JEDINSTVENA EVIDENCIJA AKCIONARA
DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA
na dan :
Matični broj : 08018448
ISIN
RSDICOE58755
07/06/2013
Adresa : PROLETERSKA 6 ČOKA
CFI
ESVUFR
Ukupno emitovano
39630
Ukupno otplaćene
39630
Ukupno neotplaćene
0
Nominalna vrednost
4550.00
Broj glasova po akciji
1/1
Podaci o akcijama i akcionarima preduzeća koja su privatizovana na osnovu propisa o privatizaciji i preduzeća koja su na osnovu drugih propisa bila evidentirana u Agenciji za privatizaciju Republike Srbije,
zasnovani su na evidencijama i registrima prenetim iz Agencije za privatizaciju - Privremenog registra, u sistem Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, i
Agencija za privatizaciju je odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
Podaci o akcijama i akcionarima drugih pravnih lica, zasnovani su na evidencijama iz knjiga akcionara koje su Centralnom registru HoV dostavljene od strane tih pravnih lica i ta pravna lica su
odgovorna za sadržinu dostavljenih podataka.
11000 Beograd, Trg Nikole Pašića 5, ulaz iz Dečanske 14 * Tel: 011/3331-380 * Faks: 3331-329 * MB: 17518968
Šifra delatnosti: 6619 * PIB 103154145 * Računi: 165-1646-54, 255-0031980101000-05, 355-1062751-71
Strana :1
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
20661283
1804941820013
0909942825011
0805952715214
1105924714026
2308949845054
0805963715216
0705953715280
2809947800141
2304951825014
1208945820016
1108925760012
1202964830016
0210971830055
2108951840052
0707950845054
06859962
2001948825027
2903954845068
2304934840085
3004952820016
0410957825056
0505957845015
0403955810047
2904972800078
1009948719070
1004967880050
0705958825017
1407953102389
0604953820016
17252194
0106944450079
1311956500329
2403940800018
3112964800026
08/06/2013
09:07:16
Prezime
DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA
Ime
AKCIONARSKI FOND AD BEOGRAD
Ulica i broj
Mesto
TERAZIJE 23/VI
BEOGRAD
Broj akcija
Broj glasova
2236
2.236,00
AVDALOVIĆ
OBREN
N.REVOLUCIJE 4/6
SENTA
53
53,00
AVDALOVIĆ
ŽUŽANA
N.REVOLUCIJE 4/6
SENTA
56
56,00
BAIĆ
BOJANA
MILUTINA MILANKOVIĆA 152/14
NOVI BEOGRAD
18
18,00
BEČEJSKI
DRAGOLJUB
KOČE KAPETANA 34
BEOGRAD
58
58,00
BEČEJSKI
JOVANKA
BRATSTVA JEDINSTVA 28-A
ČOKA
118
118,00
39,00
BEČEJSKI
SONJA
KOČE KAPETANA 34
BEOGRAD
39
BEČEJSKI-VUJAKLIJA
DRAGANA
KOR.STANKOVIĆA 23
BEOGRAD
21
21,00
BENDER
PAVLE
V.VLAHOVIĆA 17
TEMERIN
72
72,00
BIN
GIZELA
SERVO MIHALJ 29
SENTA
23
23,00
BIN
JOŽEF
SERVO MIHALJ 29
SENTA
23
23,00
107
107,00
BJELAC
RADIVOJ
