ISSN broj 1840-4537
VAŠA AP TEKA
Broj 17 • Mart 2013. godine • Besplatan primjerak
Stručni časopis za farmaceutske i medicinske radnike
Tema broja
Terapijska primjena maticnih celija
Ishrana i zdravlje
Dijetalna ishrana dijabeticnih bolesnika
Novosti iz farmacije
Vaginalne infekcije
Medicina danas
Hipnoza i hipnoterapija: stari - novi instrument u psihoterapiji
1
Poštovani čitaoci,
Poslije dužeg perioda na naše, a nadamo se i Vaše zadovoljstvo, ponovo
počinjemo sa izdavanjem časopisa Vaša Apoteka.
Tema o kojoj govorimo u ovom broju posvećena je terapijskoj primjeni
matičnih ćelija i velikom potencijalu koji matične ćelije nude u liječenju
velikog broja oboljenja. Postoje tri izvora matičnih ćelija koja se najčešće
koriste u svrhu liječenja: koštana srž, venska krv i krv pupčane vrpce. S
tim u vezi, u rubrici Naši poslovni partneri predstavljamo Vam kompaniju
KriOvum, banku ćelija i tkiva, koja Vam nudi mogućnosti pohranjivanja
matičnih ćelija iz pupčane vrpce na duži period, a sve u svrhu osiguranja
zdravlja Vašeg djeteta.
U rubrici Medicina danas saznajte više o hipnozi i hipnoterapiji kao starom
– novom instrumentu u psihoterapiji, kako se primjenjuje i kada. Hipnoza se može koristiti u različitim uslovima i u različite svrhe od postizanja
stanja opuštenosti, smirivanja emocija, poboljšavanja vlastitog radnog
učinka do oslobađanja od simptoma bolesti i pripremanja pacijenta za
operaciju ili neku drugu medicinsku proceduru. Brojna su stanja koja povoljno reaguju na hipnozu kao što su: prestanak pušenja, nesanica, stres,
poremećaji prehrane, itd. U ovoj rubrici možete pročitati i o nekim novim
istraživanjima u vezi primjene konjugovane linolne kiseline (CLA) kako u
sportskoj medicini, tako i u drugim oblastima. Također, američki stručnjaci
su došli do nekih novih saznanja o učinkovitosti primjene CLA u liječenju
Crohnove bolesti.
S obzirom da je u januaru obilježena Evropska sedmica borbe protiv karcinoma grlića meternice, u rubrici Ginekološki kutak govorimo nešto više o
toj vrsti bolesti, načinima prevencije i dijagnosticiranju ove bolesti. Redovni ginekološki pregledi su svakako najbolja prevencija, jer poznato je da
otkrivanje karcinoma bilo koje vrste u ranom stadiju omogućava efikasnije
i lakše liječenje istog. I u rubrici Novosti iz farmacije govorimo o zdravlju
žene, odnosno o vaginalnim infekcijama, simptomima i načinu liječenja,
odnosno terapijama koje se primjenjuju za određene infekcije.
Osteoporoza predstavlja jednu od najčešćih metaboličkih bolesti razvijenog svijeta. Radi se o „tihoj“ bolesti kostiju koja dovodi do smanjenja
koštane čvrstoće i samim tim i do povećanog rizika od frakture kostiju. U
Medicinskim procedurama govorimo o upotrebi vitamina D u prevenciji i
liječenju osteoporoze.
Gubitak kose je uobičajena pojava – 2 od 3 muškarca iskuse neki oblik
ćelavosti. Međutim, ukoliko se primjeti značajno povećanje gubitka kose,
potrebno je posjetiti dermatologa. o ovoj temi možete više pročitati u rubrici Dermatološki i kozmetički savjeti.
Od ovog broja Vaše Apoteke uveli smo i novu rubriku Nova medicinska
istraživanja u kojima Vam predstavljamo neka novija svjetska istraživanja
u području medicine i farmacije.
Ovo su samo neki od tekstova koje možete pročitati u ovom broju, a ukoliko i Vi želite surađivati s nama sve prijedloge možete slati putem elektronske pošte.
IZDAVAČ
Tuzlafarm doo
Rudarska 71, 75000 Tuzla
Tel: +387 35 321 200
Fax: +387 35 321 221
www.tuzlafarm.com
[email protected]
2
04 Vaginalne infekcije
10KriOvum
12 Terapijska primjena matičnih
ćelija
14 Hipnoza i hipnoterapija: Stari
– novi instrument u psihoterapiji
16 Primjena CLA
18 Upotreba vitamina D u prevenciji i liječenju osteoporoze
22 Evropski tjedan prevencije
raka vrata maternice
26Dako
28 Opadanje kose
32 Dijetalna ishrana dijabetičnih
bolesnika
37 Natura life – Kako ojačati imunitet naših najmlađih
38 Infekcije uzrokovane Esherichia coli bakterijom – kako ih
liječiti prirodnim putem
44 Info kutak
48Zanimljivosti
52 Nova medicinska istraživanja
Srdačan pozdrav,
Belma Kotorić
“VAŠA APOTEKA” broj 17.
Sadržaj
DIREKTOR
Edin Hebibović, dipl. ecc.
GLAVNA I ODGOVORNA
UREDNICA
Belma Kotorić, dipl. ecc.
REDAKCIJA
Rudarska 71, 75 000 Tuzla
Tel: +387 35 321 249
Fax: +387 35 310 811
[email protected]
STRUČNI KOLEGIJ:
Prof. Dr. Lejla Begić
Mr. Ph. Alma OmerhodžićHebibović
Dipl. ecc. Edin Hebibović
Dr. Bahrudin Hadžiefendić
Mr. Ph. Alma Hadžić
Mr. Ph. Sabina Mujkić
Štampa: Merceria, Tuzla
Tiraž: 3000
Priprema za štampu:
Tarik Ibrahimović
Besplatan primjerak lista.
Sva prava pridržana. Sadržaj
ove publikacije ne smije se
reproducirati ili prenositi
mehaničkim, elektronskim ili
drugim sredstvima bez pisane
dozvole izdavača.
3
Vaša apoteka, broj 17
Novosti iz farmacije
Vaginalne infekcije
Sluzokoža vagine je uvijek vlažna a normalna flora vagine sastoji se iz Dederlajnovih bakterija.
Preduslov za održavanje flore vagine je kisela sredina koja tokom menstrualnog ciklusa varira ali
je kisela u prosjeku ph 4-4,5. Harmoničnom simbiozom između zida vagine, Dederlajnovih bakterija pod protektorijatom hormona jajnika stvara se odbrambena moć vagine tj. bakterijalno
samočišćenje vagine koja je izložena prodoru bakterija.
Piše: Mr.ph. Dario Mlinarić, JZU Gradske Apoteke Tuzla
Mr.ph. Sabina Mujkić, Tuzlafarm doo
Jedna od važnih uloga vagine
je da stvara odbranu protiv prodora spoljnih bakterija u nju i u
unutrašnje dijelove polnih organa.
Ovaj zadatak ona obavlja putem
biohemijskih procesa kojima upravljaju jajnici.
Sluzokoža vagine je uvijek vlažna
a normalna flora vagine sastoji se
iz Dederlajnovih bakterija. Preduslov za održavanje flore vagine je
kisela sredina koja tokom menstrualnog ciklusa varira ali je kisela u
prosjeku ph 4-4,5. Harmoničnom
simbiozom između zida vagine,
Dederlajnovih bakterija pod protektorijatom hormona jajnika stvara
se odbrambena moć vagine tj. bakterijalno samočišćenje vagine koja
je izložena prodoru bakterija.
Svaki poremećaj biohemijskih procesa može dovesti do prodora bakterija i stvaranje kolpita - vaginitisa,
čiji je simptom pojačani i sadržajem
izmijenjeni sekret.
Uzroci
Od unutrašnjih uzroka često može
biti povećana propustljivost zida
vagine za tečnost, zato što je
tkivo slabo ili zid vagine oštećen.
Posljedica ovoga je da Dederlajnove bakterije ne mogu da stvore
dovoljnu količinu mliječne kiseline
i time osiguraju sekretu vagine dovoljnu kiselost. Slaba odbrambena
moc flore vagine više ne može da se
4
odupire invaziji bakterija ili drugih
patogenih mikroorganizama. One
dobijaju prevagu nad normalnom
florom i sadržaj vaginalnog sekreta
čine sve nečistijim.
Pri ovakvom stanju u razmazu
sekreta vagine nalaze se umesto
odlubljenog epitela vagine i njene
normalne flore, mnogobrojne bakterije kao što su streptokoke, stafilokoke, diplokoke, grampozitivni
i gramnegativni štapići itd., i nešto
manja ili nešto veća količina leukocita.
Pojačani vaginalni sekret nije samo
prosto povećanje količine sekreta
već i izmjena njegovih osobina,
a one zavise od uzročnika koji ga
stvara pa može biti sluzav, vodnjikav, pjenast, gnojav, krvavo-vodnjikast, truležan, neprijatnog mirisa.
Drugi endogeni faktor može biti
poremećaj regulacije krvnog sistema. Pri njemu postoji labilnost sudova cijelog tijela koji se ispoljava
lakim crvenjenjem lica, hladnim i
vlažnim rukama i nogama, bržim
zamaranjem, poremećenom sekrecijom želudca.
Spoljašnji faktori - kolpit-vaginitis
nastao usled prodora patogenih
mikroorganizama u vaginu, čija
je invazija veća od odbrambene
moći vagine. Ovaj prodor je moguć
polnim
odnosom,
upotrebom
zaraženih predmeta za higijenu.
Uzročnici mogu biti i hemijski,
termički ili neko strano tijelo unjeto
i zaboravljeno u vagini.
Vaginalni sekret
Vaginalni sekret sam za sebe
ne predstavlja neko određeno
patološko stanje ili oboljenje,
već samo simptom kao što je npr.
glavobolja, povraćanje, povišena
tjelesna temperatura. Liječi se lokalno, ali je uvek potrebno ustanoviti
uzrok koji je doveo do pojave ovog
simptoma.
Grupe vaginalnog sekreta
I Sluz, poneki leukocit i mnoštvo
Doderlajnovih bakterija - ovaj nalaz
nalazimo samo kod djevojčica prije
puberteta.
Još jedan unutrašnji uzročnik je nedovoljna funkcija jajnika.
II Malo sluzi i leukocita, a dosta
Doderlajnovih bakterija - Ova dva
stepena se smatraju normalnom
vaginalnom florom i ne zahtijevaju
nikakvo liječenje.
Najčesci uzrok su opšta oboljenja,
kao što su akutne i hronične infektivne bolesti, grip, angina, šećerna
bolest.
III Streptokok, stafilokok i gardnella
vaginalis - Obilan sekret bijeličastožut, neprijatnog mirisa uz pojavu
svraba, PH > 4,5; ako je manja od
4,5 100% se ne radi o bakterijskom
vaginitisu.
Treća grupa vaginalnog sekreta bio
bi uslovno rečeno normalan nalaz
za seksualno aktivne žene, kada
pored elemenata koji su prisutni
kod druge grupe, možemo naći
i leukocite i po neku bakteriju.
Međutim, ako su leukociti i bakterije prisutni u velikom broju ili
imamo znake bakterijske vaginoze
a postoje i određeni simptomi u
vidu peckanja ili svraba potrebno
je liječenje.
Oralna
terapija:
Metronidazol
(Metrozol, Orvagil, Efloran, Medazol), 2x500mg tokom 7 dana. U
toku terapije zabranjena konzumacija alkohola, kao i 48 sati nakon
prestanka zbog moguće disulfiramske reakcije.
Lokalna terapija: Klindamicin (Dalacin vaginalna krema), MAC Miror
(Nifuratel uz Nistatin), Neo Penotran
(Metronidazol 500mg plus Mikonazol100 mg), Gentamicin + Nistatin,
Polygynax (Neomicin, Polimixin, Nistatin).
U trudnoći se preporučuje magistralno izrađen Ampicilin + Nistatin
ili Macmiror, jer se ne resorbuje sa
sluznice.
IV Gonokok - Obilan zeleno-žut
sekret
Četrvrta grupa vaginalnog sekreta
podrazumjeva infekciju najserijom
gonoreje ili kako ga još zovu triper
ili kapavac. Najčešće se prenosi
seksualnim putem, i uvijek se liječe
oba partnera.
Terapija podrazumjeva primjenu
antibiotika: Doksiciklin 2x100mg
(7 dana), Eritromicin 4x500mg (7
dana) ili penicilini parenteralno.
V Trichomonas vaginalis - Obilan
zeleno-žut sekret koji je pjenušav,
miris pokvarene ribe, svrab,
pečenje, nabubrelost i hiperemija
vaginalne sluznice, česta je reinfekcija zbog smještaja trichomonasa u području endocerviksa i njegovih žlijezda.
Peta grupa vaginalnog sekreta
označava infekciju protozoom Trihomonas vaginalis. Prenosi se seksualnim putem, preko predmeta,
kupanjem u bazenima, češća je kod
zena.
Liječe se oba partnera:
1. Jednokratna doza od 2g metronidazola,
2. Metronidazol 3x250mg ili
2x500mg tokom 7 dana,
3. Tenonitrozol (Atrican 250) 2x1
tokom 4 dana,
4. Kod žena se preporučuje dodatno korištenje Neo Penotran vagitorija (Metronidazol + Mikonazol) ili
Medazol vagitorija (sam Metronidazol).
VI Candida albicans - Svrab, gust,
bijel i sirast iscjedak koji je obično
bez mirisa, moguća bol pri spolnom
odnosu.
Liječenje - Kanesten i Nistatin
(vaginalno). Žene će na 10% svojih
partnera prenijeti infekciju, a partneri na 80% svojih partnerki. Kod
muškaraca je simptomatologija
mnogo oskudnija, a kod žena ova
gljivica postoji i kao saprofit koji u
određenim stanjima, posebno kod
hroničnih bolesti i pada imuniteta,
postaje patogena i pravi smetnje.
Kod poremećaja vaginalne flore
može biti uporna.
Premda teoretski može oboljeti
svaka žena, u nastavku teksta istaknute su one koje su posebno osjetljive na upale takve vrste. Žene
koje boluju od šećerne bolesti
imaju višu razinu glukoze u krvi i
tkivima gdje gljivice nađu povoljne
uvjete za razmnožavanje, stoga
ta populacija spada u ugroženu
skupinu.
Žene koje nemaju uravnoteženu
prehranu stvaraju plodno tlo za
gljivice, budući da imaju oslabljene
reakcije imunološkog sustava. Drugi tipovi zaraznih bolesti, kao što su
gripa, upale, teške infekcije također
slabe prirodni obrambeni sustav
organizma.
Kod žena koje uzimaju lijekove
(posebice antibiotike) može se
5
Vaša apoteka, broj 17
Novosti iz farmacije
poremetiti kiselo-alkalna ravnoteža
u rodnici, što će gljivice iskoristiti
za svoj razvoj. To se može dogoditi
i zbog dugotrajnog nošenja tijesne
odjeće koja ne diše te zbog prekomjernog pranja s mirisnim sapunima.
Liječenje:
1. Flukonazol 150mg (Funzol kapsule), jednokratna doza.
2. Klotrimazol (Canesten 3 vaginalete, Canesten 1 vaginalete,
Canesten 3 vaginalna krema).
Kod trudnica je siguran za
primjenu, ali se mora naglasiti
primjena bez aplikatora.
3. Mac Miror i Neo Penotran
Često se gljivice pojavljuju
kod primjene antibiotika koji
remete vaginalnu floru, zbog
čega se preporučuje uzimanje
antimikotične terapije preventivno
u toku antibiotske terapije, kao i
primjena probiotika kao to su Lactogyn i Lactovag. Lactogyn kapsule
sadrže dva patentirana i klinički
podržana probiotička soja, Lacto-
6
bacillus rhamnosus GR-1 i Lactobacillus reuteri RC-14, za koje je
znanstveno dokazano pozitivno
djelovanje na urogenitalno zdravlje
žene.
VIII Mycoplasma hominis i ureoplasma ureolitica - Može izazvati spontani pobačaj, smanjuju
pokretljivost
spermatozoida.
Liječenje: Linkomicin i Eritromicin
Zbrajajući mnogobrojne komplementarne i alternativne mogućnosti
u liječenju posebno ponavljanih i
hroničnih oblika gljivične infekcije,
potrebno je naglasiti sljedeće korake:
IX HPV, HIV, HSV, Hepatitis b i c HPV izaziva kondilome – Liječenje:
odstranjenje kondiloma. HSV ili
herpes simplex virus daje nekad
gnojavo-sluzav sekret, bol, temperaturu, glavobolju, makula, papula
i vezikula koje prskaju pa nastaju
ulceracije.
1. Korak: Prepoznavanje predisponirajućih
čimbenika
za
nastanak gljivične infekcije
2. Korak: Provođenje anti-kandida
dijete
3. Korak: Uporaba probiotika
4. Korak: Vitaminske nadopune
prehrani
5. Korak: Jačanje imunološkog
sustava
6. Korak: Uporaba odgovarajućih
antifungalnih preparata.
VII Enterobius vermicularis - Rijetko se nalazi u vaginalnom iscjedku.
Liječenje: Mebendazol ”vermox”
Terapija: Paracetamol za temperaturu, a Acyclovir za virus. HIV i Hepatitis dolaze u sklopu sistemskog
oboljenja.
X Treponema pallidum – Sifilis - Primarni stadij: Poslije tri sedmice od
zaraze, koliko traje period inkubacije, javlja se bezbolan čir koji se naziva tvrdi čankir. Obično se javlja na
genitalijama ili blizu mjesta prodora bakterije. Ubrzo se javljaju promjene na okolnim limfnim žlijezdama
koje oteknu, ali su bezbolne. Može
se dogoditi da ovaj prvi stadij prođe
bez primjetnih simptoma, posebno
kod žena jer se ovaj čir často nalazi u unutrašnjosti vagine tako da
ostane potpuno neprimijećen. U
primarnom stadiju čankir je jako
zarazan.
Sekundarni stadij: Ovaj stadij se
javlja između prve sedmice i šest
mjeseci, kada počinje sekundarni
razvoj. Do tada se bakterija proširila
po cijelom organizmu. Na koži se
javljaju: osip, najprije ružičaste
zatim tamno crvene i mrke boje,
poslije kojih dolaze čvorići, a onda
sve to iščezne.
Latentni stadij: Nakon nekoliko
godina, obično 6-10, počinje tercijarni stadij. U ovoj fazi ne postoje
vidljivi znaci bolesti, ali bakterija je
najvjerojatnije već počela napadati
srce, mozak i druge unutrašnje organe.
Kasni stadij: U ovoj fazi već postoji neka od sljedećih bolesti - ozbiljno srčano oboljenje, sljepilo,
progresivna paraliza, čak i mentalni
poremećaji. U ovoj fazi sifilis nije
prenosiv. Međutim, danas rijetko
tko dolazi u ovu fazu zahvaljujući
uspješnoj primjeni lijekova.
Terapija: Do pronalaska Penicilina
sifilis je bio smrtonosna bolest.
Liječio se živom. Od njega su umrli mnogi velikani i ljubavnici iz
prošlih vremena. Sifilis se može
dijagnosticirati i liječiti u bilo kom
stadiju bolesti. Liječi se penicilinom. Pošto se bolest ponekad
ponovno javlja i da bi se izbjegli
propusti, preporučljivo je da se nakon liječenja test na sifilis ponovi
bar još dva puta. Prva tri stadija
se liječe u potpunosti bez ikakvih
trajnih oštećenja, a u posljednjem
stadiju mogu se zaustaviti daljnja
oštećenja.
Izrada vagitorija
Za izradu su najprikladnije podloge hidrofilnih osobina jer je tada
oslobađanje ljekovite supstance
bolje u odnosu na masne podloge.
Uobičajena je glicerol želatinska
podloga u kojoj sadržaj želatine
varira od 7 do 22%. Ako je ljekovita
supstanca netopiva, ona povisuje
čvrstoću konačnog pripravka pa se
udio želatine može smanjiti. S druge strane, higroskopne supstance
zahtjevaju veći udio želatine.
Uloga glicerola u podlozi jeste doprinos elastičnosti preparata. Od
lipofilnih podloga koristi se u praksi najčesce Witepsol sa različitim
modifikacijama. To su trigliceridi viših masnih kiselina s nešto
monoglicerida i diglicerida spojeva
emulgirajućih osobina.
Witepsol H – pogodan za supstance
koje podliježu hidrolizi jer ima nizak OH broj.
7
Vaša apoteka, broj 17
Novosti iz farmacije
U prevenciji bakterijske vaginoze koriste se i lokalni pripravci na bazi aloe vera ili ulja australskog
čajevca. Ulje australskog čajevca – jednako je učinkovito kako u borbi protiv bakterijskih tako i protiv gljivičnih infekcija. Aktivni sastojak terpinen-4-ol i drugi terpeni odgovorni su za većinu antimik-
Ag
robnih učinaka. Mehanizam djelovanja je oštećenje stanične membrane bakterija ili gljivica.
Ag
Ag
Ag
Ag
Šimširika (žutika) – Ovaj plod ima
odlična svojstva za borbu protiv infekcija, kojima djeluje na mikroorganizme koji izazivaju inficiranje
rana i vaginalne gljivične infekcije.
Mnogo je ljekovitih biljaka koje su
pokazale svoj povoljan efekat u
liječenju vaginalnih infekcija, kao
što su:
Kantarion – vrlo povoljno i
umirujuće djeluje protiv vaginalnih
infekcija bilo da se koristi u obliku
ulja ili kao vaginalete koje danas
imamo na tržištu.
Žalfija – Koristi se za vaginalno
ispiranje jer pokazuje povoljne
efekte protiv raznih uzročnika infekcija.
U prevenciji bakterijske vaginoze
koriste se i lokalni pripravci na
bazi aloe vera ili ulja australskog
čajevca. Ulje australskog čajevca –
jednako je učinkovito kako u borbi
protiv bakterijskih tako i protiv
gljivičnih infekcija. Aktivni sastojak
terpinen-4-ol i drugi terpeni odgovorni su za većinu antimikrobnih
učinaka. Mehanizam djelovanja je
oštećenje stanične membrane bakterija ili gljivica.
Sprej, tu{ i sapun sa ionima srebra
Imate li problema s kožom?
POMAŽE KOD:
In
vitro
studije
pokazuju
učinkovitost protiv mnogih vrsta
kandide, uključujući kandidu albikans, glabrata i parapsilosis.
Intravaginalni preparati u obliku
su pesara, gela, vaginaleta i preparata za tuširanje, a djelotvorni
su svi preparati s koncentracijom
od najmanje 0.5% ulja australskog
čajevca.
Tipični preparat sadrži jednu ili
dvije kapi ulja australskog čajevca
u želatinskoj kapsuli ispunjenoj uljem nevena, drugim biljnim uljima
ili vodom. Primjenjuju se dvije kapsule u rodnicu uveče, tokom šest
uzastopnih dana. Neželjeni učinak
može biti alergijski kontaktni dermatitis.
as
posebnom n
a
m
eno
mj
Bijeli luk — Istraživači University
of Cambridge u Engleskoj, pronašli
su da je sok bijelog luka isto toliko
jak koliko i lijekovi protiv gljivica
Za njegu ko`e i tijela
tic
e
8
Maslačak – Ova trava inhibira razvoj gljivica odgovornih za vaginalne gljivične infekcije. Jedite listove maslačka kao salatu. Dodajte
šaku-dvije suhih listova i cvjetova
u svoju vodu za kupanje.
Ag
Sladić – Mnogi laboratorijski testovi pokazuju da je sladić djelotvoran
protiv gljivica odgovornih za vaginalne gljivične infekcije.
m
Jedna
grupa
je
liječena
antigljivičnom kremom, a druga
istom tom kremom plus oralnim
preparatom ehinacee. Poslije šest
mjeseci, kod čak 60% žena koje
Cimet — Povoljno djeluje protiv
infekcija i drugih izazivača upale,
među koje spada i kandida. Za bolji
ukus „antigljivičnog” doručka, pospite obično kiselo mlijeko sa nešto
cimeta.
Ag
cos
Ehinacea – Istraživanja su pokazala
da jedinjenja izolovana iz ehinacee mogu da umanje rast kandide
albikans u vagini. U Njemačkoj je
nedavno sprovedeno ispitivanje
kojim su bile obuhvaćene 203 žene
sa stalnim problemom gljivičnih infekcija.
Kamilica – Kamilica, koja je odavno
poznata kao sredstvo za smirivanje uzbunjenih živaca, koristi
se također i za mnoštvo drugih
oboljenja, od visoke temperature
preko lošeg varenja do menstrualnih problema. Studije su pokazale da ova ljekovita biljka djeluje
i na gljivicu Candida albicans, kao i
određene stafilokokne bakterije.
Ag
Ag
cts
Alternativni pristup
terapiji vaginalnih
infekcija
Ag
amfotericin i nistatin, naročito kada
je riječ o kandidi.
f fe
su liječene samo antigljivičnom
kremom bilo je višestrukog ponavljanja infekcije. Međutim, među
onima koje su liječene ehinaceom,
taj postotak iznosi samo 16 %.
kozm
eti
k
Witepsol S – ima visok hidroksilni
broj pa je pogodan za izradu vagitorija, sa supstancama koje sadrže
vodu.
