Kros serija RTS-a, BEOGRAD – 18.9.2010.
REZULTATI
200 m, predškolski uzrast – devojčice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Kristina Krtenić, Dinamo-Panĉevo,
6 bodova
Milica Andrić, PU „11.april – „Istok“, Beograd, 4 boda
Teodora Karapandţić, „11.april – Slavuj“, Bgd, 3 boda
Ana Joviĉić, „Zeka“, Beograd, 2 boda
Tijana Tunić, AK „Hajduk“ – Beška, 1 bod
Sara Stokić, Smederevo
Jana Stamenković, „11.april – Švrća“, Beograd
Tamara Bošković, „11.april – N. Beograd“
Anja Broćilović, „Balonĉići“, Novi Beograd
200 m, predškolski uzrast – dečaci
1. Vukašin Antonić, Šabac, 6 bodova
2. Strahinja Stevšić, AK Dinamo-Panĉevo, 4 boda
3. Andreja Boţanić, AK Dinamo-Panĉevo, 3 boda
4. Bogdan Todorović, „11.april – Naša radost“, N.Beograd, 2 boda
5. Bora Vasković, AK Metalac-Valjevo, 1 bod
6. Ognjen Mraović, „11.april-Bajka“, Beograd
7. Lazar Đurković, „Suncokret“, Beograd
8. ĐorĊe Mihajlović, „Petlić“, N.Beograd
9. Pavle Petrić, „11.april-Maslaĉak“, Beograd
10. Aleksa Maletaški, Smederevo
11. Nikola Ĉukaranović, „11.april-Vesna“, N.Beograd
12. Ognjen Švabić, „11.april.Ĉuperak“, N.Beograd
13. Andrej Đurić, „Izvorĉić“, Beograd
14. Luka Bogosavljević, „11.april-Sunce“, Beograd
15. Marko Marković, Smederevo
16. Stefan Slavković, „11.april-Šećerko“, N.Beograd
17. Dušan Subotić, „11.april“, Beograd
18. Boris Lazić, „11.april-Leptirić“, N.Beograd
19. Luka Lazić, „11.april-Ĉarolija“, Beograd
20. Luka Slavković, „11.april-Ljubiĉica“, Beograd
21. Andrija Tomić, „Maja“, N.Beograd
22. Uroš JevĊenijević, „11.april- Ĉigra“, N.Beograd
23. Nikola Krunić, „11.april-Ĉarolija“, N.Beograd
24. Stefan Sedlan, „11.april_Vrabac“, N.Beograd
25. Vukašin Nedimović, „Zvonĉići“,Beograd
26. Filip Miljković, „Bambi“, Smederevo
27. Nikola Ilić, „11.april-Bambi“, Beograd
28. Stefan Senić, „11.april-ĐurĊevak“, N.Beograd
29. Aleksandar Nešić, „11.april-Biser“, N.Beograd
30. Filip Mandić, „11.april-Pĉelica“, N.Beograd
400 m, 1.razred devojčice
1. Tara Vladov, OŠ „D.Davidović“, Smedervo, 6 bodova
2. Anja Stevanović, OŠ „D.Davidović“, Smederevo, 4 boda
3. AnĊela Blagojević, AK Mladost-Zajeĉar, 3 boda
4. Simona Opanković, OŠ „Jevrem Obrenović“, Šabac, 2 boda
5. NaĊa Nikolić, AK Morava, Ćuprija, 1 bod
6. Ksenija Opanković, OŠ „Jevrem Obrenović“, Šabac
7. Milica Ilić, OŠ „Bora Stanković“, Vuĉe
8. Vanja Šarĉević, OŠ 14.oktobar“-Bariĉ
9. Saša Stojakov, OŠ „Majka Jugovića“, Zemun
10.Nikolina Tomić, AK. Hajduk-Beška
11.Elena Varda, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
400 m, 2. razred devojčice
1. Nikolina Melentić, OŠ „L.Lazarević“, Šabac, 6 bodova
2. Dajana Japranti, OŠ „J.Veselinović“-Šabac, 4 boda
3. Jana Dabić, AK Sloboda-Ĉaĉak, 3 boda
4. Sara Sekulić, AK Junio-Krupanj, 2 boda
5. Andrijana Ilić, AK Morava-Ćuprija, 1 bod
6. Lidija Marković, AK Junior-Krupanj
7. Tijana Nikolić, AK Dinamo-Panĉevo
8. Teodoa Radisavljević, AK Mladost-ajeĉar
9. Sanja Popović, OŠ Draţevac, Obrenovac
10. Anja Ivanović, OŠ „KaraĊorĊe“, Beograd
11. Jovana Baĉković, OŠ „KaraĊorĊe“, Beograd
12. Sanja Ivošević, OŠ „14. oktobar“, Bariĉ
13. Tamara Petrović, OŠ „14.oktobar“, Bariĉ
14. Rebeka Janković, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
15. Ana Petrović, OŠ „KaraĊorĊe“, Beograd-Voţdovac
16. Milica Kovaĉević, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
500 m, 1. razred dečaci, Trka „Branković, Đurović, Jovković, Mačev“
1. Marko Mitrović, OŠ „Dušan Danilović“, Rodljevo, 6 bodova
2. Ognjen Mijailović, OŠ „L.Lazarević“-Šabac, 4 boda
3. Vuk Simić, OŠ „J.Veselinović“-Šabac, 3 boda
4. Marko Hajduk, AK Spartak-Opovo, 2 boda
5. Lazar Jurošević, OŠ „Lazar Savatić“, Zemun, 1 bod
6. Bogdan Stanković, OŠ „D.Davidović“, Smederevo
7. Luka Mitrović, OŠ „Stevan Sremac“, Borĉa
8. Petar Marković, AK Metalac-Valjevo
9. Uroš Mijailović, OŠ „L.lazarević“, Šabac
10. Nikola Pantović, AK Spartak-Opovo
500 m, 2. razred dečaci, Memorijalna trka „Goran Raičević“
1. Ilija Milić, AK „Mladost“-Zajeĉar, 6 bodova
2. Miloš Ţivković, AK „Mladost“-Zajeĉar, 4 boda
3. Luka Gajić, OŠ „D.Davidović“, Smederevo, 3 boda
4. Jovan Lukić, OŠ „L.Lazarević“, Šabac, 2 boda
5. Lazar Petrović, OŠ „14.oktobar“, Bariĉ, 1 bod
6. Lazar Antonić, OŠ „N. Velimirović“, Šabac
7. Stefan Popov, AK Spartak-Opovo
8. Nikola Vujović, OŠ „KaraĊorĊe“, Beograd
9. Jovica Radosavljević, OŠ Draţevac, Obrenovac
10. Aleksandar Kovaĉević, AK Spratak-Opovo
11. Mirko Hadţić, AK Metalac-Valjevo
12. Nemanja Mirosavljević, OŠ „KaraĊorĊe“, Beograd
13. Lazar Varniĉić, OŠ „14.oktobar“, Bariĉ
14. Luka Popović, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
15. Vukašin Avdalović, OŠ „14.oktobar“, Bariĉ
16. Petar Šink, AK Hajduk – Beška
500 m, 3. razred devojčice – Trka „Olivera Jevtić“
1. Mina Gajić, OŠ „N.Velimirović“, Šabac, 6 bodova
2. Gabrijela Matić, OŠ „B.Stanković“, Vuĉje, 4 boa
3. Nikolina Simić, OŠ „J.Veselinović“, Šabac, 3 boda
4. AnĊelka Boţić, AK Metalac-Valjevo, 2 boda
5. Tamara Kocev, AK Mladost-Zajeĉar, 1 bod
6. Tamara Joksimović, AK Metalac-Valjevo
7. Ivana Ignjatović, OŠ Draţevac, Obrenovac
8. Milica Popović, AK Sloboda –Ĉaĉak
9. Katarina Petrović, OŠ „D.Davidović“, Smederevo
10.Jana Gašić, OŠ „14.oktobar“, Bariĉ
11.Kataria Skalušević, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
12.Jelisaveta Stanojević, OŠ „Draţevac, Obrenovac
13.Emilija Galić, OŠ „14.oktobar“, Bariĉ
14.Ksenija Trifunović, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
15.Vanja Varda, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
500 m, 4. razred devojčice
1. Katarina Sekulić, AK Sloboda-Ĉaĉak, 6 bodova
2. Nikolina Gajić, AK Junior-Krupanj, 4 boda
3. Aleksandra Stevĉić, OŠ „L. Savatić“, Zemun, 3 boda
4. Aleksandar Jocić, AK Morava-Ćuprija, 2 boda
5. Ana Mandić, OŠ „N.velimirović“, Šabac, 1 bod
6. Miljana Begović, AK Spartak-Opovo
7. Nataša Simeonović, OŠ „Dr J.Cvijić“, Smederevo
8. Emilija Stanojević, OŠ „D.avidović“, Smederevo
9. Danica Vukšić, OŠ „Dr J.Cvijić“, Smederevo
10. Dejana Ivić, AK Hajduk – Beška
11. Tijana Kneţević, AŠK Šabac
12. Violeta Kllisarić, AK Hajduk – Beška
13. Katarina Vasić, OŠ „Mića Stanojlović“, Koceljeva
14. Ţaklina Joĉić, OŠ „14.oktobar“, Bariĉ
