Česká společnost 25 let
po listopadu 1989
23. a 24. 10. 2014
Místo konání konference:
Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Filozofické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci
tř. Svobody 26, Olomouc
http://www.ksoc.upol.cz/kontakt.html
Místo konání neformálního posezení:
Vinárna U Dómu, Komenského 3, Olomouc
http://www.zivefirmy.cz/vinoteka-vinarna-u-domu f1266633
Konferenci finančně podpořila Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
Program konference
23. 10. 2014 (čtvrtek)
Studentská část
od 8.00 (zasedací místnost): prezence účastníků konference, káva
9.00 – 10.45 (aula): jednání v plénu, délka příspěvku max. 10 minut;
moderuje František Znebejánek
Sociální kapitál a výkon krajů ČR
Jakub Lysek, KPES FF UP Olomouc
Zpátky do Evropy? Český euroskepticismus v letech 2003–2014
Petr Pospíšil, FSV a PF UK Praha
Politická kultura politiků a občanů
Petra A. Beránková, Tomáš Samec, ISS FSV UK Praha
Kulturní traumata jako součást politické kultury
Miroslav Grznár, Lucie Černá, ISS FSV UK Praha
„Jó za komunistů to bylo lepší“: reflexe současného českého vězeňství v porovnání
s dobou za komunismu
Lukáš Dirga, KSA FF UP Olomouc
Trendy Česka 2014: Jak Češi volí a co si myslí o aktuálních problémech
Jaromír Mazák, Kristýna Chábová, FF UK Praha
Zdraví a životní styl v České republice
Jitka Buriánková, FTSV UK Praha
10.45 – 11.00 (zasedací místnost): přestávka na kávu
11.00 – 12.45 (aula): jednání v plénu, délka příspěvku max. 10 minut;
moderuje Helena Kubátová
Formování rodiny v čase krize: speciální případ kohabitujících párů
Klára Čapková, FSS MU Brno
2
Prarodičovský konflikt mezi zaměstnáním a péčí o vnoučata
Martin Lakomý, Katedra sociologie FSS MU Brno
Výskyt sendvičové konstelace v ČR a její dopad na kvalitu života
Michal Šindelář, Katedra sociologie FSS MU Brno
Percepce náboženství v současné české společnosti
Veronika Hásová, KSS ZČU Plzeň
Buddhistické paměti: porevoluční vývoj buddhistické scény v ČR
Petra Tlčimuková, KSA FF UP Olomouc
Vztah společnosti a sociologie: instrumentální, kritický, hermeneutický?
Vít Horák, ISS FSV UK Praha
Princip vstřícnosti v antropologickém výzkumu
Karolína Drcmánková, Ústav etnologie FF UK Praha
12.45 – 13.15 (zasedací místnost): přestávka na kávu
Tematická část: Česká společnost 25 let po listopadu 1989
od 12.00 (zasedací místnost): prezence účastníků, káva
13.15 (aula): Zahájení konference (Dušan Lužný, vedoucí KSA FF UP)
13.30 – 15.00 (aula): jednání v plénu, délka příspěvku max. 15 minut;
moderuje Jan Váně
Jakým způsobem hodnotí česká veřejnost období od listopadu 1989
Jiří Šubrt, FHS UK Praha
Mezigenerační mobilita – determinanty socioekonomického statusu před rokem 1989
a během minulých dvaceti let
Jiří Šafr, SOÚ AV ČR Praha
25 let (ne)důvěry v české společnosti
Markéta Sedláčková, Katedra sociologie FF UK Praha
3
Korupce – změnil se její charakter nebo náš názor?
