KONFERENCIJA
“ VI DANI PORODIČNE MEDICINE
REPUBLIKE SRPSKE“
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PROGRAM
14.10. i 15.10 2011. (petak i subota)
Banja Vrućica, hotel “Kardijal”
Vaš ponosni parter u 2011.
Generalni sponzor:
Sponzori:
Medijski sponzor:
Poštovani prijatelji, drage koleginice i kolege,
Podstaknuti višegodišnjim iskustvom u organizovanju manifestacija kontinuirane medicinske edukacije za doktore porodične medicine organizacioni
i naučni odbor je odlučio da ovogodišnju konferenciju koncipira drugačije
kako bi smo se što više približili međunarodnim standardima.
A i željeli smo promjene... nadamo se na bolje.
Za ovakakv pristup smo se opredjelili zbog narastajućih potreba za
suštinskom i formalnom drugačijom edukacijom iz raznih kliničkih oblasti i
djelokruga rada timova porodične medicine.
Stoga ovogodišnja konferencija će imati koncept koji će uključivati nekoliko
predavačkih modela: od oralnih sesija, interaktivnih radionica za usvajanje
praktičnih vještina do tematskih okruglih stolove i tele-video prezentacija.
Intencija je bila da budemo na fonu Vaših odnosno Naših potreba. U tome
smo slijedili informacije dobijene iz prve ruke od ljudi koji svakodnevno rade
u ambulanti.To je bila ideja vodilja.
Cilj ovakvih promjena u organizaciji konferencije je da istražimo trenutne ali i
strateške probleme u radu timova porodične medicine, da potaknemo promjene kako u kliničkoj praksi, tako i u organizaciji zdravstvenog sistemu kako
bi primarna zdravstvena zaštita koja je bazirana na porodičnoj medicini, doprinijela efikasnosti kompletnog zdravstvenog sistema povećanju sigurnosti
i kvaliteta u pružanju zdravstvene zaštite, kako na zadovoljstvo naših pacijenta, tako i na zodovoljstvo zdravstvenih profesionalaca.
Nadamo se da ćemo svi zajedno u tome uspjeti.
Šesti dani porodične medicine imaju posebnu težinu jer se organizuju u kontekstu činjenice da Udruženje doktora porodične medicine Republike Srpske
je postalo punopravni član “WONCE”, svjetske asocijacije doktora porodične
medicine, čime su naše obaveze i odgovornosti podignute na viši nivo.
Ovaj put imamo uvažene goste iz NHS-a,sistema nad sistemima.Želimo da
razmjenimo iskustva sa njima i da unaprijedimo rad u našim uslovima.U
tome će nam njihovo iskustvo biti dragocjeno.
Ne živimo u idealnom vremenu, svjedoci smo svakodnevnih promjena u radu
koje ponekad i da budemo pošteni, zamore... Pitanje E zdravstva i elektronskog kartona njegovog stvarnog dometa ispitaćemo na okruglom stolu koji
je upriličen na ovu temu.
Prava inovacija ove konferencije su unapređenje određenih manuelnih
vještina. Za početak su ti aplikacije intraartikularnih injekcija, očitavanje EKG
snimaka, borba protiv narastajućeg stresa.
Čini nam se da će nam ovo zadnje sve više trebati da se izborimo sa sve komplikovanijom svakodnevnicom.
Na kraju nadamo se da uz bogat stručni program kao i brojne druge sadržaje
kao što su kafe pauza, ručak, druženje uz muziku da će ova konferencija ispuniti Vaša očekivanja.
Srdačno Vas pozdravljam
Predsjednik Udruženja
Mr sc dr Draško Kuprešak
ORGANIZATOR
UDRUŽENJE DOKTORA
PORODIČNE MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
Ul. Krajiškog korpusa 4/1 Banja Luka
E- mail: [email protected]
ORGANIZACIONI ODBOR
Mr sc dr Draško Kuprešak predsjednik
Dr sc dr Maja Račić
Mr sc dr Suzana Savić
Dr Anna Ćulafić
Dr Nebojša Putnik
Dr Vlado Cvijić
Prim dr Radojka Perić
Dr Igor Novaković
Dr Goran Birčaković
Dr Ljubica Jelovac
Dr Tanja Bošnjak Damjanjuk
Predavanja
Petak, 14.10.2011. u sali DUNAV
17.00 – 18.00
Registracija učesnika
18.00 – 18.20
Svečano otvaranje konferencije
18.20 – 19.50
Najčešći dermatološki problemi
porodičnog doktora
Dr Jonathan Edward Holdsworth
MD, General Practitioner, UK
18.20 – 19.50
Wonca Regional Conference Varšava
povratne informacije
Dr Danijel Atijas
Dom zdravlja Doboj
u
ambulanti
Subota, 15.10.2011. u sali DUNAV
09.00 – 09.15
Zastupljenost deformiteta prednjeg zida grudnog
koša u dječijoj populaciji
