SPISAK
JAVNIH FUNKCIONERA
(u smislu Zakona o sprječavanju sukoba interesa)
Podgorica, ------- 2014. godine
2
DRŢAVNI FUNKCIONERI
1. PREDSJEDNIK CRNE GORE
1.
Filip Vujanović, predsjednik Crne Gore
2. FUNKCIONERI KOJE BIRA ILI IMENUJE PREDSJEDNIK
CRNE GORE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Draţen Miliĉković, šef kabineta Predsjednika CG
Vera Joliĉić Kuliš, ambasador CG u Njemaĉkoj
Veselin Šuković, ambasador CG pri Svetoj stolici
Irena Radović, ambasador CG u Francuskoj (Andora)
Vojin Vlahović, ambasador CG u Italiji
Branko Perović, ambasador CG u NR Kini (i amabasdor u R. Koreji u Indoneziji na nerezidentnoj osnovi
Ramo Bralić, ambasador Crne Gore u Republici Turskoj (i ambasador CG u R. Azerbejdţan na
nerezidentnoj osnovi i u islamskoj Republici Iran)
Branko Milić, ambasador Crne Gore u Republici
dr Ivan Leković, izvanredni i opunomoćeni ambasador, šef Stalne misije pri EU u Briselu
Aleksandar Andrija Pejović, izvanredni i opunomoćeni ambasador, šef Stalne misije pri EU u Briselu (i
drţavni sekretar za evropske integarcije)
Aleksandar Eraković, amsador CG u Ujedinjenim arapskim emiratima
Milorad Šćepanović, ambasador – stalni predstavnik – šef misije CG pri UN u Njujorku (i ambasador CG u
Kostarici i na Kubi na nerezidentnoj osnovi)
Dušan Mrdović, ambasador CG u Makedoniji
Dragan Đurović, ambasador CG u B i H
Vesko Garĉević, ambasador CG u zemljama Beneluksa i pri NATO-u
SrĊan Darmanović, ambasador CG u SAD (i ambasador u Mexiko na nerezidentnoj osnovi Sl. 18/14)
Ljubiša Stanković, ambasador CG pri Ujedinjenom Kraljevstvu Velike Britanije i Sjeverne Irske
Ana Vukadinović, ambasador šef Misije CG pri Savjetu Evrope
Ljubiša Perović, ambasador CG u Švajcarskoj
Ramiz Bašić, ambasador Crne Gore u Republici Poljskoj (Estonija, Letonija i Litvanija)
Ţeljko Stamatović, generalni konzul CG u Frankfurtu
Ferhat Dinoša, ambasador CG u R. Albaniji
Igor GraĊević, ambasador CG u Republici Hrvatskoj
Dragiša Burzan, savjetnik predsjednika Crne Gore
Zorica Marić ĐorĊević, stalni predstavnik izvanredni i opunomoćeni ambasador CG pri svjetskoj
rgovinskoj organizaciji na rezidentnoj osnovi sa sjedištem u Ţenevi Sl. 5/13 ( savjetnik predsjednika Crne
Gore po prestanku)
Nataša Ralević, pomoćnik Generalnog sekretara predsjednika
Sonja Šundić Tomović, savjetnik predsjednika CG (i dekan Fakulteta politiĉkih nauka imenovan novi)
Zoran Jocović, ambasador u Rusiji (Kazahstan, Bjelorusija)
Zoran D. Janković, generalni konzul u Njujorku (bio vd generalni direktor Ministarstva vanjskih poslova i
EI, 12.12.2012.po prestanku)
Veljko Milonjić, generalni konzul u Generalnom konzulatu CG u Minhenu SR Njemaĉka
Zagorka Rabrenović, savjetnik predsjednika CG
Mirsad Bibović, izvanredni i opunomoćeni ambasador CG u MaĊarskoj /na rezidentnoj osnovi sl. 5/13
3
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
dr Amer Halilović, savjetnik predsjednika CG
Veselin Veljović, savjetnik predsjednika CG
Slavica Milaĉić, ambasador CG u Austriji, Ĉeškoj i Slovaĉkoj
Milomir Mihaljević, ambassador CG u R. Bugarskoj
Ljubomir Mišurović, ambasador Crne Gore u Ukrajini, Jermeniji i Gruziji
Milan Begović , ambasador Crne Gore u Rumuniji i Moldaviji na nerezidentnoj osnovi
Radovan Miljanić, stalni otpravnik poslova na Kosovu
Petar Popović, izvanredni i oponumoćeni ambassador CG u Republici Grĉkoj i na nerezidentnoj osnovi u
R. Kipar Sl.
Ţeljko Perović, izvanredni i oponumoćeni ambasador CG na nerizidentnoj osnovi u Kraljevini Španiji pri
Republici Portugaliji (i generalni direktor Generalnog direktorata za bilateralne poslove MVP i EI )
Miroslav Šćepanović, izvanredni i opunomoćeni ambasador CG na nerezidentnoj osnovi Kraljevini
Danskoj, Kraljevini Švedskoj, Republici Finskoj i Kraljevini Norveškoj
Ivan Milić, ambasador Crne Gore u Sloveniji
Tamara Mugoša, ambasador CG u Izraelu na nerezidentnoj osnovi
Gordan Stojović, ambasador CG u Republici Argentini i Brazilu
Jovan Mirković, ambasador CG u Japanu na nerezidentnoj osnovi
Gojko Ĉelebić, ambasdor CG u Arapskoj Republici Egipat na nerezidentnoj osnovi
Branislav Mićunović, Ambasador CG u Republici Srbiji
Ruţdija Tuzović, savjetnik Predsjednika CG
Darko Uskoković, ambasador Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima na rezidentnoj osnovi i
ambasador Crne Gore na nerezidentnoj osnovi u Australiji i Novom Zelandu
3. P O S L A N I C I (dopis 943/2 od 11. 12 2012)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Milutin Simović
Mevludin Nuhodţić
dr Miodrag Vuković
Radivoje Nikĉević (i odbornik SO Nikšić)
Šefkija Murić
Nada Drobnjak
Ljerka Dragiĉević
LuiĊ Škrelja (i odbornik SO Ulcinj )
Ţeljko Aprcović (odbornik SO Kotor)
Obrad Stanišić
dr Halil Duković (i odbornik GO Tuzi)
Branko Ĉavor
Zoran Jelić (i ĉlan Socijalnog savjeta)
mr Branka Tanasijević
Milorad Vuletić
Husnija Šabović
Ranko Krivokapić (i predsjednik Skupštine Crne Gore)
Rifat Rastoder
Mićo Orlandić
Dţavid Šabović
Borislav Banović (i ĉlan Senata Prijestonice Cetinje)
mr Damir Šehović (i odbornik SO Podgorica i ĉlan Savjeta za privatizaciju)
Velizar KaluĊerović
Neven Gošović
Sneţana Jonica (i odbornik SO Bar)
4
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
mr Aleksandar Damjanović
Predrag Bulatović
Milan Kneţević (i odbornik Skupštine GO Golubovci)
Andrija Mandić
Goran Danilović
Slaven Radunović
dr Novica Stanić /Emilo Labudović
dr Strahinja Bulajić
Nebojša Medojević
dr Branko Radulović (i ĉlan Senata Prijestonice)
Koĉa Pavlović
Suljo Mustafić (i potpredsjednik Skupštine CG)
Genci Nimanbegu (i odbornik SO Ulcinj)
Zoran Srzentić (i odbornik SO Bar)
Marta Šćepanović, poslanik
Dritan Abazović, poslanik
Goran Tuponja, poslanik
Andrija Popović, poslanik
Mladen Bojanić, poslanik
Ljiljana Đurašković, poslanik
Kemal Zoronjić, poslanik
Almer Kalaĉ, poslanik
Branka Bošnjak, poslanik (i odbornik SO Podgorica i ĉlan UO Univerziteta)
Azra Jasavić, poslanik (i odbornik GG Podgorica)
Zoran N. Miljanić, poslanik
SrĊan Perić, poslanik
Vladislav Bojović, poslanik
Darko Pajović
Fatmir Gjeka, poslanik (i predsjednik Opštine Ulcinj )
Janko Vuĉinić, poslanik
Tarzan Milošević, poslanik
Predrag Sekulić,poslanik
dr Filip Vuković, poslanik
SrĊa Popović, poslanik (i odbornik SO Budva)
Saša Pešić, poslanik
Miodrag Lekić, poslanik
Radovan Asanović, poslanik
Slobodan Krušo Radović, poslanik (i odbornik SO Herceg Novi)
Veljko Vasiljević, poslanik Milutin Đukanović, poslanik
Jelisava Kalezić, poslanik
SrĊan Milić, poslanik
Draginja Vuksanović, poslanik (i odbornik SO Bar)
Prim. dr Izet Bralić, poslanik
Rešid Reško Adrović,poslanik
Ţana Filipović, poslanik
Zorica Kovaĉević, poslanik
Radovan Obradović, poslanik
Danko Šaranĉić, ( i odbornik SO Pljevlja)
Radosav Nišavić (i odbornik SO Bijelo Polje)
Obrad Gojković, (odbornik SO Herceg Novi)
5
76.
77.
78.
Veljko Zarubica, poslanik (i odbornik)
Nikola Gegaj, poslanik (i odbornik GO Tuzi)
Nik Gjeloshaj, poslanik sajt Jasmin Sutović, poslanik
4. VLADA CRNE GORE (sl. list 61/12)
1. Milo Đukanović, predsjednik Vlade CG
2. Dr Igor Lukšić, potpredsjednik Vlade(i ministar vanjskih poslova i evropskih integracija
3. Duško Marković, potpredsjednik Vlade za politiĉki sistem, unutrašnju i vanjsku politiku, ministar pravde i
ĉlan Sudskog savjeta
4. Vujica Lazović, potpredsjednik Vlade za ekonomsku politiku i finansijski sistem i ministar za informaciono
društvo i telekomunikacije
5. Rafet Husović, potpredsjednik Vlade
6. Milica Pejanović Đurišić, ministar odbrane
7. Raško Konjević, ministar unutrašnjih
8. Radoje Ţugić, ministar finansija
9. Suad Numanović, ministar za ljudska i manjinska prava
10. Vladimir Kavarić, ministar ekonomije (i ĉlan Savjeta za privatizaciju)
11. Branimir Gvozdenović, ministar odrţivog razvoja i turizma
12. Petar Ivanović, ministar poljoprivrede i ruralnog razvoja
13. Ivan Brajović, ministar saobraćaja i pomorstva
14. Predrag Bošković, ministar rada i socijalnog staranja
15. Slavoljub Stijepović, ministar prosvjete
16. Sanja Vlahović, ministar nauke
17. Miodrag Radunović, ministar zdravlja
18. Marija Vuĉinović, ministarka bez portfelja
5. USTAVNI SUD CRNE GORE
Desanka Lopiĉić, , predsjednik
Budimir Šćepanović,
dr Dragoljub Drašković,
Milorad Gogić,
Mevlida Muratović,
Hamdija Šarkinović,
Miodrag Iliĉković
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
6. SUDSKI SAVJET (imenovan –sl. list 31/12)
1. Mladen Vukĉević, predsjednik Sudskog savjeta
2. Vesna Aćimić, direktor Sekretarijata Sudskog savjeta
3. Vesna Medenica, ĉlan
4. Duško Marković, ĉlan
5. Dobrica Šljivanĉanin, ĉlan
6. Loro Markiq, ĉlan
7. Radoje Orović, ĉlan (i sudija Vrhovnog suda)
8. Milić MeĊedović, ĉlan (i sudija Apelacionog suda)
9. Nataša Boţović, ĉlan (i sudija Višeg suda u Podgorici)
10. Ţeljka Jovović, ĉlan (i sudija Osnovnog suda u Podgorici)
11. Vesna Simović Zvicer, ĉlan
6
7. SUDIJE
1) Vrhovni sud
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Vesna Medenica, predsjednik (i predsjednik Sudskog savjeta)
Radoje Orović (i ĉlan Sudskog savjeta )
Dušanka Radović
Vesna Begović
Julka Badnjar
Stanka Vuĉinić
dr Ĉedomir Bogićević
Sreten Ivanović
Petar Stojanović
Radule Kojović
Natalija Filipović
Ivica Stanković
Gavrilo Ĉabarkapa
Branimir Femić
Dragica Milaĉić
Rada Kovaĉević (i ĉlan UO Centar za posredovanje )
Radojka Nikolić
Svetlana Vujanović
2) Apelacioni sud
Mušika Dujović,predsjednik
Lidija Ivanović
Marija Marinković
Radmila Mijušković
Milivoje Katnić
Milić MeĊedović(i ĉlan Sudskog savjeta )
Zoran Smolović
Seka Piletić
Ramo Striković
Dragiša Rakoĉević
Milenka Ţiţić Sl.
Nevenka Popović
Ratko Ćupić
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
3) Upravni sud CG
1.
2.
3.
4.
5.
Branislav Radulović, predsjednik
Gordana Pot (i predsjednik Drţavne komisije za azil)
Biserka Bukvić (i ĉlan Drţavne komisije za azil)
Vladimir Radulović
Dragan Đuretić
7
6.
7.
8.
9.
10.
Fadil Kardović
Vojin Lazović
Svetlana Budisavljević
Svetlana Radošević
Vesna Vuĉković
4) Viši sud u Podgorici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
Boris Savić, predsjednik
Dragana Đuranović
Miroslav Bašović
Hasnija Simonović
Ranka Vuković
Vesna Joĉić
Ljiljana Lalićević
Nataša Boţović(i ĉlan Sudskog savjeta )
Radomir Ivanović
Verica Sekulić
Miljana Pavlićević
Sneţana Aleksić
Vesna Jovetić
Valentina Pavliĉić
Dragica Vuković
Ranko Vukić
Dejan Dragović
Vesna Moštrokol
Magdalena Zeĉević
Evica Durutović
Dragoje Jović
Ana Vuković
Biljana Uskoković
Branka Bošković
Nenad Otašević
Senka Danilović
Sonja Cvjetiĉanin – Ognjenović
Predrag Tabaš
Katarina ĐurĊić
Sneţana Vukĉević
Suzana Mugoša
Vesna Pean
Vjera Šljivanĉanin,
Vladimir Novović
Milorad Marotić,
5) Viši sud u Bijelom Polju
1.
2.
3.
Tofil Ţujović, predsjednik
Radivoje Zeković
NeĊeljko Mrdak
8
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Radoslav Konatar
Jadranka Ćulafić
Milica Ĉukić
Dragan Vojinović
Vukomir Bošković
Milan Smolović
Jokan Varagić
Jelena Ĉabarkapa
Gorica Đalović
Šefkija Đešević
Medina Mušović
Vidomir Bošković,
Vanja Rakonjac
Binasa Bektašević-Erović
6) Privredni sud u Podgorici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Blaţo Jovanić, predsjednik
Dragan Vuĉević
Dragica Vujanović
Nataša Bošković
Jelka Drašković Vojvodić
Borjanka Zogović
Dijana Raiĉković
Milica Popović
Nataša Sekulić
Veselin Vujošević
Marina Đurović
Ivan Kovaĉević
Marijana Pavićević
Sneţana Pavliĉić
Miodrag AnĊelić
7) Privredni sud u Bijelom Polju
1.
2.
3.
4.
5.
Muzafer Hadţajlić, predsjednik
Senada Hasanagić
Zoran Ašanin
Faruk Mušović
Mirsad Trubljanin
8) Osnovni sud u Baru
1.
2.
3.
4.
Goran Šćepanović, predsjednik
Olivera Marković
Sneţana Dragojević
Aleksandra Leković
9
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Veselin Šćepanović
Tamara Spasojević
SrĊan Kosanić
Boris Bulatović
Nikola Strugar
Ljiljana Joković
Zoran Lekić
Sabina Liĉina
Valentina Vuković
9) Osnovni sud u Beranama
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Dragan Dašić, predsjednik
Zorica Marsenić
Zoran Đukić
Aiša MeĊedović
Ljubinka Miletić
Milovan Spasović
Dubravka Popović
Dragan Šćepović
Ana Kenjić Đukić
Aleksandar Ćulafić
10) Osnovni sud u Bijelom Polju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Radule Piper, predsjednik
Rifat Erović
Rahmo Banda
Violeta Raiĉević
Sanja Konatar
Rafija Kadić
Dragan Mrdak
Raja Joksimović
Svetlana Naĉić
Ivan Adamović
Bojana Bojović
Milanka Jokić
Almir Muratović
11) Osnovni sud u Danilovgradu
1.
