e-on
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 24.07.2012 od 09:45 do 11:45
Obec
Traplice
Část obce
Traplice
Vypnutá oblast:
Část obce Traplice (TS MŠ) - viz. zaslaný seznam odběrných míst a mapa vypnuté
oblasti na O.Ú.
Děkujeme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.
e-ol'J
E.ONČeská republika, s.r.o.
Regionální správa
Otrokovice
009
Císlo OM
Adresa OM
Název OM
4190017645
Obec Traplice
Traplice O
4190854411
Novolný Ladislav
Traplice 107/107
4190880667
Kadlecová
Traplice 15/15
4190854353
Kalrňák Pavel
Traplice 16/16
4190886473
Gablasová
Traplice 162
4190892600
Hanáček Václav
Traplice 18/18
4190872410
Chlud Josef
Traplice 195/195
4190878756
Trávníčková
Marie
Traplice 20/20
4190878757
Trávníčková
Marie
Traplice 20/20
4690049759
Novák Václav
Traplice 228/228
4190854480
Novák Václav
Traplice 228/228
4190884110
Neoralová Anna
Traplice 229/229
4190854520
Vávra Vincenc
Traplice 292/292
4190889719
Zich Ladislav
Traplice 296/296
4190875931
Pešlová Radomíra
Traplice 297/297
4190854532
Hejda Marek
Traplice 309/309
4190854539
Neoral Václav
Traplice 323
4190081267
Základní škola a Mateřská škola Traplice okres
Traplice 376/376
4190854588
Kulálek Franlišek
Traplice 384/384
4190883426
Trávníček Antonín
Traplice 412/412
Marie
Andrea
e·ol"l
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových
a revizních prací - bude přerušena dodávka elektrické energie:
Dne 24.07.2012 od 12:30 do 14:30
Obec
Traplice
Část obce
Traplice
Vypnutá oblast:
Část obce Traplice (TS U Obchodu) - viz. zaslaný seznam odběrných míst a mapa
vypnuté oblasti na O.Ú.
Děkuj eme Vám za pochopení.
E.ON Česká republika, s.r.o.
e-ol1
E.ON česká republika, s.r.o.
Regioná!nf správa
OtrokOvlce
~
~
009
Císlo OM
Název OM
Adresa OM
4190046601
Jarmila Kolaříková
Traplice O
4190017624
Obec Traplice
Traplice O
4190017634
Obec Traplice
Traplice O
4190089186
Obec Traplice
Traplice O
4190017663
Obec Traplice
Traplice O
4190017601
Telefónica
Traplice O
Czech Republic, a. s.
4190854501
Buchtík František
Traplice 0/261
4190854343
Škrabálková
Traplice 1
4190882002
PharmDr.
4190874861
Rozumková
Traplice
119/119
4190890740
Miklová Marie
Traplice
121/121
4190886330
Mullerová
Traplice 122/122
4190881533
Procházka
4190854425
Salátová Jiřina
4190854426
Kijonková Věra
Traplice 132
4190873379
Horák Jakub
Traplice
4190877676
Rozumková
4190873892
Šmídek Robert
Traplice 149
4190854444
Večeřa Josef
Traplice 163/163
4190017712
Miroslav Rudický
Traplice 168
4190854449
Maňásek Martin
Traplice 175/175
4190854451
Pekárek Vladimír
4191074154
Římskokatolická
4190854454
Holečková
4190854455
Tomaštík
4190872618
Pekárková
4190891766
Bursová Kamila
Traplice 184/184
4190892884
Býčková Vlasta
Traplice 185/185
4190884758
Katrňák Petr
Traplice 186/186
4190892198
Švubová Zdenka
Traplice 189/189
4190854458
Stalčík Antonín
Traplice 190/190
4190873381
Sonntag Miloslav
Traplice 192
4190854460
Mašlík Eduard
Traplice 193/193
4190854461
Kolařík Jiří
Traplice 196/196
4190854463
Vrána Radek
Traplice 197
4190854462
Vrána Radek
Traplice 197/197
Vlasta
Marcela Škrabalová
Ludvička
Lenka
Traplice 109/109
Traplice 127/127
Bohuslav
Traplice
Zdenka
131/131
136
Traplice 147/147
Traplice 177
kaple Panny Marie Růžencové
Karafiátová
Vladislav
Anna
Eva
Traplice 179/179
Traplice 180/180
Traplice 181/181
Traplice 182
4690072738
Dubčák Martin
Traplice 198
4190891366
Polák Antonín
Traplice 199/199
4190854464
Hruška František
Traplice 200/200
4190854465
Vojtek Josef
Traplice 201/201
4190854466
Vejrosta Michal
Traplice 202/202
4190893678
Kmoníčková
Soňa
Traplice 205/205
4190884379
Mikulková
Božena
Traplice 206/206
4190854469
Obdržálek
Ladislav
Traplice 208/208
4190881337
Kryška Martin
Traplice 209/209
4190854470
Balíček Josef
Traplice 210
4190889385
Zlámal Václav
Traplice 217/217
4190889833
Pospíšil Aleš
Traplice 218/218
4190854473
Horníčková
Traplice 219
Florentina
4190854481
Svobodová
4190854483
Skopal Miroslav
Zdenka
Traplice 231/231
Traplice 235/235
4190046011
Česká pošta,s.p.
