Specifický VŠ výzkum
Specifický vysokoškolský výzkum
Specifický vysokoškolský výzkum je účelová podpora z veřejných prostředků na výzkum, který je prováděný studenty
při uskutečňování akreditovaných doktorských nebo magisterských studijních programů a který je bezprostředně spojen
s jejich vzděláváním.
2014: Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných sociálních politik v
globálním kontextu.
Hlavní řešitel: doc. Arnošt Veselý, Ph.D.
Koordinátoři na katedrách: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. (katedra sociologie) a doc. Arnošt Veselý, Ph.D.
(katedra veřejné a sociální politiky).
Zapojení doktorandi: Angelovská Olga, Brázová Věra Karin, Čada Karel, Čepelák Václav, Čepelová Hedvika, Dlouhá
Marie, Dobiášová Karolína, Frantová Veronika, Gorčíková Magdaléna, Hedbávný Petr, Hirschová Marta, Hlaváček Karel,
Chalupová Petra, Jašurek Miroslav, Jusic Mirna, Klusáček Jan, Maršálek Jan , Mouralová Magdaléna, Nyklová Blanka,
Oberpfalzerová Hana, Prokop Daniel, Průchová Andrea, Ptáčková Kateřina, Sloboda Zdenek, Svatoň Gillárová Kateřina,
Svobodová Marta, Špaček Ondřej, Tomášek Marcel, Tůmová Anna, Veselská Jindra, Vlčková Kamila, Vohlídalová Marta,
Vrbíková Lucie, Witz Petr
Zapojení mgr. studenti: Černá Lucie, Ešnerová Aneta, Fliegl Tomáš, Kubatová Marie, Patáková Markéta, Růžička
Jakub, Samec Tomáš
2013
V roce 2013 pokračujeme v Projektu Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných sociálních politik v globálním kontextu.
Hlavní řešitelka: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc.
Koordinátoři na katedrách: doc. PhDr. Jadwiga Šanderová, CSc. (katedra sociologie) a Mgr. Martin Nekola PhD (katedra
veřejné a sociální politiky).
Zapojení studenti:
Studenti doktorského studia: Angelovská Olga, Balcha Daniel, Bareš Pavel, Brázová Věra Karin, Buchtík Martin,
Čížek Tomáš, Dlouhá Marie, Dobiášová Karolína, Frantová Veronika, Geissler Hana, Gillarová Kateřina, Gorčíková
Magdaléna, Hirschová Marta, Hlaváček Karel, Klusáček Jan, Kutálková Petra, Lachmann Filip, Maršálek Jan, Mouralová
Magdaléna, Nyklová Blanka, Oravcová Anna, Paulíček Miroslav, Průchová Andrea, Ptáčková Kateřina, Skála Vít,
Sloboda Zdenek, Stejskal Libor, Svobodová Ludmila, Šamánek Jan, Špaček Ondřej, Tomášek Marcel, Tomášková
Vladimíra, Tůmová Anna, Tušková Eva, Vávra Martin, Veselská Jindra, Vojtíšková Kateřina.
Studenti magisterského studia: Beránková Petra A., Dvořák Jan, Kokeš Richard, Kubatová Marie, Litomiská Lucie,
Patáková Markéta, Samec Tomáš, Štanclová Tereza.
Pravidla pro přiznávání stipendií
2012
V roce 2012 byl na ISS realizován projekt Analýza trendů sociálního vývoje a veřejných a sociálních politik v ČR
v globálním kontextu.
Hlavní řešitelka: doc. Jadwiga Šanderová, CSc.
Koordinátoři na katedrách: doc. Jadwiga Šanderová, CSc. (sociologie) a Mgr. Martin Nekola, Ph. D. (veřejná a sociální
politika
Zapojení studenti:
Doktorandi: Buchtík Martin, Cirklová Jitka, Čada Karel, Frantová Veronika, Gillarová Kateřina, Hejzlarová Eva, Hlaváček
Karel , Horák Vít, Klimešová Magdaléna, Kopecká Anna, Kotík Michal, Leontiyeva Yana, Novotný Vilém, Nyklová
Blanka, Oravcová Anna, Paulíček Miroslav, Ptáčková Kateřina, Stejskal Libor, Svobodová Ludmila, Svobodová Marta,
Šamánek Jan, Tomášek Marcel, Tůmová Anna , Uhl Michal, Vávra Martin, Veselská Jindra, Vojtíšková Kateřina, Witz
Petr, Djanbaev Marat
Compiled 27.6.2014 9:10:05 by Document Globe ®
1
Magisterští studenti: Kárníková Anna , Klusáček Jan, Kubatová Marie, Novák Michal, Pavlovská Veronika, Voráč Martin
Pravidla a dokumenty:
- většina pravidel je na stránce UK http://www.cuni.cz/UK-3362.html
- dokument k cestě na zahraniční konferenci
Výstupy Specifického výzkumu ISS v roce 2012
Monografie
1. PAULÍČEK, Miroslav. Nikdo se neodváží říct, že to je nudné. Sociologie vysokého a nízkého umění. Praha:
Sociologické nakladatelství . 978-80-7419-097-1.
