ
NENAD
DOSITEJA OBRADOVIĆA 13
PANČEVO
9
9,00
JOVANOVIĆ
SPOMENKA
ðURE DANIČIĆA 6
PANČEVO
20
20,00
JOVIĆ
ðURA
RITSKA 32
PANČEVO
9
9,00
KAPS
KATARINA
MILUTINA BOJIĆA 3
PANČEVO
11
11,00
KAPS
MIRKO-JOHAN
MILUTINA BOJIĆA 3
PANČEVO
11
11,00
KAPS
ROBERT
ŽARKA ZRENJANINA 142
PANČEVO
3
3,00
KAPUR
NADA
IVE ANDRIĆA 24 A
PANČEVO
9
9,00
KAPUR
NIKOLA
IVE ANDRIĆA 24A
PANČEVO
14
14,00
KAPUR
SVETLANA
IVE ANDRIĆA 24A
PANČEVO
3
3,00
KARANFILOVSKI
STANIMIR
BORISA KIDRIĆA 3
KAČAREVO
9
9,00
KARAVLA
SVETOZAR
MATIJE GUPCA 13
PANČEVO
11
11,00
KATIĆ
BRANISLAV
RUðERA BOŠKOVIĆA 14
JABUKA
KEPIĆ
STEVAN
BARNIĆ NEDELJKA -ŽARKOG 1/25
KERANOVIĆ
HASAN
KEREKEŠ
IŠTVAN
KIPRIJANOVIĆ
DUŠKO
KIŠ
ðURA
KIŠ
9
9,00
PANČEVO
11
11,00
VUKA KARAðIĆA 116
BAVANIŠTE
11
11,00
SVETOZARA MARKOVIĆA 193
PANČEVO
7
7,00
1.MAJ 27
GLOGONJ
13
13,00
KESTENOVA 47
PANČEVO
1
1,00
LASLO
PAJE MARGANOVIĆA 241
PANČEVO
4
4,00
KIŠ
ŠAMUEL
ULICA ORAHA 11
PANČEVO
2
2,00
KNEŽEVIĆ
DARINKA
VELJKA VLAHOVIĆA 17
PANČEVO
12
12,00
KNEŽEVIĆ
LAZAR
VELJKA VLAHOVIĆA 17
PANČEVO
14
14,00
KNEŽEVIĆ
OLGICA
CARA LAZARA 138A
PANČEVO
4
4,00
KNEŽEVIĆ
ZORAN
JADRANSKA 55
PANČEVO
5
5,00
Strana : 7
/ 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
0404946860054
2702959860086
2011975860077
2510959860020
2509936860076
0408940860058
2509960860095
2505943850021
0204968255015
0304964860040
1704953865077
1406977865026
1910945860049
2312972860041
1502980865060
1804922860020
0712948860066
0608937865072
0310929865072
0309978860037
1405940860044
0709954860034
0209963860044
0808962865035
3007939860024
1902942860037
3006953862505
0904956860098
1902963860053
0401970865068
1702950860063
0806982860002
1203957860070
2511978860054
0203960865071
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
KNEŽIĆ
DUŠAN
PAJE MARGANOVIĆA 60
PANČEVO
Broj akcija
14
Broj glasova
14,00
KNEŽIĆ
LJUBOMIR
LAZE KOSTIĆA 5
PANČEVO
11
11,00
KNEŽIĆ
PREDRAG
PAJE MARGANOVIĆA 60 C
PANČEVO
3
3,00
KOČIĆ
GOJKO
ŽARKA ZRENJANINA 33
OMOLJICA
1
1,00
KOKOŠOV
DOBRA
LENJINOVA 94
STARČEVO
14
14,00
KORNOVIĆ
SLAVKO
JABUČKI PUT 7
PANČEVO
10
10,00
KORUNOVSKI
JOVICA
CVIJIĆEVA ULICA 4/4
PANČEVO
10
10,00
KOSANIĆ
STANKO
PAVLOVIĆEVA 16
ČENTA
10
10,00
KOSTADINOSKI
EMILIJA
NIKOLE TESLE 102
JABUKA
3
3,00
KOSTADINOSKI
ZORAN
NIKOLE TESLE 102
JABUKA
9
9,00
KOSTANJŠAK
ERŽEBET
STEVANA ŠUPLJIKCA 141/29
PANČEVO
13
13,00
KOSTIĆ
GORDANA
BORISA KIDRIĆA 8
GLOGONJ
4
4,00
KOSTIĆ
NIKOLA
ŽARKA ZRENJANINA 55/7
PANČEVO
14
14,00
5,00
KOSTIĆ
SAŠA
ŽARKA ZRENJANINA 55/7
PANČEVO
5
KOVAČEVIĆ
JELENA
PANČEVAČKI PUT 157
STARČEVO
2
2,00
KOVAČEVIĆ
MILISAV
MARŠALA TITA 51
OMOLJICA
12
12,00
KRESOVIĆ
RADE
KARAðORðEVA 104
PANČEVO
7
7,00
KRIŠANOV
MELANIJA
OSLOBOðENJA 60
PANČEVO
3
3,00
KRNETA
LJUBICA
BEOGRADSKA 5/33
PANČEVO
8
8,00
KRUDULJ
GORAN
VELJKA VLAHOVIĆA 25
PANČEVO
3
3,00
KUZMANOVSKI
ANDREJA
PAJE MARGANOVIĆA 155A
PANČEVO
3
3,00
LACKOV
DOBRIVOJ
SVETOG SAVE 110
PANČEVO
13
13,00
10,00
LACKOV
DRAGAN
MIHAJLA PUPINA 16
PANČEVO
10
LAŠIĆ
VESNA
