CIJA
E RES
BROJ 43 | Januar 2013. | Besplatan primerak
novosti
TRADE
Dragi prijatelji,
Posle dužeg vremena imate priliku da ponovo čitate ove
Novosti i siguran sam da ćete uživati.
Posle svih ovih Novogodišnjih i Božićnih praznika i slava,
pretpostavljam da ste i vi, kao i ja, dobili malo na težini. I sećam
se jednog dobrog restorana negde u belom svetu ispred kojeg
je na tabli bio sledeći natpis: “Jelovnici ponekad ne iskazuju šta
sve možete naći u restoranu. Zato se nisam ni trudio. U našem
restoranu naići ćete na atmosferu i karakter, prijateljsko i duhovito osoblje, interesantnog vlasnika i pravu hranu.”
Tako je i kod nas u Res Trade-u. Tek kad dođete pa vidite
šta smo vam sve pripremili za ovu 2013 godinu, shvatićete da
ste na pravom mestu. Ali, iskoristiću ove redove da vam dam
naznake...
Pre svega želim da vam poželim dobar prinos i zdravlje, a
za sve ostalo će se pobrinuti Res Trade. Ove godine smo pripremili ne samo nove modele traktora i kombajna, već i širok
asortiman Res Trade i Eurol ulja.
Traktori i kombajni koji će vam biti predstavljeni su
prilagođeni našem tržištu i time se smanjuje mogućnost havarija i kvarova, posebno zbog goriva koje se koristi.
aga: 163 KS
U drugoj polovini ove godine ćete imati po prvi put i
mogućnost kupovine mehanizacije kroz John Deere kreditansmisija: PowerQuad 24/24 (40km/h)
nu liniju (na lizing ili kredit), pored već postojećih kreditnih
draulika: 7.5 t
aranžmana koje vam omogućavaju naše partnerske finansijske
institucije.
para izvoda hidraulike
Što se tiče rezervnih delova, obezbedili smo vam znatno
eumatska instalacija, pneumatsko sedište
povoljnije cene i delovi će vam od sada stizati najkasnije u roku
od dva radna dana a naš servis, bez obzira da li je u garantnom
ma uređaj u kabini
ili van garantnom roku, osiguraće vam brzo otklanjanje kvarova.
Za sve vas koji imate John Deere mašinu, obezbedili smo
rnja i donja poteznica
orignalno John Deere ulje kao i originalno Eurol ulje, a za vas
govi 800 kg
koji još nemate John Deere mašinu, obezbedili smo po prvi
put Res Trade ulje, koje se puni u Holandiji i koje je takođe
vrhunskog kvaliteta.
Najkvalitetniji i najpoznatiji alat na svetu „Gedore“ koje Res
Trade ekskluzivno zastupa, za ovu godinu dostupan vam je u
kompletima koji su pripremljeni namenski za poljoprivrednike,
tako da će vam to olakšati kompletiranje vaše priručne radionice.
A to nije sve. Nadamo se da ćete uzeti aktivno učešće u PRVOJ
AUKCIJI POLOVNE MEHANIZACIJE I PRIKLJUČNIH MAŠINA koja
će se održati u našem Servisno Trening Centru John Deere u
Titelu. Na ovim stranama naći ćete više informacija o tome.
Ono na šta imam moralnu i profesionalnu obavezu da vam
skrenem pažnju je da se zbog popularnosti i kvaliteta John
Deere mehanizacije u Srbiji pojavio određeni broj ilegalnih
prodavaca nove i polovne mehanizacije. Skrećem vam pažnju
da Res Trade neće preuzimati odgovornost za kvar bilo koje
mašine koja nije kupljena kod nas, naš servis neće prizavati
garanciju takve mašine a naš servis neće ni ugrađivati delove
koji nisu kupljeni kod nas. Mi ovo radimo u vašem interesu, jer
svaki primerak John Deere mehanizacije je poseban i nemojte
se kockati sa njegovom vrednošću.
?
