ISSN Broj 1940-4537
VAŠA AP TEKA
Broj 19 • Septembar 2013. godine • Besplatan primjerak
Stručni časopis za farmaceutske i medicinske radnike
Tema broja
DIJAGNOSTIKA I LIJECENJE
OSTEOPOROZE
Intervju
Prirodna medicina
Tuzlafarm ostvario godišnje
poslovne planove
Bosna i Hercegovina
bi mogla dobiti prvu
banku koštane srži
Dermatološki i kozmeticki savjeti
Crvenilo lica
Poštovani čitaoci,
Haemovit® PLUS
Sadržaj
U ovom broju Vaše Apoteke želimo da naše poslovne saradike
i čitaoce upoznamo sa nekim novim dešavanjima u našoj firmi, te
smo stoga odlučili porazgovarati sa dr. Bahrudinom Hadžiefendićem,
novim direktorom Tuzlafarma i gospodinom Kenanom Tihićem,
izvršnim direktorom sektora Farmacije naše firme, koji su nas detaljnije upoznali s svim promjenama i dešavanjima u Tuzlafarmu.
Jedna od tih novina jeste da je Tuzlafarm postao ekskluzivni distributer i zastupnik turske kompanije Abdi Ibrahim, te Vam u rubrici Naši
poslovni partneri sa zadovoljstvom predstavljamo ovu kompaniju.
Rich in Iron, Vitamin B12, Zinc and Copper
People who suffer from iron-deficiency anaemia
People who follow a vegetarian diet
Women with heavy menstruation
Pregnant women
Također, naš sagovornik u ovom broju bila je gospođa Amela Sućeska,
projekt menadžer i predsjednica nevladine organizacije Mala. Naime,
nevladina organizacija Mala je pokrenula projekat formiranja banke
koštane srži u Bosni i Hercegovini, s obzirom da do sada u našoj zemlji nije bilo ovakve banke. Prema njihovim riječima, ovo je trenutno
najznačajniji projekat u Bosni i Hercegovini, jer će oboljeli od leukemije iz naše zemlje dobiti priliku za adekvatno liječenje.
Tema ovog broja Vaše Apoteke jeste osteoporoza, kao jedna od
najčešćih metaboličkih boleti kostiju u kojoj dominira razgradnja kosti što za posljedicu ima smanjenje koštane mase i narušavanje mikroarhitekture koštanog tkiva. U rubrici Medicina danas možete čitati
o Lupusu, bolesti koja dovodi do poremećaja odbrambene snage
organizma i o Reumatoidnom artritisu, hroničnoj, sistemskoj bolesti čije su glavne kliničke manifestacije poliartikularni, perzistentni,
simetrični i progresivni sinovitis, koji tokom vremena dovodi do
ireverzibilnog anatomskog oštećenja zglobova, nastanka deformacija, ankiloza i teškog invaliditeta bolesnika.
04 Intervju: Tuzlafarm ostvario
godišnje poslovne planove
08 Intervju: BiH bi mogla dobiti
prvu banku koštane srži
10 Policiklični aromatski ugljikovodici
14 ABDI Ibrahim
16 Osteoporoza
24 Muscoflex
27 Carski rez po Misgav-Ladachu
30 Lupus
32 Reumatoidni artritis
35Aboca
36 Crvenilo lica
čo
Arti ka
rkuma
Ku
Jetra su ogledalo našeg zdravlja.
slačak
Ma
Čuvajući jetru, čuvamo sebe!
U Ginekološkom kutku pišemo o Carskom rezu po Misgav-Ladachu, a
u rubrici Ishrana i zdravlje bavimo se temama poremećaja u prehrani,
gdje Vam predstavljamo članke vezane za pretilnost i anoreksiju, dva
najčešća oblika poremećaja u prehrani kod adolestenata. U vezi sa
ovim člancima u rubrici Zanimljivosti možete pročitati nešto više o
tome kako spriječiti pretilnost kod djece.
Pored navedenog, u ovom broju možete pročitati još mnoštvo interesantih tema, a ukoliko imate neke prijedloge ili želite surađivati sa
nama možete nas kontaktirati telefonom ili putem elektronske pošte.
38Pretilost
42 Poremećaji jedenja u adolescenciji - Anorexia nervosa
48Zanimljivosti
52 Nova medicinska istraživanja
Srdačan pozdrav,
Belma Kotorić
v
Sika ica
Žutika
“VAŠA APOTEKA” Broj 19.
IZDAVAČ
Tuzlafarm doo
Rudarska 71, 75000 Tuzla
Tel: +387 35 321 200
Fax: +387 35 321 221
www.tuzlafarm.com
[email protected]
58 Info kutak
DIREKTOR
Dr. Bahrudin Hadžiefendić
GLAVNA I ODGOVORNA
UREDNICA
Belma Kotorić, dipl. ecc.
REDAKCIJA
Rudarska 71, 75 000 Tuzla
Tel: +387 35 321 249
Fax: +387 35 310 811
[email protected]
STRUČNI KOLEGIJ:
Prof. Dr. Lejla Begić
Mr. Ph. Alma OmerhodžićHebibović
Dipl. ecc. Edin Hebibović
Dr. Bahrudin Hadžiefendić
Mr. Ph. Alma Hadžić
Mr. Ph. Sabina Mujkić
Štampa: OFF-SET, Tuzla
Tiraž: 3000
Priprema za štampu:
Tarik Ibrahimović
Besplatan primjerak lista.
Sva prava pridržana. Sadržaj
ove publikacije ne smije se
reproducirati ili prenositi
mehaničkim, elektronskim ili
drugim sredstvima bez pisane
dozvole izdavača.
3
www.demaxpharm.hr
Vaša apoteka, Broj 19
Intervju
Intervju: Dr. Bahrudin Hadžiefendić, direktor Tuzlafarma d.o.o i dipl.ecc. Kenan Tihić, izvršni direktor sektora Farmacija
Tuzlafarm ostvario
godišnje poslovne planove
Pripremila: Belma Kotorić, dipl.ecc.
Polako se približava kraj godine
i vrijeme je da se sumiraju rezultati koji su postignuti u 2013. godini koja je za našu kompaniju bila
itekako uspješna. Također nam je
zadovoljstvo da naše saradnike i
čitaoce upoznamo sa izmjenama
koje su se u prethodnom periodu
desile u našoj kompaniji. Naime, u
Tuzlafarmu je došlo do promjena u
menadžmentu, pa je tako dr. Bahrudin Hadžiefendić novi direktor
Tuzlafarma, Kenan Tihić novi izvršni
direktor sektora Farmacije, a Edin
Morankić sektora Medicine. Sve
ovo je bio povod za razgovor sa g.
Hadžiefendićem i g. Tihićem.
U Tuzlafarmu je u ovoj godini
došlo do mnogih promjena, kako
u menadžmentu, tako i u širenju
tržišta i poslovnih saradnji. Možete
li reći nešto više o tome?
Hadžiefendić: Kao što ste rekli u samoj organizaciji na nivou
menadžmenta Tuzlafarma došlo je
do određenih promjena u rukovodstvenoj strukturi, od rukovodećih
kadrova preko izvršnih u sektorima
Farmacija i Medicina. Sve organizacione promjene su donesene na
redovnim sastancima uprave firme
i čine jedno od jako dobrih rješenja
za dalje uspješno poslovanje naše
kompanije. U medicinskom dijelu
4
uspostavljene su i nove saradnje,
te potpisani ugovori sa kompanijama Dako, KriOvum, Polytech
Health&Aesthetics i drugim.
Tihić: Što se tiče novih poslovnih
saradnji u farmaceutskom dijelu,
Tuzlafarm je potpisao ekskluzivne
ugovore za distribuciju Muscoflex
caps. proizvođača Bilim Pharmaceuticals, kao i ekskluzivne ugovore o distribuciji sa turskim farmaceutskim kompanijama ABDI
Ibrahim i Kurtsan Pharmaceuticals,
te engleskom kompanijom Health
Aid.
Trenutno smo u pregovorima sa još
nekoliko kompanija, čije rezultate
očekujemo do kraja godine.
Bliži se kraj godine. Može li se
reći da je Tuzlafarm ostvario svoje
poslovne planove koji su bili planirani za ovu godinu?
Hadžiefendić: Kraj godine je pred
nama i mi kao kompanija možemo
reći sa zadovoljstvom da smo
poslovne planove koje smo postavili sebi na početku godine i
uprkos izuzetno teškoj ekonomskoj
situaciji uspjeli realizovati.
Tihić: Tuzlafarm je početkom
2013. godine značajno promijenio poslovnu politiku, unaprijed
planiravši promjene koje su najav-
ljene vezano za cijene asortimana,
pogotovo lijekova na esencijalnim
listama, te lijekova koji se plasiraju
putem tenderske prodaje.
Svjesno smo odustali od asortimana pojedinih kuća na kojima je
konkurencija bila prejaka, korigovali smo cjenovnu politiku, te smo
se okrenuli svojim kupcima kao, nakon pacijenata, najvažnijem dijelu
lanca prodaje farmaceutskog asortimana. Detaljno smo analizirali
tržište i poseban akcenat stavili na
asortiman, kreirali smo zalihe koje
su potrebne na tržištu i obezbjedili
kontinuiranu isporuku kupcima po
konkurentnim uslovima.
Kako gledate na farmaceutsko
tržište u 2013. godini i kakve
trendove očekujete s obzirom na
ekonomsku krizu koja je već nekoliko godina prisutna na tržištu BiH
i šire?
Tihić: Tržište lijekova u BiH, ali i šire,
je u osjetnom padu, čemu dodatno
doprinose i nedavne korekcije cijena na esencijalnim listama koje
su najavljene prije nekoliko godina,
te koje su naravno bile očekivane s
obzirom na stanje tržišta lijekova i
medicinskih sredstava.
Kriza koja se osjetila širom svijeta
utiče i na dostupnost određenih
proizvoda, a očekivati je da se
Hadžiefendić: Tuzlafarm je nastavio sa
angažovanjem
mladih, visoko obrazovanih kadrova u
svojim timovima, kako
u medicinskom tako i u
farmaceutskom sektoru.
Razlog tome je i
potpisivanje nekoliko
važnih i ekskluzivnih
ugovora sa evropskim i
svjetskim kompanijama
kao sto su: DAKO, ABDI
Ibrahim, Health Aid,
Polytech
Health&Aesthetics i
druge.
neke kompanije u skorije vrijeme
povuku sa našeg tržišta na kojem
su nestabilni tokovi novca i na kojima kapital nema mnogo prostora
za reprodukciju. Dodatni faktor
u destabilaciji tržišta ima i veliki
broj distributera na tržištu, tako
da je očekivati da se i tu situacija
značajno promijeni u skorije vrijeme.
U skladu sa navedenim, mi smo se
orjentisali na direktnu prodaju, što
je dovelo do znatno boljih rezultata
u poslovanju u 2013. godini.
Koji su najčešći problemi s kojima
se susrećete u radu?
Hadžiefendić: Jedan od glavnih
problema s kojim se susrećemo u
našem poslovanju jeste problem
naplate potraživanja prvenstveno
od Javnih zdravstvenih ustanova
širom Bosne i Hercegovine gdje
na plaćanje čekamo i do dvije godine. Drugi problem sa kojim se
susrećemo u radu je nelojalna
konkurencija na koju nailazimo na
javnim konkursima (tenderima), i
Dr. Bahrudin Hadžiefendić, direktor Tuzlafarma
to u vidu da se na tendere javljaju
firme koje se nikada nisu bavile
predmetom nabavke i još pri tome
redovno ulažu u 99% slučajeva
neosnovane žalbe koje na kraju
bivaju odbačene. Sam taj proces
zadaje velike probleme prije svega
ustanovama koje raspisuju tender,
a također i nama koji učestvujemo
jer se pojedini postupci prolongiraju i više od godinu dana.
jskih sredstava i lijekova. Dodatni
problem predstavljaju kompenzacije i nerealna konkurencija koja
se stvara putem istih.
Tihić: Složio bih se sa kolegom
Hadziefendićem da su najčešći
problemi vezani za naplatu asortimana plasiranog državnim institucijama, kao i sve manja fleksibilnost bankarskog sektora kao
i proizvođača za nabavku finansi-
Hadžiefendić:
Tuzlafarm
je
nastavio sa angažovanjem mladih, visoko obrazovanih kadrova u
svojim timovima, kako u medicinskom tako i u farmaceutskom sektoru. Razlog tome je i potpisivanje
nekoliko važnih i ekskluzivnih
Bitno je napomenuti da Tuzlafarm i u ovim kriznim vremenima
zapošljava nove mlade i talentovane ljude. Šta je po Vašem
mišljenju najbolji način motivisanja zaposlenih?
5
Vaša apoteka, Broj 19
Intervju
Najbolji način motivisanja zaposlenih, pored finansijskog u
čemu Tuzlafarm prati trendove na
tržištu rada, jeste da se radniku
kreira okruženje u kojem mu je
omogućeno da se dodatno edukuje, napreduje, te da se osjeća zadovoljnim, po čemu je Tuzlafarm
odavno prepoznatljiv na tržištu
BiH, što dokazuje i veliki broj bivših
uposlenika naše kompanije koji su
trenutno na vodećim pozicijama u
drugim farmaceutskim kompanijama.
Koji su planovi Tuzlafarma za 2014.
godinu i da li su možda u planu
neke promjene u načinu poslovanja Tuzlafarma?
Kenan Tihić, izvršni direktor sektora Farmacije
ugovora sa evropskim i svjetskim
kompanijama kao sto su: DAKO,
ABDI Ibrahim, Health Aid, Polytech
Health&Aesthetics i druge.
Treba naglasiti da raditi u Tuzlafarmu predstavlja jedno veliko
zadovoljstvo prije svega zato što
vlada jedna pozitivna motivirajuća
energija kod svih uposlenika i zato
što je u pitanju većina mladih i, sa
ponosom ističem, visoko obrazovanih ljudi, koji svojim znanjem i
vještinama doprinose dobrim rezultatima koje postižemo. Motivacija naših prvenstveno mladih kadrova je pored finansijskog i redovnog
obezbjeđenja, stalna i kontinuirana
edukacija u svim poljima, tj. sfera-
6
ma u kojima djelujemo. Naši ljudi
prolaze vrhunske treninge i edukacije širom Evrope i zadovoljstvo
mi je reći da na istim tim treninzima
i edukacijama dobivaju jako visoke
ocjene.
Tihić: Tuzlafarm je u 2013. godini
povećao broj zaposlenih zaposlivši
tri visokoobrazovana radnika na
neodređeno vrijeme. U skladu sa
poslovnim planovima i novim ugovorima koje potpisujemo sa renomiranim svjetskim kompanijama, u
planu je do kraja prvog kvartala
2014. godine da zaposlimo još tri
radnika medicinske i/ili ekonomske
struke.
Tihić: Pored planova vezanih za
asortiman kuća sa kojima smo
potpisali ekskluzivne ugovore o
distribuciji i čije proizvode uskoro
očekujemo na tržištu i koje predstavljamo u ovom broju magazina,
Tuzlafarm je u finalnoj fazi pregovora sa novim kućama čiji proizvodi
predstavljaju novitet na našem
tržištu, a koji su prilagođeni finansijskim mogućnostima potrošača.
Način poslovanja se neće značajno
mijenjati jer su sve bitne promjene
već urađene, ostaje još samo da se
dodatno angažujemo na terenu,
pogotovo u određenim regijama
gdje nismo ostvarivali značajne rezultate, što se posebno odnosi na
poslovanje povezanih pravnih lica
Sarajevofarm i Banjalukafarm plus.
7
Vaša apoteka, Broj 19
Intervju
Intervju: Amela Sućeska, projekt menadžer i predsjednica nevladine organizacije Mala, pokretač projekta
formiranja Banke koštane srži u BiH
Bosna i Hercegovina bi mogla
dobiti prvu banku koštane srži
Pripremila: Elvisa Morankić, dipl. žurn.
Akcijom vađenja uzoraka krvi za tipizacije, održanom ispred Sarajevske
katedrale, učinjen je prvi korak ka
formiranju bosanskohercegovačkog
registra banke koštane srži. Predstavnici NVO Mala s predstavnicima
Federalnog ministarstva zdravstva
potpisali su Sporazum o saradnji
na realizaciji projekta. Potpisali
su sporazum i sa Fondacijom “Ana
Rukavina” iz Hrvatske koja na
istom projektu radi već sedam godina. Sve to bio je povod našeg
razgovora sa gospođom Amelom
Sućeskom, projekt menadžericom
i predsjednicom nevladine organizacije Mala, koja je pokrenula projekt formiranja Banke koštane srži u
Bosni i Hercegovini.
Gospođo Sućeska, možete li
mi odgovoriti koliko je bilo
potrebno
vremena
da
se
od samog početka projekta
učini prvi korak ka formiranju
bosanskohercegovačkog registra
Banke koštane srži?
- Projekat je pokrenut prije dvije
godine, i na žalost, trebalo je mnogo
truda i rada da se institucije sistema ubijede u njegov značaj. Trebalo
je donijeti odgovarajuće pravilnike
za rad Banke koštane srži, koje smo
mi uradili i dostavili Federalnom
ministarstvu zdravstva. I danas postoje opstrukcije i odugovlačenja od
pojedinih institucija. Na svu sreću,
građani BiH su shvatili ovu priču
i podržavaju je, što je trenutno za
početak ovog značajnog projekta
nama i najbitnije.
8
Koliko oboljelih u BiH trenutno
čeka na transplantaciju koštane
srži i koliki značaj za njihovo
izliječenje predstavlja realizacija
ovog projekta?
- Potrebe BiH su oko 50 transplantacija na godišnjem nivou. BiH do
sada nije imala banku koštane
srži, zbog toga nije mogla postati
članicom Evropske i svjetske asocijacije banaka. Kada ovaj registar
postane član evropskih i svjetskih
organizacija onda će građani kojima je potrebna transplantacija
koštane srži to moći uraditi u BiH a
i transplantati iz cijelog svijeta će
nam biti dostupniji po povoljnijim
uvjetima i nižim cijenama. Sve to bi
za naše pacijente bio spas, jer bi u
tom slučaju transplantacija koštane
srži umjesto 300.000 eura koštala
50.00 eura i finansiralo bi je naše
zdravstvo.
je da se skupi što više donatora krvi
i da se obezbijede sredstva za tipizacije, čime bi BH Banka koštane
srži ušla u evropske i svjetske asocijacije Banaka koštane srži.
Formiranje bosanskohercegovačkog registra započelo je vađenjem
krvi od građana za tipizacije ispred
Sarajevske katedrale. Možete li
nam objasniti nastavak realizacije
ovog značajnog projekta?
- Mi smo godinu dana radili na
uređivanju legislative i propisa i
edukaciji stanovništva. Jer kada se
spomene banka koštane srži svi su
razmišljali o kičmenoj moždini, a
da bi se postalo donator potrebno
je kap krvi iz prsta. Naš plan je da
se aktivnosti vezane za davanje
krvnih uzoraka za formiranje registra Banke koštane srži nastave u
svim općinama u BiH. Cilj ove akcije
S obzirom da se tipizacija krvi još
uvijek ne može raditi u BiH, jer nijedna labaratorija nije certificirana
za to, u početku će se tipizacija raditi u Hrvatskoj, u KBC-u Rebro, sa
kojim je potpisan sporazum. Tipizirani nalaz se ubacuje u registar pod
šiframa i kada postoji dovoljan broj
donora, a prema posljednjim evropskim standarima to je oko 5.000
donora, ulazi se u evropske i svjetske asocijacije tako da onda naši
pacijenti mogu koristiti kompletnu
donorsku mrežu iz cijelog svijeta i
kao što sam već rekla, transplantaciju koštane srži uraditi po mnogo
povoljnijim cijenama.
Bosna i Hercegovina do sada nije imala banku koštane srži, zbog čega nije
mogla postati članicom Evropske i svjetske asocijacije banaka. NVO Mala pokrenula
je projekt formiranja banke koštane srži u Bosni i Hercegovini, te navode da je to
trenutno najznačajniji projekt u državi jer će njegovom realizacijom bh. stanovnici
oboljeli od leukemije, dobiti priliku za izliječenje. Cijena transplantacije koštane
srži trenutno košta 300.000 eura bez troškova poslije operacije. Formiranjem banke
koštane srži u Bosni i Hercegovini transplantacija bi koštala oko 50.000 eura.
Koje se aktivnosti rade na podizanju svijesti građana o potrebi
darivanja krvi za tipizaciju, a time
i formiranje registra banke koštane
srži u BiH?
-Do sada smo mnogo uradili na podizanju svijesti građana o potrebi
formiranja Banke koštane srži.
Održana su brojna predavanja, tribine, kampanje i medijske prezentacije projekta. Vrijeme će pokazati koliko smo svjesni važnosti
ovog projekta, ali ni u jednom momentu nemojemo zaboraviti da će
formiranje registra banke koštane
srži omogućiti liječenje brojnih
bolesti i spašavanje ljudskih života.
Na samom početku kampanje
Federalno ministarstvo zdravstva, Ministarstva zdravstva pojedinih kantona i općina, kao i niz
drugih institucija obećali su svoju
podršku. Koliko ste zadovoljni na
tom polju?
-Sa Federalnim ministarstvom
zdravstva smo potpisali Sporazum
o saradnji na realizaciji projekta i sa
ministrom Rusmirom Mesihovićem
imamo dobru saradnju i podršku.
Ne možemo izostaviti i načelnike
općina i premijere kantona. Velika
pomoć je i od BH Telecom-a i Lutrije bih. Ali sve je to nedovoljno,
jer je cijena jedne tipizacije krvnog
uzorka 400 eura i to su znatna sredstva koja se moraju obezbijediti da
bi se formirala Banka koštane srži.
Zbog toga imamo u planu organizovati i donatorske večeri. Gosti
će biti ambasadori projekta, vjerski
velikodostojnici, ugledni privrednici, fudbaleri reprezentacije BiH,
članovi diplomatskog kora, predstavnici zdravstvenog, kulturnog,
estradnog i sportskog miljea, koji će
nas sigurno u velikoj mjeri podržati
imajući u vidu da je to trenutno
najznačajniji projekt u državi. Uz
pomoć sponzora i donatora ja se
nadam da ćemo uspjeti to da finansiramo.
Sa Hrvatskom nastojimo da napravimo takav sporazum da jedan
dio i oni sponzorišu, te da cijena
bude nešto niža. Banka koštane srži
Hrvatske je čak ponudila da dok
ne budemo stekli sve uslove, da
tipizirani uzorci pod našom zastavom budu u sklopu njihove banke,
tako da čak i prije same registracije
banke možemo izaći na evropsko i
svjetsko tržište i da naši pacijenti
mogu koristiti te usluge.
Potpisali ste sporazum i sa Fondacijom “Ana Rukavina” iz Hrvatske koja na istom projektu radi već
sedam godina. O kakvoj saradnji je
riječ?
-Sa Udrugom Ana Rukavina je potpisan Sporazum o saradnji. Dobili
smo puno korisnih savjeta, uputa
i značajnih kontakata. U planu
su i zajedničke aktivnosti u cilju
prikupljanja sredstava i širenja
mreže donatora krvi. Tako da,
ukoliko sve bude realizirano prema planu, BiH vrlo brzo može imati
svoj registar potencijalnih donatora, vjerovatno u naredna dva
mjeseca.
