ZIDNI GASNI KOTLOVI treća generacija
Naziv
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
Gasni kotao na dimnjak samo za grejanje
LUNA3 Comfort 1.240 i
26 kW
18-LUNA31.240I
€ 517.00
€ 610.00
Gasni kotao na dimnjak kombinovani
LUNA3 Comfort
240 i
26 kW
18-LUNA300240I
€ 636.00
€ 750.00
Gasni kotao fasadni samo za grejanje
LUNA3 Comfort 1.240 Fi
26 kW
LUNA3 Comfort 1.310 Fi
34 kW
18-LUNA31.240FI
18-LUNA31.310FI
€ 662.00
€ 734.00
€ 781.00
€ 866.00
Gasni kotao fasadni kombinovani
LUNA3 Comfort
240 Fi
26 kW
LUNA3 Comfort
310 Fi
34 kW
18-LUNA30240FI
18-LUNA3310FI0
€ 792.00
€ 870.00
€ 935.00
€ 1027.00
SVI TIPOVI SA UGRAĐENIM PROGRAMIRAJUĆIM TERMOSTATOM
Najnovija generacija BAXI gasnih kotlova.Baxi je razvio Luna3 Comfort sa potpuno novim daljinskim
upravljačkim panelom koji ima mogućnost izmeštanja sa kotla. Na velikom LCD displeju sve informacije rada
kotla su jasno prikazane. Kontrolni panel takođe ima funkciju sobnog termostata . LUNA3 kotlovi su u verzijama
sa otvorenom i sa zatvorenom komorom za sagorevanje(fasadna i dimnjačka izvedba). Zahvaljujući potpuno
novom sekundarnom izmenjivaču, proizvodnja sanitarne vode iznosi 18 l/min za modele 310 Fi i 14.3 l/min za
modele 240 Fi(∆T 25°C).
Gasni kotao na dimnjak samo za grejanje
ECO3 Compact 1.240 i
ECO3 Compact 1.140 i
26 kW
15 kW
Gasni kotao na dimnjak kombinovani
ECO3 Compact
240 i
26 kW
18-ECO301.240I
18-ECO301.140I
€ 447.00
€ 424.00
€ 527.00
€ 500.00
18-ECO30240I
€ 545.00
€ 643.00
18-ECO31.240FI
18-ECO31.140FI
€ 537.00
€ 510.00
€ 634.00
€ 602.00
18-ECO300240FI
€ 668.00
€ 788.00
Gasni kotao fasadni samo za grejanje
ECO3 Compact 1.240 Fi
ECO3 Compact 1.140 Fi
26 kW
15 kW
Gasni kotao fasadni kombinovani
Compact
ECO3 Compact
240 Fi
26 kW
Nova generacija gasnih kotlova ECO3 Compact. Zidni gasni kotao kojeg karakterišu kompaktne dimenzije:
inovacija leži u maksimalnoj štednji mesta na kojem se ugrađuje kotao. Dimovodni izlaz je tako projektovan da
ECO3 može da se ugradi u bilo koju modernu kuću gde je svaki kutak obično iskorišćen. Poseduje LCD displej
gde se sa lakoćom mogu proveriti sve važne informacije koje se vezuju za rad kotla. Funkcije i greške se
neiskazuju samo pomoću šifre nego i sa simbolima. Na taj način je informacija brza i jasna!
Gasni kotao fasadni kombinovani
ECO3 280 Fi
18-ECO3280FI
31kW
€ 745.00
€ 879.00
Nova generacija gasnih kotlova ECO3 koji objedinjuju pouzdanost i maksimalni komfort.Poseduju kompaktne
dimenzije i visoke performanse: proizvodnja tople sanitarne vode do 16 l /min pri ∆T=25°C.U ECO 3 modele je
ugrađen LCD displej koji daje bze i jasne informacije.Laka instalacija i održavanje.
1
XIII. IZDANJE
ZIDNI GASNI KOTLOVI I AKUMULACIONI BOJLERI
Naziv
Šifra
Gasni kotao na dimnjak kombinovani
MAIN 24 i
26 kW
Gasni kotao fasadni kombinovani
MAIN 24 Fi
26 kW
VP.Cene
MP.Cene
18-MAIN240I00
€ 493.00
€ 582.00
18-MAIN24FI000
€ 582.00
€ 687.00
Porodica kotlova MAIN predstavlja specifični razvoj u gasnoj tehnici. Kotao je napravljen sa specijalnim
bitermičkim izmenjivačem toplote sanitarne vode i sa novim koaksijalnim sistemom priključka dimnih gasova
(fasadna varijanta), što omugaćava da se uklopi u svaki prostor Vašeg doma. Male dimenzije i moderan dizajn
predstavljaju novi put u uređenju ambijenta.Svi modeli imaju elektronsku kontrolu putem NTC sonde.
Diferencijalni presostat osigurava odvod produkata sagorevanja kod fasadnih modela, a sonda dimnih gasova
osigurava odvođenje produkata sagorevanja kod dimnjačkih modela.
Naziv
Akumulacioni bojler
COMBI 80
80 litara
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
18-MODULO80
€ 657.00
€ 775.00
18-KSG714031710
18-KSG714031810
€ 507.63
€ 562.30
€ 599.00
€ 663.51
UGRADNJA ISPOD KOTLA, ZA MODELE
LUNA HT, PRIME, LUNA, LUNA3 SAMO ZA
GREJANJE
Kapacitet rezervoara iznosi 80 litara.
Količina sanitarne vode pri ∆t = 25°C je 19 l/min.
Količina sanitarne vode pri ∆t = 30°C je 558 litara
u 30 minuta.
Akumulacioni bojleri
UB 80
80 litara
UB 120
120 litara
MОGUĆA MONTAŽA NA SVE MODELE SAMO ZA
GREJANJE
Bojleri su snabdeveni prohronskom
zmijom i magnezijum anodom.U rezevoar je
ugrađen senzor za kontrolu temperature.
2
XIII. IZDANJE
ZIDNI KONDENZACIONI KOTLOVI
Naziv
Šifra
Gasni kotao kondenzacioni fasadni samo za grejanje
PRIME HT 1.120
PRIME HT 1.240
12.4 kW
24.7 kW
Gasni kotao kondenzacioni fasadni kombinovani
PRIME HT 240
PRIME HT 280
PRIME HT 330
MP.Cene
18-PRIMEHT1.120 € 1042.00
18-PRIMEHT1.240 € 1074.00
€ 1230.00
€ 1267.00
€ 1130.00
€ 1172.00
€ 1202.00
€ 1333.00
€ 1383.00
€ 1418.00
18-PRIMEHT2400
18-PRIMEHT2800
18-PRIMEHT3300
20.5 kW
24.7 kW
28.9 kW
VP.Cene
PRIME HT je nova familija BAXI zidnih gasnih kondenzacionih kotlova, koje preporučujemo
svakome ko želi iskoristiti prednost kondenzacione tehnologije. Veliki stepen korisnosti (109.8%),
jednostavno upravljanje, kompaktna dimenzija (760x450x345mm) su odlike ovog kotla.
PRIME HT se nudi u širokom opsegu snage 12-33 kW.
Gasni kotao kondenzacioni fasadni kombinovani
PRIME STORAGE HT 240
STORAGE
24,7 kW
18-PRIMEST240
€ 1509.00
€ 1781.00
PRIME STORAGE HT je kondenzacioni kotao sa ugrađenim rezervoarom od 45 l.
Poseduje tradicionalni kontrolni panel sa dugmadima, digitalnim displejom i lampicama.
Kapacitet proizvodnje tople sanitarne vode iznosi 350 l za 30 minuta ( ∆T 30 °C).
Gasni kotao kondenzacioni fasadni samo za grejanje
LUNA HT 1.120
LUNA HT 1.240
LUNA HT 1.280
12.4 kW
24.7 kW
28.9 kW
18-LUNAHT1.120
18-LUNAHT1.240
18-LUNAHT1.280
€ 1304.00
€ 1366.00
€ 1420.00
€ 1539.00
€ 1612.00
€ 1676.00
LUNA HT 1.450
LUNA HT 1.550
LUNA HT 1.650
LUNA HT 1.850
LUNA HT 1.1000
45.4 kW
56.7 kW
67.0 kW
85.0 kW
100.0 kW
18-LUNAHT1.450
18-LUNAHT1.550
18-LUNAHT1.650
18-LUNAHT1.850
18-LUNAHT1.1000
€ 1619.00
€ 1864.00
€ 2009.00
€ 2637.00
€ 2981.00
€ 1910.00
€ 2200.00
€ 2371.00
€ 3112.00
€ 3518.00
18-LUNAHT2800
18-LUNAHT3300
€ 1497.00
€ 1574.00
€ 1766.00
€ 1857.00
Gasni kotao kondenzacioni fasadni kombinovani
LUNA HT 280
LUNA HT 330
24.7 kW
28.9 kW
Vrhunski modeli gasnih kotlova proizvođača BAXI, jesu kondenzacioni kotlovi LUNA HT.Zahvaljujući
savremenoj konstrukciji LUNA HT smanjuje troškove grejanja u sezoni prosečno za 35% u odnosu na klasične
kotlove na gas. Emisija štetnih gasova NOX-a se smanjuje za 85% i CO-a za 90%!!! Veliki stepen korisnost i
(109.8%) i kod pripreme tople sanitarne vode od 16 do 19 litara tople vode u minuti.
3
XIII. IZDANJE
ZIDNI GASNI KOTLOVI
Naziv
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
Gasni kotao na dimnjak kombinovani
LUNA MAX 240 i
24 kW
18-MAX240I000
€ 679.00
€ 801.00
Gasni kotao fasadni kombinovani
LUNA MAX 240 Fi
24 kW
LUNA MAX 310 Fi
34 kW
18-MAX240FI00
18-MAX310FI00
€ 803.00
€ 880.00
€ 948.00
€ 1038.00
Za brzu pripremu tople sanitarne vode BAXI nudi svoj gasni kotao LUNA MAX, koji za svega 4 sekunde ima
spremnu sanitarnu vodu od 70ºC.Sa LUNA MAX- om dobijate maksimalan konfor i maksimalnu uštedu gasa i
vode istovremeno!Veoma je pogodan i za posluživanje tehnoloških procesa toplom vodom.
Gasni kotao na dimnjak kombinovani
NUVOLA 240 i
24 kW
NUVOLA 280 i
28 kW
18-NUVOLA240I0
18-NUVOLA280I0
€ 903.00
€ 941.00
€ 1066.00
€ 1110.00
Gasni kotao fasadni kombinovani
NUVOLA 240Fi
24 kW
NUVOLA 280Fi
28 kW
18-NUVOLA240FI
18-NUVOLA280FI
€ 957.00
€ 1026.00
€ 1129.00
€ 1211.00
Idealno rešenje za udovoljavanje visokih potreba za toplom sanitarnom vodom je, NEW NUVOLA, novi BAXI
kotao, sa spremnikom tople sanitarne vode. Zahvaljujući spremniku tople sanitarne vode, koji je napravljen od
nerđajućeg čelika, zapremine 60 litara, NEW NUVOLA može proizvesti čak 450 litara vode za pola sata (∆
t=30ºC) uz konstatnu temperaturu sanitarne vode.