2.
3.
4.
Milica Jovović, predsjednik
Ţeljko Raiĉević
Nina (Mitrović) Radunović
Sonja Keković
10
12) Osnovni sud u Ţabljaku
1.
2.
3.
Mihailo AnĊelić, predsjednik
Rajko Šibalić
Milovan Jovković
13) Osnovni sud u Kolašinu
1.
2.
3.
Arsen Popović, predsjednik
Jadranka Pavlović
Mirjana Ĉepić
14) Osnovni sud u Kotoru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
dr Branko Vuĉković, predsjednik
Špiro Pavićević
Momirka Marović
Sanja Ĉakanović
SrĊan Klikovac
Nurković Narcisa Maja
Darko Radulović
Danijela Samardţić (roĊ. Ćetković)
Sandra Bursać Đurišić
Elvis Duraković
Darka Vukanić
Irena Šofranac Nedović
Predrag Krstonijević
Miljana Milović ( Erić)
Marija Bilafer
Andrijana Zeĉević
15) Osnovni sud u Nikšiću
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
Vukota Vujaĉić, predsjednik
Stanojka Pajović
Jasmin Hajdarpašić
Ljiljana Karadţić
Vasiljka Mijatović
Andrija Bojović
Jelena Ruţiĉić
Tatjana Ljujić
Vesna Kovaĉević
Igor Đuriĉković
Sanja Nikić
Ana Ĉolaković Krivokapić
Ivan Perović
NaĊa Todorović
11
Dragan Babović
Ivan Kadić
15.
16.
16) Osnovni sud u Plavu
Hilmija Sujković, predsjednik
Violeta Mitrović
Mirjana Kneţević
1.
2.
3.
17) Osnovni sud u Pljevljima
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Radinka Gaĉević, predsjednik
Branko Pejović
Sanja Aniĉić
Marina Jelovac
Ljiljana Popović
Elzana Ajanović
Radojka Marjanović
18) Osnovni sud u Podgorici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
Zoran Radović, predsjednik
Miladin Pejović
Ana Perović-Vojinović
Ognjana Boljević
Maja Zeković
Natalija Boriĉić
Lidija Mitrović
Zoran Šćepanović
Nataša Bošković
Sonja Drašković
Larisa Mijušković Stamatović
Aleksandar Stojanović
Vesna Banjević
Dragiša Baletić
Ljiljana Šoškić
Branka Zeković
Ţeljka Jovović(i ĉlan Sudskog savjeta )
Veljko Radovanović
Dijana Radulović
Marija (Stanišić) Bošković
Nada Rabrenović
Goran Đuković
Mirjana Vlahović
Radonja Radonjić
Jelena Perović – Kovaĉević
Radmila Perović
Danilo Jegdić
Katarina (Rutović) Janković
12
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Milena Matović
Sneţana Bulatović Armenko
Ana (Vratnica) – Beĉanović
Mirjana Popović
Milica Vlahović
Ibrahim Smailović
Danijela Vukĉević
Nenad Vujanović,
Biljana Krgović,
Ana Delić
19) Osnovni sud u Roţajama
1.
2.
3.
4.
5.
Zahit Camić, predsjednik
Milosav Zekić
Slavica Bulatović
Mirsad Mujević
Milan Rajković
20) Osnovni sud u Ulcinju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Lirija Buzuku, predsjednik
Pero Lukić
Radomir Sekulić
Amir Đokaj
Sanja Mirović
Gazmend Kalabrezi
21) Osnovni sud u Herceg Novom
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zorica Dabetić, predsjednik
Lidija Seferović – Pašeta
Branislav Leković
Slavica Stjepĉević
Aleksandra Krivokapić Kuhar
Marko Blagojević
Jovan Stanković
Dijana Dragišić
1.
2.
3.
4.
5.
Goran Vrbica, predsjednik
Vesna Pavišić
Marija Ćupić
SrĊan Vujović
Vojislavka Vuković
22) Osnovni sud u Cetinju
13
8. DRŽAVNI TUŽIOCI
1) Tuţilaĉki savjet
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Veselin Vuĉković, predsjednik (i zamjenik Vrhovni drţavni tuţilac)
Petar Kapuci,ĉlan (i Vrhovni drţavni tuţilac)
Miljana Radović ĉlan (i zamjenik Vrhovnog drţavnog tuţioca)
Hakija Lješnjanin, ĉlan
Nataša Radonjić, ĉlan
Stojanka Radović, ĉlan ( i zamjenik VDT)
Veselin Racković, ĉlan
Ljiljana Lakić , ĉlan (i zamjenik VDT u Podgorici)
Katarina Kljajević ,ĉlan (i zamjenik ODT u Bijelom POlju)
Radovan B. Krivokapić, ĉlan Sl. (bio ĉlan Sudskog savjeta i ĉlan Savjeta Nikšić)
Slavko Lukić, ĉlan
Draţen Burić, ĉlan (i zamjenik VDT)
Nada Bugarin, ĉlan(i zamjenik Višeg DT u Bijelom Polju)
2) Vrhovni drţavni tuţilac
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
ĐurĊina Nina Ivanović, zamjenik
Mira Samardţić, zamjenik specijalnog tuţioca
Draţen Burić (i ĉlan Tuţilaĉkog savjeta)
Sonja Bošković,
Stojanka Radović (i ĉlan Tuţilaĉkog savjeta)
Miljana Radović (i ĉlan Tuţilaĉkog savjeta i ĉlan UO Centar za posredovanje Sl. 21/13)
Petar Kapuci (i ĉlan Tuţilaĉkog savjeta)
Veselin Vuĉković (i predsjednik Tuţilaĉkog savjeta)
Radmila Ćuković, zamjenik (i sekretar Tuţilaĉkog savjeta
3) Viši drţavni tuţilac u Podgorici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Vesna Jovićević, rukovodilac Višeg DT i DT
Vladimir Gilić, zamjenik
Ljubinka Bašović, zamjenik
Ţeljko Tomković, zamjenik
Suzana Milić, zamjenik
Tatjana Begović, zamjenik
Veljko Rutović, zamjenik
Olivera Raţnatović, zamjenik
Ljiljana Lakić (i ĉlan Tuţilaĉkog savjeta)
Lepa Medenica, zamjenik
Sanja Jovićević, zamjenik
Lidija Vukĉević, zamjenik višeg tuţioca
Marija Raspopović, zamjenik
Maja Jovanović, zamjneik
Miloš Šoškić, zamjenik
14
4) Viši drţavni tuţilac u Bijelom Polju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Rifat Hadrović, rukovodioc Višeg DT i DT
Milosav Veliĉković, zamjenik specijalnog tuzioca
Hasan Lukaĉ, zamjenik specijalnog tuţioca
Nada Bugarin (i ĉlan Tuţilaĉkog savjeta )
Višnja Medojević, zamjenik
Milica Rmandić, zamjenik
5) Osnovni drţavni tuţilac u Baru
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Milenko Magdelinić, Osnovni drţavni tuţilac
Nusreta Arapović, zamjenik
Mirjana Tankosić Vuĉinić, zamjenik
Danijela Boţović, zamjenik
Irena Rajković, zamjenik
Radmila Gaĉević, zamjenik
Radovan Đurišić,
SlaĊana Španjević,
6) Osnovni drţavni tuţilac u Beranama
1.
2.
3.
4.
5.
Gorica Golubović, rukovodioc ODT i DT
Jadranka Mićović, zamjenik
Dragoljub Popović, zamjenik
Amra Sujković ,zamjenik
Vladan Đalović, zamjenik
7) Osnovni drţavni tuţilac u Bijelom Polju
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Mirko Bulatović, rukovodioc ODT i DT S
Ljubinka Madţgalj, zamjenik
Katarina Kljajević (i ĉlan Tuţilaĉkog savjeta )
Cmiljana Perović, zamjenik
Vesna Šćepanović, zamjenik
Tanja Nišavić, zamjenik
Denis Zvrko, zamjenik
Ljubica Jelić, zamjenik
Slavenko Smolović, zamjenik
8) Osnovni drţavni tuţilac u Kolašinu
1.
2.
Vojislav Grujić, , rukovodioc ODT i DT
Maja Šćepanović, zamjenik
15
9) Osnovni drţavni tuţilac u Kotoru
1.
2.
3.
4.
5.
Danka Ţivković , rukovodioc ODT i DT
Ljiljana Milić, zamjenik
Jovanka Ĉizmović, zamjenik
Tanja Ĉolan Deretić, zamjenik
Ţarko Pajković, zamjenik
10) Osnovni drţavni tuţilac u Nikšiću
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Stevo Šekarić, rukovodioc Osnovnog DT i DT
Pejović Ţeljko, zamjenik
Sofija Lukovac, zamjenik
Vesna Krivokapić,
Dragan Karadţić zamjenik
Vanja SinĊić, zamjenik
Vjera Mićunović, zamjenik
Dejan Đorojević, zamjenik
11) Osnovni drţavni tuţilac u Plavu
1.Erdan Feratović, rukovodioc Osnovnog DT i DT
2.Drita Rugovac, zamjenik
12) Osnovni drţavni tuţilac u Pljevljima
1.
2.
3.
4.
Boţidarka Gaĉević
Veljko Đurović, zamjenik
Milivoje Tomĉić, zamjenik
Sanja Golubović, zamjenik
13) Osnovni drţavni tuţilac u Podgorici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Ljiljana Klikovac, rukovodioc Osnovnog DT i DT
Lidija Šćepanović, zamjenik
Grujo Radonjić, zamjenik
Saša ĈaĊenović, zamjenik
Maja Kneţević, zamjenik
Ivan Medojević, zamjenik
Ana Radović, zamjenik
Zorica Milanović , zamjenik
Enis Baković, zamjenik
Danka Ivanović Đerić, zamjenik
16
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
Ana Kalezić (Kostić), zamjenik
Andrijana Nastić, zamjenik
Miroslav Turković, zamjenik
Sneţana Šišević, zamjenik
Zoran Vuĉinić, zamjenik
Ana Bošković, zamjenik
Ivan Petrović, zamjenik
Vukas Radonjić zamjenik, zamjenik
Jelena Protić,
14) Osnovni drţavni tuţilac u Roţajama
1.
2.
3.
Hajran Kalaĉ, rukovodioc Osnovnog DT i DT
Armin Selmanović, zamjenik
Aldin Kalaĉ, zamjenik
15) Osnovni drţavni tuţilac u Ulcinju
1.
2.
Feriha Muratović, rukovodioc Osnovnog DT i DT
Vladimir Savović, zamjenik
16) Osnovni drţavni tuţilac u Herceg Novom
1.
2.
3.
4.
Sneţana Zejnilagić, rukovodioc Osnovnog DT i DT
Nada Pavlović, zamjenik
Risto Stijović, zamjenik
Nikola Samardţić, zamjenik
17) Osnovni drţavni tuţilac u Cetinju
2.
3.
4.
1. Luka Martinović, rukovodioc Osnovnog DT i
Duško Milanović, zamjenik
Sanja Radunović, zamjenik
Katarina Padalica, zamjenik
9. SUDIJE ZA PREKRŠAJE
1) Vijeće za prekršaje Crne Gore
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Zoran Ţivković, predsjednik
Vesna Ćetković
Ţarko Pavliĉić
Dragica Stojanović
Branislav Ratković
Dragica Kovaĉević
Irena Uskoković
17
8.
9.
Milivoje Rašović
Larisa Begović
2) Podruĉni organ za prekršaje u Baru
2. Dubravka Maţić
3. Sonja Ivović
3) Podruĉni organ za prekršaje u Beranama
1. Veselin Došljak, predsjednik (i ĉlan OIK Berane)
2. Branka Pantović
4. Miladin Magdelinić
4) Podruĉni organ za prekršaje u Bijelom Polju
1. Alija Beganović, predsjednik
2. Ahmet MeĊedović,
3. Veselin Kljajić
5) Podruĉni organ za prekršaje u Budvi
1.
2.
3.
Milanka Đekić, predsjednik
Katarina Vujaĉić – Vuksanović
Dijana Kneţević
6) Podruĉni organ za prekršaje u Danilovgradu
1.
2.
Milisav Nikolić, predsjednik (i ĉlan OIK Danilovgrad)
Ĉedo Raiĉević
7) Podruĉni organ za prekršaje u Ţabljaku
1.
Milutin Boţović, predsjednik
8) Podruĉni organ za prekršaje u Kolašinu
1.
Milan Šćepanović, predsjednik
9) Podruĉni organ za prekršaje u Kotoru
1.
2.
Tomislav Vojinović, predsjednik
Jelena Stanišić, sudija n Sl. 19/13
18
10) Podruĉni organ za prekršaje u Mojkovcu
1.
Svetlana Adţić, predsjednik
11) Podruĉni organ za prekršaje u Nikšiću
1. Slavica Vuĉinić, predsjednik
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Biserka Jovanović
Dragica Hrvaĉević
Milena Vraĉar
SrĊan Zeković
Zoran Babić
Tamara Dubljević
12) Podruĉni organ za prekršaje u Plavu
1. Vejso Kolašinac, predsjednik
13) Podruĉni organ za prekršaje u Podgorici
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
SrĊan Đurović, predsjednik
Nada Bjeković
Dara Begović
Mirjana Đurović
Milanka KaluĊerović
Nevenka Kovaĉević
Maja Ţivaljević
Zora Marković
Stanojka Ostojić
Milorad Popović
Branka Radonjić
Maja Rakoĉević
Rajko Radulović
Sonja Pepeljak
Mladen Paunović
Valentina Burzanović
Krunoslav Obradović
14) Podruĉni organ za prekršaje u Pljevljima
1.
2.
Radoman Kneţević, predsjednik
Vesna Milinković, sudija
15) Podruĉni organ za prekršaje u Roţajama
1.
2.
Mersada Agović, predsjednik
Adrović Šefika
19
16) Podruĉni organ za prekršaje u Ulcinju
1.
2.
Feriz Ćeranić, predsjednik
Amra Grbović
17) Podruĉni organ za prekršaje u Herceg Novom
1.
2.
Miodrag Bajković, predsjednik
Jasna Vrbica
18) Podruĉni organ za prekršaje u Cetinju
1.
2.
3.