9
Vaša apoteka, Broj 19
Novosti iz farmacije
POLICIKLICNI AROMATSKI
UGLJIKOVODICI (PAH)
Pišu: Mr. Ph. Sabina Mujkić, Tuzlafarm d.o.o
Mr. Ph. Emina Ajdaslić, Tuzlafarm d.o.o
Policiklički aromatski ugljikovodici
(PAH) predstavljaju grupu jedinjenja koja imaju zatvorene aromatske
prstenove. Obuhvataju polinuklearne aromatske ugljikovodike
(PNA), arene ili poliarene. Postoji
1896 mogućih struktura za PAH, koji
posjeduju od 2 do osam prstenova.
PAH se u okolišu transformiraju u
homociklične i heterociklične derivate koji sadrže atome azota, kisika
ili sumpora. Kada se velike grupe
aromatskih jedinjenja spoje sa PAH
nastaju poliaromatska jedinjenja
(PAC). Fluorantren, benzofluoranten
i benzopiran stavljeni su pod monitoring EU (European Union, Evropske Unije).
IZVORI POLICIKLIČNIH
AROMATSKIH
UGLJIKOVODIKA
Najvažniji izvori policikličkih aromatskih ugljikovodika povezani su
s ljudskom aktivnošću, premda u
okoliš mogu dospjeti i prirodnim
putem prilikom velikih šumskih
požara i vulkanskih erupcija. PAH
se emitiraju u okoliš tokom mnogobrojnih procesa kao što su proizvodnja uglja, sirove nafte, benzina
i drugih goriva, prirodnog plina te
proizvodnja teških i lakih metala
(željeza, čelika, aluminija). PAH
nastaju i prilikom spaljivanja otpada i raznih plastičnih masa u
nedopuštenim i nekontroliranim
uvjetima, a prisutni su i u ispušnim
10
plinovima motornih vozila. Emisije
PAH iz motornih vozila ovise o vrsti
motora, njegovu radu i opterećenju,
sastavu i vrsti goriva i ulja te starosti vozila.
Dizelska goriva emitiraju većinom
PAH manjih molekularnih masa,
dok benzinski motori ispuštaju
uglavnom PAH većih molekulskih
masa.
Kućna ložišta često su jedan od
glavnih izvora PAH u naseljima, osobito ako se kao gorivo koriste drvo
ili ugalj. Istraživanja su pokazala da
je stanovništvo gusto naseljenih
urbanih područja najizloženije
djelovanju policikličkih aromatskih ugljikovodika. Unatoč brojnim
mjerama poduzetim kako bi se reducirale razine onečišćenja u zraku,
pri čemu su fosilna goriva zamijenjena npr. prirodnim plinom ili uljem
za grijanje domaćinstava, koncentracije PAH i dalje rastu zbog porasta gustine stanovništva i porasta
broja motornih vozila. Jedna od
studija je ustamovila da su čestice
prisutne u ispušnim plinovima automobila manje od čestica koje se
mogu naći prilikom izgaranja uglja,
pa su kao takve opasnije za ljudsko zdravlje jer ulaze dublje u dišni
sustav.
Duhanski dim također sadrži
policikličke aromatske ugljikovodike. Osim putem zraka, ljudi
mogu biti izloženi policikličnim
aromatskim
ugljikovodicima
i
putem hrane. Povrće može biti kontaminirano PAH ako raste u kontaminiranom tlu, ili pak česticama iz
zraka. Policiklički aromatski ugljikovodici mogu biti prisutni i u vodenim organizmima gdje se oni s godinama akumuliraju, a hranidbenim
lancem PAH se prenose dalje sve
do čovjeka.
U toku termičke obrade i pripreme
hrane, kao što su pečenje, prženje,
pečenje na žaru i dimljenje također
dolazi do nastanka PAH koji se vežu
na hranu. Različiti načini pripreme
jela, vrsta ulja i masnoća koje se
koriste prilikom pripreme hrane,
kao i razni začini također su izvor
policikličnih aromatskih ugljikovodika. U područjima izvan industrijske zone i urbanih područja razine PAH u neobrađenoj hrani mogu
biti povišene kao posljedica kontaminiranja česticama donesenim
zrakom. U područjima u blizini industrijske zone razine PAH u povrću
deset su puta više nego u ruralnom
području. Pranjem povrća može se
ukloniti 50 % PAH s površine proizvoda, dok se PAH koji su se adsorbirali u dublje dijelove teže uklanjaju.
FIZIČKE OSOBINE
Fizičke
osobine
nabrojanih
policikličnih aromatskih ugljikovodika se mijenjaju sa njihovom
molekulskom masom. Pritisak para
PAH smanjuje se 11 redova magnitude kako broj prstenova raste od
Slika 1. Policiklični aromatski ugljikovodici
dva do sedam. Zbog visokog pritiska para naftalen teži ulasku u paru
iz okoliša.Veći PAH (sa tri ili četiri
prstena) će se zadržavati između
gasne i čvrste faze u okolišu. PAH
sa pet ili više prstenova se gotovo isključivo vezuju za čestice
čvrste faze. PAH sa dva i tri prstena
se najčešće nalaze u vodenom
okruženju, u otopljenom obliku, te
teže da se udruže sa otopljenim
organskim supstancama (DOM) i
čvrstim supstancama, kao što je
čađ.
Tendencija PAH da se akumuliraju
u tla i sedimente se povećava sa
povećanjem veličine molekule.
Particioni koeficijent tla/sedimenta
(Koc) je mjera tendencije jedinjenja
za dijeljenjem u prirodnoj organskoj materiji i čađi, tlu i sedminetima. Za PAH vrijednosti log Koc su
relativno visoke, te pokazuju jaku
tendenciju da tla i sedimenti postanu meta za PAH, iako se većina PAH
disperguje u atmosferi.
Hromatografsko razdvajanje je
primarno bazirano na razlikama u
fizičkim osobinama, uzimajući u
obzir promjenljivost policikličkih
aromatskih ugljikovodika. Hromatografija obuhvata uzorkovanje,
pripremu uzorka i analize. Kada se
PAH mjere kao grupa, kao pojedine
kolekcije uzoraka, ekstrakcija ili
analiza neće biti adekvatne metode.
POJAVLJIVANJE PAH
Koncentracija PAH u različitim dijelovima okoliša ovisi primarno od
izvora emisije, meteoroloških uslova, sezone i fizičkih osobina jedinjenja. Atmosferske padavine su
najveći izvor PAH za organizam i za
vodu. Koncentracija u vodi se može
kretati od ekstremno niske do jako
visoke, ovisno od stopivosti PAH u
vodi. Tipični koncentracioni nivo
je od 10 do 50 ng/L u podzemnim
vodama, pa sve do 50 do 25 250
ng/L u površinskim vodama, iako
jako zagađene vode često sadrže
mnogo veće koncentracije.
U zraku koncentracioni nivo je
manji, te iznosi od 1 pa do 10 ng/L,
ali zagađeni zrak može sadržavati
mnogo veće nivoe PAH. Npr., zrak
u podzemnoj željeznici sadrži 30
ng/L PAH zimi i 68 ng/L PAH ljeti.
Ukupna koncentracija PAH u kontaminiranom tlu i sedimentima u ruralnim područjima iznosi od 0,1 do
100 mg/kg. Veliko zadržavanje PAH
u tlu i sedimentima može ograničiti
njihovu bioraspoloživost, tako da
ukupna koncentracija određuje
tehniku ekstrakcije.
11
Vaša apoteka, Broj 19
Novosti iz farmacije
Općenito, metaboliti manjih PAH-ova sa dva do tri prstena pretežno se
izlučuju urinom, uglavnom kao konjugati glukuronske kiseline, dok se PAH-ovi veće
molekulske mase uglavnom izlučuju fecesom. PAH-metaboliti ne samo što su
transformacijski produkti, nego neki od njih posjeduju estrogena svojstva, a neki
se povezuju s mutagenim i kancerogenim efektima.
Nakon ulaska u ljudsko tijelo,
PAH-ovi podliježu nizu biotransformacijskih procesa. Tokom faze I
metabolizma PAH-ovi se oksidiraju
enzimima citokroma P450 i nastaju
visokoreaktivni epoksidni intermedijeri, koji se onda reduciraju
ili hidroliziraju u OH PAH-ove uz
pomoć enzima epoksid hidroksilaze. Izvorni PAH-ovi mogu se i direktno hidroksilirati bez formiranja
epoksidnog intermedijera. U fazi II
OH PAH- metaboliti konjugiraju s
glukuronskom ili sulfatom kiselinom
kako bi se olakšala detoksikacija i
Policiklični aromatski ugljikovodici
(PAH) nalaze se svugdje u okolišu kao
produkti pirolize organske tvari. Mnogi spojevi koji pripadaju toj skupini
spojeva određuju se u zraku, uzorcima
iz okoliša i u hrani, pogotovo u hrani
koja je pečena na žaru ili u dimljenim
proizvodima.
Glavni izvori PAH u okolišu su: toplina
koja nastaje grijanjem, proizvodnja
energije, pogtovo iz uglja, proizvodnja koksa, spaljivanje otpada i iz motornih vozila. U hrani je nađeno više
od 20 PAH spojeva, a više od 10 je
pokazivalo kancerogeno djelovanje
na eksperimentalnim životinjama
koje su unesene putem kože ili putem
hrane.
Benzapiren i drugi PAH spojevi su
potencijalni kancerogeni spojevi.
Oralnom aplikacijom putem hrane
benzapiren, benzantracen i 3-metilkolantren, dibenzantracen i dimetilbenzantracen su dokazani kao kancerogeni spojevi.
12
izlučivanje preko urina ili stolice.
Općenito, metaboliti manjih PAHova sa dva do tri prstena pretežno
se izlučuju urinom, uglavnom kao
konjugati glukuronske kiseline, dok
se PAH-ovi veće molekulske mase
uglavnom izlučuju fecesom. PAHmetaboliti ne samo što su transformacijski produkti, nego neki od
njih posjeduju estrogena svojstva,
a neki se povezuju s mutagenim i
kancerogenim efektima.
Važno je razumjeti i kinetiku
izlučivanja metabolita PAH-ova, a
ona se bolje može pratiti kontroliranim prehrambenim studijama
nego određivanjem profesionalne
izloženosti kod koje se ne može
potpuno znati stvarna izloženost i
primljena doza. Iako se kod prehrambenih studija ispitanicima daje
jednako pripravljena hrana, uočene
su interindividualne razlike u apsorpciji, metabolizmu i/ili izlučivanju
metabolita. Kod životinja većina
metabolita izlučuje se putem urina
i žuči također kao glukuronidni ili
sulfatni konjugati hidroksiliranih
metabolita, a PAH-ovi veće mole-
Mjerenje koncentracije benzapirena
se smatra kao pogodan podatak za
ocjenu ukupnog potencijala smjese
PAH spojeva.
brim osobinama separacije neophodno je koristiti prilikom analize kako bi
se dobile tačne i pouzdane informacije o pojedinim PAH komponentama.
PAH su jedni od najrasprostranjenijih
organskih polutanata, to su hemijska
jedinjenja sa dva ili više kondenzovanih prstenova benzena. Ne sadrže
heteroatome niti supstituente. Prirodni su sastojci neprerađenih petrohemijskih spojeva i nusprodukti su
pirolitičkih procesa.
Neke od metoda su već u širokoj primjeni, dok se druge tek najavljuju i za
čiju su širu primjenu potrebna daljnja ispitivanja njihovih mogućnosti.
Metoda koja pokazuje izvrsne
mogućnosti analize polarnih spojeva
u biološkim uzorcima i koja se nameće
kao vodeća svakako je tečna hromatografija povezana sa tandemskom
spektrometrijom masa. Danas se teži
sve bržim, jednostavnijim, jeftinijim i
po mogućnosti automatiziranim metodama ekstrakcije i pročišćavanja te
pouzdanim i osjetljivim metodama
detekcije i identifikacije analita.
U okolišu su prisutni u zraku, vezani
za čestičnu tvar ili slobodni; u vodi u
koju dospijevaju ispuštanjem otpadnih voda, nafte i gasa; u tlu, gdje su
prisutne najveće koncentracije.
Pažljivim proučavanjem profila PAH u
pojedinim područjima mogu se identificirati njihovi izvori i poduzeti koraci smanjivanja ili eliminacije njihove
emisije. Zbog štetnog uticaja PAH na
ljudski organizam javlja se i potreba
za njihovom analizom. Tehnike sa do-
Trendovi u budućnosti:
Multidimenzionalna tehnika separacije (dvodimenzionalna GC)
Direktna analiza
Multikompomentna analiza.
PAH mogu da induciraju kancer pluća, mokraćne bešike i kože.
Nekoliko PAH su klasificirani od strane Internacionalne agencije za
istraživanja raka (IARC) kao karcinogeni za ljude. Izlaganje visokim
nivoima PAH producira imunosupresivne efekte.
kulske mase fecesom. Ribe apsorbiraju PAH-ove preko škrga i
površine tijela, ali i hranom ili preko zagađenog sedimenta. Brzina
biotransformacije PAH-ova manje
molekulske mase je brža nego onih
veće mase. Brojni faktori utiču na
koncentraciju OH-PAH-ova u žuči
ribe, a to su vrsta i veličina ribe,
faktori okoliša, bioraspoloživost
i koncentracija izvornog PAH-a u
sedimentu. Žučni metaboliti PAHova se mogu koristiti kao biomarkeri, međutim volumen žuči raste
između obroka i žučni mjehur se
prazni nakon hranjenja, pa to može
dovesti do pogrešnih rezultata.
Smatra se da je dobro izmjeriti biliverdin u žuči prilikom uzorkovanja
ribe jer još uvijek postoji malo podataka o faktorima koji utječu na
rezultate te se još vode rasprave o
tome je li potrebno normalizirati rezultate. Također se preporučuje da
se žuč uzorkuje jedan ili dva dana
nakon hvatanja ribe kako bi se
omogućila akumulacija žuči.
TRANSFORMACIJA
OKOLIŠA I TOKSIČNOST
PAH su uglavnom nereaktivni i imaju
nisku akutnu toksičnost, dok degradacijom i transformacijom PAH-ovi
daju produkte sa značajnom mutagenosti i karcinogenosti.
PAH mogu da induciraju kancer
pluća, mokraćne bešike i kože.
Nekoliko PAH su klasificirani od
strane Internacionalne agencije za
istraživanja raka (IARC) kao karcinogeni za ljude. Izlaganje visokim
nivoima PAH producira imunosupresivne efekte.
PAH zahtijevaju metaboličku aktivaciju kako bi ispoljili svoje mutagene ili karcinogene efekte. Primarni mehanizam biotransformacije
PAH u organizmu je posredstvom
citohrom P450 monoaminooksigenaze, što dovodi do detoksifikacije i ekskrecije. Citohrom P450
1A1 svojim djelovanjem može aktivirati određene PAH, kao što je
benzopiren, što dovodi do stvaranja mutagenog diol epoksida, koji
je sposoban da formira DNK konjugate. Karcinogenost nitro-PAH
uključuje oksidaciju prstena i
redukciju nitro forme u N-hidroksiamino-PAH intermedijer, koji se
može vezati za DNK.
Stvaranje hidroksi-PAH metabolita
omogućava izlučivanje PAH-ova
iz viših organizama. PAH-ovi se
mogu koncentrirati ili akumulirati
u vodenim beskičmenjacima, kao
što su mekušci koji ne posjeduju
sposobnost biotransformacije, dok
ribe mogu efektivno biotransformirati PAH. PAH male molekulske mase
su često više biorazgradivi od onih
sa velikom masom, koji se snažno
vežu za tla, sedimente i čestice čađi
u okolišu. Uz pomoć bakterija, PAH
se mogu oksidirati inkorporacijom
molekularnog kisika u aromatski
prsten, čime dolazi do formiranja
hidroksi- ili dihidroksi - PAH. Daljna
oksidacija dovodi do stvaranja ketona, diona i kinonskih derivata i
karboksilnih kiselina.
Izlaganje PAH-ova UV zračenju
u vodenom okruženju pokazalo je da dolazi do produkcije
značajne fototoksičnosti za ribe
i beskičmenjake, jer dolazi do
formiranja
PAH-fotooksidativnih
produkata.
Općenito, degradirani produkti
PAH-ova u okolišu su mnogo polarniji od polaznih supstanci, te
su stoga i mnogo topiviji u vodi.
Nažalost, prisustvo glavnih degradiranih produkata se često ne
uzima u obzir prilikom analiza u
okolišu.
REGULACIJA
Ne postoji specifična regulacija u
smanjivanju nivoa PAH ili njihove
emisije u atmosferu. USEPA i EU su
odredile limite količine čestica materije (PM) u zraku. Ovo omogućava
indirektnu regulaciju PAH otkako se oni sve više udružuju sa
česticama zraka. EU grupa koja
radi sa policikličkim aromatskim
ugljikovodicima trenutno radi na
procjeni potrebe za programom
koji bi se bavio monitoring PAH u
atmosferi. 1984. godine Svjetska
Zdravstvena Organizacija (WHO)
odredila je maksimalno dozvoljeni
koncentracioni limit u vodi za piće
od 200 ng/L.
13
Vaša apoteka, Broj 19
Promotivni tekst
ABDI IBRAHIM
Kompanija Abdi Ibrahim osnovana
je 1912. godine kao mala farmaceutska laboratorija, 1919. otvorila
je svoju tvornicu, a od 2003. godine postao je vodeća kompanija
na turskom farmaceutskom tržištu.
Kao kompanija koja je u službi ljudi
i medicine već skoro 100 godina,
sa blizu 3500 kvalificiranih uposlenika i sa najbrojnijim sektorom
marketing-prodajnog osoblja, Abdi
Ibrahim je prva turska kompanija
koja je dospjela na listu 100 najboljih farmaceutskih kompanija u
svijetu.
U skladu s politikom društva,
kompanija uspješno prilagođava
stečena iskustva i znanja današnjim
uslovima, te omogućava održivi
razvoj. Osim toga, i dalje nastojimo
biti sve više i više uspješni ulaskom
na strana tržišta.
Pružamo farmaceutske usluge u
zdravstvenom sektoru koje su korisne u očuvanju zdravlja ljudi. Glavni
faktor sve boljeg i većeg učinka
kompanije jeste inovativnost. U
skladu s tim, kao stogodišnja kompanija, kroz naše poslovanje u
zemlji i inostranstvu i zahvaljujući
našem iskustvu kroz istraživanje
i razvoj, bili smo primjer uspješne
14
kompanije u sektoru farmacije.
Jako važan segment našeg poslovanja predstavlja naš Centar za
istraživanje i razvoj, najveći akreditirani ovakav centar u sektoru, gdje
radi više od 140 stručnjaka.
itetu proizvodnje od oko 350 miliona kutija i blizu 30 licenciranih
službenika, čime i postižemo uspjeh na međunarodnom tržištu, te izvozimo u više od 20 zemalja u četiri
glavne regije.
Stoga je jedan od osnovnih ciljeva
kompanije Abdi Ibrahim razvoj
generičkih lijekova, što nam pruža
mogućnosti da stvaramo promjene
u životima ljudi na bolje.
Poslovanjem i na nacionalnom i na
međunarodnom nivou, Abdi Ibrahim ne samo da ima za cilj licenciranje u Evropi i Sjevernoj Americi,
kroz nabavku licenci, ugovora za
ptoizvodnju i razvoj, nego i daljim
širenjem, odnosno ulaskom na druga strateška tržišta.
Osim toga, prenošenjem 5% našeg
godišnjeg prometa u Centar za
istraživanje i razvoj naglašavamo
važnost uvođenja inovacija u farmaceutskom sektoru, te održavamo
zdravu distribucijsku misiju kroz ravoj novih proizvoda u ovom centru.
Cilj da budemo globalni brend, kao
jedan od temeljnih principa vizije
kompanije Abdi Ibrahim, naveo nas
je da preuzmemo aktivniju ulogu
na međunarodnom tržištu.
S tim ciljem smo u predhodnih nekoliko godina ostvarili ogroman
uspjeh na međunarodnom tržištu,
a jedan od naših glavnih ciljeva
u godinama koje dolaze jeste
prevazići dosad ostvaren uspjeh.
Naša kompanija ima važan položaj
u sektoru zahvaljujući svom kapac-
Kompanija je ostvarila obim od
250 autorizacija za promet na
međunarodnom tržištu i ima više
od 200 zaposlenih širom svijeta.
Svoje poslovne aktivnosti fokusirali
smo na četiri glavna područja i izvozimo u više od 20 zemalja u svijetu.
U skladu sa svojim ciljevima, 2009.
godine smo u Londonu lokalizirali
posebno sjedište rukovodstva za
sve naše međunarodne djelatnosti.
Od ove godine naš ekskluzivni distributer i zastupnik za područje
Bosne i Hercegovine je kompanija
Tuzlafarm d.o.o Tuzla.
15
Vaša apoteka, Broj 19
Tema broja
DIJAGNOSTIKA I LIJECENJE
OSTEOPOROZE
Piše: Dr. Mario Križić, mr.med.sci.
Klinika za interne bolesti, UKC Tuzla
Osteoporoza predstavlja najčešću
metaboličku bolest kostiju u kojoj
dominira razgradnja kosti što za
posledicu ima smanjenje koštane
mase i narušavanje mikroarhitekture koštanog tkiva. Ovakva kost
odlikuje se smanjenjem koštane
snage, povećanjem fragilnosti i
uvećanim rizikom za nastanak frakture. Snagu kosti određuju koštana
mineralna gustina (bone mineral
density, BMD) i kvalitet kosti.
Na osnovu etiologije osteoporoza
je podeljena na primarnu i sekundarnu. Primarna se može javiti kod
oba pola nevezano za starosnu dob,
ali se najčešće javlja u postmenopauzalnih žena, a u starijem dobu i
kod muškaraca. Postmenopauzalna
osteoporoza je značajan svjetski
zdravstveni problem. Predpostavlja se da će 30 do 50% žena širom
svijeta u toku svog života doživjeti
frakturu. Nedostatak estrogena je
ključni faktor u patogenezi postmenopauzalne osteoporoze. Za razliku od primarne, sekundarna osteoporoza se javlja kao posljedica
nekih bolesti, stanja ili primjene
ljekova.
Faktori rizika za osteoporozu su:
• Rana hirurška ili prirodna menopauza (žene prije 45-te godine)
• Dokazan manjak estrogena
• Predmenopauzalna amenorea >
6 mjeseci (izuzimajući trudnoću)
• Histerektomija, sa barem jednim
sačuvanim jajnikom, prije 45-te
godine
16
• Tekuća ili planirana dugotrajna
oralna upotreba kortikosteroida
(> 7,5 mg prednisolona dnevno,
3 meseca ili više)
• Porodična istorija osteoporoze
(naročito fraktura kuka majke)
Predisponirajući faktori su:
• Nizak indeks tjelesne mase (< 19
kg/m2)
• Bolesti jetre i težak alkoholizam
• Slaba absorpcija hranljivih materija
• Tiroidna bolest
• Hipogonadizam kod muškaraca
• Primarni hiperparatireoidizam
• Reumatoidni artritis
• Hronična bubrežna insuficijencija
• Dugotrajno liječenje heparinom
Svjetska zdravstvena organizacija
definiše osteoporozu kao BMD koja
je 2,5 standardne devijacije (SD) i
više ispod prosječnih vrijednosti za
mladu, zdravu žensku, bijelu populaciju (T-skor). Normalna BMD je
ona koja odstupa od prosječnih vrijednosti za manje od 1 standardne
devijacije, odnosno T-skor do -1 SD.
Osteopenija je BMD čije smanjenje
iznosi u opsegu od 1 do 2,5 SD tj. Tskor je od 1 SD do -2.5 SD. Teška osteoporoza je sa istim vrijednostima
T-skora < -2,5 kao i osteoporoza,
ali je dodatno komplikovana frakturama.