ŽARKA ZRENJANINA
PANČEVO
9
9,00
LAUBER
JOVAN
STEVICE JOVANOVIĆA 32
PANČEVO
14
14,00
LAZAROV
LAZAR
KIKINDSKA 7
PANČEVO
14
14,00
LAZAROV
SIMA
KOZARAČKA 109
PANČEVO
14
14,00
LAZIĆ
BRANKO
PERE SEGENDINCA 3
PANČEVO
11
11,00
LAZIĆ
JOVICA
JOAKIMA VUJIĆA 65
PANČEVO
9
9,00
LEČEI
SNEŽANKA
POLJSKA 47
PANČEVO
5
5,00
LEPEDAT
LAZAR
VOJVOðANSKI BULEVAR 46/24
PANČEVO
5
5,00
LEPEDAT
SAŠA
MAKSIMA GORKOG 30
PANČEVO
2
2,00
LIČINA
DRAGAN
MORAVSKA 7/21
PANČEVO
5
5,00
LILIĆ
MILAN
KIKINDSKA 9
PANČEVO
2
2,00
LJOTIĆ
ZURIFA
KIKINDSKA 5
PANČEVO
9
9,00
Strana : 8
/ 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
2008937865099
2009939860066
0211960860021
0311962865076
2503934865056
2605930860022
0302926860026
2805937860035
1412956860059
2001932865045
0311973860017
2203971860044
1411938860010
2809943860018
0811950860071
3108959865066
2206982860002
1905960860051
2904951860062
2607953860081
0903937860064
0304939865062
1501942860016
1010948860022
2410977862532
1005950865070
0811926860044
0105938865074
2612961860035
0701937865129
2904974860027
1605949860038
1411974865037
1602954860047
1901951860078
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
LJUBIČIĆ
STANA
NIKOLE TESLE 5/10
PANČEVO
Broj akcija
2
Broj glasova
2,00
LUJANOV
MILENKO
MAKSIMA GORKOG 23
PANČEVO
9
9,00
MAĆEJ
SAVA
RITSKA 26
PANČEVO
5
5,00
MAĆEJ
VERONIKA
RITSKA 26
PANČEVO
7
7,00
MAĆEJ
VUKOSAVA
RITSKA 26
PANČEVO
12
12,00
MAĆEJ
ŽIKA
RITSKA 26
PANČEVO
2
2,00
MAKSIMOVIĆ
RADOSLAV
BARNIĆ NEDELJKA D-4
PANČEVO
12
12,00
MAKSIMOVIĆ
SRETEN
BRANKA RADIČEVIĆA 33
OMOLJICA
14
14,00
MALETIN
KRSTA
VELJKA PETROVIĆA
PANČEVO
12
12,00
MANDRAŠEVIĆ
OLGA
SLAVKA RODIĆA13/2
PANČEVO
7
7,00
MANIĆ
ALEKSANDAR
BORE RADIĆA 82
BAVANIŠTE
4
4,00
MANIĆ
MIODRAG
BORE RADIĆA 82
BAVANIŠTE
6
6,00
MANIĆ
RASTKO
BORE RADIĆA 82
BAVANIŠTE
9
9,00
MARINKOV
VASA
VUKA KARADŽIĆA 96
BAVANIŠTE
12
12,00
MARINKOVIĆ
LAZA
OSLOBOðENJA 55
GLOGONJ
3
3,00
MARINKOVIĆ
NADA
OSLOBOðENJA 55
GLOGONJ
8
8,00
MARJANOVIĆ
BRANIMIR
BANIJSKA 26
PANČEVO
1
1,00
MARJANOVIĆ
MILOJE
BANIJSKA 26
PANČEVO
10
10,00
MARKOV
ðURA
NJEGOŠEVA 79
BAVANIŠTE
8
8,00
MARKOV
PANTA
DIMITRIJA TUCOVIĆA 90
PANČEVO
13
13,00
MARTINOVIĆ
DRAGOMIR
MITE BOGOJEVSKOG 20
PANČEVO
14
14,00
MAURER
MIRA
MILUTINA BOJIĆA 2
PANČEVO
3
3,00
MEĆAVIN
KOSTA
VLADE IVANOVA 33
IDVOR
11
11,00
MEĆAVIN
ŽARKO
IVE LOLE RIBARA34
IDVOR
5
5,00
MESAROŠ
ZOLTAN
SAVE KOVAČEVIĆA 1
BANATSKO NOVO SELO
3
3,00
MICKOVSKI
JASMINA
ILINDENSKA 4
JABUKA
MIĆIĆ
DIMITRIJE
JNA 5
OMOLJICA
2
2,00
11
11,00
MIJANOVIĆ
JELICA
KRALJA MILANA OBRENOVIĆA 13
PANČEVO
2
2,00
MILANOVIĆ
MILOVAN
LETNJA 12
PANČEVO
10
10,00
MILETIĆ
JOVANKA
KARAðORðEVA 29A
PANČEVO
2
2,00
MILIĆ
BOJAN
PRVOMAJSKA 56
BANATSKI BRESTOVAC
4
4,00
MILIĆ
MILČA
PRVOMAJSKA 56
BANATSKI BRESTOVAC
14
14,00
MILIĆ
TANJA
PRVOMAJSKA 56
BANATSKI BRESTOVAC
3
3,00
MILJKOVIĆ
RADOSLAV
HUMSKA 22
PANČEVO
11
11,00
MILKOVIĆ
JOVO
GEORGI DIMITROVA 7
JABUKA
14
14,00
Strana : 9
/ 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
