Page 1
Raspored učenika po prostorijama za polaganje
prijemnog ispita iz biologije za školsku 2014/15. godinu
1)
Učenici će prijemni iz biologije polagati u prostorijama koje se nalaze u prizemlju
zgrade Departmana za biologiju i ekologiju i Departmana za matematiku PMF-a u Novom Sadu
prema rasporedu koji je dat na spisku koji sledi.
2)
Prijemni ispit će početi u ponedeljak 07. jula 2014. u 10 sati i trajaće dva sata
3)
Mole se učenici da na mesto održavanja ispita stignu pola sata ranije odnosno u 9 sati i 30 minuta
4)
Učenici treba obavezno sa sobom da ponesu ličnu kartu ili pasoš i dve hemijske olovke.
5)
Prozivka i zauzimanje mesta će početi u 9 časova i 30 minuta
6)
Učenici koji nemaju lični dokument i oni koji budu zakasnili neće moći polagati prijemni ispit.
7)
Nije dozvoljeno unositi mobilni telefon u prostoriju gde se polaže ispit
8)
Raspored prostorija za polaganje se nalazi u prilogu ovog obaveštenja i one su smeštene
u prizemlju dve zgrade (Departman za biologiju i Departman za matematiku)
Predsednik Komisije za polaganje prijemnog ispita
Dr Dragan Radnović
Biologija i ekologija
(sortirano po prezimenu i imenu)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Prezime i ime
Arsenović Lidija
Marić Marijana
Laković Jelena
Berković Maša
Damjanović Jovana
Lepinjica Dejana
Markuš Milica
Genić Dejan
Babić David
Mijailović Zorana
Popović Jana
Jovanović Ana
Donić Jovan
Radovanović Nikola
Terjagova Darja
Mićić Mina
Marković Milan
Vilov Aleksandra
Maličić Tamara
Jankić Boris
šifra
6
13
21
25
28
33
39
44
49
54
58
66
70
78
89
95
101
106
112
119
Prostorija
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Biologija A-1
Page 2
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Jovanović Danica
Đokić Aleksandar
Bakić Nikolina
Đilas Jelena
Ćirković Kristina
Gajdoš Tanja
Jankov Sanja
Peškanov Jovan
Gombošev Dušica
Grujić Aleksandra
Konc Anita
Ilić Jovana
Olajoš Teodora
Kovać Aleksandar
Sovilj Dana
Šošić Teodora
Tošić Božana
Šajić Dejan
Sredojević Jelena
Ivelja Ivana
Ristić Snežana
Rakić Suzana
Lukić Katarina
Knežić Teodora
Rončević Ružica
Božić Nevena
Trifunović Milica
Šević Milena
Klimović Sanja
Roka Eva
Pelhe Silvester
Bešenji Karolina
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Prezime i ime
Belička Adrijana
Kujunđić Željana
Grbić Aleksandra
Dobrosavljev Slađana
Isakov Luka
Stajić Staša
Prodanović Milan
Miličić Ljubica
Savić Isidora
Predojević Ana
Milovanović Dragica
Krstić Živanka
Palalić Stefan
Mijatović Vladimir
Stojčevič Rastko
124
128
138
152
157
163
167
175
181
183
189
194
199
203
209
210
217
219
225
231
236
245
253
258
268
276
281
288
296
371
885
442
šifra
302
307
308
312
316
321
324
330
334
338
344
350
354
358
360
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
Biologija
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
A-1
Prostorija
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Page 3
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
Spremo Jelena
Beatović Aleksandar
Čupić Spomenka
Četnik Mia
Bojić Jelena
Poučki Maja
Pejić Jovana
Striško Ivona
Kukučka Stefan
Mirosavljević Nataša
Petrov Katarina
Lungulov Danijela
Jonjić Ivan
Radin Tamara
Mihajlović Jovana
Mošorinski Luka
Rudaljević Marija
Đoković Ives
Škorić Mila
Rudović Branka
Nikolić Nataša
Kostić Srđan
Katančić Boris
Mesarović Ivana
Jerković Milana
Nedeljković Marina
Maričić Marko
Katić Dejana
Bjelić Jasminka
Savić Goran
Kulić Marija
Laketić Sara
Cvetković Dejana
Molnar Marija
Savanović Stefan
Knežević Jovana
Cvetuljski Ana
Prezime i ime
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
Knežević Dejana
Stojanović Stefan
Pavlović Dunja
Antolić Milica
Kalajdžić Jovan
Skenderović Mateja
Čović Tatjana
Stojanović Gala
Činkulov Dunja
Ristić Dajana
367
369
377
381
386
391
393
398
403
404
407
411
412
416
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
436
448
453
460
465
471
478
šifra
483
487
491
494
500
508
511
515
518
522
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Biologija A-2
Prostorija
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Page 4
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
Pečanac Aleksandra
Bojanić Aleksandra
Vlku Aleksa
Kukrić Teodora
Mutabdžija Lana
Mijajlović Stoja
Đonović Milana
Mičić Jelena
Vekić Sara
Krmar Milica
Avdić Aleksandra
Rakočević Nemanja
Ilić Mirjana
Župunski Ana
Babičković Slađana
Savić Željka
Balind Angelina
Klisara Berislava
Sarić Aleksandra
Dimitrijević Marija
Jamina Maja
Opačić Kristina
Drakul Aleksandra
Gecić Dunja
Babić Katarina
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
Prezime i ime
Dragomirović Dragana
Marić Nemanja
Kozarčić Isidor
Balažević Kristina
Bugarčić Marko
Matković Vida
Drinić David
Karanović Maksim
Radivojević Nenad
Miljanović Jelena
Nikolić Irina
Manojlović Tamara
Bojanić Srđan
Miščević Aleksandra
Mirosavljević Mila
Živanović Aleksandra
Nikolić Monika
Nikolić Sanja
Janković Maja
Divljan Sofija
Kosanović Slađana
Dodić Milan
529
534
539
543
562
566
568
574
579
582
587
591
596
600
604
610
614
622
626
632
637
643
649
656
660
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
Matematika A-5
šifra
664
668
673
678
684
686
691
695
699
703
705
728
751
788
791
794
798
799
807
837
838
842
Prostorija
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Page 5
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
Pece Edina
Terzić Lidija
Stanić Ivana
Midić Uroš
Krišan Boris
Stanošević Nevena
Đorđević Kristina
Đorđević Aleksandra
Goranović Aleksandar
Familić Dragan
Pavlović Jelena
Farkaš Aleksandar
846
850
862
865
867
875
877
878
892
893
900
901
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Matematika A-7
Osnova prizemlja zgrade Departmana za biologiju i ekologiju
Z
Page 6
Osnova prizemlja zgrade Departmana za matematiku
pita
Page 7
Page 8
Page 9
Page 10
Page 11
Page 12
Download

ovde.