15. Radmila Todorović, OŠ „L. Savatić“, Zemun
16. Katarina Lalić, OŠ „V.Rolović“
17. Jovana Drenjanin, OŠ „14.oktobar“, Bariĉ
18. Mirjana Daufi, OŠ „Majka Jugovića“, Zemun
600 m, 3. razred dečaci – Trka „Dragan Perić“
1. Milan Petrović, OŠ „D.Davidović“, Smederevo, 6 bodova
2. Mladen Banovac, AK Spartak-Opovo, 4 boda
3. Andrej Kuzminac, OŠ „N. Velimirović“, Šabac, 3 boda
4. Filip Vuković, AK Metalac-Valjevo, 2 boda
5. Dušan Ilić, OŠ „B.Sanković“, Vuĉje, 1 bod
6. Nikola Jelanĉić, AK Hajduk – Beška
7. Nemanja Drenjanin, OŠ „14.oktobar“, Bariĉ
8. Nemanja Ĉolaković, OŠ Draţeac, Obrenovac
9. Dušan Vidović, AK Dinamo-Panĉevo
10. Dušan Nikolić, OŠ „14.oktobar“, Bariĉ
11. Lazar Vasić, OŠ „14.oktobar“, Bariĉ
12. Dimitrije ĐorĊević, AK Mladost-Zajeĉar
13. Miodrag Marko, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
14. Boško Jurošević, OŠ „L. Savatić“, Zemun
15. Nenad Maksimović, OŠ Draţevac, Obrenovac
16. Marko Savić, „22.oktobar“, Surĉin
600 m, 4. razred dečaci – Trka „Vladimir Milić“
1. Ivan Boţanić, AK Dinamo-Panĉevo, 6 bodova
2. ĐorĊe Miladinović, AK Morava-Ćuprija, 4 boda
3. Miloš Bobar, AK Hajduk – Beška, 3 boda
4. Marko Bobar, AK Hajduk – Beška, 2 boda
5. Veljko Hajduk, AK Sprtak-Opovo, 1 bod
6. Dušan Jurošević, OŠ „L. Avatić“, Zemun
7. Arsenije Ĉavić, OŠ „Kreativno pero“, Beogad
8. Aleksandar Miljković, OŠ „D.Davidović“, Smederevo
9. Vukašin Dimić, OŠ „14. oktobar“, Bariĉ
10. Aleksandar Kalenić, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
11. Dušan Tasić, OŠ „14. oktobar“, Bariĉ
12. Branislav Stanojević, OŠ raţevac, Obrenovac
13. Ognjen Lalević, OŠ „14. oktobar“, Bariĉ
14. Mirko Ĉolaković, OŠ Draţeac, Obrenovac
15. Danijel Miljanović, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
16. Miloš Popović, AŠK – Šabac
17. Andrej Kalenić, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
18. Spasa Jovanović, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
19. Elias Makarov, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
20. Marko Vujović, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
21. Vojin Josić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
22. Sebastijan Dalifi, OŠ „Majka Jugovića“, Zemun
600 m, 5. razred ml. pionirke
1. AnĊela Milanović, AK Morava – Ćuprija, 6 bodova
2. Ana Krstović, AK Sloboda – Ĉaĉak, 4 boda
3. Jelena Novković, AK Dinamo-Panĉevo, 3 boda
4. Kristina Boţić, OŠ „L.Lazarević“, Šabac, 2 boda
5. Nevena Stošić, OŠ „D. Davidović“, Smederevo, 1 bod
6. Anica Krunić, AK Metalac-Valjevo
7. Katarina Boboš. AK Hajdu – Beška
8. Slavica Ţivković, AK Hajduk – Beška
9. Suza Kocev, AK Mladost-Zajeĉar
10. Vesna Škrbina, AK Hajduk – Beška
11. Mia Mijatović, OŠ „Kralj Petar II“, Beograd
12. Sneţana Jovanović, AK Metalac – Valjevo
13. Selma Meta, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
14. Ines Popović, AK Hajduk – Beška
15. Milana Kuridţa, OŠ „Pavle Savić“, Beograd
16. AnĊela Matejić, OŠ „Sveti Sava“, Vrĉin
17. Tatjana Barac, OŠ „Vuk Karadţić“, Surĉin
18. Jovana Šargić, OŠ „France Prešern“, Beograd
19. Violeta Uzur, OŠ „14.oktobar“, Bariĉ
20. Tamara Đorović, OŠ „Sveti Sava“, Vrĉin
21. Milica Šajić, OŠ „France Prešern“, Beograd
22. Ana Bajić, OŠ „France Prešern“, Beograd
23. Zorana Gajić, AK Metalac – Valjevo
24. Vanja Radulović, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
25. Mila Petrić, OŠ „20. oktobar“, Beograd
26. Teodora Jakovljević, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
27. Jovana Potić, OŠ „Marko Orešković“, N. Bgd
28. Aleksandar Adţić, OŠ Draţevac, Obrenovac
29. Ikonija Vasić, OŠ „Laza Kostić“, N. Beograd
30. Teodora Adamović, OŠ „Majka Jugovića“, Zemun
31. Anastasija Kozić, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
32. Milica Ivanović, OŠ „V.Rolovića“, Beograd
33. Marija Begović, OŠ „F.Prešern“, Beograd
34. Adrijana Vojnov, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
35. Dejana Ivanić, OŠ Draţevac, Obrenovac
36. Aleksandra Tomić, OŠ „V.Rolović“, Beograd
37. Ivana Stepanović, OŠ „M. Orešković“, N. Beograd
38. Ivana Nikolić, Oš Draţevac, Obrenoa
39. Tijana Bajić, OŠ Draţevac, Obrenovac
40. Anita Janošević, OŠ 22. oktobar“, Surĉin
41. Irina Radojĉić, OŠ „L.Savatić“, Zemun
42. Kristina Babić, OŠ „Majka Jugovića“, Zemun
43. Aleksandra Likodrić, OŠ „F.Prešern“, Beograd
44. AnĊela Jovanović, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
45. Ljubica Đukanović, OŠ „B.Stanković“, Beograd
46. Ana Gliksman, OŠ „L. Savatić“, Zemun
47. Ivana Krstić, OŠ „S. Sremac“, Borĉa
48. Kristina Stojanović, OŠ „M. Orešković“, N. Beograd
49. Nevena Dikić, OŠ „F. Prešern“, Beograd
50. Ivana Mihanović, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
51. Nevena Ţivkoić, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
52. Teodora Mitić, OŠ „V.Rolović“, N. Bgd
53. Emilija Marković, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
54. Anita Meta, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
55. Ana Marjanović OŠ„S. Sremac“, Borĉa
56. AnĊela Bevenja, OŠ „B. Stanković“, Beograd
57. Nikoleta Malović, OŠ „V. Rolović“, Beograd
58. Ivona Marinković, OŠ „V.Rolović“, Beograd
59. Tijana Mitrović, OŠ „Sveti Sava“, Vrĉin
60. Nataša Teofilović, OŠ „Sveti Sava“, Vrĉin
61. Jovana Nikolić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
62. Anastasija Vukić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
63. Zorica Miodrag, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
64. Aleksandra Ilić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
65. Nevena Gvero, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
66. AnĊela Rakoĉević, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
600 m, ml. pionirke
1. Tamara Polić, AK Dinamo-Panĉevo, 6 bodova
2. AnĊela Jovanović, GAK – Leskovac, 4 boda
3. Ognjena Mihajlović, AK Smederevo, 3 boda
4. AnĊela Cvetković, AK Morava-Ćuprija, 2 boda
5. SlaĊana Grujiĉić, AK Junior – Krupanj, 1 bod
6. Jasmina Pajić, AK Junior – Krupanj
7. Jasmina Pruginić, AK Surĉin
8. Dušica Ţivković, AK Hajduk – Beška
9. Milica Vasić, OŠ „Majke Jugovića“, Zemun
10. Marija Kneţević, OŠ „J. Veselinović“, Šabac
11. Anita Odri, OŠ „S. Sremac“, Borĉa
12. Una Ostojić, OŠ „B. Stanković“, Beograd