Witepsol H- najčešće korišten.
sw
ith speci
al
e
www.silverex.hr
GLJIVICA, AKNI, BUBULJICA,
KOŽNIH ALERGIJA, LOŠEG ZADAHA,
HERPESA, CRVENILA KOŽE,
OŠTE]ENE KOSE I PRHUTI,
SUHE I GRUBE KOŽE,
TVRDE KOŽE NA STOPALIMA,
ZAŠTITE ZUBNOG MESA,
UBODA INSEKATA,
ZNOJENJA I NEUGODNIH MIRISA TIJELA,
NADRAŽENOSTI KOŽE NAKON UPORABE
ŠMINKE...
www.silverex.hr
Rudarska 71 • 75000 Tuzla
Tel. 035/ 321 245 • www.tuzlafarm.com
9
silverex≠tuzlafarm.com
A
Naši poslovni partneri
KriOvum Banka celija i tkiva
Maticne celije mogu spasiti život!
Od prve transplantacije matičnih
ćelija iz krvi pupčance vrpce koja je
izvršena u Francuskoj 1988. godine,
približno 25.000 sličnih transplantacija je izvršeno širom svijeta sa
ciljem smanjivanja različitih vrsta
bolesti. Danas, uzorci krvi pupčane
vrpce mogu biti sačuvani pod strogim
laboratorijskim uslovima, a mala
količina uzorka može biti korištena
za liječenje. Banke matičnih ćelija
su objekti gdje su matične ćelije
sačuvane kroz duboko zamrzavanje
i pohranjene za kasniju upotrebu.
Ovi objekti su jako bitni u procesima
liječenja raznih bolesti, samim sortiranjem, sakupljanjem i obnavaljanjem matičnih ćelija.
AABB (American Association of
Blood Banks), koja od 2005. godine
raspolaže i auditiranim sistemom upravljanja kvalitetom (ISO 9001:2008
i ISO 14001:2004), a član je i Evropske Asocijacije Porodičnih Banaka
Krvi iz Pupčane vrpce (European
Association of Family Cord Blood
Banks, EAFCBB), Cord Blood Europe.
Pored toga je član međunarodne
organizacije ICCBBA koja garantuje
mogućnost sigurne i tačne identifikacije i korištenja matičnih ćelija,
tkiva i drugih medicinskih proizvoda
biološkog porijekla, čime je stekao
pravo na korištenje standarda ISBT
128.
KriOvum Vam nudi:
Broj oboljenja koja se mogu liječiti
korištenjem matičnih ćelija uzetih iz
pupčane vrpce ili tkiva konstantno
se povećava, međutim, velike su razlike u mogućnosti i dostupnosti ovog
vida liječenja u različitim državama.
KriOvum Banka ćelija i tkiva, kao
licencirani davatelj zdravstvenih
usluga, nudi usluge zamrzavanja i
skladištenja matičnih ćelija iz krvi
i tkiva pupčane vrpce u saradnji sa
glavnim partnerom, KRIO Intsituteom Plc. koji je prema ukupnom broju
smrznutih uzoraka najveća biobanka
ćelija i tkiva u Srednjoj Evropi.
AABB akreditirani laboratorij - AABB
akreditiranje propisuje stroge zahtjeve u pogledu manipulacije, obrade i
pohrane uzoraka i na taj način uzorci
će biti prihvaćeni - s kvalitativnog aspekta - u cijelom svijetu i moguće ih
je koristiti u bilo kojem terapijskom
centru.
Savremenu tehnologiju procesa
obrade i zamrzavanja - Pomoću
tehnologije kojom raspolažemo dobijaju se matične ćelije iz uzorka krvi
pupčane vrpce sa efikasnošću većom
od 90%.
KRIO Institut je član FamiCord
grupacije, najveće mreže banaka matičnih ćelija u srednjoj i
istočnoj Evropi, koja je u većinskom
vlasništvu američkog društva Enterprise Investors, najveće grupe za insvesticije privatnog kapitala srednjo- i
istočnoevropske regije.
Dodatne
testove
Osim
mikrobiološkog testiranja uzetog
uzorka krvi pupčane vrpce, također
nudimo virološke i bakteriološke
testove uzoraka krvi uzetih od
majke tokom poroda, te naravno
obavejštavanje roditelja o rezultatima testova.
Naš partner, KRIO Institut, pohranjuje više od 15.000 uzoraka matičnih
ćelija u zamrznutom stanju u svojoj
laboratoriji akreditovanoj od strane
Veliko profesionalno iskustvo – Sa
više od 15.000 uzoraka matičnih
ćelija imamo veliko profesionalno
iskustvo u području zamrzavanja
10
uzoraka u stabilnim i pouzdanim laboratorijskim objektima.
Izvođenje
uobičajenih
testova
prije korištenja uzorka - Svi uzorci
matičnih ćelija uzetih iz pupčane vrpce novorođenih beba su zamrznute
skupa u 4 epruvete, od 1.5 ml.
Stručna podrška U slučaju
korištenja matičnih ćelija naši
međunarodno priznati stručnjaci će
Vam pružati pomoć o našem trošku.
Tačne i detaljne informacije Mikrobiološko testiranje uzetog
uzorka i majčine krvi pružaju veću
sigurnost vezanu za samu korisnost
uzorka. Roditelji dobivaju kompletane informacije o rezultatima ovih
testova.
Prednosti međunarodne pozadine
- Kroz glavnog korporativnog partnera, KRIO Institut kao prve i vodeće
banke matičnih ćelija u Mađarskoj,
koristimo mogućnost članstva u FamiCord grupaciji i dajemo međusobnu
garanciju unutar grupe vezanu za sigurnu i dugoročnu očuvanost uzorka.
Pristupačne cijene – Za sve informacije možete kontaktirati regionalne predstavnike KriOvuma koji
će Vam dati potrebne informacije
i najbolje ponude i mogućnosti
snižavanja cijena!
Od 2012. godine predstavnici KriOvum Banke ćelija i tkiva na području
Bosne i Hercegovine su kompanije
„Tuzlafarm“ doo Tuzla i „Banjalukafarm plus“ doo Banja Luka. Ovom
saradnjom je omogućeno i svim
budućim roditeljima u Bosni i Hercegovini da sačuvaju matične ćelije
pupčane vrpce svog djeteta na 20
godina i više, te da time osiguranju
budućnost i zdravlje svog djeteta.
Chance
Future
Value
Europska Banka
Matičnih Ćelija
INFO I KONTAKT
Tuzlafarm d.o.o Tuzla
BanjaLukafarm - plus d.o.o. Banja Luka
|
|
Tel: 035 321 247, 062 636 507
|
[email protected]
Sime Miljuša bb, 78000 Banja Luka |
|
Rudarska 71, 75000 Tuzla
Tel: 051 439 395, 065 950 556
|
[email protected]
11
CENTRALA I LABORATORIJA
1026 Budapest, Kelemen László u. 12., MAĐARSKA
Vaša apoteka, broj 17
Tema broja
TERAPIJSKA PRIMJENA
MATICNIH CELIJA
Piše: Doc.dr.med.sci Aida Arnautović-Ćustović
Klinika za hematologiju onkologiju i radio terapiju JZU UKC Tuzla
Matične ćelije su ćelije od kojih
svi potičemo, to je ustvari popularno rečeno „građevinski materijal“ našeg tijela. Poslednjih godina
smo svjedoci velikog optimizma i
istraživača i ljekara u vezi s velikim
potencijalom koji matične ćelije
nude u uspješnom liječenju velikog
broja oboljenja. Da bi primjenili
matične ćelije u terapijske svrhe
moramo ih od nekud ili od nekog
uzeti, jer nauka, nažalost, još uvijek
nije u stanju da proizvodi matične
ćelije mada je i na tom polju
učinjen veliki iskorak naprijed. Postoje tri izvora matičnih ćelija koja se
najčešče koriste u svrhu liječenja
transplantacijom matičnih ćelija.
To su koštana srž, venska (periferna) krv i krv iz pupčanika. Matične
ćelije iz koštane srži i periferne krvi
imaju sposobnost samoobnavljanja i na taj način održavaju kon-
stantnost vlastitite populacije, a
svojom sposobnošču proliferacije i
diferencijacije „proizvode“ ćelije za
jednu ili dvije plemenite loze hematopoeze.
Matične ćelije su sposobne da
postignu potpuni oporavak koštane
srži kod pacijenata oboljelih od
hematoloških malignih i nemalignih
oboljenja sa oštečenom hematopoezom. Ova njihova sposobnost je
podloga za njihovu transplantaciju
kojom se postiže kompletno obnavljanje hematopoeze kod pacijenata. Transplantacija matičnim
ćelijama se smatra i imunomodulativnom terapijom zahvaljujući njihovom antitumorskom svojstvu.
Matične ćelije iz pupčanika imaju
sposobnost diferencijacije u sve
vrste ćelija krvi, odnosno u ćelije
sve tri plemenite loze hemato-
12
poeze kao i u somatske ćelije. Zbog
ovih njihovih mogučnosti nazivamo
ih totipotentnim ili pluripotentnim ćelijama. Uz to ove matične
ćelije imaju „neograničen“ biološki
potencijal. Zahvaljujući svojoj
plastičnosti, mogućnosti transdiferencijacije te ogromnom biološkom
potencijalu
ove
totipotentne
matične ćelije nalaze sve širu primjenu u mnogim oblastima regenerativne medicine. Primjenjuju se
kod oštečenja raznih tkiva i organa
kao što su oštečena jetra, miokard,
gušterača, vaskularno, koštano i
nervno tkivo. Još uvijek nisu do
kraja razjašnjeni mehanizmi koji
posredstvom unutrašnjih (intrisic) i
vanjskih (extrinsic) činilaca dovode
do transdiferencijacije matičnih
ćelija i njihovog „reprogramiranja“.
U svrhu objektiviziranja postignutog efekta primjene matičnih
ćelija u terapijske svrhe rađene su
kliničke studije koje su pokazale da
nakon primjene matičnih ćelija u
oboljeli organ ili tkivo dolazi do njihovog prihvatanja ili „udomljenja“,
a zatim do njihove transdiferencijacije u ćelije datog organa ili tkiva.
Ono što je također veoma važno je
činjenica da dolazi do nastanka i
razvoja kolateralnih krvnih sudova
(neoangiogeneza), što je neophodno za opstanak i funkcionalnost tog
oštečenog organa.
Stalno usavršavanje samog akta
transplantacije matičnih ćelija kao
i postignuti dobri klinički rezultati govore u prilog opravdanosti
sve šire primjene matičnih ćelija
u liječenju hematoloških malignih
i benignih oboljenja, autoimunih oboljenja, te nekih malignih
oboljenja. Danas se u naprednom
zapadnom svijetu oko 70 različitih
vrsta oboljenja uspješno liječi primjenom transplantacije matičnim
ćelijama, a primjena matičnih ćelija
u raznim oblastima regenerativne
medicine je imperativna.
Ono što je u interesu svih nas je da
se napravi nacionalni registar darivalaca koštane srži i javna banka
matičnih ćelija iz pupčanika te da
se svakoj ženi prilikom porođaja
uzmu krv i tkivo iz pupčanika.
Bacanjem
ovog
neprocjenjivo
vrijednog izvora matičnih ćelija
uskračuje se ljudima mogučnost
da se liječe. Također je neophodno
educirati javnost o tome šta su to
matične ćelije, šta je to regenerativna medicina, kako matične ćelije
i terapija metičnim ćelijama mogu
pomoći ljudima i šta su to novi
trendovi u istraživanjima terapijske
primjene matičnih ćelija.
13
Vaša apoteka, broj 17
Medicina danas
HIPNOZA I HIPNOTERAPIJA: STARI NOVI INSTRUMENT U PSIHOTERAPIJI
Kada koristimo hipnozu u cilju liječenja neke bolesti ili poremećaja tada govorimo o hipnoterapiji. Upotreba hipnoze u terapijske svrhe je poznata odavno. Tokom 19. i ranog 20. vijeka dosta se
koristila u psihijatriji. Čak je i Sigmund Freud, osnivač psihoanalize, u početku svog rada koristio
hipnozu da bi je kasnije napustio. Nova saznanja, temeljena na istraživanjima u psihoterapiji i
neuroznanosti ukazuju da je hipnoza tokom predhodnih decenija neopravdano zapostavljena i da
slijedi njen povratak „na velika vrata“ u terapijske svrhe.
Piše: mr.sc.med.dr. Rusmir Softić, neuropsihijatar, klinički hipnoterapeut & EMDR Practitioner
Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla
Šta je hipnoza?
Hipnoza je posebno mentalno
stanje u koje osobu dovodi druga
osoba – hipnotizer. Laici često misle
da hipnotičko stanje ima neke veze
sa snom. Sam termin hipnoza, istina, potiče od grčke riječi hypnos
koja znači san, međutim hipnoza
to nije, već je u pitanju posebno
stanje uma koje podrazumijeva
donekle izmijenjenu svijest, tzv.
trans, potom posebno fokusiranu pažnju, duboku relaksaciju, te
povećanu sugestibilnost, što zajedno klijentu omogućava npr. intenzivnu usmjerenost na određenu
misao, emociju, radnju ili sjećanje.
Hipnoza i trans su prirodna stanja. Svi ljudi, svakodnevno ulaze
u stanja transa, a da toga nisu ni
svjesni. To su svi oni trenuci kada
smo posebno zamišljeni, fokusirani
i kao da smo „isključeni“ iz vanjskog
svijeta. U ova stanja ulazimo spontano, npr. kada se „uživimo“ u neki
film i doživimo prenos emocija ili
dok slušamo muziku. Od ovih, svakodnevnih stanja hipnoza se razlikuje po tome što je pokreće, vodi
i obustavlja druga osoba- hipnotizer. Hipnozu možemo koristiti u
različite svrhe. To može biti, osim
oslobađanja od simptoma bolesti i
postizanje stanja opuštenosti, smirivanja emocija i neugodnih tjelesnih
senzacija, priprema za operaciju ili
drugu neugodnu medicinsku proceduru, a može biti i poboljšanje
vlastitog radnog i drugog učinka,
14
jačanje samopouzdanja npr. u sportista, menadžera, javnih ličnosti itd.
Šta je hipnoterapija?
Kada koristimo hipnozu u cilju
liječenja neke bolesti ili poremećaja
tada govorimo o hipnoterapiji.
Upotreba hipnoze u terapijske svrhe je poznata odavno. Tokom 19. i
ranog 20. vijeka dosta se koristila u
psihijatriji. Čak je i Sigmund Freud,
osnivač psihoanalize, u početku
svog rada koristio hipnozu da bi je
kasnije napustio. Nova saznanja, temeljena na istraživanjima u psihoterapiji i neuroznanosti ukazuju da
je hipnoza tokom predhodnih decenija neopravdano zapostavljena
i da slijedi njen povratak „na velika
vrata“ u terapijske svrhe.
Šta se dešava u
hipnoterapiji?
Kada nešto doživite, Vaš um to zapamti i potiče ponašanje u skladu
sa onime što Vam se dogodilo. Ta
ponašanja Vam ponekad nanose
štetu (štetne navike, strahovi, nesanica, depresija, neumjerenost u
hrani i piću, pušenje...). Svaki put
kada ponovo doživte nešto, što na
bilo koji način podjeća na prvobitno (loše) iskustvo, dešava se reaktivacija Vaših fizičkih i emocionalnih
reakcija koje su „zakačene“ za prvobitno sjećanje. Tokom nekih formi
hipnoterapije, trenirani hipnoteraput Vas vraća do izvornog sjećanja
koje je vodilo prvoj reakciji (koja se
kasnije ponavlja i predstavlja Vam
problem), tu odvajamo sjećanje
od naučenog ponašanja, te zamjenjujemo nezdravo ponašanje sa
novim, zdravijim. Tokom hipnoze
Vaše tijelo se opušta i misli postaju
više usmjerene, fokusirane, srčana
frekvenca se usporava, a krvni pritisak se snižava. Dolazi do određenih
promjena u moždanim valovima. U
ovom, veoma prijatnom stanju potpune opuštenosti Vi ste potpuno
budni, svjesni i cijelo vrijeme imate potpunu kontrolu nad procesom. Ono što radimo u hipnozi je,
zapravo, „zaobilaženje“ svjesnog
uma i njegove ometajuće kontrole.
U stanju hipnoze Vaš nesvjesni um
je otvoren za sugestije i vrlo fokusiran, dok je Vaš svjesni um manje
pobuđen i relaksiran je. Takvo stanje
je preduslov za pozitivnu promjenu
koja se dešava tokom hipnoterapije.
Prva posjeta
hipnoterapeutu
Tokom Vaše prve posjete hipnoterapeutu bićete pitani o Vašoj
predhodnoj medicinskoj istoriji, te
o razlozima – problemima koji su
Vas motivirali da potražite pomoć.
Akreditovani hipnoterapeut će Vam
objasniti kako funkcioniše hipnoza i šta se od Vas očekuje tokom
seanse. Potom ćete biti vođeni
kroz neke opuštajuće tehnike,
koristićete svoju maštu i biti uvedeni u stanje hipnotičkog transa.
Tada će hipnoterapeut upotrijebiti seriju sugestija i mentalnih
slika kako bi potaknuo promjene
i olakšao Vam simptome. Na primjer: osoba koja ima problema sa
isprekidanim snom, zbog čega se
ujutro budi umorna, dobiće sugestije da, ukoliko se probudi tokom
noći, odmah nastavi sa spavanjem i
više ne obraća pažnju na buđenje.
Hipnoterapeut će Vas, takođe,
naučiti nekoj od tehnika relaksacije,
a dobićete i audio snimak - mp3 koji
ćete slušati jedno određeno vrijeme
kod kuće sa ciljem ojačavanja onoga što je ostvareno tokom seanse.
Za koja stanja se
preporučuje
hipnoterapija?
Hipnozu možemo korisiti u različitim
uvjetima, od urgentnih stanja u
stanici hitne pomoći, do tremana
potpuno „zdravih“ ljudi koji žele
poboljšati neke svoje performanse.
Kliničke studije ukazuju da hipnoza
može poboljšati funkciju imunog
sistema, pojačati relaksaciju, smanjiti stres, olakšati osjećaj straha i
reducirati bolove. Ukoliko se osoba
mora podvrgnuti hiruškoj operaciji
ili nekoj drugoj neugodnoj medicinskoj proceduri, hipnoza može reducirati strah, a oporavak nakon operacije je brži. Kod izvođenja bolnih
stomatoloških procedura, studije su
pokazale viši prag bola u osoba podvrgnutih hipnozi u odnosu na osobe
koje nisu bile hipnotisane. Hipnoza
može pomoći osobama koje pate
od mnogih hroničnih bolesti koje
su praćene bolovima, npr. reumatski artritis. U ovakvim slučajevima
hipnoza pomaže stvaranju osjećaja
kontrole koji u mnogome nedostaje
osobama koje pate od hroničnih
bolesti.
Još neka stanja koja povoljno reaguju na hipnozu:
• Postizanje željene tjelesne težine
• Prestanak pušenja
• Tenziona glavobolja
• Nesanica
• Stress
• Fobije
• Sindrom iritabilnog kolona
• Alopecia areata
• Asthma
• Fibromyalgia
• Porođaj
• Kožne bolesti [kao npr.akne,
psorijaza, ekcemi]
• Zujanje u uhu
• Bolovi kod karcinoma
• Poremećaji prehrane (anoreksija i
bulimija)
Koliko će Vam seansi
trebati?
Svaka seansa traje od 50 minuta do
sat vremena. Hipnoterapija spada
u kratke, cilju orjentirane psihoterapijske metode. S obzirom na to,
pozitivne ishode očekujemo veoma
brzo. Većini klijenata je potrebno
između 4 i 10 seansi, ali to ovisi o
vrsti problema, tj. simptoma kojih
se klijent želi osloboditi. Ukoliko
osoba ima probleme duže vrijeme,
posebno ako je imala „problematino
djetinjstvo“, u takvim slučajevima je
potreban dugotrajniji tretman.
Umjesto zaključka
Prema tome, indikacije za hipnozu
i hipnoterapiju su: redukcija stresa, poremećaji navika uključujući
poremećaje prehrane: anoreksiju i
bulimiju, bolesti zavisnosti (pušenje,
zloupotreba alkohola i droga) opsesivno-kompulzivni poremećaji, selfmanagement (upravljanje sobom,
poboljšanje performansi), motivacioni problemi, anestezija, aktiviranje imunobiološkog odgovora i
podizanje opšte otpornosti organizma, socijalna anksioznost. Za navedene probleme hipnoza je terapijski izbor broj 1 u odnosu na sve
ostale.
Hipnoza ne samo što je indikovana za izvjesne kliničke slike i
poremećaje, već se može primjeniti
i u svakodnevnom životu sa ciljem
da se povisi motivacioni nivo klijenata za postizanje ličnih ciljeva i da
se poboljša komunikacija sa drugima. Ovo je naročito bitno u osoba od
kojih se očekuje visok radni učinak:
učenici i studenti, menadžeri, sportisti, muzičari... Zahvaljujući hipnozi
oni mogu otključati svoje potencijale – odmah. Kao instrument u okviru osnovne terapijske orijentacije
kojoj terapeut pripada, hipnoza
može uvijek da bude integrisana u
terapijski postupak.
15
Vaša apoteka, broj 17
Medicina danas
Primjena CLA
Piše: Dr.Predrag Jovanović, mr.med.sc.
Interna klinika, UKC Tuzla
O ulozi lipida u sportskoj prehrani
i smanjenju tjelesne mase vođene
su brojne rasprave. Zaključak je da
nisu sve masti „loše“ i mnoge od
njih mogu poboljšati sportsku izvedbu, sniziti nivo tjelesnih masti i
pojačati mišićnu snagu.
Konjugovana linolna kiselina (CLA)
jedna je od takvih masti. CLA
se uglavnom nalazi u mliječnim
proizvodima, a izvjesno je da se
radi o masnoj kiselini s nekim od
jedinstvenih efekata na metabolizam u životinja, a nadamo se i
čovjeka. Nekoliko različitih studija
koje su koristile testove in vitro
i životinjske modele, pokazalo je
antioksidativna svojstva CLA kao i
njeno antikarcinogeno djelovanje.
Dokazano je da kod miševa CLA
modulira proteine na koje se veže
inzulinu - sličan faktor rasta (IGF),
a ti proteini označeni su kao IGFBP
(IGF Binding Proteins), a također
poboljšava osjetljivost tkiva na inzulin. Dokazan je njen supresorski
učinak na rast određenih linija ćelija
raka dojke. Nekoliko studija ukazalo
je na CLA kao stimulator imuniteta.
Životinje izložene različitim kancerogenim hemikalijama i istovremeno hranjene sa CLA, imale su bolji
zdravstveni status nego one kojima
nije bila davana CLA.
Sve ovo lijepo zvuči, no mogu li
sportisti imati koristi od CLA? U
svim studijama koje su CLA identificirale kao najbolji agens za izgrad-
nju mišića i istovremeni gubitak
masnog tkiva, korišteni su miševi i
štakori kao modeli, a nisu im davani
anabolički steroidi.
Dakle, mjesto „najboljeg“ suplementa unaprijed je dodijeljeno CLA.
Znatan broj istraživanja potvrdio je
da su eksperimentalne životinje
dobijale na tjelesnoj masi, na račun
izgradnje mišićnog tkiva i gubitka
masnoće, tokom hranjenja sa CLA.
Takvi razultati su od CLA načinili istinski anabolički agens za glodare.
No, svi dobro znamo, da ono što
funkcioniše na glodarima, ne mora
obavezno važiti i za čovjeka. Kao
što je slučaj sa mnogim suplementima, nedostaju pouzdani podaci
o djelovanju na ljudski organizam,
posebno kod sportista. Dobra vijest
je da je u toku nekoliko studija koje
plijene pažnju svojom ozbiljnošću,
pristupom i eksperimentalnim dizajnom, ali loše je to što se čak
i u preliminarnoj fazi njihovi rezultati dosta razlikuju i često su
konfrontirajući.
Kad govorimo o izgradnji mišića,
moramo spomenuti istraživanje
od strane autora Dr.Lowery-ja. Autori su izvršili ispitivanje na 24
bodybuildera početnika, davali su
im 12g proizvoda koji sadrži 7,2g
CLA ili placebo preparat (biljno
ulje) istovremeno sa provođenjem
6-sedmičnog programa bodybuliding treninga. Utvrđeno je, da je
u pripadnika grupe kojoj je davan
CLA preparat, došlo do povećanja
snage i obima nadlaktice, ali istovremeno nije došlo do povećanja
količine masnog tkiva. To je dovelo
do zaključka da CLA djeluje kao
blagi anabolik u bodybuliding
početnika muškog spola.
Druga studija, ukazuje na to da suplementacija CLA u količini 3-4g na
dan, dovodi do smanjenja obima
struka za 2,5cm i gubitka 0,8-1,8kg
16
masnoće u gojaznih ispitanika
tokom 12-sedmičnog perioda.