0509970860053
0309964860042
0102955865089
1601968865061
2810931865047
1412951860042
0605954860050
2703982860006
1003973860057
2809960865066
0411980860086
1012925860052
1901951860108
2808962865024
1602968860015
2804973865047
0610973860103
1006958865106
0807971865017
1606946860092
0110974860066
1510966865042
0808966865021
0504948860080
1703962867507
1412971860049
2811951860048
1611954860046
1103945860089
2009937867500
1210944710203
3110969865026
1612961860082
0110950865091
1807937865109
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
MILOJEVIĆ
ČEDOMIR
VELJKA BLAHOVIĆA 22
STARČEVO
5
5,00
MILOJKOVIĆ
ðURICA
ZELENI SOKAK 58
BAVANIŠTE
5
5,00
MILOSAVLJEV
GEORGINA
STRAHINJE STEFANOVIĆA 8
DOLOVO
10
10,00
MILOSAVLJEV
LJILJANA
KIKINDSKA 10
PANČEVO
2
2,00
MILOŠEVIĆ
DARINKA
IVE ANDRIĆA 24A
PANČEVO
10
10,00
MILOŠEVIĆ
ZDRAVKO
MANASIJSKA ULICA 15
PANČEVO
2
2,00
MILOVANOV
STEVAN
BRATSTVA JEDINSTVA 170
PANČEVO
13
13,00
MILOVANOV
ŽELJKO
BRATSTVA JEDINSTVA 170
PANČEVO
1
1,00
MILUTINOV
SINIŠA
MILANA RAKIĆA 7
PANČEVO
2
2,00
MIROSAVLJEVIĆ
VERA
FISKULTURNA 29
DOLOVO
5
5,00
MIROSAVLJEVIĆ
VLADIMIR
FISKULTURNA 29
DOLOVO
1
1,00
MIŠKOVIĆ
BRANISLAV
MARŠALA TITA 35
SEČANJ
MIŠKOVIĆ
JOVICA
KOSOVSKA 3
BOKA
MLADENOVIĆ
VERICA
PAJE MARGANOVIĆA 40
PANČEVO
7
7,00
MODOŠAN
ŽIVA
BARNIĆ NEDELJKA-ŽARKOG 4
PANČEVO
7
7,00
MODOŠANOV
JADRANKA
MARŠALA TITA 39
BANATSKO NOVO SELO
2
2,00
MOMČILOVIĆ
DEJAN
JOAKIMA VUJIĆA 25/12
PANČEVO
2
2,00
MOMČILOVIĆ
LIDIJA
TANASKA RAJIĆA 50
PANČEVO
8
8,00
MORAR
SVETLANA
JNA 99
SEFKERIN
3
3,00
MUTAVSKI
IVAN
ŠANDORA PETEFIJA 166
PANČEVO
14
14,00
MUTIĆ
NEBOJŠA
PETRA PRERADOVIĆA 30B
PANČEVO
5
5,00
NAð
TEREZ
BORAČKA 41
PANČEVO
4
4,00
NEDELJKOVIĆ
DRAGICA
KOZARAČKA 132A
PANČEVO
4
4,00
NEDIĆ
VLADIMIR
PAJE MARGANOVIĆA 59/8
PANČEVO
3
3,00
NEGOVAN
VESNA
MATIJE GUPCA 32A
STARČEVO
3
3,00
NENADIĆ
VLADO
ZMAJ JOVE JOVANOVIĆA 35
PANČEVO
4
4,00
NIKIĆ
DUŠAN
VOJVOðANSKA 1
OMOLJICA
2
2,00
NIKOLIĆ
BANDI
SVETISLAVA KANAČKOG 50
BAVANIŠTE
2
2,00
NIKOLIĆ
BOGDAN
BARNIĆ NEDELJKA-ŽARKOG 6/9
PANČEVO
10
10,00
NIKOLIĆ
BUDINKA
TANASKA RAJIĆA 50/A
PANČEVO
13
13,00
NIKOLIĆ
DRAGUTIN
DEVOJAČKI BUNAR BB
DEVOJAČKI BUNAR
5
5,00
NIKOLIĆ
GORDANA
NOVOSELJANSKI PUT 157
PANČEVO
6
6,00
NIKOLIĆ
IŠTVAN
VOJVOðANSKA 94
PANČEVO
10
10,00
NIKOLIĆ
NADA
STOJANA NOVAKOVIĆA 6
PANČEVO
8
8,00
NIKOLIĆ
NADICA
PRERADOVIĆEVA 13
PANČEVO
13
13,00
Strana : 10 / 17
Broj akcija
Broj glasova
3
3,00
11
11,00
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
0604942860083
0901952860051
0503962860070
0103943860045
1405951860062
0202966860024
2604967860050
1605964860079
0108956860062
1712971865036
0301950860065
1505948860102
2401955860057
1109937865088
2504966860028
0107930860076
0404971860069
1807943860038
2901952862507
2903950865072
1802945860076
2504958860078
1707968860089
1006919860024
0111960865118
0701938860066
0901977865058
2504952860130
0905946860061
2905946865036
3110933860060
0608942860054
0509979860064
2207975860036
2709952860107
