Godina XXI - Broj 107
Srijeda, 31. 12. 2014. godine
SARAJEVO
ZASTUPNIČKI/PREDSTAVNIČKI DOM
PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
2892
Temeljem članka 152. stavak 2. a u svezi sa člankom 45.
stavak 1. Poslovnika Zastupničkog doma Parlamenta Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj
69/07 i 2/08), Zastupnički dom Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine, na sjednici održanoj 29. prosinca 2014. godine,
donio je
ODLUKU
O IZBORU NEKIH PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA
ZASTUPNIČKOG DOMA PARLAMENTA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
I
U Ustavno povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran je:
za člana:
NASIR BEGANOVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
II
U Zakonodavno-pravno povjerenstvo Zastupničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za članove:
FARUK ĆUPINA, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:
EDIM MEMIĆ.
III
U Administrativno povjerenstvo Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran je:
za člana:
MUNIB JUSUFOVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
ISSN 1512-7079
IV
U Povjerenstvo za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za predsjednika:
MUNIB JUSUFOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
za člana:
VESNA ŠVANCER, zastupnica SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
V
U Povjerenstvo za sigurnost Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za članove:
MAHIR NURKANOVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
SEAD JUSIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH.
VI
U Povjerenstvo za izbor i imenovanje Zastupničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran je:
za člana:
NASIR BEGANOVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
VII
U Povjerenstvo za informiranje Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrane su:
za članove:
VESNA ŠVANCER, zastupnica SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH i
JASNA DURAKOVIĆ HADŽIOMEROVIĆ, zastupnica
SBB-Saveza za bolju budućnost BiH.
VIII
U Povjerenstvo za jezična pitanja Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrana je:
za predsjednicu:
ZANA MARJANOVIĆ, zastupnica SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
Broj 107 - Stranica 2
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
IX
U Mandatno-imunitetno povjerenstvo Zastupničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za zamjenika predsjednika:
MAHIR NURKANOVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
za članove:
BAHRUDIN HADŽIEFENDIĆ, zastupnik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH,
VESNA ŠVANCER, zastupnica SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
X
U
Povjerenstvo
za
jednakopravnost
spolova
Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za predsjednicu:
JASNA DURAKOVIĆ HADŽIOMEROVIĆ, zastupnica
SBB-Saveza za bolju budućnost BiH,
za članove:
ANELA ŠESTIĆ-BEGOVIĆ, zastupnica SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH, i
AZRA HADŽIĆ, zastupnica SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
MEHRUDIN ŠVAGO, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XI
U Povjerenstvo za lokalnu samoupravu Zastupničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za zamjenika predsjednika:
FARUK ĆUPINA, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
za člana:
SANEL RAZIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH.
XII
U Povjerenstvo za pitanja mladih Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrana je:
za zamjenicu predsjednice:
AZRA HADŽIĆ, zastupnica SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XIII
U Etičko povjerenstvo Zastupničkog doma Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za članove:
ANELA ŠESTIĆ-BEGOVIĆ, zastupnica SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH, i
ZLATKO KRAVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XIV
U Odbor za ekonomsku i financijsku politiku
Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za članove:
RAMIZ MEŠA, zastupnik Stranke demokratske akcije, i
SANEL RAZIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH.
XV
U Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju
Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za predsjednika:
ENVER MERDIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
Srijeda, 31. 12. 2014.
za članove:
MAHIR NURKANOVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
SANEL RAZIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH.
XVI
U Odbor za promet i komunikacije Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za članove:
ENVER MERDIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
ŠEMSUDIN KAVAZOVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH.
XVII
U Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
izabrani su:
za članove:
JASNA DURAKOVIĆ HADŽIOMEROVIĆ, zastupnica
SBB-Saveza za bolju budućnost BiH, i
BAHRUDIN HADŽIEFENDIĆ, zastupnik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH.
XVIII
U Odbor za pravdu i opću upravu Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za članove:
FARUK ĆUPINA, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
NASIR BEGANOVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
AZRA HADŽIĆ, zastupnica SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XIX
U Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih osoba
Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za članove:
MEHRUDIN ŠVAGO, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
VESNA ŠVANCER, zastupnica SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XX
U Odbor za obrazovanje, znanost, kulturu i šport
Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za zamjenika predsjednika:
BAHRUDIN HADŽIEFENDIĆ, zastupnik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH,
za članove:
RAMIZ MEŠA, zastupnik Stranke demokratske akcije, i
ŠEMSUDIN KAVAZOVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH.
XXI
U Odbor za braniteljska i invalidska pitanja Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
izabrani su:
za članove:
SEAD JUSIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH, i
ŠEMSUDIN KAVAZOVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
XXII
U Odbor za rad i socijalnu skrb Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrane su:
za članove:
ANELA ŠESTIĆ-BEGOVIĆ, zastupnica SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH, i
ZANA MARJANOVIĆ, zastupnica SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XXIII
U Odbor za zdravstvo Zastupničkog doma Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za članove:
ZLATKO KRAVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
BAHRUDIN HADŽIEFENDIĆ, zastupnik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH.
XXIV
U Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Zastupničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za članove:
MEHRUDIN ŠVAGO, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
ŠEMSUDIN KAVAZOVIĆ, zastupnik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH, i
ENVER MERDIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XXV
U Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu
politiku, ekologiju i turizam Zastupničkog doma Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine izabran je:
za člana:
SEAD JUSIĆ, zastupnik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH.
XXVI
Odluku objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedatelj
ZD broj 01-02-1523/14-1
Zastupničkog doma
Parlamenta Federacije BiH
29. prosinca 2014. godine
Edin Mušić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 152. став 2. а у вези са чланом 45. став
1. Пословника Представничког дома Парламента Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
број 69/07 и 2/08), Представнички дом Парламента
Федерације Босне и Херцеговине, на сједници одржаној 29.
децембра 2014. године, донио је
ОДЛУКУ
О ИЗБОРУ НЕКИХ ПРЕДСЈЕДНИКА, ЗАМЈЕНИКА
ПРЕДСЈЕДНИКА И ЧЛАНОВА РАДНИХ ТИЈЕЛА
ПРЕДСТАВНИЧКОГ ДОМА ПАРЛАМЕНТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
У Уставну комисију Представничког дома
Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабран је:
за члана:
НАСИР БЕГАНОВИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
II
У Законодавно-правну комисију Представничког
дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине
изабрани су:
Broj 107 - Stranica 3
за чланове:
ФАРУК ЋУПИНА, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ, и из реда стручних, научних, културних и
јавних радника:
ЕДИМ МЕМИЋ.
III
У Административну комисију Представничког дома
Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабран је:
за члана:
МУНИБ ЈУСУФОВИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
IV
У Комисију за заштиту људских права и слобода
Представничког дома Парламента Федерације Босне и
Херцеговине изабрани су:
за предсједника:
МУНИБ ЈУСУФОВИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ,
за члана:
ВЕСНА ШВАНЦЕР, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
V
У Комисију за безбједност Представничког дома
Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани
су:
за чланове:
МАХИР НУРКАНОВИЋ, посланик СББ-Савеза за
бољу будућност БиХ, и
СЕАД ЈУСИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
VI
У Комисију за избор и именовање Представничког
дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине
изабран је:
за члана:
НАСИР БЕГАНОВИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
VII
У Комисију за информисање Представничког дома
Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабране
су:
за чланове:
ВЕСНА ШВАНЦЕР, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ и
ЈАСНА ДУРАКОВИЋ ХАЏИОМЕРОВИЋ, посланик
СББ-Савеза за бољу будућност БиХ.
VIII
У Комисију за језичка питања Представничког дома
Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрана је:
за предсједницу:
ЗАНА МАРЈАНОВИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
IX
У Мандатно-имунитетску комисију Представничког
дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине
изабрани су:
за замјеника предсједника:
МАХИР НУРКАНОВИЋ, посланик СББ-Савеза за
бољу будућност БиХ,
за чланове:
БАХРУДИН ХАЏИЕФЕНДИЋ, посланик СББ-Савеза
за бољу будућност БиХ,
ВЕСНА ШВАНЦЕР, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
Broj 107 - Stranica 4
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
X
У Комисију за равноправност полова Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:
за предсједницу:
ЈАСНА ДУРАКОВИЋ ХАЏИОМЕРОВИЋ, посланик
СББ-Савеза за бољу будућност БиХ.
за чланове:
АНЕЛА ШЕСТИЋ-БЕГОВИЋ, посланик СББ-Савеза за
бољу будућност БиХ, и
АЗРА ХАЏИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ,
МЕХРУДИН ШВАГО, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
XI
У Комисију за локалну самоуправу Представничког
дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине
изабрани су:
за замјеника предсједника:
ФАРУК ЋУПИНА, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ,
за члана:
САНЕЛ РАЗИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
XII
У Комисију за питања младих Представничког дома
Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрана је:
за замјеницу предсједнице:
АЗРА ХАЏИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
XIII
У Етичку комисију Представничког дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:
за чланове:
АНЕЛА ШЕСТИЋ-БЕГОВИЋ, посланик СББ-Савеза за
бољу будућност БиХ, и
ЗЛАТКО КРАВИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
XIV
У Одбор за економску и финансијску политику
Представничког дома Парламента Федерације Босне и
Херцеговине изабрани су:
за чланове;
РАМИЗ МЕША, посланик Странке демократске акције,
и
САНЕЛ РАЗИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
XV
У Одбор за енергетику, рударство и индустрију
Представничког дома Парламента Федерације Босне и
Херцеговине изабрани су:
за предсједника:
ЕНВЕР МЕРДИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ,
за чланове:
МАХИР НУРКАНОВИЋ, посланик СББ-Савеза за
бољу будућност БиХ, и
САНЕЛ РАЗИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
XVI
У Одбор за промет и комуникације Представничког
дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине
изабрани су:
за чланове:
Srijeda, 31. 12. 2014.
ЕНВЕР МЕРДИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ, и
ШЕМСУДИН КАВАЗОВИЋ, посланик СББ-Савеза за
бољу будућност БиХ.
XVII
У Одбор за денационализацију и приватизацију
Представничког дома Парламента Федерације Босне и
Херцеговине изабрани су:
за чланове:
ЈАСНА ДУРАКОВИЋ ХАЏИОМЕРОВИЋ, посланик
СББ-Савеза за бољу будућност БиХ, и
БАХРУДИН ХАЏИЕФЕНДИЋ, посланик СББ-Савеза
за бољу будућност БиХ.
XVIII
У Одбор за правду и општу управу Представничког
дома Парламента Федерације Босне и Херцеговине
изабрани су:
за чланове:
ФАРУК ЋУПИНА, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ,
НАСИР БЕГАНОВИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ, и
АЗРА ХАЏИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
XIX
У Одбор за повратак избјеглих и расељених лица
Представничког дома Парламента Федерације Босне и
Херцеговине изабрани су:
за чланове:
МЕХРУДИН ШВАГО, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ, и
ВЕСНА ШВАНЦЕР, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
XX
У Одбор за образовање, науку, културу и спорт
Представничког дома Парламента Федерације Босне и
Херцеговине изабрани су:
за замјеника предсједника:
БАХРУДИН ХАЏИЕФЕНДИЋ, посланик СББ-Савеза
за бољу будућност БиХ,
за чланове:
РАМИЗ МЕША, посланик Странке демократске акције,
и
ШЕМСУДИН КАВАЗОВИЋ, посланик СББ-Савеза за
бољу будућност БиХ.
XXI
У Одбор за борачка и инвалидска питања
Представничког дома Парламента Федерације Босне и
Херцеговине изабрани су:
за чланове:
СЕАД ЈУСИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ, и
ШЕМСУДИН КАВАЗОВИЋ, посланик СББ-Савеза за
бољу будућност БиХ.
XXII
У Одбор за рад и социјалну заштиту
Представничког дома Парламента Федерације Босне и
Херцеговине изабране су:
за чланове:
АНЕЛА ШЕСТИЋ-БЕГОВИЋ, посланик СББ-Савеза за
бољу будућност БиХ, и
ЗАНА МАРЈАНОВИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
XXIII
У Одбор за здравство Представничког дома
Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабрани
су:
за чланове:
ЗЛАТКО КРАВИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ, и
БАХРУДИН ХАЏИЕФЕНДИЋ, посланик СББ-Савеза
за бољу будућност БиХ.
XXIV
У Одбор за пољопривреду, водопривреду и
шумарство
Представничког
дома
Парламента
Федерације Босне и Херцеговине изабрани су:
за чланове:
МЕХРУДИН ШВАГО, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ,
ШЕМСУДИН КАВАЗОВИЋ, посланик СББ-Савеза за
бољу будућност БиХ, и
ЕНВЕР МЕРДИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
XXV
У Одбор за просторно уређење, стамбено-комуналну
политику, екологију и туризам Представничког дома
Парламента Федерације Босне и Херцеговине изабран је:
за члана:
СЕАД ЈУСИЋ, посланик СББ-Савеза за бољу
будућност БиХ.
XXVI
Одлуку објавити у "Службеним новинама Федерације
БиХ"
Предсједавајући
ПД број 01-02-1523/14-1
Представничког дома
29. децембра 2014. године
Парламента Федерације БиХ
Сарајево
Един Мушић, с. р.
Na osnovu člana 152. stav 2. a u vezi sa članom 45. stav 1.
Poslovnika Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 69/07 i
2/08), Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine, na sjednici održanoj 29. decembra 2014. godine,
donio je
ODLUKU
OIZBORU NEKIH PREDSJEDNIKA, ZAMJENIKA
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA
PREDSTAVNIČKOG DOMA PARLAMENTA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I
U Ustavnu komisiju Predstavničkog doma Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine izabran je:
za člana:
NASIR BEGANOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
II
U Zakonodavno-pravnu komisiju Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za članove:
FARUK ĆUPINA, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
iz reda stručnih, naučnih, kulturnih i javnih radnika:
EDIM MEMIĆ.
Broj 107 - Stranica 5
III
U Administrativnu komisiju Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran je:
za člana:
MUNIB JUSUFOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
IV
U Komisiju za zaštitu ljudskih prava i sloboda
Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za predsjednika:
MUNIB JUSUFOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
za člana:
VESNA ŠVANCER, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
V
U Komisiju za bezbjednost Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za članove:
MAHIR NURKANOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
SEAD JUSIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH.
VI
U Komisiju za izbor i imenovanje Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran je:
za člana:
NASIR BEGANOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
VII
U Komisiju za informisanje Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrane su:
za članove:
VESNA ŠVANCER, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
JASNA DURAKOVIĆ HADŽIOMEROVIĆ, poslanik
SBB-Saveza za bolju budućnost BiH.
VIII
U Komisiju za jezička pitanja Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrana je:
za predsjednicu:
ZANA MARJANOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
IX
U Mandatno-imunitetsku komisiju Predstavničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za zamjenika predsjednika:
MAHIR NURKANOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
za članove:
BAHRUDIN HADŽIEFENDIĆ, poslanik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH,
VESNA ŠVANCER, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
X
U Komisiju za ravnopravnost spolova Predstavničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za predsjednicu:
JASNA DURAKOVIĆ HADŽIOMEROVIĆ, poslanik
SBB-Saveza za bolju budućnost BiH,
za članove:
ANELA ŠESTIĆ-BEGOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH, i
Broj 107 - Stranica 6
BiH,
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
AZRA HADŽIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju budućnost
MEHRUDIN ŠVAGO, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XI
U Komisiju za lokalnu samoupravu Predstavničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za zamjenika predsjednika:
FARUK ĆUPINA, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
za člana:
SANEL RAZIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH.
XII
U Komisiju za pitanja mladih Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrana je:
za zamjenicu predsjednice:
AZRA HADŽIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH.
XIII
U Etičku komisiju Predstavničkog doma Parlamenta
Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za članove:
ANELA ŠESTIĆ-BEGOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH, i
ZLATKO KRAVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XIV
U Odbor za ekonomsku i finansijsku politiku
Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za članove:
RAMIZ MEŠA, poslanik Stranke demokratske akcije, i
SANEL RAZIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH.
XV
U Odbor za energetiku, rudarstvo i industriju
Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za predsjednika:
ENVER MERDIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
za članove:
MAHIR NURKANOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
SANEL RAZIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH.
XVI
U Odbor za promet i komunikacije Predstavničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za članove:
ENVER MERDIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
ŠEMSUDIN KAVAZOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XVII
U Odbor za denacionalizaciju i privatizaciju Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
izabrani su:
za članove:
JASNA DURAKOVIĆ HADŽIOMEROVIĆ, poslanik
SBB-Saveza za bolju budućnost BiH, i
BAHRUDIN HADŽIEFENDIĆ, poslanik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH.
Srijeda, 31. 12. 2014.
XVIII
U Odbor za pravdu i opštu upravu Predstavničkog
doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za članove:
FARUK ĆUPINA, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
NASIR BEGANOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
AZRA HADŽIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH.
XIX
U Odbor za povratak izbjeglih i raseljenih lica
Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za članove:
MEHRUDIN ŠVAGO, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
VESNA ŠVANCER, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XX
U Odbor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport
Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za zamjenika predsjednika:
BAHRUDIN HADŽIEFENDIĆ, poslanik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH,
za članove:
RAMIZ MEŠA, poslanik Stranke demokratske akcije, i
ŠEMSUDIN KAVAZOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XXI
U Odbor za boračka i invalidska pitanja Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine
izabrani su:
za članove:
SEAD JUSIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH, i
ŠEMSUDIN KAVAZOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XXII
U Odbor za rad i socijalnu zaštitu Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrane su:
za članove:
ANELA ŠESTIĆ-BEGOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH, i
ZANA MARJANOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XXIII
U Odbor za zdravstvo Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabrani su:
za članove:
ZLATKO KRAVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
BAHRUDIN HADŽIEFENDIĆ, poslanik SBB-Saveza za
bolju budućnost BiH.
XXIV
U Odbor za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Predstavničkog doma Parlamenta Federacije Bosne i
Hercegovine izabrani su:
za članove:
MEHRUDIN ŠVAGO, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH,
ŠEMSUDIN KAVAZOVIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH, i
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ENVER MERDIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju
budućnost BiH.
XXV
U Odbor za prostorno uređenje, stambeno-komunalnu
politiku, ekologiju i turizam Predstavničkog doma
Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine izabran je:
za člana:
SEAD JUSIĆ, poslanik SBB-Saveza za bolju budućnost
BiH.
XXVI
Odluku objaviti u "Službenim novinama Federacije BiH".
Predsjedavajući
PD broj 01-02-1523/14-1
Predstavničkog doma
29. decembra 2014. godine
Parlamenta Federacije BiH
Sarajevo
Edin Mušić, s. r.
VLADA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
2893
Na temelju članka 19. stavak 1. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
PLANIRANJU RADA I IZVJEŠĆIVANJU O RADU
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE,
FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA
Članak 1.
U Uredbi o planiranju rada i izvješćivanju o radu Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i
institucija ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/14), u
članku 2. točka m) riječi: "stručne službe" brišu se.
Članak 2.
U članku 5. točka f) riječi: "vrši kontrolu provođenja
metodologije propisane ovom uredbom", brišu se.
Članak 3.
Članak 7. briše se.
Članak 4.
U članku 9. stavak (5) riječi: "i Generalnim tajništvom",
brišu se.
Članak 5.
U članku 16. stavak (2) riječi: "Po izvršenoj kontroli
metodologije", brišu se.
Članak 6.
U članku 17. u stavku (4) iza riječi: "na kontrolu
metodologije,", brišu se.
Članak 7.
U članku 19., stavak (1) briše se.
St. (2) do (4) postaju st. (1) do (3).
Iza stavka (3) dodaje se novi stavak (4), koji glasi:
"(4) Izuzetno, u 2015. godini, rokove za usvajanje planova i
programa iz stavka (3) toč. a), b), c) i d) ovog članka, utvrditi će
posebnim zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."
Članak 8.
U članku 27., točka f) briše se.
Broj 107 - Stranica 7
Članak 9.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2348/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 1. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О
ПЛАНИРАЊУ РАДА И ИЗВЈЕШТАВАЊУ О РАДУ
ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ,
ФЕДЕРАЛНИХ МИНИСТАРСТАВА И
ИНСТИТУЦИЈА
Члан 1.
У Уредби о планирању рада и извјештавању о раду
Владе Федерације Босне и Херцеговине, федералних
министарстава и институција ("Службене новине Федерације
БиХ", број 89/14), у члану 2. тачка м) ријечи: "стручне
службе" бришу се.
Члан 2.
У члану 5. тачка ф) ријечи: "врши контролу провођења
методологије прописане овом уредбом", бришу се.
Члан 3.
Члан 7. брише се.
Члан 4.
У члану 9. став (5) ријечи: "и Генералним
секретаријатом", бришу се.
Члан 5.
У члану 16. став (2) ријечи: "По извршеној контроли
методологије", бришу се.
Члан 6.
У члану 17. у ставу (4) иза ријечи: "на контролу
методологије,", бришу се.
Члан 7.
У члану 19., став (1) брише се.
Ст. (2) до (4) постају ст. (1) до (3).
Иза става (3) додаје се нови став (4), који гласи:
"(4) Изузетно, у 2015. години, рокове за усвајање
планова и програма из става (3) тач. а), б), ц) и д) овог члана,
утврдиће посебним закључком Владе Федерације Босне и
Херцеговине."
Члан 8.
У члану 27., тачка ф) брише се.
Члан 9.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2348/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 1. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
Broj 107 - Stranica 8
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O
PLANIRANJU RADA I IZVJEŠTAVANJU O RADU
VLADE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE,
FEDERALNIH MINISTARSTAVA I INSTITUCIJA
Član 1.
U Uredbi o planiranju rada i izvještavanju o radu Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine, federalnih ministarstava i
institucija ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/14), u
članu 2. tačka m) riječi: "stručne službe" brišu se.
Član 2.
U članu 5. tačka f) riječi: "vrši kontrolu provođenja
metodologije propisane ovom uredbom", brišu se.
Član 3.
Član 7. briše se.
Član 4.
U članu 9. stav (5) riječi: "i Generalnim sekretarijatom",
brišu se.
Član 5.
U članu 16. stav (2) riječi: "Po izvršenoj kontroli
metodologije", brišu se.
Član 6.
U članu 17. u stavu (4) iza riječi: "na kontrolu
metodologije,", brišu se.
Član 7.
U članu 19., stav (1) briše se.
St. (2) do (4) postaju st. (1) do (3).
Iza stava (3) dodaje se novi stav (4), koji glasi:
"(4) Izuzetno, u 2015. godini, rokove za usvajanje planova i
programa iz stava (3) tač. a), b), c) i d) ovog člana, utvrdit će
posebnim zaključkom Vlade Federacije Bosne i Hercegovine."
Član 8.
U članu 27., tačka f) briše se.
Član 9.
Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2348/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2894
Na temelju članka 21. stavak 1. Zakona o Fondu za zaštitu
okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj
30.12.2014. godine, donosi
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTAMA
NAKNADA I KRITERIJIMA ZA OBRAČUN NAKNADA
ZA ZAGAĐIVAČE ZRAKA
Članak 1.
U Uredbi o vrstama naknada i kriterijima za obračun
naknada za zagađivače zraka ("Službene novine Federacije BiH",
broj 66/11), u članku 2. iza alineje 8. dodaje se nova alineja:
"ispust/izvor" u smislu ove uredbe jeste kontrolisano mjesto
ispuštanja zagađujućih materija u zrak. Jednim ispustom/izvorom
se smatra jedna ili više dimnih cijevi iz kojih se polutanti
ispuštaju u zrak, a koje se nalaze u zajedničkom dimnjaku, ili
koje nisu svojom centralnom osovinom međusobno udaljene više
od 5 m, osim za velika postrojenja za sagorijevanje gdje se
izvorom smatra svaki blok pojedinačno bez obzira na način
ispuštanja u atmosferu".
Srijeda, 31. 12. 2014.
Članak 2.
U članku 4. riječi: "a u nadležnosti su Federalnog
ministarstva okoliša i turizma za izdavanje okolinske dozvole,
kao i drugi zagađivači zraka iz kantonalne nadležnosti ukoliko
imaju godišnje emisije u količinama kako je definirano člankom
8. ove Uredbe." zamjenjuju se riječima: "ukoliko imaju godišnje
emisije u količinama kako je definirano člankom 8. ove uredbe, a
obaveznici su ishođenja okolinske dozvole u nadležnosti
Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odnosno nadležnog
kantonalnog ministarstva."
Članak 3.
U članku 5. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Za asfaltne baze i nekontrolisane emisije iz procesa suhe
destilacije uglja u koksnim pećima primjenjuje se emisioni faktor,
odnosno masa emitovanih zagađujućih materija određuje se
prema masi proizvedenog proizvoda, tako da za asfaltne baze
iznosi 0,01% čvrstih čestica (prašine) u odnosu na ukupnu
godišnju proizvodnju, a za nekontrolisane emisije koksara iznosi
0,035% čvrstih čestica (prašine) u odnosu na ukupnu godišnju
proizvodnju koksa".
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3. koji glasi:
"U navednom emisionom faktoru nisu uključene emisije
koje nastaju na dimnjacima koksare, odnosno u procesu
zagrijavanja koksnih baterija, a koje se posebno obračunavaju na
osnovu rezultata mjerenja."
Članak 4.
U članku 6. stavku 3. iza riječi "iz asfaltnih baza" dodaju se
riječi "i koksara (za nekontrolisane emisije)".
U stavku 4. broj "12/05" mijenja se brojem "9/14", a riječi
"procijene i/ili" se brišu.
Iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi:
"Obveznici koji prema Pravilniku o monitoringu emisija
zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije BiH",
broj 9/14) trebaju posjedovati sistem za kontinuirani monitoring
emisija, količine emisije izračunavaju i izvještavaju na temelju
rezultata kontinuiranog monitoringa."
Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.
Članak 5.
U članku 9. u alineji 2. broj "0,5" zamjenjuje se brojem
"1,0".
Članak 6.
U članku 13. stavak 1. alineja 1. iza riječi "člankom 13"
dodaju se riječi: "Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine
Federacije BiH", br. 33/03 i 04/10)".
U stavku 1. alineja 2. iza riječi "člankom 12." dodaju se
riječi "ove uredbe".
Članak 7.
U članku 14. iza riječi "emisija zagađujućih materija"
dodaju se riječi: "sukladno Prilogu 2. Pravilnika o monitoringu
emisija zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije
BiH", broj 9/14)".
Članak 8.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2349/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 21. став 1. Закона о Фонду за заштиту
околиша ("Службене новине Федерације БиХ", број 33/03),
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 146. сједници,
одржаној 30.12.2014. године, доноси
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
УРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА УРЕДБЕ О ВРСТАМА
НАКНАДА И КРИТЕРИЈИМА ЗА ОБРАЧУН
НАКНАДА ЗА ЗАГАЂИВАЧЕ ЗРАКА
Члан 1.
У Уредби о врстама накнада и критеријима за обрачун
накнада за загађиваче зрака ("Службене новине Федерације
БиХ", број 66/11), у члану 2. иза алинеје 8. додаје се нова
алинеја:
"испуст/извор" у смислу ове уредбе јесте контролисано
мјесто испуштања загађујућих материја у зрак. Једним
испустом/извором се сматра једна или више димних цијеви
из којих се полутанти испуштају у зрак, а које се налазе у
заједничком димњаку, или које нису својом централном
осовином међусобно удаљене више од 5 м, осим за велика
постројења за сагоријевање гдје се извором сматра сваки
блок појединачно без обзира на начин испуштања у
атмосферу".
Члан 2.
У члану 4. ријечи: "а у надлежности су Федералног
министарства околиша и туризма за издавање околинске
дозволе, као и други загађивачи зрака из кантоналне
надлежности уколико имају годишње емисије у количинама
како је дефинирано чланом 8. ове Уредбе." замјењују се
ријечима: "уколико имају годишње емисије у количинама
како је дефинирано чланом 8. ове уредбе, а обавезници су
исхођења околинске дозволе у надлежности Федералног
министарства околиша и туризма, односно надлежног
кантоналног министарства."
Члан 3.
У члану 5. став 2. мијења се и гласи:
"За асфалтне базе и неконтролисане емисије из процеса
сухе дестилације угља у коксним пећима примјењује се
емисиони фактор, односно маса емитованих загађујућих
материја одређује се према маси произведеног производа,
тако да за асфалтне базе износи 0,01% чврстих честица
(прашине) у односу на укупну годишњу производњу, а за
неконтролисане емисије коксара износи 0,035% чврстих
честица (прашине) у односу на укупну годишњу производњу
кокса".
Иза става 2. додаје се нови став 3. који гласи:
"У наведном емисионом фактору нису укључене
емисије које настају на димњацима коксаре, односно у
процесу загријавања коксних батерија, а које се посебно
обрачунавају на основу резултата мјерења."
Члан 4.
У члану 6. ставу 3. иза ријечи "из асфалтних база"
додају се ријечи "и коксара (за неконтролисане емисије)".
У ставу 4. број "12/05" мијења се бројем "9/14", а ријечи
"процијене и/или" се бришу.
Иза става 4. додаје се нови став 5. који гласи:
"Обвезници који према Правилнику о мониторингу
емисија загађујућих материја у зрак ("Службене новине
Федерације БиХ", број 9/14) требају посједовати систем за
континуирани мониторинг емисија, количине емисије
израчунавају и извјештавају на основу резултата
континуираног мониторинга."
Досадашњи ст. 5. и 6. постају ст. 6. и 7.
Члан 5.
У члану 9. у алинеји 2. број "0,5" замјењује се бројем
"1,0".
Broj 107 - Stranica 9
Члан 6.
У члану 13. став 1. алинеја 1. иза ријечи "чланом 13"
додају се ријечи: "Закона о заштити зрака ("Службене
новине Федерације БиХ", бр. 33/03 и 04/10)".
У ставу 1. алинеја 2. иза ријечи "чланом 12." додају се
ријечи "ове уредбe".
Члан 7.
У члану 14. иза ријечи "емисија загађујућих материја"
додају се ријечи: "у складу са Прилогом 2. Правилника о
мониторингу емисија загађујућих материја у зрак
("Службене новине Федерације БиХ", број 9/14)".
Члан 8.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објаве у
"Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2349/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o Fondu za zaštitu
okoliša ("Službene novine Federacije BiH", broj 33/03), Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj
30.12.2014. godine, donosi
UREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA UREDBE O VRSTAMA
NAKNADA I KRITERIJIMA ZA OBRAČUN NAKNADA
ZA ZAGAĐIVAČE ZRAKA
Član 1.
U Uredbi o vrstama naknada i kriterijima za obračun
naknada za zagađivače zraka ("Službene novine Federacije BiH",
broj 66/11), u članu 2. iza alineje 8. dodaje se nova alineja:
"ispust/izvor" u smislu ove uredbe jeste kontrolisano mjesto
ispuštanja zagađujućih materija u zrak. Jednim ispustom/izvorom
se smatra jedna ili više dimnih cijevi iz kojih se polutanti
ispuštaju u zrak, a koje se nalaze u zajedničkom dimnjaku, ili
koje nisu svojom centralnom osovinom međusobno udaljene više
od 5 m, osim za velika postrojenja za sagorijevanje gdje se
izvorom smatra svaki blok pojedinačno bez obzira na način
ispuštanja u atmosferu".
Član 2.
U članu 4. riječi: "a u nadležnosti su Federalnog
ministarstva okoliša i turizma za izdavanje okolinske dozvole,
kao i drugi zagađivači zraka iz kantonalne nadležnosti ukoliko
imaju godišnje emisije u količinama kako je definirano članom 8.
ove Uredbe." zamjenjuju se riječima: "ukoliko imaju godišnje
emisije u količinama kako je definirano članom 8. ove uredbe, a
obaveznici su ishođenja okolinske dozvole u nadležnosti
Federalnog ministarstva okoliša i turizma, odnosno nadležnog
kantonalnog ministarstva."
Član 3.
U članu 5. stav 2. mijenja se i glasi:
"Za asfaltne baze i nekontrolisane emisije iz procesa suhe
destilacije uglja u koksnim pećima primjenjuje se emisioni faktor,
odnosno masa emitovanih zagađujućih materija određuje se
prema masi proizvedenog proizvoda, tako da za asfaltne baze
iznosi 0,01% čvrstih čestica (prašine) u odnosu na ukupnu
godišnju proizvodnju, a za nekontrolisane emisije koksara iznosi
0,035% čvrstih čestica (prašine) u odnosu na ukupnu godišnju
proizvodnju koksa".
Broj 107 - Stranica 10
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:
"U navednom emisionom faktoru nisu uključene emisije
koje nastaju na dimnjacima koksare, odnosno u procesu
zagrijavanja koksnih baterija, a koje se posebno obračunavaju na
osnovu rezultata mjerenja."
Član 4.
U članu 6. stavu 3. iza riječi "iz asfaltnih baza" dodaju se
riječi "i koksara (za nekontrolisane emisije)".
U stavu 4. broj "12/05" mijenja se brojem "9/14", a riječi
"procijene i/ili" se brišu.
Iza stava 4. dodaje se novi stav 5. koji glasi:
"Obveznici koji prema Pravilniku o monitoringu emisija
zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije BiH",
broj 9/14) trebaju posjedovati sistem za kontinuirani monitoring
emisija, količine emisije izračunavaju i izvještavaju na osnovu
rezultata kontinuiranog monitoringa."
Dosadašnji st. 5. i 6. postaju st. 6. i 7.
Član 5.
U članu 9. u alineji 2. broj "0,5" zamjenjuje se brojem
"1,0".
Član 6.
U članu 13. stav 1. alineja 1. iza riječi "članom 13" dodaju
se riječi: "Zakona o zaštiti zraka ("Službene novine Federacije
BiH", br. 33/03 i 04/10)".
U stavu 1. alineja 2. iza riječi "članom 12." dodaju se riječi
"ove uredbe".
Član 7.
U članu 14. iza riječi "emisija zagađujućih materija" dodaju
se riječi: "u skladu sa Prilogom 2. Pravilnika o monitoringu
emisija zagađujućih materija u zrak ("Službene novine Federacije
BiH", broj 9/14)".
Član 8.
Ova uredba stupa na snagu osmog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2349/2014
30. decembra 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
2895
Na temelju članka 61. stavak 1. Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i članka 11. st. 1. i 2. Zakona o
izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE"
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
OBRAZOVANJA I ZNANOSTI
I.
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 99/13, 45/14 i 66/14) odobrava se izdvajanje
sredstava Federalnom ministarstvu obrazovanja i znanosti,
razdjel 54, glava 5401, u iznosu od 5.000,00 KM, na na ime
jednokratne financijske podrške funkcionisanju Helsinškog
komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini", na ekonomski
kod:
6141 - "Tekući transferi drugim razinama vlasti Transfer za financiranje obrazovanja".
Srijeda, 31. 12. 2014.
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke izdvajaju se s razdjela 12,
glava 1201, pozicija 6000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije"
Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija i Federalno
ministarstvo obrazovanja i znanosti, svako u okviru svoje
nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V broj 2333/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 61. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 102/13, 9/14 и 13/14) и члана 11. ст. 1. и
2. Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2014. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 99/13, 31/14, 45/14 и 66/14), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној
30.12.02014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ
"ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ" БУЏЕТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ
ОБРАЗОВАЊА И НАУКЕ
I
Из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину ("Службене
новине Федерације БиХ", бр. 99/13, 45/14 и 66/14) одобрава
се издвајање средстава Федералном министарству
образовања и науке, раздјел 54, глава 5401, у износу од
5.000,00 КМ, на име једнократне финансијске подршке
функционисању Хелсиншког комитета за људска права у
Босни и Херцеговини, на економски код:
6141 - "Текући трансфери другим нивоима власти
- Трансфер за финансирање образовања".
II
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела
12, глава 1201, позиција 6000 - "Текућа резерва Владе
Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2014. годину.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија/Федерално министарство финанција и Федерално министарство образовања и науке, свако у
оквиру своје надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2333/2014
Премијер
30. децембра 2014. године
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i člana 11. st. 1. i 2. Zakona o
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici, održanoj 30.12.02014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE" BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
OBRAZOVANJA I NAUKE
I.
Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 99/13, 45/14 i 66/14) odobrava se izdvajanje
sredstava Federalnom ministarstvu obrazovanja i nauke, razdjel
54, glava 5401, u iznosu od 5.000,00 KM, na ime jednokratne
finansijske podrške funkcionisanju Helsinškog komiteta za
ljudska prava u Bosni i Hercegovini, na ekonomski kod:
6141 - "Tekući transferi drugim nivoima vlasti Transfer za finansiranje obrazovanja".
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 6000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije"
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija i Federalno
ministarstvo obrazovanja i nauke, svako u okviru svoje
nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2333/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2896
Na temelju članka 61. stavak (1) Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i članka 11. st. (1) i (2) Zakona o
izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE"
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE
I.
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 99/13, 45/14 i 66/14) odobrava se izdvajanje
sredstava Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i
industrije, razdjel 17, glava 1701, u iznosu od 3.913,84 KM, za
refundiranje plaćenih troškova za ICC Arbitražu Agenciji za
privatizaciju Federacije BiH, na ekonomski kod:
6144 - "Subvencije javnim poduzećima".
Broj 107 - Stranica 11
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije"
Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svatko u
okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2335/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 61. став (1) Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 102/13, 9/14 и 13/14) и члана 11. ст. (1)
и (2) Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2014. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 99/13, 31/14, 45/14 и 66/14), Влада Федерације
Босне и Херцеговине на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ
"ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ" БУЏЕТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ
ЕНЕРГИЈЕ, РУДАРСТВА И ИНДУСТРИЈЕ
I
Из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 99/13, 45/14 и
66/14) одобрава се издвајање средстава Федералном
министарству енергије, рударства и индустрије, раздјел 17,
глава 1701, у износу од 3.913,84 КМ, за рефундирање
плаћених трошкова за IСС Арбитражу Агенцији за
приватизацију Федерације БиХ, на економски код:
6144 - "Субвенције јавним предузећима".
II
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела
12, глава 1201, позиција 600000 - "Текућа резерва Владе
Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2014. годину.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција и Федерално министарство енергије, рударства и
индустрије, свако у оквиру своје надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2335/2014
Премијер
30. децембра 2014. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Broj 107 - Stranica 12
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
-
Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i člana 11. st. (1) i (2) Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE" BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE
I.
Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 99/13, 45/14 i 66/14) odobrava se izdvajanje
sredstava Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i
industrije, razdjel 17, glava 1701, u iznosu od 3.913,84 KM, za
refundiranje plaćenih troškova za ICC Arbitražu Agenciji za
privatizaciju Federacije BiH, na ekonomski kod:
6144 - "Subvencije javnim preduzećima".
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije"
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije, svako u
okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2335/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2897
Na temelju članka 61. stavak (1) Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i članka 11. st. (1) i (2) Zakona o
izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE"
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
OKOLIŠA I TURIZMA
I.
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 99/13, 45/14 i 66/14) odobrava se izdvajanje
sredstava Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, razdjel 6,
glava 6101, u iznosu od 150.000,00 KM, na ime završetka
cjelokupne dionice lokalnog puta Sinanovići (općina Trnovo) Luka Bjelimići (općina Konjic) putem Fondacije za održivi
razvoj OdRaz, na ekonomski kod:
6153 - "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama".
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije"
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija-Federalno ministarstvo finansija i Federalno
ministarstvo okoliša i turizma, svatko u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2336/2014
30. prosinca 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 61. став (1) Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 102/13, 9/14 и 13/14) и члана 11. ст. (1)
и (2) Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2014. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 99/13, 31/14, 45/14 и 66/14), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ
"ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ" БУЏЕТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ
ОКОЛИША И ТУРИЗМА
I
Из "Текуће резерве Владе Федерацијe" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 99/13, 45/14 и
66/14) одобрава се издвајање средстава Федералном
министарству околиша и туризма, раздјел 6, глава 6101, у
износу од 150.000,00 КМ, на име завршетка цјелокупне
дионице локалног пута Синановићи (опћина Трново) - Лука
Бјелимићи (опћина Коњиц) путем Фондације за одрживи
развој ОдРаз, на економски код:
6153 - "Капитални трансфери непрофитним
организацијама".
II
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела
12, глава 1201, позиција 600000 - "Текућа резерва Владе
Федерацијe" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2014. годину.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија-Федерално министарство финанција и Федерално министарство околиша и туризма, свако у
оквиру своје надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2336/2014
Премијер
30. децембра 2014. године
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i člana 11. st. (1) i (2) Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE" BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU OKOLIŠA I
TURIZMA
I.
Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 99/13, 45/14 i 66/14) odobrava se izdvajanje
sredstava Federalnom ministarstvu okoliša i turizma, razdjel 6,
glava 6101, u iznosu od 150.000,00 KM, na ime završetka
cjelokupne dionice lokalnog puta Sinanovići (općina Trnovo) Luka Bjelimići (općina Konjic) putem Fondacije za održivi
razvoj OdRaz, na ekonomski kod:
6153 - "Kapitalni transferi neprofitnim organizacijama".
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije"
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija-Federalno ministarstvo financija i Federalno
ministarstvo okoliša i turizma, svako u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2336/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2898
Na temelju članka 61. stavak (1) Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i članka 11. st. (1) i (2) Zakona o
izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE"
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
TRGOVINE
I.
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 99/13, 45/14 i 66/14) odobrava se izdvajanje
sredstava Federalnom ministarstvu trgovine, razdjel 22, glava
2201, u iznosu od 10.000,00 KM, na ime nedostajućih sredstava
za materijalne troškove za realiziranje Programa rada
Ministarstva za 2014. godinu, na ekonomski kod:
Broj 107 - Stranica 13
- 6137 - "Izdaci za tekuće održavanje"
- 6139 - "Ugovorene i druge posebne usluge"
iznos 3.000,00 KM;
iznos 7.000,00 KM.
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije"
Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno
ministarstvo trgovine, svatko u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2337/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 61. став (1) Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 102/13, 9/14 и 13/14) и члана 11. ст. (1)
и (2) Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2014. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 99/13, 31/14, 45/14 и 66/14), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ
"ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ" БУЏЕТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ
ТРГОВИНЕ
I
Из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета
Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 99/13, 45/14 и
66/14) одобрава се издвајање средстава Федералном
министарству трговине, раздјел 22, глава 2201, у износу од
10.000,00 КМ, на име недостајућих средстава за материјалне
трошкове за реализацију Програма рада Министарства за
2014. годину, на економски код:
- 6137 - "Издаци за текуће одржавање"
- 6139 - "Уговорене и друге посебне услуге"
износ 3.000,00 КМ;
износ 7.000,00 КМ.
II
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела
12, глава 1201, позиција 600000 - "Текућа резерва Владе
Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2014. годину.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција и Федерално министарство трговине, свако у
оквиру своје надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2337/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Broj 107 - Stranica 14
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i člana 11. st. (1) i (2) Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE" BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU TRGOVINE
I.
Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 99/13, 45/14 i 66/14) odobrava se izdvajanje
sredstava Federalnom ministarstvu trgovine, razdjel 22, glava
2201, u iznosu od 10.000,00 KM, na ime nedostajućih sredstava
za materijalne troškove za realizaciju Programa rada Ministarstva
za 2014. godinu, na ekonomski kod:
- 6137 - "Izdaci za tekuće održavanje"
- 6139 - "Ugovorene i druge posebne usluge"
iznos 3.000,00 KM;
iznos 7.000,00 KM.
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 600000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije"
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno
ministarstvo trgovine, svako u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2337/2014
30. decembra 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
2899
Na temelju članka 61. stavak (1) Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i članka 11. st. (1) i (2) Zakona o
izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE PRIČUVE VLADE FEDERACIJE"
PRORAČUNA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
ZA 2014. GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU
KULTURE I ŠPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU
KULTURE I SPORTA
I.
Iz "Tekuće pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 99/13, 45/14 i 66/14) odobrava se izdvajanje
sredstava Federalnom ministarstvu kulture i športa - Federalnom
ministarstvu kulture i sporta, razdjel 52, glava 5201, u iznosu od
100.000,00 KM, na ime izmirenja financijskih obveza prethodnih
Srijeda, 31. 12. 2014.
godina Internacionalnom festivalu "Sarajevska zima", na
ekonomski kod:
6141 - "Tekući transferi drugim nivoima vlasti Transfer za kulturu od značaja za Federaciju".
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 6000 - "Tekuća pričuva Vlade Federacije"
Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija i Federalno
ministarstvo kulture i športa - Federalno ministarstvo kulture i
sporta, svatko u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2338/2014
30. prosinca 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 61. став (1) Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 102/13, 9/14 и 13/14) и члана 11. ст. (1)
и (2) Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2014. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 99/13, 31/14, 45/14 и 66/14), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ
"ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ" БУЏЕТА
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014.
ГОДИНУ ФЕДЕРАЛНОМ МИНИСТАРСТВУ
КУЛТУРЕ И СПОРТА - ФЕДЕРАЛНОМ
МИНИСТАРСТВУ КУЛТУРЕ И ШПОРТА
I
Из "Текуће резерве Владе Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за 2014. годину ("Службене
новине Федерације БиХ", бр. 99/13, 45/14 и 66/14) одобрава
се издвајање средстава Федералном министарству културе и
спорта - Федералном министарству културе и шпорта,
раздјел 52, глава 5201, у износу од 100.000,00 КМ, на име
измирења финансијских обавеза претходних година
Интернационалном фестивалу "Сарајевска зима", на
економски код:
6141 - "Текући трансфери другим нивоима власти
- Трансфер за културу од значаја за Федерацију".
II
Средства из тачке I ове одлуке издвајају се са раздјела
12, глава 1201, позиција 6000 - "Текућа резерва Владе
Федерације" Буџета Федерације Босне и Херцеговине за
2014. годину.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција и Федерално министарство културе и спорта Федерално министарство културе и шпорта, свако у оквиру
своје надлежности.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2338/2014
Премијер
30. децембра 2014. године
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 61. stav (1) Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i člana 11. st. (1) i (2) Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ
"TEKUĆE REZERVE VLADE FEDERACIJE" BUDŽETA
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014.
GODINU FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I
SPORTA - FEDERALNOM MINISTARSTVU KULTURE I
ŠPORTA
I.
Iz "Tekuće rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije
Bosne i Hercegovine za 2014. godinu ("Službene novine
Federacije BiH", br. 99/13, 45/14 i 66/14) odobrava se izdvajanje
sredstava Federalnom ministarstvu kulture i sporta - Federalnom
ministarstvu kulture i športa, razdjel 52, glava 5201, u iznosu od
100.000,00 KM, na ime izmirenja finansijskih obaveza
prethodnih godina Internacionalnom festivalu "Sarajevska zima",
na ekonomski kod:
6141 - "Tekući transferi drugim nivoima vlasti Transfer za kulturu od značaja za Federaciju".
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke izdvajaju se sa razdjela 12,
glava 1201, pozicija 6000 - "Tekuća rezerva Vlade Federacije"
Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014. godinu.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija i Federalno
ministarstvo kulture i sporta - Federalno ministarstvo kulture i
športa, svako u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2338/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2900
Na temelju članka 61. stavak 1. Zakona o proračunima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i članka 11. st. 1. i 2. Zakona o
izvršavanju Proračuna Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
Broj 107 - Stranica 15
ODLUKU
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODOBRAVANJU
IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ "TEKUĆE PRIČUVE
VLADE FEDERACIJE" PRORAČUNA FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU ZAVODU
ZA JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
I
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće
pričuve Vlade Federacije" Proračuna Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu Zavodu za javno zdravstvo
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 105/14), prestaje da važi.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2339/2014
30. prosinca 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 61. став 1. Закона о буџетима у
Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 102/13, 9/14 и 13/14) и члана 11. ст. 1. и
2. Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2014. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 99/13, 31/14, 45/14 и 66/14), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОДОБРАВАЊУ
ИЗДВАЈАЊА СРЕДСТАВА ИЗ "ТЕКУЋЕ РЕЗЕРВЕ
ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ" БУЏЕТА ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2014. ГОДИНУ ЗАВОДУ
ЗА ЈАВНО ЗДРАВСТВО ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Одлука о одобравању издвајања средстава из "Текуће
резерве Владе Федерације" Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2014. годину Заводу за јавно здравство
Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Федерације БиХ", број 105/14), престаје да важи.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2339/2014
Премијер
30. децембра 2014. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 61. stav 1. Zakona o budžetima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 102/13, 9/14 i 13/14) i člana 11. st. 1. i 2. Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
Broj 107 - Stranica 16
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ODLUKU
O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O ODOBRAVANJU
IZDVAJANJA SREDSTAVA IZ "TEKUĆE REZERVE
VLADE FEDERACIJE" BUDŽETA FEDERACIJE BOSNE
I HERCEGOVINE ZA 2014. GODINU ZAVODU ZA
JAVNO ZDRAVSTVO FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
I
Odluka o odobravanju izdvajanja sredstava iz "Tekuće
rezerve Vlade Federacije" Budžeta Federacije Bosne i
Hercegovine za 2014. godinu Zavodu za javno zdravstvo
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 105/14), prestaje da važi.
II
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2339/2014
30. decembra 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
2901
Na temelju članka 31. stavak (1) Zakona o naftnim
derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 52/14), na prijedlog Federalnog
ministarstva energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije
Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014.
godine, donosi
Srijeda, 31. 12. 2014.
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU NAMJENSKOG
UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH NA TEMELJU
PRISTOJBE ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH
DERIVATA ZA RAZDOBLJE 2014. - 2018. GODINA
I.
U Odluci o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih
na temelju pristojbe za uspostavu rezervi naftnih derivata za
razdoblje 2014. - 2018. godina ("Službene novine Federacije
BiH", broj 84/14), u točki II. stavak (2), tabela - Plan namjenskog
utroška pristojbe za razdoblje 2014. - 2018. godina, mijenja se, i
sastavni je dio ove odluke.
II.
Točka V. mijenja se i glasi:
"Neiskorištena ili više ostvarena sredstva na temelju
pristojbe u tekućoj godini, Operator prenosi u narednu godinu i
srazmjerno ih koristi za namjene utvrđene točkom II. stavak (1)
ove odluke, osim za troškove rada Operatora.
Izuzetno od stavka (1) ove točke ukupno ostvarena sredstva
na temelju pristojbe u 2014. godini u cijelosti se koriste za
troškove rada Operatora."
III.
Za realiziranje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo financija - Federalno ministarstvo finansija,
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Operator,
svatko u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2340/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
PLAN
NAMJENSKOG UTROŠKA PRISTOJBE ZA PERIOD 2014. - 2018. GODINA
R.br.
Opis
1.
Prihod od pristojbe
2.
Raspored sredstava
2.1. Kupovina naftnih
derivata
2.2. Ugovaranje
osiguranja rezervi
naftnih derivata
2.3. Kontrola kakvoće
rezervi naftnih
derivata
2.4. Osiguranje
tehničkotehnološke
ispravnosti
postrojenja i
skladišta
2.5. Nabavka ili
izgradnja novih
skladišta
2.6. Troškovi rada
Operatora ukupno,
2.6.1. Troškovi zaposlenih
i ostali troškovi
2.6.2. Otplata ranijih
kredita
2.6.3. Otplata kredita
Union banci
2017
9.500.000
%
100
2018
9.700.000
%
100
35
1.500.000
16
2.170.000
23
4.700.000
48
11.535.000
29
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
40.000
0
0
10.000
0
10.000
0
20.000
0
20.000
0
60.000
0
0
0
2.215.000
25
3.000.000
33
2.500.000
26
1.000.000
10
8.715.000
22
0
0
0
0
1.000.000
11
1.000.000
11
1.000.000
10
3.000.000
8
2.600.000
100
3.600.000
40
3.680.000
40
3.800.000
40
2.970.000
31
16.650.000
42
2.040.000
78
2.285.000
25
2.270.000
25
2.390.000
25
2.400.000
25
11.385.000
28
350.000
13
1.315.000
15
1.410.000
15
1.410.000
15
570.000
6
5.055.000
13
210.000
8
0
0
0
0
0
0
0
0
210.000,00
1
%
100
2015
9.000.000
%
100
0
0
3.165.000
0
0
0
Ukupno
%
GODINA
2016
%
9.200.000
100
2014
2.600.000
40.000.000 100
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
На основу члана 31. став (1) Закона о нафтним
дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине ("Службене
новине Федерације БиХ", број 52/14), на приједлог
Федералног министарства енергије, рударства и индустрије,
Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 146. сједници,
одржаној 30.12.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ОДЛУКЕ О НАЧИНУ НАМЈЕНСКОГ
УТРОШКА СРЕДСТАВА ОСТВАРЕНИХ ПО ОСНОВУ
ТАКСЕ ЗА УСПОСТАВУ РЕЗЕРВИ НАФТНИХ
ДЕРИВАТА ЗА ПЕРИОД 2014. - 2018. ГОДИНА
I
У Одлуци о начину намјенског утрошка средстава
остварених по основу таксе за успоставу резерви нафтних
деривата за период 2014. - 2018. година ("Службене новине
Федерације БиХ", број 84/14), у тачки II став (2), табела План намјенског утрошка таксе за период 2014. - 2018.
година, мијења се, и саставни је дио ове одлуке.
II
Тачка V мијења се и гласи:
Broj 107 - Stranica 17
"Неискориштена или више остварена средства по
основу таксе у текућој години, Оператор преноси у наредну
годину и сразмјерно их користи за намјене утврђене тачком
II став (1) ове одлуке, осим за трошкове рада Оператора.
Изузетно од става (1) ове тачке укупно остварена
средства по основу таксе у 2014. години у цијелости се
користе за трошкове рада Оператора."
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија - Федерално министарство
финанција, Федерално министарство енергије, рударства и
индустрије и Оператор, свако у оквиру своје надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавит
ће се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2340/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
ПЛАН
НАМЈЕНСКОГ УТРОШКА ТАКСЕ ЗА ПЕРИОД 2014. - 2018. ГОДИНА
Р.бр.
Опис
2014
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
Приход од
таксе
Распоред
средстава
Куповина
нафтних
деривата
Уговарање
осигурања
резерви
нафтних
деривата
Контрола
квалитета
резерви
нафтних
деривата
Осигурање
техничкотехнолошке
исправности
постројења и
складишта
Набавка или
изградња
нових
складишта
Трошкови
рада
Оператора
укупно
Трошкови
запослених и
остали
трошкови
Отплата
ранијих
кредита
Отплата
кредита Унион
банци
%
2015
ГОДИНА
2016
%
Укупно
%
2017
%
2018
%
%
2.600.000
100
9.000.000
100
9.200.000
100
9.500.000
100
9.700.000
100
40.000.000
100
0
0
3.165.000
35
1.500.000
16
2.170.000
23
4.700.000
48
11.535.000
29
0
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
40.000
0
0
0
10.000
0
10.000
0
20.000
0
20.000
0
60.000
0
0
0
2.215.000
25
3.000.000
33
2.500.000
26
1.000.000
10
8.715.000
22
0
0
0
0
1.000.000
11
1.000.000
11
1.000.000
10
3.000.000
8
2.600.000
100
3.600.000
40
3.680.000
40
3.800.000
40
2.970.000
31
16.650.000
42
2.040.000
78
2.285.000
25
2.270.000
25
2.390.000
25
2.400.000
25
11.385.000
28
350.000
13
1.315.000
15
1.410.000
15
1.410.000
15
570.000
6
5.055.000
13
210.000
8
0
0
0
0
0
0
0
0
210.000,00
1
Broj 107 - Stranica 18
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Na osnovu člana 31. stav (1) Zakona o naftnim derivatima u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 52/14), na prijedlog Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na
146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O IZMJENAMA ODLUKE O NAČINU NAMJENSKOG
UTROŠKA SREDSTAVA OSTVARENIH PO OSNOVU
TAKSE ZA USPOSTAVU REZERVI NAFTNIH
DERIVATA ZA PERIOD 2014. - 2018. GODINA
I.
U Odluci o načinu namjenskog utroška sredstava ostvarenih
po osnovu takse za uspostavu rezervi naftnih derivata za period
2014. - 2018. godina ("Službene novine Federacije BiH", broj
84/14), u tački II. stav (2), tabela - Plan namjenskog utroška takse
za period 2014. - 2018. godina, mijenja se, i sastavni je dio ove
odluke.
II.
Tačka V. mijenja se i glasi:
Srijeda, 31. 12. 2014.
"Neiskorištena ili više ostvarena sredstva po osnovu takse u
tekućoj godini, Operator prenosi u narednu godinu i srazmjerno
ih koristi za namjene utvrđene tačkom II. stav (1) ove odluke,
osim za troškove rada Operatora.
Izuzetno od stava (1) ove tačke ukupno ostvarena sredstva
po osnovu takse u 2014. godini u cijelosti se koriste za troškove
rada Operatora."
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo finansija - Federalno ministarstvo financija,
Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije i Operator,
svako u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2340/2014
30. decembra 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
PLAN
NAMJENSKOG UTROŠKA TAKSE ZA PERIOD 2014. - 2018. GODINA
R.br.
1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.6.1.
2.6.2.
2.6.3.
Opis
Prihod od takse
Raspored
sredstava
Kupovina naftnih
derivata
Ugovaranje
osiguranja
rezervi naftnih
derivata
Kontrola
kvaliteta rezervi
naftnih derivata
Osiguranje
tehničkotehnološke
ispravnosti
postrojenja i
skladišta
Nabavka ili
izgradnja novih
skladišta
Troškovi rada
Operatora
ukupno,
Troškovi
zaposlenih i ostali
troškovi
Otplata ranijih
kredita
Otplata kredita
Union banci
GODINA
2016
%
9.200.000
100
2017
9.500.000
%
100
2018
9.700.000
%
100
35
1.500.000
16
2.170.000
23
4.700.000
48
11.535.000
29
10.000
0
10.000
0
10.000
0
10.000
0
40.000
0
0
10.000
0
10.000
0
20.000
0
20.000
0
60.000
0
0
0
2.215.000
25
3.000.000
33
2.500.000
26
1.000.000
10
8.715.000
22
0
0
0
0
1.000.000
11
1.000.000
11
1.000.000
10
3.000.000
8
2.600.000
100
3.600.000
40
3.680.000
40
3.800.000
40
2.970.000
31
16.650.000
42
2.040.000
78
2.285.000
25
2.270.000
25
2.390.000
25
2.400.000
25
11.385.000
28
350.000
13
1.315.000
15
1.410.000
15
1.410.000
15
570.000
6
5.055.000
13
210.000
8
0
0
0
0
0
0
0
0
210.000,00
1
2014
2.600.000
%
100
2015
9.000.000
%
100
0
0
3.165.000
0
0
0
Ukupno
%
40.000.000 100
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
2902
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 15. Uredbe o
vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u
gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala
("Službene novine Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), na
prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj
30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
NADZORNOM ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA
"AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA ZA
RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA
I.
Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odboru
gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za
razrješenje Aldina Šuvića dužnosti direktora gospodarskog
društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša, radi podnošenja
ostavke.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2341/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 15. Уредбе о
вршењу овлашћења органа Федерације Босне и Херцеговине
у привредним друштвима са учешћем државног капитала
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 35/11 и 100/13), на
приједлог федералног министра енергије, рударства и
индустрије, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 146.
сједници, одржаној 30.12.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
"АГРОКОМЕРЦ" Д.Д. ВЕЛИКА КЛАДУША ЗА
РАЗРЈЕШЕЊЕ ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА ДРУШТВА
I
Даје се претходна сагласност Надзорном одбору
привредног друштва "Агрокомерц" д.д. Велика Кладуша за
разрјешење Алдина Шувића дужности директора
привредног друштва "Агрокомерц" д.д. Велика Кладуша,
ради подношења оставке.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2341/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 15. Uredbe o vršenju
ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim
društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine
Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), na prijedlog federalnog
Broj 107 - Stranica 19
ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI
NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA
"AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA ZA
RAZRJEŠENJE DUŽNOSTI DIREKTORA DRUŠTVA
I.
Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru
privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za
razrješenje Aldina Šuvića dužnosti direktora privrednog društva
"Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša, radi podnošenja ostavke.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2341/2014
30. decembra 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
2903
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 14. Uredbe o
vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u
gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala
("Službene novine Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), na
prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj
30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
NADZORNOM ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA
"AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA ZA
IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI DIREKTORA
I.
Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odboru
gospodarskog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za
imenovanje Termiz Munira vršitelja dužnosti direktora
privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša, na
razdoblje do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora
direktora društva na temelju javnog natječaja.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2342/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 14. Uredbe o vršenju
ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim
društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine
Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), na prijedlog federalnog
ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
Broj 107 - Stranica 20
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI
NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA
"AGROKOMERC" D.D. VELIKA KLADUŠA ZA
IMENOVANJE VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA
I.
Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru
privrednog društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša za
imenovanje Termiz Munira vršioca dužnosti direktora privrednog
društva "Agrokomerc" d.d. Velika Kladuša, na period do šest
mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva
na osnovu javnog konkursa.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2342/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2904
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA KAPITALNOG
TRANSFERA JP CESTE FBiH D.O.O. SARAJEVO (IZ
SREDSTAVA PODRAČUN - SREDSTVA OD GSM
LICENCE) UTVRĐENOG PRORAČUNOM FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU ZA
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I
KOMUNIKACIJA
I.
Usvaja se Program utroška Kapitalnog transfera JP Ceste
Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračun - sredstva
od GSM licence) utvrđenog Proračunom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu za Federalno ministarstvo prometa
i komunikacija, u iznosu od 26.658.287,40 KM uplaćenih na
poseban transakcijski račun za prikupljanje prihoda od GSM
licence.
Kapitalni transfer iz stava 1. ove tačke je utvrđen u
Proračunu Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu
("Službene novine Federacije BiH", broj 106/12) u razdjelu 18
ekonomski kod 615400.
Program iz stavka 1. ove točke je sastavni dio ove odluke.
II.
O investiranju sredstava iz točke I. ove odluke Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija će izvješćivati Federalno
ministarstvo financija kvartalno.
III.
Za provedbu ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija finansija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
IV.
Stupanjem na snagu ove odluke ranije odluke Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 936/2013 od 03.09.2013.
godine, V. broj 632/2014 od 09.04.2014. godine, V. broj
1421/2014 od 22.07.2014. godine, i V. broj 2094/2014 od
20.11.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", br.
70/13, 30/14, 61/14 i 98/14), stavljaju se van snage.
Srijeda, 31. 12. 2014.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2343/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА КАПИТАЛНОГ
ТРАНСФЕРА ЈП ЦЕСТЕ ФБиХ Д.О.О. САРАЈЕВО (ИЗ
СРЕДСТАВА ПОДРАЧУН - СРЕДСТВА ОД GSМ
ЛИЦЕНЦЕ) УТВРЂЕНОГ БУЏЕТОМ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА 2013. ГОДИНУ ЗА
ФЕДЕРАЛНО МИНИСТАРСТВО ПРОМЕТА И
КОМУНИКАЦИЈА
I
Усваја се Програм утрошка Капиталног трансфера ЈП
Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево (из средстава
подрачун - средства од GSM лиценце) утврђеног Буџетом
Федерације Босне и Херцеговине за 2013. годину за
Федерално министарство промета и комуникација, у износу
од 26.658.287,40 КМ уплаћених на посебан трансакцијски
рачун за прикупљање прихода од GSМ лиценце.
Капитални трансфер из става 1. ове тачке је утврђен у
Буџету Федерације Босне и Херцеговине за 2013. годину
("Службене новине Федерације БиХ", број 106/12) у раздјелу
18 економски код 615400.
Програм из става 1. ове тачке је саставни дио ове
одлуке.
II
О инвестирању средстава из тачке I ове одлуке
Федерално министарство промета и комуникација ће
извјештавати Федерално министарство финансија квартално.
III
За провођење ове одлуке задужују се Федерално
министарство промета и комуникација, Федерално министарство финансија - финанција и ЈП Цесте Федерације БиХ
д.о.о.Сарајево.
IV
Ступањем на снагу ове одлуке раније одлуке Владе
Федерације Босне и Херцеговине В. број 936/2013 од
03.09.2013. године, В. број 632/2014 од 09.04.2014. године, В.
број 1421/2014 од 22.07.2014. године и В. број 2094/2014 од
20.11.2014. године ("Службене новине Федерације БиХ", бр.
70/13, 30/14, 61/14 и 98/14), стављају се ван снаге.
V
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2343/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA KAPITALNOG
TRANSFERA JP CESTE FBiH D.O.O. SARAJEVO (IZ
SREDSTAVA PODRAČUN - SREDSTVA OD GSM
LICENCE) UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU ZA
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I
KOMUNIKACIJA
I.
Usvaja se Program utroška Kapitalnog transfera JP Ceste
Federacije BiH d.o.o. Sarajevo (iz sredstava podračun - sredstva
od GSM licence) utvrđenog Budžetom Federacije Bosne i
Hercegovine za 2013. godinu za Federalno ministarstvo prometa
i komunikacija, u iznosu od 26.658.287,40 KM uplaćenih na
poseban transakcijski račun za prikupljanje prihoda od GSM
licence.
Kapitalni transfer iz stava 1. ove tačke je utvrđen u Budžetu
Federacije Bosne i Hercegovine za 2013. godinu ("Službene
novine Federacije BiH", broj 106/12) u razdjelu 18 ekonomski
kod 615400.
Program iz stava 1. ove tačke je sastavni dio ove odluke.
Broj 107 - Stranica 21
II.
O investiranju sredstava iz tačke I. ove odluke Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija će izvještavati Federalno
ministarstvo finansija kvartalno.
III.
Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo
finansija - financija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
IV.
Stupanjem na snagu ove odluke ranije odluke Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 936/2013 od 03.09.2013.
godine, V. broj 632/2014 od 09.04.2014. godine, V. broj
1421/2014 od 22.07.2014. godine i V. broj 2094/2014 od
20.11.2014. godine ("Službene novine Federacije BiH", br.
70/13, 30/14, 61/14 i 98/14), stavljaju se van snage.
V.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2343/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Prilog 1 -
LISTA
ODOBRENIH PROJEKATA IZ PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA KAPITALNOG TRANSFERA UTVRĐENOG U
BUDŽETU FBiH ZA 2013. GODINU
Red.
Naziv projekta
broj
1. Izgradnja lokalne ceste Avenija - Most Sutina ulica Maršala Tita i završni radovi Izgradnje Mosta
Avenija - Sutina
2 Izgradnja nadvožnjaka na Sjevernoj saobraćajnici,
dionica "Paviljon - Džindžić džamija
3 Sanacija ulica u MZ Oplećani
4 Rekonstrukcija gradske ulice Hazna-druga faza
5 Sanacija puta Buna - Domanovići u općini Čapljina
6 Izgradnja Puta Lipa - Blidinje
7 Sanacija lokalnih cesta u Unskosanskom Kantonu
8 Rekonstrukcija M16 I ulice K. Tomislava (Izrada
kružnog toka na ulazu u Prozor)
9 Rekonstrukcija regionalnog puta R.- 444 VarešBobovac - Kraljeva Sutjeska, dionica Pogar-Luke
10 Izgradnja kružnog toka na raskrsnici magistralnog
puta Gradačac - Modriča i Gradačac - Šamac
11 Rekonstrukcija ceste Tokići - Most kod SRC
12
Aktivnost na projektu
Izgradnja
Sanacija
Rekonstrukcija
Sanacija
Izgradnja
Sanacija
Rekonstrukcij
Izgradnja
Rekonstrukcija
16
17
Sanacija dijela ulice Polje u MZ Gračanica
Sanacija
15
18
Parterno uređenje šetnice Surdup I i II u Neumu
Implementator
1.200.000,00
Grad Mostar
1.200.000,00
Općina Tuzla
80.000,00
257.962,49
300.000,00
1.000.000,00
1.200.000,00
Općina Tomislavgrad
Općina Gradačac
Općina Čapljina
Uprava za ceste Kantona 10
Vlada USK - Direkcija cesta USK
Općina Prozor- Rama i JP Ceste
FBiH
Općina Vareš i Direkcija cesta
ZDK
400.000,00
Rekonstrukcija
Sanacija
14
Iznos odobrenih
sredstava u KM
Izgradnja
Program sanacije puta: Šibovi (R445a)-Gredica,
MZ Gornja Lukavica
Sanacija lokalnih puteva:
Asfaltiranje puta u MZ Crni Lug - selo Nuglašica Asfaltiranje puta u MZ Grahovo - selo Kesići Sanaclja lokalnih puteva; lokalni put M15 - LukeĆirići, M15- Bilića brijeg i puta u naselju Oštrin
brijeg
Rekonstrukcija reg, puta R-461 Srebrenik-Bukva,
dionica Srebrenik-Sladna (od P-335 do P-446)
L=1.680,00 m
Sanacija ceste Mukinje - Zbornjača
13
Stanje projektne
dokumentacije
300.000,00
Uz zahtjev dostavljen predmjer i
predračun radova
Dostavljeno odobrenje za
gradnju - rekonstrukciju
300.000,00
Općina Gradačac
30.000,00
Općina Usora
30.000,00
Općina Živinice
130.000,00
Općina B. Grahovo
170.000,00
Općina Glamoč
500.000,00
JU Direkcija regionalnih cesta
Tuzlanskog kantona
450.000,00
Općina Posušje
100.000,00
Općina Gračanica
400.000,00
Općina Neum
Sanacija
Sanacija
Rekonstrukcija
Sanacija
Sanacija
Dostavljen predmjer i predračun
radova
Dostavljeno: Obrasci 1, 2 i 3 iz
GSM 2011; Prijedlog TD;
Tehnički opis i predmjer radova
iz projektne dokumentacije
Dostavljena tehnička
dokumentacija - tehnički opis i
predmjer i predračun radova na
iznos 529.524,92 KM i
fotografije trenutnog stanja
Broj 107 - Stranica 22
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Sanacija i rehabilitacija slijedećih putnih pravaca:
1. put prema "Djevojačkoj pećini" dionica
Autobusko stajalište-Rasadi, MZ Kakanj;
2. put prema "Titovoj pećini", MZ Kladanj;
3. lokalni put u MZ Tarevo;
4. lokalni put Stupari-Majdan, dionica prema
Rujićima i Krivajićima, MZ Stupari
Rekonstrukcija dijela regionalne ceste R428 (na
dionici od naselja Ravnog do spoja na magistralnu
cestu M20)
Hitna sanacija Srebreničke i Bankerove ulice u
Tuzli
Sanacija i asfaltiranje lokalnih puteva u općini
Trnovo:
1. MZ Delijaš
2. MZ Trnovo
3. MZ Dejčići
4. MZ Šabići
Sanacija lokalne ceste u MZ Matuzići u općini
Doboj Jug
Kružni tok u raskrižju 2 i 3 ulice u Orašju
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Sanacija
Sanacija
Dostavljen predmjer i predračun
radova
Sanacija
Sanacija
Izgradnja i sanacija
Sanacija
Sanacija lokalnog puta Previla- Kruškova ravan
L=1.700,00 m1, širina 3,00 m
Asfaltiranje lokalnog puta u MZ Kula Grad, općina
Zvornik
Izgradnja i rekonstrukcija lokalnog puta na dionici:
Međurječje - Haskovići - Okosovići - Musići Zabrđe - Prevrzma
Sanacija puta Tojšići - Raskršće Hiđani
Izrada prilaza i parking prostora u Novom Travniku
Rekonstrukcija lokalne ceste Bojmuni - Bogdaši
Rekonstrukcija ulica Kalinska i Bosanska
Uređenje lokalnih puteva na području Općine
Srebrenica
Asfaltiranje puta Polje - Pousorje (pored Ilma
d.o.o.) u MZ Piljužići
Program sanacije puta: Djedino - Bukvik-Zenunu,
MZ -ce Đurđevik i Šahići
Izgradnja ceste "Orašje-Ugljara - Kostrč-Matići" drugi dio IV faze
Sanacija
Sanacija
180.000,00
Općina Kladanj
200.000,00
Općina Ravno
50.000,00
Općina Tuzla
480.000,00
Općina Trnovo
Dostavljen predmer i predračun
radova
Sanacija
Sanacija dionice puta Drijenča - Lendići u MZ
Gračanica
Realizacija hitnih projekata i izrada projektne
dokumentacije (u slučaju vanrednih okolnosti,
klizišta, odrona i sl.)
Izgradnja kružnog toka na raskrsnici magistralnog
puta Gradačac- Modriča i Gradačac - Šamac u
Gradačcu
Sanacija puteva: Kaćuni Lugovi i Bare Gornja
Rovna
Sanacija gradskih ulica u općini Čapljina
Srijeda, 31. 12. 2014.
700.000,00
Općina Doboj-Jug
150.000,00
Ministarstvo prometa, veza,
turizma i zaštite okoliša PK,
Orašje
100.000,00
Općina Gračanica
15.000,00
Općina Foča- Ustikolina
20.000,00
Općina Zvornik
80.000,00
Općina Čajniče
90.000,00
300.000,00
55.000,00
280.000,00
Općina Kaleslja
Općini Novi Travnik
Općina Livno
Općina Bugojno
350,000,00
Općina Srebrenica
50.000,00
Općina Tešanj
70.000,00
Općina Živinice
200.000,00
Općina Orašje
1.740.000,00
JP Ceste FBiH, općine i Kantoni
42.037,51
Općina Gradačac
250.000,00
Općina Busovača
200.000,00
Općina Čapljina
300.000,00
Općina Visoko
500.000,00
Općina Gračanica
40.000,00
Općina Tešanj
50.000,00
Općina Doboj - Istok
40.000,00
Općina Grude
40.000,00
Općina Tešanj
1.226.787,40
1.000.000,00
Direkcija za puteve USK
Općina Tomislavgrad i Kanton 10
Dostavljen Idejni projekat
Dostavili predračun radova;
Kratak opis projekta; Obrazac 1,
2 i 3 opisa projekta
Dostavljen predmjer i predračun
radova
Dostavljen predmjer i predračun
radova
Izgradnja
Sanacija
Izgradnja
Rekonstrukcija
Rekonstrukcija
Sanacija
Sanacija
Sanacija
Izgradnja
Dostavljen predmjer i predračun
radova
Uz zahtjev dostavljen Elaborat
Izgradnje ceste "Orašje-Ugljara Kostrč-Matići" - drugi dio IV
faze
Izgradnja
Sanacija
Izgradnja
Rekonstrukcija Trga žrtava genocida u Srebrenici Rekonstrukcija
Sanacija i rekonstrukcija lokalnih cesta u Gračanici Sanacija i rekonstrukcija
sa tri projekta:
1. Sanacija dijela putnog pravca u MZ Babići
(Babaići -Omerbašići - Vis) - 200.000,00 KM
2. Sanacija dijela putnog pravca Gračanica - Pribava
(izlaz na put M4) na potezu Ritašići - Drama 150.000,00 KM
Sanacija ulice Hermana Gmeinera - 150.000,00 KM
Sanacija i rekonstrukcija lokalne ceste 11,
Sanacija
Hrvatanovići - Tugovići - Ripna
Asfaltiranje lokalnog puta u MZ Brijesnica Mala
Sanacija
ispred Osnovne škole općina Doboj Istok
Rekonstrukcija lokalne ceste Ledinac - Naselje
Rekonstrukcija
Leke (od crkve na Ledincu do naselja Leke) u
duljini 210 m
Sanacija puta Mekiš - Roše- Koprivci - OručeSanacija
Maglaj
Sanacija puteva u unskosanskom Kantonu
Sanacija
Izgradnja ceste Lipa- Bildinje
Izgradnja
Uz zahtjev dostavljeni Izvodi iz
projektne dokumentacije
Uz zahtjev dostavili: zbirni
obrazac 1, 2 i 3; Kratak opis
projekta, predmjer i predračun za
sve tri dionice posebno
Uz zahtjev dostavljen predmjer i
predračun radova
Srijeda, 31. 12. 2014.
49
50
Sanacija dijelova ulice Meše Selimovića u Tuzli
Kružni tok R463 - U Tolisi
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Sanacija
Sanacija i rekonstrukcija
Broj 107 - Stranica 23
100.000,00
250.000,00
500.000,00
Grad Tuzla
PK
Ministarstvo prometa, veza,
turizma
Općina Trnovo
Općina Foča - Ustikolina
180.000,00
Općina Gračanica
200.000,00
Općina Čelić i JP Ceste FBiH
250.000,00
Općina Široki Brijeg
350.000,00
Općina Gradačac
250.000,00
Općina Doboj - Istok
150.000,00
Općina Orašje
70,000,00
Općina Ilijaš
250.000,00
Općina Domaljevac - Šamac
70.000,00
Općina Gradačac
300,000,00
Općina Donji Vakuf
800.000,00
Grad Mostar
50.000,00
Općina Žepče
50.000,00
Općina Grude
200.000,00
Općina Doboj Istok
40.000,00
Općina Gradačac
500.000,00
Općina Kupres
90.000,00
PK
Ministarstvo prometa, veza,
turizma
100.000,00
Općina Orašje
200.000,00
Općina Ilijaš i JP Željeznice FBiH
90.000,00
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
Izgradnja obilaznice hotela Maršal
Asfaltiranje puta Jabuka Grebak
Rekonstrukcija putnog pravca D. Lohinja - G.
Lohinja (II dionica)
Rekonstrukcija puta Humci- Sitari- L=1.817 m i
Šibošnica - Zagoni L=963 m u općini Čelić
Izgradnja lokalne ceste Knešpolje - Kruševo
Rekonstrukcija puta MZ G. Tramošnica
Pelagićevo)- MZ Liporašće (Gradačac), općine
Pelagićevo i Gradačac
Sanacija lokalnih puteva Gniječe i Alambašići općina Doboj Istok
Izgradnja
Sanacija
Rekonstrukcija
Rekonstrukcija
Rekonstrukcija
Sanacija
Rekonstrukcija "III ulice u Orašju" - I faza
Rekonstrukcija
Sanacija puteva u općini Ilijaš:
Sanacija
1. dionica puta Donja Karaula - Malešički most u
dužini od 560 m
2. Dionica puta R445 - stari Drum R445 u dužini od
350 m
Cesta Domaljevac - Brvnik - Grebenice
Sanacija
Projekat sanacije prilaznog puta prema stadionu i Sanacija
projekta infrastructure gradskog stadiona "Banja
Ilidža" u Gradačcu - faza II
Sanacija i rekonstrukcija puta Kopčić
Sanacija i rekonstrukcija
Prometnica preko lokaliteta Sjeverni logor
Izgradnja
(produžetak Avenije preko mosta do ulice M.Tita u
naselju Zalik)Izgradnja cestovne rasvjete u mjesnim zajednicama Izgradnja
Lupoglav - Osova, općina Žepče
Rekonstrukcija lokalne ceste Sovići - Jezero
Rekonstrukcija
Krenica
Sanacija i rekonstrukcija lokalnog puta u MZ
Izgradnja
Brijesnica Mala u općini Doboj Istok
Modernizacija lokalnog makadamskog puta Grabov Sanacija
Gaj- Avramovina- Mionica III
Sanacija lokalnih cesta:
Sanacija
1. Asfaitiranje prometnica u gradu Kupresu
2. Asfaltiranje prometnice Begovo selo - ŠRC
Stožer-Vrana
Reg. Cesta R464 Prud - Odžak
Sanacija i rekonstrukcija
Sanacija reg. ceste R 463 "Donja Mahala Gradačac"
Izgradnja pristupnog mosta i puta na predmetnoj
lokaciji putnog prijelaza preko pruge Bosanski
Šamac - Sarajevo
Asfaltiranje puta u naselju Paljevići, MZ Drinjača
Rekonstrukcija i asfaltiranje putne infrastrukture na
području MZ Luka i Krušev Do, općina Srebrenica
Asfaltiranje lokalnih puteva u općini Srebrenica: l.
put Rosulje - Žabokvica - Alimani 2.put
Memorijalni centar - selo Budak
Projekat hitne rekonstrukcije (sanacije) ulice
Pozorišna, dionica Kipovi - SDK u Tuzli
Projekat izgradnje infrastrukture u poslovnoj zoni
općine Gradačac
Asfaltiranje dionice puta Šićki Brod - Koksara,
dionica puta Bistarac Gornji - Bistarac Donji
Asfaltiranje puta u mjestu Rizvići, općina Fojnica
Izgradnja puta u mjestu Vinište
Rekonstrukcija lokalne ceste Police - Drinovci (od
kuće Blage Ćutuka do Drinovaca)
Sanacija i rekonstrukcija lokalne ceste 19 (od R474
u Jelah polju - Miljanovci -Lončari - Cerovica)
Projekat hitne rekonstrukcije (sanacije) Jalske ulice,
MZ Jala u Tuzli
Uz zahtjev dostavljeni originalni
elaborati sanacije za dionice
Humci - Sitari i Šibošnica Zagoni - Lukavica sa tehničkim
opisima, predmjerima i
predračunima
Uz zahtjev dostavljen predmjer i
predračun radova
Uz zahtjev dostavljeni elaborate
sanacije ceste u naselju Gniječe Klokotnica I za put u naselju
Samarić- Ahibašići u Klokotnici
Ranije dostavljen izvod iz
glavnog projekta sa predmjerom
radova
Uz zahtjev dostavljen predmjer i
predračun radova
Uz zahtjev dostavljeni elaborate
sanacije (tehnički opisi i
predmjeri radova)
Sanacija
Izgradnja
Sanacija
Sanacija i rekonstrukcija
Izgradnja
Sanacija
Sanacija
Izgradnja
Rekonstrukcija
Sanacija
Sanacija i rekonstrukcija
Uz zahtjev dostavljen predmjer i
predračun radova
120.000,00
Općina Zvornik
2.000.000,00
Općina Srebrenica
300.000,00
Općina Srebrenica
274.500,00
Grad Tuzla
270.000,00
Općina Gradačac
120.000,00
Općina Lukavac
50.000,00
150,000,00
JP Ceste FBiH
Općina Žepće
40,000,00
Općina Grude
40.000,00
Općina Tešanj
142.000,00
Grad Tuzla
Broj 107 - Stranica 24
83
84
85
86.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Rekonstrukcija ulice Braće Fejića u Mostaru
Rekonstrukcija
Sanacija javne infrastrukture, oštećene i uništene
Sanacija
poplavama
Sanacija i rekonstrukcija lokalne ceste 8
(Sejmenpolje - Tešanj, dionica Marin han - Raduša)
Sanacija ulice Petra Kočića u Tuzli
Sanacija i rekonstrukcija
UKUPNO:
Srijeda, 31. 12. 2014.
1.000.000,00
Grad Mostar
135.000,00
Općina Sanski Most
50.000,00
Općina Tešanj
80.000,00
26.658.287,40
Grad Tuzla
Ministar
Mr. Enver Bijedić, s. r.
PRILOG 2
METODOLOGIJA
O NAČINU IMPLEMENTACIJE SREDSTAVA IZ
PROGRAMA UTROŠKA KAPITALNOG TRANSFERA
JP CESTE FEDERACIJE BiH D.O.O. SARAJEVO (IZ
SREDSTAVA PODRAČUN - SREDSTVA OD GSM
LICENCE) UTVRĐENOG BUDŽETOM FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2013. GODINU ZA
FEDERALNO MINISTARSTVO PROMETA I
KOMUNIKACIJA
1. Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija (u daljem
tekstu: Ministarstvo) dostavljaju se zahtjevi od općina,
kantonalnih institucija i JP Cesta Federacije BiH d.o.o.
Sarajevo za finansiranje projekata, o čemu Ministarstvo
formira bazu podataka.
2. Na temelju baze podataka, Ministarstvo u konsultacijama sa
nadležnim organima Vlade Federacije BiH priprema
prijedlog Odluke o usvajanju Programa investiranja
sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licence u Federaciji
BiH.
3. Nakon donošenja Odluke Vlade Federacije BiH o usvajanju
Programa investiranja sredstava naplaćenih izdavanjem
GSM licence i utvrđene liste projekata, Ministarstvo
pismenim putem obavještava implementatore odobrenih
projekata o načinu implementacije projekata.
4. U odobrenoj listi projekata utvrđena je namjena utroška
sredstava koja podrazumijeva: izgradnju, rekonstrukciju,
sanaciju, projektovanje ili eksproprijaciju.
5. Proces provođenja postupka javne nabavke za izvođenje
radova i za usluge nadzora realizacije odobrenih projekata
provest će implementatori projekata i isti su isključivo
odgovorni da se postupci javne nabavke provode u skladu
sa Zakonom o javnim nabavkama BiH. Troškove
provođenja postupka javne nabavke za izvođenje radova i
usluge nadzora snose implementatori projekata.
6. Implementatori projekata dužni su obavijestiti Ministarstvo
i JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo, kao finansijskog
implementatora Programa, da je proveden postupak javne
nabavke i dostaviti potpisan ugovor o izvođenju radova sa
pripadajućim predračunom radova za odobrene projekte.
7. Plaćanje za izvršene radove implementatorima odobrenih
projekata vršit će se putem namjenski otvorenog računa kod
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo u dijelu koji se
odnosi na GSM sredstva, a po dostavljanju dokumentacije
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo od strane
implementatora projekata, i to: zahtjev za plaćanje
sredstava, ovjerene situacije za izvedene radove i izvještaji
nadzora.
8. Implementator projekta odgovoran je za nesmetanu, brzu i
efikasnu implementaciju projekta, kao i za namjensko
trošenje odobrenih sredstava. Implementator projekta
obavezan je kvartalno dostavljati izvještaje o realizaciji
odobrenog projekta Javnom preduzeću Ceste Federacije
BiH d.o.o. Sarajevo.
9.
JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo kao nadležni
finansijski implementator, obavezne su kvartalno
izvještavati Ministarstvo o statusu projekata sa detaljnim
tabelarnim prikazom investiranih sredstava, opisom stanja
implementacije projekata, te dostaviti pripadajuće
bankarske izvode sa namjenski otvorenog računa o
izvršenim transakcijama, ovjerene situacije za izvedene
radove i izvještaje nadzora prema kojima je izvršeno
plaćanje.
10. Na osnovu dobijenih izvještaja od JP Ceste Federacije BiH
d.o.o. Sarajevo, Ministarstvo će kvartalno izvještavati
Federalno ministarstvo finansija-financija o implementaciji
Programa.
11. Po završetku izvođenja radova, implementator projekta će
formirati komisiju za tehnički prijem objekta ili radova, po
potrebi uključujući predstavnike Ministarstva i/ili JP Ceste
Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
12. Federalno ministarstvo finansija-financija u ime Vlade
Federacije BiH je ovlašteno pratiti i kontrolisati namjensko
trošenje odobrenih sredstava, te ukoliko ustanovi
nepravilnosti u trošenju sredstava u saradnji sa
Ministarstvom će informisati Vladu Federacije BiH.
Ministar
Mr. Enver Bijedić, s. r.
2905
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 15. Uredbe o
vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u
gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala
("Službene novine Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), na
prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146 sjednici, održanoj
30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
NADZORNOM ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA
REMONTNI ZAVOD D.D. TRAVNIK ZA RAZRJEŠENJE
DUŽNOSTI RAVNATELJA
I.
Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odboru
gospodarskog društva Remontni zavod d.d. Travnik za razrješenje Mehić Eniza dužnosti ravnatelja gospodarskog društva
Remontni zavod d.d. Travnik, radi podnošenja ostavke.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2344/2014
30. prosinca 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 15. Уредбе о
вршењу овлашћења органа Федерације Босне и Херцеговине
у привредним друштвима са учешћем државног капитала
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 35/11 и 100/13), на
приједлог федералног министра енергије, рударства и
индустрије, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 146.
сједници, одржаној 30.12.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
РЕМОНТНИ ЗАВОД Д.Д. ТРАВНИК ЗА РАЗРЈЕШЕЊЕ
ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
I
Даје се претходна сагласност Надзорном одбору привредног друштва Ремонтни завод д.д. Травник за разрјешење
Мехић Ениза дужности директора привредног друштва
Ремонтни завод д.д. Травник, ради подношења оставке.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2344/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 15. Uredbe o vršenju
ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim
društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine
Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), na prijedlog federalnog
ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI
NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA
REMONTNI ZAVOD D.D. TRAVNIK ZA RAZRJEŠENJE
DUŽNOSTI DIREKTORA
I.
Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik za razrješenje Mehić
Eniza dužnosti direktora privrednog društva Remontni zavod d.d.
Travnik, radi podnošenja ostavke.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2344/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2906
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 14. Uredbe o
vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u
gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala
("Službene novine Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), na
prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,
Broj 107 - Stranica 25
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj
30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
NADZORNOM ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA
REMONTNI ZAVOD D.D. TRAVNIK ZA IMENOVANJE
VRŠITELJA DUŽNOSTI RAVNATELJA
I.
Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odboru gospodarskog društva Remontni zavod d.d. Travnik za imenovanje Mešić
Envera vršitelja dužnosti ravnatelja gospodarskog društva
Remontni zavod d.d. Travnik, na razdoblje do šest mjeseci,
odnosno do okončanja postupka izbora ravnatelja društva na
temelju javnog natječaja.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2345/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 14. Уредбе о
вршењу овлашћења органа Федерације Босне и Херцеговине
у привредним друштвима са учешћем државног капитала
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 35/11 и 100/13), на
приједлог федералног министра енергије, рударства и
индустрије, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 146.
сједници, одржаној 30.12.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
РЕМОНТНИ ЗАВОД Д.Д. ТРАВНИК ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
I
Даје се претходна сагласност Надзорном одбору
привредног друштва Ремонтни завод д.д. Травник за
именовање Мешић Енвера вршиоца дужности директора
привредног друштва Ремонтни завод д.д. Травник, на период
до шест мјесеци, односно до окончања поступка избора
директора друштва на основу јавног конкурса.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2345/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 14. Uredbe o vršenju
ovlašćenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim
društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine
Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), na prijedlog federalnog
ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
Broj 107 - Stranica 26
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI
NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA
REMONTNI ZAVOD D.D. TRAVNIK ZA IMENOVANJE
VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA
I.
Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru
privrednog društva Remontni zavod d.d. Travnik za imenovanje
Mešić Envera vršioca dužnosti direktora privrednog društva
Remontni zavod d.d. Travnik, na period do šest mjeseci, odnosno
do okončanja postupka izbora direktora društva na osnovu javnog
konkursa.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2345/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2907
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O IZMIRENJU ZAOSTALIH OBVEZA PO OSNOVU
NEUPLAĆENIH DOPRINOSA ZA MIROVINSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE ZA ZAPOSLENIKE
PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA
OBRANE-FEDERALNOG MINISTARSTVA ODBRANE I
VOJSKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
RAZDOBLJU OD 24.12.1995. GODINE DO 31.12.2005.
GODINE
I.
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i dinamika izmirenja
zaostalih obveza po osnovi neuplaćenih doprinosa za mirovinsko
i invalidsko osiguranje za zaposlenike prijašnjeg Federalnog
ministarstva obrane-Federalnog ministarstva odbrane i Vojske
Federacije Bosne i Hercegovine u razdoblju od 24.12.1995.
godine do 31.12.2005. godine.
II.
Prava po ovoj odluci ostvaruju, nakon podnesenog zahtjeva,
zaposlenici iz točke I. ove odluke koji su izvršili uplatu doprinosa
za mirovinsko i invalidsko osiguranje radi odlaska u mirovinu,
kao i zaposlenici koji nakon izvršene uplate tih doprinosa od
strane Federalnog ministarstva financija (u daljem tekstu:
Ministarstvo) budu stekli uvjete za odlazak u mirovinu.
Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. podnosi se
Ministarstvu.
III.
Obveze iz točke I. ove odluke realizirat će se do visine
planiranih sredstava u proračunu Federacije Bosne i Hercegovine
za godinu u kojoj se vrši izmirenje, nakon što Ministarstvo
prethodno usuglasi stanje tih obveza sa Federalnim zavodom za
mirovinsko i invalidsko osiguranje-Federalnim zavodom za
penzijsko i invalidsko osiguranje (u daljnjem tekstu: Federalni
zavod za MIO/PIO).
IV.
Redoslijed izmirenja obveza iz točke I. ove odluke utvrđuje
Ministarstvo, vodeći računa o kronološkom redu prijema zahtjeva
iz točke II. stavak 2. ove odluke.
Srijeda, 31. 12. 2014.
V.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo i
Federalni zavod za MIO/PIO, svatko iz svoje nadležnosti.
VI.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o
izmirenju zaostalih obveza po osnovu neuplaćenih doprinosa za
mirovinsko i invalidsko osiguranje za zaposlenike prijašnjeg
Federalnog ministarstva obrane-Federalnog ministarstva odbrane
i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine u razdoblju od
01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 25/10).
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2346/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМИРЕЊУ ЗАОСТАЛИХ ОБАВЕЗА ПО ОСНОВУ
НЕУПЛАЋЕНИХ ДОПРИНОСА ЗА ПЕНЗИЈСКО И
ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ ЗА ЗАПОСЛЕНИКЕ
ПРИЈАШЊЕГ ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА
ОДБРАНЕ-ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА ОБРАНЕ
И ВОЈСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
У ПЕРИОДУ ОД 24.12.1995. ГОДИНЕ ДО 31.12.2005.
ГОДИНЕ
I
Овом одлуком утврђују се критерији и динамика
измирења заосталих обавеза по основу неуплаћених
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за
запосленике пријашњег Федералног министарства одбранеФедералног министарства обране и Војске Федерације Босне
и Херцеговине у периоду од 24.12.1995. године до
31.12.2005. године.
II
Права по овој одлуци остварују, након поднесеног
захтјева, запосленици из тачке I ове одлуке који су извршили
уплату доприноса за пензијско и инвалидско осигурање ради
одласка у пензију, као и запосленици који након извршене
уплате тих доприноса од стране Федералног министарства
финансија (у даљем тексту: Министарство) буду стекли
услове за одлазак у пензију.
Захтјев за остваривање права из става 1. подноси се
Министарству.
III
Обавезе из тачке I ове одлуке реализоват ће се до
висине планираних средстава у буџету Федерације Босне и
Херцеговине за годину у којој се врши измирење, након што
Министарство претходно усагласи стање тих обавеза са
Федералним заводом за пензијско и инвалидско осигурање Федералним заводом за мировинско и инвалидско осигурање
(у даљем тексту: Федерални завод за ПИО/МИО).
IV
Редослијед измирења обавеза из тачке I ове одлуке
утврђује Министарство, водећи рачуна о хронолошком реду
пријема захтјева из тачке II став 2. ове одлуке.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
V
За реализацију ове одлуке задужују се Министарство и
Федерални завод за ПИО/МИО, свако из своје надлежности.
VI
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о измирењу заосталих обавеза по основу неуплаћених
доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за
запосленике пријашњег Федералног министарства одбранеФедералног министарства обране и Војске Федерације Босне
и Херцеговине у периоду од 01.04.1996. године до
31.12.2005. године ("Службене новине Федерације БиХ",
број 25/10).
VII
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2346/2014
Премијер
30. децембра 2014. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Broj 107 - Stranica 27
V.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Ministarstvo i
Federalni zavod za PIO/MIO, svako iz svoje nadležnosti.
VI.
Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o
izmirenju zaostalih obaveza po osnovu neuplaćenih doprinosa za
penzijsko i invalidsko osiguranje za zaposlenike prijašnjeg
Federalnog ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva
obrane i Vojske Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od
01.04.1996. godine do 31.12.2005. godine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 25/10).
VII.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2346/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2908
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O IZMIRENJU ZAOSTALIH OBAVEZA PO OSNOVU
NEUPLAĆENIH DOPRINOSA ZA PENZIJSKO I
INVALIDSKO OSIGURANJE ZA ZAPOSLENIKE
PRIJAŠNJEG FEDERALNOG MINISTARSTVA
ODBRANE-FEDERALNOG MINISTARSTVA OBRANE I
VOJSKE FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE U
PERIODU OD 24.12.1995. GODINE DO 31.12.2005.
GODINE
I.
Ovom odlukom utvrđuju se kriteriji i dinamika izmirenja
zaostalih obaveza po osnovu neuplaćenih doprinosa za penzijsko
i invalidsko osiguranje za zaposlenike prijašnjeg Federalnog
ministarstva odbrane - Federalnog ministarstva obrane i Vojske
Federacije Bosne i Hercegovine u periodu od 24.12.1995. godine
do 31.12.2005. godine.
II.
Prava po ovoj odluci ostvaruju, nakon podnesenog zahtjeva,
zaposlenici iz tačke I. ove odluke koji su izvršili uplatu doprinosa
za penzijsko i invalidsko osiguranje radi odlaska u penziju, kao i
zaposlenici koji nakon izvršene uplate tih doprinosa od strane
Federalnog ministarstva finansija (u daljem tekstu: Ministarstvo)
budu stekli uslove za odlazak u penziju. Zahtjev za ostvarivanje
prava iz stava 1. podnosi se Ministarstvu.
III.
Obaveze iz tačke I. ove odluke realizovat će se do visine
planiranih sredstava u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za
godinu u kojoj se vrši izmirenje, nakon što Ministarstvo
prethodno usaglasi stanje tih obaveza sa Federalnim zavodom za
penzijsko i invalidsko osiguranje-Federalnim zavodom za
mirovinsko i invalidsko osiguranje (u daljem tekstu: Federalni
zavod za PIO/MIO).
IV.
Redoslijed izmirenja obaveza iz tačke I. ove odluke
utvrđuje Ministarstvo, vodeći računa o hronološkom redu prijema
zahtjeva iz tačke II. stav 2. ove odluke.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU
LISTE GOSPODARSKIH DRUŠTAVA U KOJIM
OVLAŠTENJA PO OSNOVU UČEŠĆA DRŽAVNOG
KAPITALA VRŠE ORGANI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
I.
U Odluci o utvrđivanju Liste gospodarskih društava u kojim
ovlaštenja po temelju sudjelovanja državnog kapitala vrše organi
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 35/11, 83/11, 17/12, 80/12, 55/14, 82/14 i 101/14), u
točki VII. u stavku 2., podtočka 9.: "9. "Unis - Tools" d.o.o.
Sarajevo", briše se.
U točki VII., u stavku 1. iza podtačke 17. dodaje se nova
podtočka 18. koja glasi: "18. "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo".
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2350/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ
ЛИСТЕ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА У КОЈИМ
ОВЛАШТЕЊА ПО ОСНОВУ УЧЕШЋА ДРЖАВНОГ
КАПИТАЛА ВРШЕ ОРГАНИ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
У Одлуци о утврђивању Листе привредних друштава у
којим овлаштења по основу учешћа државног капитала врше
органи Федерације Босне и Херцеговине ("Службене новине
Broj 107 - Stranica 28
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Федерације БиХ", бр. 35/11, 83/11, 17/12, 80/12, 55/14, 82/14 и
101/14), у тачки VII у ставу 2., подтачка 9.: "9. "Унис Тоолс" д.о.о. Сарајево", брише се.
У тачки VII, у ставу 1. иза подтачке 17. додаје се нова
подтачка 18. која гласи: "18. "Унис Тоолс" д.о.о. Сарајево".
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2350/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O UTVRĐIVANJU
LISTE PRIVREDNIH DRUŠTAVA U KOJIM
OVLAŠTENJA PO OSNOVU UČEŠĆA DRŽAVNOG
KAPITALA VRŠE ORGANI FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
I.
U Odluci o utvrđivanju Liste privrednih društava u kojim
ovlaštenja po osnovu učešća državnog kapitala vrše organi
Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 35/11, 83/11, 17/12, 80/12, 55/14, 82/14 i 101/14), u
tački VII. u stavu 2., podtačka 9.: "9. "Unis - Tools" d.o.o.
Sarajevo", briše se.
U tački VII., u stavu 1. iza podtačke 17. dodaje se nova
podtačka 18. koja glasi: "18. "Unis Tools" d.o.o. Sarajevo".
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2350/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2909
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA PREOSTALIH
NEINVESTIRANIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH
IZDAVANJEM GSM LICENCE ZA FEDERACIJU
BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Usvaja se Program utroška preostalih neinvestiranih
sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence za Federaciju
Bosne i Hercegovine u iznosu od 4.791.712,60 KM.
Program iz stavka 1. ove točke je sastavni dio ove odluke.
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke nalaze se na posebnom
računu kod JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
Srijeda, 31. 12. 2014.
III.
O investiranju sredstava iz točke I. ove odluke Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija će izvješćivati Federalno
ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija kvartalno.
IV.
Za provedbu ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo financija/
Federalno ministarstvo finansija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o.
Sarajevo.
V.
Stupanjem na snagu ove odluke ranije odluke Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 740/2014 od 24.04.2014.
godine, V. broj 1477/2014 od 22.07.2014. godine i V. broj
1486/2014 od 20.08.2014. godine ("Službene novine Federacije
BiH", br. 34/14 i 68/14) stavljaju se van snage.
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2351/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА УТРОШКА ПРЕОСТАЛИХ
НЕИНВЕСТИРАНИХ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ
ИЗДАВАЊЕМ GSM ЛИЦЕНЦЕ ЗА ФЕДЕРАЦИЈУ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Усваја се Програм утрошка преосталих неинвестираних
средстава прикупљених издавањем GSM лиценце за
Федерацију Босне и Херцеговине у износу од 4.791.712,60
КМ.
Програм из става 1. ове тачке је саставни дио ове
одлуке.
II
Средства из тачке I. ове одлуке налазе се на посебном
рачуну код ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево.
III
О инвестирању средстава из тачке I ове одлуке
Федерално министарство промета и комуникација ће
извјештавати Федерално министарство финансија/Федерално министарство финанција квартално.
IV
За спровођење ове одлуке задужују се Федерално
министарство промета и комуникација, Федерално
министарство финансија/Федерално министарство финанција и ЈП Цесте Федерације БиХ д.о.о. Сарајево.
V
Ступањем на снагу ове одлуке раније одлуке Владе
Федерације Босне и Херцеговине В. број 740/2014 од
24.04.2014. године, В. број 1477/2014 од 22.07.2014. године и
В. број 1486/2014 од 20.08.2014. године ("Службене новине
Федерације БиХ", бр. 34/14 и 68/14) стављају се ван снаге.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2351/2014
Премијер
30. децембра 2014. године
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O USVAJANJU PROGRAMA UTROŠKA PREOSTALIH
NEINVESTIRANIH SREDSTAVA PRIKUPLJENIH
IZDAVANJEM GSM LICENCE ZA FEDERACIJU
BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Usvaja se Program utroška preostalih neinvestiranih
sredstava prikupljenih izdavanjem GSM licence za Federaciju
Bosne i Hercegovine u iznosu od 4.791.712,60 KM.
Program iz stava 1. ove tačke je sastavni dio ove odluke.
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke nalaze se na posebnom
računu kod JP Ceste Federacije BiH d.o.o. Sarajevo.
III.
O investiranju sredstava iz tačke I. ove odluke Federalno
ministarstvo prometa i komunikacija će izvještavati Federalno
ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija kvartalno.
IV.
Za provođenje ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo prometa i komunikacija, Federalno ministarstvo finansija/
Federalno ministarstvo financija i JP Ceste Federacije BiH d.o.o.
Sarajevo.
V.
Stupanjem na snagu ove odluke ranije Odluke Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine V. broj 740/2014 od
24.04.2014.godine, V. broj 1477/2014 od 22.07.2014. godine i V.
broj 1486/2014 od 20.08.2014. godine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 34/14 i 68/14) stavljaju se van snage.
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2351/2014
30. decembra 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
2910
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
Broj 107 - Stranica 29
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UNUTARNJOJ ORGANIZACIJI GENERALNOG
SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost na
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj
organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2352/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ГЕНЕРАЛНОГ
СЕКРЕТАРИЈАТА ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Влада Федерације Босне и Херцеговине даје сагласност
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији Генералног секретаријата Владе
Федерације Босне и Херцеговине.
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2352/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI GENERALNOG
SEKRETARIJATA VLADE FEDERACIJE
BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji Generalnog sekretarijata Vlade Federacije Bosne i
Hercegovine.
Broj 107 - Stranica 30
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2352/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
2911
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. stav 1. Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA
SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG
RAČUNA BROJ 1020500000109220 OTVORENOG KAO
PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se
raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane Financijskog
mehanizma za implementaciju Gender akcijskog plana Bosne i
Hercegovine (FIGAP) Programa, na poseban namjenski
transakcijski račun broj 1020500000109220, otvorenog kao
podračun u okviru JRT u iznosu od 24.775,67 KM, u svrhu
implementacije Gender akcijskog plana Bosne i Hercegovine.
II.
Sredstva iz točke I. ove odluke raspoređuju se na sljedeće
ekonomske kodove:
614300 - Tekući transfer neprofitnim organizacijama
(donatorska sredstva Projekta FIGAP) 14.990,35 KM
614100 - Tekući transfer drugim nivoima vlasti
(donatorska sredstva Projekat FIGAP) 9.785,32 KM
III.
Uključivanje sredstava u operativni proračun izvršit će na
Projekat 3001028, subanalitičkom kontu DN 1028 izvor
sredstava/fond 40.
IV.
O izvršenju proračuna Projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine
će u skladu sa točkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih
namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja,
evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih
transakcijskih računa otvorenih kao.podračun u okviru
Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH",
br. 94/07, 6/11 i 34/12) i Pravilnikom o finansijskom izvješću i
godišnjem obračunu proračuna u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 27/12) sačinjavati
periodične i godišnje izvješće o namjenskom utrošku sredstava
Federalnom ministarstvu financija/Federalnom ministarstvu
finansija - Sektor za proračun i javne rashode.
V.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo financija/Federalno ministarstvo finansija i Gender
centar Federacije Bosne i Hercegovine.
Srijeda, 31. 12. 2014.
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2353/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 43. став 1.
Закона о извршавању Буџета Федерације Босне и
Херцеговине за 2014. годину ("Службене новине Федерације
БиХ", бр. 99/13, 31/14, 45/14 и 66/14), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ОДОБРАВАЊУ РАСПОРЕЂИВАЊА СРЕДСТАВА
СА ПОСЕБНОГ НАМЈЕНСКОГ ТРАНСАКЦИЈСКОГ
РАЧУНА БРОЈ 1020500000109220 ОТВОРЕНОГ КАО
ПОДРАЧУН У ОКВИРУ ЈРТ ГЕНДЕР ЦЕНТРУ
ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I
Гендер центру Федерације Босне и Херцеговине
одобрава се распоређивање средстава уплаћених од стране
Финанцијског механизма за имплементацију Гендер
акционог плана Босне и Херцеговине (ФИГАП) Програма,
на посебан намјенски трансакцијски рачун број
1020500000109220, отвореног као подрачун у оквиру ЈРТ у
износу од 24.775,67 КМ, у сврху имплементације Гендер
акционог плана Босне и Херцеговине.
II
Средства из тачке I ове одлуке распоређују се на
сљедеће економске кодове:
614300 - Текући трансфер непрофитним
организацијама (донаторска средства Пројекта
ФИГАП) 14.990,35 КМ
614100 - Текући трансфер другим нивоима власти
(донаторска средства Пројекат ФИГАП) 9.785,32
КМ
III
Укључивање средстава у оперативни буџет извршит ће
на Пројекат 3001028, субаналитичком конту ДН 1028 извор
средстава/фонд 40.
IV
О извршењу буџета Пројекта водит ће се посебно
књиговодство, а Гендер центар Федерације Босне и
Херцеговине ће у складу са тачком 15. Упутства о отварању
посебних намјенских трансакцијских рачуна, начину
планирања, прикупљања, евидентирања и располагања
средствима са посебних намјенских трансакцијских рачуна
отворених као подрачун у оквиру Јединственог рачуна
Трезора ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 94/07, 6/11
и 34/12) и Правилником о финансијском извјештавању и
годишњем обрачуну буџета у Федерацији Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", број
27/12) сачињавати периодичне и годишње извјештаје о
намјенском утрошку средстава Федералном министарству
финансија/Федералном министарству финанција - Сектор за
буџет и јавне расходе.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
V
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство финансија/Федерално министарство финанција и Гендер центар Федерације Босне и Херцеговине.
VI
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објаве
у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2353/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 43. stav 1. Zakona o
izvršavanju Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 99/13, 31/14,
45/14 i 66/14), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O ODOBRAVANJU RASPOREĐIVANJA SREDSTAVA
SA POSEBNOG NAMJENSKOG TRANSAKCIJSKOG
RAČUNA BROJ 1020500000109220 OTVORENOG KAO
PODRAČUN U OKVIRU JRT GENDER CENTRU
FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
I.
Gender centru Federacije Bosne i Hercegovine odobrava se
raspoređivanje sredstava uplaćenih od strane Financijskog
mehanizma za implementaciju Gender akcionog plana Bosne i
Hercegovine (FIGAP) Programa, na poseban namjenski
transakcijski račun broj 1020500000109220, otvorenog kao
podračun u okviru JRT u iznosu od 24.775,67 KM, u svrhu
implementacije Gender akcionog plana Bosne i Hercegovine.
II.
Sredstva iz tačke I. ove odluke raspoređuju se na sljedeće
ekonomske kodove:
614300 - Tekući transfer neprofitnim organizacijama
(donatorska sredstva Projekta FIGAP) 14.990,35 KM
614100 - Tekući transfer drugim nivoima vlasti
(donatorska sredstva Projekat FIGAP) 9.785,32 KM
III.
Uključivanje sredstava u operativni budžet izvršit će na
Projekat 3001028, subanalitičkom kontu DN 1028 izvor
sredstava/fond 40.
IV.
O izvršenju budžeta Projekta vodit će se posebno
knjigovodstvo, a Gender centar Federacije Bosne i Hercegovine
će u skladu sa tačkom 15. Uputstva o otvaranju posebnih
namjenskih transakcijskih računa, načinu planiranja, prikupljanja,
evidentiranja i raspolaganja sredstvima sa posebnih namjenskih
transakcijskih računa otvorenih kao podračun u okviru
Jedinstvenog računa Trezora ("Službene novine Federacije BiH",
br. 94/07, 6/11 i 34/12) i Pravilnikom o finansijskom
izvještavanju i godišnjem obračunu budžeta u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 27/12)
sačinjavati periodične i godišnje izvještaje o namjenskom utrošku
sredstava Federalnom ministarstvu finansija/Federalnom
ministarstvu financija - Sektor za budžet i javne rashode.
V.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno ministarstvo finansija/Federalno ministarstvo financija i Gender centar
Federacije Bosne i Hercegovine.
Broj 107 - Stranica 31
VI.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2353/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
2912
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br 1/94,
8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 7. Uredbe o vršenju
ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u gospodarskim
društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala ("Službene novine
Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), na prijedlog federalnog
ministra trgovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATA NA
UPRAŽNJENE POZICIJE ZA ČLANOVE NADZORNOG
ODBORA GOSPODARSKOG DRUŠTVA "ŠIPAD
EXPORT-IMPORT" D.D. SARAJEVO ISPRED
DRŽAVNOG KAPITALA
I.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog za imenovanje
kandidata na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora
gospodarskog društva "ŠIPAD EXPORT-IMPORT" d.d.
Sarajevo ispred državnog kapitala i to:
1. Prof. dr. Dževad Drino,
2. Mr. Mile Kudić.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2355/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ"
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 7. Уредбе о
вршењу овлаштења органа Федерације Босне и Херцеговине
у привредним друштвима са учешћем државног капитала
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 35/11 и 100/13), на
приједлог федералног министра трговине, Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ НА
ПРИЈЕДЛОГ ЗА ИМЕНОВАЊЕ КАНДИДАТА НА
УПРАЖЊЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ ЗА ЧЛАНОВЕ
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
"ШИПАД ЕХПОРТ-ИМПОРТ" Д.Д. САРАЈЕВО
ИСПРЕД ДРЖАВНОГ КАПИТАЛА
I
Даје се претходна сагласност на приједлог за
именовање кандидата на упражњене позиције за чланове
Надзорног одбора привредног друштва "ШИПАД ЕХПОРТИМПОРТ" д.д. Сарајево испред државног капитала и то:
1. Проф. др Џевад Дрино,
2. Мр Миле Кудић.
Broj 107 - Stranica 32
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2355/2014
Премијер
30. децембра 2014. године
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 7. Uredbe o vršenju
ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim
društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine
Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), na prijedlog federalnog
ministra trgovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI NA
PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE KANDIDATA NA
UPRAŽNJENE POZICIJE ZA ČLANOVE NADZORNOG
ODBORA PRIVREDNOG DRUŠTVA "ŠIPAD EXPORTIMPORT" D.D. SARAJEVO ISPRED DRŽAVNOG
KAPITALA
I.
Daje se prethodna saglasnost na prijedlog za imenovanje
kandidata na upražnjene pozicije za članove Nadzornog odbora
privrednog društva "ŠIPAD EXPORT-IMPORT" d.d. Sarajevo
ispred državnog kapitala i to:
1. Prof. dr. Dževad Drino,
2. Mr. Mile Kudić.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2355/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2913
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O PRENOSU NABAVLJENIH STALNIH SREDSTAVA I
IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U OKVIRU
PROJEKTA "JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA DODATNO FINANCIRANJE" (HSEP AF), KRAJNJIM
KORISNICIMA
I.
Odobrava se krajnjim korisnicima prenos stalnih sredstava i
izvršenih građevinskih radova:
stalna sredstva i izvršeni građevinski radovi za
domove zdravlja (ambulante porodične medicine) u
Federaciji Bosne i Hercegovine
stalna sredstva za Zavode zdravstvenog osiguranja
stalna sredstva za Federalno ministarstvo zdravstva,
nabavljenih u okviru implementacije Projekta "Jačanje
zdravstvenog sektora - dodatno financiranje" (HSEP AF).
Lista krajnjih korisnika iz stavka 1. ove točke i specifikacija
nabavljenih stalnih sredstava, sa iskazanim finansijskim
vrijednostima, sastavni su dio ove odluke (Prilog 1).
Srijeda, 31. 12. 2014.
II.
Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva, da na osnovu
ove odluke, sa krajnjim korisnicima iz točke I. ove odluke, sačini
ugovor o prenosu stalnih sredstava, u skladu sa točkom 3. stavak
4. "Instrukcije kojom se utvrđuje metodologija za prenos
nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih radova krajnjim
korisnicima i podnošenje završnog izvještaja o završetku
projekta" ("Službene novine Federacije BiH", broj 111/12).
Zadužuju se krajnji korisnici da dodijeljena stalna sredstva
knjigovodstveno evidentiraju, saglasno računovodstvenim
propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Federalno ministarstvo zdravstva, na osnovu pojedinačnog
akta federalnog ministra zdravstva (odluke resornog ministra),
dužno je uknjižiti stalna sredstva, iz točke I. stavak 1. alineja tri
ove odluke, nabavljena u okviru implementacije Projekta HSEP
AF.
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo zdravstva i krajnji korisnici iz točke I. ove odluke,
svatko u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2356/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ПРЕНОСУ НАБАВЉЕНИХ СТАЛНИХ СРЕДСТАВА
И ИЗВРШЕНИХ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА У
ОКВИРУ ПРОЈЕКТА "ЈАЧАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ
СЕКТОРА - ДОДАТНО ФИНАНСИРАЊЕ" (НSЕР АF),
КРАЈЊИМ КОРИСНИЦИМА
I
Одобрава се крајњим корисницима пренос сталних
средстава и извршених грађевинских радова:
стална средства и извршени грађевински радови
за домове здравља (амбуланте породичне
медицине) у Федерацији Босне и Херцеговине
стална средства за Заводе здравственог осигурања
стална средства за Федерално министарство
здравства,
набављених у оквиру имплементације Пројекта "Јачање
здравственог сектора - додатно финансирање" (НSЕР АF).
Листа крајњих корисника из става 1. ове тачке и
спецификација набављених сталних средстава, са исказаним
финансијским вриједностима, саставни су дио ове одлуке
(Прилог 1).
II
Задужује се Федерално министарство здравства, да на
основу ове одлуке, са крајњим корисницима из тачке I ове
одлуке, сачини уговор о преносу сталних средстава, у складу
са тачком 3. став 4. "Инструкције којом се утврђује
методологија за пренос набављених сталних средстава и
извршених радова крајњим корисницима и подношење
завршног извјештаја о завршетку пројекта" ("Службене
новине Федерације БиХ", број 111/12).
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Задужују се крајњи корисници да додијељена стална
средства
књиговодствено
евидентирају,
сагласно
рачуноводственим прописима у Федерацији Босне и
Херцеговине.
Федерално министарство здравства, на основу
појединачног акта федералног министра здравства (одлуке
ресорног министра), дужно је укњижити стална средства, из
тачке I став 1. алинеја три ове одлуке, набављена у оквиру
имплементације Пројекта НSЕР АF.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Федерално
министарство здравства и крајњи корисници из тачке I ове
одлуке, свако у оквиру своје надлежности.
IV
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2356/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O PRENOSU NABAVLJENIH STALNIH SREDSTAVA I
IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA U OKVIRU
PROJEKTA "JAČANJA ZDRAVSTVENOG SEKTORA DODATNO FINANSIRANJE" (HSEP AF), KRAJNJIM
KORISNICIMA
I.
Odobrava se krajnjim korisnicima prenos stalnih sredstava i
izvršenih građevinskih radova:
stalna sredstva i izvršeni građevinski radovi za
domove zdravlja (ambulante porodične medicine) u
Federaciji Bosne i Hercegovine
stalna sredstva za Zavode zdravstvenog osiguranja
stalna sredstva za Federalno ministarstvo zdravstva,
nabavljenih u okviru implementacije Projekta "Jačanje
zdravstvenog sektora - dodatno finansiranje" (HSEP AF).
Lista krajnjih korisnika iz stava 1. ove tačke i specifikacija
nabavljenih stalnih sredstava, sa iskazanim finansijskim
vrijednostima, sastavni su dio ove odluke (Prilog 1).
II.
Zadužuje se Federalno ministarstvo zdravstva, da na osnovu
ove odluke, sa krajnjim korisnicima iz tačke I. ove odluke, sačini
ugovor o prenosu stalnih sredstava, u skladu sa tačkom 3. stav 4.
"Instrukcije kojom se utvrđuje metodologija za prenos
nabavljenih stalnih sredstava i izvršenih radova krajnjim
korisnicima i podnošenje završnog izvještaja o završetku
projekta" ("Službene novine Federacije BiH", broj 111/12).
Zadužuju se krajnji korisnici da dodijeljena stalna sredstva
knjigovodstveno evidentiraju, saglasno računovodstvenim
propisima u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Federalno ministarstvo zdravstva, na osnovu pojedinačnog
akta federalnog ministra zdravstva (odluke resornog ministra),
dužno je uknjižiti stalna sredstva, iz tačke I. stav 1. alineja tri ove
odluke, nabavljena u okviru implementacije Projekta HSEP AF.
Broj 107 - Stranica 33
III.
Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalno
ministarstvo zdravstva i krajnji korisnici iz tačke I. ove odluke,
svako u okviru svoje nadležnosti.
