STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR MEDIĆ
Ul. Solunska br. 3/1, 11000, Beograd, R. Srbija,
Tel: 011.2.623.133, Mob: 063.8.254.081
[email protected]
www.stomatologdrmedic.com
Radno vreme:
Ponedeljak - petak: od 12:00-20:00h
Subota: 09:00-14:00h
Nedeljom ne radimo
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA "DR MEDIĆ"
Stomatološki pregled
15,00 €*
* besplatan u okviru usluge
Stomatološki pregled sa pismenim izveštajem
20,00 €
DEČJA I PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
Zalivanje fisura
10,00 €
Ekstrakcija mlečnog zuba
10,00 €
Impregnacija zuba fluoridima
10,00 €
Glas-jonomer ispun na mlečnom zubu
15,00 €
Glas-jonomer ispun na stalnom zubu
20,00 €
PARADONTOLOGIJA
Uklanjanje mekih i čvrstih (kamenca) naslaga sa
zuba
od 20,00 €
Obrada paradontalnog džepa u lokalnoj anesteziji
15,00 €
Terapija akutnog paradontalnog apscesa
(drenaža)
15,00 €
Gingivektomija (po zubu)
Režanj operacija po zubu (bez veštačke kosti)
od 15,00 €
50,00 €
ORALNA HIRURGIJA
Titanijumski zubni implant
Sulkus former
od 400,00 €
35-40,00 €
Suprastruktura na implantu
100,00 €
Metalokeramička krunica na implantu
100,00 €
Bezmetalna krunica na implantu
100,00 €
Privremena kruna na implantu
Nadogradnja koštanog grebena
60,00 €
od 100,00 €
Rutinsko vađenje zuba
od 20,00 €
Komplikovano vađenje
od 30,00 €
Hirurško vađenje zuba
od 50,00 €
Hirurško vađenje impaktiranog zuba
100,00 €
Apikotomija - Resekcija zuba
100-150,00 €
Cistektomija
100-150,00 €
Frenektomija
50,00 €
Incizija abscesa
10,00 €
Nivelacija grebena
od 50,00 €
Lokalna anestezija
5,00 €
BOLESTI ZUBA
Kompozitni ispun (plomba)- jednopovršinski
od 20,00 €
Kompozitni ispun - dvopovršinski
od 25,00 €
Kompozitni ispun - tropovršinski
od 35,00 €
Prekrivanje pulpe (terapija dubokog karijesa)
15,00 €
Endodontsko lečenje jednokanalnog zuba
30,00 €
Endodontsko lečenje višekanalnog zuba
40-50,00 €
Lečenje gangrene po seansi
15,00 €
Uklanjanje kanalnog punjenja (revizija)
15,00 €
Izbeljivanje avitalnog zuba
30,00 €
150,00 €
Izbeljivanje zuba
PROTETIKA
Totalna proteza
240,00 €
Imedijatna proteza
220,00 €
Parcijalna akrilatna proteza
220,00 €
Parcijalna skeletirana proteza
350,00 €
Ugradnja atečmena (par)
150,00 €
Direktno podlaganje proteza
40,00 €
Indirektno podlaganje proteza
80,00 €
Reparatura proteze
30,00 €
Zaštitna krunica
15,00 €
Metalokeramička krunica na leguri od čelika
100,00 €
Metalokeramička krunica na leguri od zlata ( +
zlato po gr.)
100,00 €
Bezmetalna keramička krunica
250,00 €
Fasete
250,00 €
Teleskop krunica ( + zlato po gr.)
160,00 €
Livena nadogradnja ( + zlato po gr.)
35,00 €
Fiberglas nadogradnja
40,00 €
ORTOPEDIJA VILICA
Fiksni ortodontski aparat (po vilici)
650,00 €
Estetski ortodontski aparat keramičke bravice (po
vilici)
800,00 €
Ploče sa šrafom i pokretnim elementima
250,00 €
Bimaksilarni aparat – monoblok
250,00 €
80,00 €
Retenciona folija
Sve cene navedene u € se plaćaju u dinarima, po prodajnom kursu NBS
Detaljnije informacije:
STOMATOLOŠKA ORDINACIJA DR MEDIĆ
Ul. Solunska br. 3/1, 11000, Beograd, R. Srbija,
Tel: 011.2.623.133, Mob: 063.8.254.081
[email protected]
www.stomatologdrmedic.com
Radno vreme:
Ponedeljak - petak: od 12:00-20:00h
Subota: 09:00-14:00h
Nedeljom ne radimo
Download

Preuzmite cenovnik u pdf formatu