Gasni kotao kondenzacioni fasadni kombinovani
NUVOLA HT 330
18-NUVOLAHT300
28,9 kW
€ 1867.00
€ 2203.00
NUVOLA HT, Baxi zidni gasni kondenzacioni kotao sa rezervoarom od 45 l, koji objedinjuje
naprednu tehnologiju i visoke preformanse.Može da obezbedi 19 litara tople sanitarne vode u minuti,
500 l sanitarne vode za 30 minuta. 4 minuta je potrebno za zagrevanje rezervoara.Rezervoar je
izrađen od nerđajućeg čelika AISI 316L.
4
XIII. IZDANJE
ZIDNI GASNI KOTLOVI - IZLAZNA SERIJA
Naziv
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
Gasni kotao na dimnjak samo za grejanje
ECO
1.240 i
26 kW
18-ECO001.240I
€ 421.00
€ 497.00
Gasni kotao na dimnjak kombinovani
ECO 240 i
26 kW
ECO 280 i
31 kW
18-ECO00240I0
18-ECO00280I0
€ 513.00
€ 628.00
€ 605.00
€ 741.00
Gasni kotao fasadni samo za grejanje
ECO 1.240 Fi
26 kW
18-ECO1.240FI
€ 506.00
€ 597.00
Gasni kotao fasadni kombinovani
ECO
240 Fi
26 kW
ECO
280 Fi
31 kW
18-ECO00240FI
18-ECO00280FI
€ 630.00
€ 711.00
€ 743.00
€ 839.00
ECO new svojim korisnicima nudi široki izbor fasadnih i dimnjačkih gasnih kotlova,u izvedbi samo
za grejanje, u snagama od 24-do 28 Kw, ili kombinovane, sa pripremom sanitarne vode, sa 16,9 litara
vode u minuti. Pored jednostavnosti, fleksibilnosti i kvaliteta, BAXI kotlovi su proizvodi koji svojim
korisnicima pružaju maksimalan komfor u svakom domu.
Naziv
Šifra
Gasni kotao na dimnjak samo za grejanje
LUNA 1.240 i
26 kW
Gasni kotao na dimnjak kombinovani
LUNA 240 i
26 kW
LUNA 280 i
31 kW
Gasni kotao fasadni samo za grejanje
LUNA 1.240 Fi
26 kW
LUNA 1.310 Fi
34 kW
Gasni kotao fasadni kombinovani
LUNA 240 Fi
26 kW
LUNA 310 Fi
34 kW
VP.Cene
MP.Cene
18-LUNA1.240I
€ 464.00
€ 548.00
18-LUNA240I00
18-LUNA280I00
€ 569.00
€ 714.00
€ 671.00
€ 843.00
18-LUNA1.240FI
18-LUNA1.310FI
€ 640.00
€ 676.00
€ 755.00
€ 798.00
18-LUNA240FI0
18-LUNA310FI
€ 728.00
€ 801.00
€ 859.00
€ 945.00
Kotlovi serije LUNA,Vam nude efikasno rešenje za svaku grejnu aplikaciju (bilo u modernizaciji
postojećih sistema grejanja ili kod instalacija novih sistema). BAXI Vam nudi osam različitih modela
gasnih kotlova u ekskluzivnoj kompaktnoj izvedbi, sa snagama od 24-do 31 kW. Zahvaljujući stručnoj
i savremenoj tehnologiji, LUNA kotlovi su u verzijama sa otvorenom komorom za sagorevanje i sa
zatvorenom komorom (fasadna i dimnjačka izvedba). Rukovanje sa LUNA kotlovima je izuzetno lako i
jednostavno, zahvaljuljući samodijagnostici kotla i jednostavnoj signalizaciji na upravljačkom panelu
uređaja.
5
XIII. IZDANJE
PRIBOR ZA HIDRAULIČNE PRIKLJUČKE
Naziv
VP.Cene
MP.Cene
18-KHG714079610
Šifra
€ 576.58
€ 680.36
Motor sa mešaonim ventilom za povezivanje
ECO3 i MODULO 80
18-KHG714096310
€ 60.96
€ 71.93
Priključni kit za Eco i Luna kotlove voda+gas
18-KGH714028910
€ 29.38
€ 34.67
Expanziona posuda sanitarne vode za NUVOLU
18-KHG714034410
€ 37.08
€ 43.75
Recirkulacioni set za NUVOLU
18-KHG714022710
€ 17.41
€20.54
Hidraulična skretnica
18-KHG714094010
€ 136.61
€ 161.20
€ 507.54
€ 598.90
Set za mešoviti sistem (radijatorsko i podno grejanje)
Set za istovremeno upravljanje sa visokim temperaturnim
opsegom (≤85) i sa niskim temperaturnim opsegom (≤45).
U setu se nalazi:dve pumpe,mešaoni ventil i štampana ploča.
Hidraulični komplet za povezivanje kotlova u kaskadi 18-KHG714094210
PRIBOR ZA TERMOREGULACIJU konvencionalnih kotlova
Naziv
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
Mehanički sobni termostat BAXI TAM 011
18-KHG714086910
€ 10.59
€ 12.50
Digitalni sobni termostat BAXI MAGICTIME
-programirajući na 7 dana
18-KHG714086710
€ 59.39
€ 70.08
Spoljni senzor temperature za
ECO, LUNA i NUVOLA kotlove
18-KHG714062111
€ 13.38
€ 15.79
6
XIII. IZDANJE
PRIBOR ZA TERMOREGULACIJU kondenzaciomih kotlova
Naziv
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
18-KHG714072611
€ 126.33
€ 149.07
18-KHG714078111
€ 293.80
€ 346.68
Regulator temperature za kaskadno povezivanje 18-KHG714078211
kondenzacionih kotlova
RVA 47
€ 434.82
€ 513.09
Daljinski upravljač za kondenzacione kotlove
QAA73
QAA 73 je digitalna multifunkcionalna sobna jedinica za
jedan ili dva grejna kruga i kontrolu sanitarne vode.
Regulator temperature
RVA 46
Za zonsku kontrolu grejnog sistema, Upotrebljava se kod
kondenzacionih kotlova. Regulacija kontroliše: mešaoni
ventil, pumpu i senzor sanitarne vode QAD 21.
Ovaj uređaj omogućuje kontrolu kotlova u kaskadnoj
vezi(do12). Takođe može da kontroliše visoku
temperturnu zonu,
pumpu i rezervoar sanitarne
vode(koristeći senzor sanitarne vode QAZ21).
7
XIII. IZDANJE
Naziv
Interface AGU 2.500
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
18-KHG714077911
€ 135.15
€ 159.48
Ovaj pribor omogućava kotlu da upravlja različitim
zonama, koje se sastoje iz visokih i niskih temperatura.Ovaj
dodatak direktno opravlja komponentama niske temperature
grejnog sistema.(mešaoni ventil,cirkulaciona pumpa, NTC).
Interface OCI 420
18-KHG714078011
€ 55.82
€ 65.87
Komunikacioni modul OCI 420 je elektronska komponenta
za povezivanje upravljanja kotla LMU54 za kontrole RVA
46 i RVA 47.
Mehanički sobni termostat RT
18-KHG714062810
€ 21.30
€ 25.13
Senzor sobne temperature za RVA47, RVA46
QAA50
18-KHG714078410
€ 63.90
€ 75.40
18- KHG714072511
€ 17.33
€ 20.45
18-KHG714079010
€ 13.22
€ 15.60
18-KHG714078910
€ 19.46
€ 22.96
Senzor protoka temperature grejne vode (cevni)
QAD21
RVA46 ili RVA47 za kontrolu temperature grejne
vode
18-KHG714078810
€ 19.83
€ 23.40
Spoljni senzor temperature za kondenzacione kotlove
QAC34
18-KHG714072811
€ 19.10
€ 22.54
Digitalna, multifunkcionalna sobna jedinica koja povećava
broj funkcija kotla.Sa integrisanim senzorom temperature,
programom za grejanje i kontrolnim funkcijama
Interface AGU 2.002 povezivanje Prime,
kotlova sa QAA50 termostatom
Nuvola
Uronski senzor temperature tople sanitarne vode
za akumulacioni bojler
QAZ21
Senzor protoka grejne vode (cevni) QAD36
za interface AGU2.500
VAZDUŠNO DIMOVODNI PRIBOR za konvencionalne kotlove
Naziv
Koaksijalno koleno 45°
Koaksijalno početno koleno 45°
Koaksijalno početno koleno 90°
Koaksijalno dodatno koleno 90°
Šifra
18-KHG714101610
18-KHG714102310
18- KHG714101410
18- KHG714101510
VP.Cene
€ 12.49
€ 11.81
€ 14.70
€ 14.70
MP.Cene
€ 14.74
€ 13.94
€ 17.35
€ 17.35
Koaksijalni produžetak od 1m
Koaksijalna cev sa završetkom
18-KHG714101710
18-KHG714101810
€ 24.21
€ 25.03
€ 28.57
€ 29.54
Set horizontalnog fasadnog priključka ( koaksijalno koleno
90˚+završetak) samo sa kotlom zajedno!
18-PARAPSETH090
€ 27.13
€ 32.01
Set horizontalnog fasadnog priključka ( koaksijalno koleno
45˚+završetak) samo sa kotlom zajedno!
