GALERIJA KRUNOMIR
Prepustite se čarobnom svijetu, surfajte umjetnost!
http://www.science.uwaterloo.ca/~kdvorski/
Email: [email protected]
BOGDAN ZELENKO
Krunomir Dvorski
Ime rada: Bogdan Zelenko
Autor: Krunomir Dvorski
Godina: 2008.
Opis: Portret dekana VTŠ-a
Tehnika: Crtež u olovci
Dimenzije: 216 × 279 mm
Bogdan Zelenko
Profesora Zelenka poznajem od 1989. god. kada je preuzeo
dužnost dekana Više tehničke škole u Zagrebu. Bile su to godine
previranja i početka rata u Hrvatskoj. Često smo se sastajali sa
namjerom da što bezbolnije organiziramo nastavu. U nedostatku
nastavnog osoblja uskakao sam i pokušavao zadržati studente u
klupama. Učestale uzbune prekidale su nastavu.
Svi naši susreti bili su srdačni. U vrijeme crtanja njegovog
portreta nekoliko puta smo razgovarali telefonski. Prisjetili smo
se zajedničkih trenutaka. Pohvalio mi se da rado svira pijano. U
znak zahvalnosti za portret odsvirao mi je njegovu omiljenu
melodiju.
Bogdan Zelenko - crtež u olovci
Više o njemu pronašao sam u Knjizi sažetaka predavanja održanih u organizaciji Inženjerske sekcije HMD-a
2000/2001:
Bogdan Zelenko je rođen 1925. godine u Rumi, Jugoslavija. Maturirao je 1943.
u Zagrebu, diplomirao 1952. na Tehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu,
odsjek Elektrotehnički. Obranio je doktorsku disertaciju 1959. na Prirodoslovnomatematičkom fakultetu u Zagrebu i promoviran u doktora matematičkih nauka.
God. 1971. izabran je za izvanrednog profesora. God. 1978. priznato mu je
znanstveno zvanje viši znanstveni suradnik.
God. 1948/49. radi kao laborant prosvjetno-znanstvene struke na Tehničkom
fakultetu. God. 1954. projektant je u Birou za projektiranje "Klima-tizacija". U
razdoblju 1955-60. asistent je iz matematike na Tehničkom, a kasnije
Tehnološkom fakultetu. U razdoblju 1960-79. radi u Elektrotehničkom institutu
poduzeća "Rade Končar" (šef Odjela za teoriju automatske regulacije, kasnije
Galerija Krunomir - http://www.science.uwaterloo.ca/~kdvorski/ - Email: [email protected]
šef Odjela za računsku tehniku, od 1977. savjetnik). U razdoblju 1979-87. izvanredni je profesor na Fakultetu
građevinskih znanosti (predmeti: Matematika, Elektronička obrada podataka). Od 1987. do 1989. u Elektrotehničkom institutu poduzeća "Rade Končar", u Zavodu za računsku tehniku, vođenje najsloženijih znanstvenih
istraživanja i razvoja. U razodoblju 1989-99. dekan je Više tehničke škole "Rade Končar", odnosno od 1990.
Više tehničke škole Zagreb, u osnivanju, privremeni poslovodni organ.
Suradnik je Instituta "Ruđer Bošković" u razdoblju 1963-72. Nastav-nik je na poslijediplomskoj nastavi od 1963.
do danas, većinom honorarno, na raznim studijima: Interfakultetski studij Tehnika i ekonomika automati-zacije;
Elektrotehnički fakultet (Digitalna i analogna računala; Strukturiranje podataka; Napredni računski postupci);
Studij bibliotekarstva, dokumentaci-je i informacijskih znanosti; Fakultet građevinskih znanosti; Prirodoslovnomatematički fakultet (Geofizika); Studij geologije (Prirodoslovno-matemati-čki fakutet – Rudarsko-geološkonaftni fakultet). Predmeti su matematički i računalni (programiranje digitalnih i analognih računala).
Područja znanstvenog rada: algebra, matematička analiza, numeričke metode uz primjenu računala, naročito u
elektrotehnici, zatim u kemiji (čvr-sto stanje) i meteorologiji.
Član je više odbora znanstvenih skupova. Objavio je 14 znanstvenih radova, 28 stručnih radova, 25 sudjelovanja
na znanstvenim i stručnim skupovima.
*Posudeno iz Knjige sažetaka predavanja održanih u organizaciji Inženjerske sekcije HMD-a 2000/2001
Galerija Krunomir
U galeriji su predstavljeni radovi i životni put Krunomira Dvorskog. Krunomir je u kulturnoj javnosti poznat kao
umjetnik iz hobija. Galerija je za njega aktivni kutak u kome se opušta i stvara.
Prepustite se čarobnom svijetu, surfajte umjetnost!
Galerija Krunomir - http://www.science.uwaterloo.ca/~kdvorski/ - Email: [email protected]
Download

BOGDAN ZELENKO