ANTE PROTIĆA 1
SMEDEREVO
BUGARSKI
MIROSLAV
PADINA 82A
BEOGRAD
23
23,00
BUKUROV
RADOSLAV
PRVOMAJSKA 28
BEČEJ
10
10,00
BULAIĆ
BRANKO
M.PIJADE 5
ČOKA
74
74,00
BULAJIĆ
BORKA
M.PIJADE 5
ČOKA
74
74,00
BULJAN
DAVOR
LEDINSKA 014
KOPRIVNICA
106
106,00
BURANJ
MARGIT
K.E.K. 37
SENTA
53
53,00
ČIKOŠ-MALETIN
SENKA
M.PIJADE 5/13
ČOKA
50
50,00
ČOBANOV
PETAR
13.VOJV.BRIGADE 7
ČOKA
56
56,00
ČORBA
JOŽEF
K.E.K 15/29
SENTA
69
69,00
ČORBA
ROZALIJA
KEK 15/29
SENTA
45
45,00
ĆIRIĆ
GORDANA
KARADJORDJEVA 2
NOVI KNEŽEVAC
25
25,00
DELIĆ
RADOMIR
PETRA PRERADOVIĆA 24
SOMBOR
10
10,00
DINIĆ
SRðAN
VUKA KARADŽIĆA 27
RUMENKA
84
84,00
DUBLJANIN
NADA
JEDRENSKA 1
BEOGRAD
50
50,00
ðOKIĆ
NENAD
BARANJSKA 30
MARADIK
3
3,00
ðUKIĆ
AGNEŠ
MALI RIT BB
SENTA
20
20,00
ðUKIĆ
STANKO
I REON BB
SENTA
14
14,00
ðUROVIĆ
RADOJE
BANATSKA 2
ČOKA
40
40,00
CVIJIĆEVA 129
BEOGRAD
3000
3.000,00
MITROVAČKA 2
NOVI SAD
31
31,00
EAST WEST INVEST AD BEOGRAD
FABRIK
ðERð
GRBA
MILAN
DOCE MARKOVIĆA 10
LEŠTANE
276
276,00
GRUBAČ
MOMČILO
BALZAKOVA 25
NOVI SAD
53
53,00
GRUBAČ
SRðAN
BALZAKOVA 25
NOVI SAD
8
8,00
Strana : 2
/7
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
1701920840037
2512948825080
2608965840058
1102936850058
3004939855102
1711959800046
2204968850042
0312956845027
0802951840024
2503952825029
0504947820042
0504950825020
1808959845035
1602934820014
0310935825015
2401947845022
1205961840060
2104966845012
0606973710104
2306972845026
2306952805044
1101940800018
1506943805010
0511967840054
0612944820065
2104959805161
2012973845034
3008955825049
2708957820034
1306969825010
0312957825119
2112979800150
2802966845011
2104949845025
0604951840036
08/06/2013
09:07:16
Prezime
DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA
Ime
Ulica i broj
Mesto
GUBA
LAJOŠ
Ž.ZRENJANINA 60
PADEJ
Broj akcija
43
Broj glasova
HORVAT
PIROŠKA
NOVAKA RADONIĆA 75
MOL
63
63,00
ILIĆ
PREDRAG
AðANSKA 4
SENTA
40
40,00
43,00
ILIĆ
STANIŠA
R.ŠULMANA 45
ZRENJANIN
33
33,00
ILIĆ-KERI
ERŽEBET
R.ŠULMANA 45
ZRENJANIN
105
105,00
ISAKOV
ðORðE
STEVANA MUSIĆA 1
NOVI SAD
3423
3.423,00
JAHURA
MIHAJLO
BARANJSKA 40
ZRENJANIN
5
5,00
JOVANOVIĆ
VERICA
M.PIJADE 1
ČOKA
56
56,00
JUZBAŠIĆ
BRANKO
SENĆANSKA 6
ČOKA
169
169,00
KALMAR-URBAN
EVA
K.E.K 43/4
SENTA
56
56,00
KAMBER
DUŠAN
PARTIZANSKA 13A, ČANTAVIR
DUŠANOVO
53
53,00
KAMBER
OLGA
PARTIZANSKA 13A
BAČKO DUŠANOVO
72
72,00
KEČKEŠ
ROŽA
SENĆANSKA 20
ČOKA
101
101,00
KERESTENJI
JOŽEF
VENAC.B.JEDINSTVA 22
SENTA
93
93,00
KERESTENJI
TEREZIJA
BR.JEDINSTVA 22
SENTA
74
74,00
KIRALJ
RUŽICA
13.VOJVOðANSKE BRIGADE 12
ČOKA
88