18-PARAPSETH045
€ 27.13
€ 32.01
18-KHG714017610
€ 24.21
€ 28.57
Parapetni koaksijalni produžetak 1 m
8
XIII. IZDANJE
Naziv
Adapter za vertikalni koaksijalni izvod
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
18-KHG714101910
€ 13.96
€ 16.47
18-KHG714010610
€ 96.53
18-KHG714036410
€ 100.63
€ 118.74
Parapetni vertikalni separatni izvod
18-KHG714036510
€ 110.45
€ 130.33
Krovni pokrivač kosi za koaksijalni izvod
18-KHG714036610
€ 29.51
€ 34.82
Krovni pokrivač ravni za koaksijalni izvod
18-KHG714036710
€ 20.80
€ 24.54
Separatni priključni kit za fasadnu izvedbu
18-KHG714017911
€ 27.62
€ 32.59
Separatni priključni kit za MAIN, ECO3
Spojnica koaksijalne cevi
18-KHG714074810
18-KHG 714023411
€ 21.56
€ 8.37
€ 25.44
€ 9.88
Dimovodna cev fi 80 L= 1000 mm
Dimovodna cev fi 60 L= 1000 mm
18-KHG714018310
18-KHG714037011
€ 20.80
€ 14.38
€ 24.54
€ 16.97
Dimovodna cev fi 80 L= 500 mm
Dimovodna cev fi 60 L= 500 mm
18-KHG714018210
18-KHG714036911
€ 13.62
€ 10.21
€ 16.07
€ 12.05
Dimovodno koleno fi 80 90°
Dimovodno koleno fi 80 45°
18-KHG714018010
18-KHG714018110
€ 13.53
€ 12.81
€ 15.97
€ 15.12
Dimovodno koleno fi 60 90°
Dimovodno koleno fi 60 45°
Koleno 90 stepeni sa odvodom kondenzata
fi 80
18-KHG714036811
18-KHG714037511
18-KHG714054710
€ 12.87
€ 14.00
€ 28.00
€ 15.19
€ 16.52
€ 33.04
Završetak cevi Fi 80
18-KHG 714010410
€ 8.55
€ 10.09
FI 80
18-KHG714018510
€ 4.54
€ 5.36
FI 100
18-KHG714017710
€ 4.92
€ 5.81
18-KHG 714050411
18-KHG 714050311
€ 45.91
€ 43.56
€ 54.17
€ 51.40
18-KHG714061510
€ 27.62
€ 32.59
Parapetni separatni horizontalni izvod
€ 113.91
ECO,
LUNA,
NUVOLA
Parapetni vertikalni koaksijalni izvod
Rozeta za fasadni priključak
ECO,
LUNA,
NUVOLA
Konektor izlaznog i ulaznog horizontalnog
izvoda
Kit za aspiraciju i odvod dimnih gasova
Kit samo za odvod dimnih gasova.
AFR sistem za regulaciu vazduha
Ovaj patent obezbeđuje optimalno sagorevanje
zahvaljujući preciznom unosu potrebne
količine vazduha
9
XIII. IZDANJE
VAZDUŠNO DIMOVODNI PRIBOR za kondenzacione kotlove
Naziv
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
Koaksijalni produžetak od 1m 60/100 za kondenz. kotao
Koaksijalna cev sa završetkom 60/100 za kondenz. kotao
Koaksijalno koleno 45° 60/100 za kondenz.kotao
Koaksijalno koleno 90° 60/100 za kondenz. kotao
18-KHG714059510
18-KHG714059610
18-KHG714059810
18-KHG714059710
€ 23.65
€ 27.18
€ 14.91
€ 14.91
€ 27.91
€ 32.07
€ 17.59
€ 17.59
Koaksialni cev sa završetkom 80/125 za Luna Ht 45-65
Koaksijalni produžetak od 1m 80/125 za Luna HT 45-65
Koaksijalni produžetak od 0.5 m 80/125 za Luna HT 45-65
Koaksijalno koleno 45° 80/125 za Luna HT 45-65
Koaksijalno koleno 90° 80/125 za Luna HT 45-65
Parapetni vertikalni koaksijalni izvod 80/125 za Luna HT 45-65
Krovni pokrivač za koaksijalni izvod
Reducir koaksialne cevi 80/125-60/100
18-KHG714088910
18-KHG714088510
18-KHG714088610
18-KHG714088810
18-KHG714088710
18-KHG714093510
18-KHG714093710
18-KHG714093910
€ 46.64
€ 42.60
€ 25.12
€ 19.10
€ 20.57
€ 53.99
€ 20.93
€ 11.75
€ 55.04
€ 50.27
€ 29.64
€ 22.54
€ 24.27
€ 63.71
€ 24.70
€ 13.87
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
18-KHG714093210
18-KHG714093310
18-KHG714093410
18-KHG714094410
18-KHG714094510
18-KHG714094610
€ 392.22
€ 120.46
€ 69.04
€ 24.24
€ 41.87
€ 35.26
€ 462.82
€ 142.14
€ 81.47
€ 28.60
€ 49.41
€ 41.61
VAZDUŠNO DIMOVODNI PRIBOR za kaskadno povezivanje
Naziv
(1) Dimovodni izvod 125/110 za dva kotla
(2) Dimovodni izvod 125 za treći kotao
(3) Dimovodni završetak sa odvodom kondenzata
Koleno DN 125 fi 87°
Koleno DN 125 fi 45°
Cevni produžetak 1m DN 125
S.p.A
Fabrika gasnih kotlova BAXI nalazi se u mestu Bassano del Grappa, oko 50 km od Venecije. Fabrika je
organizovana u sistem BAXI GROUP i nalazi se na trećem mestu u Evropi po proizvodnji opreme za
grejanje i tople vode. BAXI GROUP ima 13 proizvodnih jedinica u 6 zemalja Evrope. U početku firma se
bavila izradom radijatora i opreme za kupatila, a danas je proizvodnja prvenstveno orijentisana na zidne i
stojeće kotlove. BAXI je proizveo više od 3 miliona zidnih kotlova od 1978 godine, što znači da je dnevna
proizvodnja od 2500- do 3000 kotlova.BAXI je među prvim fabrikama u Italiji, koji poseduje sertifikat ISO
9001 i ISO 14001.
10
XIII. IZDANJE
VIESSMANN- ZIDNI GASNI KOTLOVI
Naziv
Snaga
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
24 kW
85-001WHO6101
€ 657.62
€ 776.00
24 kW
85-001WHO4101
€ 612.72
€ 723.00
85-000WHSA221
85-000WHSA224
€ 1398.00
€ 1584.00
€ 1650.00
€ 1870.00
85-100GS0A1007
€ 1362.83
€ 1608.14
SOBNI TERMOSTAT VITOTROL 100 RT
85-0007141709
€ 23.72
€ 28.00
PROGRAMIRAJUĆI TERMOSTAT
VITOTROL 100 UTA dnevni program
85-0007170149
€ 82.20
€ 97.00
PROGRAMIRAJUĆI TERMOSTAT
VITOTROL 100 UTD sa nedeljnim programom
85-0007179059
€ 97.45
€ 115.00
Priključak na spoljni zid horizontalno
Koaksialno koleno za horizontalni izvod 90˚
85-0007168232
85-0007169176
€ 32.20
€ 22.00
€ 38.00
€ 26.00
Parapetni koaksijalni vertikalni izvod
Krovni pokrivač
85-0007168235
85-0007338644
€ 67.80
€ 27.00
€ 80.00
€ 32.00
Koaksijalno koleno 90˚
Koaksijalno koleno 45˚ 2 kom
Koaksijalni cevni produžetak 1m
Koaksijalni cevni produžetak 0,5 m
Obujmica za pričvršćivanje φ 100 mm
85-0007168226
85-0007168227
85-0007168228
85-0007168229
85-0007338873
€ 17.00
€ 29.60
€ 20.33
€ 17.00
€ 9.32
€ 20.00
€ 35.00
€ 24.00
€ 20.00
€ 11.00
ZIDNI GASNI KOTLOVI kombinovani
VITOPEND 100 WHO FASADNI
STANDARD
VITOPEND 100 WHO DIMNJAČKI
STANDARD
(MODEL STANDARD JE BEZ MONTAŽNOG
KRSTA)
ZIDNI GASNI KOTLOVI kombinovani
VITOPEND 222 WHSA FASADNI
sa ugradjenim akumlacionim bojlerom
snaga pri proizvodnji sanitarne vode
24 /30
kW
za pripremu tople sanitarne vode 50 lit
sa automatikom VITOTRONIC 100
sa automatikom VITOTRONIC 200
STABILNI GASNI KOTAO NA DIMNJAK
VITOGAS 100
UPRAVLJANJE VITOTRONIC 100
42 kW
Digitalna regulacija kotla na bazi zadate stalne
temperature kotlovske vode, sa integriranim
sistemom djiagnostike i regulacijom rezervoara
za sanitarnu vodu.
11
XIII. IZDANJE
Naziv
VITOCELL
160 l
VITOCELL
200 l
VITOCELL
300 l
VITOCELL
500 l
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
V 100 spremink za vodu
85-1003003702
€ 584.48
€ 689.69
V 100 spremink za vodu
85-1003003703
€ 608.40
€ 717.91
V 100 spremink za vodu
85-1003003595
€ 849.68
€ 1002.62
V 100 spremink za vodu
85-1003003596
€ 1243.84
€ 1467.73
85-Z000465000
€ 396.88
€ 468.32
ELEKTRICNI GREJAČ EHO
(samo za Vitocell 300 lit i 500 lit)
6 kW
VIESSMANN je grupa sa oko 6800 zaposlenih širom sveta, jedan od najznačajnijih proizvođača proizvoda grejne tehnike. Ime
VIESSMANN predstavlja svuda u svetu pojam za kompetentnost i inovaciju.Tako VIESSMANN grupa nudi kompletan program
tehnološki vrhunskih proizvoda. Svi proizvodi imaju zajedničku karakteristiku :
-visok kvalitet, koji se održava u pogonskoj sigurnosti
-uštedu energije
-zaštitu okoline
-jednostavnost u rukovanju i dugotrajnosti.
VIESSMANN je prisutna na našem tržištu preko 30 godina i kao takav ima veliku tradiciju kod nas.
Proizvodni program se izrađuje u tri stepena tehničkih rešenja i optimalno je prilagođen različitim tržištima i potrebama.
Osnovni program-jeftina, sigurna i štedljiva grejna tehnika, zatim komforni program za kupce velikih zahteva i hi-tech
program, za najviše zahteve.
GB-GANZ-TOPLOVODNI KOTLOVI
Naziv
Kapacitet
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
GAE 8
GAE 9
GAE 10
GAE 13
93 Kw
105 Kw
116 Kw
151 Kw
88-GAE08241-60
88-GAE09241-61
88-GEA10241-62
88-GAE13241-63
€ 1337.00
€ 1469.00
€ 1572.00
€ 2071.00
€ 1577.66
€ 1733.42
€ 1854.96
€ 2443.78
GAE 16
GAE 20
-toplovodni kotlovi na
GAE 25
gasovita i tečna goriva
-čelični
nadpritisn i GAE 30
GAE 35
kotlovi
-levkasto
ložište,bez GAE 40
GAE 50
mrtvih uglova
186 Kw
232 Kw
290 Kw
349 Kw
407 Kw
504 Kw
633 Kw
88-GAE16241-64
88-GAE20241-65
88-GAE25241-66
88-GAE25241-67
88-GAE25241-68
88-GAE40241-69
88-GAE50241-70
€ 2204.00
€ 2439.00
€ 2600.00
€ 3482.00
€ 3584.00
€ 4025.00
€ 4525.00
€ 2600.72
€ 2878.02
€ 3068.00
€ 4108.76
€ 4229.12
€ 4749.50
€ 5339.50
-stepen koristnog dejstva
prema direktivi 92/42 EU
UPRAVLJAČKA JEDINICA
GAE-REG-1.2
88-GAE-REG-1
€ 489.00
€ 577.02
GAE-REG-2.2
88-GAE-REG-2
€ 595.00
€ 702.10
GAE-REG-3.2
88-GAE-REG-3
€ 1943.00
€ 2292.74
12
XIII. IZDANJE
GASNI KOTLOVI- CIMPLEX METODO LP
Naziv
Snaga
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
STEPEN ISKORIŠĆENJA 93 %
STOJEĆI GASNI KOTLOVI NA
DIMNJAK pilot paljenje
CIMPLEX METODO LP 27
27 kW
41-METCPLEX27
€ 488.40
€ 576.31
CIMPLEX METODO LP 40
40 kW
41-METCPLEX40
€ 550.00
€ 649.00
CIMPLEX METODO LP 52
53 kW
41-METCPLEX53
€ 654.00
€ 771.72
Stabilni gasni kotlovi sa atmosferskim gorionikom. Kotao poseduje robusni izmenjivač toplote od sivog
liva.Takav izmenjivač i skladan izbor gasnog gorionika obezbeđuje visok stepen iskorišćenja gasa, potpuno
sagorevanje, što istovremeno smanjuje i potrošnju gasa. Paljenje kotla je rešeno piezo električnim
paljenjem sa pilot plamenom. Nove forme, nov materijal, plastificirani lim i plastična maska obezbeđuju
lako održavanje i idealno uklapanje u moderni enterijer Vaše kuće.