13. Jovana Mišković, OŠ „B. Stanković“, Beograd
14. Katarina Đaković, AK Dinamo-Panĉevo
15. Bojana Klisarić, AK Hajduk – Beška
16. Marija Milić, OŠ „D. Davidović“, Smederevo
17. Milica Golubović, OŠ „Stojan Novaković“, Šabac
18. Milica Ivanišević, OŠ „Knez Sima Milošević“, Barajevo
19. Sara agodić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
20. Kristina Radisavljević, AK MladostZajeĉar
21. Dejana maĉev, OŠ „Stevan SinĊelić“, Beograd
22. Kristina Stojanović, OŠ „J.J. maj“, Obrenovac
23. Nevena Vujiĉić, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
24. Monika Koţulj, AK Hajduk – Beška
25. Maja Marković, AK Spartak – Opovo
26. Sara Petrić, OŠ „20. oktobar“, N. Beograd
27. Ana Ruţiĉić, OŠ „B. Stanković“, Beograd
28. Jasmina Jusović, OŠ „Majke Jugovića“, Zemun
29. Marija Matić, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
30. Una Cerović, OŠ „Majke Jugovića“, Zemun
31. Katarina Vagić, OŠ „Sveti Sava, Vrĉin
32. Jovana Mukinja, OŠ „K. S. Marković“, Barajevo
33. Isidora Kozić, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
34. Olga Nikolić, OŠ „Isidora Sekulić“, Beograd
35. Kristina Milićević, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
36. Boţaa Kosanić, AK Hajduk – Beška
37. Anastasija Galović, OŠ „Majka Jugovića“, Zemun
38. Ana Stojakov, OŠ „Majka Jugovića“, Zemun
39. ĐurĊina Hadmiković, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
40. Jelena Nišević, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
41. Teodora Baškalo, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
42. Milica Dimitrijević, AK Mladost-Zajeĉar
43. Dorotea Perišić-Ţikić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe, Jakovo
44. Jelena Jovanović, OŠ „V.Petković Dis“, V. Mokri Lug
45. Ivana Otanjac, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
46. AnĊela Bura, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
47. Sanja Šćepanović, OŠ „Dragojlo Dudić“, Beograd
48. Jovana Mihajlović, OŠ „D. Dudić“, Beograd
49. Kristina Radovanović, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
50. Katarina Petrović, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“,Jakovo
51. Ana Zlatković, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
52. Aleksandra Bogićević, OŠ „B. Stanković“, Beograd
53. Valentina Petrović, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
54. Teodora Bursać, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
55. AnĊela lalić, OŠ „V.Rolović“, Beograd
56. Miljana Vuĉićević, OŠ „V.Rolović“, Beograd
57. Darija Dulović, OŠ „B. Stanković“, Beograd
58. Jelena AlnaĊ, OŠ „V. Rolović“, Beograd
59. Magdalena Savić, OŠ „V. Petković Dis“, V. Mokri Lug
60. Ivana Tadić, OŠ „D. Dudić“, Beograd
61. Maja Kovaĉević, OŠ „B. Stanković“, Beograd
62. Ana ĐorĊević, OŠ „D. Dudić“, Beograd
63. Teodora Petrović, OŠ „B. Stanković, Beograd
64. Ana Bakić, OŠ „B. Stanković“, Beograd
65. Jovana Janjić, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
66. Mirjana Piperi, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
67. Nevena Kotlaja, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
68. Marija Ţigić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
69. Milica Luĉar, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, akovo
70. Jelena Ćirković, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
71. Kostadinka Tajković, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
72. Tamara Joanović, OŠ Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
73. Katarina Langura, OŠ „Sveti Sava“, Vrĉin
74. Danica Maksimović, OŠ „Sveti Sava“, Vrĉin
75. Marija Beljan, AK Surĉin
76. Jelena Kneţević, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
77. Olivera Ilić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
78. Slavica ĐorĊević, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
79. Jovana Dţunić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
80. Milana Kostić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
81. Ana Bura, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
82. Katarina Vićentijević, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
83. Ivana Stanković, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
84. Milica Petrović, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
85. Maja Pavlović, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
86. Sanja Krstić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
87. Maja Petrović, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
88. Anita Ćeman, OŠ „I. Sekulić“, Beograd
89. Tamara Kaurin, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
90. Ivana Mihajlović, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
91. Milica Novaković, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
92. SlaĊana Pozler, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
93. Marija Veković, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
94. SlaĊana Daić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
95. Adrijana Bojanić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
96. Aleksandra Svorcan, OŠ „Vlada Aksentijević“ Beograd
97. Ţeljana Drašković, OŠ „Vlada Aksentijević“, Beograd
98. Marija Skopljak, OŠ „Vlada Aksentijević“, Beograd
99. Jovana Vasiljević, OŠ „Vlada Aksentijević“, Beograd
100. Milica Bijelić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
101. Anastasija Prica, OŠ V. Aksentijević“, Beograd
800 m, 5. razred ml. pioniri – Trka „Miloš Srejović“
1. Nebojša Tomović, AK Sloboda – Ĉaĉak, 6 bodova
2. Milosav Sićović, OŠ „Majka Jugovića“, Zemun, 4 boda
3. Stefan Mijatović, OŠ „J. Cvijić“, Smederevo, 3 boda
4. Dragan Japranin, OŠ „J. Veselinović“, Šabac, 2 boda
5. Ninoslav Jocić, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac, 1 bod
6. Luka AnĊelković, OŠ „B. Stanković“, Beograd
7. Nemanja Zlatković, OŠ „V. Rolović“, Beograd
8. Krsto Milićević, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
9. Nenad Trifunović, OŠ „V. Rolović“, Beograd
10. Marko eković, OŠ I. Sekulić“, Beograd
11. Aleksa Vukotić, OŠ I. Sekulić“, Beograd
12. ĐorĊe Pantić, OŠ Draţevac, Obrenovac
13. Ognjen Jović, OŠ „14. oktobar“, Bariĉ
