Stomatološka ordinacija
Beogradski Osmeh
Francuska 25/I, 11000 Beograd
Tel: 011 3283708 Mob: 060 3283708
PIB: 106596281
Tekući račun: 220-114569-56
CENOVNIK USLUGA PREUZET IZ DRŽAVNE USTANOVE
odnosi se na usluge koje se pružaju u
Stomatološkoj ordinaciji Beogradski Osmeh u prepodnevnim terminima od 9h-12h
Stomatološki pregled
Stomatološki pregled - kontrolni
Sistematski stomatološki pregled
Ciljani pregled
Specijalistički pregled
Specijalistički pregled - kontrolni
Konzilijarni pregled sa pisanim mišljanjem
Individualni zdravstveno vaspitni rad u ordinaciji / motivacija i
Uklanjanje naslaga
Zalivanje fisura po zubu
Lokalna aplikacija koncentrovanih fluorida
Preventivni ispun
Prva pomoć kod dentalgija
Terapija dubokog karijesa (bez ispuna)
Ispun od GJ cementa
Amalgamski ispun na 1 površini
Amalgamski ispun na 2 površine
Amalgamski ispun na 3 površene
Nadogradnja frakturiranog zuba
Vitalna amputacija
Vitalna amp./ekst.kod fraktura zuba sa otvorenom polpom
Mortalna amputacija pulpe mlečnih zuba
Lečenje inficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena
Lečenje neinficirane pulpe sa nezavršenim rastom korena
Kompozitni ispun na prednjim zubima
Kompozitni ispun na bočnim zubima
Nadogradnja od estetskog materijala
Kompozitni inlej
Endodontska terapija neinficirane pulpe po kanalu
Endodontska terapija inficirane pulpe po kanalu
Endodontska terapija abradiranih zuba po kanalu
Vađenje stranog tela iz kanala korena
Terapija intra i ekstraoralnih perforacija korena
Retretman kanala korena (po kanalu)
Glasjonomerni ispun
Liveni metalni ispun
Izbeljivanje zuba po vilici
Izbeljivanje zuba po zubu
Uklanjanje krunice
200
120
150
250
250
150
1000
450
450
450
450
630
500
700
700
800
900
1000
1000
500
800
900
2250
1800
1200
1400
1700
2700
1000
1200
900
1200
1000
1200
1200
1350
5400
2250
300
Cementiranje stare krunice
Funkcijska analiza okluzije
Parcijalna akrilatna proteza
Parcijalna akrilatna proteza sa funkcionalnim otiskom
Totalna proteza
Parcijalna skeletirana proteza sa atečmenima
Totalna proteza sa metalnom bazom
Parcijalna skeletirana proteza (klasična)
Imedijatna totalna proteza
Reparatura proteze - prelom ploče
Dodatak zuba u protezi
Dodatak zuba sa otiskom
Dodatak kukice u protezi
Podlaganje proteze direktno - hladnovez.akrilat
Podlaganje proteze indirektno
Podlaganje proteze sa mekom podlogom
Oklazalni stabilizacioni splint (mičigen)
Livena nadogradnja od legure zlata
Livena nadogradnja od legure srebro paladijum
Privremena krunica
Livena krunica
Fasetirana krunica
Metalokeramička krunica
Frezovana krune
Krune sa atečmenima
Keramička kruna
Fasete (keramičke)
Reparatura fasete
Okluzalni ritejner
Noćni štitnik za bruksiste - folija
Štitnik za zube
Vakuumfolija i izrada privremenog mosta
Selektivno brušenje zuba (po zubu)
Nadogradnja sa fabričkim kočićem (po kočiću)
Teleskop krunica (unutrašnja)
Inlej / onleji (keramički)
Frezovana individualna prečka
Izrada suprastrukture na impl. - metalkeramika
Izrada suprastrukture na impl. - keramika
Athezivni most
Klinička funkcijska analiza of sistema
stanja higijene usta i zuba
Indentifikacija uklanjanje dentalnog plaka, motivacija i obučavanje u
Uklanjanje mekih naslaga i poliranje zuba po vilici
Uklanjanje supragingivalnog zubnog kamenca po vilici
Obrada parodontalnog džepa po zubu
Drenaža parodontalnog abscesa
Remotivacija i obučavanje bolesnika u odžavanju pravilne higijene
Smanjenje osetljivosti korenova zuba (po zubu)
Etiološka dg. konsekutivnih oboljenja
Fiksacija zuba kompozitnim materijalom po zubu
Gingivektomija i gingivoplastika (po zubu)
300
900
7000
11000
11000
20000+atč
20000
20000
13000
1000
700
1000
1000
1500
3500
2700
5400
1350 + Au
2000+ Ag
600
2000
3150 + Au
5500
6000
6500
10800
10800
600
1350
1800
2700
1800
100
1000
7500
3150
1000
7200
10800
7200
2000
1500
350
300
800
600
450
250
100
1000
300
450
Modifikovana Widmanova režanj operacija u lečenju parod.
