Prvestvo Srbije u plivanju za osobe sa invaliditetom 2014
Beograd, 16.11.2014
1 - Intelektualne teškoće
Disciplina 1
16.11.2014
16.11.2014 - 12:00
Muški, 50m Slobodno/Free
Intelektualne teškoće
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
5
6
7
8
ČOLIĆ, Nenad
OSTOJIĆ, Petar
ŽIVKOVIĆ, Matija
MARISAVLJEVIC, Dušan
DESPOTOVIĆ, Igor
ĆUPURDIJA, Milan
MIHAILOVIĆ, Nenad
ŠEĆKOVIĆ, Bojan
Disciplina 2
16.11.2014
SOSIB
SOSIB
SOSIB
SOSIB
SOSIB
SOSIB
SOSIB
SOSIB
Ženski, 50m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Intelektualne teškoće
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
5
DIMITRIJEVIĆ, Nataša
JOVANOVIĆ, Ljubica
STEFANOVIĆ, Ivana
BOJANIĆ, Nataša
SAVKIĆ, Jovana
SOSIB
SOSIB
SOSIB
SOSIB
SOSIB
2 - Kategorije
Disciplina 3
16.11.2014
NT
NT
NT
NT
NT
16.11.2014
Muški, 50m Slobodno/Free
Kategorija 2
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
5
PANOVIĆ, Nemanja
ŠAKIĆ, Vuk
MEMIĆANIN, Miloš
NAKIĆ, Stevan
ZAMLJEN, Vili
Splash Meet Manager 11, Build 29894
SSRIG Novi Sad
PK OSI Delfin Nis
DSRI Bela Crkva
SSRIG Novi Sad
OSI Pancevo
Registered to Plivacki Savez Srbije
NT
NT
NT
NT
NT
14.11.2014 23:13 - Strana 1
Prvestvo Srbije u plivanju za osobe sa invaliditetom 2014
Beograd, 16.11.2014
Disciplina 4
16.11.2014
Muški, 50m Slobodno/Free
Kategorija 3
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
5
ZEČEVIĆ, Vladimir
ZORIĆ, Šćepan
SAVIĆ, Željko
STOJANOVIĆ, Jovica
PETKOVIC, Mladen
Disciplina 5
16.11.2014
SSRI Zrenjanin
SS OSI Beograd
SOSIB
KSRI Bor
OSI Pancevo
Muški, 50m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
NT
Kategorija 4
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1 JAKOVLJEVIĆ, Miloš
2 TADIC, Nemanja
3 ČUBRILO, Luka
4 GLONČAK, Gordan
5 NADJ, Janos
Disciplina 6
16.11.2014
SDI Negotin
OSI Pancevo
SOSIB
DSRI Subotica
SS OSI Beograd
Ženski, 50m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
NT
Kategorija 1-4
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
5
BARNIĆ, Dušica
JOVANOVIĆ, Danijela
ŠORONDA, Gorica
JOVOVIĆ, Ana
STANOJEVIĆ, Jasmina
Disciplina 7
16.11.2014
DSRI Smederevo
SOSIB
SSRIG Novi Sad
SS OSI Beograd
SDI Negotin
Muški, 50m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
NT
Kategorija 5
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
BOŠNJAK, Nikola
PETROVIĆ, Zoran
MARKOVIĆ, Slobodan
JOSIMOVIĆ, Darko
Splash Meet Manager 11, Build 29894
SOSIB
DSRI Smederevo
SS OSI Beograd
SSRI Inđija
Registered to Plivacki Savez Srbije
NT
NT
NT
NT
14.11.2014 23:13 - Strana 2
Prvestvo Srbije u plivanju za osobe sa invaliditetom 2014
Beograd, 16.11.2014
Disciplina 8
16.11.2014
Muški, 50m Slobodno/Free
Kategorija 6
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
5
6
MAJIĆ, Ninoslav
NIKOLIĆ, Petar
SIMIĆ, Mile
VULIĆ, Marko
STAMENKOVIĆ, Dušan
MILJKOVIĆ, Nemanja
Disciplina 9
16.11.2014
KSRI Bor
OSI Pancevo
SS OSI Beograd
OSI Pancevo
SS OSI Beograd
OSI Pancevo
Muški, 50m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Kategorija 8
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
5
BOŠNJAKOVIĆ, Aleksa
NIKOLIĆ, Branislav
MUŠANOVIĆ, Jasmin
MILIĆEVIĆ, Miloš
VULOVIĆ, Dejan
Disciplina 10
16.11.2014
SOSIB
SDI Negotin
SOSIB
OSI Pancevo
SOSIB
Muški, 50m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
NT
Kategorija 10 Seniori