14. Uglješa Bajić, OŠ B. Stanković“, Beograd
15. Luka Sofijanić, OŠ „F. Prešern“, Beograd
16. Miloš Simić, OŠ „B. Stanković“, Beograd
17. Nemanja Joanović, OŠ „B. Stanković“, Beograd
18. Veljko Ĉotić, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
19. Stefan Lazarević, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
20. Miljan Peleš, OŠ „B. Stanković“, Beograd
21. Filip Novović, OŠ „L. Savatić“, Zemun
22. Petar Isidorović, OŠ „Sveti Sava“, Vrĉin
23. Petar Vuković, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
24. Ersan Zajnjulovski, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
25. Dušan Dimitrijević, AK Mladost-Zajeĉar
26. Milutin Jocić, OŠ „B. Stanković“, Beograd
27. Marko Vuković, OŠ „I. Sekulić“, Beograd
28. Ognjen Ivić, OŠ „Laza Kostić“, N. Beograd
29. Dimitrije Trivanović, OŠ „L. Savatić“, Zemun
30. Nemanja Milanović, OŠ V. Karadţić“, Surĉin
31. Vuk Vidaković, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
32. Aleksandar Pajĉin, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
33. Uroš Paunović, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
34. Miloš Babić, OŠ „F. Prešern“, Beograd
35. Saša Kojadinović, OŠ L. Kostić“, N. Beograd
36. Suhran Asani, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
37. Stanko Antić, OŠ „B. Stanković“, Beograd
38. Đura Nikolić, OŠ „Voţd KaradţorĊe“, Jakovo
39. Branislav Bogojević, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
40. Nemanja Ivanović, OŠ „V. Rolović“, N. Beograd
41. Milan Miliĉić, OŠ „B. Stanković“, Beograd
42. Muharem Meta, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
43. Ivan Mihajlović, OŠ „V. KaraĊorĊe“, Jakovo
44. Uroš Putnik, OŠ „V. KaraĊorĊe“, Jakovo
45. Aleksandar Stoţinić, OŠ „V. Rolović“, Beograd
46. Mihajlo Jeremić, OŠ „Sveti Sava“, Vrĉin
47. Aleksandar Stojković, OŠ „Banović Strahinja“, Beograd
48. Ivan Timotijević, OŠ „V. KaraĊorĊe“, Jakovo
49. Miloš Spasić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
50. Igor Tešić, OŠ „14. oktobar“, Bariĉ
51. Boţa Kovajić, OŠ „V. Rolović“, Beograd
52. Miloš Bodo, OŠ „V. KaraĊorĊe“, Jakovo
53. Ljubomir Janković, OŠ „V. KaraĊorĊe“, Jakovo
54. Blaţo Jelić, OŠ „V. Rolović“, Beograd
55. Marko Radojiĉić, OŠ „F. Prešern“, Beograd
56. Aleksandar Pantelić, OŠ „Kreativno pero“, Beograd
57. Nikola Ĉakarević, OŠ „V. KaraĊorĊe“, Jakovo
58. Mihailo Đurić, OŠ „V. Rolović“, Beograd
59. Arsenije Okiqević, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
60. Jovan Nikolić, OŠ „L. Savatić“, Zemun
61. Aleksandar Jovanović, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
62. Nemanja Gomirac, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
63. Luka Aleksić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
64. Andrej Marinović, OŠ „2o. Oktobar“, N. Beograd
65. Slavko Mutov, OŠ „V.Rolović“, Beograd“
66. Nikola Radović, OŠ „V. Karadţić, Surĉin
67. Nemanja Nikolić, OŠ „V. KaraĊorĊe“, Jakovo
68. Bojan Savković, OŠ „Majka Jugovića“, Zemun
69. Jovan Stamenković, OŠ „V. Rolović“, Beograd
70. SrĊan Baborac, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
71. Marko Liolis, OŠ „S. Sremac“, Beograd
72. Aleksandar Ćosić, OŠ „V. KaraĊorĊe“, Jakovo
73. Uroš Mazalica, OŠ „20. oktobar“, N. Beograd
74. Petar Marilović, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
75. Denis Hot, OŠ „B. Tanković“, Beograd
76. Aleksa Jevtić, OŠ „L. Kostić“, N. Beograd
77. Dušan Radomirović, OŠ „V. KaraĊorĊe“, Jakovo
78. Nikola Manojlović, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
79. Artun Meta, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
80. Nikola Sabljić, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
81. Pavle Mijuca, OŠ „L. Kostić“, N. Beograd
82. Marko Šuvajić, OŠ „20. oktobar“, N. Beograd
83. Kosta Busić, OŠ „20. oktobar“, N. Beograd
84. Uroš Barbir, OŠ „20. oktobar“, N. Beograd
85. Aleksandar Zafirović, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
86. Marko Rajak, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
87. Igor Bokan, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
88. Filip Bako, OŠ „V. KaraĊorĊe“, Jakovo
89. Kosta Radonjić, OŠ „L. Kostić“, N. Beograd
800 m, 6. razred ml. pioniri – Trka „Nenad Stekić“
1. Nemanja Gordić, AK Dinamo-Panĉevo, 6 bodova
2. Nikola Sekulić, AK Junior-Krupanj, 4 boda
3. Milan Vladisavljević, OŠ „D.Davidović“, Smederevo, 3 boda
4. Aljoša Gavrilović, OŠ „D. Davidović“, Smederevo, 2 boda
5. Nemanja Gvozdenović, AK Morava-Ćuprija, 1 bod
6. ĐorĊe Nikitović, OŠ „J.Veselinović“, Šabac
7. Marko Marković, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
8. Nikola Ţivković, OŠ „Draţevac“, Obrenovac
9. Aleksa Vuković, OŠ „I.Sekulić“, Beograd
10. Marko Jovanović, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
11. Miloš Marković, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
12. Adam Rama, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
13. Todor Trajković, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
14. Nikola Lazarević, OŠ „Knez S. Marković“, Barajevo
15. Mihajilo Boromisa, OŠ „Knez S. Marković“, Barajevo
16. Eivan Konjević, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
17. Luka Stojanović, OŠ „Majka Jugovića“, Zemun
18. Igor Bajski, OŠ „B.Stanković“, Beograd
19. Petar Tomiĉević, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
20. Jeremija Jovanović, OŠ „V. Petković Dis“, V. Mokri Lug
21. Nikola Janković, OŠ „Knez S. Marković“, Barajevo
22. Nikola Milić, OŠ „Knez S. Marković“, Barajevo
23. Marko Glušac, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
24. Nikola Petković, OŠ D. Dudić“, Beograd
25. Uroš Nikolić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
26. Ilija Jakovljević, OŠ Draţevac, Obrenovac
27. Konstantin Jelić, OŠ „Knez S. Marković“, Barajevo
28. Danijel Bovanić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
29. Miloš Obrenić, OŠ „20. oktobar“, N. Beograd
30. Nikola Novaković, OŠ „Knez S. Marković“, Barajevo
31. Dušan Janjević, OŠ „V. Petković Dis“, V. Mokri Lug
32. Nikola Đakonović, OŠ „V. KaraĊorĊe“, Jakovo
33. Darko Sretenović, OŠ „2o. Oktobar“, N. Beograd
34. Milan Lilić, OŠ „20. oktobar“, N. Beograd
