KONFERENCIJA“ IX“ DANI PORODIČNE MEDICINE REPUBLIKE SRPSKE“
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM
PRO GRAM
10.-11.10 2014. ( petak i subota)
Banja Vrućica hotel "Kardial" , velika sala, Dunav
PETAK 10.10.2014.
16.00 – 18.00
Registracija učesnika
18.00 – 18.45
Svečano otvaranje konferencije
18.45 – 19.05
«Spasiti zdravlje ili od zdravlja
spasavati»
Prof. dr. Zoran Arsović Filizofski fakultet
B.Luka
19.05 – 19.25
Primarna HTA- klinička anatomija i
Finsko rješenje
Prof. dr. Goran Spasojević Medicinski
fakulter Banja Luka, prim dr Krneta
Milenko Banja Luka
19.25 – 19.45
09.30 – 09.45
Iskustva uvođenja insulina glarigina u TPM
Dr Gorica Đukanović,dz Zvornik
09.45 – 10.00
Najčešći znaci i simptomi hipertenzivne krize
Galić Brankica, Đerić Dijana, Ahmić Zemira,
Rajlić Daliborka, Popović Slavica, Pešević-Pajč
Jadranka, Banjanin Žana, Bajić Zorislava, Grabe
Milkica, Dom zdravlja Prijedor,Dom zdravlja
Laktaši, Medicinski Fakultet Banja Luka
10.00 – 10.15
Savremeni pristup u tretmanu demencija
Prof. dr. Duško Račić KC Banja Luka
10.15 – 10.45
19.45 – 20.10
Snaga Kine-suplement u ishrani
Dr Slavko Dunjić, Welmedic Gradiška
20.10 – 20.50
KOKTEL
SUBOTA 11.10.2014. sala Dunav
Radno predsedništvo
Dr Radojka Perić, drDaliborkaVukota-Railić, drGorica
Đukanović, dr Tanja Bošnjak
09.00 – 09.15
09.15 – 09.30
Mezym-kad se osjeti težina hrane u stomaku"
Prim. dr Miroslav Mitrović, specijalista interne
medicine, subspecijalista gastroenterolog i
hepatolog
10.45 – 11.05
Neurosonološki aspekti i terapija vertiga
Prof dr Vujković Zoran, Medicinski fakultet
B.Luka
11.05 – 11.25
Dileme u lječenju kašlja", Prof. dr Vesna
Bošnjak Petrović, spec. pulmologije, Beograd
11.25-11.45
Trimetacor (trimetazidin) u savremenoj
terapiji koronarne bolesti
Doc.dr.sci.med Jasmin Caluk
11.45 – 12.15
Kafe pauza
12.15-12.35
„ Zašto koristiti IPP, a ne ranitidin - Riješimo
Trigeminalna neuralgija-analiza slučajeva i
potupak liječenja Tijana Banduka, Žana Pećanac
Dom zdravlja Prijedor , Dom zdravlja Laktaši
Da li je akutni otitis media u djece
preventabilan?Dr Jorgovanka Drmončić Putica ,
Dr Zorica N.Živković , Dr Slaviša Radosavljević
Dječija klinika Medicinski fakultet Priština
Kosovska Mitrovica Srbija, Dom zdravlja Obilić,
Srbija
Lumbalni sindrom-iskustva iz Doma zdravlja
SmederevoAleksandra Jokić, Dubravka Švonja1
Mirko Jokić, Anđelka Arsenijević, Violeta Coni
Jocić,Dom zdravlja Smederevo,Opšta bolnica
„Sv.Luka“Smederevo
RFZZO-Filijala Smederev
dileme“Prof. dr. sci Miodrag N. Krstić,
gastroenterohepatolog, Klinički Centar Srbije,
Beograd
12.35 – 12.50
12.50 – 13.15
13.15 – 13.30
13.30 – 14.00
14.00 – 14.15
Matične ćelije, prenatalna dijagnostika i
revolucija u specifičnim testovima", dr Slađana
Bencun Vučenović i dr Nevena Kovačić
16.15-16.30
Upotreba benzodiazepama kod ambulantnih
bolesnika- dr Dragana Cvetković
Najčešće alergijske bolesti u ambulanti
porodične medicine
Radojka Perić, Mira Popović, Nataša Obradović,
Dom zdravlja Laktaši, Zavod za medicinu rada i
sporta Banja Luka
16.30-6.45
Prevalenca malignih bolesti u ambulantama
porodične medicine Doma zdravlja Doboj
Biljana Vukojević-Jelić,Dom zdravlja Doboj
16.45-17.00
Zastupljenost primjene eritropoetina
praćenje regulisanosti anemije kod dijalizn
pacijenata u Doboju.-dr Andrea Tomić. Slađan
Cvijanović, Daliborka Pejić, Nikolić- Dz Doboj
Primjena ektoina u terapiji alegijskog rhinitisa
– prikaz slučaja“ Mr Medić Madra
Nizak rast u djetinstvu i adolescenciji
Liječenje hormonom rasta
Dr Vesna Miljković pedijatar endokrinolog, prim.