BMD se izražava u gramima minerala po površini (g/cm2) ili po volumenu (g/cm3). Svaka individua ima
karakterističan maksimum (“peak”)
koštane mase i intenzitet koštanog
gubitka.
Kvalitet kosti je uslovljen arhitekturom, metabolizmom, nakupljanjem oštećenja (mikrofrakture) i
mineralizacijom.
Osteoporoza je značajan
faktor rizika za nastanak
frakture
Trenutno nema adekvatnog načina
za mjerenje ukupne koštane snage.
BMD se često koristi kao najpodesnije - aproksomativno mjerenje
i smatra se da predstavlja oko 70%
koštane snage. Bez obzira na sva
neslaganja vezana za odstupanja
BMD od normalnih vrijednosti
izraženih T-skorom, ovaj parametar
ostaje značajan kako za dijagnostiku osteoporoze, tako i za praćenje
terapijskih efekata.
Američka nacinalna fondacija za
osteoporozu (National Osteoporosis Fondation, NOF) je izdala preporuke za lečenje osteoporoze koje
su bazirane na vrednostima T-skora.
Prema ovim preporukama liječenje
treba započeti kod svake osobe
koja ima BMD na nivou osteopenije
i ima T-skor manji od -2 SD. Terapiju je neophodno odmah započeti i
kod pacijenata sa BMD (T-skor manjim od -1,5 SD) koji imaju prisutne i
neke od faktora rizika.
Osteoporotična fraktura je posledica traume u prisustvu smanjene koštane snage, čija se incidenca uvećava u prisustvu više
faktora
rizika.
Osteoporotična
fraktura može nastati kao posljedica teških padova, ali i lakog pada,
uobičajene aktivnosti, iznenadnog naprezanja ili blagog udarca. Značajno je napomenuti da
osteoporotična fraktura, posebno
frakture kičmenih pršljenova, mogu
biti i asimptomatske. Zbog svega
navedenog osteoporotične frakture imaju svoje kako medicinske
tako i socioekonomske implikacije. Kod svakog petog pacijenta sa
osteoporotičnom frakturom kuka
nakon godinu dana dolazi do smrtnog ishoda.
Osobe sa osteoporotičnom frakturom imaju teškoće u svakodnevnim životnim aktivnostima i
samo trećina pacijenata postiže
predhodni kvalitet života. Strah,
depresija i anksioznost su česti pratioci ovih stanja. Osteoporotična
fraktura tijela kičmenih pršljenova
definišu se kao smanjenje prednjeg kranio-kaudalnog dijametra za
više od 20%, odnosno najmanje
4 mm, što predstavlja radiološku,
istina
dosta
aproksimativnu
definiciju ovih osteoporotičnih
fraktura. Osobe sa vertebralnom
osteoporotičnom frakturom gube
najmanje 2 cm u visini.
bikonkavne i kompresivne (tasse-
gena, mala težina i indeks tjelesne
ment en galette). Najveću inci-
mase (BMI), osteoporoza u famil-
dencu imaju frakture od Th11 do
iji, pušenje i prethodne frakture.
L1, a potom po učestalosti sledi
Pored niske BMD, faktori rizika za
osteoporotične frakture Th8. Pos-
osteoporotične frakture su i sman-
toji i denzitometrijska definicija
jenje fizičke snage, poremećen vid,
osteoporotičnih fraktura i to su ta-
faktori okoline (npr. pokretni tepisi).
kozvane “prave” koje podrazume-
Također su bitni i faktori geometrije
vaju više od 25% smanjenja BMD
kosti – gracilnost, dužina vrata i di-
ili T-skor -4 SD i nesigurne (fake) sa
jafize femura.
20% smanjenja BMD ili T-skor -3
SD.
za osteoporozu je da se postavi
Glavni
Osteoporotična fraktura po obliku
mogu biti klinaste (engl. wedge),
Cilj evaluacije pacijenata sa rizikom
faktori
rizika
za
dijagnoza osteoporoze na bazi
frakturu
su:
procjene BMD, da se procijeni rizik
ženski pol, starost, deficit estro-
za osteoporotičnu frakturu i da se
osteoporotičnu
17
Vaša apoteka, Broj 19
Tema broja
Rentgenski snimci imaju ograničenu vrijednost u postavljanju dijagnoze
osteoporoze. Na osnovu rentgenskih snimaka ne može da se kvantifikuje masa
kosti niti mogu da se koriste za monitoring efekata terapije. Da bi se osteoporoza
detektovala na rentgenskom snimku, gubitak minerala u kosti mora da iznosi
najmanje 30%. Ipak, rentgenski snimci su od koristi za procenu
osteoporotičnih vertebralnih fraktura i deformiteta.
donese odluka o potrebi za terapijskim tretmanom. Anamneza i
fizikalni pregled su vrlo značajni u
procijeni rizika za osteoporotičnu
frakturu i uključuju procijenu gubitka visine i promjene u posturi.
Osnovni, najčešće korišteni metod za dijagnostiku osteoporoze i
predikciju rizika za osteoporotičnu
frakturu je procijena BMD koja
je
prevashodno
determinisana sadržajem minerala u kosti.
BMD visoko korelira sa kapacitetom nošenja težine na kuku i
kičmenom stubu i sa rizikom za
osteoporotičnu frakturu. Od svih
lokalizacija, mjerenje BMD na femuru i kičmenom stubu najbolje
predviđaju mogućnost nastanka
osteoporotičnih fraktura na navedenim mjestima na sekeletu.
U poslednje vreme se uvode nova
ultrazvučna (QUS) mjerenja BMD na
peti koja skoro jednako dobro vrše
predikciju osteoporotične frakture
na kuku i kičmenom stubu. Također,
u novije vrijeme se sugeriše da se
dijagnostika i liječenje osteoporoze temelje i na procjenama faktora
rizika, a ne samo na zasebnoj procijeni T-skora.
18
MJERENJE BMD
Rentgenski snimci imaju ograničenu
vrijednost u postavljanju dijagnoze
osteoporoze. Na osnovu rentgenskih snimaka ne može da se kvantifikuje masa kosti niti mogu da
se koriste za monitoring efekata
terapije. Da bi se osteoporoza detektovala na rentgenskom snimku,
gubitak minerala u kosti mora da
iznosi najmanje 30%. Ipak, rentgenski snimci su od koristi za procenu osteoporotičnih vertebralnih
fraktura i deformiteta.
Merenje BMD je za sada najbolji
metod da se identifikuju osobe sa
rizikom za nastanak osteoporotičnih
fraktura i potrebno ga je sprovesti
kod osoba sa bilo kojim od faktora
rizika. Što je niža BMD, veći je rizik
za nastanak osteoporotičnih fraktura. Ciljevi denzitometrije kostiju su:
otkrivanje pacijenata sa rizikom za
nastanak osteoporotične frakture,
potvrda prisustva osteoporoze,
praćenje odgovora pacijenata na
terapiju.
Denzitometriju kostiju je potrebno
uraditi kada postoji radiografski
dokaz osteopenije i/ili vertebralni
deformitet, podatak o prethodnoj
frakturi, gubitak visine, grudna kifoza i u prisustvu faktora rizika za
osteoporozu. Najzastupljenija i
najvjerodostojnija
dijagnostička
metoda
kojom
kvantitativno
procjenjujemo koštanu gustinu i
rizik za nastanak fraktura je absorpciometrija rentgenskih zraka dvostruke energije (Dual Energy X-ray
Absorpotiometry – DEXA). Ovaj metod emituje zanemarljivu količinu
radijacije, moguće je mjeriti BMD
na kičmi i kuku i ima opširne normalne referentne podatke.
Postoji mogućnost da BMD lumbalne kičme budu lažno velika
ukoliko pacijent ima kičmene osteofite, kompresivne frakture, skoliozu, sklerotične procese ili aortnu
kalcifikaciju, što izaziva teškoće u
dijagnostici i monitoringu liječenja.
Rezultati mjerenja BMD mogu da
se izraze kao odstupanja (u standardnim devijacijama) od srednje
gustine kosti mladih zdravih osoba
što predstavlja T-skor ili kao odstupanja od vrijednosti za populaciju
koja odgovara po godinama starosti
(Z-skor). Rizik za nastanka frakture
kuka se povećava za više od 2,5
puta za svaku standardnu devijaciju smanjenja BMD merene na kuku.
T-skor se koristi za postavljanje
dijagnoze osteopenije (niska gustina kosti) i osteoporoze, a Z skor
je važan u donošenju odluke o
agresivnosti lečenja.
Remodelovanje kosti se procenjuje
mjerenjem markera koštanog metabolizma u krvi i urinu. Međutim,
ovi markeri se još uvek ne koriste
kao standard za predikciju rizika za
osteoporotične frakture.
Mjerenje koštane gustine, identifikacija rizika za frakture i odluka
ko treba da se liječi su optimalni
ciljevi u evaluaciji pacijenata sa osteoporozom. Prevencija fraktura je
primarni cilj u liječenju pacijenata
sa osteoporozom.
Odrasle osobe sa vertebralnim frakturama, frakturama rebara, femura
ili distalne podlaktice treba takođe
da se što hitnije podvrgnu proceni
BMD radi započinjanja terapije.
PREVENCIJA
OSTEOPOROZE
Prestanak pušenja, izbjegavanje
prekomjernog konzumiranja alkohola, redovno vježbanje u skaldu sa
tjelesnom težinom sa što više kretanja, izbjegavanje prekomjernih
dijeta i vježbanja koje rezultira
amenorejom.
Adekvatni unos kalcijuma:
• pubertet i adolescentno doba
-1000 mg
• žene u predmenopauzi - 1000 mg
• trudnice - 1200-1500 mg
• dojilje - 1500-2000 mg
• žene u postmenopauzi - 1500
mg
Ako se unosi više od 500 mg suplementa kalcijuma, dozu treba podijeliti i bolje je konzumirati uveče.
Posebna pažnja treba da se obrati
na pacijente sa anamnezom o kamenu u bubregu. U tim slučajevima
rastvorljivi katjoni kalcijuma mogu
da budu bezbjedniji (npr. kalcijum
citrat). Neophodno je pratiti kalcijum u serumu i urinu naročito na
početku davanja kalcijuma.
Dnevne potrebe za vitaminom D
su: starost 18-49 godina 200 IU,
starost 50-60 godina 400 IU, i starost preko 70 godina 600 IU. Tokom
zimskih mjeseci svakome treba dodatnih 200 IU vitamina D dnevno.
Kod osoba sa rizikom za osteoporozu fizička aktivnost pri kojoj se aktivira cjelokupno tijelo (npr. hodanje) može da poveća masu kosti, ali
efekti su obično mali i traju samo u
periodu aktivnosti.
Terapija hormonskom substitucijom (HRT) kratkotrajno u ranoj postmenopauzi je sredstvo izbora za
prevenciju postmenopauznog gubitka kosti.
Kao intervencija druge linije za prevenciju osteoporoze preporučuju
se bisfosfonati.
LIJEČENJE OSTEOPOROZE
Indikacije za liječenje
Prije započinjanja terapije važno je:
identifikovati uzroke sekundarne
osteoporoze, npr. hiperparatireoidizam, upotreba alkohola, tiroidna
bolest i potrebno je isključiti druge
bolesti koje mogu da uzrokuju ili
potenciraju osteoporozu npr. osteomalacija ili malignitet (naročito
myeloma multiplex).
T-skor
Rizik od frakture
Djelovanje
T>-1,0
(normalno)
Nizak
Savjet za način života
T-1,0 do -2,5
(osteopenija)
Iznad prosjeka
Savet za način života
Kalcijum + vitamin D
HRT kod žena starosti
50-60 god.
Т<-2,5
(оsteoporoza)
Visok
Savjet za način života
Kalcijum + vitamin D
Liječenje
Veoma visok
Savjet za način života
Kontrola bola
Isključiti sekundarne
uzroke
Kalcijum + vitamin D
Liječenje
T<-2,5 plus
jedna ili više fraktura
(teška osteoporoza)
19
Vaša apoteka, Broj 19
Tema broja
Sve žene treba da dobiju savjete o koristi i rizicima od HRT u vrijeme menopauze,
tako da one mogu da donesu odluku na osnovu obavještenosti o njenoj primjeni.
Pokazalo se da HRT spriječava gubitak kosti i smanjuje rizik od osteoporotične
frakture kod žena sa osteoporozom. Također, HRT olakšava i simptome menopauze.
Terapija hormonskom substitucijom (HRT)
Sve žene treba da dobiju savjete
o koristi i rizicima od HRT u vrijeme menopauze, tako da one
mogu da donesu odluku na osnovu
obavještenosti o njenoj primjeni.
Pokazalo se da HRT spriječava
gubitak kosti i smanjuje rizik od
osteoporotične frakture kod žena
sa osteoporozom. Također, HRT
olakšava i simptome menopauze.
Dugotrajna HRT se dovodi u vezu sa
povećanim rizikom od kancera dojke i endometrijuma. Također postoji mali rizik od venskog tromboembolizma, uglavnom u toku prve
godine.
Kontraindikacije za HRT su: karcinom dojke i endometrijuma, akutna
bolest jetre, nedijagnostikovano
vaginalno krvarenje, raniji pulmonarni embolizam ili tromboza
unutrašnjih vena.
Tibolon
Tibolon je sintetički steroid sa
posebnim dejstvom na tkivo.
Olakšava simptome menopauze
i održava skeletni integritet, dok
u isto vrijeme ne stimuliše endometrijum i otuda ne izaziva ciklično
krvarenje. Posebno je pogodan kod
starijih žena koje ne tolerišu vaginalno krvarenje. Najbolje ga je izbjegavati u ranoj menopauzi. Efekti
20
na kardiovaskularnu bolest i incidencu fraktura su u fazi istraživanja.
Selektivni modulatori receptora estrogena (SERM)
prije jela, sa 200 ml vode i pacijent mora da bude u uspravnom
položaju.
Kalcijum i vitamin D
Raloksifen je druga generacija
SERM, odobren je za liječenje i prevenciju postmenopauzalne osteoporoze. Sprječava gubitak kosti na
svim mjestima i redukuje rizik od
vertebralnih fraktura za 30-50%.
Raloksifen ne stimuliše endometrijum niti izaziva vaginalno krvarenje. U kliničkim ispitavanjima koja
su u toku pokazao je redukciju novodijagnostikovanih kancera dojki.
Raloksifen nema efekat na menopauzalne simptome i zbog toga je
pogodan za žene u postmenopauzi
bez menopauzalnih simptoma.
Rizik od trombotskih događaja je
sličan onome kod HRT.
Neke studije su ukazale da suplement kalcijuma usporava ili
sprječava gubitak kosti, mada ima i
kontradiktornih rezultata.
Bisfosfonati (BF)
Smanjuju gubitak kosti kod žena
sa osteoporozom u postmenopauzi, ali se efekat razlikuje između
studija. Neke studije su pokazale
smanjenje učestalosti vertebralnih
Fx. Međutim, nije pokazan zaštitni
efekat za frakture kuka. Važno je
za vrijeme terapije redovno pratiti
nivoe kalcijuma u krvi i mokraći.
Ciklični etidronat (prva generacija BF) je odobren za prevenciju
i liječenje osteoporoze. Prevenira
gubitak kosti na lumbalnoj kičmi i
smanjuje rizik od novih vertebralnih fraktura. Alendronat (druga
generacija BF) zaustavlja dalji gubitak kosti i snižava incidencu fraktura na svim mjestima. Redukcija
fraktura kuka je oko od 50%. Risedronat (treća generacija BF) snižava
rizik od fraktura na kičmi i manje na
kuku. Absorpcija BF je slaba i zato
treba da se uzimaju 30–60 minuta
Izgleda da je najefikasniji kod starijih žena u menopauzi. Nedavne
studije su pokazale da suplementacija kalcijuma i vitamina D može
da redukuje učestalost fraktura za
20-30% kod starijh osoba. Zbog
toga se preporučuje slabo pokretnim ljudima u bolnicima, staračkim
domovima ili kod kuće.
Metaboliti vitamina D
(kalcitriol, alfakalcidol)
Druge mjere
Pažljivo sprovedeni programi vježbi
mogu da smanje rizik od novih fraktura i to poboljšanjem snage mišića
i posturalne stabilnosti. Fizioterapi-
jske procedure mogu da pomognu u
smanjenju hroničnog bola. Nošenje
štitnika za kukove može da smanji
rizik od fraktura kuka, naročito kod
starije populacije.
Glikokortikoidima indukovana OP (GIOP)
Terapija glikokortikoidima (GK)
može da izazove smanjenje BMD
što rezultira povećanim rizikom za
nastanak osteoporotičnih fraktura.
Pacijenti koji uzimaju visoku dozu
GK (>7,5 mg/dnevno), primjena
GK traje duže vrijeme (3 meseca
ili više), stariji od 65 godina su sa
posebno visokim rizikom i kod njih
treba započeti terapiju koja će prevenirati GIOP.
Najbrži i najveći gubitak BMD se
dešava na aksijalnom skeletu,
tokom prvih 6 meseci primjene
terapije. Obavezno uraditi DEXA
mjerenje BMD i ponoviti mjerenje
posle 12 meseci. Ako je gubitak
kosti veći od 4% na kičmi i/ili 7%
na kuku treba započeti liječenje. U
ovom slučaju BF su prva terapijska
opcija. Za osobe koje ne podnose
BF ili za mlade pacijente koji brinu
zbog sigurnosti, razmotriti opciju
terapije kalcitriolom (potreban je
redovan monitoring serumskog
kalcijuma).
U metaanalizi randomiziranih, kontrolisanih studija (RCTs) su razmatrani efekti liječenja osteoporoze
kalcijumom, vitaminom D, HRT-om,
alendronatom, risedronatom, raloksifenom i kalcitoninom. Ovi efekti
su evaluirani sa aspekta rizika od
vertebralnih i nevertebralnih fraktura, njihove učestalosti i gustine
kosti. Procjena očekivanog uticaja u
prevenciji i liječenju osteoporoze u
populaciji je dobijena korištenjem
potrebnog broja pacijenata za
liječenje (Number Needed to
Treat - NNT) kao reference. Kontraverzna pitanja u liječenju osteoporoze uključuju odabir pacijenata
kojima treba ponuditi liječenje i
preporučiti vrstu terapije. Stavove
o tome koga da liječe i sa kojom
terapijom ljekari treba da baziraju
na osnovu skorašnjih i sveobuhvatnih dokaza.
Vertebralne Fx
Vitamin D (hidroksilisani), kalcitonin, raloksifen i BF etidronat, risedronat i alendronat smanjuju incidencu vertebralnih fraktura. Efekti
redukcije vertebralnih fraktura su
najizraženiji za alendronat i risedronat.
HRT može takođe da redukuje vertebralne frakture. Studije ukazuju
na oko 25-50% redukcije frakture
kuka i 50% redukcije vertebralnih fraktura. Dokazana je značajna
redukcija u zbirnom relativnom
riziku od vertebralnih fraktura sa BF
(alendronatom, etidronatom, risedronatom), raloksifenom, kalcitoninom i vitaminom D. Zbirni relativni
21
Vaša apoteka, Broj 19
Tema broja
Broj pacijenata koje treba liječiti (NNT) da bi se sprječila vertebralna ili
nevertebralna fraktura je jedan od načina da se procijeni efekat liječenja. Na osnovu
poređenja efekata različitih lijekova na vertebralne ili nevertebralne frakture pokazalo
se da BF alendronat i risedronat imaju čvrste dokaze za svoju efikasnost. Druge
terapijske opcije kao što su HRT, vitamin D ili kalcitonin ne zadovoljavaju
stroge kriterijume kao alendronat ili risedronat.
tipova fraktura, kako fraktura kuka
tako i drugih nevertebralnih fraktura. Zbirna redukcija relativnog rizika
za nevertebralne frakture se odnosi
na sve takve frakture, uključujući
i kuk i veća je za alendronat nego
druge lijekove.
ili su uspravni barem 30 minuta prije obroka, kao strategiju za izbjegavanje ezofagealne ulceracije. Oni
koji smatraju da je takav zahtjev
neprijatan mogu da budu skloni
izboru drugog lijeka ili drugačijeg
režima doze. Ovo također pokazuje
izazov sa kojim se susreću ljekari u
podsticanju dugotrajne vezanosti
za liječenje osteoporoze.
Osteoporoza
BMD
Najveći efekti liječenja na BMD
lumbalne kičme su uočeni sa alendronatom i HRT, a manji efekti kod
liječenja sa risedronatom i etidronatom.
rizici od vertebralnih fraktura bili
su slični za većinu ljekova. Razlike
između redukcije relativnog rizika
u prevenciji i liječenju nisu dostigle statistički značaj ni za jednu od
terapija. Sa mnogim od terapija je
teško adekvatno procijeniti efekat
doze na vertebralne frakture.
Nevertebralne Fx
Postoje ubedljivi dokazi za redukciju nevertebralnih Fx za samo dva
leka - risedronat i alendronat.
Randomizirana ispitivanja sugerišu
da etidronat i raloksifen vjerovatno
imaju samo male, ako ih uopšte
imaju, efekte na nevertebralne
frakture. Nekonzistentni podaci
za kalcijum i kalcitonin pružaju
malo informacija. Vjerovatno je
da HRT redukuje i nevertebralne
frakture. Iskustvo sa raloksifenom,
22
koji redukuje vertebralne, ali ne i
nevertebralne frakture, sugeriše
produženu obazrivost u donošenju
bilo kakvih odluka o efektu HRT na
nevertebralne frakture.
Sa aspekta uticaja različitih doza lijekova na BMD konstatovan je veći
efekat sa većim dozama risedronata, alendronata i HRT, što nije bio
slučaj sa kalcijumom ili kalcitoninom.
Kao što je rečeno, alendronat i risedronat su bili jedine dve terapije
koje su imale značajne zbirne efekte
liječenja na redukciju nevertebralnih fraktura. Redukcija relativnog
rizika za frakture sa alendronatom
je oko 31%, a sa risedronatom oko
13%. Za oba lijeka, rezultati su
izuzetno konzistentni od studije do
studije. Te analize sugerišu manju
redukciju relativnog rizika za nevertebralne frakture kod pacijenata sa
većom, nasuprot onima sa manjom
gustinom kosti. Tako uticaj BF na
redukciju nevertebralnih fraktura
kod osoba sa niskim rizikom ostaje
za ispitivanje. Kod alendronata su
efekti liječenja bili slični kod svih
Duže trajanje liječenja sa alendronatom, risedronatom, raloksifenom
i HRT rezultiralo je većim efektima
na BMD lumbalne kičme. To nije bio
slučaj sa vitaminom D, kalcitoninom i kalcijumom. Efekat standardnog (nehidroksilisanog) vitamina D
na BMD bio je mnogo manji nego
kod hidroksilisanog. Postojala je
značajna razlika u BMD za cijelo
tijelo i podlakticu između standardnog i hidroksilisanog vitamina
D. Davanje alendronata sa većim
unosom kalcijuma (kombinovano
ishrana i suplement) imalo je veći
efekat na BMD lumbalne kičme u
poređenju sa nižim unosom kalcijuma.
Zdrava kost
Opservacione studije ukazuju da
je BMD povezana sa rizikom za
nastanak fraktura. Tako male do
srednje promene u BMD mogu da
budu povezane sa značajnim smanjenjem vertebralnih fraktura kao
što je viđeno kod terapije sa vitaminom D i raloksifenom.
BMD je bila od koristi u predviđanju
efekata terapije na incidencu vertebralnih fraktura, ali ne i na incidencu nevertebralnih fraktura.
