ZU
DIJAGNOSTIKA
Prvi pregled doktora stomatologije
25,00
Kontrolni pregled doktora stomatologije
15,00
Prvi pregled specijaliste
30,00
Kontrolni pregled specijaliste
20,00
Analiza Rtg I Otp snimka
10,00
Ispitivanje vitaliteta
10,00
RESTAURATIVNA STOMATOLOGIJA
Kompozitni ispun
30,00-50,00
Amalgamski ispun
20,00-40,00
Glas jonomer ispun
20,00-30,00
Kompozitna faseta
60,00-80,00
PREVENTIVNA STOMATOLOGIJA
Fluorizacija zuba (po vilici)
20,00
Zalivanje fisura
30,00
Uklanjanje mekih naslaga (po vilici)
10,00
Pljeskarenje (po vilici)
20,00
Uklanjanje zubnog kamenca (po vilici)
20,00
Izrada individualno-preventivnog programa
200,00
ENDODONCIJA
Trepanacija zuba
20,00
Aplikacija lijeka
10,00
Vitalna ekstrpacija
30,00
Mortalna ekstrpacija
30,00
Definitivno punjenje kanala korijena (po kanalu)
15,00
Revizija punjenja
30,00
Indirektno prekrivanje pulpe
20,00
Endodontski tretman zuba sa nezavršenim rastom korijena 80,00
ORALNA HIRURGIJA
Vađenje mliječnog zuba
10,00
Vađenje stalnog zuba
40,00
Komplikovano vađenje
80,00
Hirurško vađenje
120,00
Hirurška ekstrakcija impaktiranih zuba
150,00
Hirurška terapija zuba u nicanju
100,00
Liječenje alveolita
10,00
150,00-200,00
Resekcija jednokorjenih zuba
150,00-200,00
Resekcija višekorjenih zuba
Uklanjanje viličnih cista
150,00
Uklanjanje mukoznih cista
100,00
Plastika oroantralne komunikacije
200,00
Hemostaza hirurškim putem
50,00
Hemostaza nakon vađenja zuba
20,00
Intraoralna incizija apscesa
50,00
Odstranjivanje epulisa
80,00
Plastika plika i frenuluma
100,00
Uklanjanje hipertrofične mukoze
100,00
Nivelacija alveolarnog grebena po kvadrantu
100,00
Uklanjanje konaca
10,00
Repozicija luksirane donje vilice
50,00
Replantacija avulziranih zuba
100,00
Fiksacija traumatskih luksiranih zuba splintom (po zubu)
20,00
Uklanjanje imobilizacione naprave
30,00
Konzervativno liječenje oboljenja TMZ
30,00
Produženje kliničke krune zuba hirurškim putem
20,00
ZU
PARADONTOLOGIJA
Obrada paradontalnog džepa (po zubu)
Modif. Widmanova režanj operacija (po zubu)
Specif. vođena regeneracija paradonta
uz primjenu membrane (po zubu)
ORTODONCIJA
Funkcionalna analiza okluzije
Fiksni čuvari prostora
Uklanjanje grubih poremećaja okluzije brušenjem
Mobilni ortodontski aparat (po vilici)
Mobilni ortodontski aparat (bimaksilarni)
Fiksni ortodontski aparat sa metalnim bravicama
Fiksni ortodontski aparat sa estetskim bravicama
Udlaga protiv bruksizma
ESTETSKA STOMATOLOGIJA
Izbjeljivanje zuba ZOOM lampom
Izbjeljivanje avitalnih zuba
Zubni nakit (cirkon)
Cijene su izražene u KM.
Stomatološke usluge su oslobođene plaćanja PDV- a.
PLAĆANJE SE VRŠI ISKLJUČIVO U KM!
20,00
50,00
130,00
30,00
100,00
30,00
300,00
500,00
1200,00
1500,00
100,00
500,00
90,00
50,00
IMPLATOLOGIJA
Implanti
Abutment
Mini implanti
STOMATOLOŠKA PROTETIKA
Totalna akrilatna proteza
Parcijalna akrilatna proteza
Ojačanje proteze
Podlaganje proteze
Reparatura proteze
Dodatak zuba u protezu
Parcijalna skeletirana proteza
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima
Metalokeramička kruna
Puna keramička kruna
Privremena kruna
Livena nadogradnja
Fiberglas nadogradnja
Skidanje stare krune
Cementiranje stare krune
Keramičke fasete
1400,00
200,00
600,00
350,00
300,00
50,00
100,00
50,00
40,00
500,00
700,00
180,00
400,00
20,00
80,00
70,00
30,00
20,00
400,00
Download

Uklanjanje viličnih cista Uklanjanje mukoznih cista Plastika