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
NIKOLIĆ
NENAD
BARNIĆ NEDELJKA-ŽARKOG 1
PANČEVO
Broj akcija
13
Broj glasova
13,00
NIKOLIĆ
NOVICA
BAČVANSKA 26
PANČEVO
2
2,00
NIKOLIĆ
PERA
BRANKA RADIČEVIĆA 2
PANČEVO
1
1,00
NIKOLIĆ
RADOSAV
KOZARAČKA 52
PANČEVO
2
2,00
NIKOLIĆ
STEVAN
CARA LAZARA 125
PANČEVO
14
14,00
NIKOLIĆ
VOJISLAV
JOVE MAKSINA 32
PANČEVO
7
7,00
NINKOVIĆ
SRðAN
BRAĆE JOVANOVIĆA 33
PANČEVO
7
7,00
OBRENOV
MILAN
MAKSIMA GORKOG 71
OMOLJICA
9
9,00
ODOR
FERENC
PAJE MARGANOVIĆA 215
PANČEVO
11
11,00
OLAR
BILJANA
PROLETERSKIH BRIGADA 71/12
PANČEVO
3
3,00
OLAR
SLOBODAN
KNEZA MIHAJLA OBRENOVIĆA 71/12
PANČEVO
14
14,00
ORAŠANIN
RADIŠA
KOZARAČKA 21
PANČEVO
14
14,00
ORAŠANIN
VELISAV
MILORADA STOJANOVA 49
STAJIĆEVO
6
6,00
ORZA
JELENA
RITSKA 27
STARČEVO
4
4,00
OŽEGOVIĆ
SLOBODAN
KNJAZA MILOŠA OBRENOVIĆA 54
OMOLJICA
6
6,00
PANDUROV
DRAGI
TANASKA RAJIĆA 33
PANČEVO
13
13,00
PARIPOVIĆ
NENAD
MARKA KULIĆA 4
PANČEVO
4
4,00
PAUNOV
STEVAN
KOSTE ABRAŠEVIĆA 14
PANČEVO
7
7,00
PAUNOVIĆ
BRANISLAV
2 OKTOBRA 47
MRAMORAK
14
14,00
PAUNOVIĆ
LJUBINKA
ISIDORE SEKULIĆ 16/6
PANČEVO
11
11,00
PAUNOVIĆ
SLOBODAN
ISIDORE SEKULIĆ 16/6
PANČEVO
14
14,00
PAVLOVIĆ
BOGDAN
ULICA ORAGA 11
PANČEVO
11
11,00
PAVLOVIĆ
DUŠKO
RITSKA 5
PANČEVO
5
5,00
PAVLOVIĆ
MILIVOJ
HAJDUK VELJKOVA 12/A
PANČEVO
8
8,00
PAVLOVIĆ
VERA
VOJVOðANSKI BULEVAR 42/3
PANČEVO
9
9,00
PEJČIĆ
JUGOSLAV
CARA DUŠANA 86
PANČEVO
14
14,00
PEJKIĆ
OLIVERA
MIHAJLA PETROVIĆA ALASA 23/8
PANČEVO
2
2,00
PERIĆ
BOGDAN
7. JULA 5C/5
PANČEVO
11
11,00
PEŠIĆ
DEJAN
BANIJSKA 40
PANČEVO
11
11,00
PEŠIĆ
DESA
BANIJSKA 40
PANČEVO
10
10,00
PEŠIĆ
SAVOTIJE
BANIJSKA 91A
PANČEVO
12
12,00
PETKOVIĆ
BORIS
4. OKTOBRA 59
GLOGONJ
11
11,00
PETRIČIĆ
MILAN
NOVOSELJANSKI PUT 35
PANČEVO
1
1,00
PETRIĆ
SAVA
ZMAJ JOVINA 20
BAVANIŠTE
3
3,00
PETRIĆ
VASILIJE
ZMAJ JOVIN 20
BAVANIŠTE
14
14,00
Strana : 11 / 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
0103934860083
1108935865068
1409937860098
1610949860066
0711967865064
2010941865030
2604958860056
1209951860069
2205940860049
2502932860042
1306942860043
2304970865086
2701946714017
1310950860068
3112945860026
2708969860031
1711929860060
2008930860105
2302960860040
1606957860043
0704960860060
1402942860034
2303950860065
2001973860023
1609962860050
2407970865063
2409947865075
1410977860064
1404946865033
0307955860037
1403982860009
1901955860102
2205962865079
1103967865025
2711950860058
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
PETROV
BOGDAN
STEVANA ŠUPLJIKCA 2
PANČEVO
Broj akcija
4
Broj glasova
PETROV
DRAGICA
STEVANA ŠUPLJIKCA 2
PANČEVO
2
2,00
PETROV
DRAGOMIR
BAVANIŠTANSKI PUT 157
PANČEVO
11
11,00
PETROV
DUŠAN
ISIDORE SEKULIĆ 16/26
PANČEVO
14
14,00
PETROV
SNEŽANA
BAVANIŠTANSKI PUT 157
PANČEVO
1
1,00
PETROVIĆ
BOSILJKA
SVETOZARA MILETIĆA 19
PANČEVO
6
6,00
PETROVIĆ
DRAGAN
RADNIČKA 15
BAVANIŠTE
7
7,00
PETROVIĆ
MIODRAG
LOLE RIBARA 79A
DOLOVO
13
13,00
PETROVIĆ
STEVAN
JNA 68
JABUKA
14
14,00
PIHAJLIĆ
NIKOLA
JNA 2