88,00
24,00
KOBREHEL
ČABA
SUTJESKA 14
ČOKA
24
KOBREHEL
EVA
M. TITA 123
ČOKA
27
27,00
KOČOVSKI
ALEKSANDAR
RUŽE JOVANOVIĆ 50
BEOGRAD
174
174,00
KONC
SILVIJA
PROLETERSKA 1
NOVI KNEŽEVAC
3
3,00
KOVAČ-DRAGAŠ
LJUBICA
D.SPASIĆ 1
NOVI SAD
61
61,00
KREJIĆ
MARINKO
DRAGE SPASIĆ 2
NOVI SAD
93
93,00
KREJIĆ
MILEVA
D.SPASIĆ 2
NOVI SAD
61
61,00
KRMAR
MIĆA
C.DUŠANA 37
OSTOJIĆEVO
24
24,00
KRNAJSKI-GLOðIN
ŽIVOJIN
TESLINA 19
SUBOTICA
58
58,00
LAKNER
EDIT
J.POPOVIĆA 7A
NOVI SAD
35
35,00
LASLO
ALEKSANDRA
DUŠANA DANILOVIĆA 8
NOVI SAD
40
40,00
LASLO
GIZELA
S.JOŽEFA 19
ADA
50
50,00
LASLO
ZOLTAN
S.MARKOVIĆA 8
ADA
8
8,00
LAZIĆ-VUČKOVIĆ
MARIJANA
AVIJATIČARSKA 24
NOVI SAD
29
29,00
LOŠONC-LUKAČ
LAURA
GLAVNI TRG 3/21
SENTA
12
12,00
LOVRIĆ
DRAŽEN
NARODNOG FRONTA 61
NOVI SAD
1
1,00
MATEJIN
NADA
SRPSKA 8
NOVI KNEŽEVAC
64
64,00
MIHAJLOVIĆ
NADA
SVETOSAVSKA 26
KIKINDA
40
40,00
MIHAJLOVIĆ
SLAVIŠA
SVETOSAVSKA 26
KIKINDA
40
40,00
Strana : 3
/7
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
1605952845031
1911951845058
2904958845018
2401957380028
1711968840026
1211946830016
34874524
0301951845086
2510978842513
1811934730013
1503936730024
08415633
2912958825060
2710936845031
2905928840018
1408967825096
3011948825085
1207974825101
2204960383305
2408950715029
1005981710040
1006938730050
0506954172180
3010952710059
2710955840067
06043895
0111955840026
0408963840054
1004932840056
2611947825018
2003946820012
1809955825079
2010949825038
0508971840033
0509952840096
08/06/2013
09:07:16
Prezime
DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA
Ime
Ulica i broj
Mesto
MIHALJEV
DRAGICA
PETRA DRAPŠINA 41
ČOKA
163
163,00
MIHALJEV
KATA
P.DRAPŠINA 25
ČOKA
143
143,00
MIKLOŠ
OLIVERA
KARAðORðEVA 174
NOVI KNEŽEVAC
179
179,00
MILEŠIĆ
BRANISLAV
PRISTANIŠTE BB
PRAHOVO
15
15,00
MILIJAŠEVIĆ
VLADIMIR
TRG MOŠE PIJADE 4/13
NOVI KNEŽEVAC
MILOVANOV
MILOŠ
SONJE MARINKOVIĆ 5
BEČEJ
MISIĆ
ŽIVOJIN
KOTORSKA 1573/20, PRAG 4
PRAG, ČEŠKA
83
83,00
MIŠKOVIĆ
RUŽA
POTISKA 18
ČOKA
363
363,00
MIŠKOVIĆ
TODOR
MAPŠALA TITA 18B
ČOKA
161
161,00
MITROVIĆ
ANðEL
NIKOLE KOPERNIKA 35/19
NIŠ
29
29,00
MITROVIĆ
DARINKA
TRG M.PIJADE 4/13
N.KNEŽEVAC
29
29,00
MONDAIN DOO
Broj akcija
Broj glasova
9
9,00
50
50,00
TRG BR. I JEDINSTVA 30-32, LOKAL 29
BAČKA PALANKA
3
3,00
MRAV
IREN
KUKUČKA 1/21
SENTA
58
58,00
MRAZNICA
KATALIN
M. TITA 75
ČOKA
132
132,00
NADLAČKI
ZLATOJE
JNA 26
CRNA BARA
120
120,00
NAð
VALERIJA
ADI ENDRE 97
MOL
34
34,00
NAðBALI
MARGIT
PARTIZANSKI TRG 13A
ADA
77
77,00
NEŠIĆ
DANIJELA
NARODNE REVOLUCIJE 51A
MOL
74
74,00
NIKOLIN
