Endovaskularno lječenje karotidne
bolesti
Dvosemestralna nastava za specijalizante radiologije KCCG, Medicinski fakultet UCG
Ishemični moždani udar
Karotidna bolest
Ishemični moždani udar
Epidemiologija
• Incidenca
–
–
–
250 na 100.000
Treći uzrok smrti
Drugi uzrok invaliditeta
• Troškovi
– $140.000 prosečna potošnja po
bolesniku
• Primarna prevencija
• Sekundarna prevencija
Ishemični moždani udar
Neuroimaging
CT angiografija
Duplex ehoangiografija
Angiografija
MRI angiografija
Ishemični moždani udar
American Heart Association Guidelines
SIMPTOMATSKE
STENOZE
100%
75%
50%
25%
ASIMPTOMATSKE
Ishemični moždani udar
American Heart Association Guidelines
SIMPTOMATSKE
STENOZE
ASIMPTOMATSKE
100%
75%
HIRURŠKA
ENDATEREKTOMIJA
50%
25%
MEDIKAMENTOZNA
TERAPIJA
Ishemični moždani udar
Terapija
Medikametozna terapija
Endaterektomija
Endovaskularna terapija
Ishemični moždani udar
Medikametozna terapija
• Acetil salicilati
– 75 – 150 mmg dnevno
• Thienopiridini
– 75 mmg dnevno
• Statini
– Do 80 mmg dnevno
Ishemični moždani udar
Carotid Wallstent™ (BSCI)
•
•
•
•
•
•
S/E monorail closed cell
Braided chromium cobalt
Diameter 6, 8, 10 mm
Length 30, 40, 50 mm
5F 6, 8 mm
6F - 10 mm
Ishemični moždani udar
Mehanizam dejstva balona
Ishemični moždani udar
FilterWire EZ™ (BSCI)
Ishemični moždani udar
Ishemični moždani udar
Dugotrajni folow up
Moždani udar/Smrt MU/S/Infarkt srca
CEA CAS
P
CEA CAS
P
CAVATAS* 14.3% 14.2%
NS
N/R
N/R
N/A
SAPPHIRE
8.4%
5.5%
NS
20.1%
12.2%
0.05
CaRESS
13.6%
10%
NS
14.3%
10.9%
NS
Jednogodišnji (*trogodišnji) rezultati
Ishemični moždani udar
Indikacije za endovaskularnu proceduru
• Sadašnje stanje
– Viskoko rizični, pacijenti za CEA sa stenozom
≥50% simptomatski, i sa stenozom ≥75%
asimptomatski
Ishemični moždani udar
Uporedjivanje CEA/CAS
CEA
CAS
Prednosti
Široko primenjljiva kod bolesnika
Odlični rezultati
Rezultati nezavisni od uduženih b.
Loklna anestezija
Bez ožiljka na vratu
Kratka hospitalizacija
Nedostatci
Rezltati zavisni od uduženih b.
Opšta anestzija
Ožiljak na vratu
Operativne lezije n. recurensa
Nedovoljan broj iskusnih opera.
Rezultati zavise od anat. varijanti
Komplikacije femoralnog pristupa
Aspirin/clopidogrel intolerancija
Ishemični moždani udar
Angiografija
Ishemični moždani udar
Angiografija
Ishemični moždani udar
ALGORITAM TERAPIJE
KAROTODNA STENOZA
MEDIKAMETOZNA
TERAPIJA
NE
DUPLEX SONOGRAFIJA
SIMPTOMATSKA STENOZA > 50%
ASIMTOMATSKA STENOZA > 75%
CT ANGIO
MR ANGIO
ANGIOGRFAIJA
NEDOVOLJNO
DA
PROCENA HIRIRŠKOG RIZIKA
VELIKA
ENDOVASKULARNA
PROCEDURA
MALA
HIRURŠKA
ENDATEREKTOMIJA
Ishemični moždani udar
Visoko rizični bolesnici
• Viskorizični bolesnici za CEA
–
–
–
–
–
–
–
–
–
Klasa III/IV kongestivne srčane insuficijencije
LVEF <30%
Nestablna angina
Kontralateralna karotidna okluzija
Skorašnji MI
Predhodna CEA sa restenzom
Predhodna zračna terepija vrata
COPD
Kontralateralna paraliza laringealnog nerva
Ishemični moždani udar
Tehnički uslovi za izvođenje
• Neophodni uslovi
– Visoko kvalitetna rendgenska oprema
– Fiziološki monitoring
– Ekipa za reanimaciju
– Završen program za vodjenje ove procedure sa
sertifikatima
Ishemični moždani udar
Perspektive za dalji rad
• Kuda dalje ?
–
–
–
–
–
–
Biorazgradivi stentovi
Regulativa obuke za endovaskularnu proceduru
Više trajala koji bi diferencirali CEA-CAS
Bolesnici sa udruženom ishemijskom bolesti srca
Skorašnji MI i AMU
Usavršavanje protekcione opreme
Download

Interventna radiologija karotidne bolesti