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
5
6
7
JAKOVLJEVIĆ, Ilija
SPASOJEVIĆ, Dejan
MUNJAS, David
MIJAILOVIĆ, Stefan
VOJINOVIĆ, Miloš
BAĆILIĆ, Đorđe
ILIĆ, Miloš
Disciplina 11
16.11.2014
DSRI Smederevo
SOSIB
DSRI Smederevo
SOSIB
DSRI Smederevo
SDI Negotin
SOSIB
Ženski, 50m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Kategorija 10 Seniorke
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
BALJAK, Teodora
LUKINSKI, Valentina
HADŽIĆ, Esma
KORUNOVSKI, Jasmina
Splash Meet Manager 11, Build 29894
SOSIB
DSRI Bela Crkva
SOSIB
SS OSI Beograd
Registered to Plivacki Savez Srbije
NT
NT
NT
NT
14.11.2014 23:13 - Strana 3
Prvestvo Srbije u plivanju za osobe sa invaliditetom 2014
Beograd, 16.11.2014
Disciplina 12
16.11.2014
Muški, 50m Slobodno/Free
Kategorija 11
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
5
PRIJOVIĆ, Aleksandar
STOILJKOVIĆ, Miloš
GARIĆ, Rajko
GRUJIĆ, Miljan
PETROVIĆ, Čedomir
Disciplina 13
16.11.2014
SS OSI Šumadije
OSI Pancevo
SS OSI Šumadije
SOSIB
SS OSI Šumadije
Muški, 50m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
NT
Kategorija 12
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1 ČEKIĆ, Miljan
2 GRAOVAC, Filip
3 MIJATOV, Nemanja
Disciplina 14
16.11.2014
OSI Pancevo
SS OSI Beograd
SSRI Zrenjanin
Muški, 50m Slobodno/Free
NT
NT
NT
Kategorija 13
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 2
1
2
3
4
5
6
7
8
PETROVIĆ, Srđan
JEREMIĆ, Dragiša
BANDUKA, Nenad
RADAK, Vinko
VRCELJ, Miloš
NIKOLIĆ, Marko
SIMITROV, Zoran
CVETKOVIĆ, Zoran
Grupa 2 od 2
1 STOJIMIROVIĆ, Miroslav
2 BRADIĆ, Vladimir
3 RANĐELOVIĆ, Bojan
4 BABIĆ, Miroslav
5 PETROVIĆ, Svetozar
6 LOŽNJAKOVIĆ, Dušan
7 MITROVIĆ, Vladimir
8 BABIĆ, Saša
Splash Meet Manager 11, Build 29894
DSRI Smederevo
SDI Negotin
KSRI Bor
DSRI Subotica
SSRI Inđija
OSI Pancevo
KSRI Bor
DSRI Smederevo
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
DSRI Stara Pazova
SSRI Inđija
SS OSI Beograd
DSRI Subotica
DSRI Smederevo
SK RVI PALEŽ
OSI Pancevo
DSRI Subotica
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Registered to Plivacki Savez Srbije
14.11.2014 23:13 - Strana 4
Prvestvo Srbije u plivanju za osobe sa invaliditetom 2014
Beograd, 16.11.2014
Disciplina 15
16.11.2014
Ženski, 50m Slobodno/Free
Kategorija 13 Seniorke
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
5
MIKIĆ, Radana
NETA, Slavica
RADIVOJČEVIĆ, Milena
LATKOVIĆ, Jovanka
DJORDJEVIĆ, Jelena
DSRI Stara Pazova
SS OSI Beograd
DSRI Jagodina
DSRI Bela Crkva
SOSIB
3 - Kategorije 100m
Disciplina 16
16.11.2014
NT
NT
NT
NT
NT
16.11.2014
Muški, 100m Slobodno/Free
Kategorija 2
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
PANOVIĆ, Nemanja
ŠAKIĆ, Vuk
NAKIĆ, Stevan
ZAMLJEN, Vili
Disciplina 17
16.11.2014
SSRIG Novi Sad
PK OSI Delfin Nis
SSRIG Novi Sad
OSI Pancevo
Muški, 100m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
Kategorija 3
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1 ZORIĆ, Šćepan
2 SAVIĆ, Željko
3 PETKOVIC, Mladen
Disciplina 18
16.11.2014
SS OSI Beograd
SOSIB
OSI Pancevo
Muški, 100m Slobodno/Free
NT
NT
NT
Kategorija4
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1 JAKOVLJEVIĆ, Miloš
2 TADIC, Nemanja
3 ČUBRILO, Luka
4 GLONČAK, Gordan
5 NADJ, Janos
Splash Meet Manager 11, Build 29894
SDI Negotin
OSI Pancevo
SOSIB
DSRI Subotica
SS OSI Beograd