AKUMULACIONI BOJLERI HAJDU
Naziv
Snaga
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
HR-T 30 120 lit
30 kW
73-H-HRT30
€ 440.00
€ 519.20
HR-T 40 160 lit
40 kW
73-H-HRT40
€ 494.00
€ 582.92
AKUMULACIONI BOJLER ZA
SANITARNU
VODU
SA
SPIRALNIM
IZMENJIVAČEM
HAJDU
13
XIII. IZDANJE
PROTOČNI BOJLER FEG
Naziv
Snaga
PROTOČNI GASNI FASADNI BOJLER 11 l / min
MZV 18, sa setom fasadnog priključka
17.5 kW
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
42-FEGMZV1800
€ 352.00
€ 415.36
AKUMULACIONI BOJLERI- DUNA
Naziv
GASNI BOJLERI DUNA
Priključkom na dimnjak
Kapacitet
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
D 60 K
60 l
42-DUNA060DIM
€ 203.00
€ 239.54
D 90 K
90 l
42-DUNA090DIM
€ 225.00
€ 265.50
D 120 K
120 l
42-DUNA120DIM
€ 239.00
€ 282.02
D 60 KN
60 l
42-DUNA060000
€ 203.00
€ 239.54
D 90 KN
90 l
42-DUNA090000
€ 225.00
€ 265.50
D 120 KN
120 l
42-DUNA120000
€ 239.00
€ 282.02
GASNI BOJLERI DUNA
Bez priključka na dimnjak
14
XIII. IZDANJE
GASNE PEĆI - LAMPART GALA SERIJA
Naziv
CLASSIK 20K na dimnjak
Snaga
2,5 kW
Šifra
45-CLASK02.0
VP.Cene
€ 160.00
MP.Cene
€ 188.80
2,5 kW
45-CLASP02.5
€ 162.00
€ 191.16
3,5 kW
45-CLASK03.5
€ 172.00
€ 202.96
3,5 kW
45-CLASP03.5
€ 174.00
€ 205.32
6,0 kW
45-CLASK06.0
€ 188.00
€ 221.84
6,0 kW
45-CLASP06.0
€ 190.00
€ 224.20
3,5 kW
45-VISIK03.5
€ 176.00
€ 207.68
3,5 kW
45-VISIP03.5
€ 190.00
€ 224.20
6,0 kW
45-VISIK06.0
€ 191.00
€ 225.38
belо, krem, pergamon
6,0 kW
45-VISIP06.0
€ 203.00
€ 239.54
VISION 50K na dimnjak RAZNIH BOJA
6,0 kW
45-VISIK06.0B
€ 200.55
€ 236.65
VISION 50P na fasadu RAZNIH BOJA
6,0 kW
45-VISIP06.0B
€ 213.15
€ 251.52
ELEGANT 30K na dimnjak
3,5 kW
45-ELEGK03.5
€ 176.00
€ 207.68
3,5 kW
45-ELEGP03.5
€ 190.00
€ 224.20
6,0 kW
45-ELEGK06.0
€ 191.00
€ 225.38
belо, krem, pergamon
6,0 kW
45-ELEGP06.0
€ 203.00
€ 239.54
ELEGANT 50K na dimnjak RAZNIH BOJA
6,0 kW
45-ELEGK06.0B
€ 200.00
€ 236.00
ELEGANT 50P na fasadu RAZNIH BOJA
6,0 kW
45-ELEGP06.0B
€ 213..15
€ 251.52
belo, krem, pergamon
CLASSIK 20P na fasadu
belo, krem, pergamon
CLASSIK 30K na dimnjak
belo, krem, pergamon
CLASSIK 30P na fasadu
belо, krem, pergamon
CLASSIK 50K na dimnjak
belо, krem, pergamon
CLASSIK 50P na fasadu
VISION 30K na dimnjak
belо, krem, pergamon
VISION 30P na fasadu
belо, krem, pergamon
VISION 50K na dimnjak
belо, krem, pergamon
VISION 50P na fasadu
belо, krem, pergamon
ELEGANT 30P na fasadu
belо, krem, pergamon
ELEGANT 50K na dimnjak
belо, krem, pergamon
ELEGANT 50P na fasadu
GASNE PEĆI LAMPART - STARI MODELI
Naziv
IZLAZNA SERIJA
LB20P fasadni
Snaga
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
2,5 kW
45-LB20P002.5
€ 158.00
€ 186.44
LB20K na dimnjak
2,5 kW
45-LB20K002.5
€ 153.00
€ 180.54
IZLAZNA SERIJA
LB30P fasadni
3,5 kW
45-LB30P003.5
€ 168.00
€ 198.24
LB30K na dimnjak
3,5 kW
45-LB30K003.5
€ 158.00
€ 186.44
15
XIII. IZDANJE
Naziv
IZLAZNA SERIJA
LB50P fasadni
Snaga
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
6kW
45-LB50P006.0
€ 183.00
€ 215.94
6kW
45-LB50K006.0
€ 173.00
€ 204.14
IZLAZNA SERIJA
LBA30P fasadni sa prozorom
3,5 kW
45-LBA30P03.5
€ 180.00
€ 212.40
LBA30K dimnjak sa prozorom
3,5 kW
45-LBA30K03.5
€ 168.00
€ 198.24
IZLAZNA SERIJA
LBA 50P fasadni sa prozorom
6kW
45-LBA50P06.0
€ 195.00
€ 230.10
LBA 50K dimnjak sa prozorom
6kW
45-LBA50K06.0
€ 183.00
€ 215.94
LB50K na dimnjak
GASNI KAMINI LAMPART
Naziv
Gasni kamin PYRAMID
na dimnjak
Snaga
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
6,1 kW
45-PIRAK06.0
€ 576.94
€ 680.79
Čast nam je da se u našem katalogu među najvažnijim proizvodima predstavimo gasne peći mađarskog proizvođača
LAMPART, koji postoji već više od 100 godina!! Fabrika je osnovana 1904 godine u Budafoku, gde su se prvo
izrađivale posude, umivaonici, sudoperi, štednjaci a nekoliko zadnjih godina počeli su sa prizvodnjom gasnih peći,
kamina, emajliranih sudopera. Sa prozvodnjom gasnih peći izborili su vodeću poziciju ne samo u Mađarskoj, već i u
inostranstvu. Proizvode Lamparta možete pronaći u mnogim zemaljama Evrope, gde svojim estetskim izgledom i
dobrim kvalitetom služe potrebe Kupaca.
Cim Gas već više od 10 godina, kao jedini predstavnik gasnih peći i kamina Lampart u Srbiji, vodi uspešnu
poslovnu saradnju, što potvrđuje da je prodato i ugrađeno više hiljada komada uređaja na potpuno zadovoljstvo
naših partnera.
16
XIII. IZDANJE
GB-GANZ - GASNI GORIONICI
Svi gasni gorionici se isporučuju na Pb ili na zemni gas, sa gasnom rampom kompletno!
Naziv
Snaga
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
35-70 kW
40-90 kW
80-160 kW
80-160 kW
120-240 kW
120-240 kW
88-EURO062T
88-EURO102T
88-EURO152T
88-EURO153T
88-EURO252T
88-EURO253T
€ 484.00
€ 629.00
€ 969.00
€ 1266.00
€ 1139.00
€ 1419.00
€ 571.12
€ 742.22
€ 1143.42
€ 1493.88
€ 1344.02
€ 1674.42
ABG 3-F-2-1-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke upr.
ABG 3 F-2-2-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke upr.
17-45 kW
17-45 kW
88-000900-...
88-000900-...
€ 501.00
€ 501.00
€ 591.18
€ 591.18
ABG 3-F-3-1-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke upr.
ABG 3-F-3-2-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke upr.
17-45 kW
17-45 kW
88-000900-...
88-000900-...
€ 816.00
€ 816.00
€ 962.88
€ 962.88
40-110 kW
40-110 kW
88-0901-...
88-0901-...
€ 637.00
€ 637.00
€ 751.66
€ 751.66
ABG 10-F-3-2-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke upr.
40-110 kW
40-110 kW
88-0901-...
88-0901-...
€ 969.00
€ 969.00
€ 1143.42
€ 1143.42
ABG 10-F-M-1-[1 ili 2 ili 3] kontin upr.
ABG 10-F-M-2-[1 ili 2 ili 3] kontin upr.
ABG 30D-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke up.
ABG 30D-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke up.
40-110 kW
40-110 kW
80-140 kW
80-140 kW
88-0901-...
88-0901-...
88-830-...
88-830-...
€ 1283.00
€ 1283.00
€ 1003.00
€ 1411.00
€ 1513.94
€ 1513.94
€ 1183.54
€ 1664.98
ABG 30E-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke up.
ABG 30E-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke up.
80-175 kW
80-175 kW
88-830-...
88-830-...
€ 1113.00
€ 1555.00
€ 1313.34
€ 1834.90
140-290 kW
140-290 kW
140-290 kW
88-830-...
88-830-...
88-830-...
€ 1411.00
€ 1801.00
€ 2090.00
€ 1664.98
€ 2125.18
€ 2466.20
ABG 45D-F-3-(1 ili 2)- 1 rampa 1" 3 tačke up.
140-330 kW
88-840-...
€ 1844.00
€ 2175.92
ABG 45E-F-3-(1 ili 2)-2 rampa 1" 3 tačke up.
ABG 45E-F-3-(1 ili 2)-1 rampa 5/4" 3 tačke up.
160-380 kW
160-380 kW
88-840-...
88-840-...
