TABELA HIRURŠKIH INTERVENCIJA, ODNOSNO OPERACIJA
PAKET 4
INTERVENCIJE U GINEKOLOGIJI
INTERVENCIJE NA UROGENITALNOM TRAKTU
4
Radikalna histerektomija laparotomskim ili vaginalnim putem bez limfadenektomije 4
Operacija srčane ili perikardijalne ciste
4
Eksplorativna laparotomija sa limfadenektomijom i biopsijom ingvinalnih limfnih
čvorova
4
Komisurotomija kod mitralne stenoze
4
4
Operacija kod povreda, stranih tela ili tumora rad srca, ili kod tamponade srca
4
Obostrani hirurški tretman laparoskopskom metodom – na endometrijumu-abdomenu-karlici-jajnicima
Totalna perikardiektomija
4
Ponovljena operacija sa uspostavljanjem C.E.C.
4
Sekcija ili ligacija Botalovog kanala
4
Totalna kastracija sa limfadenektomijom ukoliko je potrebno
KARDIOHIRURŠKE OPERACIJE
OPERACIJE U NEUROHIRURGIJI
Ligatura a.carotis interna
4
Kraniotomija za epiduralni hematom
Arteriovenske fistule, hirurška terapija uz ligaturu dovodnih intrakranijalnih krvnih
sudova
Rekonstrukcija kranijalne šupljine
4
OPERACIJA ŠAKE
Uklanjanje fragmenata kosti i kranijektomija za frakturu kranijalne šupljine
4
Karpalna proteza
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - CORNEA - ROŽNJAČA
OPERACIJE NA DOJCI
Radikalna mastektomija, bilo koja tehnika, sa limfadenektomijom
4
4
4
4
Osteo-odonto-keratoproteza
4
4
Penetrantna keratoplastika
4
Ezofagus, parcijalna resekcija
4
Operacija megaezofagusa, ponovljena operacija
4
OPERACIJE U OFTAMOLOGIJI - GLAUKOM
Trabekulektomija + uklanjanje katarakte + implantacija veštačkog sočiva - kombino4
vana procedura
HIRURŠKE PROCEDURE U ORTOPEDIJI I TRAUMATOLOGIJI
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA VRATU
Operacija tiroidne žlezde, enukleacija cističnih tumora ili solitarnih adenoma
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JEDNJAKU
OPŠTA HIRURGIJA - OPERACIJE NA JETRI I BILIJARNOM SISTEMU
Holedo-hepatična duodenostomija sa ili bez holecistektomije
4
Razdvajanje vene azigos i vene porte abdominalnim putem
4
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA TANKOM CREVU, DEBELOM CREVU, REKTUMU, ANUSU
Gastrointestinalni ili intestinalni bajpas kod malignog oboljenja
4
Totalna kolektomija
4
Totalna kolektomija sa limfadenektomijom
4
Leva hemikolektomija sa limfadenektomijom i kolostomijom
4
4
Operacija neoplazme endokrinog pankreasa
4
Leva pankreatektomija sa splenektomijom i limfadenektomijom
4
4
Vertebralna osteosinteza
4
Distalni radijus, resekcija sa transplantatom fibule, pro-radijalni
4
Otvorena repozicija i unutrašnja fiksacija traumatske dislokacije kičmenog stuba
4
ORL OPERACIJE - Farinks - usna duplja - orofarinks - pljuvačne žlezde
Operacija parafaringealne neoplazme
4
ORL – Nos i paranazalni sinusi
Paranazalni sinusi, radikalna obostrana operacija
4
ORL - Uho
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA PANKREASU-SLEZINI
Operacija pankreasne fistule
Ligamenti kolena sa meniscektomijom (uključujući i artroskopski)
Antroatikotomija sa labirintektomijom
4
Epiduralni apsces, transmastoidni pristup
4
Operacija nekompletna urođena atrezija uha
4
Radikalna mastoidektomija
4
Tretman kod supurativnog petrozitisa
4
Stapedotomija
4
4
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE PERITONEUMA
Laparotomija sa lezijom unutrašnjih parenhimatoznih organa koja zahteva hemostazu
Laparotomija sa resekcijom creva
4
4
Timpanoplastika sa mastoidektomijom
Laparotomija kod lezija unutrašnjih parenhimskih organa koji zahtevaju hemostazu
4
ORL - Larynx - hypopharynx
OPŠTA HIRURGIJA-OPERACIJE NA ŽELUCU - DUODEUMU
Operacija pareze aduktora
4
Totalna gastrektomija usled benigne patologije
4
Laserska hordektomija
4
Resekcija želuca zbog peptičkog ulkusa sa anastomozom
4
Totalna laringektomija bez latercervikalne drenaže
4
ORALNA I MAKSIOFACIJALNA HIRURGIJA
Skelet lica, radikalna operacija usled tumora sa enukleacijom orbite
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bubrezi
4
OPERACIJE U DEČIJOJ HIRURGIJI
ESWL oba bubrega kompletan tretman
4
Jednostrana litotripsija za kamen u bubregu i ureteru (kompletan tretman)
4
Operacija ciste tankog creva (enterogene i bronhogene)
4
PROCEDURE U UROLOGIJI - Uretra
Operacija kranijum bifidum sa meningokelom
Operacija umbilikalne fistule i ciste: poreklom od omfalomezenteričnog duktusa sa
intestinalnom resekcijom
Operacija neuroblastoma, intratorakalna lokalizacija
4
4
4
Epispadija i hipospadija penisa i uretroplastika
Operacija zbog urinarne inkontinencije, primena veštačkih sfinktera, skrotumska i
perianalna hipospadija (kompletan tretman)
PROCEDURE U UROLOGIJI - Bešika
Operacija neuroblastoma, karlična lokalizacija
4
Operacija veziko-vaginalne ili veziko-rektalne fistule
4
Mekonijalni ileus: Mikulić resekcija
4
Operacija proširenja mokraćne bešike, (kolon/ileum)
4
Anastomoza kod neonatalne intestinalne opsturkcije, atrezije
4
Obostrana antirefluksna vezikoplastika
4
Sakrokokcigealni teratom
4
4
PLUĆA - TORAKALNA HIRURGIJA
Obostrana lobektomija
4
Operacija ezofagealno-bronhijalne fistule
4
Operacija maligne trahealne neoplazme
4
Operacija maligne neoplazme i/ili ciste mediastinuma
4
Tipične segmentne resekcije pluća
4
OPERACIJE U VASKULARNOJ HIRURGIJI
Angioplastika visceralnih arterija (jedna operacija)
4
Operacija posttraumatske ili iatrogene pseudoaneurizme
4
Aorto-ilijačna tromboendarterektomija i plastika zida krvnog suda
4
Trombendartektomija i bajpas i/ili embolektomija karotida i epiaortnih krvnih
sudova
4
Trombendarterektomija i “patch plastika” i/ili embolektomija karotida i epiaortnih
krvnih sudova
4
Trombendarterektomija i transplantacija i/ili embolektomija karotida i epiaortnih
krvnih sudova
4
-1-
4
Download

Tabela hirurških intervencija, odnosno operacija