VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U LESKOVCU
-TRGOVINSKO PRAVO-
RASPORED PREDAVANJA I VEŽBI ZA 2014/15 GODINU/LETNJI SEMESTAR/
TRGOVINSKOG
PRAVA
I.Predavanja/teorijska izlaganja,kolokvijum i seminarski radovi/ i vežbe/praktična verifikacija,
test i sklapanje ugovora/ iz predmeta Trgovinsko pravo u letnjem semestru 2014/15 godine,
su obavezna za sve studente sa svih smerova i odvijaju se po niže datom Rasporedu.
Predavanja i vežbe će se izvoditi u blok formi,i to:
*SUBOTA,28.februara,od 8,00
*SUBOTA,28.marta,od 8,00
*SUBOTA,25.aprila,/kolokvijum/,od 12,00
*SUBOTA,23.maja,od 12,00.
Konsultacije sa predmetnim profesorom su u danima predavanja ili se mogu obaviti i
mobilnim:064 339 55 60 ili mejlom:[email protected]
II. Gradivo za pripremu ispita je predviđeno programom i čini ga sledeća LITERATURA:
1)UDŽBENIK:
Dr Vukićević Slavoljub-Dr Anđelković Žarko,
TRGOVINSKO PRAVO SA OSNOVAMA PRAVA,Viša ekonomska škola,Leskovac,2006.
2)SKRIPTA:
Žarko ANĐELKOVIĆ, TRGOVINSKO PRAVO SA OSNOVAMA PRAVA,
100 pitanja-100 odgovora,Visoka poslovna škola,Leskovac,2006.
3)PRAKTIKUM:
Žarko ANĐELKOVIĆ,Marko ANĐELKOVIĆ SLIJEPČEVIĆ,
PRAKTIKUM ZA TRGOVINSKO PRAVO SA OSNOVAMA PRAVA,
Visoka poslovna škola,Leskovac,2009.
Ova literatura se besplatno dobija od Škole na CD-u.
U Leskovcu,feb.2015.
NASTAVNIK:
Prof. dr Žarko ANĐELKOVIĆ,s.r.
Download

Raspored časova za Trgovinsko pravo