Radenko Bošković, predsjednik
Nada Peković
Slavica Jovović
20
10. DRUGI JAVNI FUNKCIONERI
KOJE BIRA ILI IMENUJE SKUPŠTINA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Ranko Krivokapić, predsjednik Skupštine (i poslanik )
Damir Davidović, generalni sekretar Skupštine
Slobodan Dragović, zamjenik generalnog sekretara Skupštine
Šućko Baković, zaštitnik ljudskih prava i sloboda
dr Halil Kalaĉ, bankarski ombudsman
Milojica Dakić, viceguverner Centralne banke (i predsjednik Odbora direktora
Centralne depozitarne agencije)
Milorad Jovović, ĉlan Savjeta CBCG (i ĉlan Senata Univerziteta CG)
Asim Telaćević, ĉlan Savjeta CBCG
Milivoje Radović, ĉlan Savjeta CBCG
Velibor Milošević, viceguverner CBCG (i predsjednik Odbora direktora Fond za
zaštitu depozita)
SrĊa Boţović, ĉlan Savjeta Centralne banke CG
Radoica Luburić, izvršni direktor CB CG (i ĉlan Odbora direktora RDC)
Zoran Đikanović, predsjednik Komisije za hartije od vrijednosti (i ĉlan Savjeta
statistiĉkog sistema)
Azra Šehović, ĉlan Komisije za hartije od vrijednosti
Amir Nurković, zamjenik predsednika Komisije za hartije od vrijednosti
Draško Malbaški, ĉlan Komisije za hartije od vrijednosti
Mirjana Pešalj, ĉlan Komisije za hartije od vrijednosti
Dr Milan Dabović, predsjednik Senata Drţavne revizorske institucije
Nikola Kovaĉević, ĉlan Senata Drţavne revizorske institucije
Branislav Radulović, ĉlan Senata Drţavne revizorske institucije
Dragiša Pešić, ĉlan Senata drţavne revizorske institucije
Novak Medenica, direktor Regulatorne agencije za energetiku
Pero Vuĉković, zamjenik direktora Regulatorne agencije za energetiku
Dragutin Martinović, ĉlan Odbora Regulatorne agencije za energetiku
Branislav Prelević, ĉlan Odbora Regulatorne agencije za energetiku
Miroslav Vukĉević, ĉlan Odbora Regulatorne agencije za energetiku
Biljana Pantović, direktor Agencije za nadzor osiguranja
Branko Vujović, predsjednik Savjeta Agencije za nadzor osiguranja (i ĉlan
Savjeta za privatizaciju)
Miodrag Latković, ĉlan savjeta Agencije za nadzor osiguranja
Hamid Kujević, ĉlan Savjeta Agencije za nadzor osiguranja
Nevenka Stanković, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda
Petar Ivezić, zamjenik Zaštitnika ljudskih prava i sloboda
Ivan Kalezić, predsjednik Drţavne izborne komisije
Milisav Ćorić, sekretar Drţavne izborne komisije
Hajrullah Hajdari, ĉlan Drţavne izborne komisije
Goranka Vuĉinić, zamjenik ĉlana DIK
Borislav Globarević, ĉlan DIK
ĐorĊije Ulićević, zamjenik ĉlana DIK
21
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
Safet Adrović, ĉlan DIK
Veljo ĉaĊenović, ĉlan DIK
Boris Ćorsović, zamjenik ĉlana DIK
Pavle Pasković, zamjenik ĉlana DIK
Adem Miljuš (Milush), zamjenik ĉlana DIK
Milan Radulović, ĉlan DIK
Tarik Gadţović, zamjenik ĉlana DIK (i odbornik Pljevlja))
Adnan Muhović, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (i
predsjednik Skupštine opštine Petnjica )
Refadija Abdić, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Leon Gjokaj, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (i vd
generalnog direktora Direktorata za unapreĊenje i zaštitu prava manjinskih naroda
i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za ljudska i manjinska
prava )
Mirsat Cikotić, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (i
sekretar OIK Berane)
Selma Cecunjanin, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Ivan Dragiĉević, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Basri Lika, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Milivoje Krgović, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Musa Ram Gjoka, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Momĉilo Vuksanović, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Zvonimir Deković, ĉlan UO Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Bujar Hasangjekaj, ĉlan UO Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Šukrija Cikotić, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava (i
odbornik SO Plav)
Sabrija Vulić, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Ana Popović, ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Šefko Crnovršanin, predsjednik Savjeta Agencije za zaštitu liĉnih podataka
Aleksa Ivanović, ĉlan Savjeta Agencije za zaštitu liĉnih podataka
Radenko Lacmanović, ĉlan Savjeta Agencije za zaštitu liĉnih podataka
Ranko Vujović, ĉlan Savjeta Agencije za elektronske medije
Budimir Damjanović, ĉlan Savjeta Agencije za elektronske medije
Zdravko Uskoković, ĉlan Savjeta Agencije za elektronske medije (i prorektor
Univerziteta CG)
Zlatko Vujović, ĉlan Savjeta Agencije za elektronske medije
Jelena Mitrović, savjetnica predsjednika Skupštine CG
Ana Miljanić, savjetnik predsjednika Skupštine CG (
Ivan Vujović, šef kabineta predsjednika Skupštine (i ĉlan UO JP „Aerodromi“
Crne Gore )
SlaĊana Pejović, savjetnik predsjednika Skupštine CG
Branislavka Vujadinović, savjetnik predsjednika Skupštine CG
Andrej Nikolaidis, savjetnik predsjednika Skupštine CG (i ĉlan Savjeta CNP)
Jelena Davidović, savjetnik predsjednika Skupštine CG
Marin Radojević, savjetnik predsjednika Skupštine CG
AnĊela Radunović, savjetnik predsjednika Skupštine CG
22
11. SPISAK JAVNIH FUNKCIONERA KOJE BIRA, IMENUJE,
POSTAVLJA ILI NA ČIJI IZBOR SAGLASNOST DAJE VLADA CRNE GORE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Branka Lakoĉević, pomoćnik ministra pravde
Nataša Pešić, sekretar ministarstva pravde
Slavica Rabrenović,generalni direktor Direktorata za izvršenje kriviĉnih sankcija
Ministarstva pravde(i ĉlan UO Policijske akademije)
Svetlana Rajković, pomoćnik ministra pravde i ljudskih prava
Nataša Kovaĉević, pomoćnik ministra finansija (i ĉlan UO Fond za obeštećenje)
Bojana Bošković, pomoćnik ministra finansija (i ĉlan UO Fonda za zaštitu depozita)
Ana Cerović, generalni direktor Direktorata za imovinsko pravne poslove u
Ministarstvu finansija
Damir Rašketić, sekretar ministarstva finansija ( i odbornik SO Bar i predsjednik UO
Investiciono razvojni fond )
Ana Krsmanović, pomoćnik ministra finansija (i ĉlan UO Ţeljezniĉki prevoz CG)
Marina Perović, drţavni sekretar ministarstva finansija
Nikola Vukićević, generalni direktor Direktorata za
Miodrag Radonjić, generalni direktor Direktorata za drţavni trezor (i ĉlan OD EPCG
)
Iva Vuković, vd generalni direktor Direktorata za ekonomsku politiku i razvoj u
Ministarstvu finansija
Predrag Stamatović, generalni sekretar ministarstva vanjskih poslova i evropskih
integracija
Sneţana Radović, generalni direktor Generalnog direktorata za EI MVP i EI
Vladimir Radulović, drţavni sekretar za politiĉka pitanja MVP i EI (i ĉlan UO
Regionalnog centra za obuku ronilaca za podvodno razminiranje, pruţanje pomoći,
spašavanje i kontrolu na moru)
Branislav Karadţić, generalni direktor Generalnog direktorata za konzularne poslove
i dijasporu MVP i EI
Ivana Petriĉević, generalni direktor Generalnog direktorata za koordinaciju programa
pomoći EU
Ţeljko Perović, generalni direktor Generalnog direktorata za bilateralne poslove
MVP i EI (i izvanredni i oponumoćeni ambasador CG na nerizidentnoj osnovi u
Kraljevini Španiji pri Republici Portugaliji)
Dragana Radulović, generalni direktor Generalnog direktorata za NATO i politiku
bezbijednosti MVP iu EI
Biljana Šćekić, generalni direktor Generalnog direktorata za ekonomsku diplomatiju
i kulturnu saradnju MVP i EI
Damir Grbović, generalni direktor Generalnog direktorata za multilateralne poslove i
regionalnu saradnju u MVP i EI
mr Predrag Mitrović, direktor Uprave za dijasporu (i ĉlan Savjeta Agencije za
civilno vazduhoplovstvo)
Ţeljko Rutović, generalni direktor ministra kulture
23
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
Dragica Milić, pomoćnik ministra kulture
Lidija Ljesar, pomoćnik ministra kulture
SrĊan Raiĉević, sekretar Ministarstva prosvjete i sporta (i ĉlan UO Zavod za
udţbenike i nastavna sredstva)
Vesna Vuĉurović, pomocnik ministra prosvjete i sporta (i ĉlan UO Zavoda za
udţbenike i nastavna sredstva razriješena Sl. 39/13)
Mubera Kurpejović, pomocnik ministra prosvjete i sporta
Nataša Gazivoda, generalni direktor Direktorata za opšte i srednje obrazovanje,
struĉno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Igor Vušurović, vd direktor Uprave za mlade i sport
Smiljana Prelević, sekretar ministarstva nauke
Darko Petrušić, Gerneralni direktor ministarstva nauke
Igor Noveljić, sekretar Ministarstva ekonomije (i ĉlan Odbora direktora
Montenegrobonus i ĉlan Socijalnog savjeta, ĉlan Odbora za upravljanje aktivom i
pasivom ĉlan pregovaraĉke grupe za voĊenje pregovora o prisupanju CG EU i
predsjednik OD Crnogorski operater trţišta elektriĉne energije)
Miodrag Ĉanović, Generalni direktor Direktorata za energetiku ( i ĉlan Odbora
direktora EPCG )
Dragan Kujović, vd generalni direktor Direktorata za industriju i preduzetništvo u
Ministarstvu ekonomije (i ĉlan OD Tara Aerospace and defence AD Mojkovac )
Goran Šćepanović, generalni direktor direktorata za multilateralnu i regionalnu
trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom u Ministarstvu ekonomije
(i ĉlan UO Akreditacionog tijela CG)
Vladan Dubljević, generalni direktor direktorata za rudarstvo i geološka istraţivanja u
Ministarstvu ekonomije (i predsjednik OD AD „Rudnik uglja“ Pljevlja )
Zoran Perišić, generalni direktor direktorata za unutrašnje trţište i konkurencioju
ministrstva ekonomije (i ĉlan Komisije za kontrolu drţavne pomoći i ĉlan Instituta za
standardizaciju)
Dragica Sekulić, generalni direktor direktorata za energetsku efikasnost (i ĉlan OD
Tara precision Works)
Nina Vujošević, generalni direktor Direktorata za razvoj u Ministarstvu ekonomije (i
predsjednik UO Agencija Crne Gore za promociju stranih investicija)
Jovo Rabrenović, vd generalni direktor Direktorata za razvoj nacionalnog brenda i
zaštitu potrošaĉa u Ministarstvu ekonomije
Dragan Pejanović, sekretar ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave (i ĉlan UO
„Policijska akademija“)
Veselin Vukĉević, generalni direktor Direktorata za drţavnu upravu i lokalnu
samoupravu (i predsjednik Odbora direktora „Trţnice i pijace" Podgorica)
Abid Crnovršanin, Generalni direktor MUP , (i ĉlan UO regionalnog centra za obuku
ronilacaza podvodno razminiranje pruţanje pomoći,spašavanje i kontrolu na moru)
Miloš Vukĉević, generalni direktor Direktorata za bezbjednosno zaštitne poslove i
nadzor u MUP
Ivan Ivanišević, gneralni direktor direktorata za meĊunarodnu saradnju i EI u MUP
Mirsad Mulić, generalni direktor Direktorata za vanredne situacije u MUP
24
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
Zoran Radonjić, sekretar Ministarstva saobraćaja, pomorstva i telekomunikacija (i
ĉlan Komisije za kontrolu drţavne pomoći i ĉlan UO Agencije za kontrolu letenja
Srbije i Crne Gore)
Mirel Radić – Ljubisavljević, vd generalni direktor Direktorata za drumski saobraćaj
(i ĉlan Skupštine Agencije za kontrolu leta Srbije i Crne Gore)
Rešad Nuhodţić, vd generalni direktor Direktorata za ţeljeznice (i predsjednik OD
Ţeljezniĉka infrastruktura CG)
Angelina Ţivković, vd generalni direktor Direktorata za drţavne puteve
Miodrag Kršanac, vd generalni direktor Direktorata za pomorski saobraćaj (i
predsjednik Borda direktora „Crnogorska plovidba“ AD Kotor)
Nebojša Krstajić, vd generalni direktor Direktorata za vazdušni saobraćaj
Velizar Vojinović, pomoćnik ministra poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede, (i ĉlan
UO JP Regionalni vodovod Crnogorsko primorje)
Branimir Vujaĉić, sekretar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (i
predsjednik UO „Novi duvanski kombinat“)
Blagota Radulović, generalni direktor Direktorata za IPARD plaćanja u ministarstvu
poljoprivrede i ruralnog razvoja
Danijela Stolica, generalni direktor Direktorata za poljoprivredu i ribarstvo u
ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja (i ĉlan pregovaraĉke grupe za voĊenje
pregovora o pristupanju CG EU )
Adem Fetić, generalni direktor Direktorata za šumarstvo i lovstvo u ministarstvu
poljoprivrede i ruralnog razvoja
Darko Konjević, generalni direktor Direktorata za ruralni razvoj u ministarstvu
poljoprivrede i ruralnog razvoja
Daliborka Pejović, drţavni sekretar Ministarstva odrţivog razvoja i turizma
Predrag Jelušić, drţavni sekretar Ministarstva odrţivog razvoja i turizma
Zoran Tomić, sekretar ministarstva odrţivog razvoja i turizma (i ĉlan UO Inţenjerske
komore CG i ĉlan Socijalnog savjeta)
Ţeljka Radak-Kukaviĉić, pomoćnik ministra odrţivog razvoja i turizma
Siniša Stanković, pomoćnik ministra ureĊenja prostora i zaštite ţivotne sredine (i ĉlan
Odbora direktora DOO „Vodacom“ )
Olivera Brajović, pomoćnik ministra odrţivog razvoja i turizma
Ivana Vojinović, pomoćnik ministra odrţivog razvoja i turizma (i ĉlan Odbora
direktora Jadransko brodogradilište Bijela)
Danilo Gvozdenović, generalni direktor Direktorata za graĊevinarstvo ministrstva
odrţivog razvoja i turizma (i ĉlan UO Inţinjerska komora CG)
Sanja Lješković Mitrović, generalni direktor Direktorata za planiranje prostora
ministrstva odrţivog razvoja i turizma
Andro Drecun, pomoćnik ministra odrţivog razvoja i turizma
Marko Ĉanović, pomoćnik ministra odrţivog razvoja i turizma (i ĉlan Odbora
direktora crnogorski fond za stambeno socijalnu izgradnju)
Marko Vujović, drţavni sekretar ministrstva ekonomije (i ĉlan Odbora direktora
Crnogorski operator trţišta elektriĉne energije)
Ivan Bošković, vd generalni direktor Direktorata za transformaciju i investicije u
Ministarstvu ekonomije
25