2. NOVOTNÝ, Vilém. Vývoj českého studia veřejných politik v evropském kontextu. Praha: Karolinum (2012, v tisku).
978-80-246-2145-6.
Články v impaktovaných časopisech
1. ŠPAČEK, Ondřej. Česká panelová sídliště: faktory stability a budoucího vývoje. Sociologický časopis, 2012, 48 (6)
(v tisku).
2. ČADA, Karel - PTÁČKOVÁ Kateřina. Possibilities and limits of collaboration between science and NGOs in the Czech
Republic. Journal of Cleaner production, 2012 (v tisku).
Články v časopisech v databázi Scopus
1. KLUSÁČEK, Jan - KLUSÁČKOVÁ, Marie. The Evidence Base of Czech Health Policy. Central European Journal of
Public Policy. 2012, roč. 6, č. 1, s. 50-67.
2. TŮMOVÁ, Anna. Effects of Age and Length of Professional Experience on Teachers’ Attitudes to Curricular Reform.
Central European Journal of Public Policy. 2012, roč. 6, č. 2 (v tisku).
Články v zahraničních časopisech v databázi EBSCO
1. BRÁZOVÁ, Věra-Karin. The impact of the crisis on illegal employment of foreigners and the related policy - case
study: Czech Republic. Journal of Identity and Migration Studies. 2012, roč. 6, č. 1, s. 88-114.
Články v českých recenzovaných časopisech
1. BUCHTÍK, Martin. Měření soudržnosti třídního kolektivu: interdisciplinární přístup. Pedagogika, 2013 (v tisku).
2. KOTRUSOVÁ, Miriam – DOBIÁŠOVÁ, Karolína. Česká republika na rozcestí mezi domácí a institucionální péčí o
seniory. Fórum sociální politiky. 2012, 6 (v tisku).
3. KOTRUSOVÁ, Miriam – JANEČKOVÁ Hana – ANGELOVSKÁ Olga – DOBIÁŠOVÁ, Karolína. Potřeba sociálně zdravotních služeb pro seniory v Praze. Reflexe současného stavu. Zdravotnictví v České Republice. 2012, 2 (v tisku).
4. PAULÍČEK, Miroslav. Umění jako nezbytná zbytečnost. Kritika & Kontext, 2012 16 (44), 30-31.
5. VESELÝ, Arnošt – PAVLOVSKÁ, Veronika – VORÁČ, Martin. Celostátní testování žáků v českých denících v letech
1990-2011. Orbis scholae. 2012, 3 (v tisku).
6. WITZ, Petr. Transformation of Public-Private Partnerships in the post-New Public Management era: Challenges to
British and Spanish approaches. Veřejné zakázky a PP projekty. 2012, roč. 6, č. 2, s. 188-202.
7. WITZ, Petr. Transformation of Public-Private Partnership in the post-New Public Management era: Britain and Spain
compared. Ekonómia a podnikanie. 2012 (v tisku).
Kapitoly v knize
1. ČADA, Karel. Social Exclusion of the Roma and Czech Society. The gypsy ?Menace ?: populism and the New AntiGypsy Politics. London: C. Hurst & Co. (Publishres) Ltd., 2012, s. 67-80. ISBN 978-0-231-70428-1.
2. KUTÁLKOVÁ, Petra. Dopady konceptuálních rámců chápání prostituce na praxi. In. Havelková, B. Hančilová, B.
(eds). Co s prostitucí? Veřejné politiky a práva osob v prostituci. Praha: SLON (2012, v tisku).
3. STEJSKAL, L. - BALABÁN, M. - RAŠEK, A.. The hidden human security dimension of the Czech security policy.
In: National, European and human security: from co-existence to convergence. 1. vyd. New York: Routledge, 2012, s.
130-151. ISBN 978-0-415.
Stati ve sborníku
1 . GILLÁROVÁ, Kateřina. „Now, you put it to sleep.“ „I do what ...?!“ The empowering effect of ICT in teenagers ?
everyday lives. In : To be young! Youth and the Future. Turku: Finland Futures Researchg Centre University of Turku,
2013 (v tisku).
2. ŠAMÁNEK, Jan. Spor o nacionálně socialistický hip-hop: Analýza diskurzu neonacistických komunikačních platforem.
In: Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách. 2012 (v tisku).