35. Pavle Stojadinović, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
36. Uroš Vulović, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
37. Jovan Divnić, OŠ „B. Stanković“, Beograd
38. Nemanja Gavrilović, OŠ „V. Petković Dis“, V. M. Lug
39. Aleksa Nedeljković, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
40. Mihajlo Gojaković, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
41. Sava Stojadinović, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
42. Stefan Jeremić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
43. Miloš Pajĉin, OŠ „Knez S. Marković“, Barajevo
44. Mihajlo Marinković, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
45. Nikola Vuĉetić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
46. David Kaurić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
47. MlaĊen Petković, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
48. Nemanja Miganović, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
49. Vladimir Ilić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
50. Danijel Despotović, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
51. Petar Pavlović, OŠ „K. S. Marković“, Barajevo
52. Danijel Talipović, OŠ „V. Rolović“, Beograd
53. Luka Anastasijević, OŠ „V. Petković Dis“, V.M. Lug
54. Strahinja Ĉakarević, OŠ V. Petković Dis“, V. M. Lug
55. Luka Vasić, OŠ „J.J. Zmaj“, Obrenovac
56. Jovan Marić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
57. Luka Reh, OŠ „V. Rolović“, Beograd
58. Srećko Jović, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
59. Nikola Katić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
60. Vladimir Mojsilović, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
61. Aleksandar Kalaver, OŠ „V. Petković Dis“, V.M.Lug
62. Dalibor Srdanović, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
63. Dejan Pejović, OŠ „B. Stanković“, Beograd
64. Danijel Mićanović, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
65. Marko Moldovan, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
66. Dušan Savić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
67. Nikola Nešović, OŠ „V. Petković Dis“, V.M. Lug
68. Aleksandar Petrović, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
69. Vladimir Stojković, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
70. Bajram Gudaj, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
71. Nenad Stanković, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
72. Jovan Stojaković, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
73. Vanja Radovanović, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
74. Aleksandar Jovanĉevski, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
75. Marko Đokić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
76. Ivan Kostić, OŠ „Voţd KaraĊorĊe“, Jakovo
77. Uroš Vuĉković, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
800 m, 7. razred pionirke
1. Dajana Mihajlović, OŠ „D. Davidović“, Smederevo, 6 bodova
2. Jovana Lukić, AK Metalac-Valjevo, 4 boda
3. Jovana Dţambasević, AK Sloboda-Ĉaĉak, 3 boda
4. NaĊa Cerovac, OŠ „L. Lazarević“, Šabac, 2 boda
5. Jovana Milliĉević, AK Junior-Krupanj, 1 bod
6. Jasmina Hadţić, AK Metalac-Valjevo
7. Nataša Popović, AK Mladost-Zajeĉar
8. NaĊa Petrović, AK Tempo-Šabac
9. Sandra Petrović, AK Morava-Ćuprija
10. Marina Milić, OŠ „D. Davidović“, Smederevo
11. Kristina Rovĉanin, OŠ „J.J. Zmaj“, Obrenovac
12. Maja Vujĉić, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
13. Katarina Ilić, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
14. Milica Paunović, OŠ „Milan Munjas“, Ub
15. Teodora Banković, OŠ „Filip Višnjić“, Beograd
16. Ana Milojević, OŠ „Siniša Nikolajević“, Beograd
17. Ivana Horvat, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
18. AnĊela Gajić, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
19. Dušica Todorović, OŠ Draţevac, Obrenovac
20. Zorana Jovanović, OŠ „K.S.Marković“, Barajevo
21. Dragana Rajić, OŠ „Sveti Sava“, Vrĉin
22. Jovana Bojović, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
23. Mara Kostić, OŠ „K. S. Marković“, Barajevo
24. Kristina Pavlović, OŠ Draţevac, Obrenovac
25. Milojka Bećiri, OŠ „K.S.Marković“, Barajevo
26. Milica Aleksić, OŠ „F.Prešern“, Beograd
27. Nina Stanković, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
28. Jelena Bošković, OŠ „F. Prešern“, Beograd
29. Andreja Dumević, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
30. Bojana Ristić, OŠ „K. S. Marković“, Barajevo
31. Miona Katić, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
32. Nikolina Damnjanović, OŠ „K.S.Marković“, Barajevo
33. Mina Brković, OŠ „V.Rolović“, Beograd
34. Nikolina Klajić, OŠ „V. Rolović“, Beograd
35. Dijana Janošević, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
36. Marija Milovanović, OŠ „K.S. Marković“, Barajevo
37. Danijela Antić, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
38. Jovana Milanović, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
800 m, 8.razred pionirke – Trka „Biljana Petrović“
1. Milica Rakić, AK Tempo – Šabac, 6 bodova
2. Jagoda Zeĉević, OŠ „J. Veselinović“, Šabac, 4 boda
3. Marija Jovanović, OŠ „.Đ.Jakšić“, Paraćin, 3 boda
4. Aleksandra Lukić, OŠ „N.Velimirović“, Šabac, 2 boda
5. Ana Doder, OŠ „Starina Novak“, Beograd, 1 bod
6. Danica Lelatenović, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
7. Jelena Mariĉić, OŠ „V. Rolović“, Beograd
8. Jadranka Mirković, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
9. Andrijana Andrić, OŠ „Sveti Sava“, Vrĉin
10. Nina Maksimović, AK Metalac-Valjevo
11. Alar Andrej, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
12. Katarina Marinković, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
13. Maja Milićević, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
14. Anja Martinović, OŠ „V. Aksentijević, Beograd
15. Nevena Đurić, OŠ „J.J. Zmaj“, Obrenovac
16. Barbara Đurić, OŠ „J.J. Zmaj“, Obrenovac
17. Jovana Kandić, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
18. Helena Jelić, OŠ „K.S. Marković“, Barajevo
19. Jelena Popović, AŠK-Šabac
20. Marija Stanisavljević, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