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
Nada Ulićević, sekretar Ministarstva odbrane (i ĉlan Skupštine „Kontrola letenja
Srbije i Crne Gore)
dr Rajko Novićević, vd generalni direktor Direktorata za ljudske resurse u
Ministarstvu odbrane
Ivan Mašulović, pomoćnik ministra odbrane
Miodrag Radusinović, vd pomoćnik ministra odbrane
Bojan Šarkić, drţavni sekretar Ministarstva odbrane
Goran Poleksić, naĉelnik Odjeljenja za vojno obavještajne i beubjedonosne poslove u
Ministarstvu odbrane
Dragan Samardţić, naĉelnik Generalštaba Vojske CG
Zoran Lazarević, naĉelnik štaba Generalštaba Vojske CG
Zoran Kostić, sekretar Ministarstva zdravlja (i ĉlan Odbora direktora Zavod za hitnu
medicinsku pomoć)
Mira Jovanovski Dašić, generalni direktor za bioetiku i meĊunarodnu saradnju
ministarstva zdravlja
Sanja Simović, generalni direktor Direktorijata za unapreĊenje i kontrolu kvalitet
Ministarstva zdravlja
Nikola Dedeić, sekretar Ministarstva rada i socijalnog staranja
Arijana Nikolić Vuĉinić, generalni direktor Direktorata za trţište rada i zapošlajvanje
u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
Goran Kuševija, generalni direktor Direktorata za socijalno staranje i djeĉju zaštitu u
Ministarstvu rada i socijalnog staranja
Jovo Pajović, generalni direktor Direktorata za PIO i boraĉku i invalidsku zaštitu
ministarstva rada Sl. 47/13 (i ĉlan UO Fonda PIO)
Dragan Raketić, generalni direktor Direktorata za informatiku i analitiĉko –
statistiĉke poslove u Ministarstvu rada i socijalnog staranja
Slobodan Filipović, generalni direktor Direktorata za radMinistarstva rada i
socijalnog staranja
Nebojša Todorović, pomoćnik ministra zdravlja (i ĉlan UO JP „Regionalni vodovod
Crnogorsko primorje“)
Gorica Savović, pomoćnik ministra zdravlja (i ĉlan Odbora direktora Fonda za
zdravstveno osiguranje )
dr Mensud Grbović, pomoćnik ministra zdravlja
Sandra Veliĉković, sekretar ministarstva za informaciono društvo
Radule Novović, generalni direktor za promociju informacionog društva
Ivan Lazarević, gneralni direktor Direktorata za razvoj elektronske uprave
Ratka Strugar, pomoćnik ministra za informaciono društvo
Ivan Jovović, vd generalni direktor direktorata za odnose sa vjerskim zajednicama u
Minisrstvu za ljudska i manjinska prava
Mersudin Gredić, vd sekretar Ministarstva za ljudska i manjinska prava ( i ĉlan UO
Fond za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava i stalni ĉlan OIK Bijelo Polje)
Blanka Radošević Marović, pomoćnik ministra za ljudska i manjinska prava
Leon Gjokaj, vd generalnog direktora Direktorata za unapreĊenje i zaštitu prava
manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Ministarstvu za
ljudska i manjinska prava (i ĉlan UO Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
)
26
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
Safet Kurtagić, direktor Fonda za zaštitu i ostvarivanje manjinskih prava
Milan Lakićević, vd direktor Poreske uprave
Novo Radović, vd direktor Direktorata za poreski i carinski sistem Ministarstva
finansija
Predrag Škiljević, pomoćnik direktora Poreske uprave
Sneţana Vuĉković, Rukovodilac u sektoru za carinsko pravne poslove
Vukica KaluĊerović, pomoćnik direktora Poreske uprave
Veljko Blagojević, pomoćnik direktora Poreske uprave
Dragan Janković, pomoćnik direktora Poreske uprave
SrĊan Rubeţić, rukovodioc PJ Poreske uprave Podgorica
Nataša Damjanović, rukovodioc PJ Poreske uprave Nikšić
Tomislav Timotijević, rukovodioc PJ Poreske uprave Bijelo Polje
Zoran Pešić, rukovodioc PJ Poreske uprave Berane (i ĉlan Odbora direktora JZU
Dom zdravlja „dr Nika Labović“ Berane )
Branko Nikĉević, rukovodioc PJ Poreske uprave Budva
Siniša Kovaĉević, rukovodioc PJ Poreske uprave Bar i Glavni poreski inspektor
Vlado Milinković, rukovodioc PJ Poreske uprave Pljevlja (i odbornik SO Pljevlja)
Jovo Grdinić, naĉelnik PJ Poreske uprave Herceg Novi Novi
Veljo Jauković, rukovodioc PJ Poreske uprave Herceg Novi
Kenan Hrapović, direktor Fonda za zdravstveno osiguranje
Zvezdana Oluić, ĉlan UO Fonda za zdravstveno osiguranje
Branko Vešović, ĉlan UO Fonda za zdravstveno osiguranje
dr Ljiljana Krivokapić, ĉlan UO Fonda za zdravstveno osiguranje (i ĉlan komisije za
kontrolu zdravstva)
dr Fahrudin Hadrović predsjednik UO Fonda za zdravstveno osiguranje ( i odbornik
SO Berane)
Dušan Perović, direktor Foda PIO (i odbornik SO Podgorica i ĉlan Savjeta za
privatizaciju i ĉlan OD AD „Plantaţe“))
Kemal Đeĉević, direktor Foda rada
Suzana Radulović, predsjednik UO Fonda rada (i ĉlan UO Agencije za mirno
rješavanje radnih sporova i ĉlan Socijalnog savjeta)
Rumica Kostić, ĉlan UO Fonda rada
Aleksa Marojević, ĉlan UO Fonda rada
SrĊan Mugoša, ĉlan UO Fond rada
Vladimir Radovanić, ĉlan UO Fond rada
Bojana Martinović, ĉlan UO Fond rada
Šefkija Bektešević, ĉlan UO Fond rada (i ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“ Plav i
odbornik SO Gusinje )
Zoran Vukĉević, izvršni direktor Investiciono razvojnog fonda
Radoš Šućur, direktor Uprave za šume
Miloje Aniĉić, pomoćnik direktora Uprave za šume
Mirjana Ljumović, pomoćnik direktora Uprave za nekretnine
Slavko Simović, pomoćnik direktora Uprave za nekretnine
Ismet Skenderović, pomoćnik direktora Uprave za nekretnine
Dragan Kovaĉević, direktora Uprave za nekretnine
Ţarko Koprivica, pomoćnik direktora Uprave za nekretnine
27
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
Momĉilo Saiĉić, vd naĉelnik PJ za nekretnine Berane
Vladan Joković, direktor Uprave carina
Ranko Jovović, pomoćnik direktora Uprave carina (i ĉlan UO JP za lov i uzgoj
divljaci Danilovgrad i odbornik SO Danilovgrad)
Milan Martinović, pomoćnik direktora Uprave carina
Vesna Ratković, direktor Uprave za antikorupcijsku inicijativu
Nina Krgović, pomoćnik direktora Uprave za antikorupcijsku inicijativu
Vesko Lekić, direktor Uprave za spreĉavanje pranja novca i finansiranja terorizma
Radomir Todorović, pomoćnik direktora Uprave za sprjeĉavanje pranja novca i
finansiranja terorizma
Safet Korać, pomoćnik direktora Uprave za sprjeĉavanje pranja novca i finansiranja
terorizma (i odbornik Petnjica)
Kristina Baćović, pomoćnik direktora Uprave za sprjeĉavanje pranja novca i
finansiranja terorizma
Svetlana Vuković, direktor Uprave za kadrove
Jadranka Đurković, pomoćnik direktora Uprave za kadrove
Đuro Nikaĉ, pomoćnik direktora Uprave za kadrove
Milena Purlija, pomoćnik direktora Uprave za kadrove
Zoran Janković, direktor Uprave za vode
Milan Roćen, glavni politiĉki savjetnik predsjednika vlade CG
Aleksandar Tiĉić, savjetnik predsjednika Vlade CG
SrĊan Kusovac, savjetnik predsjednika Vlade
mr Anastazija Miranović, vd direktor Uprava za zaštitu kulturnih dobara ( i odbornik
Bar)
Dušanka Jauković, sekretar Sekretarijata za zakonodavstvo (i ĉlan UO Fond za
zdravstveno osiguranje)
Slavica Bajić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo (i predsjednik UO
NIU „ Sluţbeni list CG“)
Radmila Šturanović, pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
Vojislava Đukić, pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
Radmila Mujović, pomoćnik sekretara Sekretarijata za zakonodavstvo
Suzana Pribilović, predsjednik Drţavne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki
Tomo Miljić, ĉlan Drţavne komisije za kontrolu postupka javnih nabavki
Vladimir Ivanović, ĉlan Drţavne Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki
Omer Mehmedović, ĉlan Drţavne Komisije za kontrolu postupka javnih nabavki
Ţarko Šturanović, Generalni sekretar Vlade (i predsjednik OD AD Odrţavanje
ţeljezniĉkih voznih sredstava)
Dragana Ranitović, pomoćnik Generalnog sekretara Vlade
Simeun Raonić, pomoćnik Generalnog sekretara Vlade
Ljiljana Radonjić, zamjenik Generalnog sekretara Vlade ( i ĉlan UO NIU „Sluţbeni
list CG“)
Vera Mijatović, vd pomoćnik Generalnog sekretara Vlade
mr Gordana Radojević, direktor Zavoda za statistiku (i ĉlan Savjeta za statistiku i
statistiĉki sistem)
Jelena Zvizdojević, pomoćnik direktora Zavoda za statistiku
28
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
Mr Luka Mitrović, direktor Hidrometeorološkog i seizmološkog zavoda (i odbornik
SO Nikšić i ĉlan UO JP „Nacionalni parkovi Crne Gore“)
Radomir Kandić, pomoćnik direktora Hidrometeorološkog i seizmološkog zavoda
Dr Branislav Glavatović, predsjednik UO JU Zavod za geološka istraţivanja
Derviš Selihanović, direktor Centra za oĉuvanje i razvoj kulture manjina
Stevan Radunović, direktor Drţavnog arhiva (i odbornik Skupštine Prijestonice
Cetinje i predsjednik izvršnog odbora TO)
Jadranka Selhanović, pomoćnik direktora Drţavnog arhiva
Mirjana Kapisoda, pomoćnik direktora Drţavnog arhiva
Ţarko Ţivković, direktor Direkcije javnih radova
Miomir Peruniĉić, pomoćnik direktora Direkcije javnih radova
Radovan Drašković, pomoćnik direktora Direkcije javnih radova
Aleksandar Pavićević, vd direktor Direkcije za razvoj malih i srednjih preduzeća (i
odbornik SO Danilovgrad)
Nebojša Obradović, direktor Direkcije za ţeljeznice
Miroslav Kukaviĉić, pomoćnik direktora Direkcije za ţeljeznice
Mladen Luĉić, direktor Luĉke uprave
Blaţo Šaranović, direktor Uprave za imovinu (i odbornik SO Podgorica i predsjednik
UO DOO „Deponija“ Podgorica)
Domagoj Ţarković, pomoćnik direktora Uprave za imovinu
Boro Vuĉinić, direktor Agencije za nacionalnu bezbjednost
Zoran Sekulić, direktor Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost
dr Šaleta Đurović, predsjednik Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i
poštansku djelatnost
Branko Kovijanić, ĉlan Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku
djelatnost
Aleksandar Mijaĉ, ĉlan Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku
djelatnost
Milica Vukotić, ĉlan Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku
djelatnost
Ana Radonjić, ĉlan Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku
djelatnost
Jadranka Vojvodić, pomoćnik direktora Agencije za elektronske medije
Momĉilo Stojanović, pomoćnik direktora Agencije za elektronske medije
Ţeljko Šofranac, direkror Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica
Dragica Vuĉinić , pomoćnik direktora Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica
ĐorĊina Lakić, direktor Fonda za obeštećenje (i ĉlan UO JU „Centar za socijalni rad“
Podgorica)
MlaĊen Perišić ĉlan UO „Fond za obeštećenje
Dr Dejan Laušević, direktor JU „Specijalistiĉka veterinarska laboratorija“
Milovan Đuriĉković, direktor JP ¨Aerodromi Crne Gore¨
Predrag Nenezić, predsjednik OD Aerodromi CG
Ivan Vujović, ĉlan UO JP „Aerodromi“ Crne Gore ( i šef kabineta predsjednika
Skupštine)
Ivan Novosel, ĉlan OD Aerodromi CG
29
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
Milan Martinović, izvršni direktor „Pošta Crne Gore“ ( i predsjednik Odbora
direktora JZU „Dom zdravlja“ Podgorica )
Ţeljka Vuksanović, ĉlan Odbora direktora „Pošta CG“ (i odbornik SO Kolašin)
Igor Radusinović, ĉlan Odbora direktora „Pošta Crne Gore“ (i ĉlan UO Univerzitet
Crne Gore)
Ljubica Aranitović, ĉlan Odbora direktora „Pošta Crne Gore“
Aleksandar Ljumović, ĉlan Odbora direktora „Pošta Crne Gore“
Sonja Damjanović, ĉlan Odbora direktora „Pošta CG (i odbornik Mojkovac)
Zoran Mrdak, direktor Javnog preduzeća za nacionalne parkove CG
Rade Gregović, predsjednik UO Javnog preduzeća za nacionalne parkove CG
Ţarko Boţović, zamjenik predsjednika UO Javnog preduzeća za nacionalne parkove
CG
dr Jovan Kavarić, ĉlan UO JP za Nacionalne parkove CG (i ĉlan Savjeta za razvoj i
zaštitu loklane samouprave Podgorica )
Orhan Redţepagić, ĉlan UO JP „Nacionalni parkovi CG“
Goran Škatarić, direktor JP Nacionalni park “Skadarsko jezero”
Novak Adţić, direktor Zavoda za intelektualnu svojinu
Dušanka Perović, pomoćnik direktora Zavoda za intelektualnu svojinu
Slavko Stojanović, direktor Uprave policije
Vesko Vukadinović, pomoćnik direktora Uprave policije
Predrag Ašanin, vd pomoćnik direktora Uprave policije
Nikola Janjušević, pomoćnik direktora Uprave policije (i ĉlan UO JU „Policijska
akademija“)
Milan Tomić, pomoćnik direktora Uprave policije
Budimir Stanišić, direktor Apotekarske ustanove „Montefarm“ (i predsjednik Odbora
direktora AD „Business montenegro“)
Davor Musić, predsjednik Odbora direktora AU „Montefarm“
Sneţana Stanković, ĉlan Odbora direktora AU „Montefarm“
Mirjana Kojiĉić, ĉlan Odbora direktora AU „Montefarm“ (i ĉlan Odbora direktora
JZU „Dobrota“ Kotor)
Veselinka Marković, ĉlan Odbora direktora AU „Montefarm“
Vera Dabanović, ĉlan Odbora direktora AU „Montefarm“
Danijela Golubović, ĉlan Odbora direktora AU „Montefarm“
Milovan Jovanović, ĉlan Odbora direktora AU „Montefarm“
Vladan Radović, izvršni direktor Businessmontenegro
Ĉedomir Šćepović, ĉlan Odbora direktora AD „Business montenegro“
Momĉilo Vujošević, direktor NIU „Sluţbeni list CG“ (i odbornik SO Podgorica i ĉlan
Odbora direktora Agencije za izgradnju i razvoj Podgorice)
Uroš Andrijašević, ĉlan UO JU „Sluţbeni list CG“
Nataša Novaković, ĉlan UO JU „Sluţbeni list CG“
Milorad Raţnatović, ĉlan UO JU Sluţbeni list CG
Isailo Šljivanĉanin, ĉlan UO JU „Sluţbeni list“ CG
dr Boban Mugoša, direktor Instituta za javno zdravlje
Dragan Laušević, ĉlan Odbora direktora Instituta za javno zdravlje
Milanka Ţugić, ĉlan UO Fonda za zdravstveno osiguranje
dr Jadranka Lakićević, ĉlan Odbora direktora Instituta za javno zdravlje
30
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
Vineta Vuksanović, predsjednik Odbora direktora Instituta za javno zdravlje
Miodrag Pejović, predsjednik UO JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“