Velika predsezonska
akcija Res Trade
930& John Deere
eć od 71.990 € + PDV
AUKCIJA
polovne poljoprivredne
mehanizacije i
priključnih mašina
LEPOTAN JE STIG’O
Kombajn JD W540i
RES TRADE
MOTORNA ULJA
POSTOJI VREME ZA SVE
Servis i rezervni delovi
VAŽNO OBAVEŠTENJE!
Na poslednjoj strani
novina.
I na kraju, želim vam John Deere-a ove godine!
Vaš,
Milenko Popović
VAŽNO OBAVEŠTE
Povodom pojavljivanja KOMERCIJALNIH OGLASA u sredstvima javnog informisanja u ko
servisiranja JOHN DEERE proizvoda našeg zaštićenog brenda na teritoriji Republike Srbije
John Deere International Švajcarska kao deo globalne Američke korporacije „Deere &
da JOHN DEERE o sledećem.
U poslednjih par meseci na tržištu Republike Srbije došlo je do neovlašćenog pokušaj
RES TRADE novosti
RES TRADE novosti
Novo, novo, novo...
RES TRADE MOTORNA ULJA
K
ompanija Res Trade, svoju pažnju je
posvetila vlasnicima starijih vozila i
poljoprivrednih mašina, koji imaju
poteškoće da pronađu adekvatno motorno ulje, po više nego pristupačnoj
ceni. Kao rezultat višegodišnjeg iskustva,
istraživanja, prodaje, Res Trade je u saradnji sa svojim poslovnim partnerom iz
Holandije Eurol BV, lansirao novu paletu
motornih ulja:
• Farmer oil
• Berusoil
• 539 Oil
• 101 oil
• Unicar oil
FARMER OIL
Mineralna,
multigradna
ulja za srednje
generacije lakše
opterećenih dizel
motora različitih snaga:
*sa i bez turbo punjenja,
*sa i bez filtera za hvatanje čestica
(PDF),
*sa i bez katalitizatora dogorevanja
nesagoreloga goriva.
Odgovaraju dizel motorima svih :
šlepera,
kamiona,
autobusa,
poljoprivrednih traktora i kombajna,
različitih građevinskih mašina.
Mogu se koristiti i za lako opterećene
dizel motore dostavnih komercijalnih i
putničkih vozila:
*sa i bez turbo punjenja,
*sa i bez katalizatora za dogorevanje
nesagorelog goriva.
BERUSOIL
Poboljšana
varijanta multigradnog mineralnog ulja, namenjenog dizel
motorima visokih
performansi, sa i bez turbo punjenja.
Obezbeđuje efikasnu zaštitu motoru u
svim eksploatacionim uslovima – zimi
i leti. Obezbeđuje čistoću unutrašnjih
delova motora, duži radni vek i manju
emisiju štetnih gasova. Preporučuje se
za duge intervale upotrebe u teškim uslovima rada.
2
539 OIL
Mineralna motorna ulja za vozne
p a r k ove s t a r i j e
generacije:
- poljoprivrednih traktora
- kombajna,
- različitih teških građevinskih mašina.
Preporučuje se za motore vozila koja su
prešla veću kilometražu i za letnje uslove
kada vladaju vrlo visoke temperature.
UNICAR OIL
Unicar Oil je
polusintetičko
ulje za savremene
četvorotaktne benzinske i dizel motore putničkih, lakih dostavnih i taksi
vozila visokih performansi, sa i bez katalizatora, sa i bez direktnog ubrizgavanja
goriva, sa i bez multiventilskog sistema.
Odgovara i motorima koji kao gorivo koriste tečne naftne gasove-propan-butan.
Štiti motor u uslovima ekstremno visokih
i niskih temperatura. Snižava emisiju
štetnih gasova.
101 OIL
101 oil je
poboljšana varijanta multigradnog mineralnog
ulja. Namenjena
je starijim modelima benzinskih i dizel
motora za koje se traži viskozna gradacija
20w -50. Odgovara i motorima koji kao
gorivo koriste i tečni naftni gas (LPG). Pokazalo se veoma delotvornim kod vozila
YUGO, LADA i njima sličnim.