IV.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2356/2014
30. decembra 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
Prilog 1
LOKACIJA
FEDERALNO
MINISTATSTVO
ZDRAVSTVA
ZAPADNOHERCEGO
VAČKI KANTON
FMA TIHALJINA
UKUPNO DZ GRUDE
DZ LJUBUŠKI
CENTRALNI
OBJEKAT
UKUPNO DZ
LJUBUŠKI
DZ POSUŠJE
CENTRALNI
OBJEKAT
UKUPNO DZ
POSUŠJE
DZ ŠIROKI BRIJEG
CENTRALNI
OBJEKAT
UKUPNO DZ ŠIROKI
BRIJEG
BOSANSKOPODRINJSKI
KANTON
DZ FOČAUSTIKOLINA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA JABUKA
UKUPNO DZ FOČAUSTIKOLINA
DZ GORAŽDE
CENTRALNI
OBJEKAT
UKUPNO DZ
GORAŽDE
DZ PRAČA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA HRENOVICA
UKUPNO DZ PRAČA
HERCEGOVAČKONERETVANSKI
KANTON
EDUKACIONI
CENTAR
UKUPNO DZ
MOSTAR
FMA LIKA I
FMA ŠEHIN
UKUPNO RMC
DZ JABLANICA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA OSTROŽAC
FMA GLOGOŠNICA
FMA DOLJANI
OPREMA
GRAĐEVINSKI
RADOVI
IT OPREMA
SVEGA
1.310,40
1.310,40
4.747,02
4.747,02
15.579,67
4.747,02
4.747,02
15.579,67
15.579,67
15.579,67
19.770,98
19.770,98
19.770,98
19.770,98
20.285,50
20.285,50
20.285,50
20.285,50
1.679,80
1.679,80
839,90
2.519,70
839,90
2.519,70
1.264,39
1.264,39
1.264,39
1.264,39
947,08
947,08
648,06
1.595,14
648,06
1.595,14
4.456,22
4.456,22
4.456,22
4.456,22
10.853,40
14.358,93
25.212,33
10.853,40
14.358,93
25.212,33
23.117,23 23.117,23
3.825,50
3.825,50
2.307,28
3.825,50
3.825,50
2.307,28
Broj 107 - Stranica 34
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
UKUPNO DZ
JABLANICA
DZ ČAPLJINA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA DOMANOVIĆI
FMA VIŠIĆI
FMA PRĆAVCI
FMA GABELA
UKUPNO DZ
ČAPLJINA
DZ NEUM
UKUPNO DZ NEUM
DZ ČITLUK
UKUPNO DZ
ČITLUK
DZ PROZOR-RAMA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA ORAŠAC
FMA UZDOL
FMA GRAČAC
FMA RUMBOCI
UKUPNO DZ
PROZOR-RAMA
DZ RAVNO
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA TREBINJA
FMA ORAHOV DO
FMA IVANICA
UKUPNO DZ RAVNO
DZ STOLAC
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA CRNIĆI
FMA ALADINIĆI
FMA HODOVO
UKUPNO DZ
STOLAC
OPŠTA BOLNICA
KONJIC CENTRALNI
OBJEKAT
FMA BUTUROVIĆ
POLJE
FMA SOLAKOVA
KULA
FMA JASENIK
FMA DŽANIĆI
FMA GLAVATIČEVO
FMA ODŽACIBJELIMIĆI
FMA LISIČIĆI
FMA ČELEBIĆI
FMA GLAVIČINE
FMA REPOVCI
UKUPNO OPŠTA
BOLNICA KONJIC
TUZLANSKI
KANTON
DZ TUZLA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA BUKINJE
FMA MRAMOR
FMA GORNJA TUZLA
UKUPNO DZ TUZLA
DZ SAPNA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA NEZUK
FMA VITINICA
FMA MEĐEĐA
UKUPNO DZ SAPNA
33.075,51 33.075,51
24.693,92 24.693,92
5.443,07 5.443,07
3.825,50 3.825,50
2.081,05 2.081,05
3.825,50 3.825,50
39.869,04 39.869,04
10.048,30
10.048,30
17.732,63
17.732,63
19.250,85
19.250,85
27.780,93
27.780,93
19.250,85
19.250,85
17.732,63 17.732,63
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
33.034,63 33.034,63
16.214,41 16.214,41
3.819,78
3.819,78
6.180,11
6.180,11
27.759,57
27.759,57
2.081,05 5.900,83
2.081,05 2.081,05
2.081,05 2.081,05
22.457,56 26.277,34
24.426,81 58.366,49
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
35.903,31 69.842,99
23.412,95 23.412,95
3.825,50
3.825,50
2.307,28
2.307,28
3.825,50
2.307,28
2.307,28
2.307,28
3.825,50
2.307,28
2.307,28
2.307,28
2.307,28 2.307,28
3.599,27 3.599,27
5.443,07 5.443,07
3.599,27 3.599,27
55.241,96 55.241,96
7.153,47
7.153,47
11.346,17
11.300,28
11.980,06
41.779,98
9.272,74
11.346,17
11.300,28
11.980,06
41.779,98
19.617,31 28.890,05
9.272,74
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
31.093,81 40.366,55
DZ SREBRENIK
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA ŠPIONICA
FMA PODORAŠJE
FMA TINJA
FMA DUBOKI POTOK
FMA SLADNA
FMA SEONA
UKUPNO DZ
SREBRENIK
DZ LUKAVAC
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA PURAČIĆ
FMA GNOJNICA
FMA DEVETAK
FMA DOBOŠNICA
FMA GORNJE
JARUŠKE
FMA TURIJA
FMA GORNJE
POLJICE
FMA DONJE POLJICE
FMA PRANJIK
FMA PROKOSOVIĆI
UKUPNO DZ
LUKAVAC
DZ ŽIVINICE
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA GORNJE
DUBRAVE
FMA DONJE
DUBRAVE
FMA DONJA VIŠĆA
FMA ŠIŠIĆI
FMA PRILUK
FMA ŠERIĆI
FMA BUČIK 2
FMA SUHA
FMA GORNJE
ŽIVINICE
FMA PODGAJEVI
FMA ĐURĐEVIK
FMA ĐURĐEVIĆ
RUDNIK
FMA KOVAČI
FMA ĐURĐEVIK
STARI
FMA TUPKOVIĆI
FMA GRAČANICA
SELO
FMA DONJA
LUKAVICA
FMA SVOJAT
FMA GORNJA
LUKAVICA
FMA GORNJA VIŠĆA
FMA BAŠIGOVCI
UKUPNO DZ
ŽIVINICE
DZ KALESIJA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA VUKOVIJE
DONJE
FMA DONJI RAINCI
FMA GOJČIN
FMA GORNJI RAINCI
FMA TOJŠIĆI
FMA VUKOVIJE
GORNJE
FMA HRASNO DONJE
Srijeda, 31. 12. 2014.
34.339,79 34.339,79
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.599,27 3.599,27
3.599,27 3.599,27
3.599,27 3.599,27
56.614,10 56.614,10
19.617,31 19.617,31
3.599,27
3.599,27
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.599,27
3.599,27
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
57.419,85 57.419,85
31.669,81 31.669,81
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.599,27
3.599,27
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.599,27
3.599,27
3.599,27
3.599,27
3.825,50
3.599,27
3.599,27
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.924,85
3.825,50
3.924,85
3.825,50
3.599,27 3.599,27
3.599,27 3.599,27
110.747,28 110.747,28
19.617,31 19.617,31
3.825,50
10.362,24
3.825,50
3.825,50 14.187,74
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.599,27 3.599,27
3.825,50 3.825,50
3.599,27
3.599,27
Srijeda, 31. 12. 2014.
FMA MEMIĆI
UKUPNO DZ
KALESIJA
DZ TEOČAK
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA SNIJEŽNICA
FMA NUMERA
UKUPNO DZ
TEOČAK
DZ GRADAČAC
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA RAJSKA
FMA VUČKOVCI
FMA MEĐIDA DONJA
FMA ZELINJA DONJA
FMA MIONICA
FMA SRNICE DONJE
UKUPNO DZ
GRADAČAC
DZ BANOVIĆI
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA BREZOVAČA
FMA PRIBITKOVIĆI
FMA ČUBRIĆRUDNIK
FMA BANOVIĆI SELO
FMA OSKOVA
FMA TULOVIĆI
FMA SEONA
FMA TREŠTENICA
FMA JAMA OMAZIĆ
UKUPNO DZ
BANOVIĆI
DZ ČELIĆ
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA ŠIBOŠNICA
FMA VRAŽIĆI
FMA RATKOVIĆI
FMA HUMCI
UKUPNO DZ ČELIĆ
DZ DOBOJ-ISTOK
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA BRIJESNICA
VELIKA
FMA BRIJESNICA
MALA
FMA LUKAVICA
RIJEKA
FMA STANIĆ RIJEKA
UKUPNO DZ DOBOJISTOK
DZ KLADANJ
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA TUHOLJ
FMA STUPARI
UKUPNO DZ
KLADANJ
DZ GRAČANICA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA VRANOVIĆI
FMA DOBROVCI
FMA DŽAKULE
FMA LUKAVICA
RIJEKA
FMA PRIJEKO BRDO
FMA MALEŠIĆI
FMA SOKO
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
10.362,24
3.599,27 3.599,27
49.542,62 59.904,86
19.617,31 19.617,31
3.599,27 3.599,27
3.599,27 3.599,27
26.815,85 26.815,85
29.826,01 29.826,01
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
52.779,01 52.779,01
19.617,31 19.617,31
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
54.046,81 54.046,81
11.809,41
11.809,41
16.214,41 28.023,82
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
31.516,41 43.325,82
17.732,63 17.732,63
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50 3.825,50
33.034,63 33.034,63
26.423,11 26.423,11
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
34.074,11 34.074,11
26.423,11 26.423,11
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.924,85
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.924,85
3.924,85
3.825,50
3.825,50
3.924,85
3.825,50
3.825,50
FMA STJEPAN POLJE
FMA DONJA
ORAHOVICA
FMA GORNJA
ORAHOVICA
FMA MIRIČINA
UKUPNO DZ
GRAČANICA
ZENIČKODOBOJSKI KANTON
FMA ARNAUTI
FMA NEMILA
UKUPNO DZ ZENICA
FMA BJELAVIĆI
UKUPNO DZ
KAKANJ
DZ VAREŠ
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA RAVNE
FMA MAJDAN
FMA DABRAVINE
FMA BUDOŽELJE
FMA STRIJEŽEVO
FMA PRŽIĆI
FMA LIGATIĆI
FMA VIJAKA
FMA BOROVICA
FMA DRAGOVIĆI
UKUPNO DZ VAREŠ
DZ VISOKO
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA BUCI
FMA GRAČANICA
FMA PORJEČANI
FMA MOŠTRE
UKUPNO DZ
VISOKO
DZ USORA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA ALIBEGOVCI
FMA ULARICE
FMA OMANJSKA
FMA ŽABLJAK
UKUPNO DZ USORA
DZ BREZA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA GORNJA BREZA
FMA ŽUPČA
FMA SLIVNO
FMA GORNJA
BREZA-KAHVE
UKUPNO DZ BREZA
DZ DOBOJ JUG
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA MRAVIĆI
UKUPNO DZ DOBOJ
JUG
DZ ŽEPČE
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA STACIONAR
FMA BEGOV HAN
FMA ŽELJEZNO
POLJE
FMA OZIMICA
DONJA
UKUPNO DZ ŽEPČE
DZ ZAVIDOVIĆI
CENTRALNI
Broj 107 - Stranica 35
3.924,85
3.825,50
3.924,85
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50 3.825,50
68.801,66 68.801,66
10.878,05
8.141,20
19.019,25
7.829,05
7.829,05
10.878,05
8.141,20
19.019,25
7.829,05
7.829,05
25.424,40 25.424,40
4.972,91
4.884,82
9.857,73
1.884,68 1.884,68
3.402,90 3.402,90
3.402,90 3.402,90
1.884,68 1.884,68
1.884,68 1.884,68
1.884,68 1.884,68
1.884,68 1.884,68
1.884,68 1.884,68
1.884,68 1.884,68
1.884,68 1.884,68
47.307,64 47.307,64
23.187,97 28.160,88
3.558,39 3.558,39
3.558,39 3.558,39
3.825,50 8.710,32
196,37
196,37
34.326,62 44.184,35
21.402,64 21.402,64
6.216,18
6.216,18
6.636,20
3.599,27 3.599,27
3.599,27 9.815,45
3.599,27 3.599,27
3.599,27 3.599,27
35.799,72 42.015,90
21.135,53 27.771,73
3.599,27
3.599,27
3.599,27
3.599,27
6.636,20
3.599,27
3.599,27
3.599,27
3.599,27
35.532,61 42.168,81
19.617,31 19.617,31
3.599,27 3.599,27
23.216,58 23.216,58
29.826,01 29.826,01
8.746,62
3.825,50
3.825,50
8.746,62
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
50.049,13 50.049,13
29.826,01 29.826,01
Broj 107 - Stranica 36
OBJEKAT
FMA DOLINA
FMA RUJNICA
FMA HAJADREVIĆI
FMA VOZUĆA
FMA KRIVAJA
FMA GOSTOVIĆI
FMA GAJ
FMA KOVAČI
SPECIJALISTIČKOKONSULTATIVNA
SLUŽBA DZ
ZAVIDOVIĆI
FMA MEČEVIĆI
FMA MAOČA
UKUPNO DZ
ZAVIDOVIĆI
DZ MAGLAJ
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA LIJEŠNICA
FMA DONJI
ULIŠNJAK
FMA NOVI ŠEHER
FMA BOČINJA
FMA MOŠEVAC
FMA SPAHIĆI
UKUPNO DZ
MAGLAJ
DZ OLOVO
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA CAREVA
ĆUPRIJA
FMA SOLUN
UKUPNO DZ OLOVO
DZ TEŠANJ
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA ŠIJE
FMA JELAH
FMA KALOŠEVIĆI
FMA PILJUŽIĆI
FMA TEŠANJKA
FMA TREPČE
FMA MILJANOVCI
NOVI
FMA MILJANOVCI
LONČARI
FMA KARDAGLIJE
UKUPNO DZ TEŠANJ
KANTON 10
DZ DRVAR
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA BOSANSKO
GRAHOVO
UKUPNO DZ DRVAR
DZ GLAMOČ
UKUPNO DZ
GLAMOČ
DZ KUPRES
UKUPNO DZ
KUPRES
DZ LIVNO
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA PODHUM
FMA LIŠTANI
UKUPNO DZ LIVNO
DZ TOMISLAVGRAD
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA ŠUJICA
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
3.825,50
3.924,85
3.825,50
3.599,27
3.599,27
3.599,27
3.599,27
3.599,27
3.825,50
3.825,50
3.924,85
3.825,50
3.599,27
3.599,27
3.599,27
3.599,27
3.599,27
3.825,50
3.599,27 3.599,27
3.599,27 3.599,27
70.422,25 70.422,25
16.737,75
21.402,64 38.140,39
3.599,27
3.825,50
3.599,27
3.825,50
3.825,50
6.248,17
6.156,95
29.142,87
3.825,50
6.248,17
6.156,95
3.825,50 3.825,50
36.478,41 65.621,28
26.382,23 26.382,23
3.825,50
3.825,50
3.825,50 3.825,50
34.033,23 34.033,23
28.266,91 28.266,91
6.500,11
3.825,50 10.325,61
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50
3.825,50
6.500,11
3.825,50 3.825,50
62.696,41 69.196,52
850,14
20.769,07 21.619,21
3.825,50
850,14
490,97
490,97
3.825,50
24.594,57 25.444,71
17.732,63 18.223,60
17.732,63 18.223,60
17.732,63 17.732,63
17.732,63 17.732,63
26.754,41
33.805,57 60.559,98
4.605,83
4.605,83
2.081,05 2.081,05
35.886,62 67.246,86
33.805,57 33.805,57
31.360,24
3.825,50
3.825,50
FMA KONGORA
FMA PRISOJE
FMA KAZAGINAC
FMA ROŠKO POLJE
UKUPNO DZ
TOMISLAVGRAD
ZAVOD
ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA
UNSKO-SANSKI
KANTON
DZ SANSKI MOST
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA LUŠCI
PALANKA
FMA TRNOVA
FMA STARI MAJDAN
FMA KAMENGRAD
FMA FAJTOVIĆI
FMA VRPOLJE
UKUPNO DZ SANSKI
MOST
DZ VELIKA
KLADUŠA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA MALA
KLADUŠA
FMA ŠUMATAC
FMA DONJA
VIDOVSKA
FMA TODOROVO
FMA VRNOGRAČ
UKUPNO DZ
VELIKA KLADUŠA
DZ BIHAĆ
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA SRBLJANI
FMA ZAVALJE
FMA IZAČIĆ
FMA GATA
FMA BREKOVICA
FMA ORAŠAC
FMA KULEN VAKUF
FMA VRSTA
FMA MARTIN BROD
FMA RIPAČ
FMA OZIMICE I
UKUPNO DZ BIHAĆ
DZ CAZIN
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA KRIVAJA
FMA TRŽAČKA
RAŠTELA
FMA ŠTURLIĆ
FMA OSTROŽAC
FMA DONJA
KOPRIVNA
FMA STJENA
FMA PEĆIGRAD
UKUPNO DZ CAZIN
DZ BOSANSKA
KRUPA CENTRALNI
OBJEKAT
FMA ARAPUŠA
FMA BOSANSKA
OTOKA
FMA JEZERSKI
UKUPNO DZ
BOSANSKA KRUPA
DZ BOSANSKI
Srijeda, 31. 12. 2014.
2.081,05 2.081,05
3.825,50 3.825,50
2.307,28 2.307,28
2.307,28 2.307,28
48.152,18 48.152,18
22.917,96 22.917,96
23.384,34 23.384,34
7.541,68
3.825,50 11.367,18
7.541,68
5.443,07 5.443,07
8.479,51 8.479,51
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
52.608,92 60.150,60
15.055,68
21.599,01 36.654,69
15.055,68
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
40.726,51 55.782,19
28.463,28 28.463,28
8.367,06
8.367,06
3.825,50 3.825,50
3.599,27 3.599,27
3.825,50 3.825,50
3.599,27 3.599,27
3.599,27 3.599,27
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.599,27 3.599,27
3.825,50 3.825,50
3.825,50 12.192,56
69.638,86 78.005,92
28.463,28 28.463,28
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.599,27 3.599,27
3.599,27 3.599,27
54.789,32 54.789,32
27.997,47 27.997,47
7.296,11
1.771,09
3.825,50 11.121,61
3.825,50 5.596,59
9.067,20
3.825,50 3.825,50
39.473,97 48.541,17
3.795,55
18.196,11 21.991,66
Srijeda, 31. 12. 2014.
PETROVAC
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA KRNJEUŠA
UKUPNO DZ
BOSANSKI
PETROVAC
DZ BUŽIM
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA VRHOVSKA
FMA KONJODOR
FMA ČAVA
FMA ELKASOVA
RIJEKA
FMA LUBARDA
UKUPNO DZ BUŽIM
DZ KLJUČ
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA SAHICA
FMA KAMIČAK
FMA VELAGIĆI
FMA KRASULJE
UKUPNO DZ KLJUČ
ZAVOD
ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA
SREDNJOBOSANSKI
KANTON
DZ BUGOJNO
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA KOPČIĆ
FMA DRVETINE
FMA KANDIJA
FMA VESELA
FMA ROVNA
FMA GRAČANICA
UKUPNO DZ
BUGOJNO
DZ NOVI TRAVNIK
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA MEDENIK
FMA BUČIĆI
FMA STOJKOVIĆI
FMA OPARA
UKUPNO DZ NOVI
TRAVNIK
DZ KREŠEVO
UKUPNO DZ
KREŠEVO
DZ VITEZ
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA STARA BILA
FMA AHMIĆI
FMA PREOČICA
FMA STARI VITEZ
UKUPNO DZ VITEZ
DZ KISELJAK
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA BRESTOVSKO
FMA GROMILJAK
FMA BRNAJCI
FMA LEPENICA
FMA ZABRĐE
FMA BILALOVAC
UKUPNO DZ
KISELJAK
DZ TRAVNIK
CENTRALNI
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
7.430,64
11.226,19
3.825,50 11.256,14
22.021,61 33.247,80
13.833,86
24.961,03 38.794,89
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
13.833,86
4.347,55
4.347,55
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50
3.825,50 3.825,50
44.088,53 57.922,39
21.331,90 21.331,90
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 8.173,05
36.633,90 40.981,45
22.917,96 22.917,96
29.347,93 29.347,93
6.354,48
6.354,48
3.825,50 10.179,98
2.307,28 2.307,28
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
2.307,28 2.307,28
3.825,50 3.825,50
49.264,49 55.618,97
24.706,19 24.706,19
2.307,28 2.307,28
6.961,29 6.961,29
3.825,50 3.825,50
2.307,28 2.307,28
40.107,54 40.107,54
15.050,10
15.050,10
18.799,75 33.849,85
18.799,75 33.849,85
23.187,97 23.187,97
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
2.307,28 2.307,28
3.825,50 3.825,50
36.971,75 36.971,75
23.187,97 23.187,97
3.825,50 3.825,50
5.443,07 5.443,07
3.825,50 3.825,50
6.961,29 6.961,29
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
50.894,33 50.894,33
30.570,43 30.570,43
OBJEKAT
FMA MEHURIĆI
FMA RUDNIK
FMA AMERIKANKA
FMA GLUHA
BUKOVICA
FMA GUĆA GORA
FMA KARAULA
FMA TURBE
FMA VITOVLJE
FMA PAKLAREVO
FMA NOVA BILA
FMA BORAC
FMA ZZJ
FMA KALIBUNAR
UKUPNO DZ
TRAVNIK
DZ GORNJI VAKUFUSKOPLJE
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA USKOPLJE
FMA VOLJICE
FMA VOLJEVAC
UKUPNO DZ GORNJI
VAKUF-USKOPLJE
DZ DONJI VAKUF
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA TORLAKOVAC
FMA PRUSAC
FMA OBORCI
UKUPNO DZ DONJI
VAKUF
DZ BUSOVAČA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA BARE
FMA KAĆUNI
FMA KATIĆI
FMA LUGOVI
UKUPNO DZ
BUSOVAČA
DZ JAJCE
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA KRUŠČICA
FMA GORNJI
BEŠPELJ
FMA VINAC
FMA DIVIČANI
FMA BAREVO
FMA DOBRETIĆI
UKUPNO DZ JAJCE
DZ FOJNICA
CENTRALNI
OBJEKAT
FMA PROKOSOVIĆI
FMA DUSINA
FMA GOJEVIĆI
UKUPNO DZ
FOJNICA
ZAVOD
ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA
KANTON SARAJEVO
FMA NOVO
SARAJEVO
FMA ILIDŽA
FMA HRASNICA
FMA BOJNIK
UKUPNO DZ
SARAJEVO
Broj 107 - Stranica 37
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 10.685,55
3.825,50 3.825,50
6.860,05
2.307,28 2.307,28
6.102,81 6.102,81
5.443,07 5.443,07
3.825,50 10.246,44
3.825,50 3.825,50
5.443,07 5.443,07
3.825,50 3.825,50
3.235,14 3.235,14
3.825,50 3.825,50
83.705,80 96.986,79
6.420,94
13.280,99
24.497,55 24.497,55
3.825,50 3.825,50
2.307,28 2.307,28
3.825,50 3.825,50
34.455,83 34.455,83
22.653,75 22.653,75
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
34.130,25 34.130,25
22.827,37
22.850,12 45.677,49
4.896,04
3.825,50 8.721,54
7.228,40 7.228,40
5.443,07 5.443,07
3.825,50 3.825,50
43.172,59 70.896,00
27.723,41
11.620,61
98.455,62
22.653,75 132.729,98
2.081,05
2.081,05
11.620,61
98.455,62
2.081,05
2.081,05
3.825,50 3.825,50
3.825,50 3.825,50
2.081,05 2.081,05
3.825,50 3.825,50
40.373,40 150.449,63
23.371,96 23.371,96
2.081,05 2.081,05
2.307,28 2.307,28
2.307,28 2.307,28
30.067,57 30.067,57
22.917,96 22.917,96
1.988,70
1.988,70
13.482,97
9.337,99
8.359,80
33.169,46
13.482,97
9.337,99
8.359,80
33.169,46
484.554,92 126.215,19
2.327.691,66 2.938.461,77
Broj 107 - Stranica 38
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
2914
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
Srijeda, 31. 12. 2014.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2357/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRAVILNIK O
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UNUTARNJEM USTROJSTVU FEDERALNE UPRAVE
CIVILNE ZAŠTITE
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje suglasnost na
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem
ustrojstvu Federalne uprave civilne zaštite.
II.
Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2357/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О
ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ФЕДЕРАЛНЕ
УПРАВЕ ЦИВИЛНЕ ЗАШТИТЕ
I
Влада Федерације Босне и Херцеговине даје сагласност
на Правилник о измјенама и допунама Правилника о
унутрашњој организацији Федералне управе цивилне
заштите.
II
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и објавиће
се у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2357/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA PRAVILNIK O
IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI FEDERALNE UPRAVE
CIVILNE ZAŠTITE
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine daje saglasnost na
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutrašnjoj
organizaciji Federalne uprave civilne zaštite.
2915
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i članka 14. Uredbe o
vršenju ovlasti organa Federacije Bosne i Hercegovine u
gospodarskim društvima sa sudjelovanjem državnog kapitala
("Službene novine Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), na
prijedlog federalnog ministra energije, rudarstva i industrije,
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj
30.12.2014. godine, donosi
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI
NADZORNOM ODBORU GOSPODARSKOG DRUŠTVA
"UNIS-TOOLS" D.O.O. VOGOŠĆA ZA IMENOVANJE
VRŠITELJA DUŽNOSTI DIREKTORA
I.
Daje se prethodna suglasnost Nadzornom odboru
gospodarskog društva "UNIS-Tools" d.o.o. Vogošća za
imenovanje Zijada Tvrtkovića vršitelja dužnosti direktora
privrednog društva "UNIS-Tools" d.o.o. Vogošća, na razdoblje
do šest mjeseci, odnosno do okončanja postupka izbora direktora
društva na temelju javnog natječaja.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2358/2014
30. prosinca 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06) и члана 14. Уредбе о
вршењу овлаштења органа Федерације Босне и Херцеговине
у привредним друштвима са учешћем државног капитала
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 35/11 и 100/13), на
приједлог федералног министра енергије, рударства и
индустрије, Влада Федерације Босне и Херцеговине, на 146.
сједници, одржаној 30.12.2014. године, доноси
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ ПРЕТХОДНЕ САГЛАСНОСТИ
НАДЗОРНОМ ОДБОРУ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
"УНИС-ТООЛС" Д.О.О. ВОГОШЋА ЗА ИМЕНОВАЊЕ
ВРШИОЦА ДУЖНОСТИ ДИРЕКТОРА
I
Даје се претходна сагласност Надзорном одбору
привредног друштва "УНИС- Тоолс" д.о.о. Вогошћа за
именовање Зијада Твртковића вршиоца дужности директора
привредног друштва "УНИС-Тоолс" д.о.о. Вогошћа, на
период до шест мјесеци, односно до окончања поступка
избора директора друштва на основу јавног конкурса.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 39
II
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2358/2014
Премијер
30. децембра 2014. године
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2362/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 14. Uredbe o vršenju
ovlaštenja organa Federacije Bosne i Hercegovine u privrednim
društvima sa učešćem državnog kapitala ("Službene novine
Federacije BiH", br. 35/11 i 100/13), na prijedlog federalnog
ministra energije, rudarstva i industrije, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
На основу члана 19. став 2. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), Влада Федерације
Босне и Херцеговине, на 146. сједници одржаној 30.12.2014.
године, доноси
ODLUKU
O DAVANJU PRETHODNE SAGLASNOSTI
NADZORNOM ODBORU PRIVREDNOG DRUŠTVA
"UNIS-TOOLS" D.O.O. VOGOŠĆA ZA IMENOVANJE
VRŠIOCA DUŽNOSTI DIREKTORA
I.
Daje se prethodna saglasnost Nadzornom odboru
privrednog društva "UNIS-Tools" d.o.o. Vogošća za imenovanje
Zijada Tvrtkovića vršioca dužnosti direktora privrednog društva
"UNIS-Tools" d.o.o. Vogošća, na period do šest mjeseci,
odnosno do okončanja postupka izbora direktora društva na
osnovu javnog konkursa.
II.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2358/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2916
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA UGOVOR O
SURADNJI, BR. SAMRS/2014/ZB/01/04, IZMEĐU
SLOVAČKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNU
RAZVOJNU SURADNJU I FEDERALNOG
MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I
INDUSTRIJE
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Vlada Federacije BiH) prihvata i daje suglasnost na zaključivanje
Ugovora o suradnji, br. SAMRS/2014/ZB/01/04, između
Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu suradnju i
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
II.
Vlada Federacije BiH daje ovlaštenje g-dinu Erdalu
Trhulju, federalnom ministru energije, rudarstva i industrije za
potpisivanje ugovora iz točke 1. ove odluke, koji je sastavni dio
ove odluke.
ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА УГОВОР О
САРАДЊИ, БР. SAMRS/2014/3Б/01/04, ИЗМЕЂУ
СЛОВАЧКЕ АГЕНЦИЈЕ ЗА МЕЂУНАРОДНУ
РАЗВОЈНУ САРАДЊУ И ФЕДЕРАЛНОГ
МИНИСТАРСТВА ЕНЕРГИЈЕ, РУДАРСТВА И
ИНДУСТРИЈЕ
I
Влада Федерације Босне и Херцеговине (у даљем
тексту: Влада Федерације БиХ) прихвата и даје сагласност на
закључивање Уговора о сарадњи, бр. SAMRS/2014/3Б/01/04,
између Словачке агенције за међународну развојну сарадњу
и Федералног министарства енергије, рударства и
индустрије.
II
Влада Федерације БиХ даје овлашћење г-дину Ердалу
Трхуљу, министру Федералног министарства енергије,
рударства и индустрије за потписивање уговора из тачке I.
ове одлуке, који је саставни дио ове одлуке.
III
Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2362/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 2. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
ODLUKU
O DAVANJU SAGLASNOSTI NA UGOVOR O
SARADNJI, BR. SAMRS/2014/ZB/01/04, IZMEĐU
SLOVAČKE AGENCIJE ZA MEĐUNARODNU
RAZVOJNU SARADNJU I FEDERALNOG
MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I
INDUSTRIJE
I.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu:
Vlada Federacije BiH) prihvata i daje saglasnost na zaključivanje
Ugovora o saradnji, br. SAMRS/2014/ZB/01/04, između
Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju i
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije.
II.
Vlada Federacije BiH daje ovlaštenje g-dinu Erdalu
Trhulju, federalnom ministru energije, rudarstva i industrije za
Broj 107 - Stranica 40
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
potpisivanje ugovora iz tačke I. ove odluke, koji je sastavni dio
ove odluke.
III.
Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2362/2014
30. decembra 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, s. r.
2917
Na temelju članka 71. stavak 5. Zakona o zdravstvenoj
skrbi ("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i
članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95,
58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra
zdravstva, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146.
sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donijela je
RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
I.
Enra Suljić, imenuje se, ispred uposlenika, za člana
Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
II.
Mandat imenovane traje do isteka mandata, na koji je
imenovan predsjednik Nadzornog odbora Kliničkog centra
Univerziteta u Sarajevu, Rješenjem V. broj 2153/2014 od
04.12.2014. godine.
III.
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana objave
u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2334/2014
Premijer
30. prosinca 2014. godine
Nermin Nikšić, v. r.
Sarajevo
На основу члана 71. став 5. Закона о здравственој
заштити ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 46/10 и
75/13) и члана 19. став 3. Закона о Влади Федерације Босне и
Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 1/94,
8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), на приједлог федералног
министра здравства, Влада Федерације Босне и Херцеговине,
на 146. сједници, одржаној 30.12.2014. године, донијела је
РЈЕШЕЊЕ
О ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
КЛИНИЧКОГ ЦЕНТРА УНИВЕРЗИТЕТА У
САРАЈЕВУ
I
Енра Суљић, именује се, испред запосленика, за члана
Надзорног одбора Клиничког центра Универзитета у
Сарајеву.
II
Мандат именоване траје до истека мандата, на који је
именован предсједник Надзорног одбора Клиничког центра
Универзитета у Сарајеву, Рјешењем В. број 2153/2014 од
04.12.2014. године.
Srijeda, 31. 12. 2014.
III
Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
В. број 2334/2014
Премијер
30. децембра 2014. године
Нермин Никшић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 71. stav 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
("Službene novine Federacije BiH", br. 46/10 i 75/13) i člana 19.
stav 3. Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03,
2/06 i 8/06), na prijedlog federalnog ministra zdravstva, Vlada
Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj
30.12.2014. godine, donijela je
RJEŠENJE
O IMENOVANJU ČLANA NADZORNOG ODBORA
KLINIČKOG CENTRA UNIVERZITETA U SARAJEVU
I.
Enra Suljić, imenuje se, ispred zaposlenika, za člana
Nadzornog odbora Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu.
II.
Mandat imenovane traje do isteka mandata, na koji je
imenovan predsjednik Nadzornog odbora Kliničkog centra
Univerziteta u Sarajevu, Rješenjem V. broj 2153/2014 od
04.12.2014. godine.
III.
Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2334/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
2918
Na temelju članka 19. stavak 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u svezi sa člankom 5.
Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske integracije ("Službene novine Federacije BiH", broj 89/13),
na prijedlog Povjerenstva za administrativna pitanja Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine, donosi
RJEŠENJE
O IZMJENAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU
DIREKTORA UREDA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA EUROPSKE INTEGRACIJE
1. U Rješenju o postavljenju direktora Ureda Vlade Federacije
Bosne i Hercegovine za europske integracije, V. broj
1860/2014 od 23.10.2014. godine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 89/14), točka 3. mijenja se i glasi:
"3. Preuzimanje dužnosti i radno-pravni status direktora
Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za europske
integracije sukladno ovom rješenju počinje danom
konačnosti rješenja o postavljenju".
2. U točki 4. iza riječi: "Službenim novinama Federacije
BiH" zarez se zamjenjuje točkom, a preostali dio teksta
briše se.
3. Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2359/2014
30. prosinca 2014. godine
Premijer
Sarajevo
Nermin Nikšić, v. r.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
На основу члана 19. став 3. Закона о Влади Федерације
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 и 8/06), а у вези са чланом 5.
Уредбе о Уреду Владе Федерације Босне и Херцеговине за
европске интеграције ("Службене новине Федерације БиХ",
број 89/13), на приједлог Комисије за административна
питања Владе Федерације Босне и Херцеговине, Влада
Федерације Босне и Херцеговине, на 146. сједници, одржаној
30.12.2014. године, доноси
РЈЕШЕЊЕ
О ИЗМЈЕНАМА РЈЕШЕЊА О ПОСТАВЉЕЊУ
ДИРЕКТОРА УРЕДА ВЛАДЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ БОСНЕ И
ХЕРЦЕГОВИНЕ ЗА ЕВРОПСКЕ ИНТЕГРАЦИЈЕ
1. У Рјешењу о постављењу директора Уреда Владе
Федерације Босне и Херцеговине за европске
интеграције, В. број 1860/2014 од 23.10.2014. године
("Службене новине Федерације БиХ", број 89/14), тачка
3. мијења се и гласи:
"3. Преузимање дужности и радно-правни статус директора Уреда Владе Федерације Босне и Херцеговине за европске интеграције у складу са овим рјешењем
почиње даном коначности рјешења о постављењу".
2. У тачки 4. иза ријечи: "Службеним новинама Федерације БиХ" зарез се замјењује тачком, а преостали
дио текста брише се.
3. Ово рјешење ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације
БиХ".
В. број 2359/2014
30. децембра 2014. године
Премијер
Сарајево
Нермин Никшић, с. р.
Na osnovu člana 19. stav 3. Zakona o Vladi Federacije
Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br.
1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06), a u vezi sa članom 5.
Uredbe o Uredu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za
evropske integracije ("Službene novine Federacije BiH", broj
89/13), na prijedlog Komisije za administrativna pitanja Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine, Vlada Federacije Bosne i
Hercegovine, na 146. sjednici, održanoj 30.12.2014. godine,
donosi
RJEŠENJE
O IZMJENAMA RJEŠENJA O POSTAVLJENJU
DIREKTORA UREDA VLADE FEDERACIJE BOSNE I
HERCEGOVINE ZA EVROPSKE INTEGRACIJE
1. U Rješenju o postavljenju direktora Ureda Vlade Federacije
Bosne i Hercegovine za evropske integracije, V. broj
1860/2014 od 23.10.2014. godine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 89/14), tačka 3. mijenja se i glasi:
"3. Preuzimanje dužnosti i radno-pravni status direktora
Ureda Vlade Federacije Bosne i Hercegovine za evropske
integracije u skladu sa ovim rješenjem počinje danom
konačnosti rješenja o postavljenju".
2. U tački 4. iza riječi: "Službenim novinama Federacije
BiH" zarez se zamjenjuje tačkom, a preostali dio teksta
briše se.
3. Ovo rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
V. broj 2359/2014
Premijer
30. decembra 2014. godine
Nermin Nikšić, s. r.
Sarajevo
Broj 107 - Stranica 41
FEDERALNO MINISTARSTVO PRAVDE
2919
Na temelju članka 24. Zakona o stečajnom postupku
("Službene novine Federacije BiH", br. 29/03 i 32/04), federalni
ministar pravde utvrđuje
DOPUNU LISTE
STEČAJNIH UPRAVITELJA SA ZAVRŠENOM
STRUČNOM NAOBRAZBOM I POLOŽENIM
STRUČNIM ISPITOM
I
Lista stečajnih upravitelja sa završenom stručnom
naobrazbom i položenim stručnim ispitom broj: 01-65/02 od
08.05.2006. godine ("Službene novine Federacije BiH", br.
25/06, 39/06, 49/06, 81/06, 32/07, 14/09, 48/09, 75/09, 16/12,
61/13, 77/13, 97/13, 13/14, 83/14 i 91/14), dopunjava se
stečajnim upraviteljima sa završenom stručnom naobrazbom i
položenim stručnim ispitom, kako slijedi:
1. BALTIĆ KEMAL iz Travnika,
2. ČAGALJ EKREM iz Sarajeva,
3. ČOPELJ NASER iz Sarajeva,
4. GANIBEGOVIĆ ARMIN iz Sarajeva,
5. HASANAGIĆ EDIN iz Vareša.
II
Lista iz točke I objavit će se u "Službenim novinama
Federacije BiH".
Broj 01-65/02
29. prosinca/decembra
Ministar
2014. godine
Zoran Mikulić, v. r.
Sarajevo
FEDERALNO MINISTARSTVO ENERGIJE,
RUDARSTVA I INDUSTRIJE
2920
Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/05), tačke 11. stav 12. Programa utroška
sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/14 i 91/14) i
Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju
prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela
sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 105/14),
federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi
RJEŠENJE
O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG
REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D.
SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA
ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA
DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM
DODJELE KREDITA ZA 2014. GODINU PRIVREDNOM
DRUŠTVU EKO-TEH D.O.O. SARAJEVO U IZNOSU
OD 300.000,00 KM
I
Ovim Rješenjem, u skladu sa Programom utroška sredstava
trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/14 i 91/14),
Broj 107 - Stranica 42
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
utvrđuje se dodjela dijela sredstava privrednom društvu EKOTEH d.o.o. Sarajevo, Reljevska do 48, Sarajevo, JIB
4201279290003, iz sektora gradnje stambenih i nestambenih
zgrada u iznosu od 300.000, 00 KM. Navedena sredstva su
kreditnog karaktera, sa rokom otplate 49 mjeseci, nakon isteka
grace perioda od 12 mjeseci, kamatnom stopom od 0,9% na
godišnjem nivou i biće utrošena za ulaganje u mašinu i opremu.
Ponuđeni kolateral za obezbjeđenje kreditnih sredstava je:
1) Nekretnina upisana u Zemljišno knjižni uložak
br.4386 u K.O.SP_ CRNOTINA, kao:
parcela broj 1189/3 koja se sastoji od Poslovnoskladišnog objekta, dvorišta i oranica; u naravi
POSLOVNO-SKLADIŠNI OBJEKAT površine
723 m2, DVORIŠTE površina 500 m2,
ORANICA površine 1927 m2; sveukupne
površine 3150 m2.
U B-vlasničkom listu kao vlasnik navedene
nekretnine sa udjelom 1/1, upisano je pravno lice
EKO TEH d.o.o. Društvo za projektovanje, montažu
i usluge.
U B- vlasničkom listu zabilježeno je da se za fizičko
lice Božić Franje odbija uknjižba prava vlasništva.
Procjena nekretnine opisane pod tačkom 1)
sačinjena je 17.10.2014. godine od strane sudskog
vještaka građevinske struke Dževada Jusufspahića
kojom je utvrđena vrijednost nekretnine na iznos od
2.141.000,00 KM.
Na gore navedenim nekretninama založno pravo će
se upisati u korist Federalnog ministarstva energije,
rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo).
Obzirom da je namjena kredita nabavka pokretnih
stvari, potrebno je da se iste založe kao dodatni
kolateral, bez obzira na ostale vrste kolaterala.
2) Bjanko mjenice, sa ovlaštenjima za popunu istih i
platni nalozi pravnog lica EKO TEH d.o.o. Sarajevo
(9 kom), vlastite mjenice, sa ovlaštenjima za popunu
istih vlasnika/sudužnika pravnog lica- Jasminka
Pindžo (1 kom), polica osiguranja nekretnine od
standardnih rizika osiguravajućeg društva vinkulirana
u korist Ministarstva za cijelo vrijeme trajanja otplate
kredita.
Svi instrumenti osiguranja iz ovog člana bit će deponovani
kod Komisionara/Union banke d.d. Sarajevo (u daljem tekstu:
Banka), a kopije istih bit će dostavljene Ministarstvu uz potvrdu
da su originali deponovani kod Banke.
II
Sredstva iz tačke I ovog Rješenja, utvrđena su Odlukom
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za
uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita -trajni
revolving fond ("Službene novine Federacije BiH ", br. 27/14 i
91/14), a realizirati će se putem Union banke d.d. Sarajevo.
III
Banka će na osnovu donesene i objavljene Odluke i
Rješenja izvršiti ugovaranje sa korisnikom sredstava, u roku do
15 dana od dana objave Rješenja, izuzev ukoliko od strane
korisnika sredstava ne budu ispunjeni svi uslovi za potpisivanje
ugovora. Za realizaciju kreditnih sredstava, korisnik kredita je
dužan ispuniti sve uslove koje je Banka navela u dokumentaciji
prilikom obrade kreditnih zahtjeva. Dokumentaciju je potrebno
dostaviti u roku do 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o
kreditu. U protivnom Rješenje se stavlja van snage.
Naknadu za obradu kreditnih zahtjeva, Banka će
obračunavati i naplaćivati od korisnika kredita jednokratno u
Srijeda, 31. 12. 2014.
visini 0,6%. Isplata kredita će se vršiti na način utvrđen aktima
Banke i u skladu sa Ugovorom o kreditu, Programom i ovim
Rješenjem.
IV
U svrhu kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih
sredstava korisnik je dužan provesti odobrenu investiciju u
cijelosti, te između ostalog dostaviti Ministarstvu i Banci
Izvještaj o provođenju odobrene investicije sa prikazom
očekivanih učinaka investicije, i to najkasnije do 6 mjeseci nakon
dodjele sredstava.
V
U slučaju da se iz bilo kojeg razloga ne može postupiti po
Rješenju, Banka će o istom informisati Ministarstvo.
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 07-14-564-9/14
29. decembra/prosinca
Ministar
2014. godine
Erdal Trhulj, s. r.
Mostar
2921
Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/05), tačke 11. stav 12. Programa utroška
sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/14 i 91/14) i
Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju
prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela
sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 105/14),
federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi
RJEŠENJE
O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG
REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D.
SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA
ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA
DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM
DODJELE KREDITA ZA 2014. GODINU PRIVREDNOM
DRUŠTVU PROGRAD D.O.O. ŽEPČE U IZNOSU
OD 300.000,00 KM
I
Ovim Rješenjem, u skladu sa Programom utroška sredstava
trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/14 i 91/14)
utvrđuje se dodjela dijela sredstava privrednom društvu
PROGRAD d.o.o. Žepče, Donja Golubinja bb, Žepče, JIB
4218089970008, iz oblasti gradnje stambenih i nestambenih
zgrada, u iznosu od 300.000,00 KM. Navedena sredstva su
kreditnog karaktera, sa rokom otplate 60 mjeseci, nakon isteka
grace perioda od 12 mjeseci, sa kamatnom stopom od 0,9% na
godišnjem nivou i biće utrošena za nabavku opreme.
Ponuđeni kolateral za obezbjeđenje kreditnih sredstava je:
A)1 Nekretnina upisana u Izvadak iz knjige položenih
ugovora br. 044-0-Nar-14-000 103, broj ZK uloška
161 u K.O. ŽEPČE-GRAD kao:
Srijeda, 31. 12. 2014.
-
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
poslovni prostor zv. "Minimarket" površine 137
m2, koji se nalazi u Žepču, u ul. Ulica Prva broj
17 u prizemlju stambeno poslovne zgrade, SP27 izgrađene na zemljištu označenom sa k.č.
251/1, što odgovara parceli označenoj sa k.č.
1112/2, upisano u P.L. 251 K.O. Žepče-grad.
U B- vlasničkom listu kao vlasnik navedene
nekretnine sa udjelom 1/1, upisano je fizičko lice
Badnjar (Salih) Kasim.
A)2 Nekretnina upisana u Posjedovni list br. 1202, K.O.
Žepče-Van kao:
Parcela broj 889/1 u naravi Obješenik, Njiva,
površine 1023 m2.
Kao vlasnik navedene nekretnine sa udjelom 1/1,
upisano je fizičko lice Badnjar (Salih) Kasim.
A)3 Pokretne stvari: Građevinska mašina za proizvodnju
stolarije, proizvođačke oznake "Window Working
Centre F. 60 R", proizvođač firma MIT s.p.i. Italija.
Procjena nekretnina i pokretnih stvari (mašina)
opisanih pod tačkom A)1, A)2 i A)3 sačinjena je
01.10.2014. godine od strane sudskog vještaka
građevinske struke Daria Đonlića kojom je utvrđena
vrijednost istih na iznos od 625.504,30 KM.
Obzirom da je namjena kredita nabavka pokretnih
stvari, potrebno je da se iste založe kao dodatni
kolateral, bez obzira na ostale vrste kolaterala.
2) Bjanko mjenice, sa ovlaštenjima za popunu istih i
platni nalozi pravnog lica PROGRAD d.o.o. Žepče
(15 kom), vlastite mjenice, sa ovlaštenjima za
popunu istih vlasnika/sudužnika pravnog lica-Kasim
Badnjar (1 kom), polica osiguranja nekretnine od
standardnih
rizika
osiguravajućeg
društva
vinkulirana u korist Ministarstva za cijelo vrijeme
trajanja otplate kredita.
Svi instrumenti osiguranja iz ovog člana bit će deponovani
kod Komisionara/Union banke d.d. Sarajevo (u daljem tekstu:
Banka), a kopije istih bit će dostavljene Ministarstvu uz potvrdu
da su originali deponovani kod Banke.
II
Sredstva iz tačke I ovog Rješenja, utvrđena su Odlukom
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za
uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita - trajni
revolving fond ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/14 i
91/14), a realizirati će se putem Union banke d.d. Sarajevo.
III
Banka će na osnovu donesene i objavljene Odluke i
Rješenja izvršiti ugovaranje sa korisnikom sredstava, u roku do
15 dana od dana objave Rješenja, izuzev ukoliko od strane
korisnika sredstava ne budu ispunjeni svi uslovi za potpisivanje
ugovora. Za realizaciju kreditnih sredstava, korisnik kredita je
dužan ispuniti sve uslove koje je Banka navela u dokumentaciji
prilikom obrade kreditnih zahtjeva. Dokumentaciju je potrebno
dostaviti u roku do 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o
kreditu. U protivnom Rješenje se stavlja van snage.
Naknadu za obradu kreditnih zahtjeva, Banka će
obračunavati i naplaćivati od korisnika kredita jednokratno u
visini 0,6%. Isplata kredita će se vršiti na način utvrđen aktima
Banke i u skladu sa Ugovorom o kreditu, Programom i ovim
Rješenjem.
IV
U svrhu kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih
sredstava korisnik je dužan provesti odobrenu investiciju u
cijelosti, te između ostalog dostaviti Ministarstvu i Banci
Broj 107 - Stranica 43
Izvještaj o provođenju odobrene investicije sa prikazom
očekivanih učinaka investicije, i to najkasnije do 6 mjeseci nakon
dodjele sredstava.
V
U slučaju da se iz bilo kojeg razloga ne može postupiti po
Rješenju, Banka će o istom informisati Ministarstvo.
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 07-14-564-10/14
29. decembra/prosinca
Ministar
2014. godine
Erdal Trhulj, s. r.
Mostar
2922
Na osnovu člana 56. stav 2. Zakona o organizaciji organa
uprave u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", broj 35/05), tačke 11. stav 12. Programa utroška
sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/14 i 91/14) i
Odluke Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju
prethodne saglasnosti na Prijedlog rješenja o dodjeli dijela
sredstava trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", broj 105/14),
federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi
RJEŠENJE
O DODJELI DIJELA SREDSTAVA TRAJNOG
REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D.
SARAJEVO FEDERALNOG MINISTARSTVA
ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA
DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM
DODJELE KREDITA ZA 2014. GODINU PRIVREDNOM
DRUŠTVU PROVEN D.O.O. SARAJEVO U IZNOSU OD
200.000,00 KM
I
Ovim Rješenjem, u skladu sa Programom utroška sredstava
trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za
dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2014.
godinu ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/14 i 91/14)
utvrđuje se dodjela dijela sredstava privrednom društvu
PROVEN d.o.o. Sarajevo, Adema Buće 102, Novi Grad
Sarajevo, JIB 4200540180001, iz oblasti proizvodnja ambalaža
od plastičnih masa, u iznosu od 200.000,00 KM. Navedena
sredstva su kreditnog karaktera, sa rokom otplate 48 mjeseci,
nakon isteka grace perioda od 12 mjeseci, sa kamatnom stopom
od 0,9% na godišnjem nivou i biće utrošena za nabavku opreme.
Ponuđeni kolateral za obezbjeđenje kreditnih sredstava su:
1) Pokretne stvari/mašine i uređaji, procijenjeni od strane
sudskog vještaka mašinske struke Halil Karahmeta od
11.10.2014. godine, kojom je utvrđena vrijednost na
iznos od 611.000,00 KM.
Prilikom upisa zalagane opreme u registar zaloga
kao založni povjerioc će se upisati Federalnog
ministarstva energije, rudarstva i industrije (u daljem
tekstu: Ministarstvo) Obzirom da je namjena kredita
nabavka pokretnih stvari, potrebno je da se iste
založe kao dodatni kolateral, bez obzira na ostale
vrste kolaterala.
Broj 107 - Stranica 44
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
2)
Bjanko mjenice, sa ovlaštenjima za popunu istih i
platni nalozi pravnog lica PROVEN d.o.o. Sarajevo
(12 kom), vlastite mjenice, sa ovlaštenjima za popunu
istih vlasnika/sudužnika pravnog lica - Jasmin Terović
(1 kom), polica osiguranja nekretnine od standardnih
rizika osiguravajućeg društva vinkulirana u korist
Ministarstva za cijelo vrijeme trajanja otplate kredita.
Svi instrumenti osiguranja iz ovog člana bit će deponovani
kod Komisionara/Union banke d.d. Sarajevo (u daljem tekstu:
Banka), a kopije istih bit će dostavljene Ministarstvu uz potvrdu
da su originali deponovani kod Banke.
II
Sredstva iz tačke I ovog Rješenja, utvrđena su Odlukom
Vlade Federacije Bosne i Hercegovine o davanju saglasnosti
Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije za
uspostavu trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo
za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita -trajni
revolving fond ("Službene novine Federacije BiH", br. 27/14 i
91/14), a realizirati će se putem Union banke d.d. Sarajevo.
III
Banka će na osnovu donesene i objavljene Odluke i
Rješenja izvršiti ugovaranje sa korisnikom sredstava, u roku do
15 dana od dana objave Rješenja, izuzev ukoliko od strane
korisnika sredstava ne budu ispunjeni svi uslovi za potpisivanje
ugovora. Za realizaciju kreditnih sredstava, korisnik kredita je
dužan ispuniti sve uslove koje je Banka navela u dokumentaciji
prilikom obrade kreditnih zahtjeva. Dokumentaciju je potrebno
dostaviti u roku do 60 dana od dana potpisivanja Ugovora o
kreditu. U protivnom Rješenje se stavlja van snage.
Naknadu za obradu kreditnih zahtjeva, Banka će
obračunavati i naplaćivati od korisnika kredita jednokratno u
visini 0,6%. Isplata kredita će se vršiti na način utvrđen aktima
Banke i u skladu sa Ugovorom o kreditu, Programom i ovim
Rješenjem.
IV
U svrhu kontrole namjenskog korištenja dodijeljenih sredstava korisnik je dužan provesti odobrenu investiciju u cijelosti,
te između ostalog dostaviti Ministarstvu i Banci Izvještaj o
provođenju odobrene investicije sa prikazom očekivanih učinaka
investicije, i to najkasnije do 6 mjeseci nakon dodjele sredstava.
V
U slučaju da se iz bilo kojeg razloga ne može postupiti po
Rješenju, Banka će o istom informisati Ministarstvo.
VI
Ovo Rješenje stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 07-14-564-11/14
29. decembra/prosinca
Ministar
2014. godine
Erdal Trhulj, s. r.
Sarajevo
2923
Na temelju članka 35. stavak (2) i članka 36. stavak (2)
Zakona o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine
("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14), a u svezi sa
člankom 23. Odluke o kakvoći tekućih naftnih goriva ("Službeni
glasnik BiH", br. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08,
71/09, 58/10 i 73/10), federalni ministar energije, rudarstva i
industrije donosi
Srijeda, 31. 12. 2014.
PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU KAKVOĆE TEKUĆIH NAFTNIH
GORIVA
DIO PRVI - TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom propisuje se program i postupak
utvrđivanja usklađenosti kakvoće tekućih naftnih goriva,
sukladno Zakonu o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 52/14 - u
daljem tekstu: Zakon) i prema zahtjevima Odluke o kakvoći
tekućih naftnih goriva ("Službeni glasnik BiH", br. 27/02, 28/04,
16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 i 73/10 - u daljem
tekstu: Odluka).
Članak 2.
(Definicije pojedinih izraza)
Definicije i skraćenice termina koji se koriste ovim
pravilnikom, su sljedeće:
a) "Dobavljač tekućih goriva" (u daljem tekstu: Dobavljač) je pravna osoba koja tekuća goriva proizvodi,
uvozi i/ili daje u promet i koristi za sagorijevanje radi
proizvodnje toplinske energije;
b) "Energetski subjekt" je pravna osoba sa sjedištem u
Federaciji Bosne i Hercegovine koja je upisana u
sudski registar, i/ili podružnice registrirane sukladno
Zakonu o registriranju poslovnih subjekata u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14),
kojima je Porezna uprava Federacije Bosne i
Hercegovine dodijelila identifikacijski broj, a koji
obavlja jednu ili više energetskih djelatnosti u sektoru
naftnog gospodarstva;
c) "Inspekcijsko tijelo" je pravna osoba koja ocjenjuje
usklađenost kakvoće tekućih naftnih goriva sa
Odlukom i Zakonom, a koja se stavljaju u promet na
tržištu Bosne i Hercegovine;
d) "Naftni derivati" su proizvodi dobijeni rafiniranjem iz
sirove nafte (motorni benzini, benzini za zrakoplove,
dizel-goriva, plinska ulja, ulja za loženje, brodska
goriva, gorivo za mlazne motore, petroleji, bitumeni,
naftni koks i LPG);
e) "Kakvoća naftnih derivata" je kakvoća goriva
određena fizičko-kemijskim osobinama goriva i
graničnim vrijednostima dozvoljenih količina ukupnog sumpora, olova, ukupnih aromata, benzena, polihlorisanih bifenila i najmanje, odnosno najveće vrijednosti drugih karakteristika kakvoće tekućih proizvoda;
f)
"Ministarstvo" je Federalno ministarstvo energije,
rudarstva i industrije;
g) "Monitoring" je praćenje kontrole kakvoće i količina
naftnih derivata;
h) "Kupac" je svaka pravna i svaka fizička osoba poduzetnik registrirana za obavljanje djelatnosti kod
nadležnog organa i koja naftne derivate koristi:
1) za pretvaranje u toplotnu ili
2) za pretvaranje u mehaničku energiju i posjeduje
internu postaju za opskrbu gorivom, ili
3) u tehnološkom procesu proizvodnje.
i)
LPG je tekući naftni plin.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
DIO DRUGI - KONTROLA USKLAĐENOSTI KAKVOĆE
GORIVA
Članak 3.
(Program)
(1) Programom se propisuje obujam monitoringa kakvoće
svih vrsta tekućih goriva i LPG-a za svakog dobavljača/
energetskog subjekta/kupca posebno, kao i dinamika
provođenja istog.
(2) Programom se utvrđuje postupak uzorkovanja tekućih
naftnih goriva.
Članak 4.
(Kontrola usklađenosti kakvoće)
(1) Kontroli usklađenosti kakvoće goriva podliježu sva tekuća
naftna goriva koja se na teritoriju Federacije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije BiH) koriste u motorima sa unutarnjim sagorijevanjem, kao i goriva koja koriste
kupci za namjene utvrđene Zakonom i ovim pravilnikom.
(2) Kontroli kakvoće goriva podliježu i interne postaje za
opskrbu gorivom.
(3) Kontrolu provođenja programa, po dinamici iz članka 9.
stavak (1) ovog pravilnika, obavlja Federalna uprava za
inspekcijske poslove.
Članak 5.
(Broj uzoraka)
(1) Broj uzoraka na sezonu raspoređuje se na dobavljače/
energetske subjekte/kupce srazmjerno njihovom udjelu u
prodaji/potrošnji pojedinačnih tekućih energenata i LPG-a u
prethodnoj godini i u obujmu utvrđenom u Tabeli broja
uzoraka po sezoni.
(2) Broj uzoraka za kontrolu usklađenosti kakvoće utvrđuje se
na temelju prometovanih količina u protekloj godini, koji se
utvrđuje sukladno obujmu monitoringa preciziranim
Odlukom i sukladno stavku (1) ovog članka.
(3) Broj uzoraka za kontrolu usklađenosti kakvoće goriva u
internim postajama utvrđuje se na temelju prometovanih
količina u protekloj godini, i sukladno obujmu monitoringa
preciziranim Odlukom i ovim pravilnikom.
(4) Ukupan broj uzoraka jednog energenta, definiranih
programom, srazmjerno će se rasporediti na akreditirana i
ovlaštena inspekcijska tijela sukladno obujmu akreditacije
ispitnih laboratorija.
(5) Tabela broja uzoraka po sezoni je sastavni dio ovog
pravilnika.
Članak 6.
(Raspored kontrole usklađenosti)
(1) Kontrola usklađenosti kakvoće goriva po zahtjevima ovog
programa se odvija pri uvozu tekućih naftnih goriva,
transportu tekućih naftnih goriva, stavljanju tekućih naftnih
goriva u promet, slučajevima kada se tekuća naftna goriva
koriste za sagorijevanje radi neposredne proizvodnje
toplotne energije, i u slučajevima kada kupci koriste naftne
derivate kako je to propisano Zakonom ili za osobne
potrebe u količini koja prelazi 100 t/godišnje.
(2) Kontrola usklađenosti kakvoće goriva iz stavka 1. ovog
članka vrši se sukladno važećoj zakonskoj regulativi, i u
omjeru:
30% od ukupnog broja uzoraka utvrđenog u Tabeli
uzoraka iz članka 5. stavak (5) ovog Pravilnika na
granici Bosne i Hercegovine prilikom carinjenja za
svakog dobavljača koji se bavi uvozom i/ili tran-sportom tekućih naftnih goriva do terminala/ benzinske
postaje i sukladno zahtjevima ovog programa;
70% od ukupnog broja uzoraka utvrđenog u Tabeli
uzoraka iz članka 5. stavak (5). ovog Pravilnika
sukladno zahtjevima ovog programa."
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
Broj 107 - Stranica 45
Za sve ostale dobavljače/energetske subjekte/kupce tekućih
naftnih goriva primjenjuju se odredbe programa na način
kako je to regulirano ovim pravilnikom.
Članak 7.
(Obveze dobavljača/energetskih subjekata/kupaca)
Za sve vrste tekućih goriva koja se proizvode, uvoze i/ili
stavljaju u promet dobavljači/energetski subjekti/kupci su
dužni osigurati izvođenje postupka utvrđivanja usklađenosti
kakvoće tekućih goriva.
Ukoliko se dobavljač/energetski subjekt/kupac, vlasnik
interne postaje za opskrbu gorivom, koji naftne derivate i
LPG koristi za osobne potrebe u količini koja prelazi razinu
od 100 tona/godišnje, ne nalaze na popisu datom u Tabeli
broja uzoraka na sezonu dužan je, po nalogu nadležnog
inspektora Federalne uprave za inspekcijske poslove-Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski inspektorat
(Tehnička inspekcija), osigurati inspekcijskom tijelu
izvođenje postupka utvrđivanja usklađenosti kakvoće
tekućih goriva.
Ukoliko subjekti iz stavka (2) ovog članka ne postupe na
način propisan stavkom (2) ovog članka podliježu
kaznenim odredbama članka 49. stavak (1) točka f) Zakona.
Dobavljači koji gorivo nabavljaju iz Rafinerije nafte
Bosanski Brod sukladno Odluci o kakvoći tekućih naftnih
goriva i isti prometuju na teritoriju Federacije BiH, dužni su
Ministarstvu dostavljati podatke o prometovanim količinama po vrsti i energentu, u roku od 15 dana po isteku svakog
mjeseca.
U slučajevima kada dobavljač odbije da obezbijedi
izvođenje postupka iz članka 8 stavak (1) ovog pravilnika i
stavka (1) ovog članka, ili se utvrdi odstupanje od propisane
kakvoće, nadležni inspektor Federalne uprave za inspekcijske poslove dužan je podnijeti prijavu za pokretanje
prekršajnog postupka.
Članak 8.
(Inspekcijsko tijelo)
Monitoring kontrole usklađenosti kakvoće goriva provodi
inspekcijsko tijelo koje koristi usluge akreditirane
laboratorije, koja ima sjedište na teritoriju Federacije BiH.
Dokaze o ispunjenosti uvjeta za ocjenjivanje usklađenosti
kakvoće tekućih naftnih goriva Inspekcijska tijela su dužna
dostaviti Ministarstvu.
Dokazi iz stavka (2) ovog članka obvezno sadrže: Rješenje
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o
imenovanju inspekcijskog tijela za ocjenjivanje usklađenosti kakvoće tekućih naftnih goriva, Potvrda o akreditiranju za inspekcijsko tijelo izdata od Instituta za akreditiranje BiH i Potvrda o akreditiranju za ispitnu laboratoriju,
koja ima sjedište na teritoriju Federacije BiH, izdata od
Instituta za akreditiranje BiH, sa obujmom područja
akreditiranja.
Članak 9.
(Dinamika provođenja monitoringa)
Dinamiku provođenja monitoringa definiranu po
dobavljaču/energetskom subjektu/kupcu, energentu, broju
uzoraka i inspekcijskom tijelu utvrđuje Ministarstvo
najmanje jednom mjesečno i dostavlja Federalnoj upravi za
inspekcijske poslove - Federalni rudarsko, termo i elektroenergetski inspektorat (Tehnička inspekcija).
Na temelju dinamike provođenja monitoringa, Federalna
uprava za inspekcijske poslove dostavlja inspekcijskim
tijelima naredbu za uzimanje uzoraka.
Ukupan broj uzoraka jednog energenta, definiranih
programom, srazmjerno će se rasporediti na akreditirana i
Broj 107 - Stranica 46
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
ovlaštena inspekcijska tijela sukladno obujmu akreditiranja
ispitnih laboratorija.
Članak 10.
(Troškovi izvođenja postupka)
Troškove izvođenja monitoringa snosi dobavljač/energetski
subjekt/kupac o čemu sklapa ugovor sa nadležnim inspekcijskim tijelom ili istom izdaje drugi odgovarajući akt,
uvažavajući odredbe članka 9. stavak (1) ovog pravilnika.
Dobavljači/energetski subjekti/kupaci, kao i dobavljači iz
člana 6. stavak (3) ovog pravilnika, nemaju mogućnost
izbora inspekcijskog tijela i dužni su dozvoliti uzorkovanje
propisano člankom 9. stavak (1) ovog pravilnika.
Članak 11.
(Uvjerenje o usklađenosti)
Nakon provedene laboratorijske analize uzorka tekućih
goriva, inspekcijsko tijelo izdaje dobavljaču Uvjerenje o
usklađenosti kakvoće tekućih naftnih goriva.
Uvjerenje iz stavka 1. ovog članka izdaje se najkasnije 10
dana od dana uzorkovanja.
Članak 12.
(Izvješće o izvršenoj kontroli)
Izvješće o provedbi dinamike provođenja monitoringa za
prethodni mjesec, u kome se navodi ime dobavljača,
mjesto-lokacija, datum uzorkovanja, energent i rezultat
utvrđivanja usklađenosti kakvoće tekućih goriva, inspekcijska tijela dostavljaju Ministarstvu i Federalnoj upravi za
inspekcijske poslove najkasnije do 7. u tekućem mjesecu.
Prilikom obavljanja poslova kontrole kakvoće goriva
inspekcijska tijela su dužna, Ministarstvu i Federalnoj
upravi za inspekcijske poslove, dostavljati informacije, sve
podatke uključujući i dokumentaciju o činjeničnom stanju
na terenu koje su u suprotnosti sa Zakonom i ovim
pravilnikom.
U slučaju da inspekcijsko tijelo utvrdi neusklađenost goriva
sa zahtjevima propisanim Zakonom i Odlukom, dužno je
odmah o tome obavijestiti Ministarstvo i Federalnu upravu
za inspekcijske poslove - Federalni rudarsko, termo i
elektro-energetski inspektorat (Tehnička inspekcija), radi
nadležnog postupanja.
U slučajevima iz stavka (3) ovog članka, Federalna uprava
za inspekcijske poslove - Federalni rudarsko, termo i
elektro-energetski inspektorat (Tehnička inspekcija) dužna
je o tome obavijestiti i Federalni tržišni inspektorat
(Inspektorat tržno-turističke inspekcije), radi nadležnog
postupanja i primjene matrijalnog prava na temelju Zakona
o unutarnjoj trgovini ("Službene novine Federacije BiH",
broj 40/10).
O poduzetim radnjama, po pitanjima iz st. (2), (3) i (4) ovog
članka, Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski
inspektorat (Tehnička inspekcija) i Federalni tržni
inspektorat (Inspektorat tržno-turističke inspekcije), dužni
su odmah obavijestiti Ministarstvo.
Članak 13.
(Kakvoća utvrđena standardima)
Naftni derivati koji se uvoze i/ili stavljaju u promet na
teritoriju Federacije BiH moraju zadovoljavati kakvoću
utvrđenu standardima:
a) bezolovni motorni benzini - BAS EN 228:2008,
b) dizel-goriva - BAS EN 590:2008,
c) lož-ulje ekstra lako "LUEL" - BAS 1002:2004,
d) lož-ulje lako specijalno "LS", srednje "S" i teško "T"
moraju zadovoljavati fizičko kemijske karakteristike
definirane važećim standardima i Odlukom,
e) LPG za upotrebu u automobilima BAS EN 589:2011 i
f)
Srijeda, 31. 12. 2014.
LPG za upotrebu u industriji i domaćinstvima JUS
B.H2.134:1962 - do donošenja BAS standarda.
(2) Naftni derivati koji se prodaju na tržištu mogu sadržavati
biogoriva sukladno propisima o kakvoći biogoriva, kakvoći
naftnih goriva i drugim propisima koji su na snazi u
Federaciji BiH.
(3) Energetski subjekti koji uvoze i/ili stavljaju u promet naftne
derivate iz st. (1) i (2) ovog članka dužni su, uz navedeno
gorivo, priložiti dokumente definirane Odlukom.
(4) Energetskim subjektima koji uvoze i/ili stavljaju u promet
naftne derivate iz st. (1) i (2) ovog članra nije dozvoljeno
korištenje sredstava za poboljšanje parametara goriva
izravnim dodavanjem gorivu.
(5) Ukoliko energetski subjekti postupaju suprotno odredbama
propisanim stavkom (4) ovog članka, isti podliježu
kaznenim odredbama članka 49. stavak (1) točka c) Zakona.
Članak 14.
(Označavanje crpnih automata)
(1) Svaki crpni automat koji se koristi za utakanje goriva u
vozilo mora imati jasno istaknutu oznaku, i to za:
a) bezolovni motorni benzini:
oznaku: PREMIUM bezolovni benzin 95, BAS
EN 228-BMB 95,
oznaku: SUPER PLUS bezolovoni benzin, BAS
EN 228-BMB 98.
b) dizel-goriva:
oznaku: DIZEL BAS EN 590, uz obilježavanje
dodatne oznake u ovisnosti od razine sadržaja
sumpora u dizel-gorivu koji se prodaje, kako
slijedi:
1) za obilježavanje crpnih automata na
kojima se prodaje dizel gorivo sa
sadržajem sumpora od 50 ppm potrebno je
oznaku DIZEL BAS EN 590 dopuniti sa
dodatnom oznakom (50 ppm), tako da
oznaka navedenog crnog automata glasi:
DIZEL BAS EN 590 (50 ppm),
2) za obilježavanje crpnih automata na
kojima se prodaje dizel gorivo sa sadržajem sumpora od 10 ppm potrebno je
oznaku DIZEL BAS EN 590 dopuniti sa
dodatnom oznakom (10 ppm), tako da
oznaka navedenog crpnog automata glasi:
DIZEL BAS EN 590 (10 ppm).
(2) Minimalne Dimenzije slova oznaka iz stavka (1) ovog
članka treba da budu minimalno petnaest milimetara.
Članak 15.
(Utvrđivanje usklađenosti)
(1) Utvrđivanje usklađenosti kakvoće goriva po zahtjevima
ovog Programa će se raditi do 30.04.2015. g. (zimsko
razdoblje).
(2) Po isteku ovog programa Ministarstvo će donijeti program
za ljetno razdoblje.
Članak 16.
(Sastavni dio pravilnika)
Tabela broja uzoraka za zimski period je sastavni dio ovog
pravilnika.
Članak 17.
(Kakvoća LPG-a)
(1) LPG koji se uvozi i/ili stavlja u promet na teritoriju
Federacije BiH mora zadovoljavati kakvoću utvrđenu
standardom iz članka 13. toč. e) i f) ovog pravilnika.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Članak 18.
(Broj uzoraka LPG)
(1) Broj uzoraka LPG na sezonu raspoređuje se na
dobavljače/energetske subjekte/kupce srazmjerno njihovom
udjelu u prodaji/potrošnji LPG u prethodnoj godini.
(2) Nakon utvrđivanja prometovanih količina, iz stavka (1)
ovog članka, Tabela broja uzoraka za LPG biti će sačinjena
kao sastavni dio tabele iz člania 16. ovog pravilnika.
(3) Energetski subjekti koji vrše prodaju LPG (benzinske
crpke) dužni su dostaviti podatke o prometovanim
količinama LPG u prethodnoj godini, kao i podatke o
dobavljaču od kojih je izvršena nabavka LPG.
(4) Podatke iz stavka (3) ovog članka potrebno je dostaviti
Ministarstvu do 15. siječnja tekuće godine za prethodnu
godinu.
DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
(Prestanak primjene)
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena
Pravilnika o utvrđivanju kakvoće tekućih naftnih goriva
("Službene novine Federacije BiH", br. 29/04, 58/04, 28/05,
59/05, 25/06, 65/06, 32/07, 73/07, 27/08, 69/08, 34/09, 71/09,
28/10, 68/10, 31/11, 76/11, 48/12, 94/12, 39/13, 82/13 i 36/14).
Članak 20.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objave u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-3020/14
Ministar
19. prosinca 2014. godine
Erdal Trhulj, v. r.
Mostar
На основу члана 35. став (2) и члана 36. став (2) Закона
о нафтним дериватима у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", број 52/14), а у вези са
чланом 23. Одлуке о квалитету течних нафтних горива
("Службени гласник БиХ", бр. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06,
22/07, 101/08, 71/09, 58/10 и 73/10), федерални министар
енергије, рударства и индустрије доноси
ПРАВИЛНИК
О УТВРЂИВАЊУ КВАЛИТЕТА ТЕЧНИХ НАФТНИХ
ГОРИВА
ДИО ПРВИ - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
(Предмет)
Овим правилником прописује се програм и поступак
утврђивања усклађености квалитета течних нафтних горива,
у складу са Законом о нафтним дериватима у Федерацији
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
број 52/14 - у даљем тексту: Закон) и према захтјевима
Одлуке о квалитету течних нафтних горива ("Службени
гласник БиХ", бр. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08,
71/09, 58/10 и 73/10 - у даљем тексту: Одлука)
Члан 2.
(Дефиниције појединих израза)
Дефиниције и скраћенице термина који се користе овим
правилником, су сљедеће:
a) "Добављач течних горива" (у даљем тексту: Добављач) је правно лице које течна горива производи,
увози и/или даје у промет и користи за сагоријевање ради производње топлинске енергије;
b) "Енергетски субјект" је правно лице са сједиштем
у Федерацији Босне и Херцеговине које је уписано
Broj 107 - Stranica 47
у судски регистар, и/или подружнице регистроване у складу са Законом о регистрацији пословних субјеката у Федерацији Босне и Херцеговине
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 27/05,
68/05, 43/09 и 63/14), којима је Порезна управа
Федерације Босне и Херцеговине додијелила
идентификациони број, а који обавља једну или
више енергетских дјелатности у сектору нафтне
привреде;
c) "Инспекцијско тијело" је правно лице које
оцјењује усклађеност квалитета течних нафтних
горива са Одлуком и Законом, а која се стављају у
промет на тржишту Босне и Херцеговине;
d) "Нафтни деривати" су производи добијени
рафинацијом из сирове нафте (моторни бензини,
бензини за зракоплове, дизел-горива, гасна уља,
уља за ложење, бродска горива, гориво за млазне
моторе, петролеји, битумени, нафтни кокс и ЛПГ);
e) "Квалитет нафтних деривата" је квалитет горива
одређен физичко-хемијским особинама горива и
граничним вриједностима дозвољених количина
укупног сумпора, олова, укупних аромата,
бензена, полихлорисаних бифенила и најмање,
односно највеће вриједности других карактеристика квалитета течних производа;
f)
"Министарство" је Федерално министарство
енергије, рударства и индустрије;
g) "Мониторинг" је праћење контроле квалитета и
количина нафтних деривата;
h) "Купац" је свако правно и свако физичко лице подузетник регистровано за обављање дјелатности
код надлежног органа и који нафтне деривате
користи:
1) за претварање у топлотну или
2) за претварање у механичку енергију и
посједује интерну станицу за снабдијевање
горивом, или
3) у технолошком процесу производње.
i)
ЛПГ је течни нафтни гас.
ДИО ДРУГИ - КОНТРОЛА УСКЛАЂЕНОСТИ
КВАЛИТЕТЕ ГОРИВА
Члан 3.
(Програм)
(1) Програмом се прописује обим мониторинга квалитета
свих врста течних горива и ЛПГ-а за сваког
добављача/енергетског субјекта/купца посебно, као и
динамика провођења истог.
(2) Програмом се утврђује поступак узорковања течних
нафтних горива.
Члан 4.
(Контрола усклађености квалитета)
(1) Контроли усклађености квалитета горива подлијежу
сва течна нафтна горива која се на територији
Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту:
Федерације БиХ) користе у моторима са унутрашњим
сагоријевањем, као и горива која користе купци за
намјене утврђене Законом и овим правилником.
(2) Контроли квалитета горива подлијежу и интерне
станице за снабдијевање горивом.
(3) Контролу провођења програма, по динамици из члана
9. став (1) овог правилника, обавља Федерална управа
за инспекцијске послове.
Broj 107 - Stranica 48
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Члан 5.
(Број узорака)
Број узорака на сезону распоређује се на добављаче/
енергетске субјекте/купце сразмјерно њиховом удјелу у
продаји/потрошњи појединачних течних енергената и
ЛПГ-а у претходној години и у обиму утврђеном у
Табели броја узорака по сезони.
Број узорака за контролу усклађености квалитета
утврђује се на основу прометованих количина у
протеклој години, који се утврђује у складу са обимом
мониторинга прецизираним Одлуком и у складу са
ставом (1) овог члана.
Број узорака за контролу усклађености квалитета
горива у интерним станицама утврђује се на основу
прометованих количина у протеклој години, и у складу
са обимом мониторинга прецизираним Одлуком и овим
правилником.
Укупан број узорака једног енергента, дефинисаних
програмом, пропорционално ће се распоредити на
акредитована и овлаштена инспекцијска тијела у складу
са обимом акредитације испитних лабораторија.
Табела броја узорака по сезони је саставни дио овог
правилника.
Члан 6.
(Распоред контроле усклађености)
Контрола усклађености квалитета горива по захтјевима
овог програма се одвија при увозу течних нафтних
горива, транспорту течних нафтних горива, стављању
течних нафтних горива у промет, случајевима када се
течна нафтна горива користе за сагоријевање ради
непосредне производње топлотне енергије, и у
случајевима када купци користе нафтне деривате како
је то прописано Законом или за властите потребе у
количини која прелази 100 т/годишње.
Контрола усклађености квалитета горива из става 1.
овог члана врши се у складу са важећом законском
регулативом, и у омјеру:
30% од укупног броја узорака утврђеног у Табели
узорака из члана 5. став (5) овог Правилника на
граници Босне и Херцеговине приликом
царињења за сваког добављача који се бави
увозом и/или транспортом течних нафтних горива
до терминала/бензинске станице и у складу са
захтјевима овог програма;
70% од укупног броја узорака утврђеног у Табели
узорака из члана 5. став (5). овог Правилника у
складу са захтјевима овог програма."
За све остале добављаче/енергетске субјекте/купце
течних нафтних горива примјењују се одредбе
програма на начин како је то регулисано овим
правилником.
Члан 7.
(Обавезе добављача/енергетских субјеката/купаца)
За све врсте течних горива која се производе, увозе
и/или стављају у промет добављачи/енергетски субјекти/купци су дужни обезбиједити извођење поступка
утврђивања усклађености квалитета течних горива.
Уколико се добављач/енергетски субјект/купац,
власник интерне станице за снабдијевање горивом, који
нафтне деривате и ЛПГ користи за властите потребе у
количини која прелази ниво од 100 тона/годишње, не
налазе на попису датом у Табели броја узорака на
сезону дужан је, по налогу надлежног инспектора
Федералне управе за инспекцијске послове-Федерални
рударско, термо и електро-енергетски инспекторат
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
Srijeda, 31. 12. 2014.
(Техничка инспекција), обезбиједити инспекцијском
тијелу извођење поступка утврђивања усклађености
квалитета течних горива.
Уколико субјекти из става (2) овог члана не поступе на
начин прописан ставом (2) овог члана подлијежу
казненим одредбама члана 49. став (1) тачка ф) Закона.
Добављачи који гориво набављају из Рафинерије нафте
Босански Брод у складу са Одлуком о квалитету течних
нафтних горива и исти прометују на територији
Федерације БиХ, дужни су Министарству достављати
податке о прометованим количинама по врсти и
енергенту, у року од 15 дана по истеку сваког мјесеца.
У случајевима када добављач одбије да обезбиједи
извођење поступка из члана 8 став (1) овог правилника
и става (1) овог члана, или се утврди одступање од
прописаног квалитета, надлежни инспектор Федералне
управе за инспекцијске послове дужан је поднијети
пријаву за покретање прекршајног поступка.
Члан 8.
(Инспекцијско тијело)
Мониторинг контроле усклађености квалитета горива
проводи инспекцијско тијело које користи услуге
акредитоване лабораторије, која има сједиште на
територији Федерације БиХ.
Доказе о испуњености услова за оцјењивање усклађености квалитета течних нафтних горива Инспекцијска
тијела су дужна доставити Министарству.
Докази из става (2) овог члана обавезно садрже:
Рјешење Министарства вањске трговине и економских
односа о именовању инспекцијског тијела за оцјењивање усклађености квалитета течних нафтних горива,
Потврда о акредитацији за инспекцијско тијело издата
од Института за акредитацију БиХ и Потврда о акредитацији за испитну лабораторију, која има сједиште на
територији Федерације БиХ, издата од Института за
акредитацију БиХ, са обимом подручја акредитације.
Члан 9.
(Динамика провођења мониторинга)
Динамику провођења мониторинга дефинисану по
добављачу/енергетском субјекту/купцу, енергенту,
броју узорака и инспекцијском тијелу утврђује
Министарство најмање једном мјесечно и доставља
Федералној управи за инспекцијске послове –
Федерални рударско, термо и електро-енергетски
инспекторат (Техничка инспекција).
На основу динамике провођења мониторинга
Федерална управа за инспекцијске послове доставља
инспекцијским тијелима наредбу за узимање узорака.
Укупан број узорака једног енергента, дефинисаних
програмом, пропорционално ће се распоредити на
акредитована и овлаштена инспекцијска тијела у складу
са обимом акредитације испитних лабораторија.
Члан 10.
(Трошкови извођења поступка)
Трошкове извођења мониторинга сноси добављач/
енергетски субјект/купац о чему склапа уговор са
надлежним инспекцијским тијелом или истом издаје
други одговарајући акт, уважавајући одредбе члана 9.
става (1) овог правилника.
Добављачи/енергетски
субјекти/купаци,
као
и
добављачи из члана 6. став (3) овог правилника, немају
могућност избора инспекцијског тијела и дужни су
дозволити узорковање прописано чланом 9. став (1)
овог правилника.
Srijeda, 31. 12. 2014.
(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Члан 11.
(Увјерење о усклађености)
Након проведене лабораторијске анализе узорка течних
горива, инспекцијско тијело издаје добављачу Увјерење
о усклађености квалитета течних нафтних горива.
Увјерење из става 1. овог члана издаје се најкасније 10
дана од дана узорковања.
Члан 12.
(Извјештај о извршеној контроли)
Извјештај о проведби динамике провођења мониторинга за претходни мјесец, у коме се наводи име
добављача, мјесто-локација, датум узорковања,
енергент и резултат утврђивања усклађености квалитета течних горива, инспекцијска тијела достављају
Министарству и Федералној управи за инспекцијске
послове најкасније до 7. у текућем мјесецу.
Приликом обављања послова контроле квалитета
горива инспекцијска тијела су дужна, Министарству и
Федералној управи за инспекцијске послове,
достављати информације, све податке укључујући и
документацију о чињеничном стању на терену које су у
супротности са Законом и овим правилником.
У случају да инспекцијско тијело утврди неусклађеност
горива са захтјевима прописаним Законом и Одлуком,
дужно је одмах о томе обавијестити Министарство и
Федералну управу за инспекцијске послове –
Федерални рударско, термо и електро-енергетски
инспекторат (Техничка инспекција), ради надлежног
поступања.
У случајевима из става (3) овог члана, Федерална
управа за инспекцијске послове - Федерални рударско,
термо и електро-енергетски инспекторат (Техничка
инспекција) дужна је о томе обавијестити и Федерални
тржишни инспекторат (Инспекторат тржишнотуристичке инспекције), ради надлежног поступања и
примјене матријалног права по основу Закона о
унутрашњој трговини ("Службене новине Федерације
БиХ", број 40/10).
О подузетим радњама, по питањима из ст. (2), (3) и (4)
овог члана, Федерални рударско, термо и електроенергетски инспекторат (Техничка инспекција) и
Федерални тржишни инспекторат (Инспекторат
тржишно-туристичке инспекције), дужни су одмах
обавијестити Министарство.
Члан 13.
(Квалитет утврђен стандардима)
Нафтни деривати који се увозе и/или стављају у промет
на територији Федерације БиХ морају задовољавати
квалитет утврђен стандардима:
а) безоловни моторни бензини - БАС ЕН 228:2008,
б) дизел-горива - БАС ЕН 590:2008,
ц) лож-уље екстра лако "ЛУЕЛ" - БАС 1002:2004,
д) лож-уље лако специјално "ЛС", средње "С" и
тешко "Т" морају задовољавати физичко хемијске
карактеристике дефиниране важећим стандардима
и Одлуком,
е) ЛПГ за употребу у аутомобилима БАС ЕН
589:2011 и
ф) ЛПГ за употребу у индустрији и домаћинствима
ЈУС Б.Х2.134:1962 - до доношења БАС стандарда.
Нафтни деривати који се продају на тржишту могу
садржавати биогорива у складу са прописима о
квалитету биогорива, квалитету нафтних горива и
другим прописима који су на снази у Федерацији БиХ.
(3)
Broj 107 - Stranica 49
Енергетски субјекти који увозе и/или стављају у промет
нафтне деривате из ст. (1) и (2) овог члана дужни су, уз
наведено гориво, приложити документе дефинисане
Одлуком.
(4) Енергетским субјектима који увозе и/или стављају у
промет нафтне деривате из ст. (1) и (2) овог члана није
дозвољено кориштење средстава за побољшање
параметара горива директним додавањем гориву.
(5) Уколико енергетски субјекти поступају супротно
одредбама прописаним ставом (4) овог члана, исти
подлијежу казненим одредбама члана 49. став (1) тачка
ц) Закона.
Члан 14.
(Означавање пумпних аутомата)
(1) Сваки пумпни аутомат који се користи за утакање
горива у возило мора имати јасно истакнуту ознаку, и
то за:
а) безоловни моторни бензини:
ознаку: ПРЕМИУМ безоловни бензин 95,
БАС ЕН 228-БМБ 95,
ознаку: СУПЕР ПЛУС безоловони бензин,
БАС ЕН 228-БМБ 98.
б) дизел-горива:
ознаку: ДИЗЕЛ БАС ЕН 590, уз
обиљежавање додатне ознаке у овисности од
границе садржаја сумпора у дизел-гориву
који се продаје, како слиједи:
1) за обиљежавање пумпних аутомата на
којима се продаје дизел гориво са
садржајем сумпора од 50 ппм потребно
је ознаку ДИЗЕЛ БАС ЕН 590 допунити
са додатном ознаком (50 ппм), тако да
ознака наведеног пумпног аутомата
гласи:
ДИЗЕЛ БАС ЕН 590 (50 ппм),
2) за обиљежавање пумпних аутомата на
којима се продаје дизел гориво са
садржајем сумпора од 10 ппм потребно је ознаку ДИЗЕЛ БАС ЕН 590
допунити са додатном ознаком (10
ппм), тако да ознака наведеног
пумпног аутомата гласи:
ДИЗЕЛ БАС ЕН 590 (10 ппм).
(2) Минималне димензије слова ознака из става (1) овог
члана треба да буду минимално петнаест милиметара.
Члан 15.
(Утврђивање усклађености)
(1) Утврђивање усклађености квалитета горива по
захтјевима овог Програма ће се радити до 30.04.2015. г.
(зимски период).
(2) По истеку овог програма Министарство ће донијети
програм за љетни период.
Члан 16.
(Саставни дио правилника)
Табела броја узорака за зимски период је саставни дио
овог правилника.
Члан 17.
(Квалитет ЛПГ-а)
(1) ЛПГ који се увози и/или ставља у промет на територији
Федерације БиХ мора задовољавати квалитет утврђен
стандардом из члана 13. тач. е) и ф) овог правилника.
Broj 107 - Stranica 50
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Члан 18.
(Број узорака ЛПГ)
(1) Број узорака ЛПГ на сезону распоређује се на
добављаче/енергетске субјекте/купце сразмјерно њиховом удјелу у продаји/потрошњи ЛПГ у претходној
години.
(2) Након утврђивања прометованих количина, из става (1)
овог члана, Табела броја узорака за ЛПГ бит ће
сачињена као саставни дио табеле из члана 16. овог
правилника.
(3) Енергетски субјекти који врше продају ЛПГ (бензинске
пумпе) дужни су доставити податке о прометованим
количинама ЛПГ у претходној години, као и податке о
добављачу од којих је извршена набавка ЛПГ.
(4) Податке из става (3) овог члана потребно је доставити
Министарству до 15. јануара текуће године за
претходну годину.
ДИО ТРЕЋИ - ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 19.
(Престанак примјене)
Ступањем на снагу овог правилника престаје примјена
Правилника о утврђивању квалитета течних нафтних горива
("Службене новине Федерације БиХ", бр. 29/04, 58/04, 28/05,
59/05, 25/06, 65/06, 32/07, 73/07, 27/08, 69/08, 34/09, 71/09,
28/10, 68/10, 31/11, 76/11, 48/12, 94/12, 39/13, 82/13 и 36/14).
Члан 20.
(Ступање на снагу)
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 05-02-3020/14
Министар
19. децембра 2014. године
Мостар
Ердал Трхуљ, с. р.
Na osnovu člana 35. stav (2) i člana 36. stav (2) Zakona o
naftnim derivatima u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene
novine Federacije BiH", broj 52/14), a u vezi sa članom 23.
Odluke o kvalitetu tečnih naftnih goriva ("Službeni glasnik BiH",
br. 27/02, 28/04, 16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 i
73/10), federalni ministar energije, rudarstva i industrije donosi
PRAVILNIK
O UTVRĐIVANJU KVALITETA TEČNIH NAFTNIH
GORIVA
DIO PRVI - OSNOVNE ODREDBE
Član 1.
(Predmet)
Ovim pravilnikom propisuje se program i postupak
utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva, u skladu
sa Zakonom o naftnim derivatima u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj: 52/14 – u
daljem tekstu: Zakon) i prema zahtjevima Odluke o kvalitetu
tečnih naftnih goriva ("Službeni glasnik BiH", br. 27/02, 28/04,
16/05, 14/06, 22/07, 101/08, 71/09, 58/10 i 73/10 - u daljem
tekstu: Odluka).
Član 2.
(Definicije pojedinih izraza)
Definicije i skraćenice termina koji se koriste ovim
pravilnikom, su sljedeće:
a) "Dobavljač tečnih goriva" (u daljem tekstu:
Dobavljač) je pravno lice koje tečna goriva proizvodi,
uvozi i/ili daje u promet i koristi za sagorijevanje radi
proizvodnje toplinske energije;
b)
Srijeda, 31. 12. 2014.
"Energetski subjekt" je pravno lice sa sjedištem u
Federaciji Bosne i Hercegovine koje je upisano u
sudski registar, i/ili podružnice registrovane u skladu
sa Zakonom o registraciji poslovnih subjekata u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine
Federacije BiH", br. 27/05, 68/05, 43/09 i 63/14),
kojima je Porezna uprava Federacije Bosne i
Hercegovine dodijelila identifikacioni broj, a koji
obavlja jednu ili više energetskih djelatnosti u sektoru
naftne privrede;
c) "Inspekcijsko tijelo" je pravno lice koje ocjenjuje
usklađenost kvaliteta tečnih naftnih goriva sa
Odlukom i Zakonom, a koja se stavljaju u promet na
tržištu Bosne i Hercegovine;
d) "Naftni derivati" su proizvodi dobijeni rafinacijom iz
sirove nafte (motorni benzini, benzini za zrakoplove,
dizel-goriva, gasna ulja, ulja za loženje, brodska
goriva, gorivo za mlazne motore, petroleji, bitumeni,
naftni koks i LPG);
e) "Kvalitet naftnih derivata" je kvalitet goriva određen
fizičko-hemijskim osobinama goriva i graničnim
vrijednostima dozvoljenih količina ukupnog sumpora,
olova, ukupnih aromata, benzena, polihlorisanih
bifenila i najmanje, odnosno najveće vrijednosti
drugih karakteristika kvaliteta tečnih proizvoda;
f)
"Ministarstvo" je Federalno ministarstvo energije,
rudarstva i industrije;
g) "Monitoring" je praćenje kontrole kvaliteta i količina
naftnih derivata;
h) "Kupac" je svako pravno i svako fizičko lice poduzetnik registrovano za obavljanje djelatnosti kod
nadležnog organa i koji naftne derivate koristi:
1) za pretvaranje u toplotnu ili
2) za pretvaranje u mehaničku energiju i posjeduje
internu stanicu za snabdijevanje gorivom, ili
3) u tehnološkom procesu proizvodnje.
i)
LPG je tečni naftni gas.
DIO DRUGI - KONTROLA USKLAĐENOSTI
KVALITETE GORIVA
Član 3.
(Program)
(1) Programom se propisuje obim monitoringa kvaliteta svih
vrsta tečnih goriva i LPG-a za svakog dobavljača/
energetskog subjekta/kupca posebno, kao i dinamika
provođenja istog.
(2) Programom se utvrđuje postupak uzorkovanja tečnih
naftnih goriva.
Član 4.
(Kontrola usklađenosti kvaliteta)
(1) Kontroli usklađenosti kvaliteta goriva podliježu sva tečna
naftna goriva koja se na teritoriji Federacije Bosne i
Hercegovine (u daljem tekstu: Federacije BiH) koriste u
motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem, kao i goriva koja
koriste kupci za namjene utvrđene Zakonom i ovim
pravilnikom.
(2) Kontroli kvaliteta goriva podliježu i interne stanice za
snabdijevanje gorivom.
(3) Kontrolu provođenja programa, po dinamici iz člana 9. stav
(1) ovog pravilnika, obavlja Federalna uprava za
inspekcijske poslove.
Član 5.
(Broj uzoraka)
(1) Broj uzoraka na sezonu raspoređuje se na dobavljače/
energetske subjekte/kupce srazmjerno njihovom udjelu u
prodaji/potrošnji pojedinačnih tečnih energenata i LPG-a u
Srijeda, 31. 12. 2014.
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
prethodnoj godini i u obimu utvrđenom u Tabeli broja
uzoraka po sezoni.
Broj uzoraka za kontrolu usklađenosti kvaliteta utvrđuje se
na osnovu prometovanih količina u protekloj godini, koji se
utvrđuje u skladu sa obimom monitoringa preciziranim
Odlukom i u skladu sa stavom (1) ovog člana.
Broj uzoraka za kontrolu usklađenosti kvaliteta goriva u
internim stanicama utvrđuje se na osnovu prometovanih
količina u protekloj godini, i u skladu sa obimom
monitoringa preciziranim Odlukom i ovim pravilnikom.
Ukupan broj uzoraka jednog energenta, definisanih programom, proporcionalno će se rasporediti na akreditovana i
ovlaštena inspekcijska tijela u skladu sa obimom
akreditacije ispitnih laboratorija.
Tabela broja uzoraka po sezoni je sastavni dio ovog
pravilnika.
Član 6.
(Raspored kontrole usklađenosti)
Kontrola usklađenosti kvaliteta goriva po zahtjevima ovog
programa se odvija pri uvozu tečnih naftnih goriva,
transportu tečnih naftnih goriva, stavljanju tečnih naftnih
goriva u promet, slučajevima kada se tečna naftna goriva
koriste za sagorijevanje radi neposredne proizvodnje
toplotne energije, i u slučajevima kada kupci koriste naftne
derivate kako je to propisano Zakonom ili za vlastite
potrebe u količini koja prelazi 100 t/godišnje.
Kontrola usklađenosti kvaliteta goriva iz stava 1. ovog
člana vrši se u skladu sa važećom zakonskom regulativom, i
u omjeru:
30% od ukupnog broja uzoraka utvrđenog u Tabeli
uzoraka iz člana 5. stav (5) ovog Pravilnika na granici
Bosne i Hercegovine prilikom carinjenja za svakog
dobavljača koji se bavi uvozom i/ili transportom
tečnih naftnih goriva do terminala/benzinske stanice i
u skladu sa zahtjevima ovog programa;
70% od ukupnog broja uzoraka utvrđenog u Tabeli
uzoraka iz člana 5. stav (5). ovog Pravilnika u skladu
sa zahtjevima ovog programa."
Za sve ostale dobavljače/energetske subjekte/kupce tečnih
naftnih goriva primjenjuju se odredbe programa na način
kako je to regulisano ovim pravilnikom.
Član 7.
(Obaveze dobavljača/energetskih subjekata/kupaca)
Za sve vrste tečnih goriva koja se proizvode, uvoze i/ili
stavljaju u promet dobavljači/energetski subjekti/kupci su
dužni obezbijediti izvođenje postupka utvrđivanja
usklađenosti kvaliteta tečnih goriva.
Ukoliko se dobavljač/energetski subjekt/kupac, vlasnik
interne stanice za snabdijevanje gorivom, koji naftne
derivate i LPG koristi za vlastite potrebe u količini koja
prelazi nivo od 100 tona/godišnje, ne nalaze na popisu
datom u Tabeli broja uzoraka na sezonu dužan je, po nalogu
nadležnog inspektora Federalne uprave za inspekcijske
poslove-Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski
inspektorat
(Tehnička
inspekcija),
obezbijediti
inspekcijskom tijelu izvođenje postupka utvrđivanja
usklađenosti kvaliteta tečnih goriva.
Ukoliko subjekti iz stava (2) ovog člana ne postupe na
način propisan stavom (2) ovog člana podliježu kaznenim
odredbama člana 49. stav (1) tačka f) Zakona.
Dobavljači koji gorivo nabavljaju iz Rafinerije nafte
Bosanski Brod u skladu sa Odlukom o kvalitetu tečnih
naftnih goriva i isti prometuju na teritoriji Federacije BiH,
dužni su Ministarstvu dostavljati podatke o prometovanim
(5)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(1)
(2)
(1)
Broj 107 - Stranica 51
količinama po vrsti i energentu, u roku od 15 dana po isteku
svakog mjeseca.
U slučajevima kada dobavljač odbije da obezbijedi
izvođenje postupka iz člana 8 stav (1) ovog pravilnika i
stava (1) ovog člana, ili se utvrdi odstupanje od propisanog
kvaliteta, nadležni inspektor Federalne uprave za inspekcijske poslove dužan je podnijeti prijavu za pokretanje
prekršajnog postupka.
Član 8.
(Inspekcijsko tijelo)
Monitoring kontrole usklađenosti kvaliteta goriva provodi
inspekcijsko tijelo koje koristi usluge akreditovane
laboratorije, koja ima sjedište na teritoriji Federacije BiH.
Dokaze o ispunjenosti uslova za ocjenjivanje usklađenosti
kvaliteta tečnih naftnih goriva Inspekcijska tijela su dužna
dostaviti Ministarstvu.
Dokazi iz stava (2) ovog člana obavezno sadrže: Rješenje
Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa o
imenovanju inspekcijskog tijela za ocjenjivanje usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva, Potvrda o akreditaciji
za inspekcijsko tijelo izdata od Instituta za akreditaciju BiH
i Potvrda o akreditaciji za ispitnu laboratoriju, koja ima
sjedište na teritoriji Federacije BiH, izdata od Instituta za
akreditaciju BiH, sa obimom područja akreditacije.
Član 9.
(Dinamika provođenja monitoringa)
Dinamiku provođenja monitoringa definisanu po
dobavljaču/energetskom subjektu/kupcu, energentu, broju
uzoraka i inspekcijskom tijelu utvrđuje Ministarstvo
najmanje jednom mjesečno i dostavlja Federalnoj upravi za
inspekcijske poslove – Federalni rudarsko, termo i elektroenergetski inspektorat (Tehnička inspekcija).
Na osnovu dinamike provođenja monitoringa Federalna
uprava za inspekcijske poslove dostavlja inspekcijskim
tijelima naredbu za uzimanje uzoraka.
Ukupan broj uzoraka jednog energenta, definisanih programom, proporcionalno će se rasporediti na akreditovana i
ovlaštena inspekcijska tijela u skladu sa obimom
akreditacije ispitnih laboratorija.
Član 10.
(Troškovi izvođenja postupka)
Troškove izvođenja monitoringa snosi dobavljač/energetski
subjekt/kupac o čemu sklapa ugovor sa nadležnim
inspekcijskim tijelom ili istom izdaje drugi odgovarajući
akt, uvažavajući odredbe člana 9. stava (1) ovog pravilnika.
Dobavljači/energetski subjekti/kupaci, kao i dobavljači iz
člana 6. stav (3) ovog pravilnika, nemaju mogućnost izbora
inspekcijskog tijela i dužni su dozvoliti uzorkovanje
propisano članom 9. stav (1) ovog pravilnika.
Član 11.
(Uvjerenje o usklađenosti)
Nakon provedene laboratorijske analize uzorka tečnih
goriva, inspekcijsko tijelo izdaje dobavljaču Uvjerenje o
usklađenosti kvaliteta tečnih naftnih goriva.
Uvjerenje iz stava 1. ovog člana izdaje se najkasnije 10
dana od dana uzorkovanja.
Član 12.
(Izvještaj o izvršenoj kontroli)
Izvještaj o provedbi dinamike provođenja monitoringa za
prethodni mjesec, u kome se navodi ime dobavljača,
mjesto-lokacija, datum uzorkovanja, energent i rezultat
utvrđivanja usklađenosti kvaliteta tečnih goriva, inspekcijska tijela dostavljaju Ministarstvu i Federalnoj upravi za
inspekcijske poslove najkasnije do 7. u tekućem mjesecu.
Broj 107 - Stranica 52
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Prilikom obavljanja poslova kontrole kvaliteta goriva
inspekcijska tijela su dužna, Ministarstvu i Federalnoj
upravi za inspekcijske poslove, dostavljati informacije, sve
podatke uključujući i dokumentaciju o činjeničnom stanju
na terenu koje su u suprotnosti sa Zakonom i ovim
pravilnikom.
U slučaju da inspekcijsko tijelo utvrdi neusklađenost goriva
sa zahtjevima propisanim Zakonom i Odlukom, dužno je
odmah o tome obavijestiti Ministarstvo i Federalnu upravu
za inspekcijske poslove – Federalni rudarsko, termo i
elektro-energetski inspektorat (Tehnička inspekcija), radi
nadležnog postupanja.
U slučajevima iz stava (3) ovog člana, Federalna uprava za
inspekcijske poslove – Federalni rudarsko, termo i elektroenergetski inspektorat (Tehnička inspekcija) dužna je o
tome obavijestiti i Federalni tržišni inspektorat (Inspektorat
tržišno-turističke inspekcije), radi nadležnog postupanja i
primjene matrijalnog prava po osnovu Zakona o unutrašnjoj
trgovini ("Službene novine Federacije BiH", broj 40/10).
O poduzetim radnjama, po pitanjima iz st. (2), (3) i (4) ovog
člana, Federalni rudarsko, termo i elektro-energetski
inspektorat (Tehnička inspekcija) i Federalni tržišni
inspektorat (Inspektorat tržišno-turističke inspekcije), dužni
su odmah obavijestiti Ministarstvo.
Član 13.
(Kvalitet utvrđen standardima)
Naftni derivati koji se uvoze i/ili stavljaju u promet na
teritoriji Federacije BiH moraju zadovoljavati kvalitet
utvrđen standardima:
a) bezolovni motorni benzini - BAS EN 228:2008,
b) dizel-goriva - BAS EN 590:2008,
c) lož-ulje ekstra lako "LUEL" - BAS 1002:2004,
d) lož-ulje lako specijalno "LS", srednje "S" i teško "T"
moraju zadovoljavati fizičko hemijske karakteristike
definirane važećim standardima i Odlukom,
e) LPG za upotrebu u automobilima BAS EN 589:2011 i
f)
LPG za upotrebu u industriji i domaćinstvima JUS
B.H2.134:1962 - do donošenja BAS standarda.
Naftni derivati koji se prodaju na tržištu mogu sadržavati
biogoriva u skladu sa propisima o kvalitetu biogoriva,
kvalitetu naftnih goriva i drugim propisima koji su na snazi
u Federaciji BiH.
Energetski subjekti koji uvoze i/ili stavljaju u promet naftne
derivate iz st. (1) i (2) ovog člana dužni su, uz navedeno
gorivo, priložiti dokumente definisane Odlukom.
Energetskim subjektima koji uvoze i/ili stavljaju u promet
naftne derivate iz st. (1) i (2) ovog člana nije dozvoljeno
korištenje sredstava za poboljšanje parametara goriva
direktnim dodavanjem gorivu.
Ukoliko energetski subjekti postupaju suprotno odredbama
propisanim stavom (4) ovog člana, isti podliježu kaznenim
odredbama člana 49. stav (1) tačka c) Zakona.
Član 14.
(Označavanje pumpnih automata)
Svaki pumpni automat koji se koristi za utakanje goriva u
vozilo mora imati jasno istaknutu oznaku, i to za:
a) bezolovni motorni benzini:
oznaku: PREMIUM bezolovni benzin 95, BAS
EN 228-BMB 95,
oznaku: SUPER PLUS bezolovoni benzin, BAS
EN 228-BMB 98.
b) dizel-goriva:
oznaku: DIZEL BAS EN 590, uz obilježavanje
dodatne oznake u ovisnosti od granice sadržaja
Srijeda, 31. 12. 2014.
sumpora u dizel-gorivu koji se prodaje, kako
slijedi:
1) za obilježavanje pumpnih automata na kojima se prodaje dizel gorivo sa sadržajem
sumpora od 50 ppm potrebno je oznaku
DIZEL BAS EN 590 dopuniti sa dodatnom oznakom (50 ppm), tako da oznaka
navedenog pumpnog automata glasi:
DIZEL BAS EN 590 (50 ppm),
2) za obilježavanje pumpnih automata na kojima se prodaje dizel gorivo sa sadr-žajem
sumpora od 10 ppm potrebno je oznaku
DIZEL BAS EN 590 dopuniti sa dodatnom oznakom (10 ppm), tako da oznaka
navedenog pumpnog automata glasi:
DIZEL BAS EN 590 (10 ppm).
(2) Minimalne dimenzije slova oznaka iz stava (1) ovog člana
treba da budu minimalno petnaest milimetara.
Član 15.
(Utvrđivanje usklađenosti)
(1) Utvrđivanje usklađenosti kvaliteta goriva po zahtjevima
ovog Programa će se raditi do 30.04.2015. g. (zimski
period).
(2) Po isteku ovog programa Ministarstvo će donijeti program
za ljetni period.
Član 16.
(Sastavni dio pravilnika)
Tabela broja uzoraka za zimski period je sastavni dio ovog
pravilnika.
Član 17.
(Kvalitet LPG-a)
(1) LPG koji se uvozi i/ili stavlja u promet na teritoriji
Federacije BiH mora zadovoljavati kvalitet utvrđen
standardom iz člana 13. tač. e) i f) ovog pravilnika.
Član 18.
(Broj uzoraka LPG)
(1) Broj uzoraka LPG na sezonu raspoređuje se na
dobavljače/energetske subjekte/kupce srazmjerno njihovom
udjelu u prodaji/potrošnji LPG u prethodnoj godini.
(2) Nakon utvrđivanja prometovanih količina, iz stava (1) ovog
člana, Tabela broja uzoraka za LPG bit će sačinjena kao
sastavni dio tabele iz člana 16. ovog pravilnika.
(3) Energetski subjekti koji vrše prodaju LPG (benzinske
pumpe) dužni su dostaviti podatke o prometovanim
količinama LPG u prethodnoj godini, kao i podatke o
dobavljaču od kojih je izvršena nabavka LPG.
(4) Podatke iz stava (3) ovog člana potrebno je dostaviti
Ministarstvu do 15. januara tekuće godine za prethodnu
godinu.
DIO TREĆI - ZAVRŠNE ODREDBE
Član 19.
(Prestanak primjene)
Stupanjem na snagu ovog pravilnika prestaje primjena
Pravilnika o utvrđivanju kvaliteta tečnih naftnih goriva
("Službene novine Federacije BiH", br. 29/04, 58/04, 28/05,
59/05, 25/06, 65/06, 32/07, 73/07, 27/08, 69/08, 34/09, 71/09,
28/10, 68/10, 31/11, 76/11, 48/12, 94/12, 39/13, 82/13 i 36/14).
Član 20.
(Stupanje na snagu)
Ovaj pravilnik stupa na snagu narednog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 05-02-3020/14
Ministar
19. decembra 2014. godine
Erdal Trhulj, s. r.
Mostar
Srijeda, 31. 12. 2014.
Red.br.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
DOBAVLJAČ
3B OIL SARAJEVO
A3 PROMET KALESIJA
AA ŽITO VELIKA KLADUŠA
ABC PETROL ŠIROKI BRIJEG
ADA BENZ
AGRO DG CAZIN
AHMETSPAHIC TMP ILIDŽA
AJAN TRAVNIK
ALBIN HADŽIĆI
ALIOS BIHAĆ
ALMAR VISOKO
ALMY ZENICA
ALMYTRANSPORT ZENICA
AM ĐUZELIĆ CAZIN
AME BREZA VOGOŠĆA
AMOX TREDY KALESIJA
AMSTERDAM TUZLA
ANTEBAU GRUDE
ANTONIOBENZ PROZOR
ANTUNOVIĆ AGS ORAŠJE
APS LIVNO
ART BUSOVAČA
ASD BP BIHAĆ
ASFALTGRADNJA VISOKO
ASTERIX SARAJEVO
AT KERAMETAL LJUBUŠKI
ATEA KLJUČ
AURO LJUBUŠKI
AUTO DESIGN LJUBUŠKI
AUTOANA GRUDE
AUTOCENTAR USKOPLJE
AUTOCOMMERC GORNJI VAKUF
AUTOMOTOR TUZLA
AVANGARDE TOMISLAVGRAD
AZ-EN PETROL TEŠANJ
B1 KOMPANI SAPNA
BABIĆ-TOIRS ZENICA
BAGARIĆ ŠIROKI BRIJEG
BALIĆ JABLANICA
BANJAC CAZIN
BARABAN BENZ PROZOR
BARAĆ CO CITLUK
BARBARIĆ BENZ ČITLUK
BAREL CAZIN
BAREL TRAVNIK
BAŠIĆ BENZ POSUŠJE
BAVIPP POSUŠJE
BC&J KISELJAK
BE- BE SARAJEVO
BEEF PROM GRADAČAC
BEHA GRIMEX SARAJEVO
BEKOPETROL GRADAČAC
BELAMIONIX GRADAČAC
BENS-ES CAZIN
BERLIT-EX HADŽIĆI
BES CO SANSKI MOST
BEST NOVI TRAVNIK
BGL COMMERCE POSUŠJE
BH PETROL VOGOŠĆA
BIDŽO PROMET ZVORNIK
BILETIĆ VITEZ
BINELA KOMERC VITEZ
BM-COMMERC KISELJAK
BOĆE BENZ ČELIĆ
BOH PETROL ROSULJE JELAH
BOJANIĆ JAJCE
BOŽIĆ TOMISLAVGRAD
BRAĆA DURIĆ CAZIN
BRAĆA MUJIĆ SARAJEVO
BMB-98
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
1
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
0
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
BMB-95
/
0
/
0
0
/
3
/
/
/
1
2
/
0
0
1
/
/
/
34
/
/
0
/
/
1
/
/
1
/
/
0
/
/
/
0
1
1
0
/
0
/
0
1
0
/
0
/
/
/
/
0
0
1
/
0
1
1
/
/
/
/
1
/
/
0
0
1
2
Broj 107 - Stranica 53
ED
/
0
/
1
1
/
6
/
/
/
0
15
/
1
2
3
/
/
/
106
/
/
1
/
/
3
/
/
0
/
/
1
/
/
/
1
3
2
1
/
1
0
1
2
1
/
/
/
/
/
/
1
4
1
/
2
2
1
/
/
/
/
3
/
0
3
0
3
4
LUEL
/
/
/
1
/
/
1
/
/
/
/
5
/
0
1
0
/
/
/
36
/
/
/
/
/
1
/
/
1
/
/
1
/
/
/
/
/
2
/
/
/
1
1
0
/
/
3
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
2
/
/
/
/
1
/
/
/
1
/
/
MAZUT
TERMINALI
1
0
0
Broj 107 - Stranica 54
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
BRAĆA MURATOVIĆ/BM PROMET BREZA
BRAMIX LIVNO
BRANIKOM ORAŠJE
BRAOVAC BENZ LIVNO
BRKIĆ BENZ TEŠANJ
BRKIĆ PETROL SARAJEVO
BRKIĆ PETROL ZENICA
B-TANK POSUŠJE
BTG TOMISLAVGRAD
BTS VISOKO
BUBA COMMERC VITEZ
BUCO MERC KISELJAK
BUDEŠ JAJCE
BUDIĆ TOMISLAVGRAD
BUKOVICA PETROL BUGOJNO
BULIĆ COMPANY ILIDŽA
BUSHEL BIHAĆ
BUTMIR OIL SARAJEVO
CAT SANSKI MOST
CENTAR-ŠPAR GRADAČAC
CENTROPREVOZ GORAŽDE (interna stanica)
CENTROTRANS-EUROLINES SARAJEVO (interna stanica)
CENTRUM MOSTAR
CIRCLE INTERNATIONAL MEĐUGORJE
CMA POSUŠJE
COOL VISOKO
COOP BENZ ŠIROKI BRIJEG
COP COMPANY ZENICA
CRO HERC BENZ LJUBUŠKI
CURIĆ KISELJAK
ČAGO KOMERC ZENICA
ČAKIN COMERC VELIKA KLADUŠA
ČALJKUŠIĆ BUSOVAČA
ČAVKUNOVIĆ BIHAĆ
ČEČURA LIVNO
ČOVIĆ BENZ CAZIN
ČULE-PROMET MOSTAR
ĆEMAN-ENERGOPROM TEŠANJ
ĆENDO POSUŠJE
ĆUĆA KLJUČ
ĆURIĆ ŽEPČE
ĆURKOVIĆ KUPRES
ĆURKOVIĆ S BUGOJNO
ĆURKOVIĆ TOMISLAVGRAD
DAG-COM GRADAČAC
DEJ PROM GRADAČAC
DELTA PETROL KAKANJ
DEMIROVIĆ JABLANICA
DERIVAT GRUDE
DIJAMANT POSUŠJE
DILAVER BENZ ŽEPČE
DIMTRADE GRUDE
DM BENZ ZENICA
DOKSO VISOKO
DRAGIĆ DONJA MAHALA-ORAŠJE
DRAGOJA BENZ POSUŠJE
DRAVEL POSUŠJE
DRVOPROMET VELIKA KLADUŠA
DUNOLIT KISELJAK (interna stanica)
DURIĆ CAZIN
DVA LAVA KALESIJA
DŽANANOVIĆ PETROL GRAČANICA
DŽINO MAGLAJ
ĐEKNA PRIJEVOZ ČITLUK (interna stanica)
ĐOTLO TRAVNIK
EA-COMMERC BIHAĆ
ECOTOK TRAVNIK
ECOVAL TRAVNIK
EĆO KOMERC BIHAĆ
EKO PANDA VISOKO
EKO PETROL GORNJI VAKUF
/
/
/
/
/
1
0
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
0
/
1
/
0
1
1
/
0
/
0
/
4
/
/
/
1
0
2
/
/
/
1
1
/
/
/
/
/
/
1
/
1
3
/
1
2
0
/
/
/
0
0
/
/
/
0
/
/
/
0
0
/
1
1
/
1
1
/
1
1
0
0
/
/
/
0
/
/
/
/
Srijeda, 31. 12. 2014.
2
/
1
/
1
2
6
/
1
/
0
/
1
/
/
/
3
1
3
/
1
1
2
0
/
/
/
/
/
/
3
/
2
9
/
0
2
0
/
/
/
1
1
/
/
/
1
/
/
/
1
1
/
1
1
/
0
2
1
2
2
2
3
1
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
1
/
1
/
1
/
/
/
1
1
1
/
/
/
0
1
/
/
/
/
/
/
0
/
0
3
/
/
1
1
/
/
/
/
1
/
/
/
1
/
0
/
1
/
/
/
/
/
1
1
/
1
1
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
Srijeda, 31. 12. 2014.
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
EKOSTAN FOJNICA
EL TARIK OIL SARAJEVO
ELEKTROBOSNA JAJCE
ELEKTROVOD FOJNICA
ELIDENI BENZ BANOVIĆI
ELING ZL JAJCE
ELKATEH ŠIROKI BRIJEG
ELMONT ŽEPČE
ENERGOINŽENJERING BIHAĆ
ENERGOPETROL SARAJEVO
ENERGY COMMERC MOSTAR
ENOL GORAŽDE
EOL PETROL SARAJEVO
EROL BENZ KALESIJA
ESKIMO S2 TRAVNIK
ESSO BOSANSKA OTOKA
ESSO PETROL GORNJI VAKUF
EURO BISER PROZOR
EURO KANTIĆ TEŠANJ
EURO ODŽAK
EURO PLIN ORAŠJE
EURO PULS USORA
EURO STAR LIVNO
EUROAGENT MAGLAJ
EUROANDI VELIKA KLADUŠA
EUROBENZ VELIKA KLADUŠA
EUROCOMMERC TEŠANJ
EUROJET CAZIN
EUROPETROL PROZOR
EUROTRANS GRADAČAC
EUROTRANS SARAJEVO (interna stanica)
EXBABILON LIVNO
EXICON BIHAĆ
EXON KISELJAK
F1 POSUŠJE
FAGAT PETROL TEŠANJ
FAMICOOP ORAŠJE
FASOGAS ČELIĆ
FER COMPANY GRADAČAC
FEROTOM KISELJAK
FINVEST TANK DRVAR
FLUID POWER NOVI TRAVNIK
FRAN-SLI BUSOVAČA
G PETROL SARAJEVO (OMV)
G TANK VITEZ
GALE & CO TOMISLAVGRAD
GANJGO-PETROL DOBOJ
GAPA GAGRO BENZ MOSTAR
GAS BENZ ŠIROKI BRIJEG
GAS PETROL TEŠANJ
GASOLINE COMPANY TUZLA
GAZ GABELA POLJE
GERMANY VELIKA KLADUŠA
GIVA KISELJAK
GMB SUHAČA LIVNO
GOJAN LJUBUŠKI
GORJE POSUŠJE
GPD DRINA GORAŽDE (interna stanica)
GRADINA PETROL GORNJI VAKUF
GRAFOTISAK GRUDE
GRAKOP KISELJAK
GRANDBENZ VELIKA KLADUŠA
GRANDPETROL BOSANSKI PETROVAC
GRATEX TOMISLAVGRAD
GREENOIL SARAJEVO
GRGIĆ-PROMET TEŠANJ
GRIČ NOVI TRAVNIK
GRIN ENERGY SARAJEVO
GRIZELJ ILIDŽA
GROUP COP COMPANY ZENICA
GROUP PAUK DOMALJEVAC
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
/
0
/
/
/
/
/
/
/
1
1
/
0
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
0
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
4
/
1
1
/
/
/
/
34
1
1
5
1
/
/
0
/
0
1
/
/
/
/
0
/
/
3
0
1
/
/
/
0
0
/
0
1
/
/
/
/
/
25
/
/
0
0
0
0
/
1
/
/
/
/
/
/
/
1
0
1
/
/
1
/
/
/
/
/
0
Broj 107 - Stranica 55
1
10
/
0
1
/
/
/
/
105
2
1
32
1
/
/
1
/
3
1
/
/
/
/
1
/
1
6
1
4
1
/
/
2
1
/
1
0
/
/
/
/
/
56
/
/
2
2
2
1
/
0
/
/
/
/
0
1
/
3
1
5
/
/
3
/
/
/
/
/
1
/
1
/
/
/
/
/
/
/
2
1
0
15
/
/
/
/
/
/
6
/
/
/
/
1
/
/
1
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
5
/
/
1
1
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
1
2
/
/
1
/
/
/
/
/
0
Broj 107 - Stranica 56
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
GUDELJ VITEZ
HAMSEL VISOKO
HANOMAG ROZIĆ ČITLUK
HARMOLES JAJCE
HASANAL ILIJAŠ
HB SINPRO GRAČANICA
HD BIKAN CAZIN
HERMES LJUBUŠKI
HIDANI SALKIĆ KALESIJA
HIFA BENZ TEŠANJ
HIFA OIL TEŠANJ
HIFA OKTAN TEŠANJ
HIFA PETROL VOGOŠĆA
HIFA TEŠANJ
HMH GOSTELJA KLADANJ
HOLDINA SARAJEVO
HP INVESTING MOSTAR (interna stanica)
HR COMERC SANSKI MOST
IBEM KALESIJA
IBRAHIMOVIĆ BOSANSKA OTOKA
IGO BENZ NOVI TRAVNIK
IGO COMPANY TRAVNIK
IMZIT COMMERC SARAJEVO
INGCOMM ODŽAK
INOVERONIKA POSUŠJE
INTER BENZ NOVI TRAVNIK
INTER BUTAN CAZIN
INTERINA MOSTAR
INTEROIL SREBRENIK
INTERSOLDEX ČITLUK
IRFAN KADIĆ BOSANSKA KRUPA
ITALIMPEX SARAJEVO
IZVOR BENZ POSUŠJE
J&B LJUBUŠKI
JAK OIL USORA
JAMBENZ ŠIROKI BRIJEG
JASKO TREND ČELIĆ
JATA SREBRENIK
JATINA OIL SREBRENIK
JAVOR ZENICA
JELAVIĆ BENZ LJUBUŠKI
JERRY TRADE VITEZ
JESS BUSOVAČA
JIM-BENZ POSUŠJE
JOKOHAMA POSUŠJE
JOZO BENZ ŠIROKI BRIJEG
JP EP BiH SARAJEVO - RMU BREZA (interna stanica)
JP EP BIH SARAJEVO-RMU KAKANJ (interna stanica)
JUGOVIĆ VISOKO
JUHIĆ BUSOVAČA
JUNUZOVIĆ KOPEX LUKAVAC
JUSUFOVIĆ ZAVIDOVIĆI
KADENA/FORCE MMI JAJCE
KAKANJ PETROL KAKANJ
KALEN ZENICA
KALEX VITEZ
KAMASS CAZIN
KAMENI PETROL KAKANJ
KARAMUJIĆ KALESIJA
K-BENZ LJUBUŠKI
KEŠ MOSTAR (interna stanica)
KG OIL TOMISLAVGRAD
KIŠIĆ VD POSUŠJE
KLIS KONJIC
KONI KONJIC
KONZUM SARAJEVO
KOPAČEVIĆ BENZ ODŽAK
KOPIKO ŽIVINICE
KOSOVČIĆ COMERC TEŠANJ
KOTURIĆ TONI DOMALJEVAC
KREPO & GRĐAN KISELJAK
/
1
/
/
/
/
/
/
/
1
1
/
0
0
/
30
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
1
/
0
/
/
/
/
/
/
0
/
/
0
1
/
/
0
1
60
/
17
8
/
133
/
1
1
1
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
0
1
/
0
/
/
1
/
/
/
0
/
/
/
/
2
/
0
1
/
/
0
/
/
1
/
/
/
0
/
2
1
1
0
0
0
Srijeda, 31. 12. 2014.