€ 1903.00
€ 2090.00
€ 2245.54
€ 2466.20
(1,2) –dužina plamenika
1normalna
2produžena
ABG 45-F-2-(1 ili 2)-1 rampa 6/4" 3 tačke up.
ABG 45-F-2-(1 ili 2)-2 rampa 5/4" 3 tačke up.
ABG 45-F-2-(1 ili 2)-3 rampa 1" 3 tačke up.
200-450 kW
200-450 kW
200-450 kW
88-840-...
88-840-...
88-840-...
€ 1861.00
€ 1776.00
€ 1615.00
€ 2195.98
€ 2095.68
€ 1905.70
gasna rampa :
120 mbar
240 mbar
3100 mbar
ABG 45-F-3-(1 ili 2)-1 rampa 6/4" 3 tačke up.
ABG 45-F-3-(1 ili 2)-2 rampa 5/4" 3 tačke up.
ABG 45-F-3-(1 ili 2)-3 rampa 1" 3 tačke up.
200-450 kW
200-450 kW
200-450 kW
88-840-...
88-840-...
88-840-...
€ 2252.00
€ 2133.00
€ 1946.00
€ 2657.36
€ 2516.94
€ 2296.28
ABG 45-F-M-(1 ili 2)-1 rampa 6/4" kontin upr.
ABG 45-F-M-(1 ili 2)-2 rampa 5/4" kontin upr.
ABG 45-F-M-(1 ili 2)-3 rampa 1" kontin upr.
200-450 kW
200-450 kW
200-450 kW
88-840-...
88-840-...
88-840-...
€ 2490.00
€ 2396.00
€ 2269.00
€ 2938.20
€ 2827.28
€ 2677.42
EURO-6-F 2 tačke upr.
EURO-10-F 2 tačke upr.
EURO-15-F 2 tačke upr.
EURO-15-F 3 tačke upr.
EURO-25-F 2 tačke upr.
EURO-25-F 3 tačke upr.
(1,2,3)
–
duzina ABG 10-F-2-1-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke upr.
plamena
ABG 10-F-2-2-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke upr.
1normal
2kratak
ABG 10-F-3-1-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke upr.
3dugačak
(1,2) –dužina plamenika
ABG 30-F-2-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 2 tačke up.
1normalna
2produžena
ABG 30-F-3-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] 3 tačke up.
[1,2,3] – duzina plamena ABG 30-F-M-(1 ili 2)-[1 ili 2 ili 3] kontin upr.
1normalna
2kratak
3dugačak
(1,2) –dužina plamenika
1normalna
2produžena
17
XIII. IZDANJE
CUENOD - GASNI GORIONICI
Naziv
Šifra
VP.Cene
NC.4GX107/8
NC.6GX107/8
NC.9GX107/8
NC.12GX107/8
NC.16GX107/8
NC.21GX107/8
C.24GX107/8
C.30GX107/8
jednostepeni
jednostepeni
jednostepeni
jednostepeni
jednostepeni
jednostepeni
jednostepeni
jednostepeni
14-45 kW
40-55 kW
45-90 kW
80-120 kW
110-160 kW
140-190 kW
160-240 kW
200-300 kW
Snaga
88-13009336
88-13009337
88-13009306
88-13017825
88-13017819
88-13018397
88-13005056
88-13005064
€ 838.36
€ 847.46
€ 1025.42
€ 1076.27
€ 1101.69
€ 1118.64
€ 1161.02
€ 1296.61
€ 990.00
€ 1000.00
€ 1210.00
€ 1270.00
€ 1300.00
€ 1320.00
€ 1370.00
€ 1530.00
NC.9GX207/8
NC.12GX207/8
NC.16GX207/8
NC.21GX207/8
C.24GX207/8
C.30GX207/8
C.43GX207/8
C.54GX507/8
dvostepeni
dvostepeni
dvostepeni
dvostepeni
dvostepeni
dvostepeni
dvostepeni
dvostepeni
45-90 kW
80-120 kW
110-160 kW
140-190 kW
120-240 kW
200-300 kW
260-340 kW
360-540 kW
88-13013671
88-13017941
88-13017821
88-13015058
88-13005058
88-13005066
88-13010852
88-13008842
€ 1245.76
€ 1296.61
€ 1313.56
€ 1338.98
€ 1415.25
€ 1432.20
€ 1923.73
€ 2135.59
€ 1470.00
€ 1530.00
€ 1550.00
€ 1580.00
€ 1670.00
€ 1690.00
€ 2270.00
€ 2520.00
GB-GANZNaziv
MP.Cene
ULJNI GORIONICI
Kapacitet
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
EURO 6-0 2T
EURO 9-0 2T
EURO 10-0 2T
EURO 15-0 2T
EURO 15-0 3T
EURO 25-0 2T
EURO 25-O 3T
30-72 kW
70-115 kW
70-120 kW
95-160 kW
95-160 kW
130-265 kW
130-265 kW
88-EUROU062T
88-EUROU092T
88-EUROU102T
88-EUROU152T
88-EUROU153T
88-EUROU252T
88-EUROU253T
€ 433.00
€ 454.00
€ 508.00
€ 768.00
€ 963.00
€ 930.00
€ 1114.00
€ 510.94
€ 535.72
€ 599.44
€ 906.24
€ 1136.34
€ 1097.40
€ 1314.52
N-10-A-2-1-1
N-10-A-2-2-2
N-10-B-2-1-1
N-10-B-2-2-2
N-10-C-2-1-1
N-10-C-2-2-2
22-44 kW
22-44 kW
40-87 kW
40-87 kW
60-118 kW
60-118 kW
88-000921-001
88-000921-004
88-000921-005
88-000921-008
88-000921-009
88-000921-012
€ 444.00
€ 444.00
€ 444.00
€ 444.00
€ 476.00
€ 476.00
€ 523.92
€ 523.92
€ 523.92
€ 523.92
€ 561.68
€ 561.68
ANYO-12-2-1-1
ANYO-25-2-1-1
ANYO-25-3-1-1
ANYO-45-3-1-1
80-140 kW
120-290 kW
120-290 kW
200-450 kW
88-0353-010-S
88-0353-012-S
88-0353-008-S
88-0362-009-S
€ 833.00
€ 974.00
€ 1190.00
€ 1828.00
€ 982.94
€ 1149.32
€ 1404.20
€ 2157.04
Fabrika GB Ganz osnovana je u drugoj polovini prošlog veka, sa ciljem da za potrebe poljoprivrede u razvoju
proizvodi savremene mašine. Prvi uljni gorionici proizvedeni su 1962 godine,prvenstveno za potrebe poljoprivrednih
sušara, za kotlove u domaćinstvu i industriji, te za razne peći i grejače vazduha. Sedamdesetih godina, sa početkom
izgradnje gasovoda u Mađarskoj počeli su sa prozvodnjom i gasnih gorionika tipa ABG. Od 1992 godine fabrika je
privatizovana i preduzeće je postalo 100% italijansko-mađarsko vlasništvo.Većinski vlasnik je italijanska firma
BRUCIATORI iz Parme, jedan od najpoznatijih proizvođača industrijskih gorionika u Italiji. GB Ganz pored
proizvodnje gasnih i uljnih gorionika bavi se sa prodajom gasnih kotlova, toplovodnih kotlova, GAE, i sa prodajom
rezervnih delova za svaki njegov proizvod.
Gorionici GB-Ganz-a udovoljavaju strogim evropskim standardima. U gorionike su ugrađeni samo delovi
najpoznatijih evropskih proizvođača kao što su- Danfoss, Honeywell, Landis itd.
18
XIII. IZDANJE
CUENOD – GORIONICI NA LOŽ ULJE
Naziv
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
NC.6H101
NC.9H101
NC.12H101
NC.16H101
NC.21H101
jednostepeni
jednostepeni
jednostepeni
jednostepeni
jednostepeni
40-50
45-95
80-120
110-160
140-210
Snaga
kW
kW
kW
kW
kW
88-13012303
88-13009305
88-13017164
88-13017168
88-13015050
€ 466.10
€ 610.17
€ 673.73
€ 686.44
€ 694.92
€ 550.00
€ 720.00
€ 795.00
€ 810.00
€ 820.00
NC.12H201
NC.16H201
NC.21H201
C.24H201
C.30H201
C.43H201
C.54H201
dvostepeni
dvostepeni
dvostepeni
dvostepeni
dvostepeni
dvostepeni
dvostepeni
80-120
110-160
140-210
120-240
220-300
260-430
300-540
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
88-13017166
88-13017170
88-13015052
88-13004168
88-13003133
88-13008830
88-13008838
€ 898.31
€ 906.78
€ 915.25
€ 991.53
€ 1008.47
€ 1500.00
€ 1745.76
€ 1060.00
€ 1070.00
€ 1080.00
€ 1170.00
€ 1190.00
€ 1770.00
€ 2060,00
CUENOD – KOMBINOVANI GORIONICI
Naziv
C.10B117/8
C.14B117/8
C.22B117/8
C.28B217/8
C.34B217/8
C.75B517/8
Snaga
35-115
70-115
115-240
170-350
220-440
350-750
kW
kW
kW
kW
kW
kW
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
88-13002542
88-13002544
88-13002548
88-0318659
88-0318663
88-13001855
€ 1771.19
€ 1788.14
€ 1838.98
€ 2737.29
€ 2898.31
€ 4661.02
€ 2090.00
€ 2110.00
€ 2170.00
€ 3230.00
€ 3420.00
€ 5500.00
CUENOD je kao firma osnovan u Francuskoj. Do današnjih dana dali su mnoge patente u dizajniranju gorionika
npr; RHP ®, AGP ®, RTC ®, MDE ® i IME ® sisteme koji su integrisani u grejnu opremu, radi optimizacije,
pouzdanosti i dugoročnog rada. Gorionici su razvijani i proizvedeni u skladu sa ISO 9001 standardom kao i
EC standardom, a od skoro i po ISO 9002 standaru.
Širok izbor „CUENOD“ gorionika pokriva najrazličitije aspekte i potrebe i može da opremi bilo kakav sistem, star ili
nov, bez obzira na ograničenja samog sistema i probleme koje treba rešiti. Da bi osigurao svoj dugoročni razvoj,
CUENOD konstantno unapređuje svoju tehnologiju da bi mušterijama ponudio uvek bolje performanse, sigurnost i
komfor, a sve bez ugrožavanja sredine; RHP ® sistemom poboljšava efikasnost, IME ® sistemom smanjuje emisiju
štetnih materija, Variatron ® sistemom očuvava energiju, a zajedno sa ostalim sistemima obezbeđuje nam čistiju
energiju i čistiji svet.
