SRPSKO UDRUŽENJE ZA MARKETING ‐ SEMA, uz podršku EKONOMSKOG FAKULTETA U BEOGRADU ORGANIZUJE SAVETOVANJE: KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVORNOST
SA PRIMERIMA IZ SRBIJE
Mesto održavanja: Ekonomski fakultet Univerziteta u Beogradu, Profesorska sala (I sprat), Kamenička 6, Beograd Datum i vreme: 18. oktobar 2012. (četvrtak), od 10:00h PROGRAM SAVETOVANJA Moderator: dr Saša Veljković, Generalni sekretar SeMA‐e, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu vreme predavanje 10:00h POZDRAVNA REČ dr Branislav Boričić, dekan Ekonomskog fakulteta Univerzitetaa u Beogadu dr Branko Maričić, Predsednik SeMA, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu 10:30h UVODNO IZLAGANJE dr Momčilo Milisavljević, počasni Predsednik SeMA‐e i predsednik Naučnog saveta 10:45h MARKETING I DRUŠTVENO ODGOVORNO PONAŠANJE U POTROŠNJI dr Ljiljana Stanković, Potpredsednik SeMA‐e i glavni i odgovorni urednik časopisa „Marketing“; dr Suzana Đukić i ms Ana Popović, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Nišu 11:05h POSLOVNA OPRAVDANOST KORPORATIVNE DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI dr Tamara Vlastelica Bakić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu; mr Jelena Krstović, Delta Holding, Beograd; dr Slavica Cicvarić Kostić, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu; dr Vinka Filipović, Fakultet organizacionih nauka, Univerzitet u Beogradu 11:25h ALTRUISTIČNA VREDNOST dr Aleksandar Đorđević, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu 11:45h DRUŠTVENO ODGOVORNO POSLOVANJE U VISOKOM OBRAZOVANJU Dr Radmila Živković, dr Jelena Gajić, ms Ivana Brdar, FHTM, Univerzitet Singidunum ‐ Beograd 12:05h KORPORACIJSKA DRUŠTVENA ODGOVORNOST U USLOVIMA EKONOMSKE KRIZE mr Dražen Marić, Ekonomski fakultet Subotica, Univerzitet u Novom Sadu 12:25h KAFE PAUZA 12:45h ULAŽEMO U BUDUĆNOST ‐ KOMERCIJALNA BANKA BEOGRAD Goran Milićević, član Predsedništva SeMA‐e i izvršni direktor Komercijalne banke ad Beograd 13:05h IZVEŠTAVANJE O ODGOVORNOM POSLOVANJU, PRIMER DELTA HOLDINGA. dipl. ecc Tijana Koprivica, CSR manager Delta Holdinga, Beograd 13:250h KORPORATIVNA DRUŠTVENA ODGOVNOST ‐ POSLOVNI SLUČAJ KOMPANIJE „RAPP MARINE“ dr Momčilo Đorđević, Ekonomski fakultet, Univerzitet u Kragujevcu; dipl ecc Ana Đorđević, Visoka poslovna škola strukovnih studija, Univerzitet Novi Sad 13:45h DRUŠTVENA ODGOVORNOST PREDUZEĆA I MREŽA DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI ‐ PRAKTIČNI PRIMERI mr Dušan Pavlović, Agencija za edukaciju i konsalting „LITO“ Beograd Napomena: Za izlaganje je predviđeno po 15 minuta i nakon toga 5 minuta za kratku diskusiju i pitanja. 
Download

Korporativna drustvena odgovornost sa primerima iz Srbije