/
0
/
/
2
0
/
/
2
2
217
/
91
31
/
111
1
1
1
4
0
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
1
0
/
3
/
/
0
/
/
/
0
1
1
/
/
14
/
1
9
/
/
2
0
0
2
1
/
/
1
/
18
0
2
1
0
1
/
1
/
/
0
/
/
/
0
/
40
/
33
4
/
197
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
1
/
/
2
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
0
/
1
2
/
/
/
0
/
4
/
/
/
1
/
6
4
3
28
Srijeda, 31. 12. 2014.
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
KULAK BREZA
KUNA LIVNO
LAGER POSUŠJE
LALAX GRADAČAC
LAMINA MOSTAR
LEON BIHAĆ
LESNA SARAJEVO
LEŠIĆ ODŽAK
LHEPROM GRADAČAC
LIQUINGAS LJUBUŠKI
LIQUIVEX USORA
LIV JAJCE
LODACOM ŠIROKI BRIJEG
LOVAC PROM ZENICA
LOV-COMMERC KISELJAK
LUKOIL SARAJEVO
LUŠIJA VISOKO
LX PUMPA TRAVNIK
LJUBIJANKIĆ S COMERC BUŽIM
M ARALL SARAJEVO
M.I. IVANOVIĆ ORAŠJE
MAC ECO OIL VOGOŠĆA
MAC OIL ZENICA
MAGPETROL MAGLAJ
MAHIR VISOKO
MAKA BENZ ŠIROKI BRIJEG
MAKSUMIĆ OIL KOMERC JABLANICA
MALIŠIĆ ČITLUK
MANDI CO MOSTAR
MANN HUMMEL TEŠANJ (interna stanica)
MANTA SAPNA
MARAL MOSTAR
MARIĆ ŽEPČE
MARINČIĆ ČITLUK
MARIUS ORAŠJE
MARK BENZ STOLAC
MARKET TOURS SARAJEVO
MASAR COMPANY JAJCE
MATKIĆ GRADAČAC
MATO COMMERCE KREŠEVO
MATOŠEVIĆ VITEZ
MB IVANIĆ LJUBUŠKI
MEGA BENZ POSUŠJE
MEGA BUGOJNO
MEGGLE POSUŠJE (interna stanica)
MELLAIN SARAJEVO
MEPAS ŠIROKI BRIJEG
MEPROMEX TEŠANJ
MERIS BENZ CAZIN
MERKEZ OIL NOVI TRAVNIK
MEROL ILIJAŠ
MEŠIĆ COM GRADAČAC
METALNO ZENICA
MEVA KOMERC TEŠANJ
MGM BUGOJNO
MIKULIĆ KOMPANY GRUDE
MIL EXPORT NOVI TRAVNIK
MILANO BENZ KALESIJA
MIMAR CAZIN
MINA GRUDE
MIRABEL VISOKO
MISAL BUŽIM
MIS-BENZ POSUŠJE
MM KALESIĆ ŽIVINICE
MM-BB ŠUICA
MO COMPANY MOSTAR
MOBILEX SARAJEVO
MON BENZ ČAPLJINA
MONZA ČITLUK
MOS GROUP GRADAČAC
MOTOR OIL TEŠANJ
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
/
/
0
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
1
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
2
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
1
/
/
1
/
0
0
0
/
0
/
/
0
1
1
/
0
/
/
/
1
/
1
/
/
/
0
/
0
0
1
0
1
/
/
0
1
/
0
0
1
1
1
/
/
/
/
/
/
/
Broj 107 - Stranica 57
/
/
5
/
4
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
0
0
/
/
3
/
2
3
1
1
1
/
/
2
0
1
/
1
/
/
/
2
/
0
1
/
/
2
/
1
3
8
1
0
/
/
2
0
/
1
1
0
1
6
/
/
/
/
/
/
/
/
/
4
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
1
1
1
/
/
/
/
2
/
2
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
/
/
Broj 107 - Stranica 58
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
MS JAPIĆ CAZIN
MTS EXCEL VITEZ
MUSTAPIĆ FRIGO MOSTAR
MUŠINBEGOVIC VISOKO
NAFTA MOSTAR
NAFTOL BUŽIM
NAHONAL GAS BREZA
NASKO GRAČANICA
NATRON MAGLAJ (interna stanica)
NESTRO BANJA LUKA
NG-COMMERC LJUBUŠKI
NM NUKI TEOČAK
NN COMPANY ZENICA
OBNOVA PROMET DOMALJEVAC
OIL AC MOSTAR
OIL MEĐUGORJE
OILMER SARAJEVO
OKAC GORAŽDE (interna stanica)
OKV OIL ZENICA
OMEGA ŽIVINICE (interna stanica)
ORAŠČANIN BOSANSKA KRUPA
ORHIMA CAZIN
ORMAN KISELJAK
ORVAS SEMIZOVAC
OS PETROL SREBRENIK
OVNAK VITEZ
PALADIJ VITEZ
PAM GRUPA ČITLUK
PANIK TRANS SREBRENIK
PAPIĆ TOMISLAVGRAD
PARTNER COMERC BOSANSKA KRUPA
PAŽIN STOLAC
PEĆANKA CAZIN
PERIĆ LJUBUŠKI
PERIŠIĆ BENZ GRUDE
PETROKERN ČAPLJINA
PETROL AG ZENICA
PETROL BH OIL SARAJEVO
PETROL LINE SARAJEVO
PETROL LJUBUŠKI
PETROL P BIHAĆ
PETROL ZEČEVIĆ FOJNICA
PETROMAR SARAJEVO
PILIPOVIĆ CAZIN
PIROPROMET TEŠANJ
PLIN COMERC TEŠANJ
POLO JUNIOR
POLO KALESIJA
POTOCI BENZ MOSTAR
PPT TOMISLAVGRAD
PRANT ŠIROKI BRIJEG
PRESTIŽ POSUŠJE
PRODIST SANSKI MOST
PRODUKT ŠEER ŽEPČE
PROFIL BOSANSKI PETROVAC
PROGAS LJUBUŠKI
PROMET ŠARAC TOMISLAVGRAD
PROMING BUGOJNO
PROTEKT PROM KREŠEVO
PROZOR-BENZ RAMA
PUĐIĆ-BENZ TOMISLAVGRAD
PVC ZOVKO ŠIROKI BRIJEG
QVATROINDAG GRADAČAC
RADIĆ COMPANY JAJCE
RAMIĆ BOSANSKA KRUPA
RASMIN BOSANSKA KRUPA
REBAC BENZ ČAPLJINA
RELI POSUŠJE
REUNION ZENICA
REWEUS LUKAVAC
REZ CAZIN
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
0
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
0
/
1
/
/
1
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
1
/
/
/
/
0
1
/
/
0
1
/
/
/
1
/
0
3
1
/
/
/
1
/
/
1
/
/
1
/
0
1
2
1
1
0
1
1
/
1
24
1
12
2
0
/
/
0
/
/
2
0
/
1
/
/
/
/
1
/
5
/
/
/
/
/
/
/
/
2
/
4
/
1
Srijeda, 31. 12. 2014.
/
/
1
1
/
/
1
2
1
/
/
0
/
1
9
4
0
1
/
1
/
/
8
/
/
1
/
1
1
3
1
2
1
4
3
/
0
36
2
10
5
1
/
/
1
/
/
9
1
/
0
/
/
/
/
2
2
29
/
/
/
/
/
/
/
/
4
/
15
/
3
/
/
/
0
/
/
/
3
/
/
/
/
/
1
4
2
/
/
/
/
/
/
2
/
/
/
/
/
/
6
/
8
1
3
2
/
/
24
/
/
3
/
/
/
/
/
/
13
1
/
/
/
/
/
/
/
/
9
/
/
/
/
/
/
/
/
3
/
16
/
2
5
1
Srijeda, 31. 12. 2014.
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
RIMCO-SANT SREBRENIK
ROADING GRAČANICA
ROBOT SARAJEVO (interna stanica)
RONDELA MOSTAR
ROX ORAŠJE
RUBIKON POSUŠJE
SAB BUSOVAČA
SADEX ILIJAŠ
SAGA ENERGY SARAJEVO
SALVIS TRANS KISELJAK
SAMN-TUZLA
SAMPEX HADŽIĆI
SANPRO ŽIVINICE
SAŠ COMMERCE GRAČANICA
SAX GRAČANICA
SCHMOCKEL LIVNO
SELAK ČITLUK
SELEX SARAJEVO
SE-SARAJKA ŽIVINICE (interna stanica)
SESTRE VELIKA KLADUŠA
SETING ŽEPČE
SHEL ELEKTRON GRAČANICA
SIČAJA USKOPLJE
SILOS ŠIROKI BRIJEG
SILVEROST GORNJI VAKUF
SINBRA TUZLA
SISKO TRADE GRAČANICA
SJAJ MAGLAJ
SLIŠKO ŽEPČE
SLOGA S ŽEPČE
SLOGA ŽEPČE (interna stanica)
SONY LUX TUZLA
SP TRANS POSUŠJE
SSCOMPANY JELAH
STIL-BENZ CAZIN
STM COMPANY ŽIVINICE
STUDEN & CO AREX GRADAČAC
SUDO LUKA VELIKA KLADUŠA
SULTAN LUKAVAC
SURIA SARAJEVO
SUŠA COMERC VISOKO
SUŠAK ČAPLJINA
ŠABANOVIĆ BENZ ŽIVINICE
ŠAŠKUR ŠIROKI BRIJEG
ŠEFKIJA I SINOVI BOSANSKA KRUPA
ŠEVIGON KLJUČ
ŠEVIGON KLJUČ
ŠKALJIĆ ŽIVINICE
ŠKREBO DOBOJ
ŠPEDPETRO SARAJEVO
ŠPEDTRANS VELIKA KLADUŠA
ŠUME SBK DONJI VAKUF (interna stanica)
ŠVABO BENZ GRUDE
T&M COMPANY VISOKO
T&P KREŠEVO
TADIĆ-CO RAMA/PROZOR
TALIĆ TANK SANSKI MOST
TALJANOVIĆ SARAJEVO
TANK KOMERC SANSKI MOST
TDIZEL NOVI TRAVNIK
TEHNOPETROL TUZLA
TERMOGLAS VELIKA KLADUŠA
TI OIL VITEZ
TOURS COMPANY SREBRENIK
TRANSSIT RAMA
TRGOSANTOVAC SREBRENIK
TRGOŠPED KAKANJ
TRGOTANK FOJNICA
TRGOTRANŠPED ČELIĆ
TRGOVIR PETROL GRAČANICA
TRGOZAD BUŽIM
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
1
0
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
0
/
/
0
/
/
/
/
/
0
/
/
1
0
0
/
/
/
/
1
/
1
2
/
1
/
1
/
/
0
1
/
0
1
/
/
/
/
/
1
1
1
0
1
/
1
1
0
/
/
1
/
/
1
0
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
0
1
5
/
/
1
1
0
/
1
1
Broj 107 - Stranica 59
/
1
1
/
2
/
/
0
2
1
/
/
/
/
3
/
2
5
1
3
/
1
/
/
2
0
/
2
1
/
1
/
/
1
1
0
7
2
1
/
6
1
1
/
/
1
/
/
1
1
/
1
1
/
/
/
/
/
/
/
1
0
9
/
/
2
7
1
/
2
3
/
1
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
1
1
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
3
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
1
/
/
/
/
/
/
/
/
/
5
/
/
0
1
1
/
/
/
Broj 107 - Stranica 60
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
TRI BRATA VELIKA KLADUŠA
TURKOIL SARAJEVO
TZS EXPORT-IMPORT GORAŽDE (interna stanica)
UBC GRUDE
UNIKOMERC GRADAČAC
UNITRADE LJUBUŠKI
VAL BH TEŠANJ
VASKE ŠIROKI BRIJEG
VEA VIDOVIĆ TUZLA
VEJINAC VELIKA KLADUŠA
VEKTOR INTEGRA SARAJEVO
VERDIĆ-COMMERC POSUŠJE
VIBOK BOSANSKA KRUPA
VIBOP BOSANSKI PETROVAC
VIDRA VITEZ
VIGMA FOJNICA
VINKOVIĆ JUNIOR ORAŠJE
VISOKA GRUDE
VIVA'S HADŽIĆI
VOKEL POSUŠJE (interna stanica)
VUJEVA GMB LIVNO
WALLMART BUŽIM
ZAANER ŽEPČE
ZABRIŠĆE B&M LIVNO
ZAIMOVIĆ KAKANJ
ZAMBAK VITEZ
ZDB ŠIROKI BRIJEG
ZEDINA MALA BRIJESNICA
ZEJNIĆ CAZIN
ZEKAKOMERC GRAČANICA
ZEKO PROMET ODŽAK
ZIBLIN LJUBUŠKI
ZIJO AB COMERCE CAZIN
ZLATA TRANS SARAJEVO
ZLATNA DOLINA GORNJI VAKUF
ZOIMPEX ŠIROKI BRIJEG
ZOVKO AUTO ŽEPČE
ZOVKO ŽEPČE
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
/
0
/
/
/
/
/
1
/
0
/
/
/
0
0
0
1
/
/
2
0
1
/
/
/
0
1
/
/
/
0
/
4
0
/
1
0
1
0
3
0
/
/
/
1
5
/
Srijeda, 31. 12. 2014.
1
/
1
/
4
1
1
0
/
/
19
1
2
/
/
/
1
1
/
1
/
5
1
7
2
/
0
2
0
4
2
0
/
0
/
0
18
/
/
/
/
/
/
/
/
1
/
/
4
1
/
/
/
/
/
1
/
/
/
/
/
5
/
/
1
1
/
0
1
1
/
/
/
/
1
/
4
0
LEGENDA za oznake u Monitoringu:
1.
a./ - nema podataka o količinama/uvrditi na licu mjesta i uzeti uzrak.
b. 0 - ne uzimati uzorak.
c. 1 ili više - raspored broja uzoraka, zavisno od utrošenih količina tečnih goriva.
d. - ne postoje podaci o funkcionisanju firme, provjeriti na terenu i postupiti po članu 6. Pravilnika.
2.
1.d. se ne odnosi na uzorke mazuta i terminale.
FEDERALNO MINISTARSTVO OKOLIŠA I
TURIZMA
2924
Na osnovu člana 56. Zakona o organizaciji organa uprave u
Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije
BiH", broj 35/05) i Odluke o načinu obrazovanja i utvrđivanja
visine naknade za rad radnih tijela osnovanih od strane Vlade
Federacije Bosne i Hercegovine i rukovodilaca federalnih organa
državne službe ("Službene novine Federacije BiH", broj
14/2011), federalna ministrica okoliša i turizma donosi
RJEŠENJE
I
Imenuje se Komisija za izradu provedbenog propisa o
zadacima, načinu objavljivanja dužnosti glavnog nadzornika,
izgled uniforme te oblika i sadržaja legitimacije na nivou
Federacije BiH, član 158. Zakona o prirodi ("Službene novine
Federacije BiH", broj 66/13), u slijedećem sastavu:
Zineta Mujaković - predsjednik,
Zijada Krvavac - član,
Zdravko Kutle - član,
-
Ana Soldo - član,
Elma Reis - član.
II
Zadatak Komisije iz tačke I ovog Rješenja je da sačini
provedbeni propis o zadacima, načinu objavljivanja dužnosti
glavnog nadzornika, izgled uniforme te oblika i sadržaja
legitimacije na nivou Federacije BiH, član 158. Zakona o prirodi
("Službene novine Federacije BiH", broj 66/13). Rok za izvršenje
zadatka je 90 dana od dana donošenja ovog Rješenja.
III
Predsjednik Komisije dužan je sazvati sve članove radi
organiziranja aktivnosti i utvrđivanja dinamike u skladu s datim
rokom za izradu navedenog propisa.
IV
Naknada članovima Komisije iz tačke I ovog Rješenja
utvrdit će se posebnim Rješenjem u skladu sa Odlukom o načinu
obrazovanja i utvrđivanja visine naknade za rad radnih tijela
osnovanih od strane Vlade Federacije Bosne i Hercegovine i
rukovodilaca federalnih organa državne službe ("Službene novine
Federacije BiH", broj 14/2011).
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
V
Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će
se u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-23-1454/14-1
23. decembra/prosinca
2014. godine
Ministrica
Sarajevo
Branka Đurić, s. r.
(Sl-5/15-F)
2925
Temeljem odredbi članka 58. stavak 8. Zakona o
upravljanju otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br.
33/03 i 72/09), ministrica Federalnog ministarstva okoliša i
turizma donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I
ELEKTRONSKIH PROIZVODA
Članak 1.
U Pravilniku o upravljanju otpadom od električnih i
elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj
87/12) u članku 6. iza točke (2) dodaje se nova točka (3) koja
glasi:
"Distributeri u trgovinama sa minimalno 400 m2 prodajne
površine za električnu i elektronsku opremu, dužni su osigurati
sakupljanje veoma male otpadne električne i elektronske opreme
(spoljnja dimenzija nije veća od 25 cm), što je za krajnjeg
korisnika besplatno i bez obveze kupovine električne i
elektronske opreme jednakovrijedne vrste."
"Dosadašnje toč. (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) i (10) postaju
toč. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) i (11)".
Članak 2.
U članku 10. dodaje se nova točka (1), koja glasi:
"Distibuteri koji stavljaju prvi put opremu na tržište dužni
su se uključiti u sustav te na taj način ispunjavati obvezu
upravljanja i zbrinjavanja otpadnom električnom i elektronskom
opremom. Za ostalu opremu koju prodaju su u obvezi da od
proizvođača i uvoznika obezbijede dokaz da su svoju električnu i
elektronsku opremu uključili u sustav. U protivnom, odgovorni
su da te proizvode sami uključe u sustav i da za iste plaćaju
naknadu".
"Dosadašnje toč. (1), (2), (3) i (4) postaju toč. (2), (3), (4), i
(5)".
Članak 3.
U članku 11. točka (5) iza riječi "umnožak" mijenja se tekst
i glasi:
"mase opreme stavljene na tržište teritorije Federacije
Bosne i Hercegovine sa koeficijentom naknade u Prilogu 7".
U članku 11. toč. (7) i (8) mijenjaju se i glase:
"Obračunata naknada iz st. 4. i 5., za one obveznike koje se
ne uključe u sustav operatera, plaća se Fondu za zaštitu okoliša
nakon što isti izda Rješenje.
Izvješće "Obračun naknade" obveznici koji su uključeni
preko operatera sustava, podnose isti u tri primjerka neposredno
operateru sustava, putem pošte i elektronskim putem, a koji
potom dostavlja po jedan primjerak Federalnom ministarstvu i
Fondu za zaštitu okoliša. Obveznici koji se ne uključe preko
operatera sustava podnose izvješće neposredno, putem pošte i
elektronskim putem, Federalnom ministarstvu i Fondu za zaštitu
okoliša".
U članku 11. u točki (11) iza riječi "operaterom sustava"
dodaju se riječi: "u roku od 60 dana od dana dospijeća validnog
izvješća od obveznika plaćanja naknade".
glasi:
Broj 107 - Stranica 61
U članku 11. Iza točke (11) dodaje se nova točka (12), koja
"Rješenje iz točke (11) ovog članka sadrži konačan obračun
iznosa naknade za prethodni obračunski period kao i rokove
plaćanja naknade".
"Dosadašnje toč. (12) i (13) postaju toč. (13) i (14)".
U članku 11. iza točke (14) dodaju se nove toč. (15), (16),
(17), i (18) i koje glase:
"Proizvođač i uvoznik imaju mogućnost da u dogovoru sa
distributerom prilikom prodaje opreme u cijenu iste posebno
navedu i prikažu troškove plaćanja naknade za upravljanje
otpadom, koji nastaju zbog zahtjeva postavljenih ovim
Pravilnikom.
Naknade koje se uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša se
namjenski troše za upravljanja otpadom od električnih i
elektronskih proizvoda. Fond za zaštitu okoliša će planirati
namjenski utrošak sredstava planom na godišnjem nivou
usaglašeno sa Federalnim ministarstvom.
Operater sustava je u obvezi kvartalno dostavljati obavijest
Fondu za zaštitu okoliša sa podacima o proizvođačima i
uvoznicima koji su prenijeli obvezu upravljanja i zbrinjavanja
otpadne opreme na operatera sustava.
Ukoliko proizvođači i uvoznici ne dostave Izvješće u
rokovima navedenim u točki (3) ovog članka, ili u datom roku ne
isprave nedostatke sa dostavljenog Izvješća Fond dostavlja poziv
proizvođaču i uvozniku za dostavu Izvješća sa upozorenjem da će
istima biti, u roku od 15 dana od dana izdavanja upozorenja,
obračunata opća naknada i naknada za upravljanje, koje su
navedene u Tabeli 1. i 2. Priloga 7. ovog Pravilnika, temeljem
dostupnih podataka od nadležnih organa, koji posjeduju podatke
o uvozu električne i elektronske opreme.
Članak 4.
U članku 12. iza točke (7) dodaju se nove toč. (8), (9) i (10),
koje glase:
"Naknade koje će utvrditi operater sustava za ugovorene
obveznike sustava trebaju biti jednake za osnivače i ugovorene
obveznike sustava.
Operater sustava ne može imati svoju vlastitu infrastrukturu
za upravljanje otpadom, osim osnovne opreme za sakupljanje.
Organizacija operatera sustava mora biti strukturirana na
način da se izbjegne sukob interesa sa pravnim i fizičkim licima
koji mu pružaju usluge i koji od njega primaju financijsku
nadoknadu."
Članak 5.
U članku 15. dodaje se nova točka (1), koja glasi:
"Operater sustava je dužan dostavljati spisak svih
proizvođača i uvoznika Federalnom ministarstvu okoliša i
turizma i Fondu za zaštitu okoliša na kvartalnom nivou, sa ciljem
efikasnijeg uključenja i praćenja evidentiranih uvoznika
električne i elektronske opreme u Bosni i Hercegovini."
"Dosadašnje toč. (1), (2) i (3) postaju toč. (2), (3) i (4)".
U članku 15. točka (3) dodaju se nove alineje i glase:
"dokaze o načinu ponovne uporabe, obrade, prerade i
zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada te
njegovih sastavnih dijelova i tvari, te količinama za
koje je dužan voditi evidenciju sukladno članku 9.
točka (10).
Izvješće sa pregledom troškova upravljanja preuzetom
i prikupljenom otpadnom opremom od električnih i
elektronskih uređaja.
Izvješće sa pregledom ulaganja u sustav upravljanja
električnim i elektronskim otpadom i jačanje javne
svijesti".
U članku 15. iza točke (4) dodaju se nove toč. (5) i (6) koje
glase:
Broj 107 - Stranica 62
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
"Operater sustava je u obvezi da podatke iz točke (3) ovog
članka i dokaze o ispunjenju ciljeva dostavi u formama izvješća
propisanim od strane Fonda za zaštitu okoliša."
Međuentitetsko tijelo za okoliš prati stanje upravljanja
otpadom od električnih i elektronskih proizvoda u sustavu
upravljanja električnim i elektronskim otpadom, koordinira
aktivnosti između entiteta i Brčko Distrikta i objedinjuje izvješća
o količini, masi i vrsti električne i elektronske opreme, koja je
stavljena na tržište Bosne i Hercegovine.
Članak 6.
Članak 17. mijenja se i glasi:
"Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika provoditi će
inspektori zaštite okoliša i tržišni inspektori Federalne i
kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
Vlada Federacije BiH će svojom odlukom uspostaviti
Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika.
U radu Koordinacionog tijela učestvuje po jedan
predstavnik iz:
Federalnog ministarstava okoliša i turizma,
Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH,
Federalne uprave za inspekcijske poslove i
operatera sustava koji imaju dozvolu Federalnog
ministarstva okoliša i turizma.
Predstavnici operatera sustava iz stavka 4. ovog članka nisu
punopravni, već su pridruženi članovi Koordinacionog tijela".
Članak 7.
U članku 18. iza točke (3) dodaje se nova točka (4), koja
glasi:
"Neuključivanje proizvođača i uvoznika znači akumuliranje
zakonskih obveza i njihovo retroaktivno ispunjavanje od dana
donošenja Pravilnika, odnosno akumuliranje obveza i njihovo
retroaktivno ispunjavanja od dana početka obavljanja djelatnosti
tj. od datuma stavljanja otpadne električne i elektronske opreme
po prvi put na tržište."
"Dosadašnje toč. (4) i (5) postaju toč. (5) i (6)".
Članak 8.
U Prilogu 7. točka (1) Tabele 1. i 2. mijenjaju se i glase:
"Svi uvoznici i proizvođači električne i elektronske opreme
plaćaju opću naknadu u iznosu od 0,02 KM po kilogramu
električne i elektronske opreme stavljene na tržište Federacije
Bosne i Hercegovine Fondu za zaštitu okoliša za administrativne
troškove provođenja ovog Pravilnika."
Srijeda, 31. 12. 2014.
Tabela 1. Koeficijent naknade po razredima električne i
elektronske opreme
Koeficijent naknade po razredima električne i
Naknada za upravljanje
elektronske opreme
Razred i podrazred električne i elektronske opreme
KM/kg
Razred 1 - veliki aparati za domaćinstvo
0,3
Razred 1.a - aparati za hlađenje i zamrzavanje
1
Razred 2 - mali aparati za domaćinstvo
0,3
Razred 3 - oprema informatičke tehnologija (IT) i oprema
0,6
za telekomunikacije
Razred 3.a - monitori
4
Razred 4 - oprema široke potrošnje za razonodu
1
Razred 4.a - televizijski prijemnici
4
Razred 5 - oprema za osvjetljenje: osvjetljenja
0,3
Razred 5a - oprema za osvjetljenje: sijalice ostale
5
Razred 6 - električni i elektronski alati (osim velikih
0,3
nepokretnih industrijskih alata)
Razred 7 - igračke, oprema za rekreaciju (razonodu) i sport
0,6
Razred 8 - medicinske naprave (osim inplantiranih i
4
infektivnih proizvoda)
Razred 9 - instrumenti za praćenje i nadzor
4
Razred 10 - automati
0,3
Članak 9.
"U Prilogu 8. Tabela 1. mijenja se i glasi: "Registarski
podaci obveznika plaćanja naknade", a koja se nalazi u prilogu 1 i
čini sastavni dio ovog pravilnika".
"U Prilogu 8. dodaje se nova Tabela 2. koja glasi: "Količina
i vrsta otpada od električnih i elektronskih proizvoda za period od
___________ godine", a koja se nalazi u prilogu 2 i čini sastavni
dio ovog pravilnika".
Članak 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-23-1360/14
Ministrica
23. prosinca 2014. godine
Branka Đurić, v. r.
Sarajevo
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 63
Broj 107 - Stranica 64
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
На основу одредби члана 58. став 8. Закона о
управљању отпадом ("Службене новине Федерације БиХ",
бр. 33/03 и 72/09), министрица Федералног министарства
околиша и туризма доноси
ПРАВИЛНИК
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ПРАВИЛНИКА О
УПРАВЉАЊУ ОТПАДОМ ОД ЕЛЕКТРИЧНИХ И
ЕЛЕКТРОНСКИХ ПРОИЗВОДА
Члан 1.
У Правилнику о управљању отпадом од електричних и
електронских производа ("Службене новине Федерације
БиХ", број 87/12) у члану 6. иза тачке (2) додаје се нова тачка
(3) која гласи:
"Дистрибутери у трговинама са минимално 400 m2
продајне површине за електричну и електронску опрему,
дужни су осигурати сакупљање веома мале отпадне
електричне и електронске опреме (вањска димензија није
већа од 25 цм), што је за крајњег корисника бесплатно и без
обавезе куповине електричне и електронске опреме
једнаковриједне врсте."
"Досадашње тач. (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) и (10)
постају тач. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) и (11)".
Члан 2.
У члану 10. додаје се нова тачка (1), која гласи:
"Дистибутери који стављају први пут опрему на
тржиште дужни су се укључити у систем те на тај начин
испуњавати обавезу управљања и збрињавања отпадном
електричном и електронском опремом. За осталу опрему
коју продају су у обавези да од произвођача и увозника
обезбиједе доказ да су своју електричну и електронску
опрему укључили у систем. У противном, одговорни су да те
производе сами укључе у систем и да за исте плаћају
накнаду".
"Досадашње тач. (1), (2), (3) и (4) постају тач. (2), (3),
(4), и (5)".
Члан 3.
У члану 11. тачка (5) иза ријечи "умножак" мијења се
текст и гласи:
"масе опреме стављене на тржиште територије
Федерације Босне и Херцеговине са коефицијентом накнаде
у Прилогу 7".
У члану 11. тач. (7) и (8) мијењају се и гласе:
"Обрачуната накнада из ст. 4. и 5., за оне обвезнике које
се не укључе у систем оператера, плаћа се Фонду за заштиту
околиша након што исти изда Рјешење.
Извјештај "Обрачун накнаде" обвезници који су
укључени преко оператера система, подносе исти у три
примјерка непосредно оператеру система, путем поште и
електронским путем, а који потом доставља по један
примјерак министарству и Фонду за заштиту околиша.
Обвезници који се не укључе преко оператера система
подносе извјештај непосредно, путем поште и електронским
путем, Федералном министарству и Фонду за заштиту
околиша"
У члану 11. у тачки (11) иза ријечи "оператером
система" додају се ријечи: "у року од 60 дана од дана
достављања валидног извјештаја од обвезника плаћања
накнаде".
У члану 11. Иза тачке (11) додаје се нова тачка (12),
која гласи:
"Рјешење из тачке (11) овог члана садржи коначан
обрачун износа накнаде за претходни обрачунски период као
и рокове плаћања накнаде".
Broj 107 - Stranica 65
"Досадашње тач. (12) и (13) Постају тач. (13) и (14)".
У члану 11. иза тачке (14) додају се нове тач. (15), (16),
(17), и (18) и које гласе:
"Произвођач и увозник имају могућност да у договору
са дистрибутером приликом продаје опреме у цијену исте
посебно наведу и прикажу трошкове плаћања накнаде за
управљање отпадом, који настају због захтјева постављених
овим Правилником.
Накнаде које се уплаћују Фонду за заштиту околиша се
намјенски троше за управљања отпадом од електричних и
електронских производа. Фонд за заштиту околиша ће
планирати намјенски утрошак средстава планом на
годишњем нивоу усаглашено са министарством.
Оператер система је у обавези квартално достављати
обавјештење Фонду за заштиту околиша са подацима о
произвођачима и увозницима који су пренијели обавезу
управљања и збрињавања отпадне опреме на оператера
система.
Уколико произвођачи и увозници не доставе Извјештај
у роковима наведеним у тачки (3) овог члана, или у датом
року не исправе недостатке са достављеног извјештаја Фонд
доставља позив произвођачу и увознику за доставу
Извјештаја са упозорењем да ће истима бити, у року од 15
дана од дана издавања упозорења, обрачуната општа накнада
и накнада за управљање, које су наведене у Табели 1. и 2.
Прилога 7. овог Правилника, а на основу доступних
података од надлежних органа, који посједују податке о
увозу електричне и електронске опреме."
Члан 4.
У члану 12. иза тачке (7) додају се нове тач. (8), (9) и
(10), које гласе:
"Накнаде које ће утврдити оператер система за
уговорене обвезнике система требају бити једнаке за
осниваче и уговорене обвезнике система.
Оператер система не може имати своју властиту
инфраструктуру за управљање отпадом, осим основне
опреме за сакупљање.
система
мора
бити
Организација
оператера
структурирана на начин да се избјегне сукоб интереса са
правним и физичким лицима који му пружају услуге и који
од њега примају финансијску надокнаду."
Члан 5.
У члану 15. додаје се нова тачка (1), која гласи:
"Оператер система је дужан достављати списак свих
произвођача и увозника Федералном министарству околиша
и туризма и Фонду за заштиту околиша на кварталном
нивоу, са циљем ефикаснијег укључења и праћења
евидентираних увозника електричне и електронске опреме у
Босни и Херцеговини."
"Досадашње тач. (1), (2) и (3) постају тач. (2), (3) и (4)".
У члану 15. тачка (3) додају се нове алинеје и гласе:
"доказе о начину поновне употребе, обраде,
прераде и збрињавања електричног и електронског отпада те његових саставних дијелова и
твари, те количинама за које је дужан водити
евиденцију у складу са чланом 9. тачка (10).
Извјештај са прегледом трошкова управљања
преузетом и прикупљеном отпадном опремом од
електричних и електронских уређаја.
Извјештај са прегледом улагања у систем
управљања електричним и електронским отпадом
и јачање јавне свијести".
У члану 15. иза тачке (4) додају се нове тач. (5) и (6)
које гласе:
Broj 107 - Stranica 66
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
"Оператер система је у обавези да податке из тачке (3)
овог члана и доказе о испуњењу циљева достави у формама
извјештаја прописаним од стране Фонда за заштиту
околиша."
Међуентитетско тијело за околиш прати стање
управљања отпадом од електричних и електронских
производа у систему управљања електричним и
електронским отпадом, координира активности између
ентитета и Брчко Дистрикта и обједињује извјештаје о
количини, маси и врсти електричне и електронске опреме,
која је стављена на тржиште Босне и Херцеговине".
Члан 6.
Члан 17. мијења се и гласи:
"Надзор над примјеном овог Правилника проводити ће
инспектори заштите околиша и тржишни инспектори
Федералне и кантоналне управе за инспекцијске послове.
Влада Федерације БиХ ће својом одлуком успоставити
Координационо тијело за праћење имплементације
Правилника.
У раду Координационог тијела учествује по један
представник из:
Федералног министарстава околиша и туризма,
Фонда за заштиту околиша Федерације БиХ,
Федералне управе за инспекцијске послове и
оператера система који имају дозволу Федералног
министарства околиша и туризма.
Представници оператера система из става 4. овог члана
нису
пуноправни,
већ
су
придружени
чланови
Координационог тијела".
Члан 7.
У члану 18. иза тачке (3) додаје се нова тачка (4), која
гласи:
"Неукључивање произвођача и увозника значи
акумулирање законских обавеза и њихово ретроактивно
испуњавање од дана доношења Правилника, односно
акумулирање обавеза и њихово ретроактивно испуњавања од
дана почетка обављања дјелатности тј. од датума стављања
отпадне електричне и електронске опреме по први пут на
тржиште."
"Досадашње тач. (4) и (5) постају тач. (5) и (6)".
Члан 8.
У Прилогу 7. тачка (1) Табеле 1. и 2. мијењају се и
гласе:
Srijeda, 31. 12. 2014.
"Сви увозници и произвођачи електричне и
електронске опреме плаћају општу накнаду у износу од 0,02
КМ по килограму електричне и електронске опреме
стављене на тржиште Федерације Босне и Херцеговине
Фонду за заштиту околиша за административне трошкове
провођења овог Правилника."
Табела 1. Коефицијент накнаде по разредима
електричне и електронске опреме
Коефицијент накнаде по разредима електричне и Накнада за управљање
електронске опреме
Разред и подразред електричне и електронске
КМ/кг
опреме
Разред 1 - велики апарати за домаћинство
0,3
Разред 1.а - апарати за хлађење и замрзавање
1
Разред 2 - мали апарати за домаћинство
0,3
Разред 3 - опрема информатичке технологија (ИТ) и
0,6
опрема за телекомуникације
Разред 3.а - монитори
4
Разред 4 - опрема широке потрошње за разоноду
1
Разред 4.а - телевизијски пријемници
4
Разред 5 - опрема за освјетљење: освјетљења
0,3
Разред 5а - опрема за освјетљење: сијалице остале
5
Разред 6 - електрични и електронски алати (осим
0,3
великих непокретних индустријских алата)
Разред 7 - играчке, опрема за рекреацију (разоноду) и
0,6
спорт
Разред 8 - медицинске направе (осим инплантираних
4
и инфективних производа)
Разред 9 - инструменти за праћење и надзор
4
Разред 10 - аутомати
0,3
Члан 9.
"У Прилогу 8. Табела 1. мијења се и гласи:
"Регистарски подаци обвезника плаћања накнаде", а која се
налази у прилогу 1 и чини саставни дио овог правилника".
"У Прилогу 8. додаје се нова Табела 2. која гласи:
"Количина и врста отпада од електричних и електронских
производа за период од ___________ године", а која се
налази у прилогу 2 и чини саставни дио овог правилника".
Члан 10.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Број 04-23-1360/14
23. децембра 2014. године
Министрица
Сарајево
Бранка Ђурић, с. р.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 67
Broj 107 - Stranica 68
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Na osnovu odredbi člana 58. stav 8. Zakona o upravljanju
otpadom ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/03 i 72/09),
ministrica Federalnog ministarstva okoliša i turizma donosi
PRAVILNIK
O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O
UPRAVLJANJU OTPADOM OD ELEKTRIČNIH I
ELEKTRONSKIH PROIZVODA
Član 1.
U Pravilniku o upravljanju otpadom od električnih i
elektronskih proizvoda ("Službene novine Federacije BiH", broj
87/12) u članu 6. iza tačke (2) dodaje se nova tačka (3) koja glasi:
"Distributeri u trgovinama sa minimalno 400 m2 prodajne
površine za električnu i elektronsku opremu, dužni su osigurati
sakupljanje veoma male otpadne električne i elektronske opreme
(vanjska dimenzija nije veća od 25 cm), što je za krajnjeg
korisnika besplatno i bez obaveze kupovine električne i
elektronske opreme jednakovrijedne vrste."
"Dosadašnje tač. (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9) i (10) postaju
tač. (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10) i (11)".
Član 2.
U članu 10. dodaje se nova tačka (1), koja glasi:
"Distibuteri koji stavljaju prvi put opremu na tržište dužni
su se uključiti u sistem te na taj način ispunjavati obavezu
upravljanja i zbrinjavanja otpadnom električnom i elektronskom
opremom. Za ostalu opremu koju prodaju su u obavezi da od
proizvođača i uvoznika obezbijede dokaz da su svoju električnu i
elektronsku opremu uključili u sistem. U protivnom, odgovorni
su da te proizvode sami uključe u sistem i da za iste plaćaju
naknadu".
"Dosadašnje tač. (1), (2), (3) i (4) postaju tač. (2), (3), (4), i
(5)".
Član 3.
U članu 11. tačka (5) iza riječi "umnožak" mijenja se tekst i
glasi:
"mase opreme stavljene na tržište teritorije Federacije
Bosne i Hercegovine sa koeficijentom naknade u Prilogu 7".
U članu 11. tač. (7) i (8) mijenjaju se i glase:
"Obračunata naknada iz st. 4. i 5., za one obveznike koje se
ne uključe u sistem operatera, plaća se Fondu za zaštitu okoliša
nakon što isti izda Rješenje.
Izvještaj "Obračun naknade" obveznici koji su uključeni
preko operatera sistema, podnose isti u tri primjerka neposredno
operateru sistema, putem pošte i elektronskim putem, a koji
potom dostavlja po jedan primjerak Federalnom ministarstvu i
Fondu za zaštitu okoliša. Obveznici koji se ne uključe preko
operatera sistema podnose izvještaj neposredno, putem pošte i
elektronskim putem, ministarstvu i Fondu za zaštitu okoliša"
U članu 11. u tački (11) iza riječi "operaterom sistema"
dodaju se riječi: "u roku od 60 dana od dana dostavljanja
validnog izvještaja od obveznika plaćanja naknade".
U članu 11. Iza tačke (11) dodaje se nova tačka (12), koja
glasi:
"Rješenje iz tačke (11) ovog člana sadrži konačan obračun
iznosa naknade za prethodni obračunski period kao i rokove
plaćanja naknade".
"Dosadašnje tač. (12) i (13) Postaju tač. (13) i (14)".
U članu 11. iza tačke (14) dodaju se nove tač. (15), (16),
(17), i (18) i koje glase:
"Proizvođač i uvoznik imaju mogućnost da u dogovoru sa
distributerom prilikom prodaje opreme u cijenu iste posebno
navedu i prikažu troškove plaćanja naknade za upravljanje
otpadom, koji nastaju zbog zahtjeva postavljenih ovim
Pravilnikom.
Broj 107 - Stranica 69
Naknade koje se uplaćuju Fondu za zaštitu okoliša se
namjenski troše za upravljanja otpadom od električnih i
elektronskih proizvoda. Fond za zaštitu okoliša će planirati
namjenski utrošak sredstava planom na godišnjem nivou
usaglašeno sa ministarstvom.
Operater sistema je u obavezi kvartalno dostavljati
obavještenje Fondu za zaštitu okoliša sa podacima o
proizvođačima i uvoznicima koji su prenijeli obavezu upravljanja
i zbrinjavanja otpadne opreme na operatera sistema.
Ukoliko proizvođači i uvoznici ne dostave Izvještaj u
rokovima navedenim u tački (3) ovog člana, ili u datom roku ne
isprave nedostatke sa dostavljenog izvještaja Fond dostavlja
poziv proizvođaču i uvozniku za dostavu Izvještaja sa
upozorenjem da će istima biti, u roku od 15 dana od dana
izdavanja upozorenja, obračunata opšta naknada i naknada za
upravljanje, koje su navedene u Tabeli 1. i 2. Priloga 7. ovog
Pravilnika, a na osnovu dostupnih podataka od nadležnih organa,
koji posjeduju podatke o uvozu električne i elektronske opreme."
Član 4.
U članu 12. iza tačke (7) dodaju se nove tač. (8), (9) i (10),
koje glase:
"Naknade koje će utvrditi operater sistema za ugovorene
obveznike sistema trebaju biti jednake za osnivače i ugovorene
obveznike sistema.
Operater sistema ne može imati svoju vlastitu infrastrukturu
za upravljanje otpadom, osim osnovne opreme za sakupljanje.
Organizacija operatera sistema mora biti strukturirana na
način da se izbjegne sukob interesa sa pravnim i fizičkim licima
koji mu pružaju usluge i koji od njega primaju finansijsku
nadoknadu."
Član 5.
U članu 15. dodaje se nova tačka (1), koja glasi:
"Operater sistema je dužan dostavljati spisak svih
proizvođača i uvoznika Federalnom ministarstvu okoliša i
turizma i Fondu za zaštitu okoliša na kvartalnom nivou, sa ciljem
efikasnijeg uključenja i praćenja evidentiranih uvoznika
električne i elektronske opreme u Bosni i Hercegovini."
"Dosadašnje tač. (1), (2) i (3) postaju tač. (2), (3) i (4)".
U članu 15. tačka (3) dodaju se nove alineje i glase:
"dokaze o načinu ponovne upotrebe, obrade, prerade i
zbrinjavanja električnog i elektronskog otpada te
njegovih sastavnih dijelova i tvari, te količinama za
koje je dužan voditi evidenciju u skladu sa članom 9.
tačka (10).
Izvještaj sa pregledom troškova upravljanja
preuzetom i prikupljenom otpadnom opremom od
električnih i elektronskih uređaja.
Izvještaj sa pregledom ulaganja u sistem upravljanja
električnim i elektronskim otpadom i jačanje javne
svijesti".
U članu 15. iza tačke (4) dodaju se nove tač. (5) i (6) koje
glase:
"Operater sistema je u obavezi da podatke iz tačke (3) ovog
člana i dokaze o ispunjenju ciljeva dostavi u formama izvještaja
propisanim od strane Fonda za zaštitu okoliša."
Međuentitetsko tijelo za okoliš prati stanje upravljanja
otpadom od električnih i elektronskih proizvoda u sistemu
upravljanja električnim i elektronskim otpadom, koordinira
aktivnosti između entiteta i Brčko Distrikta i objedinjuje
izvještaje o količini, masi i vrsti električne i elektronske opreme,
koja je stavljena na tržište Bosne i Hercegovine.
Broj 107 - Stranica 70
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Član 6.
Član 17. mijenja se i glasi:
"Nadzor nad primjenom ovog Pravilnika provoditi će
inspektori zaštite okoliša i tržišni inspektori Federalne i
kantonalne uprave za inspekcijske poslove.
Vlada Federacije BiH će svojom odlukom uspostaviti
Koordinaciono tijelo za praćenje implementacije Pravilnika.
U radu Koordinacionog tijela učestvuje po jedan
predstavnik iz:
Federalnog ministarstava okoliša i turizma,
Fonda za zaštitu okoliša Federacije BiH,
Federalne uprave za inspekcijske poslove i
operatera sistema koji imaju dozvolu Federalnog
ministarstva okoliša i turizma.
Predstavnici operatera sistema iz stava 4. ovog člana nisu
punopravni, već su pridruženi članovi Koordinacionog tijela".
Član 7.
U članu 18. iza tačke (3) dodaje se nova tačka (4), koja
glasi:
"Neuključivanje proizvođača i uvoznika znači akumuliranje
zakonskih obaveza i njihovo retroaktivno ispunjavanje od dana
donošenja Pravilnika, odnosno akumuliranje obaveza i njihovo
retroaktivno ispunjavanja od dana početka obavljanja djelatnosti
tj. od datuma stavljanja otpadne električne i elektronske opreme
po prvi put na tržište."
"Dosadašnje tač. (4) i (5) postaju tač. (5) i (6)".
Član 8.
U Prilogu 7. tačka (1) Tabele 1. i 2. mijenjaju se i glase:
"Svi uvoznici i proizvođači električne i elektronske opreme
plaćaju opštu naknadu u iznosu od 0,02 KM po kilogramu
električne i elektronske opreme stavljene na tržište Federacije
Bosne i Hercegovine Fondu za zaštitu okoliša za administrativne
troškove provođenja ovog Pravilnika."
Srijeda, 31. 12. 2014.
Tabela 1. Koeficijent naknade po razredima električne i
elektronske opreme
Koeficijent naknade po razredima električne i
Naknada za upravljanje
elektronske opreme
Razred i podrazred električne i elektronske opreme
KM/kg
Razred 1 - veliki aparati za domaćinstvo
0,3
Razred 1.a - aparati za hlađenje i zamrzavanje
1
Razred 2 - mali aparati za domaćinstvo
0,3
Razred 3 - oprema informatičke tehnologija (IT) i oprema
0,6
za telekomunikacije
Razred 3.a - monitori
4
Razred 4 - oprema široke potrošnje za razonodu
1
Razred 4.a - televizijski prijemnici
4
Razred 5 - oprema za osvjetljenje: osvjetljenja
0,3
Razred 5a - oprema za osvjetljenje: sijalice ostale
5
Razred 6 - električni i elektronski alati (osim velikih
0,3
nepokretnih industrijskih alata)
Razred 7 - igračke, oprema za rekreaciju (razonodu) i sport
0,6
Razred 8 - medicinske naprave (osim inplantiranih i
4
infektivnih proizvoda)
Razred 9 - instrumenti za praćenje i nadzor
4
Razred 10 - automati
0,3
Član 9.
"U Prilogu 8. Tabela 1. mijenja se i glasi: "Registarski
podaci obveznika plaćanja naknade", a koja se nalazi u prilogu 1 i
čini sastavni dio ovog pravilnika".
"U Prilogu 8. dodaje se nova Tabela 2. koja glasi: "Količina
i vrsta otpada od električnih i elektronskih proizvoda za period od
___________ godine", a koja se nalazi u prilogu 2 i čini sastavni
dio ovog pravilnika".
Član 10.
Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 04-23-1360/14
Ministrica
23. decembra 2014. godine
Branka Đurić, s. r.
Sarajevo
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 71
Broj 107 - Stranica 72
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
(Sl-7/15-F)
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
FEDERALNO MINISTARSTVO ZDRAVSTVA
2926
Temeljem članka 35. stavak 4. Zakona o zdravstvenom
osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02,
70/08 i 48/11), federalni ministar zdravstva donosi
NAREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O
STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE IZ OBVEZNOG ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I.
U Naredbi o standardima i normativima zdravstvene zaštite
iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/14) u
točki X briše se točka b).
II.
U točki XI stavak (1) briše se, a dosadašnji stavak (2)
postaje stavak (1).
Točka XII briše se.
III.
IV.
Iza točke XV dodaju se podnaslovi: "NOMENKLATURA
USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE" i nova točka XVa., te
"PRAĆENJE PRIMJENE STANDARDA I NORMATIVA
ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE
I
NOMENKLATURE
USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE" i nova točka XVb., a
koje glase:
"NOMENKLATURA USLUGA ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE
XVa.
Nomenklatura usluga zdravstvene zaštite čini pregled
usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama koje
obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnoj,
sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene zaštite.
(2) Nomenklatura usluga iz stavka (1) ove točke utvrđena je u
Prilogu broj 2., koji čini sastavni dio ove naredbe.
(3) Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost
na primarnoj, sekundarnoj i tercijarnoj razini zdravstvene
zaštite može pružati samo one zdravstvene usluge iz
stavka (2) ove točke, koje su sukladne djelatnosti za koju
je zdravstvena ustanova osnovana, a koje su utvrđene
propisima o zdravstvenoj zaštiti.
PRAĆENJE PRIMJENE STANDARDA I NORMATIVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NOMENKLATURE
USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
(1)
(1)
(2)
XVb.
Praćenje primjene standarda i normativa zdravstvene
zaštite, kao i nomenklature usluga zdravstvene zaštite
osigurava se putem Stručnog povjerenstva koje formira
federalni ministar zdravstva posebnim rješenjem, a koja u
svom radu surađuje sa zdravstvenim ustanovama,
zdravstvenim profesionalcima, komorama u zdravstvu,
stručnim udrugama, zavodima zdravstvenog osiguranja i
drugim subjektima u sektoru zdravstva.
Stručno povjerenstvo iz stavka (1) ove točke najmanje
jednom godišnje revidira standarde i normative
zdravstvene zaštite, kao i nomenklaturu usluga
zdravstvene zaštite utvrđene ovom naredbom."
Broj 107 - Stranica 73
V.
Ova naredba stupa na snagu osmoga dana od dana objave u
"Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-37-8422/14
Ministar
29. prosinca 2014. godine
Prof. dr. Rusmir Mesihović, v. r.
Sarajevo
На основу члана 35. став 4. Закона о здравственом
осигурању ("Службене новине Федерације БиХ", бр. 30/97,
7/02, 70/08 и 48/11), федерални министар здравства доноси
НАРЕДБУ
О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА НАРЕДБЕ О
СТАНДАРДИМА И НОРМАТИВИМА ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ
ОСИГУРАЊА У ФЕДЕРАЦИЈИ
БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ
I.
У Наредби о стандардима и нормативима здравствене
заштите из обавезног здравственог осигурања у Федерацији
Босне и Херцеговине ("Службене новине Федерације БиХ",
број 82/14) у тачки X брише се тачка б).
II.
У тачки XI став (1) брише се, а досадашњи став (2)
постаје став (1).
III.
Тачка XII брише се.
IV.
Иза
тачке
XV
додају
се
поднаслови:
"НОМЕНКЛАТУРА УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ" и нова тачка XVа., те "ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ
СТАНДАРДА И НОРМАТИВА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И НОМЕНКЛАТУРЕ УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ" и нова тачка XVб., а које гласе:
"НОМЕНКЛАТУРА УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ
ЗАШТИТЕ
XVа.
(1) Номенклатура услуга здравствене заштите чини
преглед услуга које се пружају у здравственим
установама које обављају здравствену дјелатност на
примарном, секундарном и терцијарном нивоу
здравствене заштите.
(2) Номенклатура услуга из става (1) ове тачке утврђена
је у Прилогу број 2., који чини саставни дио ове
наредбе.
(3) Здравствена установа која обавља здравствену
дјелатност на примарном, секундарном и терцијарном
нивоу здравствене заштите може пружати само оне
здравствене услуге из става (2) ове тачке, које су у
складу са дјелатношћу за коју је здравствена установа
основана, а које су утврђене прописима о здравственој
заштити.
ПРАЋЕЊЕ ПРИМЈЕНЕ СТАНДАРДА И НОРМАТИВА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И НОМЕНКЛАТУРЕ
УСЛУГА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
XVб.
(1) Праћење примјене стандарда и норматива здравствене
заштите, као и номенклатуре услуга здравствене
заштите осигурава се путем Стручне комисије коју
формира федерални министар здравства посебним
рјешењем, а која у свом раду сарађује са здравственим
установама,
здравственим
професионалцима,
коморама у здравству, стручним удружењима,
Broj 107 - Stranica 74
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
заводима здравственог осигурања и другим
субјектима у сектору здравства.
(2) Стручна комисија из става (1) ове тачке најмање
једном годишње ревидира стандарде и нормативе
здравствене заштите, као и номенклатуру услуга
здравствене заштите утврђене овом наредбом."
V.
Ова наредба ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у "Службеним новинама Федерације БиХ".
Министар
Број 01-37-8422/14
Проф. др Русмир
29. децембра 2014. године
Месиховић, с. р.
Сарајево
Na osnovu člana 35. stav 4. Zakona o zdravstvenom
osiguranju ("Službene novine Federacije BiH", br. 30/97, 7/02,
70/08 i 48/11), federalni ministar zdravstva donosi
NAREDBU
O IZMJENAMA I DOPUNAMA NAREDBE O
STANDARDIMA I NORMATIVIMA ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE IZ OBAVEZNOG ZDRAVSTVENOG
OSIGURANJA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE
I.
U Naredbi o standardima i normativima zdravstvene zaštite
iz obaveznog zdravstvenog osiguranja u Federaciji Bosne i
Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", broj 82/14) u
tački X briše se tačka b).
II.
U tački XI stav (1) briše se, a dosadašnji stav (2) postaje
stav (1).
III.
Tačka XII briše se.
IV.
Iza tačke XV dodaju se podnaslovi: "NOMENKLATURA
USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE" i nova tačka XVa., te
"PRAĆENJE PRIMJENE STANDARDA I NORMATIVA
ZDRAVSTVENE
ZAŠTITE
I
NOMENKLATURE
USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE" i nova tačka XVb., a
koje glase:
"NOMENKLATURA
ZAŠTITE
Srijeda, 31. 12. 2014.
USLUGA
ZDRAVSTVENE
XVa.
Nomenklatura usluga zdravstvene zaštite čini pregled
usluga koje se pružaju u zdravstvenim ustanovama koje
obavljaju zdravstvenu djelatnost na primarnom,
sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite.
(2) Nomenklatura usluga iz stava (1) ove tačke utvrđena je u
Prilogu broj 2., koji čini sastavni dio ove naredbe.
(3) Zdravstvena ustanova koja obavlja zdravstvenu djelatnost
na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou
zdravstvene zaštite može pružati samo one zdravstvene
usluge iz stava (2) ove tačke, koje su u skladu sa
djelatnošću za koju je zdravstvena ustanova osnovana, a
koje su utvrđene propisima o zdravstvenoj zaštiti.
PRAĆENJE PRIMJENE STANDARDA I NORMATIVA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I NOMENKLATURE
USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
XVb.
(1) Praćenje primjene standarda i normativa zdravstvene
zaštite, kao i nomenklature usluga zdravstvene zaštite
osigurava se putem Stručne komisije koju formira
federalni ministar zdravstva posebnim rješenjem, a koja u
svom radu sarađuje sa zdravstvenim ustanovama,
zdravstvenim profesionalcima, komorama u zdravstvu,
stručnim udruženjima, zavodima zdravstvenog osiguranja
i drugim subjektima u sektoru zdravstva.
(2) Stručna komisija iz stava (1) ove tačke najmanje jednom
godišnje revidira standarde i normative zdravstvene
zaštite, kao i nomenklaturu usluga zdravstvene zaštite
utvrđene ovom naredbom."
V.
Ova naredba stupa na snagu osmog dana od dana
objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".
Broj 01-37-8422/14
29. decembar 2014. godine
Ministar
Sarajevo
Prof. dr. Rusmir Mesihović, s. r.
(1)
Prilog 2
NOMENKLATURA
USLUGA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
NOMENKLATURA USLUGA U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI
Opća i porodična medicina
RB NAZIV USLUGE
SADRŽAJ USLUGE
PREVENTIVNE USLUGE
Ciljani pregled na rano otkrivanje
1
karcinoma debelog crijeva
2
3
4
5
Anamneza, porodična i lična; testiranje na postojanje okultne krvi u stolici; kod visoko rizičnih grupa; Upućivanje za
kolonoskopiju.
Doktor - Uzimanje anamneze. Klinički, laboratorijski i drugi pregledi prema namjeni (cilju) pregleda (rano otkrivanje dijabeta,
Ciljani pregled osoba iznad 18 godina
maligna oboIenja, ugrožene populacije i dr.). Vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - pripremanje pacijenta za
sa faktorima rizika
pregled, asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije
Uspostavljanje kontakta, uvid u zdravstvenu dokumentaciju, klinički pregled učenika sa posebnim osvrtom na definiciju ciljanog
Ciljani pregled školskog djeteta
pregleda. Po potrebi uzimanje odgovarajućih mjera, laboratorijskih i drugih nalaza. Vođenje propisane dokumentacije zdravstvene i
(zdrava djeca koja nose faktor rizika)
ostale. Evidentiranje izvršene usluge.
Ciljani pregled školskog djeteta u
svrhu smeštaja u kolektiv,
Priprema učenika i sredstava za obavljanje pregleda, analiza postojeće medicinske dokumentacije, uzimanje dopunskih
oslobađanja nastave od fizičkog
anamnestičkih podataka (lična i porodična anamneza), klinički pregled sa posebnim osvrtom na odredene organe. Po potrebi:
vaspitanja, izdavanja ljekarskog
upućivanje na dodatne preglede (laboratarijske, radiološke, konsultativno-specijalističke itd.) Interpretacija nalaza i davanje
uverenja, ekskurzije, skolska
mišljenja uz vođenje odgovarajuće dokumentacije i evidencije.
takmicenja i rekreativna nastava
Kratki orjentacioni pregled radi primanja vakcine, provjera postojanja kontraindikacija za vakcinaciju Priprema pacijenta,
Davanje vakcina sa ljekarskim
instrumenta, aplikacija lijeka. Medicinska sestra - pripremanje pacijenta za pregled, asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće
pregledom
dokumentacije
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 75
Doktor - Kontrolni pregled nakon sistematskog ili ciljanog pregleda, radi sagledavanja stanja, oboljenja, kao i odluke o daljem
tretmanu pacijenta, slanje na spec. preglede, promjena terapije i drugo. Medicinska sestra - pripremanje pacijenta za pregled,
asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije
Doktor - Uspostavljanje kontakta sa pratiocem i djetetom, pripremu za obavljanje pregleda, uvid u medicinsku dokumentaciju,
Pregled i obrada za ocjenu preostalih uzimanje anamneze (porodične, lične, socijalne), klinički pregled po sistemima sa posebnom pažnjom na kongenitalna oštećenja,
sposobnosti školskog djeteta sa
upućivanje na dodatne kansultativno-specijalističke i ostale preglede i intervencije bilo u dijagnostičke ili terapeutske svrhe.
teškoćama u psihofizičkom razvoju u Interpretacija svih prikupljenih nalaza ispunjavanje dokumentacionih obrazaca i slanje na kategorizaciju, vođenje propisane
svrhu ostvarivanja pripadajućih prava dokumentacije i evidencije. Po potrebi: konsultacija sa institucijama socijalne i dječije zaštite te patronažnom službom. Medicinska
sestra - pripremanje pacijenta za pregled, asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Medicinska sestra - Davanje informacija i savjeta roditelju ili staratelju o oboljelom ili povređenom. Objašnjenje uzroka i načina
Savjetovanje bolesnika
nastanka utvrđenog stanja. Davanje savjeta šta da se radi uz određenu terapiju da bi se postigao uspjeh u liječenju.
Savjetovanje u ordinaciji bez
Doktor - Davanje informacija i savjeta roditelju ili staratelju o oboljelom ili povređenom. Objašnjenje uzroka i načina nastanka
ljekarskog pregleda
utvrđenog stanja. Davanje savjeta šta da se radi uz određenu terapiju da bi se postigao uspjeh u liječenju.
SAVJETOVALISTE
Anamneza, opći klinički pregled i pregled po sistemima; neurološki status; kod žena palpatorni pregled dojki; standardne
Sistematski pregled odraslog lica u laboratorijske pretrage; ocjena zdravstvenog stanja; određivanje dodatnih medicinskih ispitivanja u zavisnosti od nađenog stanja i
dobi iznad 18 godina
faktora rizika; zdravstveno-vaspitni rad. Sistematski pregled odraslih posebno obuhvata: mjerenje krvnog pritiska, tjelesne težine i
tjelesne visine, procjenu pušačkog statusa i konzumacije alkohola, te utvrđivanje glikemije i holesterolemije.
Anamneza, opći klinički pregled i pregled po sistemima; primjena metoda procene stanja uhranjenosti, ocjena vakcinacionog
statusa; ocjena zdravstvenog stanja i preduzimanje odgovarajućih dijagnostičkkih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka,
Sistematski pregled školskog djeteta zdravstveno-vaspitni rad, posebno na sprječavanju bolesti zavisnosti (uzimanje alkohola, narkotika, duhana); informisanje roditelja
u II, IV, VI. I VIII razredu OŠ, i I i III o zdravstvenom stanju djeteta. Sistematski pregled posebno obuhvata: mjerenje tjelesne težine i tjelesne visine, utvrđivanje
razredu SŠ.
nepravilnosti držanja, strukturnih deformacija kičme, poremećaja vida i sluha, štitne žlijezde, govornih mana, pregled
kardiovaskularnog sistema (srčani šumovi, krvni pritisak), procjena puberteta po Tanneru, pregled spolovila, analiza urina i krvi na
HB.
Zdravstveno-vaspitni rad - grupni
Medicinska sestra - Zdravstveno vaspitni rad sa zdravim pacijentima, hroničnim bolesnicima i članovima porodica. Priprema
SAVJETOVALISTE
materijala, izbor zdravstveno vaspitnih metoda i sredstava, zakazivanje termina, realizacija, vođenje evidencija.
Zdravstveno-vaspitni rad Doktor - Zdravstveno vaspitni rad sa zdravim pacijentima, hroničnim bolesnicima i članovima porodica. Priprema materijala, izbor
individualni SAVJETOVALISTE
zdravstveno vaspitnih metoda i sredstava, zakazivanje termina, realizacija, vođenje evidencija.
Zdravstveno-vaspitni rad Medicinska sestra - Zdravstveno vaspitni rad sa zdravim pacijentima, hroničnim bolesnicima i članovima porodica. Priprema
individualni SAVJETOVALISTE
materijala, izbor zdravstveno vaspitnih metoda i sredstava, zakazivanje termina, realizacija, vođenje evidencija
USLUGE LIJEČENJA I
INTERVENCIJE
Na osnovu pokazatelja o izvršenim sistematskim pregledima za svakog pacijenta, pravi se zbirni izvještaj o nađenom stanju za
Analiza i izrada izvještaja o izvršenim
populacione grupe. Nakon ovoga slijedi analiza svih pokazatelja zdravlja kod stanovništva u dobnim grupama, o čemu se pravi
sistematskim pregledima
pisani izvještaj
Brza analiza krvi i urina (trakicom) u
Priprema pacijenta, instrumenata, uzimanje materijala, očitanje rezultata
kući
Brza analiza krvi i urina (trakicom) u
Priprema pacijenta, instrumenata, uzimanje materijala, očitanje rezultata
ordinaciji
Davanje intravenske infuzije u
Priprema pacijenta, instrumenta, aplikacija lijeka.
ordinaciji
Davanje intravenske infuzije u stanu
Priprema pacijenta, instrumenta, aplikacija lijeka.
bolesnika
Davanje intravenske injekcije u
Priprema pacijenta, instrumenta, aplikacija lijeka.
ordinaciji
Davanje intravenske injekcije u stanu
Priprema pacijenta, instrumenta, aplikacija lijeka.
bolesnika
6 Kontrolni pregled
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Davanje klizme u ambulanti
Priprema pacijenta i materijala, intervencija.
23 Davanje klizme u stanu bolesnika
Priprema pacijenta i materijala, intervencija
Davanje subkutane ili
24 intramuskularne injekcije u stanu
Priprema pacijenta, instrumenta, aplikacija lijeka.
bolesnika
Davanje subkutane ili
25
Priprema pacijenta, instrumenta, aplikacija lijeka.
intramuskularne injekcije, u ordinaciji
26 EKG snimanje sa očitavanjem
Priprema pacijenta, snimanje EKG-a i pisanje nalaza
27 EKG snimanje sa očitavanjem u stanu Priprema pacijenta, snimanje EKG-a i pisanje nalaza
Evidentiranje i prijava zaraznih
bolesti i hroničnih nezaraznih bolesti
Incizija manjeg abscesa, panaricija ili
29
karbunkula
28
30 Inhaliranje
31 Ispiranje uha
Doktor - vođenje knige o evidenciji zaraznih, parazitarnih i hroničnih nezaraznih oboljenja prema zahtjevima zakona, statistička
obrada prijava. Medicinska sestra – vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Doktor - Pripreme operacionog polja, lokalne anestezije i intervencije. Zbrinjavanje rane, zavoj. Medicinska sestra - Pripreme
patrebnog materijala, instrumenata i pacijenta. Asistiranje pri intervenciji, vođenje odgovarajuće dokumentacije
Priprema pacijenta, potrebnog materijala i medikamenata, uključivanje aparata i aplikacija medikamenata uz kontrolu stanja
pacijenta.
Doktor – Anamneza, otoskopski pregled, ponovni otoskopski pregled Medicinska sestra - Pripreme pacijenta, materijala, ispiranje.
Vođenje medicinske dokumentacije
Doktor - analiza i upisivanje podataka u odgovarajući obrazac korisćenjem podataka iz medicinske dokumentacije vođene tokom
predhodnih pregleda. Medicinska sestra – vođenje odgovarajuće dokumentacije
Doktor - ocjena radne sposobnosti i misljenje o predvidivoj nesposobnosti za rad, unosenje podataka u predviđeni obrazac,
evidentiranje izvjestaja u medicinsku dokumentaciju i dostavljanje strankama prema utvrđenim pravilima. Medicinska sestra pripremanje pacijenta za pregled, asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije.
32
Izdavanje potvrde o privremenoj
nesposobnosti za rad (doznake)
33
Izvještaj ljekara o povredi ili
oštećenju zdravlja (ozljedni list)
34
Komuniciranje sa službama socijalne
Uspostavljanje kontakta, analiza konkretnog problema, i saradnja u rješavanju. Međusobna razmjena informacija.
zaštite, obrazovanja i drugim
Broj 107 - Stranica 76
Komunikacija sa socijalnim,
obrazovnim i drugim sektorima
Ljekarska potvrda (izvod iz
36
medicinske dokumentacije)
35
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Uspostavljanje komunikacije, prijem i dostavljanje informacija. Vođenje dokumentacije
Doktor - Upoznavanje sa zahtjevom, uvid u medicinsku dokumentaciju interpretacija i ocjena nalaza, izdavanje potvrde (izvoda u
pismenoj formi). Medicinska sestra – vođenje odgovarajuće dokumentacije
Doktor - uzimanje anamnestickih podataka, opsti i klinicki pregled i pregled po sistemima, TA,. Analiza postojeće dokumentacije,
postavljanje radne ili konacne dijagnoze, propisivanje terapije, davanje savjeta, terapeutske usluge, izdavanje uputa sestri za dalji
Ljekarski pregled u kući - prvi
tretman, upućivanje pacijenta na dopunske preglede, specijalisticke konsultacije, preglede ili bolnicko lijecenje. Organizovanje
njege i kućnog liječenja. Prijedlog za socijalno-ekonomsko zbrinjavanje. Medicinska sestra – dogovaranje posjete, pripremanje
pacijenta za pregled, asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Doktor - Uzimanje dodatnih anamnestičkih podataka. Utvrđivanje općeg stanja i lokalnog nalaza u vezi sa glavnom bolešću.
Ljekarski pregled u ordinaciji Analiza laboratorijskih nalaza, specijalističkih i drugih rezultata. Propisivanje terapije i zakazivanje ponovnog pregleda Medicinska
ponovni
sestra - pripremanje pacijenta za pregled, asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Doktor - uzimanje anamnestickih podataka, opsti i klinicki pregled i pregled po sistemima, TA,. Analiza postojeće dokumentacije,
postavljanje radne ili konacne dijagnoze, propisivanje terapije, davanje savjeta, terapeutske usluge, izdavanje uputa, upućivanje
Ljekarski pregled u ordinaciji - prvi
pacijenta na dopunske preglede, specijalisticke konsultacije, preglede ili bolnicko lijecenje. Medicinska sestra - pripremanje
pacijenta za pregled, asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Uvid u postojeću medicinsku dokumetaciju, uzimanje anamneze, mjerenje temperature, pulsa i arterijskog pritiska. Opći klinički
pregled i pregled po sistemima sa posebnim osvrtom na glavne tegobe oboljelog uz poređenje sa prethodnim stanjem. Propisivanje
lijekova. Davanje savjeta i uputstva u vezi sa liječenjem, njegom i higijensko-dijetetskim režimom. Po potrebi ukazivanje
Ljekarski pregled u stanu bolesnika medicinske pomoći i davanje parenteralne terapije, upućivanje na dopunske preglede (laboratorija, rendgen, EKG, konsultativni
ponovni
specijalistički pregled i dr.). Upućivanje u bolnicu. Zakazivanje ponovnog pregleda. Organizovanje njege i kućnog liječenja.
Prijedlog za socijalno-ekonomsko zbrinjavanje. Medicinska sestra – dogovaranje posjete, pripremanje pacijenta za pregled,
asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Ljekarsko uvjerenje o zdravstvenom Doktor - analiza i upisivanje podataka u odgovarajući obrazac korisćenjem podataka iz medicinske dokumentacije vođene tokom
stanju
predhodnih pregleda. Medicinska sestra – vođenje odgovarajuće dokumentacije
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem djeteta, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja,
Patronažna posjeta djetetu od 1-14
stavova i prakse u vezi sa ishranom djeteta, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos
godina
podataka u medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem majke i djeteta, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru
Patronažna posjeta novorođenčetu i
znanja, stavova i prakse u vezi sa njegom i ishranom djeteta, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa
porodilji (0-28 dana)
zajednicom; unos podataka u medicinsku dokumentaciju.
Uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, uvid u socijalne prilike, upoznavanje sa zdravstvenim stanjem
članova porodice i funkcionalnom sposobnošću članova porodice, procjenu znanja istavova u vezi sa zdravstvenim i rizičnim
Patronažna posjeta porodici ponašanjem, zdravstveno vaspitni rad, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u medicinsku dokumentaciju u
izvještajnom periodu.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem trudnice, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjera znanja,
stavova i prakse u vezi sa trudnoćom,zdravstveno-vaspitne aktivnosti, procjena znanja i stavova u vezi sa zdravstvenim i rizičnim
Patronažna posjeta trudnici
ponašanjem. Zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u medicinsku
dokumentaciju.
Prva posjetu trudnici u kalendarskoj godini radi upoznavanja sa zdravstvenim stanjem trudnice, uzimanja anamnestičkih podataka,
uvida u opšte uslove života, provjere znanja, stavova i prakse u vezi sa trudnoćom, zdravstveno-vaspitnih aktivnosti, procjene
Patronažna posjeta trudnici - prva
znanja i stavova u vezi sa zdravstvenim i rizičnim ponašanjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa
zajednicom; unos podataka u medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Patronažne posjete oboljelim od
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
ostalih hroničnih oboljenja
medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Patronažne posjete oboljelim od
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
tuberkuloze
medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Patronažne posjete zbog alkoholizma prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Patronažne posjete zbog narkomanije prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
medicinsku dokumentaciju.
Doktor - Priprema dokumentacije, materijala i instrumenata za vršenje pregleda, uzimanje dopunskih anamnestičkih podataka o
toku bolesti nakon prvog pregleda, mjerenje temperature, klinički pregled po sistemima i utvrđivanje općeg stanja i lokalnog
nalaza. Analiza prikupljenih dijagnostičkih nalaza (laboratorij, rtg, specijalistički pregledi), propisivanje daljnjeg terapeutskog
Ponovni ljekarski pregled školskog
postupka, vođenje odgovarajuće dokumentacije i evidencije. Po potrebi: upućivanje u izolacioni boks na bolničko liječenje,
djeteta
prijava zarazne bolesti, upućivanje na dodatne preglede, ocjena sposobnosti za pohađanje nastave, davanje drugih mišljenja,
uvjerenja i uputa učeniku, pratiocu ili zdravstvenom kadru. Medicinska sestra - pripremanje pacijenta za pregled, asistiranje pri
pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Posjeta oboljelim od malignih
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
neoplazmi
medicinsku dokumentaciju.
upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Posjete oboljelim od diabetes
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
mellitusa
medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Posjete oboljelim od kardivaskularnih
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
i cerebrovaskularnih oboljenja
medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Posjete oboljelim od mentalnih
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
oboljenja
medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Posjete oboljelim od mišićne
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
distrofije
medicinsku dokumentaciju.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 77
Doktor - pregled, postavljanje indikacije, izvođenje intervencije. Medicinska sestra - priprema pacijenta i materijala za rad,
asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Doktor - uzimanje licne, porodicne i radne anamneze, opsti pregled i pregled po sistemima, kao i ciljani pregled u vezi sa glavnim
Pregled i obrada za Invalidskotegobama, unos nalaza dijagnostickih i laboratorijskih pretraga, utvrđivanje podataka o lijecenju i bolovanju, kao i dijagnoze,
penzionu komisiju
ocjena i misljenje o radnoj sposobnosti i kategoriji invalidnosti, unos svih podataka u predviđeni obrazac. Medicinska sestra pripremanje pacijenta za pregled, asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Doktor - opsti klinicki pregled, utvrđivanje zdravstvenog stanja i procjena radne sposobnosti, evidentiranje rezultata propisanih
Pregled i upućivanje na ljekarsku
dijagnostickih procedura, preduzetih terapeutskih mjera, predlog za nastavak bolovanja. Medicinska sestra - pripremanje pacijenta
komisiju
za pregled, asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Medicinska sestra - Davanje savjeta i uputstva u vezi sa liječenjem, njegom i higijensko-dijetetskim režimom. Po potrebi
Pregled medicinskog sestre/tehničara
ukazivanje medicinske pomoći i davanje parenteralne terapije, Zakazivanje ponovnog pregleda. Organizovanje njege i kućnog
u kući
liječenja. Prijedlog za socijalno-ekonomsko zbrinjavanje.
doktor – Pregled, revizija i toaleta rane Medicinska sestra - priprema pacijenta i materijala za rad, asistiranje pri pregledu i
Previjanje rane ili opekotine
intervenciji, previjanje, vođenje odgovarajuće dokumentacije.
doktor – Pregled, Obrada rane ili opekotine, zbrinjavanje bolesnika. Po potrebi: propisivanje terapije, AT-serum, upućivanje
Primarna obrada površinske rane ili
specijalisti ili u bolnicu Zakazivanje kontrolnog pregleda. Medicinska sestra - priprema pacijenta i materijala za rad, asistiranje pri
opekotine II stepena manjeg obima
pregledu i intervenciji, vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Doktor - Pregled, obrada površinske rane, suture, zavoj, zbrinjavanje pacijenta, zakazivanje ponovnog pregleda. Po potrebi: lokalna
Primarna obrada površinske rane sa
ili provodna anestezija, upućivanje na specijalistički pregled ili bolničko lečenje. AT - serum, propisivanje terapije. Medicinska
šivanjem
sestra - priprema pacijenta i materijala za rad, asistiranje pri pregledu i intervenciji, vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Doktor - pregled i utvrđivanje vrste povrede Priprema polja rada, obrada rane, Stavljanje hemostaze, toaleta, zavoj, imobilizacija,
sprovođenje antitetanusne zaštite, primjena analgetika i antibiotika. Po potrebi: propisivanje terapije, AT serum, zakazivanje
Primarna obrada rane bez šivenja
ponovnog previjanja Medicinska sestra - priprema pacijenta, instrumenata i materijala za rad, asistiranje pri pregledu i intervenciji,
vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Primarno zbrinjavanje preloma ili
Doktor – Pregled, kontrolisanje vitalnih funkcija, uzimanje anamneze ili heteroanamneze od pratioca, ukazivanje pomoći i
drugih povreda ekstremiteta sa
reanimacija, pripremanje oboljelog ili povrijeđenog za transport. stavljanje imobilizacije imobilizacija Medicinska sestra - priprema
transportnom imobilizacijom
pacijenta i materijala za rad, asistiranje pri radu i vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Priprema za rano otpuštanje pacijenta Komunikacija sa bolničkim osobljem, analiza medicinske dokumentacije. Posjeta kući pacijenta. Priprema kućnog okruženja,
iz bolnice
Dogovor sa bolničkim osobljem, pacijentom i porodicom. Vođenje medicinske dokumentacije.
Promjena urinarnog katetera u stanu
Priprema pacijenta i materijala, pregled, intervencija, savjet, eventualno uputa za specijalistu ili bolnicu.
bolesnika
Doktor - propisivanje lijeka i davanje uputnica i savjeta. Na osnovu kraćeg dekursusa morbi (u toku lijecenja) pacijentu se bez
Propisivanje lijekova, davanje
pregleda daje uputnica za konsultativni, laboratorijski i specijalisticki pregled ili mu se samo propise lijek ili da savjet za dalje
uputnica i savjeta
lijecenje. Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa pacijentom i popunjavanje medicinske dokumentacije.
Prva posjeta u kalendarskoj godini radi upoznavanja sa zdravstvenim stanjem djeteta, uzimanja anamnestičkih podataka, uvida u
Prva patronažna posjeta djetetu od 1opšte uslove života, provjere znanja, stavova i prakse u vezi sa ishranom djeteta, zdravstveno-vaspitnih aktivnosti, pružanja
14 godina
pomoći u saradnji sa zajednicom; unosa podataka u medicinsku dokumentaciju.
Prva patronažna posjeta
Prva posjeta u kalendarskoj godini radi upoznavanja sa zdravstvenim stanjem majke i djeteta, uzimanja anamnestičkih podataka,
novorođenčetu i porodilji (0-28
uvida u opšte uslove života, provjere znanja, stavova i prakse u vezi sa njegom i ishranom djeteta, zdravstveno-vaspitnih
dana)
aktivnosti, pružanja pomoći u saradnji sa zajednicom; unosa podataka u medicinsku dokumentaciju.
Prva posjeta porodicama u toku kalendarske godine radi uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, uvid u
socijelne prilike, upoznavanje sa zdravstvenim stanjem članova porodice i funkcionalnom sposobnošću članova porodice, procjenu
Prva patronažna posjeta porodici
znanja istavova u vezi sa zdravstvenim i rizičnim ponašanjem, zdravstveno vaspitni rad, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom;
unos podataka u medicinsku dokumentaciju.
Uspostavljanje kontakta sa učenikom i pratiocem, priprema i uvid u postojeću zdravstvenu dokumentaciju; priprema instrumenata
materijala i drugog za vršenje pregleda; uzimanje anamnestičkih podataka; mjerenje temperature, pulsa, krvnog pritiska kao i
antropametrijska mjerenja; opći klinički pregled po sistemima, postavljanje dijagnoze, propisivanje terapije, davanje savjeta i uputa
Prvi ljekarski pregled školskog
zdravstvenim radnicima, učeniku i pratiocu o daljem liječenju i pohađanju nastave. Po potrebi: upućivanje na druge dijagnostičkodjeteta
terapeutske preglede, izdvajanje u izolacioni boks, upućivanje na bolničko liječenje, prijava bolesti i drugo; unošenje svih podataka
u predviđenu medicinsku dokumentaciju i vođenje odgovarajuće evidencije. Medicinska sestra - pripremanje pacijenta za pregled,
asistiranje pri pregledu i vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Doktor - priprema pacijenta, uspostavljanje venske linije fizioloskim rastvorom I uspostavljanje prohodnosti dišnih puteva.
Postavljanje orofaringealnih tubusa i primjena silikonske maske, vjestacka ventilacija uz primjenu kiseonika, spoljna masaza srca,
Reanimacija
EKG, defibrilacija. Medicinska sestra - priprema pacijenta i materijala za rad, asistiranje pri radu i vođenje odgovarajuće
dokumentacije.
57 Postavljanje fiksacionog zavoja
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74 Sačinjavanje statističkih izvještaja
Prikupljanje podataka, popunjavanje obrazaca prema definiranoj metodologiji. Izrada statističkog izvještaja.
Skidanje šavova sa toaletom i
75
previjanjem
Stavljanje ili promjena urinarnog
76
katetera u ordinaciji
Doktor - toaleta polja rada, skidanje savova, stavljanje zavoja Medicinska sestra - priprema pacijenta i materijala za rad, asistiranje
pri radu, vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Priprema pacijenta i materijala, pregled, intervencija, savjet, eventualno uputa za specijalistu ili bolnicu.
Doktor - Kontrola vitalnih funkcija porodilje i ploda, spoljašnji i unutrašnji pregled porodilje, akušerska pomoć u porođaju,
instrumentalna revizija grlića materice i vagine, unošenje podataka u medicinsku dokumentaciju. Medicinske sestre - tehničara:
Stručna pomoć pri porodu od strane
Priprema pribora i materijala za dovršenje porođaja, pružanje pomoći porodilji pri porođaju, presjecanje pupčane vrpce,
77 tima porodične-opće medicine u
pokazivanje novorodenčeta majci, privremeno zbrinjavanje porodilje, kontrola općeg stanja porodilje, kontrola pojave znakova
stanu
odljubljivanja placente, istiskivanje placente iz parođajnog kanala, pregled ovojaka i placente i pregled vanjskih genitalija porodilje,
zbrinjavanje porodilje, vođenje odgovarajuće dokumentacije.
Doktor - Kontrola vitalnih funkcija, ukazivanje pomoći, reanimacija po potrebi i priprema za transport, uzimanje anamneze od
78 Ukazivanje hitne medicinske pomoći oboljelog ili heteroanamneze. Medicinska sestra - pripremanje pacijenta za pregled, asistiranje pri pregledu, aplikacija propisane
terapije i vođenje odgovarajuće dokumentacije..
Uzimanje materijaIa u kući za
79
Priprema pacijenta, instrumenata, uzimanje materijala, otprema
laboratorijske analize
Uzimanje materijaIa u ordinaciji za
80
Priprema pacijenta, instrumenata, uzimanje materijala, otprema
laboratorijske analize
Doktor - Pripreme operacionog polja, lokalne anestezije i hirurške intervencije. Zbrinjavanje rane, zavoj. Po potrebi: imobilizacija i
Vađenje stranog tijela iz kože i
81
AT-serum. Medicinska sestra - Pripreme patrebnog materijala, instrumenata i pacijenta. Asistiranje pri intervenciji, vođenje
podkožnog tkiva
odgovarajuće dokumentacije
Broj 107 - Stranica 78
Vađenje stranog tijela iz oka, uha ili
nosa
Vođenje statističkih evidencija (po
83
timu dnevno)
82
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Doktor - Pripreme radnog polja, intervencija. Medicinska sestra - Pripreme patrebnog materijala, instrumenata i pacijenta.
Asistiranje pri intervenciji, vođenje odgovarajuće dokumentacije
Vođenje propisane dokumentacije i evidencije o svim podacima zdravstvene statistike ili drugim pokazateljima, a prema
propisanim obrascima.
Zdravstvena zaštita predškolske djece
USLUGA
SADRŽAJ USLUGE
PREVENTIVNE USLUGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Doktor - upostavljanje kontakta sa roditeljima i djetetom, klinicki pregled i pregled po sistemima, kontrola podataka iz
Ciljani pregled djeteta od 0-6 godina zdravstvenog kartona (o vakcinaciji, prelezanim bolestima, alergiji itd.), izdavanje zdravstvenog lista, vodjenje medicinske
radi smještaja u dječiju ustanovu
dokumentacije. Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa roditeljem i djetetom, priprema djeteta za pregled i popunjavanje
medicinske dokumentacije.
Individualna ili grupna poduka
Edukacija roditelja/staratelja sa naglaskom na kompeticije iz oblasti ranog rasta i razvoja prema postojećem kurikulumu
roditelja/staratelja
Obavlja se radi kontrole zdravstvenog stanja i efikasnosti predloženih i preduzetih mjera u cilju unapređenja zdravlja.Vakcinacija
Kontrolni pregled dojenčeta
po kalendaru vakcinacije
Davanje upute patronažnoj sestri, a na osnovu postojeće medicinske dokumentacije kao i primanje povratnih informacija od
Koordiniranje ljekara sa patronažnom
patnonaže o preduzetim mjerama primarne i sekundarne prevencije na očuvanju zdravlja djeteta u porodici ili instituciji u kojoj
službom po odredenom slučaju i nalog
živi i boravi (škole, zavodi i sl.). Koordiniranje se sprovodi usmeno i na osnovu pismene dokumentacije i evidencije (patronažni
za patronažu
list, nalog za patronažnu posetu i slično).
Priprema materijala i djeteta, uvid u medicinsku dokumentaciju, orjentacioni klinički pregled novorođenčeta, mišljenje o izvođenju
Obrada pupka kod novorođenčeta
postupka, obrada pupčane rane sa previjanjem, vođenje dokumentacije i evidencije. Po potrebi: propisivanje terapije i upućivanje
na dodatne preglede.
Doktor - ljekarski pregled neposredno prije izvodjenja vakcinacije radi utvrdjivanja eventualnih kontraindikacija za primjenu
Pregled i davanje sredstava za
vakcine i davanje savjeta u vezi sprovedene vakcinacije. Medicinska sestra - priprema vakcine, davanje vakcine, zbrinjavanje
imunizaciju
mjesta aplikacije i popunjavanje medicinske dokumentacije.
Savjetovanje roditelja, staratelja,
Jedan od načina zdravstvenog vaspitanja kojim ljekar u razgovoru sa pojedincem razmatra određenu problematiku u cilju
nastavnika, bolesnika ili drugog lica u
rješavanja ličnih, kolektivnih ili zdravstvenih problema. Sadrži poziv, izlaganje problematike, vođenje razgovora, donošenje
ordinaciji od strane ljekara bez
zaključka, davanje savjeta, upisivanje u određenu dokumentaciju te vođenje evidencije o savjetovanju.
ljekarskog pregleda
Doktor - uspostavljanje kontakta sa roditeljima i djetetom, uzimanje anamnestickih podataka, opsti klinicki pregled i pregled po
sistemima, upućivanje na laboratorijske analize i vakcinaciju, upućivanje prema indikacijama na konsultativni pregled ORL-oga i
logopeda, ocjena psihofizickog razvoja, davanje savjeta (njega, ishrana itd) i popunjavanje medicinske dokumentacije. Rano
Sistematski pregled djeteta kod upisa prepoznavanje poremećaja u ranom rastu i razvoju, što uključuje: mjerenje tjelesne težine i visine, utvrđianje načina prehrane
u predškolsko obrazovanje
dojenčeta, postojanja rahitisa, procjena psiohomotorog razvoja, procjena vida, sluha i govora, oboljenja zuba i usta, koštanomišićne deformacije, kongenitalne anomalije, i anomalije spolovila. Upućivanje na sanitarni pregled na kliconoštvo i prisustvo
parazita. Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa roditeljima i djetetom, priprema djeteta za pregled, mjerenje tjelesne tezine
i visine, otisak stopala, orijentaciono stanje vida, sluha, davanje savjeta (njega i ishrana) i popunjavanje medicinske dokumentacije
Doktor – anamneza, opći klinički pregled i pregled po sistemima,koštano-mišićnog sistema analiza krvne slike i urina, mjerenje
krvnog pritiska; ocjena psihičkog stanja, identifikacija odstupanja od razvojnih normi, detekcija poremećaja ponašanja i
poduzimanje dijagnostičkih terapijski i rehabilitacijskih mjera, konsultacija sa psihologom i pedagogom,ocjena vakcinacionog
Sistematski pregled djeteta pred
statusa ivakcinacija skrining za detekciju poremećaja govora,ćula vida i sluha; ocjena zdravstvenog stanja i preduzimanje
polazak u osnovnu školu
odgovarajućih dijagnostičkkih, terapijskih i rehabilitacionih postupaka, zdravstveno-vaspitni rad;izdavanje potvrde za upis u školu
Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa roditeljem i djetetom, uzimanje anamnestickih podataka, kontrola sprovedenih
vakcinacija i revakcinacija, mjerenje tjelesne tezine i visine, kontrola vida i vidne boje, kontrola psihofizicke sposobnosti djeteta i
popunjavanje medicinske dokumentacije
Doktor - uspostavljanje kontakta sa roditeljima i djetetom, uzimanje anamnestickih podataka, opsti klinicki pregled i pregled po
sistemima, upućivanje na laboratorijske analize i vakcinaciju, upućivanje prema indikacijama na konsultativni pregled ORL-oga i
logopeda, ocjena psihofizickog razvoja, davanje savjeta (njega, ishrana itd) i popunjavanje medicinske dokumentacije. Rano
Sistematski pregled djeteta u dobi 1-3 prepoznavanje poremećaja u ranom rastu i razvoju i identifikacija odstupanja od razvojnih normi, što uključuje: mjerenje tjelesne
godina
težine i visine, utvrđianje načina prehrane dojenčeta, postojanja rahitisa, procjena psiohomotorog razvoja, procjena vida, sluha i
govora, oboljenja zuba i usta, koštano-mišićne deformacije, kongenitalne anomalije, i anomalije spolovila. Medicinska sestra uspostavljanje kontakta sa roditeljima i djetetom, priprema djeteta za pregled, mjerenje tjelesne tezine i visine, otisak stopala,
orijentaciono stanje vida, sluha, davanje savjeta (njega i ishrana) i popunjavanje medicinske dokumentacije
Doktor - uspostavljanje kontakta sa roditeljima i djetetom, uzimanje anamnestickih podataka, opsti klinicki pregled i pregled po
sistemima, upućivanje na laboratorijske analize i vakcinaciju, upućivanje prema indikacijama na konsultativni pregled ORL-oga i
logopeda, ocjena psihofizickog razvoja, davanje savjeta (njega, ishrana itd) i popunjavanje medicinske dokumentacije. Rano
Sistematski pregled djeteta u dobi 4-6 prepoznavanje poremećaja u ranom rastu i razvoju i identifikacija odstupanja od razvojnih normi,, što uključuje: mjerenje tjelesne
godina
težine i visine, utvrđianje načina prehrane dojenčeta, postojanja rahitisa, procjena psiohomotorog razvoja, procjena vida, sluha i
govora, oboljenja zuba i usta, koštano-mišićne deformacije, kongenitalne anomalije, i anomalije spolovila. Medicinska sestra uspostavljanje kontakta sa roditeljima i djetetom, priprema djeteta za pregled, mjerenje tjelesne tezine i visine, otisak stopala,
orijentaciono stanje vida, sluha, davanje savjeta (njega i ishrana) i popunjavanje medicinske dokumentacije
Doktor - kontakt sa roditeljima i djetetom, uzimanje anamnestickih podataka o trudnoći i porođaju, ishrani majke i novorodjenceta
itd., opsti klinicki pregled i pregled po sistemima. Ocjena razvoja psihosomatskih funkcija, upoznavanje roditelja sa nađenim
stanjem, davanje savjeta (njega, ishrana), popunjavanje medicinske dokumentacije. Rano prepoznavanje poremećaja u ranom rastu
Sistematski pregled dojenčeta u dobi i razvoju i identifikacija odstupanja od razvojnih normi,, što uključuje: mjerenje tjelesne težine i visine, utvrđianje načina prehrane
3-6 mjeseci
dojenčeta, postojanja rahitisa, procjena psiohomotorog razvoja, procjena vida i sluha, koštano-mišićne deformacije, kongenitalne
anomalije, i anomalije spolovila. Upućivanje na ultrazvučni pregled kukova Medicinska sestra - kontakt sa roditeljima i djetetom,
otvaranje zdravstvenog kartona, priprema djeteta za pregled, mjerenje tjelesne tezine, duzine, obima glave i grudi i popunjavanje
medicinske dokumentacije.
Doktor - kontakt sa roditeljima i djetetom, uzimanje anamnestickih podataka o trudnoći i porođaju, ishrani majke i novorodjenceta
itd., opsti klinicki pregled i pregled po sistemima. Ocjena razvoja psihosomatskih funkcija, upoznavanje roditelja sa nađenim
Sistematski pregled dojenčeta u dobi stanjem, davanje savjeta (njega, ishrana), popunjavanje medicinske dokumentacije. Rano prepoznavanje poremećaja u ranom rastu
6-11 mjeseci
i razvoju i identifikacija odstupanja od razvojnih normi, što uključuje: mjerenje tjelesne težine i visine, utvrđianje načina prehrane
dojenčeta, postojanja rahitisa, procjena psiohomotorog razvoja, procjena vida i sluha, razvoja zuba, koštano-mišićne deformacije,
kongenitalne anomalije, i anomalije spolovila. Upućivanje na ultrazvučni pregled kukova, minimalni neurološki pregled, provjera
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 79
vakcinacionog statusa Medicinska sestra - kontakt sa roditeljima i djetetom, otvaranje zdravstvenog kartona, priprema djeteta za
pregled, mjerenje tjelesne tezine, duzine, obima glave i grudi i popunjavanje medicinske dokumentacije.
Doktor - kontakt sa roditeljima i djetetom, uzimanje anamnestickih podataka o trudnoći i porođaju, ishrani majke i novorodjenceta
itd., opsti klinicki pregled i pregled po sistemima. Ocjena razvoja psihosomatskih funkcija, upoznavanje roditelja sa nađenim
stanjem, davanje savjeta (njega, ishrana), popunjavanje medicinske dokumentacije. Rano prepoznavanje poremećaja u ranom rastu
Sistematski pregled novorođenčeta 014
i razvoju I identifikacija odstupanja od razvojnih normi,, što uključuje: mjerenje tjelesne težine i visine, utvrđianje načina prehrane
2 mjeseca
dojenčeta, postojanja rahitisa, procjena psiohomotorog razvoja, procjena vida i sluha, koštano-mišićne deformacije, kongenitalne
anomalije, i anomalije spolovila. Medicinska sestra - kontakt sa roditeljima i djetetom, otvaranje zdravstvenog kartona, priprema
djeteta za pregled, mjerenje tjelesne tezine, duzine, obima glave i grudi i popunjavanje medicinske dokumentacije.
Zdravstveno-vaspitni rad u maloj
Izlaganje teme; vođenje razgovora sa učesnicima grupe i donošenje zaključaka; davanje savjeta i evidencija izvršenog rada.
15
grupi
Provođenje procjene po Vodiču i pravljenje individualnog plana rada sa djetetom.
USLUGE LIJEČENJA
16
Na osnovu pokazatelja o izvršenim sistematskim pregledima za svako dijete, pravi se zbirni izvještaj o nađenom stanju za grupe
Analiza i izrada izvještaja o izvršenim
djece. Nakon ovoga slijedi analiza svih pokazatelja zdravlja kod populacije djece u dobnim grupama, o čemu se pravi pisani
sistematskim pregledima
izvještaj
17 Brze analize krvi i urina (trakicama)
Priprema pacijenta, instrumenata, uzimanje materijala, očitanje rezultata
18 EKG snimanje sa očitavanjem
Pripremu djeteta, materijala i opreme, te snimanje svih odvoda., interpretacija i davanje mišljenja
19 Evidentiranje i prijava zaraznih bolesti Ispunjavanje odgovarajućeg obrasca na osnovu medicinske dokumentacije, dostavljanje u nadležnu ustanovu.
Priprema djeteta, instrumenata i materijala, priprema operacionog polja, lokalna anestezija po potrebi incizija ili ekscizija, zavoji,
zbrinjavanje djeteta, vođenje medicinske dokumentacije i evidencija izvršenog rada.
Priprema pacijenta, potrebnog materijala i medikamenata, uključivanje aparata i aplikacija medikamenata uz kontrolu stanja
Inhaliranje
pacijenta.
Izdavanje ljekarske potvrde (izvod iz Doktor - uspostavljanje kontakta sa roditeljem i djetetom, analiza laboratorijskih nalaza, popunjavanje medicinske dokumentacije i
medicinske dokumentacije)
izdavanje potvrde. Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa roditeljem i djetetom. Popunjavanje medicinske dokumentacije.
Komunikacija sa socijalnim,
Uspostavljanje komunikacije, prijem i dostavljanje informacija. Vođenje dokumentacije
obrazovnim i drugim sektorima
Koordinacija sa patronažnom
Davanje uputstava o svakam slučaju pojedinačno, a na osnovu postojeće medicinske dokumentacije i ukazane potrebe, kao i
službom u odnosu na trudnice,
primanje povratnih informacija od patronažne službe o preduzetim mjerama primarne i sekundarne prevencije na očuvanju
porodilje, babinjare i žene nakon
zdravlja žena, trudnica, porodilja itd. u kući ili na radnom mjestu. Koordinacija se sprovodi usmeno i na osnovu pismene
prekida trudnoće
Doktor - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem. Opservacija i izdvajanje djece sumnjive na infektivna oboljenja,
uzimanje anamnestickih podataka o simptomima oboljenja, opsti klinicki pregled i pregled po sistemima. Postavljanje dijagnoze,
Ljekarski pregled dojenčeta u
propisivanje terapije, davanje savjeta u pogledu lijecenja i higijensko-dijetetskog rezima, analiza laboratorijskih i drugih pretraga
ordinaciji - ponovni
po potrebi. Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem, uzimanje anamnestickih podataka, mjerenje
temperature, tjelesne tezine i upisivanje istih u zdravstveni karton, priprema djeteta za pregled i popunjavanje medicinske
dokumentacije.
Doktor - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem. Opservacija i izdvajanje djece sumnjive na infektivna oboljenja,
uzimanje anamnestickih podataka o simptomima oboljenja, opsti klinicki pregled i pregled po sistemima. Postavljanje dijagnoze,
Ljekarski pregled dojenčeta u
propisivanje terapije, davanje savjeta u pogledu lijecenja i higijensko-dijetetskog rezima, analiza laboratorijskih i drugih pretraga
ordinaciji - prvi
po potrebi. Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem, uzimanje anamnestickih podataka, mjerenje
temperature, tjelesne tezine i upisivanje istih u zdravstveni karton, priprema djeteta za pregled i popunjavanje medicinske
dokumentacije.
Doktor - Uspostavljanje kontakta sa majkom ili pratiocem, pronalaženje vođenje ili otvaranje zdravstvenog kartona, priprema
djeteta, instrumenata i materijala za pregled, obrađivanje mjera tjelesne razvijenosti (, težina, telesna temperatura), uzimanje
anamnestičkih podataka o trudnoći, porođaju, sagledavanje općeg stanja i razvoja, opći klinički pregled po sistemima, postavljanje
Ljekarski pregled novorođenčeta u
dijagnoze, propisivanje terapije i davanje savjeta i uputa u cilju liječenja i higijensko-dijatetskog režima novorođenćeta, po potrebi:
ordinaciji
upućivanje na druge dijagnostičko-terapeutske preglede ili bolničko Iiječenje, unošenje podataka i vođenje odgovarajuće
dokumentacije i evidencije. Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem, uzimanje anamnestickih
podataka, mjerenje temperature, tjelesne tezine i upisivanje istih u zdravstveni karton, priprema djeteta za pregled i popunjavanje
medicinske dokumentacije.
Doktor - Uspostavljanje kontakta sa majkom i djetetom, vođenje zdravstvenog kartona, priprema dojenčeta i materijala za pregled,
mjerenje telesne temperature i tjelesne težine, uzimanje dopunskih anamnestičkih podataka, kontrolni pregled dojenčeta, analiza
prikupljenih dijagnostičkih nalaza (rtg, laboratoriji i ostalo), propisivanje terapije te davanje savjeta i uputa o daljem liječenju,
Ljekarski pregled novorođenčeta u
vođenje odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije. Po potrebi: upućivanje na dodatne dijagnostičko-terapeutske
ordinaciji - ponovni
preglede ili bolničko liječenje, izdvajanje u izolacioni boks, prijava zaraznog ili drugog oboljenja koje podleže prijavi, davanje
naloga patronažnoj sestri uz davanje mišljenja o zdravstvenom stanju dojenčeta Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa
djetetom i pratiocem, uzimanje anamnestickih podataka, mjerenje temperature, tjelesne tezine i upisivanje istih u zdravstveni
karton, priprema djeteta za pregled i popunjavanje medicinske dokumentacije.
Obrada kožnih infekcija
Priprema pribora materijala i kože djeteta za obradu, uvid u medicinsku dokumentaciju orjentacioni, lokalni i opći pregled, obrada
(streptodermije, stafilodermije) kod promjena na koži (fistule) previjanje, zbrinjavanje djeteta, zaštitu od infekcije, ordiniranje daljeg terapeutskog postupka, davanje
djece
savjeta i uputa te vođenje odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije.
Obrada usne duplje kod sora ili
Priprema pribora i materijala za obradu, uvid u medicinsku dokumentaciju, orjentacioni klinički pregled, obradu usne duplje,
stomatitisa kod dojenčeta
davanje savjeta i mišljenja i uputa, vođenje dokumentacije i evidencije.
Paranteralno davanje lijeka: Davanje
Priprema pacijenta, instrumenta, aplikacija lijeka.
interavenozne injekcije u ordinaciji.
Paranteralno davanje lijeka: davanje
Prijem upute od strane ordinirajućeg ljekara, priprema pacijenta, materijala i instrumentarija; pripremanje mjesta za aplikaciju leka;
subkutane i intramuskularne injekcije
intervenciju, zbrinjavanje djeteta kao i vođenje odgovarajuće dokumentacije i evidencije.
u ordinaciji.
20 Incizija manjeg apscesa
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
Broj 107 - Stranica 80
33
34
35
36
37
38
39
40
43
44
45
Srijeda, 31. 12. 2014.
Doktor - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem. Opservacija i izdvajanje djece sumnjive na infektivna oboljenja,
uzimanje anamnestičkih podataka o trudnoći, porođaju, rastu i razvoju djeteta, sagledavanje općeg stanja i razvoja, opći klinički
pregled po sistemima, postavljanje dijagnoze, propisivanje terapije i davanje savjeta i uputa u cilju liječenja i higijenskoPonovni ljekarski pregled djeteta u
dijatetskog režima djeteta, po potrebi: upućivanje na druge dijagnostičko-terapeutske preglede ili bolničko Iiječenje, unošenje
dobi od 1 do 3 godina
podataka i vođenje odgovarajuće dokumentacije i evidencije. Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem,
pronalaženje i kartona. Uzimanje anamnestickih podataka, mjerenje temperature, tjelesne tezine i upisivanje istih u zdravstveni
karton, priprema djeteta za pregled i popunjavanje medicinske dokumentacije.
Doktor - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem. Opservacija i izdvajanje djece sumnjive na infektivna oboljenja,
uzimanje anamnestičkih podataka o trudnoći, porođaju, rastu i razvoju djeteta, sagledavanje općeg stanja i razvoja, opći klinički
pregled po sistemima, postavljanje dijagnoze, propisivanje terapije i davanje savjeta i uputa u cilju liječenja i higijenskoPonovni ljekarski pregled djeteta u
dijatetskog režima djeteta, po potrebi: upućivanje na druge dijagnostičko-terapeutske preglede ili bolničko Iiječenje, unošenje
dobi od 4 do 6 godina
podataka i vođenje odgovarajuće dokumentacije i evidencije. Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem,
pronalaženje i kartona. Uzimanje anamnestickih podataka, mjerenje temperature, tjelesne tezine i upisivanje istih u zdravstveni
karton, priprema djeteta za pregled i popunjavanje medicinske dokumentacije.
Priprema povređenog za pregled, priprema medicinske dokumentacije, pregled povređenog, stavljanje fiksacionog zavoja, uput o
Postavljanje fiksacionog zavoja
daljnjem terapeutskom postupku, vođenje dokumentacije i evidentiranje usluge.
Doktor - opservacija povrede i davanje savjeta za dalji tretman. Medicinska sestra - priprema materijala i instrumenata za rad,
Previjanje rane ili opekotine
obavljanje previjanja, zakazivanje sledećeg previjanja.
Primarna obrada površne rane i manje Priprema pacijenta, dokumentacije i materijala, lokalni pregled, toaleta rane ili opekotine, previjanje. Uključivanje dadatne terapije,
opekotine bez šivenja
zakazivanje narednog previjanja. Unošenje podataka u medicinsku dokumentaciju te evidencije izvršenog rada.
Priprema pacijenta, materijala i instrumenata, uvid u medicinsku dokumentaciju, uzimanje anamnestičkih podataka, toaleta
Primarno zbrinjavanje većih povreda,
povrede, opekotine, loma, dodatne intervencije u cilju očuvanja vitalnih funkcija, zbrinjavanje pacijenta i obezbjeđenje
lomova, opekotina uz hitnu ljekarsku
definitivnog terapeutskog postupka (ordiniranje daljnje terapije ili nalog za transport u stacionarnu ustanovu.). Vođenje
intervenciju
odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije.
Doktor - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem. Opservacija i izdvajanje djece sumnjive na infektivna oboljenja,
uzimanje anamnestičkih podataka o trudnoći, porođaju, rastu i razvoju djeteta, sagledavanje općeg stanja i razvoja, opći klinički
pregled po sistemima, postavljanje dijagnoze, propisivanje terapije i davanje savjeta i uputa u cilju liječenja i higijenskoPrvi ljekarski pregled djeteta u dobi od
dijatetskog režima djeteta, po potrebi: upućivanje na druge dijagnostičko-terapeutske preglede ili bolničko Iiječenje, unošenje
1-3 godina u ordinaciji - prvi
podataka i vođenje odgovarajuće dokumentacije i evidencije. Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem,
pronalaženje ili otvaranje kartona. Uzimanje anamnestickih podataka, mjerenje temperature, tjelesne tezine i upisivanje istih u
zdravstveni karton, priprema djeteta za pregled i popunjavanje medicinske dokumentacije.
Doktor - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem. Opservacija i izdvajanje djece sumnjive na infektivna oboljenja,
uzimanje anamnestičkih podataka o trudnoći, porođaju, rastu i razvoju djeteta, sagledavanje općeg stanja i razvoja, opći klinički
pregled po sistemima, postavljanje dijagnoze, propisivanje terapije i davanje savjeta i uputa u cilju liječenja i higijenskoPrvi ljekarski pregled djeteta u dobi od
dijatetskog režima djeteta, po potrebi: upućivanje na druge dijagnostičko-terapeutske preglede ili bolničko Iiječenje, unošenje
4-6 godina u ordinaciji - prvi
podataka i vođenje odgovarajuće dokumentacije i evidencije. Medicinska sestra - uspostavljanje kontakta sa djetetom i pratiocem,
pronalaženje ili otvaranje kartona. Uzimanje anamnestickih podataka, mjerenje temperature, tjelesne tezine i upisivanje istih u
zdravstveni karton, priprema djeteta za pregled i popunjavanje medicinske dokumentacije.
41 Sačinjavanje statističkih izvještaja
42
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Prikupljanje podataka, popunjavanje obrazaca prema definiranoj metodologiji. Izrada statističkog izvještaja.
Priprema djeteta materijala i instrumenata, uvid u medicinsku dokumentaciju, toaleta polja skidanje konaca ili kopči, zbrinjavanje
Skidanje konaca
djeteta ordiniranje daljeg terapeutskog pastupka, vođenje medicinske dokumentacije i evidencije.
Uspostavljanje kontakta sa pratiocem, uzimanje anamnestičkih podataka, klinički pregled sa posebnim osvrtom na ugrožene
Ukazivanje hitne medicinske pomoći sisteme i organe, uzimanje orjentacionih laboratorijskih i drugih nalaza (šuk, EKG, Rtg), interpretacija nalaza, intervencije u cilju
djetetu
terapeutskog postupka, eventualno reanimacija djeteta, tamponada, obrada i drugo, obezbjeđenje definitivnog terapeutskog
postupka ili transport u stacionarnu ustanovu, vođenje medicinske dokumentacije i evidencije
Uzimanje materijala za laboratorijske
Priprema pribora, instrumentarija i djeteta uz uzimanje materijala za laboratorijsku analizu po nalogu ljekara, ispunjavanje
analize u ordinaciji i otprema u
propratnog obrasca, otprema materijala u laboratoriju, vođenjje dokumentacije i evidencije.
laboratorij)
Vođenje statističkih evidencija (po
Vođenje propisane dokumentacije i evidencije o svim podacima zdravstvene statistike ili drugim pokazateljima, a prema
timu dnevno)
propisanim obrascima.
Polivalentna patronaža i zdravstvena njega u zajednici
RB
1
2
3
4
USLUGA
Analiza i izrada izvještaja o izvršenim
patronažnim posjetama
Brza analiza krvi i urina (trakicom) u
kući
Davanje intravenske infuzije u stanu
bolesnika
Davanje intravenske injekcije u stanu
bolesnika
5 Davanje klizme u stanu bolesnika
SADRŽAJ USLUGE
Na osnovu pokazatelja o izvršenim patronažnim posjetama, pravi se zbirni izvještaj o nađenom stanju za populacione grupe.
Nakon ovoga slijedi analiza svih pokazatelja zdravlja kod stanovništva u dobnim grupama, o čemu se pravi pisani izvještaj
Priprema pacijenta, instrumenata, uzimanje materijala, očitanje rezultata
Priprema pacijenta, instrumenta, aplikacija lijeka.
Priprema pacijenta, instrumenta, aplikacija lijeka.
Priprema pacijenta i materijala, intervencija
Davanje subkutane ili intramuskularne
6
Priprema pacijenta, instrumenta, aplikacija lijeka.
injekcije u stanu bolesnika
7 EKG snimanje u stanu
Priprema pacijenta i uređaja. Snimanje EKG-a. spremanje uređaja. Vođenje medicinske dokumentacije.
Individualna pouka trudnice o higijeni,
Informisanje, davanje savjeta, uputa i sugestija da se predložene mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja prihvate.
ishrani i pripremi za porod
Priprema pacijenta, potrebnog materijala i medikamenata, uključivanje aparata i aplikacija medikamenata uz kontrolu stanja
9 Inhaliranje
pacijenta.
Komunikacija sa socijalnim,
10
Uspostavljanje komunikacije, prijem i dostavljanje informacija. Vođenje dokumentacije
obrazovnim i drugim sektorima
8
Srijeda, 31. 12. 2014.
11
12
13
14
15
16
17
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 81
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem djeteta, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja,
stavova i prakse u vezi sa ishranom djeteta, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos
podataka u medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem majke i djeteta, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru
Patronažna posjeta novorođenčetu i
znanja, stavova i prakse u vezi sa njegom i ishranom djeteta, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa
porodilji (0-28 dana)
zajednicom; unos podataka u medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem trudnice, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjera znanja,
stavova i prakse u vezi sa trudnoćom,zdravstveno-vaspitne aktivnosti, procjena znanja i stavova u vezi sa zdravstvenim i rizičnim
Patronažna posjeta trudnici
ponašanjem. Zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u medicinsku
dokumentaciju.
Prva posjetu trudnici u kalendarskoj godini radi upoznavanja sa zdravstvenim stanjem trudnice, uzimanja anamnestičkih
podataka, uvida u opšte uslove života, provjere znanja, stavova i prakse u vezi sa trudnoćom, zdravstveno-vaspitnih aktivnosti,
Patronažna posjeta trudnici - prva
procjene znanja i stavova u vezi sa zdravstvenim i rizičnim ponašanjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u
saradnji sa zajednicom; unos podataka u medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Patronažne posjete oboljelim od
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
ostalih hroničnih oboljenja
medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Patronažne posjete oboljelim od
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
tuberkuloze
medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Patronažne posjete zbog alkoholizma prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
medicinsku dokumentaciju.
Patronažna posjeta djetetu od 1-6
godina
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
18 Patronažne posjete zbog narkomanije prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
medicinsku dokumentaciju.
19 Ponovna patronažna posjeta porodici
20
Posjeta oboljelim od malignih
neoplazmi
21
Posjete oboljelim od diabetes
mellitusa
Uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, uvid u socijalne prilike, upoznavanje sa zdravstvenim stanjem
članova porodice i funkcionalnom sposobnošću članova porodice, procjenu znanja istavova u vezi sa zdravstvenim i rizičnim
ponašanjem, zdravstveno vaspitni rad, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u medicinsku dokumentaciju u
izvještajnom periodu.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
medicinsku dokumentaciju.
upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Posjete oboljelim od kardivaskularnih
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
i cerebrovaskularnih oboljenja
medicinsku dokumentaciju.
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
Posjete oboljelim od mentalnih
23
prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
oboljenja
medicinsku dokumentaciju.
22
Upoznavanje sa zdravstvenim stanjem, uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, provjeru znanja, stavova i
24 Posjete oboljelim od mišićne distrofije prakse u vezi sa oboljenjem, zdravstveno-vaspitne aktivnosti, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom; unos podataka u
medicinsku dokumentaciju.
25 Previjanje rane ili opekotine
26
Promjena urinarnog katetera u stanu
bolesnika
Medicinska sestra - priprema pacijenta i materijala za rad, asistiranje pri pregledu i intervenciji, previjanje, vođenje odgovarajuće
dokumentacije.
Priprema pacijenta i materijala, pregled, intervencija, savjet, eventualno dogovor oko upućivanja za specijalistu ili bolnicu.
Prva posjeta u kalendarskoj godini radi upoznavanja sa zdravstvenim stanjem djeteta, uzimanja anamnestičkih podataka, uvida u
Prva patronažna posjeta djetetu od 1-6
opšte uslove života, provjere znanja, stavova i prakse u vezi sa ishranom djeteta, zdravstveno-vaspitnih aktivnosti, pružanja
godina
pomoći u saradnji sa zajednicom; unosa podataka u medicinsku dokumentaciju.
Prva posjeta u kalendarskoj godini radi upoznavanja sa zdravstvenim stanjem majke i djeteta, uzimanja anamnestičkih podataka,
Prva patronažna posjeta
28
uvida u opšte uslove života, provjere znanja, stavova i prakse u vezi sa njegom i ishranom djeteta, zdravstveno-vaspitnih
novorođenčetu i porodilji (0-28 dana)
aktivnosti, pružanja pomoći u saradnji sa zajednicom; unosa podataka u medicinsku dokumentaciju.
Prva posjeta porodicama u toku kalendarske godine radi uzimanje anamnestičkih podataka, uvid u opšte uslove života, uvid u
socijalne prilike, upoznavanje sa zdravstvenim stanjem članova porodice i funkcionalnom sposobnošću članova porodice, procjenu
29 Prva patronažna posjeta porodici
znanja istavova u vezi sa zdravstvenim i rizičnim ponašanjem, zdravstveno vaspitni rad, pružanje pomoći u saradnji sa zajednicom;
unos podataka u medicinsku dokumentaciju.
27
30 Sačinjavanje statističkih izvještaja
31
Uzimanje materijaIa u kući za
laboratorijske analize
Prikupljanje podataka, popunjavanje obrazaca prema definiranoj metodologiji. Izrada statističkog izvještaja.
Priprema pacijenta, instrumenata, uzimanje materijala, otprema
Vođenje statističkih evidencija (po
32
timu dnevno)
Vođenje propisane dokumentacije i evidencije o svim podacima zdravstvene statistike ili drugim pokazateljima, a prema
propisanim obrascima.
Zdravstveno-vaspitni rad - grupni
SAVJETOVALISTE
Zdravstveno-vaspitni rad 34
individualni SAVJETOVALISTE
Medicinska sestra - Zdravstveno vaspitni rad sa zdravim pacijentima, hroničnim bolesnicima i članovima porodica. Priprema
materijala, izbor zdravstveno vaspitnih metoda i sredstava, zakazivanje termina, realizacija, vođenje evidencija.
Medicinska sestra - Zdravstveno vaspitni rad sa zdravim pacijentima, hroničnim bolesnicima i članovima porodica. Priprema
materijala, izbor zdravstveno vaspitnih metoda i sredstava, zakazivanje termina, realizacija, vođenje evidencija
33
Broj 107 - Stranica 82
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Zdravstvena zaštita žena
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
USLUGA
SADRŽAJ USLUGE
Doktor- priprema polja, davanje lokalne anestezije, abrazija kondiloma, zbrinjavanje krvarenja, savjetovanje, zakazivanje kontrole
Abrazija kondiloma vulve i vagine
i vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra- priprema pacijentkinje, priprema instrumenata, asistiranje u intervenciji,
vođenje medicinske dokumentacije, odlaganje, pranje i priprema instrumenata za sterilizaciju.
Doktor - spoljasnji i unutrasnji ginekoloski pregled, uvid u medicinsku dokumentaciju (predhodno obavljene laboratorijske
Aplikacija intrauterine spirale sa
pretrage, konsultativni pregledi), ugradnja spirale, savjetovanje, vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema
dilatacijom
pacijentikinje za ginekoloski pregled, asistiranje u toku ginekoloskog pregleda, priprema instrumenata za stavljanje spirale,
asistiranje pri stavljanju spirale, vođenje medicinske dokumentacije, odlaganje i pranje instrumenata i priprema za sterilizaciju.
Doktor:; Pregled pacijentice, analgezija, dilatacija cervikalnog kanala, evakuacija uterinog sadržaja. Kontrola uspješnosti
Arteficijalni prekid trudnoće do 10
intervencije, zbrinjavanje bolesnice, postupak sa dobijenim sadržajem, vođenje odgovarajuće medicinske dokumentacije i
sedmica IZ MEDICINSKIH
evidencije. Medicinska sestra - Identifikacija pacijentice, priprema pacijentice, osoblja, pribora, materijala i instrumenata,
INDIKACIJA
asistiranje pri postupku, vođenje odgovarajuće medicinske dokumentacije i evidencije.
Doktor- priprema polja, izvođenje biopsije, zbrinjavanje krvarenja, čišćenje i savjetovanje, zakazivanje kontrolnog pregleda i
vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra- priprema pacijentkinje, priprema instrumenata, asistiranje, priprema
Biopsija cerviksa
preparata za slanje na histološki pregled, vođenje medicinske dokumentacije, odlaganje, pranje i priprema instrumenata za
sterilizaciju.
Doktor- priprema polja, izvođenje biopsije, zbrinjavanje krvarenja, čišćenje i savjetovanje, zakazivanje kontrolnog pregleda i
vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra- priprema pacijentkinje, priprema instrumenata, asistiranje, priprema
Biopsija endometrijuma
preparata za slanje na histološki pregled, vođenje medicinske dokumentacije, odlaganje, pranje i priprema instrumenata za
sterilizaciju.