GORAN
SENĆANSKA 24
ČOKA
52
52,00
OSTOJIĆ
JASMINA
LJUBE DIDIĆA 40/3
BEOGRAD
3
3,00
PAVLOVIĆ
MILOŠ
BORIVOJA STEVANOVIĆA 39/6/25
BEOGRAD
13
13,00
PAVLOVIĆ
STANOJE
ĆIRILA I METODIJA 18/28
NIŠ
80
80,00
PERIŠIĆ
BRANKO
J.POPOVIĆA 7A
NOVI SAD
38
38,00
PETROVIĆ
LJUBIŠA
VRTLARSKA 63
ZEMUN
21
21,00
PINTER
FERENC
64
64,00
PIO FOND RS
SLOVAČKA 58
OSTOJIĆEVO
DR.ALEKSANDRA KOSTIĆA 9
BEOGRAD
OSTOJIĆEVO
1538
0,00
60
60,00
POLJAK
GEZA
OSLOBOðENJA 26
POPOV
MILOŠ
SERVO MIHALJ 36
PADEJ
21
21,00
POPOV
PREDRAG
BRACE SIMIĆA 41
PADEJ
106
106,00
PRUDKOV
DRAGINJA
RIBARSKI TRG 6
SENTA
60
60,00
PRUDKOV
GEORGIJE
RIBARSKI TRG 6
SENTA
63
63,00
RADANOVIĆ
OLGICA
K.ABRAŠEVIĆA 18
SUBOTICA
66
66,00
RADIĆ
PERSIDA
MUŠKATIROVIĆA 5/18
SENTA
23
23,00
REPAC
VELJKO
MARŠALA TITA 4/12
ČOKA
3
3,00
REPAŠ
MIKLOŠ
BEOGRADSKA 23
ČOKA
65
65,00
Strana : 4
/7
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
2802968845035
0307956715715
3009956710020
1002959910002
0201948830057
2910927802507
2112982715229
0306974710554
0307956825138
0305945820077
1105960840038
2408966845038
1310936845021
3005958850053
1505952845045
1604970840016
1304945840040
3004971825037
0609946736311
1209943840024
0401973715067
1603956840058
2805962825031
1204956847514
2004968845023
1109943845048
0101960845073
2309970845079
2008945840046
1506941730048
0308958845035
0505957805153
1706951845047
0205964305022
1401959300044
08/06/2013
09:07:16
Prezime
DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA
Ime
Ulica i broj
Mesto
REPKA
VALERIJA
PALIH BORACA 7B
ČOKA
RISTANOVIĆ
JELENA
BORSKA 70
Broj akcija
Broj glasova
1
1,00
BEOGRAD
48
48,00
33,00
RISTANOVIĆ
MIROSLAV
BORSKA 70
BEOGRAD
33
RISTOV
DRAGI
BUL. ARSENIJA ČARNOJEVIĆA 131
NOVI BEOGRAD
58
58,00
ROMODA
KAROLJ
ð. ðAKOVIĆA 18
SENTA
32
32,00
RUDAN
RADIVOJ
BUEVARA OLSOBOðENJA 46
NOVI SAD
98
98,00
SAVATOVIĆ
SANJA
BULEVAR MIHAILA PUPINA 3/60
NOVI BEOGRAD
460
460,00
SEBIĆ
IGOR
PRIVREDNIKOVIH PITOMACA 58
BEOGRAD
120
120,00
SEDMAKOV
ERŽEBET
B.RADIČEVIĆA 14
ADA
48
48,00
SIRBIK
IŠTVAN
PARTIZANSKI TRG 13
ADA
85
85,00
STAMORAN
NEBOJŠA
MOŠA PIJADE 58
ČOKA
86
86,00
STANIMIROV
DANICA
M.TITA 20A
ČOKA
174
174,00
STANIMIROV
ERŽEBET
SUTJESKA 7
ČOKA
32
32,00
STIKIĆ
MIRKO
VLADISLAVA KAĆANSKOG 8
NOVI SAD
28
28,00
STOJANOVIĆ
LJILJANA
MIHALJEV VESELINA 44
ČOKA
100
100,00
STOJANOVIĆ
NENAD
NEMANJINA 48
KIKINDA
497
497,00
STOJANOVIĆ
PREDRAG
M.VESELINA 44
ČOKA
9270
9.270,00
STOJANOVIĆ
SLAðANA
MIK.NASELJE, BL A LAM 8/6
KIKINDA
17
17,00
STOJKOVIĆ-KRASIĆ
JELISAVETA
LIPOVAČKA BB
ALEKSINAC
43
43,00
88
88,00
SUJIĆ
