KONFERENCIJA
VII DANI PORODIČNE MEDICINE
REPUBLIKE SRPSKE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
2. - 4. novembar 2012. Banja Vrućica, hotel “Kardijal”
Generalni sponzor:
Zlatni sponzor:
Srebrni sponzor:
Bronzani sponzor:
Medijski sponzor:
Lista farmaceutskih kuća koje izažu na
VII danima porodične medicine
02. - 04. novembar 2012. godine:
Berlin Chemie, Jadran galenski laboratorij , Sanofi
Aventis, GlaxoSmithKline, Pliva , Medicom i Roche,
Actavis, Pharmanova, Nobel, Alkaloid, Bonifarm, Famyli
plus, Krka, Lek, Pfizer, Eliksir, Welmedic, Ivančić i sinovi,
Genera, Bosnalijek, Hemofarm, Mipex, New Med,
Nycomed, Novo Nordisk i Boehrlinger
Poštovani,
Podstaknuti višegodišnjim iskustvom u organizovanju manifestacija
kontinuirane edukacije za doktore porodične medicine odlučili smo da
i ovogodišnju konferenciju koncipiramo sa temama i formom koja bi
zadovoljila visoke standarde na polju edukacije .
Za ovakakv pristup smo se opredjelili zbog potrebe za dinamičnijom
edukacijom iz raznih kliničkih oblasti, kao i potrebe za proširenjem
znanja iz njih, neophodnih za kvaliteniji rad timova porodične
medicine.
Ovogodišnja konferencija će imati koncept koji će uključivati nekoliko
predavačkih modela : od oralnih sesija, interaktivnih radionica za usvajanje praktičnih vještina do tele-video i poster prezentacija. Stručne
teme konferencije su obrada akutnih i hroničnih rana, nešto što svakodnevno susrećemo u radu, a nova saznanja nam govore o novim
doktrinarnm stavovima u ovoj oblasti.
Zbrinjavanje hitnih stanja je uvijek veliki izazov, a posebno kada se radi
o dječijoj populaciji. Da bi bili na nivou u savladavanju svakodnevnih zadataka treba uvijek obnavljati ove vještine. Bolesti respiratornog trakta,
od astme, HOBP-a do upala pluća , su uvijek u fokusu svakodnevnog
rada doktora porodične medicine. Nove GINA smjernice će nas ukazati
na novi pristup u liječenju astme.Takođe, medicina bazirana na dokazima je esencija rada svakog doktora porodične medicine tako da update
novih vodiča za hipertenziju i drugih stanja su nasušna potreba. Predstavljanje novog modela edukacije putem interneta daje mogućnost za
konforan način stručnog usavršavanja.
Radionice na prošloj konferenciji su po stavovima učesnika bile pun pogodak, tako da nastavljamo u istom ritmu, sa temama iz : radiolologije ,
hirurgije- zbrinjavanje rana, korištenje softvera za procjenu težine rane,
do prikaza smjernica za pisanje stručnih i naučnih publikacija i naravno
vještine iz urgentne medicine .
Cilj konferencije je da podstaknemo promjene u kliničkoj praksi, ali i u
organizaciji rada, kako bi primarna zdravstvena zaštita, koja je bazirana
na porodičnoj medicini, zaista na kvalitetan način doprinijela očuvanju
zdravstvenog sistema u cjelini, ali u kojoj će se timovi porodične medicine osjećati kao“svoji na svome“.
Dragi prijatelji, kolege i gosti u nadi da ćete prepoznati posvećenost,
istrajnost organizacionog i naučnog odbora da unaprijedi proces
edukacije želim Vam da se ugodno osjećate na VII Danima porodične
medicine RS-a .
