STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “CIRKONIJUM CENTAR”
VIZANTIJSKI BULEVAR BR. 1, RODA CENTAR, LOK. 3L30, NIŠ
TEL. 018/234333, 065/4410222
BR.ŽIRO RAČUNA: 106-410071-17 Banca Intesa A.D.
PIB: 108584044, MAT. BROJ: 63553875, ŠIF. DEL.: 8623
CENOVNIK
1.
Vađenje zuba
1.000 RSD
2.
Komplikovano vađenje zuba
2.500 RSD
3.
Hirurško vađenje zuba
8.000 RSD
4.
Vađenje mlečnih zuba
500 RSD
5.
Apikotomija zuba
8.000 RSD
6.
Hirurško vađenje impaktiranih zuba
9.500 RSD
7.
Implant
68.000 RSD
8.
Mobilni aparat
18.500 RSD
9.
Fiksni aparat sa čeličnim bravicama
62.500 RSD
10.
Helio plomba
1.600 RSD
11.
Amalgamska plomba
1.600 RSD
12.
Popravka mlečnih zuba
1.000 RSD
13.
Punjenje kanala (po kanalu)
500 RSD
14.
Lokalna aplikacija leka
500 RSD
15.
Skidanje kamenca i mekih naslaga
1.200 RSD
16.
Peskiranje zuba
2.000 RSD
17.
Kompozitna nadogradnja
2.500 RSD
18.
Parcijalna proteza
21.000 RSD
19.
Totalna proteza
21.000 RSD
20.
Skeletirana (vizil) proteza
44.000 RSD
21.
Skeletirana (vizil) proteza sa atečmenima
50.000 RSD
22.
Livena nadogradnja
23.
Inlay i onlay od cirkonijuma
15.000 RSD
24.
Nadogradnja od cirkonijuma
15.000 RSD
25.
Keramička faseta (vinir) CAD-CAM sistem
20.000 RSD
26.
Bezmetalna krunica CAD-CAM sistem
20.000 RSD
27.
Krunica od cirkonijuma CAD-CAM sistem
20.000 RSD
28.
Metalo-keramička krunica
8.500 RSD
29.
Izbeljivanje zuba (po vilici)
10.000 RSD
30.
Reparatura proteze
1.800 RSD
31.
Direktno podlaganje proteze
3.000 RSD
32.
Privremena kruna od akrilata
1.200 RSD
33.
Ortopan RTG (snimanje svih zuba)
1.200 RSD
34.
Usluga lepljenja cirkona
1.000 RSD
35.
Ukrasni cirkon
36.
Fiksni aparat sa silikonskim bravicama
37.
Terapija dubokog karijesa
38.
Bezmetalna krunica CAD-CAM sistem (za 10 i više)
39.
Izbeljivanje pojedinačnog zuba
1.200 RSD
40.
Indirektno podlaganje proteze
5000 RSD
41.
Zalivanje fisura
42.
Fiksni aparat sa samoligirajudim bravicama
1.800 RSD
500 RSD
68.000 RSD
1000 RSD
18.500 RSD
500 RSD
PREGLED I KONSULTACIJE SU BESPLATNI
Stomatološka ordinacija ” Cirkonijum centar ” Niš
75.000 RSD
Download

STOMATOLOŠKA ORDINACIJA “CIRKONIJUM CENTAR”