EUROL MOTORNA ULJA I MAZIVA
Poštujući tradiciju kao jedan od osnovnih principa uspešnog poslovanja,
a zahtevajući isključivo KVALITET, kompanija Res Trade se odlučila da pod svoje
okrilje uzme brend koji postoji u svetu već
40 godina. Reč je o brendu EUROL, čije
se sedište i fabrika nalazi u Nijeverdalu
u Holandiji.
EUROL ima veoma široku paletu
proizvoda iz asortimana mazivih ulja i
mazivih masti, od kojih su za naše tržište
najzanimljivija ona za autoindustriju,
transport,nautiku, industriju i građevinske
mašine, kao i ulja za transformatore, kompresorska ulja...
Veoma je značajno napomenuti da ovi
proizvodi zadovoljavaju najoštrije kriterijume propisane evropskim specifikacijama kvaliteta proizvođača motora i vozila
Evropske Unije – ACEA i klasifikacijama
kvaliteta Američkog instituta za naftu –
API (American Petroleum Institute).
Testiranja koja su vršena kako u
poljoprivredi (u svim uslovima, od setve
do oranja, od lakih do teških zemljišta),
tako i na kamionima, autobusima, jasno
su pokazala i dokazala da Eurol maziva
ulja i mazive masti mogu da se kvalitetom
nose, sa poznatijim brendovima. mast. inž. men Marko Pejović
Direktor sektora maziva i alata
JD W 54
0i
ALNOST
UNIVERZ
A
K
Š
R
I POD
Pera Đuričkov, Debeljača
“Sa motorom snage 260KS kombajn ima učinak u
kukuruzu 4 ha/h. Pošto se sam šteluje uz male
korekcije na sitima, radio je besprekorno čisto i ja
sam jako zadovoljan. Ljudi iz Res Trade-a otklanjaju
na vreme sve direktne i sporedne probleme, a
posebno pohvaljujem servisnu službu jer su brzi i
efikasni.”
JD T 66
0i
I MALA
UČINAK
JA
Š
POTRO N
Familija Ivanković Andrije i Paje, Subotica
“Što se tiče učinka kombajna on je sledeći:
u pšenici sa prosečnim prinosom preko 7.5 ha
imao je učinak od 5 ha/h sa potrošnjom goriva
oko 12 l/ha.
Kombajn ima ugrađen Harvest Smart sistem i
satelitsko navođenje.”
JD S 67
0i
ST I
UDOBNO KAPACITET
N
A
M
O
R
G
O
Ivan Mojsin, Melenci
“Vrhunska kabina odlične preglednosti...Monitoring
vlage, prinosa i performansi funkcioniše savršeno.
Uz odličnu postprodajnu podršku ovaj kombajn je
prava fabrika na točkovima... Učinak u kukuruzu je
preko 5 ha/h uz potrošnju goriva oko 14 l/ha.”
RES TRADE d.o.o.
Novi Sad, Bul.Vojvode Stepe 24
tel: (021) 480 33 33
www.res-trade.rs www.johndeere.rs
3
RES TRADE novosti
RES TRADE novosti
NOVI MODELI JOHN DEERE
TRAKTORA
S
TVOREN ZA VAS!“ - ovom krilaticom su
pre dve godine najavljene nove serije
John Deere traktora.
O d g ov a r a j u ć i z a h te v i m a t r ž i š t a i
prilagođavajući se novim normativima o
emisijama izduvnih gasova, najveći svetski
proizvođač traktora je ponudio rešenja dostojna svog imena.
Kompanija JD odlučila se za takozvani koncept jednog fluida koji se koristi u motoru
(single fluid technology) tj. koristi se samo
dizel gorivo najvišeg stepena kvaliteta.
„Mi tvrdimo da se dodavanjem AdBlua ne
postiže efekat manje potrošnje. Šta više, prostom računicom i dodavanjem cene koštanja
AdBlua i potrebne opreme, doći ćete do
potpuno suprotnog otkrića. S druge strane,
dokazali smo da je sa našom tehnologijom moguće postići isti, ako ne i manji nivo
štetnih gasova. Time smo uverili sve koji su
tvrdili suprotno, istovremeno dajući im još
jedan dokaz, zašto je John Deere traktor
uvek revolucionaran“ - rekao je Alexander
Sassenberg, Product Line Manager, prilikom
predstavljanja novih motora u junu 2011.
godine.