Na drugoj strani, pilot studija, koja
je uključivala profesionalne dizače
tegova, nije utvrdila razliku u ukupnoj tjelesnoj masi, količini tjelesne masti i mišićne mase tijekom
30-dnevne suplementacije sa CLA.
Slične rezultate dala je i studija
malih razmjera u kojoj su tokom 3
mjeseca, 10-orica ispitanika primali
3-4g CLA dnevno, a 10 drugih ispitanika placebo preparat.
Zanimljiva je i studija koja je
uključivala 17 zdravih žena kojima
je davano 3g CLA dnevno, dok je
druga grupa od njih 20 uzimala
placebo (suncokretovo ulje). Suplementacija je trajala 64 dana,
nakon toga nije utvrđena statistički
značajna razlika u tjelesnom sastavu, mišićnoj snazi niti u obimu
struka i nadlaktice u pripadnica
dvije ispitivane skupine.
CLA se javlja u nekoliko izomernih
formi (cis-9/trans-11 i trans-10/
cis-12 izomeri) i novija istraživanja
ukazuju na to da su različiti izomeri
odgovorni za različite učinke. Iako
su neki nalazi o djelovanju CLA u
ljudskom organizmu veoma uzbudljivi i obećavajući, nastavlja se
trend objavljivanja oprečnih rezultata. Lako se može ispostaviti na
kraju da je CLA vrijedan suplement
za sportiste, ali je potrebno provesti još ispitivanja na ljudskim modelima da bi se donijeli definitivni
zaključci o svrsishodnosti upotrebe
CLA kao suplementa sportskoj
prehrani.
Američki naučnici otkrili su važne
nove činjenice o učinkovitosti
CLA u lječenju Crohnove bolesti.
Kod pacijenata koji su uzimali
suplemente sa CLA zapažen je
znatan napredak u kvaliteti života
i smanjenju aktivnosti bolesti za
50%. Istovremeno se CLA dobro
podnosila. CLA predstavlja pomoć
pri liječenju pacijenata sa simptomima umjerene do blage upalne
bolesti crijeva, bez neželjenih
nuspojava koje su toliko prisutne
kod uzimanja sintetskih lijekova.
CLA bi se mogla primjenjivati direktno putem kapsula ili indirektno
putem sojeva bakterija koje lokalno u crijevu proizvode ovu masnu
kiselinu.
17
Vaša apoteka, broj 17
Medicinske procedure
Upotreba vitamina D u prevenciji
i lijecenju osteoporoze
Piše: Prof.dr.med.sci. Suada Mulić-Bačić
Klinika za interne bolesti, UKC Tuzla
Koštani sistem obezbjeđuje organizmu neophodnu potporu i
zaštitu, a istovremeno učestvuje u
regulaciji metabolizma neophodnih minerala, prije svega kalcijuma i fosfora. Veći broj bolesti i
stanja može dovesti do smanjenja
koštane mase. Manjak vitmina D,
kalcija i drugih elemenata može
uzrokovati ili uticati na klinički tok
metaboličkih koštanih bolesti. U
posljednjih nekoliko godina znatno
su proširene spoznaje o metabolizmu te načinu djelovanja vitamina
D.
Vitamin D je poznat kao liposolubilni vitamin koji se nalazi u hrani,
ali se proizvodi i endogeno kada
sunčeve zrake prolaze kroz kožu
i započinju čitav niz sinteze D vitamina. Ovaj početni oblik vitamina
D je zapravo inertan oblik koji mora
proći dva procesa hidroksilacije
da bi postao aktivan. Prva transformacija je u jetri kada se vitamin
D konvertuje u 25OH D vitamin
poznat kao kalcidiol, a drugi proces
se dešava u bubrezima kada nastaje aktivni oblik 1.25 dihidroksivitamin D (1.25OH2D) poznat i kao
kaclcitriol. Vitamin D se danas smatra pravim steroidnim hormonom,
sa određenim mehanizmom endogene sinteze i određenim receptorima na većem broju različitih
ćelija, posredstvom kojih ispoljava
efekat.
18
Izvori vitamina D su:
• izlaganje suncu:
• glavni izvor vitamina D/ osigurava većinu dnevne potrebe
tijela
• proizvodnja je ovisna o sezoni, dužini vremena izlaganja
suncu, upotrebi zaštitnih sredstava i pigmentaciji kože
• endogena proizvodnja:
• zavisi o sposobnosti kože, D2
i D3 se metaboliziraju u jetri
i bubrezima za proizvodnju i
pretvaranje aktivnog vitamina
D
• prehrana:
• osigurava svega £100 IU/dan
• vitamin D je slabo zastupljen u
hrani (osim u ribi, jajima, morskim plodovima)
• namirnice obogaćene vit D
često imaju manju količinu vit
D od označene
• vitamin D može se nalaziti u
raznim proizvodima kao što su
multivitaminski proizvodi i dodaci prehrani (suplementi)
• uzimanje suplemenata često je
neredovno.
Vitamin D nužan je za apsorpciju
kalcija u crijevima i održava normalne nivoe serumskog kalcijuma i
fosfata da bi se osigurala normalna
mineralizacija kostiju. Neophodan
je i za rast kostiju i remodeling kosti
od strane osteoklasta i osteoblasta.
Nedostatak vitamina D povećava
izlučivanje
parathormona,
što
posljedično povećava resorpciju
kosti i povećava rizik za prelome.
Nedostatak vitamina D čest je kod
žena u postmenopauzi.
Insuficijencija/deficijencija vitamina D
Serumske koncentracije 25 (OH)
D su najbolji indikator statusa vitamina D u organizmu i reflektiraju
i endogenu proizvodnju vitamina D
i unos iz hrane i suplemenata. 25
(OH)D je biomarker prisustva D vitamina u ogranizmu, ali za sada nije
još u potpunosti jasno do kojeg stepena je i biomarker za efektivnost
D vitamina (u pogledu zadravstvenog statusa ili ishoda bolesti).
Još uvijek postoje manje nesuglasice o tome koje su to koncentracije
serumskog 25 (OH)D povezane sa
manjkom vitamina D. Bazirano na
podacima Američkog Instituta za
medicinu iz 2010.god. zaključeno je
da serumske koncentracije 25 (OH)
D manje od 30nmol/L (<12ng/ml)
predstavljaju deficijenciju vitamina D, a vrijednosti 30-50 nmol/l
(12-20ng/ml) predstavljaju vrijednosti insuficijencije vitamina D. Svi
pacijenti sa vrijednostima 25 (OH)
D >50nmol/L (>20ng/ml) su suficijentni sa D vitaminom. Stoga ovaj
instutut zaključuje da je nivo od 50
nmol/l (20ng/ml) ciljni koji pokriva
potrebe od 97.5% populacije. Serumske koncentracije >125 nmol/l
(>50ng/ml) 25 (OH) D su povezane
sa mogućim štetnim efektima.
S obzirom na ovako, moglo bi se
reći, stroge kriterijume danas u
svijetu praktično vlada epidemija
insuficijencije/deficijencije vitamina D u opštoj populaciji. Visoka
prevalencija nedostatka vitamina
D potvrđena je u svim dijelovima
svijeta, što je vrlo slikovito prikazano u studiji Lips-a i saradnika iz
2005.god. gdje je 63.9% ukupne
svjetske populacije imalo nedostatak 25(OH)D, a taj procent je bio
najveći u zemljama Bliskog istoka
(preko 80%).
Razlozi visoke prevalencije nedostatka vitamina D kod žena u
postmenopauzi su slijedeći:
•
•
•
•
nedovoljno izlaganje suncu
povećanje BMI
slaba prehrana
nedostatna sinteza vitamina D u
koži (30%)
• mala količina prekursora vitamina D u koži (7-dehidrokolesterola, 7-DHC)
Observacijska međunarodna studija kod 2589 žena u
postmenopauzi s osteoporozom
Supstitucija vitaminom D
– naša iskustva
biomarkera D vitamina. Serumske
U Bosni i Hercegovini malo je podataka o unosu vitamina D i serumskim vrijednostima 25 (OH)D
u prevenciji ili liječenju. Na Klinici
za radiologiju i nuklearnu medicinu
UKC Tuzla moguće je u svakodnevnoj kliničkoj praksi odrediti
vrijednosti 25 (OH)D vitamina –
konverzije 1nmol/l=0.4 ng/ml.
koncentracije 25 (OH)D se izdaju
u nmol/l ali i u ng/ml i to pomoću
U Ortopedsko-traumatološkoj klinici i na našem odjeljenju (Klinika za
interne bolesti) UKC Tuzla rađeno je
manje istraživanje na 30 bolesnica
životne dobi iznad 60 godina koje
su imale prelom kuka nađeno je da
19
Vaša apoteka, broj 17
Medicinske procedure
Vitamin D je poznat kao liposolubilni vitamin koji se nalazi u hrani, ali se proizvodi i
endogeno kada sunčeve zrake prolaze kroz kožu i započinju čitav niz sinteze D vitamina. Ovaj
početni oblik vitamina D je zapravo inertan oblik koji mora proći dva procesa hidroksilacije da
bi postao aktivan. Prva transformacija je u jetri kada se vitamin D konvertuje u 25OH D vitamin
poznat kao kalcidiol, a drugi proces se dešava u bubrezima kada nastaje aktivni oblik 1.25
dihidroksivitamin D (1.25OH2D) poznat i kao kaclcitriol. Vitamin D se danas smatra pravim
steroidnim hormonom, sa određenim mehanizmom endogene sinteze i određenim receptorima
na većem broju različitih ćelija, posredstvom kojih ispoljava efekat.
su gotovo sve bolesnice (89.7%)
imale snižene vrijednosti 25 (OH)D
vitamina, a da je samo 10% bolesnica bilo na supstituciji sa vitaminom D i Ca, a i to u nedovoljnoj
dozi.
Rađena je i studija od 2005. do
2008.god. u našoj ustanovi na
50 bolnički liječenih pacijentica
sa SEL (prosječne životne dobi
37.679.96 godina i sa prosječnim
trajanjem bolesti 3.84.51 godina)
sa ciljem evaluacije podataka vezani za upotrebu glukokortikoida,
postojanje osteoporoze i eventualnu profilaktičku terapiju. Doze
glikokortikoida su se kretale od
doza održavanja 4mg metilprednizolona do doza od 64mg u aktivnim
fazama bolesti. Samo pacijenti
koji su bili kontiniurano na terapiji
glikokortikoidima u trajanju od najmanje 2 godine su uvršteni u studiju. Svim pacijenticama je urađena
DXA. Na osnovu kriterija WHO
15/50 (30%) pacijentica sa SLE su
imale normalan nalaz denzitometri-
20
je kosti, 22/50 (44%) su imale osteopeniju i 13/50 (26%) su imale
osteoporozu. Među njima je bilo 14
pacijentica (41.1%) koje nisu primale nikakvu profilaktičnu terapiju,
a 16 (47.05%) su bile na profilaksi
kalcijumom i D vitaminom, ali subdozirane, znači u dozama manjim
od 1500mg kalcijuma i manje od
800 i.j. D3 vitamina, a samo 11%
bolesnica je imalo adektvatnu substituciju sa D vitaminom i kalcijumom.
registrovane kod 12 bolesnica, kod
8 bolesnica fraktura jedne lokalizacije, a kod 4 bolesnice višestruke
frakture. Osim menopauze su
nađene i druge bolesti koje spadaju
u faktore rizika za nastanak osteoporoze. Kod 12 bolesnica dugotrajna primjena glikokortikoida, kod
2 hipertireoza, kod 16 hronično
zapaljensko reumatsko oboljenje
(reumatoidni artritis 10 bolesnica, sistemski eritemski lupus 1,
ankilozirajući spondilitis 1).
Pratili smo i efekte liječenja pamidronatom kod bolesnica sa osteoporozom. Pamidronatom (u dozi
od 60 mg tri puta na mjesec dana
potom na tri mjeseca) je liječeno
30 bolesnica starosne dobi od 24
do 82 godine. U menopauzi (spontanoj/operativnoj) je bilo 22 bolesnica, a kod osam bolesnica su
ciklusi bili redovni. Menopauza je
trajala prosječno 15.7 ± 8.1 godina.
Menopauza je nastupala od 28 do
59 godine života, prosečno u 46.2
± 5.6 godina. Fragilne frakture su
Kontrolnu grupu smo načinili od
30 bolesnica, starosti od 23 do 75,
prosečno 54.0 ± 10.1 godina, koje
su primale Ca prosječno 1000 mg/
dnevno i D vit. 600 mg/dnevno. U
menopauzi su bile 24 bolesnice, a
6 je imalo uredne cikluse. Menopauza je nastala između 36 i 55
godine, prosečno u 46.8 ± 4.7 godini, a trajala je od 0 do 32 godine,
prosečno 10.2 ± 7.4 godina. Spontane frakture je imalo 16 (25.5%)
bolesnica, a dvije od njih su imale
višestruke frakture.
Mineralna koštana gustina (BMD)
mjerena je prije i poslije godinu
uključenja pamidronata aparatom
Lunar dualenergy x-ray absorptiometry densitometer (DPX). Prije
terapije BMD lumbalne kičme (n30) je prosječno iznosio 0.781 g/
cm2 ± 0.109 (0.296-1.026 g/
cm2). Poslije 240 mg pamidronata
(n-30) koštana gustina se povećala
na 0.837 g/cm2 ± 0.122 (0.5311.216 g/cm2). Porast BMD poslije
godinu dana liječenja je porasla
za 7.2%. Početna vrijednost BMD
u kontrolnoj grupi je bila 0.966 g/
cm2 ± 0.105 (0.650-1.148), poslije
godinu dana 1.004 g/cm2 ± 0.126
(0.714-1.156) (p=0.046). Poslije
godinu dana liječenja koštana gustina se povećala za 3.9%. Snižene
vrijednosti 25 (OH)D vitamina je
imalo 97.5% bolesnica u ispitivanoj grupi, a od njih (prema gore
navedenim kriterijumima) 78.45%
je imalo D vitamin deficijenciju
(<30nmol/l).
Posljedice subkliničkog
nedostatka vitamina D
- apsorpcija kalcija
- parathormon (PTH)
- gustoća koštane mase (BMD).
Preporuke za uzimanje vitamina D
su sljedeće:
• Evropa: Stručni odbor za hranu
Komisije Europske zajednice
preporučuje: 400 i.j. vitamina D
dnevno za starije osobe (³65 godina).
• SAD: Institut za medicinu
definirao je odgovarajući dnevni
unos vitamina D prema dobi
• odrasli do 50 godina starosti
600 i.j.
• odrasli u dobi od 51–70 600 i.j.
• odrasli stariji od 70 godina
800 i.j.
Vitamin D neophodan je za apsorpciju kalcija jer primjerena apsorpcija kalcija sprečava sekundarni
hiperparatireoidizam i smanjuje
resorpciju kosti.
Nedostatak vitamina D je vrlo
čest kod žena u postmenopauzi, a
posljedica je sljedećeg:
• nedostatno stvaranje i pretvorba
u aktivan vitamin D
• nedostatno izlaganje suncu
• prehrana siromašna vitaminom D
• slab “compliance” za vitamin D
(suplementi).
Nadoknada vitamina D kod odraslih
osoba ima sljedeće efekte:
• popravlja funkciju donjih ekstremiteta kod starijih osoba
• smanjuje rizik za pad
• smanjuje rizik za prelom.
21
Vaša apoteka, broj 17
Ginekološki kutak
EUROPSKI TJEDAN PREVENCIJE
RAKA VRATA MATERNICE
Izvor: Zavod za javno zdravstvo F BiH
Piše: dr.Vesna Vidić-Korda
Diljem Europe na inicijativu European Cervical Cancer Association (ECCA) obilježava se Europski
tjedan prevencije raka vrata maternice od siječnja 2007. godine.
Glavni cilj obilježavanja je informiranje o simptomima, uzrocima bolesti, načinima prevencije
kao i senzibiliziranje pučanstva
na nužnost primarne i sekundarne
prevencije raka vrata maternice.
Prevencija svih bolesti, a posebice
ovog sijela raka, koji se smatra
jednim od najpreventabilnijih, je
razviti samo kod manjeg broja tih
žena. Više od 99% slučajeva raka
vrata maternice uzrokovano je perzistentnom infekcijom određenih
tipova humanog papiloma-virusa
(HPV) s povećanim rizikom za razvoj ove bolesti.
22
radi redovite kontrolne ginekološke preglede, dok ih rade uglavnom iste žene.
Najrizičnija skupina za obolijevanje od raka vrata maternice su žene dobi od 25 do 64
godine. Ove brojke pokazuju koliko je značajno educirati djevojke i žene da bi se
shvatila ozbiljnost i važnost prevencije HPV infekcije. Odgovornost za vlastito zdravlje te
Rak vrata maternice drugi je
najčešći oblik raka kod žena do
45 godina i treći vodeći uzrok smrti od karcinoma (odmah iza dojke
i pluća) kod žena diljem svijeta.
Svake se godine dijagnosticira go-
ba stručne edukacije o zaštiti od
spolnih bolesti, neželjene trudnoće
kao i ginekološkom pregledu, koji
bi se trebao učiniti prije stupanja u
spolne odnose.
Rak vrata maternice je ozbiljan
javnozdravstveni problem i u Europi. Godišnje 60.000 žena u Europi oboli od raka vrata maternice,
30.000 umire od tog raka, a više od
175.000 žena živi s ovom bolešću.
Procjene za Europu govore da sva-
Prijavljene oboljele i umrle žene od raka vrata maternice u F BiH od 2004. do 2010. godine
Godina
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Prijavljene
148
180
164
159
197
218
190
Umrle
38
46
50
55
53
43
46
Rak vrata maternice nastaje kada se
stanice vrata maternice zaražene s
jednim ili više visokorizičnih tipova
HPV-a (humanog papiloma virus-a)
promijene i počnu nekontrolirano
rasti, kao najozbiljnija komplikacija
HPV infekcije. HPV-infekcija je vrlo
česta tako da približno 50-80%
spolno aktivnih žena ima kontakt
s nekim tipom HPV-a najmanje
jedanput u životu. No, bolest će se
„Papa test“ ili ga nisu napravile u zadnjih 5 godina. Procjenjuje se da 2/3 žena ne
i kontrolni ginekološki pregledi s „Papa testom“ mogu spasiti život.
Tablica 1.
najkorisnija i najjeftinija. Njome
unapređujemo
reproduktivno
zdravlje žena i spašavamo brojne
živote.
Većina žena koje obole od raka vrata maternice vjerojatno nikad nisu napravile
tovo 500.000 novih slučajeva invazivnog raka vrata maternice, a
više od 250.000 žena svake godine
umire od ove bolesti.
Prema podacima iz Registra raka
u FBiH, Zavoda za javno zdravstvo
FBIH, broj oboljelih od raka vrata
maternice ima blagi trend rasta što
je vidljivo iz Tablice 1.
Procjenjuje se da se u BIH svaki dan
jednoj ženi dijagnosticira rak vrata
maternice, a svaki treći dan od te
zloćudne bolesti umre jedna žena.
kih 18 minuta od raka vrata maternice umre jedna žena, a u svijetu
svake dvije minute.
Većina žena koje obole od raka vrata maternice vjerojatno nikad nisu
napravile „Papa test“ ili ga nisu napravile u zadnjih 5 godina. Procjenjuje se da 2/3 žena ne radi redovite
kontrolne ginekološke preglede,
dok ih rade uglavnom iste žene.
Najrizičnija skupina za obolijevanje od raka vrata maternice su
žene dobi od 25 do 64 godine. Ove
brojke pokazuju koliko je značajno
educirati djevojke i žene da bi se
shvatila ozbiljnost i važnost prevencije HPV infekcije. Odgovornost
za vlastito zdravlje te i kontrolni
ginekološki pregledi s „Papa testom“ mogu spasiti život.
Preventibilna bolest
Rak vrata maternice je jedan od rijetkih tumora koji se može prevenirati, atri glavna stupa prevencije
raka vrata maternice su:
1. široko informiranje i adekvatna edukacija adolescenata
u okvirima redovitog obrazovanja o spolno odgovornom
ponašanju,
2. cijepljenje protiv HPV-a i
3. redoviti ginekološki pregledi s
Papa testom („probir“).
Nažalost, u BIH se sustavno ne provodi niti jedan od ova tri temeljna
programa prevencije raka vrata maternice, a poželjno je da se sva tri
provode istovremeno.
Edukacija i informiranje
Informacije o spolnosti i plodnosti adolescenti stječu najviše iz
medija: internet, televizija, časopisi
i usmena predaja, najčešće od svojih vršnjaka i starijih adolescenata.
Međutim, iz prakse je vidljiva potre-
Odgovorno
spolno
ponašanje
podrazumijeva prvenstveno izbjegavanje preranog stupanja u
spolne odnose, ostvarenje željenog
spolnog odnosa uz mentalnu i
fizičku zrelost partnera, planirano
roditeljstvo i izbjegavanje svih
neželjenih posljedica rizičnog
ponašanja.
Naime, vrat maternice u mladih
djevojaka vrlo je osjetljiv zbog
svoje anatomsko-histološke građe,
te je podložniji infekcijama. Inzistiranje na zrelosti kod stupanja u
spolne odnose ne znači sumnju u
partnera, kao niti nedostatak povjerenja, već isključivo pokazuje zrelost osoba i njihovu odgovornost.
Izbjegavanje rizičnog ponašanja
podrazumijeva i uporabu kondoma,
koji nije sto posto pouzdana metoda sprječavanja spolnih bolesti,
ali njegova ispravna i konzistentna
uporaba pouzdano u velikom broju
smanjuje broj spolno prenosivih
bolesti i neželjenih trudnoća.
Cijepljenje protiv HPV-a
Kako se rak vrata maternice neće
razviti bez infekcije HPV-om, cijepljenje bi trebalo spriječiti razvoj raka vrata maternice. Danas
su dostupna dva cjepiva koja štite
žene od 2 najučestalija tipa HPV-a,
tip 16 i 18, koji uzrokuju oko 2/3
slučajeva raka vrata maternice. Jedno od cjepiva, također, sprječava
infekcije HPV-om tipova 6 i 11 koji
uzrokuju većinu genitalnih bradavica. Cjepiva su dizajnirana prije
svega tako da spriječe prvu infekciju HPV-om i najdjelotvornija su
kod žena koje još nisu bile izložene
infekciji, a to je najčešće u adolescentnoj dobi prije prvih spolnih
odnosa. Cjepivo je namijenjeno
sprječavanju teških displazija vrata
maternice (CIN 2/3), raka vrata maternice, teških displazijskih lezija
na stidnici, te nastanka vanjskih
genitalnih bradavica (condylomata
acuminata) uzrokovanih humanim
papiloma virusom (HPV-om) tipa 6,
11, 16 i 18.
Dokazana je zaštitna učinkovitost
cjepiva djevojaka u dobi između 16
i 26 godina te na dokazanoj imunogenosti kod djece i adolescenata
u dobi od 9 do 15 godina. Prije svega štite od infekcije tipovima HPV-a
za koje su namijenjena, nešto slabije štite od nekoliko drugih tipova
HPV-a. No, treba naglasiti da ova
cjepiva ne štite od svih tipova HPVa koji su povezani sa razvojem raka
vrata maternice tako da odgovorno
spolno ponašanje i probir ostaju i
nadalje najvažniji načini zaštite od
raka vrata maternice.
Infekcija humanim papiloma virusom je najraširenija virusna spolno
23
Vaša apoteka, broj 17
Ginekološki kutak
Cijepljenje protiv HPV-a važan je napredak u borbi protiv raka vrata maternice. Većina nacionalnih
savjetodavnih tijela koja su donijela preporuke vezano uz primjenu cjepiva preporučuje cijepljenje
djevojaka u preadolescentnoj dobi, od 11 do 15 godina starosti, s time da se u nekim zemljama
cijepe i djevojke (žene) u dobi od 16 do 26 godina.
Razvitak raka vrata maternice odvija se u oko 90% slučajeva preko predstadija i u oko 10% bez
ikakvih predznaka (spray – karcinom). Predstadij raka vrata maternice je CIN 3 (teška displazija i
CIS: Carcinoma in situ). Displazija označuje smetnje u razvitku i sazrijevanju epitela vrata maternice s različitim stupnjem stanične atipije, koja podrazumijeva nepravilan izgled jezgre, nepravilnu
veličinu jezgre, nepravilan odnos jezgre i citoplazme, promjene u kromatinu.
prenosiva infekcija. Smatra se da
će u tijeku spolno aktivnog razdoblja života i do 70 posto populacije
imati šansu inficiranja barem jednim tipom HPV-a.
Cijepljenje protiv HPV-a važan je
napredak u borbi protiv raka vrata maternice. Većina nacionalnih
savjetodavnih tijela koja su donijela preporuke vezano uz primjenu
cjepiva preporučuje cijepljenje
djevojaka u preadolescentnoj dobi,
od 11 do 15 godina starosti, s time
da se u nekim zemljama cijepe i
djevojke (žene) u dobi od 16 do 26
godina.