PANČEVO
14
14,00
PLAVŠIĆ
KOSTA
MAKSIMA GORKOG 80B
PANČEVO
9
9,00
2,00
4,00
POLIĆ
DANIJELA
HUMSKA 19
PANČEVO
2
POPIVODA
ALEKSANDAR
TREĆI BULEVAR 146
NOVI BEOGRAD
1
1,00
POPOV
BRANKO
CARA LAZARA 54
PANČEVO
7
7,00
POPOVIĆ
MILOŠ
ŽARKA ZRENJANINA 102
PANČEVO
11
11,00
POPOVIĆ
ZORAN
ŽARKA ZRENJANINA 102
PANČEVO
5
5,00
POŠTIN
VLADA
LJUBLJANSKA 43 A
VRŠAC
14
14,00
PRODANOV
DUŠAN
BANIJSKA 16
PANČEVO
3
3,00
PUTIĆ
JOVAN
KIKINDSKA 25
PANČEVO
7
7,00
PUTNIK
ZORAN
JOVANA PAVLOVIĆA 6
PANČEVO
7
7,00
RACIĆ
TOMA
SVETOZARA ŠEMIĆA 38
PANČEVO
9
9,00
RACKOVIĆ
PETAR
PERE SEGEDINCA 6A
PANČEVO
11
11,00
RADOSAVLJEV
DUŠAN
GEORGI DIMITROVA 29
PANČEVO
2
2,00
RADULOV
ALEKSANDAR
KARAðORðEVA 96
PANČEVO
3
3,00
RAJAČIĆ
SLOBODAN
NOVOSELJANSKI PUT 11
PANČEVO
8
8,00
RAJAKOVIĆ
MIRJANA
CVIJIĆEVA ULICA 15/36
PANČEVO
3
3,00
RAJAKOVIĆ
NERANDŽA
MAKSIMA GORKOG 83A/6
PANČEVO
14
14,00
RAJAKOVIĆ
SAŠA
MAKSIMA GORKOG 83/6
PANČEVO
3
3,00
RAJIN
MARA
STEVANA ŠUŠLJIKCA 159
PANČEVO
4
4,00
RAJKOVIĆ
MOMČILO
SVETOZARA ŠEMIĆA 56
PANČEVO
5
5,00
RAKIDŽIĆ
LAZAR
BOSANSKA 28
DOLOVO
1
1,00
RISTIĆ
MOMČILO
JOVANA POPOVIĆA 4
PANČEVO
11
11,00
5,00
RIZEVSKI
DAMICA
STEVANA ŠUPLJIKCA 141/8
PANČEVO
5
ROGIĆ
SLAðANA
SONJE MARINKOVIĆ 30
DOLOVO
8
8,00
ROKVIĆ
MILE
PRVI MAJ 19
GLOGONJ
13
13,00
Strana : 12 / 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
0702983710136
1706949860055
07154429
0512955860064
0109944860012
2501954865041
1107964130038
1012939860020
2106950860030
3012930860025
3108971860037
1208950860026
1409954865087
2004946860118
1908954060042
0812973860024
1908932860118
2010928860127
3004928865041
1012956860034
1907953862505
1205933860064
1911975860031
2208952860043
1107966860025
1612978860027
1610958860036
2405946860015
2111969860019
1507941860053
0512977860076
0212971860046
2802946860014
0302935867505
2810968860088
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
ROKVIĆ
VLADIMIR
PRVI MAJ 19
GLOGONJ
1
1,00
ROMANOV
JOSIP
SPOLJNO STARČEVAČKA 38
PANČEVO
8
8,00
NADE MARKOVIĆ 57
KRUŠEVAC
81544
81.544,00
RUSIĆ
BRANISLAV
LAVA TOLSTOJA 60
PANČEVO
5
5,00
RUSOV
PETAR
KOSOVSKA 86
BANTSKI KARLOVAC
3
3,00
SAVIĆ
ATANASIJA
CARA LAZARA 97
PANČEVO
4
4,00
SAVIĆ
DARKO
KOZARAČKA 183
PANČEVO
3
3,00
SAVIĆ
MILAN
JOAKIMA VUJIĆA 61/A
PANČEVO
5
5,00
SAVIĆ
MILAN
CARA LAZARA 97/1
PANČEVO
10
10,00
SAVIĆ
STEVAN
MIHAJLA PUPINA 39
PANČEVO
14
14,00
SAVIN
NIKOLA
VUKA KARADŽIĆA
BAVANIŠTE
3
3,00
13
13,00
RUBIN AD KRUŠEVAC
Broj akcija
Broj glasova
SAVIN
SLAVKO
VUKA KARADŽIĆA 109
BAVANIŠTE
SAVULOV
BOŽANA
GUNDULIĆEVA 2/2
PANČEVO
2
2,00
SAVULOV
DUŠKO
MAKSIMA GORKOG 117
PANČEVO
6
6,00
SCHOTT
PETER
SVETOZARA ŠEMIĆA 50B
PANČEVO
8
8,00
SCHOTT
SAŠA
JOVICE BEZULJEVIĆA 15
PANČEVO
2
2,00
SEDMAKOV
VASILIJE
MILOŠA CRNJANSKOG 150
ILANDŽA
14
14,00
SEKEREŠ
GEZA
BORE ŠIPOŠA 19
PANČEVO
11
11,00
SEKULIĆ
LJUBICA
PROLETERSKA 57
PANČEVO
12
12,00
SEKULIĆ
PETAR
MILOVANA GLIŠIĆA 24
PANČEVO
5
5,00
SEL
JOŽEF
BORISA PETROVA BRACE 29
PANČEVO
13
13,00
SENEŠI
ROBERT
ZMAJ JOVINA 21
