Savremene teorije
organizacije
Osnovi organizacije - vežbe
Uvod
Vežba - TESCO
• Pročitati primer „ULAZAK KOMPANIJE TESKO NA
TRŽIŠTE SRBIJE“
• Analizirati u grupi probleme iz primera
• Odgovoriti u grupi na pitanja na kraju primera
• Ukratko prezentovati zaključke grupe ostalim
grupama
Majkl Porter - model pet sila konkurencije
Majkl Porter (Michael Porter)
• (1947 - )
• Harvard Business School
Mogućnost ulaska
novih preduzeća
Opasnost od novih proizvoda
KONKURENCIJA
Preduzeće
Dobavljači
Pregovaračka moć
dobavljača
Kupci
INTENZITET
RIVALITETA
Pregovaračka moć
kupaca
Opasnost od supstituta
Supstituti
Vežba - TESCO
Pitanja za diskusiju:
• Kakvi se zaključci o tržištu maloprodajnih lanaca u
Srbiji mogu dobiti nakon što se primeni Porterov
model pet sila konkurencije kao alat za analizu?
• Zbog čega je važno da Nedeljko Petrović i njegov
tim analiziraju svih pet sila?
• Kakve zaključke sada mogu da iznesu rukovodstvu
kompanije Tesko?
Majkl Porter - generičke strategije
Kompetitivna prednost
Diferencijacija
1. Liderstvo u
troškovima
2. Diferencijacija
Zadovoljenje
potreba više
segmenata
3A. Fokus na
troškove
3B. Fokus na
diferencijaciju
Zadovoljenje
potreba jednog
segmenta
Kompetitivni fokus
Niski troškovi
*Michael Porter (1998): Competitive advantage: Creating and sustaining superior performance
Vežba – Porterove generičke strategije
• Svaka grupa treba da pronađe najmanje po dva
primera primene svake od četiri Porterove
generičke strategije u automobilskoj industriji
• Predstaviti dobijena rešenja ostalim grupama
Teorija populacione ekologije
• Paralela sa Darvinovom teorijom:
• Veliki broj varijacija se pojavljuje u populaciji organizacija
Varijacija
Selekcija
Zadržavanje
• Neki predstavnici varijacija organizacije nalaze svoju nišu i
preživljavaju
• Neke organizacije dalje rastu i stiču imidž najboljih, postaju
institucionalni obrazac u okruženju
Teorija populacione ekologije
• 1955. – časopis Fortune sastavio listu 500
najvećih preduzeća
• 2005. – na listi ostalo samo 71 preduzeće
• Po ovoj teoriji postoje dve vrste preduzeća:
– specijalisti
– generalisti
Blue Ocean Strategy
Karakteristike okeana (okruženja)
Crveni okean
Plavi okean
Takmičiti se u postojećem tržišnom okruženju
Kreirati novo tržišno okruženje
Pobediti konkurente
Izbeći konkurente
Iskoristiti postojeću tražnju
Otkriti, stvoriti i iskoristiti novu tražnju
Naći kompromis između vrednosti i troškova
Izaći iz postojećeg kompromisa između vrednosti
i troškova
Uskladiti sve ostale elemente organizacije sa
Uskladiti ceo sistem sa istovremenom težnjom
strategijama niskih troškova ili diferencijacije
za ostvarivanjem diferencijacije i niskih troškova
Plavi
okean
Troškovi
Vrednosti
Otkrivanje plavih okeana
Otkrivanje plavih okeana - Apple
Apple
Store
Odnos organizacije prema promenama
• Može biti:
– reaktivni
– proaktivni
• Tipologija preduzeća na osnovu ponašanja prema
promenama:
–
–
–
–
branioci
istraživači
analizatori
reaktori
Vežba – organizacija i promene
• Svaka grupa treba da pronađe po dva primera
preduzeća branioca, istraživača, analizatora i
reaktora
• Izložiti rešenja ostalim grupama
Neoinstitucionalna teorija
• Veliki broj organizacija je po svojoj strukturi izuzetno
sličan, ukoliko obavljaju isti zadatak i nalaze se u istoj
oblasti, bez obzira na to u kakvom su okruženju
• Primer: škole, fakulteti
• Uzrok za to su tri vrste pritiska:
– prisilni
– normativni
– imitativni (mimetički)
Hvala na pažnji...
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
афа
Download

Savremene teorije organizacije