“Iscrpna i opsežna testiranja veoma su važna
da bi se obezbedilo da naši traktori imaju
onu pouzdanost koju naši kupci očekuju
od jednog John Deere-a. Kao deo razvojnog
programa, svi novi modeli se u toku nekoliko godina testiraju pre nego što izađu na
tržište. Ovi testovi se vrše u najekstremnim
uslovima. Verujte, novi John Deere traktor
je najizdržljivija mašina dosad projektovana“
- dodao je.
Novi PowerTech PVX motor zadovoljava
Stage IIIb standard za emisiju štetnih
gasova na jednostavan način. Primenom
već dokazane EGR (recirkulacija izduvnih
gasova) tehnologije značajno je smanjena
emisija azot oksida (N0x), a dodatnom primenom samočistećeg filtera smanjuje se
količina čvrstih čestica i čađi. Variable Geometry Turbocharger (VGT) - turbopunjač sa
promenljivom geometrijom krilaca smanjuje
potrošnju goriva i omogućava efikasno sagorevanje.Četiri ventila po cilindru povećavaju
efikasnost, snagu i obrtni moment. HPCR
(sistem za napajanje gorivom) obezbeđuje
veći pritisak ubrizgavanja.
Kratko rečeno: efikasnije sagorevanje, manja
potrošnja goriva i manje čvrstih čestica.
Ali u koje je to modele traktora JOHN DEERE
ugradio nove motore?
Serija 6M i 6R - ovo je serija koja pokriva
segment od 100 do 210KS nominalne snage.
Traktori ove serije su praktično naslednici
najprodavanije serije traktora ikada – serije
6XX0 koji su se u periodu od 1992. godine,
kada su predstavljeni, do 2012. proizveli u
više od 600.000 primeraka. Ono što ih izdvaja od predhodnika (a i sve ostale) na prvi
4
LEPOTAN JE STIG’O
pogled su nove oznake. Sada svaki znak
(broj i slovo) konkretno nešto i znači. Npr:
6170R
6 – oznaka serije
170 – broj KS, nominalno
R – oznaka podserije
John Deere motor
7R Serija
Serija 7R – traktori nominalne snage od 200
do 280KS. Sa novim motorima PowerTech
PVX (7230R, 7260R and 7280R) zapremine
9 litara i PowerTech PSX (7200R and 7215R)
zapremine 6.8 litara, Intelligent Power Management sistemom i novim vrhunskim karakteristikama kao što su: opcija ekskluzivnog
sistema upravljanja prednjim točkovima
- ActiveCommand Steering, moćni zadnji podizni mehanizmi kapaciteta 10.7 t,
povećan rezervoar za gorivo, 540 l ili novi
menjač - Command Quad, kombinacija
PowerShift menjača i AutoQuad.
8R Serija
Serija 8R - traktori u segmentu snage od
260 do 360KS (295 – 395 sa IPMom) sa
9 lit. motorom omogućavaju izvanredan
obrtni momenat motora (i do + 44%) uz
najekonomičniju potrošnju do sad. PowerTech PSX proizvodi čak do 265 kW (360
KS) pri nominalnom broju obrtaja (a i do 409
KS sa Intelligent Power Management sistemom). Tajna je u sistemu koji objedinjuje
dva turbokompresora (jedan sa fiksnom i
jedan sa promenjivom geometrijom krilaca)
i sistem za ubrizgavanje goriva High Pressure Common-Rail. Dva turbokompresora
obezbeđuju veći rast pritiska nego rešenje
sa jednim kompresorom. Rezultat je veća
snaga, veći obrtni momenat pri manjem
broju obrtaja i manjoj potrošnji.
John Deere – ov VariCool intercooling
sistem za hlađenje velikog kapaciteta čine
rad motora još boljim. Brzina okretanja
ventilatora automatski se podešava u cilju
postizanja optimalne radne temperature.