Danilo Mirotić, ĉlan UO JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“
Puniša Pavićević, ĉlan UO JP Regionalni vodovod crnogorsko primorje
Vanja Asanović, direktor Zavoda za metrologiju
Goran Vukoslavović, pomoćnik direktora Zavoda za metrologiju
Zoran Ćetković, pomoćnik direktora Zavoda za metrologiju
Dragan Đurović, direktor Agencije za civilno vazduhoplovstvo
Renato Brkanović, pomoćnik direktora Agencije za civilno vazduhoplovstvo
Ĉaslav Vešović, ĉlan Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo (i odbornik GG
Podgorica)
Tomica Paović, ĉlan Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo
Saša Radović, direktor Nacionalne turistiĉke organizacije Crne Gore
Martin Ivezaj, ĉlan Izvršnog odbora NTO
Zoran Duletić, ĉlan Izvršnog odbora NTO
Vule Tomašević, ĉlan izvršnog odbora Nacionalne TO Crne Gore
Slobodan Boţović. direktor JU „Kraljevsko pozorište Zetski dom“
Lidija Dedović, vd umjetniĉki direktor JU „Kraljevsko pozorište Zetski dom“
Luka Milunović, ĉlan Savjeta JU „Kraljevsko pozorište Zetski dom“
Sanja Garić, ĉlan Savjeta JU „Kraljevsko pozorište Zetski dom“
Branko Baletić, direktor JU „Crnogorska kinoteka“
Zoran Koprivica, predsjednik Savjeta „Crnogorska kinoteka“
Aleksandar Beĉanović, ĉlan Savjeta Crnogorska kinoteka“
Sehad Ĉekić, ĉlan Savjeta Crnogorska kinoteka“
Sneţana Pejović, ĉlan Savjeta Crnogorska kinoteka“
Ivana Medenica, direktor JU „Centar za konzervaciju i arheologiju CG“
Miodrag Perović, direktor Instituta za standardizaciju Crne Gore
Milan J. Perović, ĉlan UO Instituta za standardizaciju Crne Gore
doc. dr Sreten Savićević, dekan Mašinskog fakulteta i ĉlan UO „Institut za
standardizaciju
Mitar Bajĉeta, predsjednik Komisije za kontrolu drţavne podrške i pomoći
Mersad Mujević, direktor Uprave za javne nabavke
Mara Bogavac, pomoćnik direktora Uprave za javne nabavke
Ranko Nikolić, direktor Akreditacionog tijela CG (i ĉlan Savjeta Centar za kulturu
Nikšiĉ)
Zdravko Krivokapić, predsjednik UO Akreditacionog tijela CG
mr Nada Mališić, ĉlan UO Akreditacionog tijela CG
Dragan Vukĉević, ĉlan UO Akreditacionog tijela CG
Vesna Bešović, ĉlan Nadzornog odbora Akreditaciono tijelo
Nada Medenica, direktor DOO Centar za ekotoksikološka ispitivanja CG (i ĉlan UO
Akreditaciono tijelo CG )
Ana Mišurović, ĉlan Odbora direktora doo Centar za ekotoksikološka ispitivanja CG
prof dr Vladimir Komnenić, ĉlan Odbora direktora JU “Centar za ekotoksikološka
ispitivanja Crne Gore
Dubravka Vujiĉić, ĉlan Odbora direktora doo Centar za ekotoksikološka ispitivanja
CG
31
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
Savo Paraĉa, direktor Direkcije za saobraćaj (i ĉlan Odbora direktora Jadransko
brodogradilište Bijela)
Ervin Adrović, pomoćnik direktora Direkcije za saobraćaj
Milorad Drljević, direktor Agencije za ljekove i medicinska sredstva
Ţeljka Bešović, ĉlan UO Agencije za ljekove i medicinska sredstva i pomoćnik
direktora Agencije za ljekove i medicinska sredstva
Marina Ratković, ĉlan UO Agencije za ljekove i medicinska sredstva
Miroslav Radunović, ĉlan UO Agencije za ljekove i medicinska sredstva
Ankica Ivanović, ĉlan UO Agencije za ljekove i medicinska sredstva
mr Janko Ljumović, poslovni direktor CNP-a
Boţidar Vuksanović, direktor Uprave za inspekcijske poslove
Zoran Magdelinić. pomoćnik direktora Uprave za inspekcijske poslove
Rada Marković, pomoćnik direktora Uprave za inspekcijske poslove
Biljana Jakić, pomoćnik direktora Uprave za inspekcijske poslove (i ĉlan Nadzornog
Odbora Akreditacionog tijela CG)
Spaso Popović, pomoćnik direktora Uprave za inspekcijske poslove ( i ĉlan Odbora
direktora AD „Ţeljezniĉka infrastuktura“)
Marko Ćulafić, vd direktor Uprave za igre na sreću
Milena Savović Baptista, pomoćnik direktora Uprave za igre na sreću
Vukica Jelić, direktor Zavoda za zapošljavanje
Ervin Spahić, direktor Agencije za zaštitu ţivotne sredine
Lidija Šćepanović, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu ţivotne sredine
Dragan Asanović, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu ţivotne sredine
Dušan Raspopović, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu ţivotne sredine
Nataša Vukašinović, sekretar Socijalnog savjeta
Sead Ĉirgić, ĉlan Socijalnog savjeta
Savo Vuĉinić, direktor Direkcije za zaštitu tajnih podataka
Bojan Obrenović, direktor Agencije za zaštitu liĉnih podataka
Sabahudin Delić, pomoćnik direktora Agencije za zaštitu liĉnih podataka
Pavle Goranović, direktor Zavoda za školstvo
Radovan Popović, pomoćnik direktora Zavoda za školstvo (i ĉlan UO Ispitni centar)
Radoslav Milošević, pomoćnik direktora Zavoda za školstvo
Abaz Dţafić, direktor Agencije za elekronske medije
Ţeljko Nikolić, izvršni direktor Radio difuznog centra (i bivši ĉlan OD Ţeljezniĉka
infrastruktura)
Slobodan Stanišić, predsjednik Odbora direktora Radio difuznog centra
Vojislav Krivokapić, ĉlan Odbora direktora „Radio difuzni centar Crne Gore“ (i
direktor JU „Zahumlje” Nikšić)
Radoica Luburić, ĉlan Odbora direktora „Radio difuzni centar Crne Gore“ (i izvršni
direktor CB CG )
Niko Martinović, ĉlan Odbora direktora „Radio difuzni centar Crne Gore“ (i direktor
JU “Muzeji i galerije” Podgorica
SrĊan Stanković, i ĉlan OD Radio difuznog centra
Zoran Paţin, zastupnik Crne Gore pred Evropskim sudom za ljudska prava
Zoran Ulama, rukovodioc Kanelarije za borbu protiv trgovine ljudima
prof mr Pavle Pejović, direktor Narodnog muzeja CG
32
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
Zoran Damjanović, direktor Montenegro defence industry
Momĉilo Dapĉević, predsjednik OD Montenegro defence industry
Prim. dr Asim Dizdarević, ĉlan UO Fond PIO
Branislav Begović, ĉlan UO Fond PIO
Savo Barović, ĉlan UO Fond PIO
Zarija Lekić, ĉlan UO Fond PIO
Ljiljana Simović, ĉlan UO Fond PIO
Rajko Barović, direktor JP „Morsko dobro“
Andrija Lompar, ĉlan UO JP „Morsko dobro“
Zoran Kovaĉević, ĉlan UO JP „Morsko dobro
Ţeljko Dapĉević, ĉlan OD Institut „Dr Simo Milošević“
Aleksandra Ivanović, ĉlan UO JP „Morsko dobro“
Dţevdet (Xhaudet) Cakuli, predsjednik UO JP za uprtavljanje morkim dobrom
Zorka Prljević, direktor Fitosanitarne uprave
mr Jadranka Vojinović, drţavni sekretar MUP-a
Miljan Perović, vd direktor ZIKS –a
Dragoljub Bulatović, pomoćnik direktora ZIKS-a
Mirjana Milić, Zaštitnik imovinsko pravnih interesa CG
Risto Femić, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
Milan Krsmanović, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
Slavica Laković, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
Ivanka Janiĉić, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
Fahra Liĉina, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
Radomirka Raiĉević, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
Sanja Jaredić, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
Milanka Rakoĉević, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
Ljubiša Madţgalj, zamjenik zaštitnika imovinsko pravnih interesa CG
Slobodan Perović, predsjednik Komisije za koncesije
Miodrag Radunović, ĉlan Komisije za koncesije
Danka Latković, šef Kancelarije za saradnju sa nevladinim organizacijama
Miodrag Vujović, direktor Agencije za zaštitu konkurencije
Zdenka Burzan, direktor Agencije za mirno rješavanje radnih sporova
Ondrej Vizi, direktor JU Prirodnjaĉki muzej Crne Gore
Ĉeda Ivanović, ĉlan UO JU „Prirodnjaĉki muzej CG“
mr Zlatko Bulić, ĉlan UO JU „Prirodnjaĉki muzej“ Crne Gore
Predrag Vujiĉić, ĉlan UO Zavoda za udţbenike i nastavna sredstva (i odbornik SO
Nikšić)
Mihailo AnĊušić, ĉlan UO Zavoda za udţbenike i nastavna sredstva (i odbornik GO
Golubovci)
NaĊa Durković, ĉlan UO Zavoda za udţbenike i nastavna sredstva
Aleksandra Hajduković, ĉlan UO Zavoda za udţbenike i nastavna sredstva
Ţeljko Jaćimović, direktor Ispitnog centra
Zorica Minić, ĉlan UO Ispitni centar
Mira Vukĉević, prorektor Univerziteta Crne Gore
Nataša Đurović, prorektor Univerziteta Crne Gore
AnĊelko S. Lojpur, prorektor Univerziteta Crne Gore (i ĉlan BD Barska plovidba)
33
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
Zdravko Uskoković, prorektor Univerziteta Crne Gore (i ĉlan Savjeta Agencije za
elektronske medije)
Jelena Pajković, generalni sekretar Univerziteta Crne Gore
SrĊan Kovaĉević, ĉlan UO Univerzitet Crne Gore (i predsjednik OD EPCG )
Stanko Zloković, ĉlan UO Univerzitet Crne Gore (i predsjednik OD Jadransko
Brodogradilište AD Bijela)
prof dr Vesna Karadţić, ĉlan UO Univerzitet Crne Gore (i predjsednik Savjeta JU
Narodna biblioteka “Radosav Ljumović” Podgorica)
Milica Martinović, ĉlan Univerziteta Crne Gore
Gordana (Paović) Jeknić, ĉlan Univerziteta Crne Gore
Slavica Perović, ĉlan Univerziteta Crne Gore
Desanka Radojiĉić, ĉlan UO Univerziteta Crne Gore
Radoslav Raspopović, ĉlan Senata Univerziteta Crne Gore (i direktor Istorijskog
instituta CG)
Predrag Stanišić, prorektor Univerziteta CG
Darko Vuksanović, dekan metalurško tehnološkog fakulteta
Saša Kneţević, dekan Fakulteta politiĉkih nauka (i ĉlan Senata Univerzitet CG)
prof dr Miomir Jovanović, dekan Biotehniĉkog fakulteta
Tatjana Stanovĉić, ĉlan senata Univerziteta Crne
Miloš Kneţević, dekan graĊevinskog fakulteta
Zoran Veljović, dekan elektrotehniĉkog fakulteta
Neda Andrić, dekan Instituta za strane jezike
Refik Zejnilović, dekan farmanceutskog fakulteta (i predsjednik UO Agencija za
lijekove i medicinska sredstva Sl. 14/13
Duško Bjelica, dekan fakulteta za sport i fiziĉko vaspitanje (i ĉlan UO Univerziteta
Crne Gore)
mr Nenad Šoškić, poslovni direktor Centra savremene
Radmila Vojvodić, dekan Fakulteta dramskih umjetnosti (i ĉlan UO Univerziteta
Crne Gore)
prof dr Danilo Nikolić, dekan fakulteta za pomorstvo (i ĉlan Senata Univerzitete CG)
mr Miran Begić, dekan Muziĉke akademije (i ĉlan Seanata Univerziteta CG)
dr Sofija Ţitnik Sivaĉki, dekan fakulteta primjenjene fizioterapije
Dragan Radonjić, dekan Pravnog fakulteta
Duško Rajković, direktor JU Centar za struĉno obrazovanje (i predsjednik UO Ispitni
centar)
Vaselj Dušaj, direktor JU Zavod „Komanski most“ Podgorica
Sadik Šahman direktor JU OŠ „Rifat Budţović Tršo“ Bijelo Polje
Dul Asllani, direktor JU OŠ „Marko Nuculović“ Ulcinj
Zoran Bošković, direktor JU Zavod za školovanje i profesionalnu rehabilitaciju
invalidne djece i omladine
Dušanka Ulama, direktor JPU „Irena Radović“ Danilovgrad
Boban Došljak, direktor JU OŠ „Lubnice“ Berane
Zoran Dacić, direktor JU OŠ „Jovan Ćorović“ Gornja Bukovica, Šavnik ( i
predsjednik Etiĉke Komisije za izabrane predstavnike i funkcionere)
Milutin Golubović, direktor JU OŠ „Vukašin Radunović“ Berane
34
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
Radun Marsenić, direktor JU OŠ“ Milić Keljanović“ Andrijevica (i predsjednik
Savjeta Radio Andrijevica)
Daut Hajdarpašić, direktor JU OŠ „Mladost“ Bijelo Polje
Zorica Stanković, direktor JU „Druga osnovna škola“ Budva
Gordana Radović, direktor JU Obrazovni centar Pluţine (i odbornik SO Pluţine)
ĐorĊije Radović, direktor JU OŠ „Ilija Kišić“ Zelenika, Herceg Novi
Svetolik Ĉukić, direktor JU OŠ „Donja Rţanica“ Berane
Aiša Gjokaj, direktor JU OŠ „29 novembar“ Tuzi
Ninoslava Zlatković, direktor JU Škola za osnovno muziĉko obrazovanje Budva
Vukić Konjević, direktor JU OŠ „Oktoih“ Podgorica
Lidija Raković, direktor JU OŠ „Jugoslavija“ Bar ( i ĉlan Savjeta Radio Bar bivši)
Josip Ćinćur, direktor JU OŠ „Srbija“ Bar n
Jasna Vujović, direktor JPU „Bambi“ Tivat
Goran Peliĉić, direktor JU OŠ „Zarija Vujošević“ Mataguţi Zeta
Dragoljub Maraš, direktor JU OŠ „Niko Maraš“ Bijelo Polje – Zeta
Vera Kostić, direktor JPU „Solidarnost“ Ulcinj
Radomir Baković, direktor JU OŠ „Mojsije Stevanović“ Kolašin (i ĉlan UO JP
„Komunalno“ Kolašin)
Zoran Rakoĉević, direktor JU OŠ „Risto Manojlović“ Kolašin
Zoran Milićević, direktor JU OŠ „Nikola Đurković“ Radanovići, Kotor
Nevenka Bošković, direktor JU OŠ „Aleksa Bećo Đilas“ Ravna Rijeka
Ruţica Rakoĉević, direktor JU Škola za osnovno muziĉko obrazovanje Kolašin
Šerif Feratović, direktor JU OŠ „Dţafer Nikoĉević“ Gusinje
Vesko Kadović, direktor JU OŠ „Janko Mićunović“ Moštanica, Nikšić
Nataša Vuletić (Gardašević), direktor JU OŠ „Milosav Koljenšić“ Slap, Nikšić
Miro Glomazić, direktor JU OŠ „Braća Labudović“ Nikšić
Svetlana Pavićević, direktor JU OŠ „Vladislav Sl. Ribnikar“ Bijelo Polje
Fadil Hadţalić, direktor JU Škola za osnovno muziĉko obrazovanje Pljevlja
Bećir Berjašević, direktor JU OŠ „Ostros“ (i odbornik SO Bar i ĉlan Odbora direktora
JZU Opšta bolnica Bar
Dragan Zuković, direktor JU „Gimnazija“ Pljevlja
Amra Dţukljan, direktor JU OŠ „ Radoje Kontić“ Gradac, Pljevlja
Miodrag Vakirević, direktor JU OŠ „Boško Buha“ Pljevlja
Rade Krivokapić, direktor JU OŠ „Radoje Ĉizmović“ Nikšić
Jasmila Hot, direktor JU Škola za osnovno muziĉko obrazovanje
Ţana Jovanović, direktor JU OŠ „Boško Radulović“ Komani, Podgorica
Vanja Marković direktor JU OŠ „Mataruge“
Obren Papović, direktor JU OŠ „Jagoš Kontić“ Nikšić
Jovan Komatina, direktor JPU „R. Hedić“ Berane“ (i odbornik SO Berane)
Radomir Joĉić, direktor JU OŠ „Petar Dedović“ Murino
Marsela Kastratović, direktor JU Škola za osnovno muziĉko obrazovanje Berane
Veselinka Peković, direktor JPU „Sestre Radović“ Kolašin
Vjera Vuković, direktor JU ŠOMO „ Dara Ĉokorilo“ Nikšić
Pina Bubanja, direktor JU „Muziĉka škola“ Tivat (i odbornik SO Tivat i ĉlan Savjeta
JU Centar za kulturu)
Abela Popović, direktor JPU „Eko bajka“ Pljevlja
35
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
467.
468.
469.
470.
471.
472.
473.
474.
475.
476.
477.
478.
479.
480.
481.
482.
483.
484.
485.
486.