Broj pacijenata koje treba liječiti
(NNT) da bi se sprječila vertebralna
ili nevertebralna fraktura je jedan
od načina da se procijeni efekat
liječenja. Na osnovu poređenja
efekata različitih lijekova na vertebralne ili nevertebralne frakture
pokazalo se da BF alendronat i
risedronat imaju čvrste dokaze za
Osteoporoza
svoju efikasnost. Druge terapijske
opcije kao što su HRT, vitamin D ili
kalcitonin ne zadovoljavaju stroge
kriterijume kao alendronat ili risedronat.
Odnos pacijenata prema drugim
zdravstvenim događajima tokom
terapije može da utiče na odluku
o liječenju. Na primer, žene koje
su ozbiljno zabrinute oko oboljevanja od kancera dojke mogu da
budu manje spremne da uzmu HRT
i preferiraju raloksifen. Pored toga
žene koje su zabrinute za potencijalno povećan rizik od venoznog
tromboembolizma mogu da odbiju
da uzimaju i HRT i raloksifen. Odnos
prema neprijatnostima u vezi sa
terapijom također mogu da utiču na
izbor terapije. Na primer, pacijenti
na terapiji bisfosfonatima moraju
uzeti svoju dnevnu dozu dok sjede
Stavovi pacijenata prema cijeni,
pogotovo u našim uslovima mogu
također da utiču na odluku kada
početi sa terapijom BF i koliko dugo
je sprovoditi. Glavne neizvjesnosti
ostaju što se tiče uticaja alendronata i risedronata kao i svih drugih
terapija na nevertebralne frakture
kod žena sa niskim rizikom, i oko
efekata dugotrajne terapije. Oni
koji su više osetljivi na pitanje cijene biće spremni da počnu tretman kasnije i prestaće sa terapijom
brže.
I dalje su prisutne dileme oko uticaja HRT na vertebralne i nevertebralne frakture, relativnog efekta
različitih terapija na vertebralne i
nevertebralne frakture, optimalnog
trajanja terapije antiresorptivnim
agensima. Odgovor na ova pitanja
treba da bude prioritet za dalje
istraživanje. Evidentno je da odluke
koje se tiču liječenja osteoporoze ostaju kompleksne i izazovne.
Također je jasno da su podaci iz
randomiziranih ispitivanja obezbedili veliki uvid u snagu dokaza za
efikasnost različitih terapija.
23
Vaša apoteka, Broj 19
Promotivni tekst
24
25
Vaša apoteka, Broj 19
Ginekološki kutak
CARSKI REZ PO
MISGAV-LADACH-u
Pišu: Prof.dr. Zlatan Fatušić, Dr.med.sci. Igor Hudić
Klinika za ginekologiju i akušerstvo, JZU UKC Tuzla
Ideja porođaja kroz trbušni zid
majke zalazi u davnu istoriju. Tako
je navodno, Zeus iz trbuha svoje
mrtve ljubavnice Semele izvadio
svog sina Dionisa. Postoji slična
priča po kojoj je Apollo ubio svoju
ljubavnicu Coronis, te da je iz njenog trbuha izvadio svoje dijete dok
je ona ležala na lomači. Također
postoji i vjerovanje da je Buda
izvađen iz trbuha majke 563. godine pne.
Iako predanja o carskom rezu postoje u mnogim narodima, nema
pisanih tragova o operaciji majke u
spisima starih Egipćana, Grka, Rimljana ili Arapskih liječnika. Međutim,
Hebrejski zakoni ukazuju da su
takve operacije njima bile poznate:
„...nije nužno da žena promatra
dane pročišćenja nakon uklanjanja
djeteta kroz zid trbuha...“. Mishnah,
prvo tumačenje hebrejske Biblije u
drugom stoljeću (135.-175. godine)
spominje operaciju nekoliko puta.
1500. godine Jacob Nufer je rezom
kroz trbušni zid porodio svoju suprugu koja je preživjela. Međutim,
definitivno prvi autentični izvještaj
o svjesno izvedenoj ovakvoj operaciji datira iz 1610. godine, prema
Trautmannu od Wittenberga.
Od tog vremena, uvedeno je bezbroj varijacija ovog postupka. Neke
varijacije odnose se na male pojedinosti u operaciji, dok neke druge predstavljaju značajne pomake
u operativnoj tehnici. Među
26
opstetričkim tehnikama, carski rez
je predstavljao dobro definiranu
proceduru i značajan napredak
ovih intervencija smatran je malo
vjerovatnim.
Tokom
posljednjih
nekoliko
desetljeća, ginekološke i opstetričke
operacije doživjele su nebrojeno
izvanrednih poboljšanja, kao što je
otvaranje prednjeg trbušnog zida
po Joel-Cohen-u. 1970. godine Joel-Cohen predstavio je inovativni
pristup pružajući alternativu i vertikalnim i različitim poprečnim rezovima na prednjem trbušnom zidu
(Pfannenstiel, Kustner, Cherney,
Mackendrot-Maylard, itd.). Filozofija
ove impresivne tehnike jeste da uzrokuje najmanje moguće oštećenje
tkiva, suzdržavanje od suvišnih koraka i izvođenje intervencije na najjednostavniji mogući način, kritički
razmatrajući svaki hiruški korak.
Ovo je manje traumatičan pristup
najstarijeg operativnog zahvata
u istoriji, što ga čini inovativnim i
vrijednim za korištenje u svakodnevnom bolničkom radu.
Misgav – Ladach carski rez, kao novi
pristup carskog reza znači sljedeće:
• Razlikuje se od tradicionalnog
postupka jer se prednji trbušni
zid otvara po Joel – Cohen-u;
• Šivanje maternice u jednom sloju;
• Ne zatvaranje visceralnog i parijetalnog peritoneuma.
Otvaranje prednjeg trbušnog zida
po Joel - Cochenu nudi mnoge
prednosti, kako za hirurga tako i
za pacijenticu. Gubitak krvi u toku
procedure je značajno manji u
odnosu na druge metode otvaranja
prednjeg trbušnog zida, a u većini
slučajeva hemostaza je nepotrebna
zbog bočnih trakcija krvnih sudova.
Ovaj metod otvaranja prednjeg
trbušnog zida je posebno efikasan
u slučaju urgentnih stanja, jer je
potrebno samo 50 sekundi za ulazak u trbušnu šupljinu i dolazak do
meternice. Tupo (prstima) poprečno
otvaranje parijatalnog peritoneuma
ima za cilj sprječavanje oštećena
mokraćnog mjehura.
Dokazano je da je zatvaranje uterusa u jednom sloju sigurno i time
se izbjegava nastanak ishemijske
narkoze. Želimo naglasiti da je
tradicionalna metoda zatvaranja
uterusa u dva sloja jednostavno
prenesena od tehnika koje se koriste za zatvaranje klasičnih uzdužnih
incizija i nije bila podvrgnuta
naučnoj provjeri valjanosti.
Komprese se ne stavljaju u trbušnu
šupljinu kako bi se smanjio rizik od
formiranja priraslica i da bi se izbjeglo umanjenje bakteriostatskih
svojstava plodove vode.
Misgav-Ladach carski rez
• Otvaranje prednjeg trbušnog
zida po Joel - Cohen-u
• Parijetalni peritoneum otvara se
tupo, poprečno
27
Vaša apoteka, Broj 19
Ginekološki kutak
Unatoč tome što je u nekoliko studija postavljena sumnja u prednosti
Misgav-Ladach metode carskog reza, uglavnom zbog veće mogućnosti nastanka
rupture maternice u pokušaju vaginalnog porođaja nakon carskog reza,
nije dokazana statistički značajno veća učestalost ove komplikacije
u poređenju sa drugim tehnikama carskog reza.
• Ne upotrebljavaju se intraabdominalne komprese
• Poprečna incizija donjeg segmenta maternice
• Ekstrakcija ploda
• Materica ušivena u jednom sloju
• Visceralni i parijetalni peritoneum otvoren
• Kontinuirano zatvaranje fascije
• Nekoliko (obično tri) razmaknutih
šavova na koži
Zarastanje peritoneuma razlikuje
se od zarastanja ostalih epitelnih
tkiva. Ponovna epitelizacija peritonejske površine nastaje istovremeno preko operativnog mjesta
jer mezotelijalne ćelije migriraju u
potporni matriks i istovremeno iniciraju više mjesta reparacije.
Ponovno uspostavljanje peritonejskog sloja uočava se u roku od
72 sata od operacije, a kompletna
popravka površine peritoneuma
obično se završi u roku od 5 do 8
dana. Unatoč ovim opažanjima,
šavovi na peritoneumu su i dalje
popularni među ginekolozima.
Zatvaranje visceralnog i parijetalni peritoneuma doista je opisa-
28
no u većini starijih ginekoloških
udžbenika. O razlozima ovog nepotrebnog hiruškog koraka se rijetko
raspravlja. Najčešća objašnjenja
jesu da se time trbušna šupljina
štiti od infekcija, da se poboljšava
oporavak tkiva ili kako bi se izbjeglo formiranje priraslica.
Ovi argumenti nisu podržani od
strane znanstvenih istraživanja, te
su u suprotnosti s eksperimentima
provedenim na životinjama.
Ove studije na životinjama su
praćene i kliničkim istraživanjima
(uključujući publikacije i sa naše
Klinike) koje su pokazale manje
komplikacija u ranom postoperativnom toku kod pacijentica
porođenih metodom carskog reza
po Misgav-Ladach-u (bez zatvaranja visceralnog i parijetalnog peritoneuma) u porođenju sa drugim
metodama carskog reza.
Najčešći uzrok intraperitonealnih
priraslica su prethodni operativni
zahvati. Operacije slijepog crijeva
i ginekološke operacije najčešći
su operativni zahvati povezani sa
formiranjem klinički značajnih pri-
raslica. Osim toga, prema nekim
studijama zaključeno je da šivanje
peritoneuma zapravo povećana
učestalost adhezija. Nema trenutnih podataka o postoperativnim
adhezijama kao komplikacijama
prethodnog carskog reza, osim
u članku Fatušić i Hudić, gdje je
dokazano da metoda carskog reza
po Misgav-Ladach-u povezana s
nižom učestalošću peritonealnih
priraslica u poređenju sa drugim
metodama carskog reza.
Dodatne prednosti Misgav-Ladach
metode carskog reza jeste smanjnje gubitaka krvi, kraće vrijeme
od incizije kože do rođenja djeteta,
kraće trajanje operacije, umanjena
postoperativna bol, manji febrilni
morbiditet, manje lokalne infekcije
rane, brži oporavak i kraći postoperativni oporavak u bolnici.
Unatoč tome što je u nekoliko
studija postavljena sumnja u prednosti Misgav-Ladach metode carskog reza, uglavnom zbog veće
mogućnosti
nastanka
rupture
maternice u pokušaju vaginalnog porođaja nakon carskog reza,
nije dokazana statistički značajno
veća učestalost ove komplikacije
u poređenju sa drugim tehnikama
carskog reza.
Na dan operacije koristi se intravenozna hidratacija. Prvog postoperativnog dana uklanja se kateter.
Ponovno konzumiranje tečnosti
moguće je 12 sati nakon oper-
acije. Lagana dijetalna ishrana je
dozvoljena prvog postoperativnog
dana, a regularna od drugog dana.
Ako se rad crijeva ne nastavi spontano do trećeg postoperativnog
dana propisuje se mali klistir.
Šavovi se uklanjaju petog do sedmog postoperativnog dana.
LITERATURA
1. Fatušić Z. Carskirez kroz historiju.
Fatušić Z, Historija ginekologije i porodiljstva. Tuzla: PrintCom, 2001:20818.
2. Toledo J, Giron JJ, Dominguey A, Kunnacherry J, Al Terkawi A. Laparotomies
in gynecology using the Joel-Cohen
technique. Med Univ Navarra 1981;
25:29-32.
9. Baker ER, D’Alton ME. Cesarean section birth and cesarean hysterectomy.
Clin Obstet Gynecol 1994; 37:806-15.
10. Larsen B, Davis B, Charles D. Critical
assessment of antibacterial properties
of human amniotic fluid. Gynecol Obstet Invest 1984; 18:100-4.
11. Irion O, Fournet N. Will you leave
the peritoneum open when performing
your next cesarean section? Contemp
Rev Obstet Gynaecol 1996; 8:209-12.
12. Duffy DM, Di Zerga GS. Is peritoneal
closure necessary? Obstet Gynecol
Surv 1994; 49:817-22.
13. Mc Donald MN, Elkins TE, Wortham
GF. Adhesion formation and prevention
after peritoneal injury and repair in the
rabbit. J Reprod Med 1988; 33:436-9.
14. Milewczyk M. Experimental studies
on the development of peritoneal adhesions in cases of suturing and nonsuturing of the parietal peritoneum in
rabbits. Ginekol Pol 1988; 60:1-6.
3. Duff P. Cesarean delivery and cesarean hysterectomy. Pauerstein CJ,
Clinical obstetrics. New York: J Wiley &
Sons, 1987; 883-921.
15. Tulandi T, Hum HS, Gefland MM.
Closure of laparotomy incisions with
or without peritoneal suturing and secondlook laparoscopy. Am J Obstet Gynecol 1988; 158:536-7.
4. Federici D, Lacelli B, Muggiasca L,
Agarossi A, Cipolla L, Conti M. Cesarean
section using Misgav-Ladach method.
Int J Gynaecol Obstet 1997; 57:273-9.
16. Hull DB, Varner MW. A randomized
study of closure of the peritoneum
at cesarean delivery. Obstet Gynecol
1991; 77:818-21.
5. Stark M. Adhesion free cesarean section. World J Surg 1993; 17: 419.
17. Pietrantoni M, Parsons MT, O’Brien
WF. Peritoneal closure or non-closure
at cesarean. Obstet Gynecol 1991;
77:293-6.
6. Stark M, Finkel AR. Comparison between the Joel-Cohen and Pfannenstiel incision in cesarean section. Eur
J Obstet. Gynecol Reprod Med 1994;
53;121-2.
18. Ellis H, Heddle R. Does the peritoneum need to be closed at laparotomy? Br J Surg 1977; 64:733-6.
7. Stark M, Chavkin Y, Kupfersztain C,
Guedj P, Finkel AR. Evaluation of combinations of procedures in cesarean
section. Int J Gynecol Obstet 1995;
48:273-6.
19. Diamond MP, de Cherney AH.
Pathogenesis of adhesion formation/
reformation: application of reproductive pelvic surgery. Microsurgery 1987;
8:103-7.
8. Durfee R. Cesarean section. Nichols
HD, Gynecologic and obstetric surgery. St. Louis: Mosby-Year Book, 1993:
1075-122.
20. Fatušić Z, Hudić I. Incidence of postoperative adhesions following MisgavLadach caesarean section – a compara-
tive study. J Matern Fetal Neonatal Med
2009; 22:157-60.
21. Hofmeyr JG, Novikova N, Mathai
M, Shah A. Techniques for cesarean
section. Am J Obstet Gynecol 2009;
201:431-44.
22. Mathai M, Hofmeyr GJ. Abdominal
surgical incision for cesarean section.
Cohrane Database Syst Rev 2007;
24:CD004453.
23. Kulaš T, Habek D, Karša M, BobićVuković M. Modified Misgav-Ladach
method for cesarean section: clinical experience. Gynecol Obstet Invest
2008; 65:222-6.
24. Poonam Baneerje B, Singh SN, Raina
A. The Misgav-Ladach method: a step
forward in operative technique of cesarean section. Kathmandu Univ Med J
2006; 4:198-202.
25. Belći D, Kos M, Zoričić D, Kuharić L,
Silvar A, Begić-Razem E, Grdinić I. Comparative study of the Misgav-Ladach
and traditional Pfannenstiel surgical
techniques for cesarean section. Minerva Ginecol 2007; 59:231-40.
26. Hofmeyr GJ, Mathai M, Shah A, Novikova N. Techniques for cesarean section. Cochrane Eatabase Syst Rev 2008;
23:CD004662.
27. Fatušić Z, Kurjak A, Jašarević E,
Hafner T. The Misgav-Ladach method
– a step forward in operative technique in obstetrics. J Perinat Med 2003;
31:395-8.
28. Habek D, Kulaš T, Karša M. The Misgav-Ladach method for cesarean section. Acta Med Croatica 2007; 61:15360.
29. Scholz HS, Petru E, Tamussino K,
Winter R. Wound rupture after MisgavLadach cesarean section: a case report.
Gynakol Geburtshilfliche Rundsch
2004; 44:238-9.
30. Kasum M. Carski rez. Kuvačić I, Kurjak A, Đelmiš J. Porodništvo. Zagreb:
Medicinska naklada, 2009: 482-9.
29
Vaša apoteka, Broj 19
Medicina danas
LUPUS
Piše: Dr. Mario Križić, mr.med.sci.
Klinika za interne bolesti, JZU UKC Tuzla
Lupus je bolest u kojoj je
poremećen normalan imunitet (odbrambene snage) organizma. Pacijent proizvodi velike količine krvnih
bjelančevina, zvanih antitijela, a
ove, direktno ili indirektno, uzrokuju probleme u bilo kojem organu u
tijelu. Time je lupus, na određeni
način, krvni poremećaj. Ovi proteini
mogu završiti npr. u koži, uzrokujući
spektar kožnih osipa ili se istaložiti
na zidove krvnih sudova, odlagati u
bubrezima, mozgu, plućima i zglobovima. Najčešće obolijevaju mlađe
žene, između deset i dvadeset godina starosti. Devet puta je bolest
češća u žena nego u muškaraca.
TIPOVI LUPUSA
Nakon konfuzije zbog mnogih
različitih bolesti koje su nazivane
lupusom, danas u praksi termin je
rezervisan za dva međusobno povezana tipa:
• Sistemski lupus, koji se tako zove
jer pogađa unutrašnje organe,
daje blagi osip ili crvenilo lica, i
• Diskoidni lupus koji, s dru-
ge strane, obično uzrokuje
mnogo naglašenije, a nekad i
ožiljavajuće osipe lica, a može rezultirati i teškim gubitkom kose i
ožiljavanjem skalpa. Uprkos težini
kožnog osipa, diskoidni lupus
paradoksalno daje malo ili uopšte
ne uzrokuje bolest unutrašnjih
organa. Obično se kaže da je 5%
pacijenata sa diskoidnim lupusom razvilo sistemski atak nekad
tokom života.
KLINIČKE KARAKTERISTIKE
LUPUSA
Lupus je oboljenje sa mnogo
različitih karakteristika. Može napasti agresivno kao akutna i teška
bolest, ili tiho se provlačiti nedijagnosticiran tokom mnogo godina.
Alternativno, može postojati i kao
prolazna bolest.
Ranija dijagnoza i savremena terapija za većinu pacijenata povoljno
utiče na prognozu bolesti i svakako
na kvalitet života. Obzirom da se
lupus ispoljava heterogeno, neophodno je veliko znanje i iskustvo
Glavne kliničke osobine lupusa
Približni procenat
Bol u zglobovima i mišićima
95
Osipi po koži
80
Povišena tjelesna temperatura
50-70
Bol u prsima (posebno pleuritis)
30-50
Glavobolje, depresija i sl.
30-50
Upala bubrega
10-50
30
ljekara da ga prepozna. Educiran
ljekar je u prilici da sumnju na ovu
bolest bolesnika blagovremno uputi
reumatologu.
Nalaz niske koncentracije komplementa u krvi je indirektan dokaz da
u krvi cirkulšu potencijalno štetni
kompleksi.
IMUNOLOŠKI TESTOVI
NEOPHODNI ZA
ODREĐIVANJE
AKTIVNOSTI LUPUSA
Krvna slika
Anemija je česta u lupusu i može
biti posljedica djelovanja više
različitih faktora. Povremeno pada
broj trombocita (krvnih pločica),
što dovede do pojave «purpure»
- malih crvenih tačkica krvarenja u
koži. Sedimentacija eritrocita (SE) je
test ovisan o vremenu koji se široko
koristi u medicini kao opšti vodič za
aktivnost oboljenja. Nije specifična
za lupus, ali kao i u slučaju povišene
tjelesne temoerature u djece daje
uvid u prisustvo upale. Normalna
sedimentacija eritrocita je ispod 30,
a u aktivnom lupusu može ići i preko
100.
Lupus može u velike većine pacijenata biti dijagnosticiran prilično precizno pomoću nalaza krvi. Najbitnije
za aktivni lupus je nalaz spektra antitijela u krvi (grupa bjelančevina)
koji imaju osobinu da reaguju protiv
različitih struktura u jezgri ćelije.
Antinuklearna antitijela (ANA)
ANA test je prosto staromodniji i
manje senzitivan metod traženja.
Također uzima dosta vremena i
uglavnom je napušten. ANA test
je jeftin, jednostavan i dostupan u
većini boljih laboratorija i bolnica.
Anti DNK antitijela
Na početku ovog opisa lupusa
objašnjeno je da cirkulirajuća antitijela doprinose oštećenju funkcije različitih organa. Godinama su
israživači pokušavali razviti metode
za pouzdano mjerenja kompleksa
anttitijela i antigena (npr. DNK) u krvotoku, ali do danas nije pronađen
savršen test.
Neki kompleksi ponašaju se kao
upijač i na sebe privlače jednu komponentu krvi, tzv. komplement.
Funkcija bubrega
Moguće važan test u lupusu je
analiza urina. Najčešći i obično najraniji znak upale bubrega je prisustvo bjelančevina u urinu, a može se
naći jednostavnim testovima, dok
je za precizno određivanje količine
bjelančevina bolji 24-satni uzorak
urina. Drugi važan test je pregled
urina pod mikroskopom da bi se
pronašle ćelije - još jedan vodič za
upalu. Ako je bilo kakvoga oštećenja
u filtracionoj funkciji bubrega,
određene hemikalije koje sadrže
azot (urea i kreatinin) gomilaju se u
krvi. Njihove koncentracije u krvi su
važna pomoć u praćenju stanja.
Funkcija jetre
Jetra je rijetko pogođena u lupusu,
iako drugi faktori poput lijekova i
virusa mogu uzrokovati privremene
promjene u funkciji jetre.
kao i na ona koja se rjeđe postavljaju, a razlog je upravo nedostatak
informacija o ovoj bolesti.
DIJAGNOZA I ZNAČAJ
RANE DIJAGNOZE
Educiran pacijent u stanju je da
pravovremeno prepozna simptome
i bude aktivan učesnik u liječenju i
prevenciji komplikacija.
Dijagnoza lupusa se postavlja na
osnovu revidiranih ACR kriterija iz
1997. koji podrazumijevaju 4 kriterija od 11 za postavljanje dijagnoze bolesti. Na vrijeme prepoznati,
pravilno liječiti i kontrolisati bolest
moguće je samo u punoj saradnji
reumatologa, ljekara drugih specijalnosti i samog pacijenta. Zato se
pojavila potreba za priručnikom koji
će, jezikom pacijenta, dati odgovore
na najčešća pitanja vezana za lupus,
Iskreno se nadamo da će ovaj
priručnik pomoći pacijentima sa
lupusom, njihovim porodicama kao
i zdravstvenim radnicima da bolest
pravovremeno prepoznaju i aktivno učestvuju u liječenju i kontroli
ove hronične bolesti i na taj način
spriječe ili odgode nastanak komplikacija. Korisno je posavjetovati se
sa reumatologom za sve ono što nije
dovoljno jasno, a u ovom priručniku
nije spomenuto ili objašnjeno.
31
Vaša apoteka, Broj 19
Medicina danas
RHEUMATOID ARTHRITIS
Piše: Dr. Mario Križić, mr.med.sci.
