Prima SRB – položaj plombi
Slika 1 – Položaj programske i fiskalne plombe ( 1-programska plomba, 2-fiskalna plomba)
Slika 2 – Proizvođačka plomba
Slika 3 – Servisna plomba
Download

Prima SRB – polož aj plombi