19
XIII. IZDANJE
OZRAČIVAČI - PAKOLE
Naziv
Snaga
Šifra
VP Cene
MP Cene
INFRA CRVENI OZRAČIVAČI
GH1 ručno paljenje
1 kW
86-122100GH01
€ 67.00
€ 79.06
GH-4 ručno paljenje
4 kW
86-122100GH04
€ 71.00
€ 83.78
GH4 automatsko paljenje
4 kW
86-122100GH04S
€ 204.00
€ 240.72
GH 7 automatsko paljenje
7.5 kW
86-122100GH07
€ 350.00
€ 413.00
GH 11 automatsko paljenje
11.6 kW
86-122100GH11
€ 383.00
€ 451.94
GH 18 automatsko paljenje
18 kW
86-122100GH18
€ 432.00
€ 509.76
GH 22 automatsko paljenje
22 kW
86-122100GH22
€ 708.00
€ 835.44
GH 36 automatsko paljenje
35.4 kW
86-122100GH36
€ 801.00
€ 945.18
OMEGA
TAMNO
ZRAČEĆI
INFRA
OZRAČIVAČI PRAVI
OMEGA P 3
OMEGA P 6
OMEGA P 9
OMEGA P 12
OMEGA P 15
OMEGA P 18
OMEGA P 21
OMEGA P 24
12-58 kW
12-58 kW
12-58 kW
12-58 kW
12-58 kW
12-58 kW
12-58 kW
12-58 kW
86-079OMEGAP03
86-079OMEGAP06
86-079OMEGAP09
86-079OMEGAP12
86-079OMEGAP15
86-079OMEGAP18
86-079OMEGAP21
86-079OMEGAP24
€ 546.00
€ 621.00
€ 688.00
€ 755.00
€ 838.00
€ 906.00
€ 974.00
€ 1042.00
€ 644.28
€ 732.78
€ 811.84
€ 890.90
€ 988.84
€ 1069.08
€ 1149.32
€ 1229.56
OMEGA
TAMNO
ZRAČEĆI
INFRA
OZRAČIVAČI U
OMEGA U 1.5
OMEGA U 3
OMEGA U 4.5
OMEGA U 6
OMEGA U 7.5
OMEGA U 9
OMEGA U 10.5
OMEGA U 12
12-58 kW
12-58 kW
12-58 kW
12-58 kW
12-58 kW
12-58 kW
12-58 kW
12-58 kW
86-079OMEGAU01
86-079OMEGAU03
86-079OMEGAU45
86-079OMEGAU06
86-079OMEGAU75
86-079OMEGAU09
86-079OMEGAU10
86-079OMEGAU12
€ 608.00
€ 679.00
€ 742.00
€ 808.00
€ 891.00
€ 959.00
€ 1027.00
€ 1095.00
€ 717.44
€ 801.22
€ 875.56
€ 953.44
€ 1051.38
€ 1131.62
€ 1211.86
€ 1292.10
INFRA CRVENI OZRAČIVAČI
Fabrika infra tamnih i infra crvenih grejalica PAKOLE nalazi se u Sekešfehervaru, Mađarska.
Osnovni cilj fabrike je da sa proizvodnjom gasnih ozračivača omogućava prvenstveno zagrevanje
sportskih hala, velikih radionica, fiskulturnih sala itd. Pomoću ovih uređaja može se postići čak i
do 50% uštede energije.
Na domaćem tržištu jedino je Cim Gas ovlašćen za prodaju i za održavanje ovih ozračivača, već
skoro 10 godina.
20
XIII. IZDANJE
VARIANT - TAMNO ZRAČEĊI INFRA OZRAČIVAČI
Naziv
kW
Šifra
VP Cene
MP Cene
14…58
70
80
90
86-VARIANT1458
86-VARIANT7000
86-VARIANT8000
86-VARIANT9000
€ 337.00
€ 372.00
€ 372.00
€ 372.00
€ 397.66
€ 438.96
€ 438.96
€ 438.96
86-243310
86-243311
86-243312
86-243313
86-243314
€ 297.00
€ 464.00
€ 532.00
€ 533.00
€ 711.00
€ 350.46
€ 547.52
€ 627.76
€ 628.94
€ 838.98
86-243273
86-243274
86-243275
86-243276
€ 47.00
€ 72.00
€ 40.00
€ 68.00
€ 55.46
€ 84.96
€ 47.20
€ 80.24
86-276649
€ 14.00
€ 16.52
86-243281
86-243282
€ 14.00
€ 26.00
€ 16.52
€ 30.68
86-243277
€ 84.00
€ 99.12
86-248436
€ 29.00
€ 34.22
86-248432
€ 47.00
€ 55.46
86-243279
€ 82.00
€ 96.76
86-243301
€ 15.00
€ 17.70
86-243302
€ 20.00
€ 23.60
86-248430
86-458344
€ 20.00
€ 8.00
€ 23.60
€ 9.44
REGULACIONA KLAPNA
D = 4”
D = 100 mm
86-24129
86-488494
€ 19.00
€ 243.00
€ 22.42
€ 286.74
SET ZA POVEZIVANJE SA
GASOM
86-42990
€ 14.00
€ 16.52
½” slavina+filter+fleksibilno crevo
IZVOD DIMNIH GASOVA
86-438478
€ 85.00
€ 100.30
GORIONIK
VARIANT
VARIANT
VARIANT
VARIANT
14…58
70
80
90
VENTILATOR
GASOVA
DIMNIH
MN 252 SV
MN 402 SV
MN 502 SV
MN 552 SV
MN 602 SV
SASTAVNI ELEMENTI
Plamena cev Ø 4" 1,5 m
Plamena cev Ø 4" 3 m
Ozračna cev Ø 4" 1,5 m
Ozračna cev Ø 4" 3 m
TURBULENTNI ELEMENT
za ozračnu cev 2 m
TOPLO
OTPORNA
ALUMIZIRANI ČELIČNA
CEV SA MUFOM
Ø 4 " 1,5 m
Ø4"3 m
PRIKLJUČNI KOMAD POD
UGLOM OD 30º
za plamenu cev 4"
KOLENO 90º
za ozračnu cev
T-KOMAD,EGAL
za ozračnu cev
LUK 180º
za ozračnu cev
FLEKSIBILNO CREVO
1000mm,inox,D=100 mm, + 2
spojnice
1000mm,inox,D=150 mm, + 2
spojnice
PRELAZNI KOMAD
D=4”/150 mm
D=4”/100 mm
Ø 100 mm
Dužina: 1000 mm
21
XIII. IZDANJE
PAKOLE - GASNI KALORIFERI
M
M
M
Naziv
Gasni kalorifer sa aksijalnim ventilatorom
TIP A
GTV-20 A
GTV-27 A
GTV-33 A
GTV-40 A
GTV-48 A
GTV-58 A
Šifra
VP Cene
MP Cene
20
27
33
40
48
58
kW
kW
kW
kW
kW
kW
86-GTV20A
86-GTV27A
86-GTV33A
86-GTV40A
86-GTV48A
86-GTV58A
€ 1209.00
€ 1280.00
€ 1364.00
€ 1474.00
€ 1540.00
€ 1715.00
€ 1426.62
€ 1510.40
€ 1609.52
€ 1739.32
€ 1817.20
€2023.70
Gasni
kalorifer
ventilatorom TIP C
GTV-20 C
GTV-27 C
GTV-33 C
GTV-40 C
GTV-48 C
GTV-58 C
20
27
33
40
48
58
kW
kW
kW
kW
kW
kW
86-GTV20C
86-GTV27C
86-GTV33C
86-GTV40C
86-GTV48C
86-GTV58C
€ 1342.00
€ 1417.00
€ 1461.00
€ 1557.00
€ 1768.00
€ 1870.00
€ 1583.56
€ 1672.06
€ 1723.98
€ 1837.26
€ 2086.24
€ 2206.60
20
27
33
40
48
58
kW
kW
kW
kW
kW
kW
86-GTV20CL
86-GTV27CL
86-GTV33CL
86-GTV40CL
86-GTV48CL
86-GTV58CL
€ 1399.00
€1447.00
€ 1548.00
€ 1650.00
€ 1830.00
€ 1992.00
€ 1650.82
€ 1707.46
€ 1826.64
€ 1947.00
€ 2159.40
€ 2350.56
MEHANIČKI TERMO REGULATOR TEMPERATURE
AHP-1
86-406632
€ 104.00
€ 122.72
DIGITALNI TERMO REGULATOR TEMPERATURE
AHP-2
Nedeljno programiranje sa dan/noć programom
86-406638
€ 208.00
€ 245.44
TERMOSTAT ZA OZRAČIVAČE SA SONDOM FP-1
86-00401709
€ 176.00
€ 207.68
TERMO REGULATOR RE +SR digitalni
Nedeljno programiranje sa dan/noć programom
86-00404015
€ 331.00
€ 390.58
86-00404018
€ 548.00
€ 646.64
86-0040416
€ 369.00
€ 435.42
sa
Gasni
kalorifer sa
ventilatorom TIP CL
GTV-20 CL
GTV-27 CL
GTV-33 CL
GTV-40 CL
GTV-48 CL
GTV-58 CL
Snaga
centrifugalnim
centrifugalnim
TERMO REGULATOR R-Z1-C8+SR digitalni
Nedeljno programiranje sa dan/noć programom
upravljanje za 8 uređaja
TERMO REGULATOR R-Z1-C4+SR digitalni
Nedeljno programiranje sa dan/noć programom
upravljanje za 2 x 4 uređaja
22
XIII. IZDANJE
BPS CLIMA - GASNI KALORIFERI
Naziv
Snaga
Šifra
VP Cene
MP Cene
Gasni Kaloriferi sa atmosferskim
gorionikom
K 20
K 30
K 40
K 60
23 kW
34 kW
45 kW
60 kW
86-040020001
86-040030001
86-040040001
86-040060001
€ 1417.00
€ 1588.00
€ 1871.00
€ 2488.00
€ 1672.06
€ 1873.84
€ 2207.78
€ 2935.84
Gasni Kaloriferi sa atmosferskim
gorionikom
K 20 C
K 30 C
K 40 C
K 60 C
23 kW
34 kW
45 kW
60 kW
86-040020003
86-040030003
86-040040003
86-040060003
€ 1559.00
€ 1763.00
€ 2096.00
€ 2700.00
€ 1839.62
€ 2080.34
€ 2473.28
€ 3186.00
Gasni Kaloriferi sa atmosferskim
gorionikom
K 20 EC
K 30 EC
K 40 EC
K 60 EC
