DOM ZDRAVLJA SUBOTICA
SPISAK I ADRESE AMBULANTI SA RADNIM VREMENOM
DOM ZDRAVLJA SUBOTICAsedište FARMACEUT. TEHNIĈAR SUBOTICA,PETEFI SANDORA 7
ZDRAVSTVENA AMBULANTA 1 SUBOTICA, KUMIĈIĆEVA 4
svaki radni dan
07.00-14.30
svaki radni dan
06.30-20.00
ZDRAVSTVENA AMBULANTA 2
SUBOTICA,BEOGRADSKI PUT 45
svaki radni dan
06.30-20.00
ZDRAVSTVENA AMBULANTA 3
SUBOTICA,RUĐERA BOŠKOVIĆA 22
svaki radni dan
06.30-20.00
ZDRAVSTVENA AMBULANTA 4
SUBOTICA,KARAĐORĐEV PUT 55
svaki radni dan
06.30-20.00
ZDRAVSTVENA AMBULANTA 5
SUBOTICA, ZMAJ JOVINA 29
svaki radni dan
06.30-20.00
ZDRAVSTVENA AMBULANTA 6
SUBOTICA,SEGEDINSKI PUT 42
svaki radni dan
06.30-20.00
ZDRAVSTVENA AMBULANTA 7
SUBOTICA,TRG ŢRTAVA FAŠIZMA 16
svaki radni dan
06.30-20.00
ZDRAVSTVENA AMBULANTA 8
SUBOTICA,AKS.MARODIĆA BB
svaki radni dan
06.30-20.00
SUBOTICA,ALEJA M.TITA 31
ZDRAVSTVENA AMBULANTA
GRANIĈAR
ZDRAVSTVENA AMBULANTA
PEŠĈARA
ZDRAVSTVENA AMBULANTA
PALIĆ
SUBOTICA,IST.VINOGRADI BB
svaki radni dan, za
vreme GO
jednokratno.
ponedeljak utorak
sreda i petak.
cetvrtak
svaki radni dan
06.30-20.00
ZDRAV.STANICA AMBULANTA
DOM PENZIONERA
svaki radni dan
06.30-20.00
HAJDUKOVO,B. KIDRIĆA 21
ZDRAVENA AMBULANTA
BAĈKI VINOGRADI
ZDRAVSTVENA STANICA
ĈANTAVIR
BAĈKI VINOGRADI BEOGRADSKA BB
ponedeljak petak
utorak i cetvrtak
sreda
ponedeljak sreda
petak.
utorak cetvrtak
svaki radni dan
06.30-20.00
ZDRAVSTVENA AMBULANTA
HAJDUKOVO
NOVI ŢEDNIK,ILIJE LUBARDE 2
ponedeljak cetvrtak
petak
utorak sreda
utorak sreda
ponedeljak cetvrtak
petak
svaki radni dan
06.30-14.00
ZDRAVENA AMBULANTA NOVI
ŢEDNIK
ponedeljak sreda
petak
utorak cetvrtak
svaki radni dan
06.30-14.00
ponedeljak petak
sreda
ponedeljak sreda
petak
utorak cetvrtak
ponedeljak sreda
petak
utorak cetvrtak(samo
sestra)
svaki radni dan
06.30-14.00
12.30-14.00
06.30-14.00
ponedeljak sreda
petak
utorak cetvrtak
06.30-14.00
12.30-14.00
06.30-20.00
SUBOTICA,ŠABAĈKA BB
PALIĆ,VELIKI PARK 8
13.30-20.00
06.30-14.00
12.30-20.00
06.30-20.00
ĈANTAVIR,JOŢEF ATILE 13
ZDRAVENA AMBULANTA STARI STARI ŢEDNIK V NEZORA BB
ŢEDNIK
ZDRAVSTVENA STANICA
BAJMOK
BAJMOK,M. TITA BB
ZDRAVENA AMBULANTA
ĐURĐIN,BORISA KIDRIĈA BB
DJURDJIN
ZDRAVSTVENA AMBULANTA
TAVANKUT
TAVANKUT, M OREŠKOVIĆA BB
ZDRAVENA AMBULANTA MALA
BOSNA
MALA BOSNA,SUBOTIĈKA 34
ZDRAVSTVENA AMBULANTA
KELEBIJA
KELEBIJA,KELEBIJA 342
ZDRAVENA AMBULANTA
BIKOVA
BIKOVO,BIKOVO Kosmajska bb
ZDRAVSTVENA AMBULANTA
MALI BAJOK
ZDRAVSTVENA AMBULANTA
ZORKA
06.30-14.00
12.30-20.00
06.30-14.00
12.00-19.20
06.30-20.00
12.30-20.00
06.30-20.00
12.00-20.00
06.30-14.00
06.30-20.00
SUBOTICA,FRANE SUPILA BB
SUBOTICA,SUTJESKA 82