Doktor- priprema polja za biopsiju, izvođenje biopsije, zbrinjavanje krvarenja sa mjesta biopsije, savjetovanje i vođenje
Biopsija vulve
medicinske dokumentacije. Medicinska sestra- priprema pacijentkinje, priprema instrumenata, asistiranje u intervenciji, vođenje
medicinske dokumentacije, odlaganje, pranje i priprema instrumenata za sterilizaciju.
Doktor - uzimanje porodicne i licne anamneze, utvrđivanje opsteg stanja i lokalnog nalaza, spoljasnji i unutrasnji pregled,
uzimanje cervikalnog brisa i pravljenje razmaza za citoloski pregled. Davanje uputa za laboratorijske pretrage i konsultativne
Ciljani ginekološki pregled
preglede i savjetovanje. Vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje za ginekoloski pregled,
asistiranje u toku unutrasnjeg ginekoloskog pregleda, priprema preparata za citoloski pregled, vođenje medicinske dokumentacije,
odlaganje i pranje iskorisćenih instrumenata.
Uzimanje opće i porodične anamneze, palpatorni pregled dojki u ležećem i stojećem stavu, po potrebi uzimanje sekreta na ciljani
Ciljani pregled na rano otkrivanje raka
citološki pregled. Davanje mišljenja, savjeta i uputa. Od 30. godine preporuka i uputstvo za samopregled dojki; od 40. godine
dojke
klinički pregled dojki; od 50. godine mamografski pregled dojki.
Ciljani pregled na rano otkrivanje raka Anamneza, ginekološki pregled pod spekulumom, uzimanje PA i vaginalnog brisa, PAPA pravljenje razmaza, fiksiranje i bojenje
grlića maternice
te otprema u citološku laboratoriju; bimanuelni pregled; po potrebi uzumanje biopsije; pregled dojki.
Davanje infuzija u ambulanti
Medicinska sestra - priprema materijala, davanje infuzije i vođenje medicinske dokumentacije.
Davanje subkutanih i
Medicinska sestra - priprema pacijentkinja, davanje injekcije i vođenje medicinske dokumentacije.
intramuskularnih injekcija
Doktor - priprema polja, izvođenje kiretaze, savjetovanje i vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema
Eksplorativna kiretaža cervikalnog
pacijentkinje, priprema instrumenata, asistiranje, pakovanje preparata za slanje na histoloski pregled, vođenje medicinske
kanala
dokumentacije, odlaganje, pranje instrumenata i priprema za sterilizaciju.
Obavlja se nakon šest mjeseci od poroda da se ustanovi zdravstveno stanje žene i blagovremeno otkriju poremećaji vezani za
Ginekološki pregled porodilje trudnoću i porod. Priprema materijala, pribora i instrumenata i opreme za pregled, priprema žene, rodilje. Uvid u dokumentaciju,
kontrolni
inspekcija i palpacija dojke i bradavica, vanjski i unutrašnji ginekološki pregled; utvrđivanje zdravstvenog stanja porodilje.
Zdravstveno vaspitni rad.
Obavlja se nakon šest nedjelja od poroda da se ustanovi zdravstveno stanje žene i blagovremeno otkriju poremećaji vezani za
trudnoću i porod. Priprema materijala, pribora i instrumenata i opreme za pregled, priprema žene, rodilje. Uvid u dokumentaciju,
Ginekološki pregled porodilje - prvi uzimanje anamneze o trudnoći porodu i stanju posle poroda, mjerenje krvnog pritiska,, inspekcija i palpacija dojke i bradavica,
vanjski i unutrašnji ginekološki pregled uz obavezni pregled vagine i grlića materice među spekuliima; praćenje involucije
maternice, upućivanje na laboratorijske preglede. .
Doktor - izvođenje testa, tumacenje, savjetovanje i vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje,
Grav index test
asistiranje i vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - priprema polja za inciziju, čišćenje, incizija i drenaža uz zavođenje drena, ordiniranje terapije, savjetovanje i vođenje
Incizija i drenaza apscesa
medicinske dokumentacije. Medicinska sestra- priprema pacijentkinje, priprema instrumenata, asistiranje u intervenciji, vođenje
Bartolinijeve zlijezde
medicinske dokumentacije, odlaganje i pranje instrumenata.
Doktor - priprema polja za inciziju, čišćenje, incizija i drenaža uz zavođenje drena, ordiniranje terapije, savjetovanje i vođenje
Incizija i drenaza apscesa vulve
medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje, priprema instrumenata, asistiranje u intervenciji, vođenje
medicinske dokumentacije, odlaganje i pranje instrumenata.
Individualna pouka trudnice o higijeni,
Informisanje, davanje savjeta, uputa i sugestija da se predložene mjere na očuvanju i unapređenju zdravlja prihvate.
ishrani i pripremi za porod
Priprema porodilje (trudnice), priprema pribora i aparata, snimanje, interpretacija nalaza, davanje mišljenja, vođenje medicinske
Izrada I tumacenje CTG
dokumentacije.
Doktor - uzimanje anamnestičkih podataka, pregled u spekulima uz kolposkopiranje, postavljanje dijagnoze, davanje savjeta za
Kolposkopski pregled
dalje liječenje, vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje za pregled, asistiranje u toku
kolposkopiranja, vođenje medicinske dokumentacije
Doktor - uzimanje porodicne i licne anamneze, mjerenje TA i tjelesne mase, pregled dojki, abdomena, određivanje starosti
trudnoće spoljasnjim i unutrasnjim pregledom, određivanje termina porođaja, mjerenje krvnog pritiska, tjelesne tezine, procjena
radne sposobnosti. Inspekcija donjih ekstremiteta; palpatorni pregled štitne žlezde; slušanje srćanih tonova ploda; određivanje
Kontrolni ginekološki pregled trudnice stava i položaja ploda; test na hiperglikemiju i hipertenziju; laboratorijska ispitivanja; upućivanje na psihofizičku pripremu za
sa visoko rizičnom trudnoćom
porođaj; u slučaju sumnje na visoko rizičnu trudnoću upućivanje na konsultativni pregled na viši nivo ginekološke zdravstvene
zaštite i/ili specijalistima drugih odgovarajućih medicinskih disciplina. zakazivanje kontrolnog pregleda i vođenje medicinske
dokumentacije. Medicinska sestra - priprema trudnice za pregled, asistiranje pri pregledu, odlaganje, pranje instrumenata i vođenje
medicinske dokumentacije.
Srijeda, 31. 12. 2014.
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 83
Doktor - uzimanje porodicne i licne anamneze, mjerenje TA i tjelesne mase, pregled dojki, abdomena, određivanje starosti
trudnoće spoljasnjim i unutrasnjim pregledom, određivanje termina porođaja, mjerenje krvnog pritiska, tjelesne tezine, procjena
radne sposobnosti. Inspekcija donjih ekstremiteta; palpatorni pregled štitne žlezde; slušanje srćanih tonova ploda; određivanje
Kontrolni ginekološki pregled trudnice stava i položaja ploda; skrining test na hiperglikemiju i hipertenziju; laboratorijska ispitivanja; upućivanje na psihofizičku
u drugom i trećem trimestru
pripremu za porođaj; u slučaju sumnje na visoko rizičnu trudnoću upućivanje na konsultativni pregled na viši nivo ginekološke
zdravstvene zaštite i/ili specijalistima drugih odgovarajućih medicinskih disciplina. zakazivanje kontrolnog pregleda i vođenje
medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema trudnice za pregled, asistiranje pri pregledu, odlaganje, pranje
instrumenata i vođenje medicinske dokumentacije.
Koordinacija sa patronažnom
Davanje uputstava o svakam slučaju pojedinačno, a na osnovu postojeće medicinske dokumentacije i ukazane potrebe, kao i
službom u odnosu na trudnice,
primanje povratnih informacija od patronažne službe o preduzetim mjerama primarne i sekundarne prevencije na očuvanju
porodilje, babinjare i žene nakon
zdravlja žena, trudnica, porodilja itd. u kući ili na radnom mjestu. Koordinacija se sprovodi usmeno i na osnovu pismene
prekida trudnoće
dokumentacije i evidencije (patronažni list, nalog za patronažu itd.).
Lavatio vaginae
Priprema pacijentice, pribora, materijala i lijeka, lavaža vagine, zbrinjavanje, vođenje dokumentacije i evidencije.
Doktor - pregled dojki, postavljanje dijagnoze, ordiniranje terapije i vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra Lijecenje pocetnog mastitisa
priprema pacijentkinje za pregled i vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - pregled dojki, savjetovanje i vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje, izmuzanje i
Lijecenje staze
vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - pregled dojki, lokalna aplikacija lijeka, savjetovanje i vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema
Liječenje ragada
pacijentkinje i vođenje medicinske dokumentacije
Davanje pisanih mišljenja, potvrda, opravdanja u cilju ostvarivanja određenih prava (na stan, na kućnu njegu, na dodatak za njegu i
pomoć drugog lica itd.) Doktor: Utvrđivanje identiteta. Uzimanje potrebnih anamnestičkih podataka. Uvid u postojeću
Ljekarsko uvjerenje (izvod iz
medicinsku dokumentaciju. Ginekološki pregled. Upisivanje nalaza i datog mišljenja o zdravstvenom stanju, povredi, radnoj
medicinske dokumentacije)
sposobnosti i dr. u propisani obrazac za ljekarsko uvjerenje i zdravstvenu knjižicu lica kome se izdaje ljekarsko uvjerenje.
Medicinska sestra - priprema pacijentkinje za ginekoloski pregled, asistiranje u toku pregleda, vođenje medicinske dokumentacije
Doktor - ciljani pregled, aplikacija lijeka, davanje uputstava o daljem lijecenju, vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska
Lokalna aplikacija lijeka
sestra - priprema pacijentkinje za pregled, vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - uzimanje licne anamneze, spoljasnji, unutrasnji ginekoloski pregled, utvrđivanje radne i konacne dijagnoze, određivanje i
Ponovni ginekološki pregled u
upućivanje na konsultativne preglede, davanje uputstava, savjeta i vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra ambulanti
priprema pacijentkinje za ginekoloski pregled, asistiranje u toku unutrasnjeg ginekoloskog pregleda, vođenje medicinske
dokumentacije, odlaganje i pranje iskorisćenih instrumenata.
Ponovni ginekološki pregled u
Odgovara prvom pregledu uz interpretaciju svih dodatnih nalaza i mišljenja i isključivanje jednog od partnera u daljim kontrolnim
savjetovalištu za sterilitet
pregledima.
Doktor - palpatorni pregled dojki i pazusnih jama, tumacenje nalaza, savjetovanje, upućivanje na konsultativne preglede i vođenje
Pregled dojki
medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje i vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - palpatorni pregled dojki i pazusnih jama, tumacenje nalaza, savjetovanje, upućivanje na konsultativne preglede i vođenje
Pregled dojki
medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje i vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - uzimanje anamnestickih podataka, spoljasnji i unutrasnji ginekoloski pregled, upućivanje na laboratorijske pretrage,
savjetovanje za posjetu savjetovalistu za kontracepciju, procjena radne sposobnosti i vođenje medicinske dokumentacije.
Pregled poslije pobačaja
Medicinska sestra - priprema pacijentkinje za ginekoloski pregled, asistiranje pri pregledu, odlaganje i pranje korisćenih
instrumenata, vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - uzimanje anamnestickih podataka, spoljasnji i unutrasnji ginekoloski pregled, uzimanje cervikalnog brisa i pravljenje
razmaza za citoloski pregled. Upućivanje na konsultativne preglede i laboratorijske pretrage, određivanje odgovarajuće
Pregled u vezi sa kontracepcijom
kontracepcije, davanje savjeta i uputstava u vezi kontraceptivnog sredstva i zakazivanje kontrolnog pregleda, vođenje medicinske
dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje za ginekoloski pregled, asistiranje u toku ginekoloskog pregleda,
priprema preparata za slanje na citoloski pregled, vođenje medicinske dokumentacije.
Pregled ultrazvučnim aparatom do 14 Doktor - ultrazvucni pregled, postavljanje ultrazvucne dijagnoze, ordiniranje terapije, savjetovanje i vođenje medicinske
sedmica trudnoće
dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje za pregled i vođenje medicinske dokumentacije.
Pregled ultrazvučnim aparatom nakon Doktor - ultrazvucni pregled, postavljanje ultrazvucne dijagnoze, ordiniranje terapije, savjetovanje i vođenje medicinske
14 sedmica trudnoće
dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje za pregled i vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - na osnovu kraćeg uvida u medicinsku dokumentaciju, bez pregleda, upućuje se na konsultativni pregled ili laboratorijske
Propisivanje lijeka i davanje uputstava
pretrage, propisuje se lijek i vodi medicinska dokumentacija. Medicinska sestra - vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - uzimanje porodicne i licne anamneze,utvrđivanje opsteg stanja i lokalnog nalaza, spoljasnji i unutrasnji ginekoloski
pregled, uzimanje cervikalnog brisa i pravljenje razmaza za citoloski pregled. Utvrđivanje radne i konacne dijagnoze, davanje
uputstava, savjeta, određivanje potrebnih laboratorijskih nalaza i konsultativnih pregleda; Upućivanje na dodatne pretrage,.
Prvi ginekološki pregled u ambulanti
Vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - Priprema instrumentarija, pribora, materijala i opreme, priprema
pacijentkinje za ginekoloski pregled, asistiranje u toku unutrasnjeg ginekoloskog pregleda, priprema preparata za citoloski pregled,
vođenje medicinske dokumentacije, odlaganje i pranje iskorisćenih instrumenata.
Doktor - uzimanje anamnestickih podataka, utvrđivanje opsteg i lokalnog stanja, spoljasnji i unutrasnji ginekoloski pregled,
Prvi ginekološki pregled u
upućivanje na konsultativne preglede i laboratorijske pretrage, davanje uputstava i savjeta, utvrđivanje konacne ili radne dijagnoze,
savjetovalištu za sterilitet
vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje za ginekoloski pregled, asistiranje u toku
ginekoloskog pregleda, vođenje medicinske dokumentacije, odlaganje i pranje iskorisćenih instrumenata.
Doktor - uzimanje porodicne i licne anamneze, mjerenje TA i tjelesne mase, pregled dojki, abdomena, određivanje starosti
trudnoće spoljasnjim i unutrasnjim pregledom, određivanje termina porođaja, mjerenje krvnog pritiska, tjelesne tezine, procjena
Prvi ginekološki pregled žene u prvom
radne sposobnosti. Upućivanje na konsultativne preglede i laboratorijske pretrage, davanje savjeta o higijensko-dijetetskom
trimestru I prenatalna dijagnostika
rezimu, zakazivanje kontrolnog pregleda i vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema trudnice za pregled,
asistiranje pri pregledu, odlaganje, pranje instrumenata i vođenje medicinske dokumentacije.
Formiranje grupe, pripremanje teme i pomoćnih zdravstveno vaspitnih sredstava, izlaganje teme. Vođenje razgovora sa učesnicima
Rad sa manjom grupom
u grupi, donošenje zaključaka, davanje savjeta, evidencija izvršenog rada.
Razvijanje laktacije i prevencija
Doktor - pregled dojki u laktaciji, savjetovanje i vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje i
komplikacija
vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - priprema polja, obrada rane, skidanje granulacija, savjetovanje i vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra Revizija epiziotomije
priprema pacijentkinje, priprema instrumenata, asistiranje, vođenje medicinske dokumentacije, odlaganje, pranje i priprema
instrumenata za sterilizaciju.
Broj 107 - Stranica 84
45 Stručna pomoć pri porođaju
46 Tuširanje grlića materice
47 Ultrazvučni pregled dojki
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Uzimanje anamneze, kontrola tjelesne temperature, pulsa, krvnog pritiska. Pregled porodilje, određivanje položaja ploda, slušanje
srčanih tonova, uzimanje karličnih mjera, obavljanje vaginalnog pregleda. Priprema porodilje, instrumentarija i materijala za
vođenje poroda i zbrinjavanje porodilje i novorodenčeta. Vođenje poroda, epiziotomija i zbrinjavanje rane. Zbrinjavanje
novorodenčeta, praćenje porodilje do izlaska posteljice. Nadzor nad porodiljom tri sata nakon poroda, prijava rođenja i vođenje
odgovarajuće dokumentacije i evidencije.
Priprema materijala, pribora i pacijentice, tuširanje, zbrinjavanje, davanje uputa i savjeta, vođenje dokumentacije i evidencije.
Doktor - ultrazvucni pregled, postavljanje ultrazvucne dijagnoze, ordiniranje terapije, savjetovanje i vođenje medicinske
dokumentacije. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje za pregled i vođenje medicinske dokumentacije.
Uzimanje brisa i analiza kristalizacije
Priprema pacijentice, materijala i instrumentarija, uzimanje brisa i anliza nalaza, zbrinjavanje pacijentice, vodenje dokumentacije.
cervikalne sluzi
Uzimanje brisa i analiza vaginalnog Doktor - uzimanje vaginalnog sekreta, pravljenje razmaza, mikroskopiranje, vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska
49
sekreta
sestra - priprema pacijentkinje za pregled, vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - ciljano uzimanje sekreta iz vaginalnog svoda, brisa sa egzocerviksa i iz cervikalnog kanala, pravljenje razmaza i vođenje
50 Uzimanje brisa na Papanikolau
medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - Priprema instrumentarija, materijala i pacijentice, asistiranje pri pregledu i
uzimanju brisa, pakovanje preparata za slanje na citoloski pregled, vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - spoljasnji i unutrasnji ginekoloski pregled, uvid u medicinsku dokumentaciju, instrumentalna ekstrakcija spirale,
upisivanje u medicinsku dokumentaciju, savjet, zakazivanje kontrolnog pregleda. Medicinska sestra - priprema pacijentkinje za
51 Vađenje intrauterine spirale
ginekoloski pregled, asistiranje u toku ginekoloskog pregleda, priprema instrumenata za ekstrakciju spirale i asistiranje u
intervenciji, vođenje medicinske dokumentacije, odlaganje i pranje instrumenata za sterilizaciju.
JUVENILNA GINEKOLOGIJA
Doktor: Identifikacija pacijenta, uzimanje anamnestičkih padataka od pacijenta, roditelja ili pratioca. Inspekcija sa osvrtom na
sekundarne polne osobine, pregled dojki, ginekološki ili digitorektalni pregled genitalija. Postavljanje dijagnoze, ordiniranje
52 Prvi juvenilni ginekološki pregled
terapije; davanje savjeta, uputa i mišljenja roditelju ili pratiocu. Upućivanje na dodatne pretrage, zakazivanje ponovnog termina
pregleda, vođenje odgovarajuće dokumentacije i evidencije. Medicinska sestra - Priprema instrumentarija, pribora, materijala i
opreme. priprema pacijentkinje za ginekoloski pregled, asistiranje u toku pregleda, vođenje medicinske dokumentacije
Doktor: Identifikacija pacijenta, uzimanje dopunskih anamnestičkih padataka od pacijenta, roditelja ili pratioca. Inspekcija sa
osvrtom na sekundarne polne osobine, pregled dojki, ginekološki ili digitorektalni pregled genitalija. Postavljanje dijagnoze,
ordiniranje terapije; davanje savjeta, uputa i mišljenja roditelju ili pratiocu. Interpretacija dobijenih nalaza iz laboratorija ili od
53 Ponovni juvenilni ginekološki pregled
konsultativno-specijalističke službe. Upućivanje na dodatne pretrage, zakazivanje ponovnog termina pregleda, vođenje
odgovarajuće dokumentacije i evidencije. Medicinska sestra - Priprema instrumentarija, pribora, materijala i opreme. priprema
pacijentkinje za ginekoloski pregled, asistiranje u toku pregleda, vođenje medicinske dokumentacije
48
Hitna medicinska pomoć
NAZIV POSTUPKA
RB
1.
2.
3.
Aplikacija terapije im.
Aplikacija terapije inhalatorno
Aplikacija terapije intraosalno
4.
Aplikacija terapije iv.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
Aplikacija terapije nazalno
Aplikacija terapije rektalno
Aplikacija terapije sc.
Aplikacija terapije sublingvalno
Aspiracija donjih dišnih puteva
Brzo izvlačenje ozljeđenog iz vozila
Čišćenje dišnog puta
Defibrilacija automatskim/poluautomatskim vanjskim defibrilatorom
Defibrilacija manuelnim defibrilatorom
Digitorektalni pregled
Dolazak na mjesto intervencije tima HMP
Drugi pregled hitnog pacijenta
Drugi pregled/lokalni pregled ozlijeđenog pacijenta
Drugi pregled/prošireni pregled ozlijeđenog pacijenta
Električna kardioverzija
Endotrahealna intubacija s pripremom
FAST pregled
Hitna intervenciju u toku transporta
Hitni medicinski prijevoz cestovnim vozilom
Hitni medicinski prijevoz vodom
Hitni medicinski prijevoz zrakom
Imobilizacija ekstremiteta splint udlagama
Imobilizacija ekstremiteta vakuum udlagama
Imobilizacija kralježnice sa prslukom za imobilizaciju i izvlačenje
Imobilizacija kuka
Imobilizacija na dugoj dasci
Imobilizacija na rasklopnim nosilima
Imobilizacija na vakuum madracu uz upotrebu raskolopnih nosila
Imobilizacija trokutastom maramom
Imobilizacija zdjelice
Intervencija na zahtjev policije
Intervencija vezana uz socijalnu problematiku
Ispunjavanje obraaca
Srijeda, 31. 12. 2014.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Izdavanje recepata pacijentu prema medicinskoj indikaciji koju je utvrdio liječnik
Kapnometrija
Konikotomija
Konstatovanje smrti
Koordinacija u masovnim nesrećama
Mahanička ventilacija asistirana/kontrolirana
Mjerenje krvnog tlaka
Mjerenje temperature
Nadzor vitalno ugroženog pacijenta
Neinvanzivna mehanička ventilacija
Određivanje GUK-a glukometrom
Odstranjivanje površinsko ležećeg stranog tijela iz rožnice i spojnice
Odstranjivanje stranog tijela iz uha i nosa
Oksigenoterapija u kući
Opskrba novorođenčeta
Postavljanje I-gel maske
Postavljanje intraosealnog puta
Postavljanje intravenskog puta
Postavljanje intravenskog puta za infuziju
Postavljanje laringealne maske
Postavljanje nazofaringealnog tubusa
Postavljanje nazogastrične sonde
Postavljanje orofaringealnog tubusa
Postavljanje Schantzovog ovratnika
Postavljanje tornquea
Postavljanje urinarnog katetera
Postreanimacijska skrb
Postupak davanja medicinskog savjeta (telefonske konsultacije)
Postupak davanja telefonskih uputa za provođenje osnovnih mjera održavanja života
Postupak davanja telefonskih uputstava za pružanje prve pomoći
Postupak dekompresije tenzijskog pneumotoraksa
Postupak otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave i podizanjem brade
Postupak potiskivanja donje čeljusti naprijed i gore
Postupak predaje hitnog pacijenta u bolničku ustanovu
Postupak pri opstrukciji dišnog puta kod osoba pri svijesti
Postupak prijema poziva prema protokolu
Postupak prisilne hospitalizacije
Postupak RSI s pripremom
Postupak stavljanja EKG-a monitoringa
Postupak upravljanja timovima na terenu
Pregled na zahtjev policije
Pregled palijativnog pacijenta
Prenošenje hitnog pacijenta na transportnim kolicima
Prenošenje hitnog pacijenta transportnom plahtom
Prenošenje hitnog pacijenta u transportnoj stolici
Prevoz hitnog pacijenta
Prijava nesreće na poslu
Primjena mjera osobne zaštite u situacijama povećanog rizika
Prvi pregled hitnog pacijenta
Prvi pregled ozlijeđenog pacijenta
Pulsna oksimetrija
Savjetovanje s pacijentom/obitelji
Skidanje kacige kod povrijeđenog
Snimanje i očitavanje 12 kanalnog EKG-a
Sukcija gornjih dišnih puteva mekanim ili Yankauer kateterom
Terapija kisikom – aplikacija nosnim kateterom
Terapija kisikom – aplikacija s maskom sa spremnikom
Terapija kisikom – aplikacija s maskom za kisik
Terapijska tehnika za zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozima
Toaleta i čišćenje traheobronhalnog stabla
Transkutana elektrostimulacija
Trijaža kod masovnih nesreća sa ispunjavanjem propisanog obrasca
U-Glukoza, test traka
Unošenje hitnog pacijenta u prevozno sredstvo i fiksacija pacijenta
Urin – test traka
Utvrđivanje frenkvencije disanja
Uzimanje mokraće na zahtjev policije
Vađenje kapilarne krvi na zahtjev policije
Vađenje venske krvi na zahtjev policije
Vanjska masaža srca
Ventilacija samoširećim balonom s maskom i spremnikom
Broj 107 - Stranica 85
Broj 107 - Stranica 86
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Vođenje poroda
Zaustavljanje krvarenja iz nosa
Zaustavljanje krvarenja nakon ekstrakcije zuba
Zaustavljenje vanjskog krvarenja
Zbrinjavanje amputiranog ekstremiteta
Zbrinjavanje manjih i površinskih ozljeda/rana /opeklina/ozeblina
Zbrinjavanje opeklina
Zbrinjavanje ozeblina
Zbrinjavanje penetrantnih ozljeda prsnog koša
Zbrinjavanje politraume
Zbrinjavanje u toku krvarenja u trećem trimestru trudnoće
Zbrinjavanje u toku prijeteće eklampsije
Zbrinjavanje većih ozljeda/rana
Pulomološka zdravstvena zaštita kod nespecifičnih i specifičnih plućnih oboljenja
RB
NAZIV USLUGE
1
Bronhodilatacijski test
2
Direktna mikroskopija na BK
Funkcionalna dijagnostika pluća
(spirometrija)
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
SADRŽAJ USLUGE
Doktor – izracunavanje bronhodilatatornog odgovora na osnovu promjena vrijednosti FEV1, u apsolutnim iznosima kao
procenat promjene predviđene i tablicne vrijednosti, tumacenje rezultata testa i pisanje izvjestaja. Medicinska sestra –
opsluživanje aparata, priprema pacijenta sa objasnjavanjem cilja i nacina izvođenja testa. Spirometrijsko mjerenje plućnih
volumena i kapaciteta, a zatim inhalacija bronhodilatatora, aerosola, 2-3 puta ili vise inhalacija. Ponavljanje
spirometrijskog testiranja poslije 20 minuta. Potrebna je dobra inhalacija pri izvođenju testa i pravilna tehnika inhalacije
lijeka, kontrola u toku izvođenja.
Prijem uzorka, farbanje, sušenje i pripreme očitanja direktnog razmaza
Doktor – analiza dobijenih podataka. Medicinska sestra – priprema bolesnika, opsluživanje aparata, izvođenje mjerenja.
Doktor – ocitavanje rezultata testa i davanje pismenog izvjestaja. Medicinska sestra – pripremanje materijala za izvođenje
i upoznavanje pacijenata sa testom. Ocistiti kozu sa unutrasnje strane podlaktice alkoholom. Na suvu kozu se kapne rastvor
alergena, a zatim lancetama napraviti intradermalne ubode. Citanje rezultata nakon 15 minuta.
Davanje uputstava o svakam slučaju pojedinačno, a na osnovu postojeće medicinske dokumentacije i ukazane potrebe, kao
Koordinacija sa patronažnom službom u
i primanje povratnih informacija od patronažne službe o preduzetim mjerama primarne i sekundarne prevencije na
odnosu na tuberkulozne bolesnike
očuvanju zdravlja tuberkuloznih bolesnika
Edukacija pacijenta o osnovnim anatomskim i fizioloskim odlikama funkcije pluća. Definicija astme najcesće
manifestacije bolesti, dijagnostikovanje bolesti, diferencijalna dijagnostika. Znacaj ispitivanja funkcije pluća u praćenju i
kontroli astme, inhalacioni put primjene ljekova i pravilna tehnika ispitivanja funkcije pluća u praćenju i kontroli astme.
Mjere prevencije astmatičnog napada
Inhalacioni put primjene ljekova pravilna tehnika inhalacije. Mehanizmi djelovanja preventivnih ljekova, vrsta i doze ovih
(Astma škola)
preparata. Ljekovi za brzo otklanjanje bronhospazma, kako se primjenjuju i u kojoj dozi. Upotreba mjerača vršenog
protoka u kućnim uslovima, mogućnosti i znacaj praćenja plućne funkcije u kućnim uslovima. Astma i fizicki napor.
Osobenosti teskog napada astme, kako ga prepoznati i preduzeti adekvatne mjere lijecenja. Znacaj respiratorne infekcije u
pogorsanju astme.
Doktor - kratka anamneza, kontrolni fizikalni pregled, interpretacija prispjelih laboratorijskih i drugih nalaza, Interpretacija
rtg snimka, interpretacija spirometrijskog nalaza. Interpretacija alergoloških testova, programiranje daljih ispitivanja,
Ponovni pregled
određivanje terapije, vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra – tehnicar – pripremanje pacijenta za pregled,
asistiranje pri pregledu, vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor - uzimanje anamneze, detaljan klinicki pregled, analiza prikupljenih laboratorijskih i drugih nalaza, određivanje
programa ispitivanja - pregleda, određivanje terapije. Interpretacija rtg snimka, interpretacija spirometrijskog nalaza.
Prvi pregled
Interpretacija alergoloških testova. Vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra - opsluživanje medicinskih
aparata i pacijenta za pregled, obavljanje tehnickih postupaka, asistiranje, vođenje medicinske dokumentacije.
Doktor – tumacenje rezultata Medicinska sestra – provjeravanje aparata, upoznavanje pacijenta sa postupkom. Postavljanje
Pulsna oksimetrija
aparata na distalni dio prsta, ocitavanje vrijednosti saturacije hemoglobina kiseonikom.
Doktor – analiza rendgen snimaka, evidentiranje u zdravstveni karton, kompletiranje sa arhivskom dokumentacijom,
Rendgenografija pluća
izdavanje nalaza. Medicinska sestra – tehnicar – priprema pacijenta za snimanje, obavljanje snimanja, obrada filma i
obiljezavanje. Odlaganje u filmoteku
Savetovanje bolesnika u ordinaciji bez
Doktor - Davanje informacija i savjeta roditelju ili staratelju o oboljelom. Objašnjenje uzroka i načina nastanka utvrđenog
ljekarskog pregleda SAVJETOVALISTE stanja. Davanje savjeta šta da se radi uz određenu terapiju da bi se postigao uspjeh u liječenju.
Doktor – analiza rendgen snimka, evidencija u zdravstveni karton. Medicinska sestra – tehnicar – priprema za snimanje,
Tomografija pluća
obavljanje snimanja, obrada filma i obiljezavanje. Odlaganje u filmoteku
Učešće u radu NTP jedinice
Aktivnosti u koordiniranom u nadzoru nad tuborkulozom
Uzimanje sputuma na BK
Priprema pacijenta, davanje uputstava, uzimanje materijala, obilježavanje i slanje na analizu. Vođenje dokumentacije
Zdravstveni odgoj i prosvjećivanje
Aktivnosti podizanja svijesti zajednice
zajednice
Zdravstveno-vaspitni rad - grupni
Medicinska sestra - Zdravstveno vaspitni rad sa zdravim pacijentima, hroničnim bolesnicima i članovima porodica.
SAVJETOVALISTE
Priprema materijala, izbor zdravstveno vaspitnih metoda i sredstava, zakazivanje termina, realizacija, vođenje evidencija.
Zdravstveno-vaspitni rad - individualni
Doktor - Zdravstveno vaspitni rad sa zdravim pacijentima, hroničnim bolesnicima i članovima porodica. Priprema
SAVJETOVALISTE
materijala, izbor zdravstveno vaspitnih metoda i sredstava, zakazivanje termina, realizacija, vođenje evidencija.
Zdravstveno-vaspitni rad - individualni
Medicinska sestra - Zdravstveno vaspitni rad sa zdravim pacijentima, hroničnim bolesnicima i članovima porodica.
SAVJETOVALISTE
Priprema materijala, izbor zdravstveno vaspitnih metoda i sredstava, zakazivanje termina, realizacija, vođenje evidencija
Ispitivanje kozne preosjetljivosti na
inhalacione alergene
Higijensko-epidemiološka zaštita primarnog nivoa
RB
AKTIVNOST
1.
Epidemiološko ispitivanje pri pojavi
epidemije
2.
Evidencija oboljenja/smrti od zaraznih
SADRŽAJ AKTIVNOSTI
Doktor: otkrivanje oboljelih i sumljivih (epidemiološko izviđanje), ispitivanje uslova za pojavu i širenje infekcije
(epidemiološko anketiranje), donošenje zaključkaka, predlaganje mjera za suzbijanje, planiranje I organiziranje provođenja
mjera, praćenje infekcije u žarištu, komunikacija sa nadležnim institucijama, pravljenje izvještaja, kontrola provođenja
mjera, kontrola žarišta do gašenja, dnevni unos podataka, odjavljivanje epidemije Medicinski tehničar –epidemiološko
izviđanje,anketiranje, uzorkovanje materijala za laboratorijsko ispitivanje (brisevi, krv, stolica, ovisno o oboljenju),
obavljanje tehničkih poslova, vođenje evidencije-dnevni unos podataka.
Doktor: Dnevno praćenje kretanja zaraznih bolesti, prati nulte prijave, i hitno reagiranje na evidentiranje sumnjivih stanja
Srijeda, 31. 12. 2014.
bolesti-individualne prijave
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Izrada sedmičnog, odnosno mjesečnog,
polugodišnjeg, godišnjeg izvještaja o
kretanju zaraznih bolesti
Izrada stručno-metodološkog uputstva za
unapređenje sanitarno-higijenskog stanja
objekta
Monitoring sanitarno/higijenskog stanja
objekata kolektivne ishrane, po objektu*
Monitoring javnih vodoopskrbnih
objekata*
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 87
koja se prijavljuju sistemom ranog otkrivanja epidemija zaraznih bolesti, kontaktira sa kolegama u slučaju sumnje na
grešku, nepotpunost podatakaili drugih nejasnoća pri provjeri podataka, provjera podataka na izvoru informacije (tamo
gdej je prijava popunjena)Medicinski tehničar: Prikupljanje prijava-oboljenja od zaraznih bolesti, sindroma, prema
Pravilniku: ( nultom prijavom, pojedinačnom-individualnom prijavom, zbirnom prijavom, hitnom prijavom (telefonski),
sistemom za rano upozoravanje i otkrivanje, Vođenje medicinske dokumentacije/registra/upisivanje u knjigu prijava gdje
se upisuju –opći podataci o bolesti, o epidemiologiji bolesti, o laboratorijskim nalazima, vakcinalnom statusu, ishodu
bolesti, unos u računar-bazu podataka i slanje kopije prijava Nadležnoj ustanovi (Prema Pravilniku)
Doktor: izrada tekstualnog izvještaja sa ocjenom epidemiološke situacije, dostavljanje izvještaja nadležnim službama i
blagovremene povratne informacije onima koji učestvuju u prikupljanju podataka, u svrhu praćenja kretanja zaraznih
bolesti, poduzimanja mjera za sprečavanje I suzbijanje zaraznih bolesti I epidemija tih bolesti, po potrebi surađuju sa
odgovornim osobama zdravstvenih institucija i institucija višeg nivoa odgovornosti, pravi i nulti izvještaj za bolesti iz
dogovorenih programa, ako tokom nedjelje nema slučajevaTehničar:Izrada tabelarnog pregleda prema podacima iz prijava
po vrsti bolesti, teritoriji i vremenu javljanja, izračunavanje stope morbiditeta, mortaliteta i letaliteta
Analiza smjernica, i stanja, izrada uputstva, distribucija
Vrši evidenciju objekata kolektivne ishrane, evidentira nalaze ocjene sanitarno-higijenskog stanja, analizira stanje, daje
preporuke.
Evidencija (kartoteka) vodoopskrbnih objekata. Terenski uvid u stanje vodoopskrbneog objekta i vodozahvatnog područja;
ispitivanje rezidualnog hlora, evidentiranje nalaza o zdravstvenoj ispravnosti vode iz objekta, Analiza stanja i davanje
preporuka
Monitoring sanitarno/higijenskog stanja
objekata kolektivnog boravka (predškolske Vrši evidenciju objekata kolektivnog boravka, škola, internata, predškolskih ustanova i kolektivnog smještaja evidentira
i školske ustanove, kolektivni smještaj) po nalaze ocjene sanitarno-higijenskog stanja, analizira stanje, daje preporuke.
objektu
Evidencija (kartoteka) javnih kupališta. Terenski uvid u stanje objekta; ispitivanje rezidualnog hlora, evidentiranje nalaza
Monitoring stanja javnih kupališta*
o zdravstvenoj ispravnosti vode iz objekta, Analiza stanja i davanje preporuka
Izrada izvještaja o uspjehu imunizacije i potrošnji vakcinaza tekuću godinu za općinu; Kontrola izvođenja vakcinacijeMonitoring programa
supervizija, Prikupljanje prijava postvakcinalnih reakcija i slanje relevantnim institucijama
Provođenje mjera zaštite od zaraznih bolesti u javnim objektima, javnim prevoznim sredstvima i kolektivnom smještaju
Obavezna protivepidemijska DDD i ostale Doktor: definise sadržaj i obim aktivnosti zaštite od zaraznih bolesti u javnim objektima i kolektivnom smještaju,
sanitarne mjere
Medicinski/sanitarni tehničar – obavlja dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju javnih objekata i javnih prevoznih
sredstava u slučaju pojave zarazne bolesti.
Provođenje mjera zaštite od zaraznih bolesti u javnim objektima, javnim prevoznim sredstvima i kolektivnom smještaju
Obavezna preventivna DDD i ostale
Doktor: definise sadržaj i obim aktivnosti zaštite od zaraznih bolesti u javnim objektima i kolektivnom smještaju,
sanitarne mjere*
Medicinski/sanitarni tehničar – obavlja obaveznu preventivnu dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju javnih objekata i
javnih prevoznih sredstava, kao i DDD u slučaju pojave zarazne bolesti.
Doktor: Daje stručnu ocjenu (mišljenje) o zdravstvenoj ispravnosti i kvalitetu uzoraka hrane, vode za piće i predmeta opšte
Ocjena higijenske ispravnosti uzoraka vode
upotrebe. Medicinski/sanitarni tehničar – uzima uzorke hrane i vode na higijensku ispravnost, uzima briseve radnih
za piće, hrane i predmeta opšte upotrebe*
površina, posuđa i opreme.
Organizacija edukacije radnika u prometu Organizacija seminara, predavanje, distribucija štampanih i drugih edukativnih materijala. Provjera stepena stečenih
vode i namirnica*
znanja. Izdavanje certifikata
analizira i prati ekološke faktore rizika sa aspekta kontaminacije vode (za piće, površinskih), vazduha, zemljišta, buke,
Praćenje sanitarno-higijenske situacije u
saobraćaja i proučava higijensko-epidemiološke uslove koji utiču na obolijevanje stanovništva od zaraznih i nezaraznih
naseljima
bolesti. Analiza kapaciteta za održavanje komunalne higijene Dostavljanje izvještaja Zavodu za javno zdravstvo
Medicinski/sanitarni tehničar - prikuplja podatke o sanitarno-higijenskim prilikama u naselju i domaćinstvima.
Doktor; Pregled biltena, kako bi provjerili da je u izvještavanju broj prijavljenih prešao graničnu vrijednost za tu bolest
(ako postoji granična vrijednost) ili porast broja oboljelih uoči upoređivanjem sa podacima iz sedmicnih biltena prethodnih
godina , te ukoliko uoči porast vrijednosti za određnu zaraznu bolest , ukoliko je neophodno telefonom kontaktira
Prijava epidemije zaraznih bolesti
nadležne institucije, upisuje podatake o epidemiji na propisanom obrascu (Prijava epidemije) kojeg dostavlja: faksom,
elektronskom poštom ili drugim načinom pogodnim za prijavljivanje epidemije zarazne bolesti, nadležnim institucijama.
Medicinski tehničar: Unos podataka zaraznih bolesti u računar, tabeliranje, upoređivanje podataka sa istim periodom
prethodnih godina, registracija povećanja broja oboljelih od neke zrazne bolesti, obavještava nadležnog epidemiologa
Provođenje mjera zaštite od zaraznih bolesti Definisanje i provođenje seta usluga u zavisnosti od epidemioloških indikacija (DDD, vakcinacija, hemoprofilaksa i
po epidemiološkim indikacijama
seroprofilaksa, zdravstveni nadzor nad licima iz okoline oboljelog, kontrola kućne izolacije)
Provođenje mjera zaštite od zaraznih bolesti
Definisanje i provođenje seta usluga u zavisnosti od epidemioloških indikacija
u toku epidemije
Provođenje mjera zaštite od zaraznih bolesti
Definisanje i provođenje seta usluga u zavisnosti od epidemioloških indikacija
u vanrednim situacijama
Saradnja sa inspekcijskim službama
Komuniciranje sa inspekcijskim službama. Prikupljanje informacija i proslijeđivanje informacija od interesa za obje strane
Saradnja sa službama u drugim sektorima Uspostavljanje komunikacije, definisanje problema i provođenje zajedničkih aktivnosti. Međusobna razmjena informacija.
Organiziranje posla, izbor I priprema sredstava za DDD, priprema radnika za izvođenje posla, izvođenje DDD, davanje
Sistemska DDD*
uputstava za dalje korišćenje prostora i upisivanje u postojeću medicinsku dokumentaciju
Izrada godišnjeg plana imunizacija za tekuću godinu za općinu; Plan potreba vakcina; Skladištenje vakcina; Distribucija
Upravljanje vakcinama
vakcina na vakcinalne punktove
Vođenje evidencije o stanju deponija
Evidencija (kartoteka) deponija komunalnog otpada na terenu. Terenski uvid u stanje objekta; Analiza stanja i davanje
komunalnog otpada – po deponiji
preporuka
Zdravstveni nadzor nad kliconošama
Doktor:Vođenje kartoteke kliconoša po vrsti, vremenu i teritoriji javljanja, upisivanje kontrolnih pregleda, dostavljanje
Vođenje kartoteke kliconoštva zaraznih
izvještaja relevantnim institucijama Medicinski tehničar - tehnički poslovi, upisivanje u registar, vođenje kartoteke.
bolesti
Doktor: Pregled lica koji rade u prometu i proizvodnji životnih namirnica, školskim i predškolskim ustanovama,
Zdravstveni pregled osoba pod
zdravstvenim ustanovama, kao i lica koji rade u ustanovama za njegu i uljepšavanje. Na osnovu rezultata ispitanih uzoraka,
zdravstvenim nadzorom*
te ljekarskog pregleda koji obuhvata pregled pluća (kod nekih kategorija) i kože daje se stručno mišljenje , izdaje i
potpisuje sanitarna knjižicaTehničar: uzimanje materijala za bakteriološku analizu: bris grla, bris nosa, stolica
*Usluge pod rednim brojem 5, 6, 8, 11, 12, 13, 21 i 25 finansiraju fizička i pravna lica koja upravljaju prostorima, objektima i
sredstvima, odnosno zapošljavaju lica kojima se pružaju ove usluge.
Broj 107 - Stranica 88
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Preventivno-promotivna zdravstvena zaštita školske djece i studenata
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
AKTIVNOST
SADRŽAJ AKTIVNOSTI
Priprema mjerenja, dogovaranje sa školom, priprema obrazaca i instrumenata. Dolazak na teren u
Antropometrijska mjerenja školske djece i sa ciljem praćenja rasta školu. Mjerenje tjelesne visine, težine, obima struka i kukova, kao i kožnog nabora djece u
i razvoja te ranog prepoznavanja poremećaja i bolesti
odjeljenju. Unošenje podataka mjerenja u dokumentaciju. Unošenje podataka u bazu. Analiza
dobijenih podataka. Davanje preporuka
Edukacija roditelja, djece, osoblja u školama i opće populacije o
Po programu
pravilnoj ishrani u školskom uzrastu
Priprema ispitivanja, dogovaranje sa školom, priprema obrazaca. Dolazak na teren u školu.
Ispitivanje prehrambenih navika školske djece
Provođenje anketnog ispitivanja. Unošenje podataka u kartoteku (bazu podataka) školskih objekata
Analiza prikupljenih podataka. Davanje mišljenja i preporuka
Kroz intersektorijalni rad preventivno djelovati na suzbijanju
društveno negativnog ponašanja djece - jedinstvenim programom
Po programu
mjera, edukacijom roditelja, nastavnog kadra, učenika i
upoznavanja javnosti izradom raznih materijala.
Monitoring i evalucija u oblasti rasta i razvoja djece
Po programu
Obuka nastavnog i drugog osoblja u školama u vezi sa zdravljem
Po programu
učenika i faktorima rizika
Prikupljanje podataka o rezultatima laboratorijskih ispitivanja i sanitarnih pregleda osoblja
Praćenje i evaluacija sanitarnih pregleda osoblja u objektima za
zaposlenog u školskim kuhinjama i objektima u blizini škola u kojima se pretežno hrane učenici.
proizvodnju i promet prehrambenim proizvodima u kojima se
Analiza podataka. Davanje mišljenja i preporuka. Komunikacija sa nadležnim inspekcijama radi
hrane učenici (školske kuhinje i objekti u blizini škola)
poduzimanja neophodnih mjera prevencije oštećenja zdravlja djece koja konzumiraju hranu iz ovih
objekata.
Prikupljanje podataka o rezultatima laboratorijskih ispitivanja hrane u školskim kuhinjama i
Praćenje i evaluacija zdravstvene ispravnosti hrane u objektima za
objektima u blizini škola u kojima se pretežno hrane učenici. Analiza podataka. Davanje mišljenja i
proizvodnju i promet prehrambenim proizvodima u kojima se
preporuka. Komunikacija sa nadležnim inspekcijama radi poduzimanja neophodnih mjera
hrane učenici (školske kuhinje i objekti u blizini škola)
prevencije oštećenja zdravlja djece koja konzumiraju hranu iz ovih objekata.
Prikupljanje podataka o rezultatima laboratorijskih ispitivanja vode u školskim objektima. Analiza
Praćenje i evaluacija zdravstvene ispravnosti vode za piće u
podataka. Davanje mišljenja i preporuka. Komunikacija sa upravom škole, kao i ministarstvom za
školskim objektima i objektima za smještaj učenika i studenata
obrazovanje. Komunikacija sa nadležnim inspekcijama radi poduzimanja neophodnih mjera
prevencije oštećenja zdravlja djece koja konzumiraju hranu iz ovih objekata.
Praćenje i evaluacija, kao i promocija obaveznih vakcinacija u
Po programu
školskom uzrastu
Priprema ispitivanja, dogovaranje sa školom, priprema obrazaca i instrumenata. Dolazak na teren u
Praćenje sanitarno-higijenskog stanja u školama i objektima za
školu. Prikupljanje podataka o sanitarno-higijenskom stanju školskih objekata, prema predviđenom
smještaj učenika
obrascu. Unošenje podataka u kartoteku (bazu podataka) školskih objekata Analiza prikupljenih
podataka. Davanje mišljenja i preporuka.
Predavanja i tribine, kao i drugi oblici komuniciranja sa roditeljima
Po programu
i starateljima djece u školama
Prevencija povređivanja kroz posebne programe edukacije iz prve
Po programu
pomoći u školama
Preventivno-promotivne aktivnosti za sprječavanje nasilja nad
Po programu
djecom i među vršnjacima
Promocija zdravlja i zdravih stilova života putem raznih medija
Po programu
Promovisanje pozitivnih vrijednosti, stavova i ponašanja mladih
Po programu
osoba
Promovisanje standarda ishrane u školskim ustanovama i u
Po programu
školskom uzrastu
Promovisanje unapređenja oralnog zdravlja djece i omladine
Po programu
Priprema mjerenja, dogovaranje sa školom, priprema obrazaca i instrumenata. Dolazak na teren u
školu. Provođenje orjentacionog pregleda kičmenog stuba i ostatka lokomotornog aparata kod
Skrinig za rano otkrivanje poremećaja lokomotornog aparata
djece u odjeljenju. Unošenje podataka u dokumentaciju, Unošenje podataka u bazu. Analiza
(kičma)
dobijenih podataka. Davanje preporuka. Upućivanje djece sa uočenim oštećenjima i deformitetima
lokomotornog aparata na detaljnu obradu putem porodičnog doktora.
Priprema mjerenja, dogovaranje sa školom, priprema obrazaca i instrumenata. Dolazak na teren u
školu. Provođenje orjentacionog ispitivanja sluha kod djece u odjeljenju. Unošenje podataka u
Skrining za rano otkrivanje poremećaja sluha
dokumentaciju, Unošenje podataka u bazu. Analiza dobijenih podataka. Davanje preporuka.
Upućivanje djece sa uočenim oštećenjima sluha na detaljnu obradu putem porodičnog doktora.
Priprema mjerenja, dogovaranje sa školom, priprema obrazaca i instrumenata. Dolazak na teren u
školu. Provođenje orjentacionog ispitivanja vida kod djece u odjeljenju. Unošenje podataka u
Skrining za rano otkrivanje poremećaja vida
dokumentaciju, Unošenje podataka u bazu. Analiza dobijenih podataka. Davanje preporuka.
Upućivanje djece sa uočenim oštećenjima vida na detaljnu obradu putem porodičnog doktora.
Zdravstveno-odgojne mjere u školama (metode su predavanja,
rasprava, radionica, intervju, rad u malim grupama, parlaonica,
Po programu
tribina, vršnjačka edukacija, distribucija štampanih zdravstvenopromotivnih materijala, učešće u medijskim programima)
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 89
Fizikalna rehabilitacija
RB
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
USLUGA
SADRŽAJ USLUGE
Aktivne vjezbe i vjezbe Fizioterapeut - upoznavanje sa stanjem pacijenta, objašnjenje zahtijevanih pokreta, uslovno izvođenje kontralateralnih pokreta, korekcija,
protiv otpora
povećanje otpora, doziranje voljnog pokreta (amplituda, brzina, pauza i dr.), dostavljanje izvještaja specijalisti.
Fizioterapeut - postavljanje pacijenta u odgovarajući polozaj, korišćenje aparata prema ordiniranoj terapiji (mjestu, tip vibracije i trajanje),
Aparaturna masaza
priprema pacijenta za nastavak terapije.
Fizioterapeut - priprema kadice sa vodom i odgovarajućom temperaturom, postavljanje ekstremiteta oslobođenih odjeće u odgovarajuću
Cetvoroćelijska kupka kadicu, ukljucuje se izvor galvanske struje i reguliše potrebni intenzitet, praćanje reakcije pacijenta vodeći racuna o dužini intenziteta,
praćenje reakcije pacijenta vodeći računa o dužini trajanja aplikacije, relaksacija pacijenta i dostavljanje izvještaja specijalisti.
Fizioterapeut - priprema segmenata tijela za aplikaciju i postavljanje u odgovarajući položaj, striktno određeno postavljanje elektroda,
Diadinamske struje
primjena ordinirane modulacije i regulisanje intenziteta struje, promjena položaja elektroda i modulacija tokom aplikacije, praćenje pacijenta,
isključivanje aparata i skidanje elektroda na kraju aplikacije, dostavljanje izvještaja specijaliste.
Fizioterapeut - objašnjenje postupka, kontrola izvršene aktivnosti i bilježenje rezultata iz tri mjerenja (pojedinačno za svaku šaku),
Dinamometrija
izračunavanje srednje vrijednosti, biljezenje u formular i podnošenje izvještaja specijalisti.
Ekspertiza socijalnog
Na osnovu socijalne anamneze i intervjua pisanje izvještaja sa mišljenjem.
radnika
Fizioterapeut - upoznavanje sa ordiniranom terapijom, priprema aparata i pacijenta, priprema gaze i lijeka za aplikaciju, pričvršćivanje gaze
Elektroforeza
sa lijekom na odgovarajući pol elektrode, korišćenje aparata, inspekcija kože nakon aplikacije.
Fizioterapeut - inspekcija kože i priprema pacijenta, priprema elektroda i njihovo fiksiranje, uključivanje aparata, primjena ordinirane doze i
Elektromagnetna terapija
vremena trajanja, isključivanje aparata.
Fizioterapeut - priprema pacijenta za aplikaciju i postavljanje u odgovarajući polozaj, postavljanje i fiksiranje elektroda, uključivanje
Elektrostimulacija misića
elektroda na kraju aplikacije i dostavljanje izvještaja specijaliste.
Faradizacija
Specijalista - inspekcija kože i priprema pacijenta, elektrode i rad sa aparatom, stalna kontrola stanja pacijenta.
Funkcionalna procjena Specijalista - korišćenje specijalizovanih testovnih mjernih instrumenata i njihova evaluacija. 'Fizioterapeut - opservacija povrijeđenosti
lokomotornog sistema (samostalno hoda-sa pomagalima, kvalitet hoda i sl.), analiza stava i položaja tijela prema zahtjevima testa.
Fizioterapeut - upoznavanje sa predskripcijom, priprema segmenata tijela za aplikaciju i postavljanje u odgovarajući položaj, priprema
hidrofilne višeslojne gaze, postavljanje gaze na odgovarajuću regiju ispod elektroda uz fiksaciju, uključivanje izvora struje uz regulisanje
Galvanizacija
potrebnog intenziteta, praćenje subjektivnog stanja bolesnika, isključivanje aparata i skidanje elektroda na kraju aplikacije, dostavljanje
izvjestaja specijalisti.
Fizioterapeut - upoznavanje sa stanjem svakog pacijenta u grupi, formiranje podgrupa, objasnjenje i demonstracija vjezbi, praćenje i kontrola
Grupne vjezbe u sali
izvođenja vjezbi, relaksacija po zavrsetku vjezbi i dostavljanje izvjesaja specijalisti.
Specijalista - izrada plana postupka, kontrola sprovođenja pismenih uputstava za rad, razmatranje izvještaja fizioterapeuta, usklađivanje
Interferentne struje
daljeg liječenja, vođenje medicinske dokumentacije. antitijel Fizioterapeut - svlačenje pacijenta, postavljanje u odgovarajući položaj,
određivanje doze i provjera rada aparata. Dostavljanje izvještaja specijalisti.
Intervencija kod ranih
Stručna intervencija logopeda
komunikacijskih teškoća
Intervju socijalnog
Upoznavanje istorije života i sadašnjeg stanja. Konstatovanje socijalnih problema u mikrosocijalnim sredinama pacijenta u cilju postavljanja
radnika
socijalne dijagnoze i sprovođenja određenih oblika socijalne terapije.
Izometrijske vjezbe –
Fizioterapeut - upoznavanje sa stanjem pacijenta, objašnjavanje i demontracija vježbe, palpatorna i vizuelna kontrola u cilju obuke pacijenta
segmentne
za samostalan rad i rad pod kontrolom, doziranje trajanja vjezbi i pauze, podnošenje izvještaja specijalisti.
Kinezi terapija kod
deformacija kičmenog Fizioterapeut - priprema, ordiniranje prema deformitetu specifične kinezi uz vježbe disanja, relaksacije, primjena simetričnih i asimetričnih
stuba i grudnog koša
vježbi, izvođenje procedure i podnošenje izvještaja specijalisti.
djece
Kinezi terapija kod djece
Fizioterapeut - mjerenje dužine i obima pokretljivosti ekstrermiteta, sprovođenje programa korektivnih vježbi i, aplikacija udlaga i obuka u
sa deformacijom
poziticioniranju ekstremiteta, autoregulacija hoda i korekcija aktivnosti, podnošenje izvještaja specijalisti.
ekstremiteta
Kinezi terapija kod djece
sa posturalnom
Fizioterapeut - obuka vježbama disanja i relaksacije, vježbe oblikovanja i opste kondicije, podnošenje izvještaja specijalisti.
insuficijencijom
Klasicna
Specijalista - određivanje nadražljivosti na niskofrekventni tok električne struje, određivanje nadražljivosti na galvanski tok struje,
elektrodijagnostika za
registrovanje kvalitativnih i kvantitativnih promjena živaca i mišića, sintetska ili analitička obrada podataka i sastavljanje izvještaja sa
intervacionu zonu jednog dijagnostičkim zaključkom. Vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra/tehničar - priprema pacijenta i aparata za pregled,
ili vise nerava
asistiranje, zbrinjavanje bolesnika, vođenje odgovarajuće medicinske dokumentacije.
Kompleksni
Specijalista - termoterapija (parafinoterapija) elektrostimulacija SP oblikom impulsa i to 2-4 grupe mišića u zavisnosti od kliničkog nalaza
kombinovani tretman
(uz kontrolu ljekara specijaliste) individualni kinezi . Fizioterapeut - priprema potrebnog potrošnog materijala i izvođenje procedure.
skolioza
Specijalista - uvid u medicinsku dokumentaciju i stanje bolesnika, ordiniranje 'specifičnog kinezi tretmana s obzirom na patologiju.
Kompleksni respiratorni 'Fizioterapeut - edukacija pacijenta, sprovođenje vježbi relaksacije, vježbi jačanja grudne muskulature sa pomoćnim sredstvima za gornje
kinezi tretman
kostalno i dijafragmalno disanje, vježbe za aktiviranje pojedinih segmenata toraksa, aktivne segmentne vježbe sa otporom za gornje i donje
ekstremitete. Korektivne vježbe pred ogledalom i na ergobiciklu, vježbe opste kondicije.
Krioterapija i krio
Fizioterapeut - priprema segmenata tijela za aplikaciju, uvijanje i fiksiranje plastične kese sa ledom ili masaža sa ledom, pakovanje do
masaza
rashlađivanja na kraju aplikacije, dostavljanje izvještaja specijalisti.
Specijalista -, primjena propisane doze i trajanja procedure, Fizioterapeut - priprema segmenata za aplikaciju, ukljucivanje i isključivanje
Laser terapija
aparata
Specijalista - utvrđivanje refleksnih zona za primjenu terapije, doze i vremena trajanja procedure, kao i izmjena specificnih refleksnih zona,
Laser terapija po
te tretman lasero terapijom po kliničkim indikacijama Fizioterapeut - priprema segmenata za aplikaciju, ukljucivanje aparata, trajanja
refleksnim zonama
procedure, iskljucivanje aparata.
Lokalni tretman
Specijalista - anamneza i klinicki pregled, uvid u medicinsku dokumentaciju (anemija, hipoproteinemija, opšta infekcija), inspekcija kože,
dekubitalnih ulkusa i
registrovanje lokalnih promjena, određivanje stepena i veličine oštećenja (pet stadijuma), propisivanje mjera i postupaka za korekciju opšteg
primjena fizikalnih
stanja i postupka za lokalni tretman i primjenu fizikalne aparaturne terapije (UV, IR, bioptron lampa, lasera, lokalna elektrostimulacija),
agenasa po jednoj
eventualno nekrektomija i debridman, vođenje dokumentacije. 'Fizioterapeut - priprema pacijenta i aparata, primjena propisanih fizikalnih
dekubitalnoj promjeni
procedura, vođenje dokumentacije.
Fizioterapeut - lokalna priprema segmenata za obavljanje limfne drenaže sa postavljenim ekstremitetima u odgovarajući nagib i polozaj,
Manuelna limfna drenaza
obavljanje manuelne limfne drenaze, postavljanje elasticnog zavoja.
Broj 107 - Stranica 90
29
Manuelna segmentna
masaža
30
Manuelni misićni test po
ekstremitetu
31
Mjerenje duzine i obima
ekstremiteta
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
Mjerenje obima pokreta
zglobova
Mjerenje obima pokreta
zglobova kod RA
Obuka hoda sa
pomagalom
Obuka pacijenta
specificnim zastitnim
polozajem tijela
Određivanje krive I/T za
jedan ili vise zivaca kod
djece i odraslih
Okupaciona terapija
prema kliničkim
indikacijama (po
tretmanu)
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Fizioterapeut - brižljiva priprema ruku terapeuta za izvođenje masaže, 'upoznavanje sa preskripcijom, lokalna priprema segmenata za masažu
i postavljanje pacijenta u polozaj relaksacije, izvođenje masaže, glađenje, trljanje, gnjecenje, lupkanje i vibracija mekih tkiva ritmickim
pokretima ruku uz praćenje i kontrolu reakcije pacijenta, dostavljanje izvjestaja specijalisti.
Fizioterepaut - postavljanje pacijenta u odgovarajuće položaje i pružajući otpor u određenom pravcu, vrši se procenat snage određenih
mišića, evidentiranje dobijenih rezultata u posebne formulare i dostavljanje izvještaja specijalisti.
Fizioterapeut - priprema pacijenta i postavljanje u odgovarajući položaj, mjerenje duzine gornjih i donjih ekstremiteta u sjedećem ili stojećem
stavu, mjerenje obima gornjih i donjih ekstremiteta na određenim mjestima pomoću centimetarske trake, evidentiranje dobijenih podataka i
dostavljanje izvještaja specijalisti.
Fizioterapeut - priprema pacijenta i postavljanje u odgovarajući polozaj. Mjerenje pokretljivosti u određenim zglobovima aktivno i pasivno sa
uglomjerom. Evidentiranje podataka i dostavljanje izvjestaja specijalisti.
Fizioterapeut - priprema pacijenta i postavljanje u odgovarajući polozaj. Mjerenje pokretljivosti u određenim zglobovima aktivno i pasivno sa
uglomjerom. Evidentiranje podataka i dostavljanje izvjestaja specijalisti.
Fizioterapeut - priprema pacijenta, demonstriranje hoda od strane terapeuta. Uvježbavanje raznih vrsta hoda sa štapom, štakom, dupkom,
pilotom uz kontrolu terapeuta. Ukazivanje na greške i korekcija štapa, štaka i hoda i davanje izvještaja specijalisti.
Fizioterapeut - prikaz raznih polozaja i pokreta i uvjezbavanje pacijenta da izvede iste, ponavlja se do potpune automatizacije. Potrebna stalna
kontrola.
Specijalista - draženje mišića impulsima električne struje, analiza dobijenih krivih, izračunavanje indeksa akomodacije i davanje zaključaka,
vođenje medicinske dokumentacije. 'Fizioterapeut - priprema pacijenta i aparata za pregled, asistiranje, zbirinjavanje pacijenta, vođenje
odgovarajuće dokumentacije.
Specijalista sa terapeutom –radi individualni plan okupacione terapije u saradnji sa okupacionim terapetim, periodična evaluacija rezultata
Okupacioni terapeut: provodi okupacionu terapiju prema individualnom planu uz periodičnu evaluaciju rezultata
Fizioterapeut - upoznavanje sa opstim stanjem pacijenta, sprovođenje uvodnih vjezbi, eventualno donosenje potrebnih rekvizita, priprema
Opste kondicione vjezbe bolesnika za vjezbe, postavljanje u odgovarajući položaj i davanje uputstava, izvođenje i kontrola izvođenja aktivnih i potpomognutih
pokreta, dostavljanje izvjestaja specijalisti.
Osposobljavanje u stanu Specijalista - uzimanje anamneze, opsti pregled, lokalni pregled, davanje misljenja za dopunsku dijagnostiku ili pribavljanje mišjenja ljekara
bolesnika – kućno
druge specijalnosti, izdavanje naloga ostalim članovima tima, davanje izvještaja. Fizioterapeut - procjena preostalih funkcija, funkcionalni
lijecenje
status, cilj tretmana, plan fizikalne terapije, kinezi-terapijski tretman. 'Medicinska sestra - tehnicar - opsta i specificna njega.
Parafino, parafango –
Fizioterapeut: priprema bolesnika za aplikaciju, nanošenje zagrejanog parafina, uvijanje segmenata plastičnom folijom, odvijanje folije i
terapija
uklanjanje parafina, pakovanje do rashlađivanja na kraju aplikacije i dostavljanje izvještaja specijalisti.
Fizioterapeut - upoznavanje sa ordiniranom terapijom i stanjem pacijenta, postavljanje ili pomaganje u zauzimanju pogodnog polozaja,
Pasivne i potpomognutne manipulacija segmenata, ponavljanje istih postupaka, vrsenje izolovanih kontrakcija aktivnih misića na zdravom segmentu, angazovanje
segmentne vjezbe
misića ciju kontrakciju treba potpomognuti uz djelovanje dopunskih postupaka, praćenje pojave zamora ili drugih pojava i dostavljanje
izvjestaja specijalisti.
Specijalista - uzimanje anamneze-dopuna informacija od prethodnog pregleda, razmatranje dijagnostičko-laboratorijskih nalaza, izvještaja
fizioterapeuta o izvršenim mjerenjima, o sprovođenju i toku fizikalne terapije, nalaza i mišljenja ljekara drugih specijalnosti; kontrolni
fizikalni pregled, uspostavljanje objektivnog nalaza i upoređenja sa prethodnim nalazom u cilju usklađivanja daljeg liječenja i medicinske
Ponovni pregled
rehabilitacije; davanje savjeta bolesniku i novih uputstava fizioterapeutima u pogledu daljeg tretmana; vođenje medicinske dokumentacije.
antitijel Medicinska sestra/tehničar - priprema bolesnika, asistiranje pri pregledu, zbrinjavanje bolesnika i vođenje odgovarajuće medicinske
dokumentacije.
Specijalista - izrada plana postupka i izmjene položaja tijela i ordiniranje pomoćnih metoda drenaže. antitijel Fizioterapeut - upoznavanje sa
Posturalna drenaza
ordiniranom terapijom, objasnjenje i demonstracija položaja i vježbi uz postavljanje pacijenta u zadati položaj. Primjena lupkanja, masaže
bronhopulmonalnog
grudnog koša (ručna ili aparaturna), vježbi disanja i manuelne pomoći pri iskašljavanju ili drugih zadatih pomoćnih metoda drenaže.
trakta
Kontrola pacijenta u toku tretmana, dostavljanje izvještaja specijalisti.
Procjena jezičnih
Procjena se radi uz pomoć standardiziranih mjernih instrumenata kojima se može procijeniti razumijevanje jezika (značenje riječi), sintaksa,
sposobnosti (Logoped) morfologija i jezična pragmatika
Procjena
Odnosi se na procjenu istih kod djece u ranom razvojnom periodu. Ispitivanje komunikacijskih sposobnosti često uključuje i ispitivanje
komunikacijskih
govorno-jezičnih sposobnosti (komunikacijske teškoće, pervazivni razvojni poremećaj, autizam, autistični spektar)
sposobnosti (Logoped)
Procjena predčitalačkih
Vrši se testovima kojima se utvrđuje zrelost potrebna za usvajanje vještina čitanja i pisanja
vještina (Logoped)
Procjena razvoja govora
Ispitivanje stanja organa koji sudjeluju u govoru te samog načina govora, utvrđuje se postoji li govorna teškoća (dislalija).
(Logoped)
Procjena senzorne
integracije kod djece s
Stručna intervencija logopeda u cilju procjene senzorne integracije kod ove populacije
teškoćama u razvoju
Procjena školskih
Uključuje otkrivanje vrste teškoće u čitanju, pisanju, predmatematičke sposobnosti i sl. (teškoće čitanja, disleksija, disgrafija, diskalkulija)
vještina (Logoped)
Procjena tečnosti govora
Stručna intervencija logopeda u cilju procjene
(brzopletost, mucanje)
Specijalista - uzimanje anamneze ili heteroanamneze, pregled i analiza medicinske dokumentacije, opsti pregled i lokalni pregled, dopunsko
ispitivanje, utvrđivanje dijagnoze, izrada plana lijecenja i medicinske rehabilitacije, davanje pisanih uputstava fizioterapeutima i davanje
Prvi pregled
izvjestaja pri pregledu. antitijel Medicinska sestra/tehnicar - priprema bolesnika, asistiranje zbrinjavanje bolesnika i vođenje odgovarajuće
dokumentacije.
Radno-terapijske
Stručna intervencija logopeda
intervencija
Rehabilitacijski postupci
govora kod djece s
Stručna intervencija logopeda
posebnim potrebama
Specijalista - trijaža pacijenata koji se uključuju u školu, pravi program, koordinira rad ostalih članova, obavlja edukaciju pacijenta i članova
Skola bola u ledjima
tima. Fizioterapeut - procjena funkcionalnog stanja kroz mjerenje i testiranje, pravi plan i program kineziterapije za individualni i grupni rad i
sprovodi ga kroz relaksaciju, pozicioniranje, dinamicku stabilizaciju kičmenog stuba i drugo.
Fizioterapeut - priprema pacijenta i postavljanje segmenata u odgovarajući položaj, premazivanje kože lijekom u vidu masti ili gela,
Sonoforeza
korišćenje aparata uz provjeru rada aparata. Po aplikaciji lijeka čišćenje kože pacijenta.
Srijeda, 31. 12. 2014.
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 91
Stimulacija ostećenih
funkcija CNS
Specijalista - osnovni klinicki pregled, neurološki pregled, određivanje kinezi- terapeutske tehnike, pisanje uputstava i plana rada terapeutu.
specificnim tehnikama:
antitijel Fizioterapeut - uvodna priprema pacijenta, stimulacija refleksnog okretanja, izvođenje postupka kroz BIP i pokrete, facilitacija.
Vojta, Bobath, Kabath i
dr.
Stimulativne vjezbe kod
Fizioterapeut - senzomotorna stimulacija po fazama normalnog psihomotornog razvoja, obuka roditelja.
riziko beba
Terapija govora
Stručna intervencija logopeda
Terapija igrom sa djecom Fizioterapeut - organizacija usmjerene igre sa ciljem održavanja, poboljšanje motorne organizacije preko složenih koordinisanih motornih
i vjezbe na spravama
aktivnosti na spravama prema motornoj zrelosti djece. Ujedno se podstiče komunikacija i korekcija neadekvatnog ponašanja.
Terapija jezičnih teškoća Stručna intervencija logopeda
Terapija slušanja
Stručna intervencija logopeda
Specijalista - upućivanje na test ASZ, evidencija stanja pacijenta. Fizioterapeut - provjera mogućnosti oblacenja i svlacenja odjeće,
Test aktivnosti
manipulacija priborom za ishranu, evidentiranje mogućnosti za obavljanje toaleta, odrzavanje licne higijene kod zena: aktinvosti u kuhinji i
svakodnevnog zivota
vođenje medicinske dokumentacije.
Transkutana nervna
Fizioterapeut - postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, postavljanje elektroda u ordinirana mjesta, kontrola rada aparata, obuka
stimulacija (TENS)
pacijenta za samostalnu aplikaciju, podnošenje izvještaja specijalisti.
Tretman infracrvenim, Fizioterapeut - priprema segmenata tijela za aplikaciju i postavljanje u odgovarajući položaj, stavljanje zaštitnih naočara pacijentu,
ultravioletnom i
uključivanje izvora zračenja, povremeno inspekcija kože i kontrola subjektivnog stanja bolesnika, isključivanje izvora zračenja na kraju
polariziranim svjetlom aplikacije i dostavljanje izvještaja specijalisti.
Specijalista - parafinska maska, elektroforeza vazodilatora, primjena elektromagnetnog polja ili interferentnih struja, elektrostimulacija koju
Tretman lezija nervus
sprovodi iskljucivo specijalista fizijatar monopolarnim draženjem na motornim tačkama mimicnih mišića, progresivna relaksacija (kod
facijalisa
komplikacija težih lezija- sinkinezija). Fizioterapeut - priprema aparata za primjenu interferentnih struja i vođenje medicinske
dokumentacije.
Fizioterapeut - priprema pacijenta i postavljanje segmenata u odgovarajući položaj, premazivanje koze kontaktnom supstancijom ili
Ultrazvuk (svi oblici
postavljanje i podešavanje projektora, ukljucivanje aparata, podešavanje intenziteta i vremena aplikacije, prevlačenje tretiranog dijela kože
aplikacija)
glavom UZ projektora, isključenje aparata i uklanjanje kontaktne supstance, odnosno tubusa sa vodom uz čišćenje i sušenje koze,
dostavljanje izvještaja specijalisti.
Uvjezbavanje aktivnosti Specijalista - analiza klinickog pregleda, evidencija stanja pacijenta i izrada programa vjezbi ASŽ. antitijel Fizioterapeut - sprovođenje
svakodnevnog zivota
programa vjezbi i aktivnosti prema testu aktivnosti svakodnevnog zivota, ponovno testiranje i vođenje medicinske dokumentacije.
prema patoloskom stanju Medicinska sestra / tehnicar - vođenje medicinske dokumentacije.
Fizioterapeut - upoznavanje sa stanjem pacijenta, davanje uputstava pacijenta u pogledu doziranja hoda (tempo, nagib, korekcije hoda i sl.),
Vjezba hoda
neprekidna kontrola subjektivnog stanja pacijenta u toku hoda, kontrola pulsa i pritiska i upoređenje vrijednosti sa vrijednostima prije
započinjanja vježbi.
Fizioterapeut - upoznavanje sa ordiniranom terapijom i stanjem pacijenta (za djecu uspostavljanje kontakta), demonstracija pravilnih modela
Vjezbe disanja (svi
uz objašnjenje tehnike izvođenja disanja kroz različite položaje, postavljanje pacijenta uz odgovarajući položaj za obavljanje vježbi. Obuka
tipovi)
određenim tipovima disanja, kontrola vitalnih funkcija pri izvođenju vježbi (za djecu obavezna parcijalna relaksacija), dostavljanje izvještaja
specijalisti.
Fizioterapeut - davanje uputstava o pravilnim elementima hoda. Upostavljanje kontakta i saradnje. U zavisnosti od funkcionalnog statusa
Vjezbe koordinacije,
primjena Frankelovih vježbi, vježbi hoda i balansa, korektivnih vježbi pred ogledalom, vertikalizacija i vježbi hoda u razvoju. Pristupanje
korekcije i automatizacije
uvježbavanju balansa i hoda uz stalnu kontrolu fizioterapeuta, stalno ukazivanje na greške u balansu i hodu i njihovo otklanjanje. Dugotrajno
balansa i hoda
ponavljanje određenih elemenata balansa i hoda u cilju njihove automatizacije. Evidentiranje podataka i dostavljanje izvještaja specijalisti.
Vjezbe za cirkulaciju
Fizioterapeut - upoznavanje sa stanjem pacijenta, sprovođenje uvodnih vježbi, priprema pacijenta, a potom izvođenje vježbi po Allandonjih ekstremiteta po
Burgeru, podnošenje izvještaja specijalisti.
Allan-Burgeru
Vježbe za cirkulaciju kod Fizioterapeut - upoznavanje sa stanjem pacijenta, priprema pacijenta za rad, postavljanje u korektan položaj, sprovođenje vježbi po
pacijenata sa
Ratschow-u, Schroder-u, test klaudikacione distance, terapijski hod i dr. kontrola, grupno ili pojedinačno vježbanje, davanje uputstava za
amputacijom
samostalno izvođenje vježbi i davanje izvještaja specijalisti.
Vjezbe za jacanje
Fizioterapeut - upoznavanje sa stanjem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući polozaj, sprovođenje vježbi po Kegelu uz moguće
muskulature karlicnog
modifikacije, davanje uputstava pacijentu i dostavljanje izvještaja specijalisti.
dna
Zaštita mentalnog zdravlja
RB USLUGA
SADRŽAJ USLUGE
USLUGE PROCJENE/OBRADE
1.
2.
3.
4.
Psihijatar/neuropsihijatar: uzimanje dopunskih anamnestičkih podataka o toku bolesti, završni opći i psihijatrijski pregled pacijenta; analiza
svih nalaza; evaluacija terapijskih postupaka i mjera; indikacija za dalji psihijatrijski tretman; određivanje potrebne terapije i potrebnih
Kontrolni psihijatrijski dodatnih dijagnostičkih postupaka; propisivanje terapije; usaglašavanje dijagnostičkih i terapijskih stavova sa ostalim članovima tima
pregled
(psiholog, socijalni radnik, medicinski tehničar); pisanje mišljenja ordinirajućem doktoru, zakazivanje kontrolnog pregleda; vođenje
dokumentacije. Medicinska sestra/tehničar: vođenje medicinske dokumentacije. Isključuje psihijatrijske preglede koji su dio daljnje bolničke
obrade.
Psihijatar/neuropsihijatar: uzimanje općih anamnestičkih podataka i psihijatrijske anamneze; opći somatski i neurološki pregled pacijenta,
psihički status; postavljanje indikacija za dalji psihijatrijski tretman i određivanje potrebne terapije; propisivanje terapije; određivanje
dijagnostičkih postupaka, upućivanje na urgentne dijagnostičke i druge postupke i intervencije; pisanje mišljenja ordinirajućem doktoru,
Prvi psihijatrijski pregled
zakazivanje kontrolnog pregleda; vođenje druge dokumentacije.Medicinska sestra/tehničar: vođenje medicinske dokumentacije. Prvi
psihijatrijski pregled znači pregled novog pacijenta, a ne prvi pregled pacijenta u tekućoj godini. Isključuje psihijatrijski pregled koji je dio
standardne bolničke obrade.
Psihijatrijska analiza sa Psihijatar/neuropsihijatar: davanje pismenog nalaza o promjeni ličnosti i psihijatrijskom poremećaju na osnovu obavljenog psihijatrijskog
davanjem mišljenja
intervjua i uvida u svu ostalu medicinsku dokumentaciju. Medicinska sestra/tehničar: vođenje medicinske dokumentacije
Psihijatar/neuropsihijatar: metoda koja uključuje prikupljanje psihijatrijskih podataka, procjenu mentalnog statusa, uspostavljanje dijagnoze,
razumjevanje pacijenta, uspostavljanje radne alijanse i postizanje dogovora s pacijentom o planu tretmana. Metoda za uzimanje podataka iz
Psihijatrijski intervju
osobne i obiteljske anamneze, ali i uspostavljanje radne alijanse sa bolesnikom kod psihijatrijskog pregleda ili prijema u bolnicu. Medicinska
sestra/tehničar: vođenje dokumentacije
Broj 107 - Stranica 92
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Psihijatrijski intervju s Specifičan način razgovora između pratnje pacijenta i psihijatra u svrhu prikupljanja heteroanamnestičkih podataka i planiranja daljnjih
pratnjom
psihijatrijskih intervencija.
Psihijatrijski pregled u
Metoda za identifikaciju odsustva ili prisutnosti pojedinih simptoma i određivanje karaktera tih simptoma i dijagnosticiranje i liječenje
suradnoj psihijatriji
psihičkog poremećaja u bolesnika sa somatskim oboljenjima na odjelima/službama drugih medicinskih specijalnosti.
(konsultativni pregled)
PROCJENA SOMATSKOG STANJA
Početne biohemijske pretrage pri uključivanju psihofarmaka; kontinuirano praćenje biohemijskih parametara pri liječenju
klozapinom, antipsihoticima druge generacije, antidepresivna, stabilizatorima raspoloženja, kao i praćenje neželjenih efekata
antipsihotika npr. maligni neuroleptički sindrom. Medicinska sestra/tehničar: priprema bolesnika, uzimanje materijala, prosljeđivanje
materijala u laboratorij, upisivanje rezultata analize u medicinsku dokumentaciju
Elektroencefalografija – EEG
Psihijatar/neuropsihijatar: analiza snimka, pisanje mišljenja. Medicinska sestra/tehničar: priprema pacijenta, aparata, snimanje.
Kompjuterizirana tomografija
Nativni CT mozga ili sa intravenoznim kontrastom; rutinska obrada kod psihoza koje se prvi put javljaju. Medicinska sestra/tehničar:
mozga - CT
priprema pacijenta.
Procjena neurološkog statusa upotrebom metoda neurološkog pregleda, a uključuje procjenu funkcije sluha, gutanja, glasa, govora,
Neurološka procjena
fluentnosti govora, jezika što podrazumjeva funkciju shvaćanja, izražavanja, prepoznavanja za verbalni i neverbalni jezik, procjenu
ravnoteže, pokreta, hoda, stava, refleksa, sfinktera, senzibiliteta.
Opća somatska
Somatski pregled koji uključuje i bazična somatska mjerenja, odnosno krvni pritisak, tjelesna težina, tjelesna visina, temperatura,
procjena/zdravstveni monitoring procjenu integriteta kože i dr.; praćenje vitalnih parametara.
Kontinuirano praćenje koncentracije litija u serumu pri liječenju bipolarnog poremećaja primjenom Litij karbonata. Medicinska
Praćenje koncentracije Litija u
sestra/tehničar: priprema bolesnika, uzimanje materijala, prosljeđivanje materijala u laboratorij, upisivanje rezultata analize u
krvi
medicinsku dokumentaciju.
Praćenje koncentracije
Kontinuirano praćenje koncentracije valproične kiseline, povremeno karabamazepina. Medicinska sestra/tehničar: priprema
stabilizatora raspoloženja u krvi bolesnika, uzimanje materijala, prosljeđivanje materijala u laboratorij, upisivanje rezultata analize u medicinsku dokumentaciju.
Skrining test urina i pljuvačke na Medicinska sestra/tehničar: priprema bolesnika, uzimanje materijala, prosljeđivanje materijala u laboratorij, upisivanje rezultata
lijekove i psihoaktivne supstance analize u medicinsku dokumentaciju.
PSIHOLOŠKA I PSIHOSOCIJALNA PROCJENA
Biohemijski skrining testovi
Davanje psihološke analize i
nalaza
Na osnovu obavljenih psiholoških ispitivanja, analize i interpretacije testovnih rezultata i uvida u svu ostalu medicinsku
dokumentaciju, daje se psihološki nalaz i mišljenje s preporukama.
Ekspertiza socijalnog radnika nakon utvrđenih činjenica o zdravstveno-socijalnom stanju pacijenta i odnosima u obitelji sa
Ekspertiza socijalnog radnika
preporukama o rješavanju određenih problema.
Eksploracija ličnosti projektivnim Zadavanje ispitaniku projektivnog testa, kvantitativna, kvalitativna i uporedna analiza rezultata, sticanje uvida u psihodinamski
tehnikama
aspekt poremećaja.
Okupacioni terapeut uzima osnovne podatke o pacijentu, njegovoj okolini, njegovim afinitetima, zanimanjima i hobijima, socijalnim
Intervju okupacionog terapeuta
kompetencijama i vještinama komunikacije kao i razini aktivnosti.
Upoznavanje sa slučajem iz razgovora sa ljekarom koji vodi bolesnika i podacima iz historije bolesti. Intervju sa pacijentom i/ili
porodicom ima za cilj prikupljanje anamnestičkih i/ili heteroanamnestičkih podataka relevantnih za psihički status bolesnika (starost,
Intervju psihologa
obrazovni, sociokulturni nivo, bračni i porodični status, zanimanje, podaci sa aspekta bolesnika/porodice, psihološki problemi,
informiranost bolesnika o dijagnozi i planiranoj terapiji, aktualnim i dominantnim psihičkim tegobama, intenzitetu stresa, prirodi
krize te mehanizmima prevladavanja). Intervju uključuje davanje informacija, uputa i preporuka koje se tiču specifičnih sadržaja.
Vođeni usmjereni razgovor sa pratiocem sa ciljem da se dobiju informacije iz najbliže okoline pacijenta o problemu zbog kojeg
Intervju psihologa sa pratiocem
dolazi na psihološko ispitivanje.
Posmatranje djeteta u spontanim aktivnostima, ostvarivanje odgovarajuće saradnje za uspješno psihološko ispitivanje i dopuna
Opservacija djeteta
saznanja o psihičkom stanju djeteta.
Procjena vještina svakodnevnog življenja uključuje procjenu održavanja lične higijene, oblačenja, hranjenja, vršenja nužde; procjena
Procjena brige za sebe
se vrši opservacijom i ček listama.
Procjena edukacije na temelju intervju, podataka od članova obitelji i drugih značajnih osoba; procjena pacijentovih resursa u
Procjena edukacije
domeni edukacije.
Procjena efekata terapijskih
Uključuje primjenu kliničkih skala za procjenu simptoma depresije, anksioznosti, pozitivnih i negativnih simptoma shizofrenije,
postupaka upotrebom ocjenskih
skale općeg kliničkog utiska i drugim psihijatrijskim instrumentima kliničke procjene.
kliničkih skala
Procjena efekta okupacione
Terapeut će evaluirati i dokumentirati pacijentove ciljeve, funkcionalne sposobnosti i deficite.
terapije
Procjena fizičkog životnog
Procjena fizičkog životnog okruženja na temelju intervjua, podataka članova obitelji i drugih značajnih osoba; procjena okruženja u
okruženja
cilju određivanja produktivnosti, dostupnosti i prikladnosti i pacijentovih sposobnosti da funkcionira u ovom okruženju.
Procjena funkcioniranja u
Opservacijom pacijentovih relacija sa drugima i na temelju podataka dobivenih od pacijenta, članova obitelji i drugih osoba.
okruženju/procjena relacija
Procjena intelektualnih sposobnosti standardiziranim testovima. Primjena testa za procjenu intelektualnih sposobnosti putem
Procjena intelektualnih
standardiziranog testovnog materijala; kvantitativna i kvalitativna analiza testovnih rezultata; interpretacija testovnih rezultata /
sposobnosti djeteta
testovnog profila. Ovisno o dobi, aktuelnim psihološkim i somatskim teškoćama djeteta, te ovisno o karakteristikama specifičnog
testa - 60 minuta po susretu. Maksimalno trajanje: 240 minuta.
Procjena intelektualnih
Kompletna procjena djece sa različitim smetnjama razvoja, a koja zahtijeva kategorizaciju i prilagodbu školovanja. Primjena
sposobnosti pri kategorizaciji
različitih psiholoških postupaka, tehnika i mjernih instrumenata (npr., klinički intervju sa roditeljima, opservacija, psihološki testovi)
djece ometene u psihofizičkom za procjenu stepena razvojnih smetnji; kvantitativna i kvalitativna analiza rezultata; interpretacija rezultata; pisanje psihološkog
razvoju
nalaza i mišljenja.
Procjena intelektualnih
Zadavanje kompozitnog testa inteligencije (WB-1, WB-2, WITI), zadavanje 10 subtestova, bilježenje rezultata i reakcionog
sposobnosti za odrasle
vremena, obrada i analiza podataka.
Procjena ishrane
Opservacijom, intervjuom, uzimanjem podataka od članova obitelji ili drugih značajnih osoba.
Procjena kognitivne i izvršne
Procjena se izvodi upotrebom intervjua, opservacijom, primjenom ček liste simptoma. Isključuje procjenu kao dijela psihijatrijskog
funkcije
pregleda i kao dijela neuropsohološkog/psihološkog testiranja.
Procjena medikacije
Opservacijom, praćenjem nuspojava, uzimanjem podataka od članova obitelji ili drugih značajnih osoba.
Procjena mentalnog propadanja i Eksploracija intelektualnih sposobnosti specifičnim tehnikama za procjenu eventualne deterioracije; kvantitativna i kvalitativna
oštećenja
analiza za procjenu stepena oštećenja sa diferencijalno dijagnostičkom analizom.
Procjena psihičkih funkcija primjenom intervjua i opservacijom tokom procesa sestrinske njege, okupacijske, savjetodavne i druge
Procjena mentalnog statusa
psihosocijalne i rehabilitacijske procedure.
Procjena na alkohol i druge
Procjena se izvodi upotrebom intervjua, podacima od članova obitelji, opservacijom, ček listama i upitnicima procjene; procjena
psihoaktivne supstance
pacijentove upotrebe alkohola i drugih psihoaktivnih supstanci sa fokusom na razvijanje plana liječenja i smanjenje štete.
Srijeda, 31. 12. 2014.
37. Procjena porodice
Procjena održavanja zdravlja i
38.
oporavka
Procjena pojedinih psihički
funkcija za djecu
Procjena pojedinih psihički
40.
funkcija za odrasle
41. Procjena ponašanja
Procjena psihomotornog razvoja
42.
djeteta
39.
43. Procjena radnog okruženja
44. Procjena rizika
45. Procjena roditeljskih vještina
46.
Procjena slobodnog
vremena/rekreacije
47. Procjena starenja
48.
49.
50.
51.
52.
Procjena strukture ličnosti –
eksploracija ličnosti
Procjena upravljanja finansijama
Procjena vođenja i održavanja
domaćinstva
Psihološka procjena efekata
terapijskih postupaka
Psihološka procjena sposobnosti
za posao
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 93
Procjena porodice pacijenta temelji se na intervjuu članova obitelji.
Očuvanje općeg zdravlja, ishrana, odmor, vježbe, higijena, pridržavanje medikacije; procjena pacijentovih vjerovanja u pogledu
zdravlja i iskustva, procjena korištenja tradicionalne medicine i iskustva s tim. Procjena na temelju podataka od članova obitelji ili
drugih značajnih osoba, opservacijom i intervjuom.
Obavljanje razgovora, priprema testova, testiranje, analiza i ocjena, pisanje mišljenja.
Obavljanje razgovora, priprema i primjena testova, analiza rezultata, pisanje mišljenja.
Opservacijom ponašanja pacijenta na odjeljenju i primjenom skala za procjenu ponašanja.
Ispitivanje pojedinih funkcija – govor, pamćenje, motorne funkcije, vođenje medicinske dokumentacije.
Procjena radnog okruženja na temelju intervjua, podataka članova obitelji i drugih značajnih osoba; procjena okruženja u cilju
određivanja produktivnosti, dostupnosti i prikladnosti i pacijentovih sposobnosti da funkcionira u datom okruženju.
Procjena rizika u odnosu prema sebi, drugom (agresivnost, neprijateljstvo); rizika od drugih kao što je kućno nasilje, seksualno
zlostavljanje, zanemarivanje, izlaganje HIV infekciji. U procjeni rizika koriste se skale za procjenu rizika.
Procjena roditeljskih vještina za roditelje koji imaju djecu s onesposobljenjem na temelju dobivenih podataka i intervjua; procjena u
odnosu na dnevne rutinske radnje, djetetove navike. Ne odnosi se na procjenu pri određivanju sposobnosti za usvajanje ili
udomiteljstvo.
Identificiranje interesovanja, hobija, rekreacije, korištenja resursa u zajednici, upravljanja slobodnim vremenom na temelju intervjua,
podataka članova obitelji ili drugih značajnih osoba.
Fiziološka i psihosocijalna procjena vezana za dob; procjena potreba i funkcionalnosti starijih intervjuom, opservacijom i
odgovorajućim ček listama.
Zadavanje baterija testova čiji se sastav može mijenjati u zavisnosti od dijagnostičkih potreba, analiza i obrada podataka.
Podaci dobiveni intervjuom, od članova obitelji ili drugih značajnih osoba.
Procjena na temelju podataka dobivenih od članova obitelji ili drugih značajnih osoba.
Periodična procjena efekata terapijskih postupaka psihološkim testovima.
Razgovor s ispitanikom, ocjena psihičkih sposobnosti za profesionalno osposobljavanje.
Socijalna anketa u školi, porodici, radnoj organizaciji, mjesnoj zajednici vezano za podatke o socio-ekonomskim prilikama
korisnika u datoj situaciji.
Socioanamnestički intervju u
Uzimanje podataka o primarnoj i sekundarnoj porodici, stambenim ekonomskim i zdravstvenim prilikama odlaskom u okruženje
54.
zajednici
gdje bolesnik živi.
55. Spiritualna/religiozna procjena Procjena na temelju intervjua; procjena spiritualnih/religioznih potreba, resursa; sistema vrijednosti i vjerovanja.
56. Završni intervju psihologa
Kontrolisani, usmjereni razgovor sa ciljem da se utvrde efekti psihološkog ispitivanja.
SOMATSKE/BIOLOŠKE INTERVENCIJE
53. Socijalna anketa
Intramuskularna primjena
psihofarmaka
Intravenozna primjena
58.
psihofarmaka
Liječenje psihofarmacima u
59.
kućnim uslovima
57.
60. Oralna primjena psihofarmaka
Intramuskularna primjena antidepresiva, antipsihotika, anksiolitika, sedativa, stabilizatora raspoloženja; uključuje propisivanje,
pripremu pacijenta i administraciju lijeka, praćenje efekata.
Intravenozna primjena psihofarmaka; uključuje propisivanje, pripremu pacijenta i administraciju lijeka, praćenje efekata, vođenje
dokumentacije.
Za pacijente koji odbijaju dolazak u ambulantu ili nisu u mogućnosti zbog bolesti da dođu, vrši se aplikacija lijeka u depo obliku u
kućnim uslovima.
Oralna primjena psihofarmaka, uključuje propisivanje, pripremu pacijenta, davanje lijeka, kontrolu, praćenje učinka lijeka, vođenje
dokumentacije.
Parenteralno davanje depo oblika psihofarmaka prije otpusta ili u konsultativno-specijalističkoj ambulanti, kontrola učinkovitosti
terapije. Vođenje dokumentacije.
Primjena antipsihotika i drugih psihofarmaka u odgovarajućim dozama kod pacijenata koji pokazuju rane simptome shizofrenog
procesa ili drugog psihičkog poremećaja.
Primjena psihofarmaka u depo
obliku
Rana intervencija
62.
psihofarmacima*
Supstituciona terapija u
63. dugoročnom programu
Primjena metadona/suboxona kod opijatskih ovisnika u skladu sa algoritmom supstitucione terapije u periodu dužem od 6 mjeseci.
održavanja
Supstituciona terapija u
64. kratkoročnom programu
Primjena metadona/suboxona kod opijatskih ovisnika u skladu sa algoritmom supstitucione terapije u periodu do 6 mjeseci.
održavanja
FIZIČKE SIGURNOSNE INTERVENCIJE
61.
Tehnika koja se primjenjuje za hitnu neutralizaciju fizičke agresije pacijenta a uključuje intramuskularno ili intravenozno davanje
psihofarmaka u cilju smanjenja situacije urgentnosti; uključuje procjenu, donošenje odluke, primjenu, dokumentiranje, praćenje
efekata terapije.
Tehnika koja se primjenjuje za hitnu neutralizaciju fizičke agresije pacijenta a uključuje intramuskularnu ili intravenozno davanje
Manuelna neutralizacija agresije
66.
psihofarmaka u cilju smanjenja situacije urgentnosti; uključuje procjenu, donošenje odluke, primjenu, dokumentiranje, praćenje
pacijenta
efekata terapije.
PSIHOLOŠKE INTERVENCIJE
65. Hitna sedacija
67. Bihevioralna psihoterapija
Korištenje posebnih tehnika kao što su desenzitizacija, averzivne tehnike za kontrolu ponašanja, ekonomija žetona, oblikovanje i
preplavljivanje, a u cilju uklanjanja nepoželjnog ponašanja i nadomještavanja prihvatljivim ponašanjem. Ima za cilj promjenu načina
na koji pacijent djeluje. Vođenje dokumentacije.
Desenzitiziranje i reprocesiranje
Bihevioralna terapija, tehnika desenzitizacije brzim pokretima očiju
pokretima očiju (EMDR)
Uključuju vremenski ograničene psihoterapije (TLP), kraku psihoterapiju, psihodramu, self terapiju, interpersonalnu psihoterapiju,
69. Druge psihoterapije
terapiju ličnog konstrukta, terapiju fokusiranu na rješenje, narativnu terapiju, realitetnu psihoterapija, a s ciljem otklanjanja ili
reduciranja simptoma i postizanja bolje funkcionalnosti pacijenta.
Primjena gestalt pristupa, tehnika u radu sa grupom pacijenata u cilju rasta i razvoja ličnosti, poboljšanje socijalne adaptacije i
70. Gestalt psihoterapija (grupna)
komunikacije. Upotrebljavaju se brojne tehnike rada u ostvarivanju navedenih ciljeva.
68.
Broj 107 - Stranica 94
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Gestalt psihoterapija
(individualna)
Grupna kognitivno-bihevioralna
72.
psihoterapija (KBT)
Primjena Gestalt pristupa, tehnika u radu sa pacijentom u cilju rasta i razvoja ličnosti, poboljšanje socijalne adaptacije i
komunikacije. Upotrebljavaju se brojne tehnike rada u ostvarivanju navedenih ciljeva.
Primjena kognitivno-bihevioralnog pristupa u grupi pacijenata, a uključuje kognitivno restrukturiranje, desenzitizaciju, dijalektičko
ponašanje, motivacijski intervju, prevenciju relapsa, strukturirano rješavanje problema, odgovor-prevencija. Vođenje dokumentacije.
Primjena kognitivno-bihevioralnog pristupa, a uključuje kognitivno restrukturiranje, desenzitizaciju, dijalektičko ponašanje,
Individualna kognitivno73.
motivacijski intervju, prevenciju relapsa, strukturirano rješavanje problema, odgovor-prevencija. Ima za cilj promjenu načina na koji
bihevioralna psihoterapija (KBT)
pacijenti razmišljaju i djeluju. Vođenje dokumentacije.
Razgovor o iskustvima pacijenta, ventiliranje osjećanja, rad na prihvaćanju osjećanja, pronalaženje načina prevladavanja utjecaja
stresnog događaja. U cilju prevladavanja akutnog, kroničnog i/ili prolongiranog stresa, efekata posttraumatskog stresa i
74. Intervencija u krizi
uspostavljanje kognitivne kontrole, koriste se tehnike koje uključuju psihološke procese, kognitivno-bihevioralne tehnike, relaksaciju
i vođenu fantaziju.
Skup postupaka pomoću kojih se nakon kriznih događaja/situacija nastoji pomoći pacijentima da lakše prebrode ono što su doživjeli,
Intervencija u krizi kod ovisnika
pri čemu svaki član tima terapijski djeluje prema svojim stručnim sposobnostima uz uspostavljanje empatije i povjerenja. Od
75. o alkoholu i psihoaktivnim
posebnog značaja je intervencija u stanjima: apstinencijalne krize, psihomotornog nemira i agresivnosti, depresije ili suicidalnih
supstancama
razmišljanja i drugih stresnih situacija.
Analiza problema, očekivanja i pretpostavki pacijenta u vezi sa problemom i vlastitim osjećanjima; razrada načina na koje pacijent
objašnjava svoj problem, situaciju i ponašanje u njoj. Psihoterapija uključuje identifikaciju i zaustavljanje automatskih, negativnih
76. Kognitivna psihoterapija
misli, identifikaciju osjećanja kao i maladaptivnih reakcija, uspostavljanje kontrole i modifikaciju disfunkcionalnih misli i ponašanja.
Vođenje dokumentacije.
Procjena neposredne životne opasnosti, suicidalnog rizika, stresora, potreba, znakova kriznog reagiranja, uspostavljanje kontakta i
Krizna intervencija u suradnoj
77.
suradnje s pacijentom, sagledavanje problema i davanje pomoći pacijentu da se lakše suoči sa krizom i da je adaptivno prebrodi
psihijatriji
potičući njegove snage i kapacitete.
Zajednički rad s cijelom obitelji kao s grupom čiji članovi, uz pomoć terapeuta, traže nove puteve svog funkcioniranja i teže
promjenama u obiteljskom sistemu. Uključuje bihevioralni, kognitivno-bihevioralni, interpersonalni, geštalt i psihodinamski pristup.
78. Obiteljska terapija
Terapija obiteljskih sistema posmatra obitelj kao sistem elemenata interakcije koji ima svoja vlastita pravila, vjerovanje, potrebe i
uloge. Terapija pomaže pacijentu da otkrije načine na koji funkcionira njegova obitelj, njegovu ulogu u tom sistemu i kako ova uloga
utječe na njihove odnose unutar obitelji i izvan nje.Vođenje dokumentacije.
Psihološka podrška bolesnicima u
79.
Pružanje psihološke pomoći pacijentu u prevladavanju problema s kojima se suočava zbog svoje bolesti.
palijativnoj njezi
Intervju je psihologijski pristup i emocionalno prihvaćanje pacijenta od terapeuta, razvijanje verbalne i neverbalne interakcije uz
80. Psihoterapijski intervju
kreiranje pozitvne transferne atmosfere. To je posebna vrsta verbalne interakcije započeta u terapijske svrhe i upravljena na
specifične sadržaje.
Savjetovanje u suradnoj
Pružanje pomoći pacijentu sa somatskim oboljenjem i članovima njegove obitelji u boljem razumijevanju problema i mogućnosti;
81.
psihijatriji
pomoć u suočavanju sa kriznom situacijom zbog bolesti; pomoć u boljoj prilagodbi na novonastale životne uslove.
Upotrebljava sugestivni faktor radi psihoterapijskog učinka. Uključuje larviranu sugestiju, hipnoterapiju, autogeni trening,
82. Sugestivne psihoterapije
progesivnu mišićnu relaksaciju.
Uspostavljanje odnosa sa pacijentom, empatijsko praćenje i razumijevanje s ciljem da pacijent u terapiji doživi novo emocionalno
Suportivno-verbalna individualna iskustvo i da se postignu određene promjene u ponašanju ili se pomogne pacijentu da shvati i prihvati vlastite probleme i konflikte i
83.
psihoterapija
postavi se prema njima realnije. Ima za cilj optimizaciju pacijentovog funkcioniranja, promoviranje njegove autonomije, podizanje
samopouzdanja i smanjenje anksioznosti. Vođenje dokumentacije.
Oblik psihoterapije kojim se liječe poremećeni dijadni odnosi. Uključuje kognitivno-bihevioralni, bihevioralni, interpersonalni,
84. Terapija para/partnerska terapija
psihodinamski pristup. Vođenje dokumentacije.
Rekonstruktivna psihoterapija orijentirana ka analizi komunikacija i analizi ego-stanja: roditelj, odrasli, dijete; konfrontaciji
85. Transakciona analiza (grupna)
verbalnog i neverbalnog ponašanja u grupi pacijenata. Vođenje dokumentacije.
Transakciona analiza
Rekonstruktivna psihoterapija na analizi transakcije, konfrontaciji verbalnog i neverbalnog ponašanja i analizi komunikacija.
86.
(inividualna)
Vođenje dokumentacije.
SAVJETOVANJE I PSIHOEDUKACIJA
71.
87. Duhovno savjetovanje
88. Grupna psihoedukacija
89.
Grupno psihosocijalno
savjetovanje
Intervencija u kriznoj situaciji u
lokalnoj zajednici.
91. Partnersko savjetovanje
90.
92. Promotivno savjetovanje
Psihoedukacija ovisnika o
93. alkoholu i psihoaktivnim
supstancama
Psihoedukacija članova obitelji
94. ovisnika o alkoholu i
psihoaktivnim supstancama
Rad u lokalnoj zajednici (škola,
95.
mjesna zajednica, itd.)
Savjetodavni intervju (Carl
96.
Rogers)
Savjetovanje članova obitelji
97. ovisnika o alkoholu i
psihoaktivnim supstancama
Savjetovanje ili edukacija u vezi
98. sa problemom kockanja ili
klađenja
Uključuje rad na moralnim, duhovnim i vjerskim sadržajima koji imaju uticaja na ponašanje i zdravlje pacijenta, a ima za cilj
osnaživanje pacijenta.
Specifična forma grupne intervencije namjenjena pacijentima s dugoročnim psihičkim poremećajima i njihovim obiteljima, a s
ciljem pružanja pomoći u boljem razumijevanju bolesti, načinu suočavanja i nošenja s bolesti, ulozi pacijenta i njegove obitelji u
oporavku, te jačanju resursa pacijenta i njegove obitelji.
Suportivna ili edukativna intervencija primjenjena u grupi pacijenata ili članova njihove obitelji i drugih značajnih osoba sa ciljem
povećanja njihovog znanja, svjesnosti i razumijevanja fizioloških, psiholoških, socijalnih ili radnih posljedica problema koje pacijent
ima.
Izlazak na teren u cilju pružanja psihosocijalne podrške nakon kriznih situacija u zajednici. Pružanje psihosocijalne pomoći i podrške
unesrećenima prilikom i nakon elementarnih nepogoda, nesreća i drugih izvanrednih stanja.
Primjena savjetodavnih postupaka u radu sa parovima, obitelji, bračnim partnerima. Vođenje dokumentacije.
Intervencija koja se provodi individualno ili grupno sa ciljem promocije optimalnog mentalnog i emocionalnog zdravlja, prevenciji
onesposobljenja zbog psihičkog poremećaja.
Specifičan razgovor sa ciljem edukacije ovisnika i postizanja motivacije "iznutra", osnaživanja, odupiranja negativnim uticajima
izvana, sprečavanje otuđivanja pacijenta, poticanje reintegracije u društvo.
Specifičan razgovor sa članovima obitelji ovisnika, educiranje obitelji, osnaživanje, destigmatizacija ovisnika i obitelji.
Psihoedukacija u zajednici u skladu sa planom i programom centra.
Primjena savjetodavnih postupaka prema Rogersu sa pacijentima opterećenim različitim psihosocijalnim problemima. Vođenje
dokumentacije.
Razgovor informativno-edukativnog karaktera uz pomoć različitih psihoterapijskih tehnika poštujući principe savjetovališnog rada
(uvažavanje stavova i mišljenja, empatija i diskrecija).
Savjetovanje se radi sa osobama koje su imale iskustvo kockanja ili klađenja ali ponašanje nema karakter patološkog kockanja.
Provodi se obično u maloj grupi.
Srijeda, 31. 12. 2014.
99.
100.
101.
102.
103.
Broj 107 - Stranica 95
Savjetovanje ili edukacija vezana Savjetovanje ili edukacija u odnosu na unos hrane nužne za zadovoljenje metaboličkih potreba; edukacija o kvaliteti, sastavu
za ishranu
hranljivih materija, njihovim efektima na zdravlje; edukacija o značaju nutritivnih materija za bolesnika sa poremećajima hranjenja.
Odnosi se na osjećaj tuge koji nastaje nakon gubitka ili smrti značajne osobe. Anticipirano žalovanje odnosi se na osjećaj gubitka ili
Savjetovanje kod gubitka ili
tuge koji nastaje prije ili u očekivanju smrti značajne osobe. Uključuje pomaganje pacijentu da se nosi sa žalovanjem ili odgovorom
žalovanja
na lični gubitak. Različiti stresni događaji mogu dovesti do žalovanja kao što je gubitak pri psihičkoj ili fizičkoj bolesti, gubitak
posla, prekid emocionalne veze i sl.
Savjetovanje o resursima u
Intervencija koja ima za cilj pružanje informacija pacijentu o tome kako pristupiti dostupnim resursima u zajednici; pomoć pacijentu
zajednici
u određivanju potreba i donošenju odluka.
Uključuje savjetovanje kao kriznu intervenciju i debrifing nakon kritičkog incidenta. Ima za cilj kupiranje dekompenzacije ili
smanjenje niova uzbuđenja sve dok pacijent nije u stanju vratiti se svojim uobičajenim prilagodbenim strategijama koje su postojale
Savjetovanje u kriznoj
prije krize ili kritičnog inicidenta. Kriza može biti posljedica iznenadnog događaja kao što je iznenadna smrt, fizički napad, prekid
situaciji/kriznom događaju
veze, razvod, finansijski problemi, problemi stanovanja, prirodne nepogode, odlazak u penziju ili druge iznenadne životne promjene.
Vođenje dokumentacije.
Savjetovanje vezano za
Uključuje savjetovanje vezano za nasilje u obitelji, seksualno zlostavljanje i druge oblike zlostavljanja.
zlostavljanje
TRENING VJEŠTINA I OKUPACIONA TERAPIJA
104. Art terapija
105. Biblioterapija
106. Grupa za samopomoć
107.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Grupna sportsko/rekreativna
terapija
108. Muzikoterapija
109. Radna rehabilitacija
110. Radna terapija
111. Rehabilitacija kod alkoholizma
Rehabilitacija kod ovisnosti o
112.
drogama
Intervencije koje koriste umjetničke medije, slike ili kreativni umjetnički proces da pomognu pacijentu da se nosi sa svojim
problemom. Evaluacija i vođenje dokumentacije. Primjenjuje se individualno ili grupno. Ova intervencija nije tehnika psihoterapije.
Intervencije koje koriste literaturu: knjige, novine, bajke, pjesme da pomognu pacijentu da se nosi sa svojim problemima. Vođenje
dokumentacije i evaluacija. Primjenjuje se individualno ili grupno. Ova intervencija nije tehnika psihoterapije.
Rad sa osobama koje su organizovane u grupe sa ciljem pružanja međusobne podrške; savjetovanje o sličnim problemima sa kojima
se moraju nositi. Cilj je poboljšati resocijalizaciju.
Socioterapijska tehnika grupe pacijenata.
Intervencije koje koriste muziku sa ciljem poboljašavnja i/ili održavanja fizičkih, emocionalnih, psihosocijalnih, bihevioralnih,
senzornih, kognitivnih, komunikacijskih, kulturnih, spiritualnih, razvojnih, muzičkih ili srodnih potreba koje su prepoznate kroz
proces procjene i evaluacije. Ova interevencija nije tehnika psihoterapije.
Intervencija rehabilitacije koja uključuje rad s pacijentom s perzistirajućim duševnim poremećajem (shizofrenija, bipolarni
poremećaj, drugi psihotični poremećaj) u cilju traženja posla u zajednici i potom obezbjeđivanju podrške na radnom mjestu.
Obavljanje procedure u posebnim radionicama gdje pacijenti putem posebnih tehnika mogu obavljati razne djelatnosti u smislu
vlastite socijalizacije i rehabilitacije.
Uključuje procjenu motivacije, motivirajući intervju, podršku uključivanju u klub liječenih alkoholičara u zajednici i podrška klubu.
Procjena motivacije, motivirajući intervju, podrška uključivanju u terapijsku zajednicu (komuna), podrška radu zajednice.
Različite psihomotorne aktivnosti u cilju poboljšanja mentalnog i fizičkog stanja pacijenta. Vođenje dokumentacije i
evaluacija.Primjenjuje se individualno ili grupno. Ova intervencija nije tehnika psihoterapije.
Koristi ritmičke pokrete tijela sa ciljem poboljšanja psihičkog i fizičkog stanja pacijenta. Vođenje dokumentacije i evaluacija.
Terapija plesom
Primjenjuje se individualno ili grupno. Ova intervencija nije tehnika psihoterapije.
Rehabilitacijska intervencija koja se provodi u kući bolesnika pri čemu se pomaže u strukturiranju okruženja na način da se
minimiziraju oštećenja zbog kognitivnog deficita. Intervencija uključuje pripremanje, organiziranje ličnog rublja, odjeće na način da
Trening kognitivne adaptacije
bolesnik može uzeti ono što mu odgovara ili organiziranje drugih stvari u kući u cilju olakšavanja i poboljšanja svkodnevnih životnih
aktivnosti.
Uključuje trening vještina planiranja rasporeda aktivnosti, kontroli ljutnje, asertivnosti, nenasilnog rješavanja konflikta, planiranja
Trening psiholoških vještina
ciljeva, kontroli impulsa, određivanju granica, rješavanju problema, tehnike relaksacije, igranje uloga, samopouzdanje, prevladavanje
(individualno ili grupno)
stresa, raspoređivanje vremena, dokumentacija, evaluacija.
Visoko strukturirana intervencija koja se generalno provodi u maloj grupi u cilju poboljšanja socijalnih kompetencija i socijalnog
Trening socijalnih vještina
funkcioniranja pacijenata u kojih su socijalne vještine oštećene zbog psihičkog poremećaja ili dugotrajnog institucionalnog
zbrinjavanja. Uključuje procjenu, primjenu tehnike, vođenje dokumentacije.
USLUGE KOORDINIRANE BRIGE
113. Rekreativna terapija
114.
115.
116.
117.
Evaulacija i redefiniranje plana
118. koordinirane brige/case
Usaglašavanje mišljenja i zaključaka sa preporukama za dalji tretman.
management
Izrada plana koordinirane
119.
Na temelju prikupljenih podataka definišu se zadaci i sačinjava plan koordinirane brige.
brige/case management
Procjena indikacija koordinirane
Prikupljanje informacija o pacijentu sa multiplim potrebama, procjena rizika i potreba. Ovo prikupljanje podataka isključuje
brige/case management za
120.
pacijente sa dualnim dijagnozama standarne psihijatrijske i psihološke usluge
i multiplim potrebama
Pregled informacija, podataka sveobuhvatne procjene i evaluacije, prikaz slučaja, diskusija, konsultacija i podrška drugih službi npr.
121. Timska obrada pacijenta
porodični doktor, službe socijalnog rada, zapošljavanja, radne organizacije i sl.
DRUGE USLUGE
Vanbolnički nadzor forenzičkih
122.
Stalni nadzor nad osobama kojima je od strane suda izrečena mjera obaveznog nadzora liječenja.
pacijenata
Aktivnosti podrške porodici ili
123.
Pomoć, podrška koja se obezbjeđuje za porodicu, skrbnike ili djecu čiji roditelji imaju psihički poremećaj.
skrbniku
Prepoznavanje terapijskog značaja odnosa zdravstvenog osoblja i pacijenta, bolje razumijevanje pacijenta i njegovog odnosa prema
bolesti; lakši pristup "problem pacijentima"; razvijanje osjećanja prihvaćenosti i boljeg razumijevanja pacijenta od strane
124. Balintova grupa
zdravstvenog osoblja (doktora i medicinskih tehničara), prepoznavanje vlastitih osjećanja osoblja prema "problem-pacijentima";
razvijanje slušanja "analitičkim" uhom; razumijevanje i tumačenje somatskog i psihičkog udjela u razvoju bolesti i postavljanju
dijagnoze.
Edukacija osoblja, peer edukativne grupe, eksterna edukacija u cilju podizanja kompetencija i profesionalnih vještina osoblja
125. Edukacija osoblja
ustanove čiji krajnji cilj je podizanje kvaliteta usluga.
Broj 107 - Stranica 96
Grupna podrška osoblju u
126.
suradnoj psihijatriji
127.
Individualna podrška osoblju u
suradnoj psihijatriji
Istraživanje/ stručno i naučno
istraživanje
129. Kućna posjeta
128.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
Supervizija (individualna i
143.
grupna)
144. Supervizija tima
USLUGE PSIHOLOGA
146.
147.
148.
149.
150.
151.
Srijeda, 31. 12. 2014.
Prati reakcije između članova medicinskog tima, proživljavanja svakog pojedinog člana tima, njegov odnos sa pacijentom kao i
odnos cijelog tima prema pacijentu, daje podršku timu i radi na prevenciji sukoba i kriznih situacija unutar medicinskog tima.
Educira članove medicinskog tima o psihičkim poremećajima koji su mogući u toku liječenja somatskih bolesnika kao i o
psihološkim elementima liječenja somatskih bolesnika i psihološkim implikacijama na članove medicinskog tima (profesionalno
sagorijevanje, akutna i kronična reakcija na stres itd.).
Educira i podržava članove medicinskog tima o psihičkim poremećajima koji su mogući u toku liječenja somatskih bolesnika kao i o
psihološkim elementima liječenja somatskih bolesnika i psihološkim implikacijama na članove medicinskog tima (profesionalno
sagorijevanje, akutna i kronična reakcija na stres, itd.).
Provođenje stručnog i naučnog istraživanja u cilju unapređenja kvalitete usluga u oblasti mentalnog zdravlja.
Kućne posjete pacijentu u cilju pružanja psihosocijalne intervencije i podrške.
Intervencija uključuje planiranje, uključivanje i koordinaciju različitih službi potrebnih u cilju zadovoljenja identificiranih potreba
Planiranje intersektorskih i
pacijenta. Intervencija se odnosi na planiranje usluga koje se ne obezbjeđuju unutar zdravstvenog sistema. Može uključivati
interdisciplinarnih usluga
ostvarivanje kontakta telefonom, pisanje pisama vezano za pacijetov socijalni, finansijski, stambeni, radni ili drugi identificirani
problem.
Pratnja pacijenta
Pratnja pacijentu ili transport pacijenta u drugu službu koja je unutar ili van zdravstvenog sektora.
Kratki ili jednostavni ili srednji ili složeniji telefonski razgovor (npr. izvještaj o rezultatima testa ili laboratorijskim rezultatima,
Telefonske konsultacije i
objašnjenje ili promjena ranijih instrukcija, unošenje novih informacija od drugih zdravstvenih profesionalaca u plan liječenja ili
intervencije
dodavanje terapije, započinjanje novog plana tretmana, promjena u planu tretmana, savjetovanje telefonom, razgovor sa članovima
porodice, duža komunikacija potrebna za koordinaciju aktivnosti i sl.)
Timska obrada porodice pacijenta Višedimenzionalno opserviranje i stručno procjenjivanje porodice od strane tima.
Zakonske obaveze/dužnosti
Priprema za potrebe suda kao i drugih potreba u skladu sa zakonom.
INTERVENCIJE
ABA terapija – primjenjena
Edukator-rehabilitator sa dodatnom edukacijom iz ABA terapije (60 min). Terapijska intervencija namjenjena za djecu sa autizmom
bihevioralna analiza
i drugim pervazivnim razvojnim poremećajima. Uključuje procjenu i evaluaciju terapije.
Druge terapijske tehnike za djecu
Edukator-rehabilitator (45min). Uključuje tehnike kao što su intervencija razvijanja relacija (RDI), te bihevioralne i kognitivne
sa pervazivnim razvojnim
tehnike. Uključuje procjenu i evaluaciju terapije.
poremećajima
Primjenom odgovarajućih psihoterapijskih metoda i tehnika u grupi više obitelji sa ciljem otklanjanja psihopatoloških simptoma i
Grupna obiteljska terapija
postizanja bolje funkcionalnosti obitelji. Uključuje procjenu i evaluaciju terapije.
Primjenom odgovarajućih psihoterapijskih metoda i tehnika u grupi parova sa ciljem otklanjanja psihopatoloških simptoma i
Grupna partnerska terapija
postizanja bolje funkcionalnosti dijade. Uključuje procjenu i evaluaciju terapije.
Uključuje grupu tehnika koje su u svojoj prirodi ekspresivne i kreativne u cilju pomoći prevashodno djetetu ili adolescentu ali i
Kreativna psihoterapija
drugim bolesnicima koji se ne mogu izraziti na klasičan način, a uključuje terapiju crtanjem, pisanjem, muzikoterapiju, igru,
(individualno ili grupno)
psihodramu, igru uloga, terapiju pokretima. Uključuje procjenu i evaluaciju terapije.
Poticanje razvoja različitih psihičkih funkcija kod djece sa neurorazvojnim smetnjama. Psihoedukacija roditelja i primjena različitih
Psihostimulacija ranog
tehnika (prilagođenih pojedinačnom djetetu) u podsticanju razvoja različitih psihičkih funkcija. Na osnovu obavljene psihološke
psihomotornog razvoja djeteta
procjene se kreira individualan program, te se roditelj educira za sprovođenje istog. Rad i efekti se prate putem monitoringa i čestih
kontrolnih pregleda. Uključuje procjenu i evaluaciju terapije.
Edukator –rehabilitator sa edukacijom iz terapije senzorne integracije (45min). Terapija uključuje senzornu stimulaciju i adaptivne
Terapija senzorne integracije
reakcije na njih, a cilj terapije je omogućiti upravljanje senzornim unosom kako bi dijete stvaralo adaptivne reakcije koje integriraju
te osjete u cjelovit doživljaj. Uključuje procjenu i evaluaciju terapije.
PSIHOSOCIJALNO SAVJETOVANJE I PSIHOEDUKACIJA
142. Psihoterapeutska konsultacija
145.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Usluge koje pruža psihohoterapeut konsultat po potrebi saradnika a u vezi s njihovom psihoterapijskom aktivnosti.
Usluge koje pruža supervizor psihoterapeutima, savjetovateljima, psihoterapijskim i savjetovateljskim edukantima, okupacijskim
terapeutima a u vezi s njihovim terapijskim aktivnostima a u cilju olakšavanja, podržavanja, proširivanja uvida, usmjeravanja,
vrednovanja, procjene, podizanja kompetentnosti i znanja supervizanta.
Usluge koje pruža supervizor članovima tima a u vezi s njihovim terapijskim, psihosocijalnim ili rehabilitacijskim aktivnostima
Analitički usmjerena
Psihoterapijska usluga psihoanalitičkim tehnikama i metodama. Vođenje medicinske dokumentacije.
psihoterapija
Ekspertiza psihološkog stanja kod Prikupljanje anamnestičkih i heteroanamnestičkih podataka od roditelja. Ispitivanje mentalnog statusa, eventualno sprovođenje
djece sa posebnim potrebama
dodatnih dijagnostičkih psiholoških i medicinskih testova, analiza stanja i pisanje nalaza. Vođenje medicinske dokumentacije.
