Dr Simić Aleksandar
specijalista opšte i vaskularne hirurgije
Rođen
E-mail.
1957.g. u Rumi, Srbija
[email protected]
Radno mesto
Lekar specijalista opšte i vaskularne hirurgije,
u Poliklinici »Dr Drašković«, Beograd
Obrazovanje
1983. - Medicinski fakultet u Beogradu, prosečna ocena 8,03
1990. – Specijalizacija iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom,
Vojnomedicinska akademija , Beograd
Stručno usavršavanje
2012. - Prvi kongres Srpskog udruženja za lečenje rana „ Hronične rane –
savremena terapija i odgovori „, Beograd
2013. - Usavršavanje na temu“ Uloga sistema hemovigilance u transfuziološkoj
službi“, Vrnjačka Banja, Srbija
2013.- IX Kongres Udruženja anestezista, raenimatorai transfuzista Srbije,
Vrnjačka Banja, Srbija
Radno iskustvo
1994 .- 2000. lekar specijalista hirurg u Klinici za opštu i vaskularnu hirurgiju VMA
2010. lekar specijalista hirurg u Poliklinici » Dr Drašković« u Beogradu
Članstva u stručnim udruženjima
1990. -član Hirurške sekcije srpskog lekarskog društva i član Lekarske komore
Objavljeni radovi
10 ( autorskih i koautorskih )
Istraživački interes
1. Lečenje hroničnih rana
2. Savremeni pristupi u hirurškom rešavanju hemoroidalne bolesti
3. Savremeni hirurški metodi u lečenju varikoznog sindroma
Govori engleski jezik.
Otac je jednog deteta.
Download

Biografija - Operacija vena