Takođe pomaže da motor brže odreaguje na
promene opterećenja. Tako se dobija dodatna
snaga kada zatreba (vuča velikog tereta,
teške operacije sa priključnim mašinama).
Ventilator od 767 mm automatski podešava
broj obrtaja za bolje strujanje vazduha i duži
radni vek motora. Novi „Push Fan System“
deo je novog dizajna haube sa potpuno
pokrivenim odeljkom ispod poklopca motora. Vazduh se pod pritiskom gura u odeljak
motora umesto da se uvlači. Na taj način,
količina prašine i nečistoća koje dospevaju
do motora su minimalne, a hladnjak je čist
čak i u najtežim uslovima.
Na kraju, postavlja se pitanje zašto ovi traktori već nisu na našim poljima?
Odgovor je jednostavan: na tržištu Srbije
još uvek ne postoji organizovana i masovna
prodaja goriva čiji je kvalitet potreban za sve
savremene motore nove generacije, kako one
koji koriste AdBlue, tako i one koje proizvodi
kompanija John Deere.
Korišćenjem trenutno dostupnih dizel goriva
kod nas, svi oni koji koriste motore poslednje generacije (Tier 4) prihvataju veliki rizik
na sebe u tehničkom smislu i u pogledu
garancije, i u pogledu pouzdanisti i veka
trajanja motora.
Zbog toga smo mi u kompaniji Res Trade u
dogovoru sa fabrikama John Deere-a odlučili
da i ove sezone ponudimo tržištu motore koji
zadovoljavaju standard Tier 3B, tj omogućuju
korišćenje Euro dizela.
I ovim putem se kompanija Res Trade kao
jedini ovlašćeni uvoznik, distributer i serviser
JD mašina u našoj zemlji ograđuje od svih
informacija i postupaka drugih subjekata koji
su se usudili da ponude nasem tržištu mašine
koje nisu uvežene u skladu sa propisima
(iliegalan uvoz), koje nemaju obezbeđenu
servisnu podršku i za koje ne postoji zvaničan
lager rezervnih delova.
dipl. ing Goran Markov
Sektor prodaje John Deere mehanizacije
John Deere W 540i u žetvi
P
redstavljajući novu seriju John Deere
kombajna imali smo prilike da čujemo
dosta zanimljivih komentara, ali jedan
je zaista ostao urezan u sećanju. Ko drugi do
Banaćani koji vele “Lep je ko da ga je Švaba
pravio za izlog, a ne za atar“
A da nije lepota njegov glavni argument
dokazuju meseci ispitivanja u svim uslovima
i podnebljima pre nego što je „lepotan“
ugledao svetlost dana. Kombajn krase
izuzetno kvalitetni materijali od kojih je
sačinjen, kao i tehničke karakteristike po
kojima su poznate sve John Deere mašine,
od one najmanje pa do najveće. Ujedno
ima i keca u rukavu kada sebi traži gazdu,
a to je izgled.
I da, nema zabune ovo je nemački proizvod.
Ali krenimo redom. Šta je ono po čemu se
W540i razlikuje od svojih drugara u klasi i
šta je to što ga čini boljim od ostalih.
W serija - presek kombajna
• Kopirajući heder širine radnog zahvata od 5,4m sa mogućnošću promene
dužine reznog stola izrađen od kvalitetnih
i masivnih materijala sa prečnikom puža
od 660mm. Svaki od hedera je opremljen
i uređajem koji usklađuje brzinu vitla sa
radnom brzinom kombajna.
• Uvlačno grlo širine 1400mm ili 80mm
šire od konkurencije sa mehaničkim rever-
zerom snage 80KS
• Bubanj prečnika 660mm sa 10 nazubljenih letvi širine 1400mm i podbubnjem
površine 1,05m² elektronski podesivim iz
kabine
• Slamotresi dužine 4,6m sa 11 kaskada i
ukupnom površinom od 6,4m² na čemu bi
mu mogle pozavideti i neke konkurentske
mašine sa 6 slamotresa
• Univerzalna sita potpomognuta predsitom koja odvajaju čisto zrno i povećavaju
kapacitet sitima
• 6 pužnih trasportera umesto sabirne
ravni daleko brže i efikasnije odvode
ovršenu masu do sita, čak i ako je masa sa
povećanom vlažnošću
• Sistem ventilatora sa odvajanjem 1/3
strujanja vazduha na predsita i elektronskom
kontrolom broja obrtaja
• Elevator gotove mase kapaciteta 120 t/h
• Sečka sa izborom broja obrtaja u zavisnosti od kulture
• Čelična šasija na koju je “nazidan” kombajn koja omogućuje laku manipulaciju
ukoliko dođe do zaglavljivanja u parceli
• Bunker zapremine 8.000 l (opciono
10.000 l) sa otvaranjem zastora iz kabine.
