ZAHTEV ZA IZLAZAK SERVISA
Atles 946
A0901025
12250
Model mašine
Serijski broj
Broj radnih sati
Alemex doo
Jabučki put bb
013/306-500
Korisnik
Adresa
Telefon
Potrebno je uraditi sledeće:
1 Prvi servis
2 Servis motora
3 Srednji servis
4 Veliki servis
5 Defektaža
6 Adaptacija
7 Popravka
8 Puštanje mašine u rad
9 Naknadna ugradnja
Kratak opis kvara ili greške:
Cebis ispisuje grešku pod indentifikacionim brojem ID769FH
Stari Tamiš
Lokacija mašine (upisati mesto)
Kontakt osobe (Ime , prezime, broj telefona)
Zahtev podneo
Pera Perić
Perić Pera 063/222-333
Datum
19.03.2012.
X
Download

Primer popunjenog zahteva za izlazak servisne službe