PANČEVO
2
2,00
SERAFIMOVSKI
GORAN
NIKOLE TESLE 115
JABUKA
2
2,00
SERAFIMOVSKI
SLAVKO
MARŠALA TITA 95
JABUKA
12
12,00
SIČ
JOŽEF
SKROBARA-MARŠALA TITA 102
PANČEVO
8
8,00
SILJANOSKI
DEJAN
MARŠALA TITA 95
JABUKA
2
2,00
SIMANIĆ
ALEKSANDAR
JADRANSKA 24
PANČEVO
10
10,00
SIMIČIĆ
JOVAN
SV. KANAČKOG 5
BAVANIŠTE
14
14,00
SIMIČIĆ
SAŠA
SVET. KANAČKOG 5
BAVANIŠTE
3
3,00
SIMIĆ
BOGOLJUB
KOZARAČKA 71
PANČEVO
1
1,00
SIMONOVIĆ
SLAðAN
SREMSKA 10
PANČEVO
3
3,00
SIMONOVIĆ
SREĆKO
SREMSKA ULICA 10
PANČEVO
5
5,00
SIMONOVIĆ
ŽIVKO
SREMSKA ULICA 10
PANČEVO
10
10,00
SINðIĆ
LEPOSAVA
JOAKIMA VUJIČA 23/2
PANČEVO
11
11,00
SINðIĆ
SLAVIŠA
JOAKIMA VUJIĆA 23/2
PANČEVO
7
7,00
Strana : 13 / 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
0303953860093
1003964860060
1401958865072
1002979860044
2002953860066
1310962860055
2801940860032
2505928860053
2408960860108
3010947860018
2408922860021
0410979860122
1008951860128
2810950860021
3010965860068
0209955732517
2911946860050
2512952860060
0108921860094
0305960865036
1405962860064
1207971860062
0406972865024
1205946860039
2202970860052
0911948860018
3008962865048
2604973860038
1209971860057
1612926860045
1503972865066
0608951860059
0205977860033
2406957860021
2502948865117
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
SLOVIĆ
STEVAN
MOŠE PIJADE 13/13
PANČEVO
Broj akcija
9
Broj glasova
9,00
SOKOLA
DRAGAN
SVETOZARA MARKOVIĆA 196
PANČEVO
7
7,00
SREDOJEVIĆ
RADMILA
PANČEVAČKI PUT 157
STARČEVO
9
9,00
STAJIĆ
SRðAN
PETRA PRERADOVIĆA 14
PANČEVO
3
3,00
STAJIĆ
ZORAN
PETRA PRERADOVIĆA 14
PANČEVO
9
9,00
STAMENKOVIĆ
DRAGAN
SRBIJANSKA 14
PANČEVO
9
9,00
STAMENKOVIĆ
GRADIMIR
ŽARKA ZRENJANINA 111
OMOLJICA
14
14,00
STANIĆ
BRANISLAV
KARAðORðEVA 84/A
PANČEVO
11
11,00
STANIĆ
MILISAV
IVE KURJAČKOG 89/2
PANČEVO
9
9,00
STANISAVLJEV
DRAGOSLAV
VUKA KARADŽIĆA 45
BAVANIŠTE
10
10,00
STANKOVIĆ
BORISLAV
MARIJE BURSAĆ 2/SP 6
PANČEVO
14
14,00
STANKOVIĆ
DEJAN
IVE ANDRIĆA 24A
PANČEVO
2
2,00
STANKOVIĆ
LJUBIŠA
IVE ANDRIĆA 24A
PANČEVO
12
12,00
STANKOVIĆ
MILENKO
KOSOVSKA 39/30
BEOGRAD
3
3,00
STANKOVIĆ
PERICA
REPUBLIKANSKA 11
BAVANIŠTE
9
9,00
STANKOVIĆ
RANKO
POLJSKA 34
PANČEVO
8
8,00
STANKOVSKI
MITRE
4. OKTOBRA 52
KAČAREVO
9
9,00
STANKU
ŽIKA
MALI RIT 102
PANČEVO
1
1,00
STANOJKOVSKI
MILKO
BORE STANKOVIĆA 11
PANČEVO
9
9,00
STOJANOV
JOVANKA
ŽARKA ZRENJANINA 26
MRAMORAK
7
7,00
STOJANOVIĆ
ZORAN
LENJINOVA 54
STARČEVO
10
10,00
STOJČEV
ALEKSANDAR
LENJINOVA 35
JABUKA
5
5,00
STOJČEV
DRAGANA
KNEZA MIHAJLA OBRENOVIĆA 67/9
PANČEVO
STOJČEV
RADOJKO
LENJINOVA 35
JABUKA
5
5,00
14
14,00
STOJČEV
TONI
LENJINOVA 35
JABUKA
1
1,00
STOJČIĆ
SLAVE
OSLOBOðENJA 31
GLOGONJ
4
4,00
STOJIČIĆ
SNEŽANA
RUðERA BOŠKOVIĆA 6
PANČEVO
8
8,00
STOJINOV
DALIBOR
JOVE MAKSINA 18
PANČEVO
2
2,00
STOJKOV
GORAN
OHRIDSKA 10
JABUKA
4
4,00
STOJKOV
MILE
DOBROVOLJAČKA 28
PANČEVO
14
14,00
STOKIĆ
SVETLANA
ISIDORE SEKULIĆ 12/24
PANČEVO
5
5,00
SUBOTIN
ŽIVICA
SVETOG SAVE 97
PANČEVO
14
14,00
SUČEVIĆ
NIKOLA
MAKSIMA GORKOG 83B/7
PANČEVO