Probir
To je postupak otkrivanja osoba
izloženih većem riziku pojave
bolesti i osoba koje već imaju
bolest u ranoj fazi, kada još nema
nikakvih simptoma. Postoje dva
načina primjene probira, organizirano ili oportunistički. Oba pristupa
značajno smanjuju vjerojatnost
pojave raka, međutim organizirani
probir je:
• pravičan (jednako je koristan za
sve žene),
• učinkovit (dovodi do najvećeg
smanjenja broja slučajeva raka
vrata maternice),
• isplativ (najdjelotvorniji s obzirom na trošak programa).
Dokazano je kako dobro organizirani programi probira (screening-programi) smanjuju incidencije raka
24
invazivnog karcinoma dolazi do
prodora atipičnih (malignih) stanica
kroz bazalnu membranu.
presije viralnih gena i inhibiciji
produkcije viralnih proteina. U
isključivanju djelovanja supresorskih gena značajnu ulogu igraju
pušenje kao i druge kronične infekcije vrata maternice (HSV kao i
vjerojatno klamidijska infekcija).
vrata maternice za 80%. Probir se
koristi za otkrivanje promijenjenih
stanica vrata maternice, dok su još
u ranoj fazi kada ih se može lako
ukloniti tako da se ne razviju u rak.
Od infekcije HPV-om do razvoja
premalignih lezija (CIN-ovi) raka
vrata maternice može proći više godina, što ostavlja dovoljno vremena
za otkrivanje eventualnih promjena
uzrokovanih virusom i prevenciju
bolesti. Preventivno testiranje se
radi Papa-obriskom koje pomaže
u ranom prepoznavanju znakova
bolesti. Uzimanje obriska je brzo
i jednostavno i ne uzrokuje bol.
Ako je Papa-nalaz uredan ponavlja
se svake tri godine. Ako je Papanalaz nejasan radi se testiranje na
HPV, a ako nije uredan radi se kolposkopija. Takvi redoviti pregledi i
testovi omogućavaju rano otkrivanje bolesti i pravovremeno liječenje
što najčešće završava uspješno.
Predisponirajući rizični čimbenici u
nastanku raka vrata maternice su:
• rani seksualni kontakt;
• česta promjena partnera;
• promiskuitet;
• loša genitalna higijena;
• niži socijalno ekonomski status;
• HPV (Humani Papilloma Virus)
infekcija;
• HSV-2 (Herpes simplex Virus)
infekcija,
• HIV infekcija
• veći broj poroda.
Osobita uloga u nastanku raka vrata
maternice pripisuje se HPV infekciji
(high-risk tipovi: 16 i 18), pri čemu
se istodobno odigravaju 2 procesa.
Integracijom viralne DNK u stanični
genom, osobito produkcijom E6 i
E7 viralnih proteina stimulira se i
održava stanična dioba koja je neophodna za nastanak i rast karcinoma. Drugi proces je inaktivacija
tzv. supresorskih gena stanice koji
normalno sudjeluju u procesu su-
Razvitak raka vrata maternice odvija se u oko 90% slučajeva preko
predstadija i u oko 10% bez ikakvih
predznaka (spray – karcinom). Predstadij raka vrata maternice je CIN 3
(teška displazija i CIS: Carcinoma in
situ). Displazija označuje smetnje u
razvitku i sazrijevanju epitela vrata
maternice s različitim stupnjem
stanične atipije, koja podrazumijeva nepravilan izgled jezgre, nepravilnu veličinu jezgre, nepravilan
odnos jezgre i citoplazme, promjene u kromatinu.
Kod teške displazije poremećeni
rast stanica se nalazi u više od 2/3
debljine epitela, kod CIS promjene
zahvaćaju cijelu debljinu epitela.
Razlika između CIS i invazivnog
karcinoma je histološke naravi: kod
CIS je još uvijek intaktna bazalna
membrana – tanka membrana
koja dijeli epitel od subepitelnog
vezivnog tkiva u kojem se nalaze
limfne i krvne žile (stroma). Kod
Histološki se u 90 – 95% slučajeva
radi
o
karcinomu
pločastoslojevitog epitela: skvamozni karcinom ili planocelularni karcinom
vrata maternice. U 5% slučajeva
nastaje adenokarcinom vrata maternice i u 0 – 5% slučajeva ostali
karcinomi (najčešće karcinom rezervnih stanica). Prema Wentz-u se
razlikuju tri stupnja zrelosti ovih
karcinoma (grading): G1 – visoko,
G2 – umjereno i G3 – nediferencirani karcinom.
donjem dijelu trbuha koji se mogu
širiti u različitim pravcima (obično
u uznapredovalim stadijima sa
zahvaćenošću susjednih organa)
također su važan simptom.
Predstadiji raka vrata maternice
obično ne pokazuju nikakve, a
rani stadiji tek neke simptome.
Ove promjene se obično otkrivaju slučajno prilikom redovitih
godišnjih pregleda. Uznapredovali
stadiji u oko 90% slučajeva pokazuju jasne simptome.
Dijagnoza raka vrata maternice
postavlja se na temelju:
• ginekološkog
pregleda
u
spekulima (invazivni karcinom);
• citološkog nalaza: Papa test, čiji
se senzitivitet procjenjuje na
80 – 90% (učešće lažno pozitivnih rezultata 10 – 15%);
• kolposkopije: metoda promatranja površine vrata maternice
uz povećanje od 6 – 40 puta;
• biopsije:
ciljano
uzimanja
isječka sa sumnjivih dijelova
vrata maternice uz histološku
analizu i
• konizacije:
dijagnostičkoterapijski postupak kada se u
vidu konusa uzima manji ili veći
dio vrata maternice i potom
šalje za histološku analizu.
Simptomi raka vrata maternice
ovise kako o stupnju raširenosti
tumora, tako i o stadiju bolesti.
Nepravilno krvarenje je najvažniji
simptom kod raka vrata maternice. Javlja se kao međukrvarenje
ili smeđkast iscjedak, ali i kao
krvarenje u postmenopauzi i
prije svega kontaktno krvarenje
(krvarenje kod spolnog odnosa ili
prilikom defekacije). Pojava sukrvavog iscjetka je drugi važni simptom,
obično neugodnog mirisa. Bolovi u
Klinička dijagnostika obuhvaća
osim navedenih i sljedeće metode:
cistoskopija, rektoskopija, kolonoskopija, intravenozni urogram,
ultrazvuk, CT, evtl. scintigram male
zdjelice odnosno trbuha. Tumorski
biljezi značajni za skvamozni karcinom vrata maternice su: SCC i CEA.
Metode kliničke dijagnostike služe
za točnu preoperativnu procjenu
stadija bolesti, kao i određivanje
adekvatnog tretmana ovisno o
stadiju bolesti
25
Naši poslovni partneri
DAKO
Kompaniju Dako osnovao je 1966.
godine danski doktor medicine
Niels Harboe. Dako je globalna
dijagnostička kompanija sa sjedištem
u Danskoj i sa više od 45 godina
iskustva u patologiji. Odjeli za proizvodnju i istraživanje kompanije Dako
nalaze se u mjestima Glostrup, Danska i Carpinteria, Kalifornija, Sjedinjene Američke Države.
1960. godine nekoliko kompanija je
proizvodilo antiserume, međutim njihova se jačina veoma razlikovala, što
je predstavljalo veliki izazov za bolnice koje su koristeći te antiserume
vršile procjenu uzoraka bolesnika.
Niels Harboe je uočio potrebu za
stvaranjem ponude antitijela, u svrhu
analize, koja bi bila iste jačine u svakom vremenu, pa je osnovao kompaniju Dakopatts. Otkriće početkom
1967. godine omogućilo je standardizaciju jačine antitijela u upotrebljiv proizvod. Ubrzo su antitijala
postala korisna sredstva za bolnice i
za dobrobit pacijenata širom svijeta.
Od tada je Dako kontinuirano bio
upravljački pogon u razvoju područja
dijagnostike karcinoma.
Naša misija je borba protiv karcinoma, i u toj borbi udružujemo se sa
patolozima, onkolozima, laboratorijskim tehničarima i farmaceutskim
kompanijama. S tim ciljem, kao
vodeća svjetska kompanija u sferi
borbe protiv karcinoma, kontinuirano
podižemo standarde u brzini i preciznosti odgovara potrebnih oboljelima od karcinoma i liječnicima koji
donose bitne odluke u tretmanu
liječenja.
Mi pokrećemo dijagnostiku karcinoma naprijed i uspješnost poslovanja stavljamo ispred očekivanja.
Brinemo o potrebama naših klijenata,
o potrebama oboljelih od karcinoma
26
za brzim i preciznim odgovorima i
trudimo se osigurati da se sa njima
postupa dosljedno, pravedno i sa
poštovanjem. Pružamo učinkovita
dijagnostička rješenja vrednovana od
strane naših klijenata i ohrabrujuća
okruženja u kojima ljudi mogu napredovati.
Kao partner farmaceutskih kompanija, Dako se zalaže za poboljšanje
njege pacijenata u saradnji sa
snažnim partnerima u farmaceutskoj
industriji. Popratna dijagnostika
pomaže u izdvajanju prednosti personalizacije lijekova.
Dako je stekao svoj ugled za inovaciju i kvalitetu uvođenjem prvih konjugiranih antitijela u imunohemiji.
1998. godine lansirali smo HercepTest™, kao prvi FDA-odobreni pharmDx™ proizvod na tržištu. Dako antitijela i reagensi vezani su za jedan
od dva među svim specifičnim testovima tkiva zaraženih karcinomom
širom svijeta.
Dako djeluje unutar pet temeljnih
područja: Imunohistohemijsko (IHC),
Farmakološko-dijagnostičko (pharmDx™), In Situ hibridizacija (ISH), H&E
bojenja i Specijalna bojenja. Primarni
fokus je na IHC otopinama i razvoju
kvalitetnih reagenasa.
IHC otopine smanjuju zagušenja,
poboljšavaju kvalitet, minimiziraju
vrijeme, smanjuju korake, osiguravaju tačno praćenje, smanjuju reprize i
poboljšavaju učinkovitost.
Dako pharmDx™ otopina pruža sve
uključene FDA-odobrene setove
koji daju dijagnostičke rezultate sa
preciznošću i kvalitetom, te pomažu
liječnicima pri odabiru pravog lijeka
za svakog pacijenta.
In Situ Hibridizacija je tehnika koja
se koristi za kvantitativno otkrivanje i
lokaliziranje prisutnosti ili odsutnosti
specifičnih DNA sekvenci ili hromosoma. Dako ISH portofolio obuhvata
širok asortiman proizvoda za fluorescencije i hromogene In Situ hibridizacije na histološkim i citološkim
uzorcima. Od 2012. godine HER2
IQFISH pharmDx™ i TOP2 IQFISH
pharmDx™ su prva dva dostupna
proizvoda (samo u Evropi) koja koriste novu brzu Dako IQISH tehnologiju.
Novi IQISH tampon je netoksičan a
Genopmic DNA hibridizacijska sonda
obavlja se u samo 60-120 minuta.
Dako CoverStainer, koji pruža visoku
kvalitetu bojenja dok u isto vrijeme
smanjuje praktično i povratno vrijeme, dio je Dako H&E bojenja koji
uključuje reagense spremne za
upotrebu, unaprijed optimiziran i
validan H&E protokol i potrošni materijal.
Artisan™ Link Pro danas je jedina
sveobuhvatna otopina Specijalnih
bojenja, koja sa novim reagensima,
novim računarom i mrežnim konfiguracijama pruža pravi potencijal
ukupne automatizacije: proširenu
fleksibilnost Specijalnih bojenja,
integrirano sušenje slajda i deparafisanje presjeka, visoku kvalitetu
rezultata i naprednu produktivnost.
Djelujemo na dva glavna poslovna
područja: naš primarni fokus anatomska patologija koja čini 85% našeg
djelovanja i partnerski odjel reagenasa koji čini 15%. Dako ima više od
1.000 zaposlenih, a prodajni uredi
nalaze se u 20 zemalja. Naši distributeri nalaze se u više od 60 zemalja,
a u Bosni i Hercegovini od ove godine
glavni Dako distributer je kompanija
„Tuzlafarm“ doo Tuzla.
27
Vaša apoteka, broj 17
Dermatološki i kozmeticki savjeti
Opadanje kose
Piše: Prof.dr.sci.med. Edin Suljagić, dermatovenerolog
Dermatološko-kozmetički centar Farah, Tuzla
U današnjem društvu, gdje se dosta polaže na izgled, postavljaju se
veoma visoki standardi vezani za
kosu i frizuru. Ako kosa počne da
se prorjeđuje ili opada, i muškarci
i žene izgleda da imaju razloga za
zabrinutost. Mnogi ne razumiju
zašto im kosa opada, pa se oslanjaju
na tzv „magične napitke”, odnosno
pripravke koji obećavaju čudesan
ponovni rast kose, na vitamine,
masažu skalpa i razne druge alternativne metode. Gubitak kose je
uobičajen – skoro 2 od 3 muškarca
iskuse neki oblik ćelavosti. Sa ispravnom dijagnozom, ljudima sa
ovim problemom se može pomoći.
lem postavljajući pitanja vezana za
ishranu, lijekove, pojavu gubitka
kose u porodici kao i za bolesti sa
kojima se susretao. Kad su žene u
pitanju, važno je ustanoviti podatke
o menstrualnom ciklusu, trudnoći i
menopauzi. Nakon pregleda skalpa
i kose, dermatolog može pogledati
dlaku i pod mikroskopom.
Porođaj: kad je žena trudna, ona
ne gubi kosu kao inače. Međutim,
nakon porođaja, veliki broj dlaka
ulazi u fazu mirovanja. Unutar 2 ili
3 mjeseca, neke žene primjećuju
da im dosta kose počinje opadati.
Ovo može trajati do 6 mjeseci, ali
uglavnom samo po sebi prestaje.
Normalan rast kose
Oko 90% kose stalno raste. Faza
rasta dlake se proteže između
dvije i šest godina. 10% dlake na
glavi je u fazi mirovanja koja traje
2-3 mjeseca. Normalan je gubitak
50-100 dlaka dnevno. Kada kosa
opada, nju zamjenjuje nova kosa
iz istih folikula dlake i ciklus rasta
ponovo počinje. Međutim, kako starimo, brzina rasta kose se smanjuje.
Uzroci opadanja kose
Značajan gubitak kose može biti uzrokovan mnogim faktorima. Osobe
koje primijete da im velik broj dlaka s glave opada prilikom češljanja
trebale bi posjetiti dermatologa.
On će procijeniti kvalitet pacijentove kose i odrediti u čemu je prob-
28
Nedovoljno proteina u ishrani: neki
ljudi koji se podvrgavaju drastičnim
dijetama koje isključuju proteine, ili
imaju abnormalne navike ishrane,
osjetit će to na kosi. Tijelo će radi
svoje obrane premjestiti dlake iz
faze rasta u fazu mirovanja. Ovo
stanje se može zaustaviti ako se
promijene navike ishrane.
Lijekovi: neki lijekovi mogu uzrokovati privremeni gubitak kose
kod malog broja ljudi. Ovi lijekovi
uključuju one za srce, artitis, antidepresive, visok krvni pritisak itd.
Visoke doze vitamina A takođe
mogu uzrokovati opadanje kose.
Manjak željeza: manjak željeza
takođe uzrokuje opadanje kose.
Žene koje imaju obilnu menstruac-
iju takođe mogu patiti od nedostatka željeza. Ovo se može popraviti
unosom tableta željeza.
Nasljedna
ćelavost:
nasljedna
ćelavost ili prorjeđivanje kose je
načešći uzrok smanjenja dlaka na
skalpu. Ovo stanje se naziva androgena ćelavost. Kod žena se
manifestuje samo prorjeđivanjem
kose, a muškarci već pate od
ćelaovsti. Lijek za ovo ne postoji,
ali u posljednje vrijeme se javljaju
novi kozmetički tretmani koji mogu
riješiti na neki način ovaj problem.
Problem ćelavosti i prorjeđivanja
kose se danas rješava na dva
načina. Jedan je transplantacija
kose, koja je trajan način zamjene
dlake. Takođe postoji i Micro Hair
System, odnosno trajna perika. Ovo
je prihvatljiv način za mnoge jer ne
zahtijeva operativni postupak, a
danas se umetci za kosu prave na
najsavremeniji način, tako da su neprimijetni i veoma privlačni.
Kod androgene ćelavosti, naročito
kod starijih osoba iznad 65 godina,
kao posljedica sunčeve svjetlosti
koja zahvata skalp mogu se pojaviti
solarne keratoze (lentigo solaris), te
seboreične bradavice. Ove pojave
se najuspješnije mogu otkloniti laserskim putem (Q-Switched Ruby
laser).
Gubitak kose je za liječnika opšte
prakse
vjerovatno
relativno
nevažan problem u usporedbi sa
teškim i opasnim oboljenjima.
Međutim, uticaj stečenog ili normalnog gubitka kose na pacijenta
nipošto ne treba potcijeniti. I kod
muškaraca i kod žena, gubitak kose
može uzrokovati psihičku rastrojenost i izolaciju od društva. „Abnormalno“ opadanje kose može
biti uzrokovano velikim brojem
oboljenja ili stanja. Zanimljivo je da
je gubitak kose na skoro mitološki
način povezan sa cijelom paletom
„alternativnih“ tretmana koji često
graniče s apsurdnim.
koja traje u prosjeku 100 dana, i te
folikule čekaju da spontano opadnu ili budu odstranjene. Postoji i
kratka međufaza (katagena faza),
koja traje otprilike 10 dana. Sasvim
je prirodno da kosa opada prilikom
šamponiranja, češljanja ili četkanja,
i to 50-80 dlaka dnevno opadne na
ovaj način. Ako se kosa šamponira
samo jednom sedmično, nekoliko
stotina dlaka gubimo u isto vrijeme, što predstavlja akumuliranu
količinu opadnute kose tokom nekoliko dana. Ovaj prelaz iz anagene
preko katagene do telogene faze
zove se ciklust rasta kose.
Ciklus rasta kose
Osim mjesta na kojima su kožna
oštećenja (ožiljci), dlaka kontinuirano raste proizvodeći keratinske
strukture. Od prosječnih 100.000
– 150.000 folikula dlake na skalpu,
njih 95% su uvijek u fazi aktivnog
rasta (anagena faza), koja traje otprilike 1.000 dana. Ostatak folikula
su u fazi mirovanja (telogena faza),
Iznimno je važno da je liječnik upoznat sa ciklusom rasta kose, jer on
predstavlja temelj za razumijevanje
mehanizma abnormalnog gubitka
kose, kako bi se mogli intepretirati klinički pokazatelji i objasniti
pacijentu prirodu problema, kao i
daljnju prognozu. Telogene dlake
su one koje svakodnevno vidimo
svuda oko nas – nakon tuširanja,
na odjeći, namještaju itd. Međutim,
ponekad nam izgleda kao da smo
izgubili više od prosječnih 5080 dlaka. Ako je ovakav gubitak
kose značajno i stalno iznad prosjeka, može dovesti do toga da se
vidi skalp glave. Gustoća dlaka na
skalpu nije jednolika tokom cijelog
života. U dubokoj starosti se može
očekivati ekstremno prorjeđivanje
kose. Bitan faktor u odgonetanju
da li se pacijentu samo čini da
gubi kosu ili je opadanje stvarno,
je upravo poznavanje „očekivane
gustoće kose“ u odnosu na starost
pacijenta. Ovo je posebno važno
pri procjeni androgenog gubitka
kose kod žena.
Mehanizni pojačanog gubitka kose
Različite situacije mogu uticati na
veliku brzinu diobe matičnih ćelija
kose, a one mogu reagovati na nekoliko načina:
29
Vaša apoteka, broj 17
Dermatološki i kozmeticki savjeti
Dosadašnji mehanizmi rješavanja ovog problema, odnosno različite perike, presađivanje kose i umetci, nisu
bili praktični za upotrebu, a ni efikasni. Međutim, danas se na svjetskom tržištu pojavila revolucija u otklanjanja
problema prekomjernog opadanja kose. Naime, radi se o proizvodu „Hair Micro System“, koji je u suštini proteza
za kosu. On se specijalnim preparatom zalijepi na skalp glave, tako da su šanse da će se pomjeriti praktično
ravne nuli. Dermatološki je testiran (dakle nema svraba, osipa ni osjećaja nelagode na koži) i napravljen od
prirodne dlake (kose), tako da izgleda sasvim prirodno. Za njegovu primjenu potrebno je samo nekih 30 minuta,
a predstavlja trajno rješenje za problem gubitka kose. Standardna dužina (za muškarce) je otprilike 15cm,
ali se nakon aplikacije može sjeći kosa i oblikovati željena frizura.
očekivati manju efikasnost ove proteze, pošto znoj i onemogućeno
disanje proteze mogu dovesti do
njenog pomjeranja. Nadalje, treba
obratiti pažnju i na tjelesnu težinu
pacijenta, jer pretile osobe se više
znoje pa to, kao što je gore navedeno, može smanjiti učinak proteze.
Svi ovi elementi će uticati na realna
očekivanja s kojima pacijent mora
biti upoznat.
• Prijevremen prestanak anagene
faze, prelazak u fazu mirovanja
(telogena faza) i konačno opadanje.
• Usporavanje, ili privremeni
prekid normalne diobe i diferencijacije matičnih ćelija u anagenoj
fazi, ali nakon otklanjanja agensa
uzročnika, anagena faza se ponovo
uspostavlja.
Rješavanje problema gubitka kose
Dosadašnji mehanizmi rješavanja
ovog problema, odnosno različite
perike, presađivanje kose i umetci,
nisu bili praktični za upotrebu, a
ni efikasni. Međutim, danas se na
svjetskom tržištu pojavila revolucija u otklanjanja problema prekomjernog opadanja kose. Naime, radi
se o proizvodu „Hair Micro System“,
koji je u suštini proteza za kosu. On
se specijalnim preparatom zalijepi
30
na skalp glave, tako da su šanse
da će se pomjeriti praktično ravne
nuli. Dermatološki je testiran (dakle nema svraba, osipa ni osjećaja
nelagode na koži) i napravljen od
prirodne dlake (kose), tako da izgleda sasvim prirodno. Za njegovu
primjenu potrebno je samo nekih
30 minuta, a predstavlja trajno
rješenje za problem gubitka kose.
Standardna dužina (za muškarce)
je otprilike 15cm, ali se nakon aplikacije može sjeći kosa i oblikovati
željena frizura.
Ova proteza „HMS“ ne mora se skidati prilikom kupanja, tuširanja ili
spavanja. Jednom sedmično bi se
trebala skinuti, promijeniti lijepak
i očistiti skalp glave tako da na
njemu nema nikakvih dlaka. „HMS“
se proizvodi u svim bojama i nijansama (od sijede do crne) i svim
teksturama (od ravne do kovrčave
kose).
Naravno,
dugotrajnost
„HMS-a“ zavisit će od njegovog
održavanja.
Procedura ugradnje „Hair
micro systema“
Za početak, izuzetno je bitno
obaviti infromativni razgovor sa
pacijentom, u kome će se posebna
pažnja posvetiti ispitivanju njegovog psihološkog profila. Tu se prije
svega radi o pacijentovom motivu za ugradnju „Hair Micro Systema“, od čega će zavisiti i njegova
očekivanja u vezi s njim. Potrebno
je saznati kakav bi utjecaj ova proteza za kosu mogla imati na život
pacijenta, s obzirom na nekoliko
faktora. Mora se uzeti u obzir zanimanje pacijenta, jer osobe koje su
zaposlene na mjestima s visokom
temperaturom, ili dosta radnog vremena provode pod kacigom moraju
Nakon informativnog razgovora,
ako se ustanovi da je pacijent
odgovarajući kandidat za „Hair Micro System“, izlaže mu se prijedlog, odnosno preporuka kako bi
eventualno njegova proteza trebala
da izgleda. Nakon fotografisanja
pacijenta, radi se kompjuterska
animacija prema njegovim željama.
Međutim, na osnovu ostalih tjelesnih karakteristika pacijenta, treba
mu predložiti boju, kvalitet dlake
(ravna, valovita itd.), dužinu i
oštrinu kose te frizuru, naravno sve
u skladu sa pacijentovim željama.
Nakon izrade prvog kompjuterskog
fantoma, vrši se njegovo razmatranje zajedno sa pacijentom, te eventualne dopune i izmjene koje mogu
uključivati dodatak volumena, mijenjanje dužine kose, njene boje
itd. Nakon te detaljnije analize, radi
se konačna verzija kompjuterske
animacije pacijentove kose.
Pacijent je, u slučaju da je zadovoljan protezom koju vidi, dužan
potpisati dokumente o narudžbi
proteze, nakon čega se njegov lični
kompjuterski foto-robot šalje u
Madrid (Španija), gdje se izrađuje
jedinstvena, specifična „Hair Micro System“ proteza koja odgovara
samo pacijentu i nikome više. Treba
napomenuti da ovu protezu treba
skidati svakih sedam dana kako
bi se vlasište opralo i eventualna
kosa obrijala, a inače sve aktivnosti
su dozvoljene bez brige da će pro-
Novo u BiH!
MARBO
OD SADA I U
HRVATSKOJ!
100%
PRIRODNI
teza spasti ili se pomjeriti. Zanimljiv podatak je da su dva fudbalera
španske reprezentacije nosila ovakvu protezu tokom cijelog svjetskog
prvenstva i apsolutno im nije smetala niti se primjećivala.