Milorad Cicmil, direktor JU OŠ „Pavle Kovaĉević“ Grahovo
Dobrašin Lalević, direktor JU OŠ „ Bajo Jojić“ Andrijevica (i odbornik SO
Andrijevica i ĉlan Savjeta JU „Centar za kulturu“)
Ţivorad Bojović, direktor JU Srednja mješovita škola „17. septembar“ Ţabljak
Milena Kljajić, direktor JU „Dom uĉenika“ Berane
NeĊeljko Pindović, direktor JU OŠ „Dragan Kovaĉević“ Nudo Nikšić
Vujica Popović, direktor JU SSŠ „Vukadin Vukadinović“ Berane
Stanka Vukĉević, direktor JU OŠ „Anto Đedović“ Bar
Branislav Đukić, direktor JU Srednja ekonomska škola „Mirko Vešović“ Podgorica
Miloš Marić, direktorJU Srednja elektro ekonomska škola Bijelo Polje
Marijana Papić, direktor JU OŠ „Pavle Rovinski“ Podgorica (i ĉlan UO JPU „Đina
Vrbica“ Podgorica)
Senka Vuksanović, direktor JPU „Zagorka Ivanović“ Cetinje
Ramo A. Kolašinac, direktor JU ŠC „Bećo Bašić“( i ĉlan UO JU Centar za kulturu
Plav)
Nebojša Rubeţić, direktor JU OŠ „Dušan Ivović“ Pljevlja
Veselin Vukićević, direktor JU OŠ „Dušan Obradović“ Ţabljak (i odbornik SO
Ţabljak)
Mileva Korać, direktor JU OŠ „Krsto Radojević“ Bijelo Polje
Veselin Pićurić, direktor JU SETŠ „Vaso Aligrudić“ Podgorica
Branko Lazarević, direktor JU „Obrazovni centar“ Šavnik (i odbornik SO Šavnik)
Ranko Vušović, direktor JU OŠ „Branko Boţović“ Podgorica
Hajriz Bahović, direktor JU OŠ „Nedakusi“ Bijelo Polje
Martin Zadrima, direktor JU OŠ „Maršal Tito“ Ulcinj
Jagoda Šoškić Turković, direktor JU OŠ „Boro Vukmirović“ Rijeka Crnojevića
Branislav Stanišić, direktor JU OŠ „Vuko Jovović“ Danilovgrad (i odbornik SO
Danilovgrad)
Nataša Tomović, direktor JPU „Đina Vrbica“ Podgorica
Borislav Mićković, direktor JU OŠ „Dušan Bojović“ Nikšić
Ţeljko Drinĉić, direktor JU OŠ „Mileva Lajović Lalatović“ Nikšić
Ţivko Šekularac, direktor JU OŠ „Vuk Karadţić“ Berane
Zdenka Mišković, direktor JU OŠ „21. maj“ Podgorica
Nebojša Kuĉ, direktor JU OŠ „Savo Ilić“ Herceg Novi
Duško Luĉić, direktor JU Srednja ekonomska ugostiteljska škola Nikšić
Branimir Kostić, direktor JU Srednja medicinska škola Podgorica
Radmila Backović, direktor JPU „Dragan Kovaĉević“ Nikšić
Veselin Grdinić, direktor JU SMŠ „Vuksan Đukić“ Mojkovac
Dubravka Drobnjak, direktor JPU „Jevrosima Rabrenović Jevra“ Mojkovac
Hazbo Ćeman, direktor JU OŠ „25 maj“ Vrbica
Dragoljub Stamatović, direktor JU OŠ „Njegoš“ Kotor
Jovan Mališić, direktor JU OŠ „Radomir Mitrović“ Berane (i odbornik SO Berane )
Ida Ćetković, direktor JPU „Dušo Basekić“ Bijelo Polje
Zoran Ilić, direktor JU OŠ „Radomir Rakoĉević“ Mojkovac
Fejzo Murić, direktor Gimnazije „30 septembar“ Roţaje (i ĉlan UO JU Centar za
socijalni rad Roţaje)
Milan Lacmanović, direktor JU OŠ „Radoje Tošić“ Pljevlja
36
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
497.
498.
499.
500.
501.
502.
503.
504.
505.
506.
507.
508.
509.
510.
511.
512.
513.
514.
515.
516.
517.
518.
519.
520.
521.
522.
523.
524.
525.
526.
527.
528.
Slavica Luburić, direrktor JPU „Ljubica Popović“ Podgorica
Danica Jušković, direktor JU OŠ „Milovan Rakoĉević“ Lepenac Mojkovac
Zlatija Jukić, direktor JU OŠ „Marko Miljanov“ Podgorica
Vesko Gagović, direktor JU OŠ „Sutjeska“ Podgorica
Aleksandar Vulić, direktor JU OŠ „Ivo Vizin“ Prĉanj
ĐorĊije Ćuzović, direktor JU OŠ „ Jakub Kubura“ Pljevlja
Nada Dubljević, direktor JU OŠ „Luka Simonović“ Nikšić
Ţarko Borovinić, direktor JU Srednja struĉna škola „Ivan Uskoković“ Podgorica
Sava Ĉupić, direktor JU OŠ „Ratko Zarić“ Nikšić (i ĉlan Pozorišnog savjeta JU
„Nikšićko pozorište“)
Vasilije Tešović, direktor JU OŠ „Mihajlo Ţugić“ Pljevlja
Muzafer Mujević, direktor JU OŠ „Bratstvo jedinstvo“ Skarepaĉa Roţaje
Safet Feleć, direktor JU OŠ „25 maj“ Roţaje
Ismet Dacić, direktor JU OŠ „Daciće“ Roţaje
Ćemal Vreva, direktor JU OŠ „21. maj“ Bijelo Polje
Darinka Adţić, direktor JU OŠ „Savo Pejanović“ Podgorica
Ţarko Raiĉević, direktor Gimnazije „Stojan Cerović“ Nikšić
Branko Rašović, direktor JU OŠ „Milan Vukotić“ Podgorica
Blagoje Tomić, direktor JU OŠ „Ţivko Dţuver“ Pljevlja
Ţeljko Darmanović, direktor JU Centar za obrazovanje i osposobljavanje „1 jun“
Podgorica
Ljeposava Vuksanović, direktor JU SSŠ „Spasoje Raspopović“ Podgorica
Spasoje Mirjaĉić, direktor JU OŠ „Bratstvo jedinstvo“ Bar
Medo Markišić, direktor JU OŠ „Hajro Šahmanović“ Plav (i odbornik SO Plav)
Olivera Delibašić, direktor JU OŠ „ Janko Bjelica“ Donje crkvice, Nikšić
Radoslav Jovanović, direktor JU „Dom uĉenika i studenata“ Podgorica
Branka Lakić, direktor JU OŠ „Milorad Musa Burzan“ Podgorica
Radovan Đuriĉković, direktor JU OŠ „Blaţo Mraković“ Donji Zagaraĉ
Novica Radević, direktor JU OŠ „ Miroslav Đurović“ Bašĉa, Roţaje
Jasmina Vukašević, direktor JU OŠ „ Vuk Karadţić“ Podgorica
Ljubinka Mićanović, direktor JU OŠ „ Đoko Prelević“ Ubli, Podgorica
Šabo Pepić, direktor JU OŠ „ Donja Lovnica“ Roţaje
Niko Raiĉević, direktor JU OŠ „Dragiša Ivanović“ Podgorica
Rajo Mišović, direktor JU OŠ „ dr Radoslav Jagoš Vešović“ Kolašin
Vaso Vujović, direktor JU Srednja struĉna škola Berane
Husein Katana, direktor JU SMŠ „B.Jedinstvo“ Ulcinj
Slavica Pavićević, direktor JU Gimnazija „Petar I Petrović Njegoš“ Danilovgrad(i
predsjednik UO JU „Umjetniĉka kolonija“ Danilovgrad)
Branko Vukić, direktor JU Srednja mješovita škola Andrijevica
Zvonko Perović, direktor JU SMŠ „Braća Sekulić“ Kolašin
Zoran Dragović, direktor JU OŠ „Vojin Ćepić“ Dragovića Polje (i odbornik SO
Kolašin)
Dragan Miranović, direktor JU “GraĊevnisko geodetska škola” Podgorica
Faik Muhović, direktor JU OŠ „Salko Aljković“
Rešad Kardović, direktor JPU „Boško Buha“ Roţaje
Sreten Lutovac direktor JU Gimnazija „Panto Mališić“ Berane
37
529.
530.
531.
532.
533.
534.
535.
536.
537.
538.
539.
540.
541.
542.
543.
544.
545.
546.
547.
548.
549.
550.
551.
552.
553.
554.
555.
556.
557.
558.
559.
560.
561.
562.
563.
564.
565.
566.
567.
568.
Dragan Tošić, direktor JU OŠ „Ristan Pavlović“ Pljevlja
Vera Šaranović, direktor JPU „Ljubica Jovanović Maše“ Budva
Ţeljko Bojović, direktor JU OŠ „Milan Vuković“ Herceg Novi
Milko Kovaĉević direktor Gimnazije „M. Dobrašinović Bijelo Polje
Momĉilo Đukanović, direktor JU Dom uĉenika i studenata „Braća Vuĉinić“ Nikšić (i
predsjednik Savjeta JU „Stari grad Anderva“ Nikšić)
Momir Dragićević, direktor JU Srednja mješovita škola „Ivan Goran Kovaĉić“
Herceg Novi
Saša Krivaćević, direktor JU OŠ „Branko Brinić“ Radovići Tivat
Jovanka Vujaĉić, direktor JU SMŠ „Mladost“ Tivat
Miodrag Šćepanović, direktor JU OŠ „Jovan Tomašević“ Bar
Semir Ljaljević, direktor JU Gimnazija „25 maj“ Tuzi
Ibro Skenderović, direktor JU OŠ „Mustafa Pećanin“ Roţaje
Ţarko Raiĉević, direktor Medicinske škole „dr Branko Zogović“ Berane
Ranko Šljivić, direktor JU OŠ „Braća Ribar“ Nikšić (i predsjednik Etiĉke komisije za
izabrane predstavnike i funkcionere Nikšić)
Rifat Ramĉilović, direktor JU OŠ „Mahmut Adrović“ Petnjica Berane
Zoran Klikovac, direktor SSŠ „Sergije Stanić“ Podgorica (i ĉlan OD Aerodromi CG i
ĉlan Skupštine TO Glavnog grada Podgorica i odbornik GO Golubovci)
Gordana Tomašević, direktor JU Srednja likovna škola „Petar Lubarda“ Cetinje
Ramiza Kalamperović, direktor JU Srednja ekonomsko ugostiteljska škola Bar
Ljubomir Raţnatović, direktor Srednje struĉne škole Cetinje
Mervan Avdović, direktor JU Srednja struĉna škola Pljevlja
Ćemal Zoronjić, direktor JU OŠ „Vuk Karadţić“ Bijelo Polje
Svetozar Mijušković, direktor JU OŠ „Maksim Gorki“ Podgorica
Slavko Dašić, direktor JU OŠ „Mirko Srzentić“ Petrovac (i ĉlan Savjeta lokalnog
javnog emitera „RTV Budva“)
Svetlana Macanović, direktor JU OŠ „Blaţo Jokov Orlandić“ Bar
Momir Mijović, direktor JU OŠ “Ivan Vušović” Vidrovan
Aleksa Asanović, direktor JU Škola za muziĉke talente „Andre Navara“ Podgorica
Jarmila Radović, vd direktor JU OŠ „Orjenski bataljon“ Bijela
Tatjana Šebek, direktor JU OŠ „Pavle Ţiţić“ Njegnjevo Bijelo Polje
Tanja Dulić Ţivković, direktor Javne Predškolske ustanove Herceg Novi (i ĉlan UO
JU Centar za socijalni rad Herceg Novi)
Vladimir Bugarin, direktor JU OŠ „Braća Ribar“ Bijelo Polje
Tomislav Lješković, direktor JU OŠ „Dobrislav Perunović“ Bogetići
Dragutin Šćekić, vd direktro JU OŠ „Veljko Drobnjaković“ Risan
Boţidar Ljujić, direktor JU Srednja struĉna škola Bijelo Polje
Sejdo Ĉilović, direktor JU OŠ „Tucanje“ Berane
Sandra Sjekloća Ješovnik, direktor JU OŠ „Lovćenski partizanski odred“ Cetinje
Rifat Kajabegović, direktor JU OŠ „Dušan Korać“ Bijelo Polje
Dragoje Radonjić, direktor JU OŠ „Vladimir Nazor“
Vukadin Boţović, direktor JU OŠ „Vukajlo Kukalj“ Berane
Branko Ivardić, direktor JU Dom studenata i uĉenika „Spasic Masera“ Kotor
Slavica Perošević, direktor JU OŠ „Milija Nikĉević“ Kliĉevo
Radomir Krivokapić, direktor JU OŠ „Braća Bulajić“ Vilusi
38
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
576.
577.
578.
579.
580.
581.
582.
583.
584.
585.
586.
587.
588.
589.
590.
591.
592.
593.
594.
595.
596.
597.
598.
599.
600.
601.
602.
603.
604.
605.
606.
607.
608.
609.
610.
611.
612.
Blagoje Vujisić, direktor JU OŠ „Marko Miljanov“ Bijelo Polje
Aleksandar Milić, direktor JU OŠ „Dušan Marović“ Bar
Milica Pajović, direktor Policijske akademije
Ljubinka Nedić, vd direktor JU OŠ „Boţidar Vuković Podgoriĉanin“
Marina Dulović, direktor JU Škola za osnovno i srednje muziĉko obrazovanje „Vida
Matjan“ Kotor
Pavle Strunjaš, direktor JU OŠ „Bogdan Kotlica“ Boan
Momĉilo Radulović, direktor JU OŠ „Vojin Popović“ Drezga
Ilija Dapĉević, direktor JU Umjetniĉka škola za muziĉko obrazovanje „Vasa Pavić“
Veselin Bulatović, direktor JU OŠ „Aleksa Đilas Bećo“ Mojkovac
Dţibo Tahirović, direktor JU OŠ „Milun Ivanović“ Biševo (i odbornik SO Roţaje)
Milomirka Mijatović, direktor JU OŠ „Vladimir Rolović“ Pljevlja
Ţeljko Joksimović, direktor JU OŠ „Milovan Jelić“ Bijelo Polje
Vesna Mijušković, direktor JU OŠ „Jovan Gnjatović“ Vraćenovci, Nikšić
Slobodanka Ţiţić, direktor JU OŠ „Olga Golović“ Nikšić
Eldija Dţanković Ibrišimović, direktor JU OŠ „Meksiko“ Bar
Rada Pupović, direktor JU OŠ „Šunjo Pešikan“, Trešnjevo
Aleksandra Vojvodić Jovović, direktor JU ŠOMO „Petar II Petrović Njegoš“ Bar
Hasan Kurbardović, direktor JU OŠ „Bać“ Roţaje
Momĉilo Đukanović, direktor JU OŠ „Dušan Đukanović“ Lukovo Nikšić
Mirjana Bošković, direktor JU OŠ „Radojica Perović“ Podgorica
Mirjana Mijović, direktor JU OŠ „Boško Strugar“ Ulcinj
Nada Karadţić, direktor JU Muziĉka škola Herceg Novi
Boţo Perović, direktor JU Gimnazija Kotor
Slobodan Gajić, direktor JU OŠ „Rade Perović, Velimlje Nikšić (i ĉlan UO JP
„Sportski centar“)
Milica Stanković, direktor JU OŠ „Štampar Makarije“ Podgorica
Mirjana Luĉić, direktor JU OŠ „Kekec“ Sutomore
Milan Varezić, direktor JU OŠ „Bećko Jovović“ Stabne Pluţine
Jasminka Šćepanović, dirketor JU OŠ „Stevan Mitrov Ljubiša“ Budva
Branislav Kneţević, direktor JU Srednja poljoprivredna škola Bar
Rahman Husović, direktor JU OŠ „Balotiće“ Roţaje
Milojica Nenezić, direktor JU OŠ „Bajo Pivljanin“ Donja Brezna, Pluţine
Esad Crnovršanin, direktor JU „Srednja struĉna škola“ Roţaje
Gordana Mijović, direktor JPU „Vukosava Ivanović Mašanović“ Bar
Vjera Rašković, direktor JPU „Radost“ Kotor
Sinan Spahić, direktor JU OŠ „Risto Ratković“ Bijelo Polje
Bogdan Dubljević, direktor JU OŠ „Bratstvo i jedinstvo“ Kovaĉevići, Pljevlja
Senka Goranović, direktor JU OŠ „Branko Višnjić“ Nikšić
Jusuf Lika, direktor JU škola za osnovno muziĉko obrazovanje Ulcinj
Rešad Sijarić, direktor JU OŠ „Šukrija MeĊedović“ Bijelo Polje
Zoran Latković, direktor JU OŠ „Drago Milović“ Tivat
Radiša Šćekić, direktor JU Gimnazija „Slobodan Škerović“ Podgorica
Milutin Popović, direktor JU OŠ „MeĊurijeĉje“
Milko Keĉina, direktor JU OŠ „Kruševo“ Pljevlja
Aljko Rastoder, direkto JU OŠ „Savin bor“ Berane
39
613.
