Doc. dr sc med. Zoran M. Bjelanović
specijalista opšte i vaskularne hirurgije
Rođen
E-mail:
1968.g. Skoplje, Makedonija
[email protected]
Radno mesto
Lekar specijalista opšte i vaskularne hirurgije,
Klinika za vaskularnu hirurgiju VMA, Vojnomedicinska akademija , Beograd
Član Tima za transplantaciju u Centru za transplantaciju solidnih organa VMA
Član Konzilijuma VMA za translantaciju jetre
Konsultant u Poliklinici »Dr Drašković«, Beograd
Medicinsko obrazovanje
1994.g. - Medicinski fakultet u Beogradu, prosečna ocena 8,07
2001.g. - Specijalizacija iz opšte hirurgije sa odličnim uspehom,
Vojnomedicinska akademija , Beograd
2012.g. - Odbranio doktorsku disertaciju na temu »Hirurgija proširenih vena u
tumescenclokalnoj anesteziji« Medicinski fakultet, Kragujevac
2012. - Izabran u zvanje docenta
2013. - Subspecijalizacija iz vaskularne hirurgije rešenjem Ministarstva zdravlja
Republike Srbije
Nagrade
2003. - Medalja Belog anđela Predsednika Srbije i Crne Gore
Stručno usavršavanje
2005.g. - Usavršavanje iz oblasti transplantacione hirurgije,
Institut »Thomas Starsl«, Pittsburgh, Pensilvania, USA
2007.g. - Usavršavanje iz oblasti transplantacione hirurgije,
Klinika za transplantaciju organa »Cissanello«, Pisa, Italija
2009. – Internacionalna škola Kolor dopler sonografije, Thomas Jefferson University
Ultrasound diagnostic center, Društvo radiologa Srbije, Zlatibor
2010.g, - Usavršavanje u oblasti hirururškog rešavanja hemoroidalne bolesti
»THD- mini invasive surgery for the treatment of haemorrhoides«.
Roma, Polliclinico Universario » Agostino gemelli«
2010.g. - Seminar and hands-on Course of Endovaenous surgery,Otočec, Slovenija
2012.g.- Prvi kongres Srpskog udruženja za lečenje rana
„Hronične rane – savremena terapija i odgovori“, Beograd
Radno iskustvo
2001. - do danas, lekar specijalista hirurg u Klinici za vaskularnu hirurgiju VMA
Izvršio preko 100 transplantacija bubrega, 17 transplantacija jetre i preko 200
eksplantacija organa.
Članstva u stručnim udruženjima
2001.- Hirurške sekcije Srpskog lekarskog društva i član Lekarske komore
- Član Tima za transplantaciju VMA i Tima za endovaskularnu hirurgiju VMA
- Član Udruženja za vaskularnu hirurgiju Srbije
- Član Udruženja za kardiovaskularnu hirurgiju Srbije
- Član Udruženja koloproktologa Srbije
- Član Evropskog udruženja vaskularnih hirurga
Objavljeni radovi
19 ( autorskih i koautorskih )
Akademska delatnost
*Predavač na Državnom Univerzitetu Novi Pazar
*Predavač na specijalističkim studijama z hirurgije, Fakultet medicicskih nauka,
Kragujevac
Istraživački interes
1.Transplantaciona hirurgija, solidnih organa ( jetra, bubreg)
2. Savremeni pristupi u lečenju hroničnih rana,
3. Metode savremenog i trajnog hirurškog rešavanja hemoroidalne bolesti,
4. Savremene hirurške metode rešavanja proširenih vena korišćenjem endotermalnih
okluzivnih procedura ( RFA, SVS )
Znanje jezika
Engleski.
Porodica
Oženjen, otac dvoje dece.
Download

Biografija - Operacija vena