Istovarna spirala dužine 5,2 m sa kapacitetom istovara od 88 l/s
• Motor JOHN DEERE PowerTECH zapremine 6,8 litara, sa 4 ventila po cilindru
sa sistemom za ubrizgavanje goriva pod
visokim pritiskom (Common Rail), turbo
kompresorom i hlađenjem usisnog vazduha interkuler vazduh-vazduh, isporučuje
maksimalnu snagu merenu po ECE R120
standardu od 260 KS (191 KW) pri 2400
o/min.
• Sitnilica biljnih ostataka sa 56 noževa i
elektro podesivim usmerivačima.
• Kabina izuzetno pregledna sa povećanom
zapreminom i podešavanjem svih parametara žetve vezanih za kulture. Digitalno
kontrolisana kabina čini još lepši ugođaj
tokom toplih letnjih dana. Svi parametri
žetve se podešavaju na LCD monitoru osetljivom na dodir.
• i slovnu oznaku nosi kombajn koji je
opremnjen sa meračem vlage i prinosa,
satelitskim navođenjem i JD linkom koji u
mnogome olakšavaju rad kako rukovaocu
tako i vlasniku.
Unutrašnjost kabine
I naravno još puno je argumenata na strani
ovog „lepotana“ o čemu mogu potvrditi i
mnogobrojni zadovoljni kupci koje smo
anketirali za učinke i potrošnju goriva. Tako
u pšenici za 10 radnih časova može da uradi
između 25-30 ha sa prosečnim prinosom od
6t/ha i prosečnom potrošnjom goriva od 13
l/ha. U kukuruzu za 12 radnih sati učinak je
oko 40 ha sa prosečnim prinosom od 5 t/ha
i prosečnom potrošnjom goriva od 12 l/ha.
Kada se na ovo doda stručnost tima ljudi
u prodaji mehanizacije, mnogobrojna i
brza servisna služba kao i brza i tačna
isporuka rezervnih delova, zaista imamo
prave argumente da vas navedemo na
razmišljanje prilikom kupovine kombajna.
Čekamo Vas!
ing Mita Ćurčin
Sektor prodaje John Deere mehanizacije
5
RES TRADE novosti
RES TRADE novosti
Servis i rezervni delovi
POSTOJI VREME ZA SVE
-Preventivni pregled sistema za klimu
sačuvaće vam kompresor i izmenjivač
-Preventivni pregled električnog sistema
sačuvaće vam alternator, starter i akumulatore
-Preventivni pregled hidrauličnog sistema sačuvaće vam hidrauličnu pumpu
-Preventivni pregled elektronike i autodijagnostike sačuvaće kompjutere pa čak i
motor i menjač.
Servisni Trening Centar Titel
U
današnje vreme, kada moderna
visokoproduktivna poljoprivredna
mehanizacija zamenjuje veliki broj
ljudi i mašina, veoma je bitno osigurati pouzdanost iste. Svaki dan zastoja ovakve mašine
u sezoni košta daleko više od iznosa samog
računa za opravku!
Za sve postoji pravo vreme, pa zbog toga
nemojte čekati sezonu radova da mislite na
održavanje. Iskoristite zimske dane da vašu
mehanizaciju dovedete u ispravno stanje
kako bi u sezoni ostvarili vrhunske rezultate bez problema i zastoja. Trošak ovakvog
planskog održavanja je manji jer koristite sve
pogodnosti koje se nude: odvijaju se van
sezone, dobijate jasnu sliku o stanju i slabostima mašine koje možete na vreme otkloniti
i podrazumevaju vansezonske popuste.