Klinika za interne bolesti, JZU UKC Tuzla
Prva izdvajanja reumatoidnog artritisa u poseban patološki entitet
pojavljuje se u medicinskoj literaturi u XVIII vijeku. Garrod (1859) je
prvi upotrebio naziv „reumatoidni
artritis“ termin koji se održao do danas. Waaler-ovo otkriće IgM reumatoidnog faktora, prvog imunološkog
markera, u krvi ovih bolesnika
1940. godine bilo je otkriće koje
je olakšalo razlikovanje reumatoidnog artritisa od drugih oblika
hronične upale zglobova.
ACR kriterijumi (American College
of Rheumatology, Arnett i sard.
1988):
1. Jutarnja ukočenost duža od jednog sata više od šest nedelja,
2. Artritis bar tri grupe zglobova sa
mekotkivnim otokom ili eksudacijom duže od šest nedelja,
3. Artritis zglobova šake, ručja, metakarpofalngealnih (MCP), proksimalnih interfalangealnih (PIP)
zglobova duže od šest nedelja,
4. Simetrični artritis bar jedne
grupe zglobova duže od šest nedelja,
5. Reumatoidni čvorići verificirani
od strane ljekara,
6. Reumatoidni faktor (RF) u serumu,
7. Radiografske promjene tipične
za RA
Reumatoidni artritis je hronična,
inflamacijska, sistemska bolest čije
su glavne kliničke manifestacije poliartikularni, perzistentni, simetrični
32
i progresivni sinovitis koji tokom
vremena dovodi do ireverzibilnog
anatomskog oštećenja zglobova,
nastanka deformacija, ankiloza i
teškog invaliditeta bolesnika.
Prema definiciji reumatoidni artritis
spada u sistemska oboljenja pa su
česte i vanzglobne manifestacije
(vaskulitis, serositis, reumatoidni
čvorići, limfadenopatija, amiloido-
za) i promjene na drugima organima koje su sastavni dio oboljenja.
Najčešći tipičan početak reumatoidnog artritisa je postepen, sa
razvojem simptoma u toku nekoliko nedelja. Postepeno se javlja
bol, ukočenost i otok malih sitnih
zglobova šaka i stopala, najčešće u
žena srednje životne dobi. Naravno
ovo je jedan od mogućih početaka
bolesti.
U oko 10% bolesnika palindromski
reumatizam prethodi mjesecima
ili godinama početku hroničnog
oboljenja. Takođe je moguć i akutni
poliartikularni početak u toku nekoliko dana, dok je akutni monartikularni izuzetno rijedak. Najčešće
su prvo zahvaćeni zglobovi na
prstima šaka (40%), stopala (20%),
ramena (20%) i ručja (15%). Poliartikularni sinovitis malih zglobova šaka i stopala sa simetričnom
lokalizacijom uz poštedu distalnih interfalangelanih zglobova je
najtipičnija pojedinačna odlika
reumatoidnog artritisa. Zglobne
manifestacije reumatoidnog artritisa se mogu podijeliti u dvije
grupe, reverzibilne simptome i
znake i ireverzibilne u koje spadaju
strukturalna oštećenja izazvana
sinovitisom. Jutarnja ukočenost
koja traje preko 60 minuta je važan
simptom za postavljanje dijagnoze.
Dužina jutarnje ukočenosti zavisi
Liječenje reumatoidnog artritisa manje
učinkovito u pretilih bolesnika
Prema rezultatima istraživanja
provedenog na gotovo 350 bolesnika s reumatoidnim artritisom,
izgleda da bolesnici s prekomjernom tjelesnom težinom i pretili bolesnici imaju manju vjerojatnost da će ući u remisiju u
ranim fazama bolesti, te trebaju
dulje liječenje nego bolesnici s
normalnom tjelesnom težinom.
Istraživanje je pokazalo da je
12 mjeseci od početka liječenja
reumatoidnog artritisa veći procenat pretilih bolesnika bio i
dalje na anti-TNF terapiji, te da
je kod njih terapija bila 2,4 puta
dulja. Rezultati ovog istraživanja
dodatno osnažuju tvrdnju o
vezi pretilosti i upale, ističu
stručnjaci.
Isto tako, očito je da je tjelesna
težina jedna od promjenjivih
varijabli koja utječe na ishod
liječenja reumatoidnog artritisa.
Stoga je izuzetno bitno da bolesnici s reumatoidnim artritisom,
koji imaju prekomjernu tjelesnu
težinu, skinu suvišne kilograme
kako bi njihovo liječenje bilo
uspješnije.
Reumatoidni artritis se javlja
kod oko 1% osoba, te uzrokuje
bol, ukočenost i oteknuće zglobova, a u kasnijim fazama bolesti može doći do deformacija i
nepravilnog položaja zglobova.
(Izvor: European League Against
Rheumatism)
33
Vaša apoteka, Broj 19
Medicina danas
Promotivni tekst
Reumatoidni artritis liječi se lijekovima i promjenom
načina života. Za uklanjanje boli i usporenje
progresije oboljenja koriste se mnogi preparati, ali još
nema specifične uzročne terapije. Cilj većine terapija
lijekovima je dugoročno smanjenje upalnog procesa,
sprečavanje oštećenja kostiju i ligamenata zglobova,
očuvanje pokretljivosti.
od stepena sinovijske inflamacije
i isčezava u ranoj fazi remisije. Jutarnja ukočenost je izazvana edemom sinovije i periartikularnih
struktura. Ovaj parametar je važan
kako za praćenje kliničkog toka
tako i procjene stepena aktivnosti
bolesti.
Rreumatoidni artritis u većine
oboljelih ima izrazito progresivan tok, nastaju teška oštećenja
lokomotornog aparata s deformacijama zglobova i propadanjem mišića, što znatno može ne
samo umanjiti radnu sposobnost
nego i sposobnost bolesnika za
obavljane osnovnih svakodnevnih
aktivnosti, razvija se teška invalidnost i ovisnost o pomoći druge
osobe. Epidemiološka istraživanja
su pokazala da pojava bolesti nema
sezonski karakter, ne zavisi od geografske širine i klime, i nije povezana sa njima.
Krajem
pedesetih
godina
zabilježeno je da svaki sedmi bolesnik, koji se prvi put javi liječniku
primarne zdravstvene zaštite, dola-
34
zi zbog oboljenja lokomotornog
aparata. Danas se prema podacima
zdravstveno invalidskog osiguranja zna da bolesti lokomotornog
aparata zauzimaju gotovo 10%
svih prvih pregleda i da u ukupnom
broju izgubljenih radnih dana čine
9%, zbog čega su na prvom ili drugom mjestu kao uzrok izostanka sa
posla, a na prvom mjestu kao uzrok
fizičke invalidnosti.
S druge strane, prema podacima
o uzroku smrtnosti, ove bolesti
zauzimaju minimalan procenat.
Mala smrtnost, a dugotrajno bolovanje i znatna invalidnost daju
ovoj bolesti izraziti pečat socijalno-medicinskog problema. Odnos
oboljelih prema polu ide u korist
ženskog pola i iznosi 1:3. Incidenca reumatoidnog artritisa ispitivana na Anglo-Saksonskoj populaciji iznosi 20-300 oboljelih na
100.000 stanovnika na godinu, dok
prevalenca rađena u SAD i Europi
uglavnom u industrijskim ruralnim
područjima iznosi 0,3% do 1%
(Goronzy i sar. 1997). Incidenca
reumatoidnog artritisa raste sa godinama straosti do sedme decenije,
a najčešća pojava je između četvrte
i šeste. Mortalitet bolesnika sa
reumatoidnim artritisom saglasno
većini studija je povećan u odnosu
na opštu populaciju. Prema podacima dužina života u ovoj bolesti za
muškarce je smanjena oko sedam
godina, a za žene oko tri godine.
Kako ojacati imunitet naših najmladih
Piše: Mr.ph. Bilsena Šahman
Reumatoidni artritis liječi se lijekovima i promjenom načina života.
Za uklanjanje boli i usporenje progresije oboljenja koriste se mnogi
preparati, ali još nema specifične
uzročne terapije. Cilj većine terapija lijekovima je dugoročno smanjenje upalnog procesa, sprečavanje
oštećenja kostiju i ligamenata zglobova, očuvanje pokretljivosti.
U početku se obično primjenjuju
nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAIDs) koji smanjivanjem upale
ublažavaju bolove. Tradicionalno
se u terapiji drugog reda koriste
antireumatici, i to tzv. antireumatici
polaganog djelovanja (DMARD). Oni
su učinkovitiji od NSAIDs i mogu
dugoročno poboljšati tjelesne
funkcije. Neki najčešće propisivani
antireumatici su hidroksiklorokin,
soli zlata i sulfasalazin.
Neki stručnjaci preporučaju da
pacijenti s umjerenim do teškim
reumatoidnim artritisom odmah
započnu terapiju s antireumaticima, sa ili bez NSAIDs. Kortikosteroidi smanjuju upalu i usporavaju
oštećenja zglobova. Ostali lijekovi
koji se koriste su imunosupresivi i
blokatori faktora tumorske nekroze
(TNF). U zadnjih nekoliko godina
dolazi do razvoja „bioloških“ lijekova usmjerenih na upalne reakcije
u reumatoidnom artritisu. Pojava
bioloških lijekova predstavlja velik
napredak u liječenju reumatoidnog
artritisa.
35
Vaša apoteka, Broj 19
Dermatološki i kozmeticki savjeti
CRVENILO LICA
Piše: Prof.dr.sci.med. Edin Suljagić, dermatovenerolog
Dermatološko-kozmetički centar Farah, Tuzla
Crvenilo lica - Rozacea je promjena
na koži lica, koja se manifestuje pojavom crvenila u predjelu obraza
uz razvoj proširenja malih krvnih
sudova, a katkad i pojavom manjih
do većih gnojnih “prišteva”. Takvu
promjenu na koži lica često prate
i subjektivni simptomi, kao što su
svrbež, žarenje i stezanje. Oboljeli se
vrlo lako zacrvene pri ulasku u toplu
prostoriju s hladnog zraka ili se jako
zacrvene pored izvora toplote.
Dakle, bolest ima nekoliko stadija.
U početku se javlja crvenilo nosa
i obraza, koje može biti prolaznog
tipa, a kod nekih ljudi postaje trajno,
uz postepeno širenje malih krvnih
sudova.
Neliječeni oblici bolesti s vremenom
mogu poprimiti izgled otečenog lica
s pojavom čvorića i gnojnih prišteva.
Promjene mogu izbiti naglo, pa ne
moraju odmah biti prepoznate kao
rozacea, nego moguće kao alergijska reakcija. Stoga je u početku vrlo
važno češće kontrolisati pacijenta,
kako bi se pratio tok bolesti i na
vrijeme uvela antibiotska terapija,
u početku u vidu kreme ili losiona,
a kasnije i u obliku tableta (ako je
potrebno). Važno je istaknuti da se
ne poseže odmah za kortikosteroidima kako ne bi došlo do kompliciranja
stanja na koži lica.
Razvoj kroz nekoliko
stadija
Ovisno o stepenu prisutnosti navedenih promjena, rozacea se dijeli na
četiri tipa:
1.Eritematozni tip – preovladava crvenilo obraza uz proširenje krvnih
sudova. Ponekad se crvenilo može
ograničiti samo na kožu u predjelu
donjih očnih kapaka.
2.Papulopustulozni oblik – javljaju
se crveni čvorići i gnojni prištići na
crvenoj koži lica, prožetoj malim
krvnim sudovima.
3.Fimatozni oblik – karakteriše ga
pojava zadebljanja žljezdanog i
vezivnog tkiva ili bujanje vezivnog
tkiva i krvnih žila na koži lica.
Promjene su uočljive i u predjelu
nosa (može doći do pojave “gomoljastog” nosa).
4.Okularni tip – obuhvata promjene
na oku, najčešće u vidu konjuktivitisa, praćene crvenilom očiju,
svrabom, pečenjem, suhoćom i iritacijom na svjetlosti.
36
Uzroci nastanka rozacee
Pravi razlog pojave rozacee je nepoznat. Smatra se da u nastanku ulogu
prije svega ima tip kože s vrlo reaktivnim krvnim žilama koje se šire
i na najmanje podražaje, kao što
su toplota, jače začinjena hrana ili
kalorično piće. Probavne smetnje i
izloženost suncu pogoršavaju bolest.
Primijećeno je da stres i hormonalni
poremećaji takođe mogu uticati na
pogoršanje bolesti. Kortikosteroidne
kreme i kortikosteroidne kapi za nos
i oči mogu takođe biti razlog razvoja
rozacee.
Danas se smatra da ulogu imaju i
mikrobijalni organizmi. Među njima
se spominje grinja (Demodex follicularum), koja normalno obitava u
izvodnim kanalima žlijezda lojnica,
a kod određenih osoba je veliki faktor u razvoju rozacee. Postoje čak
istraživanja koja pojavu rozacee dovode u vezu sa bakterijom Helycobacter pylori u želucu, jer izlječenjem
želučanih smetnji dolazi do smirenja
simptoma rozacee. Rozacea ima
hroničan i nepredvidiv tok. Trajanje
je teško prognozirati, jer na pojavu
i tok bolesti utiče nekoliko činilaca
koji se međusobno isprepliću.
terapiji rozacee kremama koriste se
one koje ubrajamo u pripravke iz
domene dermatološke kozmetike
ili kreme iz domene lijeka, čiji izbor
ovisi o tipu kože i težini kliničke slike.
Od krema se koriste preparati koji
sadrže benzoil peroksid, sulfur, takrolimus, metronidazol, eritromicin,
fucidinsku kiselinu ili klindamicin.
Liječenje rozacee
Od lijekova koji se uzimaju u obliku tableta koriste se tetraciklinski antibiotici, a u težim slučajevima
i izotretinoin. Radi uklanjanja
proširenih kapilara na koži lica koristi
se laser (KTP 532nm) koji djeluje na
smanjenje broja krvni sudova u koži.
Valja naglasiti da laserski tretmani
nisu tretmani koji odmah rješavaju
problem, nego se moraju ponoviti
2-4 puta, s postepenim postizanjem rezultata, odnosno smanjenjem
crvenila. Tretmani rozacee, kao i ostali dermatološki tretmani, svakako
imaju smisla, jer se njima sprječava
razvoj posljedica na koži lica koje su
katkad nepopravljive. Znači, liječenje
rozacee je obavezno jer simptome
svodi na najmanju moguću mjeru, a
kod nekih pacijenata postiže se i potpuno izlječenje.
Liječenje rozacee počinje nakon
uzimanja anamnestičkih podataka,
kliničkog pregleda i laboratorijske
obrade bolesnika. Prije početka
terapije lijekovima, bolesniku treba
detaljno objasniti prirodu bolesti i
potrebu isključivanja svih faktora
koji bi mogli dovesti do pogoršanja
kliničke slike. Prije svega to je izbjegavanje boravka na vjetrovitom
prostoru, izbjegavanje vrućih pića,
kofeina, većih napora, začinjene
hrane, konzumiranja alkohola te svih
preparata koji sadrže alkohol i iritiraju kožu.
Osobe koje pate od rozacee tokom
ljeta moraju koristiti kreme sa
zaštitnim faktorom i obavezno nositi
šešir ili kapu te sunčane naočale. U
37
Vaša apoteka, Broj 19
Ishrana i zdravlje
PRETILOST
Pišu: Dr. Zana Đulović Jusić, Prim.dr. Nermina Đulović
Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“, Dispanzer za školsku djecu, omladinu i studente
Još je Hipokrat napisao: „Korpulencija nije samo bolest za sebe
već i prijetnja za razvoj ostalih
bolesti“, što navodi na činjenicu
da je već tada pretilost shvaćena
kao medicinski poremećaj koji vodi
brojnim popratnim bolestima. Prekomjerna tjelesna masa drugi je
najčesci uzrok preventabilnih smrtnih slučajeva (prvi je pušenje), te
šesti najvažniji faktor rizika razvoja
hroničnih bolesti.
Ukupni životni vijek već je smanjen
usljed nekih posljedica pretilosti
poput kardiovaskularnih bolesti,
dijabetesa i nekoliko vrsta karcinoma. Nedavno je pokazano da pretilost u dobi od 40 godina smanjuje
životni vijek za 7 godina. Kompleksan patološki proces koji uzrokuje
pretilost odraz je uticaja okoline,
genetičkog nasljeđa i odnosa pojedinaca prema hrani i svome tijelu.
Pretilost, sa širokim spektrom komorbiditeta zahtijeva pažljivu
kliničku procjenu kako bi se identi-
ficirali faktori uzroka i definisale najbolje metode liječenja. Uspješnost
gubitka tjelesne mase ovisi o trajnim promjenama prehrambenih
navika, unosa energije i inteziteta
tjelesne aktivnosti.
Tabela 1: Tumačenje stepena uhranjenosti uz pomoć BMI vrijednosti
Učestalost dječije pretilosti u razvijenim zemljama raste od 1971. godine. U nekim evropskim zemljama,
primjerice u Skandinaviji učestalost
je niža u odnosu na zemlje Mediterana, no u oba slučaja je u porastu.
Tabela 2: Tumačenje stupnja uhranjenosti djece uz pomoć BMI percentila
Tabela 3: Stupanj rizika ovisno o BMI vrijednostima u korelaciji sa opsegom struka
38
Najveća učestalost zabilježena je
na Srednjem istoku, centralnoj i
istočnoj Evropi. Podaci američkog
Centra za kontrolu i prevenciju
bolesti pokazali su da je učestalost
pretilosti među djecom u dobi od
6-19 godina porasla od 4-5% u razdoblju od 1963-1970, te za 15% u
razdoblju od 1999-2000. godine.
Koristeći slične metode dobiveni su
podaci za 21 evropsku zemlju u razdoblju od 1992. do 2000. godine te
je pronađeno da učestalost varira
između 10 i 36%, gdje su Italija,
Malta, Grčka i Hrvatska zemlje sa
najvećim brojem pretile djece.
S obzirom da oko 70% pretilih adolescenata ostanu pretili i kasnije u
životu, očekuje se da će učestalost
pretilosti kod odraslih i dalje rasti.
Šta je pretilost i kako se
određuje?
Pretilost se definiše kao suvišak,
odnosno
prisutnost
prevelike
količine tjelesne mase ili adipoznog tkiva u odnosu na nemasnu
(ili mišićnu) tjelesnu masu. Može
se reci da je osoba pretila kada je
količina adipoznog tkiva u njenom
tijelu 20% viša u odnosu na optimalnu količinu.
Količina tjelesne mase ili adipozitet obuhvaća masno tkivo raspodijeljeno po tijelu i adipozne naslage. Nekoliko je metoda kojima
se može odrediti postotak tjelesne
masti: tehnika podvodnog vaganja,
bioelektrična impedanca, magnetska rezonanca, itd. Ali u kliničkoj
praksi najčesce se koriste metode
određivanja indeksa tjelesne mase,
popularni BMI, te mjerenje opsega
struka i debljine kožnog nabora.
Šta je BMI?
BMI predstavlja omjer tjelesne
mase /TM/ u kilogramima i kvadrata
tjelesne visine /TV/ u metrima:
BMI= TM(kg)/TV(m)2
Ipak, dok se BMI čini prikladnima za
utvrđivanje rizika kod većine odraslih (ovdje se moraju izuzeti osobe
koje pate od određenih oblika
bolesti, osobe sa velikom količinom
mišićne mase te vrlo visoke osobe),
kod djece se jednostavan omjer
mase i kvadrata visine, tj. BMI, ne
može primjenjivati zbog promjena
u sastavu tijela tokom rasta i razvoja.
Nadalje, stupanj razvoja se razlikuje
među različitim dobnim i etničkim
skupinama. Stoga se identifikacija
39
Vaša apoteka, Broj 19
Ishrana i zdravlje
Chance
Slika 1. Krivulje pomoću kojih se određuje stupanj uhranjenosti djece
pretilosti kod djece vrši pomoću
krivulja, tzv. BMI percentila, koje su
prilagođene dobi i spolu djeteta.
Prema rezultatima studije objavljene u Journal of American Medical Association, povećanjem BMI
vrijednosti, povećava se i rizik za
razvoj određenih bolesti, u prvom
redu dijabetesa, visokog krvnog
tlaka, visokog holesterola, astme,
artritisa, te se općenito pogoršava
40
zdravstveni status osobe. Prema
izvještaju Svjetske zdravstvene organizacije, u svrhu očuvanja zdravlja, BMI treba održavati u rasponu
izmedu 21 i 23. U istom izvješću
navodi se da bi optimalan životni
vijek, mogli imati nepušači, koji
nemaju zdravstvenih poteškoća, sa
indeksom tjelesne mase oko 20. U
tablici 3. je prikazan stupanj rizika
ovisno o BMI vrijednostima u ko-
relaciji sa opsegom struka. Ostala
Future
Value
Europska Banka
Matičnih Ćelija
stanja koja se vežu uz visoke vrijednosti BMI uključuju: inzulinsku rezistenciju, netoleranciju glukoze, hiperinzulinemiju, koronarne bolesti
srca, anginu pektoris, moždani udar,
bubrežne kamence, giht, apneju i
određene vrste karcinoma, u prvom
redu karcinom prostate, dojke, endometrija i kolona.
INFO I KONTAKT
Tuzlafarm d.o.o Tuzla
BanjaLukafarm - plus d.o.o. Banja Luka
|
|
Tel: 035 321 247, 062 636 507
|
[email protected]
Sime Miljuša bb, 78000 Banja Luka |
|
Rudarska 71, 75000 Tuzla
Tel: 051 439 395, 065 950 556
|
[email protected]
41
CENTRALA I LABORATORIJA
1026 Budapest, Kelemen László u. 12., MAĐARSKA
Vaša apoteka, Broj 19
Ishrana i zdravlje
Poremecaji jedenja u adolescenciji Anorexia nervosa
Pišu: Prim.dr. Nermina Đulović, Dr. Zana Đulović Jusić
Dom zdravlja „Dr Mustafa Šehović“, Dispanzer za školsku djecu, omladinu i studente
Anorexia nervosa postaje sve veći
medicinski, psihološki i socijalni
problem. Postoje mišljenja da od
subkliničkog oblika anoreksije
boluje 80% ženske populacije ako
se on definira kao zaokupljenost
prehranom, veličinom i oblikom tijela, dijetama, pod pritiskom težnje
za očuvanjem vitkosti i zdravlja. Granice prema poremećajima
jedenja su zamagljene.
Dijagnoza
Anoreksiju nervozu relativno je
jednostavno definirati koristeći se
važećim medicinskim klasifikacijama. Prema DSM IV kriteriji za dijagnostiku su:
• Namjerno mršavljenje (<85% od
očekivane tjelesne težine za dob
i visinu), indeks tjelesne mase
<17,5 (BMI=težina(kg)/visina m2)
• Jak strah od debljanja uprkos gubitku na težini
• Poremećaj doživljaja veličine i
oblika tijela, neprimjeren utjecaj
tjelesne težine i oblika tijela na
samoprecjenjivanje,
poricanje
ozbiljnosti aktualno niske tjelesne težine
• Amenoreja (najmanje tri ciklusa
u nizu)
Prvi se kriterij odnosi na odbijanje održavanja normalne tjelesne
težine očekivane za dob i visinu
putem namjerne stroge dijete ili
pretjeranog fizičkog vježbanja.