„Hair Micro System“ je izuzetno efikasna i praktična proteza za kosu,
koja je već zadobila veliku popularnost širom svijeta.
potražite u
odabranim
ljekarnama
(popis na webu)
ili naručite
pouzećem
NO
VO
PRIRODNI
PREPARATI
PREPARATI
PROTIV JAKOG ISPADANJA
PROTIV JAKOG ISPADANJA
KOSE I ZA PONOVNI RAST
KOSE I ZA PONOVNI RAST
MARBO AKTIVATOR
AKTIVATOR
-MARBO
aktivira rast
nove kose na
- prorijeđenim
aktivira rast nove
kose na
i ogoljelim
mjestima
prorijeđenim
ogoljelim
- učinkovit
za isve
vrste mjestima
alopecija
- učinkovit za sve vrste alopecija
MARBO LOSION
LOSION
-MARBO
nevjerojatnom
brzinom
- zaustavlja
nevjerojatnom
brzinom
ispadanje
kose
zaustavlja
ispadanje
kose
- protiv
prhuti
i seboreičnog
- dermatitisa
protiv prhuti i seboreičnog
dermatitisa
MARBO ŠAMPON
MARBO
- sprečavaŠAMPON
pojačano mašćenje
- sprečava pojačano mašćenje
kose, perutanje, svrab kože glave
kose,perutanje,svrab kože glave
- jača tanku i rijetku kosu
- jača tanku i rijetku kosu
www.marbo-kosa.net
www.marbo-kosa.com
Narudžbe i info: ADAS trgovina d.o.o. Zagreb
Uvoznik
i distributer
za BiH:
Tel. 3843-980,
Fax 3843-979,
Mob. 091/7343-878
Dugi Commerce d.o.o., Trnska cesta b.b. Široki Brijeg
Info tel i narudžbe: 039 705 333, mob: 063 347 999
31
Vaša apoteka, broj 17
Ishrana i zdravlje
DIJETALNA ISHRANA
DIJABETICNIH BOLESNIKA
Ishrana dijabetičnih bolesnika
definiše se kao svakodnevna,
raznovrsna, jednostavna, fiziološki
i kalorijski uravnotežena ishrana.
Piše: Azra Hasanović, VMS
Glavna med. sestra interne klinike UKC-a Tuzla
Šećerna bolest (diabetes mellitus)
predstavlja hronični poremećaj
metabolizma ugljikohidrata, masti
i bjelančevina zbog apsolutnog ili
relativnog manjka inzulina.
1870.godine LANSRO je prvi ukazao da dijabetes nastaje radi
oštećenja pankreasa, a 1922. godine najzad je otkrivena i izolovana
supstanca koje je nazvana inzulin.
Ovim pronalaskom potpuno je izmjenjeno saznanje o šećernoj bolesti, čestim i nekada smrtonosnim
oboljenjem.
Inzulin je hormon koji kod zdravih
osoba luči gušterača. Glukoza je
najjači stimulans za lučenje inzulina. Kod oboljelog čovjeka inzulina
nema ili ga ima nedovoljno. Kao
lijek, inzulin je sintetski pripravak
koji se u organizam unosi putem injekcija svakodnevno i to kod osoba
koji imaju indikaciju za takav način
liječenja.
Uzroci nastanka dijabetesa
- Manifestacija bolesti ovisi o genetskim i vanjskim faktorima
- Nasljednost dijabetesa je nesumnjivo utvrđena, ali način nasleđivanja
još uvijek nije pouzdano utvrđen
- Vanjski faktori imaju važnu ulogu
u manifestaciji primarnog dijabetesa (gojaznost)
- Trudnoća izrazito opterećuje
majčinu
gušteraču,
naročito
kod majki koje imaju porodično
opterećenje
- Infekcije predtavljaju jedan
32
od težih oblika stresa za organizam. Povećavajući metaboličko
opterećenje kod nasljedno predisponiranih ljudi, može izazvati manifestaciju dijabetesa
- Neki hormoni, farmakološki agensi, isti mehanizam se može pojaviti
kod nekih endokrinih bolesti, zatim djelovanje nekih lijekova (kortikosteroidi, oralna kontracepcija,
nikotinska kiselina)
Faze razvoja dijabetesa:
- Manifestni ili otvoreni dijabetes je
onaj koji se klinički očituje enormno povišenim vrijednostima šećera
u krvi, šećera u urinu, te drugim
pratećim simptomima
- Latentni ili juvenilni (skriveni).
Obično se otkriva slučajnim pregledom. Zna se pojaviti nakon iznenadnog stresa, akutne infekcije,
infarkta srca. Prestankom izlaganja
stresu ili pak izlječenjem infekcije
ili druge akutne bolesti vrijednosti
se normalizuju do novog incidenta
- Predijabetes susreće se kod genetrski opterećenih osoba
Simptomi bolesti mogu biti:
unošenje puno tekućine, učestalo
mokrenje, gubitak tjelesne težine,
stalan osjećaj gladi, vrijednosti
šećera u krvi iznad 7 mml/l, stalan
umor, prekomjrna tjelesna težina,
ozljede koje ne zacjeljuju, vaginalna infekcija kod žena, poremećena
spolna funkcija, bliži srodnik ima
šećernu bolest, utrnulost u stopalima, zamućenost vida.
Znaci hiperglikemija su suhoća
usta, žeđanje, umor, pospanost,
učestalo mokrenje, dok znakove
hipoglikemija predstavlja: preznojavanje, glad, drhtavica, pospanost,
bljedilo, smetnje vida, znojenje,
promjene ponašanja.
ravnoteža provjerava kontrolom
tjelesne mase BMI=TT/TV.
Šta je to metabolizam?
Kako god pokušamo da definišemo
šećernu bolest ne možemo izbjeći
pojam metabolizma.
To je složen proces razgradnje
i ugradnje životnih materija, te
stvaranje i potrošnja energije
u organizmu. Hemijske reakcije
koje sudjeluju u metabolizmu
omogućavaju život ćelijama.
Bazalni metabolizam predstavlja
ukupnu proizvodnju i potrošnju energije u stanju fizičkog i psihičkog
mirovanja. Ova energija služi za
osnovni rad organa i ćelija. Svaka
psihička i fizička aktivnost povećava
potrebu za energijom srazmjerno
veličini izvršenog rada. Na osnovu
energije bazalnog metabolizma i
predviđenog utroška energije za
tjelesnu aktivnost izračunavaju se
dnevne kalorijske potrebe.
Ishrana dijabetičnih bolesnika
definiše se kao svakodnevna,
raznovrsna, jednostavna, fiziološki i
kalorijski uravnotežena ishrana.
Kako znamo da je u dijabetesu
poremećen metabolizam ugljikohidrata, bjelančevina i masti,
dijabetična dijeta ima za cilj da
poštedi taj metabolički poremećaj
od svih vrsta i količina hrane koje
bi ga mogle opteretiti. Obilan i nekontrolisan unos hrane ne samo da
povećava nivo šećera u krvi bolesnika nego može prouzrokovati
šećernu bolest u do tada zdravih
predisponiranih osoba.
Udružena dijabetična dijeta i
programirana tjelesna aktivnost
obezbjeđuju
ravnotežu
unosa i potrošnje energije. Ova se
Tjelesna masa bolesnika jedno je
od mjerila dugoročne metaboličke
kontrole
šećerne
bolesti.
Dijabetična dijeta ne smije biti krut
okvir niti namet koji poništava sve
bolesnikove navike u ishrani i koji
se zbog toga teško podnosi i još
teže provodi. Dijeta ne treba da
čini bolesnika upadljivim po tome
što on to ne smije i što mora da
jede. Isto tako su za sada nerealni
i zahtjevi da se dijabetični bolesnici hrane potpuno slobodno i bez
ikakvih ograničenja. Nerealni su
Dijeta i tjelovježba smanjuju
invaliditet pretilih osoba s dijabetesom
Intenzivne promjene načina života,
kao gubitak tjelesne mase i intenzivnija tjelovježba, pomažu u
održavanju dobre pokretljivosti
pretilih osoba s dijabetesom tipa 2,
objavljeno je u časopisu New England Journal of Medicine.
Odrasle osobe s dijabetesom tipa 2
često imaju ograničenu pokretljivost koja se s godinama i pogoršava.
Intenzivne promjene životnih navika, kao što je gubitak tjelesne mase
i tjelovježba, mogu usporiti gubitak
pokretljivosti i razvoj invaliditeta.
U kliničko istraživanje je uključeno
5.145 pretilih odraslih osoba u dobi
između 45 i 74 godine sa dijabetesom tipa 2 koje su randomizirane
u skupinu koja je imala intenzivne
promjene životnih navika (dijeta i
tjelovježba) i skupinu koja je imala
edukacijsku potporu i standardno
praćenje dijabetesa. Vjerojatnost
smanjenja funkcionalnosti bolesnika istražena je korištenjem
skrivenih Markovljevih modela (hidden Markov models) i metodom
logističke regresije. Primarni ishod
bio je samo-procjena smanjene
pokretljivosti i godišnji pregled tijekom četverogodišnjeg praćenja.
Nakon četiri godine, od 2.514 ispitanika u intervencijskoj skupini, 517
(20,6%) imalo je tešku invalidnost,
a 969 (38,5%) dobru pokretljivost.
U kontrolnoj skupini od 2.502 ispitanika, 656 (26,2%) je imalo tešku
invalidnost, a 798 (31,9%) dobru
pokretljivost. Ispitivana skupina, u
kojoj se provodilo smanjenje tjelesne mase i tjelovježba, imala je
relativno smanjenje rizika gubitka
pokretljivosti od 48% u odnosu
na kontrolnu skupinu (Omjer šansi
0.52; s granicama pouzdanosti od
95% od 0.44 do 0.63; P<0.001).
Neželjeni
događaji
koji
su
zabilježeni u intervencijskoj skupini
bili su blago povećanje učestalosti
mišićno-koštanih simptoma tijekom
prve godine istraživanja.
Autori zaključuju da je gubitak tjelesne mase i povećanje tjelovježbe
usporavaju gubitak pokretljivosti u
pretilih osoba s dijabetesom tipa 2.
(New England Journal of
Medicine 2012.)
33
Vaša apoteka, broj 17
Ishrana i zdravlje
Osnovni zahtjevi dijabetične dijete jesu: zadovoljenje energetskih potreba, zadovoljenje potreba
za ugljikohidratima, bjelančevinama, mastima, vitaminima i mineralima, ravnomjeran unos hrane
tokom dana, odgovarajući raspored unosa ugljikohidrata zavisno od aplikacije, vrste i doze inzulina
i zavisno od vremena, dužine i inteziteta tjelesne aktivnosti.
ravnomjerno rasporediti tokom
cjelog dana da bi se izbjeglo prekomjerno povećanje šećera u krvi
nakon obroka. Ugljikohidrati bogati
vlaknima štite organizam od naglih
padova nivoa šećera u krvi.
u odnosu na još uvjek ograničene
mogućnosti
liječenja
šećerne
bolesti, ali i sa stanovišta svih prednosti zdrave ishrane.
Ciljevi dijabetične dijete jesu:
obezbjediti dobru glikemijsku i
metaboličku kontrolu, održavati
lipide u krvi u normalnim granicama, održavati tjelesnu masu u
standardnim vrijednostima, štediti
bubrege i čuvati bilans azotnih
materija, usporiti razvoj hroničnih
oštećenja.
Osnovni zahtjevi dijabetične dijete jesu: zadovoljenje energetskih
potreba, zadovoljenje potreba za
ugljikohidratima, bjelančevinama,
mastima, vitaminima i mineralima,
ravnomjeran unos hrane tokom
dana, odgovarajući raspored unosa
ugljikohidrata zavisno od aplikaci-
je, vrste i doze inzulina i zavisno od
vremena, dužine i inteziteta tjelesne aktivnosti.
Preporuke za potrebe u
životnim materijama u
dijabetičnoj dijeti
Masti - zasićene masne kiseline
ispod 10%, višestruko nezasićene
masne kiseline do 10%, jednostruko nezasićene masne kiseline 1015% dnevnog kalorijskog unosa.
Bjelančevine - 10-20% dnevnog
kalorijskog unosa (0,8 g/kg/24h;ne
ispod 0,6 g/kg/24h)
Ugljikohidrati - 50-60% dnevnog
kalorijskog unosa, naročito ugljikohidrati bogati vlaknima, vitamini i
antioksidansi su neophodni u ishrani (tokoferol, karotenoid, vitamin
C i flavonoid), kuhinjska so do 3 g
dnevno (povišen krvni pritisak i nefropatija 1,5 g), alkohol treba izbjegavati ( 1 do 2 čaše vina ), alkohol
ima kalorijsku vrijednost 1 g alk=7
kcl, nepovoljan je za gojazne.
Osobe sa povišenim
trigliceridima ne trebaju
koristiti alkohol.
Vještačka sladila - umjetna
sladila su sintetska sredstva za
zaslađivanje: saharin i ciklamat
(nemaju kalorijsku vrijednost), dok
frukoza, sorbitol i ksilat imaju kalorijsku vrijednost.
Osobama koje su aktivne i koje
obavljaju profesionalne i druge
poslove, koje se bave rekreacijom
i sportom dodaju se odgovarajuće
kalorije za tjelesnu aktivnost i rad.
Za lakši fizički rad do 30%, za srednje težak rad do 60% i za veoma
težak tjelesni rad do 100% od osnovnih dnevnih energetskih potreba. Kod osoba gdje je potrebno
smanjenje ili povećanje tjelesne
mase ukupnim dnevnim energet-
34
Pri sastavljanju plana jednodnevne
ishrane praktično je imati gotov
obrazac u koji se raspoređuju grupe
namirnica po obrocima, izračunava
i upisuje njihova energetska vrijednost i tokom planiranja stalno
kontroliše procenat zastupljenosti
ugljikohidrata, bjelančevina i masti.
skim potrebama dodajemo ili oduzimamo 500-1000 kcal dnevno,
zavisno od dinamike kojom želimo
korekciju.
Trudnicama i dojiljama zavisno od
stanja uhranjenosti može se dodati
300-500 kcal dnevno.
Za osobe koje rade u standardnom
radnom vremenu doručak i dopodnevna užina treba da sadrže oko
40%, ručak i popodnevna užina
oko 40%, a večera i noćni obrok
oko 20% ukupnog dnevnog energetskog unosa. Ugljikohidrate treba
Izbor namirnica i način
pripreme hrane
Pri izboru namirnica i hrane u ishrani treba voditi računa o njihovom
sadržaju holesterola i biljnih vla-
Plan jednodnevne ishrane
Predstavlja radnu tabelu u kojoj međusobno usaglašavamo i
podešavamo zastupljenost životnih
materija, raspored grupa namirnica po obrocima i ukupni kalorijski unos. Ukupan dnevni kalorijski
unos treba ravnomjerno rasporediti
u periodu od jutarnjeg ustajanja do
večernjeg odlaska na spavanje
Tri glavna obroka doručak, ručak,
večera, te tri mala međuobroka tj.
užina, zavisno od načina liječenja
šećerne bolesti (inzulin, tablete i
više doza inzulina).
35
Promotivni tekst
Vaša apoteka, broj 17
Ishrana i zdravlje
Kako ojacati imunitet naših najmladih
Piše: Mr.ph. Bilsena Šahman
imati duži i kvalitetniji život, a zajednica u kojoj živi može da bude
sretna jer mu je pomogla u tome.
Mi zdravstveni radnici smo nosioci te pomoći. Ni u jednoj drugoj
bolesti bolesnik sam ne može sudjelovati u svom liječenju koliko u
dijabetesu. Da bi smo to postigli
potrebno je da zdravstvena edukacija bude prihvaćena od zdravstvenog osiguranja kao ravnopravna
kana. Treba dati prednost namirnicama i gotovim jelima koja sadrže
manje holesterola. Za zdravu
ishranu neophodan je odgovarajući
unos biljnih vlakana (voće i povrće).
Način pripreme hrane
Kuhanje hrane u vodi je sinonim dijetalne prehrane. Međutim, u prehrani mogu se koristiti i drugi načini
pripreme kao pirjanje, tuširanje i
razne vste pečenja. Treba istaći da
pečenje mesa na roštilju i ražnju,
kao i prženje mesa nije zdrav način
pripreme hrane.
Mjere za utvrđivanje
količine hrane
Prema iskustvu našeg tima korisno
je i instruktivno da svi dijabetički
bolesnici znaju svoje optimalne
dnevne kalorijske potrebe. Učinak
na regulaciju bolesti je mnogo
veći ako ih obučimo da sami
izračunavaju
svoje
kalorijske
potrebe. Posebno je važno da
znaju koristiti ADA tablice, jer će
36
im to poboljšati kontrolu šećerne
bolesti i istovremeno povećati slobodu i kvalitet ishrane. U početku
bolesti svi bolesnici treba da vagaju i odmjeravaju namirnice kako
bi stekli rutinu u procjeni količine i
kalorijske vrijednosti. Pri spravljanju namirnice se mjere mjerama za
težinu i zapreminu. U domaćinstvu
se često koriste i priručne posude
za približno odmjeravanje količine
namirnice (čaša, kašika, šoljica).
Značaj edukacije
dijabetičnih bolesnika
Edukacija dijabetičnih bolesnika je
vrlo važna u dugoročnom zbrinjavanju oboljelog od dijabetesa.
Iskustva našeg tima koji aktivno
radi na edukaciji oboljelih su
zabrinjavajuća. Veći broj bolesnika
koji dođe i potraži našu pomoć je
vrlo ne upućen naročito u pogledu
ishrane.
i jednako važna mjera zdravstvene
zaštite.
Sve zdravstvene ustanove i njihove
radne jedinice koje pružaju zdravstvenu zaštitu dijabetičnim bolesnicima dužne su da im obezbjede
kvalitetnu edukaciju. Edukacija o
dijabetesu treba da obuhvati ne
samo dijabetične bolesnike, već i
članove njihove uže porodice i njihove neposredne saradnike na radnom mjestu.
Ovakav pristup edukaciji u oblasti
dijabetesa podudarno se naslanja
na poznatu Lawrencovu izreku iz
1922. godine da “oboljeli od dijabetesa mora imati dva liječnika:
jedan je onaj liječnik koji se brine
o njegovoj bolesti, a drugi liječnik
je bolesnik sam, i o njemu najviše
ovise tok i razvoj bolesti”.
Joslin je 1946 godine napisao “da
inzulinska
Dijabetes je bolest današnjice i
modernog društva. Samo dobro
educiran dijabetični bolesnik može
terapija
predstavlja
uzaludno trošenje i vremena i novca, ukoliko bolesnik nije temeljito
upućen u kontrolu svoje bolesti”.
37
Vaša apoteka, broj 17
Prirodna medicina
Infekcije uzrokovane Escherichia
coli bakterijom – kako ih lijeciti
prirodnim putem
Piše: Vedran Hasanagić, doktor alternativne medicine
Escherichia coli/Ešerihija koli ima
nekoliko vrsta i podvrsta. Jedna
od tih vrsta obično se nalazi i obitava u donjem dijelu stomaka.
Većina vrsta Escherichie je potpuno bezopasna, pa čak i korisna.
Nekoliko vrsta je štetno i mogu da
dovedu do komplikacija, pa čak i
smrti, kao na primjer O157:H7, ili
O111:B4. Korisne vrste Escherichie,
koje normalno obitavaju u našem
probavnom traktu, proizvode vitamn K i štite naš želudac od drugih
otrovnijih bakterija.
Sve vrste Escherichia coli bakterije
su specifične za okolinu u kojoj su
se razvile i mogu se laboratorijskim
putem lako razvrstati. Zbog toga je
relativno lako utvrditi da li je infekcija došla od životinja, ljudi ili
ptica. Vrsta Escherichie može da se
promijeni mutacijom u organizmu
i postane štetna kako za životinje
tako i za ljude. Kod zdravih osoba
te mutacije se uglavnom završe
proljevom i isčeznu same od sebe.
O157:H7 i O111:B4 mogu da izazovu veće posljedice, pa i smrt kod
starijih osoba i djece koja već imaju
problema sa slabim imunitetom organizma.
U normalnim okolnostima Escherichia coli će nastaniti probavni trakt
novorođene bebe u roku od 40 do
45 sati od rođenja putem vode,
hrane, ili osobe koja je u kontaktu
sa bebom. Ovo je sasvim normalan
proces i Escherichia je korisna bakterija našeg organizma, to jest, uko-
38
liko ne mutira i ne postane jedna
od štetnih vrsta. U „nenormalnim“
okolnostima Escherichia može da
izazove infekcije, kako urinarnog,
tako i probavnog trakta, a u nekim
slučajevima i meningitis. U rijetkim
slučajevima može da izazove i druge boleseti, kao upalu pluća i neka
septička oboljenja. Pod povoljnim
uslovima broj Escherichia coli bakterija može da se udvostručava
svakih 20 minuta!
Klamidija (Chlamydia) i mikroplazma (Mycoplasma) su još dvije bakterije koje pored Escherichie coli
mogu da izazovu urinarne infekcije.
Tretman za riješavanje ovih bakterija je sličan tretmanu za riješavanje
Escherichia coli bakterije. Međutim,
ove dvije bakterije se uglavnom
prenose spolnim odnosima, pa je
tretman oba partnera neophodan.
Streptokoka B (B-Streptococcus) u
rijetkim slučajevima može biti uzrok urinarne infekcije. Ova bakterija
je drugačija od ostalih i može da se
nastani u organizmu, a da se nosilac
bakterije ne zarazi. Odrasli mogu da
nose ovu bakteriju u probavnom,
urinarnom i genitalnom traktu.
Oko 20% trudnica su nosioci ove
bakteriju u vaginalnom traktu. Ova
vrsta tzv. kolonizacije u ljudskom tijelu obično je bezopasna. Međutim,
ako se iz nekog razloga desi da
streptokoka stigne u krvotok može
biti i smrtonosna. Kod osoba sa oslabljenim imunitetom koji je izaz-
van rakom ili hroničnom bolešću
može doći do infekcije streptokokom.
Stafilokoka (Staphylococcus Taphylococcus Saprophyticus) obitava
u urinarnom traktu kod oko 5%
zdravih žena i muškaraca. Ovo je
drugi najčesći uzročnik urinarnih infekcija kod seksualno aktivnih žena
i djevojaka. Ovu vrstu stafilokoke
treba razlikovati od stafilokoke koja
izaziva infekcije kože. U prirodnoj
medicini tretira se na gotovo isti
način kao Escherichia.
Vrste infekcije uzrokovane
Escherichia coli
bakterijom
Postoji nekoliko vrsta infekcija koje
mogu biti izazvane Escherichia coli
bakterijom, ali najčesce su urinarne
infekcije i infekcije probavnog trakta.
Urinarne infekcije uzrokovane escherichiom coli - Uropatogenicna
Escherichia coli (UPEC) je uzročnik
oko 90% svih urinarnih infekcija.
Postoji nekoliko načina na koje
ova bakterija dospijeva u ljudski
urinarni trakt. Uglavnom infekcija
dolazi iz fekalija. Ženska populacija ima kraći ureter nego muška
i zbog toga se ova bakterija mnogo
brže i lakše širi kod žena nego kod
muškaraca. Naša iskustva pokazuju da su u više od 90% slučajeva
pacijenti žene i djevojčice. Jedan
od uzročnika infekcija kod beba
djevojčica uglavnom je neredovno
mijenjanje pelena i pogrešan način
čišćenja. Dijete uvijek treba prati i
brisati od stomaka prema leđima,
a nikad obrnuto. Važno je da se
spriječi dodir fekalija sa ureterom i
vaginom. Uzrok može biti i diranje
intimnih dijelova tijela prljavim rukama. Kod odraslih, Escherichia coli
se može prenijeti i spolnim putem.
U rijetkim slučajevima muškarac
može da ima Escherichiu u prostati
i putem sperme može da je prenese
partnerki. Postoje tvrdnje da urinarne infekcije nisu prenosive i da
nije moguće prenijeti infekciju od
jednog partnera drugome putem
spolnog odnosa, međutim naša
iskustva govore suprotno. Moderna
medicina ima djelimičan uspjeh u
liječenju urinarnih infekcija izazvanih Escherichia coli bakterijom.
Zbog otpornosti na okolinu i lijekove i njene sposobnosti da mutira,
doktori prepisuju sve jače antibiotike koji uglavnom unište i dobre
bakterije.
Vaginalne infekcije uzrokovane escherichiom coli - Escherichia coli
u vagini u većini slučajeva ide zajedno sa Escherichiom u urinarnom
traktu. Može biti prenesena iz vaginalnog trakta u urinarni i obrnuto.
Uglavnom se tretiraju istom terapijom. Nekad je potrebno i vaginalno
ispiranje. Vaginalna infekcija može
da se dobije pretjeranom upotrebom antibiotika dok se pokušava
liječiti urinarna infekcija. Jaki antibiotici mogu da unište i potpuno
zdravu vaginalnu floru koja zbog
toga postane idealna podloga za
kreiranje nove infekcije.