2
2,00
SUHI
ŽIVOJIN
KARAðORðEVA 9
PANČEVO
2
2,00
ŠARAC
SPOMENKA
TANASKA RAJIĆA 19A
PANČEVO
7
7,00
Strana : 14 / 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
2502931860138
0402947860063
0111966860037
2206952860059
1803968865101
2807966860063
1206958860022
0803951860080
2612963865042
1012968865066
2204950865026
2101977860049
2810949860069
0212962865035
0405927860066
2711958860065
1802932865095
2002956860032
1303947860034
0608955865012
1503976870021
1406970860096
1708940865081
1812962865036
2109956860074
0202978865048
1106966860053
1910945710012
2006921860035
1105952860046
2002960865057
0507973860043
0608952865119
2303947860038
1901932865069
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
ŠARAI
KAROLJ
MARINA DRŽIĆA 6/1
PANČEVO
Broj akcija
2
Broj glasova
2,00
ŠAŠIĆ
JOVAN
KOZARAČKA 151
PANČEVO
13
13,00
ŠATLAN
ČEDO
PELISTERSKA 21
PANČEVO
7
7,00
ŠEBERLE
ŠANDOR
DIMITRIJA TUCOVIĆA 7A/3
PANČEVO
9
9,00
ŠEGOVIĆ
NATAŠA
CARA LAZARA 27
PANČEVO
8
8,00
ŠEGOVIĆ
SRBOLJUB
CARA LAZARA 27
PANČEVO
6
6,00
ŠKALJAK
STANKO
STEVANA ŠUPLJIKCA 149/27
PANČEVO
2
2,00
ŠOŠKIĆ
RADOSLAV
MILOŠA OBRENOVIĆA 53/20
PANČEVO
7
7,00
ŠTEFLJA
DRAGINJA
VOJVOðANSKA 18
PANČEVO
5
5,00
ŠTRBAN
MILENA
BRANKA RADIČEVIĆA 1
OMOLJICA
7
7,00
ŠUGIĆ
RADA
VELJKA VLAHOVIĆA 22
PANČEVO
6
6,00
ŠUGIĆ
TIHOMIR
VELJKA VLAHOVIĆA 22
PANČEVO
2
2,00
TARAJIĆ
KOSTA
DIMITRIJA TUCOVIĆA 104
PANČEVO
5
5,00
TASKOVIĆ
GORICA
KOZARAČKA 154
PANČEVO
5
5,00
TELEBAK
ĆETKO
SLAVKA RODIĆA 6/16
PANČEVO
6
6,00
TEOFILOVIĆ
DRAGAN
OMLADINSKA 30
STARČEVO
10
10,00
TEREK
RUŽICA
BORE STANKOVIĆA 3/20
PANČEVO
3
3,00
TODOROV
STEVAN
SVETOG SAVE 82
BAVANIŠTE
11
11,00
TODOROV
VLADIMIR
VOJVOðANSKI BULEVAR 22
PANČEVO
13
13,00
TODOROV
ŽELJKA
PIONIRSKA 28
ALIBUNAR
9
9,00
TOMIĆ
LJUBOMIR
SINðELIĆEVA 10
PANČEVO
3
3,00
TOMIĆ
SRðAN
MIHAJLA PETROVIĆA ALASA 21
PANČEVO
6
6,00
2,00
TOT
ŠARLOTA
RADOJA DOMANOVIĆA 3
PANČEVO
2
TRAJKOVIĆ
RADMILA
BANIJSKA 56
PANČEVO
4
4,00
TRDAK
STJEPAN
SINIŠE STANKOVIĆA 2
PANČEVO
7
7,00
TRENGOVSKI
MILENA
MARŠALA TITA 65
JABUKA
3
3,00
TRIFUNOVIĆ
RADOSAV
LJUBIĆKA 24
BEOGRAD
2
2,00
TRIPKOVIĆ
DRAGOJLO
VOJVOðANSKI BULEVAR 36/16
PANČEVO
5
5,00
TRNOVAC
MILAN
SVETOG SAVE 143
PANČEVO
8
8,00
UBIPARIP
PERO
SIME ŠOLAJE 3A
BANATSKO NOVO SELO
14
14,00
UMIĆEVIĆ
VESNA
VRŠAČKA 2
PANČEVO
4
4,00
UROŠEVIĆ
IVAN
OSLOBOðENJA 24
PANČEVO
5
5,00
UROŠEVIĆ
STANIMIRKA
OSLOBOðENJA 24
PANČEVO
VABRIK
FERENC
JOŽEFA ATILE 50
DEBELJAČA
VAJIĆ
ANKA
BRAĆE JOVANOVIĆA 100
PANČEVO
Strana : 15 / 17
9
9,00
14
14,00
3
3,00
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
2102976860033
1010950865031
2505954860134
0306953860106
2506962861006
2004945860076
0707963860036
0205967865126
1512944865033
1709965860072
2809948860113
2112971865016
1510971171938
1202963109305
2104966865064
2001959860126
1707963865015
0801961860086
1012956865036
0504950860063
1301958860025
2412968860023
1102951860086
2011944860079
2703937860038
2612934860058
0309962860037
2611948865048
0101956865167