Razgovor sa pacijentom, suočavanje sa problemom, posmatranje, savjeti i sugestije kako da se određeni problem riješi. Vođenje
Individualna površna terapija
medicinske dokumentacije.
Kontrolisani, usmjereni razgovor sa ciljem da se upozna ispitanik i odrede modaliteti psihološkog ispitivanja. Vođenje medicinske
Intervju psihologa
dokumentacije.
Prikupljanje podataka sa
psihološkim testovima i
Eksploracija intelektualnih sposobnosti svim adekvatnim tehnikama za ispitivanje intelektualnih sposobnosti ispitanika, a zatim
metodama kategorije A
specifičnim tehnikama ispitivanja i analize, za procjenu eventualne deterioracije. Kvantitativna i kvalitativna analiza za procjenu
(testovi:P, TRL, BTI, DAT,
stepena deterioracije sa diferencijalno dijagnostičkom analizom, pisanje mišljenja. Vođenje medicinske dokumentacije.
TMO, SPP3)
Prikupljanje podataka sa
Eksploracija intelektualnih sposobnosti svim adekvatnim tehnikama za ispitivanje intelektualnih sposobnosti ispitanika, a zatim
psihološkim testovima i
specifičnim tehnikama ispitivanja i analize, za procjenu eventualne deterioracije. Kvantitativna i kvalitativna analiza za procjenu
metodama kategorije B (testovi:
stepena deterioracije sa diferencijalno dijagnostičkom analizom, pisanje mišljenja. Vođenje medicinske dokumentacije.
D-48, LB, PM, AV, DAT, EOV)
Prikupljanje podataka sa
Eksploracija intelektualnih sposobnosti svim adekvatnim tehnikama za ispitivanje intelektualnih sposobnosti ispitanika, a zatim
psihološkim testovima i
specifičnim tehnikama ispitivanja i analize, za procjenu eventualne deterioracije. Kvantitativna i kvalitativna analiza za procjenu
metodama kategorije C (testovi:
stepena deterioracije sa diferencijalno dijagnostičkom analizom, pisanje mišljenja. Vođenje medicinske dokumentacije.
WB, WISC, OI, FPI, APQ, PIE)
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 97
Prikupljanje podataka sa
psihološkim testovima i
Eksploracija intelektualnih sposobnosti svim adekvatnim tehnikama za ispitivanje intelektualnih sposobnosti ispitanika, a zatim
metodama kategorije D (Rošahov
152.
specifičnim tehnikama ispitivanja i analize, za procjenu eventualne deterioracije. Kvantitativna i kvalitativna analiza za procjenu
dijagnostički test, PPM,
stepena deterioracije sa diferencijalno dijagnostičkom analizom, pisanje mišljenja. Vođenje medicinske dokumentacije.
usmjereni dijagnostički intervju,
neuropsihološka analiza)
Uspostavljanje kontakta sa članovima porodice i upoznavanje sa problemom. Savjet za dalje ponašanje i odnose u porodici
153. Psihološki tretman porodice
(promjena porodične dinamike i funkcionisanja). Vođenje medicinske dokumentacije.
Laboratorijska dijagnostika
Zajedničke opšte laboratorijske usluge
RB
USLUGA
Uzorkovanje kapilarne krvi kod
odraslih (mikrouzorkovanje)
Uzorkovanje kapilarne krvi kod
2.
djece (mikrouzorkovanje)
Uzorkovanje venske krvi kod
3. odraslih (venepunkcija)
SADRŽAJ USLUGE
Uzimanje uzorka kapilarne krvi kod odraslih (mikrouzorkovanje) za određivanje biohemijskih i hematoloskih parametara
zatvorenim sistemom za uzorkovanje krvi
Uzimanje uzorka kapilarne krvi kod djece (mikrouzorkovanje) za određivanje biohemijskih i hematoloskih parametara
zatvorenim sistemom za uzorkovanje krvi
Uzimanje uzorka pune krvi (venepunkcija) za određivanje laboratorijskih parametara zatvorenim sistemom za uzorkovanje krvi
Uzorkovanje venske krvi kod
4. djece (venepunkcija)
Uzimanje uzorka pune krvi (venepunkcija) za određivanje laboratorijskih parametara zatvorenim sistemom za uzorkovanje krvi
1.
Uzorkovanje krvi u kući
Uzimanje uzorka kapilarne ili venske krvi (venepunkcija) za određivanje laboratorijskih parametara zatvorenim sistemom za
bolesnika
uzorkovanje krvi (radi porodična medicina)
Prijem uzorka, kontrola kvaliteta Prijem uzorka, procjena kvaliteta I količine dobijenog bioloskog materijala- uzorka za laboratorijska ispitivanja, centrifugiranje,
6. uzorka i priprema uzorka za
separacija uzorka
laboratorijska ispitivanja *
Prijem i kontrola kvaliteta uzorka i Prijem, procjena kvaliteta uzorka, centrifugiranje, procjena kvaliteta i kolicine dobijenog bioloskog materijala za laboratorijsku
7. priprema uzorka za zamrzavanje, analizu, skladistenje u zamrznutom stanju na odgovarajućoj temperaturi i transport na odgovarajućoj temperaturi
skladistenje i transport **
5.
*Usluga prethodi i obavezni je dio svake laboratorijske analize
**Usluga prethodi i obavezni je dio svake laboratorijske analize kod koje je neophodno zamrzavanje, skladistenje i transport
uzorka
Biohemijske analize
Biohemijske analize u serumu
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
USLUGA
SADRŽAJ USLUGE
Alanin aminotransferaza (ALT) u
Spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti alanin aminotransferaze (ALT) u serumu na biohemijskom analizatoru IFCC metodom
serumu - spektrofotometrija
Albumin u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa albumina u serumu na biohemijskom analizatoru
spektrofotometrija
Alfa-amilaza u serumu - POCT
Spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti alfa-amilaze u serumu - "point of care" (POCT) IFCC metodom
metodom
Alkalna fosfataza (ALP) u
Spektrofotometrijsko određivanje nivoa aktivnosti alkalne fosfataze (ALP) u serumu - "point of care" (POCT) IFCC metodom
serumu - POCT metodom
Aspartat aminotransferaza (AST) Spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti aspartat aminotransferaze (AST) u serumu - "point of care" (POCT) kinetickim
u serumu - POCT metodom
postupkom IFCC metodom
Bilirubin (direktan) u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa direktnog bilirubina u serumu - "point of care" (POCT) enzimskom metodom
POCT metodom
Bilirubin (ukupan) u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa ukupnog bilirubina u serumu - "point of care" (POCT) enzimskom metodom
POCT metodom
C-reaktivni protein (CRP) u
Imunoturbidimetrijsko određivanje nivoa C- reaktivnog proteina (CRP) u serumu na biohemijskom analizatoru
serumu - imunoturbidimetrijom
Fosfor, neorganski u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa neorganskog fosfora u serumu - "point of care" (POCT) enzimskom metodom
POCT metodom
Gama-glutamil transferaza
Spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti gama-glutamil transferaze (gama-GT) u serumu na biohemijskom analizatoru IFCC
(gama-GT) u serumu metodom
spektrofotometrija
Glukoza u serumu - POCT
Spektrofotometrijsko određivanje glukoze u serumu - "point of care" (POCT) metodom sa heksokinazom
metodom
Željezo u serumu
Određivanje nivoa željeza u serumu na biohemijskom analizatoru spektrofotometrijskom metodom
Hloridi u serumu - jonOdređivanje nivoa hlorida u serumu na biohemijskom analizatoru sa jon-selektivnim elektrodama (ISE)
selektivnom elektrodom (ISE)
Hloridi u serumu - POCT
Spektrofotometrijsko određivanje nivoa hlorida u serumu - "point of care" (POCT) kinetičkom metodom
metodom
Holesterol (ukupan) u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa ukupnog holesterola u serumu na biohemijskom analizatoru
spektrofotometrijom
Holesterol, HDL- u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa holesterola, HDL (High Density Lipoprotein) u serumu - "point of care" (POCT) metodom
POCT metodom
precipitacije u reakcionoj kiveti i nakon toga određivanjem HDL-a
Holesterol, HDL- u serumu Određivanje nivoa holesterola, HDL- (High Density Lipoprotein) u serumu spektrofotometrijski na biohemijskom analizatoru
spektrofotometrija
Holesterol, LDL- u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa holesterola, LDL- (Low Density Lipoprotein) u serumu - "point of care" (POCT) - metodom
POCT metodom
izracunavanja
Broj 107 - Stranica 98
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
19. Holesterol, LDL- u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa holesterol, LDL- (Low Density Lipoprotein) u
spektrofotometrijom
20. Kalcijum u serumu - POCT
Spektrofotometrijsko određivanje kalcijuma u serumu - "point of care" (POCT) metodom sa arsenazo III ili drugom metodom
metodom
21. Kalcijum u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa ukupnog kalcijuma u serumu na biohemijskom analizatoru
spektrofotometrijom
22. Kalijum u serumu - jonOdređivanje nivoa kalijuma u serumu na biohemijskom analizatoru sa jon-selektivnim elektrodama (ISE)
selektivnom elektrodom (ISE)
23. Kalijum u serumu - plamena
Određivanje nivoa kalijuma u serumu na plamenom fotometru
fotometrija
24. Kalijum u serumu - POCT
Spektrofotometrijsko određivanje nivoa kalijuma u serumu - "point of care" (POCT) enzimskom metodom merenjem aktivacije
metodom
piruvat kinaze
25. Kreatinin u serumu - POCT
Spektrofotometrijsko određivanje nivoa kreatinina u serumu - "point of care" (POCT) enzimskom metodom
metodom
26. Kreatinin u serumuSpektrofotometrijsko određivanje nivoa kreatinina u serumu na biohemijskom analizatoru
spektrofotometrijom
27. Laktat dehidrogenaza (LDH) u
Spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti laktat dehidrogenaze (LDH) u serumu na biohemijskom analizatoru IFCC metodom
serumu - spektrofotometrija
28. Laktat dehidrogenaza (LDH) u
Spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti laktat dehidrogenaze (LDH) u serumu - "point of care" (POCT) kinetičkom metodom
serumu - POCT metodom
29. Mokraćna kiselina u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa mokraćne kiseline u serumu - "point of care" (POCT) enzimskom metodom
POCT metodom
30. Mokraćna kiselina u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa mokraćne kiseline u serumu na biohemijskom analizatoru
spektrofotometrija
31. Natrijum u serumu - POCT
Spektrofotometrijsko određivanje nivoa natrijuma u serumu - "point of care" (POCT)
metodom
32. Natrijum u serumu - plamena
Određivanje nivoa natrijuma u serumu na plamenom fotometru
fotometrija
33. Natrijum u serumu, jonOdređivanje nivoa natrijuma u serumu na biohemijskom analizatoru sa jon-selektivnim elektrodama (ISE)
selektivnom elektrodom (ISE)
34. Proteini (ukupni) u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa ukupnih proteina u serumu na biohemijskom analizatoru
spektrofotometrijom
35. TIBC (ukupni kapacitet
Spektrofotometrijsko određivanje nivoa ukupnog kapaciteta vezivanja željeza (TIBC) u serumu na biohemijskom analizatoru
vezivanja željeza) u serumu
36. Trigliceridi u serumu - POCT
Spektrofotometrijsko određivanje nivoa triglicerida u serumu - "point of care" (POCT) enzimskom metodom
metodom
37. Trigliceridi u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa triglicerida u serumu na biohemijskom analizatoru
spektrofotometrija
38. UIBC (nezasićeni kapacitet
Spektrofotometrijsko određivanje nezasićenog kapaciteta vezivanja željeza (UIBC) u serumu na biohemijskom analizatoru ili
vezivanja željeza) u serumu
metodom izračunavanja
39. Urea u serumu - POCT metodom Spektrofotometrijsko određivanje nivoa uree u serumu - "point of care" (POCT) enzimskom metodom
40. Urea u serumu Spektrofotometrijsko određivanje nivoa uree u serumu na biohemijskom analizatoru
spektrofotometrijom
Biohemijske analize u plazmi
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
USLUGA
SADRŽAJ USLUGE
Alanin aminotransferaza (ALT) u plazmi - POCT
metodom
Spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti alanin aminotransferaze (ALT) u plazmi - "point of care"
(POCT) IFCC metodom
Spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti alfa-amilaze u plazmi - "point of care" (POCT) kinetickim
Alfa-amilaza u plazmi-POCT metodom
postupkom
Spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti alkalne fosfataze (ALP) u plazmi - "point of care" (POCT) IFCC
Alkalna fosfataza (ALP) u plazmi-POCT metodom
metodom
Aspart aminotransferaza (AST) u plazmi - POCT
Spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti aspartat aminotransferaze (AST) u plazmi - "point of care"
metodom
(POCT) kinetičkim postupkom
Gama-glutamil transferaza (gama-GT) u plazmi - POCT Spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti gama-glutamil transferaze (gama-GT) u plazmi - "point of care"
metodom
(POCT) IFCC metodom
Glukoza u plazmi - POCT metodom
Spektrofotometrijsko određivanje glukoze u plazmi - "point of care" (POCT) metodom sa heksokinazom
Biohemijske analize u urinu (prvom jutarnjem)
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
USLUGA
Alfa-amilaza u urinu
Bilirubin u urinu kva litativno
Cjelokupni hemijski pregled, relativna gustina i
sediment urina - automatski sa digitalnom protočnom
mikroskopijom
SADRŽAJ USLUGE
Spektrofotometrijsko određivanje aktivnosti alfa-amilaze u urinu na biohemijskom analizatoru
Dokazivanje bilirubina hemijskom reakcijom ili pomoću trake
Makroskopski nalaz (organolepticki pregled, homogenizacija uzorka, vizuelna procjena izgleda, boje i
konzistencije), cjelokupni hemijski pregled sa relativnom gustinom urina i analiza sedimenta urina na automatu
sa digitalnom protočnom mikroskopijom
Makroskopski pregled (organolepticki pregled, homogenizacija uzorka, vizuelna procjena izgleda, boje i
Cjelokupni pregled, relativna gustina urina - automatski
konzistencije i relativna gustina urina) ocitavanjem test traka na automatu
Makroskopski nalaz (organolepticki pregled, homogenizacija uzorka, vizuelna procjena izgleda, boje i
Fizičko- hemijski pregled urina - ručno
konzistencije), semikvantitativni hemijski pregled urina sa relativnom gustinom pomoću test trake
Glukoza u urinu
Dokazivanje glukoze u urinu - dokazna reakcija po Benedict-u pomoću trake
Hemoglobin (krv) u urinu
Dokazivanje hemoglobina u urinu - dokazna reakcija po Eshich-Thevenon-u pomoću trake
Ketonska tjela (aceton) u urinu
Dokazivanje ketonskih tjela u urinu - dokazna reakcija po Rother-u pomoću trake
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
9. Laki lanci imunoglobulina (Bence-Jones) u urinu
10. pH urina
Proteini (frakcije proteina) u urinu - elektroforezom na
11.
gelu
12. Proteini u urinu
13. Proteini u urinu - imunoelektroforezom
14. Proteini u urinu - sulfosalicilnom kiselinom
15. Proteini u urinu - zagrevanjem
16. Sediment urina
17. Test na trudnoću u urinu
Urobilinogen u urinu kvalitativno
18.
Broj 107 - Stranica 99
Određivanje lakih lanaca imunoglobulina Bence-Jones u urinu dokaznom reakcijom po Bradshaw-u
Određivanje kiselosti urina na pH-metru ili indikatorskom trakom
Elektroforetsko razdvajanje proteina urina na gelu agaroze
Dokazivanje proteina u urinu dokaznom reakcijom sa sulfosalicilnom kiselinom ili pomoću trake
Imunoelektroforetsko razdvajanje proteina urina na gelu agaroze
Dokazivanje proteina u urinu dokaznom reakcijom sa sulfosalicilnom kiselinom
Dokazivanje proteina u urinu dokaznom reakcijom zagrevanjem u kiseloj sredini
Mikroskopiranje sedimenta urina
Utvrđivanje trudnoće - dokazna reakcija (test aglutinacije ili kolor enzimsko određivanje)
Dokazivanje urobilinogena hemijskom reakcijom ili pomoću trake
Biohemijske analize u fecesu
RB
1.
2.
3.
4.
5.
USLUGA
SADRŽAJ USLUGE
Hemoglobin (krv) (FOBT) u fecesu - imunohemijski Test za okultno krvarenje u fecesu - FOBT - imunohemijska dokazna reakcija za određivanje hemoglobina u
fecesu
Hemoglobin (krv) (FOBT) u fecesu - enzimski
Utvrđivanje krvi u fecesu - dokaznom enzimskom reakcijom (peroksidazno dejstvo hemoglobina po AdlerWeber-u)
Masti u fecesu
Mikroskopiranje masti u fecesu
Nesvarena mišićna vlakna u fecesu
Mikroskopiranje nesvarenih mišićnih vlakana u fecesu
Skrob u fecesu
Mikroskopiranje skroba u fecesu
Hematološke analize
Opće hematološke analize u krvi
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
USLUGA
Krvna slika (Er, Le, Hct, Hb, Tr, MCV, MCH,
MCHC)
Krvna slika (Er, Le, Hct, Hb, Tr, MCV, MCH,
MCHC, DKS-diferencijalna krvna slika)
Leukocitarna formula (LeF) – ručno DKS
Određivanje broja eritrocita (Er) u krvi
Određivanje broja leukocita (Le) u krvi
Određivanje broja trombocita (Tr) u krvi
SADRŽAJ USLUGE
Određivanje krvne slike na hematoloskom analizatoru
Određivanje krvne slike na hematoloskom analizatoru sa osnovnom diferencijacijom leukocita
Mikroskopiranje i određivanje leukocitarne formule na bojenom razmazu
Mikroskopiranje – brojanje eritrocita u komori
Mikroskopiranje – brojanje leukocita u komori
Mikroskopiranje – brojanje trombocita u komori
Hematoloske analize koagulacije u krvi/ plazmi
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
USLUGA
Aktivirano parcijalno tromboplastinsko
vrijeme (aPTT) u plazmi - koagulometrijski
Fibrinogen u plazmi
Fibrinogen u plazmi - spektrofotometrijski
INR - za praćenje antikoagulantne terapije u
plazmi
Protrombinsko vrijeme (PT)
Vrijeme krvarenja (Duke)
SADRŽAJ USLUGE
Određivanje aktiviranog parcijalnog tromboplastinskog vremena u plazmi na koagulometru
Određivanje fibrinogena iz plazme na koagulometru
Određivanje fibribogena spektrofotometrijskim merenjem
Izracunavanje odnosa protrombinskog vremena bolesnika i protrombinskog vremena normalnog kontrolnog uzorka radi
praćenja antikoagulantne terapije
Određivanje protrombinskog vremena (PT) na koagulometru u plazmi ili u kapilarnoj krvi
Vreme krvarenja (Duke) se direktno mjeri stopericom kao vrijeme do zaustavljanja krvarenja nakon uboda lancetom u
jagodicu prsta uz upijanje kapi krvi filter papirom
RTG dijagnostika primarnog nivoa
USLUGA
SADRŽAJ USLUGE
Radiografija pluca u jednoj ekspoziciji
Prijem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obavljanje snimanja, obrada snimka, vođenje
medicinske dokumentacije
Pregledni snimak abdomena sa zdjelicom, nativno
Prijem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obavljanje snimanja, obrada snimka, vođenje
medicinske dokumentacije
Snimak stranog tijela u bilo kojem organu (osim oka) Prijem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obavljanje snimanja, obrada snimka, vođenje
medicinske dokumentacije
Snimanje pojedinih dijelova skeleta, ekstremiteta i
Prijem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obavljanje snimanja, obrada snimka, vođenje
karlice-za svaki snimak
medicinske dokumentacije
Kraniogram
Prijem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obavljanje snimanja, obrada snimka, vođenje
medicinske dokumentacije
Ciljani Rtg snimak zuba
Prijem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obavljanje snimanja, obrada snimka, vođenje
medicinske dokumentacije
Panoramski snimak vilice
Prijem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obavljanje snimanja, obrada snimka, vođenje
medicinske dokumentacije
Čitanje i interpretacija rtg snimka
Prijem dokumentacije i snimka. Analiza snimka. Pisanje nalaza. Vođenje medicinske dokumentacije
U okviru ove djelatnosti se vrše radiografska snimanja, koja obavlja rtg tehničar prvi ciklus VSS ili VšS VI stepen.
Čitanje i interpretaciju rtg snimka vrši doktor medicine specijalista radiodijagnostike, a u slučaju hitnosti, očitavanje nalaza vrši
ordinarijus koji je i tražio snimak.
Broj 107 - Stranica 100
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Ultrazvučna dijagnostika primarnog nivoa
USLUGA
Ultrazvucni pregled kukova kod dojenčadi
Ultrazvucne pregled gornjeg abdomena (žučna kesa,
žučni putevi, jetra, gušterača, slezena)
Ultrazvucne pregled donjeg abdomena i
retroperitoneuma (bubreg, nadbubreg, mokraćna
bešika, prostata, retroperitoneum)
Ultrazvucni pregled mekih tkiva i limfnih žlijezda
Ultrazvucni pregled štitne i paraštitne žlijezde
SADRŽAJ USLUGE
Prijem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obavljanje ultrazvučnog pregleda, pisanje nalaza,
vođenje medicinske dokumentacije
Prijem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obavljanje ultrazvučnog pregleda, pisanje nalaza,
vođenje medicinske dokumentacije
Prijem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obavljanje ultrazvučnog pregleda, pisanje nalaza,
vođenje medicinske dokumentacije
Prijem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obavljanje ultrazvučnog pregleda, pisanje nalaza,
vođenje medicinske dokumentacije
Prijem pacijenta, postavljanje pacijenta u odgovarajući položaj, obavljanje ultrazvučnog pregleda, pisanje nalaza,
vođenje medicinske dokumentacije
Ultrazvučnu dijagnostiku na primarnom nivou provode doktori medicine specijalisti sa završenom edukacijom iz ultrazvučne
dijagnostike koja je provedena na radiološko-nastavnoj bazi medicinskog fakulteta ili specijalnoj školi za ultrazvuk priznatoj od
medicinskog fakulteta.
Specifična zdravstvena zaštita sportista
RB
USLUGA
1.
Edukacija zdravstvenih radnika, trenera i
sportista
2.
Individualni programi ishrane sportista i
rekreativaca
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
SADRŽAJ USLUGE
Specijalista - unapređenje neposredne preventivne i kurativne zdravstvene zaštite sportista u klubovima i sportskim
selekcijama. Sprovodi se prenošenjem teoretskih i praktičnih saznanja i inovacija iz oblasti sportske medicine
zainteresovanim radnicima angažovanim u sportu i sportskoj rekreaciji, odnosno neposrednim angažovanjem radnika
dispanzera u radu medicinskih komisija, sportskih klubova i saveza.
Specijalista - intervju, određivanje energetskih potreba, izrada individualnog plana ishrane – periodizacija ishrane.
Specijalista – kompleksno utvrđivanje funkcionalnih sposobnosti kardiorespiratornog sistema i biohemijskih analiza za
Ispitivanje kompleksnih funkcionalnih i
utvrđivanje aerobne i anaerobne sposobnosti, prema specifičnosti sportske discipline u Sali, na terenu, bazenu uz analizu
biohemijskih parametara kardiovaskularnog
dobijenih rezultata, telemetrijska ispitivanja. Medicinska sestra - priprema pacijenta/ispitanika za testiranje,
sistema pri situacionim testovima
učestvovanje u testiranju i obrada podataka, vođenje medicinske dokumentacije
Ispitivanje kompleksnih funkcionalnih
Specijalista - kompleksno spiroergometrijsko utvrđivanje funkconalnih sposobnosti kardiorespiratornog sistema na
parametara kardiorespiratornog sistema – tredmilu ili ergociklu uz analizu dobijenih rezultata. Medicinska sestra – priprema pacijenta/ispitanika za testiranje,
direktnim metodama
učestvovanje u testiranju i obrada podataka, vođenje medicinske dokumentacije
Specijalista - kompleksno spiroergometrijsko utvrđivanje funkcionalnih sposobnosti kardiorespiratornog sistema uz
Ispitivanje kompleksnih funkcionalnih
biohemijske analize na tredmilu ili biciklergometru i procjena aerobne i anaerobne sposobnosti uz analizu dobijenih
parametara kardiorespiratornog sistema i
rezultata. Medicinska sestra – priprema pacijenta/ispitanika za testiranje, učestvovanje u testiranju i obrada podataka i
biohemijskih analiza direktnim metodama
vođenje medicinske dokumentacije.
Ispitivanje osnovnih funkcionalnih
Specijalista - utvrđivanje funkcionalnih sposobnosti kardiorespiratornog sistema putem indirektnih testova uz
parametara kardiorespiratornog sistema uz kontinuirani monitoring EKG tokom testa opterećenja. Medicinska sestra - priprema medicinske dokumentacije,
EKG monitoring
priprema pacijenta/ispitanika za testiranje, snimanje EKG.
Ispitivanje osnovnih funkcionalnih
Specijalista - utvrđivanje funkcionalnih sposobnosti kardiorespiratornog sistema putem indirektnih testova-Astrand,
parametara kardiorespiratornog sistemaBruce, Scines i drugi, uz analizu. Medicinska sestra - priprema medicinske dokumentacije, priprema pacijenta
indirektnom metodom
(ispitanika za testiranje i dr.).
Kontrola pola
Specijalista - kontrola preparata, analiza i kontrola sertifikata takmičara dobijenih od referentne ustanove.
Specijalista - anamneza, klinički pregled po organskim sistemima (lokalni i opšti), antropometrija, (kao kod prvog
sistematskog pregleda), mala spirometrija (VK, FEVL), pregled vida, pregled sluha, stomatološki pregled, laboratorijski
pregled krvi i urina (kao i kod prvog sistematskog pregleda). Astrand-ov test opterećenja na ergociklu, druga ispitivanja
Kontrolni sistematski pregled
neophodna za procenu zdravstvene sposobnosti, ocjena zdravstvenog stanja i fizičke sposobnosti za trening i takmičenje,
upisivanje u takmičarsku knjižicu, ocjena sposobnosti i ovjera iste. Medicinska sestra - utvrđivanje identiteta,
pronalaženje sportsko-medicinskog kartona ili upisivanje u protokol i popuna sve potrebne prateće dokumentacije,
zadata mjerenja i snimanja.
Specijalista - utvrđivanje zdravstvenog stanja, postavljanje dijagnoze i izbor terapijskog tretmana (sudjeluju specijalista
sportske medicine i doktori drugih specijalnosti). Medicinska sestra - utvrđivanje identiteta, priprema medicinske
Konzilijarni pregled
dokumentacije za pregled, zadata mjerenja i snimanja, popuna potrebne dokumentacije. Po potrebi sudjeluju : specijalisti
različitih specijalnosti (nutricionista, kardiolog, ortoped, neuropsihijatar i drugi) sa po 40 minuta.
Specijalista - anamneza (porodična, lična, sportska, socijalna), klinički pregled po organskim sistemima (lokalni i opšti),
antropometrija (tjelesna masa, tjelesna visina, kožni nabori-biceps, triceps, subskapularni i suprailijačni), izračunavanje
BMI i procenta masti u strukturi tijela. Antropometrijska mjerenja mogu biti proširena u odnosu na starosnu dob,
zahtjeve sportske discipline i druge potrebe korisnika. Mala spirometrija (VK, FEVL), EKG standardni, fakultativno
stres-test EKG, testiranje sluha i ravnoteže, testiranje oštrine vida i raspoznavanja boja, stomatološki pregled,
Prvi sistematski pregled
laboratorijski pregled krvi (Se, Er, Le, Hb, Glu, fakultativno lipidogram, enzimi, biohemijske analize) i urina. Astrandov
test opterećenja na ergociklu, druga ispitivanja neophodna za procjenu zdravstvene sposobnosti, ocjena zdravstvenog
stanja i fizičke sposobnosti. Medicinska sestra - opšti podaci (iz zdravstvene knjižice), telefon, zanimanje, klub,
disciplina, trener, upisivanje podataka u sportsko-medicinski karton ili protokol, popunjavanje uputa i popunjavanje sve
potrebne dokumentacije, zadata mjerenja i snimanja.
Specijalista - uz postupke obuhvaćene ponovnim sistematskim pregledom sportista ovaj pregled obuhvata upućivanje na
dodatne specijalističke preglede i njihovu analizu (internističko-kardiološki, stomatološki, neuropsihijatrijski, ORL,
Sistematski pregled specijalni – za sportove
oftalmološki i dr.). Medicinska sestra - provjera identiteta putem sportskih legitimacija i ličnih dokumenata, upisivanje
visokog rizika
ličnih podataka u medicinsku dokumentaciju, priprema pacijenta za pregled, antropometrijska mjerenja, popuna
potrebne dokumentacije.
Stručno savjetodavna pomoć (sportisti,
Specijalista - savjeti imaju specifičan karakter u zavisnosti od specifičnosti sportske grane, aktuelnih okolnosti u
treneru, roditeljima, rekreativcima,
trenažnom ili takmičarskom periodu, okolnosti koje prate nastao poremećaj ili patološko stanje i dr. činilaca.
ljekarima i dr.)
Srijeda, 31. 12. 2014.
14. Utvrđivanje morfoloških karakteristika
15. Utvrđivanje neuro motoričkih karakteristika
16. Vanredni specijalistički pregled
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 101
Specijalista - utvrđivanje osnovnih morfoloških karakteristika na bazi izmjerenih i obrađenih vrijednosti od strane
medicinskog tehničara koji podrazumijevaju : tjelesnu visinu, tjelesnu masu, DKN, obim tijela i ekstremiteta, indekse,
izračunavanje BMI i procenata masti u strukturi sastava tijela. Medicinska sestra - potrebna mjerenja, vođenje
medicinske dokumentacije, administrativno-tehnički poslovi.
Specijalista - utvrđivanje snage, brzine, izdržljivosti, fleksibilnosti, pokretljivosti, koordinacije pokreta, brzine nervno
mišićne reakcije i dr. Medicinska sestra - mjerenja koja se zahtjevaju, obrada podataka, vođenje medicinske
dokumentacije, administrativni poslovi
Specijalista - anamneza, pregled povrijeđenog ili oboljelog sportiste-ciljani, upućivanje na dodatne specijalističke,
laboratorijske, rendgenske i dr. preglede, odnosno konzilijarne preglede, unošenje nalaza u medicinsku dokumentaciju,
ordiniranje odgovarajuće terapije uz pisanje recepture, donošenje ocjene o sposobnosti za trening i takmičenje i
upisivanje ove ocjene u takmičarsku knjižicu. Medicinska sestra - utvrđivanje identiteta, priprema medicinske
dokumentacije za pregled, zadata mjerenja i snimanja i popuna potrebne dokumentacije.
Zdravstveno vaspitanje iz sportskoSpecijalista - obrada teme, priprema predavanja. Predavanje je preventivnog karaktera sa obavezno pripremljenim
17. medicinske problematike učesnika u sportskoj
materijalom koji se distribuira učesnicima i uvijek podrazumijeva i slobodnu diskusiju sa slušaocima.
rekreaciji
Specifična zdravstvena zaštita radnika
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
USLUGA
Procjena rizika i opasnosti radnog okološa
SADRŽAJ USLUGE
Procjena rizika i opasnosti radnog mjesta obuhvata: procjenu ergonomskih faktora koji bi mogli uticati na zdravlje
radnika; procjenu fizičkih, hemijskih i bioloških faktora rizika radnog mjesta na zdravlje radnika; procjenu izloženosti
stresorima i drugih faktora rizika radnog mjesta na mentalno zdravlja radnika, s posebnim osvrtom na organizaciju posla
i rukovođenje; procjenu opasnosti prema ozbiljnosti i težini od povreda i nezgoda (nesreća) na poslu; procjenu
adekvatnih principa zaštite i ispravnosti opreme kolektivne i lične zaštite na radnom mjestu, kao i obučenost za istu i
njihovu primjenu na radnom mjestu; procjenu nadzora i kontrolnih mjera i sistema koje dokumentuje tim specijaliste
medicine rada i poslodavac u cilju komparacije uspostave prethodno predloženih preventivnih mjera specifične
zdravstvene zaštite da bi se uklonili ili smanjili zdravstveni rizici i opasnosti radnog mjesta iskazani u pokazateljima
smanjenog morbiditeta, smanjene privremene spriječenosti za rad (bolovanja), smanjenog upućivanja na invalidske
komisije, smanjenog broja invalida, rezultatima uspješnijeg poslovanja i pozitivnog trenda zaposljavanja.
Posjeta radnom mjestu
Posjeta radnom mjestu može biti dio nadzora nad radnim mjestom ili kliničke egzaminacije profesionalne etiologije
oboljenja. Sadrži procjenu doprinosa zdravstvenom poremećaju u odnosu na faktore i opasnosti u vezi s radom
(uzročnu, pogoršavajući ili doprinoseću ulogu), a sa ciljem otkrivanja uzroka i etiologije pacijentovog zdravstvenog
poremećaja; načina eliminacije štetnog agensa u radnom ambijentu; drugih radnika (pacijente) sa sličnim zdravstvenim
tegobama.
Prvi prethodni zdravstveni pregled
Prvi prethodni zdravstveni pregled ("ljekarsko uvjerenje za posao, "nulti nalaz") prije zapošljavanja- klinički pregled
specijalista medicine rada i medicinska obrada prije zapošljavanja odnosno raspoređivanja zaposlenika/ radnika na nove
poslove u cilju ocjene radne sposobnosti zaposlenika za predviđene radne zadatke (procjena zdravstvenog stanja prije
zaposlenja).
Prvi prethodni pregled za ocjenu opšte
Na osnovu anamneze (lične, porodične, socijalne); radne anamneze; kliničkog pregleda sa osnovnim biometrijskim
zdravstvene sposobnosti
parametrima; osnovnim laboratorijskim nalazima: kompletna krvna slika (KKS), sedimentacija (SE), šećer u krvi
(ŠUK), urin, gama glutamil transferaza (GGT); rtg pluća (po indikaciji); procjene vidnih funkcija ortoretorom: vid na
daljinu i blizinu, forija, fuzija, kolorni vid, dubinski vid; testiranje sluha šapatom; elektrokardiogram- EKG; spirometrija;
ostali nalazi po indikaciji.
Prvi prethodni pregled za ocjenu posebne
A.)poslovi gdje postoji odgovornost za sigurnost drugih i okoliša: upravljanje i rukovanje mašinama i alatima,
zdravstvene sposobnosti
rukovanje vozilima (vozači), rukovanje energetskim postrojenjima, rukovanje eksplozivnim materijama i
za radnike zaposlene na radnim mjestima s
sredstvima, kontakt sa izvorima opasnim hemikalijama, fizikalnim i biološkim opasnostima (zdravstveni radnici),
poslovima signalizacije. Osim sadržaja pregleda za ocjenu opšte zdravstvene sposobnosti obuhvata: uvid u nalaz
povećanom opasnošću od povređivanja i
nesreća na poslu
procjene rizika i opasnosti na poslu, uvid u zdravstveni karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), obavezan
audiogramom, te psihologijsko testiranje u ocjeni kognitivnih, emocionalnih, psihomotornih i perceptivnih
funkcija mentalnog zdravlja; a za profesionalne vozače još niktometrija. Ostali pregledi po indikaciji.
B.)poslovi koji se izvode na visini: Osim sadržaja pregleda za ocjenu opšte zdravstvene sposobnosti obuhvata:
uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti na poslu, uvid u zdravstvene karton (prethodnu medicinsku
dokumentaciju), testiranje održavanja ravnoteže, spirometriju, audiometriju i psihologijsko testiranje u ocjeni
kognitivnih, emocionalnih, psihomotornih i perceptivnih funkcija mentalnog zdravlja. Ostali pregledi po
indikaciji.
C.)poslovi ronilaca: Osim sadržaja pregleda za ocjenu opšte zdravstvene sposobnosti obuhvata: uvid u nalaz
procjene rizika opasnosti na poslu, uvid u zdravstveni karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), testiranje
održavanja ravnoteže, niktometriju, Astrand- step test, spirometriju, audiometriju i psihologijsko testiranje u
ocjeni kognitivnih, emocionalnih, psihomotornih i perceptivnih funkcija mentalnog zdravlja; a po INDIKACIJI:
vestibulogram, bronhodilatatorni test, rtg pluća, pregled otorinolaringologa, ergonometrija (ergo test srca) i drugi
pregledi.
D.) poslovi vatrogasaca, pomoraca, pilota, željezničara, policije, zaštitara imovine i lica, oružanih snaga: Osim
sadržaja pregleda za ocjenu opšte zdravstvene sposobnosti obuhvata: uvid u nalaz procjene i opasnosti na poslu,
uvid u zdravstvene karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), testiranje održavanje ravnoteže; vidne
funkcije: vid na daljinu, vid na blizinu, forije, fuzije, dubinski vid, kolorni vid i niktometrija; Astrand step test,
spirometrija, audiometrija, psihologijsko testiranje u ocjeni kognitivnih, emocionalnih, psihomotornih i
perceptivnih funkcija mentalnog zdravlja. Po INDIKACIJI: vestibulogram, bronhodilatatorni test, rtg pluća,
pregled otorinolaringologa, ergometrija (ergo test srca) i drugi pregledi.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni karton
povećanim rizikom od buke
(prethodnu medicinsku dokumentaciju), otoskopski pregled i audiogram.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od vibracija
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni karton
(prethodnu medicinsku dokumentaciju), Stokholmsku skalu za vaskularne i senzorineuralne simptome; dinamometriju i
Allenov test cirkulacije u šakama.
Broj 107 - Stranica 102
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od ionizirajućeg zračenja sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti za: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju); urin sa sedimentom; biomikroskopski pregled oka; za one koji rukuju
(karcinogenici)
izvorima provesti psihološko testiranje: testiranju kognitivnih sposobnosti (IQ> 90); emocionalna stabilnost iznad donje
granice prosjeka; uredna psihomotorika; perceptivne sposobnosti iznad donje granice prosjeka.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
povećanim rizikom od neionizirajućeg
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), urin sa sedimentom, biomikroskopski pregled oka, očni pritisak, očno
zračenja
dno (fundus); psihološko testiranje koje otkriva/ isključuje sposobnost (profesionalna selekcija): u testiranju kognitivnih
(karcinogenici)
sposobnosti IQ> 90; emocionalna stabilnost iznad donje granice prosjeka; uredna psihomotorika.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
povećanim rizikom od izloženosti
nefibrinogenim prašinama (karcinogenici)
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), spirometrija, bronhodilatatorni test, ukupni IgE, rtg snimak pluća po
indikaciji.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
povećanim rizikom od izloženosti
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), spirometrija, rtg snimak pluća po indikaciji (AP I L), ukupni IgE po
fibrinogenim prašinama (karcinogenici) i
aluminijum
indikaciji.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
rizikom od izloženosti azbestu (karcinogenik) sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), spirometrija (u miru i naporu), rtg snimak pluća po indikaciji (AP I L),
ukupni IgE po indikaciji, kao i druge pretrage ako postoji indikacija.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
povećanim rizikom od izloženosti
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), spirometrija, bronhodilatatorni test, ukupni IgE (po indikaciji), rtg
respiratornim nadražljivcima
snimak pluća.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od izloženosti hemijskim sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
zagušljivcima
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), CO: COHb (po indikaciji); HCN: TSH po indikaciji.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
povećanim rizikom od izloženosti olovu i
tetraetilolovu
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), po INDIKACIJI: određivanje olova u krvi (za tetraetil olovo u urinu), Eprotoporfirin, d-DALK u urinu.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
povećanim rizikom od izloženosti niklu i
njegovim spojevima (kancerogenik)
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), rinoskopija, bronhodilatatorni test po indikaciji, spirometrija, epikutani
test na Ni- sulfat, Ni u urinu po indikaciji
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti tima specijaliste medicine rada isti u sadržaju kao za
ocjenu opšte zdravstvene sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog
povećanim rizikom od izloženosti hromu i
njegovim spojevima (kancerogenik)
mjesta, uvid u zdravstveni karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), spirometrija, epikutani test na kalij-dihromat,
rinoskopija po indikaciji, rtg pluća, bronhodilatatorni test po indikaciji
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od izloženosti kadmijumu sposobnosti, ali je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni karton
(kancerogenik)
(prethodnu medicinsku dokumentaciju), urea, kreatinin, ultrazvučni pregled bubrega i/ili prostate po indikaciji,
spirometrija, PSA po indikaciji, Cd u urinu po indikaciji, rtg pluća po indikaciji
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od izloženosti organskim sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
rastvaračima i isparenjima (kancerogenici)
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), u kliničkom pregledu provesti detaljniji pregled kože i neurološki
pregled, AST, ALT, GGT, AP, serumske žučne kiseline, urea, kreatinin, urin sa sedimentom; testiranje psihologa:
kognitivne sposobnosti, psihomotorika i emocionalna stabilnost; UZ jetre i gornjeg abdomena po indikaciji.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od izloženosti plastičnim sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
masama i umjetnim smolama (kancerogenici) karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), AST, ALT, GGT, bilirubin, urin, urea i kreatinin; detaljniji pregled kože,
rtg pluća, spirometrija
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od izloženosti infektivnim sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
agensima- kancerogenicima
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), AST, ALT, GGT, bilirubin, urin, kreatinin; rtg pluća, markeri hepatitisa,
marker HIV-a (po indikaciji i uz savjetovanje), Mantoux- probu, tuberkulinski test-PPD (po indikaciji), otpuštanje
interferon gama- IFN-gama (po indikaciji);
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od izloženosti pesticidima sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), a od dijagnostičkih procedura neurološki pregled i spirometrija; te
testiranje psihologa: kognitivne sposobnosti, psihomotorika i emocionalna stabilnost; holinesteraza po indikaciji.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je ga neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
povećanim rizikom od izloženosti prašini i
parama žive
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju); SE, KKS, urin, kreatinin, neurološki pregled; te testiranje psihologa:
kognitivnih sposobnosti, psihomotorike, i emocionalne stabilnosti.
Pvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od izloženosti manganu sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), KKS, neurološki pregled; spirometriju, rtg pluća, te testiranje psihologa:
kognitivnih sposobnosti, psihomotorike, i emocionalne stabilnosti.
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od izloženosti vanadiju i sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
selenu
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), spirometriju, rtg pluća, bronhodilatatorni test ukupni IGE po indikaciji
Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od izloženosti berilijumu sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), spirometrija, rtg pluća, bronhodilatatorni test po indikaciji, blastična
transformacija leukocita po indikaciji.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 103
27. Prvi prethodni dravstvene pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
povećanim rizikom od izloženosti arsenu
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), detaljan pregled kože, neurološki pregled i spirometrija.
28. Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od izloženosti parama i sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
prašinama fosfora
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), pregled zubi, KKS, SE, urin, kreatinin, AST, ALT, GGT.
29. Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od izloženosti flouru
sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), pregled zubi, KKS, SE, rtg pluća.
30. Prvi prethodni zdravstveni pregled radnika sa Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanim rizikom od izloženosti antimonu sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), pregled kože, spirometrija, rtg pluća, EKG, AST, ALT, GGT,
bronhodilatatorni test (po indikaciji).
31. Prvi prethodni pregled za ocjenu opšte i
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
posebne zdravstvene sposobnosti i za radnike sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
s povećanim rizikom zbog rada u nepovoljnim karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), SE, KKS, šećer u krvi, urin; spirometrija; Allenov test cirkulacije u
klimatskim i mikroklimatskim uslovima
šakama; rtg pluća po indikaciji i druge pretrage po indikaciji
32. Prvi prethodni pregled za ocjenu opšte i
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
posebne zdravstvene sposobnosti za radnike s sposobnosti, ali je neophodno učiniti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni karton
povećanim rizikom zbog rada u uslovima
(prethodnu medicinsku dokumentaciju), a od dijagnostičkih procedura važnim se smatra upitnik o mišićnokoštanim
povećanih dinamskih opterećenja- težak
tegobama, SE, KKS, šećer u krvi, GGT, urin, kreatinin, EKG, spirometrija, Astrand step test, ostale pretrage po
fizički rad
indikaciji
33. Prvi prethodni pregled za ocjenu opšte i
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
posebne zdravstvene sposobnosti i za radnike sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
s povećanim rizikom od statičnih tjelesnih
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), upitnik o mišićno- koštanim tegobama, komparacija ergonomskih
opterećenja i rad za kompjuterom
opterećenja prema Nachemsonu, SE, KKS, šećer u krvi, GGT, urin, kreatinin; EKG; spirometrija; vidne funkcije: vid na
daljinu i blizinu, forija, fuzija, vid na daljinu od 1m, rtg po indikaciji; te testiranje psihologa: kognitivnih sposobnosti,
psihomotorike, i emocionalne stabilnosti. Ostale pretrage po indikaciji.
34. Prvi prethodni pregled za ocjenu opšte i
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
posebne zdravstvene sposobnosti i za radnike sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta; uvid u zdravstveni
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju); SE, KKS, šećer u krvi, GGT, lipidni status, urin, EKG; spirometrija;
koji rade u smjenama s noćnim radom
vidne funkcije: vid na daljinu i blizinu, niktometrija po indikaciji, te testiranje psihologa: kognitivnih sposobnosti,
psihomotorike, i emocionalne stabilnosti. Ostale pretrage po indikaciji
35. Prvi prethodni pregled za ocjenu opšte i
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
posebne zdravstvene sposobnosti i za radnike sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), upitnik o mišićnokoštanim tegobama, komparacija ergonomskih
koji rade u normi
opterećenja prema Nachemsonu, SE, KKS, šećer u krvi, lipidni status, GGT, urin, kreatinin; EKG; spirometrija; vidne
funkcije: vid na daljinu i blizinu, rtg po indikaciji; te testiranje psihologa: kognitivnih sposobnosti, psihomotorike, i
emocionalne stabilnosti. Ostale pretrage po indikaciji
36. Prvi prethodni pregled za ocjenu opšte i
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
posebne zdravstvene sposobnosti i za radnike sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), SE, KKS, šećer u krvi, GGT, lipidni status, urin, EKG; spirometrija;
koji rade na terenu
vidne funkcije: vid na daljinu i blizinu, te testiranje psihologa: kognitivnih sposobnosti, psihomotorike, i emocionalne
stabilnosti. Ostale pretrage po indikaciji
37. Prvi prethodni pregled za ocjenu opšte i
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
posebne zdravstvene sposobnosti za radnike sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), SE, KKS, šećer u krvi, GGT, lipidni status, urin, EKG; spirometrija;
koji rade u uslovima visokih kognitivnih I
emocionalnih zahtjeva
vidne funkcije: vid na daljinu i blizinu, te testiranje psihologa: kognitivnih sposobnosti, psihomotorike, i emocionalne
stabilnosti. Ergometrija po indikaciji, a ostale pretrage po indikaciji
38. Prvi prethodni pregledi zaposlenih na radnim Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
mjestima s povećanim rizikom od ekspozicije sposobnosti, ali ga je neophodno proširiti: uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u zdravstveni
biološkim agensima
karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), klinički pregled sa detaljnijim pregledom kože, SE, KKS, šećer u krvi,
GGT, lipidni status, urin, EKG; spirometrija; vidne funkcije: vid na daljinu i blizinu, spirometrija, bronhodilatatorni test
po indikaciji, alergijska testiranja po indikaciji, testiranje ukupni IgE po indikaciji, te ostale pretrage po indikaciji.
39. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
Na osnovu anamneze (lične, porodične, socijalne i radne); kliničkog pregleda sa osnovnim biometrijskim parametrima;
boravak u zemlji (useljenje i radna dozvola) i osnovnim laboratorijskim nalazima: kompletna krvna slika, sedimentacija, šećer u krvi, urin, gama glutamil transferazaproduženje boravka
GGT; rentgenogram- rtg pluća (po indikaciji); procjene vidnih funkcija ortoretorom: vid na daljinu i blizinu; testiranje
sluha šapatom; elektrokardiogram- EKG; spirometrija; ostali nalazi po indikaciji.
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti sarži: testiranje psihologa i procjenu kognitivnih,
emocionalnih, psihomotornih i perceptivnih funkcija mentalnog zdravlja, rtg pluća po indikaciji, test na HIV uz
savjetovanje, markere hepatitis B I C.
40. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti za vozače- amatere sarži: uvid u zdravstveni karton
(prethodna medicinska dokumentacija), opšti klinički pregled, testiranje održavanja ravnoteže; test funkcija organa vida:
kandidate vozače- amatere i osobe za
vid na daljinu, vid na blizinu, kolorni vid i niktometriju; psihologijsko testiranje u ocjeni kognitivnih, emocionalnih,
upravljanje motornim vozilima amatere
psihomotornih i perceptivnih funkcija mentalnog zdravlja. Po INDIKACIJI: vestibulogram, ergonometrija (ergo test
(kategorije A, A1, B, B1, i BE)
srca), vestibulogram i drugi pregledi po indikaciji.
Uvjerenje se izdaje ponavljanim zdravstvenim pregledom u skladu sa pozitivnim zakonskim odredbama.
41. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti za rukovanje oružjem sarži: uvid u zdravstveni karton
(prethodna medicinska dokumentacija) testiranje održavanja ravnoteže; opšti klinički pregled, test funkcija organa vida:
rukovanje oružjem (lovačkim i ličnim)
vid na daljinu, vid na blizinu, forije, fuzije, dubinski vid, kolorni vid i niktometrija; psihologijsko testiranje u ocjeni
kognitivnih, emocionalnih, psihomotornih i perceptivnih funkcija mentalnog zdravlja. Po INDIKACIJI: vestibulogram,
ergonometrija (ergo test srca) i drugi pregledi.
42. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
Na osnovu anamnezu i radnu anamnezu; uvida u zdravstvene karton (prethodnu medicinsku dokumentaciju), osnovne
registraciju ličnog učešća ili potpunog učešća laboratorijske nalaze: kompletna krvna slika, sedimentacija, šećer u krvi, urin, gama glutamil transferaza- GGT; opći
klinički pregled sa osnovnim biometrijskim parametrima, rtg pluća (po indikaciji); vidne funkcije: vid na daljinu, vid na
u regulisanju zdravstvenog i penzionog
blizinu; Astrand step test, spirometrija po indikaciji i audiometrija po indikaciji; drugi pregledi po indikaciji.
osiguranja
43. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad u Procjena opšte i posebne sposobnosti za rad u inostranstvu sadrži pripadajući program prvog prethodnog pregleda u
inostranstvu, učešće u dijelu međunarodnog odnosu na rad, opasnost ili rizik buduceg radnog mjesta u inostranstvu proširen za eventualne posebne zahtjeve
inostrane radne organizacije. To se posebno odnosi na biološke faktore rizika i prethodni vakcinalni status.
projekta ako je potrebno
Broj 107 - Stranica 104
44. Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
nastavak školovanja u inostranstvu,
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Procjena opšte i posebne sposobnosti za nastavak školovanja u inostranstvu sadrži: program za procjenu opšte
zdravstvene sposobnosti: osnovne laboratorijske nalaze: anamneza, kompletna krvna slika, sedimentacija, šećer u krvi,
urin, gama glutamil transferaza- GGT; opći klinički pregled sa osnovnim biometrijskim parametrima, rtg pluća (po
indikaciji); vidne funkcije: vid na daljinu, vid na blizinu; spirometrija po indikaciji i audiometrija po indikaciji; drugi
pregledi po indikaciji; te proširen program za zahtjeve inostrane obrazovne institucije. To se posebno odnosi na biološke
faktore rizika i prethodni vakcinalni status.
Periodični zdravstveni (preventivni) pregled Periodični zdravstveni pregled za ocjenu opšte zdravstvene sposobnosti sadrži anamnezu (lične, porodične, socijalne);
radne anamneze; klinički pregleda sa osnovnim biometrijskim parametrima; osnovnim laboratorijskim nalazima
zaposlenika
(kompletna krvna slika, sedimentacija, šećer u krvi, urin, gama glutamil transferaza- GGT); rtg pluća (po indikaciji);
procjene vidnih funkcija ortoretorom: vid na daljinu i blizinu (ostale vidne funkcije po indikaciji), audiometrija po
indikaciji, EKG; spirometrija; ostali nalazi po indikaciji.
Periodični zdravstveni (preventivni) pregled Ocjena posebne zdravstvene sposobnosti za radnike zaposlene na radnim mjestima s povećanom opasnošću od
zaposlenika na radnim mjestima s povećanom povređivanja i nesreća na poslu (svi poslovi uz urednu opštu zdravstvene sposobnost zahtijevaju kognitivnu i
opasnošću od povređivanja i nesreća na poslu emocionalnu stabilnost, uredne senzorne funkcije, okulomotornu koordinaciju, stabilno stanje svijesti, urednu do
nadprosječnu kardiorespiratornu funkciju te druge prema uslovima i opasnostima posla specifične zdravstvene zahtjeve:
A.)poslovi koji zahtijevaju odgovornost za sigurnost drugih i okoliša: Zdravstvene pregled za procjenu posebne
zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene sposobnosti, ali je neophodno učiniti:
dopune anamneze i radne anamneze; uvid u nalaz rizika i opasnosti procjene opasnosti radnog mjesta, uvid u
karton periodičnih pregleda (elektronski karton), a od dijagnostičkih procedura provesti audiogram, spirometriju
u miru i naporu; funkcije organa vida: vid na daljinu, vid na blizinu, forije, fuzije, dubinski vid, kolorni vid
niktometriju za prifesionalne vozače, te za sva zanimanja provesti psihologijsko testiranje (obavezno učešće
psihologa u timu medicine rada) u ocjeni kognitivnih, emocionalnih,, psihomotornih i perceptivnih funkcija
mentalnog zdravlja. Ostali pregledi po indikaciji.
B.)poslovi koji se izvode na visini: Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u
sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne
anamneze; uvid u procjenu rizika i opasnosti; uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton);
neurološki pregled; testiranje održavanja ravnoteže; funkcije organa vida: vid na daljinu, vid na blizinu, forije,
fuzije, dubinski vid, kolorni vid; spirometriju (u miru I naporu); audiometriju i psihologijsko testiranje
(obavezno učešće psihologa u timu medicine rada) u ocjeni kognitivnih, emocionalnih, psihomotornih i
perceptivnih funkcija mentalnog zdravlja. ORL i ostali pregledi po indikaciji.
C.)poslovi ronilaca: Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za
ocjenu opšte zdravstvene sposobnosti, ali je neophodno učiniti: uvid u nalaz procjene opasnosti; uvid u karton
periodičnih pregleda (elektronski karton); testiranje održavanja ravnoteže; funkcije organa vida: vid na daljinu,
vid na blizinu, forije, fuzije, dubinski vid, kolorni vid i niktometrija; Astrand step test; spirometrija u miru i
opterećenju; audiometrija; i psihologijsko testiranje (obavezno učešće psihologa u timu medicine rada) u ocjeni
kognitivnih, emocionalnih, psihomotornih i perceptivnih funkcija mentalnog zdravlja. Po INDIKACIJI:
vestibulogram, bronhodilatatorni test, rtg pluća, pregled otorinolaringologa, ergonometrija (ergo test srca) i
drugi pregledi.
D.)poslovi vatrogasaca, pomoraca, pilota, željezničara, policije, zaštitara imovine i lica i oružanih snaga:
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte
zdravstvene sposobnosti, ali je neophodno učiniti: proširenu anamnezu i dopunu radne anamneze, uvid u nalaz
procjene opasnosti, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), neurološki pregled, testirati
održavanja ravnoteže, vidne funkcije: vid na daljinu, vid na blizinu, forije, fuzije, dubinski vid, kolorni vid i
niktometriju. Treba ptovesti Astrand step- test ukoliko su radnici u dobi <45godina, a u u dobi > 45 godina
ergonometrija; spirometriju u miru i opterećenju; audiometriju, psihologijsko testiranje: ocjena kognitivnih,
emocionalnih, psihomotornih i perceptivnih funkcija mentalnog zdravlja. Po INDIKACIJI: vestibulogram,
bronhodilatatorni test, rtg pluća, pregled otorinolaringologa, ergonometriju (ergo test srca), UZ srca,
bronhodilatatorni test i drugi pregledi.
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjenu rizika i opasnosti
izloženih buci
radnog mjesta, uvid u ambijentni monitoring buke, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), uvid u
prethodne audigrame, a od dijagnostičkih procedura provesti još: otoskopski pregled i audiogram.
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih vibracijama
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), a od dijagnostičkih procedura provesti još:
Stokholmsku skalu za vaskularne i senzorineuralne simptome; dinamometriju, Allenov test cirkulacije u šakama,
digitalnu pletizmografiju, rtg kostiju ručja, rtg kičme po indikaciji, EMNG gornjih ekstremiteta po indikaciji.
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih ionizirajućem zračenju
radnog mjesta, uvid u dozimetrijske podatke, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), a od dijagnostičkih
(karcinogenici)
procedura klinički pregled proširiti provjerom statusa koštanomišićnog sistema; laboratorijske nalaze proširiti sa
provjerom urina sa sedimentom; biomikroskopskim pregledom leće (po indikaciji); hromozomske aberacije (po
indikaciji); za one koji rukuju izvorima zračenja obavezno je psihološko testiranje: u testiranju kognitivnih sposobnosti,
emocionalno; psihomotoričko funkcionisanje.
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti isti u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih neionizirajućem zračenju
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), uvid u dozimetriju, a od dijagnostičkih
(karcinogenici)
procedura: (dopuna testiranja vidnih funkcija) biomikroskopski pregled oka, očni pritisak, očno dno (fundus);
psihološko testiranje obavezno je psihološko testiranje za one koji rukuju izvorima: u testiranju kognitivnih sposobnosti,
emocionalno; psihomotoričko funkcionisanje.
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), spirometriju u miru i naporu, bronhodilatatorni
nefibrinogenim prašinama (karcinogenici)
test, ukupni IgE, rtg snimak pluća po indikaciji
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), spirometriju (u miru i naporu), rtg snimak pluća
fibrinogenim prašinama (karcinogenici) i
aluminijumu
po indikaciji (AP I L), ukupni IgE po indikaciji.
Srijeda, 31. 12. 2014.
53. Periodični zdravstveni pregledi radnika
izloženih
azbestu (karcinogenik)
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 105
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), spirometriju (u miru i naporu), rtg snimak pluća
po indikaciji (AP I L), ukupni IgE po indikaciji.
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), spirometriju (u miru i naporu), bronhodilatatorni
respiratornim nadražljivcima
test, ukupni IgE (po indikaciji), rtg snimak pluća (po indikaciji)
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), a za:
hemijskim zagušljivcima
CO: COHb, ergonometrija po Bruceu,
HCN: TSH po indikaciji; UZ štitne žlojezde po indikaciji
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), određivanje Pb u krvi, E-protoporfirin, d-DALK
olovu i tetraetilolovu
u urinu, psihološko testiranje obavezno je psihološko testiranje za one koji rukuju izvorima: u testiranju kognitivnih
sposobnosti, emocionalno; psihomotoričko funkcionisanje ostali nalazi po indikaciji, obrada perifernog nervnog sistema
po indikaciji
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), rinoskopija, bronhodilatatorni test po indikaciji,
niklu i njegovim spojevima (kancerogenik)
spirometrija, epikutani test na Ni- sulfat, Ni u urinu, rtg pluća i obrada perifernog nervnog sistema po indikaciji
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih hromu i njegovim spojevima
(kancerogenik)
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), spirometrija, epikutani test na kalij-dihromat,
rinoskopija, rtg pluća i obrada perifernog nervnog sistema po indikaciji, bronhodilatatorni test
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih kadmijumu (kancerogenik)
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), laboratorijske nalaze proširiti sa urea i kreatinin;
ultrazvučni pregled bubrega i/ili prostate po indikaciji, spirometrija, PSA po indikaciji, Cd u urinu po indikaciji, rtg
pluća po indikaciji
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih organskim rastvaračima i
isparenjima (kancerogenici)
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), u kliničkom pregledu provesti detaljniji pregled
kože i neurološkog statusa, laboratoriju proširiti sa AST, ALT, AP, serumske žučne kiseline, urea, kreatinin, urin sa
sedimentom, lipidni status; citološki pregled urina po indikaciji,bronhodilatatorni test (po indikaciji), Q16 upitnik,
testiranje psihologa: kognitivne sposobnosti, psihomotorika, emocionalne funkcije, Uz jetre po indikaciji, ergonometrija
po indikaciji, metHb po indikaciji, fenoli u urinu po indikaciji
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih plastičnim masama i umjetnim
smolama (kancerogenici)
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), detaljniji pregled kože, spirometriju, AST, ALT,
bilirubin, urin, urea i kreatinin; epikutani test (po indikaciji), rtg pluća, spirometrija,Uz jetre po indikaciji, Stokholmska
skala za vaskularne i senzorineuralne simptome
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih infektivnim agensima
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), proširiti laboratoriju dif KS,AST, ALT, bilirubin,
(kancerogenici)
urea, kreatinin; rtg pluća po indikaciji, markeri hepatitisa, marker HIV-a, marker Tbc po indikaciji, specifična obrada po
indikaciji (infektivnom agensu)
Periodični zdravstveni pregledi radnika
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
izloženih
pesticidima
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), neurološki pregled, spirometrija;
bronhodilatatorni test, rtg pluća po indikaciji, obrada perifernog nervnog sistema po indikaciji, te testiranje psihologa:
kognitivne sposobnosti, emocionalne i psihomotorne funkcije.
Periodični pregledi radnika izloženih prašini i Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
parama žive
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
radnog mjesta, određivanje žive u urinu, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), SE, KKS, urin,
kreatinin, neurološki pregled; obrada perifernog nervnog sistema i CNS-a po indikaciji; testiranje psihologa: kognitivnih
sposobnosti, psihomotorike, i emocionalne stabilnosti.
Periodični pregledi radnika izloženih manganu Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), biološki monitoring mangana po indikaciji;
neurološki pregled; spirometriju, rtg pluća, obrada perifernogi i centralnog nervnog sistema po indikaciji; testiranje
psihologa: kognitivnih sposobnosti, psihomotorike, i emocionalne stabilnosti.
Periodični pregledi radnika izloženih vanadiju Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
i selenu
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), spirometrija, rtg pluća, bronhodilatatorni test,
selen u krvi ili urinu po indikaciji
Periodični pregledi radnika izloženih
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
berilijumu
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), spirometriju, rtg pluća, po indikaciji,
bronhodilatatorni test, blastična transformacija leukocita po indikaciji.
Periodični pregledi radnika izloženih arsenu Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), pregled kože, neurološki pregled, rinoskopija,
spirometrija; arsen u urinu (po indikaciji)
Broj 107 - Stranica 106
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
69. Periodični pregledi radnika izloženih parama i Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
prašinama fosfora
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), pregled zubi, upućivanje na KKS, SE, urin,
kreatinin, AST, ALT,GGT, rtg čeljusti (po indikaciji).
70. Periodični pregledi radnika izloženih flouru Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), pregled zubi, KKS, SE, rtg pluća, rtg zdjelice I
lumbalne kičme po indikaciji; fluoride u urinu po indikaciji
71. Periodični pregledi radnika izloženih
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
antimonu
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), pregled kože, spirometrija, rtg pluća, EKG, AST,
ALT, GGT, bronhodilatatorni test (po indikaciji).
72. Periodični pregledi radnika izloženih
Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
nepovoljnim klimatskim i mikroklimatskim sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
uslovima
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), laboratorijski minimum: SE, KKS, šećer u krvi,
urin; spirometrija, Allenov test cirkulacije u šakama, rtg pluća po indikaciji, ergometrija po Bruceu po indikaciji, i druge
pretrage po indikaciji
73. Periodični pregledi radnika izloženih uslovima Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
povećanih dinamskih opterećenja- težak
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
fizički rad
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), upitnik o mišićnokoštanim tegobama;
laboratorijski: SE, KKS, šećer u krvi, GGT, urin, kreatinin; EKG; spirometrija; Astrand step test, ergometrija po
indikaciji; ostale pretrage po indikaciji
74. Periodični pregledi radnika izloženih statičnim Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
tjelesnim opterećenjima i radu za
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
kompjuterom
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), upitnik o mišićnokoštanim tegobama,
komparacija ergonomskih opterećenja prema Nachemsonu, laboratorijski: SE, KKS, šećer u krvi, GGT, urin, kreatinin;
EKG; spirometrija; vidne funkcije: vid na daljinu i blizinu, forija, fuzija, vid na daljinu od 1m, rtg obrada po indikaciji.
Testiranje psihologa (kognitivnih sposobnosti, psihomotorike, i emocionalne stabilnosti) po indikaciji; Ostale pretrage
po indikaciji
75. Periodični pregledi radnika izloženih noćnom Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
radu
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), laborat.: SE, KKS, šećer u krvi, GGT, lipidni
status, urin; EKG; spirometrija; vidne funkcije: vid na daljinu i blizinu, niktometrija po indikaciji; te testiranje psihologa
(kognitivnih sposobnosti, psihomotorike, i emocionalne stabilnosti) po indikaciji; ergometrija po indikaciji; ostale
pretrage po indikaciji
76. Periodični pregledi radnika izloženih radu u Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
normi
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton), upitnik o mišićnokoštanim tegobama;
komparacija ergonomskih opterećenja prema Nachemsonu; labor.; SE, KKS, šećer u krvi, lipidni status, GGT, urin,
kreatinin; EKG; spirometrija; vidne funkcije: vid na daljinu i blizinu; te testiranje psihologa: psihomotoričkih funkcija
(po indikaciji): Ostale pretrage po indikaciji
77. Periodični pregledi radnika izloženih radu na Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
terenu
sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton); labor.; SE, KKS, šećer u krvi, GGT, lipidni
status, urin; EKG; spirometrija; vidne funkcije: vid na daljinu i blizinu; te testiranje psihologa: kognitivnih sposobnosti,
psihomotorike, i emocionalne stabilnosti po indikaciji, te ostale pretrage po indikaciji
78. Periodični pregledi radnika izloženih uslovima Zdravstvene pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti ista u sadržaju kao za ocjenu opšte zdravstvene
visokih kognitivnih I emocionalnih zahtjeva sposobnosti, ali je neophodno učiniti: dopune anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti
radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda (elektronski karton); lab.: SE, KKS, šećer u krvi, GGT, lipidni status,
urin; EKG; spirometrija; vidne funkcije: vid na daljinu i blizinu; te testiranje psihologa: kognitivnih sposobnosti,
psihomotorike, i emocionalne stabilnosti po indikaciji. Ergometrija po indikaciji, te ostale pretrage po indikaciji
79. Kontrolni pregled nakon provedenog
Zdravstvene kontrolni pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti sadržava: opšti klinički pregled uz dopunu
periodičnog pregleda
anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda
(elektronski karton); te za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti odabire se testiranje funkcija po indikaciji u
odnosu na faktore rizika rada; obavezno je testiranje psihologa: psihomotorike, emocionalne stabilnosti i kognitivnih
funkcija, te ostale pretrage po indikaciji.
80. Vanredni zdravstveni pregledi radnika
Zdravstveni kontrolni pregled za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti sadržava: opšti klinički pregled uz dopunu
anamneze i radne anamneze, uvid u nalaz procjene rizika i opasnosti radnog mjesta, uvid u karton periodičnih pregleda
(elektronski karton); te za procjenu posebne zdravstvene sposobnosti odabire se testiranje funkcija po indikaciji u
odnosu na profesionalnu bolest ili povrede na radu. Obavezno je testiranje psihologa: psihomotorike, emocionalne
stabilnosti i kognitivnih funkcija , te ostale pretrage po indikaciji
81. Savjetovanje poslodavce o preventivnim i
Predlaganje odgovarajućih preventivnih mjera i kontrolnih mjerenja za smanjenje ili eliminaciju izloženosti
kontrolnim mjerama u nadzoru faktora rizika opasnostima i faktorima rizika radnog mjesta. Kontrolna mjerenja bi trebala spriječiti neželjene simptome i znake
koji uzrokuju simptome i znake zdravstvenih poremećaja zdravlja u normalnim, svakodnevnim radnim uslovima, kao i u uslovima nesreća na radu i incidentnih
poremećaja
situacija. Kreirati smjernice za preventivne akcije i unapređenje zdravlja.
82. Savjetovanje o zdravlju i sigurnosti na radu na Savjetovanje obuhvata poduku o uticaju faktora rizika radnog mjesta na zdravlje i/ili specifičnog problema iz područja
profesionalne izloženosti. To je metoda promocije zdravlja a odnosi se na specifičan problem u vezi s radom gdje se
nivou zdravog ili osjetljivog pojedinca
(individualna)
procijeni potreba za individualno savjetovanje.
Tim: edukaciju vodi ljekar uz učešće medicinske sestre koja vodi i evidenciju o savjetovanju.
83. Savjetovanje i edukacija grupe radnika o
Izlaganje teme; vođenje razgovora sa učesnicima grupe i donošenje zaključaka; davanje savjeta i evidencija izvršenog
zdravlju i sigurnosti na radu na nivou zdravih rada ili tip edukativnog rada organiziran u radionice sa diskusijom..
i/ili osjetljivih populacija
84. Savjetovanje zaposlenika za siguran rad s
Obuhvata poduku: upoznavanje sa opasnostima, štetnostima i naporima pri radu s računarima; kako ih prevenirati
statodinamske napore; kako prilagoditi opremu; što znači rad u neutralnom položaju tijela; značaj organizacijskih mjera.
kompjuterom
To je metoda promocije zdravlja a odnosi se na specifičan problem u vezi s radom gdje se procijeni potreba za
individualno savjetovanje.
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 107
85. Procjena opšte i posebne zdravstvene
Na osnovu anamneze (lične, porodične, socijalne); radne anamneze; opšteg kliničkog pregleda sa detaljnim pregledom
sposobnosti u cilju profesionalne orijentacije i kože, kičmenog stuba i ekstremiteta; osnovnim laboratorijskim nalazima: kompletna krvna slika (KKS), sedimentacija
selekcije u izboru budućeg zanimanja
(SE), šećer u krvi (ŠUK), urin, gama glutamil transferaza (GGT); rtg pluća (po indikaciji); procjene vidnih funkcija
ortoretorom: vid na daljinu i blizinu, forija, fuzija, kolorni vid, dubinski vid; testiranje sluha šapatom;
elektrokardiogram- EKG; spirometrija; testiranje čula okusa i mirisa po indikaciji; te testiranje psihologa: kognitivne
sposobnosti, emocionalne i psihomotorne funkcije; ostali nalazi po indikaciji.
86. Pregled specijaliste medicine rada sa obradom Specijalista - anamneza (radna, lična, porodična, socijalno-epidemiološka). Uvid i procjena uslova rada i faktora
za invalidsku komisiju
rizika sa radnog mjesta. Opšti klinički pregled sa posebnom pažnjom na oštećene organe i organske sisteme
(specifične-profesionalne ili druge etiologije) koji su posebno opterećeni procesom rada. Izrada programa ispitivanja u
skladu sa postavljenim ciljem koji podrazumijeva ocjenu stanja funkcije pojedinih organa i sistema i utvrđivanje
invalidnosti. Analiza svih nalaza, utvrđivanje zdravstvenog stanja, fizičke, psihičke i intelektualne
sposobnosti/nesposobnosti pregledanog za obavljanje poslova i radnih zadataka na određenom radnom mjestu. Ocjena
radne sposobnosti sa popunjavanjem propisanog obrasca za invalidsku komisiju potrebnim podacima sa zaključkom
i mišljenjem ljekara specijaliste medicine rada. Vođenje medicinske dokumentacije. Medicinska sestra priprema medicinske dokumentacije, priprema bolesnika, asistiranje pri pregledu, učešće i u drugim neophodnim
mjerama i postupcima zdravstvene zaštite, vođenje medicinske dokumentacije, antropometrijska mjerenja, a po potrebi
izvođenje spirometrijskih testova i EKG snimanja.
87. Registriranje, evidentiranje i izvještavanje
Zaključno izvještavanje poslodavca o zdravstvenom stanju radnika i o zdravstvenoj sposobnosti u odnosu na opasnosti i
poslodavca o svim obavljenim zdravstvenim rizike radnog mjesta. Izvještaj sadrži i preporuke za preventivne mjere.
pregledima
88. Pružanje hitne medicinske pomoći na radnom Učešće u pružanju prve pomoći u slučaju povređivanja radnika. Tim je dužan obezbijediti kontrolu vitalnih funkcija,
mjestu
ukazati prvu pomoći, te pripremiti povrijeđenog za transport u zdravstvenu ustanovu. Nužno uspostavljanje venske linije
fizioloskim rastvorom i uspostavljanje prohodnosti dišnih puteva. Ukoliko je moguće važno je prikupiti anamnestičke
podatke i opis okolnosti povređivanja. Medicinska sestra priprema pacijenta za pregled, asistira pri pregledu, aplicira
propisanu terapiju i vodi odgovarajuću dokumentaciju.
89. Reanimacija
Postupak pružanja prve pomoći u slučaju povređivanja radnika. Tim je dužan obezbijediti kontrolu vitalnih funkcija,
ukazati prvu pomoći, te pripremiti povređenog za transport u zdravstvenu ustanovu. Nužno uspostavljanje venske linije
fizioloskim rastvorom i uspostavljanje prohodnosti dišnih puteva. Postavljanje orofaringealnih tubusa i primjena
silikonske maske, vjestacka ventilacija uz primjenu kiseonika, spoljna masaza srca, EKG, defibrilacija. Medicinska
sestra – priprema pacijenta i materijal za rad, asistira pri radu i vodi odgovarajuću dokumentaciju.
90. Tretman akutnih toksičnih intoksikacija
Dekontaminacija, prekid ekspozicije i oslobađanje disajnih puteva. Hiperabični kiseonik po indikaciji; Medicinski ugalj
i gastrična lavaža po indikaciji, simptomatska terapija, transport, anamneza i heteroanamneza.
91. Edukacija radnika o pružanju prve pomoći
Sadržaj i cilj edukacije se provodi ovisno o opasnostima i rizicima za povređivanje na andom mjestu.
92. Učešće u planiranju i organizaciji pružanja
specifične zdravstvene zaštite u kriznim
situacijama
Planirati i organizirati osposobljavanje i organizaciju spašavanja i pružanja prve specifične zdravstvene pomoći u
kriznim situacijama.
USLUGE PSIHOLOGA
RB
1.
2.
USLUGA
SADRŽAJ USLUGE
Intervju i testiranje psihologa sa procjenom Psihologijsko testiranje kognitivno, emocionalno i psihomotorno, perceptivno funkcioniranje
kongitivnih sposobnosti i procjenom osobina
ličnosti
Intervju i testiranje psihologa sa procjenom Psihologijsko testiranje kognitivno, emocionalno i psihomotorno, perceptivno funkcioniranje.
kongitivnih sposobnosti, osobina ličnosti I
procjena psihomotornih i senzomotornih
sposobnosti
DIJAGNOSTIČKE PROCEDURE
RB
1.
2.
3.
4.
5.
USLUGA
Funkcionalna dijagnostika pluća
(spirometrija)
Bronhodilatacijski test
SADRŽAJ USLUGE
Ljekar analizira dobijene statičke i dinamičke ventilacijske funkcije pluća I njihove međusobne odnose. Medicinska sestra
priprema bolesnika, priprema instrument (sprometar), izvodi test spirometrije.
Doktor – izracunavanje bronhodilatatornog odgovora na osnovu promjena vrijednosti FEV1, FVC, FEV1/FC u apsolutnim
iznosima kao procenat promjene predviđene i tablicne vrijednosti, tumacenje rezultata testa i pisanje izvjestaja. Medicinska
sestra je odgovorna za baždarenje aparata, priprema pacijenta sa objasnjavanjem cilja i nacina izvođenja testa. Spirometrijsko
mjerenje plućnih volumena i kapaciteta, a zatim inhalacija bronhodilatatora, aerosola, 2-3 puta ili vise inhalacija. Ponavljanje
spirometrijskog testiranja poslije 20 minuta. Potrebna je dobra inhalacija pri izvođenju testa i pravilna tehnika inhalacije
lijeka, kontrola u toku izvođenja, dobra komunikacija s pacijentom.
Test funkcije vida- ortoreter
Ortoreterom se testitaju sljedeće vid na daljinu i blizinu, forija, fuzija, kolorni vid, dubinski vid; Niktometrija: testiranje vida u
uvjetima smanjene vidljivosti na 4 stepena kontrasta bez bljeska i sa bljeskom koji simulira nailazeće vozilo iz suprotnog
smjera.
EKG snimanje sa očitavanjem
Priprema pacijenta, snimanje EKG-a i pisanje nalaza. Ljekar analizira dobijenu traku EKG uz povezivanje anamnestičkih
činjenica u vezi sa nalazom. Medicinska sestra priprema bolesnika, priprema instrument (sprometar), izvodi test
elektrokardiograma u vodi računa o regularnosti i proceduri postupka.
Audiometrija i procjena oštećenja sluha Priprema pacijenta, snimanje audigrama uz poštivanje procedure testiranja uz postizanje suradljivosti pacijenta. Ljekar
po FS
analizira dobijenu traku audiograma uz povezivanje anamnestičkih činjenica u vezi sa nalazom. Medicinska sestra priprema
bolesnika, priprema instrument (audiometar), izvodi test audiometrije i vodi računa o regularnosti i proceduri postupka. Sestra
vrši proračun oštećenja sluha po FS- metodi.
Broj 107 - Stranica 108
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Farmaceutska - apotekarska djelatnost
RB USLUGA
SADRŽAJ USLUGE
Izdavanje kozmetičkih
1. preparata i preparata za zaštitu Savjetovanje o zaštiti kože
kože, savjetovanje u vezi istih
Magistar farmacije: Provjerava osnovne podataka o pacijentu, zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj ustanovi i doktoru medicine sa
recepta; u slučaju da se lijek izdaje pod posebnim uslovima (dupli recept) vrši se provjera i upis podataka. Vrši provjere vezane za
propisani lijek; pruža informacije o načinu i dužini primjene, efektima leka i neželjenim dejstvima lijeka, eventualnim interakcijama i
Izdavanje lijeka i medicinskog
načinu čuvanja lijeka. Vođenje knjige narkotika o prometu opojnih droga. Magistar farmacije i farmaceutski tehničar: Vrše provjere
2.
sredstva na recept
vezane za propisano medicinsko sredstvo odnosno pomagalo. Izdavanje medicinskog sredstva vrši se uz pružanje informacija o načinu
primjene i demonstracijom načina primjene. Unos podataka o izdavanju lijeka, medicinskog sredstva i medicinskog pomagala,
evidentiranje recepta kroz bazu podataka i izrada faktura.
Magistar farmacije i farmaceutski tehničar: Daju savjete pri samomedijaciji i medikaciji homeopatskim lijekovima. detaljno informišu
Izdavanje OTC lijekova i
3.
o djelovanju i pravilnoj primjeni (doza, interval doziranja, efekti lijeka, neželjena dejstva i potencijalne interakcije, način čuvanja) sa
homeopatskih lijekova
posebnim naglaskom na sigurnu primjenu lijeka.
Provjera osnovnih podataka o pacijentu, zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj ustanovi i doktoru medicine sa recepta; Izrada
magistralnog odnosno galenskog pripravka obuhvata sljedeće:
- Pripremu gotovog lijeka za izdavanje prema uputstvu ljekara i propisu u Phormulae Magistrales BiH ,
- Priprema materijala i farmaceutskih supstanci i izrada magistralnog lijeka odnosno galenskog pripravka,
- Pripremu materijala pod aseptičnim uslovima u slučaju izrade magistralnog odnosno galenskog pripravka pod aseptičnim uslovima,
Izrada i izdavanje
- Priprema sterilnog materijala pod sterilnim uslovima,
4. magistralnog odnosno
-Kontrola ulaznih sirovina i posjedovanje certifikata o urađenoj kontroli supstanci
galenskog pripravka
Izrada magistralnih pripravaka sa supstancama jakog i vrlo jakog djelovanja, kontrola propisane doze odnosno koncentracije u važećoj
Pharmacopei, vođenje laboratorijskog dnevnika
Izrada i kontrola destilovane vode
Izdavanje lijeka vrši se uz pružanje informacija o načinu i dužini primjene, efektima lijeka i neželjenim dejstvima lijeka, eventualnim
interakcijama i načinu čuvanja;
Unos podataka o izdavanju magistralnog odnosno galenskog pripravka
Magistar farmacije: Organizuje, koordinira i upravlja procesima nabavke i prijema, skladištenja i snabdijevanja lijekova, medicinskih
Nabavka, prijem, čuvanje i
sredstava i medicinskih pomagala. Prati, analizira i sačinjava izvještaje o potrošnji lijekova, medicinskih sredstava i medicinskih
briga o zalihama lijekova,
pomagala. Upravlja farmaceutskim otpadom. Farmaceutski tehničar: Učestvuje u procesima nabavke, prijema, skladištenja, ulaganja,
medicinskih sredstava i
zanavljanja, praćenju rokova lijekova, medicinskih sredstava i medicinskih pomagala. Učestvuje u pravilnom odlaganju medicinskog
medicinskih pomagala
5.
otpada.
Magistar farmacije i farmaceutski tehničar: Prikupljanje podataka od pacijenta o neželjenim reakcijama na novi lijek ili sumnji na njih,
uključujući i informacije o povećanju incidencije ispoljavanja očekivanih reakcija, klinički značajnim interakcijama, zloupotrebi lijeka,
Praćenje i prijava neželjene
predoziranju, primjeni u periodu trudnoće i dojenja, izostanku efikasnosti, kao i informacije o medicinskoj grešci. Praćenje neželjene
reakcije na lijek
reakcije na lijek; Unos podataka o neželjenoj reakciji na lijek u medicinsku dokumentaciju. Prijavljivanje neželjene reakcije na lijek
nadležnoj instituciji.
6.
Preventivno savjetovanje o
Magistar farmacije i farmaceutski tehničar: Detaljno informisanje pojedinca ili grupe o djelovanju i pravilnoj primjeni lijeka (doza,
racionalnoj i pravilnoj primjeni interval doziranja, efektima lijeka, neželjenim dejstvima i potencijalnim interakcijama sa drugim supstancama i načinu čuvanja leka);
lijeka odnosno medicinskog
Savjetovanje pacijenta kod istovremenog uzimanja hrane i lijekova o uticaju drugih vanjskih faktora na djelovanje lijekova (izlaganje
sredstva odnosno medicinsko- alergenima, zračenju, suncu). Detaljno informisanje uz demonstraciju o načinu primjene i načinu održavanja medicinskog sredstva
7. tehničkog pomagala
odnosno medicinsko-tehničkog pomagala; Unos podataka u medicinsku dokumentaciju.
Savjetovanje o lijekovima i
medicinskim sredstvima koji Savjetovanje o lijekovima i medicinskim sredstvima koji se nabavljaju interventnim uvozom
8. nisu registrovani u BiH
Savjetovanje o pravilnoj
Savjetovanje o pravilnoj ishrani (npr. dijabetičari)
9. prehrani kod ciljnih skupina
Unapređenje
farmakoterapijskih mjera i
Magistar farmacije: Unapređenje farmakoterapijskih mera i postupaka putem informisanja doktora medicine odnosno doktora
postupaka radi racionalne
stomatologije o racionalnoj upotrebi i propisivanju lijeka, medicinskog sredstva i medicinsko-tehničkog pomagala u skladu sa
upotrebe i propisivanja lijeka, utvrđenim indikacijama za lečenje i u skladu sa novim saznanjima o leku, medicinskom sredstvu odnosno medicinsko-tehničkom
medicinskog sredstva i
pomagalu, njihovoj primjeni, efektima i neželjenim dejstvima lijeka, utvrđenim terapijskim protokolima, kao i njihovom povlačenju iz
medicinsko-tehničkog
prometa.
10. pomagala
Zaštita zdravlja zuba i usta kod djece i mladih (do 18 godina)
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
USLUGA
Adaptacija i cementiranje gotove metalne krunice (konfekcijske)
Adaptacija štitnika za zube u ustima
Amalgamska nadogradnja
Amalgamski ispun dvije površina
Amalgamski ispun jedna površina
Amalgamski ispun tri površina
Analiza dijete djeteta (kroz sedam dana) pisani nalaz
Analiza ortopantomograma
Analiza RTG snimka
Analiza slučaja i RTG snimak sa planom terapije
Antišok terapija
Aplikacija čuvara prostora
Aplikacija lijeka po posjeti
Artikulacija previsokih ispuna(po površini zuba)
Brušenje zuba u terapijske ili preventivne svrhe
Cementi privremeni ispun
Ciljani (serijski) pregled
Srijeda, 31. 12. 2014.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Definitivno punjenje kanala (biološko) po kanalu
Demonstracija tehnika o oralnoj higijeni (grupno)
Demonstracija tehnika o oralnoj higijeni (individualno)
Devitalizacija pulpe zuba
Direktno prekrivanje pulpe
Duboko ispiranje gingivalnih džepova po zubu
Dvopovršinski ispun od glass jonomer cementa
Edukacija putem medija (radio, TV, novine, internet), brošure, časopisi, plakati...)
Edukacija roditelja u cilju prevencije i pravovremene terapije ranog dječijeg karijesa
Edukacija roditelja/djeteta o pravilnoj ishrani/fluoridima
Ekstrakcija vidljivog i fraktuiranog korjena po zubu; komplicirano vađenje zuba
Ekstrakcija zuba kod rizičnih pacijenata sa sistemskim oboljenjima
Fluoridacija pomoću individualne kašike, oba luka
Fluoridacija zuba grupno po seansi ispiranjem
Fluoridacija zuba individualno
Glas jonomerni ispun
Hemostaza nakon ekstarkcije zuba u ponovnoj intervenciji
Imobilizacija traumatiziranih/luksiranih/zuba kompozitnim ili akrilatnim splintom
Impregnacija zuba po posjeti (po kvadrantu)
Incizija apcesa (intraoralna)
Incizija gingive kod otežanog nicanja
Indirektno prekrivanje pulpe
Infiltaciona pleksus anestezija
Informisanje pacijenta o toku liječenja/intervenciji
Inlej-dvopovršinski
Inlej-jednopovršinski
Inlej-višepovršinski
Intraligamentarna anestezija
Ispitivanje vitaliteta zuba (po seansi)
Izrada individualne udlage
Izrada individualnog štitnika za zube (na modelu)
Jednopovršinski ispun od glass jonomer cementa
Kiretaža gingivalnih džepova
Kompozitna nadogradnja bočnih zuba
Kompozitna nadogradnja prednjih zuba
Kompozitni ispun dvije površina
Kompozitni ispun jedna površina
Kompozitni ispun tri površina
Kontrola plaka s bojom i određivanje PI s nalazom (oba luka)
Kontrola ponašanja djeteta kod straha od stomatološkog tretmana (po posjeti) (farmakološki ili nefarmakološki tretman)
Konzervativno liječenje teškog nicanja zuba sa eventualnom incizijom I drenažom perikoronarnog džepa
Konzilijarni pregled
Kratki pregled djeteta u školama
Ljekarsko uvjerenje
Miofunkcionalna terapija
Mišljenje vještaka
Mortalna amputacija pulpe
Nanošenje fluoridnog laka (do tri zuba)
Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka
Neodgođena/promptna/ replantacija sa imobilizacijom
Obrada i analiza podataka nakon ciljanih i preventivnih pregleda -stanje oralnog zdravlja (mjesečno)
Odgođena replantacija zuba sa punjenjem kanala ekstraalveolarno i sa imobilizacijom
Određivanje indeksa gingivalnog krvarenja sa zapisom (npr. PBI ). (oba luka)
Odstranjivanje polipa pulpe ili gingive
Pakovanje desni (ZnO Eugenol zavoj)
Pisani nalaz specijaliste
Poliranje amalgama
Poliranje kompozitnih ispuna
Ponovni pregled specijaliste
Ponovni pregled djeteta koje ima hroničnu bolest, fizičke poteškoće ili mentalno oboljenje
Ponovni pregled djeteta sa poteškoćama u razvoju
Postavljanje koferdama ili retraktora
Površinska anestezija
Preoblikovanje starih amalgamskih ispuna
Preventivna odontomija sa impregnacijom ili ispunom
Preventivne mjere kod trudnica (individualno ili grupno)
Primarna obrada rane
Priprema roditelja i djeteta za rad u općoj anesteziji
Privremeno punjenje kanala (biološko) po kanalu
Provjera higijene usta, motivacija i instrukcija za održavanje oralne higijene
Provođenje i analiza stomatološke ankete po pacijentu
Broj 107 - Stranica 109
Broj 107 - Stranica 110
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Prva pomoć kod dentalgije
Prva pomoć kod višestrukih povreda zuba kod djece
Prvi pregled djeteta koje ima hroničnu bolest, fizičke poteškoće ili mentalno oboljenje
Prvi pregled djeteta sa poteškoćama u razvoju
Prvi pregled specijaliste(anamneza, evidencija zatečenog stanja, detekcija razvojnih poremećaja )
Rad sa trudnicama koja imaju hronične bolesti, fizičke poteškoće I mentalna oboljenja
Replantacija, reimplantacija sa endodonskom opskrbom (imobilizacija posebno)
Repozicija luksirane donje vilice
Repozicija subluksiranog zuba (imobilizacija posebno)
Revizija punjenja kanala korjena (po kanalu)
Savjetovanje s odgajateljima i učiteljima u posebnim skupinama djece u školi)
Savjetovanje trudnica grupno
Savjetovanje trudnica individualno
Savjetovanje vezano za navike u ishrani (dijetetski režim)
Skidanje starog ispuna
Specijalistički konsultativni pregled
Sprovodna anestezija
Stomatološke usluge kod rizične trudnoće
Stomatološki pregled u otkrivanju fokalnih žarišta
Stomatološko odgojno predavanje - mala grupa (do 20 osoba)
Stomatološko odgojno predavanje - velika grupa (više od 20 osoba) Namijenjeno: škola za trudnice, učenici u osnovnim i srednjim školama
Stručno medicinski nalaz kod povreda zuba i vilica
Terapija alveolitisa po posjeti
Terapija gingivitisa, stomatitisa i heilitisa sa aplikacijom lijeka po posjeti
Testiranje (detekcija) plaka grupno i određivanje indeksa OH
Testiranje (detekcija) plaka individualno i određivanje indeksa OH
Topikalna fluoridacija jonoforezom
Topikalna fluoridacija lakom (obje čeljusti)
Tretman djeteta u općoj anesteziji
Tretman pacijenta u stanju sinkope
Uklanjanje diskoloracije zuba (izbjeljivanje vitalnih zuba)
Uklanjanje kamenca po luku
Uklanjanje mekih naslaga po pacijentu
Uklanjanje splinta
Uklanjanje zalomljene igle u korjenu
Uputnica, recept,
Uputstvo za primjenu špatule
Vađenje mliječnog zuba (prijevremeno - neresorbirani korjenovi)
Vađenje stalnog zuba
Vađenje vidljivog I frakturiranog korjena po zubu; komplicirano vađenje zuba
Visoka vitalna amputacija pulpe zuba sa nedovršenim rastom korjena
Višepovršinski ispun od glass jonomer cementa
Višeseansno kanalsko liječenje zuba sa nedovršenim rastom korjena (po seansi)
Vitalna amputacija pulpe
Vođenje obaveznih evidencija dnevno
Zalijevanje (pečaćenje) fisura po zubu (preventivni ispun po zubu)
Zaštita zdravlja zuba i usta kod odraslih (preko 18 godina)
*Usluge finansirane iz obaveznog zdravstvenog osiguranja (redni broj: 1 - 10)
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Srijeda, 31. 12. 2014.
USLUGA
* Antišok terapija
* Aplikacija infiltarcione pleksus anestezije
* Aplikacija sprovodne anestezije
* Aplikacija topikalne anestezije
* Hemostatza nakon ekstrakcije zuba u ponovnoj intervenciji
* Incija apcesa intraoralno
* Pregled osobe u stanju bola (kratak ili djelomični)
* Prva pomoć kod dentalgija (trepanacija, ekstrakcija)
* Prva pomoć kod traumatskih povreda zuba
* Tretman pacijenta u stanju sinkope
Amalgamska nadogradnja
Amalgamski ispun dvije površina
Amalgamski ispun jedna površina
Amalgamski ispun tri površina
Analiza RTG snimka
Artikulacija previsnih ispuna (po površini zuba)
Bijeljenje diskolorirane krune avitalnih zuba, po zubu i po seansi
Definitivno punjenje korjenskog kanala po kanalu (klasična metoda lateralne kondenzacije)
Direktni kompozitni inlay na dvije površine
Direktni kompozitni inlay na jednoj površini
Direktni kompozitni inlay na tri površine
Srijeda, 31. 12. 2014.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Direktno prekrivanje pulpe
Dvopovršinski glas jonomerni ispun
Edukacija putem medija (radio, TV, novine, internet), brošure, časopisi, plakati...)
Ekstrakcija stalnog zuba
Ekstrakcija vidljivog i fraktuiranog korjena zuba
Fluoridacija pomoću individualne kašike, oba luka
Indirektno prekrivanje pulpe
Informisanje pacijenta o toku liječenja/intervenciji
Ispitivanje vitaliteta, po zubu
Jednopovršinski glas jonomerni ispun
Keramički inlay dvije površine
Keramički inlay jedna površina
Keramički inlay tri površine
Kompozitna nadogradnja molara
Kompozitna nadogradnja prednjih zuba
Kompozitna nadogradnja premolara
Kompozitni ispun dvije površina
Kompozitni ispun jedna površina
Kompozitni ispun tri površina
Kontrola plaka bojenjem i određivanje plak indeksa sa zapisom (oba luka)
Kontrolni pregled
Kratak pregled osobe koja zahtijeva poseban tretman (hronične bolesti, fizičke poteškoće, mentalna oboljenja)
Liječenje inficiranih korjenskih kanala, po kanalu
Medikacija korjenskog kanala, biološko punjenje, po kanalu
Metalni (zlatni) inlay na dvije površine
Metalni (zlatni) inlay na jednoj površini
Metalni (zlatni) inlay na tri površine
Mortalna amputacija pulpe
Mortalna ekstirpacija pulpe po korjenskom kanalu
Nanošenje F - laka, do tri zuba
Nanošenje otopine, želea NaF, oba luka
Oblikovanje labijalne ili bukalne površine kompozitnim materijalom
Obrada i analiza podataka nakon ciljanih i preventivnih pregleda -stanje oralnog zdravlja (mjesečno)
Određivanje indeksa gingivalnog krvarenja sa zapisom (npr. PBI). (oba luka)
Pisani stomatološki nalaz
Poliranje amalgamskog ispuna (po pacijentu, po posjeti)
Ponovni pregled
Preoblikovanje starih amalgamskih ispuna
Preoblikovanje starog kompozita u svrhu postizanja okluzalnog uravnoteženja
Preoperativno definitivno punjenje korijenskih kanala, po kanalu
Preventivni pregled
Privremeni ispuni cementima (fosfat, GJC, IRM…)
Privremeno zatvaranje kaviteta sa standardnim materijalom (provis, cavit…)
Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom, po luku
Protetski radovi prema potrebi (ukoliko nema specijaliste stomatološke protetike-vidjeti protetiku)
Provjera higijene usta, motivacija i instrukcija za održavanje oralne higijene
Prvi pregled (anamneza, evidencija zatečenog stanja)
Radikularni kolčič (fiberglass), po kočiću
Radikularni vijak, po korjenskom kanalu
Ručna obrada korjenskog kanala,po kanalu
Saradnja sa drugim sektorima (socijalna zaštita, obrazovanje, policija)
Saradnja sa specijalistima i drugim službama zdravstvene zaštite (OM, pedijatrija, ginekologija, patronaža…)
Savjetovanje dr stomatologije sa specijalistima
Serijski (ciljani) pregled
Stomatološko odgojno predavanje - mala grupa (do 20 osoba)
Stomatološko odgojno predavanje - velika grupa (više od 20 osoba)
Terapija alveolitisa po posjeti
Terapija gingivitisa, po seansi
Topikalna fluoridacija / tekućina ili gel /, po zubu
Topikalna fluoridacija lakom , po luku
Tropovršinski glas jonomerni ispun
Ugradnja parapulparnog kočića, po kočiću
Uklanjanje konkremenata sa zuba na kojim se planira terapija
Uklanjanje mekih naslaga sa zuba na kojem se planira intervencija, po zubu
Uklanjanje supragingivalnog kamenca po luku
Uputnica, recept
Vitalna amputacija pulpe
Vitalna ekstirpacija pulpe po korjenskom kanalu
Vođenje obaveznih evidencija dnevno
Broj 107 - Stranica 111
Broj 107 - Stranica 112
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
NOMENKLATURA USLUGA SEKUNDARNE I TERCIJARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE
Objašnjenje skraćenica:
Nivo ZZ - nivo zdravstvene zaštite
S - sekundarni nivo zdravstvene zaštite
T - tercijarni nivo zdravstvene zaštite
KS/B - konsultativno-specijalistička i/ili bolnička zdravstvena zaštita
Abdominalna hirurgija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
NAZIV USLUGE
Abdomino-perinealna ekstralevatorna resekcija rektuma u jack-knife položaju
Anoplastika- korekcija analne stenoze
Anteriorna desna segmentektomija (segment S5, S8)
Aspiraciona drenaža grudnog koša kod empijema
Bajpas desnog jetrenog žučnog voda uz pomoć Roux-en-ANTITIJEL vijuge
Bajpas lijevog jetrenog žučnog voda uz pomoć Roux-en-ANTITIJEL vijuge
Bajpas lijevog jetrenog žučnog voda uz pomoć Roux-en-Y vijuge
Biopsija pankreasa-samostalna operacija
Bisegmentektomija jetre(resekcija dva susjedna segmenta)
Cefalična duodenopankreatektomija (Whipllae)
Cefalična duodenopankreatektomija (Whipllae) - laparoskopska
Cefalična duodenopankreatektomija + subtotalna resekcija želuca
Cefalična duodenopankreatektomija sa prezervacijom pilorusa
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Desna hemihepatektomija (segment S5, S6, S7, S8 ili S1)
Desna hemikolektomija (i proširena) sa anastomozom
Desna lobektomija jetre-laparoskopska op.
Desna proširena hemihepatektomija (segment S5, S8 , S4)
Dijagnostička i/ili terapijska punkcija peritonealne šupljine sa uzimanjem uzorka
Direktna anastomoza intrahepatičnih žučnih puteva i gastrointestinalnog trakta
Distalna pankreatektomija sa splenektomijom - laparoskopska op.
Divertikulektomija
Dnevna bolnička obrada
Dvotrećinska resekcija želuca - laparoskopska op.
Ekscizija intraabdominalnih ili retroperitonealnih tumora ili cista
Ekscizija jedne ili više lezija bez anastomoza, fistulizacije ili eksteriorizacije, kroz jednu enterotomiju
Ekscizija jedne ili više lezija bez anastomoza, fistulizacije ili eksteriorizacije, kroz multiplu enterotomiju
Ekscizija komplikovane analne fistule
Ekscizija limfnih čvorova karlice, abdomena, retroperitoneuma (dijagnostička, terapijska - bilateralno
Ekscizija limfnih čvorova karlice, abdomena, retroperitoneuma (dijagnostička, terapijska) - unilateralno
Ekscizija malignih i benignih lezija kože i potkože sa zatvaranjem defekta slobodnim transplantatom-manjim
Ekscizija malignih i benignih lezija kože i potkože sa zatvaranjem defekta slobodnim transplantatom-većim
Ekscizija malignih ili benignih tumora sa upotrebom lokalnog režnja ili slobodnog transplantata, manja
Ekscizija rektalnog prolapsa anastomozom- abdominalni perinealni pristup
Ekscizija rektalnog prolapsa anastomozom- perinealni pristup
Enukleacija ili resekcija strume-ciste
Enukleacija jetre
Evakuacija hidatidne ciste jetre (sutura bilijarnih komunikacija) - male (do 10cm u prečniku)
Evakuacija hidatidne ciste jetre (sutura bilijarnih komunikacija) - veća
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa cervikalnom anastomozom (anastomoza debelim crijevom)
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa cervikalnom anastomozom (anastomoza debelim crijevom)
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa cervikalnom anastomozom (anastomoza primjenom Roux en ANTITIJEL)
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa cervikalnom anastomozom (anastomoza primjenom Roux en Y)
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa cervikalnom ezofagogastričnom anastomozom
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa cervikalnom ezofagogastričnom anastomozom
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa ezofagostomom
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa ezofagostomom
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa torakalnom anastomozom (anastomoza debelog crijeva)
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa torakalnom anastomozom (anastomoza debelog crijeva)
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa torakalnom anastomozom (anastomoza primjenom Roux en ANTITIJEL)
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa torakalnom anastomozom (anastomoza primjenom Roux en Y)
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa torakalnom ezofagogastričnom anastomozom
Ezofagektomija abdominalnom i torakalnom mobilizacijom sa torakalnom ezofagogastričnom anastomozom
Ezofagogastrična miotomija sa fundoplastikom
Ezofagogastrična miotomija sa zatvaranjem dijafragmalnog hijatusa
Ezofagogastrična miotomija, abdominalni pristup
Nivo ZZ
S
S
S
S
T
T
T
S
S
T
T
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 113
Ezofagogastrična miotomija, laparosokpski pristup
Ezofagogastrična miotomija, torakalni pristup
Ezofagogastroduodenoskopija sa dilatacijom
Ezofagogastroduodenoskopija sa mukozektomijom
Ezofagogastroduodenoskopija sa plasiranjem/vađenjem PEG-a
Ezofagostomija
Fistulotomija ili fistulektomija, kompleksa
Fistulotomija ili fistulektomija, submuskularna
Fundoplikacija abdominalnim pristupom sa korekcijom dijafragmalnog hijatusa
Hartmanova procedura laparoskopska
Hemikolektomija desna laparoskopska sa ileotransverzo anastomozom
Hemikolektomija lijeva laparoskopska sa kolorekto anastomozom
Hemikolektomija lijeva laparoskopska sa kolorekto anastomozom staplerska
Hemostaza kod povrede jetre (sutura,koagulacija)-laparoskopska op.
Hernija TAPP femoralna bilateralna
Hernija TAPP femoralna unilateralna
Hernija TAPP ingvinalna direktna bilateralna
Hernija TAPP ingvinalna direktna unilateralna
Hernija TAPP ingvinalna indirektna bilateralna
Hernija TAPP ingvinalna indirektna unilateralna
Hernija TEP femoralna bilateralna
Hernija TEP femoralna unilateralna
Hernija TEP ingvinalna direktna bilateralna
Hernija TEP ingvinalna direktna unilateralna
Hernija TEP ingvinalna indirektna bilateralna
Hernija TEP ingvinalna indirektna unilateralna
Hernija umbilikalna laparoskopska operacija
Hernioplastika dijafragmalna, abdominalni pristup
Hernioplastika ventralna, inciziona permagna
Hiatus hernija - laparoskopska op.
Hirurško zbrinjavanje abscesa jetre
Hitna torakotomija zbog odstranjivanja grumena krvi, krvavljenja
Hitna torakotomija zbog odstranjivanja grumena krvi,krvavljenja iz aorte, šupljih vena ili pulmonalnih sudova koja se mogu riješiti suturom
suda
Holecistektomija sa transduodenalnom sfinkterotomijom
Holedohoduodeno anastomoza - laparoskopska op.
Holedohojejuno anastomoza-laparoskopska op.
Holedohotomija sa ekstrakcijom kalkusa kod holedoholitijaze sa primarnim šavom laparoskopije
Holedohotomija sa ekstrakcijom kalkusa kod holedoholitijaze sa T drenažom- laparoskopska op.
Incizija i drenaža abscesa pankreasa
Incizija i drenaža ishiorektalnog abscesa
Interna direktna anastomoza ciste gastrointestinalnog trakta
Interna direktna anastomoza ciste pankreasa i gastroduodenalnog trakta;
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Kauterizacija, elektrokauterizacija ili kriokauterizacija benignih ili premalignih lezija kože i sluznica, sa ili bez odstranjivanja, četiri lezije
Kauterizacija, elektrokauterizacija ili kriokauterizacija benignih ili premalignih lezija kože i sluznica, sa ili bez odstranjivanja, jedna lezija
Kauterizacija, elektrokauterizacija ili kriokauterizacija benignih ili premalignih lezija kože i sluznica, sa ili bez odstranjivanja, pet i više lezija
Kauterizacija, elektrokauterizacija ili kriokauterizacija benignih ili premalignih lezija kože i sluznica, sa ili bez odstranjivanja, tri lezije
Kauterizacija, elektrokauterizacija ili kriokauterizacija benignih ili premalignih lezija kože i sluznica,sa ili bez odstranjivanja, dvije lezije
Kolektomija sa totalnom proktektomijom i ileostomijom
Kolonoskopija sa dilatacijom
Kolonoskopija sa mukozektomijom
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Korekcija perforacije jednjaka
Kriptektomija, prosta
Kriptotomija, složena
Laparaskopska resekcija sigme;
Laparoskopska apendektomija kod perforisanog apendicitisa
Laparoskopska biopsija jetre
Laparoskopska desna hemikolektomija (i proširena) sa anastomozom
Laparoskopska dezinvaginacija (bez resekcije)
Laparoskopska evakuacija i drenaža intraperitonealnih abscesa
Laparoskopska kolektomija
Laparoskopska metastazektomija jetre
Laparoskopska operacija incizione- ventralne hernije
Laparoskopska operacija ingvinalne hernije obostrana
Laparoskopska operacija Mekel-divertikula
Laparoskopska reparacija femoralne hernije jednostrano
Laparoskopska reparacija ingvinalne hernije jednostrano
T
T
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
ST
ST
ST
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 114
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Laparoskopska splenektomija
Laparoskopska sutura perforiranog ulkusa ili lezije želuca
Laparoskopske resekcije kolona
Laparoskopsko odvajanje abdominalnih priraslica (ileus)
Liječenje hemoroida električnom destrukcijom (dijatermička koagulacija, fulguracija ili varnice visoke frekvencije, za svaku seansu, najviše
4)
Liječenje putem laparotomije lumbalnih ili obturatornih hernija
Lijeva hemihepatektomija (segment S2, S3, S4, S5)
Lijeva hemikolektomija sa formiranjem stome-laparoskopska
Lijeva lateralna segmentektomija (segment S2, S3)
Lijeva lobektomija jetre-laparoskopska op.
Lijeva pankreatektomija-laparoskopska op.
Lijeva proširena hemihepatektomija (lijeva + jedan od susjednih desnih segmenata S5 ili S8)
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - površinska
Lokalna anestezija - veća
Medijalna resekcija jetre (S4 + S5,S8)
Mediogastrična resekcija (GIST)
Metastazektomia
Metastazektomija jetre
Nekrozektomije pankreasa
Niska prednja resekcija rektuma (anastomoza ispod 10 cm od analne ivice) Dixon
Operacija zbog traumatske rupture dijafragme sa prolapsom organa abdomena
Otpusno pismo
Otvorena radiofrekventna ablacija tumora jetre
Pankreatektomija, subtotalna
Pankreotomia distalna i subtotalna;
Parcijalna gastrektomija sa gastrojejunalnom anastomozom - laparoskopska
Parcijalna splenektomija
Parcijalne laparoskopske resekcije na digestivnom traktu
Perforacija ulkusa duodenuma laparoskopska operacija
Perforativni ulkus želuca sa biopsijom laparoskopske operacije
Perikardiotomija
Perinealna resekcija rektalnog malignog tumora (kraske tip);
Perisegmentna resekcija jetre
Piloroplastika sa selektivnom vagotomijom
Piloroplastika-laparoskopska op.
Plasiranje/evakuacija nazo-jejunalne sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde sa lavažom
Plasiranje/evakuacija Sengstaken-Blakemor sonde
Početna bolnička obrada
Ponovni (kontrolni) pregled - hirurg
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Posteriorna desna segmentektomija (segment S6, S7)
Prednja karlična egzenteracija
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Primarna obrada rane (bez šavova)
Primarna obrada rane (sa šavovima)
Primarna obrada rane uz primjenu elektrokauterizacije
Proširena totalna gastrektomija (uključuje distalni jednjak, pankreas, kolon, jetru, slezinu, omentum i proširenu disekciju čvorova)
Proširena totalna gastrektomija (uključuje distalni jednjak, pankreas, kolon, jetru, slezinu, omentum i proširenu disekciju čvorova)
Provođenje klizme za čišćenje
Prvi pregled - hirurg
Pulsna oksimetrija
Radikalna reparacija enterokutane fistule debelog crijeva
Recidivantna ingvinalna hernija laparoskopska operacija
Rekonstrukcija bilijarnih puteva ( T-T anastomoza)
Rektovaginalne fistule
Reparacija povrede rektuma
Reparacija rektovezikalnih fistula
Reparacija ventralne hernije bez mrežice
Repozicija uklještene kile
Resekcija jednjaka sa ili bez torakotomije, (anastomoza intratorakalna ili cervikalna)
Resekcije jetre (desni i lijevi ) lobus;
Resekcije jetre (višesegmentna, lijeva i desna lobektomija , proširena lobektomija)
Resekcije jetre (višesegmentna, lijeva i desna lobektomija , proširena lobektomija)
Resekcije tumora kardije torakofrenoabdominalnim pristupom
Revizija gastroduodenalne anastomoze sa rekonstrukcijom
Revizija gastrojejunalne anastomoze sa rekonstrukcijom(ulcus pepticum jejuni)
Segmentna resekcija jetre
T
S
T
S
B
B
B
B
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
ST
T
T
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
ST
S
T
ST
ST
S
S
S
T
T
ST
ST
ST
T
S
T
T
S
T
S
S
S
S
T
T
T
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
B
KS
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Segmentna resekcija pankreasa
Sekundarna obrada rane
Sekundarna sutura abdominalnog zida zbog dehiscencije
Selektivna vagotomija-laparoskopska op.
Sfinkterotomija
Skidanje hirurških konaca
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Spoljašnja fistulizacija debelog crijeva
Spoljašnja fistulizacija tankog i debelog crijeva zbog ulcer.kolita
Spoljašnja fistulizacija, tankog crijeva
Subtotalna kolektomija sa anastomozom (desni, transverzalni i lijevi kolon)
Subtotalna pankreatektomija (slezena preserving)
Supraselektivna vagotomija -laparoskopska op.
Sutura dijafragme kod povreda ili spontane rupture - laparoskopska
Sutura traumatske povrede slezine laparoskopska
Terapija ozljeda analnog predjela,lezija rektuma sa laparotomijom
Terapija povreda analnog predjela ili lezija anusa bez laparotomije
Toaleta i održavanje stoma
Toaleta kanile nakon traheotomije
Toaleta vještačkog anusa
Torakocenteza, punkcija, multiple, bilateralne kod težih povreda grudnog koša
Torakolaparotomija eksplorativna
Totalna gastrektomija bez splenektomije;
Totalna gastrektomija sa splenektomijom, omentektomijom i proširenom disekcijom čvorova
Totalna gastrektomija sa splenektomijom, omentektomijom i proširenom disekcijom čvorova - laparoskopska
Totalna karlična egzenteracija
Totalna kolektomija sa ileorektalnom anastomozom
Totalna kolektomija sa ileorektalnom anastomozom - laparoskopska
Totalna proktokolektomija sa ileoanalnom anastomozom (protektivna stoma)
Totalna tireoidektomija
Totalna vagotomija-laparoskopska op.
Transanalna ekstirpacija tumora rektuma
transduodenalna resekcija papile Vateri
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Transhijatalna ezofagektomija abdominalnom i cervikalnom mobilizacijom sa ezofagogastričnom anastomozom
Transrektalna drenaža pelvičnog abscesa
Transsekcija jednjaka staplerom
Transversokolektomija laparoskopska
Tumorektomija laparoskopska
Ukliještena ingvinalna hernija- laparoskopska op.
Uzimanje krvi i određivanje Ph arterijske krvi
Vađenje inficiranog implantata kod velikih ventralnih hernija
VARD video asistirana nekrektomija retroperitoneuma , kod pankreatitisa
Ventrikuloantrostomija tubaris Wittse
Virsungo-jejunalne anastomoze pankreasa
Zadnja karlična egzenteracija
Zatvaranje ezofagostome
Zatvaranje fekalne fistule
Zatvaranje rana ili rupture ezofagusa cervikalni
Zatvaranje rana ili rupture ezofagusa torakalni
Zatvaranje retrovezikalne fistule
Zbrinjavanje biliodigestivnih fistula
Zbrinjavanje visokoaktivnih duodenalnih fistula
Broj 107 - Stranica 115
S
S
S
S
S
ST
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
ST
S
S
S
T
T
T
T
T
T
S
S
S
S
S
T
S
T
S
S
S
ST
S
T
T
T
T
T
S
S
S
S
T
T
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Anesteziologija i reanimacija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
USLUGA
Abdominocenteza
Akupunktura (po aplikaciji)
Analgosedacija za CT dijagnostiku
Analgosedacija za ERCP
Analgosedacija za EUS
Analgosedacija za gastroskopiju
Analgosedacija za kolonoskopiju
Analgosedacija za MRI
Anestezija kod transplantacije bubrega – primatelj organa
Anestezija za "koilovanje"
Anestezija za angiografiju
Anesteziološki nadzor pacijenta u sobi za buđenje
Anesteziološki nadzor tokom operacije / dijagnostike do 60 min.
Anesteziološki nadzor tokom operacije / dijagnostike trajanja duže od 60 min.
Aplikacija u jednoj tačci – trigger point farmakopunktura
Aspiraciona punkcija apscesa ili hematoma
Nivo ZZ
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 116
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Blok nervus ischiadicusa
Blok plexus brachialisa, tehnika parestezije
Blok plexus brahijalisa, ultrazvučna tehnika
Blokada drugih perifernih živaca
Blokada interkostalnih nerava
Centralni hemodinamski monitoring
Centralni nervni blokovi za izvođenje hirurških intervencija
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dijagnostika na drugim odjelima
Eksterni transport pacijenta –kopneni
Eksterni transport pacijenta -vazdušni (helikopter, avion)
Endotrahealna intubacija
Epiduralna ili spinalna anestezija u trajanju od 60 minuta
Epiduralna injekcija anestetika – jednokratno
Fiberbronhoskopija – dijagnostička
Fiberbronhoskopija - terapijska
I.V. regionalna anestezija
Ilioingvinalna ili iliohipogastrična blokada
Informirani pristanak za operaciju ili proceduru
Inhalaciona terapija
Intervju sa porodicom pacijenta
Intubacija
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija
Kateterizacija epiduralnog prostora
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Kaudalna anestezija/analgezija
Kombinovana spinalna i epiduralna anestezija
Konsultacija uz nalaz specijaliste
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Kontinuirani periferni blok
Kontrolni pregled u kući
Kontrolni specijalistički pregled
Konverzija ritma elektrošokom
Konzilijarni pregled
Konzilijarni pregled I mišljenje (uz nalaz specijalista)
Kratkotrajna i.v. ili inhalacijska anestezija (30 minuta)
Krikotomija
Lokalna spray anestezija
Lumbalna, sakralna i kokcigealna blokada
Mjerenje centralnog venskog pritiska (CVP)
Neinvazivna ventilacija (NIV)
Održavanje dišnog puta - laringealna maska
Oksigenoterapija
Opća anestezija trajanja do 60 min.
Opća anestezija trajanja duže od 60 min.
Otpusno pismo
Perkutana traheostomija
Plasiranje centralnog venskog katetera (CVK)
Plasiranje dijaliznog (Hikman) venskog katetera
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Postavljanje arterijskog katetera
Postavljanje epiduralnog katetera
Postavljanje kanile (Braunile) i uključivanje infuzije
Postavljanje spinalnog katetera
Pregled u kući
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Premještaj na drugi odjel
Preoperativna priprema
Preoperativna vizita
Provodna anestezija
Prvi pregled - anesteziolog
Pudendalna blokada
Pulsna oksimetrija
Reintubacija
Sedacija i anestezija za izvođenje ambulantnih hirurških intervencija
Snimanje i očitavanje (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma (EKG)
Spinalna anestezija/analgezija
Srijeda, 31. 12. 2014.
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
B
B
B
KS
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Spoljašnja defibrilacija srca
Subarahnoidalna kateterizacija /intratekalna injekcija lijekova u terapiji boli
TIVA (totalna intravenozna anestezija)
Toaleta i održavanje stoma
Toaleta vještačkog anusa
Torakocenteza
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Tretiranje bolesnika koji imaju respiratornu insuficijenciju sa respiratorom
Urgentni ultrazvuk u JIT-u
Utvrđivanje moždane smrti
Uvođenje katetera u paravertebralni prostor
Uvođenje katetera uz periferni živac / splet živaca
Uzimanje uzoraka za laboratorijsku dijagnostiku
Uzimanje uzoraka za mikrobiološku obradu
Vađenje centralnog venskog katetera (CVK)
VIMA (uvod i održavanje inhalacionom anestezijom)
Zamjena traheostomske kanile (traheofleksa)
Broj 107 - Stranica 117
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
Dermatovenerologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
NAZIV USLUGE
ABI indeks (Ankle-Brachial Index) ekstremiteta
Alergološko testiranje prick metodom
Biopsija kože i vidljivih sluznica
Bioptron terapija
Čišćenje akni i odstranjivanje gnojnih, cističnih masa i komedona - ne u kozmetičke svrhe
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Debridman
Dermabrazija čitavog lica
Dermabrazija manjih površina
Dermabrazija tetovaže sa postoperativnom obradom
Dermatološka histologija sa specifičnim bojenjima i histohemijom
Dermatoskopija
Dijagnostika Wood-ovom lampom
Direktna imunofluorescentna tehnika (DIF) za dokazivanje autoimunih oboljenja i diferencijalnu dijagnozu buloznih dermatoza
Dnevna bolnička obrada
Ekskohleacija condilomata accuminata u više seansi
Ekskohleacija kožnih promjena po seansi
Ekskohleacija veruke vulgaris, jedne ili više
Ekspozicija na medikamente
Ekstrakcija suspektnih malignih kožnih lezija
Elektroforeza lijeka
Elektrokauterizacija
Elektrokoagulacija telangiektazije
Epikutano alergološko testiranje (Patch- test)
Epilacija elektrolizom
Fizikalni testovi
Fotodinamska terapija lezija kože
Funkcionalni testovi za ispitivanje insuficijencije vena nogu
Indirektna imunofluorescentna tehnika (IIF) za dokazivanje cirkulirajućih antitijela kod autoimunih oboljenja
Intralezionalna aplikacija lijeka
Ispitivanje kožne preosjetljivosti na inhalacione alergene (alergološko prick - testiranje)
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Krioterapija
Laserska epilacija
Laserski tretmani akni, telangiektazija
Lasersko uklanjanje fibroma, keratoza
Liječenje senilne keratoze tečnim azotom
Lokalna terapija prekanceroca (citostatici)
Odstranjivanje krpelja
Odstranjenje manjih benignih tumora kože
Otpusno pismo
Početna bolnička obrada
Početna bolnička obrada djeteta
Prva toaleta žarišta
Ponovna toaleta žarišta
Ponovni (kontrolni) pregled - dermatovenerolog
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Nivo ZZ
S
S
S
T
S
ST
ST
ST
ST
T
T
T
T
S
T
S
S
ST
S
S
S
S
T
T
T
T
S
T
T
T
T
S
S
ST
ST
ST
ST
S
T
T
T
S
T
S
T
ST
ST
ST
S
S
ST
ST
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS
KS/B
Broj 107 - Stranica 118
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Previjanje ulkusa na nogama
Primjena hidrokoloidnih obloga
Prvi pregled - dermatovenerolog
Punch biopsija kože kod djece
PUVA terapija
PUVA -Bath terapija
PUVA +nbUVB
Radiotalasna terapija
RTG terapija frakcionirano zračenje Dermopan aparatom
Rumpel - Leed-ova proba (određivanje rezistencije kapilara)
Scratch test
Selektivna fototerapija
Skleroziranje vena
Terapija polarizacionimmsvjetlom (Bioptron)
Terapijska kupka
Test octenom kiselinom
Trihogram
Trihoskopija
Tuširanje kondiloma sa podofilinom
Tzank-ov test
Uzimanje materijala sa kože i vidljivih sluznica
Uzimanje materijala sa kože i vidljivih sluznica za mikološki i bakteriooški pregled i dijagnostika
Uzimanje materijala sa kožnih adneksa
Uzimanje materijala sa kožnih adneksa (dlaka, nokat) za mikološki pregled i dijagnostika
Uzimanje strugotine kože sa slanjem na analizu
Srijeda, 31. 12. 2014.