614.
615.
616.
617.
618.
619.
620.
621.
622.
623.
624.
625.
626.
627.
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
641.
642.
643.
644.
645.
646.
647.
648.
649.
650.
651.
Mihailo Majić, direktor JU OŠ „Gornja Zeta“
Ţeljko Ţugić, direktor JU OŠ „Vuk Kneţević“ Ţabljak
SrĊa Ostojić, direktor JU OŠ „V. Rajko Korać“ Štitari
Novka Milošević, direktorica JU OŠ „Njegoš“ Cetinje
Mehmed Husović, vd direktor JU OŠ „Bukovica“ Roţaje (i odbornik i ĉlan UO JP
„Sportski centar“)
Muharem Muratović, direktor JU OŠ „Mrkojevići“ Peĉurice Bar
Marija Đonović, vd direktor JU Gimnazija „Niko Rolović“ Bar
Aleksandra Jabuĉanin Rolović, direktor JU ŠOMO „Savo Popović“ Cetinje
Bojan Bajĉeta, direktor JU OŠ „Mile Peruniĉić“ Maoĉe Pljevlja
Slavko Bojović, direktor JU Srednja struĉna škola Nikšić
Latinka Škatarić, ĉlan UO JU Studentski dom
Ţarko Mirković, direktor JU Muziĉki centar CG
Boţidar Denda, direktor JU Biblioteka za slijepe
Zdravko Vukĉević, predsjednik Savjeta JU Biblioteka za slijepe
Marija Zonjić, ĉlan Savjeta JU Biblioteka za slijepe
Vesna Karan, ĉlan Savjeta JU Biblioteka za slijepe
Bosiljka Cicmil Vuković, ĉlan Savjeta JU Biblioteka za slijepe (i direktor
Univezitetske biblioteke)
Zef Đuravĉević, direktor JU OŠ “ĐerĊ Kastrioti Skenderbeg” Zatrijebaĉ Podgorica
Hidajet Mekić, direktor JU OŠ “Milomir Đalović” Lozna, Bijelo Polje
Goran Davidović, direktor JU Prve srednje struĉne škole Nikšić
Alim Jahaj, direktor JU OŠ „Bedri Elezaga“ Vladimir (i odbornik Ulcinj)
Dragić grubović, direktor JU OŠ „Polica“ Berane
Sabina Markišić, direktor JZU Dom zdravalja Plav (i odbornik SO Plav)
Milan M. Mijović, direktor Kliniĉkog centra CG
Saša Stefanović, direktor JZU Zavod za hitnu medicinsku pomoć
Dragan Ĉabarkapa, direktor JU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor
Olivera Marković, ĉlan Odbora direktora JU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor
Antonija Rajković, predsjednik Odbora direktora JU Specijalna bolnica za psihijatriju
Kotor
Goran Jakovljević, ĉlan Odbora direktora JU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor
Milan Krivokapić, ĉlan Odbora direktora JU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor
Veselin Kovaĉević, ĉlan Odbora direktora JU Specijalna bolnica za psihijatriju Kotor
Zuhra Hadrović, direktor JZU Dom zdravlja Berane
Sabaheta Cikotić, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja
Sneţana Matijević, direktor JZU Dom zdravlja Tivat (i ĉlan Savjeta Centar za kulturu
Tivat i odbornik SO Tivat)
Milić Jauković, direktor bolnice „Vaso Ćuković“ Risan (i ĉlan UO Dom starih Risan)
Radmila Ognjenović, ĉlan Odbora direktora JZU Specijalna bolnica „Vaso Ćuković“
Risan
Admir Mustajbašić, vd direktor JU Dom starih „Bijelo Polje“
Zlata Lukaĉ, ĉlan UO JU Dom starih „Bijelo Polje“ (i ĉlan OIK Bijelo Polje i
direktor JU Centar za socijalni rad Bijelo Polje)
Zoran Vukićević, ĉlan UO JU Dom starih „Bijelo Polje“
40
652.
653.
654.
655.
656.
657.
658.
659.
660.
661.
662.
663.
664.
665.
666.
667.
668.
669.
670.
671.
672.
673.
674.
675.
676.
677.
678.
679.
680.
681.
682.
683.
684.
685.
686.
687.
688.
689.
Rasim Agić, direktor JZU Dom zdravlja Bijelo Polje (i ĉlan NO Agencije za lijekovce
i medicinska sredstva)
Tomislav Jeremić, direktor Opšte bolnice Bijelo Polje (i odbornik SO Bijelo Polje)
Stanko Jelić, ĉlan OD JZU Dom zdravlja Bijelo Polje
Sonja Rakonjac, , ĉlan OD JZU Dom zdravlja Bijelo Polje
Majda Dobardţić, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Bijelo Polje
Vladimir Vodovar, direktor JZU Dom zdravlja Herceg Novi
Dušan Mustura, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Herceg Novi
Danka Krivokapić, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Herceg Novi
Slobodan Durutović, , ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Herceg Novi n
dr Dušanka Dţakula Tušup, ĉlan OD JZU Dom zdravlja Hrceg Novi (i odbornik
Herceg Novi)
Aleksandar Stjepĉević, direktor JZU Dom zdravlja Kotor
Petar Abramović, predsjednik BD JZU Dom zdravlja Kotor
Zoran Tabaš, direktor JU Opšta bolnica Pljevlja
Ivan Gazivoda, direktor JZU Opšta bolnica „Danilo I“ Cetinje (i odbornik SO Cetinje
i ĉlan Odbora direktora DOO „Montenegro bonus“)
Ivan Ivanović, ĉlan OD JZU Opšta bolnica Danilo I Cetinje
Dragica Popović, direktor JZU Dom zdravlja Kolašin (i odbornik SO Kolašin )
Zoran Špadijer, direktor JZU Dom zdravlja Budva
Dr Ilija Ašanin, direktor JZU Opšta bolnica Nikšić (i odbornik SO Nikšić i
predsjednik UO JP “Sportski centar” Nikšić )
Tamara Mijušković, ĉlan UO JZU Opšta bolnica Nikšić
Branka Milović, vd direktor JZU Opšta Bolnica „Blaţo Orlandić“ Bar
Aleksandar Adţić, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Kotor
Tatjana Radošević Hajtnik, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Kotor (i ĉlan
Odbora direktora JU Centar za socijalni rad Kotor)
Miodrag Kneţević, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Kotor (i direktor
Informacionog centra Kotor)
Dejan Ćorac, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja „Nika Labović“ Berane
Dr Gordana Reljić, direktor Specijalne bolnice za plućne bolesti Brezovik (i ĉlan UO
Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju )
Momir Simanić, ĉlan Odbora direktora JZU Specijalna bolnica za plućne bolesti
„Brezovik“
Veselin Bulatović, direktor JZU Dom zdravlja Nikšić
Branka AnĊelić, ĉlan Odbora direktora JZU Opšta bolnica Pljevlja
Hajran Kalaĉ, direktor JZU Dom zdravlja Roţaje
Fikret Mujević, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Roţaje
Mehdija Mujević, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Roţaje
Husko Bajrović, ĉlan OD JZU Dom zdrtavlja Roţaje
Jaho Pepić, ĉlan OD JZU Dom zdravlja Roţaje
Nusret Kalaĉ, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Roţaje
Nebojša Kavarić, direktor JZU Dom zdravlja Podgorica (i odbornik SO Podgorica)
Pavle Marniković, direktor JZU Dom zdravlja „Bogdan Vujošević“ Ulcinj
Vaso Radović, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja „Bogdan Vujošević“ Ulcinj
Srećko Hajduković, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Ulcinj
41
690.
691.
692.
693.
694.
695.
696.
697.
698.
699.
700.
701.
702.
703.
704.
705.
706.
707.
708.
709.
710.
711.
712.
713.
714.
715.
716.
717.
718.
719.
720.
721.
722.
723.
724.
725.
726.
727.
Ţeljko Barović, direktor JZU Dom zdravlja Danilovgrad
Radosava Grozdanić, ĉlan OD JZU DZ Danilovgrad
mr Nenad Vušurović, direktor JZU Dom zdravlja Cetinje (i odbornik SP Cetinje)
dr Mladen Perišić, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Cetinje
dr Slavko Popović, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Cetinje
dr Edita Starović, direktor Opšte bolnice Kotor
Zvonimir Reichel, ĉlan Borda direktora JZU Opšta bolnica Kotor
Anka Perović, ĉlan UO JZU Opšta bolnica Kotor
dr Ilhan Tursumović, direktor JZU Dom zdravlja Pljevlja
Dubravka Zuković, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Pljevlja
Vera Matić, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Pljevlja
Joka Đaĉić, predsjednik Odbora direktora JZU Dom zdravlja Pljevlja
Ţeljko Komar, ĉlan UO JU Centar za socijalni rad Herceg Novi
Tamara Vlaović, direktor Centra za socijalni rad Herceg Novi (i odbornik SO Herceg
Novi)
Momĉilo Mićunović ĉlan UO JU „Centar za socijalni rad Nikšić, Pluţine i Šavnik“
Salih Tabaković, ĉlan UO Centar za socijalni rad Berane i Andrijevica
Dragica Šćepanović, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Kolašin
Juso Ajanović, direktor JU Centar za socijalni rad Pljevlja i Ţabljak (i ĉlan UO JU
Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „Pljevlja“)
Milorad Joknić, ĉlan UO JU Centr za socijalni rad Pljevlja
Slobodan Đonović, direktor JU Centar za socijalni rad za opštine Bar i Ulcinj
Ana Stijepović, direktor JU Centar za socijalni rad Podgorica, Danilovgrad, Cetinje i
Kolašin (i ĉlan UO JU KIC “Zeta” – Golubovci i odbornik GO Golubovci)
Vasilije Todorović, JU Centar za socijalni rad Kotor, Tivat, Budva
Radmila Marković, direktor JU Centar za socijalni rad opštine Nikšić, Pluţine i
Šavnik
Branka Đukić, direktor Centra za socijalni rad Plav (i ĉlan UO JU dnevni centar za
djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju „ Lipa“)
Igor Vuĉinić, predsjednik UO JU Centra za socijalni rad Plav
Svetlana Sovilj, ĉlan UO JU Centar za socijalni rad Plav (i ĉlan UO JU Djeĉji dom
„Mladost“ Bijela)
Danijela Šuković, predsjednik UO JU Centra za socijalni rad Roţaje
Goran Mišković, predsjednik UO JU Zavod „Komanski most“
AnĊela Jovanović, ĉlan UO JU Zavod „Komanski most“
SlaĊana Pešić, ĉlan UO JU „Ljubović“
Ranka Pavićević, predsjednik UO JU Centar „Ljubović“ (i ĉlan UO JU Centar za
socijalni rad Roţaje)
Mirjana Đurić, predsjednik UO JU Centra za socijalni rad Bar i Ulcinj
Vesna Stojanović, direktor JU Centar za djecu i mlade „Ljubović
Hakija Lješnjanin, ĉlan Borda direktora JZU Dom zdravlja Plav
Budimir Dabetić, direktor JZU Opšta bolnica Berane
Almir Rebronja, ĉlan Odbora direktora JZU Opšta bolnica Berane (i odbornik
Petnjica)
Lenka Radunović, ĉlan Odbora direktora JZU Opšta bolnica Berane n
dr Sunĉica Boljević, predsjednik UO JU Specijalistiĉka veterinarska laboratorija
42
728.
729.
730.
731.
732.
733.
734.
735.
736.
737.
738.
739.
740.
741.
742.
743.
744.
745.
746.
747.
748.
749.
750.
751.
752.
753.
754.
755.
756.
757.
758.
759.
760.
761.
762.
763.
764.
765.
766.
767.
dr Nikola Pejović, ĉlan UO JU Specijalistiĉka veterinarska laboratorija
Jadranka Stijović, ĉlan Odbora direktora JZU Dom zdravlja Andrijevica
Goran Miranović, ĉlan UO JU Dom zdravlja Podgorica
Radule Dragović, ĉlan Borda direktora JZU Dom zdravlja Podgorica n
Abedin Adţović, ĉlan Borda direktora JZU Dom zdravlja Podgorica (i predsjednik
GO Tuzi)
Jadranka Papić Radunović, ĉlan Borda direktora JZU Dom zdravlja Podgorica
Zvonko Vuković, direktor JZU Dom zdravlja Andrijevica ( i predsjednik SO
Andrijevica i ĉlan Odbora direktora Zavoda za HMP )
Borislav Lalević, direktor JZU Dom zdravlja Bar
Ana Kalamperović, predsjednik OD JZU Dom zdravlja Bar
Katarina Malić, ĉlan OD JZU Dom zdravlja Bar n
Danijela Mijović, , ĉlan OD JZU Dom zdravlja Bar (i potpredsjednik OIK Bar)
Momira Vukelić, ĉlan OD JZU Dom zdravlja Bar n
Ikonija Minić, direktor JZU Dom zdravlja Mojkovac
Milovan Bogavac, ĉlan UO JZU Dom zdravlja Mojkovac
Predrag Ašanin, ĉlan UO JZU Dom zdravlja Mojkovac
SrĊan Spaić, savjetnik predsjednika Vlade(i predsjednik UO Centar za posredovanje)
Ivana Pajević, ĉlan UO „Montenegrobonus“
AnĊela Ĉelebić,savjetnika potpredsjednika Vlade za EI
Marija Šuković, savjetnik potpredsjednika Vlade
Gordana Jovanović, savjetnik potpredsjednika Vlade
Admir Adrović, savjetnik potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj
Asmir Pepić, savjetnik potpredsjednika Vlade za regionalni razvoj
Nemanja Pavliĉić, savjetnik potpredsjednika Vlade za EI
Jovan Kojiĉić, savjetnik predsjednika Vlade
Valentina Radulović Šćepanović, savjetnik predsjednika Vlade
Sneţana Šljukić, savjetnik potpredsjednika Vlade
Darka Tomĉić, ĉlan UO Centar za posredovanje
Marina Miranović, ĉlan UO Centar za posredovanje
Dragan Đukanović, predsjednik UO Centar za socijalni rad Podgorica (i predsjednik
UO JU Dom starih Risan)
Miroslav Femić, ĉlan UO Centar za socijalni rad BP (i ĉlan Odbora direktora JZU
Dom zdravlja Bijelo Polje)
Remzija Ademović, predsjednik UO JU Centar za socijalni rad Bijelo Polje(bila
pomoćnik ministra rasa i socijalnog staranja
Karolina Bjelanović, ĉlan UO JU Centar za socijalni rad Bar i Ulcinj
Danica Kašćelan, ĉlan UO JU Centar za socijalni rad Pljevlja i Ţabljak
Veljko Tomić, predsjednik UO Dom starih „Bijelo Polje“ i ĉlan UO JU Zavod
„Komanski most“
Vesna Cimbaljević, ĉlan UO JU Centar za socijalni rad Berane i Andrijevica
Branko Ţugić, direktor Zavoda za geološka istraţivanja
Osman Nurković, izvršni direktor „Monteput“
Jusuf Kalamperović, ĉlan Borda direktora „Monteput“
Doc dr Ranko Lazović, predsjednik Borda direktora Kliniĉkog centra Crne Gore
Milanka Raiĉević, ĉlan Odbora direktora Kliniĉkog centra Crne Gore
43
768.