Politických
4190046108
Česká spořitelna,
a.s.
vězňů 909/4
4190017721
Obec Traplice
Traplice 240
4190854489
Novotný, ml. Vlastimil
Traplice 246/246
4190891272
Janečka Petr
Traplice 252
Traplice 240
Traplice 240
4190882805
Horňáková Marie
Traplice 268/268
4691049880
Marie Horňáková
Traplice 268/268
4190854357
Malovaná Oldřiška
Traplice 27/27
4190891562
Mlýnek Pavel
Traplice 271/271
4190854510
Hořínek Stanislav
Traplice 276/276
4190854511
Vranka Ladislav
Traplice 277/277
4190854512
Obdržálek Vlastimil
Traplice 278/278
4190854516
Mikošková
Traplice 286/286
4190854521
Vrkočová
4190880091
Hrušková Marie
Traplice 294/294
4190854524
Štěrbová Helena
Traplice 299
4190872619
Zimčík Miroslav
Traplice 307
4190854551
Růžička Jan
Traplice 338
Vladimíra
Marie
Traplice 293
4190017612
Jednota spotřební družstvo v Uherském
Traplice 345/345
4190076597
Jednota spotřební družstvo v Uherském
Traplice 345/345
4190854560
Vycudilík
Traplice 346/346
4190854562
Vávra Zdeněk
Traplice 349
4190854566
Grebeň Roman
Traplice 352/352
4190854567
Katrňák Antonín
Traplice 353/353
4190854568
Radek Škarbal
Traplice 354/354
4190854569
Kočenda Jaroslav
Traplice 355/355
4190854572
Bitner František
Traplice 359
4190854579
Novotný Zdeněk
Traplice 367
4190881398
Tylová Hana
Traplice 368/368
4190017654
Obec Traplice
Traplice 372
4190890601
Miklová Marie
Traplice 379/379
4190854595
Čevela Jiří
Traplice 391
4190854606
Pavol František
Traplice 401/401
4190017770
Obec Traplice
Traplice 404
4190854604
Škrabal Pavel
Traplice 406/406
4190882704
Kolínský Vladimír
Traplice 414/414
4691016406
Kotyza Radek
Traplice 437
4690069170
Chybíková
Traplice 55
Bohumil
Helena
4190854387
Pelka Jaroslav
Traplice 73/73
4190854389
Škrabal Jiří
Traplice 74/74
4190854390
Buček Jaroslav
Traplice 75
4190890431
Hurtík René
Traplice 76/76
4190889049
Hlůšek Vladimír
Traplice 77/77
4190894429
Čevela Antonín
Traplice 78
4190854391
Grebeníček
Traplice 79/79
Antonín
4190854393
Janeček Ladislav
4190854394
Vranka Petr
Traplice 80
Traplice 81/81
4190854395
Verbík Radomír
Traplice 84/84
4190854399
Vranka František
Traplice 88/88
Download

Přerušení dodávky el. energie 24.7.2012