42
Treba odmah napomenuti da nije
svaka mršavost povezana s anoreksijom nervozom. Razgovor s bolesnicom brzo će pokazati zbog čega
je smršavila. Pacijentice imaju
potpuno iskrivljen doživljaj oblika
vlastitog tijela i uvjerene su da su
debele ili da im je pojedini dio tijela loše oblikovan. Često spominju “debele noge“, “debele nadlaktice“, trbuh ili bokove. Način na
koji doživljavaju svoje tijelo kadkad gotovo nalikuje sumanutosti
budući čak da i one najmršavije i
dalje tvrde da su debele. Strah od
debljanja, bitan i uvijek prisutan
faktor, povećava se s gubitkom tjelesne težine. Bolesnice su potpuno
zaokupljene izgledom i hranom. Pri
tome nije u pitanju samo njezina
kalorijska vrijednost koja odreduje
šta će pacijentica jesti, a šta ne.
Pacijentice su očarane receptima,
izgledom i kvalitetom hrane pa
često vole kuhati i peći kolače iako
nista od pripremljenog ne jedu.
Apetit ne gube, suprotno od onoga
sto bi se moglo očekivati prema imenu bolesti.
Osnovni je problem obuzetost oblikom tijela do te mjere da činjenice
ili uvjeravanja od okoline kao da
ne dopiru do pacijentice. U tom
segmentu funkcioniranja izgleda
da je potpuno izgubila doticaj
sa stvarnošću. Jak pad na težini,
posebno ako je nastao u kratkom
razdoblju, redovito je praćen gubitkom menstruacije ili odgođenim
nastupom menarhe.
Unatoč jednostavnoj dijagnostici
treba biti oprezan posebno ako su
u pitanju djeca, adolescenati i osobe sa hroničnim tipom poremećaja.
U djece i adolescenata bi radi što
ranijeg otkrivanja nastupa trebalo
biti posebno osjetljiv na kriterije
za postavljanje dijagnoze. U djece
se odbijanje hrane često opisuje
nedostatkom apetita ili odbijanjem
hrane koju dijete “ne voli“ i zato se
preporučuje uvijek uzeti detaljne
podatke o navikama jedenja od
roditelja. Pristupati treba i tu oprezno zbog toga sto su roditelji katkad
nesvjesno poričući djetetov problem, i sami skloni prikloniti djetetovoj verziji objašnjenja. Bolesnice
u hroničnoj anoreksiji s dubokim
osobnim uvjerenjem treba da jedu
velike količine hrane, zbog potpunog gubitka uvida u svoje stanje
i zbog poremećene percepcije
količine hrane koju unose.
Anoreksija nervoza pojavljuje se
u dva oblika. Najčešće se javlja u
restriktivnom obliku koji je karakteriziran samo strogim držanjem
dijete i čestim pretjeranim fizičkim
vježbanjem. Bulimični tip anoreksije nervoze teži je i opasniji oblik
poremećaja zbog toga sto pacijentica povremeno nakon izgladnjivanja pojede nešto više hrane i u
strahu od debljanja izaziva namjerno povraćanje ili čišćenje. Neke
bolesnice namjerno povraćaju čak i
najmanju količinu pojedene hrane.
U razgovoru sa bolesnicom treba
oprezno ispitati sve aspekte života
obliku anksiozno-izbjegavajućeg
ili opsesivno - kompulzivnog poremećaja, a nerijetko se vidi depresivnost ili emocionalno nezrela
ličnost, osobito kod osoba koje
pate od bulimičnog oblika anoreksije.
jer nerijetko su bolesnice sklone
ljepotice. Ima ih koje su prihva-
prikrivati pretjerano i namjerno
tile sportski izgled a i onih koje
fižicko
vježbanjem
nastoje mršavošću biti privlačne.
ili intezitet povražanja i čišćenja.
Druge naprotiv skrivaju svoju atrak-
Anoreksiju je kod mlade djevo-
tivnost. Naći ćete djevojčice koje iz-
jke jednostavno prepoznati ne
gledaju kao prestrašene životinjice
samo po izrazitoj mršavosti već po
velikih očiju, a druge nastoje samo
cjelokupnom izgledu bolesnice.
biti akademski uspješne. Neke
iscrpljivanje
fanatično kontroliraju sve oko sebe,
Nunn je dao slikovit pregled tipo-
a ima onih koje su sklone samo-
va osoba koje možemo sresti kod
ranjavanju (obicno s bulimičnom
djevojćica koje izgledaju prerano
formom
ostarjele, krhke i tanke, kao male
nju gađenja prema samoj sebi.
starice, do drugih koje izgledaju
Konačno neke od njih mogu biti
kao manekenke i tako su savršeno
toliko zaokupljene svojim tijelom
uređene kao da žele izazvati pažnju
da to poprima psihotične razmjere.
i divljenje. Ima onih koje izgledaju
U bolesnica se često nalazi prateća
atraktivno predpubertetski način
psihijatrijska simptomatologija u
anoreksije)
i
razvija-
Utvrdeno je da je psihijatrijski komorbiditet povezan s intezitetom
poremećaja jedenja. Izgladnjivanje ima posljedica na tijelu koje
u ekstremnim situacijama vode
prema općoj slabosti i lergiji, usporenom pulsu i niskom krvnom
tlaku, konstipaciji, hirzutizmu, uz to
karakteristični su plavičasti i hladni
ektremiteti, a od laboratorijskih nalaza treba spomenuti niske razine
LH, FSH i estrogena u krvi. Prijeteći
kolaps cirkulacije i poremećaj elektrolita te depresivnost i suicidalnost indikacije su za hitnu hospitalizaciju.
U ponašanju se zapaža povlačenje
od društva, razdražljivost, izostanak
zadovoljstva u prije omiljenim aktivnostima, smanjeno zanimanje za
seksualnost, nisko samopoštovanje
te osjećaj bespomoćnosti i neadekvatnosti, što sve nalikuje depresivnosti. Uznemirenost i naglašena
potreba za kontrolom stalno su
prisutne i odnose se jednako na
vlastite tjelesne potrebe, kao i na
osobe u okolini nad kojima pacijentica pokušava zadržati vlast. U
oboljele djevojke svaka pobuna
protiv njenih želja izaziva burne
reakcije. Djevojke su redovito
43
Vaša apoteka, Broj 19
Ishrana i zdravlje
Za mladu osobu u anoreksiji nesvjesni smisao njezinih težnji je izbjegavanje i
strah od seksualnosti te težnja prema ekstremno krhkom izgledu. Ambicija mlade
djevojke je da sve drži pod kontrolom. Ona u svemu teži savršenstvu, pa se može
zaključiti da je za nju ključno pitanje prihvaćenosti i kontrole i da se za taj cilj u
njezinu svijetu isplati žrtvovati. Nesigurnost i otuđenost od svog tijela odnosno
težnja prema “ispravnom“ tijelu, izgleda, postaje osnovni zadatak adolescentice. Crte
ličnosti odnosno poremećaji ličnosti mogu uticati na nastanak i ishod poremećaja.
veoma uspješne u školi, sklone
perfekcionizmu, često pretjeruju
u očekivanju svojih velikih uspjeha, pa se u mnogo primjera vide
simptomi opsesivno-kompulzivnog
poremećaja.
Diferencijalno-dijagnostički ekstremna mršavost u mlade osobe
može biti posljedica nekih tjelesnih
i psihičkih poremećaja. Zato treba
biti posve siguran da pacijentica
nema simptome endokrinoloških
poremećaja ili tumora (hipertireoza ili druge endokrine bolesti,
maligne bolesti, hronične infekcije) ili simptome drugih psihičkih
poremećaja. Često na anoreksiju
nalikuju socijalne fobije u kojima
osoba ima strah od jedenja pred
drugima. Kadkad izmršavjeti mogu
osobe koje pate od somatoformnog
poremećaja i anksioznosti (strah od
gušenja komadićima hrane) ili osobe koje u psihozi odbijaju hranu
zbog sumnjičavosti (kao shizofreni
bolesnici) ili depresivnosti. U nekih
se osoba pretjerano povraćanje
može naci kao oblik konverzivnog
(somatoformnog) poremećaja.
Etiologija poremećaja
Uzroci
nastanka
poremećaja
jedenja su biološki, psihološki i
socijalni. Biološka predispozicija je
djelomično genetska, jer je povećan
rizik zapažen u bliskim srodnicima i monozigotnim blizancima. U
bliskoj obitelji često se nalaze os-
44
obe s poremećajem jedenja, one s
poremećajem afekata (depresija),
osobe sklone ovisnostima posebno
alkoholu ili drogama te osobe koje
pate od dijabetesa.
Tehnološka dostignuća u medicinii
donose nove spoznaje o funkciji
mozga, a poremećaji jedenja u novije su vrijeme intenzivno istraživani.
Koristeći se novom tehnologijom
funkcijonalne tomografije mozga,
moguće je dokazati povezanost pojedinih simptoma anoreksije nervoze tokom bolesti i nakom oporavka i promjena u regionalnom
protoku krvi u pojedinim dijelovima mozga. U rano nastalih anoreksija dokazano je da postoji disfunkcija u limbičkom sustavu, kao
i značajna povezanost izmedu jednostranog smanjenja protoka krvi
u temporalnom režnju i oštećenih
vidno-prostornih sposobnosti te vizualne memorije i povećane brzine
prorade informacija. Sve se bolje
razumije metaabolizam serotonina
u poremećajima jedenja, pa iako
do sada nije bilo pouzdanih podataka o učinkovitosti psihofarmaka,
u posljednje vrijeme sve se više
istražuju pozitivni učinci atipičnih
antipsihotika. Ovo posljednje ne
začuduje jer se u proučavanju
anoreksije uvijek i ponovno javljaju
razmišljanja o bliskosti poremećaja
i psihoza.
Sociokulturni uticaji su priznati
i iscrpno istraživani faktor, jer je
prepoznat medijski i vršnjački
pritisak na djevojke s porukom da
je samo vrlo mršava osoba lijepa,
uspješna i popularna. U novije vrijeme i internet je dao svoj doprinos
omogućavajući komunikaciju među
djevojkama izloženim anoreksiji koje na poznatim stranicama
glorificiraju anoreksiju i razmjenjuju ideje kako uspješno smršati.
Dijeta je čest i uobičajen uvod u
poremećaj jedenja. Ona počinje
naoko nedužno, nije prepoznata
kao opasnost, katkad je podupiru i
roditelji, a vrlo se brzo može oteti
kontroli. U mladih se djevojaka
pridružuje faktor burne adolescencije, slabog samopouzdanja, vec
spomenuti loš doživljaj tijela te
neke specifičnosti koje nalazimo u
porodičnoj anamnezi (npr. majka u
prošlosti nezadovoljna sa svojim izgledom i tjelesnom težinom, danas
nezadovoljna i bez dovoljno samopouzdanja ne pruža dobar model
za identifikaciju).
Kada se govori o psihološkim faktorima, moramo najprije početi
od činjenice da je velika većina
oboljelih ženskog spola, iako se
danas sve više mladića pojavljuje
u anoreksiji. Djevojke su na anoreksiju osjetljive sa psihološkog aspekta zbog specifičnosti svog
odnosa s majkom koja je najčešće
anksiozna i kontrolirajuća. Majka koja je i sama bila nesigurna ili
opterećena izgledom u mladoj dobi
lakše će poremećaje “prenijeti“
kćerima nego sinovima. U najrani-
jem razdoblju razvoja djevojčice
su u načelu rizičnije od dječaka,
prije svega zato što ih mame
doživljavaju sebi bliskima, gotovo
istima odnosno produžetkom sebe,
što utiče na majčino procjenjivanje
djevojčicinih potreba koje je uvijek blisko majčinom stajalištu ili
doživljaju. Majke su sigurnije da
prepoznaju bolje potrebe svojih
kćeri nego sinova. Potrebe dječaka
manje razumiju i zbog toga se
oko njih više trude. Novi problemi
nastaju u adolescenciji kad su djevojke nesigurnije od dječaka, češće
pate od depresije, a doživljaj tijela
i samopoštovanje u djevojaka više
ovisi o misljenju vršnjaka. Roditelje
seksualno sazrijevanje kćeri više
zabrinjava od seksualnog sazrijevanja sinova, pa nije čudo da se u
djevojčica jednako javlja veći strah
i nelagoda zbog brojnih pratećih
tjelesnih promjena. Dokazano je
da depresivnosti ima mnogo više
među adolescenticama kao i među
ženama. Upravo se depresivnost
smatra rizičnim faktorom za razvoj
poremećaja jedenja.
Taylor i Cooper dokazali su da postoji povezanost između poremećenih
navika jedenja i depresije te da
su socijalne teškoće i introverzija
koje upućuju na otežani adolescentni razvoj povezane sa razvojem
poremećaja jedenja. U transgeneracijskoj perspektivi utvrđeno
je da većina anoreksičnih djevojaka i njihovih majki ima nesigurnu
privrženost, sklonost idealizaciji,
teškoće u proradi emocija, a mnoge
su majke patile od nepreboljelog
žalovanja. Osobine majki, zaključili
su, mogu se prenijeti na kćeri i
funkcionirati kao faktor razvoja
anoreksije.
Za mladu osobu u anoreksiji nesvjesni smisao njezinih težnji je izbjegavanje i strah od seksualnosti
te težnja prema ekstremno krhkom
izgledu. Ambicija mlade djevojke
je da sve drži pod kontrolom. Ona
u svemu teži savršenstvu, pa se
može zaključiti da je za nju ključno
pitanje prihvaćenosti i kontrole
i da se za taj cilj u njezinu svijetu
isplati žrtvovati. Nesigurnost i
otuđenost od svog tijela odnosno
težnja prema “ispravnom“ tijelu, izgleda, postaje osnovni zadatak adolescentice. Crte ličnosti odnosno
poremećaji ličnosti mogu uticati na
nastanak i ishod poremećaja.
Liječenje
U bolesnice s anoreksijom osnovna
je teškoća u liječenju nedostatak
njezina uvida u ozbiljnost problema te svjesni i nesvjesni otpori
u prihvaćanju pomoći. Zbog toga
je važno da se sa bolesnicom uspostavi odnos povjerenja kako bi
shvatila da nismo neprijatelji. Zadatak liječnika i ostalog medicinskog
osoblja jeste prihvatanje pacijentice i izbjegavanje osude njezina
ponašanja ili nametanja mjera koje
bi mogle doživjeti kao kaznu. Nije to
45
Vaša apoteka, Broj 19
Ishrana i zdravlje
Najveći se broj pacijentica oboljelih od anoreksije uz liječenje može oporaviti,
a samo u manjeg dijela razvija se hronični oblik poremećaja. Mortalitet je teško
procijeniti jer je riječ o bolesti koja može postati hronična. Letalni ishod može vrlo
rijetko uslijediti u mlađih osoba, veće su vjerovatnosti da se dogodi u hroničnih
bolesnica i različiti rezultati istraživanja ovise o vremenu koje je obuhvaćeno.
uvijek lako budući da su pacijentice
vješte u izbjegavanju dogovorenih
aktivnosti, sklone prikrivanju istine i
majstorice manipuliranja zbog čega
se među liječnicima, slično kao i ranije u obitelji, stvaraju nesporazumi koji uspješno uklanjaju pažnju
s pravog problema na nevažne
razmirice među stručnjacima ili
između liječnika i roditelja. Riječ
je o ponašanju nastalom dugogodisnjim treningom preživljavanja u
obitelji. Njih je teže izbjeći što je
pacijentica u lošijem fizičkom stanju, posebno kada se nalazi u bolnici
zbog izrazito niske tjelesne težine.
Popravljanje tjelesnog stanja prvi
je i osnovni zadatak na početku
liječenja, posebno kad ono zahtjeva hospitalizaciju. Timski rad
pedijatara ili internista i psihijatara te uvježbane medicinske sestre koje imaju potrebne vještine,
znanje i smisao za rad s mladima
i njihovim roditeljima bitne su
komponente uspješnog liječenja.
Potpora je potrebna svima: pacijentici, roditeljima a često i članovima
tima budući da stanje bolesnice
nerijetko dovodi do osjećaja
bespomoćnosti u onih koji se za
nju brinu. Povremeno liječenje u
toj fazi nalikuje na najteže pregovore s emocionalno ucjenjenim
stranama. Da bi bolasnica imala
poticaj za promjenu, obično se
dogovara minimalna težina koju
treba postići, a neki predlažu maksimalnu kako bi se pacijentici dao
osjecaj sigurnosti da se neće do-
46
pustiti da buja preko svake mjere
sto je njezina najstrašnija mora. Dobivanje na težini mora biti postupno (500-1000g u sedmici) zato što
brzo dobivanje pacijenticu plaši jer
osjeća da ponovo gubi kontrolu.
Treba napomenuti da je strah od
debljanja veći što je tjelesna tezina niža. Upotreba nazogastrične
sonde ili davanje infuzije katkad
su neizbježni ali pacijentice to
doživljavaju kao kaznu.
Psihoterapija je metoda izbora koja
se primjenjuje nakon što pacijentica izađe iz stanja životne opasnosti.
U mladih osoba smatra se najboljim
postupkom započeti s obiteljskom
terapijom budući da su upravo
iznimno bliski i zapleteni odnosi
u obitelji i pretjerano zaštićivanje
te nedostatak autonomije ono što
pacijenticu na početku potiče na
borbu za uspostavljanje kontrole
nad svojim tijelom i životom. U kasnijoj fazi pristupa se individualnoj
psihoterapiji. Iako se dio autora
zalaže za kognitivno-bihevioralni pristup, dvojben je dugoročni
učinak ovog tipa psihoterapije,
posebno ako anoreksiju prati ozbiljna komorbidna psihijatrijska
psihopatologija. Od psihodinamske ili psihoanalitičke terapije
mogu se očekivati dugoročno bolji
rezultati u pogledu rasta i razvoja pacijentice. Nažalost, psihofarmaci se nisu pokazali osobito
uspješnima u liječenju anoreksije.
Ipak, u kliničkoj se praksi olanzapin
pokazuje uspješnim u pogledu po-
dizanja tjelesne težine ako pacijentice pristanu na takvo liječenje.
Neki su skloni davanju selektivnih
inhibitora ponovne pohrane serotonina u pacijentica koje imaju
znakove depresivnog poremećaja
i u održavanju jednom ponovno
popravljene tjelesne težine gdje se
fluoksetin pokazao učinkovitim u
prvoj godini nakon oporavka.
Ishod liječenja
Najveći
se
broj
pacijentica
oboljelih od anoreksije uz liječenje
može oporaviti, a samo u manjeg
dijela razvija se hronični oblik
poremećaja. Mortalitet je teško
procijeniti jer je riječ o bolesti
koja može postati hronična. Letalni
ishod može vrlo rijetko uslijediti u
mlađih osoba, veće su vjerovatnosti
da se dogodi u hroničnih bolesnica
i različiti rezultati istraživanja ovise
o vremenu koje je obuhvaćeno.
Hsu je procijenio da se u praćenju
bolesnica tijekom 4-8 godina oko
75% pacijentica oporavilo, a u 20%
se razvio hronični oblik anoreksije,
a 5% je umrlo. Dio bolesnica i nakon gubitka simptoma anoreksije
nervoze još neko vrijeme pati od
slabog samopouzdanja, depresivnosti i slabijeg općeg zdravstvenog stanja.
Svakako je bitno napomenuti da je
liječenje bitno i da se bez njega ne
može očekivati promjena.
47
Vaša apoteka, Broj 19
Zanimljivosti
Kako sprijeciti
pretilnost kod djece
Generacijama je kod djece koji
kilogram previše smatran kao pokazatelj da je dijete zdravo i sama
pomisao na reguliranje i reduciranje dječije prehrane uvijek se smatralo nepotrebnim i štetnim, te kako
zdrav apetit mladog organizma u
razvoju nikako ne treba remetiti
rigoroznim režimima prehrane i dijetama. Međutim, s porastom broja
gojazne djece raste i osvještenost
o njihovoj prehrani, ali i bojazan od
prestrogih dijeta.
Ukoliko postoji potreba za reduciranjem prehrane kod djeteta
svakako bi se prvo trebalo posavje-
tovati s pedijatrom. Ako vrijednosti
indeksa tjelesne mase pokažu da je
dijete pretilno, pogrešno je stavljati
ga na proizvoljnu dijetu bez preporuke pedijatra, koji može pomoći
i prilikom sastavljanja okvirnog
jelovnika. Ali ono što roditelji mogu
sami uraditi jeste stvoriti zdrave
prehrambene navike kod svoje
djece koje će postati temelj zdravlja ne samo u dječijoj, već i u odrasloj dobi.
U nekim slučajevima može biti dovoljna samo promjena određenih
navika zbog kojih je dijete unosilo
više kalorija nego što ih je trošilo.
Što znači da bi dijete trebalo
određeno vrijeme koje inače provodi ispred ekrana provesti u nekoj fizičkoj aktivnosti. Pri čemu se
obavezno treba voditi računa da
prilikom odabira rekreacije nikako ne treba nametati svoju volju i
želju, i ne treba tjerati dijete na onu
vrstu rekreacija koje su isključivo
želja roditelja. Dobrodošao je poticaj prijatelja ili savjet profesora
tjelesne kulture, ali najbolja opcija
bi bila da dijete samo izrazi želju o
vrsti rekreacije.
Određena „pravila ponašanja“
odnosa prema hrani pomoći će
djetetu da izbjegne nepotrebno
debljanje, kao i da stvori određene
prehrambene navike koje će mu u
budućnosti itekako biti od pomoći
i osigurati zdravo tijelo bez odricanja i rigoroznih dijeta. Za početak
potrebno je zdrave namirnice
staviti na vidljivo mjesto. Umjesto
prerađenih grickalica kao što su
čips, kikiriki, te slatkiši, u dnevnom
boravku ili kuhinjskom stolu bolje
i naravno zdravije je staviti zdjelu svježeg voća te posudice s
koštuničavim voćem koje je bogato
nutrijentima.
roditeljima imaju zdravu težinu,
kao i veće samopouzdanje i obično
su to uspješnija djeca od onih koja
najčešće jedu sama jer roditelji
nemaju vremena za porodične
ručkove ili večere.
Konzumiranjem hrane tokom cijelog dana lako se prelazi količina
potrebnih kalorija. Stoga djeca
moraju naučiti da jedu onda kad
su gladna, a ne svaki put kad im se
pruži prilika da posegnu za hranom.
Pogrešno je djetetu u potpunosti
zabraniti „junk food“ iz razloga što
jedna kriška kolača nakon ručka ili
pak povremene porcije pomfrita
neće nikome naštetiti. Međutim,
potrebno je dijete naučiti da su to
povremene porcije, a ne sastavni
dio svakodnevene prehrane.
Također, treba pokušati djecu
uključiti u kupovinu namirnica i
kuhanju. Djeca najčešće kroz igru
vole da pomažu u kuhunji prilikom
spremanja jela, pa im je onda i zanimljivije jesti hranu u čijem su
pripremanju i sami sudjelovali.
Dalje, trebalo bi se što više izbjegaviati jedenje pred televizorom i
sličnim elektronskim uređajima. Na
taj način nesvjesno se unosi velike
količine kalorija i to u puno većem
omjeru nego što je potrebno.
Roditelji bi trebali djeci biti primjer, odnosno ukoliko oni zdravo
jedu, ukoliko u svoju prehranu
uvrštavaju voće i povrće, te ukoliko
se barem povremeno posvećuju
nekoj fizičkoj aktivnosti i rekreaciji,
time pokazuju djeci najbliži i najbolji primjer i uzor na koji se mogu
ugledati i slijediti ga.
Trebalo bi, također,
obrok dnevno jesti
Naime, istraživanja
da djeca koja ručaju
48
barem jedan
sa djetetom.
su pokazala
ili večeraju s
Obroci bi se trebali definisati.