769.
770.
771.
772.
773.
774.
775.
776.
777.
778.
779.
780.
781.
782.
783.
784.
785.
786.
787.
788.
789.
790.
791.
792.
793.
794.
795.
796.
797.
798.
799.
800.
801.
802.
803.
804.
805.
806.
807.
Dr Hasib Lukaĉ, ĉlan Odbora direktora Kliniĉkog centra Crne Gore
Goranka Serhatlić, generalni inspektor Agencije za nacionalnu bezbjednost
Draško Marković, glavni rudarski inspektor
Ţeljka Vranić, glavni inspektor za urbanizam
Goran Vušović, glavni geološki inspektor
Blagota Novosel, glavni elektroenergetski inspektor
Radomir Kneţević, glavni inspektor za ţeljezniĉku infrastrukturu
Radojica Lazarević, luĉki kapetan glavni inspektor za sigurnost plovidbe – Luĉka
kapetanija Bar
Bruno Brkanović, Luĉki kapetan Luĉke kapetanije Kotor
Ljubiša Ţivaljević, glavni inspektor za drumski saobraćaj
Ednand Abdić, glavni inspektor za drţavne puteve
Mladen Koljenšić, glavni inspektor za elektronske komunikacije i poštansku
djelatnost
Alija Bralić, glavni inspektor za oblast šumarstva i lovstva
Ţeljko Mićović, glavni inspektor za usluge informacionog društva
Angelina MeĊedović, glavni inspektor rada
Gano Đokić, glavni inspektor Uprave za zaštitu kulturnih dobara n
Milovan Vujović, glavni inspektor Ministarstva finansija za budţet
Radojka Šćepanović, glavni fitosanitarni inspektor
Dragana Kandić Perović, glavni poljoprivredni inspektor
Biljana Bleĉić, direktor Veterinarske uprave (i ĉlan UO Specijalistiĉka veterinarska
laboratorija)
Mirjana Drašković, Glavni veterinarski inspektor
Miodrag Stojanović, glavni inspektor u Upravi za igre na sreću
Miomir AnĊić, glavni prosvjetni inspektor
Sreten Tošić, glavni metrološki inspektor
Veselinka Zarubica, glavni inspektor u Agenciji za zaštitu ţivotne sredine
Milan Radulović, glavni inspektor Uprave za sprjeĉavanje pranja novca i finansiranja
terorizma
Goran Medojević, glavni inspektor Ministarstva odbrane
Svetlana Šljivanĉanin, glavni inspektor za turizam
Višnja Orban, glavni zdravstveno sanitarni inspektor
Nada ĐurĊić, glavni trţišni inspektor
Lidija Pantović, glavni upravni inspektor
Dušan Simonović, predsjednik Savjeta RTVCG
Igor Tomić, ĉlan Savjeta RTV CG
Biserka Dragićević, vd sekretar Sekretarijata za razvojne projekte
Dragan Mijajlović, izvršni direktor Crnogorski operater trţišta elektriĉne energije
Goran Jovetić, ĉlan Odbora direktora Crnogorski operator trţišta elektriĉne energije
Vladan Lalović, ĉlan Borda direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć
Indira Ĉivović, ĉlan Borda direktora Zavoda za hitnu medicinsku pomoć
Vesna Mišeljić, ĉlan UO JU Centar za socijalni rad Herceg Novi
Mileva Pejaković Vujošević, direktor Pomorskog muzeja CG (i odbornik SO Kotor i
ĉlan Savjeta JU Centar za kulturu , ĉlan Odbora direktora bolnica Kotor)
Branislava Boţović, direktor Agencije za duvan
44
808.
809.
810.
811.
812.
813.
814.
815.
816.
817.
818.
819.
820.
821.
822.
823.
824.
825.
826.
827.
828.
829.
830.
831.
832.
833.
834.
835.
836.
837.
838.
839.
840.
841.
842.
843.
844.
845.
846.
Milorad Rmandić, ĉlan Odbora direktora Opšta bolnica Bijelo Polje
Veselin Pavićević, ĉlan Odbora direktora JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
Besim Stanić, ĉlan Odbora direktora JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
Izet Ĉindrak, ĉlan Odbora direktora JZU Opšta bolnica Bijelo Polje
Adnan Ĉirgić, direktor Instituta za crnogorski jezik i knjiţevnost (i ĉlan UO „Matica
crnogorska“)
Aleksandar Radoman, ĉlan UO Instituta za crnogorski jezik i knjiţevnost
Jelena Šušanj, ĉlan UO Instituta za crnogorski jezik i knjiţevnost
Dragan Miković, direktor HTP „Miloĉer“ Budva i ĉlan UO „Montenegroexpres“
Rajko Kovaĉević, šef kabineta predsjednika Vlade CG (i ĉlan Odbora direktora
„Montenegro bonus“)
Ţana Kovijanić Vukićević, dekan Prirodno matematiĉkog fakulteta
Sabit Ćirlija, direktor Biroa rada Pljevlja
Stevo Lazarević, direktor Biroa rada Herceg Novi
Veselin Orlandić, direktor Biroa rada Bar
Milivoje Jurišić, sekretar pregovaraĉke grupe za voĊenje pristupnih pregovora CG sa
EU
Andrijana Vukotić, savjetnik predsjednika Vlade Crne Gore
Siniša Kusovac, dekan fakulteta za menadţment Herceg Novi (i odbornik SO Tivat)
Radovan Boţović, ĉlan UO JZU Dom zdravlja Herceg Novi (i sekretar Sekretarijata
za finansije, turizam i ekonomiju Herceg Novi )
Boris Mugoša, savjetnik potpredsjednika Vlade (i ĉlan OD Tehnopolis“
Miroslav Kneţević, izvršni direktor Centra za posredovanje (i ĉlan Odbora direktora
JZU Opšta bolnica Nikšić)
Rade Vojvodić, generalni direktor RTVCG
Sava Arsović, direktor Centara za socijalni rad Berane (i ĉlan UO JU Dnevni centar
za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju)
Velibor Bošković, izvršni direktor Inventivnost doo
Nikola Ristić, ĉlan Odbora direktora Inventivnost doo
Mirjana Perović, ĉlan Odbora direktora „Inventivnost“ doo
Ljiljana Belada, ĉlan Odbora direktora „Inventivnost“ doo
Ranko Milović, savjetmik predsjednika Vlade
Rajka Radonjić direktor Biroa rada Nikšić, ( i odbornik Nikšić)
Miraš Đurović, izvršni direktor Instituta za crnu metalurgiju
Đoko Krivokapić, ĉlan OD Institut za crnu metalurgiju
Jadranka Milošević, ĉlan OD Institut za crnu metalurgiju
Petar Tušup, izvršni direktor Jadransko brodogradilište Bijela
doc. dr Mijat Jocović, ĉlan Odbora direktora Jadransko brodogradilište Bijela
Dragan Mitrović, ĉlan Odbora direktora Jadransko brodogradilište Bijela
Aleksandar Kašćelan, izvršni direktor Montenegrobonus doo
Sneţana Radović, predsjednik Komisije za ţalbe
Dubravka Pešić, ĉlan UO Institut za razvoj i istraţivanja u oblasti zaštite na radu
Katarina Milović, ĉlan UO Institut za razvoj i istraţivanja u oblasti zaštite na radu
Nikola Fabris, viceguverner CBCG 08.05.2013zamjenik Guvernera CG u MMF-u (i
ĉlan OD Centralne depozitarne agencije)
Milorad Terzić, ĉlan Socijalnog savjeta CG
45
847.
848.
849.
850.
851.
852.
853.
854.
855.
856.
857.
858.
859.
860.
861.
862.
863.
864.
865.
866.
867.
868.
869.
870.
871.
872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.
879.
880.
881.
882.
883.
884.
Dejana Šuškavĉević, izvršni direktor Novi duvanski kombiunat
Slavoljub Vukašinović, izvršni direktor Duvanski kombinat ad
Ilija Kraĉković, Predsjednik OD Duvanski kombinat ad u steĉaju
Vukica Perović, ĉlan OD Novi duvanski kombiunat
Darko Vujović, ĉlan OD Novi duvanski kombiunat
Tijana Stanković, savjetnik potpredsjednika Vlade
Sanja Mugoša, izvršni direktor Procon doo „Project consulting“
Vera Vujošević, ĉlan OD doo „Project consulting“
Muzafer Ljuca, ĉlan OD PROCON
Dragan Vuković, ĉlan OD doo „Project consulting“
Radmila Raonić, ĉlan OD doo „Project consulting“
Mila Barjaktarović, glavni revizor Revizorskog tijela
Nataša Simonović, zamjenik glavnog revizora Revizorskog tijela
Mihailo Tomović, vd izvršni direktor „Radoje Dakić“ AD
Goran Kujović, ĉlan OD „Radoje Dakić“ AD
Radovan Orlandić, predsjednik Odbora direktora AD „Barska plovidba“ Bar
dr Slobodan Leković, ĉlan Odbora direktora AD „Barska plovidba“ Bar
Sneţana Đurković, ĉlan OD Crnogorska plovidba ad
Mersija Purišić, ĉlan OD Crnogorska plovidba ad n
Slobodan Starović, izvršni direktor OD Crnogorska plovidba ad
Predrag Marković, direktor Fonda za zaštitu depozita
Veselin Mijajlović, direktor JU regionalni centar za obuku ronilaca za podvodno
razminiranje, spašavanje i kontrolu na moru
Dragan Janković, Predsjednik UO Regionalnog centra za obuku ronilaca za
podvodno razminiranje, pruţanje pomoći, spašavanje i kontrolu na moru (odbornik i
predsjednik OIK SO Herceg Novi)
Goran Jevrić, direktor JP „Regionalni vodovod Crnogorsko primorje“
Boris Mihailović, izvršni direktor Crnogorski fond za solidarnu stambenu izgradnju
Dušan Milović, izvršni direktor AD „Castello Montenegro“ Pljevlja
Abdulah Selmanović, predsjednik OD AD „Castello Montenegro“ Pljevlja
Aldin Kordić, ĉlan UO „Castello Montenegro“ Pljevlja
Milivoje Pavićević, izvršni direktor AD „Montecargo“
Dušan Radonjić, predsjednik borda direktora AD „ Montecargo“ ( i predsjednik
Gradske opštine Golubovci)
Slavenko Jovanović, ĉlan Odbora direktoa AD „Montecargo“
Jelena Đurović, direktor Centralne narodne biblioteke “ĐuraĊ Crnojević” (i odbornik
i predsjednik Savjeta JU Narodna biblioteka i ĉitaonica “Njegoš”)
Ruţa Danilović, ĉlan Savjeta JU Centralna NB „ĐuraĊ Crnojević“ (i ĉlan Savjeta za
razvoj i zaštitu lokalne samouprave Kotor )
Slobo Pajović, izvršni direktor Luka Bar (i odbornik Bar)
Prof. dr Predrag Ivanović, predsjednik OD Luka Bar
Svetozar Marović, predsjednik OD Hotelska grupa „Budvanska rivijera“
Dušanka Jeknić, ĉlan OD Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ (i direktor
Predstavništva NTO u Ljubljani)
Mirko Stanić, ĉlan OD Hotelska grupa „Budvanska rivijera“ (i odbornik u Skupštini
Prijestonice)
46
885.
886.
887.
888.
889.
890.
891.
892.
893.
894.
895.
896.
897.
898.
899.
900.
901.
902.
903.
904.
905.
906.
907.
908.
909.
910.
911.
912.
913.
914.
915.
916.
917.
918.
919.
920.
921.
922.
923.
924.
925.
926.
927.
Ratko Vukotić, ĉlan OD Hotelska grupa „Budvanska rivijera“
Lav Lajović, izvršni direktor ad „Pobjeda“ (i ĉlan OD Odrţavanje ţeljezniĉkih voznih
sredstava ad)
Mihailo Pejović, ĉlan OD ad „Pobjeda“
Miloš Lalević, ĉlan OD AD „Pobjeda“
Milojica Zindoviĉ, izvršni direktor Ţeljezniĉki prevoz CG
Srećko Medenica, ĉlan OD Ţeljezniĉki prevoz CG
Faruk Agović, ĉlan OD Ţeljezniĉki prevoz CG
Milan Ĉolaković, Izvršni direktor AD „Ţeljezniĉka infrastruktura CG“
Dr Milosav AnĊelić, ĉlan OD Odrţavanje ţeljezniĉkih voznih sredstava ad
Munir Redţović, ĉlan OD Rudnik uglja Pljevlja
Zoran Gospić, predsjednik OD Rudnik uglja Pljevlja
Miloš Jovanović, vd direktor Agencije CG za promociju stranih investicija
Nikola Martinović, ĉlan Odbora direktora Elektroprivreda Crne Gore
Nusret Ećo. ĉlan Odbora direktora Crnogorski elektroprenosni sistem
Boris Vuković, izvršni direktor „VODACOM“ Tivat
Petar Vujović, ĉlan Odbora direktora VODACOM
Maja Mijušković, ĉlan OD Prekookeanska plovidba Bar
Vojislav Đurović, izvršni direktor AD „Plodovi Crne Gore“
Ţivko Andrijašević, ĉlan OD „Montenegroairlines“
Ana Lalević Filipović, ĉlan OD Montenegroturist i predsjednik Revizorskog odbora
ŢICG
Radivoje Pejović, upravnik Carinarnice Podgorica
Rajko Vuksanović, šef Carinske ispostave Terminal Podgorica
Draško Kneţević, šef Carinske ispostave Boţaj
Dragan Vukadinović, šef Carinske ispostave Aerodrom Podgorica
Veselin Vujadinović, šef Carinske ispostave Danilovgrad
Zoran Vujović, šef Carinske ispostave Cetinje
Dragoljub Vušović, šef Carinske ispostave Nikšić
Rajko Pejović, šef Carinske ispostave Ilino Brdo
Milorad Šimun, šef Carinske ispostave Šćepan Polje
Dragan Luĉić, upravnik Carinarnice Bar
Nataša Zec, šef Carinske ispostave za carinsko-upravni postupak
Olivera Đakonović, šef Carinske ispostave Bar
SrĊan Dabanović, šef Carinske ispostave Slobodna zona Bar
Ana Burzanović, šef Carinske ispostave Putniĉki terminal
Darko Šćekić, šef Carinske ispostave Sukobin
Jovo SuĊić, upravnik Carinarnice Kotor ( i potpredsjednik opštine Kotor)
Radoje Bošković, šef Carinske ispostave Aerodrom Tivat
Darko Tujković, šef Carinske ispostave Luka Tivat
Branko Pavićević, šef Carinske ispostave Terminal Kotor
Dejan Ćatović, šef Carinske ispostave Luka Kotor
Jordanka Daković, šef Carinske ispostave Zelenika
Dragan Perović, koordinator Carinske ispostave Debeli Brijeg
Vladimir Bulajić, šef Carinske ispostave Sitnica
47
928.
929.
930.
931.
932.
933.
934.
935.
936.
937.
938.
939.
940.
Vesko Drobnjak, upravnik Carinarnice Bijelo Polje (i predsjednik OD JKP “Lim”
Bijelo Polje)
Milan Nišavić, šef Carinske ispostave za carinsko-upravni postupak
Batrić Perović, šef Carinske ispostave Bijelo Polje
Radomir Đurović, šef Carinske ispostave Pljevlja
Milonja Veljić, šef Carinske ispostave Berane (i odbornik SO Berane)
Anes Feleć, šef Carinske ispostave Draĉenovac
Milan Popović, šef Carinske ispostave Dobrakovo
Ibrahim Bećiragić, šef Carinske ispostave Roţaje (i odbornik SO Roţaje)
Nikola Milović, ĉlan OD AD Marina Bar
Hamdi Hasani, predsjednik UO Centar za oĉuvanje i razvoj culture manjina
Miloš Popović, izvršni direktor DOO “Turistiĉki centar Durmitor”
Miloš Konatar, direktor EPCG Bijelo Polje
Drago Spaić, vd direktor Zavod za socijalnu i djeĉju zaštitu
Download

Crna Gora