3. UHL, Michal. Na cestě k sémiotické analýze komiksu s ukázkou analýzy postkoloniálních dozvuků v komiksu Tintin v
Kongu. In: Studia komiksy: možnosti a prespektivy. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012 (v tisku).
4. WITZ, Petr. Transformation of Public-Private Partnership in the post-New Public Management era: challenges to
British and Spanish approaches. HM Treasury, 2012 (v tisku).
Účast na konferencích
1. DLOUHÁ, Marie. Rostoucí možnosti a rostoucí asymetrie. Hledání řešení etických dilemat etnografického výzkumu
v prostředí internetu na příkladu výzkumu sociální sítě Facebook. Příspěvek na konferenci Metodologické problémy v
etnografickém výskumu sociálnych reprezentácií, Bratislava 8.11.-9.11. 2012.
Compiled 27.6.2014 9:10:05 by Document Globe ®
2
2. GILLÁROVÁ, Kateřina. „Now, you put it to sleep.“ „I do what…_!“ The empowering effect of ICT in teenagers´ everyday
lives. Příspěvek na konferenci To be young! Youth and future, Turku (Finland) 6.6. – 8.6. 2012.
3. HLAVÁČEK, Karel. The Paradise to come: on the disappearance of utopia from social and political theory. Příspěvek
na konferenci 2012 International BISA-ISA conference, Edinburgh 20.6.-22.6. 2012.
4. KOPECKÁ, Anna. Turbulent History of Czech Sociology in the Period of Communist Regime in the Narratives
of the Contemporaries. Příspěvek na konferenci 9th European Social Science History Conference, Glasgow (UK),
11.4-14.4.2012.
5. MARŠÁLEK, Jan. Epistomology of Error: The Latent Class Analysis Case. Příspěvek na konferenci Changing
Universities, Changing Sociology, Dublin (Ireland) 26.6.-27.6. 2012.
6. NOVOTNÝ, Vilém. České studium veřejných politik ve středoevropském a evropském kontextu. Příspěvek na
konferenci Střední Evropa na cestě od minulosti k budoucnosti, Praha, 20. ledna 2012.
7. NOVOTNÝ, Vilém. Expertíza a české politické strany: případ reformy terciárního vzdělávání. Příspěvek na konferenci
V. Kongres českých politologů, Hradec Králové, 14. 9. 2012, Panel 5 „Veřejné politiky a policy analýza“.
8. PTÁČKOVÁ, Kateřina. Výzkumník v roli poradce. Příspěvek na konferenci 10th Czech and Slovak Conference with
Interantional Participation, Bratislava (Slovensko), 23.1.-24.1. 2012.
9. PTÁČKOVÁ, Kateřina. How the excluxive institutions face the inclusive demands – the case-study of the Czech
governemental advisory bodies. Příspěvek na konferenci Deepening Democracy: Participation, Deliberation or Both?
Bradford (UK) 12.9. –14.9. 2012.
10. PTÁČKOVÁ, Kateřina. The on-line market of research topics as a tool of enhancing the cooperation among CSO
and science in the Czech Republic. Příspěvek na konferenci 5th Lovong Knowledge Conference, Bonn (Germany) 10.5.
– 15.5.2012.
11. SVOBODOVÁ, Ludmila. Politicians with Antenae? Case Study of roman Smetana arested for a funny crime.
Příspěvek na konferenci Interantional Society of Humor Studies. Karkov (Polsko) 25.6.-29.6. 2012
12. SVOBODOVÁ, Ludmila. Nevinný předlistopadový smích. Příspěvek na konferenci Czesi i Polaci w dowcipie i
anegdocie. Cieszyne (Polsko) 11.10. – 12.10. 2012.
Recenze
1. KOTÍK, Michal. Martin Butora, Zora Butorova, Miroslav Kollar, Grogorij Mesežnikov (eds.): Kde sme? Mentálne mapy
Slovenska. Sociologický časopis, 2012. 48 (1), 166-169.
2. KOTÍK, Michal. Susan Sontagová: S bolestí druhých před očima. Historická sociologie, 2011 (2), 129-132.
3. PAULÍČEK, Miroslav. Tomáš Sedláček: Ekonomie dobra a zla. Historická sociologie, 2012 (2), 127-129.
4. PAULÍČEK, Miroslav. Georg Simmel: Filosofie peněz. Teorie Vědy. Theory of Science. 2012, 34 (1), 108-113.
5. ŠAMÁNEK, Jan. Martin Valenta: Revoluce na pořadu dne: Kritické teorie Frankfurtské školy a její recepce v německém
levicovém hnutí šedesátých let dvacátého století, frakcí Rudé armády a německé straně Zelených: diskursivní analýza.
Sociologický časopis, 2013 (v tisku).
Compiled 27.6.2014 9:10:05 by Document Globe ®
3
Download

ve formátu PDF