12.30-20.00
STUDENTSKA AMBULANTA II
SPECIJALISTIĈKA POLIKLINIKA
ATD
Marije Vojnić Tošinice bb
Subotica, Harambašićeva 2
svaki radni dan
07.00-14.00
svaki radni dan
07.00-13.00
svaki radni dan
07.00-13.00
ponedeljak sreda
petak
utorak cetvrtak
svaki radni dan
07.00-14.00
SUBOTICA,HARAMBAŠIĆEVA 2
ODSEK ZA SPORTSKU MEDICINU SUBOTICA,ĐURE ĐAKOVIĆA 14
13.00-20.00
07.00-13.00
DISPANZER MEDICINE RADA
SUBOTICA,ZMAJ JOVINA 30
ZDRAVSTVENA AMBULANTA
ELEKTRODISTRIBUCIJA
ZDRAVSTVENA AMBULANTA SUP
ZDRAVSTVENA AMBULANTA –
PIONIR
ZDRAVSTVENA AMBULANTA
SEVER
ZDRAVSTVENA AMBULANTA BUDUĆNOST
ZDRAVSTVENA AMBULANTA
OPŠTA BOLNICA SUBOTICA
SLUŢBA ZA ZDRAV.ZAŠTITU
ŢENA
DISP. ZA ŢENE
SUBOTICA,HORGOŠKI PUT 22-24
svaki radni dan
07.00-13.00
SUBOTICA,SEGEDINSKI PUT 45
svaki radni dan
07.00-13.00
SUBOTICA,SENĈANSKI PUT 83
svaki radni dan
13.00-18.00
SUBOTICA,MAGNETNA POLJA 6
svaki radni dan
10.30-13.00
SUBOTICA,LOŠINJSKA 8
svaki radni dan
07.00-10.00
SUBOTICA, IZVORSKA 3
svaki radni dan
07.00-13.00
SUBOTICA,ĐURE ĐAKOVIĆA 14
svaki radni dan
07.00-20.00
RAZVOJNO SAVETOVALIŠTE
SUBOTICA,ĐURE ĐAKOVOĆA 14
svaki radni dan
07.00-20.00
DISP.ZA PREDŠKOLSKU DECU
SUBOTICA,ĐURE ĐAKOVIĆA 14
svaki radni dan
07.00-20.00
svaki radni dan
07.00-20.00
ponedeljak sreda
petak
utorak cetvrtak
ponedeljak sreda
petak
utorak cetvrtak
ponedeljak sreda
petak
utorak cetvrtak
samo cetvrtak
07.00-14.00
ponedeljak sreda
petak
utorak cetvrtak
svaki radni dan
07.00-14.00
svaki radni dan
07.00-20.00
svaki radni dan
07.00-13.00
ponedeljak sreda
petak
utorak cetvrtak
ponedeljak sreda
petak
utorak cetvrtak
svaki radni dan
07.00-14.00
svaki radni dan
07.00-13.00
svaki radni dan
00.00-24.00
DISP.ZA ODOJĈAD I
PREDŠK.DECU
SUBOTICA,ĐURE ĐAKOVIĆA 14
SUBOTICA,ĐURE ĐAKOVIĆA 14
DISP.ZA PREDŠK.DECU-BAJMOK BAJMOK, M TITA BB
DISP.ZA PREDŠK.DECUĈANTAVIR
ĈANTAVIR,JOŢEF ATILE 13
DISP.ZA PREDŠK.DECUTAVANKUT,M.OREŠKOVIĆA BB
TAVANKUT
DISP.ZA PREDŠK.DECU-S.ŢEDNIK
DISP.ZA PREDŠK.DECU-PALIĆ
PALIĆ,VELIKI PARK8
SAVET.ZA ODOJĈAD I
PREDŠK.DECU
DISP. ZA ŠK. DECU I OMLAD.
SUBOTICA,ĐURE ĐAKOVIĆA 14
STUDENTSKA AMBULANTA
SUBOTICA,ĐURE ĐAKOVIĆA 14
SUBOTICA,SEGEDINSKI PUT 11
STUDENT. DOM
DISP. ZA ŠKOLSKU DECU
ĈANTAVIR
ĈANTAVIR, JOŢEF ATILE 13
DISPANZER ZA SKOLSKU DECU PALIC
PALIĆ VELIKI PARK 8
SAVET. ZA ŠKOLSKU DECU I
OMLAD. INU
PATRONAŢA
SLUŢBA HITNE MEDICINSKE
POMOĆI
13.00-20.00
07.00-14.00
13.00-20.00
07.00-14.00
13.00-20.00
07.00-13.00
13.00-20.00
07.00-20.00
13.00-20.00
07.00-14.00
13.00-20.00
07.00-20.00
SUBOTICA,ĐURE ĐAKOVIĆA 14
SUBOTICA, KUMIĈIĆEVA 4
SUBOTICA,PETEFI ŠANDORA 24
Download

spisak i adrese ambulanti