Srdačno Vas pozdravljam
Predsjednik udruženja
Mr sci.dr med Draško Kuprešak
ORGANIZATOR
UDRUŽENJE DOKTORA
PORODIČNE MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE
Ul. Krajiškog korpusa 4/1 Banja Luka
E- mail: [email protected]
ORGANIZACIONI I NAUČNI ODBOR
Mr sc dr Draško Kuprešak predsjednik
Dr sc dr Maja Račić
Mr sc dr Suzana Savić
Dr Anna Ćulafić
Dr Nebojša Putnik
Dr Vlado Cvijić
Prim dr Radojka Perić
Dr Igor Novaković
Dr Goran Birčaković
Dr Ljubica Jelovac
Dr Tanja Bošnjak Damjanjuk
prim dr Mira Popović
Mr sci dr Verica Petrović
dr Ružica Nikić
Predavanja
Petak, 02.11.2012. u sali DUNAV
Registracija učesnika
15.00 - 18.30
Svečano otvaranje Konferencije
Kulturni program Etno grupa „Iva“
18.30 - 19.15
Kako obezbijediti održivo finansiranje
zdravstvenog sektora
Goran Kljajčin, direktor FZO RS
Biljana Obradović, izvršni direktor FZO RS
19.15 - 19.40
Privatizacija PZZ u Hrvatskoj
Dr Mario Malnar,
Predsjednik KOHOM-a
19.40 - 20.10
Dijagnostika i liječenje reumatoloških oboljena u UK
Dr Elaine Smith,
Gloucestershire Hospitals NHS Foundation Trust
20.10 - 20.45
Subota, 03.11.2012. u sali DUNAV
Važnost edukacije kod osoba oboljelih od DMtip 2
Mr sci dr Suzana Savić,
JZU Dom zdravlja Banja Luka
09.00 - 09.20
Smjernice za kardiorenalni kontinium
Prim. Prof. dr. sci Olivera Batić Mujanović,
Katedra za porodičnu medicinu, Medicinski fakultet Tuzla
Edukativni centar porodične medicine, Dom zdravlja Tuzla,
09.20 - 09.35
Najčešći neželjeni efekti kod onkoloških pacijenata
Doc dr Zdenka Gojković,
Onkološka klinika Banja luka
09.35 - 10.20
Osnovi radioterapije, najčešći neželjeni efekti
dr Slavica Marić, dr Sonja Vitorović
Centar za radio terapiju Banja Luka
10.20 - 10.45
10.45 - 11.15
11.15 - 11.45
Novine u kontinuiranoj edukaciji
- CME elektronskim putem
Prof dr Jovanić Nebojša,
Centar za CME
Pristup ljekara porodične medicine u problemu TIA
Prof dr Mladenka Vrcić Keglević,
Andrija Štampar Zagreb
Još jače protiv bola, nova forma deksketoprofena
Mr sci dr Aleksandra Dominović,
KC Banjaluka
11.45 - 12.05
Kafe pauza
12.05 - 12.35
Benigna hiperplazija prostate u PZZ
Doc dr Milan Žigić,
KC Banja Luka
12.35 - 13.00
Uloga glimepirida u prevenciji
kardiovaskularnih bolesti
Doc. dr Tamara Kovačević-Preradović,
KC Banja Luka
13.00 - 13.20
Ramipril u liječenju globalnog
kardiovaskularnog rizika
Mr sci dr Boros Goronja,
KC Banja luka
13.40 - 14.20
14.20 - 14.40
Aktuelno o venama
Mr sci dr Viktor Lastrić,
Poliklinika Lastrić, Zagreb
Uloga doktora porodične medicine
u skreningu melanoma
Prim dr Jadranko Bandić,
Predsjednik Balkanskog udruženja za dermatoskopiju,
ORS Hospital Beograd
Ručak
Nove GOLD smjernice i
njihova primjena u kliničkoj praksi
Dr Nataša Tanasković,
KC Banja Luka
Značaj smjernica za liječenje
Astme u ordinaciji porodičnog doktora
Dr Tanja Pavliško-Pekez,
IO Euripa
Prevalenca debljine u ambulanti porodične medicine
Prim Dr Radojka Perić,
Mr sc spor fiz. Ratko Perić,
Dom zdravlja Laktaši i Zavod za medicinu rada i sporta RS
14.40 - 15. 20
15.20 - 15.50
15.50 - 16. 15
16.15 - 16.35
Sindrom iritabilnogkolona
Mr Vedrana Kuzmić-Vrbanović
16.35 - 17.00
Sjednica Skupštine Udruženja
17.00 - 18.00
Kako ubiti suprugu i zašto?