Miroslav Scheinost, Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha
15.00 – 15.30 (zasedací místnost): přestávka na kávu
15.30 – 17.00 (aula): jednání v plénu, délka příspěvku max. 15 minut;
moderuje Dušan Janák
Česká politická kultura. Příčiny a stav, kontinuity a diskontinuity
Miloš Havelka, FHS UK Praha
Sociální paměť v Česku a Polsku po roce 1989
Jaroslaw Kilias, Sociologický ústav Varšavské univerzity
Moral standards of the Polish and Czech society
Urszula Swadźba, Instytut Socjologii Uniwersytet Ślaski Katowice
Rozdělení Československa: kde jsme byli a kde jsme?
Paulína Tabery, Jan Červenka, SOÚ AV ČR Praha
od 19.00: neformální posezení ve vinárně U Dómu, studený raut,
jen pro přihlášené účastníky
24. 10. 2014 (pátek)
od 8.00 (zasedací místnost): prezence účastníků konference, káva
9.00 – 10.30 (aula): jednání v plénu, délka příspěvku max. 15 minut;
moderuje Dan Ryšavý
Obecní samosprávy od 90. let do současnosti: škola demokracie a personální rezervoár
politického systému?
Josef Bernard, SOÚ AV ČR Praha
Zklamaní nedemokraté nebo kritičtí demokraté? Politický aktivismus v ČR po roce 1989
Ondřej Císař, Kateřina Vráblíková, SOÚ AV ČR a UK Praha, University of Mannheim
4
Rostoucí volební volatilita a její důvody
Lukáš Linek, SOÚ AV ČR
10.30 – 11.00 (zasedací místnost): přestávka na kávu
11.00 – 12.30 (aula): jednání v plénu, délka příspěvku max. 15 minut;
moderuje Markéta Sedláčková
Vývoj České republiky od jejího vzniku po současnost z pohledu vybraných
makroekonomických veličin
Zdeněk Vavrečka, Katedra sociologie FF OU Ostrava
Suicidalita jako indikátor společnosti po listopadu 1989
Peter Ondrejkovič, Centrum výzkumu FHS UTB Zlín
Sociální konstrukce uznání v postkomunistické české společnosti
Nicolas Maslowski, FHS UK Praha
Šťastie, spokojnosť so životom a sociálny kapitál v Českej republike v rokoch 2002 až 2012
Ivan Belička, FSS MU Brno
12.30 – 13.30 (zasedací místnost): přestávka na kávu a občerstvení
13.30 – 15.00 (aula): jednání v plénu, délka příspěvku max. 15 minut;
moderuje Jiří Vinopal
Postoje k cizincům v české společnosti
Michaela Šmídová, Martin Vávra, Tomáš Čížek, FSV UK Praha
Vztah mladých Čechů k Romům a dalším menšinám
Jakub Holas, Institut pro kriminologii a sociální prevenci Praha
Bezdomovci a jejich religiozita
Jan Váně, František Kalvas, Katedra sociologie FF ZČU Plzeň
Islám v ČR: etablování muslimů ve veřejném prostoru
Daniel Topinka, KSA FF UP Olomouc
5
15.00 – 15.30 (zasedací místnost): přestávka na kávu
15.30 – 17.00 (aula): jednání v plénu, délka příspěvku max. 15 minut;
moderuje František Kalvas
Obsahová analýza Sociologického časopisu od roku 1989 – témata, autoři, polemiky
Dušan Janák, Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita v Opavě
Mezinárodní viditelnost Sociologického časopisu? Výsledky citační analýzy
Marek Skovajsa, FHS UK Praha
Analýza dlouhodobých trendů v české společnosti s využitím dat Českého sociálně vědního
datového archivu
Martin Vávra, Tomáš Čížek, SOÚ AV ČR Praha
Identifikace názorového vůdcovství v průzkumu malých skupin: přinášejí rozdílné
techniky rozdílné výsledky?
Jiří Vinopal, Paulína Tabery, Martin Buchtík, SOÚ AV ČR Praha
Katedra sociologie, andragogiky
a kulturní antropologie
Download

Bez názvu - 1 - Katedra sociologie a andragogiky