Registered to Plivacki Savez Srbije
NT
NT
NT
NT
NT
14.11.2014 23:13 - Strana 5
Prvestvo Srbije u plivanju za osobe sa invaliditetom 2014
Beograd, 16.11.2014
Disciplina 19
16.11.2014
Ženski, 100m Slobodno/Free
Kategorija 1-4
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1 BARNIĆ, Dušica
2 JOVANOVIĆ, Danijela
3 JOVOVIĆ, Ana
Disciplina 20
16.11.2014
DSRI Smederevo
SOSIB
SS OSI Beograd
Muški, 100m Slobodno/Free
NT
NT
NT
Kategorija 5
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
BOŠNJAK, Nikola
PETROVIĆ, Zoran
MARKOVIĆ, Slobodan
JOSIMOVIĆ, Darko
Disciplina 21
16.11.2014
SOSIB
DSRI Smederevo
SS OSI Beograd
SSRI Inđija
Muški, 100m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
Kategorija 6
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
5
NIKOLIĆ, Petar
SIMIĆ, Mile
VULIĆ, Marko
STAMENKOVIĆ, Dušan
MILJKOVIĆ, Nemanja
Disciplina 22
16.11.2014
OSI Pancevo
SS OSI Beograd
OSI Pancevo
SS OSI Beograd
OSI Pancevo
Muški, 100m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
NT
Kategorija 8
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1 BOŠNJAKOVIĆ, Aleksa
2 MUŠANOVIĆ, Jasmin
3 MILIĆEVIĆ, Miloš
Splash Meet Manager 11, Build 29894
SOSIB
SOSIB
OSI Pancevo
Registered to Plivacki Savez Srbije
NT
NT
NT
14.11.2014 23:13 - Strana 6
Prvestvo Srbije u plivanju za osobe sa invaliditetom 2014
Beograd, 16.11.2014
Disciplina 23
16.11.2014
Muški, 100m Slobodno/Free
Kategorija 10 Seniori
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1
2
3
4
JAKOVLJEVIĆ, Ilija
MIJAILOVIĆ, Stefan
VOJINOVIĆ, Miloš
ILIĆ, Miloš
Disciplina 24
16.11.2014
DSRI Smederevo
SOSIB
DSRI Smederevo
SOSIB
Muški, 100m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
Kategorija 11
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1 PRIJOVIĆ, Aleksandar
2 STOILJKOVIĆ, Miloš
3 GARIĆ, Rajko
4 GRUJIĆ, Miljan
5 PETROVIĆ, Čedomir
Disciplina 25
16.11.2014
SS OSI Šumadije
OSI Pancevo
SS OSI Šumadije
SOSIB
SS OSI Šumadije
Muški, 100m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
NT
Kategorija 12
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1 ČEKIĆ, Miljan
2 GRAOVAC, Filip
Disciplina 26
16.11.2014
OSI Pancevo
SS OSI Beograd
Muški, 100m Slobodno/Free
NT
NT
Kategorija 13
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 2
1
2
3
4
5
6
PETROVIĆ, Srđan
JEREMIĆ, Dragiša
RADAK, Vinko
VRCELJ, Miloš
NIKOLIĆ, Marko
CVETKOVIĆ, Zoran
Splash Meet Manager 11, Build 29894
DSRI Smederevo
SDI Negotin
DSRI Subotica
SSRI Inđija
OSI Pancevo
DSRI Smederevo
Registered to Plivacki Savez Srbije
NT
NT
NT
NT
NT
NT
14.11.2014 23:13 - Strana 7
Prvestvo Srbije u plivanju za osobe sa invaliditetom 2014
Beograd, 16.11.2014
Disciplina 26, Muški, 100m Slobodno/Free
Grupa 2 od 2
1
2
3
4
5
6
7
BRADIĆ, Vladimir
RANĐELOVIĆ, Bojan
BABIĆ, Miroslav
PETROVIĆ, Svetozar
LOŽNJAKOVIĆ, Dušan
MITROVIĆ, Vladimir
BABIĆ, Saša
Disciplina 27
16.11.2014
SSRI Inđija
SS OSI Beograd
DSRI Subotica
DSRI Smederevo
SK RVI PALEŽ
OSI Pancevo
DSRI Subotica
Ženski, 100m Slobodno/Free
NT
NT
NT
NT
NT
NT
NT
Kategorija 13 Seniorke
Startna lista
G.R.
Grupa 1 od 1
1 MIKIĆ, Radana
2 NETA, Slavica
Splash Meet Manager 11, Build 29894
DSRI Stara Pazova
SS OSI Beograd
Registered to Plivacki Savez Srbije
NT
NT
14.11.2014 23:13 - Strana 8
Download

1 - Intelektualne teškoće 16.11.2014 - 12:00 2