Infekcije probavnog trakta uzrokovane Escherichiom coli - Ova
vrsta infekcije uglavnom se dobije konzumiranjem pokvarene
hrane, inficiranog povrća i voća,
zagađenog i nedovoljno pečenog
ili kuhanog mesa, neprokuhanog
mlijeka ili vode zagađene fekalijama. Najpoznatija vrsta Escherichie
O157:H7 može da izazove tzv. HUS
i dovede čak i do smrti. Ova vrsta
Escherichia coli bakterije može da
bude kobna za starije, djecu i osobe sa već narušenim imunitetom
organizma. Zdrave odrasle osobe
mogu da prođu bez većih posljedica, samo sa prolivom. Antibiotici
ne pomažu kod ove vrste infekcije,
već mogu da izazovu jos veće i gore
posljedice.
Ostale infekcije uzrokovane Escherichiom coli - Poznati su slučajevi
meningitisa izazvanog Escherichiom koli. U rijetkim slučajevima Escherichia može da izazove i druge
bolesti kao što su upala pluća i
neka septička oboljenja. Ranije
je već pomenuto da prostata kod
39
Vaša apoteka, broj 17
Prirodna medicina
Perite ruke često dezinfekcionim sapunima. Ne dopuštajte djeci da stavljaju prljave ruke u
Sluzokoža
usta ili diraju
vagine
intimne
je uvijek
dijelove
vlažna
tjela,
a normalna
što važi i za
flora
odrasle.
vagine
Detaljno
sastoji se
perite
iz Dederlajnovih
voće i povrće,bakterija.
koristite
meso
Preduslov
iz pouzdanih
za održavanje
izvora,flore
ovjereno
vagine
i testirano
je kisela sredina
od inspektora
koja tokom
ili veterinara.
menstrualnog
Ako niste
ciklusa
sigurni,
varira
meso
ali
dobro
je kisela
ispecite
u prosjeku
ili kuhajte.
ph 4-4,5.
PijteHarmoničnom
samo pasterizirano
simbiozom
ili dobro
između
prokuhano
zida vagine,
mlijeko.
Dederlajnovih
Vodu iz bunara
bak-ili
izvora
terijatestirajte
pod protektorijatom
redovno ili uvijek
hormona
prokuhavajte.
jajnika stvara
Kod beba
se odbrambena
često mijenjajte
moć vagine
pelenetj.i brišite
bakterijalno
guzu od
stomaka prema leđima,
samočišćenje
a nikako
vagine
obrnuto.
kojaAko
je izložena
niste sigurni
prodoru
u svog
bakterija.
partnera, ili ako partner
ima Escherichiu, kod spolnih odnosa obavezno koristite zaštitu.
muškaraca može biti inficirana
ovom bakterijom.
Preventivne mjere za
sprečavanje infekcija
Najbolji lijek protiv infekcija izazvanih Escherichiom coli jeste da
je uopšte i ne dobijete. U nekim
slučajevima nije moguće kontrolisati pojavu infekcije, ali postoje mjere predostrožnosti koje
značajno mogu da smanje šanse za
dobijanje ovakvih infekcija.
Perite ruke često dezinfekcionim
sapunima. Ne dopuštajte djeci da
stavljaju prljave ruke u usta ili diraju intimne dijelove tjela, što važi i
za odrasle. Detaljno perite voće i
povrće, koristite meso iz pouzdanih
izvora, ovjereno i testirano od inspektora ili veterinara. Ako niste
sigurni, meso dobro ispecite ili kuhajte. Pijte samo pasterizirano ili
dobro prokuhano mlijeko. Vodu iz
bunara ili izvora testirajte redovno
ili uvijek prokuhavajte. Kod beba
često mijenjajte pelene i brišite
guzu od stomaka prema leđima, a
nikako obrnuto. Ako niste sigurni
u svog partnera, ili ako partner ima
Escherichiu, kod spolnih odnosa
obavezno koristite zaštitu.
Časa soka od brusnice dnevno
može da sprječi taloženje bakterija
u urinarnom traktu, ali neće riješiti
već postojeću infekciju. Sok od
borovnice ima isti efekat kao i sok
40
od brusnice. Čaj od pirevine čisti
krv i poboljšava rad bubrega i urinarnog trakta. Pijte dosta tekućine
koja će sapirati bakterije iz sistema, te uzimajte vitamin C. Ako imate potrebu da mokrite, uradite to
odmah, ne zadržavajte urin u bešici.
C i tako još više pomaže imunom
sistemu. Hrana i pića koja treba izbjegavati ako često imate urinarne
infekcije su: kafa, crni (ruski) čaj,
sva gazirana pića, čokolada, slatkiši
i teške masnoće, bilo šta sa velikim
količinama šećera.
Iako su ljekari vrlo važni u našem
svakodnevnom životu, često ne
tretiraju urinarne infekcije na najbolji način. Prepisani antibiotici
uglavnom nanose više štete organizmu nego što pomažu. Vrlo je
korisno prvo pokušati liječiti urinarne infekcije prirodnim putem.
Prirodne metode su uglavnom sigurnije, efikasnije i zdravije nego
antibiotici kod većine urinarnih
infekcija. Činjenica je da će antibiotici uništiti loše bakterije, ali će
također uništiti i dobre bakterije
koje pomažu imunom sistemu. U
slučaju Escherichia coli bakterije,
koja lako mutira i prilagođava se
novoj sredini, antibiotici će je vremenom napraviti još otpornijom i
antibiotici prestaju da djeluju u potpunosti. Dobre bakterije pomažu
metabolizmu i procesu održavanja
imunog sistema zdravim i jakim.
Korištenjem antibiotika oslabljujete imuni sistem i ostavljate organizam otvoren raznim infekcijama. Jedan od jednostavnih načina
sprečavanja vraćanja urinarnih infekcija je davanje podrške imunom
sistemu velikim količinama vitamina C. Uzimanje cinka kroz svježe
povrće ili u tabletama pomaže tjelu
da bolje prima i prerađuje vitamin
Neke od ovdje navedenih preventivnih mjera nisu direktno povezane sa urinarnim infekcijama. Na
primjer jedenje zaraženog mesa
dovest će do pojave Escherichie
tipa O157:H7 ili O111:B4 koje
prave stomačne probleme. Ove
vrste Escherichie uglavnom uzrokuju proliv i povraćanje i posljedice
nestanu same od sebe u roku od 7
dana. Međutim starije osobe, bebe
i osobe sa slabim imunitetom mogu
imati kobne posljedice.
Liječenje urinarnih
infekcija
Infekcije izazvane Escherichia coli
bakterijom čine 90% svih urinarnih infekcija. Neke statistike
pokazuju da 8 od 10 žena će dobiti ovu infekciju bar jednom u
životu. Muškarci mogu dobiti ovu
infekciju, ali mnogo rijeđe nego
žene. U jednom broju slučajeva
infekcija će uspješno biti tretirana odgovarajućim antibioticima.
Međutim, u velikom broju slučajeva
antibiotici ne samo da ne pomažu,
nego i odmažu. Dešava se često
da pacijent inficiran ovom bakterijom dobije dozu antibiotika koja
ne uništi infekciju u potpunosti.
Bakterije koje ostanu u organizmu
postanu otpornije i liječnik je primoran da prepiše jaču dozu, ili
drugu vrstu antibiotika. Problem sa
ovakvom terapijom kod žena je da
jaki antibiotici unište i dobre bakterije, koje štite naš organizam kao
i vaginalnu floru, gdje se vrlo brzo
formira nova infekcija. Escherichia
onda brzo okupira i vaginalni i urinarni trakt.
U knjigama naših travara i
stručnjaka za prirodno liječenje
može sa naći nekoliko recepata
za liječenje Escherichie, manje
ili više uspješno. Većina čajnih
mješavina preporučena u ovim knjigama radi na principu diuretika,
to jest, pojačanog izmokravanja.
Ideja ovih čajnih mješavina je da
se čestim mokrenjem eliminiše
bakterija. Neke čajne mješavine
imaju i blaga antibakterijska djelovanja što sigurno pomaže kod infekcija. Ukoliko već uzimate anti-
biotike, preporučuje se uzimanje i
diuretičkih čajeva kao pomoć kod
eliminacije infekcije, te eliminacije
štetnih posljedica uzimanja antibiotika. Čajne mješavine su djelotvorne u slučajevima blažih infekcija
i uglavnom neće pomoći ako postoji i vaginalna infekcija.
Biljke koje pomažu kod
urinarnih infekcija
Uva, medveđe grožđe, medvjetka
(Uva Ursi) je biljka koja se vjerovatno kod nas, a i u svijetu najčešće
prepisuje kod bilo kakvih oboljenja
mokraćne bešike i cijelog urinarnog trakta. Nažalost većina doktora
i travara koji preporučuju ovaj čaj
ne poznaju hemijski sastav i način
djelovanja ove biljke. Uva neće
djelovati ako je kiselost mokraće
manja od pH7. Ako koristite uvin
čaj izbjegavajte korištenje sirćeta,
gaziranih sokova, vitamina C. Da
bi se smanjila kiselost mokraće
možete uzeti kašičicu sode bi-
karbone 10 do 15 minuta prije
konzumiranja čaja.
Čaj od uve ne treba da se uzima
duže od sedam dana i ne češće od
5 puta godišnje. Djeca, trudnice i
dojilje nebi trebalo da konzumiraju
čaj od uve. Velike količine ovoga
čaja mogu izazvati kontrakcije kod
trudnica. Ukoliko se ne pretjeruje
sa konzumiranjem ovog čaja, uva je
bezopasna za većinu ljudi. Neke osobe sa osjetljivim stomakom mogu
osjećati mučninu i povraćanje. Velike doze mogu izazvati dekoncentraciju. Pretjerano velike doze (10
puta veće nego što je preporučeno)
mogu izazvati povraćanje, nedostatak daha i nesvjesticu. Postoje velike šanse oštećenja jetre ako se
prekoračuje doza duže vremena.
Brusnica, Cranberry (Vaccinium
macrocarpon) nema antiseptička
svojstva i bakterija će se primiriti na neko vrijeme i nastaviti
razmnožavanje kad se tvari iz brus-
41
Vaša apoteka, broj 17
Prirodna medicina
Pirevina (Rhizoma graminis). Ako morate da izaberete samo jednu biljku od koje ćete da pravite čaj
za borbu ili preventivu protiv infekcija kao i za generalno čiscenje organizma, to svakako treba biti
Pirevina. To je trajna biljka, dosadan i žilav korov po njivama i vlažnim poljima. Pored uroloških infekcija, u narodnoj medicini se u vidu čajeva sa dosta meda, pirevina primjenjuje i za liječenje jetre
i kod teškoća sa žuci kao i kod žutice. Također se primjenjuje kod bolova u bubrezima, kod svih vrsta
kamenaca, kod bolesti pluća i plućne tuberkuloze.
nice provare. Sok od brusnice nema
poseban efekat čak ni kao preventiva. Može se koristiti kao pomoćno
sredstvo pošto ima diuretička svojstva, i sadrži male količine vitamina C. Brusnica se preporučuje kao
čudotvorna biljka koja će vas riješiti
svih problema urinarnog trakta,
kako upala tako i infekcija. Medijska
propaganda proizvođača preparata
od brusnice uveličava djelotvornost i stvara zablude oko ove biljke.
Sok od plodova brusnice ima
sposobnosti
smanjivanja
mogućnosti Escherichie da se taloži
u mokraćnom mjehuru i smanjuje
mogućnosti stvaranja infekcije.
Ovo ni u kom slučaju ne znači da će
vas sok od plodova brusnice riješiti
infekcije. Konzumiranje ovog soka
je preporučljivo kao preventiva
i pomoć kod liječenja, ali ne i kao
lijek. Plodovi sadrže oksalate koji
doprinose formiranju kamenca u
bubregu. Ispijanje ovoga soka u
velikim količinama (više od litre
dnevno) ili uzimanje koncentriranih
proizvoda od brusnice (tableta),
može povećati rizik od stvaranja
kamenca u bubregu. Osobe koje
su već imale kamenac u bubregu
nebi trebalo da uzimaju često ovaj
sok ili proizvode od ploda ove
biljke. Također, konzumiranje ovoga
soka zajedno sa uvinim čajem će
poništiti dejstvo uve. Čaj od lista
brusnice ima slična svojstva kao
čaj od uve tako da se mogu koristiti
iste preporuke.
Grupa istrazivača iz Izraela je ot-
42
krila da fruktoza iz soka plodova
brusnice i borovnice imaju svojstva spriječavanja taloženja bakterija, ne samo u ureteru, nego i u
želucu. Ispitivanja su pokazala da
sok sprečava taloženje bakterije
Helicobacter pylori koja izaziva čir
na želucu, ali ne eliminiše bakterije. Preporučuje se korištenje ovoga
soka kao pomoć kod liječenja infekcija ozbiljnijim terapijama.
Pirevina (Rhizoma graminis). Ako
morate da izaberete samo jednu
biljku od koje ćete da pravite čaj za
borbu ili preventivu protiv infekcija
kao i za generalno čiscenje organizma, to svakako treba biti Pirevina.
To je trajna biljka, dosadan i žilav
korov po njivama i vlažnim poljima.
Pored uroloških infekcija, u narodnoj medicini se u vidu čajeva sa
dosta meda, pirevina primjenjuje i
za liječenje jetre i kod teškoća sa
žuci kao i kod žutice. Također se
primjenjuje kod bolova u bubrezima, kod svih vrsta kamenaca, kod
bolesti pluća i plućne tuberkuloze.
Eterična ulja i biljni ekstrakti
Za neka eterična ulja, kao što su
ulja od bora i eukaliptusa, dokazano je da pomažu uspješno kod
bakterioznih infekcija urinarnog
trakta. Problem sa eteričnim uljima
je što je koncentracija hemijskih
supstanci u njima toliko jaka da se
nikako nebi trebala uzimati oralno na svoju ruku i bez preporuke
stručnjaka. Svi svjetski renomirani
proizvođači eteričnih ulja na svoju
ambalažu stavljaju upozorenje da
se ulja ne konzumiraju bez preporuke doktora ili aromaterapeuta.
Nekontrolisana upotreba ne samo
eteričnih ulja nego i čajeva može
da naškodi. Koncentarcija eteričnih
ulja mora se mjeriti u jedinicama
manjim od mililitra.
Recept za čaj koji pomaže
kod blažih uroloških
infekcija
List koprive (Urtica dioica) 10g pomaže smanjivanju upala
Kukuruzna svila (Zea maydis) 10g formira zaštitu oko sluznice
Kilavica (Herniaria glabra) 10g pomaže u smanjivanju upala
Korijen zečijeg trna (Ononis radix)
15g - ima antibakterijska svojastva
i pomaže u eliminaciji infekcije
Korijen peršuna (Petroselini radix)
15g - ima antibakterijska svojastva
i pomaže u eliminaciji infekcije
Korijen sladića (Glycyrrhiza glabra)
10g - obnavlja sluzokožu
Cvijet nevena (Calendula officinalis)
35g - pomaže obnovi oštećene
sluznice uretera
Pirevina (Rhizoma graminis) 35g izvanredan diuretik i čistac organizma
Jednu supenu kašiku čajne
mješavine preliti sa 2 dcl ključale
vode. Ostaviti poklopljeno pola
sata uz povremeno miješanje. Procijediti i piti više puta na dan uvijek
svježe pripremljen čaj.
43
Vaša apoteka, broj 17
Info kutak
Kompanija Dako u Rimu
predstavila nove distriburete
Prvi puta u našoj regiji predstavljen
®
novi laparoskopski uredaj ViKY
“Uređaj ViKY® od velike je pomoći
kada se radi operacija koja traje
tri do četriri sata. Velika je stvar
kada možete da rasteretite jednog
ljekara. Bilo je vrlo lako rukovati s
njim, odgovarao je na komande,
sve u svemu jedno vrlo korisno i
fino iskustvo”, izjavio je dr. Nedžad
Nakaš koji je obavio operaciju
odstranjivanja ciste sa jajnika.
Na sastanku distributera danske
kompanije Dako, održanog u Rimu
od 12. do 15. februara, predstavljeni su novi distributeri, uključujući
i Tuzlafarm koji je novi distributer
ove kompanije i to za područje
Bosne i Hercegovine.
Tokom tri dana održavanja ovog sastanka, u ugodnom druženju sa više
desetina distributera iz različitih dijelova Evrope, Afrike i Bliskog Istoka, predstavnici Tuzlafarma su imali
priliku prisustvovati predstavljanju
novih projekata kompanije Dako,
koji su već odobreni od strane
FDA, a za koje Dako ima u planu da
pusti u promet do kraja ove godine.
Održana su i predavanja o različitim
područjima prodaje, marketinga, IT i
sl. Na svečanoj gala večeri uručene
su nagrade za najbolje distributere
sve tri regije: MEA, EEFA (regija kojoj pripada BiH) i CTIP. U našoj regiji
najbolji distributer u 2012. godini
je Galen Fokus iz Srbije.
44
Kompanija Trumpf iz Njemačke
u saradnji sa partnerskom kompanijom Tuzlafarm d.o.o Tuzla i JU
Općom bolnicom “Prim. Dr. Abdulah Nakaš” Sarajevo održala je
06. marta, prvi puta u našoj regiji,
prezentaciju novog laparoskopskog
automatskog uređaja ViKY®.
U Općoj bolnici “Prim. Dr. Abdulah
Nakaš” obavljene su dvije operacije uz asistenciju laparoskopskog
uređaja ViKY® koje su se video
linkom prenosile u konferencijsku
salu gdje su prisutni zdravstveni
radnici mogli uživo da prate operacije i upoznaju se sa ovim robotizovanim uređajem i načinom na
koji asistira pri operaciji.
Doktori koji su obavljali operacije
i prvi imali priliku da testiraju ovaj
uređaj u Bosni i Hercegovini izjavili
su da je jednostavan za rukovanje
te da je itekako od pomoći pri operacijama, pogotovo ako se radi o
operacijama koje duže traju.
Radi se o automatizovanom držaču
kamere koji pomaže pri jednom
dijelu operacije, kako bi se dobila
bolja slika. Prednost uređaja jeste
njegovo jednostavno pomjeranje
na govorne komande hirurga.
Dr. Dragiša Đogović koji je obavio
drugu operaciju, laparoskopska
cholecystectomija, rekao je da je
svaka novina dobrodošla, pa tako
i ovaj robot koji pomaže i zamjenjuje jednog asistenta pri operaciji.
“Inače medicina u zadnje vrijeme
napreduje u tehnologiji, što je
najvažnije. Način operacija je vrlo
sličan, ali nam ovakva tehnologija
omogućuje puno brži i lakši rad”.
45
Vaša apoteka, broj 17
Info kutak
Obilježena sedmica
borbe protiv
karcinoma grlica
maternice u
Tuzlanskom kantonu
Od 21. do 28. januara u Tuzli je prigodnim aktivnostima od strane Zavoda za
javno zdravstvo Tuzlanskog kantona
obilježena sedma Evropska sedmica
borbe protiv karcinoma grlića maternice. Glavni cilj ovog obilježavanja bio
da se ukaže na ozbiljnost ovog zdravstvenog problema, da se javnost više
informiše o simptomima i uzrocima
bolesti, kao i o načinima prevencije, te
da se skrene pažnja na važnost primarne i sekundarne prevencije karcinoma
grlića maternice. S tim ciljem su održana
stručna predavanja, te je na tuzlanskom
Korzou bio postavljen info-pult.
Najviše novooboljelih žena od ove
bolesti sa Tuzlanskog kantona je na
području opštine Tuzla. Godišnje od
karcinoma grlića materice oboli oko 50
žena na području Tuzlanskog kantona,
a najviše na području opštine Tuzla,
što je znak za uzbunu. Karcinom grlića
materice može se prevenirati redovnim
ginekološkim pregledom. Naime, veliki
broj žena prvi put se javi ginekologu
kada je bolest već uzela maha i kada je
liječenje teško i neizjvesno.
Karcinom grlića maternice javlja se
kada se ćelije grlića maternice koje su
zaražene sa jednim ili više visokorizičnih
tipova HPV-a (humanog papiloma virus)
promijene i počnu nekontrolirano rasti,
što predstavlja najozbiljniju komplikacija HPV infekcije. Infekcija HPV-om
veoma je česta, tako da približno 50 do
80% spolno aktivnih žena ima kontakt
s nekim tipom HPV-a barem jedanput u
životu. Međutim, bolest se razvije samo
kod manjeg broja tih žena. Karcinom
grlića maternice drugi je najčešći oblik karcinoma kod žena do 45 godina i
treći vodeći uzrok smrti od karcinoma
kd žena širom svijeta.
46
U Tuzli održan seminar
„Trendovi u radiologiji“
Tuzla domacin VI kongresa
kardiologa i angiologa BiH
sa medunarodnim ucešcem
U organizaciji Udruženja kardiologa
BiH i Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla održat će se VI kongres
kardiologa i angiologa BiH i II kongres medicinskih sestara-tehničara
BiH u Tuzli od 30. maja do 1. juna
2013. godine.
U Tuzli je 22. Februara, u konferencijskoj sali TC Dramar, održan
seminar pod nazivom “Trendovi u
radiologiji” u organizaciji Siemensa
i Tuzlafarma sa učešćem Ljekarske
komore TK, a sa ciljem razmjene
iskustava radiologa sa Tuzlanskog
kantona.
Nakon prezentacije kompanije
Siemens koja je predstavila asortiman svojih aparata za radiologiju,
učesnici su imali priliku slušati predavanja radiologa iz Kliničkog centra Tuzla, ali i radiologa iz privatnih
poliklinika.
Teme koje su prezentirane na seminaru su:
• „Trendovi u radiologiji“, doc.dr.
Harisa Huseinagića (UKC Tuzla)
• „Detekcija karcinoma dojke u
ranom stadiju“, dr. Hanife Fejzić
(UKC Tuzla)
• „Moderna radiološke procedure u kardiologiji“, dr. Ahmeda
Hujdurovića (Plava Poliklinika
Tuzla)
• „Radiologija u privatnoj praksi“,
dr. Seada Dizdarevića (MDC Tuzla).
Doc. dr. Haris Huseinagić se u
svom izlaganju dotakao i teme
međuljudskih odnosa radiologa
sa pacijentima, i načinu na koji se
prema njima treba odnositi, kao i
odnosa radiologa sa drugim kolegama u struci i širom zajednicom.
„Na seminar su pozvani svi radiolozi
Tuzlanskog kantona. Ova okupljanja bi trebalo da postanu tradicionalna, jer je tehnologija u radiologiji
mnogo brža od ostalih stvari koje
se kod nas dešavaju. Svrha ovog
sastanka je da se kolegama sa
kantona prezentira šta se dešava
kod nas na UKC-u Tuzla i kuda ide
radiologija. U svom predavanju ja
neću pričati samo o tehnologiji. Da
bi čovjek vidio kuda ovo ide, tu se
ustvari dešavaju tri stvari. Jedna
je napredak u aparatima s kojima
radimo, druga je nove tehnologije
i tehnike, i treća je odnos društva
i šire zajednice prema zajednici
radiologa. Bitno je napomenuti da
je na ovom seminaru objedinjen i
državni i privatni sektor“, izjavio je
doc.dr. Haris Huseinagić, predsjednik Ljekarske komore TK i direktor
Klinike za radiologiju i nuklearnu
medicinu JZU UKC-a Tuzla.
Na kongresu će biti prezentovane
aktuelne teme iz oblasti neinvazivne i invazivne kardiologije,
kardiovaskularne hirurgije, a bit će
prezentovano i sedam novih vodiča
evropskog udruženja kardiologa
(ESC) za dijagnostiku i liječenje
srčanih bolesti.
Kongres će biti prilika da kardiolozi, kardiovakularni hirurzi i
stručnjaci iz oblasti e-kardiologije
iz Bosne i Hercegovine, regiona, EU
i svijeta, razmijene naučna i stručna
dostignuća, kao i aktuelne informacije iz oblasti kardiovaskularne
patologije.
Prema riječima predsjednice organizacionog odbora, prof. dr. Zumrete
Kušljugić, veliku podršku u organizovanju kongresa pružila je Evropska asocijacija kardiologa, koja će u
sklopu kongresa organizovati kurs
na temu „The cardiovascular continuum in evidence based medicine“ koji će voditi profesor Panos
Vardas, predsjednik Europskog
kardiološkog društva.
Takođe, bit će održan i kurs iz kardiopulmonalne reanimacije, koji
će voditi Fayyaz A. Mazari iz Emory
University Hospital, Atlanta, SAD.
Tokom kongresa će biti održan
zajednički sastanak (joint meeting) sa Kardiološkim društvom
Hrvatske na temu „Srčane insuficijencije“, kao i sa Udruženjem
kardiologa Srbije na temu „Interventne kardiologije“, a kao nastavak dugogodišnje saradnje sa Republikom Turskom, tradicionalno će
se održati zajednički sastanak (joint
meeting) sa Turskim kardiološkim
društvom, gdje je predviđen dolazak više od 60 kardiologa.
najnovija dostignuća koja povezuju
kardiologiju i IT tehnologije.