21. Marija Lepojević, OŠ „B. Stanković“, Beograd
22. Vera Aleksić, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
23. Ksenija Karić, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
24. Dušica Bogdanović, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
25. Tanja Marjanović, OŠ „B. Stanković“, Beograd
26. Aleksandra Pjevalica, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
27. Maja Milenković, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
28. Jovana Varda, OŠ „B. Stanković“, Beograd
29. Jelena Brković, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
30. Milica ragiĉević, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
31. Maja Budiša, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
32. Maja Ostojić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
33. Nikolina Dmović, OŠ „B. Stanković“, Beograd
34. Jovana Šćekić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
35. Una Radaković, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
36. Katarina Kovaĉević, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
37. Jovana Janiĉić, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
38. Aleksandra Okiljević, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
39. AnĊela Đinovski, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
40. Olgica Vidić, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
41. Nina Ilić, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
42. Andrijana Marić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
43. Teodora Terzić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
44. Andrijana Šćulac, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
45. Kristina Šećerović,OŠ „22. oktobar“, Surĉin
46. Ivana Konjević, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
1000m, 7. razred pioniri – Trka „Slobodan Branković“
1. Kristijan Ristić, OŠ „D. Obradović“, Smederevo, 6 bodova
2. Milan Kitanović, AK Niški maraton, Niš, 4 boda
3. ĐorĊe Despotović, OŠ „S. Novaković“, Šabac, 3 boda
4. Bogoljub Josnić, AK Spartak – Opovo, 2 boda
5. Luka Milunović, AK Sloboda – Ĉaĉak, 1 bod
6. Denis Petrović, OŠ „Posavski partiani“, Obrenovac
7. Marko Rapajić, OŠ „Majka Jugovića“, Zemun
8. Marko Marinković, OŠ „K. S. Marković“, Barajevo
9. ĐorĊe Jokić, OŠ „J.J. Zmaj“, Obrenovac
10. Aleksandar Vasić, OŠ „Majke Jugovića“, Zemun
11. Marko Lalić, OŠ „K.S.Marković“, Barajevo
12. Nikita Isajlović, OŠ „F.Višnjić“, Beograd
13. Boris Maksimović, OŠ „J.J.Zmaj“, Obenovac
14. Aleksandar Blaţić, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
15. SrĊan Dobriĉić, OŠ „K.S.Marković“, Barajevo
16. Stefan Kocev, AK Mladost-Zajeĉar
17. SrĊan Marković, OŠ „F.Prešern“, Beograd
18. Miloš Marković, OŠ „22.oktobar“, Surĉin
19. Marko Miladinović OŠ „22. oktobar“, Surĉin
20. Luka Stevĉić, OŠ „L. Savatić“, Zemun
21. Lazar Tadić, OŠ „Hata Jeliĉić“, Šabac
22. Luka Ivanović „OŠ „V. Rolović“, Beograd
23. Pavle ĐorĊević, OŠ „K.S. Marković“, Barajevo
24. Marko Ţivanović, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
25. Uroš Grmuša, OŠ „Majke Jugovića“, Zemun
26. Luka Janković, OŠ „K.S.Marković“, Barajevo
27. Filip Pejĉić, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
28. Enis Kenmendi, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
29. Milovan Gajić, OŠ „14. oktobar“, Bariĉ
30. Nemanja Ĉomić, OŠ Grabovac, Obrenovac
31. Besar Tadić, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
32. Ilija Nenadić, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
33. Marko Marković, OŠ „K.S.Marković“, Barajevo
34. Stefan Ĉabrić, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
35. Marko Nikolić, OŠ „K.S.Marković“, Barajevo
36. Dragan Bojat, OŠ Grabovac, Obrenovac
37. Aleksandar jevtić, OŠ „V.Petković Dis“, V.M.Lug
38. Dobrivoje Ješić, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
39. Luka Pajĉin, OŠ „V.Karadţić“, Surĉin
40. Jovan Guzijan, OŠ „F. Prešern“, Beograd
41. Aleksandar Manĉić, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
42. Nikola Nikolić, OŠ „I. Sekulić“, Beograd
43. Nikola Miljković, OŠ „V.Rolović“, Beograd
44. Pero Guzijan, OŠ „F. Prešern“, Beograd
45. Marko Stašić, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
46. Lazar Jovanić, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
47. Marko Blaţić, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
48. Luka Petronijević, OŠ „V.Rolović“, Beograd
49. Luka Rapajić, OŠ „V. Rolović“, Beograd
50. Danijel Pavlović, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
51. Dejan Mitrović, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
52. Aleksandar Nedeljković, OŠ „Posavski partizani“, Obrenovac
53. Dušan Konstatinović, OŠ „V. Rolović“, Beograd
1000 m, 8. razred pioniri – Trka „Dragutin Topić“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Miloš Mitrović, OŠ „Dušan Danilović“, Ub, 6 bodova
Damjan Šuljo, AK Dinamo-Panĉevo, 4 boda
Bojan Milenković, AK Surĉin, 3 boda
Nenad Mišić, AK Niški maraton, Niš, 2 boda
Janko Urošević, AK Sloboda-Ĉaĉa, 1 bod
Ivan Nikolić, AK Morava-Ćuprija
7. Marko Simić, OŠ „I. Andrić“, Radinac
8. Miloš Simić, OŠ „I. Andrić“, Radinac
9. David Odri, OŠ „Jovan Ristić“, Borĉa
10. Petar Jokić, AK Junior-Krupanj
11. Stefan Jelisić, AK Surĉin
12. Aleksandar Karaklić, OŠ „L. Savatić“, Zemun
13. Milan Ostojić, OŠ „Uţiĉka republlika“, N. Beograd
14. Emil Hasanagić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
15. Luka Kumburović, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
16. Milan Kitanović, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
17. Vojin Duduković, OŠ „B. Stanković“, Beograd
18. Luka Stefanović, OŠ „Sveti Sava“, Vrĉin
19. Nikola Mitrović, OŠ „Kneginja Milica“, N. Beograd
20. Srećko Todorović, OŠ „V. Rolović“, Beograd
21. Nenad Đuriĉić, OŠ „K. Milica“, N. Beograd
22. Aleksandar Mitić, OŠ „V. Karadţić“, Surĉin
23. Darko Simić, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
24. Mijat Miftari, OŠ „V.Rolović“, Beograd
25. Marko Vitić, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
26. Darko Lazarević, OŠ „K.S.Marković“, Barajevo
27. Stefan Gavrić, OŠ „K. Milica“, N.Beograd
28. Nemanja Maksimović, OŠ Draţevac, Obrenovac