S
T
ST
T
T
T
T
S
T
S
T
S
T
T
S
S
S
T
S
S
ST
ST
ST
ST
ST
B
KS/B
KS
KS
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Nivo ZZ
T
T
ST
ST
T
S
T
ST
ST
ST
ST
T
T
ST
ST
T
ST
ST
ST
S
ST
T
T
T
T
T
S
T
ST
ST
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Dječija hirurgija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
NAZIV USLUGE
Apendektomija bez peritonitisa
Apendektomija sa peritonitisom
Apliciranje terapije per rektum
Aspiraciona punkcija abscesa ili hematoma
Cirkumcizija
Cistoskopija kod djeteta (uračunato ispiranje bešike)
Cistostomija
Dalja bolnička obrada djeteta - poluintenzivna zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada dojenčeta - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada dojenčeta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada novorođenčeta - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada novorođenčeta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dezinvaginacija neoperativnim putem
Digitorektalni pregled
Dijagnostička i/ili terapijska punkcija peritonealne šupljine sa uzimanjem uzorka
Dnevna bolnička obrada
Eksciziona biopsija kože, potkožnog tkiva i sluznice sa direktnom suturom rane
Ekstirpacija ili biopsija limfne žlijezde
Ekstripacija retroperitonealnog tumora kod djece
Endoskopski tretman VUR-a sa Defluxom
Funduplikacija
Gastrostomija
Herniektomija sa resekcijom crijeva
Hirurška korekcija hipospadije
Holecistektomija
Incizija i drenaža furunkula, karbunkula, zagnojenih cista, manjeg kožnog ili potkožnog abscesa, paronihija ili hematoma
Inhalaciona terapija
Ispiranje želuca
Izvođenje ileostome
Izvođenje kolostome
Izvođenje operativnog zahvata anorektalnih malformacija (atrezija anusa,cloaka)
Izvođenje operativnog zahvata atrezije anusa bez fistule
Izvođenje operativnog zahvata atrezije anusa sa fistulom
Izvođenje operativnog zahvata atrezije crijeva kod novorođenčadi
Izvođenje operativnog zahvata atrezije jednjaka
Izvođenje operativnog zahvata duplikacija bubrega i uretera, refluksne i nerefluksne
Izvođenje operativnog zahvata epispadije
Izvođenje operativnog zahvata hipertrofične stenoze pilorusa
Izvođenje operativnog zahvata ileusa kod urođenih anomalija gastrointestinalnog trakta
Izvođenje operativnog zahvata kod hirurških vaskularnih anomalija
Izvođenje operativnog zahvata kod interseksualnih stanja
Srijeda, 31. 12. 2014.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Izvođenje operativnog zahvata kod NEC-a u nedonoščadi
Izvođenje operativnog zahvata kongenitalne neurogene bešike
Izvođenje operativnog zahvata kriptorhizma
Izvođenje operativnog zahvata malformacija pupka
Izvođenje operativnog zahvata malformacija uretre, penisa i skrotuma
Izvođenje operativnog zahvata megakolona
Izvođenje operativnog zahvata megakolona i drugih anomalija debelog i tankog crijeva
Izvođenje operativnog zahvata opstrukcija i atrezije tankog crijeva
Izvođenje operativnog zahvata opstruktivne uropatije
Izvođenje operativnog zahvata povrede duodenuma i retroperitonealnih organa
Izvođenje operativnog zahvata prolapsa anusa i rektuma kod djece
Izvođenje operativnog zahvata refluksne uropatije
Izvođenje operativnog zahvata rekto- urogenitalne fistule kod djece
Izvođenje operativnog zahvata trauma gastrointestinalnog trakta
Izvođenje operativnog zahvata tumora gastrointestinalnog trakta
Izvođenje operativnog zahvata urođenih anomalija ženskih genitalija
Izvođenje operativnog zahvata urođenih malformacija dijafragme
Izvođenje operativnog zahvata urođenih opstrukcija i atrezije duodenuma
Izvođenje operativnog zahvata vezikoureteralnog refluksa
Jejunostomia
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Laparoskopski tretman apendiksa, žučne kese, varikokele I nespuštenih testisa
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - površinska
Lokalna anestezija - veća
Nefrektomija kod oboljenja bubrega
Nefrektomija kod traume bubrega
Određivanje glikemije glukometrom
Odstranjivanje stranog tijela iz kože i potkožnog tkiva
Operacija akutnog scrotuma
Operacija cista slezene
Operacija cista bubrega
Operacija cista jetre
Operacija cista pluća
Operacija Meckelovog divertikuluma
Operacija mekonilalnog ileusa
Operacija mezenterijalne ciste
Operacija potkovičastog bubrega
Operacija povrede testisa
Operacija torzije testisa
Operacija tumora bubrega
Operacija tumora nadbubrega
Operacija tumora testisa
Operacija ureterocele – fulguratio
Operacija varicocoelae
Operacija vas aberans bubrega
Operativne korekcije gastroshize
Operativne korekcije omfalocele
Operativne korekcije omfalocele, gastroshize i sakralnog teratoma
Operativne korekcije sakralnog teratoma
Operativni tretman Invaginacije
Operativno liječenje ingvinalnih hernija, funikula i hidrokele
Operativno liječenje malrotacije crijeva
Ordiniranje klizme
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Parcijalna nefrektomija
Pijelolitotomija
Pijelonefrolitotomija
Pijeloureteroplastica
Plasiranje urinarnog katetera - za dijagnostičke procedure
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde sa lavažom
Početna bolnička obrada djeteta
Početna bolnička obrada dojenčeta
Početna bolnička obrada novorođenčeta
Ponovni (kontrolni) pregled - dječiji hirurg
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Broj 107 - Stranica 119
T
T
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
ST
ST
ST
T
ST
ST
S
T
T
ST
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
T
ST
ST
ST
T
T
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
T
ST
ST
ST
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS
B
KS/B
Broj 107 - Stranica 120
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Primarna obrada rane (bez šavova)
Primarna obrada rane (sa šavovima)
Primarna, primarno odložena ili sekundarna obrada opekotina, koje zahvataju do 10% površine tijela - kod djece od 1 do 7 godina
Primarna, primarno odložena ili sekundarna obrada opekotina, koje zahvataju do 10% površine tijela - kod djece od 7 do 15 godina
Primarna, primarno odložena ili sekundarna obrada opekotina, koje zahvataju do 10% površine tijela,
Primarna, primarno odložena ili sekundarna obrada opekotina, koje zahvataju do 10% površine tijela, kod djece do godine dana
Primarna, primarno odložena ili sekundarna obrada opekotina, koje zahvataju od 10 do 20% površine tijela, kod djece do godine dana
Primarna, primarno odložena ili sekundarna obrada opekotina, koje zahvataju od 10 do 30% površine tijela - kod djece od 1 do 7 godina
Primarna, primarno odložena ili sekundarna obrada opekotina, koje zahvataju od 10 do 40% površine tijela - kod djece od 7 do 15 godina
Prvi pregled - dječiji hirurg
Pulsna oksimetrija
Repozicija parafimoze
Repozicija uklještene kile
Šav manjih krvnih sudova zbog povrede
Sekundarna obrada rane
Skidanje hirurških konaca
Snimanje EKG
Splenektomija kod hematoloških oboljenja djece
Splenektomija kod traumatoloških stanja u djece
Torakotomija
Tretman opekotina sec.Bler
Tretman opekotina sec.Tirch
Ureterocistoineostomija
Ureterocistomeostomija i antirefluks izvođenje operativnog zahvata kod djece
Ureterosigmoidostomija kod djece
Urodinamska studija
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Uzimanje sputuma za analizu na bakterije i gljivice
Uzimanje sputuma za citološku analizu
Venepunkcija – uzimanje krvi za lab.analizu
Venepunkcija I uzimanje krvi za hemokulturu
Zatvaranje ileostome
Zatvaranje kolostome
Srijeda, 31. 12. 2014.
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
T
ST
ST
S
S
S
S
ST
ST
T
T
T
T
T
T
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
T
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
KS
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
Nivo ZZ
T
T
S
S
S
T
S
S
S
T
ST
ST
ST
S
S
S
S
S
ST
T
T
T
S
S
S
S
S
T
T
S
S
T
T
T
S
KS/B
B
KS/B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
Endokrinologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
NAZIV USLUGE
24h profil glikemija
4D ultrazvuk jajnika
ACTH dugi test (Synacten depo)
ACTH kratki test za testiranje adrenalne insuficijencije
ACTH test za testiranje deficita 21hydroksilaze
Aplikacija sandostatinskih analoga kod bolesnika sa akromegalijom i neuroendokrinim tumorima
Bromergonski test
C-peptid glukagonski test
C-peptidemija
CRH test
Davanje insulinske terapije
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dexazon HCG test
Dexazon test dugi 8 mg/48 sati
Dexazon test kratki 2mg/48 sati
Dexazon test ponoćni 1mg/6 sati
Dijagnsotička testikularna biopsija
Dnevna bolnička obrada
Dugi deksazonski test
Dugi Glukagonski test
Edukacija, implantacija i monitoring pacijenata na inzulinskim pumpama
Edukacija o prehrani i primjeni inzulina bolesnika s šećernom bolešću tip 1.
Edukacija o prehrani i primjeni inzulina bolesnika s šećernom bolešću tip 2.
Edukacija o prehrani bolesnika s šećernom bolešću
Edukacija o dijabetičnom stopalu
Edukacija o prehrani i primjeni inzulina trudnica (tehnike primjene inzulina).
Ehotomografija nadbubrežne žlijezde
Ehotomografija testisa i prostate
elektroforeza lipoproteina –
Endokrinološki testovi
Euglikemijski CLAMP za ispitivanje inzulinske osjetljivosti
Evaluacija metabolizma kostiju
Genetska ispitivanja
Glukagonski stimulacijski test
Srijeda, 31. 12. 2014.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Glukoza – GH supresivni test
Hormonska evaluacija gonada
Hormonska evaluacija hipofize
Hormonska evaluacija nadbubrega
Hormonska evaluacija pankreasa
Hormonska evaluacija štitne žlijezde
Imunološka tipizacija dijabetesa tip 1 (GAD i ICA antitijela)
Imunološki testovi
Insulinemija
Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Ispitivanje endokrinog pankreasa
Ispitivanje funkcije i građe muškog reproduktivnog sistema
Ispitivanje funkcije i građe ženskog reproduktivnog sistema
ITT (insulin tolerance test)
Izvođenje dinamskih testova HHO
Izvođenje dinamskih testova za ispitivanje nadbubrežnih žljezda
Izvođenje kompliciranih endokrinološko-metaboličkih testova
ketonemija
Klomidincki test
Klomifenski test
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Kratki deksazonski test
Kratki Glukagonski test
laktemija
LHRH test
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - površinska
Lokalna anestezija - veća
Određivanje glikemije glukometrom
Određivanje hormoba bazalno i tokom endokrinoloških testova
OGTT sa inzulinemijama
OGTT supresivni test za akromegaliju
OGTT test
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde sa lavažom
Početna bolnička obrada
Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Ponovni (kontrolni) pregled - endokrinolog
Pool prolaktina
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Preoperativna priprema za tumore štitne žlijezde, paratiroidne žlijezde, nadbubrežne žlijezde i hipofize
Procjena metaboličkog statusa
Produženi OGTT test kod hipoglikemija
Profil šećera u krvi
Progesteron test Cikloproginova test
Proinsulinemija
Prvi pregled - endokrinolog
Prymogonil test kod ispitivanja funkcije testosterona
Pulsna oksimetrija
Punkcija limfnog čvora na vratu pod kontrolom ultrazvuka
Punkcija paratiroidne žlijezde
Punkcija štitne žlijezde
Sandostatinski test
Sandostatinski test kod akromegalije
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Standardna bolnička zdravstvena njega
Stimulacijski test sa Lasiksom kod hiperaldosteronizma
Supresivni test sa fiziološkom otopinom kod hiperaldosteronizma
Test glađu sa ADH
Test glađu sa glukagonskim testom
Test opterećenja vodom
Test žeđanja i reagovanja na vazopresin
Ultrazvuk štitne i para štitne žljezde
Ultrazvuk štitne i para štitne žljezde
Uzimanje krvi i određivanje pH arterijske krvi
Uzimanje krvi i određivanje hemoglobina H1C
Broj 107 - Stranica 121
T
T
T
T
T
S
T
S
S
ST
S
S
S
T
S
S
T
S
S
T
ST
ST
ST
T
T
S
T
ST
ST
ST
ST
S
T
S
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
ST
ST
T
T
S
S
S
S
ST
S
ST
T
T
T
T
S
ST
ST
S
S
S
S
S
T
ST
T
ST
ST
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
KS
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Broj 107 - Stranica 122
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Farmaceutska djelatnost u bolničkoj apoteci
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
NAZIV USLUGE
Izdavanje lijekova i medicinskih sredstava na zbirni recept - trebovanje
Izdavanje lijekova pos posebnim režimom izdavanja
Izdavanje medicinskih sredstava pod posebnim režimom izdavanja
Izrada i izdavanje galenskog lijeka, pripravka
Izrada i izdavanje magistralnog lijeka
Izrada magistralnog i galenskog lijeka pod aseptičkim uslovima i izdavanje istog
Izvještavanje
Kontrola pavilne i racionalne primjene lijeka i medicinskog sredstva
Nabavka farmaceutskih suspstanci
Nabavka lijekova i medicinskih sredstava
Planairanje nabavki farmaceutskih supstanci
Planiranje nabavke lijekova i medicinskih sredstava
Praćenje prijava neželjene reakcije na lijek
Prijem i skladištenje farmaceustkih suspstanci
Prijem i skladištenje lijekova i medicinskih sredstava
Pružanje informacija o lijekovima i medicinskim sredstvima
Zbrinjavanje farmaceutskog otpada
Nivo ZZ
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
S
S
S
S
T
S
S
S
ST
ST
ST
ST
T
T
ST
ST
T
S
ST
S
S
S
T
ST
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Fizikalna i rehabilitacijska medicina
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
NAZIV USLUGE
Aktivne segmentne vježbe sa doziranim opterećenjem
Aktivno potpomognute vježbe
Aktivno potpomognute vježbe u vodi
Akupunktura po proceduri
Audiovizuelni senzomotorni potencijali
Bandažiranje
Blokada simpatičnih gangliona diadinamskim strujama.
Četvoroćelijske kupke
Dalja bolnička obrada - Dalja bolnička obrada djeteta zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Digitalna spirografija
Dinamička elektrokardiografija
Dnevna bolnička obrada
Dopler sonografija ekstremiteta
EEG sa fotostimulacijom i hiperventilacijom
Elektroforeza lijekova
Elektroneurografija (motorno-senzorna)
Elektrostimulacija mokracnog mjehura
Elektrostimulacija po jednom nervu-bipolarna
Elektrostimulacija po jednom nervu-monopolarna
Elektrostimulacija vanjskog sfinktera
mokračnog mjehura rektalno I vaginalno
EMNG mišića
Ergometrija
Faradizacija
Fizikalni postupci u tretmanu trofičkih ulkusa (ulcus cruris, dijabetični ulkus)
Fonoforeza
Funkcionalni testovi
Grupne vjezbe, po osobi u korektivnom gipsu za skoliozu, u Millwauki mideru, kod Bechterewljeve bolesti i po Reganu
Grupne vježbe plivanjem u bazenu-po pacijentu
Grupne vježbe u bazenu-po pacijentu
Grupne vježbe za osteoporozu
Grupne vježbe za pacijente u toku hemodijalize
Grupni rad sa pacijentima
Hidrogalvanska kada
Hronaksimetrija senzitivnih i motornih živaca
Individualne vježbe po Bobatu, Vojti, PNF
Individualne vježbe u habard kadi
Individualne vježbe za prevenciju I liječenje inkontinencije
Intraartikularna aplikacija lijekova
Ispitivanje električne podražljivosti živaca i mišića primjenom faradske i galvanske struje
Ispitivanje sposobnosti čitanja i pisanja
Izometricke vježbe -segmentne
Kinezitejping po segmentu tijela
Kineziterapija kod deformiteta kičmenog stuba, vrata i grudnog koša
Kineziterapija kod djece sa posturalnom disfunkcijom
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Srijeda, 31. 12. 2014.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 123
Kontrolni pregled djece sa posebnim potrebama (fizijatar)
Konzilijarni pregled
Korektivne vježbe pred ogledalom
Krio terapija-po regiji
Laser terapija (laser terapija po refleksnim zonama)
Lokalni tretman dekubitalnih ulkusa i primjena fizikalnih agenasa
Magnetoterapija
Manualna limfna drenaža po ekstremitetu
Manuelna masaža jedne regije
Manuelna limfna drenaža
Manuelna masaža - opšta
Manuelni mišicni test
Manuelni postupci u tretmanu respiratornog trakta (svi oblici)
Masaža vibracionim aparatom-po regiji
Mehanička limfna drenaža
Mehanoterapija na aparatu
Mjerenje obima pokreta pojedinih zglobova po jednom paru ekstremiteta
Obuka pacijenta specifičnim zaštitnim položajima tijela
Obuka pacijenta za hod sa pomagalom
Obuka roditelja za produženi rad sa djetetom u porodičnoj sredini
Obuka u hodu sa protetsko-ortotskim sredstvima kod osoba sa jednostranom amputacijom donjih ekstremiteta ili drugim oštećenjem jednog
donjeg ekstremiteta
Obuka u hodu sa protetsko-ortotskim sredstvima kod osoba sa obostranom amputacijom donjih ekstremiteta i paraplagičara
Obuka u korištenju invalidskih kolica
Određivanje biodoze ultraljubičastog zračenja
Određivanje krive I/T
Opšte kondicione vježbe
Osteodenzitometrija (mjerenje gustine kostiju, interpretacija i evaluacija nalaza)
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Pasivne i potpomognute segmentne vježbe
Pasivne vježbe-po ekstremitetu
Perkutana tibijalna nervna stimulacija (PTNS)
Pletizmografija
Početna bolnička obrada
Početna bolnička obrada djeteta
Podvodna aparaturna masaža - opšta
Podvodna aparaturna masaža - segmentna
Ponovni (kontrolni) pregled - fizijatar
Posturalne vježbe
Preoperativna i rana rehabilitacija na torakalnoj hirurgiji
Preoperativni i rani postoperativni tretman na odjeljenjima plastične i rekonstruktivne hirurgije
Preoperativni i rani pre i postoperativni tretman kod pacijenata na opšte hirurškom odjeljenju
Preoperativni i rani pre i postoperativni tretman kod pacijenata na ortopedskom odjeljenju
Preoperativni i rani rehabilitacioni tretman pacijenta nakon implantacije aortokoronarnog bypass grafta ili veštačkih srčanih zalistaka
Preoperativni i rani rehabilitacioni tretman pacijenta nakon operacija na krvnim sudovima ekstremiteta
Preprotetska i protetska faza (škola hoda) u rehabilitaciji pacijenata sa amputacijom donjih ekstremiteta
Preskripcija specifičnih protetsko-ortotskih sredstava za djecu i odrasle sa tehnološkog aspekta
Prevencija dekubitarnih ulcera kod nepokretnih pacijenata
Primjena kineziotapinga
Procjena logopeda
Procjena oligofrenologa
Procjena somatopeda; edukatora-rehabilitatora
Progresivne vježbe sa otporom
Progresivne vježbe sa otporom na kvadriceps aparatu
Proprioceptivna neuromuskularna facilitacija i senzomotorna reedukacija-PNF
Prvi pregled - fizijatar
Prvi pregled djece sa posebnim potrebama - fizijatar
Rad sa grupom roditelja
Radna terapija po proceduri i pacijentu ili Okupaciona terapija radom prema patološkom stanju
Rana rehabilitacija u jedinicama intenzivne njege
Rani habilitacioni i rehabilitacioni tretman djece na Neonatološkom odjeljenju, Dječijoj klinici ili drugim klinikama
Rani rehabilitacioni postupci u post-koronarnoj jedinici kod pacijenata sa akutnim infarktom miokarda, Standardna
Rani rehabilitacioni tretman pacijenata na Reumatološkom odjeljenju
Rani rehabilitacioni tretman pacijenata u akutnim neurološkim/neurohirurškim stanjima
Rani rehabilitacioni tretman pacijenata u neposrednim post-akutnim neurološkim-neurohirurškim stanjima
Sonoforeza
Spacifičan kineziterapijski tretman pacijenta prema patološkom stanju
Specijalne vježbe za korekciju deformiteta kicmenog stuba kod djece i omladine
Stimulacija orofacijalne muskulature
Stimulacija senzomotornog razvoja i oštećenih funkcija CNS specifičnim tehnikama: Vojta, Bobath, Kabath idr.
Stimulativne vježbe kod neurorizične djece
T
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KS
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
S
KS/B
S
S
S
S
S
ST
ST
ST
S
S
S
T
ST
ST
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
ST
T
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS
KS
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Broj 107 - Stranica 124
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
TENS
Terapeutski način postupanja sa djetetom prilikom dnevnih aktivnosti (handling)
Terapija diadinamickom strujom
Terapija galvanskom strujom
Terapija hidrokolatorom
Terapija igrom sa djecom i vježbe na spravama
Terapija infracrvenim zracima
Terapija interferentnim strujama
Terapija oblogama toplo – hladno
Terapija parafinom ili parafangom-po regiji
Terapija ultraljubičastim zracima
Terapija ultrazvukom (svi oblici aplikacija)
Terapija visokofrekventnim strujama (kratkotalasna, mikrotalasna i ultrakratkotalasna dijatermija)
Termografija sa termovizijom
Trakcija kičmenog stuba na aparatu
Transkutana električna nervna stimualcija (TENS)
Transkutana tibijalna nervna stimulacija (TTNS)
Tretman kod oštećenja perifernog motornog nerva
Tretman čitanja i pisanja
Tretman logopeda
Tretnan somatopeda; edukatora- rehabilitatora
Urodinamska dijagnostika
Uvođenje farmakološke terapije
Vakum masaza
Vaskulator
Vaskulator
Vertikalizacija
Vertikalizacija na oscilatornom stolu
Vertikalizacija nepokretnih pacijenata (reklinacioni sto, dubak)
Višeslojna kratko elastična bandaža
Vježbe disanja
Vježbe disanja (svi tipovi)
Vježbe disanja uz pomagala
Vježbe hoda u razboju
Vježbe hoda uz pomagalo
Vježbe koordinacije donjih ekstremiteta
Vježbe koordinacije gornjih ekstremiteta
Vježbe kordinacije, korekcije i automatizacije balansa hoda
Vježbe na lopti
Vježbe na ripstolu
Vježbe na spravama: Pully aparat ili ergobicikl, kinetička šina, suspenzija, švedske ljestve, kosa ravan, razboj, supinator, točak, pokretna traka,
vesla
Vježbe ravnoteže u sjedećem ili stojećem stavu
Vježbe relaksacije
Vježbe za ASŽ
Vježbe za cirkulaciju donjih ekstremiteta po Allan-Burgeru
Vježbe za korekciju deformiteta gornjih i donjih ekstremiteta
Vježbe za usmjeravanje upotrebne lateralizacije za ruku kod djece
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
T
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
S
KS/B
S
S
S
S
S
T
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Nivo ZZ
ST
T
T
T
T
T
T
T
ST
ST
ST
T
T
ST
ST
T
T
T
T
T
T
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
Gastroenterohepatologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
NAZIV USLUGE
Abdominalna punkcija
Anoskopija sa ligaturom hemoroida
APC koagulacija kolona
APC koagulacija pri ezofagogastroduodenoskopiji
APC koagulacija tankog crijeva
Bežična video kapsula (za tanko crijevo)
Biopija abdominalnih organa pod kontrolom ultrazvuka
C13 urea izdisajni test na ANTITIJEL. Pylori
Ciljana biopsija jetre, fokalnih promjena vođena ehosonografijom
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
DBE(doublle balloon endoskopija) tankog crijeva
Devisceracija echinococcusne ciste metodom PAIR
Dijagnostička i/ili terapijska punkcija peritonealne šupljine sa uzimanjem uzorka
Dnevna bolnička obrada
Drenažni tretman apscesnih kolekcija, hematoma, biloma pod kontrolom ultrazvuka
Drenažni tretman hemoragično nekrotičnog pankreatitisa pod kontrolom ultrazvuka
Endoligacija hemoroida
Endoskopska retrogradna holangiopankreatografija - ERCP sa brush citologijom
Endoskopska ultrasonografija gornjeg GI trakta
Endoskopska ultrasonografija rektuma
Srijeda, 31. 12. 2014.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Endoskopska ultrasonografija sa biopsijom
Endoskopski ultrazvučni pregled – linearni sa finoiglenom biopsijom (FNA)
ERCP (duodenoskopija sa kanulacijom papilae Vateri)
ERCP sa balon dilatacijom žučnih vodova
ERCP sa biopsijom papile
ERCP sa drenažom pankreatične pseudociste
ERCP sa ekstrakcijom kalkulusa
ERCP sa EPT
ERCP sa mehaničkom dilatacijom žučnih vodova
ERCP sa plasiranjem metalnog stenta
ERCP sa plasiranjem nazobilijarnog katetera
ERCP sa plasiranjem plastičnog stenta
EUS drenaža pankreatične ciste sa postavljanjem metalnog gastro-cisto stenta
EUS drenaža pankreatične ciste sa postavljanjem teflonskog gastro-cisto stenta
EUS vođena bilio-želučana drenaža
Ezofagogastroduodenoskopija
Ezofagogastroduodenoskopija sa biopsijom
Ezofagogastroduodenoskopija sa biopsijom i intravitalnim bojenjem
Ezofagogastroduodenoskopija sa dilatacijom
Ezofagogastroduodenoskopija sa ekstrakcijom stranog tijela
Ezofagogastroduodenoskopija sa elektrokoagulacionom hemostazom
Ezofagogastroduodenoskopija sa Helicobacter pylori testom
Ezofagogastroduodenoskopija sa injekcionom hemostazom
Ezofagogastroduodenoskopija sa mehaničkom (hemoklips) hemostazom
Ezofagogastroduodenoskopija sa mukozektomijom
Ezofagogastroduodenoskopija sa plasiranjem band ligature
Ezofagogastroduodenoskopija sa plasiranjem duodenalnog stenta (SEMS samoekspandibilni metalni (pokriveni/nepokriveni) stent)
Ezofagogastroduodenoskopija sa plasiranjem ezofagealnog stenta (SEMS samoekspandibilni metalni (pokriveni/nepokriveni) stent)
Ezofagogastroduodenoskopija sa plasiranjem piloričnog stenta (SEMS samoekspandibilni metalni (pokriveni/nepokriveni) stent)
Ezofagogastroduodenoskopija sa plasiranjem/vađenjem PEG-a
Ezofagogastroduodenoskopija sa polipektomijom
Injekciona i/ili mehanička hemostaza ampularne regije
Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Ispiranje želuca
Kolonoskopija sa biopsijom sa kolona i/ili terminalnog ileuma
Kolonoskopija sa dilatacijom
Kolonoskopija sa ili bez terminalne ileoskopije sa i bez biopsije
Kolonoskopija sa injekcionom hemostazom
Kolonoskopija sa mehaničkom (hemoklips) hemostazom
Kolonoskopija sa mukozektomijom
Kolonoskopija sa postavljanjem kolorektalnog stenta
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Lijeva kolonoskopija sa i bez biopsije
Narrow Band Imaging (NBI)
Obrada stomačnog soka mikroskopska
Određivanje glikemije glukometrom
Određivanje imunosupresiva u krvi
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Perkutana aspiraciona biopsija pod kontrolom UZV jetre, pankreasa
Perkutana biopsija jetre
Perkutana endoskopska jejunostoma
Perkutana transhepatalna holangiografija - sa postavljanjem drenaže/proteze
Perkutani tretman kateter drenažom simplex ciste i ostalih cisti u abdomenu i retroperitoneumu pod kontrolom ultrazvuka
Plasiranje/evakuacija nazo-jejunalne sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde sa lavažom
Plasiranje/evakuacija Sengstaken-Blakemor sonde
Početna bolnička obrada
Polipektomija polipa kolona
Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Ponovni (kontrolni) pregled - gastroeneterohepatolog
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Provođenje klizme za čišćenje
Prvi pregled - gastroeneterohepatolog
Pulsna oksimetrija
Punkcija ciste bez plasiranja katetera pod kontrolom ultrazvuka
Radiofrekfentna ablacija fokalnih promjena u jetri
Skleroziranje variksa jednjaka
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Broj 107 - Stranica 125
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
T
S
S
T
ST
ST
S
S
S
S
S
S
T
ST
ST
S
T
ST
ST
T
ST
ST
T
S
T
T
T
S
ST
ST
S
ST
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
T
T
ST
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
KS
KS/B
KS/B
KS
KS/B
B
B
B
KS/B
Broj 107 - Stranica 126
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Standardna bolnička zdravstvena njega
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Ultrazvučni pregled gornjeg abdomena sa drenažom
Ultrazvučni pregled jetre sa tkivnom elastografijom
Ultrazvučno vođena kateter drenaža ascitne tečnosti
UPTD - ultrazvučna perkutana drenaža bilijarnog stabla
UZ dopler krvnih žila abdomena
Srijeda, 31. 12. 2014.
ST
ST
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
ST
ST
S
ST
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
S
ST
T
S
S
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
S
ST
S
S
S
S
S
ST
S
S
ST
S
ST
S
S
S
S
S
T
S
S
ST
ST
T
ST
ST
S
S
ST
ST
ST
ST
ST
S
S
S
S
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
Ginekologija i akušerstvo
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
NAZIV USLUGE
3D SIS ultrazvuk
Abdominalna histerektomija post partum kod atoničnog krvavljenja
Adneksektomija, obostrana
Akušerski pregled
Amniocenteza
Amnioredukcija
Amnioskopija
AmniSURE test – utvrđivanje odilaženja pl.vode
Aplikacija forcepsa na izlazu karlice i ekstrakcija ploda (sa vođenjem porođaja)
Aplikacija lijeka u grlić materice
Aplikacija vakuma u porođaju
Arteficijalni prekid trudnoće do 3 mjeseca- kiretaža
Biopsija cerviksa električnom omčicom LETZ biopsija (2 preparata)
Biopsija horionskih čupica
Carski rez sa subtotalnom ili totalnom histerektomijom (sa vođenjem porođaja)
Cervikalna polipektomija kod trudnica
Cervikoplastika po Emmetu
Color doppler ultrazvuk
CTG-kardiotokografija u trudnoći
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Davnje i.v. infuzija humanih albumina
Digitalna video- ili LED kolposkopija
Dijagnostička amniocinteza
Dilatacija i kiretaža-odstranjenje mole hydatidose, mrtvog ploda (missed abortion)
Dnevna bolnička obrada
Donja središnja eksplorativna laparotomija
Dovršavanje inkompletnog pobačaja do 3 mjeseca-kiretaža
Dovršetak trudnoće carskim rezom
Druge operacije cerviksa
Druge operacije radi urinarne inkontinencije s ugrađivanjem trake (TVT i sl.)
Druge porođajne operacije (evakuacija hematoma vulve, incizija cerviksa, tamponada uterusa u toku poroda itd.)
Ekscizija benignih lezija vagine
Ekscizija himena
Ekspertni ultrazvučni pregled u trudnoći
Eksplorativna kiretaža
Eksplorativna laparotomija u pueralnom dobu, nakon carskog reza , kod intraabdominalnog krvarenja
Ekstirpacija Bartholinijeve ciste (Extirpatio cystits glandulae Bartholini)
Ekstirpacija ciste jajnika, resekcija
Ekstirpacija intraligamentarne ciste
Ekstrakcija stranog tijela iz vagine
Elektrokoagulacija cerviksa uterusa-površna po seansi (max. tri seanse)
Embrioredukcija
Endocervikalna kiretaža
Endoskopska (laparoskopska) korektivna operacija tuba, salpingentomija kornualna resekcija, fimbriektomija, kauterizacija, grav EU
Endotrahealna intubacija
Epiziotomija i šav
Evisceracija pelvica
Genetički sonogram: "mini anomaly scan" ili "anomaly scan"
Ginekološki pregled u spekulama
Histerektomija, miomektomija, ekscizija fibroma uterusa
Histerepeksija sa skraćivanjem oblih veza (lig.rotunda)
Histerometrija
Histerosalpingografija (HSG)
Histerosalpingokontrastografija (HyCoSy)
Histeroskopija dijagnostička
Histeroskopija s hidro i pneumometrom
Histeroskopska ablacija endometrija
Histeroskopska adhezioliza
Histeroskopska miomektomija
Histeroskopska polipektomija
Srijeda, 31. 12. 2014.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Histeroskopska resekcija uterusnog septuma
Krioterapija - Hladna koagulacija promjena na grliću materice
Imobilizacija dijastaze simfize
Incizija i drenaža abscesa Bartholinijeve žlijezde
Incizija i drenaža abscesa vulve
Incizija puerperalnog abscesa dojke
Insercija prostaglandinskih gelova radi indukcije medicinskih induciranih pobačaja
Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Intraoperativna sterilizacija jajovoda
Izvođenje testa na trudnoću
Jednostrana adneksektomija
Jednostrana ovariektomija
Kateterizacija mokraćne bešike kod žene sa ili bez ispiranja
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Kiretaža kod postpartalnog krvavljenja
Kirurško zbrinjavanje dubljih rana bez pogođenosti značajnih struktura
Klasična histerektomija i limfadenektomija
Klasična konizacija cerviksa po Sturmdorfu
Klistiranje
Kolpokleiza
Kolpoperineorafija-šav većih povreda vagine i perineuma, neakušerskih
Kolporafija-šav većih povreda vagine, neakušerskih
Kolposkopski pregled
Konsultacija
Konsultacija uz nalaz specijalista
Konsultativni pregled subspecijaliste
Kontrastna histero-sono-salpingografija (HSSG)
Kontrola mehaničkog kontraceptivnog sredstva
Kontrolni subspecijalistički pregled
Konzilijarni pregled
Kordocenteza
Korektivne operacije-vaginalna plastika (prednja i zadnja)
Laboratorijske pretrage krvi i urina: standardne i proširene ovisno o patologiji trudnoće
Laparoskopska asistirana vaginalna histerektomija
Laparoskopska cistektomija ovarijuma jednostrana
Laparoskopska cistektomija ovarijuma obostrana
Laparoskopska eksploracija male karlice
Laparoskopska histerektomija (sa konzervacijom adneksa ili ne)
Laparoskopska miomektomija
Laparoskopska resekcija ovarijuma
LETZ ekscizija transformacijske zone
LETZ konizacija + ECC
Liječenje ragada
Linearna salpingotomija i fimbrijalna ekspresija- laparoskopska
Linearna salpingotomija i fimbrijalna ekspresija-klasična
Lokalna anestezija - veća
Lokalna spray anestezija
LOOP ekscizija
Manuelna ekstrakcija posteljice
Marsupijalizacija ciste
Medicinska indukcija poroda prostaglandinima
Metroplastika
Miomektomija vaginalnim putem
Niski, istmični carski rez (sa vođenjem porođaja)
Obostrana ovariektomija
Octena i Schillerova proba
Odstranjenje embrija i histerektomia u trudnoći
Odstranjenje vanmaterične trudnoće (abdominalne, ovarijalne)
Odstranjenje vanmaterične trudnoće (abdominalne, ovarijalne)-laparoskopski
Odstranjivanje septuma vagine
Operacije ciste vagine
Operacije na plodu radi olakšanja porođaja
Oslobađanje adhezija jajnika i tube
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Ovarijalni driling
Ovariotomi
Pasivna imunizacija sa Rh(D) imunoglobulinima (RhoGAM)
Ph-metrija
Početna bolnička obrada
Polipektomija duplje materice
Broj 107 - Stranica 127
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
ST
ST
ST
S
T
S
ST
S
S
S
S
ST
ST
ST
ST
ST
T
ST
T
S
ST
T
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
S
S
S
S
ST
ST
ST
S
S
S
S
ST
ST
S
S
ST
ST
ST
S
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
KS
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS
KS
B
KS/B
KS
KS
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS
KS/B
B
B
Broj 107 - Stranica 128
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Polipektomija grlića materice,
Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Ponovni (kontrolni) pregled - ginekolog-akušer
Ponovni specijalistički pregled u dječijoj i adolescentnoj dobi
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Postkoitalni test ili Sims-Hunerov test
Postpartalna histerektomija totalna (sa ili bez konzervacije jajnika)
Postpartalna histerktomija subtotalna (sa ili bez konzervacije jajnika)
Prednja i stražnja plastika, operacija po Kellyu
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Prekid trudnoće (medikamentozni prekid trudnoće, upotreba laminarija, upotreba hidrauličnog balon-dilatatora)-nakon 12. n.g
Presjecanje himena
Primarna obrada rane (bez šavova)
Primarna obrada rane (sa šavovima)
Provođenje klizme za čišćenje
Prvi pregled -ginekolog-akušer
Prvi specijalistički pregled u dječijoj i adolescentnoj dobi
Punctio cavi Douglasi, drenaža pelvičnog abscesa, colpotomia
Punkcija ciste jajnika pod kontrolom ultrazvuka (abdominalni i vaginalni put)
Punkcija i evakuacija (cista, apsces..)
Punkcija plodove vode kod polihidramniona
Radikalna histerektomija sec Weriheim Meigs
Radikalna vaginalna histerektomija (Shauta- Stockelova)
Radikalna vulvektomia
Razvoj laktacije i prevencija komplikacija kod prvorotki
Razvoj laktacije i prevencija komplikacija kod višerotki
Rekiretaža (posle porođaja, abortusa, explorativne kiretaže)
Rekonstrukcija vagine sa transplantacijom kože
Reparacija fistule uretero-vaginalis billateralis
Reparacija fistule uretero-vaginalis, vesicovaginalis, vesicocervicalis, vesico- uterina
Reparacija vulve i perineuma
Resekcija tube (st.stomatoplastika) jednostrano
Resekcija tube (stomatoplastika) obostrano
Resutura dehiscirane rane prednjeg trbušnog zida ili vagine
Revisio cavi uteri instrumentalis
Revizija cerviksa
Revizija duplje materice - manuelna
Revizija i evakuacija hematoma vulvae, perineuma , vagine i epiziotomije
Ručna pomoć po Bracht-u (sa vođenjem porođaja)
Ručna pomoć sa Smellie-Veit-u (sa vođenjem porođaja)
Sectio Caesarea parva
Sekundarna obrada rane
Serklaž (Cerclage)
Skidanje cerclage-a
Skidanje hirurških konaca
Snimanje i očitavanje CTG zapisa
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Standardna bolnička zdravstvena njega
Sterilisatio abdominalis
Sterilisatio abdominalis laparoskopski
Subtotalna abdominalna histerektomija sa konzervacijom adneksa
Subtotalna abdominalna histerektomija sa obostranom ili jednostranom adneksektomijom
Supracervikalna histerektomija,
Totalna abdominalna histerektomija sa konzervacijom adneksa
Totalna abdominalna histerektomija sa obostranom ili jednostranom adneksektomijom
Totalna jednostrana salpingektomija- klasična
Totalna jednostrana salpingektomija- laparoskopska
Totalna obostrana salpingektomija- laparoskopska
Totalna obostrana salpingektomija-klasična
Totalna vaginalna histerektomija
Transabdominalni 2D ultrazvuk
Transabdominalni 2D ultrazvuk kod puerperalnih pacijentica nakon postpartalnih intervencija ( manualna , sksploracija , intrainstrumentalna
revizija kavuma uterusa,manualna liza placente idr.)
Transabdominalni 2D ultrazvuk kod višeplodnih trudnoća
Transabdominalni 2D ultrazvuk u trudnoći: anatomija, biometrija i dinamika ploda
Transabdominalni 2D UZV pregled
Transabdominalni 3D ultrazvuk
Transabdominalni 3D ultrazvuk kod višeplodnih trudnoća
Transabdominalni 3D UZV pregled
Transabdominalni CD UZV pregled
S
ST
ST
ST
ST
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
S
S
S
ST
T
T
S
S
ST
T
T
T
S
S
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
S
ST
ST
ST
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
B
B
KS
KS
KS/B
KS
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS
KS
B
B
B
B
B
B
B
KS
KS
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
ST
KS/B
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Srijeda, 31. 12. 2014.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Transfuzija plazme
Transfuzije deplazmatisanih eritrocita
Transfuzije deplazmatisanih leukocita
Transfuzije deplazmatisanih trombocita
Transfuzije pune krvi
Transvaginalna Douglas-ova punkcija cistične mase
Transvaginalna punkcija ovarijske ciste, ascitesa i sl. pod kontrolom UZV
Transvaginalna sonografija / 2D UZV
Transvaginalni 2D uzv pregled
Transvaginalni 3D ultrazvuk
Transvaginalni cD uzv pregled
Uklanjanje IUD
Uklanjanje tumora vaginalnog zida
Uklanjanje vaginalnih septuma
Unutrašnji okret sa ekstrakcijom ploda
Uzimanje biopsije cerviksa ili endometrijuma
Uzimanje biopsije labija i vulve
Uzimanje biopsije vagine
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Uzimanje uzorka radi histološkog pregleda endometrija
Uzimanje vaginalnog i cervikalnog brisa
Uzimanje vaginalnog, uretralnog ili cervikalnog brisa
UZV detekcija fetalnih anomalija
Vađenje stranog tijela iz mekih tkiva uz zbrinjavanje rane (kontracepcijski implantat i sl.)
Vađenje stranog tijela iz tjelesne šupljine ("lost tampon", kondom i sl)
Vođenje indukovanog porođaja
Vođenje porođaja (defleksioni stavovi, nepravilne rotacije, karlični stav, gemeli)
Vođenje porođaja (prednji potiljačni stav)
Vulvectomia simplex
Vulvoskopija
Zbrinjavanje krvavljenja i šoka u porođaju
Zbrinjavanje manje rane uz "steristrip"
Zbrinjavanje manje rane uz lok. anesteziju i šivanje
Zbrinjavanje rupture grlića materice
Zbrinjavanje rupture međice drugog stepena
Zbrinjavanje rupture međice prvog stepena
Zbrinjavanje rupture međice trećeg stepena
Zbrinjavanje rupture uterusa
Zbrinjavanje rupture vaginalnih zidova
Broj 107 - Stranica 129
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
S
ST
ST
ST
ST
S
S
S
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
S
S
S
S
S
T
ST
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
B
KS
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
T
KS/B
KS/B
Usluge asistirane reprodukcije (vantjelesne oplodnje)
RB NAZIV USLUGE
1 Aspiracija folikula
2
Embriotransfer
T
KS/B
3
Folikulometrija
T
KS/B
4
Intrauterina inseminacija - IUI
T
KS/B
5
6
Laboratorija - ICSI
Laboratorija - IVF
T
T
KS/B
KS/B
7
Spermiogram
T
KS/B
Nivo ZZ
S
KS/B
B
Glandularna hirurgija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
NAZIV USLUGE
Ablacija dojke zbog malignog procesa modifikovanom metodom Madden-Patey
Adrenalektomija zbog feokromocitoma i malignih tumora suprarenalke s eksploracijom paraaortalne regije ili paraaortalnom
limfadenektomijom
Aloplastika dojke
Autologna rekonstruktivna onko-plastična hirurgija dojke
Autotransplantacija paratiroidne žlijezde
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Djelomična paratiroidektomija.
Dnevna bolnička obrada
Druge djelomične tiroidektomije (nodulektomija, istmektomija, djelomična resekcija lobusa).
Ekscizija cista, fistula i manjih tumora na vratu
Eksploracija nadbubrežne žlijezde - jednostrano
Eksploracija nadbubrežne žlijezde - obostrano
T
B
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 130
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Hemitiroidektomija s jednostranom RND,
Incizija tiroidnog predjela, drenaža, eksploracija, dehisciranje rane
Jednostrana adrenalektomija
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Lobektomija štitnjače
Lokalna anestezija - veća
Obostrana adrenalektomija
Operativni zahvati kod limfadenopatija
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Palijativna ablacija dojke zbog malignog procesa
Parcijalna lobektomija štitnjače jednostrano
Parcijalna lobektomija štitnjače obostrano
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Početna bolnička obrada
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Punkciona biopsija štitne žlijezde
Radikalna ablacija dojke zbog malignog procesa metodom Halstedt sa evakuacijom aksile i supraklavikularnih žlijezda "ex tempore"
Rekonstruktivna hirurgija dojke Sekundarna obrada rane
Sentinel node biopsija aksilarnog limfnog čvora kod karcinoma dojke
Skidanje hirurških konaca
Ultrazvučno preoperativno određivanje lokalizacije nepalpabilnih lezija dojke
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Tiroidektomija sa sternotomijom,
Totalna paratiroidektomija sa sternotomijom,
Totalna paratiroidektomija.
Totalna tiroidektomija
Totalna tiroidektomija s jednostranom RND,
Srijeda, 31. 12. 2014.
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
T
T
T
ST
T
T
ST
ST
ST
ST
S
ST
ST
S
S
T
S
ST
T
T
T
S
T
S
T
S
ST
ST
ST
ST
S
S
S
T
ST
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
Hematologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
NAZIV USLUGE
Aplikacija hemoterapije – jednostavna do 3 sata (1)
Aplikacija hemoterapije – složena preko 6 sati (1)
Aplikacija hemoterapije – srednje složena 3 do 6 sati (1)
Aspiraciona punkcija kostane srži
Autologna transplantacija matičnih ćelija
Biopsija kosti
Dalja bolnička obrada (vizita)
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dijagnostička i terapijska lumbalna punkcija kod hematoloških bolesnika
Dnevni bolnički tretman
Endotrahealna intubacija
Evakuacija ascitesa
Evakuacija pleuralnog izljeva
Implantacija "port" katetera
Imunomodulacija autotransplantacijom i in vitro imunom manipulacijom (autologne ćelije)
Inhalaciona terapija
Intraabdominalna hemoterapija
Intratekalna hemoterapija
Kateterizacija mokraćne bešike kod muškaraca sa ili bez ispiranja
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarna odluka o sprovođenju transplantacije matične ćelije (koštana srž / periferna krv) ili primjeni infuzije limfocita
Konzilijarni pregled
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - površinska
Lokalna anestezija - veća
Merenje veličine medijastinuma i tumorske mase na rendgenografiji toraksa
Određivanje indeksa vitalnosti
Određivanje zahvaćenosti limfnih regiona bolesnika
Otisak cilindra kosti
Otpusno pismo
Srijeda, 31. 12. 2014.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 131
Otpusno pismo zdravstvene njege
Parenteralna i enteralna ishrana u aplaziji koštane srži
Plasiranje centralnog venskog katetera u gornju šuplju venu preko unutrašnje jugularne vene
Plasiranje trajnog centralnog venskog katetera perkutanim putem
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Početna bolnička obrada
Ponovni (kontrolni) pregled - hematolog
Ponovni (kontrolni) pregled - onkolog -hematolog
Ponovni pregled bolesnika u pripremi za transplantaciju matične ćelije (koštana srž / periferna krv)
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Povratna informacija komisijama za lijekove u vidu reevaluacijskog nalaza (tablice-lijekovi iz vertikalnog programa)
Pregled bolesnika posle izvršene transplantacije matične ćelije (koštana srž / periferna krv) ili primjenjenih infuzija limfocita
Pregled bolesnika u pripremi za transplantaciju matične ćelije (koštana srž / periferna krv)
Pregled davaoca u pripremi za transplantaciju matične ćelije (koštana srž / periferna krv)
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Prijem i kontrola uzoraka za ispitivanje hemostaze
Prikupljanje limfocita iz periferne krvi na ćelijskom separatoru radi terapijske infuzije (alogene ćelije)
Prikupljanje matičnih ćelija hematopoeze iz koštane srži
Prikupljanje matičnih ćelija hematopoeze iz periferne krvi na ćelijskom separatoru
Primjena i praćenje imunosupresivne terapije posle transplantacije matičnih ćelija (koštane srži/periferne krvi) ili primjenjenih infuzija
limfocita
Primjena matičnih ćelija hematopoeze odnosno donorskih limfocita (auto/alogene ćelije)
Priprema i izdvajanje CD34+ ćelija iz uzorka dobijenih matičnih ćelija hematopoeze
Priprema i praćenje visokodozne hemioterapije, sistemske imunosupresivne terapije u transplantaciji matičnih ćelija
Priprema i zamrzavanje matičnih ćelija hematopoeze (periferna krv/koštana srž) (auto/alogene ćelije)
Priprema krvi za ispitivanje hemostaznog statusa
Prvi pregled - hematolog
Prvi pregled - onkolog -hematolog
Pulsna oksimetrija
Punkcija žlijezde, tkiva i drugog
Reevaluacija nakon kemoterapije (usporedba veličine tumorske mase prije i poslije terapije, procjena o načinu daljnjeg liječenja)
RUMPEL-LEED test – test fragilnosti kapilara
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Spoljašnja defibrilacija srca
Toaleta kanile nakon traheotomije
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Uzimanje krvi i određivanje Ph arterijske krvi
UZV pregled abdomena
ST
S
S
S
ST
ST
ST
T
S
ST
T
S
S
S
ST
T
S
S
S
S
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
S
B
S
S
S
S
S
ST
T
ST
S
T
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
Nivo ZZ
T
T
T
T
T
T
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
T
T
T
T
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
Infektologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
NAZIV USLUGE
Anti HIV
Antitijela protiv delta antigena
Antitijela protiv htlv iii(anti HTLV iii-metoda elisa)
Antitijela protiv virusa a hepatitisa (antihav-metoda elisa)
Aspiraciona biopsija jetre kod oboljelog od AIDS-a
Biopsija žlijezde kod oboljelog od AIDS-a
Biopsija jetre
Bronhoskopija sa bronholavažom kod bolesnika od AIDS sa biopsijom
Dalja bolnička obrada - Dalja bolnička obrada djeteta zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada dojenčeta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada dojenčeta - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada dojenčeta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada novorođenčeta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada novorođenčeta - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada novorođenčeta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Endotrahealna intubacija
Ezofagogastroduodenoskopija sa Helicobacter pylori testom
Ezofagoskopija sa biopsijom kod oboljelog od AIDS-a
Gastroduodenoskopija kod oboljelog od AIDS-a
HIV antigen
IFT na HIV ili anti HIV
Broj 107 - Stranica 132
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Ispiranje želuca
Izvođenje haemocutl testa
Izvođenje koprocitogram testa
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Lumbalna punkcija
Lumbalna punkcija kod oboljelog od AIDS-a
Lumbalna punkcija sa intratekalnom aplikacijom medikamenata
Određivanje hepatitis B površinskog antigena (HBSAg)
Otpusno pismo
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde sa lavažom
Početna bolnička obrada
Početna bolnička obrada djeteta
Početna bolnička obrada dojenčeta
Početna bolnička obrada novorođenčeta
Početna bolnička obrada prisilno hospitalizovanog pacijenta
Ponovni (kontrolni) pregled - infektolog
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Pregled bolesnika ili sumnjivog na AIDS
Pregled bolesnika iz tropskih krajeva
Prvi pregled - infektolog
Pulsna oksimetrija
Rektoskopija-kolonoskopija sa biopsijom kod oboljelog od AIDS-a
Skidanje ixodes ricinusa sa kože
Slijepa aspiraciona biopsija jetre
Ureja izdisajni test
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Uzimanje guste kapi i perifernog razmaza
Uzimanje sputuma za analizu na bakterije i gljivice
Western-blot
Srijeda, 31. 12. 2014.
S
S
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
T
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
T
ST
ST
T
S
S
T
ST
S
ST
T
B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS
KS/B
KS/B
KS/B
KS
B
KS/B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
Nivo ZZ
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Intenzivno liječenje
RB
1.
2.
3.
4.A
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
NAZIV USLUGE
Abdominalna punkcija
Administracija lijekova preko centralnog venskog katetera
Administracija parenteralne terapije kontinuirabno perfuzorom
Akutna hemodijaliza (multifiltrat CVVHDF, CVVHD, CVVHF, CRRT)
Analgosedacija
Anesteziološki nadzor tokom operacije / dijagnostike
Bronhoskopija
Čišćenje dišnih putova aspiracijom
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada dojenčeta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada odrasle osobe - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Davanje intramuskularnih I subkutanih injekcija.
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje terapije preko NG sonde
DefIbrilacija srca
Dijagnostička punkcija pleure
Elektrokonverzija
Endotrahealna intubacija
Enteralna ishrana komatoznog pacijenta
Epiduralna ili spinalna anestezija
Epiduralna injekcija anestetika - jednokratno
Evakuaciona punkcija pleure
Evakuaciona punkcija pleure sa lavažom
Fizikalni tretman nepokretnog pacijenta
Hemodinamski monitoring (PAP, SV, MV)
Holter monitoring
Infiltracijska anestezija (bez anestetika)
Inhalaciona terapija
Intenzivni tretman ginekoloških stanja
Intenzivni tretman internističkih stanja
Intenzivni tretman nestabilnog pacijenta u intoksikacijama
Intenzivni tretman nestabilnog pacijenta u posebnim stanjima
Intenzivni tretman nestabilnog postoperativnog pacijenta sekundarnog nivoa
Srijeda, 31. 12. 2014.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 133
Intenzivni tretman nestabilnog postoperativnog pacijenta tercijernog nivoa
Intenzivni tretman opekotina ( više od 20%tjelesne površine)
Intenzivni tretman pacijenta za koji je potrebna izolacija
Intravensko apliciranje lijekova perfuzorom
Intubacija
Intzenzivni tretman traumatizovanog pacijenta
Ispiranje želuca
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija
Kateterizacija epiduralnog prostora
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Kaudalna anestezija/analgezija
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Kontinuirani invazivni monitoring
Kontinuorani neinvazivni monitoring (EKG, BP, SAT O2)
Konzilijarni pregled
Kratka opća anestezija
Kratkotrajna i.v. ili inhalacijska anestezija (30 minuta)
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - veća
Lumbalna punkcija
Medicinska pratnja pacijenta na dijagnostičke pretrage i tretman na drugom odjelu.
Medikamentozna priprema pacijenta za tretman respiratorom
Mjerenje intraabdominalnog pritiska
Monitoring životnih funkcija pacijenta
Neinvazivna mehanička ventilacija (face-mask)
Određivanje glikemije glukometrom
Održavanje dišnog puta - laringealna maska
Održavanje I disanje na traheostomu
Otpusno pismo
Parenteralna ishrana pacijenta
Plasirane intranile I uspostavljanje perifernog venskog puta
Plasiranje centralnog venskog katetera
Plasiranje dijaliznog katetera
Plasiranje/evakuacija nazo-jejunalne sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde sa lavažom
Plasiranje/evakuacija Sengstaken-Blakemor sonde
Početna bolnička obrada
Postavljanje arterijskog katetera
Postreanimacijoni tretman
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Prevencija I tretmaN dekubitusa
Prevencija tromboembolije
Primarna obrada rane (bez šavova)
Primarna obrada rane (sa šavovima)
Procjena stanja moždane smrti
Provođenje klizme za čišćenje
Pulsna oksimetrija
Punkcija perikadra
Sekundarna obrada rane
Skidanje hirurških konaca
Skladištenje, nabaka i praćenje potrošnje lijekova I sanitetskog materijala uz svakodnevni popis lijekova I saradnju sa centralnom apotekom.
Snimanje EKG-a
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Spinalna anestezija/analgezija
Spoljašnja elektrokardioverzija srca
Spoljašnje elektrostimulacija srca
Subarahnoidalna kateterizacija /intratekalna injekcija lijekova u terapiji boli
Terapija bola
Terapijska hipotermija
Toaleta i održavanje stoma
Toaleta kanile nakon traheotomije
Toaleta vještačkog anusa
Torakalna drenaža
Transezofagealna elektrostimulacija srca
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Tretiranje bolesnika koji imaju respiratornu insuficijenciju sa respiratorom
Tretman internističkih stanja gdje je pacijent neophodna respiratorna podrška
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 134
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Tretman pacijenta kome se održavaju životne funkcije kao donora organa
Tretman pacijenta sa poremećajem stanja svijesti (GKS do 8 poena)
Ultrazvučni pregled trabuha
Ultrazvuk abdomena i bubrega
Ultrazvuk srca transezofagealni
Ultrazvuk srca transtorakalni
Ultrazvuk vaskularni
Utvrđivanje smrti pacijenta I postupak sa mrtvim tijelom
Uvođenje katetera u paravertebralni prostor
Uvođenje katetera uz periferni živac / splet živaca
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Uzimanje krvi i određivanje Ph arterijske krvi
Uzimanje sputuma za analizu na bakterije i gljivice
Uzimanje sputuma za citološku analizu
Uzimanje svih uzoraka krvi za laboratorijske analize
VIMA (uvod i održavanje inhalacionom anestezijom)
Zdravstvena njega nepokretnog pacijenta
Srijeda, 31. 12. 2014.
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
T
S
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
T
ST
ST
ST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
ST
T
S
T
T
ST
T
T
T
T
T
T
T
ST
ST
T
T
T
T
T
T
T
ST
T
T
S
S
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS
KS
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Kardiologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
NAZIV USLUGE
Aortografija
Arterijska pletizmografija
Balon dilatacija perifernih krvnih sudova
Color-dopler abdominalne aorte
Color-dopler karotida
Color-dopler renalnih arterija
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dnevna bolnička obrada
Dobutamin stres test
Dopler eho angiografija art.extremiteta, vratnih arter.ili extra kranijalnih vratnih art.ili aorte
Ehokardiografija (UZV srca)
Ehokardiografija transtorakalna u 2D modu + Color dopler
Ehokardiografija transtorakalna u 3D+ 4D
Ehotomografija abdominalne aorte
Ehotomografija abdominalne aorte
Ehotomografija limfonoda vrata
Ehotomografija limfonoda vrata
Ehotomografija renalnih arterija
Ehotomografija abdominalnih limfonoda
Ehotomografija ingvinalnih limfonoda
Ehotomografija limfonoda aksile
Ehotomografija limfonoda aksile
Ehotomografija pleuralnog prostora
Elektrokardiogram - Frankovi odvodi.
Elektrokonverzija srčanog ritma
Endomiokardijalna biopsija srca
Endotrahealna intubacija
EVAR
Farmakološki stres ehokardiografski pregled
Farmakološki testovi za procjenu ishemije i/ili vijabilnosti miokarda
Hemodinamska mjerenja
Hitna koronarografija
Hitna koronarografija sa balon dilatacijom
Hitna koronarografija sa implantacijom dva ili više stentova
Hitna koronarografija sa implantacijom dva ili više stentova i balon dilatacijom
Hitna koronarografija sa implantacijom jednog stenta
Hitna koronarografija sa implantacijom stenta i balon dilatacijom
Holter - krvnog tlaka ( 24 antitijel )
Holter EKG
Implantacija dva ili više stentova
Implantacija elektrode privremenog pejsmejkera
Implantacija jednog stenta
Implantacija stenta za dvije i balon dilatacija za jednu žilu
Implantacija stenta za jednu i balon dilatacija za drugu žilu
Implantacija stenta-pokušaj
Implantacija vještačkih vodiča srčanog ritma - pejsmejkera i kardioverter defibrilatora, kao i loop-recordera
Intenzivna kardiološka njega
Intravaskularni ultrazvuk IVUS
Kateterizacija desnog i/ili lijevog srca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Srijeda, 31. 12. 2014.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 135
Konsultativni pregled subspecijaliste
Kontrola rada defibrilatora
Kontrola rada pacemakera
Kontrolni pregled pacijenta nakon PCI procedure
Konzilijarni pregled
Korištenje aspiracionog katetera
Koronarografija
Koronarografija sa balon dilatacijom
Koronarografija-pokušaj
ST
T
T
T
ST
T
T
T
T
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
KS/B
MSCT i MRI srca
Određivanje glikemije glukometrom
Određivanje značajnosti graničnih lezija na koronarnim krvnim sudovima (Flow fraction reserve-FFR, intravaskularni ultrazvuk- IVUS,
OCT)
Otpusno pismo
Perikardiocenteza
Perkutana balon dilatacija aortne valvule
Perkutana transluminalna koronarna intervencija
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Početna bolnička obrada
Poluintenzivna kardiološka njega
Ponovni (kontrolni) pregled - kardiolog
Popravak endokardijalne elektrode
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Postproceduralni tretman pacijenta sa AIM
Posttransplantaciona obrada bolesnika nakon transplantacije srca
Posttransplantaciona obrada bolesnika nakon transplantacije srca i pluća
Konzilijarni pregled bolesnika pred kardiohiruršku operaciju
Pretransplantaciona obrada bolesnika za transplantaciju srca
Pretransplantaciona obrada bolesnika za transplantaciju srca i pluća
Programiranje i kontrola elektrostimulatora srca (ICD, Pace-maker, CRT)
Provođenje klizme za čišćenje
Prvi pregled - kardiolog
Pulsna oksimetrija
Reimplantacija pejsmejkera, (antibradikardnih, resinhronizacionih defibrilatora)
Rotabalator
Scintigrafija miokarda
Sinhronizirana kardioverzija
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Spoljašnja defibrilacija srca
Standardna bolnička zdravstvena njega
Stentiranje karotidnih arterija
Stentiranje perifernih krvnih sudova
Test opterećenja na ergociklu sa kompletnim EKG snimkom, prije i poslije opterećenja sa submaksimalnim testom opterećenja
TEVAR
Transezofagealna ehokardiografija
Ugradnja ili zamjena intravenske endokardijalne elektrode
Upotreba DEB-a tokom PCI
Urgentna priprema pacijenta za invazivne procedure
Uzimanje krvi za laboratorijske analize
UZV pregled extra kranijalnih krvnih sudova vrata
UZV pregled trbušne aorte i zdjeličnih krvnih sudova
UZV pregled vratnih krvnih sudova i gornjih extremiteta
UZV pregled zdjeličnih krvnih sudova i donjih extremiteta
Ventrikulografija lijevog srca
Zamjena subkutanog pace-makera
Zbrinjavanje stemi primarnom PCI (balon)
Zbrinjavanje stemi primarnom PCI (stent)
T
S
KS/B
KS/B
T
B
ST
ST
T
T
S
ST
ST
ST
T
S
ST
T
T
T
T
T
T
S
ST
S
T
T
T
T
ST
ST
ST
T
T
S
T
T
T
T
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
T
T
T
B
B
B
B
B
B
B
KS
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS
KS/B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
Nivo ZZ
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
Kardiohirurgija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
NAZIV USLUGE
Aortokoronarni by-pass
Aortokoronarni by-pass sa aneurizektomijom
Aortokoronarni by-pass sa ugradnjom 1 valvule
Aortokoronarni venski by-pass
Četvorostruki, petostruki i višestruki koronarni by-pass sa art.mamaria int.
Dokazivanje minutnog srčanog volumena po Fick-u
Dokazivanje plućnih protoka i vaskularnih rezistencija u velikom i malom krvotoku
Dokazivanje veličine pritiska u velikom i malom krvotoku sa izračunavanjem površine predkomore i komore
Dokazivanje volumena i indeksa, količina i vijek izdahnutog vazduha
Druge revaskularizacije srca (op. sec. Arnulf, Beck denervacija aortnog luka, abrazija epikarda, pudraža)
Dvostruki koronarni by-pass sa arterijom mamariom int.
Broj 107 - Stranica 136
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Ekscizija srčane regije
Elektrofiziološko ispitivanje srca
Farmakodinamski testovi kod kateterizacije srca
Implantacija art. mamarie int. u srčani mišić op.sec. Wineberg
Implantacija pomoćnog sistema srca - intraaortalna balon pumpa
Infundibulektomija
Interatrijalni Bafle-op Mustard
Izrada septalnog defekta u srcu (Op. Blalock-Hanion)
Kardiohirurška plastika mitralne valvule
Kardiohirurška plastika trikuspidalne valvule
Kardiohirurška ugradnja 1 valvule
Kardiohirurška ugradnja 1 valvule sa plastikom mitralnog ušća
Kardiohirurška ugradnja 1 valvule sa plastikom trikuspidalnog ušća
Kardiohirurška ugradnja 2 valvule
Kardiohirurška ugradnja 2 valvule sa plastikom trikuspidalnog ušća
Kardiohirurški zahvati na valvulama
Kardiohirurško rešavanje urođenih ili stečenih mana
Kardiohirurško rješavanje aneurizme i disekcije ascedentne aorte (tip ii) po de bakey stanford a, po bentalu u cirkularnom arestu
Kardiohirurško rješavanje aneurizme i disekcije ascedentne aorte disekcija aorte (tip ii) po de bakey stanford a - ekskluzija disekcije uz
direktnu suturu i patch plastiku
Kardiohirurško rješavanje aneurizme i disekekcije ascedentne aorte (tip ii) po de bakey stanford a, sa interpozicijom tubus grafta
Kardiohirurško rješavanje aneurizme leve komore (aneurizmektomija)
Kardiohirurško rješavanje ASD
Kardiohirurško rješavanje bypass i aneurizme ascedentne aorte
Kardiohirurško rješavanje VSD
Kateterizacija lijeve predkomore i aorte preko preparirane brahijalne arterije sa mjerenjem pritiska.
Kateterizacija lijeve predkomore i aorte sa mikrotransducerima i perkutanim pritiskom preko femoralne arterije po modificiranoj Seldingerovoj metodi
Kateterizacija lijeve predkomore i aorte sa perkutanim pritiskom preko femoralne arterije sa mjerenjem pritiska
Kateterizacija lijeve predkomore preko preparirane brahijalne arterije sa mjerenjem pritiska pod opterećenjem na ergometru
Kateterizacija lijevog srca, koronarografija i transluminalna angioplastika
Kateterizacija lijevog srca, ventrikulografija i koronarografija
Kateterizacija plućnog krvotoka i aorte sa 3 katetera
Kateterizacija plućnog krvotoka i aorte sa mjerenjem pritiska u mirovanju i pod opterećenjem
Kateterizacija plućnog krvotoka i aorte sa venepunkcijom
Kateterizacija plućnog krvotoka sa mjerenjem pritiska
Komisurotomija mitralne ili trikuspidalne valvule
Komisurotomija pulmonalne valvule
Korekcija pentalogije Fallot
Korekcija tetralogije Fallot
Korekcija trilogije Fallot
Korekcija trunkus arteriozus-a
Koronarna endarterektomija (uključujući i venski patchgraft)
Operacija koronarne fistule
Otvorena masaža srca i unutrašnja defibrilacija
Otvorena srčana valvulotomija, komisurotomija aortne valvule
Outflow proteza-cjevasta
Perikardiektomija
Perikardiotomija
Perkutana trans - kateterska implantacija aortne valvule (TAVI)
Perkutana trans - kateterska implantacija pulmonalne valvule (TPVI)
Perkutana trans - kateterska korekcija mitralne valvule
Perkutana trans - kateterska renalna denervacija
Perkutani trans - kateterski tretman aneurizme aorte
Perkutano trans - katetersko zatvaranje atrijalnog septalnog defekta
Perkutano trans - katetersko zatvaranje lijevo -pretkomorske aurikule
Perkutano trans - katetersko zatvaranje perzistentnog foramen ovale (PFO)
Perkutano trans - katetersko zatvaranje valvularnog curenja
Ponovni (kontrolni) pregled - kardiohirurg
Prvi pregled - kardiohirurg
Radiofrekventivna ablacija srčanih aritmija
Reimplantacija, transpozicija koronarne arterije
Reparacija aneurizme Valsalvinog sinusa
Reparacija aorto-pulmonalnog ušća
Reparacija atrio-ventrikularnog kanala
Reparacija defectus septi atriorum trivum
Reparacija defekta ventrikularnog septuma
Reparacija defekta ventrikularnog septuma sa plastičnom zakrpom
Reparacija potpuno anomalnih vena
Reparacija rupturirane aneurizme srca
Reparacija septuma-defektus septi atriorum-sekundum
Šav srca, revizija srca
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
T
B
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
KS/B
T
KS/B
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 137
Srčana valvuloplastika
Transkubitalna kateterizacija
Transseptalna kateterizacija lijeve predkomore
Transventikularna instrumentalna zatvorena srčana valvulotomija
Trostruki koronarni by-pass sa art- mamariom int.
Ugradnja subklavija katetera ili arterijskog katetera
Zamjena aortne valvule
Zamjena dvije valvule
Zamjena mitralne valvule
Zamjena tri valvule
Zamjena trikuspidalne valvule
Zatvorena srčana valvulotomija
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
T
KS/B
KS/B
Klinička farakologija
RB
1.
NAZIV USLUGE
Analiza jedne prijave neželjene reakcije lijeka
2.
Analiza neočekivanih neželjenih reakcija jednog lijeka
T
KS/B
3.
Analiza očekivanih neželjenih reakcija jednog lijeka
T
KS/B
4.
Analize cijene liječenja određenih bolesti ("cost of illness") u cilju procjene ukupnih troškova za određene programe (liječenja) u KCUS.
T
B
5.
Analize smanjenja troška (CMA) u cilju smanjenja troškova za određene programe (liječenja) u KCUS.
T
B
6.
Analize troška i učinkovitosti (CEA) u cilju procjene opravdanosti uvođenja određenog programa (liječenja) u KCUS.
T
B
7.
Etički aspekt i osnovni elementi informiranog pristanka i informacije za pacijenta
T
B
8.
Informiranje o potrošnji lijekova (po grupama) na klinikama i odjelima za određeni period (kvartalno, polugodišnje, godišnje).
T
B
9.
Konsultacija u vezi GCP i Helsinške deklaracije
T
B
10.
Konsultacija u vezi inkompatibilnosti parenteralnih pripravaka
T
KS/B
11.
Konsultacija u vezi primjene jednog lijeka u toku dojenja
T
KS/B
12.
Konsultacija u vezi primjene lijekova u imunokompromitiranih pacijenata
T
KS/B
13.
Konsultacija u vezi terapijskog praćenja nivoa lijeka (TDM)
T
B
14.
Konsultacija vezana za karakteristike lijeka (farmakokinetika, farmakodinamika, indikacije, kontraindikacije, upozorenja, mjere opreza)
T
KS/B
15.
Konsultacija vezana za neterapeutske preparate (kontrastna sredstva u radiologiji, dezinfekciona sredstva)
T
KS/B
16.
Konsultacija vezana za polipragmaziju
T
KS/B
17.
Konsultacija vezana za primjenu lijeka u djece do 18 god i osoba preko 65 god
T
KS/B
18.
Konsultacija vezana za primjenu lijeka u osoba sa oslabljenom funkcijom bubrega
T
KS/B
19.
Konsultacija vezana za primjenu lijeka u osoba sa oslabljenom funkcijom jetre
T
KS/B
20.
Konsultacija vezana za primjenu lijeka u partnera i mogući uticaj na plod u smislu teratogenog djelovanja
T
KS/B
21.
Konsultacija vezana za racionalnu primjenu lijekova
T
KS/B
22.
Konsultacija vezana za terapiju rijetkih bolesti (cistična fibroza, Mb Crohn, M. Devic i sl.)
T
KS/B
23.
Konsultacija vezana za tretman predoziranja lijekom
T
KS/B
24.
Konsultacija vezana za trovanje hemijskim agensima
T
KS/B
25.
Konsultacija vezana za uticaj lijeka na fertilitet
T
KS/B
26.
Konsultacija za kliničko ispitivanje u okviru naučno-istraživačkog projekta
T
B
27.
Konsultacija za seminarske i diplomske radove
T
B
28.
Konsultacije sa liječnicima u liječenju čestih bolesti u odraslih i djece
T
KS/B
29.
Konsultacije u liječenju infektivnih bolesti
T
KS/B
30.
Kontinuirana medicinska edukacija
T
KS/B
31.
Konzilijarni pregled kliničkog farmakologa
T
B
Kvalitativna analiza potrošnje lijekova (npr iz jedne farmakoterapijske grupe) za određeni period (1mj, 3mj, 6mj, 12mj) za klinike i bolničke
T
32.
odjele
Kvantitativna analiza potrošnje lijekova (npr iz jedne farmakoterapijske grupe ) za određeni period (1mj, 3mj, 6mj, 12mj) za klinike i
33.
T
bolničke odjele
34.
Obrada Amandmana za kliničko ispitivanje lijeka
35.
36.
37.
B
B
T
B
Obrada dokumentacije za kliničko ispitivanje lijeka
T
B
Obrada dokumentacije za kliničko ispitivanje u okviru naučno-istraživačkog projekta
T
B
Obrada dokumentacije za neželjene efekte u okviru kliničkog ispitivanja lijeka
T
B
Broj 107 - Stranica 138
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
38.
Obrada projekta doktorske disertacije
T
39.
Obrada projekta magistarskog rada
T
B
40.
Ponovni specijalistički pregled kliničkog farmakologa
T
KS/B
Praćenje potrošnje lijekova i sanitetskog materijala (npr za sve farmakoterapijske grupe po ATC klasifikaciji) za određeni period (12mj) za
T
41.
klinike i bolničke odjele i obavljanje povremenih kontinuiranih konsultacija sa popisom lijekova
Praćenje proizvodnih programa domaće i strane farmaceutske industrije sa stanovišta u poznavanju novih lijekova za određeni period (na
42.
T
svaka 3 mj) za klinike i obavljanje povremenih kontinuiranih konsultacija sa liječnicima u bolnicama i kliničkim centrima FBiH.
B
KS/B
B
43.
Prijem i pregled dokumentacije za neželjene efekte u okviru kliničkog ispitivanja lijeka
T
B
44.
Prijem i prvi pregled Amandmana za kliničko ispitivanje lijeka
T
B
45.
Prijem i prvi pregled dokumentacije za kliničko ispitivanje lijeka (apliciranje)
T
B
46.
Prijem i prvi pregled dokumentacije za kliničko ispitivanje u okviru naučno-istraživačkog projekta
T
B
47.
Prikupljanje spontanih prijava neželjenih reakcija lijekova
T
KS/B
48.
Priprema dokumentacije za Fazu I kliničkog ispitivanja
T
B
49.
Priprema dokumentacije za Fazu II, III ili IV kliničko ispitivanje
T
B
50.
Priprema dokumentacije za pretkliničko ispitivanje
T
B
51.
Priprema dokumentacije za studiju bioekvivalencije
T
B
52.
Procjena djelovanja jedne infektivne bolesti na fetus
T
KS/B
53.
Procjena djelovanja vakcine na fetus
T
KS/B
54.
Procjena djelovanja X zračenja na fetus
T
KS/B
55.
Procjena interakcija dva lijeka
T
KS/B
56.
Procjena interakcija lijek-hrana
T
KS/B
57.
Procjena interakcija lijek-oboljenje
T
KS/B
58.
Procjena teratogenog djelovanja jednog lijeka u raznim stadijima trudnoće
T
KS/B
59.
Prvi specijalistički pregled kliničkog farmakologa
T
KS/B
60.
Statistička obrada podataka za Fazu II, III ili IV kliničko ispitivanje
T
B
61.
Statistička obrada podataka za Fazu I kliničko ispitivanje
T
B
62.
Statistička obrada podataka za pretkliničko ispitivanje
T
B
63.
Statistička obrada podataka za studiju bioekvivalencije
T
B
64.
Završni izvještaj za Fazu I kliničko ispitivanje
T
B
65.
Završni izvještaj za Fazu II, III ili IV kliničko ispitivanje
T
B
66.
Završni izvještaj za pretkliničko ispitivanje
T
B
67.
Završni klinički izvještaj za studiju bioekvivalencije
T
B
Nivo ZZ
S
ST
S
T
T
S
S
S
T
T
T
T
T
ST
ST
S
S
T
ST
ST
ST
ST
ST
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
Maksilofacijalna hirurgija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
NAZIV USLUGE
Aktivacija mandibularnog zgloba
Antišok terapija
Artrocenteza temporomandibuarnog(TM) zgloba
Artrotomija temporomandibularnog zgloba - plastika/imobilizacija
Augmentacija alveolarnog grebena vilica autogenim lokalnim transplantom kosti
Blefaroplastika donja
Blefaroplastika gornja
Benigni tumor mandibule/parcijalna resekcija
Bilateralna heiloplastika bez primarne rekonstrukcije alvelarnog grebena maksile
Bilateralna heiloplastika sa primarnom rekonstrukcijom alvelarnog grebena maksile
Bilateralna osteotomija mandibule kod korekcije progenie
Bilateralna osteotomija mandibule kod mikrogenije
Bimaksilarna osteotomija u korekciji dizgnatija
Biopsija kože
Biopsija u usnoj šuljini
Blokada n. trigeminusa kod neuralgija
Blokada zgloba xilocainom
Blow out fracture orbite, repozicija osteosinteza i rekonstrukcija poda orbite
Dalja bolnička obrada - Dalja bolnička obrada djeteta zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Srijeda, 31. 12. 2014.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Defekt maksile /Le Fort I/Converse
Defekt maksile /Le Fort II/Down
Defekt maksile/ rekonstrukcija defekta po Kolle
Defekt maksile/ rekonstrukcija defekta po Scuchardt/ bilateralno
Defekt maksile/ rekonstrukcija defekta po Scuchardt/unilateralno
Defekt maksile/bilateralna kortikotomija
Defekt maksile/osteotomija/ intermaksilarna imobilizacija
Defekt maksile/unilateralna kortikotomija
Defekt maksilofacijalne regije/ rekonstrukcija defekta miokutanim režnjem
Defekt mandibule /bilateralna kortikotomija
Defekt mandibule /unilateralna kortikotomija
Defekt mandibule/ definitivna osteoplastika/ intermaksilarna imobilizacija
Defekt mandibule/ osteotomija/intermaksilarna imobilizacija
Defekt mandibule/ totalna osteoplastika/ intermaksilarna imobilizacija
Defekt mandibule/rekonstrukcija defekta po Hullichen
Defekt mandibule/rekonstrukcija defekta po Obwegeser-Dalpont
Defekt skeletal lica/vil/Le Fort III
Dermoabrazija dva ili više estetske jedinice lica
Dermoabrazija jedne estetske jedinice lica
Dilatacija otvora kanala pljuvačne žlijezde
Distrakcija alveolarnog nastavka
Distrakcija mandibule i maxillae
Dnevna bolnička obrada
Drenaža limfnih struktura
Egzenteracija orbite kod malignih tumora s osteotomijom kosti
Ekscizija fistule pljuvačne žlijezde
Ekscizija kožnog tumora
Ekscizija malignih tumora kože lica
Ekscizija malignih tumora poda usne duplje
Ekscizija malignog tumora sa hemiresekcijom mandibule
Ekscizija malignog tumora sa totalnom resekcijom maksile
Ekscizija odontogene fistule
Ekscizija ožiljaka lica i vrata
Ekscizija tumora kože uz rekonstrukciju slobodnim transplatatom kože različite debljine
Ekskohleacija lokalnog osteomijelitisa kod kostiju lica
Eksploracija kosti lica
Eksploracija TM zgloba
Ekstirpacija ciste sa kanalom pljuvačne žlijezde
Ekstirpacija hemangioma
Ekstirpacija limfnog čvora vrata
Ekstirpacija pljuvačne žlijezde
Ekstirpacija stranog tijela lica
Ekstirpacija submandibularne žlijezde- ekstraoralni pristup
Ekstrakcija glomus karotikuma
Ekstrakcija zuba uzročnika odontogene upale
Ekstraoralna incizija i drenaža apscesa
Elektroekscizija dobroćudnih promjena kože
Endoskopija TM zgloba
Enukleacija bulbusa
Enukleacija tumora parotidne žlijezde
Faringoplastika
FESS (funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa)
Frenulotomija
Fronto nazo etmendalne povrede, repozicija i osteosinteza
Funkcionalna disekcija vrata
Genioplastika
ANTITIJEL. resekcija/intermaksilarna imobilizacija/maligni tumor mandibule
ANTITIJEL.resekcija/osteoplastika/ intermaksilarna imobilizacija/maligni tumor mandibule
Heiloplastika
Hirurška repozicija alveolarnog nastavka
Hronični osteomijelitis vilica
Imobilizacija vilica - fabr.šine
Imobilizacija vilica - žicom
Imobilizacija višestrukog preloma mandibule
Implantacija dentalih implantata
Incizija i drenaža jezika
Incizija žlijezde ili kanala
Insercija tkivnog ekspandera
Intraoralna ekscizija malignih (oralnih) tumora usne šupljine /ekstraoralni pristup
Broj 107 - Stranica 139
ST
ST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
T
T
T
S
S
T
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
T
S
T
T
T
T
T
T
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS
KS
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 140
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Intraoralna ekscizija malignih tumora usne šupljine / intraoralni pristup
Intraoralna incizija i drenaža apscesa
Kemijski piling dvije ili više estetske jedinice lica
Kemijski piling jedne estetske jedinice lica
Klasična radikalna disekcija vrata
Klinasta ekscizija tumora usne
Kondilektomija temporomandibularnog zgloba
Kongentalne ciste glave i vrata
Kongentalne fistule glave i vrata
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Korekcija bora iu neravnina lica alotransplantatom
Korekcija bora iu neravnina lica autotransplantatom
Korektivna ekscizija kože - paraliza.n.facialisa
Korektivni operativni zahvat kod hemiatrofije lica s uporabom dermoadipoznog transplantata lica
Korektivni zahvat na mandibuli - genioplastike
Korektivni zahvat na mandibuli - osteotomija
Korektivni zahvati na maksili
Korektivni zahvati na maksili kod pseudoprogenie kao sekvele kod CLCP
Kortikotomija mandibule
Ligatura velikih krvnih sudova glave i vrata/elektivna
Lobektomija parotidne žlijezde uz preparaciju n. facijalus
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - veća
Lokalni režanj poda usne duplje
Maligni tumor maksilofacijalne regije/ ekstirpacija/ rekonstrukcija defekta miokutanim režnjem
Maligni tumor usana, ekscizija i reknstrukcija
Mandibula/parcijalna resekcija/replantacija
Marginalna resekcija mandibule
Marsupijalizacija sublingvalne ciste
Meniscektomija temporomandibularnog zgloba
Mikrohirurške operacije MF regije/sutura/anastomoza.
Mikrokirurška anastomoza arterije
Mikrokirurška anastomoza vene
Mobilizacija jezika
Modificirana radikalna disekcija vrata
Neuroanastomoza-paraliza n.facialisa
Neuroeksereza nervus infraorbitalisa
Neuroeksereza nervus mandibularisa
Neuroeksereza nervus mentalisa
Neuroplastika - paraliza n.facialisa
Neurosutura
Nivelacija alveolarnog grebena
Obrada rane lica - rekonstrukcija defekta udaljenim režnjem
Obrada rane lica rekonstrukcija defekta lokalnim režnjem
Odstranjenje benignog tumora kože s rekonstrukcijom defekta transplantatom po Tierschu
Odstranjenje benignog tumora kože sa rekonstrukcijom defekta lokalnim režnjem
Odstranjenje ciste iz sinusa
Odstranjenje kalkulusa kroz kanal žlijezde
Odstranjenje malignog tumora kože s rekonstrukcijom defekta transplantatom po Tierschu
Odstranjenje malignog tumora kože sa rekonstrukcijom defekta lokalnim režnjem
Odstranjenje stranog tijela iz sinusa
Odstranjivanje benignih tumora nosa i paranazalnih sinusa sinusa
Odstranjivanje konkramenata iz izvodnog kanala pljuvačne žlijezde
Odstranjivanje malignih tumora nosa i paranazalnih šupljina sinusa
Operacija benignih tumora oralne šupljine
Operacija benignog tumora koštanih struktura visceokraniuma bez osteoplastike
Operacija benignog tumora koštanih struktura visceokraniuma sa osteoplastikom
Operacija ciste poda usta-ekstraoralni pristup
Operacija ciste poda usta-intraoralni pristup
Operacija malignih tumora koštane baze prednje i srednje lobanjske jame i subbazalnog prostora
Operacija malignih tumora koštane baze prednje i srednje lobanjske jame i subbazalnog prostora uz cervikalnu limfadenatomiju primarnu
rekonstrukciju
Operacija malignih tumora štitne žlijezde bez cervikalne limfadenatomije – biopsije
Operacija malignih tumora usne šupljine uz funkcionalnu disekciju vrata
Operacija malignih tumora usne šupljine uz proširenu radikalnu disekciju vrata
Operacija malignih tumora usne šupljine uz radikalnu disekciju vrata
Operacija malignog tumora donje vilice bez cervikalne limfadenektomija
Operacija malignog tumora donje vilice sa cervikalnom limfadenektomijom
Operacija malignog tumora donje vilice sa cervikalnom limfadenektomijom, sa primarnom rekonstrukcijom – vaskulariziranom ili
nevaskulariziranom košću ili miokutanom plombom
S
S
S
S
T
S
S
T
T
ST
ST
ST
T
T
S
S
S
S
S
T
T
S
T
ST
ST
S
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
T
S
S
T
T
S
S
S
S
S
S
S
T
S
T
T
T
T
S
S
T
B
KS/B
KS
KS
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
T
B
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
T
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 141
Operacija malignog tumora gornje vilice bez cervikalne limfadenektomija
Operacija malignog tumora gornje vilice sa cervikalnom limfadenektomijom
Operacija malignog tumora gornje vilice sa cervikalnom limfadenektomijom, sa primarnom rekonstrukcijom – vaskulariziranom ili
nevaskulariziranom košću ili miokutanom plombom
Operacija malignog tumora oralne šupljine uz disekciju (funkcionalnu, radikalnu i proširenu) sa primarnom rekonstrukcijom slobodnom
tkivnom kompozicijom
Operacija malignog tumora oralne šupljine uz disekciju (funkcionalnu, radikalnu i proširenu) sa primarnom rekonstrukcijom vezanom
tkivnom kompozicijom
Operacija malignog tumora štitne žlijezde uz cervikalnu limfadenatomiju
Operacija malignog tumora usne šupljine bez cervikalne limfadenektomije
Operacija oroantralne komunikacije i fistule uz zatvaranjem mukoperiostalnim režnjem
Operacija oroantralne komunikacije i fistule uz zatvaranjem mukoperiostalnim režnjem, uz upotrebu masnog jastučeta obraza
Operacija paranazalnih sinusa kod pansinusitisa
Operacija sekundarnih depozita vrata različitog porijekla uz primarnu rekonstrukciju
Operacija velike ciste mekih tkiva glave i vrata
Operacije ciste koštanih struktura maksile donje vilice
Operacije ciste koštanih struktura maksile gornje vilice
Operativno liječenje hipertrofične sluznice usne duplje
Operativno uklanjanje benignog tumora kosti
Operativno uklanjanje retencione ciste poda usta
Operativno uklanjanje retencione ciste usta
Operativno uklanjanje stranog tijela kosti
Osteoartrotomija temporomandibularnog zgloba
Osteoktomija na tijelu mandibule
Osteomijelitis-hirurško liječenje
Osteoplastika alveolarnog nastavka čeljusti
Osteoplastika defekta baze orbite
Osteoplastika nevaskulariziranom kosti
Osteoplastika vaskulariziranom kosti
Osteoplastika zigomatične kosti alotransplantatom
Osteoplastika zigomatične kosti autotransplantatom kosti
Osteosinteza frontoetmoidne regije
Osteosinteza preloma alveolarnog grebena
Osteosinteza višesturukih prijemoma kostiju lica
Osteotomija maksile po Le Fortu I kod deformiteta maksile
Osteotomija maksile po Le Fortu II kod deformiteta maksile
Osteotomija maksile po Le Fortu III kod deformiteta maksile
Otoplastika
Otpusno pismo
Otvorena repozicija frakture alveolarne kosti
Palatoplastika
Palatoplastika nepca po Weau i Wardu
Parcijalna glosektomija
Parcijalna resekcija /osteoplastika/intermaksilarna imobilizacija/maligni tumor mandibule
Parcijalna resekcija maksile/maligni tumor
Parcijalna resekcija mandibule /intermaksilarna imobilizacija/maligni tumor
Plastika fistule mekog nepca
Početna bolnička obrada
Početna bolnička obrada djeteta
Ponovni (kontrolni) pregled - maksilofacijalni hirurg
Povreda lica-rekonstrukcija defekta slobodnim transplantom
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Prelomi jagodične kosti-repozicija i osteosinteza
Prelomi/hirurška repozicija zigomatične kosti kukom
Prelomi/repozicija zigomatičnog luka elevatorom
Preparacija peteljkastog kutanog režnja za rekonstrukciju maksilofacijalne regije
Preparacija peteljkastog miokutanog režnja za rekonstrukciju MF regije
Preparacija slobodnog režnja (fasciokutani)
Preparacija slobodnog režnja (miokutani)
Preparacija slobodnog režnja (osteofasciokutani)
Previjanje opekline glave i vrata
Previjanje opsežne rane ili višestrukih rana glave i vrata
Previjanje rane
Primarna obrada rane (bez šavova)
Primarna obrada rane (sa šavovima)
Primarna palatoplastika kod izolovanih rascjepa usne i nepca
Primarna palatoplastika kod kompletnih rascjepa usne i nepca
Primarna palatoplastika kod velošiza
Primarna plastika oroantralne komunikacije
Primarna rekonstrukcija velikih traumatskih defekata mekih tkiva i kosti MFH regije
Produbljivanje forniksa vestibuluma - atrofija režnjevima
Produbljivanje forniksa vestibuluma /transplantat
T
T
B
B
T
B
T
B
T
B
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S
S
S
S
T
S
S
T
T
T
T
T
S
S
T
T
T
T
S
ST
S
S
T
S
T
T
T
T
ST
ST
ST
T
ST
T
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
ST
S
S
T
T
T
S
T
S
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
KS/B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 142
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Proširena disekcija vrata
Prvi pregled - maksilofacijalni hirurg
Punkcija pljuvačne žlijezde
Punkcija sinusa
Radikalna disekcija vrata
Radikalna operacija sinusa
Radikalna parotidektomija bez konzervacije n.facijalisa
Rekonstrukcija defekta lica manjim lokalnim režnjem
Rekonstrukcija defekta lica regionalnim režnjem
Rekonstrukcija defekta lica slobodnim mikrovaskularnim režnjem
Rekonstrukcija defekta lica udaljenim režnjem
Rekonstrukcija defekta lica većim lokalnim režnjem
Rekonstrukcija defekta poglavine/ekscizija tkiva + slobodni transplant
Rekonstrukcija hondralnim graftom
Rekonstrukcija kompozitnim graftom
Rekonstrukcija maksile aloplastičnim materijalom
Rekonstrukcija maksile koštanim graftom
Rekonstrukcija mandibule aloplastičnim materijalom
Rekonstrukcija mandibule koštanim graftom
Rekonstrukcija mišičnim graftom
Rekonstrukcija orbite aloplastičnim materijalom
Rekonstrukcija orbite koštanim graftom materijalom
Rekonstrukcija prijeloma orbite s aloplastičnim materijalom
Rekonstrukcija usne lokalnim režnjem po Gilliesu, Abbeu
Rekonstrukcija usne režnjem po Karapandžiću
Rekonstrukcije ugla usne - obostrano
Rekonstrukcije ugla usne -jednostrano
Replantacija i imobilizacija zuba
Repozicija i osteosinteza kod panfacijalnih prijeloma bez traheotomije
Repozicija i osteosinteza kod panfacijalnih prijeloma sa traheotomijom
Repozicija i osteosinteza kod složenih prijeloma kostiju lica
Repozicija i osteosinteza prijeloma maksila s 2 pločice
Repozicija i osteosinteza prijeloma maksila s 2-4 pločice
Repozicija i osteosinteza prijeloma maksila s 4 pločice i više
Repozicija i osteosinteza prijeloma zigomatične kosti (2 ili više pločica)/
Repozicija i osteosinteza prijeloma zigomatične kosti s rekonstrukciom dna orbite
Repozicija linearnih prijeloma kostiju lica s 2 pločice
Repozicija luksacije čeljusnog zgloba
Repozicija luksiranog zgloba
Repozicija/imobilizacija preloma mandibule
Repozicija/imobilizacija prijeloma mandibule 2 pločice i više
Repozicija/osteosinteza /intermaksilarna imobilizacija preloma mandibule
Repozicija/osteosinteza preloma mandibule do 2 pločice
Resekcija ankiloze temporomandibularnog zgloba
Resekcija maksile / rekonstrukcija baze orbite/lokalni kožni režanj
Resekcija maksile/maligni tumor
Resekcija orbite/maligni tumor maksile
Ritidoplastika
Ritidoplastika čela
Sagitalna osteotomija mandibule kod prognatizma po Obwegesuer Dalpontu
Segmentalna resekcija mandibule
Sekundarna korekcija alvularnog grebena maksile i prednjeg nepčanog segmenta kod rascjepa – bilateralna
Sekundarna korekcija alvularnog grebena maksile i prednjeg nepčanog segmenta kod rascjepa – unilateralna
Sekundarna korekcija dužine mekog nepca
Sekundarna korekcija nosa kod rascjepa – bilateralna
Sekundarna korekcija nosa kod rascjepa – unilateralna
Sekundarna korekcija usne kod rascjepa – bilateralna
Sekundarna korekcija usne kod rascjepa – unilateralna
Sekundarna obrada rane
Sekundarna palatoplastika nepca
Sekundarna plastika oroantralne komunikacije sa radikalnom operacijom sinusa
Sekundarna rekonstrukcija usne
Sekundarna rekonstrukcija velikih traumatskih defekata mekih tkiva i kosti MFH regije
Sekundarni korektivni zahvati na usni nakon heiloplastike
Selektivna disekcija vrata jednostrana
Selektivna disekcija vrata obostrana
Septoplastika
Septorinoplastika
Skidanje hirurških konaca
Skidanje intermaksilarne fiksacije
Sklerozacija manjih hemangioma
Srijeda, 31. 12. 2014.
T
ST
S
S
T
T
T
T
T
T
T
T
S
T
T
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
T
S
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
T
S
S
T
T
T
T
S
S
ST
S
S
B
KS
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Sprovodna anestezija
Submandibularna disekcija-jednostrana
Submandibularna disekcija-obostrana
Subtotalna parotidektomija sa očuvanjem facijalisa
Superficijalna parotidektomija-benigni tumor
Supraomohioidna disekcija vrata
Tendoplastika.- I akt- paraliza n.facialisa
Totalna maksilektomija
Totalna parotidektomija sa konzervacijom facijalisa
Totalna resekcija malignog tumora mandibule
Traheotomija
Transpozicija kanala pljuvačne žlijezde
Ubrizgavanje kortizonskih preparata u vilični zglob
Uklanjanje distraktora
Uklanjanje osteosintetskog materijala sa kostiju lica
Unilateralna heiloplastika bez primarne rekonstrukcije alvelarnog grebena maksile
Unilateralna heiloplastika sa primarnom rekonstrukcijom alvelarnog grebena maksile
Uvuloplastika
Uzimanje koštanog grafta transplantata s kuka ili rebra
Uzimanje slobodnog kožnog transplantata djelomične debljine
Uzimanje slobodnog kožnog transplantata pune debljine
Velofaringorafija
Visoka bilateralna Lefort osteotomija maksile kod korekcije maksilarne dizgnatije
Višestruki komplikovani prijelomi mandibule sa dislokacijom, repozicija i osteosinteza
ANTITIJEL" ekscizija tumora usne
Z' plastika frenuluma
Z' plastika jezika
Zatvaranje defekta lokalnim kožnim režnjem
Zatvaranje defekta peteljkastim miokutalnim režnjem
Zatvaranje defekta peteljkastim mišičnim režnjem
Zatvaranje defekta peteljkastim osteomiokutalnim režnjem
Zatvaranje defekta slobodnim fasciokutalnim režnjem
Zatvaranje defekta slobodnim- mikrovaskularnim miokutalnim režnjem
Zatvaranje defekta slobodnim- mikrovaskularnim mišičnim režnjem
Zatvaranje defekta slobodnim- mikrovaskularnim osteomiokutalnim režnjem
Zatvaranje defekta slobodnim-mikrovaskularnim fasciokutalnim režnjem
Zatvaranje defekta velikim aksialnim fasciokutalnim režnjem
Zatvaranje postoperativnih i postraumatskih defekata kože slobodnim kožnim transplatatom najmanje debljine
Zatvaranje postoperativnih ili postraumatskih defekata slobodnim transplatatom kože najtanje debljine
Zatvaranje postoperativnih ili postraumatskih defekata slobodnim transplatatom kože polovične debljine
Zatvaranje postoperativnih ili postraumatskih defekata slobodnim transplatatom kože pune debljine
Broj 107 - Stranica 143
ST
S
S
S
S
T
S
T
T
T
T
S
S
S
S
T
T
S
S
S
S
T
T
T
S
S
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
ST
T
T
ST
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
S
S
S
ST
ST
ST
S
S
S
T
ST
T
T
T
ST
ST
T
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
Nefrologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
NAZIV USLUGE
Akutna (urgentna) hemodijaliza
Antitijela protiv tubul.bazalnih membrana
Autoradiografska analiza proteina
Biohemijski i pregled sedimenta urina
Biopsija bubrega
Direktna imunoflorescentna renalna biopsija albumina
Dnevna bolnička obrada
Elisa test-anti dna antit.
Elisa test-anti gbm antit.
Elisa test-antitijela tbm
Funkcionalno ispitivanje bubrežne funkcije
Hemoperfuzija
Hemoperfuzija (HP)
Implantacija katetera za peritonealnu dijalizu pod kontrolom ultrazvuka
Imuni kompleksi u serumu
Imunoelektroforeza
Intenzivna bolnička zdravstvena njega teških bubrežnih bolesnika
Intermitentna zamjena bubrežne funkcije - Hronična hemodijaliza
Intermitentna zamjena bubrežne funkcije- Peritonealna dijaliza
Intermitentna zamjena bubrežne funkcije- Urgentna hemodijaliza
Ispitivanje genetske podloge poremećaja bubrežne funkcije
Ispitivanje glomerularne funkcije
Ispitivanje hipertenzije bubrežnog porijekla
Ispitivanje imunološke podloge poremećaja bubrežne funkcije
Ispitivanje poremećaja bubrežne funkcije zbog drugih komorbiditeta
Ispitivanje tubularne funkcije
Ispitivanje tubulskih funkcija
Ispitivanje upalne i toksične podloge poremećaja bubrežne funkcije
Broj 107 - Stranica 144
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Kontinuirana venovenska hemodijafiltracija (CVVHDF)
Kontinuirana venovenska hemodijaliza (CVVHD)
Kontinuirana venovenska hemofiltracija (CVVHF)
Kontinuirana zamjena bubrežne funkcije (CRRT) hemofiltracija
Konzilijarni pregled
Nefritički faktor
Određivanje koncentracije proteina laurel (cl.ihib.metodom)
Određivanje uremičnih toksina i procjena insuficijentne hormonalne funkcije bubrega
Odstranjenje privremenog centralnog venskog katetera za HD
Odstranjenje trajnog centralnog venskog katetera za HD
Osmomuretrija
Otpusno pismo
Plazma exchange – izmjena (Plazmafereza)
Početna bolnička obrada
Ponovni (kontrolni) pregled - nefrolog
Posttransplantaciono praćenje pacijenta
Pretransplantaciona priprema pacijenta
Previjanje i održavanje centralnog venskog katetera za HD
Probe na amiloidozu
Procjena funkcije nativnih arteriovenskih pristupa ultrazvukom
Produžena zamjena bubrežne funkcije (ERRT) hemofiltracija
Prvi pregled - nefrolog
Razdvajanje proteina (hromatografija)
Serum komplement c
Spora kontinuirana ultrafiltracija (SCUF)
Standardna bolnička zdravstvena njega
Svjetlosna mikroskopska obrada budrežnih biopsija
Terapijska plazmaafereza (membranska) (MPF)
Test koncentracione sposobnosti bubrega
Testovi opterećenja kod sumnje na renalnu tubulsku acidozu
Ultrafiltracija
Urgentna intermitentna peritonealna dijaliza
Uvođenje privremenog i centralnog venskog katetera za HD
Uvođenje trajnog centralnog venskog katetera za HD
Vođenje liste čekanja za transplantaciju bubrega
Zamrzavanje i kriostatski rezovi
Srijeda, 31. 12. 2014.
ST
ST
S
S
S
S
ST
T
T
T
S
S
T
ST
T
ST
S
T
T
S
T
T
S
S
T
T
S
ST
T
S
ST
ST
T
S
S
S
T
T
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS/B
B
B
B
KS
B
B
KS/B
KS/B
B
B
KS
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
KS
KS/B
Nivo ZZ
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
T
T
T
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
Neurohirurgija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
NAZIV USLUGE
Adhezioliza kod spinalnog arahnoiditisa
Adhezioliza kranijalnog arahnoiditisa
Akutni epiduralni hematom infratentorijalne lokalizacije
Akutni epiduralni hematom supratentorijalne lokalizacije
Akutni subduralni hematom infratentorijalne lokalizacije
Akutni subduralni hematom supratentorijalne lokalizacije
Akveduktoplastika
Aplikacija epiduralnog ili subduralnog transdjusera za monitoring intrakranijalnog pritiska
Aplikacija katetera za praćenje metaboličkih promjena u mozgu (cerebralna mikrodijaliza)
Aplikacija ventrikularnog katetera za monitoring intrakranijalnog pritiska
Bajpas operacije intrakranijalnih venskih sinusa sa ekstrakranijalnim venama
Bajpas operacije na ekstra i intrakranijalnim sudovima
Bajpas operacije na intrakranijalnim sudovima
Biopsija mišića
Biopsija perifernog nerva
Bofrontalna kraniotomija
Cervikalna diskektomija na dva nivoa
Cervikalna diskektomija na jednom nivou
Cervikalna diskektomija stražnjim pristupom
Dalja bolnička obrada - Dalja bolnička obrada djeteta zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dekompresija kičmene moždine
Dekompresija kranijalnog nerva
Dekompresija optičog nerva u optičkom kanalu
Dekompresija stražnje lobanjske jame
Srijeda, 31. 12. 2014.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Dekompresivna kraniotomija
Dekompresivna laminektomija kod traumatske kompresije kaude ekvine i kičmene moždine
Dekompresivna laminektomija kod traumatske kompresije medule ili caudae equinae
Depresivna fraktura kostiju lobanje (sa ili bez povrede dure mater)
Depresivna fraktura sa ozljedom dure matris i velikih venskih krvnih sudova
Direktna neurorafija
Diskektomija torakalne kičme
Dorzalna ganglionektomija
Dorzalna rizotomija
Drenaža Dandy-Walker ciste i ostalih cista stražnje lobanjske jame
Drenaža intrakranijalne arahnoidne ciste šantom
Drenaža proširene četvrte moždane komore
Drenaža spinalnog sirinksa
DREZ operacija
Eksplorativna supra ili infratentorijalna trepanacija
Ekstenzija cervikalne kičme po Krečfildu
Ekstraduralni hematom
Elektrostimulacija kičmene moždine
Elektrostimulacija perifernih nerava
Endokopska biopsija intrakraventrikularnog tumora
Endoskopska fenetracija intrakranijalne ciste
Endotrahealna intubacija
Endovaskularna okluzija intrakranijalne i spinalne arterivenske malformacije
Endovaskularna operacija intrakranijalne i spinalne aneurizme
Epikranijalni tumor
Evakuacija epiduralne ili subduralne gnojne kolekcije
Evakuacija hroničnog subduralnog hematoma
Evakuacija intracerebelarnog hematoma
Evakuacija spontanog intracerebralnog hematoma
Fiksiranje transdjusera za kontinuirano mjerenje intrakranijalnog pritiska kod povećanog intrakranijalnog pritiska različite etiologije
Foraminotomija
Frontalna leukotomija
Fuzija cervikalnih kralježaka prednjim pristupom
Fuzija cervikalnih ralježaka stražnjim pristupom
Ganglioliza gaserovog gangliona
Hemisferektomija
Hidrocefalus (kod starijih od 16 godina) – eksterna ventrikularna drenaža
Hronični subduralni hematom / higrom
Implantacija šanta
Impresivni prelom lobanje
Incizija i resekcija kefalhematoma i drugih hematoma poglavine
Incizija subgaleatičnog hematoma
Infekcije – subduralni empijem
Infiltracija izlazista kranijalnog nerva
Infiltracija perifernog nerva
Infiltracija vertebralnih i sakroilijačnih zglobova
Infratentorijalna rizotomija trigemunusa
Intracerebralni hematom
Intrakranijalna i spinalna neurostimulacija i mapiranje
Intraoperativna neurostimulacija
Intraoperativni neuromonitoring spinalnih i kranijalnih nerava
Intratekalna i intraventrikularna aplikacija lijeka
Intratekalna terapija baklofenom
Kalozotomija
Karotidna angiografija
Koagulacija horoidnog spleta
Koagulacija i resekcija tonzila malog mozga
Kompleksna rekonstrukcija i rekonfiguracija kostiju lobanje i lica u liječenju sindromskih kraniosinostoza
Kompleksna rekonstrukcija i rekonfiguracija kostiju lobanje u liječenju nesindromskih kraniosinostoza
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Korpektomija na dva i više nivoa
Korpektomija na jednom nivou
Kraniektomija (implantacija ICP monitoringa, drenaža, rezervoar)
Kraniotomija sa cerebrotomijom
Laminektomija sa otvaranjem dure
Liječenje komplikacija endoskopskih operacija na mozgu
Liječenje komplikacija kraniocervikalne dekompresije
Liječenje komplikacija operativnog liječenja nesindromskih kraniosinostoza
Liječenje komplikacija sindromskih kraniosinostoza
Broj 107 - Stranica 145
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
T
T
T
T
T
ST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
ST
ST
ST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 146
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - površinska
Lumbalna drenaža
Lumbalna punkcija
Lumboperitonealna drenaža
Mijelografija
Mikrovaskularna dekompresija ostalih kranijalnih nerava
Mikrovaskularna dekompresija trigeminalnog nerva
Monitoring intrakranijalnog pritiska parenhimskim kateterom
Neurohirurgija djece – hidrocefalus i kongenitalne malformacije
Neurohirurgija djece – povrede glave
Neurotomija perifernog nerva
Oblaganje intrakranijalne aneurizme
Obrada lacerokontuzivnih rana na glavi i manjih depresivnih fraktura i kostiju glave
Odstranjenje akutnog epi ili subduralnog hematoma osteoplastičnom kraniotomijom
Odstranjenje akutnog intracerebralnog hematoma
Odstranjenje epiduralnog i subduralnog hematoma
Odstranjenje esktraforaminalnog diska
Odstranjenje falks-meningeoma
Odstranjenje gigantskog tumora caudae equinae
Odstranjenje hernije intervertebralnog diskusa kod istovremene stenoze spinalnog kanala ili hernija u više nivoa
Odstranjenje hernije intravertebralnog diskusa uz prethodnu flavektomiju ili fenestraciju na jednom nivou
Odstranjenje i biopsija tumora spinalnog kralješka
Odstranjenje intra ili ekstraduralnog tumora spinalnog kanala
Odstranjenje intramedularnog tumora
Odstranjenje intraorbitalnog tumora
Odstranjenje meningeoma na bazi lobanje
Odstranjenje meningeoma na konveksitetu mozga
Odstranjenje neuroma kod fantomske boli
Odstranjenje opsežnog tumora mekih tkiva poglavine sa destrukcijom kosti
Odstranjenje paravertebralnih tumora
Odstranjenje subduralnog hroničnog hematoma
Odstranjenje supraselarnih ili paraselarnih tumora
Odstranjenje tumora baze prednje lobanjske jame
Odstranjenje tumora kavernoznog sinusa
Odstranjenje tumora kraniocervikalnog prijelaza
Odstranjenje tumora lobanjskih kostiju
Odstranjenje tumora moždanog stabla
Odstranjenje tumora pinealne regije
Odstranjenje tumora pontocerebelarnog ugla
Odstranjenje tumora tentorijalne incizure
Odstranjenje tumora velikog potiljačnog otvora
Odstranjenje tumora, abscesa i sl. iz hemisfera velikog mozga
Odstranjenje tumora, abscesa i sl. iz hemisfere malog mozga
Odstranjivanje stranog tijela I koštanog fragmenta iz spinalnog kanala
Odstranjnje talamičkog tumora
Okluzija cerebralne aneurizme prednje cirkulacije
Okluzija cerebralne aneurizme stražnje cirkulacije
Operacija dermoidnog sinusa
Operacija infratentorijalnog intraventrikularnog tumora
Operacija karotikokavernozne fistule
Operacija kod kraniostenoze
Operacija lipomijelomeningokele
Operacija prednje sakralne meningokele
Operacija radikularne ciste
Operacija spinalne aneurizme
Operacija spinalne arteriovenske malformacije
Operacija supratentorijalnih tumora hemisfera mozga kod djece
Operacija tentorijalnog i fakotentorijalnog meningeoma
Operacija tumora hipotalamusa i infundibuluma
Operacija uzapćene kičmene moždine
Operacije kod frontobazilarnih povreda
Operativna rekonstrukcija višestrukih i kompliciranih kranijalnih kongenitalnih malformacija
Operativna rekonstrukcija višestrukih i kompliciranih spinalnih kongenitalnih malformacija
Operativna resekcija spinalnog lipoma
Operativno dekompresivni zahvati kod malformacija kraniospinalnog prijelaza
Operativno uklanjanje plakova na ekstrakranijalnom dijelu karotide (endarterektomija)
Operativno zbrinjavanje opsežnih kranio cerebralnih povreda
Ostale procedure u rekonstrukciji intrakranijalnih aneurizmi
Osteomijelitis kranijuma
Otpusno pismo
Srijeda, 31. 12. 2014.
ST
ST
T
ST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
T
T
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
ST
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Otpusno pismo zdravstvene njege
Parcijalna rekonstrukcija i rekonfiguracija kostiju lobanje u liječenju nesindromskih kraniosinostoza
Patologija kičme – lumbalna diskus hernija ili spondiloza - operacija diska
Plasiranje centralnog venskog katetera
Plasiranje eksterne lumbalne drenaže
Plasiranje stenta na intrakranijalne i ekstrakranijalne krvne sudove
Plastika koštanog defekta kraniuma
Plastika likvor fistule
Plastika lobanje
Početna bolnička obrada
Početna bolnička obrada djeteta
Ponovni (kontrolni) pregled - neurohirurg
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Povrede glave - povreda vatrenim oružjem, ili druga penetrantna povreda lobanje
Povrede i oboljenja perifernih nerava– dekompresija / transpozicija kod kompresivnih neuropatija
Prednja klinoidektomija
Prednja stabilizacija slabinske kičme na dva i više nivoa
Prednja stabilizacija slabinske kičme na jednom nivou
Prednja temporalna lobektomija
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Presijecanje grane n. trigeminusa
Presijecanje hipertrofičnog filum terminale
Privremena drenaža ventrikularnog sistema
Prvi pregled - neurohirurg
Punkcija i drenaža epiduralnog abscesa
Punkcija i drenaža epiduralnog ili subduralnog ili moždanog abscesa
Punkcija subduralnog prostora kroz veliku fontanelu
Punkcija ventrikularnog sistema
Radiohirurški tretman intrakranijalnih i spinalnih tumora
Razdvajanje spinalnih adhezija
Rekonstrukcija zida intrakranijalnog venskog sinusa
Reparacija kranijalne cefalokele
Reparacija mijelocistokele
Reparacija spinalne mijelomeningokele i meningokele
Resekcija cistične lezije spinalnog kanala
Resekcija dermoida i epidermoida baze lobanje
Resekcija epileptičkog fokusa
Resekcija hondroma i hondrosarkoma baze lobanje
Resekcija infratentorijalne arteriovenske malformacije
Resekcija infratentorijalnog venskog angioma i kavernoma
Resekcija intrakranijalne ciste
Resekcija koštanog ili fibroznog pregratka kod septirane kičmene moždine
Resekcija kranijalnog infratentorijalnog dermoida i epidermoida
Resekcija kranijalnog supratentorijalnog dermoida i epidermoida
Resekcija kraniofaringeoma
Resekcija odontoida
Resekcija petroklivalnog i klivalnog tumora
Resekcija spinalnog dermoida i epidermoida
Resekcija spinalnog venskog angioma i kavernoma
Resekcija supratentorijalne arteriovenske malformacije
Resekcija supratentorijalnog intraventrikularnog tumora
Resekcija supratentorijalnog venskog angioma i kavernoma
Resekcija tumora baze srednje lobanjske jame
Resekcija tumora baze stražnje lobanjske jame
Resekcija tumora centralnog dijela baze lobanje
Resekcija tumora hipofize endonazalnim pristupom
Resekcija tumora hipofize transkranijalnim pristupom
Resekcija tumora i ciste treće moždane komore
Resekcija tumora jugularnog foramena
Resekcija tumora kaude ekvine
Resekcija tumora koji sekundarno invadiraju bazu lobanje, a primarno su porijeklom iz okolnih struktura
Resekcija tumora kranijalnog nerva
Resekcija tumora medularnog konusa i kaude ekvine
Resekcija tumora optičkog nerva
Revizija atrio ili peritoneoventrikularne drenaža
Revizija ranije urađene operacije supratentorijalno ili infratentorijalno
Revizija šanta
Rizotomija i dekompresija ostalih kranijalnih nerava
Šav ili markiranje nerva (bez upotrebe operativnog mikroskopa)
Selektivna amigdalohipokampektomija
Broj 107 - Stranica 147
ST
T
T
ST
T
T
T
T
T
ST
ST
ST
ST
T
T
T
T
T
T
ST
ST
S
T
T
ST
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 148
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Simpatektomija
Skidanje hirurških konaca
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Spinalna aplikacija analgetika i drugih lijekova u liječenju bola i spazma
Spinalna hordotomija (jednostrana)
Spinalna hordotomija (obostrano)
Spinalna rizotomija
Spoljašnja ventrikularna drenaža
Stabilizacija grudne kičme
Stereotaksijska biopsija i evakuacija infratentorijalne lezije
Stereotaksijska biopsija ili evakuacija supratentorijalne lezije
Stereotaksijska operacija na bazalnim ganglijama malog mozga
Stereotaksijska operacija na bazalnim ganglijama velikog mozga
Stereotaksijske operacije na meduli spinalis
Subokcipitalna punkcija
Supratentorijalna elektrostimulacija
Suturektomija jedne kranijalne suture kod kraniostenoze
Torakalna diskektomija ne jednom nivou
Torakalna diskektomija ne jednom nivou
Transfacijalna resekcija tumora baze lobanje
Transkranijalna resekcija tumora hipofize i kraniofaringeoma
Transkranijalno odstranjenje intraorbitalnog tumora
Transoralna resekcija tumora baze lobanje
Transpedikularna stabilizacija na dva i više nivoa
Transpedikularna stabilizacija na jednom nivou
Transplantacija perifernog nerva
Transtemporalna rizotomija trigeminusa
Trigeminalna traktomija
Uklanjanje epikranijalnog hematoma
Uklanjanje spinalnog subduralnog ili epiduralnog hematoma
Vagalna stimulacija
Vaskularna patologija – kraniotomija kod operacije kavernoznog hemangioma
Ventrikuloamniotički šant
Ventrikuloatrijalna ili ventrikuloperitonealna drenaža
Ventrikulocisternostomija
Ventrikulopleuralni šant
Ventrikulosubgaleatični šant
Vertebroplastika
Srijeda, 31. 12. 2014.
