Stomatološka ordinacija “Dental BB”
dr Biljana Božić
Admirala Geprata 13
Cenovnik - Posebna ponuda za:
Sindikat Elektrodistribucije Beograd
Masarikova 1-3, 11000 Beograd
Vrsta usluge
Stomatološki pregled
Cena u
bodovima
0,00
Dečija i preventivna stomatologija
Uklanjanje mekih naslaga i obuka o održavanju oralne higijene
Zalivanje fisura
Impregnacija zuba pastama natrijum fluorida
Ekstrakcija mlečnog zuba
Tretman nezavršenog rasta korena (po seansi)
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
Parodontologija i oralna medicina
Uklanjanje mekih i čvrstih naslaga sa zuba
Kauzalna terapija parodontopatija
Obrada parodontalnih džepova u lokalnoj anesteziji (po zubu)
Terapija akutnog parodontalnog apscesa (drenaža)
Hirurško lečenje parodontopatije (Widman-ova operacija,
Lateralno, koronarno ili apikalno pomereni režanj) po zubu
(ugradnja zamene za kost i membrane se plaća dodatno)
Gingivektomija (po zubu)
Frenektomija
Slobodni mukogingivalni autotransplantat
Selektivno brušenje zuba
Udlage u lečenju parodontopatije (po zubu)
Lečenje osetljivosti korena (po zubu)
25,00
80,00
12,00
20,00
45,00
20,00
45,00
200,00
5,00
15,00
30,00
Oralna hirurgija
Obično vađenje zuba
Hirurško vađenje zuba
Vađenje impaktiranog umnjaka
Vađenje impaktiranog očnjaka
Resekcija zuba
Disekcija zuba
Cistektomija
Incizija apscesa
Mehanička hemostaza
Biološka hemostaza
20,00
60,00
100,00
100,00
100,00
40,00
60,00
12,00
5,00
5,00
Terapija alveolita po seansi
Nivelacija grebena
Produbljivanje forniksa
Hirurško zatvaranje sinusa
Implant (bez suprastrukture)
5,00
100,00
130,00
60,00
600,00
Bolesti zuba
Amalgamski ispun - jednopovršinski
Amalgamski ispun - dvopovršinski
Amalgamski ispun - tropovršinski
Kompozitni ispun - jednopovršinski
Kompozitni ispun - dvopovršinski
Kompozitni ispun . Tropovršinski
Inlej paladorski, zlatni (plus cena materijala)
Inlej keramički
Retencija parapulparnim kočićem
Retencija pulparnim kočićem
Direktno ili indirektno prekrivanje pulpe
Vitalna ili mortalna amputacija
Endodontsko lečenje jednokorenog zuba
Endodontsko lečenje višekanalnog zuba
Lečenje gangrene po seansi
Uklanjanje kanalnog punjenja
Uklanjanje stranog tela iz kanala korena zuba
15,00
15,00
15,00
20,00
20,00
20,00
140,00
140,00
30,00
10,00
8,00
20,00
22,00
26,00
15,00
20,00
25,00
Protetika
Imedijatna proteza
Parcijalna akrilatna proteza
Totalna proteza
Valplast proteza
Parcijalna skeletirana proteza klasična
Ugradnja atečmena (par) cena koštanja u zavisnoti od vrste
Direktno podlganje proteze
Indirektno podlaganje proteze
Reparatura proteze
Zaštitna krunica
Privremeni most po članu
Skidanje stare krunice
Metalokeramička krunica na leguri od čelika
Fezovana metalokeramička krunica na leguri od čelika
Metalokeramička krunica na leguri od zlata (cena zlata po gramu)
Bezmetalna keramička krunica
Faseta
Fasetirana krunica
Reparatura fasete
Teleskop krunica
Livena krunica
Livena nadogradnja
170,00
170,00
200,00
200,00
300,00
50,00 - 100,00
30,00
45,00
30,00
20,00
20,00
10,00
80,00
80,00
80,00
200,00
150,00
50,00
20,00
115,00
35,00
30,00
Nadogradnja fabričkim kočićem
30,00
Ortopedija vilica
Ploče sa šrafom i pokretnim elementima (aktivni aparat)
Bimaksilarni aparat (monoblok)
Tvinblok
Vestibularna ploča
Bradna kapa
Aparat za širenje nepčanog luka
Fiksni aparat (po vilici)
Fiksni aparat sa osnovnim i pomoćnim lukom
Ekstraoralna vuča u okviru fiksnog aparata
Ekstraoralna vuča solo
Kontrola i adaptacija fiksnog aparata
Kontrola i adaptacija mobilnog aparata
Zamena prstena
Zamena bravica
Zamena luka
Kvadriheliks (solo)
Kvadriheliks u okviru fiksnog aparata
Delerova maska u okviru fiksnog aparata
Hirurško oslobađanje impaktiranog zuba sa lepljenjem
Segmentni fiksni aparat
Retencioni aparat (Svarc-ova ploča po vilici)
Retenciona folija po vilici
Fabrički retencioni luk (3 do 3)
Folija za ortodontsko pomeranje zuba (po foliji)
200,00
300,00
350,00
70,00
35,00
200,00
600,00
595,00
145,00
280,00
0,00
0,00
20,00
15,00
25,00
230,00
70,00
115,00
70,00
370,00
100,00
60,00
70,00
100,00
Cene u posebnoj ponudi za Sindikat umanjene su za 20-30% u odnosu na zvanični
cenovnik ordinacije “Dental BB”. Cena je izražena u bodovima. Vrednost boda je vrednost
eura i računa se prema vrednosti prodajnog kursa NBS, na dan obračuna. Odustajanje od rada
u bilo kojoj fazi obavezuje pacijenta na nadoknadu, svih do tada napravljenih troškova. Ne
dolazak u zakazanom terminu, odnosno ne blagovremeno otkazivanje (minimum 24h ranije)
naplaćuje se 10 bodova. Na zahtev pacijenta izdaje se račun za izvršene usluge (član 22., tačka
4., zakona o privatnim preduzetnicima). Za decu do 6 godina starosti primenjuje se dodatni
popust od 20% na cene iz ovog cenovnika.
Zakazivanje je obavezno.
Kontakt telefoni: 011/6684-658, 063/300-585
Stomatološka ordinacija ‚‚Dental BB"
dr Biljana Božić
Download

Ценовник