“Gradsko pozorište” Jazavac” Banja Luka
19.00 - 20.00
Večera
20.00 - 21-00
Nedjelja, 04.11.2012. u sali DUNAV
Uticaj pretilnosti na dužinu i
učinak oboljelih od degenerativnih bolesti
Prim. dr. sci. Bećarević Munevera, JZU DZ Banovići
Prim dr Bećirović Duška, JZU Dom zdravlja Živinice
Dr Hasanović Izet, JZU Dom zdravlja Banovići
Bujić Saša, diplomirani fizioterapeut, JZU Dom zdravlja Banovići,
Značaj ranog otkrivanja strabizma
i refrakcionih anomalija u liječenju ambliopije
Dr Zorana Pavlović, dr Snežana Pandurević,
Opšta bolnica Doboj, Dom zdravlja Istočno Sarajevo
09.00 - 09.30
09.30 - 10.00
10.00 - 10.30
10.30 - 11.00
11.00 - 11.40
Učestalost anemije u dojenačkoj dobi
u zavisnosti od načina ishrane
dr Aleksandar Mijatović, dr Gordana Matić, dr Šukalo Mladen,
dr Mara Mitrić, dr Srđan Mijatović, dr Dijana Đukić,
DZ Bijeljina, DZ Banja Luka
Učestalost mekotkivne i koštano zglobne traume
Dr Vladilen Prodanović,
DZ Zvornik
Povratne informacije Wonca Beč 2012
dr Atijas Danijel
DZ Doboj
11.40 - 12.10
Update kliničkih vodiča RS
Dr sci Maja Račić, dr Srebrenka Kusmuk,
Katedra porodične medicine Med. Fakultet Foča
12.10 - 12.45
Kafe pauza
12.45 - 13.15
13.15 - 14.30
Učestalost skolioza kod djece
školskog uzrasta koja se bave sportom
Dr Snežana Milutinović-Matić, dr Nela Janjić, Dr Zora Zenić,
DZ Banja Luka
Ručak
Radionice
Potencijalni učesnici radionica treba da se prijave na stolu
za registraciju.
Maksimalan broj učesnika na radionici je 30.
Subota, 03.11.2012. u sali BOSNA
09.00 - 12.00
Menadžment akutnih i hroničnih rana
Iskustva sa menadžmentom rana
u Republici Hrvatskoj
dr. Tanja Pavliško-Pekez
Smjernice u liječenju rana
Mr sci dr. Aleksandar Gajić,
Miroslav Zotović Trapisti
Full concept L&R
Klaudija Basar
Terapija kompresijom
Siniša Mak
Debrisoft - predstavljanje novog proizvoda
Arijana Hadžiavdić
Wound Menager aplikacija
Doc dr Davor. Antonić,
Centar za plastičnu hirurgiju KB “Sveti duh”
Kako napisati naučni –stručni rad
Prof Siniša Ristić,
Medicinski fakultet Univerzitet Foča
12.00 - 13.30
Radioloska dijagnostika oboljenja dojke
Prof Siniša Ristić,
Med fakultet Univerzitet Foča
15.00 - 16.30
Nedjelja, 04.11.2012. u sali BOSNA
Uspješna komunikacija i rješavanje problema u timu
Prof Miljenko Bošković
Agencija Carpe Diem Samobor
Specifičnosti reanimacijskih postupaka kod djece
Prim Mr sci dr Renata Hadžić, šef edukativnog centra, Služba hitne
medicinske pomoći - Edukativni centar JZU Dom zdravlja Banja Luka
09.00 - 11.30
11.30 - 13.30
Posteri
Subota, 03.11.2012. u sali DUNAV
Teška astma
dr Srđan Mijatović, Dr.sci Zlatko Maksimović,
dr Aleksandra Mijatović, dr Dijana Dukić,
Dom zdravlja Bijeljina.
09.00 - 15.00
Ocjena regulacije Diabetes mellitus-a
dr Mladenko Rosić, Dr Zlatko Skerić
Dom zdravlja Prijedor.
Kvalitet života osoba sa osteoporozom
dr Milijana Đajić, dr Biljana Mlađenović
prof dr Gordana Tešanović, Mr sc dr Nataša Pilipović-Broćeta
Dom zdravlja Banja Luka
Bol u donjem dijelu leđa
dr sci dr Ljubomir Šormaz, Dr Žana Pećanac
Dom zdravlja Laktaši
Briga o zdravlju i prevenciji oboljenja
Gordana Papović Đukić, Slaviša Đukić, Brajana Nikolić,
Nada Mirković, Vesna Glišić
Dom zdravlja “Veljko Vlahović“ Vrbas, Klinički centar Vojvodine,
Klinika za infektivne bolesti, Novi Sad,
Zavod za zdravstvenu zaštitu radnika “Zastava“,
Kragujevac -Briga o zdravlju i prevenciji oboljenja
Kulturni sadržaj
Etno grupa “Iva”
Gradsko pozorište Jazavac”Kako ubitu suprugi i zašto?”
Zabavno-sportski program
Kurbalija bend
Welnes centar
Stoni tenis
Pikado
Kuglanje
Društvene igre
Download

Program konferencije VII Dani porodične medicine RS sa