Res Trade i ove godine organizuje kampanje dijagnostičkih pregleda. Trenutno
je u toku Res Trade-ova i John Deere-ova
zajednička akcija “Zimski pregled kombajna”
i traje do marta tekuće godine. Naša servisna
ekipa će nakon najave - veoma temeljno
pregledati vaš JD kombajn i dati vam na
uvid specifikaciju servisnih zahvata koje bi
morali uraditi i to sada - dok traje sezonsko
sniženje cena rezervnih delova, da bi ste
spremno dočekali sezonu. Ovaj pregled je
sasvim besplatan, a za sve koji se odluče da
ponuđeni remont urade u našoj servisnoj
radionici u Titelu – obezbedili smo dodatni
popust od 10% na usluge opravke, tkzv.
“ruke servisa”.
I to nije sve. U narednom periodu su
predviđene sledeće kampanje: provera
sistema za napajanje gorivom na traktorima,
pregled i kalibracija prskalica, dijagnostika
klima uređaja na svim našim mašinama i sve
to po promotivnim cenama o čemu ćemo
Vas blagovremeno obavestiti.
Preventivnim održavanjem ovih sistema
utvrdićete trenutno tehničko stanje i ukloniti
uzročnike koji za sobom povlače kvarove sa
daleko većom materijalnom štetom.
-Preventivni pregled sistema za dovod
goriva sačuvaće vam dizne i pumpu goriva
čija je vrednost više hiljada evra
Ne čekajte lepe dane da pregledate
mašine.
TADA JE VREME DA SE RADI U POLJU!!
Ukoliko je zima problem, ne oklevajte.
Naše radionice u STC Titel-u su uvek tople i
spremne za sve vrste pregleda i intervencija.
Res Trade kao vaš pouzdan partner želi
da vam pomogne u ostvarenju vaših ciljeva
te stoga želimo da vam ponudimo sledeće
pogodnosti:
*Nabavite sve potrebne rezervne delove 05%-50% povoljnije ukoliko potvrdite
porudžbinu do 20.02.2013.
*Iskoristite 10% popusta na usluge
opravke dopremanjem vašeg traktora i
kombajna u našu servisnu radionicu!
POZIV NA UČEŠĆE U AUKCIJI
POLOVNE MEHANIZACIJE
Kao našeg dugogodišnjeg poslovnog partnera i prijatelja kuće, obaveštavamo Vas da će se održati
PRVA AUKCIJA
POLOVNE POLJOPRIVREDNE MEHANIZACIJE I PRIKLJUČNIH MAŠINA
u
„JOHN DEERE“ Servisnom i Trening Centru u Titelu
Pravo učešća imaju sva pravna i fizička lica. Spisak polovne poljoprivredne mehanizacije i priključnih mašina koji će biti
ponuđeni na aukciji, uputstvo za prijavu za učešće, kao i datum aukcije možete dobiti na www.res-trade.rs
ili na sledeće brojeve telefona: 021 862 131 STC Titel, 021 480 33 40 Res Trade ili 062 480 040
Deo ponude možete pogledati i ovde:
U NAREDNOM PERIODU MOŽETE
OČEKIVATI NOVE POGODNOSTI U NABAVCI
REZERVNIH DELOVA I PRUŽANJU SERVISNIH USLUGA JER ZA VAS PRIPREMAMO
POTPUNO NOVU STRATEGIJU SARADNJE
U POSTPRODAJI.