29. Nikola Stanković, OŠ Draţevac, Obrenovac
30. Filip Nešković, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
31. Janko Simić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
32. Jovan Ilić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
33. Miloš Brdarević, OŠ „J.J.Zmaj“, Obrenovac
34. Branko Raiĉević, OŠ „22. oktobar“, Surĉin
35. Zlatko Dimković, OŠ „V. Petković Dis“, V.M. Lug
36. Jovan ĐorĊević, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
37. Mihajlo Lešević, OŠ „V. Petković Dis“, V.M. Lug
38. Dejan Kodţo, OŠ „K.Milica“, N. Beograd
39. Marko CamrĊa, OŠ „V.Aksentijević“, Beograd
40. Mihajlo Jovanović, OŠ „V. Petković Dis“, V.M. Lug
41. Uroš Ristić, OŠ „V. Rolović“, Beograd
42. Igor Lukić, OŠ „V. Petković Dis“, V.M. Lug
43. Nemanja Ristović, OŠ „V. Rolović“, Beograd
44. Nikola Milošević, OŠ „B. Stanković“, Beograd
45. Luka Rokvić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
46. Saša Simić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
47. Nemanja Cvetković, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
48. Boţo Nedeljković, OŠ „Miloje Plović“
49. Marko Ristić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
50. Dušan Mekić, OŠ „V. Aksentijević“, Beograd
1500 m, Trka VS i MUP-a
1. ĐorĊe Drašković, MUP-Ţandarmerija, Beograd, 6 bodova
2. Danilo Drašković, MUP-Ţandarmerija, Beograd, 4 boda
3. Dragan Dokmanović, Co KOV, Poţaevac, 3 boda
4. Milun Grbić, PTJ Mup, 2 boda
5. Vukašin Mijailović, VS, 1 bod
6. Toman Kalezić, VP 3395
7. Novica Predović, MUP-Ţandarmerija
8. Nikola Jović, Sp.br. KOV
9. Aleksandar Dimitrijević, 1.br KOV
10. Marko lazarević, MUP-Ţandaremerija
11. ĐorĊe Bošković, VS
12. Branimir Janković, sp.br. KOV
13. Martin Pacula, VS
14. Bojan Ćirković, Co KOV, Poţarevac
15. Dušan Obradović, Policija UZO
16. Srba Ilić, Ţandarmerija-Niš
17. Dejan Potkonjak, VS
18. Kornel Komenda, 1.br. KOV
19. Jovica marković, MUP, Beograd
20. Miloš Stojilković, Ţandaremerija-Niš
21. Nenad Milić, Co KOV, Poţarevac
22. Tomislav Suĉić, 1.br.KOV
23. Milan Zuber, 1.br. KOV
24. Danijel Vladulec, sp. Br. KOV
25. Aleksandar Drenovac, Vi PVO
26. Milan Joviĉić, Co KOV, PoţarevaC
27. Dragan Prodanović, Co KOV, Poţarevac
28. Nikola Simić, sp, br. KOV
29. Marko Urošević, Vi PVO
30. Darko Damjanović, sp.br.KOV
31. Miloš Milić, VS
32. Zoran Dukanac, Reĉna flotila KOV
33. Antonio Buzenić, CoKOV, Poţarevac
34. Goran Matrić, 1. br. KOV
35. Darko Dugalica, 1. br. KOV
36. Dejan Mitrić, 1. br. KOV
37. Miloš Erdeljanović, MUP
38. Dejan Horina, VS
39. Nebojša Lazić, VS
40. Novica Kljajić, Co KOV, Poţarevac
41. Ţeljko Petrov, Co KOV, Poţarevac
42. Bojan Cvijović, 1.br. KOV
43. Danijel Ilić, Co KOV, Poţarevac
44. Dubravko Vujić, 1.br.KOV
45. Milan Savić, Reĉna flotila KOV
46. Strahinja Đurić, Reĉna flotila KOV
47. Nemanja Gajić, VS
48. Boris petković, VS
49. Zoran Kojadinović, Reĉna flotila KOV
50. Miljan Karaćević, Reĉna flotila KOV
51. Vojislav Šulević, Co KOV, Poţarevac
52. Saša Ĉukić, Reĉna flotila KOV
53. Luĉijan Senfa, Reĉna flotila KOV
54. Janko Nikolić, Reĉna flotila KOV
55. Nikola Karpić, Reĉna flotila KOV
5000 m, seniorke – Trka „Vera Nikolić“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Ana Subotić, AK Javor – Ivanjica, 18:43.17, 6 bodova
Jelena Mimić, AK Dinamo – Panĉevo, 18:56.05, 4 boda
Zita Kaĉer, MaĊarska, 19:36.15, 3 boda
Mirjana Pajić, AŠK – Šabac, 19:57.17, 2 boda
Jelena AnĊelković, AK Novi Beograd, 20:31.28, 1 bod
Sandra Stolić, AK Crvena zvezda – Beograd, 20:58.36
Aleksandra Marinkov, AK Dinamo – Panĉevo, 21:47.91
7500 m, seniori – Trka „Franjo Mihalić“
1. Laslo Tot, MaĊarska, 23:21.78, 6 bodova
2. Mirko Petrović, AK Mladost-Uţice, 23:40.21, 4 boda
3. Darko Ţivanović, AK Radniĉki-Kragujevac, 23:50.95, 3 boda
4. Velimir Bojović, AK Kosovo polje, 24:25.05, 2 boda
5. Sreten Ninković, AK Ub, 24:45.61, 1 bod
6. Danijel Vukajlović, AK Mladost-Uţice, 24:54.37
7. Miloš Mitrić, AK Kruševac, 25:01.68
8. AnĊelko Ristićević, AK Partizan-Beograd, 25:38.37
9. Nemanja Stojanović, AK Spartak-Opovo, 26:10.06
10. Mirko Stanković, AK Crvena zvezda-Beograd, 26:21.30
11. Ţivan Milošević, AŠK-Šabac, 27:46.83
12. Dragan Curović, AK Mladost-Zajeĉar, 31:58.17
13. Vojislav Jovanović, Beograd, 36:04.11
14. Aleksandar Gavrić, AK Metalac, diskvalifikovan
1000 m, 1.razred sr.škole/omladinke – Trka „Olga Gere“
1. Marta Medoš, AK Niški maraton – Niš, 6 bodova
2. Majda Kozoder, AK Sloboda – Ĉaĉak, 4 boda
3. Kristina Đaković, AK Dinamo – Panĉevo, 3 boda
4. Sanja Nikolić, Tehniĉka škola, Smederevo, 2 boda
5. Ivana Urošević, AK Metalac – Valljevo, 1 bod
6. Katarina Maksić, 9. gimnazija „M. Petrović Alas“, N. Beograd
7. Aleksandra Popović, Tehniĉka škola, Obrenovac
8. Mimica Grujić, 9. gimnazija „M.Petrović Alas, N. Beograd
9. Milica Petović, GHMŠ „M. Milanković“, Beograd
10. Nina Mirković, Škola za dizajn, Beograd
11. Jelena Ostojić, 9. gimnazija „M.Petrović Alas“, N. Beograd
12. Jana Danilović, 10. gimnazija „Mihajlo Pupin“, N. Beograd
13. Katarina Trišić, Tehniĉka škola, Obrenovac
14. Mina Tatić, 9. gimnazija „M.Petrović Alas“, N. Beograd
15. Marija Veljić, 10. gimnazija „M. Pupin“, N. Beograd
16. Zlata Puhalović, Medicinska škola, Zemun
17. Maja Kneţević, Medicinska škola, Zemun
18. Biljana Stanković, AŠK - Šabac
19. Katarina Dimitrijević, Škola za dizajn, Beograd
20. Milica Cvijić, Medicinska škola, Zemun
21. Anja Marković, Škola za dizajn, Beograd
22. Sanja Stojiljković, Škola za dizajn, Beograd
23. Jelena Tešić, Škola za dizajn, Beograd
24. Tijana Tapić, Škola za dizajn, Beograd
25. Koviljka Stanisavljević, Ugostiteljsko-turistiĉka, Beograd
26. Iva Šibalić, Škola za dizajn, Beograd
27. Sara Milojević, Škola za dizajn, Beograd
28. Tijana Tanasković, 9. gimnazija „M.Petrović Alas“, N. Beograd
29. Vera Zdravković, Škola za dizajn, Beograd
30. Jelena Radenković, Škola za dizajn
31. Milica Koprivica, Medicinska škola, Zemun
32. Nina Ĉukić, Medicinska škola, Zemun
33. NaĊa Ĉukić, Medicinska škola, Zemun
34. Teodora Jovanović, Škola za dizajn, Beograd
35. Marija Panić, Medicinska škola, Zemun
36. Nataša Vatreš, 9. gimnazija „M.Petrović Alas“, N. Beograd