Dr Željka Kovačević-Miličević, dr Milan Milićević
Dom zdravlja Teslić
09.15 – 09.35
Analiza učestalosti oboljenja dojke i štitne žlijezde
kod istih pacijenata
Dr Žana Pećanac, dr Kristina Gatarić
Dom zdravlja Laktaši
09.35 – 09.55
Uticaj vremena na zdravlje
Dr Radojka Perić, dr sc. Ljubo Šormaz, mr sc dr Kosana Stanetić
Dom zdravlja Laktaši, Dom zdravlja Banja Luka
Dijabetička neuropatija;
Dijagnostički i terapijski problemi
Dr Aleksandra Dominović-Kovačević
KC Banja Luka
09.55 – 10.15
Tri razloga za dva lijeka
Mr sc. dr Smilja Obradović
KC Banja Luka
10.15 – 10.40
Uloga porodičnog doktora u liječenju
hemoroidalne bolesti
Prof.dr Miodrag Kostić
KC Srbija
10.40 – 11.00
Savremeni tretman dislipidemija:
Pregled kliničkih aktivnosti rozuvastatina
Mr sc.dr Smilja Obradović
KC Banja Luka
11.00 – 11.20
BHP i primarna zdravstvena zaštita
Dr Slobodan Hajder
KC Banja luka
11.20 – 11.40
Kako zaštititi pacijenta od obmanjujućih reklama
sredstava koja nisu registrovani kao lijekovi
Doc.dr Ankica Jelenković
Institut S.S. Beograd
11.40 – 12.00
Kafe pauza
12.00 – 12.30
Iskustva iz privatne prakse ambulante porodične
medicicine
Mr sc dr Mišo Marjanović
kuća Zdravlje Prnjavor
12.30 – 12.50
Uticaj nutritivnih alergijskih reakcija u
SHP Banja luka
Dr Brankica Galić, dr Jadranka Pešević, mr sc dr Nada Banjac
Dom zdravlja Banjaluka
12.50 – 13.10
13.10 – 13.30
Rehabilitacija hroničnih psihijatriskih bolesnika u
kućnim uslovima metodom patronažne psihijatrije
Dr Branimir Rančić, dr Slobodanka Nedeljković
Dom zdravlja Gadžin Han, Srbija
13.30 – 13.45
Uloga IPPi H2 blokatora tokom primjene NSAIL
Dr Ivana Ljevšić
13.45.-14.05
Uticaj faktora rizika na vrijednosti arterijske tenzije
Dr Dragana Grbić, dr Vesna Kević, dr Ljiljana Panić
Dom zdravlja Čelinac i Banja luka
14.05 – 14.25
Obrazovno starosna struktura trudnica i pušenje
Dr Željka Kovačević-Milićević, dr Sanja Glušić, dr Georgije Radmanović
Dom zdravlja Teslić
14.25 – 14.45
Uloga statina u prevenciji moždanog udara kod
pacijenata oboljelih od dijabetesa
Dr Željka Popović
Dom zdravlja Doboj
14.45 – 15.05
Učestalost malignih tumora očnih kapaka na
Dobojskoj regiji u desetogodišnjem periodu
Dr Petrović Tanja, dr Cvijetić Davor
Opšta Bolnica Doboj
15.05–15.20
Primjena ramipirila u pevenciji KV rizika
Mr Sanja Medić- Mandra
15.20–15.40
Značaj određivanja vrijednosti PSA kod
kurativnih i preventivnih pregleda
Dr Žana Pećanac, dr Tijana Banduka
Dom zdravlja Laktaši
15.45 – 16.00
Zaključne diskusije, završna riječ i podjela sertifikata
16.00 – 17.00
Ručak
Radionice
Subota, 15.10.2011. u sali SAVA
KBT. Konsultantske vještine za doktore porodične
medicine. Primjena na mentalne probleme u u PZZ
Dr Ros Simpson, BM, DFFP, DRCOG, Dip Med Educ. MRCGP
Southampton University Medical School, UK, General Practitioner
Dr Jonathan Edward Holdsworth, MD
General Practitioner,UK
09.00 – 12.50
Brza interpretacija EKG u ambulanti
porodičnog doktora
Mr. sc dr Renata Hadžić,
Edukacioni centar dom zdravlja Banja Luka
13.00 – 14.30
Procedure aplikacije intraartikularnih injekcija
Prof. Dr Jakovljević Aleksandar,
Poliklinika E-stetik Banja Luka
14.30 – 16.00
Okrugli sto
Subota, 15.10.2011. VIP salon
13.00 – 15.00
“Elektronski karton u porodičnoj medicini”
- izazov za budućnost
Za rad okruglog stola pozvani su :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Predstavnici Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS
Predstavnici Odbora za zdravstvo Narodne Skupštine RS
Predstavnici zdravstvenih ustanova primarnog nivoa zaštite
Predstavnici Medicinskog fakulteta Banja Luka - katedra za
porodičnu medicinu
Predstavnici Medicinskog fakulteta Banja Luka - katedra za socijalnu medicinu
Predstavnici Fonda zdravstvenog osiguranja RS
Predstavnici Agencije za zaštitu ličnih podataka BiH
Predstavnici Udruženja doktora porodične medicine RS
Predstavnici Komore doktora medicine RS
Predstavnici Udruženja privatne prakse RS
Moderator skupa : dr Igor Novaković
Download

Pogledajte preliminarni program konferencije