2911971860146
2805955860069
3107948860058
2111955860075
2711958860022
1701952865090
06/12/2014
09:12:30
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
VARGA
BERNAT
BORAČKA 39
PANČEVO
Broj akcija
4
Broj glasova
4,00
VARGA
MARIJA
BORAČKA 39
PANČEVO
12
12,00
VASILJEV
VASA
DUŠANA PETROVIĆA ŠANETA 30
PANČEVO
10
10,00
VASILJEVSKI
JOVAN
LETNJA ULICA 9
PANČEVO
11
11,00
VIŽLINA
DRAGOLJUB
OSOGOVSKA 6
PANČEVO
9
9,00
VLATKOVIĆ
CENKO
OSLOBOðENJA 29/28
PANČEVO
14
14,00
10,00
VODENIČAROV
ðORðE
IVE LOLE RIBARA 14
STARČEVO
10
VODENIČAROV
MAGDALENA
IVE LOLE RIBARA 14
STARČEVO
3
3,00
VRANJKOVIĆ
MARA
OSLOBOðENJA 25/20
PANČEVO
13
13,00
VRBAŠKI
DUŠAN
RUðERA BOŠKOVIĆA 19/12
PANČEVO
3
3,00
VUČENIĆ
ZLATOMIR
ðURE DANIČIĆA 4/4
PANČEVO
11
11,00
VUJAŠKOVIĆ
BRANKICA
PROTE MATEJE NENADOVIĆA 1/4
PANČEVO
4
4,00
VUJIČIĆ
BOJAN
ŽARKA ZRENJANINA 101C
PANČEVO
2
2,00
VUJKOVIĆ
MARA
SAVE KOVAČEVIĆA 3A
B.N.SELO
5
5,00
VUKADINOVIĆ
OLGICA
7. JULI 5C/2
PANČEVO
7
7,00
VUKADINOVIĆ
PETAR
7. JULA 5C/2
PANČEVO
3
3,00
VUKOVIĆ
GORDANA
ŠABAČKA 16
OMOLJICA
4
4,00
VUKOVIĆ
STEVAN
SONJE MARINKOVIĆ 30
DOLOVO
7
7,00
VULIĆ
DRAGICA
DEJANA BRANKOVA 130
KOVIN
7
7,00
VULIĆ
STEVA
DEJANA BRANKOVA 130
KOVIN
10
10,00
VULOVIĆ
BORIVOJE
VOJVOðANSKA 11
MRAMORAK
3
3,00
VULOVIĆ
GORAN
BORE STANKOVIĆA 33
PANČEVO
7
7,00
ZAGAJČAN
MILISAV
ZELENI SOKAK 38
BAVANIŠTE
13
13,00
ZALABAN
JANOŠ
GUNDULIĆEVA ULICA 5
PANČEVO
14
14,00
ZAMEČNIK
JANO
JANA JONAŠA 103
KOVAČICA
14
14,00
ZDRAVKOVIĆ
DRAGIĆ
BORE ŠIPOŠA 2
PANČEVO
12
12,00
ZDRAVKOVIĆ
JOVAN
KEJ RADOJA DAKIĆA 5/28
PANČEVO
2
2,00
ZEKOVIĆ
MIRJANA
MARINA DRŽIĆA 1
PANČEVO
6
6,00
ZLATANOVIĆ
SNEŽANA
BANIJSKA 35
PANČEVO
8
8,00
ŽEBELJAN
ALEKSANDAR
MARINA DRŽIĆA 1/20
PANČEVO
4
4,00
ŽIVANOV
ANðELKO
MAKSIMA GORKOG 33/4
PANČEVO
12
12,00
ŽIVANOVIĆ
BRANISLAV
JANOŠIKOVA 122
PANČEVO
14
14,00
ŽIVANOVIĆ
DRAGAN
IVANA MILUTINOVIĆA 3
OMOLJICA
10
10,00
ŽIVANOVIĆ
MILAN
IVANA MILUTINOVIĆA 3
OMOLJICA
4
4,00
ŽIVANOVIĆ
OLGICA
MARE MANDIĆ 28
PANČEVO
7
7,00
Strana : 16 / 17
Del.br.CRHoV: 6988
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
526
527
528
529
530
531
532
533
0403953860101
1107977865045
2703951860075
0808979865098
2301949860059
0804940860042
2203942860035
0711966860034
Prezime
PEKARSKA INDUSTRIJA
Ime
Ulica i broj
Mesto
ŽIVKOVIĆ
ALEKSANDAR
BORSKA 22
PANČEVO
Broj akcija
14
ŽIVKOVIĆ
ALEKSANDRA
SLOBODANA PENEZIĆA KRCUNA 6
PANČEVO
1
1,00
ŽIVKOVIĆ
ŽIVADIN
VOJVOðANSKA 9
PANČEVO
10
10,00
ŽJAK
JASMINA
CARA LAZARA 107
PANČEVO
2
2,00
ŽJAK
PALO
CARA LAZARA 107
PANČEVO
14
14,00
ŽUDIĆ
AUGUSTIN
KRALJA MILANA OBRENOVIĆA 8
PANČEVO
7
7,00
ŽUDIĆ
MILAN
VOJVOðANSKA 25
KAČAREVO
12
12,00
ŽUDIĆ
SAŠA
ðURE SALAJA 2
PANČEVO
9
Ukupno :
90722
Broj glasova
14,00
9,00
90.722,00
za DIREKTORA CENTRALNOG REGISTRA
po ovlašćenju
50 br. 3-47 od 20.05.2014. godine
____________________________________
M.P.
06/12/2014
09:12:30
Strana : 17 / 17
Del.br.CRHoV: 6988
Download

Knjiga akcionara Pekarska Industrija Pancevo 06.12.2014.