Danas je najveći problem to što
djeca jako puno vremena provode
ispred elektronskih uređaja, što
je jako štetno za njihovo zdravlje.
Postoje djeca kojima televizor i
računar predstavljaju jedino sredstvo zabave. Treba voditi računa
da djeca imaju ograničeno vrijeme
koje mogu provoditi ispred ekrana,
a da im je ostatak slobodnog vremena ispunjen aktivnijim oblicima
zabave.
49
Vaša apoteka, Broj 19
Zanimljivosti
Istraživači sa Univerziteta
Alberta temeljnim
istraživanjem su zaključili
da je reklamiranje hrane
jedan od glavnih uzroka
porasta broja
pretilne djece.
Namirnice koje pomažu
u sprječavanju i liječenju
pretilnosti
Činjenica je da su najčešće glavni
obroci bogati tijesteninom, krompirom, bijelim hljebom, dok su
s druge strane oskudni voćem i
povrćem. Isto tako, međuobroci
obiluju slatkišima, masnim krekerima i kaloričnim voćnim sokovima
i slično.
Sve ovo je potpuno pogrešno ukoliko se pokušava spriječiti pretilnost
kod djece ili pak reducirati prehrana
ukoliko je pretilnost već prisutna.
Obroci moraju biti bogati ugljikohidratima, bjelančevinama i sa što
manje masti. Namirnice koje bi se
trebale svakodnevno konzumirati
i na koje djecu treba navikavati za
njihov zdrav razvoj i rast su: žitarice,
voće i povrće, mlijeko i mliječni
proizvodi, orašasti plodovi i mahunarke (grah, leća, grašak), meso, riba
i jaja, te masnoće i dodaci prehrani.
Treba voditi računa da prilikom
pripremanja hrana bude raznovrsna i u normalnim količinama. Puno
roditelja insistira na tome da djeca
jedu prevelike porcije i ne shvataju
da je to porpuno pogrešno. Idealna porcija bi se trebala sastojati od polovice povrća, četvrtine
ugljikohidrata i četvrtine mesa.
Temeljni obrok pravilne i zdrave
ishrane jeste doručak od mlijeka s
malim postotkom masnoća, žitarica
50
i pahuljica, a u pripremanju obroka
treba koliko god je to moguće koristiti maslinovo ulje, spremati ribu,
nemasno meso, salate i slično.
Uticaj medija na
prehranu djece
Mediji imaju jak uticaj na zdravlje
djece po pitanju više elemenata, ali
je najnaglašeniji po pitanju ishrane
djece. Mediji u velikoj mjeri mogu
uticati na pojavljivanje pretilnosti
kod djece ili nekog drugog oblika
poremećaja prehrane, kao i na
štetne navike adolescenata, kao što
su konzumiranje alkohola i cigareta.
Najjači uticaj imaju televizija i reklame koje u mnogome utiču, pogotovo kod djece u razvoju, odnosno adolescenata, na njihove navike
kako prehrambene tako i životne, a
da toga nismo ni svjesni.
Hrana je stalno prisutan element u
medijima, odnosno u reklamama,
pa se tako i po desetak puta u sat
vremena spominju, ali najčešće
u kontekstu nezdravih grickalica,
„junk fooda“ i slatkiša, a skoro nikako u kontekstu nutritivnog i zdravog redovnog obroka.
Dječiji programi posebno su bogati
reklamama za slatkuše i nerdrave
grickalice. Zbog toga, djeca imaju
vrlo malo mogućnosti da gledanjem televizije nauče bilo šta o zdravoj ishrani i pravilnim prehrambenim navikama.
Pored toga, negativan uticaj se javlja i zbog toga što ulaskom u pubertet djeci puno više postaje bitan
njihov vlastiti izgled, pogotovo kod
djevojčica, a opštepoznato je da
se u medijima često promoviraju
poruke o tome kako treba izgledati
i šta nalažu trendovi koji promovišu
„poželjan izgled“, a koji su iz godine u godinu sve mršaviji i neprimjereniji uzrastu adolescenata.
Sve to dovodi do toga da se kod
mladih, pogotovo kod djevojčica, u
želji za „poželjnim izgledom“ javljaju određeni poremećaji u prehrani. U Kanadi su naučnici, zbog ovih
i brojnih drugih razloga, zatražili
zabranu reklamiranja hrane djeci
mlađoj od 17 godina.
Naime, istraživači sa Univerziteta
Alberta temeljnim istraživanjem su
zaključili da je reklamiranje hrane
jedan od glavnih uzroka porasta
broja pretilne djece.
51
Vaša apoteka, Broj 19
Nova medicinska istraživanja
Dramatičan napredak
u borbi
protiv AIDS-a
Magnetski nanobotovi
dostavljaju lijekove u mozak
Globalna stopa novih zaraza virusom HIV i broj smrtnih slučajeva povezanih sa AIDS-om dramatično
su smanjeni zahvaljujući sve većoj dostupnosti lijekova, saopštile su danas UN u novom izvještaju.
U dokumentu se navodi da je virusom HIV trenutno
u svijetu zaraženo oko 35,5 miliona ljudi, ali da se
širenje infekcije i broj smrtnih slučajeva smanjuju,
dok raste broj osoba koje se liječe.
Broj smrtnih slučajeva od bolesti povezanih sa
AIDS-om u 2012. godini opao je na 1,6 miliona
ljudi sa 1,7 miliona u 2011. godini. Vrhunac se desio tokom 2005. godine, kada je umrlo 2,3 miliona
ljudi. Broj registrovanih novih infekcija virusom
HIV opao je na 2,3 miliona u 2012. godini sa 2,5
miliona u 2011. godini.
Virus koji izaziva AIDS prenosi se putem krvi, mlijeka za dojenje i seksualnim kontaktom, ali može
da se drži pod kontrolom koktelom lijekova kroz
antriretroviralnu terapiju. Do kraja 2012. godine,
oko 9,7 miliona ljudi u siromašnijim i srednje razvijenim zemljama imali su pristup lijekovima protiv AIDS-a, što je povećanje za skoro 20 posto na
godišnjem nivou.
U godišnjem izvještaju UN-a navodi se da je za 52
posto smanjen broj novih infekcija među djecom,
a za 33 posto kada se kombinuju podaci za djecu
i odrasle.
Članice UN-a su 2011. godine odredile cilj da do
2015. godine lijekovi protiv virusa HIV-a budu
dostupni za 15 miliona ljudi. Direktor agencije UNAIDS Mishel Sidibe izjavio je da ovaj cilj ne samo
da je dostižan, nego treba težiti tome da bude
premašen.
Za borbu protiv virusa HIV i AIDS-a u 2012. godini
bilo je izdvojeno 18,9 milijardi dolara. Prognozirane godišnje potrebe do 2015. godine kreću se
na nivou od 22 do 24 milijardi dolara.
(Izvor: Klix)
52
Na pomolu univerzalna
vakcina protiv gripa?
Naučnici su saopštili da su napravili
veliki korak naprijed u razvoju vakcine koja će biti u stanju da ljude
zaštiti od svih do sada poznatih vrsta
gripa.
Zajedničkim snagama kineskih, švicarskih i
južnokorejskih znanstvenika razvijaju se upravljivi
nanoroboti. Ovi mali “kavezi” koje možete vidjeti
na slici gore, možda ne djeluju kao nešto posebno,
no radi se o sićušnim robotima namijenjenih farmaceutskoj industriji. Ti, kako ih nazivaju, “magnetski nanobotovi” koje su proizveli kineski znanstvenici u suradnji sa institutima iz Švicarske i Južne
Koreje, predstavljaju mikro robote od bakra kojima
se može bežično upravljati pomoću elektromagnetskog polja izvan tijela.
Zahvaljujući toj vrsti eksternog upravljanja, nanobotovi se mogu kretati gdje god za to u vašem
tijelu ima potrebe, uključujući posebno osjetljiva
mjesta kao što su mozak i oči, te tamo dostavljati
“teret”, odnosno lijekove. Mali roboti koji plivaju
kroz krvožilni sustav već su nekoliko godina predmetom istraživanja više znanstvenih timova, no
dosadašnji projekti su doveli do mikro robota koji
su bili teško upravljivi i preveliki za praktičnu primjenu u manjim i uskim krvnim žilama.
Stoga je upravo veličina ono što ove magnetske nanobotove čini superiornijima u odnosu na
prijašnje, jer se radi o mikro robotima kojima širina
iznosi samo 74 mikrometra, a dužina varira između
144,20 do 159,60 μ (0,1596 mm). Valja naglasiti
da su ovi magnetski nanobotovi “dostavljači lijekova” već testirani na miševima i zečevima, no
znanstvenici kažu kako će još proteći neko vrijeme
dok se ne izvrše sva potrebna istraživanja i stvore
preduvjeti za klinička ispitivanja na ljudima. Znanstveni rad je objavljen u publikaciji Advanced.
Virusi gripa su vrlo promjenivi i skoro
svake godine se pojavi po nekoliko
novih vrsta koje dotadašnje vakcine praktično čine neupotrebljivim
u prevenciji bolesti, pa su naučnici
vrlo optimistični u pogledu “nacrta”
nove vakcine protiv gripa, koji bi
imao univerzalno dejstvo. Ovu vijest
je saopštio naučni tim sa Kraljevskog
koledža u Londonu, a njihovo otkriće
je objavljeno u žurnalu Nature Medicine.
Sposobnost gripa je da menja proteine koji štrče na površini virusa,
brzinom kojom ljudi menjaju svoju
odeću, saopštili su naučnici, ali je materijal koji se nalazi u unutrašnjosti
virusa zajednički skoro za sve sojeve,
tako da naučnici vjeruju bi “napad”
na jezgro virusa mogao da bude put
ka univerzalnoj vakcini.
Specifični dio imunog sistema čoveka
po imenu T-ćelije, vrlo vjerovatno
imaju sposobnost da prepoznaju proteine koji se nalaze u jezgru virusa, a
naučnici su pri testu koji je trebalo da
potvdi njihovu teoriju koristili virus
svinjskog gripa iz 2009. godine koji
je izazvao pandemiju.
Teorija koju zastupaju vodi se pretpostavkom da je spoljašnjost virusa
možda potpuno novo iskustvo sa
kojim se susreće imuni sistem, ali bi
materijal u jezgru iz kojeg se razvio
novi soj virusa morao da se u njemu
nalazi ranije.
Tako su naučnici uporedili i analiziral
nivoe T-ćelija na početku pandemije
gripa u 342 studenata i članova osoblja na Univerzitetu, a rezultati su
pokazali da što je više oboljeli imao
T-ćelija u organizmu, simptomi gripa
su bili slabiji. Nakon toga su “isprovocirali” poseban dio imunog sistema
koji protiv gripa obezbeđuje neku
vrstu zaštite od određenih delova virusa.
Profesor Adžit Lalavani koji je rukovodio istraživanjem je rekao da je
ovo otkriće zapravo “nacrt plana” po
kojem će se praviti univerzalna vakcina, jer je sada poznata specifična
podgrupa imunog sistema koji se
može aktivirati i ključni delovi koji
se nalaze u jezgru virusa koje treba
“gađati”. Po njegovim rečima, to bi
trebalo da bude temelj nove vakcine
koje će štititi od svih vrsta gripa.
Ukoliko se ovi planovi sprovedu
u djelo i vakcina nakon testiranja
pokaže efikasnom, korist od nje će
biti ogromna, jer od sezonskog gripa
u svijetu umire između 250.000 i
500.000 ljudi godišnje. Ipak, naučnici
priznaju da je “generalno mnogo
teže” razviti vakcinu sa T-ćelijama
koje izazivaju reakaciju antitela na
virus, i da će pravi izazov zapravo biti
razvijanje dovoljno snažno imunog
odgovora T-ćelija koji će obezbediti
dugoročnu zaštitu.
(Izvor: BBC)
Transdermalni
flasteri koji sadrže
fentanil mogu biti
smrtonosni za djecu
Američka Agencija za hranu i lijekove (FDA) jučer je upozorila da
transdermalni flasteri koji sadrže
opijatni analgetik fentanil mogu
biti smrtonosni za djecu. Jednako
tako, shodno ovom upozorenju,
FDA je od proizvođača fentanila
zatražila
određene
promjene
na ambalaži lijeka. Navedenim
upozorenjem FDA je željela skrenuti pažnju pacijentima i zdravstvenim radnicima na opasnost
od slučajnog izlaganja i nepravilnog skladištenja transdermalnih
flastera koji sadrže fentanil. Naime
od 1997. zabilježena su 32 slučaja
slučajnog izlaganja fentanilu, koji
su za posljedicu imali 12 smrtnih
slučajeva i 12 hospitalizacija.
Fentanil je snažan opijatni analgetik koji se koristi za ublažavanje
bolova i jedan je od najupotrebljavanijih lijekova iz skupine
sintetskih opioida. Fentanil se u
Hrvatskoj prodaje pod sljedećim
tvorničkim imenima: Abstral, Durogesic, Fentagesic, Fentanil, Fentanyl i Matrifen. Do predoziranja
djeteta fentanilom dolazi kada dijete transdermalni flaster stavlja
u usta ili ga zalijepi za svoju kožu.
Predoziranje fentanilom može uzrokovati smrt usljed usporenja disanja i povišenja razine ugljičnog
dioksida u krvi. Kako bi se smanjila
mogućnost kontakta djece s fentanilom, FDA preporuča da se transdermalni flasteri koji sadrže fentanil drže na sigurnom mjestu koje
je izvan dohvata djece. Također,
preporuča se bolje pričvršćivanje
transdermalnog flastera za tijelo
kako se ne bi odlijepio. Isto tako,
tijekom dana trebalo bi više puta
provjeriti je li transdermalni flaster
na svojem mjestu.
(Izvor: FDA)
53
Vaša apoteka, Broj 19
Nova medicinska istraživanja
Ruski znanstvenici stvorili molekulu
koja omogucuje ekifasniju kemoterapiju
U svijetu se svake godine dijagnosticira oko 12 milijuna novih slučajeva
raka, a poražavajuća činjenica je to
što u vremenu naprednih tehnologija ona i dalje predstavlja jednu od
bolesti najtežih za liječenje.
Novi uređaj koji su razvili mladi ruski
znanstvenici trebao bi pomoći bolesnicima da lakše podnesu kemoterapiju: on uzima krv pacijenta, u eritrocite unosi lijek i vraća je natrag u
tijelo. Prema pisanju Ruskog vjesnika,
jedan od osnovnih načina liječenja
raka je kemoterapija, koju bolesnici u
njenom sadašnjem obliku teško podnose, a događa se nerijetko i da ostavlja ozbiljne posljedice na njihovo
zdravlje. Mladi ruski znanstvenici iz
tvrtke “InErFarm” ulažu napore kako
bi ostvarili značajan napredak u ovom
području: njihov uređaj CytoDel treba
smanjiti toksičnost lijekova i pojačati
terapijski učinak liječenja. Tvrtka InErFarm, mogla bi se nazvati vrlo mladom s obzirom da je osnovana prošle
godne u siječnju, a svoju osnovnu
djelatnost započela je tek u svibnju
ove godine. Tim je sastavljen od šest
diplomanata moskovskih sveučilišta
koje predvodi profesor Fazoil Ataulahanov.
Tvrtka InErFarm uskoro namjerava
predati zahtjev i postati rezident
“Skolkova”. “CytoDel” je uređaj koji
uzima krv iz organizma iz kojeg izdvaja eritrocite i u njih uvodi antitumorski lijek, a zatim vraća krv natrag
u krvotok. Drugim riječima, crvena
krvna zrnca se koriste kao nositelji
lijekova”, objašnjava direktor tvrtke
biofizičar Nikolaj Ivanov.
54
Procedura traje sat i pol, nakon čega
se u krv pacijenta kroz kateter vraća
njegova vlastita krv s eritrocitima koji
sadrže lijek. Eritrociti oslobađaju lijek tijekom dužeg razdoblja čime se
izbjegavaju visoke doze preparata
i održava njegova koncentracija na
razini nužnoj za terapeutsko djelovanje. Time se smanjuje i broj kemoterapijskih injekcija.
“Ideja da se crvena krvna zrnca koriste u svojstvu nosača fiziološki aktivnih tvari pojavila se dosta davno.
Prve znanstvene radove na tu temu
zapadni znanstvenici objavljivali su
još 50-ih godina prošlog stoljeća.
Vršeni su eksperimenti na miševima i
psima, u znanstvene svrhe. Za razliku
od toga, u laboratoriju našeg znanstvenog voditelja Fazoila Inojatoviča
Ataulahanova prvi put su provedena
istraživanja u kojima su sudjelovali
pacijenti, i dala su vrlo dobre rezultate”, ističe Nikolaj Ivanov.
Ruski znanstvenici stvorili su molekulu koja može dostaviti lijek u samu
jezgru stanice, uključujući i kancerogenu stanicu. Takav „dostavljač“
mogao bi omogućiti liječenje barem
tisuću puta efikasnije od uobičajene
terapije.
U eksperiment su bili uključeni bolesnici iz “rizične skupine” s rakom
u 3. i 4. stadiju, koji loše podnose
uobičajenu kemoterapiju. Rezultati su
u većini slučajeva pokazali izostanak
ubrzanog rada srca, kardiotoksičnosti
i toksičnog djelovanja na koštanu srž,
što su glavne nuspojave kemoterapije. U pojedinačnim slučajevima
uočeno je značajno sniženje nuspojava, tj. postignuta je remisija.” Liječnici
su ustanovili da se bolesnici doista
osjećaju bolje”, rekao je Ivanov.
Novi uređaj još nije prošao
predklinička i klinička ispitivanja,
ali je tim iz InErFarm-a, već osvojio
priznanja na mnogim natječajima za
poslovne projekte. Među njima treba
izdvojiti Startup Village 2013 ruskog
Inovacijskog centra “Skolkovo”, kao i
dva natječaja, BIT 2012 i HSE {10K}
2012 koje organizira ruska državna
tvrtka RVK (Rossijska venčurna kompanija) čiji fond podržava inovacije i
nove perspektivne tvrtke.
Osim toga, “InErFarm” se 2012. godine našao među osam finalista
prestižnog međunarodnog natječaja
Intel Global Challenge na kalifornijskom sveučilištu u Berkeleyu (SAD).
Projekt je podržao i ruski državni
Fond za pomoć malim znanstvenotehničkim poduzećima. Danas u
svijetu postoje još dvije tvrtke koje
na tržištu promoviraju tehnologiju
korištenja eritrocita u svojstvu nosača
fiziološki aktivnih tvari – francuska
ERYTECH Pharma i talijanska EryDel.
Prva postoji već nekih 9 godina i tek
je nedavno izašla na tržište SAD-a s
metodama liječenja raka gušterače i
leukemije. Znanstvenici iz InErFarm-a
očekuju da će svojim dostignućima
zainteresirati zapadne kolege. Primjena uređaja planira se najprije u
liječenju raka pluća. Očekuje se da će
proći još najmanje tri do četiri godine
do njegovog izlaska na tržište.
(Izvor: Dnevno)
Lijek za psorijazu pomaže
kod dijabetesa
Lijek koji se primjenjuje za liječenje
nekih kožnih oboljenja poput psorijaze, pokazao je sposobnost da se
uspešno bori i protiv nekih aspekata dijabetesa tipa 1, saoopštili su
američki naučnici.
Testiranje na malom broju pacijenata u Sjedinjenim Američkim
Državama pokazalo je da preparat
pod imenom alefacept pomaže
ljudskom organizmu da proizvodi
sopstveni insulin, koji je presudan
u slučaju dijabetesa tipa 1.
Naučnici su saopštili da bi ovaj
lijek mogao da bude bolji izbor
za liječenje dijabetesa tipa 1 od
dosadašjih uobičajenih tretmana
zbog toga što štiti imuni sistem, ali
su naglasili da bi potvrda njihove
pretpostavke trebalo da dođe nakon ozbiljnijih i mnogo opširnijih
istraživanja.
Alefacept, poznat i pod imenom
Amevive je korišten za liječenje
oboljenja kože - psorijaze, prije
nego što ga je proizvođač povukao
sa tržišta 2011. godine, a ovaj lijek
nikada nije dobio dozvolu za distribuciju u Evropi.
Psorijaza, kao i dijabetes tip 1 je
autoimuna bolest koja nastaje kada
imuni sistem napadne zdrave ćelije
kože.
U kliničkim testovima lijeka na
psorijazu, on je napadao specifične
tipove T-ćelija koje su takođe bile
uključene u napade na ćelije koje
proizvode insulin, pa su istraživači
sa Unverziteta u Indijani pokušali
da otkriju da li to može imati
ikakvih posledica za pacijente sa
tek ustanovljenim dijabetesom tipa
1.
U testu, koji i dalje traje, 33 pacijenta je primilo sedmične doze injekcije alefacepta u toku 12 nedelja, nakon toga je napravljena pauza
od 12 nedelja, a zatim su u istom
vremesnkom periodu ponovo primali identične doze alefacepta.
Ostalih 16 pacijenata je dobilo placebo po istom principu i rasporedu.
Naučnici su otkrili da nije bilo razlike u tome kako je pankreas proizvodio insulin 2 sata nakon obroka,
ali su primjetili značajne razlike
između dvije grupe pacijenata 4
sata nakon što su unijeli hranu.
Tada je grupa koja je dobijala lijek
pokazala da je sposobna da sačuva
dovoljan nivo insulina u organizmu,
dok je kod grupe koja je dobijala
placebo taj nivo počeo značajno da
opada.
Međutim, nakon 12 mjeseci prva
grupa nije pokazala značajan porast insulina u krvi, dok je placebo
grupa imala porast nivoa.
Prva grupa, koja je dobijala lijek
je imala manje slučajeva hipoglikemije (nizak nivo glukoze koji je
uobičajen kod dijabetesa tipa 1), a
naučnici su saopštili da su rezultati
koje su dobili za ovih 12 mjeseci
ohrabrujući.
“Iako primarni cilj, da se alefaceptom kompletno kontroliše nivo
insulina u krvi nije postignut, nekoliko rezultata su vrlo značajni
jer pokazuju da ovaj lijek može da
sačuva ćelije pankreasa u prvih 12
mjeseci nakon dijagnoze bolesti”,
piše u analizi.
Oni su naglasli da početni rezultati
mogu da znače da će u vrlo bliskoj
budućnosti biti moguće koristiti
ovaj lijek kako bi se dijabates tipa
1 držao pod kontrolom i spriječi
njegovo napredovanje, ali malo je
vjerovatno da se može koristiti kao
klasičan lijek.
Rezultati su ih ohrabrili da nastave
istraživanja i produže ih na duže
periode od 18 i 24 mjeseca, što je
prvi sljedeći korak, kojim bi po njihovom mišljenju bili bliže pronalasku efikasnog lijeka protiv ove
bolesti.
Dijebetes tipa 2 je autoimuna
bolest kod koje imuni sistem napada ćelije pankreasa koji proizvode
insulin, a kao posljedica toga organizam nije u stanju da reguliše nivo
šećera u krvi. Naučnici sumnjaju da
ovoj bolesti prethodi neka vrsta virusne infekcije koje se ponaša kao
okidač za nastanak dijabetesa.
(Izvor: BBC)
55
Ćelavost je proces koji najviše plaši muškarce, kako
je pokazalo nedavno provedeno istraživanje, a
posljedica je u prvom redu genetike i liječnici još
nisu pronašli pouzdan način za sprječavanje gubljenja kose.