37. Nevena Smiljković, Ugostiteljsko-turistiĉka škola, Beograd
38. Loreta Bovan, 9. gimnazija „M.Petrović Alas“, N. Beograd
1000 m, 2. razred sr. škole/omladinke – Trka „Slobodanka Čolović“
1. Emilija Milanović, AK Niški maraton – Niš, 6 bodova
2. Nataša Ţivanović, AK Junior- - Krupanj, 4 boda
3. Natalija Batoćanin, 9. gimnazija „M.Petrović Alas“, 3 boda
4. Nataša Milenović, AK Mladost – ajeĉar, 2 boda
5. Erna Uzunović, Medicinska škola, Zemun, 1 bod
6. Vanja Jovanović, GHMŠ „M. Milanković“, Beograd
7. Jovana Cmiljanić, GHMŠ „M. Milanković“, Beograd
8. Mirjana Marković, GHMŠ „M.Milanković“, Beograd
9. Aleksandra Stevanović, Medicinska škola, Zemun
10. Minja Varniĉić, Tehniĉka škola, Obrenovac
11. Suzana Mladenović, Tehniĉka škola, Obrenovac
12. Marija Malinović, Tehniĉka škola, Obrenovac
1000 m, 3. i 4. razred sr. škole/omladinke – Trka „Snežana Pajkić“
1. Jovana Prţić, AK Morava – Ćuprija, 6 bodova
2. Milica Jokić, Medicinska škola, Šabac, 4 boda
3. Kristina Gojković, Poljoprivredna škola, Beograd, 3 boda
4. Marijana Aćimović, Poljoprivredna škola, Beograd, 2 boda
5. Milica Luković, Ugostiteljsko-turistiĉka, Beograd, 1 bod
6. Aleksandra leppojević, GHMŠ „M. Milanković“, Beograd
7. Milica ĐorĊević, Poljoprivredna, Beograd
8. Andrijana Luković, Ugostiteljsko-turistiĉka, Beograd
9. Sanja Ĉigoja, Poljoprivredna, Beograd
10. Danica Radisavljević, GHMŠ „M. Milanković“, Beograd
11. Ljiljana Ţivković, 9. gimnazija „M. Petrović Alas“, N. Beograd
12. Jovana savić, Ugostiteljsko-turistiĉka, Beograd
13. Jovana Triović, Ugostiteljsko-turistiĉka, Beograd
14. Natalija Dopsaj, Poljoprivredna, Beograd
15. Jelena Gojgić, Gimnazija „Sveti Sava“, Beograd
16. Jelena Ćopić, 9. gimnazija „M.P.Alas“, N. Beograd
17. Isidora Babović, Gimnazija „Sveti Sava“, Beograd
18. Katarina Mladenović, 9. gimnazija „M.P. Alas“, N. Beograd
19. Tamara Nikolić, Gimnazija „Sveti Sava“, Beograd
20. Jovana ĐorĊević, 9. gimnazija „M.P.Alas“, N.Beograd
21. Ljiljana Jovanović, Poljoprivredna škola, Beograd
22. Kristina Dulić, Poljoprivredna škola, Beograd
23. Sara Duckinoski, Gimnazija „Sveti Sava“, Beograd
24. Mila Bojanić, Medicinska škola, Zemun
25. Iris Bulić, Poljoprivredna škola, Beograd
1200 m, 1. razred sr. škole/omladinci – Trka „Ivan Gubijan“
1. Nenad Kitanović, AK Niški maraton – Niš, 6 bodova
2. Radomir Razdoljac, AK Dinamo – Panĉevo, 4 boda
3. Predrag Aleksić, AK Morava – Ćuprija, 3 boda
4. Nemanja Ivaneţa, AK Crvena zvezda – Beograd, 2 boda
5. Nikola Bursać, EŠ „Rade Konĉar“, Beograd, 1 bod
6. Mladen Ţivanović, AK Niški maraton – Niš
7. Dragoljub Jovanović, Tehniĉka škola, Smederevo
8. Danijel Vudrog, Tehniĉka škola, Smederevo
9. Bogdan Trajković, Tehniĉka škola, Smederevo
10. Bojan Bajić, Tehniĉka škola, Obrenovac
11. Aleksandar Pešĉerić, Poljoprivredna škola, Beograd
12. Nemanja Moloć, Medicinska škola, Zemun
13. Stefan Kocić, SŠ „M. Milanković“, Beograd
14. Nikola Matić, Tehniĉka škola, Obrenovac
15. Bojan Bošković, AŠK - Šabac
16. Bojan Jovanović, GHMŠ „M. Milanković“, Beograd
17. Dragan Joviĉić AŠK - Šabac
18. Predrag Milivojević, Ugostiteljskoi-turistiĉka, Beograd
19. Nikola Đokić, 9. gimnazija „M.P.Alas“, N. Beograd
20. Uroš Mijatović, Tehniĉka škola, Obrenovac
21. Mihajlo Aškić, Poljoprivredna škola, Beograd
22. Nikola Rakić, 9. gimnazija „M.P. Alas“; N.Beograd
23. Lazar Jovanović, AŠK - Šabac
24. Nikola Jelić, Ugostiteljsko-turistiĉka, Beograd
25. Mladen Mijailović, Ugostiteljsko-turistiĉka, Beograd
26. Leon Filipović, Medicinska škola, Zemun
27. Strahinja Milenković, Škola za dizajn, Beograd
28. Stefan Jaćimović, Medicinska škola, Zemun
29. Nemanja Filipović, „Rade Konĉar“, Beograd
30. Lazar Ivanović, 10. gimnazija „M.Pupin“, N. Beograd
31. David Pavićević, Škola za dizajn, Beograd
32. Boris Karanović, 9. gimnazija „M.P.Alas“, N. Beograd
33. Aleksa Mihajlović, Škola za negu lepote, Beograd
34. Uroš Obradović, Medicinska škola, Zemun
35. Nikola Janković, Škola za dizajn, Beograd
36. Vuk Mihajlović, Škola za dizajn, Beograd
37. Jovan Ţivojinović, Medicinska škola, Zemun
38. Dušan Radović, Škola za dizajn, Beograd
1200 m, 2. razred sr. škole/omladinci – Trka „Dragan Zdravković“
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Milan Mitrović, Tehniĉka škola, Ub, 6 bodova
Miloš Paunović, Tehniĉka škola, Ub, 4 boda
Dragan Stojkoski, OAK Beograd, 3 boda
Mladen Krstić, Tehniĉka škola, Smederevo, 2 boda
Vuk Fara, AK Dinamo – Panĉevo, 1 bod
Aleksandar Ranković, Tehniĉka škola, Obrenovac
Stefan Pavić, Medicinska škola, Zemun
1200 m, 3. i 4. razred sr. škole/omladinci – Trka „Dane Korica“
1. Bojan Stoluć, AK Kolubara – Lazarevac, 6 bodova
2. Nemanja Maksić, SŠ „Zmaj“, Zemun, 4 boda
3. Marko Ristić, AK Morava – Ćuprija, 3 boda
4. Miloš Milojević, AK Morava – Ćuprija, 2 boda
5. Zoran Drakulić, ŢAK Graditelj – InĊija, 1 bod
6. Boris Janković, AK Morava – Ćuprija
7. SrĊan Trajković, ŢIŠ, Smederevo
8. Branislav Pavlović, Gimnazija, Šabac
9. Srećko Janković, AK Mladost – Zajeĉar
10. Mihailo Pavlović, Tehniĉka škola, Šabac
11. Stefan Jović, GHMŠ „M. Milanković“, Beograd
12. Mihajlo Drobnjaković, 5. gimnazija, Beograd
13. Nebojša Bojanić, Tehniĉka škola, Obrenovac
14. Nikola Lukić, 9. gimnazija „M.P.Alas“, N. Beograd
15. Stefan Jović, Ugostiteljskoi-turistiĉka, Beograd
16. Branko ĐurĊević, Tehniĉka škola, Obrenovac
17. SrĊan Stevanović, Ugostiteljskoi-turistiĉka, Beograd
18. Nenad Amonović, Te niĉka škola, Obrenovac
19. Marko Dangubić, 9. gimnazija „M.P.Alas“, N. Beograd
20. Aleksandar Dragutinović, 5. gimnazija, Beograd
21. Predrag Nikolić, Ugostiteljskoi-turistiĉka, Beograd
22. Aleksandar Nikolić, Ugostiteljsko-turistiĉka, Beograd
23. Miloš Marjanović, Ugostiteljskoi-turistiĉka, Beograd
24. Milutin Jevtić, Ugostiteljskoi-turistiĉka, Beograd
25. Nikola Marjanović, Ugostiteljskoi-turistiĉka, Beograd
2000 m, veterani
1.
2.
3.
4.
5.
Boško Bjelajac, Panĉevo
Vojislav Jovanović
Dane Jaćimovski, Jabuka
Miodrag Grujić, Zajeĉar
Veljko Trnavac, Takovo
6. Simo Dţaković, Novi Beograd
1500 m, veteranke
1. Danijela Radisavljević, Zajeĉar
2. Vesna Mihajlović, Smederevo
3. Leposava Dţaković, Novi Beograd
Download

Kros RTS-Rezultati BG - Atletski Savez Beograda