Na kongresu će biti prikazane i
teme iz oblasti e-kardiologije, kao i
(UKC Tuzla)
Uz eminentne stručnjake iz Bosne
i Hercegovine, bit će prisutni
stručnjaci iz pojedinih oblasti kardiologije i kardiohirurgije iz Republike Hrvatske, Republike Srbije,
Republike Slovenije, Republike
Makedonije, Republika Crne Gore,
SAD-a, Republike Francuske, Republike Italije, Republike Turske,
Kraljevine Saudijske Arabije, Republike Njemačke i države Katra.
47
Vaša apoteka, broj 17
Zanimljivosti
MED KAO PRIRODNI LIJEK
Zahvaljujući svom sastavu, med
se od davnina smatrao svetom
hranom i jednim od najvažnijih prirodnih lijekova za liječenje širokog
spektra tegoba. Med je odličan izvor energije i antioksidans, a razne
vrste meda djeluju na različite vrste
tegoba.
Istorija upotrebe meda stara je koliko i povijest čovjeka te se u gotovo svakoj kulturi mogu pronaći
dokazi o njegovom korištenju. Najstariji nalaz koji potvrđuje važnost
meda za ljudski rod predstavlja
praistorijska slika stara oko 15.000
godina, otkrivena na zidu špilje u
Španjolskoj. I egipatski hijeroglifski zapisi govore o značajnoj ulozi
pčela i meda u svakodnevnom
životu drevnog Egipta, a nevjerojatni nalazi posuda s još jestivim
medom, starim preko 3000 godina,
pronađeni su u grobnici faraona Tutankamona.
Jedinstven sastav slatke
tekućine
Med je mješavina niza organskih
kiselina, aminokiselina, enzima, peludnih zrnaca, eteričnih ulja, flavonoida, vitamina i minerala u manjim
količinama (pretežno vitamini B1,
B2, B5, B6, C, D, E, K, te minerali
natrij, kalij, kalcij, fosfor, magnezij,
željezo, cink, jod, bakar, krom i selen) i drugih vrijednih sastojaka.
Šećeri sadržani u medu su fruktoza
(oko 41%), glukoza (34%), te saha-
48
roza (1 do 2%). Količine pojedinih
tvari ovise o vrsti meda te njegovom porijeklu.
Ova namirnica izuzetan je izvor energije jer predstavlja lako probavljivu visokokaloričnu hranu te je, stoga, pogodna posebno za sportaše
jer povećava izdržljivost te smanjuje umor mišića. Zahvaljujući svome
sastavu, med je također i vrlo cijenjen antioksidans.
Kod male djece, prije nego se med
uvede u prehranu, preporučuje se
pričekati do djetetovih navršenih
12 mjeseci.
Ljekovitost raznih vrsta
meda
Liječenje medom naziva se apiterapija, a popis njegovih ljekovitih djelovanja dugačak je. Najpoznatije ljekovito svojstvo meda
jest olakšavanje simptoma gripe i
prehlade, odnosno bolesti respiratornog sistema, kao što su bronhitis, upala grla i sinusa. Izvrstan je
za rane jer djeluje kao antiseptik,
smanjuje bol, a također i izvlači
otrove od ugriza ili uboda. Na opeklinu možete što je moguće prije
nanijeti čisti med, što će spriječiti
stvaranje mjehura i omogućiti
zacjeljenje kože bez ožiljka. Kod
kožnih oboljenja kao što su ispucana koža, osipi, svrbež, te razne
kožne nečistoće pomažu obloge od
meda.
Med je od velike pomoći kod raznih
probavnih tegoba, zatvora, gastritisa, te čira na želucu, a polaganje
obloga od meda preporučuje se
kod svih vrsta upala. Također, med
može pomoći u podizanju razine
željeza i smanjenju razine masnoća
u krvi, kao i čišćenju cijelog organizma. Poznato je i njegovo blagotvorno djelovanje kod problema s
očima, mrene, konjuktivitisa, itd.
Različite vrste meda često ciljano
djeluju na pojedine tegobe. Tako
na primjer, amorfin med djeluje
opuštajuće i umirujuće nakon svakog napornog dana. Crvenkasta
boja upućuje na bogatstvo mineralnih sastojaka, koji ugrađuju novu
snagu u iscrpljeni ljudski organizam.
Za njega je karakteristična crvenkasta boja i zbog svog specifičnog
sastava cijenjen je u prehrani.
Kaduljin i lipov med olakšavaju
tegobe respiratornih organa i prehladu, međutim med od lipe nije
preporučljiv srčanim bolesnicima.
Kaduljin med koristi se protiv
prehlada jer omogućuje lakše izbacivanje sluzi iz dušnika i bronhija, pa i iz želuca i jednjaka. Čaj
s medom od kadulje ne smije se
uzimati vruć. Ljekovitost kaduljina
meda ubrajamo u vodeću grupu
za liječenje respiratornih organa i
putova, kao i za jačanje imuniteta.
Konzumiranje lipova meda donosi
olakšanje kod prehlada, upala respiratornih i probavnih organa te
nekih bubrežnih oboljenja. Neizmjerno značenje ima u izbacivanju štetnih tvari iz organizma jer
pospješuje metabolizam. Med od
lipe smiruje grčeve, primjenjuje
se protiv bubrežnih bolesti, protiv
prehlade, pomaže pri iskašljavanju.
Mora se uzeti u obzir da se med od
lipe ne smije davati osobama koje
pate od bolesti srca i krvnih žila, što
isto tako vrijedi i za čaj od lipe.
Med od lavande koristi se protiv
nadutosti i grčeva, reguliše rad
srca, pomaže kod čira na želucu,
pospješuje mokrenje, a djeluje i
protiv napetosti ili migrena. Posebno se svakodnevno preporučuje
osobama koje su sklone peludnim
alergijama, da bi organizam pripremile za veliku proljetnu izloženost
peludu.
Kestenov med je pomalo gorkog
okusa. Zahvaljujući svojim svojstvima povoljno djeluje na
probavni sistem. Potiče cirkulaciju, reguliše rad crijeva i želuca,
olakšava rad preopterećene jetre i žuči te štiti želučanu i crijevnu sluznicu, uklanja umor i jača
mišiće kao i imunitet organizma.
Kestenov med preporučuje se
protiv bolesti probavnih organa:
želuca, dvanaestopalačnog crijeva, žuči i jetre. Med kestena ima
izvanredno djelovanje u oporavku
kod žutice, poslije operacije žuči
i sl. Preporučuje se još uzimanje s
čajem od stolisnika, kamilice, šipka
i majčine dušice. Čajeve s medom
od kestena treba uzimati nekoliko
puta na dan i to 1 - 2 sata nakon
jela.
Bagremov med je izrazito svijetlo
žute boje, preporučuje se djeci.
Zbog svojih osobina ubraja se u
najcjenjenije vrste meda. Pomaže
kod nesanice, umiruje previše
nadraženi nervni sistem i otklanja
posljedice nagomilanog stresa,
probleme sa krvotokom, zatvorom.
Preporučuje se uzimanje sa čajem
od kamilice jer se tako pojačava
djelovanje meda i čaja. Također je
preporučljivo uzimanje navečer
prije spavanja.
Livadni (cvjetni) med preporučuje
se osobito kod alergija i za jačanje
imuniteta. Povoljno utječe na djecu
u razvoju, starije osobe, kao i sve
one kojima je potreban oporavak
i dodatna energija. Preporučuje
se svakodnevna primjena. Livadni
49
Vaša apoteka, broj 17
Zanimljivosti
med jeste med od raznog livadnog cvijeća pa mu je prema tome i
djelovanje široko.
Savjeti za ljepotu
U drevnim kulturama bilo je
uobičajeno da se med koristi za kupanje. Med se miješao sa mlijekom
da bi koža bila mekana i baršunasta.
Koristio se i za lice, jer prirodno hidrira kožu.
Pomiješan sa orasima koristio se
kao piling, odnosno za odstranjivanje mrtvih ćelija kože. Kada se
med pomiješa sa sokom od svježe
kajsije dobija se odličan losion, koji
koži vraća sjaj. Zajedno sa kukuruznim skrobom primjenjuje se za uklanjanje bubuljica i manjih infekcija
kože. Izvrstan je kao maska za lice
koja uklanja kožne nečistoće, hrani
suhu i dehidriranu kožu te pomaže
u uklanjanju bora. Danas je med i
sastavni dio mnogih kozmetičkih
proizvoda.
50
Med pomaže i u obnavljanju i
liječenju oštećene kose. Sadrži
prirodne supstance koje kosu čine
bujnijom, a i veoma je korisno sredstvo za oporavak suhih i oštećenih
vlasi. Dodavanjem meda u bilo
koji proizvod za kosu povećava se
efikasnost tog preparata, jer med
omekšava kosu i omogućava brže
prodiranje preparata u nju.
Da biste povećali elastičnost i
mekoću vlasi, pomešajte med sa
maslinovim uljem za nevjerovatan
sjaj kose. Osim toga, mnogo lakše
ćete moći da je raščešljate. S druge
strane, mješavina meda i limuna
može da se koristi za prirodno posvjetljivanje kose, koje je pritom
neće oštetiti.
Med također djeluje na postizanje i
održavanje idealne tjelesne težine.
Ukoliko imate manjak kilograma,
med vam može biti od pomoći
jer njegova redovita konzumacija
potiče apetit kod ljudi koji ga inače
nemaju.
S druge strane, jednostavan i vrlo
efikasan napitak, inače korišten i
za detoksikaciju, pomaže u redukciji tjelesne težine. U čašu mlake
vode dodajte jednu čajnu kašiku
meda te dvije čajne kašike soka limuna, te napitak piti svako jutro na
prazan želudac. Također, ovaj napitak možete popiti nakon obilnijih ili
masnijih obroka.
Kako prepoznati lažni med
Prirodni med se koristi u kuhanju,
kozmetičkim tretmanima, upravljanju bolestima i gubitku težine.
Pravi med je obično skuplji.
Postoje tri osnovne vrste meda: prirodni (čisti), krivotvoreni i umjetni.
Prirodni med se sastoji od sirovog
meda, krivotvoren med sadrži prirodni med, ali i ostale sastojke, a
umjetni med se sastoji od šećernog
sirupa ili kukuruznog sirupa, aditiva
i boja.
Ako je moguće, kupite med izravno
od pčelara. Mnogi pčelari prodaju
med direktno na farmama pčela.
Čisti med sadrži 0% vode, jer voda
potiče rast gljivica. Nemojte čistim
medom hraniti dijete ispod godinu
dana starosti.
Pročitajte naljepnicu na medu.
Proizvođači trebaju navesti sve
sastojke koje sadrži. Ako med nije
čist, treba to i pisati na naljepnici,
uključujući i postotak pravog meda,
ako ga ima.
na drveću i među stijenama. One
stavljaju med kako bi se zaštitile od
štetočina, kao što su mravi. Jer oni
neće dirati prirodni med.
Pomiješajte
malo
meda
sa
žumanjkom. Ako je med čist, kada
izmutite žumanjak, izgledat će kao
da je kuhan.
Napunite čašu vodom i dodajte 1
kašiku meda. Čisti med će se zgrudati i spustiti na dno, a lažni med će
se početi otapati.
Vrh šibice umočite u med i
pokušajte zapaliti. Prirodni med
neće smetati da se šibica zapali.
Lažni med ima vode pa se šibica
neće moći zapaliti.
Dvije do tri kašike meda stavite
u mikrovalnu. Zagrijte na visokoj
temperaturi. Prirodni med će se
brzo karamelizirati i neće postati
pjenast. Lažni med će se teško karamelizirati i bit će prepun mjehurića.
Zanimljivosti o medu
Protrljajte malo meda između
kažiprsta i palca dok se ne raspadne. Nešto meda će se apsorbirati u kožu, ako ima meda, jer je čisti
med dobar za kožu. Prirodni med
nije ljepljiv. Ako je ono što utrljate
ljepljivo znači da ima šećera ili umjetnih zaslađivača u njemu.
Namažite med na krišku hljeba.
Prirodni med će otvrdnuti kruh za
nekoliko minuta. Umjetni med će
navlažiti kruh zbog sadržaja vode.
Stavite nekoliko kapi na papir ili papirnati ubrus. Čisti med neće probiti papir dugo vremena, jer ne sadrži
vodu. Stavite malo meda kod mrava. Pčele instinktivno grade košnicu
Gledajte da li će se med kristalizirati tijekom vremena. Imitacija meda
će ostati glatka kao sirup, bez obzira koliko dugo je pohranjena, dok
će se pravi med kristalizirati.
Pravi med dat će vam osjećaj bockanja u ustima neposredno prije gutanja. Lažni med to ne može postići.
- Dobro zatvoren, med ima
neograničen rok trajanja.
- Iznad temperature od 41°C gube
se ljekovita svojstva meda, te zbog
toga, pri dodavanju meda u čaj treba pripaziti da isti nije prevruć.
- Kristalizacija je prirodno svojstvo
meda koje nimalo ne utječe na njegovu kvalitetu.
- Ova jedinstvena zlatna tekućina
ukusna je i mnogo zdravija bijelom
šećeru, kojem je odlična alternativa.
51
Vaša apoteka, broj 17
Nova medicinska istraživanja
Aspirin podstiče gubitak vida?
Cijepljenje flasterima
Uzimanje i samo jedne tablete aspirina svake sedmice
je možda u vezi sa staračkim gubitkom vida, ukazuje
jedna australijska studija. Trenutno se u svijetu svake
godine konzumira više od 100 milijardi tableta aspirina,
koje se uobičajeno uzimaju i kao sredstvo prevencije infarkta, izveštava Rojters. Jedna ranija evropska studija je
utvrdila da su starije osobe, koje svakog dana uzimaju
aspirin, pod dvostruko većim rizikom od tzv. “makularne
degeneracije”, odnosno staračkog gubitka vida.
Cijepljenje protiv zaraznih bolesti flasterima promjera
oko centimetra s hiljadama mikroskopskih iglica moglo
bi označiti novo poglavlje u borbi protiv niza zaraznih
bolesti.
Tim sa Sidnejskog univerziteta, kojim je rukovodila Dže
Džin Vang, je želeo da proveri te tvrdnje pa je obavio
istraživanje na 2.389 osoba starijih od 45 godina, od kojih je 257 uzimalo bar po jedan aspirin sedmično. Nakon
petnaest godina, 5,8% redovnih korisnika aspirina su
izgubili vid, prema 2,3% među onim ispitanicima koji
nisu uzimali taj lijek.
Vangova ističe da je takođe utvrđeno da je gubitak vida
kod ispitanika nastupio nezavisno od eventualne istorije kardiovaskularnih bolesti ili pušenja. Australijski tim
napominje da su potrebni dopunski dokazi da aspirin
povećava
rizik od staračkog sljepila. Zbog toga se ne zalažu za
promjenu prakse davanja aspirina starijim osobama kao
sredstva prevencije infarkta, ali upozoravaju ljekare da
budu oprezniji u preporučivanju tog lijeka pacijentima
koji su inače pod povećanim rizikom od makularne degeneracije.
Znanstveni tim s australskog sveučilišta Queensland na
čelu s bioinženjerom Markom Kendallom svojim izumom
nastoji preporoditi način davanja cjepiva protiv gripe ili
HPV-a koji izaziva rak vrata maternice metodom kojom
će za isti učinak trebati unositi puno manju dozu cjepiva. Nakon 160 godina korištenja igala potrebno je nešto
jednostavnije, poručuju australski znanstvenici. “Većina
cjepiva daje se metodom koja je izumljena 1853. godine”, kaže australski znanstvenik Kendall dodajući da
ta metoda ima prednosti, ali i mnogo mana.
Njegov flaster u testiranjima na životinjama zabilježio
je izvanredne rezultate. Njegovim flasterom s hiljadama
mikroskopskih iglica cjepivo se unosi u potkožno tkivo,
što je idealna lokacija za stvaranje maksimalnog imunosnog odgovora te nema mogućnosti dubljeg prodora u mišićno tkivo kao što je to slučaj sa standardnom
metodom cijepljenja. Zbog činjenice da se aktivna tvar
unosi pod kožu umjesto u mišić potrebna je puno manja
doza cijepiva nego kod cijepljenja tradicionalnom metodom. Prednosti su mu i te što za transport takvog cjepiva
u osušenom obliku nisu potrebni posebni uvjeti poput
hladnjaka ili obučeno osoblje za davanje cjepiva.
(Izvor: Hina)
(Izvor: Tanjug)
Znanstvenici otkrili kako se rak kože širi na druge dijelove tijela
Nakon što je nedavno najavljen uspjeh u eliminaciji metastaza melanoma
u laboratorijskim eksperimentima,
znanstvenici iz Centra za rak Massey
pri Sveučilištu Commonwealth u Virginiji zaslužni su za još jedno važno
otkriće u razumijevanju procesa u
kojem gen mda-9/sintetin pridonosi
metastaziranju melanoma (širenju
raka kože), a moguće i drugih vrsta
raka.
načina na koji se metastaze melanoma, iznimno
agresivnoga oblika raka otpornoga
na liječenje, šire tijelom”, rekao je
Fisher i dodao, “Analize ljudskoga
genoma pokazuju i da je mda-9/sintetin povišen u većini vrsta raka, što
znači da se novi lijekovi koji djeluju
na taj gen možda mogu upotrijebiti
za širok spektar drugih smrtonosnih
vrsta raka.”
Studija objavljena u časopisu Cancer
Research pokazala je kako je gen mda9/sintetin ključan regulator angiogeneze, tj. procesa stvaranja novih krvnih
žila u tumoru. Mda-9/sintetin kloniran
je u laboratoriju vodećega znanstvenika istraživanja i predsjednika Instituta za molekularnu medicinu na
Sveučilištu Commonwealth u Virginiji,
Paula B. Fishera. “Ovo istraživanje dovodi nas korak bliže razumijevanju
Fisherov tim znanstvenika otkrio je da
gen mda-9/sintetin regulira ekspresiju nekoliko proteina odgovornih za
poticanje angiogeneze, uključujući IGFBP-2 i interleukin-8 (IL-8). Ova studija prva je dokazala da IGFBP-2 pridonosi angiogenezi u melanomu. In vivo i
in vitro eksperimentima znanstvenici
su potvrdili kako se mda-9/sintetin
povezuje s izvanstaničnom matricom
kako bi započeo niz bioloških proc-
52
esa kojima endotelne stanice izlučuju
IGFBP-2. Izvanstanična matrica je
tvar koju stanice izlučuju i u kojoj
se nalaze, a endotelne stanice grade
unutrašnjost krvnih žila. Izlučeni IGFBP-2 potiče endotelne stanice da
proizvedu i izluče protein (VEGF-A)
koji posreduje razvoj i stvaranje novih
krvnih žila. Znanstvenici su otkrili i
kako bi IGFBP-2 mogao poslužiti kao
biomarker za praćenje razvoja melanoma kod pacijenata.
“Ovo je veliki napredak u razumijevanju angiogeneze i njezinoga utjecaja na
metastaziranje melanoma”, rekao je
Fisher. “Trenutno smo usredotočeni
na razvoj novih malih molekula koje bi
djelovale na mda-9/sintetin i IGFBP-2
i koje bismo mogli upotrijebiti kao lijek protiv melanoma i drugih smrtnosnih vrsta raka.”
(Izvor: EurekAlert)
Znanstvenici kartom prikazali kako
mozak organizira sve što vidimo
(Izvor: University of California,
Berkeley)
Naše oči mogu biti naš prozor u svijet,
ali kako mi pronalazimo smisao u hiljadama slika koje svaki dan preplavljuju
naše mrežnice? Američki znanstvenici
su otkrili da mozak radi tako da postavlja u red sve kategorije objekata i
radnji koje vidimo. Stvorili su prvu interaktivnu kartu načina na koji mozak
organizira ovo grupiranje. Do karte su
istraživači došli računalnim modelom
moždanih slikovnih podataka prikupljenih dok su ispitanici satima gledali filmske isječke. Rezultat su znanstvenici nazvali ‘kontinuirani semantički
prostor’. Neki odnosi između kategorija
imaju više smisla (ljudi i životinje dijele isto ‘semantičko susjedstvo’), dok
su drugi (hodnici i kante) manje očiti.
Istraživači su otkrili da različiti ljudi dijele sličan semantički rezultat.
“Naše metode otvaraju vrata koja će
brzo dovesti do potpunijega i detaljnijeg razumijevanja organizacije mozga.
Već naš internetski sistem za promatranje mozga, čini se, pruža najdetaljniji pogled dosad na vizualnu funkciju i
organizaciju ljudskog mozga”, rekao je
Aleksandar Huth, doktorski student u
području neuroznanosti na Sveučilištu
u Berkeleyju i glavni autor studije objavljene u časopisu Neuron. Ostali suautori studije su neuroznanstvenici
Shinji Nishimoto, T. Vu i Jack Gallant, svi
sa Sveučilišta u Kaliforniji, u Berkleyju.
Jasnije razumijevanje načina na koji
mozak organizira vizualne podatke
može pomoći u postavljanju medicinskih dijagnoza i liječenju poremećaja
mozga. Ovi rezultati se mogu koristiti
i za stvaranje sučelja mozak-stroj, osobito za sisteme raspoznavanja slika.
Između ostaloga, oni bi mogli poboljšati
samostalne sisteme u samoposlugama
za prepoznavanje različitih vrsta robe.
“Naša otkrića pokazuju da bi se
skenovi mozga uskoro mogli koristiti
za označivanje slike koju netko gleda,
a može pomoći i u osposobljavanju
računala u boljem prepoznavanju
slike”, rekao je Huth.
Dugo se mislilo da je svaka kategorija
objekta ili radnja koju čovjek vidi (ljudi, životinje, vozila, kućanski aparati i
pokreti) zastupljena u zasebnome dijelu vizualnoga korteksa. U ovome su
posljednjem istraživanju znanstvenici s
Berkeleyja otkrili da su ove kategorije
zapravo zastupljene u vrlo visoko organiziranim kartama koje se preklapaju i koje pokrivaju čak 20% mozga,
uključujući somatosenzorni i frontalni
korteks.
Za obavljanje eksperimenta, aktivnost
mozga petorice istraživača zabilježena
je preko funkcionalne magnetske rezonancije (fMRI) dok je svaki od njih
dva sata gledao filmske isječke. Tokom
skeniranja mozga mjeren je i protok
krvi u tisućama lokacija diljem mozga.
Istraživači su potom koristi linearnu
regresijsku analizu, koja pronalazi korelacije u podacima, kako bi izgradili
model koji pokazuje kako je svaka od
30-ak hiljada lokacija odgovorila na
svaku od 1.700 kategorija objekata
i radnji koje su se vidjele u filmskim
isječcima. Dalje, koristili su analizu
sastavnica, statističku metodu koja
može sažeti velike skupove podataka,
kako bi pronašli ‘semantički prostor’
koji je bio zajednički svim ispitanicima.
Rezultati su prikazani u raznobojnim,
višedimenzionalnim kartama koje
pokazuju više od 1.700 vizualnih kategorija i njihove međusobne odnose.
Kategorije koje aktiviraju ista područja
mozga imaju slične boje. Primjerice, ljudi su zeleni, životinje su žute, vozila su
ružičasta i ljubičasta, zgrade su plave.
“Koristeći semantički prostor kao
alat za vizualizaciju, odmah smo vidjeli da su kategorije zastupljene u tim
nevjerojatno zamršenim kartama koje
pokrivaju puno više mozga nego što
smo očekivali”, rekao je Huth.
53
Vaša apoteka, broj 17
Nova medicinska istraživanja
Istraživanju na Univerzitetu Yale dovelo do novog
otkrića u liječenju tumora na mozgu
Međunarodna istraživačka grupa u
SAD-u, sprovođenjem istraživanja na
Univerzitetu Yale otkrila je genetičku
infrastrukturu meningioma. Na čelu
ovog istraživanja je direktor Programa
za istraživanje tumora na mozgu na
Yale Univerzitetu prof. dr. Murat Gunel,
a istraživanje je objavljeno u časopisu
“Science”.
Prema rezultatima istraživanja, struktura
meningioma se može objasniti nepravilnostima pet gena. Meningiomi se mogu
odstraniti samo hirurškim putem, a poznavanje genomskih profila meningioma,
omogućava prvi put personilizirano
liječenje za ove tumore. Dr. Gunel je
objasnio da su ova otkrića jako važna u
liječenju tumora na mozgu, te da je od
samog početka istraživanja sarađivao sa
Turskom i turskim bolnicama Acibadem,
Marmara i Bahcesehir. Naime, većina
uzoraka tumora stiglo iz ovih bolnica, rezultati istraživanja podijeljeni su sa bolnicama u Turskoj, te će se ovo liječenje
primjenjivati kod turskih pacijenata.
recimo, da radijacija ima veliki uticaj u
stvaranju tumora na mozgu, posebno u
djetinjstvu. Ne znamo zasigurno, ali prema nekim istraživanjima, čak i slikanje
zuba može uticati na stvaranje tumora“.
U svojoj izjavi, dr. Gunel je kazao da
genetske nepravilnosti određuju mjesto
nastanka tumora i da je zato moguće
osobi pružiti individualno liječenje, te
da u formiranju tumora na mozgu genetika ima uticaj, ali da su važnije nepravilnosti koje se stvaraju na nivou
ćelija. „Individualno liječenje može
zamijeniti kemoterapiju, koja povećava
rizik od širenja kod dobroćudnih tumora.