23 kW
34 kW
45 kW
60 kW
86-040020005
86-040030005
86-040040005
86-040060005
€ 1700.00
€ 1921.00
€ 2283.00
€ 2942.00
€ 2006.00
€ 2266.78
€ 2693.94
€ 3471.56
Konektor za priključenje termostata PLG 3+1
Elektronski termostat QUA-1
86-049901001
86-049902001
€ 25.00
€ 69.00
€ 29.50
€ 81.42
Prekidač za daljinsko uključivanje kalorifera QUA-2
86-049902002
€ 16.00
€ 18.88
86-049930001
86-109923601
18-KHG714018310
18-KHG714010410
€ 21.00
€ 8.00
€ 20.80
€ 8.55
€ 24.78
€ 9.44
€ 24.54
€ 10.09
Regulator pritiska MAXITROL R 400 SM 1/2"
Regulator pritiska MAXITROL R 500 SM 3/4"
Regulator pritiska MAXITROL R 600 SM 1"
P ulazni= 360 mbar, P izlazni= 10-30 mbar
20-MAXIR400SM
20-MAXIR500SM
20-MAXIR600SM
€ 15.00
€ 22.00
€ 45.00
€ 17.70
€ 25.96
€ 53.10
Regulator pritiska MAXITROL R 325-3M 1/2"
Regulator pritiska MAXITROL R 325-5AM1"
Regulator pritiska MAXITROL R 325-7M5/4"
P ulazni= 1000mbar, P izlazni= 25-56 mbar
20-MAXIR325SM
20-MAXIR3255M
20-MAXIR3257M
€ 14.00
€ 44.00
€ 53.00
€ 16.52
€ 51.92
€ 62.54
Regulator pritiska RV 47 LM1/2"
Regulator pritiska RV 48 LM3/4"
P ulazni= 100mbar, P izlazni= 10-30 mbar
20-MAXIRV47LM
20-MAXIRV48LM
€ 10.00
€ 13.00
€ 11.80
€ 15.34
Dimovodne cevi za kalorifere za dovod i odvod
Aluminijska cev flexi fi 140 1-3m
Cevni završetak fi 140
Al cev fi 80 1m
Cevni završetak
23
XIII. IZDANJE
BPS CLIMA FAN-COIL
Naziv
FAN-COIL
Ventilatorski Kalorifer Vertikalni
VM2 FC 12
VM2 FC 22
VM2 FC 32
VM2 FC 42
VM2 FC 52
VM2 FC 62
FAN-COIL
Ventilatorski Kalorifer Horizontalni
OM2 FC 12
OM2 FC 22
OM2 FC 32
OM2 FC 42
OM2 FC 52
OM2 FC 62
Snaga
Šifra
VP Cene
MP Cene
86-080012002
86-080022002
86-080032002
86-080042002
86-080052002
86-080062002
€ 191.00
€ 203.00
€ 211.00
€ 234.00
€ 254.00
€ 284.00
€ 225.38
€ 239.54
€ 248.98
€ 276.12
€ 299.72
€ 335.12
86-080012012
86-080022012
86-080032012
86-080042012
86-080052012
86-080062012
€ 203.00
€ 215.00
€ 224.00
€ 247.00
€ 267.00
€ 297.00
€ 239.54
€ 253.70
€ 264.32
€ 291.46
€ 315.06
€ 350.46
86-089901001
86-089901003
86-089901004
86-089905021
86-089905031
€ 32.00
€ 38.00
€ 54.00
€ 53.00
€ 105.00
€ 37.76
€ 44.84
€ 63.72
€ 62.54
€ 123.90
86-089908001
86-089911001
86-089911011
86-089911012
€ 86.00
€ 6.00
€ 7.00
€ 7.00
€ 101.48
€ 7.08
€ 8.26
€ 8.26
Hla/Grej
1.29kW/3.43kW
1.62kW/4.33kW
2.07kW/5.51kW
2.38kW/6.14kW
3.08kW/7.98kW
3.44kW/9.21kW
Hla/Grej
1.29kW/3.43kW
1.62kW/4.33kW
2.07kW/5.51kW
2.38kW/6.14kW
3.08kW/7.98kW
3.44kW/9.21kW
KONTROLNI PANEL CB1 - ON/OFF
KONTROLNI PANEL CB3 - ON/OFF +SENZOR
KONTROLNI PANEL CB4 - ON/OFF,+2 SENZORA
DALJINSKI UPRAVLJAC CR 2
INTERFACE ZA UPRAVLJANJE 4 UREĐAJA SDI
TROKRAKI VENTIL SA MOTOROM VL21
SKUPLJAČ KONDENZATA, TACNA BRV
SKUPLJAČ KONDENZATA, TACNA BRO-SX LEVI
SKUPLJAČ KONDENZATA, TACNA BRO-SX DESNI
24
XIII. IZDANJE
EMMETI - FAN COIL
Naziv
SILENCE FAN COIL
Vertikalni zidni model
MV-AI 15
MV-AI 20
MV-AI 25
MV-AI 30
MV-AI 40
MV-AI 50
MV-AI 60
MV-AI 70
MV modeli
Snaga
Hlađenje
Grejanje
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
1,53 kW
2,10 kW
2,36 kW
3,20 kW
4,02 kW
5,03 kW
5,62 kW
7,01 kW
3,65 kW
5,18 kW
5,78 kW
7,10 kW
8,50 kW
10,47 kW
11,69 kW
16,25 kW
86-07510010
86-07510020
86-07510030
86-07510040
86-07510050
86-07510060
86-07510070
86-07510080
€ 212.00
€ 231.00
€ 256.00
€ 276.00
€ 346.00
€ 346.00
€ 378.00
€ 519.00
€ 250.16
€ 272.58
€ 302.08
€ 325.68
€ 408.28
€ 408.28
€ 446.04
€ 612.42
SILENCE FAN COIL
Vertikalni podni model
MV-AF 15
MV-AF 20
MV-AF 25
MV-AF 30
MV-AF 40
MV-AF 50
MV-AF 60
MV-AF 70
1,53 kW
2,10 kW
2,36 kW
3,20 kW
4,02 kW
5,03 kW
5,62 kW
7,01 kW
3,65 kW
5,18 kW
5,78 kW
7,10 kW
8,50 kW
10,47 kW
11,69 kW
16,25 kW
86-07510210
86-07510220
86-07510230
86-07510240
86-07510250
86-07510260
86-07510270
86-07510280
€ 224.00
€ 250.00
€ 282.00
€ 301.00
€ 365.00
€ 365.00
€ 410.00
€ 558.00
€ 264.32
€ 295.00
€ 332.76
€ 355.18
€ 430.70
€ 430.70
€ 483.80
€ 658.44
SILENCE FAN COIL
Horizontalni plafonski model
MO-AI 15
MO-AI 20
MO-AI 25
MO-AI 30
MO-AI 40
MO-AI 50
MO-AI 60
MO-AI 70
1,53 kW
2,10 kW
2,36 kW
3,20 kW
4,02 kW
5,03 kW
5,62 kW
7,01 kW
3,65 kW
5,18 kW
5,78 kW
7,10 kW
8,50 kW
10,47 kW
11,69 kW
16,25 kW
86-07510710
86-07510720
86-07510730
86-07510740
86-07510750
86-07510760
86-07510770
86-07510780
€ 218.00
€ 237.00
€ 263.00
€ 282.00
€ 359.00
€ 359.00
€ 391.00
€ 526.00
€ 257.24
€ 279.66
€ 310.34
€ 332.76
€ 423.62
€ 423.62
€ 461.38
€ 620.68
SILENCE FAN COIL
Horizontalni ugradni model
IVO-AP 15
IVO-AP 20
IVO-AP 25
IVO-AP 30
IVO-AP 40
IVO-AP 50
IVO-AP 70
1,53 kW
2,10 kW
2,36 kW
3,20 kW
4,02 kW
5,03 kW
7,01 kW
3,65 kW
5,18 kW
5,78 kW
7,10 kW
8,50 kW
10,47 kW
16,25 kW
86-07511210
86-07511220
86-07511230
86-07511240
86-07511250
86-07511260
86-07511280
€ 186.00
€ 199.00
€ 218.00
€ 244.00
€ 301.00
€ 301.00
€ 474.00
€ 219.48
€ 234.82
€ 257.24
€ 287.92
€ 355.18
€ 355.18
€ 559.32
MO modeli
Modeli MV-MO
Dimenzija
Oznaka
15
20
25
30
40
50
60
70
Dužina
Visina
L mm
H mm
670
470
870
470
870
470
1070
470
1270
470
1270
470
1470
470
1670
470
Širina
S mm
220
220
220
220
220
220
220
220
25
XIII. IZDANJE
EMMETI - PRIBOR ZA FAN COILE
Naziv
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
86-07514070
86-02018050
€ 57.00
€ 35.00
€ 67.26
€ 41.30
Ugradna varijanta sa sobnim termostatom
Zidna varijanta sa sobnim termostatom
86-07514080
86-02018052
€ 87.00
€ 68.00
€ 102.66
€ 80.24
3V
Kontrolni panel jedinice
86-07514010
€ 21.00
€ 24.78
86-07514060
€ 22.00
€ 25.96
86-07514210
86-07514230
€ 12.00
€ 23.00
€ 14.16
€ 27.14
86-07514130
€ 120.00
€141.60
86-07514160
86-07514170
86-07514180
€ 9.00
€ 10.00
€ 10.00
TAE
Mehanički kontrolni panel za fan coile
Ugradna varijanta sa sobnim termostatom
Zidna varijanta sa sobnim termostatom
TAD
Digitalni kontrolni panel za fan coile
Prekidač uklju.-isključ. + 3 brzine
TM
Nisko temperaturni termostat vode
ZI, ZM
Nosači ( visina 90 mm )
ZI za verziju IVO
ZM za verzije MV-MO
KEV2A
Trokraki motorni ventil za dvocevni sistem
( 1 fan coil )
Kit sadrži u sebi:
¾” trokraki motorni ventil+1 uklju./isključ.