T
ST
ST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
ST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
S
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
T
ST
T
T
ST
ST
T
ST
ST
ST
S
T
ST
T
ST
T
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
Neurologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
NAZIV USLUGE
Blink refleks
CDFI – ekstrakranijalni kolor Doppler karotida vrata POLISOMNOGRAFIJA
Cjelodnevno ili noćno snimanje EEG-a
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Detekcija senzoričkih cerebralnih potencijala
Dijagnostika kortikalne smrti
Dnevna bolnička obrada
EEG sa fotostimulacijom i hiperventilacijom sa dodatnim snimanjem tokom spavanja
Elektroencefalografija sa 16-kanalnim EEG aparatom sa hiperventilacijom i fotostimulacijom sa dodatnim snimanjem u spavanju
Elektromiografija DE
Elektromiografija DE i GE
Elektromiografija GE
Elektromioneurografija EMNG
Evocirani potencijali (EP)
Injiciranje botulinus toksina (tortikolis i blefarospazam)
Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Intraoperativni neurofiziološki monitoring (EEG i EP-evocirani potencijali)
Izoelektrično fokusiranje likvora i seruma (IEFL)
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Klinička i neurofiziološka evaluacija ekstrapiramidnog sistema
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Lumbalna punkcija
MMS testiranje
Neurofiziološka evaluacija i terapija spastičnosti
Određivanje glikemije glukometrom
Ordiniranje imunoglobulina, imunomodulatora i monoklonalnih antitjela
Otpusno pismo
Paravertebralna infiltracija mišića
Srijeda, 31. 12. 2014.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 149
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Početna bolnička obrada
Polisegmentno ispitivanje BP mješovitog živca
Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Ponovni (kontrolni) pregled - neurolog
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Prostigminski test
Prvi pregled - neurolog
Pulsna kortikosteroidna terapija
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Standardna bolnička zdravstvena njega
Standardni EEG Elektroencefalografija sa 16-kanalnim EEG aparatom, sa hiperventilacijom i fotostimulacijom sa dodatnim postupcima
(video EEG)
Test neuromišićne transmisije (TNT test)
Transkranijalni Doppler stražnji sliv
Transkranijalni Doppler prednji sliv
Transkranijalni Doppler kompletan
Tromboliza kod akutnoga ishemijskoga moždanoga udara
Ultrazvučni pregled krvnih žila vrata
Ultrazvučni pregled moždanog parenhima
ST
ST
T
ST
ST
ST
S
ST
ST
ST
ST
B
B
B
B
KS
B
B
KS
B
KS/B
B
ST
KS/B
S
S
S
S
S
S
T
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
Nivo ZZ
T
T
T
T
T
T
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
ST
ST
ST
T
ST
S
S
T
T
T
S
S
ST
S
S
S
S
T
S
S
T
T
S
S
T
T
T
T
T
S
S
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Nuklearna medicina
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
NAZIV USLUGE
Ablacija preostalog tkiva štitne žlijezde nakon tireoidektomije zbog karcinoma štitne žlijezde
Alkalni DMS
Angioscintigrafija mozga
Citološka analiza punktata (štitne žlijezde ili drugog tkiva)
Dezoksiribonukleinska kiselina (DNA)
Dinamska scintigrafija bubrega sa diureznom stimulacijom
Fiksacija radijoda u štitnjači
Fleboscintigrafija
Furosemid test
Glukagon
Hormon rasta
Imunoscintigrafija
Imunoscintigrafija u ranom otkrivanju karcinoma
Indirektna radionuklidna cistografija
Ispitivanje apsorpcije žučnih kiselina pomoću selenijum homoholne kiseline
Ispitivanje žučnih puteva iminodisirćetne kiseline obilježene tehnecijum
Kalcitonin
Kaptopril test
Konzilijarni pregled
Liječenje hipertireoze radiojodom 131 -difuzna struma
Liječenje hipertireoze radiojodom 131 -multifinodozna toksicna struma
Liječenje radiojodom funkcionalno aktivnih metastaza karcinoma štitne žlijezde
Liječenje toksičnog adenoma radiojodom 131
Limfografija sa 198 AN
Limfografija sa 99 m TE
Limfoscintigrafija
Mikrozomalna antitijela (Ms-at)
Mjerenje rezidualnog urina
Određivanje antitijela na inzulin RIA
Određivanje CEA (kanceroembriogeni antig)
Određivanje glomerularne filtracije bubrega sa dietilentriamino-penta acetatom (DTPA)
Određivanje inzulina RIA
Određivanje kortizola u serumu RIA
Određivanje poluživota eritrocita
Određivanje radiojoda
Određivanje vijeka eritrocita
Određivanje vol.plazme sa 135 J.markiranih albumina
Određivanje volumena eritrocita 51 CA
Otkrivanje inflamacija pomoću leukocitaobilježenih tehnecijumom 99m
Perfuziona scintigrafija jetre tehnecijumom 99m
Perfuziona scintigrafija kompjuterom
Perfuziona scintigrafija pluća
Perfuziona scintigrafija srčanog mišića
Perhloratni test
Perifuziona scintigrafija mozga
Planarna scintigrafija jetre
Pyp test-scintigrafija akutnog infarkta miokarda
Radioimunoesej sa jednokratnim određivanjem
Radioimunoesej sa određivanjem više tačaka
Broj 107 - Stranica 150
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Radioimunoterapija
Radionuklidna angiografija
Radionuklidna cistografija
Radionuklidna ventrikulografija
Radionuklidni kaptoprilski test
Radionuklidno otkrivanje krvarenja u organizmu pomoću eritrocita obilježenih Tc
Radioreceptorski test (RRA) za određivanje drugih steroidnih receptora
Radioreceptorski test (RRA) za određivanje estrogenih receptora u citozolu tkiva
Radioreceptorski test (RRA) za određivanje progesteronskih receptora
Radioreceptorski test (RRA) za određivanje TSH receptora na ćelijama štitnjače
Radioreceptorski test (RRA) za određivanje TSH receptora na drugim ćelijama
Radioreceptorski test (RRA) za testiranje tireoidne stimulacije
Radioreceptorsko testiranje antitjela na TSH receptore
Renin
Rezidualni urin
Rezidualni urin računarski
RIA i IRMA određivanje 1,25 vitamina D3
RIA i IRMA određivanje catepsina-D
RIA i IRMA određivanje endotelina
RIA i IRMA određivanje PS2 proteina
RIA i IRMA određivanje releasing hormona u cirkulaciji (CRF, TRH, LH-RH)
RIA i IRMA određivanje somatomedina
RIA i IRMA određivanje TSH u toku stimulacionog TRH testa
RIA neonatalni TSH
Scintigrafija bubrega kompjuterom
Scintigrafija bubrega statička
Scintigrafija cijelog tijela pomoću radiojoda
Scintigrafija cijelog tijela sa cyprofloksacinom
Scintigrafija Ga-67 (cjelog tjela)
Scintigrafija jednjaka
Scintigrafija jetre
Scintigrafija jetre kompjuterom
Scintigrafija kore nadbubrežne žlijezde
Scintigrafija kostiju
Scintigrafija mozga
Scintigrafija mozga kompjuterom
Scintigrafija mozga sa tehnecijumom 99m
Scintigrafija obilježenim leukocitima
Scintigrafija paratireoidnih žlijezda
Scintigrafija pljuvačnih žlijezda- dinamička
Scintigrafija sa ciprofloksacinom
Scintigrafija sa In-111 i Ga-67
Scintigrafija sa radiojodom
Scintigrafija sa TC-99M
Scintigrafija sentinealnog limfnog čvora
Scintigrafija skeleta
Scintigrafija skeleta kompjuterom
Scintigrafija slezene kompjuterom
Scintigrafija somatostatinskih receptora
Scintigrafija srži nadbubrežne žlijezde
Scintigrafija štitne žlijezde sa radiojodom (131g)
Scintigrafija štitne žlijezde sa tehnecijumom 99 m (99mTc)
Scintigrafija zglobova
Scintimamografija
Scirtigrafija cijelog tijela
Sekvencijalna scintigrafija bubrega
Selektivna scintigrafija slezine
SPET kostiju emisiona-monofotonska kompjuterizovana tomografija
Statička scintigrafija bubrega sa DMS-TC-99m
Stimulacija sa TSH
Šilingov (Schilling) test
Tehnecijum 99m pertehnetat u detekciji ektopične želučane sluzokože
Terapija bola u kostima sa radioaktivnim izotopom
Terapija bolnih kostnih metastaza Sr-89
Terapijska primjena J-131 meta-jodo benzil guanidina
Test stimulacije sa TRH (TRH test)
Test stimulacije sa TSH
Test supresije
Test supresije štitne žljezde
Titar inzulinskih antitijela
Tomografska scintigrafija mozga SPET Tc 99 m
Srijeda, 31. 12. 2014.
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S
T
T
T
T
S
S
T
T
S
S
T
T
T
T
T
T
S
S
T
S
S
S
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
T
ST
S
T
T
T
T
T
T
T
T
S
T
T
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Srijeda, 31. 12. 2014.
121.
122.
123.
124.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
TRH test
Ventilaciono-perfuziona scintigrafija pluća
Volumen mase eritorcita
Volumen plazme
Broj 107 - Stranica 151
S
ST
T
T
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Nivo ZZ
S
T
S
S
T
T
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
ST
T
S
T
S
T
T
T
S
S
T
T
T
T
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
T
T
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
Oftalmologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
NAZIV USLUGE
Adaptometrija
Antiglaukomatozne operacije sa ugrađivanjem implantata
Aplanaciona tonometrija
Aplikacija lijeka lokalno
Botox aplikacija
Ciklodijatermija ili krioaplikacija (u cilju smanjenja očnog pritiska)
Dakriocistorinostomija
Dakriocistorinostomija sa reparacijom suznih kanala silikonskom cjevčicom
Dalja bolnička obrada - Dalja bolnička obrada djeteta zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje injekcija peribulbarno, parabulbarno i subtenonijalno
Davanje injekcije intravitrealno
Davanje injekcije subkonjunktivalno
Dnevna bolnička obrada
Dnevna kriva očnog pritiska sa analizom 6-8 mjerenja
Druge operacije irisa, cilijarnog tijela i prednje komore
Egzenteracija orbite
Egzoftalmometrija
Ekscizija i rekonstrukcija orbitalnog sadržaja
Ekscizija tumora na očnom kapku sa kožnim režnjem
Ekstrakcija katarakte sa ugradjivanjem intraokularnog sočiva
Ekstrakcija stranog tijela iz prednjeg segmenta oka
Ekstrakcija stranog tijela iz zadnjeg segmenta oka
Ekstrakcija stranog tijela rožnjače sa siderozom (abrazija)
Ekstrakcija stranog tijela sa konjunktive
Elektroretinografija
Enukleacija bulbusa sa implantacijom intrabulbarnog implantata
Enukleacija bulbusa sa vezivanjem mišića
Evakuacija silikonskog ulja iz intrabulbarnog kavuma
Evisceracija bulbusa oka (evakuacija očnog sadržaja)
Excohleatio chalazionis kod djece
Excohleatio chalazionis kod odraslih
Faden operacija kod strabizma
Fistulizirajuća operacija glaukoma
Fluoresceinska biomikroskopija
Fluoresceinska proba prolaznosti suznih puteva
Fluoresceinska proba rožnjače
Fokometrija astigmatičnih i neastigmatičnih stakala
Fotografisanje očnog dna fundus kamerom
Gonioskopski pregled
Hirurški tretman hordeoluma, abscesa ili flegmone kapka ili obrve
Hirurški tretman ksantelazme, moluske ili veruke, jednostrano
Implantacija punctum plagova
Indirektna oftalmoskopija
Indocyanine green" angiografija
Intervencije laserom-manje
Intervencije laserom-manje (kod promjena na konjunktivi, rožnjači i dužici, kod glaukoma, katarakte sek.) po seansi
Intervencije laserom-veće
Intervencije laserom-veće
Iridoplastika, iridektomija, iridotomija, sfinkterotomija
Ispiranje suznih puteva kod djece
Ispiranje suznih puteva kod odraslih
Ispitivanje diplopija, paraliza i pareza (Hess- Lancaster test)
Ispitivanje fiksacije prizmama (Cover test)
Ispitivanje kolornog vida
Ispitivanje makularne funkcije Amslerovom mrežom
Ispitivanje motiliteta
Ispitivanje stereo vida - Titmus stereo test
Ispitivanje supresije i binokularnog vida na Worth-u
Kiretaža Meibomove žlijezde
Kompjuterizirana perimetrija
Kompjuterizovano određivanje dioptrije (refraktometrija)
Kompjuterska tonometrija
Broj 107 - Stranica 152
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Konjunktivo - plastika uzimanje i ugrađivanje transplantata
Konjunktivo-rinostomija i kanto-cistostomija
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Krioaplikacija, dijatermija
LF trabekuloplastika
Liječenje prematurne retinopatije
Obučavanje pacijenata za nošenje kontaktnih sočiva
OCT (optička koherentna tomografija
Određivanje dioptrije i propisivanje naočara za djecu
Određivanje dioptrije i propisivanje naočara za odrasle
Određivanje i postavljanje kontaktnih sočiva
Određivanje i probanje dodatne prizme na korekciono staklo
Određivanje konvergencije i divergencije u prostoru prizmama (na daljinu i na blizinu)
Određivanje refrakcije na široku zjenicu
Odstranjenje orbitanog uloška
Odstranjenje vitreoretinalnih trakcija i premakularnih membrana – Macular pilling
Odstranjenje vještačkog intraokularnog sočiva
Odstranjivanje intraorbitalnog tumora
Odstranjivanje nepenetrirajućih stranih tijela
Oftalmološki pregled na biomikroskopu
Operacija deformiteta očnih kapaka
Operacija glaukoma sa kataraktom
Operacija kod povrede očnih kapaka
Operacija kongenitalne katarakte sa implantacijom intraokularnog sočiva
Operacija orbite kod upale ili krvarenja
Operacija priraslica u konjunktivalnoj vrećici
Operacija pterigijuma
Operacija pterigijuma sa kalemom vežnjače
Operacija ptoze (podizanje spuštenog kapka)
Operacija tumora konjunktive
Operacija tumora na očnom kapku
Operacije ablacije mrežnjače sa vitrektomijom i tamponadom silikonskim uljem/plinom
Operacije ektropiona
Operacije entropiona
Operacije katarakte pomoću ultrazvuka – fakoemulzifikacija sa ugradnjom intraokularnog sočiva
Operacije mrežnjače i sudovnjače
Operacije perforativnih povreda oka sa lezijom unutrašnjih struktura
Operativno - liječenje paralitične razrokosti (Jensenova operacija)
Orbitotomija (dekompresija orbite)
Ordiniranje terapije slabovidosti
Otpusno pismo
Pahimetrija
Pneumoretinopksija
Početna bolnička obrada
Početna bolnička obrada djeteta
Ponovni (kontrolni) pregled - oftalmolog
Pregled fundusa biomikroskopom i kontaktnom i nekontaktnom lupom
Prvi pregled -oftalmolog
Punkcija prednje očne komore - ispiranje
Pupilometrija
Reparacija kanalikula i punktuma lakrimale
Reparacija orbite
Retropozicije ili miektomije kod strabizma
Sekundarna implantacija intraokularnog sočiva
Širmerov test
Skleralni bukling sa implantatom
Sondiranje suzno nosnih kanala kod djece
Sondiranje suzno nosnih kanala kod odraslih
Stavljanje monokularnog ili binokularnog zavoja za oko
Stavljanje zavoja za oko - mali zavoj
Tarzorafija
Termokauterizacija
Transplantacija amnijske membrane
Transplantacija rožnjače - keratoplastika
Trepanotrabekulektomija goniotomija, goniopunktura i druge operacije protiv glaukoma
Ugradnja keratoproteze
Ulaganje orbitalnog uloška
Ultrazvuk u oftalmologiji (A-scan i B-scan)
Visus kod simulacije i agravacije
Srijeda, 31. 12. 2014.
S
T
ST
ST
ST
S
T
T
S
ST
S
S
S
S
S
S
T
T
T
T
T
ST
S
T
S
T
T
S
S
S
S
S
S
T
S
S
T
T
T
T
T
S
ST
S
T
ST
ST
ST
ST
ST
S
S
T
T
T
T
S
T
S
S
S
S
S
S
T
T
T
T
T
S
S
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS
KS
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
KS
KS/B
KS
B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
Srijeda, 31. 12. 2014.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Vitrektomija - operacija staklastog tijela
Vitrektomija - operacija staklastog tijela, kod patoloških procesa u njemu
Vitrektomija u cilju zatvaranja makularne rupture
Vježbe fuzije na sinoptoforu-sa naknadnim i realnim slikama
Vježbe fuzije u prostoru
Vježbe na koordinatoru
Vježbe protiv ARK u prostoru
YAG laser iridotomija
YAG laser kapsulotomija
Broj 107 - Stranica 153
T
T
T
S
S
S
S
T
T
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
NIVO ZZ
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
KS/B
KS
B
KS
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
KS
KS/B
B
B
B
KS
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Onkologija i radioterapija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
NAZIV USLUGE
Aplikacija hemoterapije – jednostavna do 3 sata CMF
Aplikacija hemoterapije – složena preko 6 sati
Aplikacija hemoterapije – srednje složena 3 do 6 sati
Dalja bolnička obrada - Dalja bolnička obrada djeteta zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dnevna bolnička obrada
Endotrahealna intubacija
Intraabdominalna hemoterapija
Intratekalna hemoterapija
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Otpusno pismo
Palijativno zračenje dugo
Palijativno zračenje kratko
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde sa lavažom
Početna bolnička obrada
Početna bolnička obrada djeteta
Ponovni (kontrolni) pregled - onkolog -hematolog
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Površinsko zračenje kože
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Prvi pregled - onkolog -hematolog
RadioterapiJa -Prostata
Radioterapija - Bahiterapija
Radioterapija - Bubreg-lumbalna loža
Radioterapija - CNS
Radioterapija - Dojka
Radioterapija - Dojka sa limfnim ložama
Radioterapija - Ginekološki tumori-vanjsko i unutrašnje zračenje
Radioterapija - Ginekološki tumori-vanjsko zračenje
Radioterapija - Jednjak
Radioterapija - Koza površinsko zračenje
Radioterapija - Koza zračenje elektronima
Radioterapija - Limfne lože dojke
Radioterapija - Limfomi
Radioterapija - Mokraćni mjehur
Radioterapija - ORL
Radioterapija - Palijtivno zračenje dugo
Radioterapija - Palijtivno zračenje kratko
Radioterapija - Pluća
Radioterapija - Pluća preko 10 seansi
Radioterapija - Rektum
Radioterapija - Sarkomi
Radioterapija - Testis-limfne lože
Radioterapija - Želudac
Radioterapija bubrega-lumbalne lože
Radioterapija CNS-a
Radioterapija dojke
Radioterapija dojke sa limfnim ložama
Broj 107 - Stranica 154
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Radioterapija ginekoloških tumora-vanjsko i unutrašnje zračenje
Radioterapija ginekoloških tumora-vanjsko zračenje
Radioterapija jednjaka
Radioterapija limfne lože dojke
Radioterapija limfoma
Radioterapija mokraćnog mjehura
Radioterapija ORL
Radioterapija pluća
Radioterapija pluća
Radioterapija pluća
Radioterapija prostate
Radioterapija rektuma
Radioterapija sarkoma
Radioterapija testisa-limfne lože
Radioterapija želudca
Toaleta kanile nakon traheotomije
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Ugradnja port-o-cat katetera
Unutrašnje zračenje -brahiterapija
Zračenje elektronima kože
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
Opća hirurgija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
NAZIV USLUGE
Abdominalna drenaža pankreatita
Abdominoperinealna resekcija kolona (Milles)
Ablacija malignog tumora abdominalnog zida
Apendektomija
Apendektomija kod razvijenog difuznog peritonitisa
Aspiraciona drenaža grudnog koša kod empijema
Aspiraciona punkcija abscesa ili hematoma
Biopsija želuca, sa laparotomijom
Cekostomija
Cisto-jejunostomija
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Derivacija pseudociste pankreasa izdvojenom crijevnom vijugom
Desna hemikolektomija ( i proširena) sa formiranjem stome
Dezinvaginacija crijeva (bez resekcije)
Dijagnostička i/ili terapijska punkcija peritonealne šupljine sa uzimanjem uzorka
Direktna anastomoza žučne kese sa gastrointestinalnim traktom
Divertikulektomija
Dnevna bolnička obrada
Drenaža grudnog koša punkcijom, Bulau drenažom ili aspiracionom drenažom kod povreda grudnog koša
Duboki absces dojke-premamarni
Duboki absces dojke-retromamarni
Ekscizija i direktna sutura benignih lezija kože, lezija dijametra preko 4 cm
Ekscizija i direktna sutura većih benignih lezija (ožiljastih, fibroznih, cističnih) kože, potkožnog tkiva
Ekscizija malignih i benignih lezija kože i potkože sa zatvaranjem defekta lokalnim režnjem-manjim
Ekscizija malignih i benignih lezija kože i potkože sa zatvaranjem defekta lokalnim režnjem-manjim
Ekscizija malignih lezija kože suturom rane
Ekscizija manjih benignih tumoroznih ožiljaka, fibroznih,cističnih kongenitalnih lezija kože, potkožnog tkiva sa direktnom suturom rane
Ekscizija nepravilnih ožiljaka i zatvaranje defekta direktnom suturom
Ekscizija nokatne ploče sa matriksom
Ekscizija pilonidalnog sinusa ili ciste - otvorena
Ekscizija pilonidalnog sinusa ili ciste bez prim.šava
Ekscizija pilonidalnog sinusa ili ciste sa primarnim šavom
Ekscizija prostog papiloma, površnog
Ekscizija spoljašnjih hemoroidalnih čvorova i spoljašnih papiloma
Ekscizija spoljašnjih tromboziranih hemoroida
Eksciziona biopsija kože, potkožnog tkiva i sluznice sa direktnom suturom rane
Eksploracija trbušne duplje (eksplorativna laparotomija)
Eksteriorizacija crijeva (Mikuliševa operacija)
Ekstirpacija ateroma, ciste, ksantoma ili manjeg benignog tumora
Ekstirpacija ili biopsija limfne žlijezde
Endotrahealna intubacija
Enteroenterostomija
Enteroliza
Enterotomija radi polipa ili vađenja stranog tijela
Evakuacija hidatidne ciste abdominalnih organa izvan jetre
Srijeda, 31. 12. 2014.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 155
Evakuacija i drenaža intraperitonealnih abscesa
Evakuacija retroperitonealnih abscesa
Ezofagogastroduodenoskopija
Ezofagogastroduodenoskopija sa biopsijom
Ezofagogastroduodenoskopija sa ekstrakcijom stranog tijela
Ezofagogastroduodenoskopija sa Helicobacter pylori testom
Ezofagogastroduodenoskopija sa injekcionom hemostazom
Ezofagogastroduodenoskopija sa mehaničkom (hemoklips) hemostazom
Ezofagogastroduodenoskopija sa plasiranjem band ligature
Ezofagogastroduodenoskopija sa polipektomijom
Fistulotomija ili fistulektomija analne regije, subkutana
Gastrojejunalna anastomoza
Gastrotomija radi odstranjenja stranog tjela
Hemoroidektomija radikalna (Whitehead tipa)
Hernija epigastrična
Hernija sa resekcijom crijeva
Hernioplastica ingvinalna sa ekscizijom hidrocele
Hernioplastika ingvinalna, bilateralna
Hirurška preparacija i kanuliranje periferne vene
Hirurško zbrinjavanje analne fisure
Hirurško zbrinjavanje kondiloma analne regije
Hirurško zbrinjavanje oboljelog nokta
Hirurško zbrinjavanje povrede jetre (sutura, tamponada)
Hirurško zbrinjavanje unutrašnjih hemoroida
Hitna ligatura zbog jake hemoragije glavnih krvnih sudova udova
Hitna ligatura zbog jake hemoragije, glavnih krvnih sudova vrata, karlice i gluteusa
Holecistektomija (sa intraoperativnom holangiografijom)
Holecistektomija sa choledochotomiom (sa ili bez anastomozom);
Holecistektomija sa otvorenom eksploracijom holedokusa,radiomenometrija sa holangiografijom
Holecistektomija, holedohostomija sa eksploracijom, drenažom ili odstranjivanjem kalkulusa
Holedohotomija (T-drenaža)
Holedohotomija sa kreiranjem bilijarno- intestinalne anastomoze
Incizija i drenaža furunkula, karbunkula, zagnojenih cista, manjeg kožnog ili potkožnog abscesa, paronihija ili hematoma
Incizija i drenaža perianalnog abscesa
Incizija i drenaža većeg kožnog ili potkožnog abscesa, karbunkula, flegmone ili hematoma
Ivične (wedge) resekcije jetre
Izvođenje derivacione stome kolona bez resekcije
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Kauterizacija, elektrokauterizacija ili kriokauterizacija benignih ili premalignih lezija kože i sluznica, sa ili bez odstranjivanja, četiri lezije
Kauterizacija, elektrokauterizacija ili kriokauterizacija benignih ili premalignih lezija kože i sluznica, sa ili bez odstranjivanja, jedna lezija
Kauterizacija, elektrokauterizacija ili kriokauterizacija benignih ili premalignih lezija kože i sluznica, sa ili bez odstranjivanja, pet i više
lezija
Kauterizacija, elektrokauterizacija ili kriokauterizacija benignih ili premalignih lezija kože i sluznica, sa ili bez odstranjivanja, tri lezije
Kauterizacija, elektrokauterizacija ili kriokauterizacija benignih ili premalignih lezija kože i sluznica,sa ili bez odstranjivanja, dvije lezije
Kolektomija, parcijalna sa anastomozom sa ili bez proksimalne cekostomije
Kolonoskopija sa biopsijom sa kolona i/ili terminalnog ileuma
Kolonoskopija sa ili bez terminalne ileoskopije sa i bez biopsije
Kolonoskopija sa injekcionom hemostazom
Kolonoskopija sa mehaničkom (hemoklips) hemostazom
Kolotomija (za strana tijela, polipe i sl.)
Konsultativni pregled specijaliste
Konzilijarni pregled
Kreiranje nutritivne gastrostome
Kreiranje nutritivne jejunostome (Witzel)
Laparoskopska apendektomija
Laparoskopska eksploracija trbušne duplje
Laparoskopska holecistektomija
Ligiranje karotidne arterije
Liječenje unutrašnjih hemoroida gumenim ligaturama
Lijeva hemikolektomija sa formiranjem stome
Lijeva kolonoskopija sa i bez biopsije
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - površinska
Lokalna anestezija - veća
Lokalna ekscizija malih viloznih papiloma rektuma - EKT
Lokalna ekscizija polipa i benignog tumora želuca
Lokalna ekscizija polipa i benignog tumora želuca (resekcija proširena)
Obrada manjih rana bez lezije dubokih struktura direktnom suturom na licu, očnim kapcima, nosu, usni, ušnoj školjci i šaci
Obrada većih lacerokontuznih rana
Obrada većih rana bez lezije dubokih struktura direktnom suturom
Obrada većih rana bez lezije dubokih struktura direktnom suturom na licu, očnim kapcima, nosu, usni,ušnoj školjci i šaci
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 156
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Odstranjivanje stranog tijela iz kože i potkožnog tkiva
Odvajanje abdominalnih priraslica (ileus)
Operacija Mekel-divertikula
Operativno liječenje uklještene hernije bez resekcije crijeva
Operativno liječenje uklještene hernije sa resekcijom crijeva
Operativno liječenje vrlo voluminozne hernije (veličine dječije glave)
Operativno zatvaranje gastrokolične fistule
Operativno zatvaranje gastrostomije
Otpusno pismo
Parcijalna gastrektomija sa gastroduodenalnom anastomozom (Billroth I)
Parcijalna gastrektomija sa gastrojejunalnom anastomozom (Billroth II)
Pericistektomija jetre
Plasiranje/evakuacija nazo-jejunalne sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde sa lavažom
Plastika ventralne hernije sa Mesh-Prolen mrežicom
Pleuralna drenaža-plasiranje drena kroz međurebarni prostor
Plisiranje crijeva-Noble
Početna bolnička obrada
Polipektomija kolona
Ponovni (kontrolni) pregled - hirurg
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Primarna ili primarno odložena hirurška obrada opekotine koje zahvataju od 10-30% površine tijela
Primarna ili primarno odložena hirurška obrada opekotine koje zahvataju preko 30% površine tijela
Primarna obrada rane (bez šavova)
Primarna obrada rane (sa šavovima)
Primarna obrada rane uz primjenu elektrokauterizacije
Primarna, primarno odložena ili sekundarna obrada opekotina, koje zahvataju do 10% površine tijela,a tretiraju se ambulantno
Provođenje klizme za čišćenje
Prvi pregled - hirurg
Pulsna oksimetrija
Punkcija zgloba u terapijske i/ili dijagnostičke svrhe
Radikalna disekcija limfnih čvorova preponskih površnih - bilateralno
Rasjecanje strikture rektuma
Recidivantna femoralna hernija
Recidivantna hernija koja je rađena PHS metodom bez infekcije implantata
Recidivantna hernija preponskog kanala koja je rađena PHS metodom bez infekcije implantata
Recidivantna ingvinalna hernija
Recidivantna ventralna hernija
Redukcija volvulusa,intususcepcije putem laparotomije sa resektomijom i anastomozom
Rektosigmoidoskopija
Rektoskopija
Rektoskopija sa uzimanjem isječka
Reparacija femoralne hernije, bez mrežice jednostrano
Reparacija ingvinalne hernije, bez mrežice jednostrano
Reparacija ingvinalne ili femoralne hernije sa mrežicom jednostrano
Reparacija ventralne hernije bez mrežice
Repozicija uklještene kile
Resekcija sigme i gornjeg rektuma sa kreiranjem derivacione stome (Hartmann)
Resekcije tankog crijeva sa anastomozom
Resekcije tankog crijeva sa formiranjem stome
Retroperitonealna eksploracija
Revizija cekostomije
Šavovi mezenterijuma
Sekundarna obrada rane
Sekundarna obrada rane
Sekundarna sutura abdominalnog zida zbog dehiscencije
Skidanje hirurških konaca
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Splenektomija obična ili kod traumatske rupture
Staging laparoskopija
Subtotalna resekcija želuca;
Supraumbilikalna i umbilikalna hernija
Sutura perforiranog ulkusa ili lezije želuca
Sutura povrede debelog crijeva
Sutura povrede tankog crijeva
Toaleta i održavanje stoma
Toaleta kanile nakon traheotomije
Toaleta vještačkog anusa
Srijeda, 31. 12. 2014.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Torakocenteza, punkcija, multiple, unilateralne kod težih povreda grudnog koša
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Ukliještena ingvinalna hernija- laparoskopska op.
Uzimanje krvi i određivanje Ph arterijske krvi
Vađenje inficiranog implantata kod manjih preponskih hernija
Vađenje stranog tijela iz rektuma endoskopskim putem
Vađenje stranog tijela iz rektuma rektalnim putem (pomoću regionalne ili opšte anestezije)
Visoka prednja resekcija rektuma (anastomoza na više od 10cm od analne ivice) Dixon
Zašivanje crijeva sa kolostomijom
Zatvaranje kolostome uspostavljanjem kontinuiteta debelog crijeva
Broj 107 - Stranica 157
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
Opća interna medicina
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
NAZIV USLUGE
Abdominalna punkcija sa evakuacijom
ACTH test po Blicsu
Anoskopoja sa hladnim optikom
Aplikacije mjerne sonde
Aspiraciona punkcija koštane srži
Aspiraciona punkcija limfne žlijezde ili tumora sa pravljenjem preparata
Bijenje sluznice gastrointestinalnog trakta
Bromegrokriptinski test
Citološki pregled inkubata koštane srži na le ćelije
Citološki pregled inkubata periferne krvi na lećelije
Citološki pregled patološke krvne slike
Citološki pregled punktata koštane srži
Citološki pregled punktata koštane srži kvantitativne po Rohr-u
Citološki pregled punktata koštane srži na pas bojenje
Citološki pregled punktata koštane srži na peroksidezu
Citološki pregled punktata koštane srži na sideroblaste
Citološki pregled punktata koštane srži na steoraze
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Davanje transfuzije krvi
Dijagnostička abdominalna punkcija
Dijagnostička pleuralna punkcija
Diluciona proba
Dnevna bolnička obrada
Duodenalna tubaža
Ekg sa opterećenjem
Ekg snimanje
Ergometrija
Fibroskopski pregled sigmoide i rektuma
Gonadotropin releasing test
Hemodijaliza kod pacijenta na hroničnom programu liječenja
Hemodijaliza kod pacijenta sa akutnom bubrežn0m insuficijencijom (akutna hemodijaliza)
Hemofiltracija kod pacijenta na hroničnom programu liječenja
Hemolitički esej faktor B
Hemotest (stolica na okultno krvarenje)
Histaminski test
Holanderov test
Horiogonadotropinski test
Iktotest (test na žučne boje)
Imunikompleksi (Crioglobul)
Inhalaciona terapija
Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Interkalna primjena citostatika-hemiterapijom
Ispiranje želudca
Ispitivanje rezistencije kapilara (rumpel lee)
Jednokratna endofotografija
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Koncentracija proteina (Lowry)
Konsultativni pregled specijaliste
Konzilijarni pregled
Kvalitativna analiza proteina
Lambingov test
Lista bazalne temperature
Lumbalna punkcija
Određivanje fenolsulatne probe
Određivanje glikemije glukometrom
Određivanje klirensa osmolaliteta
Broj 107 - Stranica 158
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Određivanje klirensa slobodne vode
Određivanje koncentracije proteina u nepoznatom uzroku(Amido-Schwarch)
Određivanje koncentracije protina Laurel c-4
Određivanje ortostatske proteinurije
Određivanje porijekla hematurije
Određivanje stvarnog protoka plazme kroz bubreg
Određivanje tubularne resorpcije vode
Oscilografija ekstremiteta
Otpusno pismo
Pitresinski test
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Pleuralna punkcija sa evakuacijom pleuralnog eksudata
Pleuralna punkcija u vitalnim idikacijama
Početna bolnička obrada iz oblasti interne medicine
Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Ponovni (kontrolni) pregled - internista
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Proba koncentracije urina
Provođenje klizme za čišćenje
Prvi pregled - internista
Pulsna oksimetrija
Regitinski test
Rektalni digitalni pregled
Rektoskopija
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Standardna bolnička zdravstvena njega
Test opterećenja vodom
Test trodnevnog gladovanja
Totalni hemolitički komplet (Maver)
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Utvrđivanje smrti pacijenta i postupak sa mrtvim tijelom
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Uzimanje sputuma za analizu na bakterije i gljivice
Srijeda, 31. 12. 2014.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
KS
B
B
B
KS
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
T
S
ST
S
S
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
B
Otorinolaringologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
NAZIV USLUGE
Ablacija malignih tumora MAE
Ablacija nazalnog polipa, jednostrana
Ablacija nazalnog polipa, obostrana
Ablacija polipa nosa bez etmoidektomije unilateralna
Ablacija polipa nosa sa etmoidektomijom unilateralna
Ablacija polipa spoljašnjeg/srednjeg uha
Ablacija velikih cista vrata
Adenotomija
Akumetrijsko ispitivanje sluha
Akustički refleks
Antrotomija dojenčeta obostrano ili jednostrano
Aplikacija lijeka u uvo i nos
Aplikacija štrajfne u uho
Artikulacioni tretman
Aspiraciona biopsija tankom iglom
Aspiraciona punkcija abscesa ili hematoma
Audiometrija govorna
Audiometrija, evocirani potencijali moždanog stabla
Audiometrijsko ispitivanje sluha kod odrasle osobe sa izračunavanjem procenta gubitka sluha po Fowler-Sabinne-u
Biopsija promjena srednjeg uha
Biopsija tumora nosa
Biopsija uha, grla, nosa
Dalja bolnička obrada - Dalja bolnička obrada djeteta zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Deepitelizacija ivice perforirane bubne opne
Dekompresija endolimfatičnog sakusa
Dekompresija ličnog živca sa mastoidektomijom, trepanacijim i retrepanacijom
Dekompresija nervusa facijalisa
Detamponada nosa
Direktna laringoskopija sa vađenjem stranog tijela
Srijeda, 31. 12. 2014.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Direktoskopija larinska i hipofarinksa
Disekcija vrata selektivna, jednostrana
Disekcija vrata selektivna, obostrana
Dnevna bolnička obrada
Drenaža frontalnog sinusa po Rutenburg-u
Ekscizija (biopsija) limfnog čvora vrata
Ekscizija benignih lezija, fibroznih i cističnih promjena kože i potkožnog tkiva sa direktnom suturom manje rane
Ekscizija benignih tumora jezika sa primarnom plastikom
Ekscizija malignih tumora jezika i primarna plastika
Ekscizija nazalnog benignog tumora
Ekscizija nazalnog malignog tumora
Eksploracija srednjeg uha
Ekstirpacija ateroma, ciste ili manjeg benignog tumora uva
Ekstirpacija juvenilnog fibroma ili malignog tumora epifarinksa
Ekstirpacija kongenitalne fistule nosa
Ekstirpacija kongenitalne fistule uha
Ekstirpacija osteoma ili egzostoza spoljašnjeg ušnog kanala
Ekstirpacija polipa ili čvorića sa glasnica u direktoskopiji
Ekstrakcija kalkulusa iz izvodnog kanala submandibularne žlijezde intraoralnim putem
Ekstrakcija stranog tijela mekih djelova glave i vrata
Ekstralaringealna hondropeksija
Elektrokohleografija djece
Elektrokohleografija odraslih
Elektronistagmografija
Endonazalna ekstirpacija stranog tijela iz nosa
Endonazalna etmoidektomija s ablacijom polipa iz nosa, obostrano
Endonazalna hirurška ekstrakcija rinolita ili stranog tijela
Endonazalna operacija maksilarnih sinusa, obostrano
Endonazalna operacija masilarnih sinusa, jednostrana
Endoskopski pregled nosa
Endotrahealna intubacija
Epifaringoskopija direktna
Epifaringoskopija sa biopsijom
Etmoidektomija spoljna jednostrana
Etmoidektomija spoljna obostrana
Evaluacija vestibularne funkcije rotirajućom stolicom
Ezofagoskopija rigidna -sa odstranjivanjem stranog tijela-djeca (do 10 god.)
Ezofagoskopija rigidna-sa odstranjivanjem stranog tijela-odrasli
Ezofagoskopija sa biopsijom, odstranjivanjem tumora ili dilatacijom
Faringoplastika sec. Anareus, Roseli, Rosenthd, Wordill, Gonway, Hynes i dr.
Fiberoptička laringoskopija
Fiberoptički pregled farinksa
Fonijatrijske vježbe
Funkcionalna endoskopska hirurgija sinusa (FES)
Funkcionalno ispitivanje prohodnosti faringotimpanalnih tuba
Funkcionalno ispitivanje tube Eustahii
Hemostaza krvarenja iz nosa (tuširanje, lapiziranje elektrokauterizacija
Hemostaza poslije tonzilektomije
Hirurška ekstirpacija rinolita ili stranog tijela iz nosa lateralnom rinotomijom
Hirurško zatvaranje otvora u nosnoj pregradi
Implantacija elektromagnetnog slušnog aparata
Incizija abscesa ekstraoralnim putem
Incizija abscesa intraoralnim putem
Incizija i drenaža hematoma ili abscesa nosnog septuma
Incizija i drenaža peritonzilarnog (transoralni pristup)
Incizija i drenaža retrofaringealnog abscesa - transoralno
Incizija othaematoma auricule ili abscesa uha
Incizija othematoma, retroaurikularnog abscesa
Incizija parafaringealnog abscesa cervikalna
Infiltracija lijeka kod lezije n.facialisa
Instilacija lijeka kroz bubnu opnu u bubnu duplju
Ispiranje nosa
Ispitivanje sluha tonalno-liminarnom audiometrijom kod djece do 7 godina
Kalorički test čula za ravnotežu (Hallpike)
Kateterizacija Eustahijeve tube
Kompjuterska analiza glasa
Kompjuterski asistirana hirurgija sinusa
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Kontrolni fonijatrijski pregled
Konzilijarni pregled
Broj 107 - Stranica 159
S
T
T
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
S
ST
KS/B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Broj 107 - Stranica 160
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Korekcioni tretman poremećaja govora
Korektivna hirurgija uha bilateralna
Korektivna hirurgija uha unilateralna
Korektivna rinoplastika sa osteotomijom
Krikotireostomija
Labirintektomija parcijalna. ili totalna krioterapijom, elektrokoagulacijom ili ultrazvukom
Laringektomija parcijalna
Laringofaringoskopija indirektna sa biopsijom
Laringomikroskopija sa uzimanjem isječka, ekscizijom tumora, polipa, ciste i vađenjem stranog tijela kauterizacijom i dilatacijom
Laringoskopija direktna sa vađenjem stranog tijela
Laringotomija ili laringofisura
Laringotomija sa hordektomijom
Laserska resekcija benignih lezija i stenoza larinksa i hipofarinksa
Laserska resekcija malignih tumora larinksa i hipofarinksa
Laterofiksacija glasnice i aritenoidektomija u LMS tehnici
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - površinska
Lokalna anestezija - veća
Maligni tumor uške,obična resekcija
Mastoidektomija
Miringoplastika sa rekonstrukcijom lanca slušnih koščica
Miringoplastika, retroaurikularni pristup
Miringoplastika, transmeatalni pristup
Modifikovana radikalna disekcija vrata jednostrana
Modifikovana radikalna disekcija vrata obostrana
Modifkovana radikalna trepanacija temporalne kosti
Mukotomija ili konhotomija jednostrana ili obostrana
Neurektomija n. vidiani transmaksilarno obostrano
Neurektomija n.vidiani transmaksilarno jednostrano
Neuroplastika n. facijalisa
Obrada većih rana sa defektom kože koje zahtjevaju zatvaranje metodom plastične hirurgije slobodnim transplantatom tipa Thiersch, Blair i
Wolf
Određivanje slušnog aparata
Odstranjivanje aeracionih cjevčica jednostrano
Odstranjivanje aeracionih cjevčica obostrano
Odstranjivanje sekreta iz nosa i sinusa po Proetzu
Odstranjivanje stranog tijela iz slušnog kanala, nosne šupljine i orofarinksa
Odstranjivanje većih benignih tumora orofarinksa
Operacija atrofičnog rinitisa, jednostrana
Operacija atrofičnog rinitisa, obostrana
Operacija benignih tumora nepca i uvule
Operacija benignih tumora usana i jezika
Operacija glomus tumora
Operacija lateralnih cista i fistula vrata
Operacija maksilarnih sinusa (Caldwell- Luc), obostrano
Operacija maksilarnih sinusa (Caldwell-Luc) jednostrano
Operacija medijalnih cista i fistula vrata- Sistrunkova procedura
Operacija sinusa ( De Lima), jednostrano
Operacija sinusa ( De Lima), obostrano
Operativno liječenje cista donjeg zida usne šupljine (bukalnim putem)
Operativno odstranjenje stranog tijela iz uha
ORL tuširanje
Osnovni fonijatrijski pregled
Osteoplastična operacija frontalnog sinusa obostrano
Osteoplastična operacija frontalnog sinusa, jednostrano
Otomikroskopija
Otomikroskopija sa aspiracijom sekreta
Otpusno pismo
Otvorena repozicija svježih preloma nosnih kostiju
Paracenteza bubne opne
Paracenteza bubne opne sa postavljanjem cjevčice za aeraciju i drenažu srednjeg uha - jednostrano
Paracenteza bubne opne sa postavljanjem cjevčice za aeraciju i drenažu srednjeg uha- obostrano
Plastika hoanalne koštane atrezije, jednostrano
Plastika hoanalne koštane atrezije, obostrano
Plastika hoanalne membranozne atrezije, jednostrano
Plastika hoanalne membranozne atrezije, obostrano
Plastika septuma nosa-Cottle
Početna bolnička obrada
Početna bolnička obrada djeteta
Ponovni (kontrolni) pregled - otorinolaringolog
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Pozicioni test
S
S
S
S
S
T
T
S
S
S
S
T
T
T
T
ST
ST
ST
S
S
S
S
S
T
T
S
S
T
T
T
KS/B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
S
B
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
ST
ST
S
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS
KS/B
KS/B
Srijeda, 31. 12. 2014.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Prednja tamponada nosa
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Primarna obrada rane (bez šavova)
Primarna obrada rane (sa šavovima)
Procjena otoakustičkih emisija
Produvavanje faringotimpanalnih tuba po Politzeru
Proširena radikalna disekcija vrata jednostrana
Proširena radikalna disekcija vrata obostrana
Prvi pregled - otorinolaringolog
Punkcija maksilarnog sinusa
Radikalna disekcija vrata jednostrana
Radikalna disekcija vrata obostrana
Radikalna disekcija vrata, jednostrana
Radikalna operacija čeonog sinusa (Riedel), jednostrano
Radikalna operacija malignih tumora usne sa resekcijom mekih tkiva
Radikalna resekcija zbog malignih tumora ušne školjke
Radikalna trepanacija i retrepanacija srednjeg uva
Radikalna trepanacija temporalne kosti
Refleks stapedijusa
Rekonstrukcija nosa, kolumele, kavuma nosa lokalnim režnjem, slobodnim transplantatom ili kombinovanim hrskavičavokožnim
transplantatom
Rekonstrukcija spoljašnjeg slušnog kanala
Rekonstrukcija uha totalna, nezavisna od metode
Rekonstrukcija ušne školjke nakon povrede
Repozicija akutne luksacije viličnog zgloba
Repozicija bubne opne
Repozicija svježeg preloma nosnih kostiju sa imobilizacijom
Repozicioni manevar za liječenje benignog paroksizmalnog vertiga
Resekcija frenuluma
Resekcija jezika kod malignog tumora
Resekcija maksile
Resekcija temporalne kosti
Resekcija vestibularnog i/ili kohlearnog nerva
Retrogradna dilatacija jednjaka po Tucker-u
Revizija frontalnog sinusa,elevacija frakture i sl. unilateralno ili bilateralno
Rinoalergološki pregled
Rinoalergološko ispitivanje
Rinomanometrija ili rinorezistometrija
Sekundarna obrada rane
Septorinoplastika
Sinehioliza u nosnim kavumima, jednostrana ili obostrana
Skidanje hirurških konaca
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Stapedovestibularne operacije (stapedoplatike, fenestracije, mobilizacije, adhezioliza)
Subjektivna olfaktometrija
Submukozna resekcija nosnog septuma parcijalna ili proširena
Sutura jezika do 2 cm
Sutura jezika preko 2 cm
Sutura ušne školjke
Test spontanog i fiksacionog nistagmusa
Timpanometrija
Timpanoplastika razni tipovi sa atikotomijom,atikoantrotomijom, radikalnom trepanacijom ili mastoidektomijom
Toaleta kanile nakon traheotomije
Tone Decay test
Tonzilektomija sa adenotomijom
Tonzilektomija u lokalnoj anesteziji
Tonzilektomija u općoj anesteziji
Totalna laringektomija
Traheobronhoskopija donja- kroz vještački otvor
Traheobronhoskopija sa odstranjivanjem stranog tijela kod djece ( do 10 godina)
Traheobronhoskopija sa odstranjivanjem stranog tijela kod odraslih
Traheoezofagealna fistulizacija
Traheostomija - privremena
Traheostomija - stalna
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Translabirintarna ekstripacija akustikus neurinoma
Transmandibularna resekcija jezika sa disekcijom vrata
Transseptalna operacija hipofize
Transseptalna operacija sfenoidalnog sinusa, jednostrano
Transseptalna operacija sfenoidalnog sinusa, obostrano
Traženje simptoma fistule
Broj 107 - Stranica 161
ST
ST
ST
S
S
S
S
T
T
ST
S
T
T
S
S
S
S
S
S
S
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
T
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
ST
S
S
S
T
S
S
ST
T
T
T
T
T
S
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
Broj 107 - Stranica 162
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Ugradnja kohlearnog implanta
Ugradnja kohlearnog implantata
Uklanjanje ciste valekule
Uklanjanje stranog tijela iz mekih tkiva lica
Uvježbavanje ezofagusnog govora
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Uzimanje i modeliranje hrskavičavog transplantata pri rekonstrukciji ušne školjke po Convers-u
Vađenje stranog tijela iz ždrijela
Vestibulometrija statokinetičkim i koordinacionim testovima
Vestibulookularni testovi
Vježbe artikulacije
Vježbe fonacije
Vježbe za postizanje tonične ujednačenosti
Zadnja tamponada nosa
Zatvaranje fistule okruglog/ ovalnog otvora unutrašnjeg uha
Zatvaranje traheostome
Srijeda, 31. 12. 2014.
T
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
Nivo ZZ
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S
S
S
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
ST
S
S
S
S
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
B
S
B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Ortopedija i traumatologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
USLUGA
Amputacija jednog prsta
Amputacija metakarpusa sa prstom ili palcem jedna
Amputacija metatarzusa sa jednim prstom ili više
Amputacija noge kroz femur, bilo koje visine
Amputacija noge kroz tibiju i fibulu
Amputacija podlaktice kroz radius i ulnu
Amputacija prsta kroz interfalangealni zglob
Amputacija prsta šake, bilo kojeg zgloba ili falange, jedne
Amputacija ruke giljotinska
Amputacija ruke kroz humerus
Amputacija stopala kroz tarsus (Schopart tip)
Amputacija stopala-transmetatarzalna
Amputacija šake kroz metakarpalni zglob
Artrodeza kuka
Artrodeza kuka kod urođene luksacije
Artroplastika acetabuluma i proksimalnog dijela femura (cijeli kuk)
Artroplastika čašice ili proteza
Artroskopija gležnja
Artroskopija op. kuka
Artroskopska reparacija rotatorne manžete
Artroskopska stabilizacija ramena
Artrotomija (kapsulotomija) gležnja sa eksploracijom, drenažom ili odstranjenjem stranog tijela
Artrotomija (kapsulotomija) koljena sa eksploracijom, drenažom i odstranjivanjem stranog tijela
Artrotomija (kapsulotomija) lakatnog zgloba,sa eksploracijom drenažom i odstranjivanjem stranog tijela
Artrotomija (kapsulotomija) sa eksploracijom, drenažom ili odstranjivanjem stranog tijela iz intertarzalnog ili tarzometatarzalnog zgloba
Aspiraciona punkcija abscesa ili hematoma
Bimaleolarna fraktura gležnja, zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Dalja bolnička obrada - Dalja bolnička obrada djeteta zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dekompresija živca šake u karpalnom kanalu
Dezartikulacija kuka
Dislokacija akromioklavikularnog zgloba- zatvorena ili otvorena (složena) akutna ili hronična, otvorena repozicija
Dislokacija distalnog tibiofibularnog zgloba, zatvorena ili otvorena sa otvorenom repozicijom ili fiksacijom
Dislokacija interfalangealnog zgloba - manipulativna repozicija
Dislokacija koljena-zatvorena ili otvorena (složna) repozicija sa ili bez unutrašnje fiksacije
Dislokacija metatarzo-falangealnog zgloba- zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Kišnerovom iglom ili pločom sa šarafima
Dislokacija patele, zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez parcijalne ili totalne patelektomije
Dislokacija ramena, zatvorena ili otvorena (složena) repozicija
Dislokacija tarzalne kosti-zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Dislokacija tarzometatarzalnog zgloba- zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Dislokacija zgloba gležnja - manipulativna repozicija
Dislokacija zgloba gležnja-zatvorena ili otvorena (složena), otvorena repozicija
Ekscizija burze olekranona
Ekscizija ciste ili benignih tumora (np. krilo bedrene kosti...) sa ili bez autogenog koštanog kalema
Ekscizija ciste ili benignog tumora humerusa
Srijeda, 31. 12. 2014.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 163
Ekscizija ciste ili benignog tumora radiusa ili ulne(isključiti glavu ili vrat radiusa i olekranon) ručja
Ekscizija ciste ili benignog tumora tibije ili fibule
Ekscizija ciste ili benignog tumora-femura
Ekscizija lezije tetive omotača ili kapsule (npr.cista ili ganglion) potkoljenice i stopala
Ekscizija prepatelarne burze
Ekscizija sinovijalne ciste poplitealne jame (Bakerova cista)
Ekscizija tetive fleksora dlana, više ekscizija
Ekscizija trohanteričnih burza ili kalcifikata
Endotrahealna intubacija
Fasciektomija Dupuytren-ove kontrakture parcijalne
Fasciektomija kompletna
Fasciektomija, ekscizija do jedne polovine palmarne fascije uključujući vertikalne trake i digitalne produžetke
Fasciotomija kod Dupuytren-ove kontrakture, totalna
Fasciotomija potkoljenice dekompresijom
Fasciotomija, palmarna, subkutana (kod Dupuytren-ove kontrakture), otvorena
Fasciotomija, plantarna i/ili prsta subkutana
Fasciotomija, reparacija, lateralna ili medijalna (npr. epikondilitis "teniski lakat")
Fiksacioni zavoj gležnja
Fiksacioni zavoj koljena
Fiksacioni zavoj lakta ili zgloba ručja
Fiksacioni zavoj ramena (Desault)
Fiksacioni zavoj toraksa
Fraktura dijafize humerusa-zatvorena ili otvorena (složna), otvorena repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije kosti
Fraktura dijafize radiusa i ulne - otvorena (složena) sa prostim zatvaranjem mekog tkiva, manipulativna repozicija sa unutrašnjom ili
spoljašnjom fiksacijom
Fraktura dijafize radiusa zatvorena ili otvorena (složena) sa otvorenom repozicijom, sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Fraktura dijafize ulne-zatvorena ili otvorena (složena), otvorena repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Fraktura distalne epifize radiusa-otvorena i zatvorena, manipulativna repozicija
Fraktura epikondila, medijalnog ili lateralnog-otvorena (složena) sa Kiršnerovom iglom ili pločom sa šarafima, manipulativna repozicija
Fraktura falange palca stopala-zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije Kišnerovom iglom ili
pločom sa šarafima
Fraktura femura intertrohanterična ili peritrohanterična - zatvorena manipulativna repozicija (sa trakcijom)
Fraktura femura-zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje fiksacije
Fraktura fibule-zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Fraktura karpalne kosti-zatvorena ili otvorena (složena), otvorena repozicija sa Kišnerovom iglom ili pločom sa šarafima
Fraktura klavikule - otvorena i zatvorena, manipulativna repozicija
Fraktura klavikule zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Fraktura lakta, Monteggia tip(fraktura proksimalnog kraja ulne sa dislokacijom glave radiusa), zatvorena, manipulativna repozicija
Fraktura metakarpusa-zatvorena ili otvorena (komplikovana) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije Kišnerovim iglama ili
pločom sa šarafima
Fraktura metakarpusa-zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Fraktura metatarzalnih kostiju-zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Fraktura patele - otvorena (složena) repozicija sa reparacijom i/ili ekscizijom
Fraktura proksimalne ili srednje falange prsta šake - zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Kiršnerovom iglom ili pločom sa šarafima
Fraktura proksimalnog kraja ulne(Olekranona)-zatvorena ili otvorena(složena) repozicija sa ili bez spoljašnje ili unutrašnje fiksacije
Fraktura tarzalnih kostiju-zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Fraktura tibije - zatvorena ili otvorena (složena) repozicija, sa ili bez unutrašnje fiksacije
Halux valgus, korekcija pomoću x- ostektomije
Halux valgus, korekcija sa metatarzalnom osteotomijom
Hemipelvektomia
Implantacija parcijalne proteze kuka
Implantacija parcijalne proteze ramena
Implantacija totalne proteze koljena
Implantacija totalne proteze ramena
Kapsulorafija kod povratnih dislokacija prednja
Kapsulotomija ili kapsuloplastika kod kontrakture interfalangealnog zgloba, jedna ili više
Kapsulotomija ili kapsuloplastika kod kontrakture metakarpofalangealnog zgloba, jedna
Karpo-metakarpalna dislokacija palca zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Korekcija loše sraslih preloma
Korekcija ranije stavljenog gipsa
Korektivne vertebrotomije
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - površinska
Macenov zavoj
Manipulativna repozicija dislokacije akromioklavikularnog zgloba, zatvorena
Manipulativna repozicija dislokacije sakroilijačnog zgloba ili simfize pubisa - zatvorena
Manipulativna repozicija frakture distalne falange palca ili prsta šake
Manipulativna repozicija frakture falange palca stopala
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
S
B
S
S
S
S
B
B
B
B
S
B
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
S
B
S
S
S
B
B
B
S
B
S
S
S
S
S
T
S
T
T
T
S
S
S
S
ST
ST
ST
ST
S
ST
ST
ST
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Broj 107 - Stranica 164
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Manipulativna repozicija frakture klavikule, zatvorena
Manipulativna repozicija habitualnih ili traumatskih iščašenja
Manipulativna repozicija otvorene frakture distalnog dijela fibule sa zatvaranjem mekih tkiva
Manipulativna repozicija otvorene frakture distalnog dijela potkoljenice (medijalnog maleolusa) sa zatvaranjem mekih tkiva
Manipulativna repozicija otvorene frakture fibule (dijafiza ili proksimalni dio) sa zatvaranjem mekih tkiva
Manipulativna repozicija otvorene frakture ilijačne, pubične i/ili sjedalne kosti (sa zatvaranjem mekog tkiva)
Manipulativna repozicija otvorene frakture kalkaneusa (sa zatvaranjem mekog tkiva)
Manipulativna repozicija ručnog zgloba (radiokarpalna, radioulnarna i interkarpalna) - zatvorena
Manipulativna repozicija zgloba kuka u opštoj anesteziji
Metakarpofalangealna dislokacija-zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje fiksacije sa Kišnerovom iglom ili pločicom
sa šarafima
Nadlakatna gips imobilizacija (longeta ili puni gips)
Operacija frakture epikondila, medijalnog ili lateralnog-zatvorena ili otvorena (složna), otvorena repozicija
Operacija frakture crurisa, zatvorena ili otvorena (složna) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Operacija frakture dijafize tibije-zatvorena ili otvorena (složna) repozicija sa unutrašnjom ili spoljašnjom fiksacijom
Operacija frakture hirurškog vrata skapule-zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije klinom
Operacija frakture intertrohanterična ili peritrohanterična- zatvorena ili otvorena (složna), otvorena repozicija sa unutrašnjom fiksacijom
Operacija frakture kalkaneusa-zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije klinom
Operacija frakture lakta (fraktura proksimalnog kraja ulne sa dislokacijom glave radiusa), zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili
bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Operacija frakture medijalnog ili lateralnog kondila femura, zatvorena ili otvorena (složena), otvorena repozicija sa ili bez unutrašnje ili
spoljašnje fiksacije
Ostektomija glavice metatarzalne kosti, jedna ili više
Osteosinteza kralježnice
Osteosinteza kralježnice B-TERC NIVO
Osteotomija druge falange, bilo koji prst
Osteotomija metatarzalne kosti
Osteotomija metatarzalne kosti, jedne ili više
Osteotomija proksimalne falange palca za skraćenje, ugaona ili rotaciona korekcija (Hallux valgus)
Osteotomija talusa
Osteotomija tibije
Osteotomija, uključujući i unutrašnju fiksaciju kalkaneusa
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Otvorena repozicija frakture acetabuluma sa ili bez fiksacije
Ozračivanje gama zrakama koštanih presadaka
Parcijalna ekscizija kosti (kiretaž, sekvestracija ili dijafizektomija) kod osteomijelitisa, tibie i/ili fibule
Parcijalna ekscizija kosti (kiretaža, sekvestracija ili dijafizektomija) kod osteomijelitisa, superficijalno
Parcijalna ekscizija kosti (kiretaža, sekvestracija, dijafizektomija) kod osteomijelita femura, proksimalnog dijela tibije i/ili fibule
Parcijalna ekscizija kosti (kiretaža, sekvestracija, dijafizektomija) kod osteomijelita radiusa ili ulne
Parcijalna ekscizija kosti kod osteomijelita talusa i kalkaneusa
Plastika križnih ligamenata
Početna bolnička obrada
Početna bolnička obrada djeteta
Podlakatna gips imobilizacija (longeta ili puni gips)
Podlaktica i zglob ručja-sinovektomija
Ponovni (kontrolni) pregled - ortoped
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Primarna neurorafija perifernog živca
Primarna neurorafija ulnarisa ili medianusa u visini podlaktice
Primarna obrada rane (bez šavova)
Primarna reparacija ili sutura tetive fleksora potkoljenice, jedna ili više
Primarna sutura rupturiranog ili prekinutog kolateralnog ligamenta sa ili bez meniskektomije
Primarna sutura rupturiranog ili prekinutog kolateralnog ligamenta, gležnja
Primarna tendorafija više fleksornih tetiva uz ekstirpaciju sublimisa
Prvi pregled - ortoped
Pulsna oksimetrija
Punkcija zgloba u terapijske i/ili dijagnostičke svrhe
Rame-Artrotomija (kapsulotomija) sa eksploracijom, drenažom i odstranjivanjem stranog tijela
Reamputacija noge kroz femur
Reamputacija noge kroz tibiju ili fibulu
Reparacija kolateralnog ili ligamentarnog krucijata
Reparacija pseudoartroze navikularne kosti sa ili bez stiloidektomije radiusa (uključujući dobijanje kalema i neophodnu fiksaciju)
Reparacija rupturirane tetive supraspinatusa ili muskulotendineusa akutna
Reparacija suture fleksorne tetive stopala, primarna ili sekundarna, jedna ili više
Reparacija tetive ekstenzora primarna, jedna ili više
Repozicija - gips imobilizacija natkoljenice (longeta ili puni gips)
Repozicija - gips imobilizacija potkoljenice (longeta ili puni gips)
Repozicija - gips kuk-gležanj
Repozicija - gips longeta za šaku i prste
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
B
S
B
S
S
S
S
T
S
ST
KS/B
B
B
B
B
B
B
S
B
S
B
S
T
T
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
T
T
S
S
S
S
S
T
ST
ST
S
S
ST
ST
ST
ST
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
ST
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS
B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
B
B
B
B
KS
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Srijeda, 31. 12. 2014.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 165
Repozicija - gips potkoljenice - za kretanje
Repozicija - koksofemoralni cirkularni gips sa prečagom
Repozicija - torakobrahijalna longeta
Repozicija abdominalno-femoralni gips
Repozicija dislokacije ramena sa frakturom tuberkulum majorisa humerusa - zatvorena, manipulativna,bez anestezije
Repozicija frakture ili dislokacije tijela jednog ili više pršljena sa Hallo trakcijom - vratni dio kičme
Repozicija frakture vrata humerusa (hirurškog ili anatomskog), zatvorena
Repozicija-aplikacija Beller aparata
Repozicija-korzet gips
Repozicija-Lorens gips
Repozicija-mider gips
Repozicija-minerva gipsa
Repozicija-Sarmiento
Repozicija-torakobrahijalni gips zatvoreni
Repozicija-viseći gips
Resekcija glavice radiusa
Revizione proteze koljena
Revizione proteze kuka
Sekundarna reparacija medijalnog ligamenta i kapsule
Sinovektomija gležnja
Skapulohumeralna ablacija
Skidanje gipsa ili longete
Skidanje hirurških konaca
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Subakromijalna artroskopska dekompresija ramena
Suprakondilarna ili transkondilarna fraktura humerusa, zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje fiksacije klinom
Sutura infrapatelarne tetive
Sutura kod rupture m.quadricepsa
Sutura rupturirane Ahilove tetive
Šancov okovratnik
Talus verticalis
Talus verticalis B-TERC NIVO
Tenoliza extenzora stopala, više (kroz isti rez)
Tenoliza fleksora stopala, jedna ili više
Tenoliza fleksora stopala, više (kroz isti rez)
Tenotomija ekstenzora šake i stopala
Tenotomija fleksora, otvorena prst jedan ili više
Tenotomija fleksora, otvorena, više od jedne tenotomije, kroz istu inciziju
Tenotomija fleksora, otvorena, više prstiju
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Transnavikularno perilunarni tip frakture- zatvorena ili otvorena (složna), otvorena repozicija
Traumatska dislokacija zgloba kuka, zatvorena ili otvorena (složna), otvorena repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Trimaleolarna fraktura gležnja-zatvorena ili otvorena (složena) repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije
Trostruka osteotomija zdjelice
Tutor gips
U" šina
Ugradnja koštanih presadaka
Ultrazvučna dijagnostika dječijeg kuka
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Vađenje osteosintetskog materijala
Vađenje subtotalne proteze kuka i priprema za reinterventnu protezu
Vađenje totalne proteze kuka i priprema za reinterventnu protezu
Zaštitni podizač ramena-mitela
Zatvorena ili otvorena manipulativna repozicija frakture kokcigealne kosti
Zatvorena ili otvorena repozicija sa ili bez unutrašnje ili spoljašnje fiksacije ili resekcija glave radiusa
Zatvorena manipulativna repozicija bi-maleolarne frakture gležnja
Zatvorena manipulativna repozicija dislokacije patele
Zatvorena manipulativna repozicija frakture acetabuluma sa trakcijom skeleta
Zatvorena manipulativna repozicija frakture dijafize humerusa
Zatvorena manipulativna repozicija frakture dijafize potkoljenice (tibije i fibule)
Zatvorena manipulativna repozicija frakture dijafize radijusa
Zatvorena manipulativna repozicija frakture dijafize radijusa i ulne
Zatvorena manipulativna repozicija frakture dijafize ulne
Zatvorena manipulativna repozicija frakture distalnog dijela potkoljenice, medijalnog ili lateralnog maleolusa
Zatvorena manipulativna repozicija frakture glave i vrata radijusa
Zatvorena manipulativna repozicija frakture kalkaneusa
Zatvorena manipulativna repozicija frakture kondila femura (medijalnog ili lateralnog)
Zatvorena manipulativna repozicija frakture metakarpalnih kostiju
Zatvorena manipulativna repozicija frakture metatarzalnih kostiju
Zatvorena manipulativna repozicija frakture proksimalne ili srednje falange prstiju šake
Zatvorena manipulativna repozicija frakture proksimalnog kraja ulne (Olekranon)
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
S
S
ST
ST
ST
ST
T
S
S
S
S
S
T
T
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
ST
S
S
ST
T
ST
S
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Broj 107 - Stranica 166
261.
262.
263.
264.
265.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Zatvorena manipulativna repozicija frakture skafoidne kosti
Zatvorena manipulativna repozicija frakture tibije-proksimalni dio
Zatvorena manipulativna repozicija frakture vrata femura
Zatvorena manipulativna repozicija suprakondilarne ili transkondilarne frakture humerusa
Zatvorena repozicija zgloba i primjena sredstava imobilizacije
Srijeda, 31. 12. 2014.
S
S
ST
S
S
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
Nivo ZZ
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS
KS
KS
KS/B
KS
KS
KS
KS/B
B
B
B
B
KS/B
B
Nivo ZZ
T
T
T
T
T
T
ST
ST
T
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Pedijatrija
Opća pedijatrija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
NAZIV USLUGE
Aspiracija disajnih puteva pod laringoskopskom kontrolom
Aspiracija gornjih dišnih puteva
Aspiriranje sekreta kod dojenčadi i male djece
Dalja bolnička obrada - Dalja bolnička obrada djeteta zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada dojenčeta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada dojenčeta - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada dojenčeta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada novorođenčeta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada novorođenčeta - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada novorođenčeta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
EKG novorođenčeta
Endotrahealna intubacija
Enteralna ishrana
Inhalaciona terapija
Kateterizacija umbilikalne vene
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Lapisiranje granuloma pupka
Lumbalna punkcija
Mjerenje parametara neonatusa
Nadzor i njega novorođenčeta na fototerapiji
Obrada kože novorođenčeta
Obrada pupka
Oksigenoterapija kod novorođenčeta
Otpusno pismo
Otpust novorođenčeta
Parenteralna ishrana - totalna ili parcijalna
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Početna bolnička obrada djeteta
Početna bolnička obrada dojenčeta
Početna bolnička obrada novorođenčeta
Ponovni (kontrolni) pregled djeteta - pedijatar
Ponovni (kontrolni) pregled dojenčeta - pedijatar
Ponovni (kontrolni) pregled novorođenčeta - neonatolog
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Prvi pregled djeteta - pedijatar
Prvi pregled dojenčeta - pedijatar
Prvi pregled novorođenčeta - neonatolog
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Specijalizovana ishrana gastričnom sondom
Sprovođenje terapije rektalno
Toaleta nosa i nosne duplje sa evakuacijom sekreta
Totalna parenteralna ishrana (TPI)
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Vakcinacija novorođenčeta
Pedijatrija po užim oblastima
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
NAZIV USLUGE
24 časovni holter krvnog pritiska
Abdominalna paracenteza
Administracija citostatske terapije kod glomerulonefritisa i sistemskih oboljenja
Amniocenteza, kariotip, metabolički skrining
Aplikacija botulinum toxina u mišiće donjih extremiteta
Aplikacija inzulinskih pumpi i edukacija roditelja
Aspiracija disajnih puteva pod laringoskopskom kontrolom
Aspiracija gornjih dišnih puteva
Aspiriranje sekreta kod dojenčadi i male djece
Srijeda, 31. 12. 2014.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Balon atrioseptostomija
Balon dilatacija - aorte ili a. pulmonalis
Biopsija bubrega
Cjelodnevno ili noćno snimanje EEG-a
CT
Čitanje i interpretacija rezultata sa aparata za kontinuirani monitoring glukoze
Dalja bolnička obrada djeteta - Poluintenzivna zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada dojenčeta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada dojenčeta - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada dojenčeta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada novorođenčeta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada novorođenčeta - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada novorođenčeta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje psihološke analize nalaza
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dijagnostička punkcija pleure
Dijagnostika metodom po Vojti
Dinamička i statička scintigradfija
Distalna endoskopija (kolonoskopija), biopsija debelog crijeva
Dopler ehokardiografija (cwi pw dopler)
Dvodimenzijska ehokardiografija
Edukacija majki za CIC (kontinuirana intermitentna kateterizacija) u kućnim uslovima
Edukacija roditelja
Edukacija roditelja i pacijenta sa diabetes melitusom tip 1
Edukacija roditelja i pacijenta za samostalnu supkutanu aplikaciju humanog hormona rasta
Edukacija roditelja i pedijatrijskog pacijenta na terapiji inzulinskom pumpom
EEG predškolskog djeteta
EEG s poligrafijom novorođenčeta ili dojenčeta
EEG s poligrafijom predškolskog djeteta
EEG s poligrafijom školskog djeteta do 10 godina starosti
EEG školskog djeteta do 10 godina starosti
Ehokardiografija
EKG (v1-v6) neonatusa ,dojenčeta malog ,školskog djeteta sa interpretacijom
EKG novorođenčeta
Eksangvinotransfuzija donesenog i nedonesenog dijeteta
Eksangvinotransfuzija T
Elektroterapija
Emg registracija
EMNG
Endoskopski pregled (distalna endoskopija (dojenčeta malogi velikog djeteta )
Endotrahealna intubacija
Evakuaciona punkcija pleure
Evakuaciona punkcija pleure sa lavažom
Ezofagogastroduodenoskopija/ biopsija želuca i tankog crijeva dojenčete, malog i velikog djeteta
Fonokardiografija (neonatusa ,dojenčeta malog,školskog djeteta
Fototerapija
Gastroskopija
Genetski pregled i obrada
Genetsko savjetovalište roditelja, djece i trudnica
Grupna psihoterapija
Hablitacija po Bobat konceptu
Hablitacija po Vojta metodi
Hendling novorođenčeta
Hidroterapija u kadi
Hiposenzibilizacija kod djece koja su ispoljila alergijske reakcije na vakcine
Inhalaciona terapija
Invazivni hemodinamski monitoring
Ispitivanje endokrinog pankreasa.
Ispitivanje funkcije i građe muškog reproduktivnog sistema
Ispitivanje funkcije i građe ženskog reproduktivnog sistema
Ispitivanje funkcionalnog statusa mokraćnog mjehura pomoću uroflowa
Ispitivanje kožne preosjetljivosti na inhalacione alergene (alergološko prick - testiranje)
Ispitivanje protoka vazduha -PEF- (dijete preko 4 godine)
Jednodimenzijska ehokardiografija
Katetrizacija umblikalne arterije
Klasična kineziterapija
Kolonoskopija
Broj 107 - Stranica 167
T
T
T
S
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
ST
ST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S
S
S
T
T
ST
T
T
T
T
T
T
ST
ST
ST
T
T
T
S
T
T
T
T
T
T
T
T
ST
ST
T
T
T
T
ST
S
T
T
T
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 168
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Kolor dopler ehokardiografija
Kompjuterska procjena funkcije komore iz ehokardiograma
Kompjuterska procjena gradijenta pomoću doplera
Konsultativni pregled
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Kontinuirana čista intermitentna katetrizacija (CIC)
Kontinuirana veno –venozna hemodijafiltracija (akutna dijaliza) multifiltrat
Kontrolni pregled
Kontrolni pregled dječijeg fizijatra
Konzilijarni pregled
Korektivna gimnastika
Lapisiranje granuloma pupka
Lumbalna punkcija
Lumbalna punkcija novorđenčeta malog ,školskog djeteta
Manuelna masaža djeteta
Mikroskopski pregled preparata krvi
Mjerenje nitričnog oksida u izdahnutom zraku
Mjerenje parametara (neonatusa ,dojenčeta malog i školskog djeteta) sat02,puls,ta temperatura ,tt,tv
Nadzor i njega novorođenčeta na fototerapiji
Neonatalni skrining (hipotireoza, fenilketonurija)
Neurofiziološka evaluacija i terapija spastičnosti
Neurofiziološka evaluacija i terapija spastičnosti kod novorođenčeta
Neurološki pregled dojenčeta
Neurološki pregled malog djeteta 1-6 god
Neurološki pregled prematurusa i novorođenčeta
Neurološki pregled školskog djeteta i adolescenta
Neuropsihološka procjena
Obrada pacijenta za upućivanje na kategorizaciju
Opservacija
Otpusno pismo
Otpust novorođenčeta
Parcijalna eksangvinotransfuzija derivatima krvi
Parenteralna ishrana - totalna ili parcijalna
Perkutana kateterizacija
Perkutana venska kateterizacija
Pet test (utvrđivanje efikasnosti peritonealne dijalize )
Ph-metrija
Plasiranje CVK
Plasiranje inzulinske pumpe
Plasiranje mini linka za kontinuirani monitoring glukoze u krvi
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Početna bolnička obrada djeteta
Početna bolnička obrada dojenčeta
Početna bolnička obrada novorođenčeta
Poliklinička kontrola pacijenta sa diabetesom mellitusom tip 1
Ponovni (kontrolni) pregled djeteta - dječiji alergolog
Ponovni (kontrolni) pregled djeteta - dječiji endokrinolog
Ponovni (kontrolni) pregled djeteta - dječiji gastroenterohepatolog
Ponovni (kontrolni) pregled djeteta - dječiji hematolog
Ponovni (kontrolni) pregled djeteta - dječiji kardiolog
Ponovni (kontrolni) pregled djeteta - dječiji nefrolog
Ponovni (kontrolni) pregled djeteta - dječiji neurolog
Ponovni (kontrolni) pregled djeteta - dječiji pulmolog
Ponovni (kontrolni) pregled djeteta - pedijatar
Ponovni (kontrolni) pregled dojenčeta - dječiji alergolog
Ponovni (kontrolni) pregled dojenčeta - dječiji endokrinolog
Ponovni (kontrolni) pregled dojenčeta - dječiji gastroenterohepatolog
Ponovni (kontrolni) pregled dojenčeta - dječiji hematolog
Ponovni (kontrolni) pregled dojenčeta - dječiji kardiolog
Ponovni (kontrolni) pregled dojenčeta - dječiji nefrolog
Ponovni (kontrolni) pregled dojenčeta - dječiji neurolog
Ponovni (kontrolni) pregled dojenčeta - dječiji pulmolog
Ponovni (kontrolni) pregled dojenčeta - pedijatar
Ponovni (kontrolni) pregled novorođenčeta - neonatolog
Postavljanje intraosealne igle
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Postupci rehabiltacije kgnitivnih funkcija vještina i ponašanja psihostimulacija ranog psihomotornog razvoja
Praćenje rasta i razvoja
Pregled i obrada reumatološkog pacijenta
Previjanje hiruškog pacijenta
Srijeda, 31. 12. 2014.
T
T
T
T
ST
ST
T
T
T
T
ST
T
T
ST
T
T
S
T
T
ST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
ST
ST
T
ST
T
T
T
T
S
T
T
ST
ST
ST
ST
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
TS
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
ST
T
T
T
T
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 169
Pridržavanje zdravstvenih preporuka i savjeta psihološke intervencije koje pridonose učikovitom liječenju bolesti i poboljšanja prilagodbe na
bolest
Primjena biološke terapije VERTE
Primjena i interpretacija projektivnih tehnika
Primjena i interpretacija tehnika za procjenu drugih kongitivnih funkcija
Primjena i interpretacija testova za procjenu
intelektalnih sposobnosti
Primjena i interpretacija testova za procjenu psihomotornog razvoja
Primjena i interpretacija upitnika ličnosti
Primjena i interpretacija upitnika za specifične psihopatološke poremećaje
Primjena Kontinuiranog pozitivnog pritiska u disajnim putevima- CPAP
Primjena monoklonskih antitijela (SYNASIS)
Primjena surfaktanta kod novorođenčadi T
Priprema i davanje surfaktanta
Priprema pacijenta za scintigrafske pretrage
Priprema pacijenta za slikovne radiološke pretrage mikcionu cistouretrografiju,intravenoznu urografiju i magnetnu urografiju
Priprema za punkciju arterije radijalis
Procjena gestacijske dobi prema ballardu
Produžena video eeg regisracija deprivaciji spavanja djeteta sa mentalnom retardacijom razvojnim i drugim poremećajima
Produžena video eeg registracija u deprivaciji spavanja 1-6 godina
Produžena video eeg registracija u deprivaciji spavanja dojenčeta
Produžena video registracija u deprivaciji školskog djeteta i adolescenta
Prvi kardiološki pregled
Prvi pregled djeteta - dječiji alergolog
Prvi pregled djeteta - dječiji gastroenterohepatolog
Prvi pregled djeteta - dječiji hematolog
Prvi pregled djeteta - dječiji kardiolog
Prvi pregled djeteta - dječiji nefrolog
Prvi pregled djeteta - dječiji neurolog
Prvi pregled djeteta - dječiji pulmolog
Prvi pregled djeteta - pedijatar
Prvi pregled djeteta dječiji endokrinolog
Prvi pregled dojenčeta - dječiji alergolog
Prvi pregled dojenčeta - dječiji endokrinolog
Prvi pregled dojenčeta - dječiji gastroenterohepatolog
Prvi pregled dojenčeta - dječiji hematolog
Prvi pregled dojenčeta - dječiji kardiolog
Prvi pregled dojenčeta - dječiji neurolog
Prvi pregled dojenčeta - dječiji pulmolog
Prvi pregled dojenčeta - pedijatar
Prvi pregled dojenčeta -dječiji nefrolog
Prvi pregled novorođenčeta - neonatolog
Prvi specijalistički pregled dječijeg fizijatra
Psihoedukacija kao dio postupka liječenja rehabiltacije
Psihološka priprema za operativni zahvat i invazivne medicinske postupke
Psihološke intervencije koje pridonose prevencije bolesti
Psihološke krizne intervencije
Psihološke tehnike tretmana boli i suzbijanja hroničnih bolnih stanja
Psihološki intervju
Psihološki intervju sa roditeljom i li pratiocem
Psihološki postupci opuštanja ,tehnike relaksacije
Psihološko savjetovanje
Psihološko savjetovanje roditelja
Psihoterapija i kognitivno –bihevijoralna terapija
Punkcija koštane srži
Radna terapija
Rektoskopija
Respiratorna kineziterapija
Snimanje i interpretacija EEG novorođenčeta ili dojenčeta
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Specifične psihološke tehnike i tretmanski rad sa osobama s posebnim potrebama
Specifične psihološke tehnike za pojedine psihopatološke poremećaje
Specijalizovana ishrana gastričnom sondom
Sprovođenje terapije rektalno
Suprapubična punkcija mokraćnog mjehura
Svjetlosna terapija
Terapijska hipotermija novorođenčeta ,malog i školskog djeteta
Termoterapija
Test provokacije na nutritivne alergene
Testiranje djeteta sa razvojnim skalama (bayley,alberta eeg registracija sa mentalnom retardacijom
Testiranje ppd
Tilt-table –test
Toaleta nosa i nosne duplje sa evakuacijom sekreta
T
B
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
T
S
T
ST
ST
T
T
ST
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 170
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Torakocenteza
Transezofagealna ehokardiografija
Ultrazvučni pregled kompletnog urinarnog sistema kod novorđenčeta, dojenčeta, malog i velikog djeteta
Ultrazvuk CNS
Ultrazvuk mozga novorođenčeta
Uvođenje trajnog cenralnog vensko katetera
UZ svih organa (abdomen, štitna i pluća)
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Vakcinacija kod preosetljive djece
Ventrikulopunkcija
VEP i AEP
Video eeg registracija dojenčeta –standardna
VIDEO EEG REGISTRACIJA MALOG DJETETA 1-6 god
Video eeg registracija školskog i adolescenta standardna
Video registracija prematurusa i novorođenčeta –standardna
Visokofrekventna oscilatorna ventilacija novorođenčeta
Zamjena bubrežne funkcije peritoneumskom dijalizom kod djece
Srijeda, 31. 12. 2014.
T
T
T
T
T
T
S
ST
S
T
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
S
S
S
S
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
S
S
S
T
T
T
T
T
S
T
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
T
S
T
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Plasticna hirurgija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
NAZIV USLUGE
Amputacija dlana ili dijela dlana
Amputacija šake u ručnom zglobu
Amputacija ušne školjke
Anteopozicija ulnarnog živca u lakatnom predjelu, bez mikroskopa
Artoliza interfalangealnog ili metakarporalangelalnog zgloba
Augmentaciona mamoplastika jednostrana
Dalja bolnička obrada - Dalja bolnička obrada djeteta zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dekompresija koštano- fascijalnog prostora, srednjeg i zadnjeg
Dekompresija nerava u karpalnom kanalu, bez hirurškog mikroskopa
Dermoepidermalni transplantat - do 10 cm2
Dermoepidermalni transplantat od 10-50 cm2
Dermoepidermalni transplantat od 50-200 cm2
Dermoepidermalni transplantat za svakih sljedećih 200 cm2
Dezinsercija muskulature, dekompresija živca i krvnih sudova, ekscizija infarkta, neuroliza
Direktna funikulorafija živca
Direktni šav digitalnog živca
Divisis sindaktilije kombinovanom metodom "Z" plastike i slobodnim transplantatom kože
Djelimična rekonstrukcija šake
Dnevna bolnička obrada
Dupuytrenova kontraktura rješena aponeurektomijom na dlanu i prstima "Z" plastikom.
Dupuytrenova kontraktura- selektivna fasciektomija
Ekscizija ekstenzorne aponeuroze
Ekscizija gangliona, discizija tetivne vagine
Ekscizija hemangioma lica ili čela sa rekonstrukcijom defekta direktnim brahijalnim režnjem
Ekscizija hemangioma lica ili čela sa rekonstrukcijom defekta tabularnim režnjem
Ekscizija hemangioma lica sa primarnom rekonstrukcijom cerviko-facijalnim bilobarnim režnjem
Ekscizija hemangioma lica sa primarnom rekonstrukcijom cerviko-facijalnim režnjem
Ekscizija hemangioma sa slobodnim transplantatom kože
Ekscizija hemangioma sa upotrebom lokalnog režnja
Ekscizija kapilarnog hemangioma i slobodni kožni transplantat
Ekscizija kavernoznog hemangioma
Ekscizija limfedema penisa slobodnim trasplantatom kože
Ekscizija malignih ili benignih lezija sa upotrebom slobodnog transplantata ili slobodnog režnja, veća
Ekscizija malignih ili benignih tumora sa primarnom rekonstrukcijom udaljenim režnjevima, direktnim
Ekscizija mekih tkiva skalpa sa primarnom rekonstrukcijom lokalnim režnjem ili slobodnim transplantatom
Ekscizija nepravilnih ožiljaka sa direktnom suturom
Ekscizija ožiljaka i rekonstrukcija defekta tubularnim režnjem
Ekscizija paraplegičnih ulkusa rekonstrukcijom defekta lokalnim režnjem na nadkoljenici
Ekscizija rinofime slobodnim transplantatom kože
Ekscizija skalpa i kraniektomija sa primarnom rekonstrukcijom lokalnim režnjem
Ekskohleacija tumora, odstranjivanje koštane ciste sa transplantatom i osteosintezom
Ekstirpacija vaginalnog omotača tetive
Elongacija Ahilove tetive
Elongacija režnjeva ili prenošenje peteljkastih režnjeva
Elongacija tetive
Srijeda, 31. 12. 2014.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 171
Elongacija tetive i kapsulotomija
Everzija mamile po Gilliesu
Falangizacija metakarpusa
Fasciektomija palmaris parcijalis ili totalis
Fasciotomija palmaris
Formiranje arterijalno- ingvinalnog režnja sa primarnom insercijom na podlaktici i zatvaranjem ležišta slobodnim transplantatom kože
Formiranje duplog tubularnog režnja sa direktnom suturom davajuće regije
Formiranje kombinovanih arterijalnih režnjeva za slobodnu transplantaciju primjenom mikrovaskularne hirurgije
Formiranje kožno-mišićnog režnja
Formiranje režnja tipa Gillies ili Cutbert sa zatvaranjem davajuće regije slobodnim transplantatom
Formiranje tubularnog režnja sa zatvaranjem ležišta slobodnim
Formiranje tubularnog režnja, sa direktnom suturom davajuće regije
Funikuloliza živca
Funikulorafija sa transplantatom
Ginekomastija jednostrana
Istanjivanje režnja na licu
Jednostrana korekcija po Sandstroemu
Jednostrana korekcija vanjskog uha po Conversu
Komisuorotomija šake između dva prsta sec. Bunnel-Colson
Komisurotomija između više prstiju secc. Bunnel-Colson
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzerviranje transplantata jednog davaoca
Konzilijarni pregled
Korekcija anularnih suženja prstiju metodom "Z" plastike
Korekcija dezmogene kontrakture pregibnih regija, kombinacijom "Z" plastike i slobodnih transplantata
Korekcija dezmogene kontrakture pregibnih regija, primjenom "Z" plastike, veća
Korekcija dezmogene kontrakture prsta metodom " Z" plastike ili stopala slobodnim transplantatom
Korekcija dezmogenih kontraktura vrata metodom "Z" plastike ili slobodni transplantat, manja
Korekcija ektropiona kapaka lokalnim režnjem ili slobodnim transplantatom, jednostrana
Korekcija kupolastog uha ili druge korekcije manjih deformiteta ušne školjke
Korekcija limfedema po Gibson- Tough-u
Korekcija limfedema po Thompsonu
Korekcija nosnog vrha ili nosnog vrha i krila poslije rekonstrukcije usne
Korekcija ptoze dojke bez redukcije
Korektivna rinoplastika bez osteotomije
Korektura obraza ili deformacija sa autoplastikom mekih tkiva ili aloplastičnim ulošcima ili hrskavičavim transplantatom
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - površinska
Lokalno skidanje kože i potkožnog tkiva do 10 cm2
Mežiranje transplantata kože do 10% površine tijela
Nekrektomija i revizija dubljih struktura (za jedan ekstremitet)
Neurorafija medijanusa ili ulnarisa na nadlaktici, primarna, bez mikroskopa
Neurorafija medijanusa ili ulnarisa na podlaktici, primarna, bez mikroskopa
Neurorafija medijanusa ili ulnarisa u visini dlana ili ručnog zgloba, primarna, bez hirurškog mikroskopa
Neurorafija radijalisa na nadlaktici, primarna, bez mikroskopa
Neurorafija više digitalnih nerava ili n.medijanusa i n.ulnarisa u visini ručnog zgloba, primarna, bez mikroskopa
Obostrana korekcija po Conversu
Obostrana korekcija po Sandstroemu
Odstranjivanje devitaliziranog tkiva pri konkvasaciji ruke
Operacija bradavice dojke - jednostrana
Operacija bradavice dojke - obostrana
Operacija stenozirajućeg peridentitisa
Oslobađanje živca u karpalnom kanalu
Ostale amputacije dijelova šake ili podlaktice
Ostali kompresivni sindromi perifernih živaca
Osteoplastika defekta lobanje koštanim transplantatom rebra ili ilijačne kosti
Osteoplastika defekta lobanje koštanim transplantatom rebra ili ilijačne kosti
Osteoplastika defekta lobanje koštanim transplantatom rebra ili ilijačne kosti, manja.
Osteoplastika falange ili metakarpalne kosti
Osteoplastika orbite koštanim transplantatom ilijačne kosti
Osteotomija i osteosinteza malih kostiju
Osteotomija malih kostiju
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Parcijalna osteotomija-uzimanje kosti za transplantaciju
Plastika usne "V-ANTITIJEL" ili "Z" ili usnog ugla
Početna bolnička obrada
Početna bolnička obrada djeteta
Policizacija tročlanog prsta
Ponovni (kontrolni) pregled plastični hirurg
T
S
T
S
S
T
T
T
T
T
T
S
T
T
S
S
T
T
S
S
ST
ST
T
ST
S
S
S
S
S
S
S
T
T
S
T
S
T
ST
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
T
T
T
T
T
S
T
T
T
T
S
T
T
T
ST
ST
T
S
ST
ST
T
ST
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS
Broj 107 - Stranica 172
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Postavljanje režnjeva slobodnim transplantatom kože
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Prenos intrinzične muskulature
Primarna obrada rane (bez šavova)
Primarna tangencijalna ekscizija opekotina sa primarnim postavljanjem autotransplantata ili homotransplantata - do 20% površine tijela
Primarna tangencijalna ekscizija opekotina sa primarnim postavljanjem autotransplantata ili homotransplantata 20-40% površine tijela
Primarna tangencijalna ekscizija opekotina sa primarnim postavljanjem autotransplantata ili homotransplantata 40-60% površine tijela
Primarni šav fleksorne tetive
Primarni šav fleksorne tetive na zapešću i podlaktici
Primarni šav fleksornih tetiva u zapešću i podlaktici - svaka sljedeća tetiva
Produženje palca po Gilliesu
Prvi pregled - plastični hirurg
Radikalna ekscizija kožne lezije
Rana ekscizija radioneuroza sa primarnom ili odloženom transplantacijom kože
Rana ekscizija radioneuroza sa rekonstrukcijom defekta lokalnim rešnjem
Rana primarna obrada rane praćena defektom kože unutar šest sati od povređivanja sa zatvaranjem lokalnim režnjem, većeg obima
Rana primarna obrada rane praćene defektom kože unutar šest sati od povređivanja sa zatvaranjem lokalnim režnjem, manjeg obima
Rana primarna obrada rane praćene defektom kože unutar šest sati od povređivanja, slobodna transplantacija kože tipa Thierch, Blair, Wolf i
dr., većeg obima
Razdvajanje sindaktilije Metodom "Z" plastike
Redukciona mamoplastika jednostrana
Redukciona mamoplastika sa transplantatom areole jednostrana
Reimplantacija dlana
Reimplantacija penisa
Reimplantacija podlaktice ili nadlaktice
Reimplantacija prsta
Reimplantacija svakog sljedećeg prsta
Reimplantacija zapešća ili stopala
Rekonstrukcija antetorakalnog jednjaka invertiranim tubularnim režnjem
Rekonstrukcija antitorakalnog jednjaka secc. Arneri
Rekonstrukcija brahijalnog pleksusa
Rekonstrukcija ekstenzorne aponeuroze nad srednjom falangom IPH zglobom i MPH zglobom
Rekonstrukcija kolateralnog ligamenta sa šavom
Rekonstrukcija kolateralnog ligamenta sa slobodnim tetivnim transplantatom (uzimanje transplantata posebno)
Rekonstrukcija kolumnele nosa lokalnim režnjem kože
Rekonstrukcija kože lica lokalnim režnjem ili slobodnim transplantatom kože, manja
Rekonstrukcija kožnog pokrivača potkoljenice direktnim ukrštenim režnjem
Rekonstrukcija mamile transplantacijom sluzokože labii minoris
Rekonstrukcija nosnog otvora ili nosne šupljine slobodnim transplantatom
Rekonstrukcija obrva obostrano arterijalnim režnjem
Rekonstrukcija obrve slobodnim transplantatom obostrana ili "Z" plastika obrve
Rekonstrukcija obrve slobodnim transplantatom, jednostrana
Rekonstrukcija obrve transpozicijom režnja sa suprotne strane
Rekonstrukcija palca nakon amputacije (Osteosinteza, šav ekstenzora i fleksora-ingvinalni režanj)
Rekonstrukcija palca neurovaskularnim režnjem secc. Littler
Rekonstrukcija penisa secc. Orticochea ili tubularnim režnjem secc. Arneri
Rekonstrukcija puleja na prstu - jedan pulej
Rekonstrukcija režnjem sa suprotne dojke, tabularnim režnjem ili metodom po Gilles-u
Rekonstrukcija sfinktera uretre kod inkontinencije alvi et urinae transpozicijom m. gracilisa
Rekonstrukcija sfinktera uretre secc. Joung
Rekonstrukcija skalpa sa očuvanim periostom slobodnim transplantatom kože - srednja
Rekonstrukcija skalpa sa očuvanim periostom, slobodnim transplantatom kože, totalna
Rekonstrukcija skalpa sa očuvanim periostom, slobodnom transplantacijom, manja
Rekonstrukcija skalpa upotrebom lokalnog režnja, manja
Rekonstrukcija skalpa upotrebom lokalnog režnja, veća
Rekonstrukcija trbušnog zida kod ekstrofije mokraćne bešike secc. Arneri
Rekonstrukcija usne sekundarna ili usnog ugla jednostrana
Rekonstrukcija vagine kod urođenih anomalija slobodnim transplantatom.
Reparaturni zahvati kod Furnijerove gangrene penisa
Resekcija malignih tumora usne i neposrednih koštanih struktura bez primarne rekonstrukcije
Resekcija tumora živca sa funikulorafijom ili funikulozom
Revizija amputacionog bataljka
Revizija i neurorafija medijanusa, ulnarisa ili radijalisa na podlaktici, sekundarna bez mikroskopa
Revizija i neurorafija radijalisa na podlaktici, sekundarna, bez mikroskopa
Revizija i neurorafija više digitalnih nerava ili medijanusa i ulnarisa u visini dlana ili ručnog zgloba, sekundarna, bez mikroskopa
Revizija i zbrinjavanje kožne rane na podlaktici i zapešću ili hirurško zbrinjavanje velike rane na drugim djelovima tijela. Isključuje se
mjesto otvorenog preloma
Revizija ili neurorafija medijanusa ili ulnarisa u visini dlana ili ručnog zgloba, sekundarna, bez hirurškog mikroskopa
Ritidoplastika čela-lica, lokalni režanj
Ritidoplastika vrata
ST
S
ST
ST
T
S
T
T
T
T
T
T
T
ST
T
S
S
S
S
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS
B
B
B
B
B
S
B
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S
T
S
T
S
S
S
T
T
T
T
S
T
T
S
T
S
S
S
T
S
S
S
S
T
S
S
S
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
S
B
S
S
S
B
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Rotacioni kožni režanj, peteljkasti režanj, transpozicioni režanj potkoljenice i podlaktice
Šav digitalnog živca sa nervnim transplantatom
Šav ekstenzorne tetive na dorzumu, ručju ili podlaktici- svaka daljnja tetiva
Šav ekstenzorne tetive na dorzumu, ručju ili podlaktici-prva tetiva
Šav ekstenzorne tetive na prstu
Šav fleksorne ili ekstenzorne tetive sa transplantatom - svaka daljnja tetiva
Šav fleksorne tetive ili ekstenzorne tetive sa transplantacijom - prva tetiva
Sekundarna ekscizija opekotine sa postavljanjem auto ili homotransplantata kože 20-40% površine
Sekundarna ekscizija opekotine sa postavljanjem auto ili homotransplantata kože do 20% površine tijela
Sekundarna ekscizija opekotine sa postavljanjem auto ili homotransplantata kože preko 40% površine tijela.
Sindaktilija - totalna kožna komplikovana sa jednom komisurom
Sindaktilija - totalna kožna komplikovana sa jednom komisurom
Sindaktilija, jednostavna sa jednom komisurom
Sindaktilija, jednostrana sa jednom komisurom
Sinovijektomija ekstenzornih tetiva
Sinovijektomija fleksornih tetiva na prstu
Sinovijektomija fleksornih tetiva na ručnom zglobu i dlanu
Sinovijektomija interfalangealnog zgloba
Sinovijektomija metakarpofalangealnog zgloba
Sinovijektomija radiokarpalnog zgloba
Sinovijektomija svakog daljnjeg metakarpofalangealnog zgloba
Skidanje hirurških konaca
Skraćenje tetive
Slobodna transplantacija kože tipa Thierch, Blair, Wolf i dr., manjeg obima
Sternokleidotomija, tenotomija aduktora i drugih mišića
Tendoliza ekstenzorne aponeuroze
Tendoliza ekstenzorne tetive na grebenu šake i ručnom zglobu
Tendoliza fleksorne tetive na prstu i dlanu
Tendoliza fleksornih tetiva na prstu i dlanu
Tendoliza fleksornih tetiva na ručnog zgloba i podlaktici jedne tetive
Tendoliza, elongacija i skraćenje jedne tetive kod šake
Tendoliza, elongacija ili skraćenje više tetiva
Tendoplastika ekstenzornih tetiva - jedna tetiva
Tendoplastika ekstenzornih tetiva - svaka daljnja tetiva
Tendoplastika fleksorne tetive - prst, dlan i ručni zglob
Tendoplastika fleksorne tetive na prstu i dlanu
Tendoplastika fleksorne tetive u dvije faze - svaka faza za jedan prst
Tendoplastika fleksornih tetiva u dvije faze (silastik) - svaka sljedeća tetiva
Tendorafija ekstenzorne tetive šake, primarna
Tendorafija više ekstenzornih tetiva šake, primarna
Tenodeza na podlaktici
Tenodeza na podlaktici - za svaku sljedeću tetivu
Tenodeza na prstu
Tenodeza svake daljnje tetive
Tenorafija dubokog pregibača uz ekstirpaciju sublimisa, primarna
Tenorafija fleksorne tetive uz ekstirpaciju sublimisa, primarna
Totalna rekonstrukcija šake
Transplantacija tetive šake neurorafija radijalisa na podlaktici, primarna, bez mikroskopa
Transplantat-uzimanje kombinovanog hondrokutanog transplantata
Transplantat, ablacija slobodnog tansplantata kože po Thierch-u ili Blairu, manji
Transplantat, ablacija slobodnog transplantata kože po Thierch-u ili Blairu veći
Transplantat, ablacija slobodnog transplantata kože po Wolfu, manji
Transplantat, ablacija slobodnog transplantata kože po Wolfu, veći
Transplantat, uzimanje transplantata kože, tetiva, nerava ili fascije
Transpozicija metakarpusa
Transpozicija tetiva na podlaktici - s tetivnim transplantatom
Transpozicija tetiva na podlaktici - svaka daljnja
Transpozicija živca
Transpozicija živca sa funikulolizom
Trepanacija kosti sa sekvestrektomijom
Ukršteni trasnplantat lica
Uzimanje i pripremanje kadaverskih homotransplantata (kože)
Uzimanje slobodnog transplantata kože do 10% površine tijela
Uzimanje tetivnog ili fascijalnog transplantata-prva tetiva
Uzimanje tetivnog ili fascijalnog transplantata-svaka daljnje tetiva
Z" plastika lica
Zatvaranje fistule kožnog jednjaka na vratu ili antetorakalnog jednjaka lokalnim režnjem
Zbrinjavanje živca kod fantomskog bola
Broj 107 - Stranica 173
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
ST
T
S
T
T
T
T
T
T
S
S
T
T
T
T
T
T
S
S
T
T
T
T
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
T
T
T
T
T
S
T
T
T
T
T
S
S
T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 174
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Psihijatrija (bez bolesti ovisnosti)
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
NAZIV USLUGE
ABA terapija – primjenjena bihevioralna analiza
Aktivnosti podrške porodici ili skrbniku
Analitička psihodrama
Art terapija
Balintova grupa
Bentonov vizuelno-retencioni test
Biblioterapija
Bihevioralna psihoterapija
Biološki markeri psihičkih poremećaja
CAPS – klinički strukturirani upitnik za posttraumatski poremećaj
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja standardna bolnička obrada djeteta / adolescenta
Daljnja standardna bolnička obrada
Davanje psihološke analize i nalaza
Desenzitiziranje i reprocesiranje brzim pokretima očiju (EMDR)
Dijadna psihoterapija – psihoterapija dijete-roditelj
Dnevni bolnički tretman
Druge psihoterapije
Druge terapijske tehnike za djecu s pervazivnim razvojnim poremećajima
Ekspertiza socijalnog radnika
Eksploracija ličnosti djece i adolescenata projektivnim tehnikama
Eksploracija ličnosti projektivnim tehnikama
Eksploracija odnosa u obitelji djeteta ili adolecenta
Elektroencefalografija – EEG
Elektrostimulativna terapija (EST)
Elektrostimulativna terapija (EST) održavanja
Elizur test za organiciteta
Eneteralna nutriciona podrška/prehrana
Evaluacija suradljivosti djeteta i roditelja sa zdravstvenim preporukama i savjetima
Evaulacija i redefiniranje plana koordinirane brige / case managementa
Forenzička psihoterapija individualna
Fototerapija
Genetičko savjetovanje ili edukacija
Genetski markeri psihičkih poremećaja
Geštalt psihoterapija (grupna)
Geštalt psihoterapija (individualna)
Grupa za samopomoć
Grupna analitička psihoterapija (mala grupa)
Grupna analitička psihoterapija (srednja grupa)
Grupna analitička psihoterapija (velika grupa)
Grupna forenzička psihoterapija
Grupna obiteljska terapija
Grupna partnerska terapija
Grupna podrška osoblju u suradnoj psihijatriji
Grupna psihoedukacija
Grupna psihoterapija djece ili adolescenata
Grupna psihoterapija psihoza
Grupna sportsko/rekreativna terapija
Grupno psihosocijalno savjetovanje
Hitna sedacija
Individualna analitička psihoterapija
Individualna kratka dinamska psihoterapija
Individualna podrška osoblju u suradnoj psihijatriji
Individualna psihoterapija djece ili adolescenata
Individualna psihoterapija djece do 10 godina
Integrativna psihoterapija
Interaktivni psihijatrijski dijagnostički intervju
Intervencija u krizi
Intervencija u krizi kod suicidalnog, agresivnog i psihotičnog pacijenta
Intervencija u kriznoj situaciji u lokalnoj zajednici
Intervju kliničkog psihologa
Intervju kliničkog psihologa sa pratiocem pacijenta
Intervju okupacionog terapeuta
Intramuskularna primjena psihofarmaka
Intravenozna primjena psihofarmaka
Izolacija/izdvajanje
Izrada plana koordinirane brige / case management
Nivo ZZ
KS/B
ST
PS
T
PS
T
ST
PS
S
T
ST
ST
ST
T
ST
ST
ST
T
TS
ST
ST
S
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
T
ST
T
T
S
S
S
T
T
T
T
T
T
T
S
T
T
S
S
ST
T
T
T
T
T
ST
T
S
ST
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
Srijeda, 31. 12. 2014.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Jungov asocijacioni eksperiment, test ispitivanja ličnosti-individualno zadavanje
Kognitivna psihoterapija
Kognitivno-bihevioralna psihoterapija (KBT) (grupna)
Kognitivno-bihevioralna psihoterapija (KBT) (individualna)
Kontrolni psihijatrijski pregled
Kontrolni psihijatrijski pregled djeteta i adolescenta
Kreativna psihoterapija (individualno ili grupno)
Krizna intervencija u suradnoj psihijatriji
Krizne intervencije kod djece ili adolescenata
Kronoterapija
Likovna terapija za djecu i adolescente u pedijatrijskim odjelima
Lurija-Nebraska test (neuropsihološki test)
Lurija-Nebraska test (neuropsihološki test) skrining
M.I.N.I.– Mini internacionalni neuropsihijatrijski intervju
Manuelna neutralizacija agresije pacijenta
Medikamentozni tretman neželjenih efekata psihofarmaka
Mehanička fiksacija/fizičko sputavanje
Motivacijski intervju
Multimetodska procjena ponašanja
Muzikoterapija
Muzikoterapija za djecu i adolescente u pedijatrijskim odjelima
Neuropsihološka procjena djeteta ili adolescenta
Obiteljska terapija
Opservacija djeteta
Oralna primjena psihofarmaka
Otpusno pismo
Pareneteralna nutriciona podrška
Partnersko savjetovanje
Planiranje intersektorskih i interdisciplinarnih usluga
Plasiranje urinarnog katetera
Plasiranje nazogastrične sonde
Početna standardna bolnička obrada
Početna standardna bolnička obrada djeteta -adolescenta
Polisomnografija
Ponovna procjena kliničkog psihologa
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Praćenje biohemijskih skrining testovi
Praćenje koncentracije litija u krvi
Praćenje koncentracije stabilizatora raspoloženja u krvi
Praćenje plazma nivoa psihofarmaka u slučajevima gdje postoji opravdana sumnja od komplikacija
Praćenje plazma nivoa psihofarmaka u slučajevima neželjenih efekata
Praćenje plazma nivoa psihofarmaka u slučajevima refraktarnim na terapiju
Praćenje željenih i neželjenih efekata psihofarmaka posredstvom monitornih uređaja kod akutnih psihijatrijskih poremećaja
Praćenje željenih i neželjenih efekata psihofarmaka posredstvom pshiofizioloških parametara upotrebom odgovarajućih aparata
Pratnja pacijentu
Pregled psihijatrijskog konzilija
Preventivno savjetovanje
Primjena psihofarmaka u depo obliku
Procjena indikacija koordinirane brige / case management za pacijente sa dualnim dijagnozama i multiplim potrebama
Procjena efekata okupacione terapije
Procjena efekata terapijskih postupaka upotrebom ocjenskih kliničkih skala i ček lista
Procjena intelektualnih sposobnosti djeteta ili adolescenta
Procjena intelektualnih sposobnosti pri kategorizaciji djece ometene u psihofizičkom razvoju
Procjena intelektualnih sposobnosti za odrasle
Procjena ličnosti djeteta ili adolescenta
Procjena mentalnog propadanja i oštećenja
Procjena pojedinih psihički funkcija za djecu ili adolescente
Procjena pojedinih psihički funkcija za odrasle
Procjena psihomotornog razvoja djeteta
Procjena rehabilitacionih potencijala djece i adolescenata
Procjena rehabilitacionih potencijala odraslih
Procjena specifičnih kognitivnih funkcija djeteta ili adolescenta
Procjena specifičnih psihopatoloških stanja djece i adolescenata
Procjena strukture ličnosti – eksploracija ličnosti odraslih
Prvi psihijatrijski pregled
Prvi psihijatrijski pregled djeteta i adolescenta
Psihijatrijska analiza sa davanjem mišljenja
Psihijatrijska forenzička opservacija
Psihijatrijska opservacija u suradnoj (konsultativnoj) psihijatriji
Psihijatrijski intervju
Psihijatrijski intervju sa pratnjom pacijenta
Broj 107 - Stranica 175
ST
ST
ST
ST
ST
T
S
T
T
ST
ST
ST
ST
T
ST
ST
ST
ST
T
S
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
ST
ST
ST
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
ST
S
ST
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
T
ST
T
T
ST
ST
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
Broj 107 - Stranica 176
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Psihijatrijski pregled djeteta ili adolescenta u suradnoj psihijatriji
Psihijatrijski pregled forenzičkog bolesnika (psihijatrijska ekspertiza)
Psihijatrijski pregled u suradnoj psihijatriji (konsultativni pregled)
Psihodinamska psihijatrijska dijagnostička procjena
Psihoedukacija kao dio liječenja i rehabilitacije djeteta ili adolescenta
Psihoedukacija obitelji pacijenata oboljelih od demencije
Psihofarmakološka prevencija afektivnih psihoza
Psihofarmakološke intervencije kod suicidalnih i agresivnih pacijenata
Psihofarmakološki tretman stanja stupora
Psihološka podrška bolesnicima u palijativnoj njezi
Psihološka podrška i savjetovanje članova obitelji potencijalnog donora organa i tkiva prije i poslije donošenja odluke
Psihološka priprema za invazivne medicinske postupke djeteta ili adolescenta
Psihološka procjena sposobnosti za posao
Psihološke intervencije u prevenciji bolesti djece i adolescenata
Psihološke tehnike tretmana boli i suzbijanja hroničnih bolnih stanja djeteta ili adolescenta
Psihosocijalna procjena obitelji pacijenta
Psihosocijalna procjena okruženja pacijenta
Psihosocijalna procjena pacijenta
Psihostimulacija ranog psihomotornog razvoja djeteta
Psihoterapeutska konsultacija
Psihoterapijski intervju
Psihoterapijski intervju sa djetetom – adolescentom
Radna rehabilitacija
Radna terapija
Rana intervencija psihofarmacima
Rekreativna terapija
Rorschach test
Savjetodavni intervju (Carl Rogers)
Savjetovanje djece ili adolescenata
Savjetovanje ili edukacija vezana za kockanje/klađenje ili upotrebu internet društvenih mreža i sl.
Savjetovanje ili edukacija vezano za ishranu
Savjetovanje kod gubitka ili žalovanja
Savjetovanje o resursima u zajednici
Savjetovanje obitelji djece ili adolescenata
Savjetovanje obitelji pacijenata oboljelih od demencije
Savjetovanje u kriznoj situaciji/kriznom događaju
Savjetovanje u suradnoj psihijatriji
Savjetovanje vezano za zlostavljanje
SCID – Strukturirani klinički intervju za psihijatrijske poremećaje
Socijalna anketa
Socioanamnestički intervju u zajednici
Spritualno (duhovno) savjetovanje
Sugestivne psihoterapije
Supervizija (individualna i grupna)
Supervizija tima
Suportivno-verbalna individualna psihoterapija
Supstituciona terapija u dugoročnom programu održavanja
Supstituciona terapija u kratkoročnom programu održavanja
Telefonske i online konsultacije i intervencije
Terapija deprivacijom sna
Terapija kognitivne remedijacije
Terapija para/partnerska terapija
Terapija plesom
Terapija senzorne integracije
Terapija smijehom – klaun terapija za djecu i adolescente u pedijatrijskim odjelima
Terapijom snom
Terapijska zajednica
Timska obrada djeteta - adolescenta
Timska obrada obitelji pacijenta
Timska obrada odraslog pacijenta
Timski pregled forenzičkog bolesnika (ekspertiza psihijatrijskog tima)
Transakciona analitička psihoterapija (grupna)
Transakciona analitička psihoterapija (inividualna)
Transkranijalna magnetna stimulacija
Trening kognitivne adaptacije
Trening psiholoških vještina (individualno ili grupno)
Trening socijalnih vještina
Upotreba slikovnih (neuroimaging) tehnika mozga
Vanbolnički liječenje forenzičkih pacijenata
Zakonske obaveze/dužnosti
Završni intervju kliničkog psihologa
Srijeda, 31. 12. 2014.
T
T
T
T
T
ST
ST
ST
ST
S
T
T
ST
T
T
S
S
S
ST
T
T
T
S
S
T
S
T
S
ST
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
T
S
S
S
S
T
T
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
ST
ST
ST
ST
T
ST
ST
T
S
S
ST
S
S
S
T
ST
ST
ST
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS
KS/B
KS/B
Srijeda, 31. 12. 2014.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 177
Psihijatrija - bolesti ovisnosti
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
NAZIV USLUGE
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Daljnja standardna bolnička obrada
Detoksikacija kod alkoholizma
Detoksikacija kod opijatskih ovisnika
Detoksikacija kod ovisnosti o drogama
Dnevni bolnički tretman
Edukacija osoblja
Grupna analitička psihoterapija (mala grupa)
Grupna analitička psihoterapija (srednja grupa)
Grupna analitička psihoterapija (velika grupa)
Intervencija u krizi kod ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim supstancama
Intramuskularna primjena psihofarmaka
Intravenozna primjena psihofarmaka
Kombinirano alkoholna detoksikacija i detoksikacija kod ovisnosti o drogama
Kombinirana rehabilitacija i detoksikacija kod alkoholizma i ovisnosti o drogama
Kombinirana rehabilitacija kod alkoholizma i ovisnosti o drogama
Oralna primjena psihofarmaka
Otpusno pismo
Plasiranje urinarnog katetera
Plasiranje nazogastrične sonde
Početna standardna bolnička obrada
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Pregled psihijatrijskog konzilija
Procjena efekata okupacione terapije
Procjena rehabilitacionih potencijala odraslih
Prvi psihijatrijski pregled
Psihijatrijski intervju
Psihoedukacija ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim supstancama
Psihoedukacija članova obitelji ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim supstancama
Psihofarmakološka terapija ovisnika o alkoholu
Psihofarmakološki tretman delirantnih stanja
Psihoterapeutska konsultacija
Psihoterapijski intervju
Radna rehabilitacija
Radna terapija
Rehabilitacija i detoksikacija kod alkoholizma
Rehabilitacija i detoksikacija kod ovisnosti o drogama u bolnici
Rehabilitacija kod alkoholizma
Rehabilitacija kod alkoholizma u bolnici
Rehabilitacija kod ovisnosti o drogama
Savjetovanje članova obitelji ovisnika o alkoholu i psihoaktivnim supstancama
Skrining test urina i pljuvačke na lijekove i psihoaktivne supstance
Socijalna anketa
Socioanamnestički intervju u zajednici
Terapijska zajednica
Nivo ZZ
KS/B
ST
ST
ST
ST
ST
ST
TS
ST
T
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
S
ST
ST
T
T
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
S
ST
B
B
B
B
B
B
B
KS
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
Nivo ZZ
S
ST
ST
ST
S
T
S
ST
ST
S
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
S
ST
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
Pulmologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
NAZIV USLUGE
Abdominalna punkcija
Analiza pleuralnog punktata - bakteriološka i BK
Analiza pleuralnog punktata - biohemijska
Analiza pleuralnog punktata - citološko
Aspiraciona punkcija abscesa ili hematoma
Bronchial test (acetilholin-metaholin)
Bronhodilatatorni test
Bronhoskopija fleksibilna sa aspiracijom i/ili lavažom
Bronhoskopija fleksibilna sa lavažom
Bronhoskopija rigidna
Bronhoskopija rigidna sa lavažom
Bronhoskopija sa dilatacijom
Bronhoskopija sa odstranjivanjem stranog tijela
Brash biopsija - Četkanje-struganje bronha
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Defibrilacija u sklopu reanimacije pacijenta
Dijagnostička punkcija pleure
Broj 107 - Stranica 178
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Ehotomografija pleuralnog prostora
Endotrahealna intubacija
Evakuaciona punkcija pleure
Evakuaciona punkcija pleure sa lavažom
Fleksibilna bronhoskopija sa endobronhijalnim uzimanjem uzoraka (forceps, iglena biopsija, elektrokauterizacija
FRC-He Rebreathing
Inhalaciona terapija
Ispitivanje kožne preosjetljivosti na inhalacione alergene (alergološko prick - testiranje)
Klistir pacijenta
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Laser koagulacija i resekcija
Mjerenje transfera faktora pluća Intrabreath metodom
Mjerenje transfera faktora pluća Rebreathing metodom
Monitoring pacijenta
MRC skala dispnee
Nespecifični bronhoprovokacioni test
Odstranjivanje stenta
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Peribronhijalna aspiracijska biopsija
Perkutana biopsija pleure
Perkutana biopsija pluća
Pleuralna punkcija
Pleuralna torakocenteza sa drenažom
Početna bolnička obrada
Polisomnografija
Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Ponovni (kontrolni) pregled - pulmolog
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Prvi pregled - pulmolog
Pulsna oksimetrija
Radioskopija i radiografija pluća sa očitanjem nalaza
Rigidna bronhoskopija (insercija endobronhalnog stenta)
Snimanje i čitanje spirometrije
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Standardna bolnička zdravstvena njega
Šestominutni test hoda
Test arterijsko-alveolarnog gradijenta CO2 gradijenta.
Test za homogenost alveolarne ventilacije
Testovi funkcije disanja – dilucijska metoda sa helijom
Testovi funkcije disanja – komplijansa pluća
Testovi funkcije disanja –test jednokratnog udaha
Testovi funkcije disanja –test višekratnog udaha
Testovi funkcije disanja djeteta – krivulja protok-volumen
Tjelesna pletismografija
Transbronhalna biopsija pluća (TBB)
Transbronhalna iglena punkcija
Transbronhijalna punkcija
Transfer faktor pluća
Transtorakalna biopsija pluća i pleure pod kontrolom ultrazvuka
Uzimanje arterijske krvi za ABS
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Uzimanje kapilarne krvi za ABS
Uzimanje sputuma za analizu na bakterije i gljivice
Uzimanje sputuma za citološku analizu
Video bronhoskopija
Volumen zatvaranja (Closing volumen)
Zamjena endobronhalnog stenta
Srijeda, 31. 12. 2014.
T
ST
S
S
ST
T
ST
S
S
ST
ST
T
T
T
ST
T
T
T
ST
ST
T
ST
T
ST
T
ST
T
ST
ST
S
ST
ST
ST
T
ST
ST
ST
T
T
T
S
S
S
S
S
T
ST
ST
ST
T
T
ST
ST
ST
ST
ST
T
T
T
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS
B
KS
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
B
Nivo ZZ
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
Reumatologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
NAZIV USLUGE
Artrografija (kontrastna) i pneumoartrografija
Artroskopija
Biopsija
Burzografija
Dalja bolnička obrada (vizita)
DAS 28: HAQ test
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dijagnostička punkcija zglobova
Fizički pregled sinovijske tečnosti
Srijeda, 31. 12. 2014.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Imunoseroloski pregled sinovijske tečnosti
Intraartikularna infiltracija
Intraartikularna infiltracija lijeka pod kontrolom UZV
Ispitivanje kožne preosjetljivosti na inhalacione alergene (alergološko prick - testiranje)
Kapilaroskopija
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Krioterapija
Kultura sinovijske tečnosti
Lupus band test
Mjere obima pokreta zgloba
Otpusno pismo
Paravertebralne infiltracije
Periartikularna infiltracija
Periartikularna infiltracija lijeka pod kontrolom UZV
Početna bolnička obrada
Polarizantna mikroskopija
Ponovni (kontrolni) pregled - reumatolog
Pregled sinovijske tečnosti na fagocite
Pregled sinovijske tečnosti na kristale
Profil za sistemsku sklerozu - Imunoblot
Prvi pregled - reumatolog
Terapijska punkcija zgloba
Terapijska punkcija zgloba pod kontrolom UZV
Tumačenje radioloških nalaza kostiju i zglobova
Ultrazvučni pregled vanzglobnog tkiva lokomotornog aparata
Ultrazvučni pregled zglobova
Uzorak sinovijslane tečnosti pod kontrolom UZV
UZV biopsija sinovije
UZV lokomotornog sistema sa color doplerom
Broj 107 - Stranica 179
T
S
S
S
T
ST
ST
ST
S
S
S
S
ST
S
S
S
ST
S
ST
T
T
S
ST
S
S
ST
S
ST
S
S
S
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS
KS/B
KS/B
KS/B
KS
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
Nivo ZZ
S
T
T
T
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S
T
T
T
S
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Torakalna hirurgija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
NAZIV USLUGE
Aspiraciona punkcija abscesa ili hematoma
Bilaterlna transplantacija pluća
Bilobektomija pluća
Biopsija pleure
Cervikalna ezofagektomija, ezofagostoma i gastrostoma
Cervikalna timektomija
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dijagnostička i/ili terapijska punkcija peritonealne šupljine sa uzimanjem uzorka
Dijagnostička punkcija pleure
Drenaža medijastinuma, eksploracija, odstranjivanje stranog tijela
Drenaža pleuralnog kavuma plasiranjem interkostalnog drena u pleuralni prostor
Drenaža pleuralnog kavuma sa resekcijom rebra
Druge reparacije jednjaka, kardioplastika, zbrinjavanje fistule, resekcija divertikula transtorakalno
Ekscizija lezije bronha sa bronhoskopijom
Ekscizija lezije grudnog koša sa resekcijom rebara
Ekscizija lezije jednjaka sa šavom
Ekscizija medijastinalne lezije sa torakotomijom ili sternotomijom
Ekstenzivna lobektomija ili bilobektomija pluća
Ekstenzivna pneumonektomija
Endoskopska aplikacija trahelanog stenta (obloženi ili neobloženi stent)
Endoskopska biopsija pleure
Endoskopska dilatacija stenoza traheje
Endoskopska ekscizija promjena na zidu traheje
Endoskopska elektrokoagulacija lezija na traheji
Endoskopska laser resekcija promjena na traheji
Endoskopsko odstranjenje stranog tijela iz traheje
Endotrahealna intubacija
Evakuaciona punkcija pleure
Evakuaciona punkcija pleure sa lavažom
Ezofagogastrektomija s laparotomijom i odvojenom torakotomijom sa primarnom intratorakalnom anastomozom
Ezofagogastrektomija s laparotomijom, torakotomija i ezofagogastrostomija na vratu
Ezofagogastrektomija s primarnom anastomozom transtorakalno
Ezofagotomija- transtorakalna, zbrinjavanje perforacije, odstranjivanje stranog tijela jednjaka
Broj 107 - Stranica 180
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Fenestracija zida grudnog koša
Hitna torakotomija zbog krvarenja ili povreda
Incizija i biopsija zida grudnog koša
Interpozicija jejunuma i kolona kod intratorakalnih anastomoza ezofagusa
Intratorakalna anastomoza ezofagusa s želucem ili crijevom bez resekcije
Kolarna medijastinotomija
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Laparoskopska reparacija kongenitalne dijafragmalne hernije
Laparoskopska reparacija paraezofagealne hernije
Laparoskopska reparacija rupture dijafragme
Lobektomija pluća
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - površinska
Medijastinoskopija
Minimalno invazivna korekcija pectusa carinatuma
Minimalno invazivna korekcija pectusa excavatuma
Odsatranjivanje materijala koji je služio kod plastične korekcije zida grudnog koša
Operacija dijafragme, ekscizija lezija, resekcija i šivenje
Operacija na ductus thoracicus-u transtorakalno
Operacija uklještene dijafragmalne kile sa resekcijom transtorakalnim putem
Operativno liječenje grudnog koša i pluća
Operativno zbrinjavanje spontane perforacije jednjaka
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Otpust novorođenčeta
Otvorena dekortikacija pluća
Otvorena korekcija pectusa excavatuma
Otvorena korekcija pectusa karinatuma
Parcijalna resekcija traheje
Parcijalna resekcija zida bronha
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Pleurektomija, ekscizija lezija pleure
Pleurodeza torakoskopska
Pleuropneumonektomija
Pneumonektomija
Pneumonektomija sa resekcijom karine traheje
Početna bolnička obrada
Ponovni (kontrolni) pregled - grudni hirurg
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Prvi pregled - grudni hirurg
Pulsna oksimetrija
Reparacija kongenitalne dijafragmalne hernije
Resekcija bula na plućima
Resekcija ezofagusa sa terminoterminalnom anastomozom, operacija atrezije
Resekcija i rekonstrukcija karine traheje
Resekcija rebra kod thoracic outlet syndroma
Resekcija traheje
Resekcija Zenker-ovog divertikuluma
Segmentektomija pluća
Simpatektomija
Skarifikacija pleure
Skidanje hirurških konaca
Sleeve resekcija bronha
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Sutura i rekonstrukcija povrede traheje ili bronha
Sutura traheje - kolarni pristup
Sutura traheje – torakalni pristup
Sutura zida grudnog koša
Toaleta i održavanje stoma
Torakoskopska bilobektomija pluća
Torakoskopska biopsija pluća
Torakoskopska dekortikacija pluća
Torakoskopska ekscizija lezije sa dijafragme
Torakoskopska lobektomija pluća
Torakoskopska operacija ductusa thoracicusa
Torakoskopska operacija relaksacije dijafragme
Torakoskopska pleurektomija, parcijalna ili totalna
Srijeda, 31. 12. 2014.
