I NASTAVNI PLAN DOKTORSKIH STUDIJA
Nastavni program doktorskih studija – smjer Finansije, računovodstvo i revizija
Studijski program smjer: Finansije, računovodstvo i revizija
I godina
I
NAZIV PREDMETA (KURSA)
semestar
Finansijska teorija i korporativna
1.
politika
Napredne teme teorije i analize
2.
bilansa i korporativnog
izvještavanja
Savremena teorija i praksa
3.
investicija
4.
*)
5.
*)
Napredne teme u međunarodnoj
makroekonomiji
Napredne teme u računovodstvu i
reviziji
P+V
KREDITI
3+1
7,5
3+1
7,5
3+1
7,5
3+1
7,5
3+1
7,5
*)
Izborni predmet – bira se 1 od 2 ponuđena
izborna predmeta
30
NAZIV PREDMETA (KURSA)
P+V
KREDITI
3+1
7,5
3+1
7,5
II
semestar
6.
*)
7.
*)
Napredne teme u upravljanju
finansijskim rizicima
Finansijsko restrukturiranje
*)
Izborni predmet – bira se 1 od 2 ponuđena
izborna predmeta
8.
Naučno istraživački rad
(Objavljivanje radova u
međunarodnim časopisima)
22,5
Ukupno II semestar:
SVEGA I GODINA:
Studijski program smjer: Finansije, računovodstvo i revizija
II godina
I
NAZIV PREDMETA (KURSA)
semestar
Naučno istraživački rad/ Seminarski
1.
radovi
2.
Polazna istraživanja
II
semestar
3.
4.
30
60
P+V
KREDITI
15
15
30
Prijava i izrada doktorske teze
Istraživački rad/referati na
skupovima
15
15
Ukupno II semestar:
SVEGA II GODINA
30
60
Studijski program smjer: Finansije, računovodstvo i revizija
III godina
I
NAZIV PREDMETA (KURSA)
semestar
1.
Izrada doktorske teze
II
semestar
2.
P+V
30
30
NAZIV PREDMETA (KURSA)
P+V
Priprema i odbrana doktorske
disertacije
Nastavni program doktorskih studija – smjer Marketing menadžment
Studijski program smjer: Marketing menadžment
I godina
I
NAZIV PREDMETA (KURSA)
semestar
1.
Savremeni trendovi u marketingu
Istraživanje integrisanih marketing
2.
komunikacija
Internacionalizacija i globalni
3.
marketing
5.*
Menadžment odnosa sa kupcima
(CRM)
Socijalne mreže-savremeno
marketing oruđe
*Izborni predmet (izbor 1 od 2 predmeta)
II
semestar
6.
7.
Ukupno I semestar:
NAZIV PREDMETA (KURSA)
Menadžment lanca snabdijevanja
Naučno istraživački projekat
(Prijava pristupnog istraživanja)
30
60
P+V
KREDITI
3+0
8
3+0
8
3+0
7
3+0
7
3+0
7
30
P+V
KREDITI
3+0
10
20
Ukupno II semestar:
SVEGA I GODINA:
Studijski program smjer: Marketing menadžment
II godina
I
NAZIV PREDMETA (KURSA)
semestar
Naučno istraživački rad/ Seminarski
1.
radovi
2.
Polazna istraživanja
30
60
P+V
4.
KREDITI
15
15
30
Ukupno I semestar:
II
semestar
3.
KREDITI
30
Ukupno II semestar:
SVEGA II GODINA
4.*
KREDITI
NAZIV PREDMETA (KURSA)
P+V
Prijava i izrada doktorske teze
Istraživački rad/referati na
skupovima
KREDITI
15
15
Ukupno II semestar:
SVEGA II GODINA
30
60
Studijski program smjer: Marketing menadžment
III godina
I
NAZIV PREDMETA (KURSA)
semestar
1.
Izrada doktorske teze
P+V
30
30
Ukupno I semestar:
II
semestar
2.
NAZIV PREDMETA (KURSA)
KREDITI
P+V
Priprema i odbrana doktorske
disertacije
KREDITI
30
Ukupno II semestar:
SVEGA II GODINA
30
60
Download

Doktorskestudije