Remont traktora u STC-u
Osnivač i izdavač: Kompanija RES TRADE, Bul. Vojvode Stepe 24, tel: 021/480-33-33, www.res-trade.rs • Direktor: Edvard
Tončev • Direktor marketinga: Tatjana Mladenović • Redakcija: Tatjana Mladenović, Goran Markov, Veljko Vidaković, Goran
Demko Rihter, Boris Budurin, Mita Ćurčin, Hugo Prec, Ljubomir Šuput • Design & Prepress: Agencija “GEVES” Valentina
Arambašić Tina • Štampa: Grafoprodukt, tel: 021/6393-555, www.grafoprodukt.rs • Tiraž: 10.000 • List izlazi mesečno •
Besplatan primerak • List je upisan u Registar javnih glasila Pokrajinskog sekretarijata za informisanje pod brojem 82 na
osnovu rešenja 105-651-0026/2003 od 18.04.2003
CIP - Katalogizacija u publikaciji Biblioteke Matice srpske, Novi Sad, 339 (05) RES Trade novosti / - 2003, 1 (apr.) - . - Novi Sad
: Kompanija Res Trade, 2003 - . - 28 cm Mesečno. - Podlistak naslova“Poljoprivrednik”
ISSN 1451-6977 COBISS.SR-ID 189821447
6
7
RES TRADE novosti
VAŽNO OBAVEŠTENJE
Povodom pojavljivanja KOMERCIJALNIH OGLASA u sredstvima javnog informisanja u kojima se nude traktori, kombajni, rezervni delovi i usluge
servisiranja JOHN DEERE proizvoda našeg zaštićenog brenda na teritoriji Republike Srbije.
John Deere International Švajcarska kao deo globalne Američke korporacije „Deere & Company“, ovim putem obaveštava sve korisnike brenda JOHN DEERE o sledećem.
U poslednjih par meseci na tržištu Republike Srbije došlo je do neovlašćenog pokušaja pojedinih pravnih lica i pojedinaca da plasiraju JOHN
DEERE poljoprivrednu mehanizaciju kao i navodno originalne rezervne delove.
U skladu sa tom činjenicom obaveštavamo korisnike JOHN DEERE poljoprivredne mehanizacije da je jedini autorizovani uvoznik, zastupnik,
distributer i serviser za teritoriju Republike Srbije kompanija:
Bulevar Vojvode Stepe 24, 21000 Novi Sad, Tel.: 021 480 3333
www.res-trade.rs; johndeere.rs; [email protected]
Autorizovana Kompanija Res Trade d.o.o. već 12 godina od nas dobija tehnologiju i podršku kako bi izgradila kapacitete koji odgovaraju
potrebama prodaje mehanizacije, originalnih rezervnih delova i servisiranja JOHN DEERE proizvoda.
• Njeni zaposleni imaju svo neophodno znanje, tehnologiju, podršku i kapacitet da adekvatno odgovore svim vašim zahtevima vezanim za bilo
koji proizvod iz našeg portfolija porizvoda i usluga. Razvojem tehnologije stvara se potreba za visoko soficticiranim znanjem, kako prodaje tako i
održavanja naše poljoprivredne mehanizacije.
• Isključivo Res Trade d.o.o. uvozi novu JOHN DEERE poljoprivrednu mehanizaciju (prevashodno traktore i kombajne) koja ima homologaciju za
tržište Republike Srbije.
• Pojava raznih kopija JOHN DEERE rezervnih delova, koji se neovlašćeno uvoze i stavljaju u promet, evidentno prouzrokuje izuzetno ozbiljne kvarove na našim poljoprivrednim i drugim mašinama.
• Svako neovlašćeno servisiranje JOHN DEERE poljoprivredne mehanizacije od strane bilo kog servisera osim kompanije Res Trade povlači sa sobom ne samo ogromno povećanje rizika od novih kvarova već i gubljenje garancije na kupljenu mehanizaciju.
• Centralni Servisni centar JOHN DEERE za Republiku Srbiju nalazi se u Titelu.
• Mobilne ekipe ovlašćenih i sertifikovanih servisera kompanije Res Trade, predstavljaju garanciju kvaliteta i sigurnosti za John Deere mehanizaciju.
VAŽNO
Isključivo preko kompanije Res Trade kupujte JOHN DEERE poljoprivrednu mehanizaciju, originalne rezervne delove i izvršite adekvatne servisne usluge, jer u protivnom nećemo snositi odgovornost za bilo koji eventualni kvar ili neadekvatan servis.
8
John Deere International GmbH
Rheinweg 11, CH-8200 Schaffhausen, Switzerland
Tel.: +41 52 632 9600
Download

Res Trade novosti