T
S
T
T
T
S
S
S
S
T
T
T
T
S
S
T
T
T
S
T
T
S
S
T
S
S
S
T
T
T
T
T
S
T
T
T
T
T
S
S
S
S
S
S
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
T
S
T
T
T
T
S
T
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS
B
KS/B
KS/B
KS
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Torakoskopska pneumonektomija
Torakoskopska reparacija paraezofagelne hernije
Torakoskopska reparacija rupture dijafragme
Torakoskopska resekcija bula na plućima
Torakoskopska segmentektomija
Torakoskopska timektomija
Torakospska wedge resekcija pluća
Transabdominalna reparacija rupture dijafragme
Transplantacija pluća jednostrana
Transsternalna timektomija
Transtorakalna biopsija pluća
Transtorakalna ezofago kardiomiotomija sa eventualnom reparacijom hijatusa
Transtorakalna ezofagotomija sa zbrinjavanjem rupture ili perforacije
Transtorakalna operacija relaksacije dijafragme
Transtorakalna reparacija paraezofageane hernije
Transtorakalna reparacija rupture dijafragme
Transtorakalna resekcija dijafragme
Wedge resekcija pluća
Zatvaranje bronhopleuralne fistule
Zatvaranje fenestracije zida grudnog koša
Broj 107 - Stranica 181
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Transfuziologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
NAZIV USLUGE
α2-Antiplasmin test
Aferezno izdvajanje autolognih MNC kod djece
Aferezno izdvajanje autolognih MNC kod odraslih
Agregacija trobmocita (Risto, ADP, Col, Trap, Aspi)
Aktivno parcijalno tromboplastinsko vrijeme (APTT)
Ambulantno uzimanje uzoraka krvi
Antitrombin III
APCR (rezistencija na aktivirani protein C)
APTT mix
Autologna transfuzija
Broj trombocita
Combo test Ag/At HCV
Combo test Ag/At HIV 1/2
D-Dimeri (produkti degradacije fibrina)
Deleukocitovanje krvi
Detekcija anti-HLA antitijela
Detekcija trombocitnih izoantitijela
Direktan COOMBS-ov test epruveta
Direktan COOMBSOV test/gel metoda
Donorska citafereza
Donorska plazmafereza
Edukovanje medicinskih radnika za rad na motivisanju ljudi za davalje krvi
Eluciona tehnika
ETP test
Euglobulinska fibrinoliza
Factor VII
Factor X
Faktor II
Faktor IX
Faktor V
Faktor VIII
Faktor XI
Faktor XIII
FaktorXII
Fenotipiziranje krvi/krvnog pripravka
Fibrinogen
Fiziološka adhezija I agregacija trombocita (Cone&Plate)
Genotipizacija CYP2C9
Genotipizacija mutacije FG20210A
Genotipizacija mutacije FV Leiden
Genotipizacija mutacije MTHFR C677T
Genotipizacija VKORC1
HCV core antigen
Hladni aglutinini
Homocistein
Identifikacija antitijela/epruveta
Identifikacija antitijela/gel metoda
Indirektan COOMBSOV test/epruveta
Indirektan COOMBSOV test/gel metoda
Nivo ZZ
S
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Broj 107 - Stranica 182
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Inhibitori faktora VIII
Inhibitori FIX
INR (International normalized ratio)
Interreakcija/epruveta
Interreakcija/gel metoda
Ispitivanje ABO podgrupa
Ispitivanje imunih antitijela - EX
Ispitivanje imunih antitijela - Skrining (ICT)
Ispitivanje iregularnih antitijela- enzimski screening test/gel metoda
Ispitivanje klonogenog potencijala matičnih ćelija hematopoeze metodom kratkotrajne kulture ćelija in vitro
Ispitivanje odsustva RH-D antigena
Ispitivanje posttransfuzionih reakcija
Ispitivanje Rh-D antigena/epruveta
Ispitivanje RH-D antigena/gel metoda
Ispitivanje RH-fenotipa/epruveta
Ispitivanje RH-fenotipa/gel metoda
Ispitivanje RHD genotipa- molekularno
Ispitivanje varijanti D antigena
Izdvajanje plazme
Izlazak mobilne ekipe na teren i rad na prikupljanju krvi u terenskim uvjetima
Izvještavanje o postignutim rezultatima na prikupljanju krvi
Kontrola kvaliteta krvi / krvnih pripravaka
Kontrolni pregled - transfuziolog
Leuko-trombocitni koncentrat (kesa)
Lupus antikoagulans LA1/LA2
Nadzor davaoca
NAT Testiranje na HBV
NAT Testiranje na HCV
NAT Testiranje na HIV
Obrada aspirata koštane srži
Obrada i kriokonzervacija autolognih matičnih ćelija hematopoeze iz periferne krvi kod odraslih pacijenata
Obrada i kriokonzervacija autolognih matičnih ćelija hematopoeze iz periferne krvi kod pedijatrijskih pacijenata
Određivanje broja i vijabilnosti čelija u ćelijskim suspenzijama metodom svjetlosne mikroskopije
Određivanje drugih eritrocitnih antigena - serija
Određivanje eritrocitnih antigena direktnom metodom ( 1 antigen)
Određivanje eritrocitnih antigena metodom na sobnoj temperaturi
Određivanje eritrocitnih antigena metodom u indirektnom AH testu
Određivanje fetalnog hemoglobulina D kod trudnica
Određivanje Hgb
Određivanje krvne grupe (ABO/epruveta)
Određivanje krvne grupe (ABO/ploče)
Određivanje krvne grupe ABO/gel metoda
Određivanje rh genotipa
Ozračivanje komponenata krvi
PAI I genotipizacija
PAI I test
Planiranje akcija darivanja krvi
Plazminogen
Postupak prijema krvi u transfuzijskim ustanovama
Postupak upućivanja krvi drugim zdravstvenm ustanovama
Potvrdno testiranje na anti HCV IgG
Potvrdno testiranje na anti HIV IgG
Potvrdno testiranje na anti TP IgG
Potvrdno testiranje na HBsAg
Praćenje podobnosti kandidata za transplantaciju tkiva i organa
Pregled davaoca krvi za autolognu transfuziju - transfuziolog
Prijem davaoca
Prijem i upis davalaca krvi
Prijem trudnica, administracija, venepunkcija
Priprema deplazmatisanih eritrocita
Priprema dječijih doza eritrocita
Priprema eritrocita u OAS-u
Priprema filtriranih eritrocita
Priprema filtriranog koncentrata trombocita
Priprema krioprecipitata
Priprema krvi za eksangvinotransfuziju
Priprema opranih eritrocita
Priprema standardnog trombocitnog koncentrata iz jed. cijele krvi/PRP
Priprema svježe smrznute plazme
Pripremanje pula trombocita
ProC global test
Srijeda, 31. 12. 2014.
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
T
T
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Srijeda, 31. 12. 2014.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Procesiranje aspirata koštane srži
Protein C aktivnost
Protein S aktivnost
Protrombinsko vrijeme (PV)
Prvi pregled - transfuziolog
PT mix
Rad sa odbijenim davaocima krvi
Savjetovanje trudnica
Serijsko ispitivanje ABO/Rh krvnih grupa/gel tehnika
Serijsko ispitivanje ABO/Rh krvnih grupa/mikroploča tehnika
Skrining hladnih antitijela
Skrining imunih anti A i anti B
Skrining toplih aglutinina
Terapijska citafereza
Terapijska plazmafereza
Terapijska venepunkcija
Test na Anti-Hbc At
Test na Anti-HBcIgM At
Test na Anti-Hbe At
Test na Anti-Hbs At
Test na antigen HLA-B27
Test na HAV – AntiHAV (IgM+IgG)
Test na HAV – AntiHAV IgM
Test na Hbe Ag
Test na HBV - HBsAg
Test na HCV- Anti HCV antitijela
Test na HLA (A;B;C) lokuse
Test na HLA (DR I DQ) lokuse
Test na Siphilis-TPHA
Test za detekcija anti-HLA antitijela/screeninig
Testiranje na anti-HIV Ag/At combo
Titar hladnih antitijela
Titar imunih anti A i anti B
Titar imunih antitijela
Titar izohemaglutinina
Titar prirodnih antitijela
Titar toplih aglutinina
Trombinsko vrijeme (TT)
Tromboelastometrija (aptem, fibtem, extem, intem, heptem)
Uzimanje uzoraka krvi
Uzimanje jedinice autologne krvi
Uzimanje jedinice krvi
Venepunkcija
Vođenje potrebnih evidencija
Vrijeme krvarenja (Duke)
vWF aktivnost
vWF:Antigen
vWF:CB test
vWF:FVIII test
Zbrinjavanje kolapsa kod davaoca
Broj 107 - Stranica 183
T
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
T
T
S
S
S
S
S
T
S
S
S
S
S
T
T
S
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
Transplantologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
NAZIV USLUGE
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega primaoca
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega živog davaoca
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega primaoca
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega živog davaoca
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Endotrahealna intubacija
Eksplantacija organa
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Lokalna anestezija - površinska
Mješana kultura limfocita (rade se 4 pretrage za jednu analizu)
Multiorganska eksplantacija
Nefrektomija transplantiranog bubrega
Orhotopik liver transplantacija
Nivo ZZ
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
KS/B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 184
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Perfuzija uzetog organa za transplantaciju
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Početna bolnička obrada davaoca
Početna bolnička obrada živog primaoca
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Pulsna oksimetrija
Snimanje i očitavanje EKG (6 ili 12 odvoda) elektrokardiograma
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Transplantacija bubrega od živog davaoca
Transplantacija bubrega sa kadavera
Transplantacija jetre od živog davaoca
Transplantacija jetre sa kadavera
Transplantacija koštane srži - Alogena
Transplantacija koštane srži - Autologna
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Urgentna medicina u bolničkim ustanovama
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
NAZIV POSTUPKA
Abdominalna punkcija sa evakuacijom
Administracija lijekova preko centralnog venskog katetera
Administracija parenteralne terapije kontinuirabno perfuzorom
Analgosedacija
Aplikacija terapije im.
Aplikacija terapije inhalatorno
Aplikacija terapije intraosalno
Aplikacija terapije iv.
Aplikacija terapije nazalno
Aplikacija terapije rektalno
Aplikacija terapije sc.
Aplikacija terapije sublingvalno
Aspiracija donjih dišnih puteva
Čišćenje dišnih putova aspiracijom
Čišćenje dišnog puta
Davanje intramuskularnih I subkutanih injekcija.
Davanje intravenskih injekcija
Davanje kiseonika
Davanje terapije preko NG sonde
Defobrilacija srca
Digitorektalni pregled
Dijagnostička obrada I monitoring životnih funkcija pacijenta koji ima nestabilan neki od vitalnih parametara
Drugi pregled hitnog pacijenta
Drugi pregled/lokalni pregled ozlijeđenog pacijenta
Drugi pregled/prošireni pregled ozlijeđenog pacijenta
Ekstrakcija stranog tijela
Endotrahealna intubacija s pripremom
ET Intubacija
Evakuaciona punkcija pleure
Imobilizacija ekstremiteta splint udlagama
Imobilizacija ekstremiteta vakuum udlagama
Imobilizacija na dugoj dasci
Imobilizacija na rasklopnim nosilima
Imobilizacija na vakuum madracu uz upotrebu raskolopnih nosila
Imobilizacija povreda
Imobilizacija trokutastom maramom
Inhalaciona terapija
Intervencija vezana uz socijalnu problematiku
Ispiranje želuca
Kapnometrija
Kardiopulmonalno cerebralna reanimacija
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Konikotomija
Konstatovanje smrti
Krikotireoidektomia
Lokalna anestezija
Lumbalna punkcija
Mahanička ventilacija asistirana/kontrolirana
Medicinska pratnja pacijenta na dijagnostičke pretrage .
Srijeda, 31. 12. 2014.
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
Srijeda, 31. 12. 2014.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 185
Medicinska pratnja pacijenta u drugu zdravstvenu ustanovu
Medikamentozna priprema pacijenta za tretman respiratorom
Mjerenje krvnog tlaka
Mjerenje temperature
Nadzor specijaliste urgentne medicine prilikom dijagnostićke obrade.
Nadzor vitalno ugroženog pacijenta
Neinvanzivna mehanička ventilacija
Njega pacijenta na prijemu
Obrada I tretman alkoholisanog pacijenta koji ima povredu
Obrada I tretman dojenčeta, djeteta I odrasle osobe
Obrada I tretman nestabilnog pacijenta u posebnim stanjima
Obrada opekotina
Obrade I tretman pacijenta sa sa poremećajem stanja svijesti
Obrade I tretman traumatizovanog pacijenta
Određivanje glikemije glukometrom
Određivanje GUK-a glukometrom
Održavanje dišnog puta - laringealna maska
Održavanje I disanje na traheostomu
Odstranjivanje stranog tijela iz uha i nosa
Opskrba novorođenčeta
Perikardiocinteza
Plasirane intranile I uspostavljanje perifernog venskog puta
Plasiranje centralnog venskog katetera
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde
Plasiranje/evakuacija nazogastrične ili orogastrične sonde sa lavažom
Plasiranje/evakuacija Sengstaken-Blakemor sonde
Početna bolnička obrada
Postavljanje I-gel maske
Postavljanje intravenskog puta
Postavljanje intravenskog puta za infuziju
Postavljanje laringealne maske
Postavljanje nazofaringealnog tubusa
Postavljanje nazogastrične sonde
Postavljanje orofaringealnog tubusa
Postavljanje Schantzovog ovratnika
Postavljanje tornquea
Postavljanje urinarnog katetera
Postreanimacijska skrb
Postupak dekompresije tenzijskog pneumotoraksa
Postupak otvaranja dišnog puta zabacivanjem glave i podizanjem brade
Postupak potiskivanja donje čeljusti naprijed i gore
Postupak pri opstrukciji dišnog puta kod osoba pri svijesti
Postupak RSI s pripremom
Postupak stavljanja EKG-a monitoringa
Pregled na zahtjev policije
Pregled palijativnog pacijenta
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Preoperativna priprema za hitan OP zahvat
Primarna obrada rane (bez šavova)
Primarna obrada rane (sa šavovima)
Provođenje klizme za čišćenje
Prvi pregled hitnog pacijenta
Prvi pregled ozlijeđenog pacijenta
Pulsna oksimetrija
Repozicija trauma isčašenja
Savjetovanje s pacijentom/obitelji
Sekundarna obrada rane
Skidanje hirurških konaca
Skladištenje, nabaka i praćenje potrošnje lijekova I sanitetskog materijala uz svakodnevni popis lijekova I saradnju sa centralnom apotekom.
Snimanje i očitavanje 12 kanalnog EKG-a
Sukcija gornjih dišnih puteva mekanim ili Yankauer kateterom
Terapija bola
Terapija kisikom – aplikacija nosnim kateterom
Terapija kisikom – aplikacija s maskom sa spremnikom
Terapija kisikom – aplikacija s maskom za kisik
Terapijska tehnika za zagrijavanje ili ohlađivanje tijela omotima i oblozima
Toaleta i čišćenje traheobronhalnog stabla
Toaleta kanile nakon traheotomije
Torakalna drenaža
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Broj 107 - Stranica 186
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Transkutana elektrostimulacija
Tretiranje bolesnika koji imaju respiratornu insuficijenciju sa respiratorom
Tretman internističkih stanja gdje je pacijent neophodna respiratorna podrška
Tretman nestabilnog pacijenta u intoksikacijama
Tretman pacijenta u alergijskoj reakciji I anafilaksi
Trijaža kod masovnih nesreća sa ispunjavanjem propisanog obrasca
U-Glukoza, test traka
Ultrazvučni pregled trabuha
Urin – test traka
Utvrđivanje frenkvencije disanja
Uzimanje briseva sa slanjem na analizu
Uzimanje krvi i određivanje Ph arterijske krvi
Vanjska masaža srca
Ventilacija samoširećim balonom s maskom i spremnikom
Zaustavljanje krvarenja iz nosa
Zaustavljenje vanjskog krvarenja
Zbrinjavanje amputiranog ekstremiteta
Zbrinjavanje manjih i površinskih ozljeda/rana /opeklina/ozeblina
Zbrinjavanje opeklina
Zbrinjavanje ozeblina
Zbrinjavanje penetrantnih ozljeda prsnog koša
Zbrinjavanje politraume
Zbrinjavanje većih ozljeda/rana
Urologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
NAZIV USLUGE
Ablacija manjeg polipa iz uretre kod žene
Adrenalektomija jednostrana
Adrenalektomija obostrana
Amputacija penisa parcijalna
Amputacija penisa radikalna sa disekcijom pelvisa
Amputacija penisa totalna
Antirefluks operacije (bilateralne)
Antirefluks operacije (unilateralna)
Augmentacija mokraćne bešike
Bešika-suprapubična kateterizacija
Biopsija penisa
Biopsija prostate incizijom kroz perineum
Biopsija testisa ili epididima –TESA ILI PESA METODA
Cistektomija parcijalna bez resekcije ušća
Cistektomija parcijalna sa resekcijom ušća i reimplant. uretera-unilateralna
Cistektomija parcijalna sa resekcijom ušća i reimplant.uretera-biilateralna
Cistektomija tot. sa zamjenjivanjem bešike intestinalnim kalemom
Cistografija (mikciona,retrogradna...)
Cistolitolapaksija
Cistolitotomija bez resekcije vrata
Cistoskopija sa biopsijom kod žena
Cistoskopija sa sa biopsijom kod muškarca ili djeteta
Cistoskopija sa ureteralnom meatotomijom kod muškaraca
Cistoskopija sa ureteralnom meatotomijom kod žene
Cistostomija i plasiranje cistostome
Cistotomija sa egzerezom ili elektrokoagulacijom tumora mokraćne bešike
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Dekapsulacija bubrega bilateralna
Dekapsulacija bubrega unilateralna
Dilatacija strikture uretre
Divertikulektomija mokraćne bešike
Divertikulum uretre
Dnevni bolnički tretman
Donor nefrektomija
Drenaža abscesa epididima
Drenaža i resekcija kod preriuretralne flegmone ili gangrene penisa
Drenaža komplikovane periuretralne urinarne ekstravazacije
Drenaža nekomplikovane periuretralne urinarne ekstravazacije
Drenaža perinealne urinarne ekstravazacije
Drenaža perirenalnog ili renalnog abscesa otvorena
Drenaža prevezikalnog i perivezikalnog abscesa
Ductus spermaticus Ekscizija hidrokele spermatičnog duktusa unilateralna
Ekscizija divertikula (jedan)
Ekscizija karcinoma uretre (uretrektomija)
Ekscizija malih benignih tumora uretre (čvorića)
Ekscizija polipa uretre u distalnom dijelu
Nivo ZZ
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
S
S
S
ST
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
KS/B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
Srijeda, 31. 12. 2014.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 187
Ekscizija spermatokele bez epididimektomije
Ekscizija spermatokele sa epididimektomijom
Ekscizija varikokele sa reparacijom hernie
Eksploracija epididima sa ili bez biopsije
Eksplorativna lumbotomija (biopsija bubrega)
Ekstrakcija kalkulusa iz uretre
Ekstrakcija stranog tijela iz bešike ili kamena iz uretera pod endoskopskom kontrolom kod muškarca ili djeteta
Ekstrakcija stranog tijela iz bešike ili kamena iz uretera pod endoskopskom kontrolom kod žene
Ekstrakcija stranog tijela srednje uretre običnim sredstvima
Elektrokoagulacija papiloma
Elektroresectio colli vesicae urinariae
Endoskopska ligatura v.spermatike jednostrana
Endoskopska terapija cistične dilatacije donjeg dijela uretera, atrezije ili inkarceracije meatusa, uretera, putem visokofrekventnih struja u 1
ili više seansi kod muškarca i djeteta
Endoskopska terapija cistične dilatacije donjeg dijela uretera, atrezije ili inkarceracije meatusa, uretera, putem visokofrekventnih struja u 1
ili više seansi kod žene
Endoskopska terapija tumora bešike visokofrekventnim strujama - prva seansa kod muškarca ili djeteta
Endoskopska terapija tumora bešike visokofrekventnim strujama - prva seansa kod žene
Endoskopsko tretiranje manje lezije (do 0,5cm) sa odstranjenjem tumora (vel.do 2cm) kod muškaraca
Epididimektomija bilateralna
Epididimektomija unilateralna
Epididimotomija
Evakuacija i drenaža perinefritičkog ili renalnog abscesa perkutanim putem
Evisceracija pelvisa
Fistula vezikokutanea (zatvaranje)
Hematocele
Incizija prepucija i frenulotomija
Induratio penis plastica (koktel)
Induratio penis plastica operativa
Instrumentalna litotripsija kamena mokraćne bešike
Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Intravezikalna instilacija medikamenata
Kateterizacija mokraćne bešike kod muškaraca sa ili bez ispiranja
Kateterizacija mokraćne bešike kod žene sa ili bez ispiranja
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod muškarca
Kateterizacija mokraćne bešike, uvođenje trajnog katetera ili zamjena trajnog katetera kod žene
Kauterizacija tumora mokraćne bešike kod muškarca ili djeteta
Kauterizacija tumora mokraćne bešike kod žene
Kavernozografija
Kolpocistouretropeksija (Tanagho ili Burch)
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Korekcija inkontinencije kod muškaraca
Korekcija inkontinencije transvaginalnim putem (TOT i TVT trake)
Korektivni zahvati na krvnim sudovima bubrega
Laparoskopija - adrenalektomija
Laparoskopija - cistoprostatektomija totalis
Laparoskopija - pijeloureteroplastika
Laparoskopija -cistektomija totalis
Laparoskopija -limfadenektomija-pelvična
Laparoskopija -operacija na ureteru
Laparoskopija -prostatektomija radikalna
Laparoskopija -simplex nefrektomija
Laparoskopija- operacija ciste bubrega
Laparoskopija- radikalna nefrektomija
Laparoskopija-parcijalna nefrektomija
Litoklast kamena u bubregu
Litoklast kamena u ureteru
Litotripsija kamena mokraćne bešike
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - površinska
Lokalna anestezija - veća
Meatotomija
Mokraćna bešika-ablacija,ekscizija tumora
Mokraćna bešika-resekcija vrata sa vađenjem kamena
Nefrektomija radikalna
Nefrektomija sa totalnom ureterektomijom
Nefrektomija-simplex
Nefropeksija
Operacija feohromocitoma
Operacija fimoze
Operacija funikocele
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
S
KS/B
S
KS/B
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
ST
ST
ST
ST
S
S
S
S
ST
ST
S
S
S
T
T
S
T
T
S
T
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
Broj 107 - Stranica 188
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Operacija hidrokele
Operacija na epididimu-epididimo duktalna anastomoza
Operacija na urođeno anomaličnim bubrezima
Operacija potkovičastog bubrega
Operacija varikocele
Operacija varikocele laparoskopska
Operativno liječenje difuzne periuretralne gangrene, flegmone i abcesa
Operativno liječenje ekstrofije bešike- resekcija bešike plus ureterokolostomija ili ileal conduit
Operativno liječenje ekstrofije bešike- uspostavljanje kontinencije (samo zatvaranje bešike)
Operativno liječenje kriptorhizma
Operativno liječenje ureterokele
Operativno liječenje uretrorektalnih fistula- kongenitalnih, cjelokupno liječenje
Operativno tretiranje uretrorektalnih fistula- stečenih (cjelokupno liječenje)
Orchiectomia radikalna sa retroperitonealnom disekcijom limfnih čvorova
Orchiectomia sa disekcijom površnih ingvinalnih limfnih čvorova
Orhiektomija bilateralna
Orhiektomija unilateralna
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Parcijalna nefrektomija
Perirenalna insuflacija
Pijelo i nefrolitotomija
Pijelo i nefrostomija
Pijelolitotomija
Pijeloplastika
Pijelotomija sa drenažom
Pijelotomija sa eksploracijom (i ablacija np.Tu)
Pijeloureteroplastika
Plasiranje penilnih proteza
Plasiranje perkutane nefrostome
Plasiranje ureteralne sonde ili JJ sonde
Plastična operacija na pelvis renalisu sa ili bez nefrostome
Plastika prednje uretre zbog stenoze
Plastika skrotuma
Plastika zadnje uretre zbog stenoze
Početna bolnička obrada
Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Ponovni (kontrolni) pregled - urolog
Ponovni (kontrolni) pregled - urolog
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Promjena nefrostomije
Prostatotomija, spoljna drenaža prostatičnog abscesa
Prvi pregled - urolog
Prvi pregled - urolog
Punkcija ciste bubrega
Punkcija i evakuacija sadržaja hidrocele, funikulocele, spermatocele ili abscesne kolekcije
Radikalna nefrektomija
Radikalna prostatektomija otvorena
Redukcija torzije testisa sa fiksacijom kontralateralnog testisa
Rekonstrukcija uretre kod žene, cjelokupno liječenje
Renalna simpatektomija (nefroliza nezavisna)
Resekcija aberantnih krvnih sudova bubrega
Resekcija cerviksa sa "otvorenom bešikom"(izolovana operacija)
Resekcija ciste bubrega
Resekcija hidrokele unilateralna sa operacijom hernije
Resekcija skrotuma
Sekundarna obrada rane
Simfiziotomija potkovičastog bubrega
Skidanje hirurških konaca
Skrotum - incizija i/ili drenaža abscesa
Skrotum-odstranjivanje stranog tijela
Standardna bolnička zdravstvena njega
Stavljanje ureteralne sonde radi drenaže, lavaže pelvis renalisa kod muškaraca i djeteta
Subkapsularna orhiektomija
Sutura bubrežne rane ili povrede
Sutura veziko vaginalne postiradiacione fistule
Totalna cistektomija sa ileal konduitom
Totalna cistektomija sa ortotopskom bešikom
Totalna cistektomija sa ureterokutaneostomijom
Totalna cistektomija sa ureterosigmoidostomijom ( Mainz-Pauch I)
Srijeda, 31. 12. 2014.
S
S
S
S
S
S
S
T
T
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
ST
ST
ST
ST
ST
S
S
ST
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
ST
S
S
ST
S
S
S
S
S
S
S
S
KS/B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
KS/B
B
B
B
KS
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Transfuzija krvi i krvnih derivata
Transplantacija bubrega kod recipijenta
Transrektalna ehosonografija prostate
Transuretralna prostatektomija-resekcija vrata mokraćnog mjehura
Transuretralna resekcija multiplih tumora
Transuretralna resekcija tumora
Transvezikalna i retropubična prostatektomija i resekcija vrata mokraćnog mjehura
Tretman kamenca u bubregu - ESWL
Tretman kamenca u bubregu - PCNL
TRUS biopsija prostate
Tunelizacija uretre po Marionu plus cistostomija
Ulrazvuk testisa
Ultrazvuk urotrakta
Ureteralna implantacija putem pedikularnog i tubularnog isječka bešike(Boari)
Ureterocistoneostomija bilateralna
Ureterocistoneostomija unilateralna
Ureteroenterostomija bilat.
Ureterointestinoplastika
Ureterokutaneostomija bilateralna
Ureterokutaneostomija unilateralna
Ureterolitotomija
Ureterolitotomija donje četvrtine uretera
Ureteropijelografija retrogradna bilateralna kod djeteta
Ureteropijelografija retrogradna bilateralna kod muškarca
Ureteropijelografija retrogradna bilateralna kod žene
Ureteropijelografija retrogradna kod muškaraca i djece
Ureteropijelografija retrogradna kod žene
Ureteroplastika
Ureterorenoskopia explorativna (semirigidna ili fleksibilna)
Ureterosigmoidostomija
Ureterotomija sa eksploracijom i drenažom (lumbalna)
Ureterotomija sa eksploracijom i drenažom (pelvična)
Ureterektomija (samo patrljak)
Uretrolitotomija prednja uretra
Uretrolitotomija zadnja uretra
Uretrorafija-parcijalna ili totalna kod povrede uretre
Uretroskopija
Uretrotomija eksterna - prednja uretra
Uretrotomija eksterna,perinealna
Uretrotomija interna
Vađenje protetskog materijala
Vađenje Tu pararenalis (retroperitonealis)
Vazotomija bilat.
Vazotomija parc.ili komplikovana
Vazotomija unilat.
Vena saphena-corpus cavernosum shant
Zamjena uretera ileumom
Zatvaranje fistule uretera (lumb.)
Zatvaranje fistule uretera (pelv.)
Zatvaranje i zašivanje povrede bešike i pelvisa
Zatvaranje nefrostomije,pijelostomije i dr.vrste bubrežne fistule
Zatvaranje povrede uretre
Zatvaranje uretrostomije ili fistule uretre
Zatvaranje uretrovaginalne fistule
Zbrinjavanje povrede penisa
Zbrinjavanje povrede uretera
Broj 107 - Stranica 189
ST
T
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Nivo ZZ
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
T
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Vaskularna hirurgija i angiologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
NAZIV USLUGE
Aneurizmektomija i rekonstrukcija abdominalne aorte
Aneurizmektomija i rekonstrukcija arterija iliaca
Aneurizmektomija i rekonstrukcija arterije aksilaris
Aneurizmektomija i rekonstrukcija arterije popliteae i ostalih arterija nogu
Aneurizmektomija i rekonstrukcija arterije subklavije
Aneurizmektomija i rekonstrukcija femoralne arterije
Aneurizmektomija i rekonstrukcija karotidne arterije
Aneurizmektomija i rekonstrukcija luka aorte
Aneurizmektomija i rekonstrukcija ostalih arterija ruke
Aneurizmektomija i rekonstrukcija visceralnih arterija
Arterio-venske anastomoze perifernih krvnih sudova kao vaskularni pristupi za dijalizu
Arteriovenska fistula za hemodijalizu
Arteriovenski By-Pass
Broj 107 - Stranica 190
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Arteriovenski šant (u posebnim slučajevima)
Crossectomia, ligatura VSM, stripping VSM i flebektomija površnih vena donjih ekstremiteta sa ligaturom perforatornih vena
Dalja bolnička obrada - Intenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Poluintenzivna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada - Standardna bolnička zdravstvena njega
Dalja bolnička obrada djeteta - Standardna bolnička zdravstvena njega
Davanje intravenskih injekcija
Davanje subkutanih i intramuskularnih injekcija
Direktna imunofluorescentna mikroskopija krvnog suda
Ekscizija angioma
Ekskluzija (isključivanje) arteriovenske fistule (sa ili bez rekonstrukcije)
Eksploracija abdominalne aorte, visceralnih arterija ili vena ili arterija i vena renalis
Eksploracija arterije ili vene vrata
Eksploracija krvnih sudova nogu
Eksploracija krvnih sudova ruke
Ekstirpacija proteze (zbog tromboze ili infekcije)
Elektronska mikroskopija krvnog suda s uzimanjem materijala, izradom preparata, fotografisanjem i mišljenjem
Endovaskularna procedura plasiranja stent grafta u abdominalnu aortu
Endovaskularna procedura plasiranja stent grafta u femoralnu arteriju
Endovaskularna procedura plasiranja stent grafta u grudnu (torakalnu) aortu
Endovaskularna procedura plasiranja stent grafta u ilijačne arterije
Endovaskularna procedura plasiranja stent grafta u poplitealnu i/ili kruralne arterije
Extraanatomski aksilo (bi) femoralni By- Pass
Extraanatomski Femoro-femoralni (cross over) By-Pass
Extraanatomski iliaco-femoralni (cross over) By-Pass
Fleboktomija površnih vena donjih ekstremiteta zbog recidiva varikoziteta
Funkcionalni testovi za ispitivanje perifernog arterijskog krvotoka
Funkcionalni testovi za ispitivanje perifernog arterijskog krvotoka
Hiperoksija u hiperbaričnoj komori
Incizija (arteriotomija) i embolektomija abdominalne aorte
Incizija (arteriotomija) i embolektomija arterija donjih ekstremiteta
Incizija (arteriotomija) i embolektomija arterija vrata
Incizija (arteriotomija) i embolektomija arterije renalis
Incizija i embolektomija arterija gornjih ekstremiteta
Incizija sklerozirane vene
Indirektna imunofluorescentna mikroskopija krvnog suda (ANA i AMA)
Intraarterijalna aplikacija terapije perfuzorom
Intravenska infuzija streptaze
Konsultativni pregled specijaliste
Konsultativni pregled subspecijaliste
Konzilijarni pregled
Ligatura aorte abdominalis
Ligatura arterije ili vene aksilaris
Ligatura arterije subklavije u podključnom dijelu
Ligatura ductus Botali
Ligatura ekstrakranijalnih krvnih sudova mozga (torakalni dio)
Ligatura ekstrakranijalnih krvnih sudova mozga (vratni dio)
Ligatura grudne aorte
Ligatura ilijacne arterije ili vene
Ligatura nadkoljene arterije ili vene
Ligatura ostalih krvnih sudova nogu
Ligatura podključne arterije ili vene u torakalnom dijelu
Ligatura vene cave inferior
Ligatura vene cave superior
Ligatura visceralne arterije ili vene
Lokalna anestezija - manja
Lokalna anestezija - površinska
Lokalna anestezija - veća
Lokalna ekstirpacija varikoznih konvoluta
Mjerenje indeksa sistolnog pritiska ultrazvučnim stetoskopom po Doppleru
Mjerenje pritiska površinskih vena
Nekomplikovana flebektomija površnih vena donjih ekstremiteta
Obliteracija vene sklerozantnim sredstvom
Odstranjenje(striffing)varikoznih vena
Oscilometrija gornjih i donjih ekstremiteta
Ostali extraanatomski By-Pass
Otpusno pismo
Otpusno pismo zdravstvene njege
Periarterijalna simpatektomija
Perkutana angioplastika femoralnih arterija
Perkutana angioplastika ilijačnih arterija
Srijeda, 31. 12. 2014.
T
S
ST
ST
ST
ST
S
S
T
S
S
T
T
S
S
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S
T
T
T
T
T
S
S
T
T
T
ST
ST
ST
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S
T
T
T
T
S
S
S
S
T
T
S
S
S
S
T
ST
ST
S
T
T
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
B
KS/B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
B
KS/B
B
KS/B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Perkutana embolizacija aneurizmi druge lokalizacije
Perkutana embolizacija arteriovenske fistule
Piroterapija
Plikacija vene cave
Početna bolnička obrada
Početna bolnička obrada djeteta
Početna bolnička obrada prisilno hospitalizovanog pacijenta
Ponovni (kontrolni) pregled - vaskularni hirurg
Postavljanje antiembolijskog filtera
Postavljanje kanile i uključivanje infuzije
Pregled, kontrola i previjanje - komplikovani
Pregled, kontrola i previjanje - nekomplikovani
Presjecanje i podvezivanje perforantnih vena na donjim ekstremitetima
Preskalenska biopsija
Prvi pregled - vaskularni hirurg
Pulsna oksimetrija
Rekonstrukcija aorte abdominalis By- Pass postupkom (sintetskim graftom)
Rekonstrukcija arterija ili vena iliaca By- Pass postupkom
Rekonstrukcija arterija ili vena poplitea By-Pass postupkom
Rekonstrukcija arterije ili vene aksilaris sintetskom protezom ili autovenskim graftom
Rekonstrukcija arterije ili vene subklavije By-Pass postupkom venskim ili sintetskim graftom
Rekonstrukcija arterije renalis By-Pass postupkom (autovenskim ili sintetskim graftom)
Rekonstrukcija grudne aorte By-Pass postupkom (sintetska proteza)
Rekonstrukcija krvnih sudova vrata By- Pass postupkom (karotidni sliv ili vertebralni sliv) autovenskim graftom
Rekonstrukcija krvnih sudova vrata By- pass postupkom (karotidni sliv ili vertebralni sliv) sintetskim graftom
Rekonstrukcija krvnih žila nogu bypass postupkom(izuzev art.i vene femoralis i art.i vena popliteae)
Rekonstrukcija krvnih žila ruku bypass postupkom(izuzev art. I vene) axillaris
Rekonstrukcija vene cave inferior By- Pass postupkom
Rekonstrukcija vene cave superior By- Pass postupkom (sintetskim graftom)
Rekonstrukcija visceralne arterije By- Pass postupkom (autovenskim ili sintetskim graftom)
Resekcija arterija ruku s autovenskim graftom(izuzev art.axillaris)
Resekcija i anastomoza aorte abdominalis
Resekcija i anastomoza arterija ili vena iliaca
Resekcija i anastomoza arterija ili vena renalis
Resekcija i anastomoza arterije aksilaris
Resekcija i anastomoza arterije ili vene popliteae
Resekcija i anastomoza arterije subklavije (podključni dio)
Resekcija i anastomoza arterije subklavije (torakalni dio)
Resekcija i anastomoza drugih arterija ruke
Resekcija i anastomoza ekstra i intra kranijalnih arterija (vratni dio)
Resekcija i anastomoza intrakranijalnih arterija (torakalni dio)
Resekcija i autovenski graft arterije ili vene aksilaris
Resekcija i autovenski graft arterije subklavije u grudnom ili podključnom dijelu
Resekcija i autovenski graft krvnih sudova vrata
Resekcija i autovenski graft vene cave inferior
Resekcija i autovenski ili sintetski graft arterija ili vena poplitea
Resekcija i autovenski ili sintetski graft arterije renalis
Resekcija i direktna anastomoza kranijalne površinske arterije
Resekcija i sintetska proteza aorte abdominalis
Resekcija i sintetski graft arterija ili vena iliaca
Resekcija i sintetski graft arterije axillaris ili vene aksilaris
Resekcija i sintetski graft arterije subklavije u grudnom dijelu
Resekcija i sintetski graft arterije subklavije u podključnom dijelu
Resekcija i sintetski graft krvnih sudova vrata
Resekcija krvnhi žila nogu s direktom reanastomozom
Resekcija krvnih žila nogu s autovenskim ili sintetskim graftom (izuzev art.femoralis i art.popliteae)
Resekcija krvnih žila ruku sa direktom reanastomozom
Šav (manjih) krvnih sudova zbog povrede
Sistemsko-pulmonalne arteriovenske anastomoze
Skidanje hirurških konaca
Sutura aorte abdominalis
Sutura arterije ili vene pulmonalis
Sutura arterije ili vene renalis
Sutura arterije ili vene subklavije (podključni dio)
Sutura arterije ili vene subklavije (torakalni dio)
Sutura ekstrakranijalnog dijela krvnog suda mozga (torakalni dio)
Sutura ekstrakranijalnog dijela krvnog suda mozga (vratni dio)
Sutura grudne aorte
Sutura ili ligatura ductus thoracicus na vratu
Sutura ilijacne arterije ili vene
Sutura intrakranijalnog krvnog suda (na površini)
Broj 107 - Stranica 191
T
T
T
T
ST
ST
ST
ST
T
S
S
S
S
S
ST
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
T
T
T
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
S
S
S
T
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
T
B
B
B
B
B
B
B
KS
B
B
KS/B
KS/B
B
B
KS
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
KS/B
B
KS/B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Broj 107 - Stranica 192
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Sutura ostalih arterija ili vena nogu
Sutura ostalih krvnih sudova ruku
Sutura pazušne arterije ili vene
Sutura potkoljene arterije ili vene
Sutura vene cave inferior
Sutura vene cave superior
Sutura visceralnih krvnih sudova
Terapija flebomat aparatom
Terapija fluotron aparatom
Transpozicija velikih krvnih sudova, karotidno-subklavijalna transpozicija
Transpozicija velikih krvnih sudova, subklavijo-karotidna transpozicija
Trombektomija arterija ruku izuzev pazušne arterije
Trombektomija i trombendarterektomija arterija nogu (izuzev art.femoralis i art.popiteae)
Trombektomija vena donjih ekstremiteta
Trombektomija vena gornjih ekstremiteta
Trombektomija vene cave superior
Trombektomija vratne vene
Trombendarterectomija sa Patch- plastikom femoralnih arterija
Trombendarterektomija arterija nogu(izuzev art.femoralis i art.popliteae)
Trombendarterektomija arterija ruku izuzev pazušne arterije
Trombendarterektomija arterije aksilaris
Trombendarterektomija arterije popliteae
Trombendarterektomija arterije subklavije (torakalni dio)
Trombendarterektomija ekstrakranijalnih arterija (torakalni dio)
Trombendarterektomija ekstrakranijalnih arterija (vratni dio)
Trombendarterektomija ilijačnih arterija
Trombendarterektomija sa Patch plastikom aorte abdominalis
Trombendarterektomija sa Patch plastikom arterije aksilaris
Trombendarterektomija sa Patch plastikom ekstrakranijalnih arterija
Trombendarterektomija sa Patch plastikom ostalih arterija ruku
Trombendarterektomija sa Patch- plastikom arterije popliteae
Trombendarterektomija sa Patch- plastikom arterije subklavije
Trombendarterektomija sa Patch- plastikom arterije subklavije (podključni dio)
Trombendarterektomija sa Patch- plastikom ilijačnih arterija
Trombendarterektomija sa Patch- plastikom ostalih arterija nogu
Ultrasonografija ekstremiteta po Doppleru sa grafičkim prikazom
Uzimanje venskog transplinta(autografta)
NOMENKLATURA USLUGA STOMATOLOŠKIH DISCIPLINA
Dentalna patologija i endodoncija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
USLUGA
Analiza Bite-wing snimka
Analiza CBCT snimaka
Analiza OPG snimka
Analiza RTG snimka
Analiza RTG snimka
Antišok terapija
Bijeljenje diskolororirane krune vitalnih zuba, po luku
Bijeljenje diskolororirane krune vitalnih zuba, po luku uz upotrebu individualnih kašika
Bijeljenje diskolororirane krune vitalnih zuba, po luku uz upotrebu komercijalnih kašika
Bijeljenje diskolororirane krune vitalnih zuba, po zubu i po seansi
Bjeljenje diskolorisanih zuba
Brušenje zuba u preventivne ili terapeutske svrhe
Brušenje zuba u terapijske ili preven.svrhe
Ciljani pregled specijaliste po zubu na kojem se planira intervencija
Definitivno punjenje korjenskih kanala posebnim metodama i materialima
Definitivno punjenje zuba
Dijagnostika rizika za nastanak karijesa
Direktno I indirektno prekrivanje pulpe
Elektrosterilizacija inficiranih korjenskih kanala po kanalu
Endodonski tretman zuba sa perforacijom calma dentis (false root)
Estetska korekcija structure, oblika I položaja zuba estetskim materijalom
Estetske korekcije anomalije strukture zuba
Impregnacija zuba
Individualno savjetovanje u ordinaciji
Ispitivanje vitaliteta zuba (po seansi)
Ispun od fosfatnog cementa
Izdavanje pisanog specijalističkog nalaza
Kompozitne ili keramičke fasete izrađene u laboratoriji-specijalista endodont
Konsultativni pregled sa pisanim mišljenjem
Kontrola ponašanja kod straha od stomatološkog tretmana (po posjeti)
Srijeda, 31. 12. 2014.
S
S
S
S
T
T
T
T
T
T
T
S
S
T
T
T
T
T
S
S
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
T
S
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
Srijeda, 31. 12. 2014.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Kontrolni pregled specijaliste (najviše 2 puta godišnje)/Preventivni pregled
Konzervativna i endodonska obrada pacijenta koji imaju hronične bolesti, fizičke poteškoće I mentalna oboljenja (pacijentio visokog rizika)
Liječenje gangrene višekorjenog zuba
Lokalna injekciona anestezija
Ljekarsko uvjerenje, ispričnica
Mašinska obrada korjenskih kanala i primjena lijeka u kanalu-endod
Nadogradnja fraktuiranog zuba
Ponovni specijalistički pregled
Površinska anestezija
Pregled osobe u stanju bola (kratak ili djelomični)
Premolarizacija zuba
Preporuka sistemske terapije (antimikrobici, analgetici, antipiretici)
Prvi specijalistički pregled
Radikulotomija
Revizija endodonskog punjenja
RTG odontometrijski snimak
RVG odontometrijski snimak
RVG snimak- analiza sa pisanim nalazom
Saradnja sa drugim sektorima (socijalna zaštita, obrazovanje, policija)
Saradnja sa drugim službama zdravstvene zaštite (OM, pedijatrija, ginekologija, patronaža…)
Sistematski pregled specijaliste sa analizom OPG/CT i pisanim nalazom
Specijalistički konzilijarni pregled sa planom
Sprovodna anestezija
Stomatološko odgojno predavanje - mala grupa (do 20 osoba)
Stomatološko odgojno predavanje - velika grupa (do 20 osoba)
Stručno medicinski pregled i nalaz kod povreda zuba i vilica
terapije (podrazumijeva konsultacije sa specijalistima drugih stomatoloških disciplina)
Termokauterizacija polipa pulpe I gingive
Transdentalna fiksacija zuba intraradikularnim kočićem
Transkororalni splint
Tretman pacijenta u stanju sinkope
Uklanjanje zalomljenog instrumenta iz kanala korjen
Vitalna ekstirpacija četvorokorjenog zuba
Vitalna ekstirpacija dvokorjenog zuba
Vitalna ekstirpacija trokorjenog zuba
Oralna hirurgija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
Broj 107 - Stranica 193
USLUGA
Analiza 3D CTCB snimaka
Analiza nagriznog snimka
Analiza OPG snimka
Analiza retroalveolarnog snimka
Apikotomija dvokorjenog zuba u donjoj vilici
Apikotomija dvokorjenog zuba u gornjoj vilici
Apikotomija jednokorjenog zuba interkaninog sektora u donjoj vilici 4
Apikotomija jednokorjenog zuba interkaninog sektora u gornjoj vilici
Apikotomija jednokorjenog zuba transkaninog sektora u donjoj vilici
Apikotomija jednokorjenog zuba transkaninog sektora u gornjoj vilici
Apikotomija sa retrogadnim zaptivanjem korjenskog kanala (uslugu dodati na odgovarajući zahvat apikotomije)
Apikotomija trokorjenog zuba
Aplikacija intraosealne anestezije
Aplikacija lokalne anestezije u dijagnostičke svrhe
Aplikacija plexus anestezije
Aplikacija površne anestezije 5
Aplikacija sprovodnog bloka
Augmentacij a defekata aloplastičnim materij alima u implantologiji /PRF, vještačka kost, resorptivne membrane/
Augmentacija postoperativnih defekata aloplastičnim materijalima/PRF, vještačka kost, resorptivne membrane/
Blokada kod trigeminalne neuralgije
Cirkumcizija sluznice kod poluimpaktiranog zuba
Definitivno punjenje kanala za apikotomiju /ortogradno, po kanalu/
Drugi pregled sa analizom laboratorijskih nalaza, radioloških snimaka,klinička mjerenja i plan implantacije
Ekscizija benignog tumora
Ekscizija hiperplastične sluznice /po kvadrantu/
Ekscizija hiperplastičnog tubera
Ekscizija hipertrofičnog tubera
Ekscizija hipertrolične sluznice /po kvadrantu/
Ekscizija sluznice kod poliimpaktiranog zuba
Ekstrakcija mliječnog zuba kod pacijenata poteškoćama u intelektualnom razvoju
Ekstrakcija prekobrojnog zuba
Ekstrakcija stalnog zuba kod pacijenata poteškoćama u intelektualnom razvoju
Ekstrakcija zuba
Ekstrakcija zuba kod pacijenata sa hroničnim oboljenjima
Broj 107 - Stranica 194
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
1.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Ekstrakcija zuba kod pacijenata sa krvno prenosivim oboljenjima
Ekstraoralna incizija sa postavljanjem drena
Enukleacija retencione cista
Enukleacija vilične ciste promjera do lOrnm
Enukleacija vilične ciste promjera preko lOrnm
Fenestracija sluznice kod retiniranog zuba
Frenulektomija bukalnih plika
Frenulektomija jezičnog frenulima
Frenulektomija usnog frenuluma
Gingivektomija-parcijalna
Gingivektomija-totalna
Hemisekcija, disekcija, amputacija zubnog korijena
Higijena rane, toaleta
Hirurška ekstrakcija zuba sa podizanjem mukoperiostalnog režnja
Hirurška elongacija kliničke krune zuba /po zubu/
Hirurški tretman recesija
Hirurški tretman recesija tehnikom vođene tkivne regeneracije
Hirurškoortodonska terapija/kortikotomija u cilju oslobađanja retiniranog zuba sa postavljenjem bravice intraopetrativno
Incizija sluznice kod poluimpaktiranog zuba
Intraoralna incizija sa postavljanjem drena
Ispiranje apscesa, sa kontrolom rane
Ispiranje sinusne šupljine kroz alveolu
Ispiranje sinusne šupljine kroz fosu kaninu
Kiretaža apikalnog, pararadikularnog predjela poslije ekstrakcije
Komplikovana ekstrakcija zuba
Konsultativni pregled sa pismenim mišljenjem
Kontrola rane
Konzilijarni pregled
Liječenje alveolitisa , po seansi
Marsupijelizacija
Modeliraj uće osteotomije - uklanjanje egzostoza /totalna/
Modelirajuće osteotomije - uklanjanje egzostoza /parcijalna/
Neuroeksereza kod trigeminalne neuralgije
Obrada rane i alveole bez suture
Odstranjenje benignog tumora kosti
Odstranjenje implantata u medicinski-kompromitirajućem položaju
Odstranjenje spine našališ anterior ili cristae mylohideae
Odstranjenje stranog tijela iz mekih tkiva
Odstranjenje/eksplantacija/ impnantata sa periimplantitisom
Odstranjenje/eksplantacija/ oseointegriranog implantata u afunkciji
Operacija maksilarnog sinusa po Caldvel-Lucu
Operacija maksilarnog sinusa po Đorđeviću
Operativno odstranjenje impaktiranih zuba
Operativno odstranjenje impaktiranog ili retiniranog zuba sa folikularnom cistom
Operativno odstranjenje inkludiranog zuba
Operativno odstranjenje poluimpaktiranih zuba
Operativno odstranjenje prekobrojnog zuba
Operativno odstranjenje retiniranog zuba
Operativno odstranjenje umnjaka piezohirurškom tehnikom
Oralnohirurške intervencije kod pacijenata sa hroničnim oboljenjima (uslugu dodati na odgovarajući zahvat)
Oralnohirurške intervencije kod pacijenata sa krvno prenosivim bolestima (uslugu dodati na odgovarajući zahvat)
Ostranjenje stranog tijela iz kosti ili sekvestrektomija
pisani informator za pacijenta nakon kojeg potpisuje saglasnost za implantaciju
Pisani nalaz (ljekarsko uvjerenje, ispričnica)
Ponovni/kontrolni specijalistički pregled
Ponovno otvaranje sluznice /pri dvofaznom implantatu/
Postavljanje i kontinuirana adaptacija opturatora
Postavljanje i skidanje pomoćnih dijelova zaštitnih kapica i vijaka
Postavljanje parodontalnog zavoja (Coe pack zavoj ili ekvivalent)
Postavljanje šava
Postavljanje žičano-kompozitnog splinta
Postavljenje akrilatnog splinta
Pregled osobe u stanju bola
Prezervacija alveoli, nakon ekstrakcije, upotrebom vještačke kosti
Prezervacija alveoli, nakon ekstrakcije, upotrebom vještačke kosti + PRF
Primarna obrada rane bez suture
Primarna obrada rane sa suturom
Primarna plastika maksilarnog sinusa sa vađenjem stranog tijela
Profundacija forniksa vestibuli - parcijalna
Profundacija forniksa vestibuli - totalna
Prvi pregled i ocjena stanja, te opširna informacija pacijenta o implantatima,
Prvi specijalistički pregled
Punkcija cistične tvorevine u dijagnostičke svrhe
Redukcija lingvalnog torusa
Redukcija tubera maksile
Replantacija ili repozicija zuba /odgođena/
Srijeda, 31. 12. 2014.
Srijeda, 31. 12. 2014.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Replantacija ili repozicija zuba /promptna/
Repozicija TMZ
Saradnja sa drugim sektorima (socijalna zaštita, obrazovanje, policija)
Saradnja sa drugim službama zdravstvene zaštite (OM, pedijatrija, ginekologija, patronaža…)
Savjetovanje sa srugim dr stomatologije specijalistima
Sekundarna plastika maskilarnog sinusa sa vađenjem stranog tijela
Sinus lift operacija sa aplikacijom vještačke kosti
Skidanje šava
Terapija periipimplantitisa
Transplantacija zuba
Transplantacija zubnog zametka
Transpozicija n.mentalisa ili n.alveolaris inf. kod totalne atrofije alveolarnog dijela donje vilice
Ugradnja implantata
Ukazivanje prve pomoći
Uklanjanje akrilarnog splinta
Uklanjanje mukokele iz maskilarnog sinusa
Uklanjanje žičano-kompozitnog splinta
Upotreba piezoaparata pri preparaciji kaviteta za retrogradno zaptivanje korjenskog kanala
Uzimanje nepčane ili bukalne sluznice za transplantaciju
Uzimanje tkiva za PH analizu
Vođenje kartona pacijenata
Vođenje operativnog protokola
Vođenje protokola pacijenata
Zatvaranje oroantralne komunikacije kombinovanim vestibularnim i palatinalnim režnjem ili sendvič tehnikom
Zatvaranje oroantralne komunikacije palatinalnim režnjem
Zatvaranje oroantralne komunikacije vestibularnim režnjem 80
Zaustavlj anj e krvarenja hirurškim putem
Zaustavljanje krvarenja
Zaustavljanje sekundarnog krvarenja upotrebom drugih metoda
Zaustavljanje sekundarnog krvarenja upotrebom šava
Zbrinjavanje oroantralne komunikacije upotrebom aloplastičnih materijala + PRF
Zbrinjavanje preloma tubera maksile
Oralna medicina i parodontologija
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
USLUGA
Analiza RTG ciljanog snimka
Analiza slučaja i RTG snimka sa planom terapije
Analiza 3D CT snimka
Analiza izvršenih laboratorijskih I PH nalaza u svrhu postavljanja dijagnoze
Analiza ortopantomograma
Antišok terapija
Aplikacija lijeka elektroforezom, po posjeti
Artikulacija previsokih ispuna (po površini zuba)
Biopsija oralne sluznice
Bojenje mikrobiološkog razmaza u svrhu postavljanja dijagnoze
Ciljani kontrolni pregled
Desenzibilizacija osjetljivih zubnih vratova (po zubu)
Diferencijalna dijagnoza bola (neuralgija ili neuromuskularni poremećaji)
Dijagnoza oralnih fokusa, završno
Dodatna pojačanja sintetskim vlaknima po zubu
Drenaža apcesa
Duboko ispiranje gingivalnog džepa po zubu
Frenolektomija
Funkcijska terapija sa selektivnim brušenjem po zubu
Gingivektomija sa gingivalnom plastikom po zubu
Hirurški tretman linguae acrete
Imobilizacija kompozitnim amaterijalom po zubu
Impregnacija zuba po posjeti
Injekciona aplikacija lijeka po posjeti
Ispitivanje galvanizma po zubu
Ispitivanje vitaliteta zuba (blok zuba)
Izvođenje oralnih kliničkih testova po testu (vitro adhezija, vitropersija)
Izvođenje testova za detekciju oralnih fokusa po zubu
Konsultativni timski rad–konzilijarni (specijalistički po klinikama)
Kontrola plaka bojanjem i određivanje plak indeksa sa zapisom (oba luka)
Kontrolni pregled nakon liječenja
Kratak pregled parodoncija (inspekcija)
Liječenje cheilitisa sa Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici
Liječenje nakon parodontalnog hirurškog zahvata (odstarnjivanje šavova, promjena zavoja, toaleta)
Liječenje oralnih manifestacija sistemskih oboljenja , po posjeti
Liječenje parodontalnog apcesa sa obradom korjena
Liječenje stomatitisa sa aplikacijom lijeka po posjeti
Lokalna injekciona anestezija
Broj 107 - Stranica 195
Broj 107 - Stranica 196
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Lokalna medikacija s irigacijom oralne sluznice, po posjeti
Lokalna primjena antimikrobnih lijekova po zubu
Lokalna topikalna aplikacija lijeka po posjeti
Mikroskopski pregled nativnog ili obojenog preparata
Mukogingivalna hirurgija
Određivanje indeksa gingivnog krvarenja sa zapisom
Određivanje kvantuma salivacije po posjeti
Određivanje okluzalnih poremećaja I označavanje artikulacijskim papirom
Odstranjenje dentalne imobilizacije, po zubu
Odstranjivanje polipa pulpe i gingive
Odstranjivanje šavova
Operacija epulisa i manjih tumora oralne sluznice
Operacija režnja na distalnoj strain zadnjeg molara uključujući internu gingivektomiju
Operacija režnja sa inernom gigivektomijom, po kvadrantu
Pakovanje gingive/desni
Parodontološki specijalistički pregled sa nalazom (parodontitis sa dubinom sondiranja većom od 6mm), funkcijske teškoće, oštećenje furkacija
Parodontološki specijalistički pregled sa nalazom-jednostavan slučaj (gingivitis i parodontitis dubinom sondiranja do 4mm)
Parodontološki specijalistički pregled sa nalazom-srednje težak slučaj (parodontitis sa dubinom sondiranja do 6mm), funkcijske teškoće
Pisani specijalistički nalaz
Pisani stomatološki nalaz
Podlaganje proteze Coesoft pastom
Poliranje po zubnom luku
Ponovni pregled specijaliste
Preventivni pregled
Primjena mekog lasera u liječenju gingivitisa i paradontitisa, po zubu
Primjena mekog lasera u liječenju oralnih bolesti , po posjeti
Profesionalno čišćenje profilaktičkom pastom
Provjera higijene usta, motivacija i instrukcija za održavanje oralne higijene
Prvi pregled pacijenta sa posebnim potrebama
Režanj-Flap operacija po zubu
Saradnja sa drugim sektorima (socijalna zaštita, obrazovanje, policija)
Selektivno brušenje zuba I protetskih ardova u pripremi liječenja oralne sluznice., po posjeti
Specijalistički pregled hospitaliziranog pacijenta (uključujući vrijeme za put do odredišta)
Specijalistički pregled prvi
Specijalistički pregled traumatiziranog pacijenta sa pisanim nalazom
Splint od akrilata
Sprovodna anestezija
Subgingivalno struganje I poliranje površine korjena, ručno, po kvadrantu
Topikalna anestezija
Transplantat gingive ili vezivnog tkiva
Tretnman pacijenta u stanju sinkope
Uklanjanje konkremenata po zubu
Uklanjanje mekih naslaga po pacijentu
Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici ručno
Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici ultarzvučno
Uputa/saradnja sa specijalistima i drugim službama zdravstvene zaštite (OM, pedijatrija, ginekologija, patronaža…)
Uputnice, recepti
Uzimanje materijala sa oralne sluznice za nativni nalaz
Vodena regeneracija kosti/tkiva, po zubu
*Ekstraoralna dijagnostika okluzalnog traumatizma
*Mukogingivalna hirurgija
*Sistemska terapija kortikosteroidima
*Usluge se pružaju u okviru bolničke zaštite.
U pružanju usluge mukogingivalne hirurgije u timu učestvujei specijalista anesteziolog i anesteziološki tehničar
Ortodoncija
RB
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
USLUGA
Adaptacija aparata u ustima
Adaptacija aparata u ustima
Adaptacija ekstraoralnog luka
Adaptacija facijalne maske po Deleru
Adaptacija fiksnog retinera
Adaptacija hedgera
Adaptacija i postava quadhelixa
Adaptacija lingvalnog luka
Adaptacija lip bumpera
Adaptacija ortodontskog prstena
Adaptacija RPE
Adaptacuacija i postava transpalatinalnog luka
Adaptiranje žicanog luka po dentalnom nizu
Aktivna ploča po Stiphensonu
Srijeda, 31. 12. 2014.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Aktivna ploča po Brucklu
Aktivna ploča po Hotzu
Aktivna ploča po Lehman u
Aktivna ploča po Schwartzu
Aktivna ploča po Turowu
Analiza 1 plan terapije
Analiza i plan terapije
Analiza okluzije
Analiza okluzije
Analiza telerendgen snimka
Bertonijev (T) šraf
Biedermann
Bioaktivator
Bionator po Baltersu
Brušenje mliječnog zuba (po zubu)
Cementiranje prstena
Cofin-ovo pero
Čišćenje zuba (po zubnom luku)
Čitanje i analiza RTG filma
Čitanje i analiza rtg filma
Čuvar prostora
Davanje stručnih uputa i savjeta
Distalni šraf
Fiksacione kukice
Funkcionalni aparat po Andersen-Hauplu
Funkcionalni aparat po Frankelu
Funkcionalni aparat po Grudeu
Funkcionalni aparat Twin Block
Girlandiformni labijalni luk
Herbst
Hyrax
Informativni razgovor sa roditeljem
Informativni razgovor sa roditeljem
Informisanje pacijenta o toku liječenja/intervenciji
Izrada ekstraoralne kape
Izrada facijalne maske po Deleru (intraor.luk)
Izrada i adaptacija mobilnog retinera
Izrada modela
Izrada modela
Izrada sokle
Izrada sokle
Jusper-jumper
Ko ivi puko vam a opruga
Komplikovana kukica
Komplikovani labijalni luk
Konstrukcioni zagrizaj
Konstrukcioni zagršžaj
Konsultacije (timski rad)
Konsultacije (timski rad)
Konsultativni pregled sa pismenim mišljenjem
Kosa ravan -mobilna
Kosa ravan-fiksna
Labijalni luk
Labijalni luk sa pelotama
Lemljenje atačmena na prsten
Lepezasti sraf sa stopom
Ligiranje bravica gumenim ligaturama
Ligiranje bravica žicanim ligaturama (jedan luk)
Lijepljenje bravica u mandibularnom dentalnom nizu
Lijepljenje bravica u maksilarnom dentalnom nizu
Lijepljenje fiksnog retinera
Mio funkcionalne vježbe
Muller
Nagrizni greben
Opruga
Ortodontska kontrola
Ortodontska kontrola
Ortodontska korekcija
Ortodontska korekcija
Ortodontska obrada
Ortodontska obrada
Otvorena opruga
Pendulum
Pisani stomatološki nalaz
Pisani stomatološki nalaz
Pisani stomatološki nalaz
Broj 107 - Stranica 197
Broj 107 - Stranica 198
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Podvez brade
Poliranje zuba (po zubnom luku)
Ponovni plan terapije
Ponovni plan terapije
Ponovni pregled specijaliste
Ponovni pregled specijaliste
Postavljanj e g u m en i antitijel lanaca
Postavljanje intermaksilarne i trakcije
Postavljanje intramaksilarne trakcije
Pregled djece sa posebnim potrebama
Pregled djece sa posebnim potrebama
Preporuka terapije
Preporuka terapije
Produžena kukica
Prvi pregled specijaliste
Prvi pregled specijaliste
Reparatu ra aparata
Reparatura aparata
Sander
Saradnja sa specijalistima i drugim službama zdravstvene zaštite (om, pedijatrija, …)
Savijanje elemenata na intraoralnom luku
Savjetovanje dr stomatologije sa specijalistima
Selektivno brušenje permanentnog zuba
Separacija zuba prije adapt. prstenova
Skidanje bravica
Skidanje prstena
Splint- fiksni
Splint od akrilata
Steiner
Stimulator A
Stimulator B
Šraf za funkcionalni aparat
Štitnik za jezik
Štitnik za jezik
Trainer za djecud 0-6 godina
Transferzalnišraf
Tretman djece sa posebnim potrebama
Ugradnja zuba u aparat
Ugrađivanje ortodontskog šrafa
Ugrađivanje tubusa za hedger
Uklanjanje ostataka adhezivasazuba
Uputa na rtg
Uputa na RTG
Uputa u oralnu higijenu
Uputa u oralnu higijenu
Uputa za nošenje aparata
Uputa za nošenje aparata
Uzimanje otisaka
Uzimanje otisaka
Uzimanje otisaka kod novorođenčeta
Vestibularna ploča
Vizuelizacija plaka
Vizuelizacijaplaka
Vježba špatulom
Wunderer-ov šraf
Zagrizaj u centralnoj okluziji
Zagrizaj u centralnoj okluzui
Zamjena bravice
Zatvorena opruga
Pedodoncija
RB
USLUGA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ekstrakcija vidljivog i fraktuiranog korjena po zubu; komplicirano vađenje zuba
Imobilizacija traumatiziranih/luksiranih/zuba kompozitnim ili akrilatnim splintom
Incizija gingive kod otežanog nicanja
Kontrola ponašanja djeteta kod straha od stomatološkog tretmana (po posjeti) (farmakološki ili nefarmakološki tretman)
Konzilijarni pregled
Mišljenje vještaka
Neodgođena/promptna/ replantacija sa imobilizacijom
Obrada i analiza podataka nakon ciljanih i preventivnih pregleda -stanje oralnog zdravlja (mjesečno)
Odgođena replantacija zuba sa punjenjem kanala ekstraalveolarno i sa imobilizacijom
Ponovni pregled djeteta koje ima hroničnu bolest, fizičke poteškoće ili mentalno oboljenje
Ponovni pregled djeteta sa poteškoćama u razvoju
Priprema roditelja i djeteta za rad u općoj anesteziji
Prvi pregled djeteta koje ima hroničnu bolest, fizičke poteškoće ili mentalno oboljenje
Srijeda, 31. 12. 2014.
Srijeda, 31. 12. 2014.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 199
Prvi pregled djeteta sa poteškoćama u razvoju
Rad sa trudnicama koja imaju hronične bolesti, fizičke poteškoće I mentalna oboljenja
Replantacija, reimplantacija sa endodonskom opskrbom (imobilizacija posebno)
Repozicija luksirane donje vilice
Repozicija subluksiranog zuba (imobilizacija posebno)
Specijalistički konsultativni pregled
Stomatološke usluge kod rizične trudnoće
Stomatološki pregled u otkrivanju fokalnih žarišta
Stručno medicinski nalaz kod povreda zuba i vilica
Tretman djeteta u općoj anesteziji
Uklanjanje splinta
Uklanjanje zalomljene igle u korjenu
Vođenje obaveznih evidencija dnevno
Stomatološka protetika
RB
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
USLUGA
Adaptacija donje individualne kašike
Adaptacija gornje individualne kašike
Adaptacija konfekcijske privremene navlake
Akrilatne udlage izrađene u artikulatoru i adaptacija udlage u ustima
Analiza 1 plan terapije
Analiza 1 plan terapije na 3d ct cb snimku
Analiza 3D CBCT
Analiza ekstraoralnog rtg snimka (OPG)
Analiza intraoralnog (lokalnog) rtg snimka (po snimku)
Analiza modela, analiza i premjeravanje modela pomoću paralelometra, planiranje i ucrtavanje retencionog sistema i baze proteze
Anamneza , klinički pregled 1 pouka pacijenta za implantoprotetsku terapiju
Aplikacija dvostrukog retrakcionog konca
Aplikacija jednostrukog retrakcionog konca
Augmentacija kosti - regije jednog zuba
Blokiranje radnog modela
Bojenje cirkona po članu
Bojenje jednog presovanog člana
Bojenje presovane konstrukcije
Bojenje wash dentina jednog presovanog člana
Brušenje livene metalne nadogradnje za navlaku
Brušenje stalnog zuba za navlaku
Brušenje zuba sa stepenikom
Brušenje, poliranje i fluoridacija brušenih zuba (po sekstantu).
Cementira nje gotove navlake sa rezilijentnom ili krutom vezom
Cementiranje akrilatne navlake
Cementiranje cirkonske navlake
Cementiranje gotove keramičke navlake
Cementiranje gotovih konus navlaka sa gotovom protezom po jednom konusu
Cementiranje gotovih teleskop navlaka sa gotovom protezom po jednom teleskopu
Cementiranje inlay-a
Cementiranje livene fasetirane navlake
Cementiranje livene navlake
Cementiranje onlay
Cementiranje overlay
Cementiranje presovane keramičke navlake
Cementiranje uuspice
Cementiranje višedjelne nadogradnje
Ciljani pregled
Cut back priprema presovanog člana
Čišćenje jednog člana ultrazvukom
Čišćenje konstrukcije jednog člana parom pod pritiskom
Čišćenje konstrukcije od 12 članova parom pod pritiskom
Čišćenje konstrukcije od 3 člana parom pod pritiskom
Davanje uputa za toplinska liječenja (toplo, hladno), masaža.
Dodatak za liječenje bolesnika u zdravstvenoj ustanovi ili u njegovom domu unutar redovitog dnevnog radnog vremena (po posjeti)
Dodatno vrijeme, koje specijalista treba za administrativni rad, čekanje prilikom davanja narkoze u ordinaciji itd. (za svakih 5 min.)
Donja parcijalna proteza sa ankerima na implantatima
Donja parcijalna proteza sa gešibama na implantatima
Donja proteza sa prečkom na implantatima
Dorada metalne konstrukcije nakon probe
Dubliranje radnog modela i izrada vatrostalnog modela
Elektrolitičko i mehaničko poliranje metalne baze
Fasetirani član mosta
Fasetiranje jedne plohe člana mosta
Fasetiranje jedne plohe navlake
Fasetiranje sekundarne teleskop krune
Broj 107 - Stranica 200
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
Fiksiranje etečmena, jahača za prečku i drugih sidrenih elemenata u ustima
Fina obrada metalne konstrukcije po članu
Fina obrada metalne konstrukcije po članu za metalno keramički most naimplantatima
Fleksibilna parcijalna proteza (Bre.flex)
Frezovanje cirkonskog bloka po članu
Frezovanje jedne suprakonstrukcije
Frezovanje jednog interloka
Frezovanje jednog okluzalnih naslona
Funkcijski nalaz.
Funkcijski nalaz.
Glaziranje dentinske mase sa farbanjem cirkonske konstrukcije od 12 članova
Glaziranje dentinske mase sa farbanjem cirkonske konstrukcije od 3 člana
Glaziranje dentinske mase sa farbanjem jednog cirkonskog člana
Glaziranje dentinske mase sa farbanjem jednog metalnog člana
Glaziranje dentinske mase sa farbanjem metalne konstrukcije od 12 članova
Glaziranje dentinske mase sa farbanjem metalne konstrukcije od 3 člana
Glaziranje jednog presovanog člana
Gornja parcijalna proteza sa ankerima na implantatima
Gornja parcijalna proteza sa gešibama na implantatima
Gornja proteza sa prečkom na implantatima
Grafička registracija sagitalnog nagiba kondilne staze.
Higijena rane
Individualna postava frontalnih zuba u ordinaciji (po jednoj protezi)
Isjecanje 1 obrada patruka po članu
Ispitivanje vitaliteta zuba
Izdavanje specijalističkog uvjerenja ili mišljenja
Izlijevaje radnog modela u zagrizu
Izlijevanje i obrada definitivnog radnog modela
Izolacija patruaka po članu
Izrada nadogradnje korjenskog kanala direktnom metodom
Izrada anatomskog modela
Izrada baze radnog modela
Izrada definitivnog radnog modela
Izrada forgusa za akrilatne navlake
Izrada forgusa, zamjena voska sa akrilatom i polimerizacija proteze
Izrada imedijatne krunice
Izrada imedijatnog mosta
Izrada individualne kašike bez među prostora
Izrada individualne kašike sa među prostorom
Izrada individualne kašike za kombinovani otisak
Izrada individualne kašike za monofazni otisak implantata
Izrada jedne uuspice od voska
Izrada jednog inleja od voska
Izrada jednog onleja od voska
Izrada jednog overleja od voska
Izrada jiga na incizivima (u ustima).
Izrada kvačice
Izrada modela antagonista
Izrada nacrta selektivnog ubrušavanja temeljem analize modela u artikulatoru (provodi doktor stomatologije).
Izrada plana obrade modela za imedijatnu protezu
Izrada prečke na dva zuba
Izrada punog morfološkog oblika jednog zuba od voska
Izrada radnog modela
Izrada studijskih modela
Izrada voštane podkape za jedan zub
Izrada zagrižajne šablone
Izrada zagrižajne šablone na implantatima
Izrada zagrižajnog bedema na metalnoj bazi
Izrađuje se kada se smatra da neće više doći do većih anatomskih promjena resecirane čeljusti. Sastoji se od obturatora resekcijske šupljine, lijevane ili akrilatne
baze i umjetnih zubi. Može biti od više djelova spojenih veznim elementima.
Izrađuje se kada se smatra da neće više doći do većih anatomskih promjena resecirane čeljusti. Sastoji se od obturatora resekcijske šupljine, lijevane ili akrilatne
baze i umjetnih zubi. Može biti od više djelova spojenih veznim elementima.
Izrađuje se na preoperativnom modelu oboljele čeljusti. Planirana resekcija se ucrta, oboljelo područje se izreže te se izradi imedijatna akrilatna proteza sa ili bez
kvačica. Proteza se postavlja intraoperativno.
Izrađuje se na preoperativnom modelu oboljele čeljusti. Planirana resekcija se ucrta, oboljelo područje se izreže te se izradi imedijatna akrilatna proteza sa ili bez
kvačica. Proteza se postavlja tntraoperatlvno.
Izrađuje se za obturiranje defekta do definitivno zacijeljivanja i spriječavanja kolapsa struktura za vrijeme zračenja nakon primarnog cijeljenja rana reseciranog
područja te odluke da više neće biti kirurških intervencija.
Izuevanje 1 obrada radnog modela
Izuevanje 1 obrada radnog modela sa implantatima
Izuevanje 1 otvaranje otiska sa primarnim 1 sekundarnim teleskop krunama za izradu radnog modela za izradu proteze
Keramički član mosta
Srijeda, 31. 12. 2014.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 201
Kinematsko određivanje terminalne šarnirske osi s prostornom orijentacijom 'odljeva čeljusti u artikulator kinematskim obraznim lukom.
Kivetiranje i polimerizacija parcijalne akrilatne proteze
Kivetiranje i polimerizacija totalne proteze
Kivetiranje i polimerizacija totalne proteze (Bre.crystal)
Konsultacije na probi metalne konstrukcije
Konsultacije na probi metalne konstrukcije
Konsultativni pregled (timski rad)
Kontrola okluzije i teleskop kruna ili konusa
Kontrola paradontalne profilakse
Kontrola postave zuba bez ispravaka.
Kontrola postave zuba s manjim ispravcima.
Kontrolni ciljani pregled
Kontrolni pregled implantoprotetske konstrukcije
Kontrolni pregled MAP bolesnika (posljednji pregled prije manje od 12 mjeseci)
Kontrolni pregled nakon hirurško-protetske rehabilitacije
Kontrolni pregled nakon liječenja
Kontrolni pregled rane
Kontrolni pregled zahtjevne protetske konstrukcije
Korekcija člana metalne konstrukcije
Korekcija dentinske mase na konstrukciji od 12 članova
Korekcija dentinske mase nakon drugog pečenja na konstrukciji od 3 člana
Korekcija dentinske mase nakon drugog pečenja najednom metalnom članu
Korekcija dentinske mase za 12 cirkonskih članova
Korekcija dentinske mase za 3 cirkonska člana
Korekcija dentinske mase za jedan cirkonski član
Korekcija opakera za jedan metalni član
Korekcija opakera za metalnu konstrukciju od 12 članova
Korekcija opakera za metalnu konstrukciju od 3 člana
Korektura parcijalne proteze
Korektura postojeće udlage u ustima.
Korektura totalne proteze
Kornbinovanl otisak
Livenje metalne konstrukcije
Lokalna anestezija
Lotanje metalne konstrukcije po članu
lzrađu]e se kod hemisekcije donje čeljusti ili kod devijacije donje čeljusti uslijed artropatije za spriječavanje skretanja donje čeljusti prema bolesnoj strani. Proteza
je dio baze kod potpune bezubosti ili se retinira na zubima kod djelomične bezubosti.
MAP anamneza i pouka MAP bolesnika
Michigan udlaga (Ramfjord-Ash)
Modelacija 1 obrada cirkonske navlake u kompozitu
Modelacija akrilatne navlake u vosku
Modelacija člana za metal-keramičku navlaku
Modelacija incizalnog dijela akrilatne navlake
Modelacija navlake pojedinačne
Modeliranje cijele navlake sa estetskim marterijalom
Modeliranje člana mosta sa estetskim materijalom za fasetiranje
Modeliranje člana za metalno keramički most na implantatima
Modeliranje jednog člana na suprakonstrukciji
Modeliranje krune u vosku
Modeliranje livene parcijalne proteze profilnim voskom
Modeliranje livene parcijalne proteze profilnim voskom sa patricom rezilijentne ili krute veze
Modeliranje primarne krune u vosku
Modeliranje totalne proteze
Modelovanje fasetirane navlake u vosku
Modelovanje nadogradnje u vosku
Modelovanje sekundarne krune sa produzecima za retenciju teleskopa
Modifikacija, direktno ili indirektno podlaganje.
Mrežno planiranje pripremnih postupaka
Nacrt manje protetske usluge
Nacrt oralne rehabilitacije
Nalaz obuhvaća: ocjenu sposobnosti protruzije, laterotruzije, retruzije i maksimalnog otvaranja usta. Registriranje putanje otvaranja i zatvaranja usta s obzirom na
odstupanje u frontalnoj liniji.
Nalaz obuhvaća: ocjenu sposobnosti protruzije, laterotruzije, retruzije i maksimalnog otvaranja usta. Registriranje putanje otvaranja i zatvaranja usta s obzirom na
odstupanje u frontalnoj liniji.
Nalijevanje akrilata u forgus
Nanošanje distanc laka
Nanošenje cervikalnog voska po članu
Nanošenje crvene keramike na metalnu konstukciju od 12 članova
Nanošenje dentinske mase na presovani član
Nanošenje drugog dentina na 12 članova na cirkonu
Nanošenje drugog dentina na na 3 člana na cirkonu
Nanošenje drugog dentina na na jedan član na cirkonu
Broj 107 - Stranica 202
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
258.
259.
260.
261.
262.
263.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Nanošenje drugog sloja dentina na jedan metalni član
Nanošenje drugog sloja dentina na konstrukciju od 12 članova
Nanošenje drugog sloja dentina na konstrukciju od 3 člana
Nanošenje drugog sloja dentina na presovani član
Nanošenje lajnera na 12 članova na cirkonu
Nanošenje lajnera na 3 člana na cirkonu
Nanošenje lajnera na jedan član na cirkonu
Nanošenje opakera na jedan metalni član
Nanošenje opakera na metalnu konstrukciju od 12 članova
Nanošenje opakera na metalnu konstrukciju od 3 člana
Nanošenje prvog dentina na 12 članova na cirkonu
Nanošenje prvog dentina na na 3 člana na cirkonu
Nanošenje prvog dentina na na jedan član na cirkonu
Nanošenje prvog sloja dentina na jedan metalni član
Nanošenje prvog sloja dentina na konstrukciju od 12 članova
Nanošenje prvog sloja dentina na konstrukciju od 3 člana
Nanošenje šulter mase na 12 članova na cirkonu
Nanošenje šulter mase na 3 člana na cirkonu
Nanošenje šulter mase na jedan član na cirkonu
Nanošenje šulter mase na jedan metalni član
Nanošenje šulter mase na metalnu konstrukciju od 12 članova
Nanošenje šulter mase na metalnu konstrukciju od 3 člana.
Nanošenje wash dentina na 12 članova na cirkonu
Nanošenje wash dentina na 3 člana na cirkonu
Nanošenje wash dentina na jedan član na cirkonu
Nanošenje wash dentina na jedan presovan član bez pečenja
Nanošenje wash dentina na jedan presovan član sa pečenjem
Nanošenje wash opakera na jedan metalni član
Nanošenje wash opakera na metalnu konstrukciju od 12 članova
Nanošenje wash opakera na metalnu konstrukciju od 3 člana
Obrada 1 poliranje fasetiranog člana mosta
Obrada 1 poliranje metala fasetirane navlake
Obrada 1 priprema dentinske mase za glaziranje cirkonske konstrukcije od 12 članova
Obrada 1 priprema dentinske mase za glaziranje cirkonske konstrukcije od 3 člana
Obrada 1 priprema dentinske mase za glaziranje jednog cirkonskog člana
Obrada 1 upasivanje sinterovanog cirkonskog člana
Obrada akrilatne navlake
Obrada estetskog akrilatnog materijala 1 poliranje po članu
Obrada frezovanog cirkona po članu
Obrada i poliranje akrilatnog dijela proteze
Obrada i priprema dentinske mase nakon drugog pečenja konstrukcije od 3 člana
Obrada i priprema dentinske mase nakon drugog pečenja za korekciju jednog metalnog člana
Obrada i priprema dentinske mase za glaziranje jednog metalnog člana
Obrada i priprema dentinske mase za glaziranje metalne konstrukcije od 12 članova
Obrada i priprema dentinske mase za glaziranje metalne konstrukcije od 3 člana
Obrada jednog presovanog člana poslije drugog pečenja dentina
Obrada jednog presovanog člana poslije pečenja dentina
Obrada keramičkog materijala nakon drugog pečenja konstrukcije od 12 članova
Obrada keramičkog materijala nakon prvog pečenja jednog metalnog člana
Obrada keramičkog materijala nakon prvog pečenja konstrukcije od 12 članova
Obrada keramičkog materijala nakon prvog pečenja konstrukcije od 3 člana
Obrada metala nadogradnje
Obrada metala navlake sa vezama frez tehnikom
Obrada metala primarne krune frez tehnikom
Obrada modela za imedijatnu protezu
Obrada nakon drugog pečenja dentina na cirkonu 12 članova
Obrada nakon drugog pečenja dentina na cirkonu 3 člana
Obrada nakon drugog pečenja dentina na cirkonu jednog člana
Obrada nakon prvog pečenja dentina na cirkonu 12 članova
Obrada nakon prvog pečenja dentina na cirkonu 3 člana
Obrada nakon prvog pečenja dentina na cirkonu jednog člana
Obturator defekta gornje ili donje čeljusti, samostalni.
Odabir boje, veličine i oblika vještačkih zuba
Odabir suprastrukture za budući protetski rad
Određivanje boje
Određivanje boje za cirkon navlaku
Određivanje boje za presovanu navlaku
Određivanje boje zuba
Određivanje čeljusnih odnosa sagitalno, transverzalno, vertikalno i okluzijske koncepcije, primjenom artikulacijskog papira.
Određivanje kretnji mandibule primjenom postupka funkcijski određene 'putanje (FGP).
Određivanje međučeljusnih odnosa šablonom (po registratu)
Srijeda, 31. 12. 2014.
Srijeda, 31. 12. 2014.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
282.
283.
284.
285.
286.
287.
288.
289.
290.
291.
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
302.
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
310.
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 203
Određivanje međučeljusnih odnosa voskom ili pastom (po registratu)
Određivanje međučeljusnog odnosa šablonom uključujući registraciju kretnji mandibule - Gotski luk (po registratu)
Određivanje preranih dodira RKP/IKP ili kliznih smetnji i označavanje artikulacijskim papirom.
Odsijecanje jednog odlivnog kanala sa obradom
Odsijecanje jednog odlivnog kanala sa obradom presovanog člana
Odsijecanje jednog odlivnog kanala sa obradom za metalno keramički most na implantatima
Odstranjivanje još neuraštenog (rasklimanog) implantata
Odstranjivanje uraštenog enosealnog implantata
Okluzijska analiza u artikulatoru, koju obavlja specijalista stomatološke protetike antitijel(otisci vilica, izrada modela, određivanje međuviličnih odnosa i njihovo
'prenošenja u artikulator, izrada registrata računaju se posebno)
Okluzijski registrati: laterotruzijski ili protruzijski (po registratu, a najviše 4 latero i 2 protruzijska registrata)
Oslobađanje izlivene konstrukcije iz uložne mase, pjeskarenje, obrada metalne konstrukcije parcijalne skeletirane proteze, upasivanje skeleta na definitivni radni
model
Oslobađanje proteze iz kivete, obrada i poliranje
Oslobađanje proteze iz kivete, obrada i poliranje (Bre.crystal)
Otvaranje kivete sa presovanim materijalom
Označavanje abradiranih zubnih faseta, ustanovljavanje preranih dodira i ustanovljavanje orofacialnih parafunkcija artikulacijskim papirom.
Ozubljena s akrilatnom bazom.
Palpacija i auskultacija čeljusnih zglobova.
Paraleliziranjei frezovanje kruna u vosku i postavljanje matrica rezilijentnih ili krutih veza
Paraleuziranje 1 frezovanje primarne krune u vosku
Parcijalna pokrovna proteza sa teleskop suprastrukturama za donju vilicu na 'implantatima
Parcijalna pokrovna proteza sa teleskop suprastrukturama za gornju vilicu na implantatima
Parcijalna proteza sa estetskim kvačicama (Bio dentaplast)
Pinovanje radnog modela po članu
Pisani opis predviđenog liječenja
Pisani stornatološki nalaz
Pisanje prijedloga za socijalno
Pjeskarenje izlivenog metala nadogradnje
Pjeskarenje izlivenog metalne konstrukcije po članu
Pjeskarenje jednog presovanog člana
Pjeskarenje presovanog jednog člana
Planiranje retencionog sistema parcijalne akrilatne proteze
Podlaganje djelomične proteze, direktno.
Podlaganje djelomične proteze, indirektno.
Podlaganje totalne proteze, direktno.
Podlaganje totalne proteze, indirektno.
Podrazumijeva palpaciju nad zglobom kao i u meatus acusticus externus, te auskultaciju šumova u zglobu i određivanje položaja kondila.
Polimerizacija estetskog akrilatnog materijala sa temparaturom 1 tlakom
Poliranje akrilatne navlake
Poliranje korigovane proteze u laboratoriju
Poliranje korigovane proteze u ordinaciji
Ponovni plan terapije
Ponovno otvaranje sluznice postavljanje gingiva formera (po komadu)
Ponovno ulaganje u artikulator poslije probe metala
Postava vještačkih zuba u artikulatoru (po jednoj protezi)
Postavka jednog člana u kivetu za livenje za presovanu keramiku
Postavka jednog oduevnog kanala za presovanu keramiku
Postavka oduevnih kanala
Postavka žice u akrilatnu mostnu konstrukciju
Postavuanje jedne anker veze
Postavuanje otisnih transfera po komadu
Povezivanje članova u mostu po spoju
Površinska anestezija
Predaja donje parcijalne akrilatne proteze do 5 zuba
Predaja donje parcijalne akrilatne proteze sa više od 5 zuba
Predaja donje parcijalne imedijatne proteze i upute za pacijenta
Predaja donje parcijalne skeletirane proteze
Predaja donje totalne imedijatne proteze i upute za pacijenta
Predaja donje totalne proteze izrađene tehnikom injekcionog prešanja. antitijel(Bre.crystal)
Predaja donje totalne proteze pacijentu
Predaja gornje parcijalne akrilatne proteze do 5 zuba
Predaja gornje parcijalne akrilatne proteze sa više od 5 zuba
Predaja gornje parcijalne imedijatne proteze i upute za pacijenta
Predaja gornje parcijalne skeletirane proteze
Predaja gornje totalne imedijatne proteze i upute za pacijenta
Predaja gornje totalne proteze izrađene tehnikom injekcionog prešanja. antitijel(Bre.crystal)
Predaja gornje totalne proteze pacijentu
Predaja parcijalne proteze od akrilata sa sekundarnim teleskopima ili konusima
Predaja parcijalne proteze sa metalnom bazom i konus krunama
Predaja parcijalne proteze sa metalnom bazom i matricom krute ili rezilijentne veze
Predaja parcijalne proteze sa metalnom bazom i teleskop krunama
Broj 107 - Stranica 204
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
342.
343.
344.
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
370.
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
383.
384.
385.
386.
387.
388.
389.
390.
391.
392.
393.
394.
395.
396.
397.
398.
399.
400.
401.
402.
403.
404.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Predaja podložene proteze pacijentu
Predaja pokrovne proteze sa akrilatnom bazom
Predaja pokrovne proteze sa metalnom bazom
Pregled akutnog bolesnika
Pregled stanja žvačnih mišića
Premjeravanje radnog modela i prenošenje plana na model- rad sa paralelometrom
Preoblikovanje resekcijske proteze.
Prepacija zuba 1 korijenskog kanala za nadogradnju
Preparacija za overlay
Preparacija zuba 1 korijenskih kanala za visedjelnu nadogradnju
Preparacija zuba u svrhu formiranja vodećih ravni (po jednoj vodećoj ravni)
Preparacija zuba za okluzalni upirač (po jednom upiraču)
Preparacijaza inlay
Preparacijazaonlay
Preparacijazauuspicu
Presovanje keramike
Primjena standardnog obraznog luka
Priprema 1 postavka konstrukcije u pantograf
Priprema cirkonskog bloka za frezovanje
Priprema modela za izradu akrilatne navlake
Priprema otiska implantata za izuevanje
Priprema patruka za modeliranje cirkonske navlake
Priprema presovanog člana bojenjem
Priprema radnog modela za jedan patruak
Priprema sa pjeskarenje konstrukcije od 12 članova
Priprema sa pjeskarenje konstrukcije od 3 člana
Priprema sa pjeskarenjem jednog član
Priprema za izradu imedijatnog mosta
Priprvema funkcionalnog otiska za izljevanje (postavljanje Kelerove trake i manzetne)
Privremeno cementiranje jedne navlake
Privremeno podlaganje proteze
Proba člana metalo-keramickog mosta u dentinu
Proba člana metalo-keramickog mosta u metalu
Proba metala metalo-keramicke navlake
Proba cirkonske konstrukcije navlake
Proba dentina presovane keramičke navlake
Proba dentina za cirkon navlaku
Proba fasetiranih teleskop kruna i određivanje referentnih linija za postavu vještačkih zuba i proteza
Proba fasetiranog člana mosta sa reokluzijom
Proba gotove navlake sa reokluzijom
Proba inlay-a
Proba konstrukcije presovane navlake
Proba krune u metalu sa krutom ili rezilijentnom vezom
Proba livene nadogradnje, adaptacija 1 cementiranje
Proba metalne konstrukcije tijela mosta
Proba metalnog skeleta sa kontrolom okluzije i okluzalnih upirača
Proba metalnog skeleta sa teleskop krunama ili konus krunama
Proba metalo-keramicke navlake u dentinu
Proba navlake u metalu 1 određivanje boje
Proba onlay
Proba overlay
Proba plastične konstrukcije za cirkon navlaku
Proba plastične konstrukcije za presovanu keramičku navlaku
Proba postave vještačkih zuba u protezi sa teleskop krunama
Proba postave zuba na metalnoj bazi sa teleskop krunama ili konus krunama
Proba primarne i sekundarne krune zajedno
Proba primarne krune po zubu
Proba uuspice
Proba višedjelne korjenske nadogradnje
Programiranje pred njeg vođenja artikulatora, na prilagodljivom incizalnom stoliću ili pomoću hladno polimerizirajućeg akrilata.
Prograrniranje artikulatora pomoću prednjih i stražnjih odrednica okluzije.
Prostorna orijentacija odljeva čeljusti u artikulator obraznim lukom srednjih 'vrijednosti.
Proteza bez rezidualnog monomera povećane otpornosti na lom
Proteza bez rezidualnog monomera povećane otpornosti na lom
Provjera higijene usta, motivacija i instrukcija za održavanje oralne higijene (za svakih 5 minuta)
Prvi hirurško-protetski pregled
Prvi kontrolni pregled nakon 24 sata od predaje imedijatne proteze
Prvi pregled specijaliste stomatološke protetike
Rad sa pacijentima sa posebnim potrebama
Razgovor s pacijentom o tijeku pripremnih postupaka i protetskim uslugama te određivanje okvirnog vremenskog plana
Relaksacijske udlage izrađene po metodi dubokog vlaka(po čeljusti).
Srijeda, 31. 12. 2014.
Srijeda, 31. 12. 2014.
405.
406.
407.
408.
409.
410.
411.
412.
413.
414.
415.
416.
417.
418.
419.
420.
421.
422.
423.
424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.
436.
437.
438.
439.
440.
441.
442.
443.
444.
445.
446.
447.
448.
449.
450.
451.
452.
453.
454.
455.
456.
457.
458.
459.
460.
461.
462.
463.
464.
465.
466.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Broj 107 - Stranica 205
Remontaža mobilnih proteza s usklađenjem okluzije.
Reokludacija proteze u ustima pacijenta
Reokluzija 1 korekcija presovane keramičke navlake
Reokluzija, korekcija cirkon navlake
Reparatura ploče (baze) bez otiska i bez kontrole
Reparatura ploče (baze) bez otiska i sa kontrolom
Reparatura ploče (baze) sa otiskom i kontrolom
Reparatura sa otiskom i otiskom antagonista i kontrolom (određivanje međuviličnih odnosa računa se posebno)
Resekcijska proteza donje čeljusti bez kosi ne, definitivna.
Resekcijska proteza donje čeljusti bez kosine, imedijatna.
Resekcijska proteza donje čeljusti s kosinom.
Resekcijska proteza gornje čeljusti, definitivna
Resekcijska proteza gornje čeljusti, imedijatna.
Resekcijska proteza gornje ili donje čeljusti, privremeno
Samostalni privremeni ili trajni obturator od akrilata ili silikona za obturiranje defekta nakon ekscizije tumora čeljusti, cistektomije, marsupijalizacije ciste ili
oroantralne fistule.
Sinus lift operacija (troškovi materijala posebno)
Skidanje gingiva formerate postavuanje 1 proba suprastruktura (po kom.)
Skidanje stare navlake
Skidanje šavova
Sprovodna anestezija
Svaki dodatni element
Šivanje rane (šav po šavu)
Totalna proteza na implantatima za donju vilicu
Totalna proteza na implantatima za gornju vilicu
U slučaju dodatnih dijagnostičkih postupaka, obračunava ih se po bodovima odgovarajućih šifri.
Ugradnja implantata sa postavljanjem pokrovnog šarafa po kom.
Ugradnja implantata sa postavuanjem gingiva formera
Ugradnja jedne anker veze u protezu sa skeletiranom bazom
Ugradnja kolagene membrane (troškovi materijala posebno)
Ugradnja titanijumske mreže (troškovi materijala posebno)
Ugradnja zuba po zubu.
Uključuje dodatno brušenje za udlage pri kontrolnim posjetima. PO posjeti se može zaračunati 3 puta.
Uključuje palpaciju svih žvačnih mišića.
Ukoliko se bolesnik ne odazove na dogovoreni termin, ili u slučaju kašnjenja (za svakih 1/4 sata).
Ulaganje 1 lijevanje voštanog modela nadogradnje
Ulaganje i livenje voštanog modela parcijalne proteze
Ulaganje presovanog rada u kivetu
Ulaganje u artikulator
Ulaganje u kivetu za livenje
Umakanje u samoizolirajući vosak po članu
Upasivanje jednog presovanog člana
Upasivanje metalne konstrukcije navlake nošene implantatom
Uputa o upotrebi i čišćenju totalne proteze
Upute o upotrebi i čišćenju parcijalne proteze
Upute u miofunkcionalnu terapiju
Uzimanje donjeg anatomskog otiska
Uzimanje donjeg funkcionalnog otiska
Uzimanje dvostrukog korekcionog otiska
Uzimanje gornjeg anatomskog otiska
Uzimanje gornjeg funkcionalnog otiska
Uzimanje monofaznog otiska
Uzimanje otisaka prepariranih kanala metodom dvostrukog korekturnog otiska
Uzimanje otiska prepariranog kanala metodom dvostrukog korekturnog otiska
Uzimanje otiska sa gotovim teleskop krunama za parcijalnu protezu
Uzimanje otiska tehnikom istovremenog miješanja
Uzimanje otiska za protetski rad na implantatima
Vađenje kočić nadogradnje iz korijenskog kanala
Vađenje retrakcionog konca izsulkusa
Vezanje sekundarne krune 1 parcijalne proteze tehnikom punktovanja 1 lemuenja
Vrijeme potrebno za obavljanje stomatoloških usluga koje nije moguće uvrstiti ni u jednu spomenutu šifru (za svakih 5 min.)
Zagrizaj u centralnoj okluziji
Zaštita zbrusenog zuba -impregnacija po zubu
Broj 107 - Stranica 206
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Srijeda, 31. 12. 2014.
NOMENKLATURA USLUGA RADIOLOŠKE DIJAGNOSTIKE
Skraćenice:
S-VB - Sekundarni nivo za vanbolničke pacijente
S-B
- Sekundarni nivo za bolničke pacijente T-VB - Tercijarni nivo za vanbolničke pacijente
T-B
- Tercijarni nivo za bolničke pacijente
RENTGEN DIJAGNOSTIKA - INTERVENTNA RADIOLOGIJA
RB
NAZIV USLUGE
1.
Adrenalna flebografija
2.
Anterogradna urografija
3.
4.
arterijskih sudova
Artrografija temporomandibularnog
Metoda pregleda željenog zgloba u koji je aplicirano kontrastno sredstvo, a potom
zgloba, kompletan pregled
urađeno snimanje X zracima ili prosvetljavanje.
Bronhografija
7.
Cerebralna angiografija
8.
Ciljani snimak zuba
Fistulografija
15.
18.
kontrast za prikaz kanala fistule.
#
#
#
#
sredstva i X zraka.
Pregled duodenuma sa per os datim kontrastom, upotrebom X zraka i I.V. davanjem
nekog farmakološkog sredstva za postizanje relaksacije glatkih mišića zida crijeva.
pravljenjem snimaka u određenim pozicijama pacijenta.
#
#
#
#
Metoda interventne radiološke procedure kod koje se u toku I.V. urografije kao
urotropnog kontrastnog sredstva, datog u infuziji
Pregled mokraćne bešike upotrebom X zraka i aplikacijom I.V. urotropnog kontrasta.
Pregled upotrebom jonizujućih zraka, radioskopijom i radiografijom uz aplikaciju I.V.
datog urotropnog kontrastnog sredstva.
Intravenska holangiografija kroz T
Metoda za prikaz žučnih vodova kojom se kontrast aplicira kroz T- dren u toku i/ili
dren
nakon operacije.
#
#
#
#
#
dijagnostičke procedure vrši punkcija bubrežnog parenhima.
Infuziona urografija sa descedentnom Pregled upotrebom jonizujućih zraka, radioskopijom i radiografijom uz aplikaciju I.V.
#
#
Metoda prikaza mliječnih izvodnih kanalića upotrebom vodotopivog kontrastnog
Metoda pregleda jajovoda i šupljine materice upotrebom pozitivnog kontrasta i
19. Intravenska holangioholecistografija
#
#
Metoda pregleda upotrebom jonizujućih zraka u tačno utvrđenim pozicijama.
pregled
17. Intravenozna urografija
#
u periferni arterijski krvni sud
Histerosalpingografija - kompletan
16. Intravenozna cistografija
#
Invazivna Kontrastna metoda ispitivanja krvnih sudova mozga ubrizgavanjem kontrasta
Metoda pregleda kanala fistule upotrebom jonizujućih zraka uz prethodno apliciran
T-B
#
kontrastno sredstvo i koriste X zraci.
venski krvni sud.
cistografijom
#
Metoda kojom se kateter uvodi preko disajnih puteva u jedan od bronha, aplicira se
Metoda pregleda venskih krvnih sudova upotrebom kontrasta koji se aplicira u željeni
14. I.V. urografija sa punkcijom bubrega
T-VB
#
urađeno snimanje X zracima ili prosvetljavanje.
subselektivna
12. Hipotona duodenografija
S-B
Metoda pregleda željenog zgloba u koji je aplicirano kontrastno sredstvo, a potom
Flebografija: -selektivna -
11. Galaktografija
13.
perkutanom punkcijom bubrežne nakapnice pod RTG kontrolom
Metoda pregleda invazivnom procedurom ubrizgavanja kontrasta u neki od perifernih
6.
10.
Kontrastna metoda ispitivanja gdje se kontrast uvodi kroz postojeću nefrostomu ili
aorte, abdominalne aorte
Artrografija
S-VB
venske krvne sudove (subselektivno).
Aortografije: - luk aorte, torakalne
5.
9.
SADRŽAJ USLUGA
Kontrastna metoda ispitivanja nadbubrežnih žlijezda ubrizgavanje kontrasta kroz
#
#
#
#
#
#
#
Metoda kojom se specifično kontrastno sredstvo daje I.V., zatim se luči preko
#
hepatocita i prikazuje žučnu kesicu i žuč.
Pregled kombinovan radioskopijom i radiografijama uz upotrebu prvo pozitivnog
20. Irigoskopija i irigografija
kontrasta datog per rectum, a potom i negativnog kontrasta za procjenu morfologije i
#
#
#
#
funkcije organa.
21.
22.
23.
Irigoskopija i irigografija sa duplim
kontrastom po Fišeru
Kavografije: - vene cave superior;
vene cave inferior
Lokalizacija stranog tijela u bilo
kojem organu (osim oka)
Pregled kombinovan radioskopijom i radiografijama uz upotrebu prvo pozitivnog
kontrasta datog per rectum, a potom i negativnog kontrasta za procjenu morfologije i
funkcije organa.
Metoda pregleda invazivnom procedurom ubrizgavanja kontrasta u periferni krvni sud.
Radiografska metoda za prikaz stranog tijela
#
#
Srijeda, 31. 12. 2014.
24.
Lokalizacija stranog tijela u oku uz
RTGsku kontrolu
25. Mamografija
26. Medijastinografija
27. Mikciona cistografija
28.
Nativni snimak urotrakta uz
RTGskopiju
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Radiografska metoda za prikaz stranog tijela
Broj 107 - Stranica 207
#
Radiografska metoda snimanja dojke
Radiografska metoda za prikaz medijastinuma
Pregled mokraćne bešike upotrebom X zraka i aplikacijom I.V. urotropnog kontrasta u
fazi mikcije.
Radiografska i radioskopska metoda za prikaz urotrakta bez kontrasta
#
#
#
#
#
#
#
Pregled uz upotrebu X zraka i kontrastnog sredstva datog per os, sa prosvijetljavanjem i
29. Pasaža crijeva
radiografijom u odgovarajućim vremenskim intervalima i utvrđenim pozicijama
#
pacijenta.
30.
Perkutana nefrostomija pod kontrolom Metoda interventne procedure kojom se spolja plasira dren u izvodni kanal bubrega pod
rtg- skopskog aparata
#
kontrolom X zraka- radioskopijom.
31. Perkutana sklerotizacija ciste bubrega Interventna radiološka metoda sklerotizacije ciste bubrega sa perkutanim pristupom
32.
Perkutana transhepatalna
Metoda pregleda intervencijom uz perkutano apliciranje kontrasta kroz jetreni parenhim
holangiografija
direktno u intrahepatalne žučne vodove.
33. Pneumoangiografija
34. Pregled batrljka želuca sa kateterom
35. Pregled debelog crijeva kroz stomu
#
#
Kontrastna metoda ispitivanja a. pulmonalis (plućne arterije) i njene arborizacije.
Morfološki i funkcionalni pregled upotrebom X zraka i pozitivnog kontrasta datog
putem sonde koja je plasirana u batrljak želuca.
#
#
Pregled kombinovan radioskopijom i radiografijom uz aplikaciju kontrasta kroz stomu.
#
#
Morfološki i funkcionalni pregled upotrebom X zraka i pozitivnog kontrasta datog
36. Pregled gastroduodenuma kroz stomu putem sonde koja je plasirana u batrljak želuca, sa pozitivnim kontrastom plasiranim
#
#
putem sonde kroz stomu.
37.
Pregledni snimak abdomena nativno
Pregled upotrebom X zraka sa pravljenjem snimaka abdomena i karlice u utvrđenim
sa karlicom
projekcijama.
#
38. Radiografija gastroduodenuma
Radiografski pregled gastroduidenuma
#
39. Radiografija jednjaka
Radiografski pregled jednjaka
#
Sumaciona projekcija prosvijetljenih grudnog koša upotrebom jonizujućih zraka u
40. Radiografija torakalnih organa
standarnim i kosim projekcijama koristeći se fotohemijskim efektom X zraka na
#
film/foliju.
Pregled u realnom vremenu sa per os datim pozitivnim kontrastnim sredstvom uz
41.
Radioskopija gastroduodenuma
obavezno pravljenje snimaka u odgovarajućim PA, profilnim i kosim projekcijama, uz
dvostrukim kontrastom
upotrebu pozitivnog i negativnog kontrasta tokom pregleda radi bolje diferencijacije
#
pojedinih struktura organa.
42.
43.
Radioskopija i radiografija stranog
Upotrebom X zraka prosvetljavanje dijela tijela i radiografija radi postojanja
tijela
eventualno, radiosenzitivnog stranog tijela.
Radioskopija i radiografija
gastroduodenuma
44. Radioskopija i radiografija jednjaka
#
Radiografski i radioskopski pregled gastroduodenuma
#
Radiografski i radioskopski pregled jednjaka
#
#
Pregled jednjaka u realnom vremenu upotrebom jonizujućih (X zraka) kao i per os
45. Radioskopija jednjaka
datim kontrastom (najčešće kontrastno sredstvo na bazi suspenzije barijuma), za
#
morfološku i funkcionalnu dijagnostiku i pravljenje snimaka u odgovarajućim
projekcijama, standardno i ciljano prema patološkom nalazu.
46. Radioskopija pluća
47. Radioskopija srca
Pregled upotrebom jonizujućeg zračenja uz pomoć elektronskog svjetlosnog pojačivača
slike, za posmatranje morfologije i funkcije pluća u realnom vremenu.
Pregled srca upotrebom jonizujućih zraka uz pomoć elektronskog svjetlosnog
pojačivača slike (ESP) za procjenu morfologije i funkcije.
#
#
#
Pregled u realnom vremenu sa per os datim pozitivnim kontrastnim sredstvom uz
48.
Radioskopija želuca i duodenuma sa
obavezno pravljenje snimaka u odgovarajućim PA, profilnim i kosim projekcijama, uz
dvostrukim kontrastom
upotrebu pozitivnog i negativnog kontrasta tokom pregleda radi bolje diferencijacije
#
pojedinih struktura organa.
49. Rentgenoskopija abdomena nativno
Pregled prosvijetljavanjem upotrebom X zraka i ESP slike za procjenu morfologije
struktura abdomena.
#
#
Broj 107 - Stranica 208
50. Retrogradna urografija
51.
Rtg nativni snimak urogenitalnog
trakta
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Pregled upotrebom jonizujućih zraka, radioskopijom i radiografijom sa aplikacijom
kontrasta retrogradno/putem mokraćne cijevi.
Srijeda, 31. 12. 2014.
#
Radiografski pregled urotrakta bez kontrasta
#
#
52. RTG Snimak paranazalnih šupljina
Radiografski pregled paranazalnih sinusa
#
#
53. RTg Snimanje ždrijela
Radiografski pregled ždrijela
#
#
Selektivna arteriografija (arterije
54. celijake, mezenterike superior,
Invazivna Kontrastna metoda ispitivanja krvnih sudova mozga ubrizgavanjem kontrasta
inferior, arterije renalis...)
55. Sijalografija
56. Snimanje hepatobilijarnog trakta
57.
58.
59.
60.
Snimanje pojedinih dijelova kičme i
sakroilijačne regije-za svaki snimak
Snimanje pojedinih dijelova skeleta,
ekstremiteta i karlice-za svaki snimak
Snimanje skeleta lobanje i lica-za
svaki snimak
Snimanje toraksa (rebra, sternum)-za
svaki pravac
61. Snimanje urogenitalnog trakta
62. Splenoportografija
63.
#
u periferni arterijski krvni sud.
Pregled izvodnih kanalića pljuvačnih žlijezda metodom X zraka i upotrebom kontrasta
alpiciranog u kanaliće putem igle
#
Radiografski pregled hepatobilijarnog trakta uz upotrebu kontrasta
#
Radiografski pregled pojedinih dijelova kičme
#
Radiografija upotrebom jonizujućih zraka u 4-5 ekspozicija.
#
#
#
Radiografski pregled lobanje i lica
#
#
Radiografski pregled toraksa
#
#
Radiografski pregled urogenitalnog trakta
#
Metoda interventne dijagnostičke procedure kojom se direktno subkutano kroz iglu
#
ubrizgava kontrast u slezinu za prikaz parenhima slezene, sistema v. porte i jetre.
Subselektivna arteriografija (arterije
Invazivna Kontrastna metoda ispitivanja krvnih sudova mozga ubrizgavanjem kontrasta
hepatike, lijenalis, gastrike)
u periferni arterijski krvni sud
#
Superselektivne arteriografije (arterija
Invazivna Kontrastna metoda ispitivanja krvnih sudova mozga ubrizgavanjem kontrasta
64. hepatika proprija, gastroduodenalis,
u periferni arterijski krvni sud
jejunalis...)
65.
66.
Tanko crijevo, standardna RTGsk
pasaža
Teleradioskopija srca- upotrebom
barijum sulfata
Radioskopski pregled pasaže taknog crijeva
#
Teleradioskopski pregled srca uz upotrebu kontrastnog sredstva
#
67. Teleradioskopija srca-za svaki pravac Teleradioskopija srca po pravcima
68. Transkateterska ugradnja kava-filtera
69. Uretrocistografija standarna
70. Vertebralna angiografija
#
#
Metoda vaskularne intervencije kod koje se selektivno dolazi do donje šuplje vene i
#
plasira mrežica.
Pregled ureter i mokraćnog mjehura upotrebom jonizujućih zraka i kontrasta
apliciranog kateterom retrogradno.
#
#
Invazivna Kontrastna metoda ispitivanja krvnih sudova mozga ubrizgavanjem kontrasta
#
u periferni arterijski krvni sud
ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
RB NAZIV USLUGE
Doppler sonografija donjih
1.
ekstremiteta
Doppler sonografija gornjih
2.
ekstremiteta
Doppler sonografija velikih krvnih
3.
sudova
4.
5.
6.
7.
8.
Doppler sonografija vrata
Drenaža tečnih kolekcija iz
abdominalne šupljine pod kontrolom
UZ
Drenaža tečnih kolekcija iz torakalne
šupljine pod kontrolom UZ
Punkcija ciste pod kontrolom UZ
Punkcija ciste pod kontrolom UZ
(štitnjača i dojka)
SADRŽAJ USLUGA
Metoda pregleda krvnih sudova tijela upotrebom Doplerovog efekta i tehnike
ultrazvuka.
Metoda pregleda krvnih sudova tijela upotrebom Doplerovog efekta i tehnike
ultrazvuka.
Metoda pregleda krvnih sudova tijela upotrebom Doplerovog efekta i tehnike
ultrazvuka.
Metoda pregleda krvnih sudova tijela upotrebom Doplerovog efekta i tehnike
ultrazvuka.
S-VB
S-B
#
#
#
#
#
#
#
#
Intervencija pod kontrolom ultrazvuka
#
Intervencija pod kontrolom ultrazvuka
#
Intervencija pod kontrolom ultrazvuka
#
Intervencija pod kontrolom ultrazvuka
#
T-VB
T-B
Srijeda, 31. 12. 2014.
9.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Punkciona biopsija pod kontrolom UZ Intervencija pod kontrolom ultrazvuka
Metoda pregleda krvnih sudova mozga upotrebom tehnike pulzirajućih ultrazvučnih
talasa niske frekvencije, radi dobijanja veće prodornosti kroz kosti lobanje.
Ultrazvuk abdominalnih krvnih
Ultrazvuk abdominalnih krvnih sudova i/ ili limfnih žlijezda
sudova i/ ili limfnih žlijezda
Ultrazvuk donjeg abdomena i
retroperitoneuma: bubrega,
Metoda pregleda organa tehnikom ultrazvuka.
nadbubrega, mokraćne bešike,
prostate, retroperitoneum
Ultrazvuk gornjeg abdomena: žučne
kese, žučnih puteva, jetre, gušterače i Metoda pregleda organa abdomena tehnikom ultrazvuka.
slezene
Ultrazvuk ingvinoskrotalnih regija
Metoda pregleda tehnikom ultrazvuka.
Ultrazvuk kukova kod dojenčadi
Metoda pregleda tehnikom ultrazvuka.
Ultrazvuk perifernih i limfnih žlijezda Metoda pregleda tehnikom ultrazvuka.
Ultrazvuk pregled dojki
Metoda pregleda upotrebom ultrazvuka.
Ultrazvuk pregled dojki i aksila
Metoda pregleda upotrebom ultrazvuka.
Ultrazvuk pregled plućnih baza
Metoda pregleda upotrebom ultrazvuka.
Ultrazvuk pregled plućnih baza i
Metoda pregleda upotrebom ultrazvuka.
frenikokostalnih sinusa
Ultrazvuk pregled vrata (pljuvačne
Metoda pregleda upotrebom ultrazvuka.
žlijezde i meka tkiva)
Ultrazvuk sa interventnom
Metoda interventnih postupaka, gdje se posebnom iglom pod kontrolom ultrazvuka
procedurom - uzimanje citološkog i
uzima materijal.
biopsijskog materijala
Ultrazvuk sinusa
Metoda pregleda upotrebom ultrazvuka.
Ultrazvuk štitne i paraštitne žlijezde Metoda pregleda upotrebom ultrazvuka.
Ultrazvuk testisa
Metoda pregleda tehnikom ultrazvuka.
Broj 107 - Stranica 209
#
10. Transkranijalna doppler sonografija
#
#
11.
#
#
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
CT DIJAGNOSTIKA
RB NAZIV USLUGE
Atrioseptomija sa balonskim
1.
kateterom (po Ruskinnd-u)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
SADRŽAJ USLUGA
Metoda interventne procedure kod koje se po posebnoj proceduri uvodi balon pomoću
katetera i vrši začepljenje intratrijalnog septalnog defekta.
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
CT abdomena bez kontrasta
jonizujućih – X zraka
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
CT abdomena sa kontrastom
jonizujućih – X zraka uz upotrebu kontrasta koji može biti dat per os, per rectum i I.V. ,
per cateter
CT abdomena i male zdjelice bez
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
kontrasta
jonizujućih – X zraka
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
CT abdomena i male zdjelice sa
jonizujućih – X zraka uz upotrebu kontrasta koji može biti dat per os, per rectum i I.V. ,
kontrastom
per cateter
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
CT bubrega bez kontrasta
jonizujućih – X zraka
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
CT bubrega sa kontrastom
jonizujućih – X zraka uz upotrebu kontrasta koji može biti dat I.V. , per cateter
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
CT glave bez kontrasta
jonizujućih – X zraka
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
CT glave sa kontrastom
jonizujućih – X zraka uz upotrebu kontrasta koji može biti dat I.V.
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
CT kičme
jonizujućih – X zraka
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
CT kostiju i zglobova
jonizujućih – X zraka
CT male zdjelice genitalnih organa
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
bez kontrasta
jonizujućih – X zraka
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
CT male zdjelice genitalnih organa sa
jonizujućih – X zraka uz upotrebu kontrasta koji može biti dat per os, per rectum i I.V.
kontrastom
per cateter
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
CT pluća bez kontrasta
jonizujućih – X
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
CT pluća sa kontrastom
jonizujućih – X zraka uz upotrebu kontrasta koji može biti dat I.V.
Dilatacija žučnih puteva pod
Metoda interventne procedure kod koje se perkutano- transhepatalno vrši proširenje
kontrolom CT-a
balon kateterom suženja žučnih vodova.
Metoda interventne procedure, kod koje se perkutano uvodi kateter za drenažu po
Drenaža bilijarnog sistema pod
Seldingerovoj metodi u proširene intrahepatalne žučne vodove pod kontrolom
kontrolom CT-a
kompjuterizovane tomografije da bi se drenirala stazna žuč ili da se primjeni
intrabilijarno citostatik kod malignih procesa.
Hemoembolizacija tumora i metastaza Metoda interventne procedure kod koje se emboliziraju tumorske strukture
S-VB
S-B
T-VB
T-B
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
#
Broj 107 - Stranica 210
19.
Kateterska ektomija organa
(embolizacija dovodne arterije)
20.
Kompjuterizovana tomografija kod
djeteta bez kontrasta
21.
Kompjuterizovana tomografija kod
djeteta sa kontrastom
22. Mijelografija
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BiH
Metoda interventne procedure kod koje se Seldingerovim kateterom ulazi u dovodnu
arteriju organa i plasiraju se embolične supstance.
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
jonizujućih – X zraka bez upotrebe kontrasta. Pregled CT za pedijatrijski uzrast:
novorođenče, odojče, djeca predškolskog uzrasta i djecu sa smetnjama u razvoju je sa
korišćenjem opšte anestezije/analgosedacije.
Metoda mjerenja koeficijenta apsorpcionih vrijednosti različitih tkiva upotrebom
jonizujućih – X zraka uz upotrebu kontrasta koji može biti dat per os, per rectum i I.V.
Pregled CT za pedijatrijski uzrast: novorođenče, odojče, djeca predškolskog uzrasta i
djecu sa smetnjama u razvoju je sa korišćenjem opšte anestezije/analgosedacije.
Metoda kontrastne dijagnostičke procedure kojom ce u duralnu vreću ubrizgava
pozitivno vodotopivo neionsko kontrastno sredstvo .
MSCT angiografija aorte bez
Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
kontrasta
MSCT angiografija aorte sa
Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
kontrastom
MSCT angiografija aorte sa
Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
kontrastom
MSCT angiografija ekstremiteta bez
Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
kontrasta
MSCT angiografija ekstremiteta sa
Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
kontrastom
MSCT angiografija vrata i mozga bez
Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
kontrasta
MSCT angiografija vrata i mozga sa
Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
kontrastom
MSCT bez kontrasta
Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
MSCT koronarografija bez kontrasta Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
MSCT koronarografija sa kontrastom Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
MSCT sa kontrastom
Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
MSCT virtuelna bronhoskopija bez
Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
kontrasta
MSCT virtuelna bronhoskopija sa
Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
kontrastom
MSCT virtuelna kolonoskopija
Kontrast zrak
MSCT virtuelna kolonoskopija bez
Višeslojna kompjuterizovana tomografija (Multi Slice CT)
kontrasta
MSCT virtuelna kolonoskopija sa
Kontrast zrak i intravenozni kontrast
kontrastom
Nadomještanje ispalog T-drena pod
Metoda interventne procedure vraćanja T-drena na pravo mjesto pod kontrolom CT-a.
kontrolom CT-a
Odstranjivanje stranih tijela iz krvnih
sudova (ekstra i intraluminalni ulomci
Metoda interventne invazivne procedure kod koje se kateterskom tehnikom odstranjuju
katetera, žica vodilja, instrumentalnih
strana tijela iz krvnih sudova.
djelova kao grupe novih jatrogenih
komplikacija)
Okluzija intrakranijalnih aneurizmi sa Metoda interventne invazivne procedure, kod koje se uvodi posebni kateter sa balonom
balonskim kateterom ili drugim
u jednu od grana unutrašnje karotidne arterije i vrši začepljenje tj. obliteracija
okluzivnim materijalom
proširenog dijela krvnog suda mozga
Perikardiocenteza i drenaža kateterom Metoda interventne procedure uvođenja drenažnog katetera u perikardijalni prostor pod
pod kontrolom CT-a
kontrolom CT-a.
Perkutana aspiraciona biopsija
Metoda interventne procedure kod koje se u određeni organ ili tkivo ulazi transkutano
(FNAB) pod kontrolom CT-a bilo kog
atraumatskom iglom i uzima aspirat za cito-patološku analizu.
dijela tijela
Perkutana drenaža jetrenog abscesa Metoda interventne procedure kod koje se perkutanim putem transhepatalno uvodi
pod kontrolom CT-a
drenirani kateter u područje abscesne "šupljine".
Perkutana nefrostomija pod kontrolom Metode interventne procedure uvodjenja katetera po metodi Seldingera perkutano u
CT-a
svrhu dreniranja i terapije bubrežnih šupljina.
Perkutana transluminalna
Metoda interventne procedure kod koje se po posebnoj proceduru uvodi specijalni
angioplastika dilatacija krvnih sudova
Gruncing-ov kateter u mjesto suženja nekog krvnog suda i izvodi dilatacija.
(PTA)
Postoperativna biopsija
Metoda interventne procedure, kod koje se perkutanim transhepatalnim putem pri