Vesna Damnjanovic
Način polaganja ispita na predmetu Strateški
marketing
70 %
Case Study analiza – projektni zadatak (potrebno je da
ocene
studenti ispoštuju zadatu strukturu projektnog zadatka). Ne
vrši se evidencija prisustva i aktivnosti, nema kolokvijuma
ali je neophodno da studenti imaju sve elemente zadatka
koji de se obrađivati na predavanjima i vežbama.
Pismeni deo ispita kroz test 1, 2 I 3 glave knjige Vinka
Filipović, Radmila Janičić. „Strateški marketing”, FON,
Beograd, 2010. Test de biti u format multiple choice pitanja i
imade dva otvorena pitanja.
30 %
ocene




Projektni zadatak predstavlja Case Study
Analizu.
Svaki čas će se prelaziti po jedan korak case
study analize -10 nedelja.
Poslednjih tri nedelje predvidjene su odbrane
radova.
Tim se sastoji od pet studenata.





Uvod
Strateska analiza minimum 2 eksterne analize + 1
interna
1Strategija za domace trziste
Ciljna grupa, marketing miks
2 Izbor inostranog trzista – bira se na osnovu
kriterijumske analize
◦
◦
◦
◦
◦


Nacini ulaska na inostrano trziste
Ciljne grupe – Retail i krajnji korisnici
Marketing miks
Plan aktivnosti za naredne tri godine
Efekti
Zakljucak
Reference - izvori



Maksimalan broj slajdova 30
Vreme za izlaganje 20 minuta+10 minuta za
pitanja
Svi moraju da prezentuju



Toms Confectionery Group studija slucaja –
proizvodnja I prodaja cokolada
Dodatni materijal Internet, otvoreni izvori I
baze koje su svima dostupne
Konstantan rad u toku semestra
Pravila koja moraju da se poštuju prilikom rešavanja studije
slučaja:




Zabranjeno je prepisivanje i preuzimanje ideja drugih timova,
Ne pokušavajte da dođete do belešaka predavača
Zabranjeno je kontaktiranje kompanija koje se navode u
studijama slučaja
Ne pričajte o studiji slučaju kolegama koji još nisu radili na
istoj
8
Radne nedelje
Plan rada na vežbama i predavanjima
Opis
1 nedelja
04.03-08.03.2013
2 nedelja
11.03.-16.03.2013.
Radna subota sreda
3 nedelja
18.03.-23.03.2013.
subota cetvrtak
4 nedelja
25.03.-29.03.2013.
5 nedelja
01. 04.-06. 04.2013.
6 nedelja
Podela studenata u timove po pet članova i podela studije slučaja
Predstavljanje
Vežbe: Strateška eksterna: analiza makrookruženja, analiza konkurencije; OT analiza; Porterov
model konkurencije
Predavanja: SPACE analiza
Vežbe: Strateška interna analiza: Gap analiza, SW analiza
Predavanja: McKinsey’s 7-s model, Supply chain analiza, Analiza marketing miksa
Strateška
analiza
Vežbe: Izbor strateških alternativa I kriterijumi za odlučivanje za medjunarodno trziste
Predavanja: Identifikacija problema na osnovu analize
Vežbe: Izbor nacina ulaska na inostrano trziste preko primera
Predavanje: Ansoff growth matrica i evaluacija alternative
Vežbe: Segmentacija kupaca
Predavanje: Pozicioniranje ponude u odnosu na ciljne grupe (B I C segment)
Strateško
odlučivanje
08.04.-13.04.2013.
7 nedelja
15.04.-19.04.2013.
8 nedelja
20.04.-28.04.2013.
9 nedelja
29.04.-30.04.2013.
10 nedelja
07.05.-10.05.2013
11 nedelja
13.05.-17.05.2013.
20.05.-24.05.2013.
27.05.-31.05.2013.
03.06.-07.06.2013
Vežbe: Analiza instrumenata marketing miksa: Portfolio proizvoda i cena
Predavanje: Strategija brendiranja
Deo kolokvijumske nedelje – konsultacije u vezi Case Analize
Vežbe: Analiza instrumenata marketing miksa: Distribucija i prodaja, Komunikacija
Predavanje: Analiza instrumenata marketing miksa
Vežbe: Plan marketing aktivnosti za naredne tri godine I zaključak
Predavanje: Merenje marketing performansi – Efekti rešenja
Vežbe: Predaja studije slučaja
Predavanje: Pripreme za prezentaciju
Prezentacije po timovima
Strateška
implementacija
rešenja
Strateška kontrola
Predaja rešenja I
priprema
Odbrane studija
slučaja
Vesna Damnjanovic
Download

Strateski marketing