Istraživanje koje su proveli stručnjaci iz “American
Academy of Dermatology”, pokazalo je da će dva
od tri muškarca razviti neki od oblika ćelavosti, a uz
genetiku proces može ubrzati stres, manjak hranjivih sastojaka u hrani i neki lijekovi.
Lijekovi za psihijatrijske probleme i razrjeđivanje
krvi posebno snažno utječu na gubitak kose, a stres
je sam po sebi dovoljno loš pa će vam osim gubitka
kose uzrokovati i pojavu sijedih vlasi zbog gubitka
melanina, koji tijelo samo ne može nadoknaditi.
Kad primjetite prve znakove opadanja kose,
možete pokušati s nekim od pripravaka od minoxidila na tržištu, no kako oni podižu tlak, dobar
dio muškaraca ne bi ih smio upotrebljavati bez
liječničkog nadzora. Stoga u svoju prehranu trebate
uvesti više omega-3 masnih kiselina koje ćete
pronaći u srdelama, lososu i orasima, a uz to nemojte zapostaviti ni unos željeza i vitamina B grupe.
Ag
Ag
Za njegu ko`e i tijela
Sprej, tu{ i sapun sa ionima srebra
Autori studije ističu kako na mentalni razvoj djeteta utječu brojni čimbenici poput: obrazovanja
roditelja, socioekonomskog statusa te genetika
majke i djeteta. Rezultati studije objavljeni su na
znanstvenom skupu NUTRIMENTHE International
Conference.
Imate li problema s kožom?
POMAŽE KOD:
Rano otkrivanje raka jetre
Američki znanstvenici s Medical College of Georgia su razvili novi test namijenjen ranom otkrivanju
raka jetre, koji se često otkriva tek u odmakloj fazi
razvoja, što znatno smanjuje izglede za uspjeh
liječenja.
Novi test se temelji na sposobnosti razlikovanja
zdravih stanica jetre od stanica karakterističnih za
rani stadij raka jetre.
as
tic
e
56
Ag
Ag
posebnom n
m
(Izvor: Dnevno)
Ag
cos
Uz to, postoji cijeli niz šampona koji sadrže omega-3 masne kiseline, koji će pomoći izravnim unosom hranjivih tvari u vlasište.
Ag
Ag
Rezultati projekta su pokazali da unos folne kiseline sprječava bihevioralne poremećaje u djece.
Nadalje, unosom omega-3-masnih kiselina putem
masnijih vrsta riba te joda utječe se na razvoj gradivnih jedinica mozga te sposobnost čitanja.
To je postignuto uz pomoć specifične mikroRNK
koja omogućuje da stanice raka izdvojene biopsijom zadobiju neuobičajenu crveno-smeđu nijansu.
Učinkovitost novog testa je provjerena na više od
200 uzoraka.
Ag
Ag
a
m
eno
mj
Od ostalih prirodnih lijekova za zaustavljanje
ćelavosti preporučuje se i indijsko amla ulje, koje
osim što usporava proces ćelavljenja ima izuzetno
snažan utjecaj na sijedu kosu, obnavljajući melanin
u folikulima i vraćajući prirodnu boju kose.
Ag
U sklopu projekta NUTRIMENTHE istraživao se
utjecaj prehrane majki na kognitivni, emocionalni
te bihevioralni razvoj djeteta. Studija je provedena
na stotinama europskih obitelji tijekom 5 godina
prilikom čega je procijenjen unos vitamina B skupine i folne kiseline, zatim utjecaj majčinog mlijeka
naspram dječjih formula, željeza, joda te omega3-masnih kiselina na kognitivni, emocionalni te
bihevioralni razvoj djece od rođenja do 9. godine.
cts
Lijekovi za psihijatrijske probleme i razrjeđivanje
krvi posebno snažno utječu na gubitak kose, a stres
je sam po sebi dovoljno loš, pa će vam osim gubitka
kose uzrokovati i pojavu sijedih vlasi zbog gubitka
melanina, koji tijelo samo, ne može nadoknaditi.
Prehrana tijekom
trudnoće utječe na
inteligenciju potomka
f fe
Istražvanja pokazala:
Pronađeno rješenje za
ćelavost?
kozm
eti
k
Vaša apoteka, Broj 19
Nova medicinska istraživanja
sw
ith speci
al
e
Znanstvenici planiraju ovaj pristup primijeniti i u
otkrivanju melanoma.
www.silverex.hr
GLJIVICA, AKNI, BUBULJICA,
KOŽNIH ALERGIJA, LOŠEG ZADAHA,
HERPESA, CRVENILA KOŽE,
OŠTE]ENE KOSE I PRHUTI,
SUHE I GRUBE KOŽE,
TVRDE KOŽE NA STOPALIMA,
ZAŠTITE ZUBNOG MESA,
UBODA INSEKATA,
ZNOJENJA I NEUGODNIH MIRISA TIJELA,
NADRAŽENOSTI KOŽE NAKON UPORABE
ŠMINKE...
www.silverex.hr
Rudarska 71 • 75000 Tuzla
Tel. 035/ 321 245 • www.tuzlafarm.com
57
silverex≠tuzlafarm.com
A
Vaša apoteka, Broj 19
Info kutak
UKC Tuzla: Obavljen složeni
operativni zahvat
Na Klinici za ortopediju i traumatologiju u Tuzli uspješno je obavljena vrlo
složena operacija velikog i urođenog
deformiteta kičme kod 11-godišnje
djevojčice. Operacija je urađena
pod vodstvom dr. Ibrahim Obeida,
uvaženog stručnjaka iz francuskog
Bordoa, dr. Aleksandra Vujadinovića,
šefa tima spinalnih hirurga koji uvode
najnovije sofisticirane vrste zahvata u praksu u tuzlanskom centru i
dr. Asmira Hrustića. Nakon nekoliko
mjeseci od uspješno obavljenje prve
transpedikularne osteotomije kod deformiteta kičme u odraslih pacijenata,
ovih je dana po prvi put u našoj zemlji
obavljena i jedna druga operacija, korektivna resekcija kičmenog stuba tzv.
VCR (vertebral column resection).
“Ovaj komplikovan i visoko rizičan
zahvat je urađen u cilju da se koriguje
velika zakrivljenost grudne kičme
koja je zaostala kod djevojčice koja
je već ranije operisana u dobi sa 3 i
6 godina. Nepovoljni rezultati ranijih
operacija su uzrokovali takvu deformaciju grudne kičme da se djevojčica
već otezano kretala uz sve izraženije
probleme sa disanjem. S obzirom
da joj predstoji u narednom periodu adolescencije ubrzani rast bilo
je za očekivati da će se deformitet i
tegobe još više pogoršavati te smo
uložili mnogo truda i napora da sada
uradimo ovaj operativni zahvat. Kako
ovu vrstu operacije do sada nismo
bili spremni samostalno uraditi imali
smo sreću i zadovoljstvo da iz Bordoa
dovedemo mog prijatelja i uvaženog
stručnjaka dr. Ibrahim Obeida s kojim
smo je uspješno i obavili”, rekao je dr.
Aleksandar Vujadinović.
Dr. Ibrahim Obeid u Tuzlu je stigao
zahvaljujući kontaktima uspostavljenim sa dr. Vujadinovićem u proteklom periodu kroz susrete na kongresima u Parizu i Amsterdamu gdje su
učestvovali u stručnim predavanjima
iz oblasti složenih zahvata u spinalnoj
hirurgiji. Uspostavljena saradnja prepoznata je i kao mogućnost da se uz
ovog priznatog i veoma iskusnog spinalnog hirurga radi na uvođenju operativnih zahvata ove vrste i kod nas.
“Treba istaći i da je spinalni centar u
Bordou najbolji centar za spinalnu
hirurgiju u Francuskoj i jedan od najboljih u Evropi, a dr. Obeid sa izuzetnim znanjem i iskustvom”, kaže dr.
Aleksandar Vujadinović. “Zbog njegovih velikih obaveza bilo je jako teško
naći termin za njegov dolazak, ali eto,
srećom uspjeli smo. Ovom prilikom
Simpozij „Hronična
rana – savremeni pristup“
održan u Tuzli
bih se zahvalio svima koji su pomogli
u realizaciji ovog projekta, a prije svega firmi Tuzlafarm, zastupniku firme
Medtronic čije smo implantate koristili tokom operacije i koja je snosila
troškove dolaska i boravka dr. Obeida.
Zatim bih se želio zahvaliti i kolegama
iz Klinike za ortopediju u Sarajevu koji
su nam posudili aparat za neuromonitoring koji nam je bio neophodan
kako bi pratili neurološki status pacijentice tokom operacije. Naravno zahvalnost cijelom anesteziološkom timu
i anestetičaru Joviću na nesebičnoj
pomoći pri izvođenju operacije”,
ističe Vujadinović.
Operacija koja je urađena protekla je
bez većih komplikacija, a rani postoperativni tok je uredan.
“Veoma sam zadovoljan uspostavljenom saradnjom sa kolegom
Vujadinovićem jer je naš zajednički
interes područje spinalne hirurgije
i osavremenjavanje pristupa u ovoj
oblasti”, rekao je dr. Obeid.
Takođe je dodao, da je neophodno i
stvaranje adekvatnijih uslova i potpuno opremanje operacionih sala uz
edukaciju timova ukoliko tuzlanski
centar planira rad složenih zahvata,
posebno ove vrste operacija.
Boravak dr. Obeida u Tuzli dr.
Vujadinović iskoristio je i za razgovore
o nastavku saradnje i konsultacije
kod različitih kongenitalnih-urođenih
anomalija sa kojima se na Klinici za
ortopediju i traumatologiju JZU UKC
Tuzla ljekari susreću.
(UKC Tuzla)
58
U Tuzli je u organizaciji Klinike za
ortopediju i traumatologiju UKCa Tuzla, te uz saradnju Klinike
za kožne bolesti UKC-a Tuzla, 6.
i 7. septembra održan Simpozij
sa međunarodnim učešćem
„Hronična rana – savremeni pristup“. Simpozij je bio namjenjen
doktorima specijalistima koji se
bave problematikom hroničnih
rana,
doktorima
porodične
medicine, te medicinskim sestrama i tehničarima. Više od 200
učesnika iz cijele Bosne i Hercegovine uzelo je učešće na ovom
skupu. Cilj ovog skupa bio je da
se razmotre svi aspekti hroničnih
rana, dijagnostika, liječenje,
primjena savremenih metoda,
kao i predstavljanje smjernica
za savremeni tretman hroničnih
rana.
Kako je istakao načelnik Klinike za
ortopediju i traumatologiju UKCa Tuzla, prim. dr. Emir Arnautalić,
ovaj Simpozij je učesnicima donio niz vrlo kvalitetnih stručnih
predavanja i svojim izvanrednim
konceptom opravdao nastojanja
organizatora da se dobrom edukacijom unaprijedi rad sa pacijentima.
Predavači asist. prim. dr. Ciril
Triller i asist. dr. Tanja Planinšek
Rucigaj iz Ljubljane, te doc. dr.
Dubravko Huljev iz Zagreba,
izrazili su svoje zadovoljstvo
odzivom i interesom učesnika te
su istaknuli da su sam koncept
Simpozija i tema „Hronicna rana“
odlicani u procesu neophodne
edukacije za sve one koji se u
svom radu susreću sa problemom hronične rane.
Ministrica zdravstva Tuzlanskog kantona prof. dr. Nermina
Hadžigrahić dala je podršku
ovom skupu ističući da je Simpozij „Hronična rana – savremeni pristup“ nastavak nastojanja tuzlanskih zdravstvenih
radnika različitih struka da sa
svih aspekata razmotre problem
hronične rane.
U toku Simpozija održane su dvije sesije i šest radionica sa vrlo
aktuelnim temama, te Okrugli sto
sa ciljem definisanja i usvajanja
smjernica za savremeni treman
hronične rane, kao i ponovnog
aktiviranja Udruženja za rane na
nivou Bosne i Hercegovine.
59
Vaša apoteka, Broj 19
Info kutak
Obilježen Svjetski
dan srca
Svjetska federacija za srce 29. septembra 2013. godine u cijelom svijetu obilježila je Svjetski dan srca,
pod motom „Pomozite djeci ka
zdravijem srcu“. Ovogodišnja kampanja fokusirala se na prevenciji i
kontroli kardiovaskularnih oboljenja kod djece, iz razloga što zdrava
djeca odrastaju u zdrave odrasle
osobe, a zdrave odrasle osobe čine
porodicu i zdravu zajednicu.
„Mnoge ozbiljne bolesti od kojih
bolujemo kao odrasle osobe, imaju
korijen u adolescentnoj dobi, te
kasnije vode do oboljenja ili prerane smrti. Djeca uvelike ovise o
vodstvu odraslih u pogledu zdravog ponašanja te stoga moramo osigurati da usvoje ono pravo,“ ističe
doktorica Maida Isabegović, kardiolog sa Klinike za interne bolesti
UKC-a Tuzla.
Kardiovaskularne bolesti su među
prvim uzrocima morbiditeta i morataliteta u svijetu i kod nas. Iako su
tokom zadnje dvije dekade stope
kardiovaskularnog
mortaliteta
opale u mnogim razvijenim zemljama, u nerazvijenim su porasle
zapanjujućom brzinom. Procenat
preranih smrtnih slučajeva uzrokovanih kardiovaskularnim oboljenjima je u opsegu od 4% u razvijenim
do 42% u nerazvijenim zemljama.
U Bosni i Hercegovini kardiovaskularna oboljenja imaju trend porasta
i predstavljaju uzrok smrtnosti kod
40% ljudi ispod 75 godina starosti.
60
Obilježavanje Svjetskog dana srca
ima veoma važnu ulogu u zajednici s obzirom da kardiovaskularna
oboljenja godišnje uzrokuju oko
17,3 miliona smrtnih slučajeva u
svijetu.
Cilj je podići svijest zajednice i
ohrabriti pojedince, porodice i
vlade da preduzmu akcije kojima će
smanjiti opasnost od kardiovaskularnih oboljenja.
Povodom obilježavanja Svjetskog
dana srca, a u organizaciji Odbora
za kardiovaskularnu patologiju
Odjeljenja medicinskih nauka ANUBiH, u prostorijama Akademije
nauka i umjetnosti je 26. septembra održan Simpozij pod nazivom
„Poremećaji srčanog ritma kod
djece, sportista i odraslih“.
U organizaciji Udruženja kardiologa
Bosne i Hercegovine i JZU UKC-a
Tuzla, u centru Tuzle je 30. septembra održana javna akcija kroz koju
su se građani mogli informisati o
kardiovaskularnim bolestima, te
su imali priliku da besplatno mjere
krvni pritisak, masnoće i šećer u
krvi.
Svjetski dan srca obilježen je i u Sarajevu. 27. septembra 2013. godine
na Trgu Alije Izetbegovića provedena je akcija besplatnog mjerenja
krvnog pritiska, indeks tjelesne
mase i mjerenja šećera u krvi za
građane Sarajeva. Akciju su organizovali Udruženje kardiologa Bosne
UKC Tuzla dobija zvanje
Univerzitetske klinicke bolnice
i Hercegovine, Udruženje ljekara
porodične medicine Kantona Sarajevo i JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo. Svjetski dan srca obilježava
se svake godine u posljednjoj sedmici septembra. Poruka
obilježavanja Svjetskog dana srca
jeste da se zdravom načinu života
treba učiti od dječije dobi i da
promjena određenih životnih navika može značajno utjecati na
prevenciju i kontrolu kardiovaskularnih bolesti.
„Pomozite djeci da krenu putem
prema zdravom srcu i dužem i
boljem životu. Otkrijte što ih motivira. Izgledati dobro, osjećati se
dobro i biti dobar u onome što
rade. To su faktori koji djecu i adolescente motiviraju da jedu zdravo
i budu fizički aktivni.
Djeca koja se puno kreću i imaju
uravnoteženu prehranu mogu biti
bolja u onome što rade i bolje se
koncentrisati u školi, na sportskim
aktivnostima i kod kuće,“ rekla je
doktorica Isabegović, i dodala „Najbolji način utjecanja na ponašanje
vašeg djeteta je primjerom. Ne
morate stalno biti savršeni, ali ako
djeca vide da se trudite jesti zdravo
i biti fizički aktivni, prepoznat će
vaš napor. Poslat ćete poruku da je
vašoj obitelji važno dobro zdravlje.“
Nakon što je na hitnoj sjednici
Skupštine TK nedavno usvojena odluka o preuzimanju osnivačkih prava
i obaveza osnivača Javne ustanove
Univerzitetski kliničkog centra Tuzla,
dio osnivačkih prava ustupljen je
Federaciji Bosne i Hercegovine.
Još nije poznato o kojem se udjelu
osnivačkih prava radi, ali tuzlanska javnost uveliko spekuliše da će
doći do ukidanja pojedinih klinika
na UKC-u, te da će građani pojedine
zdravstvene usluge morati potražiti
u Sarajevu.
Enes Huseinagić, predsjednik Upravnog odbora UKC Tuzla, kazao
je za da do ukidanja klinika neće
doći, samo će zbog novih kriterija
o uređenju biti priključene drugim
klinikama.
- UKC će, nakon što se zvanično
potpiše ugovor sa Federacijom BiH,
postati Univerzitetsko klinička bolnica, što znači da će morati ispuniti
određene uvjete za zvanje bolnice.
Jedan od tih kriterija je da Klinika
ima pet zdravstvenih radnika u
zvanju doktora nauka uposlenih u
stalnom radnom odnosu, od čega
su najmanje tri u zvanju profesora
na fakultetima. Neke to ne zadovol-
javaju, ali će egzistirati i dalje u sklopu nekih drugih klinika - rekao je
Huseinagić.
On ističe da građani neće ostati
uskraćeni za zdravstvene usluge, te
napominje da će doći do formiranja
nekih novih klinika. Prema njegovim
riječima, prenos dijela osnivačkih
prava na Federaciju donijeće sa
sobom određenu kvalitetu za pacijente UKC-a.
- Neće više biti dosadašnjih problema oko izbora direktora, jer Vlada
Federacije od sada daje saglasnost na imenovanje i razrješenje
direktora. To se, ipak, podiglo na
viši nivo. Očekujemo da Federacija
pokrije jedan dio akumuliranog gubitka, nekim kreditnim zaduženjem
ili nekim drugim putem - dodao je
Huseinagić.
Akumulirani gubitak UKC od 2007.
do 2011. godine iznosi oko 37 mil
KM, dok je u 2012. iznosio 1,22 mil
KM. Najveći dio obaveza odnosi se
na dug dobavljačima, zbog čega ova
zdravstvena ustanova ima probleme
sa zalihom lijekova. Najveći dug je
onaj prema farmaceutskoj kompaniji
“Tuzlafarm”.
- Za prvih šest mjeseci ove godine
gubitak je 717.000 KM. Mi smo
ponosni na to što smo uradili za
ovih prvih šest mjeseci, a gubitak je
nastao zbog skromnijeg ostvarivanja prihoda od kantonalnog Zavoda
za zdravstvo. Problemi na UKC su
se gomilali godinama, ali niko nije
poduzimao ništa da ih riješi. Sada
se konačno ozbiljnije pristupilo
njihovom rješavanju i određenim
uštedama - istakao je Huseinagić.
Zvanično potpisivanje ugovora o
ustupanju osnivačkih prava trebalo
bi da se desi u narednih 12 mjeseci. Ugovorom će biti definisana
međusobna prava, obaveze i odgovornosti oba osnivača, Tuzlanskog
kantona i Federacije BiH.
Ubuduće će Upravni odbor UKB
Tuzla imati sedam članova, dva
predstavnika Federacije, dva člana
iz Tuzlanskog kantona i tri iz UKB.
Predsjednika i članove Upravnog
odbora imenovaće Vlada Federacije,
a na prijedlog federalnog ministra
zdravstva. Nakon potpisivanja ugovora, ponovo će se birati direktor,
načelnici klinika, kao i članovi Upravnog odbora.
(eKapija)
61
Vaša apoteka, Broj 19
Info kutak
Obilježena deseta godišnjica
Centra za palijativnu njegu
Deset godina rada i postojanja Centra palijativne njege obilježeno je
svečenom ceremonijom uz prisustvo uposlenika UKC-a Tuzla i brojnih
zvanica i gostiju. Centar palijativne
njege osnovan je 2003. godine uz
podršku humanitarne organizacije
Sisters of the cross and passion
iz Leedsa, Ujedinjeno Kraljevstvo.
Palijativna medicina, pored brige o
osnovnoj bolesti, umanjuje i fizičke,
psihičke i druge tegobe bolesnika
u završnom stanju neizlječivih
oboljenja. Centar palijativne njege
je jedina ustanova ovog tipa u regionu i druga na Balkanu. Palijativna medicina brine se za osobe svih
životnih dobi, od najmlađe djece
do najstarijih osoba i prilagođena
je individualnim potrebama svakog
bolesnika. Od 2003. godine, kada je
otvoren Hospis za ležeće pacijente
do danas u Centru palijativne njege
osnovani su još i Dnevni hospis,
Dječiji hospis, Roditeljska kuća i
Ambulanta za tretman bola i drugih
simptoma.
Prema riječima direktora JZU UKC
Tuzla, doc.dr. Nešada Hotića, Centar
palijativne njege je unio promjene
u filozofiji njege i brige o oboljelima. Kako on ističe, to je mjesto gdje
se poštuju vrijednosti života svake
osobe i privatnost, kultura i religija
uz uvažavanje fizičkih, emocionalnih, duhovnih i socijalnih potreba
pacijenata, porodica i njegovatelja.
“Uspostavljenom izvrsnom saradnjom sa Humanitarnom organizaci-
62
Neuroforte®
Amino acids, vitamins, minerals and antioxidants
Those whose work requires mental stamina
People with neurological degenerative disorders
Middle aged & elderly to assist nerve function
Bring balance, support stress & mental health
jom „Sisters of the cross and passion“ iz Leeds-a i donacijama koje
su bile neophodne u adaptaciji i
opremanju prostora, edukaciji zaposlenika i primjeni savremenih
metoda rada još 2003. godine otvoren je put u stvaranju Centra palijativne njege, danas je to Ustanova
sa konceptom modernog pristupa
pacijentima u terminalnom stadiju
bolesti”, kaže doc.dr. Hotić.
O specifičnostima Centra za palijativnu njegu, te efektima koji su ostvareni njegovim otvaranjem govorila je ministrica zdravstva u Vladi TK
prof. dr. Nermina Hadžigrahić. „Osnivanjem Centra palijativne njege
ostvaren je humaniji pristup pacijentima i uveden je jedan sasvim
novi pristup u tretmanu pacijenata
u terminalnom stadiju bolesti, ali i
njihovih porodica. Ovo je Ustanova
koja olakšava životne tegobe svima
koji su došli na kraj svog životnog
puta“, rekla je prof.dr. Hadžigrahić.
Direktor Centra palijativne njege
dr. med.sci. Samir Husić, je ovom
prilikom istakao da palijativna medicina ne liječi osnovnu bolest nego
umanjuje fizičke, psihičke i duševne
tegobe bolesnika u završnom
stanju
neizlječivih
oboljenja.
„Oslobađanje od patnji je etički imperativ, a dobro organizovana palijativna njega smanjuje i troškove
liječenja za 33% pri tome nudeći
kvalitetniji tretman pacijentu i njegovoj porodici“, kaže dr. Husić.
U okviru svečanosti obilježavanja
desete godišnjice od osnivanja
Centra donatorima iz protreklog
perioda uručene su zahvalnice.
Takođe, obavljeno je i svečano otvaranje namjenski prilagođenog
park prostora ispred objekta u kojem je smješten Centar.
(UKC Tuzla)
63
Download

VAŠA AP TEKA