Moguće je i da će se liječenje moći primjenjivati i na zloćudnim tumorima. Jedna
trećina tumora na mozgu nastaje zbog
meningioma. Nemamo tačne podatke o
tome zbog čega se oni stvaraju. Znamo
Istakao je još, da iako su istraživanja
rađena na Univerzitetu Yale, da su
većinom istraživački tim činili turski
ljekari. Naglasio je da svake godine primaju oko 20 ljekara i studenta medicine
kako bi nastavili dobru saradnju sa Turskom. Istraživanja ovakvog tipa su jako
skupa, te je veoma važna financijska
podrška kako bi se istraživanje moglo
sprovoditi do novih otkića. Dr. Gunel je
rekao da su ovo istraživanje finansirano
od strane dvije fondacije - Mehmet Kutman i Gregory M. Kiez fondacije.
(Izvor: YaleNews)
Dodaci prehrani za liječenje
moždanih trauma
Najdetaljniji ljudski genetski
profil na svijetu
Stručnjaci iz SAD-a su otkrili visoku učinkovitost aminokiselina u obnovi kognitivnih funkcija kod osoba koje
su pretrpjele moždanu traumu. Liječnici su za potrebe
novog istraživanja hranili miševe aminokiselinama pod
nazivom: leucin, izoleucin i valin. Riječ je o tri esencijalne aminokiseline (BCAA), koje su i prije pokazale
dobre rezultate u liječenju teških ozljeda mozga. Svi
miševi patili su od traumatskih oštećenja mozga, no nakon završene terapije su pokazali puni kognitivni oporavak. Osim toga, reagirali su na podražaje upravo poput
nepovrijeđenih miševa. Iako je istraživanje provedeno
na miševima, znanstvenici smatraju da se obećavajući
rezultati liječenja očekuju i kod ljudi. „Osobama s traumatskim oštećenjima mozga savjetujemo primjenu
spomenutih aminokiselina u obliku dodataka prehrani.
Vjerujemo kako je oralna suplementacija bolja od intravenske jer mozak na taj način dobiva neprekidne doze
koje stvaraju povećanu učinkovitost’, izjavila je dr. Akiva
Cohen, autorica istraživanja.
U skoroj budućnosti svi ćemo imati detaljne genetske
profile koji će nas upozoravati na razvoj budućih bolesti.
Stanfordski genetičar Michael Snyder ne smatra da bi
genetski profili u budućnosti trebali određivati naše
živote, no prije tri godine je odlučio izraditi najdetaljniji profil koji iko posjeduje na našem planetu, a ulogu
pokusnog kunića je namijenio sebi. Tada je započeo s
izradom mikroskopskog profila osobnog zdravlja, katalogiziranjem ne samo individualnih gena, već i proteina,
RNA i drugih važnih molekula.
Vidljivo je dakle da dodaci prehrani mogu pružiti mozgu
sirovine koje su mu neophodne za samostalno izlječenje.
Treba napomenuti da ljudsko tijelo ove aminokiseline ne
može sintetizirati. Leucin se nalazi u namirnicama kao
što su: mliječni proizvodi, teletina, svinjetina, piletina i
lisnato povrće. Bogat izvor izoleucina u prehrani su jaja,
piletina, svinjetina, bravetina, soja, sir i mlijeko. Izvor
valina u prehrani su riba, sir, perad i neke sjemenke. Ova
studija objavljena je u online izdanju časopisa Proceedings of the National Academy of Sciences.
54
Tokom idućih 14 mjeseci, Snyderu je uzeto 20 uzoraka
krvi, a on je potom sam sekvencionirao genom i analizirao 40.000 molekula, prateći kako se njihove razine
mijenjaju tokom vremena. Ovo je prvi slučaj kreiranja
tako detaljnog integriranog profila, kakve ćemo u skoroj
budućnosti možda svi posjedovati u našim zdravstvenim kartonima i datotekama.
Jedan od rezultata ovog mukotrpnog izrađivanja genetskog profila donio je Snyderu i osobnu korist, obzirom
da je otkrio kako se u njemu razvija dijabetes tipa 2, te
je na vrijeme spriječio razvoj opasne bolesti. Snyder
vjeruje kako se sistemi izrađivanja detaljnih genetskih
profila uz pomoć današnje tehnologije mogu znatno
pojednostaviti, pa očekuje da će to predstavljati jedan
od najvažnijih razvojnih koraka na području medicinske
dijagnostike.
(Izvor: Discover Magazine)
Infekcije rane koje
nastaju usljed
hirurškog zahvata
na kolonu mogu
povećati rizik od
stvaranja krvnih
ugrušaka
Studija u kojoj je sudjelovalo 615
bolesnika kod kojih je izvršen
hirurški zahvat na kolonu i rektumu, pokazala je da su bolesnici
kod kojih je došlo do infekcije
rane usljed hirurškog zahvata,
izloženi većem riziku od stvaranja
potencijalno smrtonosnih krvnih
ugrušaka.
Naime pokazalo se da je kod 25
bolesnika (4%) došlo do razvoja
venske tromboembolije u roku
od mjesec dana nakon operacije.
Njih 14 (56%) imalo je infekciju
u području hirurškog zahvata.
Bolesnici s infekcijom u području
hirurškog zahvata imaju četiri
puta veći rizik od stvaranja krvnog
ugruška u nogama, duboke venske tromboze, ili plućne embolije,
nego bolesnici koji nisu imali infekciju na mjestu hirurškog zahvata.
Svakako treba istaknuti da je 92%
bolesnika kod kojih je došlo do
stvaranja krvnih ugrušaka dobivalo terapiju antikoagulansima kako
bi se spriječilo stvaranje krvnih
ugrušaka.
Nažalost, rezultati studije ukazuju
da rutinske mjere za prevenciju
stvaranja krvnih ugrušaka nisu
uvijek učinkovite. Prema mišljenju
stručnjaka stroži nadzor nad bolesnicima kod kojih je došlo do infekcije nakon hirurškog zahvata
na kolonu i rektumu te terapija
antikoagulansima u trajanju od 30
dana nakon operacije mogu smanjiti rizik od stvaranja potencijalno
opasnih krvnih ugrušaka.
(Izvor: Journal of the American
College of Surgeons)
Otpornost na antibiotike opasna
poput globalnog zatopljenja
Porast broja infekcija otpornih na
antibiotike može se usporediti s prijetnjom koju predstavlja globalno
zatopljenje, ocijenila je glavna britanska zdravstvena dužnosnica Sally
Davies, piše u četvrtak BBC.
puno više pozornosti. MRSA je brzo
postala jedno od najomraženijih
imena u bolnicama, a sve je više
izviješća o otpornosti sojeva Escherichije coli, te uzročnika tuberkuloze
i gonoreje.
Ona je pred nadležnim odborom
britanskog parlamenta istaknula da
bakterije postaju otporne na lijekove koji su trenutno na raspolaganju
te da je malo novih antibiotika koji
bi mogli zauzeti mjesto onih na koje
se razvila otpornost. Kazala je da bi
odlazak na rutinsku operaciju mogao
postati smrtonosan zbog opasnosti
od infekcije.
Davies je upozorila kako, primjerice,
u slučaju gonoreje postoji još samo
jedan učinkovit antibiotik.
“Apokaliptični scenarij je da ću, kad
budem trebala novi kuk za 20 godina, umrijeti od infekcije jer više
nema antibiotika”, rekla je.
Stručnjaci upozoravaju da se radi o
globalnom problemu koji zahtijeva
“Stanje je vrlo ozbiljno zbog toga što
ne koristimo na pravi način antibiotike”, istaknula je.
Svjetska zdravstvena organizacija
upozorila je da svijet kreće prema
“postantibiotskoj eri” ukoliko se ne
poduzmu koraci.
Oslikala je budućnost u kojoj mnoge
česte infekcije neće imati lijeka.
(Izvor: FENA)
Previše sjedenja može smanjiti izglede
za preživljavanje raka debelog crijeva
Prema
mišljenju
američkih
stručnjaka osobe s dijagnosticiranim
rakom debelog crijeva, koje provode puno svog slobodnog vremena
u sjedećem položaju, izložene su
većem riziku od umiranja.
Za razliku od toga fizički aktivne
osobe s dijagnosticiranim rakom
debelog crijeva imaju bolje šanse za
preživljavanje. Pretpostavlja se da
se kod osoba koje su fizički aktivne
razvija manje agresivan rak nego
kod neaktivnih osoba.
Mišljenje se temelji na rezultatima
istraživanja koje je provedeno na
gotovo 2.300 bolesnika s rakom
debelog crijeva koji se nije proširio
izvan debelog crijeva. Tako se pokazalo da su bolesnici koji su vježbali
(npr. hodali 150 minuta sedmično)
imali 28% manji rizik od smrti nego
bolesnici koji su bili manje fizički
aktivni. Isto tako, pokazalo se da su
bolesnici koji su tokom dana sjedili
šest ili više sati imali 36% veći rizik
od umiranja nego bolesnici koji su
sjedili manje od tri sata dnevno.
Inače, tjelovježba poboljšava stanje
kardiovaskularnog sistema i mišića,
snižava krvni pritisak i holesterol,
te poboljšava razinu šećera u krvi.
Štoviše, prednosti tjelovježbe u
održavanju normalne tjelesne težine
i poboljšavanju snage i izdržljivosti
su neosporne.
Dok sjedenje tokom dužeg vremenskog perioda može dovesti do
neželjene razine inzulina i šećera
u krvi, koja može hraniti tumor, te
povećati rizik od recidiva i smrti.
Također, postoje dokazi da dugotrajno sjedenje povećava “oksidativni stres” na stanice te narušava
ravnotežu hormona.
(Izvor: Journal of Clinical Oncology)
55
Vaša apoteka, broj 17
Nova medicinska istraživanja
Studije ukazuju na rane kognitivne
probleme kod ljudi kod kojih se s
vremenom razvije Alzheimerova bolest
Razvijen krvni test koji otkriva
visokorizične gene za rak dojke i jajnika
Izraelski znanstvenici razvili su novi
krvni test pomoću kojeg se može
predvidjeti prisustvo opasnih mutacija BRCA1 i BRCA2 gena kod
žena. Prisustvo ovih mutacija gena
značajno poveća rizik za rak dojke ili
rak jajnika, koji se često razvijaju u
mlađoj životnoj dobi žena.
Liječnici koji proučavaju ili liječe
prethodnoga znanja? Postoje li očiti
odražavale stvarnost – veliki mrav je
pamćenje“, kaže Goldberg. Pacijente
Alzheimerovu bolest i njene ranije
semantički problemi koji ranije nisu
djelovao velik poput male kuće – bili
će i dalje promatrati kako bi ustanovili
kliničke
bili primijećeni? Odgovor je potvrdan.
su zbunjeni, odgovarali netočno ili im
pogoršavaju li se semantički problemi
kako bolest napreduje.
stadije
oštećenje,
(blago
MCI)
kognitivno
su
Kako bi testirali sustav semantičkoga
je trebalo duže da odgovore. Pacijenti
na očite probleme s kratkoročnim
usredotočeni
obrađivanja, doktor Goldberg i nje-
s blagim kognitivnim oštećenjima bili
pamćenjem. Međutim, nova studija
govi kolege trebali su zadatak koji ne
su negdje između onih zdravih i onih
David P. Salmon, Ph.D, s Odjela za
ukazuje na to da ljudi kod kojih se
uključuje verbalnu reakciju. To bi bilo
s Alzheimerovom bolesti. „Kada je od-
neuroznanost na Sveučilištu u Ka-
kasnije razvije Alzheimerova bolest
zbunjujuće i rezultati bi se teže inter-
luka bila teža, vrijeme reakcije je bilo
liforniji, rekao je da „Nedostatci u
mogu imati probleme mnogo ranije,
pretirali. Odlučili su koristiti veličinu
sporije.“
semantičkome pamćenju, koje je ova
i to u obradi semantičkih podataka
kako bi testirali sposobnost osobe da
ili podataka temeljenih na prethod-
pomoću semantičkih podataka donese
Bi li oštećenja u semantičkome sus-
kod pacijenata s blagim kognitivnim
nome znanju, što bi moglo imati ve-
zaključak o dva suprotstavljena po-
tavu utjecala na svakodnevne funkci-
oštećenjima amnestičkoga tipa dolazi
likoga značaja u načinu na koji ti paci-
jma. Doktor Goldberg je objasnio:
je? Kako bi odgovorili na to pitanje,
do blagoga kognitivnog pogoršanja.
jenti funkcioniraju u svakodnevnome
„Ako nekoga upitate što je veće, ključ
istraživači su se okrenuli UCSD ljestv-
Budući da zadatak
životu.
ili mrav, odgovorit će sporije nego ako
ici za procjenu korištenja vještina, ala-
nije
ga pitate je li veći ključ ili kuća.“ Što
tu kojega koriste kod pacijenata s MCI-
prisjećanje,
Terry Goldberg, Ph. D, profesor psihi-
je veća razlika u veličini između dvije
jem i Alzheimerovom bolesti, a koji se
riječi ili jezične konstrukcije, može se
jatrije i biheviorizma u Medicinskoj
stvari, to će osoba, bila zdrava ili ne,
inače koristi za određivanje funkcion-
zaključiti da ovi nedostatci odražavaju
školi Sjeverne obale-LIJ Hofstra i
brže prepoznati razliku i odgovoriti.
alnih nedostataka kod pacijenata sa
rani i postepeni gubitak cjelovito-
shizofrenijom. Testom se proučava
sti semantičkoga znanja. Studija doka-
direktor Odjela za neurokogniciju u
studija dokazala, potvrđuju sumnju da
zahtijevao
problematično
prisjećanje
određenih
Centru za istraživanje Alzheimerove
U istraživanje je uključeno 25 pacije-
sposobnost osobe da izvrši komplek-
zuje i da propadanje semantičkoga
bolesti i poremećaja u pamćenju pri
nata s blagim kognitivnim oštećenjima
sne provjere ili da organizira izlet u
pamćenja kod pacijenata s blagim
Institutu za medicinska istraživanja
(MCI), 27 s Alzheimerovom bolesti i
zoološki vrt za hladnoga dana. To je
kognitivnim oštećenjima može pri-
Feinstein u Manhassetu u New Yorku,
70 osoba bez kognitivnih poteškoća.
dobar način da se provjeri ima li netko
donijeti smanjenoj sposobnosti obav-
rekao je da su liječnici primijetili razne
Ustanovili su da postoje velike raz-
problema sa semantičkim znanjem.
ljanja svakodnevnih aktivnosti.“
kognitivne poremećaje kod pacijenata
like između zdrave kontrolne skupine
Semantička obrada se odvija u lije-
sa MCI-jem, ali da ih nitko nije sustav-
i pacijenata s MCI-jem i Alzheimero-
vom sljepoočnom režnju. „Semantički
U Institutu za medicinska istraživanja
no proučavao.
vom. Doktor Goldberg je zaključio
sustav je organiziran kao mreža koja
Feinstein
da rezultati ukazuju na probleme u
odražava razne vrste povezanosti i
međunarodni
primije-
semantičkoj obradi podataka. To se
asocijacija“, kažu istraživači u studiji.
područjima kao što su Parkinsonova
tio da pojedine pacijente i najjed-
najviše vidi kada se pacijente s MCI-
„Semantički podaci i znanja stečeni su
bolest, Alzheimerova bolest, psihi-
nostavniji
zbun-
jem i Alzheimerovom bolesti suoči sa
u većim razmacima i često kroz velik
jatrijski poremećaji, reumatoidni ar-
juju. U ovoj posljednjoj studiji, koja
zadatkom s malim razlikama u veličini.
broj ponavljanja te ne odražavaju ono
tritis, lupus, sepsa, genetika, plućna
je
Zatim
što je nedavno usvojeno.“
hipertenzija,
Velik
broj
stručnjaka
zadatci
objavljena
u
je
izrazito
ovomjesečnome
su
zakomplicirali
zadatak
rade
mnogi
vodeći
znanstvenici
leukemija,
na
neuroimu-
izdanju časopisa American Journal
pokazavši pacijentima slike maloga
of Psychiatry, korišteni su pametno
mrava i velike kuće ili velikoga mrava
Doktor Goldberg kaže da je ovo
tut, koji je dio Zdravstvenoga sustava
osmišljeni testovi kako bi se ana-
i male kuće. Ovoga su puta pacijenti
otkriće iznimno važno jer bi moglo
Sjeverne obale-LIJ, spada u prvih 5%
lizirale sposobnosti pojedine osobe
s MCI-jem i s Alzheimerovom bolesti
biti moguće treningom ojačati veze
svih državnih instituta po stipendi-
u obradi semantičkih podataka. Imaju
bez problema riješili prvi dio testa –
koje nastaju kod semantičke obrade.
jama dodijeljenima istraživačkim cen-
li ljudi s MCI oštećenjima probleme
kada su ih upitali što je veće, izabrali
„Ovo ukazuje na to da pacijente us-
trima za zdravstvo.
u pristupanju određenim vrstama
su kuću, a ne mrava. Ali ako slike nisu
porava semantičko, a ne epizodičko
56
nologija te medicinska hemija. Insti-
(Izvor: EurekAlert)
Zahvaljujući novom testu, koji je vrlo
precizan, pristupačan i brz, žene i
njihovi liječnici moći će donijeti odluke o načinima za smanjenje rizika
od raka, ističu znanstvenici. Trenutno dostupan test identificira mutaciju, no ne otkriva je li mutacija neutralna ili štetna. Učinkovitost novog
testa kod različitih rasnih i etničkih
skupina ocjenjivat će se u narednoj
studiji.
(Izvor: Cancer Prevention Research)
Svaki šesti slučaj astme kod odraslih
osoba povezan sa radnim mjestom
Britansko istraživanje provedeno na
7.500 odraslih ispitanika pokazalo je da
je svaki šest slučaj
astme kod odraslih
osoba povezan sa
radnim
mjestom.
Tako se pokazalo
da je razvoj astme
kod odraslih osoba
jasno povezan s 18
različitih zanimanja.
Zanimanja koja su posebno izložena
većem riziku za razvoj astme su
čistači gdje su ljudi izloženi raznim
kemikalijama, zatim poljoprivrednici, frizeri i grafičari. Poljoprivrednici
su izloženi četiri puta većem riziku
za razvoj astme, frizeri dvostruko većem
riziku, a grafičari tri
puta većem riziku.
Iako je istraživanje
utvrdilo povezanost
zanimanja i astme,
to ne znači da ona
uzrokuje
astmu,
ističu
stručnjaci.
Također,
pokazalo
se da osobe koje su
izložene kemijskim spojevima niskog rizika imaju 20% veći rizik od
razvoja astme u odrasloj dobi, dok
osobe izložene kemijskim spojevima visokog rizika imaju 53% veći
rizik za razvoj astme.
(Izvor: Thorax)
Uskoro bubreg iz matičnih ćelija?
Stručnjaci Univerziteta u Kjotu uspjeli su da, prvi u svijetu, razviju ljudsko bubrežno tkivo iz matičnih ćelija.
Time se otvara mogućnost da se pomogne milionima ljudi širom svijeta
koji zavise od dijalize, prenosi AFP.
Bubreg ima kompleksnu strukturu, koja se teško može “popraviti” kad jednom pretrpi oštećenje.
Postignuće japanskih stručnjaka
daje nadu da bi oboljeli organ
mogao sam da se izliječi.
Najveći izazov u ovom istraživanju
je bio da se iz matičnih ćelija razvije
upotrebljivo mezodermno tkivo, što
je bila faza ka razvoju bubrežnog
tkiva, ističe vođa projekta Kendži
Osafune.
Embrionske matične ćelije se mogu
odgajiti u specifične bubrežne ćelije
ili u laboratorijskim posudama, kao
što je bio slučaj u Kjotu, ili eventualno u živom organizmu domaćina.
Japansko istraživanje, inače, nije
bilo usmjereno na to da se razvije
cijeli, funkcionalni bubreg, već samo
tkivo ovog organa koje bi moglo da
se koristi u regenerativnoj terapiji.
(Izvor: Tanjug)
57
Vaša apoteka, broj 17
Nova medicinska istraživanja
Nova istraživanja u liječenju
karcinoma želuca - Test
zadaha otkriva rak
Jednostavan i brz test ljudskog daha posjeduje
izuzetno visok nivo pouzdanosti u dijagnostikovanju raka želuca, pokazuju najnovija istraživanja.
Naučnici iz Izraela i Kine su otkrili da je taj brzi
test zadaha pouzdan u otkrivanju i razlikovanju
kancera stomaka i ostalih stomačnih bolesti u čak
90% slučajeva. Ovo otkriće u britanskoj stručnoj
javnosti je okarakterisano kao revolucionarno jer se
smatra da će sigurno ubrzati način otkrivanja ove
teške bolesti od koje u Engleskoj godišnje oboli oko
7.000 ljudi. Dvije trećine obolelih od raka stomaka
prežive najmanje godinu dana, ali sljedećih pet godina nakon otkrića bolesti doživi svega jedna petina
obolelih, uprkos adekvatnom liječenju piše BBC.
Trenutno lekari dijagnostikuju bolest uz pomoć
isječka sluzokože stomaka koji se uzima pomoću
sonde sa kamerom i koja se u stomak pušta niz
jednjak, a novi način dijagnostikovanja bolesti
eliminisaće eventualne neprijatnosti koje pacijenti
imaju prilikom obavljanja ovog ljekarskog pregleda.
Rak odaje miris isparljivih organskih jedninjenja koja
se mogu otkriti odgovarajućom medicinskom opremom, a naučnici su zapazili da taj miris mogu otkriti i psi. Cijeli postupak otkrivanja kancera pomoću
daha nije sasvim nov- mnogi istraživači su radili na
ovoj mogućnosti otkrivanja bolesti za različite vrste
kancera, uključujući i rak pluća.
Ovo otkriće će ljekarima pomoći da se lakše bore
protiv ove opake bolesti, s obzirom da njeno rano
otkrivanje povećava šanse za uspješno liječenje, a
u istraživanju je učestvovalo 37 pacijenata sa rakom
želuca, 32 pacijenta su imala čir želuca, dok su ostali
imali razne stomačne komplikacije.
Ono što je naročito važno, naglasili su naučnici, je da
je na osnovu testa daha moguće u tvrditi da li se rak
želuca nalazi u ranoj ili odmakloj fazi, a trenutno je
u toku provjera otkrića na većem broju pacijenata,
kako bi se i potpuno potvrdio i što prije u medicinsku praksu uveo ovaj novi način dijagnostikovanja
bolesti.
(ekapija)
58
Test krvi predviđa recidiv
raka dojke
Genetički marker je otkriven kako bi pomogao preciznu procjenu kod kojih je žena više vjerovatno da
će imati recidiv svoga raka dojke u kasnijim godinama. Kliničkopatološke karakteristike raka dojke
su još uvijek nepotpuni prognostički klasifikatori,
dijelom zbog molekularne heterogenosti raka dojke,
I kao prediktivni faktori koji koriste tumor-bazirane
markere, nisu optimalne odrednice rizika od recidiva raka dojke (BCR). Medicinski znanstvenici sa
Sveučilišta u Alberti (Edmonton, AB, Kanada) skenirali su cijeli ljudski genom 369 žena koje su imale
dijagnozu raka dojke. Od ovih, 155 je imalo recidiv
kancera, a 214 nije. DNA je izolovana iz buffy-coat
frakcije krvi (koja najvećim dijelom sadrži leukocite
i trombocite) pomoću komercijalno dostupnih kitova za DNA izolaciju (Qiagen; Mississauga, Ontario,
Kanada).
Genotipizacija cijelog genoma je provedena pomoću
Genom-Wide Human Single Nuc leotide Polymorphisms (SNP) Array 6.0, (Affymetrix; Santa Clara,
CA, USA) koja se sastojala od više od 1,8 milijuna
proba sastavljenih od 906.600 SNP i 946.000 broja
kopija sondi, s ukupnom intermarker udaljenosti od
680 baznih parova (bp). Naučnici su identificirali 10
aberacija broja kopija (CNAs) u germline stanicama
(netumorskim, zdravim stanicama pacijenta) kao potencijalne prognostičke faktore za bolesti recidiva u
ranom stadiju nematastatskog kancera dojke.
Ovi genetički profili germline stanica su naročito
bili u vezi sa luminalnim A podtipom, jer veliki broj
slučajeva luminal A karcinoma dojke dobija recidiv
unatoč dobroj prognozi na temelju tumorskih karakteristika. Sambasivarao Rao Damaraju, PhD, sa Cross
Cancer Instituta (Edmonton, AB, Canada) senior
autor ove studije je rekao: “Ako mi možemo tačno
predvidjeti koje su žene pod povećanim rizikom
od recidiva raka dojke, to daje liječnicima i onkolozima na vremenu da za liječenje žena dizajniraju
agresivniju terapiju u nadi da će spiječiti povratak
kancera. Tačnost prognoze mogla bi biti poboljšana
dopunjavajući tumorsku bazu markera sa DNA markerom koji se može naći kroz jednostavan test krvi.”
Studija je objavljena 16. Januara/siječnja 2013, u
časopisu Public Library of Science One.
59
60
Download

VAŠA AP TEKA