Doc .dr Gordana Bukara-Radujković pedijatar
endokrinolog
17.00-17.15
Osiguranje od ljekarske odgovornosti
Dubravaka Zotović, Zagreb
Prikaz slučaja male hiruške intervencije u
ambulanti porodične medicine
-tretman inflamirane sebacealne cisteAleksandar LazićDom zdravlja Doboj
Zaključne diskusije, završna riječ i
7.15-17.30
podjela sertifikata
14.15 – 15.15
Ručak
Radno
predsedništvo: prof
dr Maja Račić
Doc dr Kosana
Stanetić,dr Atijas
Danijel
15.15 – 15.30
Njega pacijenata sa osteoartritisom
Dr Milena Arsenović-Dz Ugljevik
15.30 – 15.45
Zdravstvene navike i mentalni status
studenata Medicinskog fakulteta u Foči dr
Radica Todorović, Dz Han Pijesak
15.45 – 16.00
Procjena kvaliteta života pacijenata oboljelih
od DM tip 2 i degenerativnog reumatizma
Dr Marinela Đaković
16.00 – 16.15
Antropometrijske karakteristike učenika u
korelaciji sa ishranom i fizičkom aktivnosti
Dr Biljana Drljača
SUBOTA 11.10.2014.
Sala "Usora " - radionice:
09.00 – 14.00
EDUKACIJA EDUKATORA
1. Antikoagulantna terapija u PZZ u RS-u
Moderator : Dr sci.dr med. Kupresak Draško i mr sci dr Nataša Broćeta
Tema : Terapija Antikoagulantni lijekovima u RS
Uvodni gost: dr sci dr Zaim Jatic : Terapija antikoagulantni lijekovima u Kantonu
Sarajevo
Radionica 1.
Primarna i sekundaran prevencija mozdanog udara kod pacijenta sa atrijalnom
fibrilacijom (AF)
Doc. dr Boris Goronja
Pauza
Radionica 2.
Prevencija VTE u ortopedskoj hirurgiji
Dr Bojan Kuzmanović
Radionica 3.
Tretman duboke venske tromboze i plučne embolije sa antikoagulantni lijekovima
Dr Nebojša Milanović
Diskusija i Zaključci
SUBOTA 11.10.2014.
Sala " Posavina " - radionice:
09.00 – 10.30
1.Primjena tensa, terapijskog ultrazvuka i lasera u porodičnoj medicini
Hitna stanja u porodičnoj medicini
PEDAVAČ: dr Tanja Pavliško potpredsednik Wonca rural medicine
10.30 – 11.30
11.30 – 12.30
12.30-13.30
2.Kontinuirano mjerenje arterijske hipertenzije u ambulanti porodičnog doktora –iskustva iz
Hrvatske
PREDAVAČ:Dr Ivica Cvetković-specijalista porodične medicine
3.Menadžment urgentnih stanja u DM-u sa fokusom na hipoglikemiju
PREDAVAČI:mr sci dr Suzana Savić
Dr Marina Tomanić,endokrinolog
4. Primjena informodijagnostike i informoterapije u praksi ljekara porodične medicine
PREDAVAČ:dr.Jelena Ninkov,informoterapeut, predstavnik Medicinskog naučno-istraživačkog centra
,,INTERA",DiaCor
Download

KONFERENCIJA“ IX“ DANI PORODIČNE MEDICINE REPUBLIKE