TUCANO 450–320.
Spreman za sve.
Odbojni biter
Glavni bubanj
Predbubanj
Udoban i dobro organizovan prostor za bolju koncentraciju
rukovaoca. Kabina kombajna TUCANO je osmišljena da
ispuni vaše zahteve, želje i potrebe i omogući da vas ništa
ne ometa u radu.
APS vršalica na kombajnima TUCANO serije 400.
• Značajno ubrzanje biljne mase
• Veće centrifugalne sile
• Izdvajanje do 30% zrna na prvom podbubnju
Sa kombajnima TUCANO možete da jednako dobro žanjete
žita, uljanu repicu, kukuruz, suncokret, stočni grašak, pasulj,
sočivo, semensku detelinu i soju, što ga čini univerzalnom
mašinom velike efikasnosti.
Elektronski optički senzori uređaja LASER PILOT koriste
svetlosni zrak za određivanje linije između ivice useva i
strnjike. LASER PILOT može da se postavi sa leve strane
hedera.
Udobna kabina
APS vršalica
Sistem za intenzivno izdvajanje zrna
Motor Mercedes-Benz
CEBIS
PROFI CAM
Multi spojnica
Sečka
SPECIAL CUT
V kanal
HD razbacivač pleve
Sklopivi
razdeljivači useva
Zadnja osovina sa
pogonom
VARIO heder
3-D sistem za čišćenje
Otvoreni slamotresi visokih performansi
Automatska kontrola vitla
AUTO CONTOUR
LASER PILOT
Turbinski ventilator
Bez obzira da li se koristi 5 ili 6 slamotresa, ujednačeno
dopremanje slame na slamotrese dužine 4,40 metara i
otvorene sa donje strane omogućuje pouzdano izdvajanje
praktično svog preostalog zrna.
Modeli serije TUCANO imaju ventilator sa 4 ili 6 turbina, ili
radijalni ventilator koji obezbeđuje ujednačeni pritisak i
distribuciju vazduha, čak i pri promenljivim opterećenjem
na sitima.
Nakon prolaska kroz vršalicu, slamotrese i sita, čisto zrno
se upućuje u bunker za zrno, zapremine 9000 litara.
Jednostavno pritisnite dugme da oslobodite sakupljenu
snagu koja će vas voziti napred čak i pri najtežim uslovima
zemljišta. Pogon na zadnjoj osovini je pouzdan i ne zahteva
nikakvo održavanje.
Download

TUCANO 450–320. Spreman za sve.