BRANKO
MOŠE PIJADE 48
ČOKA
ŠKUNDRIĆ
MARIJA
PODAVALSKA 94
BEOGRAD
ŠLJUKIĆ
MILUTIN
PALIH BORACA 7
ČOKA
1
1,00
305
305,00
ŠOLJMOŠI
ARANKA
P.DRAPŠINA 15
MOL
29
29,00
ŠTEVANČEV
JELENA
CARA DUŠANA 197
KIINDA
48
48,00
TERTEI
VIOLA
M.TITA 128
ČOKA
4
4,00
TERZIN
BRANISLAVKA
BRAĆE VUJIĆA 5
ČOKA
93
93,00
TERZIN
IBOJA
MOŠE PIJADE 24
ČOKA
55
55,00
TERZIN
KATARINA
J.CVIJIĆA 17
NOVI SAD
TERZIN
STANOJE
BRAĆE VUJIĆA 5
ČOKA
TODOROVIĆ
BUDISLAV
PROLETERSKA 29
NIŠ
85
85,00
TOMIĆ
MILANKA
M.TITA 1
ČOKA
43
43,00
TOT
ESTER
PETEFI ŠANDORA 91
TEMERIN
53
53,00
TOT
PIROŠKA
SENĆANSKA 23A
ČOKA
120
120,00
TROŠIĆ
MIRJANA
V.PUTNIKA 26
KUKUJEVCI
8
8,00
TROŠIĆ
ŽARKO
V.PUTNIKA 26
KUKUJEVCI
11
11,00
Strana : 5
/7
11
11,00
137
137,00
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
0110957840043
1606962845044
1909947800045
2904952840030
1506928840071
001K46509
1401939820092
3011939825048
1311960764128
0410952710293
3108950845011
2910947840049
2402947825079
2712940855060
2001961840035
1708967845058
1908943820037
3001941840032
0508966240028
3009933820015
1205960730040
DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA
Prezime
Ime
Ulica i broj
Mesto
URBANEK
PAJA
M.TITA 129
OSTOJIĆEVO
Broj akcija
58
VASTAG
IREN
M. TITA 92
ČOKA
45
45,00
VEREŠ
JOŽEF
V.KARADŽIĆA 11
BUDISAVA
72
72,00
VILOVSKI
MILKO
NEMANJINA 3
OSTOJIĆEVO
66
66,00
VILOVSKI
MILOŠ
M.TITA 88
OSTOJIĆEVO
10
10,00
VOJVODJANSKA BANKA AD NOVI SAD -KASTODI RAČUN
TRG SLOBODE 7
NOVI SAD
9824
9.824,00
VORGIĆ
BRANIMIR
VOJV. BRIGADA 15
ADA
129
129,00
VORGIĆ
DANICA
VOJV. BRIGADA 15
ADA
77
77,00
VUČKOVIĆ
NEBOJŠA
SENĆANSKA 3
ČOKA
24
24,00
VUJAKLIJA
BRANKO
K.STANKOVIĆA 23
BEOGRAD
40
40,00
VUJIĆ
KRISTINA
M.VESELINA 6
ČOKA
69
69,00
09:07:16
58,00
VUJIĆ
VLADIMIR
M.VESELINA 6
ČOKA
80
80,00
VUKOV
BRANISLAVA
KEK 24/2
SENTA
90
90,00
VUKOV
OBRENKA
I PROLET. 13
ZRENJANIN
39
39,00
VULOVIĆ
JOVAN
SPORTSKA 8
ČOKA
8
8,00
VULOVIĆ
NEVENKA
SPORTSKA 8
ČOKA
134
134,00
ZAGORAC
MIROSLAV
DR. BER IMRE 65
SENTA
77
77,00
ZEKOVIĆ
VUKOMAN
M.TITA 8/A
ČOKA
77
77,00
ZORAJA
MILAN
KEJ E KARDELJA 15/21
SENTA
19
19,00
ŽIVKOV
ŽARKO
B.JUGOVIĆA 12
SENTA
25
25,00
ŽIVKOVIĆ
BRANKO
S.MLADENOVIĆA 14/21
NIŠ
32
32,00
Ukupno :
08/06/2013
Broj glasova
Strana : 6
/7
39630
38.092,00
CENTRALNI REGISTAR
Depo i kliring hartija od vrednosti a.d. Beograd
R. broj Matični broj
Prezime
DUVANSKA INDUSTRIJA ČOKA
Ime
Ulica i broj
Mesto
Centralni registar HoV
______________________________
M.P.
08/06/2013
09:07:16
Strana : 7
/7
Broj akcija
Broj glasova
Download

(PDF). - Duvanska Industrija Čoka