Osteoplastika i osteotomija u terapiji obolelih od parod.po zubu
Primena transpl. vezivnog tkiva i periosta u lečenju parod. (po zubu)
Spec. vođena regen. parod. uz primenu membrana (po zubu)
Bisekcija zuba
Primena koštanog impl.ili transpl. u terapiji infrakoštanih .
Produženje kliničke krune po zubu
Lateralno pomeren režanj
Režanj "dupla papila" (po zubu)
Primena slobodnog mukogingivalnog autotransplantata u cilju
Apikalno pomereni režanj pune ili poludebljine (po zubu)
Edlan - Mejcharova operacija
Intralezijska i perilezijska aplikacija leka
Uklanjanje krusta, pokrova bula ili nekrotičnih naslaga
Kiretaža oralne sluzokože
Kauterizacija tkiva
Eliminacija iritacija oralne sluzokože
Izrada i analiza studijskog modela
Analiza ekstraoralne telerendgenoradiografije glave
Aktivni pokretni ortodontski aparat
Funkcionalni ortodontski aparat
Terapijska readaptacija pokretnog ortodontskog aparata
Reparatura ortodontskog aparata sa otiskom
Fiksni ortodontski aparat - sa prstenovima i bravicama
Fiksni ortodontski aparat - sa prstenovima i bravicama - estetski
Fiksni ortodontski aparat - segmentirani luk
Zamena prstenova u ortodontskom fiksnom aparatu
Zamena bravice u fiksnom aparatu
Zamena i adaptacija luka u fiksnom aparatu
Aparat za ekstraoralnu trakciju - Headgear
Delerova maska
Aparat za razdvajanje naepčanog šava
Aparat za brzu distalizaciju zuba - pendilum
Palatinalni ili lingvalni aparat (Quad helix, gosh garian, otrhorama)
Fiksni ortodontski aparat - Herbst
Retenciona folija jednoslojna
Retenciona folija dvoslojna
Folija za ortodontsko pomeranje zuba sa rekonstrukcijom
Fiksni retencioni aparat - ritejner
Retencioni aparat - pozicionar
Lečenje alveolita
Intraoralna incizija apscesa
Resekcija jednokorenih zuba
Resekcija gornjih dvokorenih zuba
Resekcija trokorenih zuba
Hemisekcija i disekcija zuba
Zaustavljanje krvarenja
Zaustavljanje krvarenja hirurškim putem
Pregled i vađenje zuba sa anestezijom
Komplikovano vađenje zuba
Hirurško vađenje zuba
Hirurška terpija zuba u nicanju (cirkumcizija)
1800
100
4500
3000 + mat
1800
2400 + mat
1000
1800
1800
1500
1800
4500
500
720
500
500
500
1500
1200
3500
7000
750
1300
31500
55000
15000
1200
600
1000
10800
13500
13500
10800
9000
10800
2000
2500
4500
2250
3000
240
350
3500
4100
5100
2200
0
2200
800
1100
2000
1000
Plastika plika i frenuluma
Uklanjanje hipertrofične mukoze
Vestibuloplastika (po vilici)
Nivelacija alveolarnog grebena (po kvadrantu)
Lokalna nadogradnja grebena
Ugradnja implanta
Primarna obrada rane - intraoralno
Replantacija stalnih zuba
Reprozicija luksirane donje vilice
Fiksacija traumatski luksiranih zuba splintom/šinom
Uklanjanje splint/šine
Primarna obrada rane bez suture M.F.Regije
Primarna obrada rane sa suturom M.F.Regije
Uklanjanje konaca
Opturator ploča bez zuba
Proteza sa opturatorom
Skeletirana proteza sa opturatorom
Ekstraoralna incizija apscesa
Lekarsko uverenje
Rendgenografija zuba intaoralna
Ortopantomogram
Telerendgen
Snimak TM zglobova
Snimak facijalnog masiva
Snimak paranazalnih šupljina
Intraoralni metodi radiografisanja
Kraniogram (PA i profil lobanje)
Antišok terapija
Davanje injekcija u terapijske / dijagnostičke svrhe
2000
2000
9500
2200
13500
18000+mat
1300
7000
1650
5500
1500
1800
4500
100
16200
27000
27000+atč
1980
1100
220
800
800
800
800
800
200
1000
0
400
Download

Cenovnik usluga - Stomatološka ordinacija Beogradski Osmeh