608.28-R VUČENA TANJIRAČA
Novi Bečej
sa rotorom
Novi Bečej
• Namena:
- priprema zemljišta za setvu posle oranja na teškim, tvrdim
i suvim zemljištima
Ostvaruje kvalitetno sitnjenje zemlje sa istovremenim mešanjem
površinskog sloja zemljišta sa biljnim ostacima kao i stajskim
i mineralnim đubrivom
- nakon žetve za ljuštenje strnjike - ugarenje
- posle žetve suncokreta, usitnjavanje stabljika i zakorovljenih
površina
• Jednostavna konstrukcija omogućava lako podešavanje
baterija u zavisnosti od potreba na parceli
Tehničke karakteristike:
Dužina (sa rudom)
Širina u transportu
Visina u radu
Visina u transportu
Klirens
Broj tanjira
Prečnik tanjira
Prečnik krajnjih tanjira
Razmak između tanjira
Radni zahvat
Radna dubina
Radna brzina
Potrebna snaga traktora
Vogel & Noot AgroSrb a.d.
Kumanački put 5
23272 Novi Bečej
Tel.: centrala 023/771-340
direktor 771-500
komercijala: 771-755
Fax: 023/772-979
E-mail: [email protected]
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
m
cm
km/h
kW
5333
2820
max 975
max 1400
330
28
560
510
210
2,8
do 15
do 10
55-95
Download

Brosura tanjirace - vn