elektrotermički aktuator + bakarne cevi i
fitinge
PANEL ZA ODVOD KONDENZATA
BV-za verikalne zidne i podne verzije
BOSX-za horizontalne verzije na levo povezivnje
BODX- za horizontalne verzije na desno povezivnje
26
€ 10.62
€ 11.80
€ 11.80
XIII. IZDANJE
ŠTEDNJACI
Naziv
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
50-MBS706040
50-MBS70638
€ 136.59
€ 136.59
€ 161.18
€ 161.18
50-MBS70641
50-MBS70640
€ 139.39
€ 139.39
€ 164.48
€ 164.48
50-MBS70589
50-MBS70588
€ 291.06
€ 291.06
€ 343.45
€ 343.45
50-MB95270726
50-MB95270727
€ 254.22
€ 259.99
€ 299.98
€ 306.79
Električna rerna,2 ringle na gas, piezo, panorama
50-0000000C4P
€ 316.95
€ 374.00
ALFA SG 122 kombinovani - BELA
50-SG1220022
€ 219.16
€ 258.61
50-SG1220023
€ 223.83
€ 264.12
50-GAMA40
€ 101.69
€ 120.00
50-00010114
€ 187.38
€ 221.11
50-GORAKF0003
€ 13.00
€ 15.34
MBS - MILAN BLAGOJEVIĆ
Štednjak na čvrsto gorivo, popularni Smederevac
MBS 7 - Levi
MBS 7 - Desni
MBS - MILAN BLAGOJEVIĆ
Štednjak na čvrsto gorivo,popularni Smederevac
MBS 9 - Levi
MBS 9 - Desni
ROYAL - MILAN BLAGOJEVIĆ
Štednjak na čvrsto gorivo
ROYAL 900 - Levi
ROYAL 900 - Desni
MB - ARTUR MARTIN
Kombinovani električno-gasni štednjaci
MB 952 – 81 R
MB 952 – 81
2 ringle na gas
Električna rerna sa prozorom
ŠTEDNJAK VESTA M 4 C
2 ringle na gas, 2 ringle na struju
Električna rerna sa prozorom
ALFA SG 122 kombinovani- BRAON
2 ringle na gas, 2 ringle na struju
Električna rerna sa prozorom
ALFA GAMA 40
2 ringle na gas
ZANUSSI ZCM 564 NW
2 ringle na gas, 2 ringle na struju
Električna rerna sa prozorom
Gasni gorionik za pečenje rakije Pakole 5,3 kW
27
XIII. IZDANJE
TERMOMONT- TOPLOVODNI KOTLOVI
Naziv
Toplovodni kotlovi KLASIK
Kapacitet
ugalj
gas,
nafta
17 kW
20 kW
23 kW
25 kW
30 kW
38 kW
40 kW
50 kW
50 kW
62 kW
60 kW
75 kW
80 kW
100 kW
TKK-17
TKK-23
TKK-30
TKK-40
TKK-50
TKK-60
TKK-80
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
33-000100TKK17
33-100150TKK23
33-220260TKK30
33-220260TKK40
33-280350TKK50
33-330420TKK60
33-410530TKK80
€ 370.00
€ 416.00
€ 471.00
€ 558.00
€ 654.00
€ 760.00
€ 912.00
€ 436.60
€ 490.88
€ 555.78
€ 658.44
€ 771.72
€ 896.80
€ 1076.16
-kotao sa kosim ložištem,
dvopromajno
sa
vodohlađenim cevima
PEĆI NA ČVRSTO GORIVO - LAMPART
Peći se mogu koristiti i na drvo i na ugalj!
Naziv
Peć na čvrsto gorivo EUROPA
Zagrevani prostor : 265 m3
Dimovodni priključak : 120 mm
Kapacitet
7 kW
Šifra
45-EUROPA007
VP.Cene
€ 167.00
MP.Cene
€ 197.06
ELEKTRIČNI KOTLOVI
Naziv
Snaga
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
Električni kotlovi TERMOMONT
12 kW
33-EKS2212000
€ 172.00
€ 202.96
18 kW
33-EKS2218000
€ 198.00
€ 233.64
24 kW
33-EKS2224000
€ 233.00
€ 274.94
30 kW
33-EKS2230000
€ 375.00
€ 442.50
36 kW
33-EKS2236000
€ 411.00
€ 484.98
40 kW
33-EKS2240000
€ 476.00
€ 561.68
28
XIII. IZDANJE
RADIJATORI ZA KUPATILO
Naziv
Snaga
Radijtori za
Kupatilo
Termal Trend TYP K
K 450 x
940
K 600 x
940
K 750 x
940
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
579 W
734 W
886 W
32-K450X0940R
32-K600X0940R
32-K750X0940R
€ 32.26
€ 35.59
€ 40.61
€ 38.07
€ 42.00
€ 47.92
90/70˚C-20˚C
K 450 x
K 600 x
K 750 x
1290
1290
1290
763 W
966 W
1169 W
32-K450X1290R
32-K600X1290R
32-K750X1290R
€ 40.29
€ 44.26
€ 51.36
€ 47.54
€ 52.23
€ 60.60
K 450 x
K 600 x
K 750 x
1640
1640
1640
930 W
1177 W
1425 W
32-K450X1640R
32-K600X1640R
32-K750X1640R
€ 49.90
€ 55.67
€ 61.96
€ 58.88
€ 65.69
€ 73.11
K 450 x
K 600 x
K 750 x
1850
1850
1850
1092 W
1422 W
1676 W
32-K450X1850R
32-K600X1850R
32-K750X1850R
€ 61.96
€ 67.15
€ 72.20
€ 73.11
€ 79.24
€ 85.20
Radijtori za
Kupatilo
Termal Trend TYP KO
LUČNI
KO 450 x 1290
KO 600 x 1290
KO 750 x 1290
770 W
985 W
1200 W
32-KO450X1290
32-KO600X1290
32-KO750X1290
€ 45.79
€ 50.48
€ 58.05
€ 54.03
€ 59.57
€ 68.50
KO
KO
KO
KO
1640
1640
1640
1850
969 W
1239 W
1510 W
1262 W
32-KO450X1640
32-KO600X1640
32-KO750X1640
32-KO450X1850
€ 57.44
€ 64.17
€ 74.09
€ 70.75
€ 67.78
€ 75.72
€ 87.43
€ 83.49
KO 600 x 1850
KO 750 x 1850
1428 W
1772 W
32-KO600X1850
32-KO750X1850
€ 79.36
€ 83.70
€ 93.64
€ 98.77
450 x
600 x
750 x
450 x
29
XIII. IZDANJE
AL RADIJATORI GLOBAL
Naziv
RADIJATORI
ALUMINIJUMSKI GLOBAL
Dimenzije
Šifra
VP.Din
MP.Din
350
500
600
800
120 Watt
161 Watt
185 Watt
231 Watt
13-05ACG100V
13-05ACG300V
13-05ACG400V
13-05ACG500V
€ 7.59
€ 7.71
€ 7.78
€ 9.58
€ 8.96
€ 9.10
€ 9.18
€ 11.30
1" LEVI
1" DESNI
1"-3/8" LEVI
1"-3/8" DESNI
1"-1/2" LEVI
1"-1/2" DESNI
13-05CLG400
13-05CDG400
13-05RLG410
13-05RRG410
13-05RLG420
13-05RRG420
13-05GLOBKUD
13-05GLOBNOS
13-05GLOBODS
13-05N0G1
€ 0.54
€ 0.54
€ 0.54
€ 0.54
€ 0.54
€ 0.54
€ 0.28
€ 0.22
€ 0.48
€ 0.21
€ 0.64
€ 0.64
€ 0.64
€ 0.64
€ 0.64
€ 0.64
€ 0.33
€ 0.26
€ 0.57
€ 0.25
ČEP RADIJATORA
ČEP RADIJATORA
REDUCIR RADIJATORA
REDUCIR RADIJATORA
REDUCIR RADIJATORA
REDUCIR RADIJATORA
KONZOLA RKP8
NOSAC ŽABICA NGR
NOSAC ODSTOJNIK
NIPLA
SPOJNICA
RADIJATORA
1"
AL RADIJATORI CINI
Naziv
RADIJATORI
ALUMINIJUMSKI CINI
Visina 300
Visina 500
Visina 600
Visina 700
Visina 800
Dimenzije
Šifra
VP.Din
MP.Din
111 Watt
151 Watt
175 Watt
195 Watt
217 Watt
13-0500300
13-0500500
13-0500600
13-0500700
13-0500800
€ 1.29
€ 6.58
€ 7.63
€ 8.66
€ 9.89
€ 1.52
€ 7.76
€ 9.00
€ 10.22
€ 11.67
LIVENI RADIJATORI
Naziv
LIVENI
RADIJATORI
TERMIK
ZRENJANIN
KUD
NUT
PUT
RADIJATORSKA NIPLA
RADIJATORSKI ČEP
RADIJATORSKI REDUCIR
RADIJATORSKI REDUCIR
RADIJATORSKI REDUCIR
KLINGERIT
TERMIK
Dimenzije
200 / 250 280 /6
350 / 160 430 /4
350 / 220 430 /5
500 / 70 580 /2
500 / 110 580 /3
500 / 160 580 /4
500 / 220 580 /5
600 / 110 680 /3
600 / 160 680 /4
800/110 880/3
880/160 880/4
Šifra
13-2002502806
13-3501604304
13-3502204305
13-5007005802
13-5001105803
13-5001605804
13-5002205805
13-6001106803
13-6001606804
13-8001108803
13-8001608804
VP.Din
€ 8.19
€ 7.41
€ 10.74
€ 5.65
€ 7.96
€ 10.21
€ 10.28
€ 8.67
€ 11.78
€ 12.02
€ 16.20
MP.Din
€ 9.66
€ 8.74
€ 12.67
€ 6.67
€ 9.39
€ 12.05
€ 12.13
€ 10.23
€ 13.90
€ 14.18
€ 19.12
5/4"
5/4"
5/4"-1/2"
5/4"-3/4"
5/4"-3/8"
5/4"
13-KUD
13-NUT
13-PUT
13-NIPL54
13-ČEP5/4
13-RED5412
13-RED5434
13-RED5438
07-030120010
€ 0.41
€ 0.34
€ 0.48
€ 0.44
€ 0.71
€ 0.71
€ 0.71
€ 0.71
€ 0.0968
€ 0.48
€ 0.40
€ 0.57
€ 0.52
€ 0.84
€ 0.84
€ 0.84
€ 0.84
€ 0.1142
30
XIII. IZDANJE
VELEPRODAJNI
CENOVNIK
CENOVNIK PLOČASTIH RADIJATORA "STAR" SA PODACIMA TOPLOTNOG UČINKA
U svaki radijator je postavljen (držač, odzračivač i čep) koji košta do širine 1600 :5.0900 EUR preko te širine:6.1700
EUR
EK 11
300
DUŽINA
400
mm
500
mm
600
mm
700
mm
800
mm
900
mm
1000
mm
1100
mm
1200
mm
1300
mm
1400
mm
1500
mm
1600
mm
1800
mm
2000
mm
2200
mm
2400
mm
2600
mm
2800
mm
3000
mm
EK 11
500
EK 11
600
EK 11
900
DK 22
300
DK 22
500
DK 22
600
DK 22
900
DKEK 33
300
DKEK 33
500
254
11.38
317
13.90
380
16.30
444
18.71
507
21.10
571
23.50
634
25.90
697
28.30
761
30.69
824
34.41
888
36.91
951
39.39
1014
42.11
1141
46.88
1268
51.85
1395
57.11
1522
62.37
1648
67.62
1775
398
15.69
497
19.20
596
22.71
696
26.21
794
29.71
894
33.21
993
36.72
1092
40.22
1192
43.72
1291
47.22
1390
50.73
1490
54.23
1589
57.73
1787
64.74
1986
71.74
2185
654
24.21
817
29.90
980
36.51
1144
41.41
1307
47.09
1471
52.77
1634
58.44
1797
64.11
1961
69.79
2124
5160
31
199.70
5529
213.66
7843
3489
906
29.38
1132
36.09
1358
41.82
1585
48.44
1811
55.06
2038
61.77
2264
66.47
2490
72.65
2717
77.44
2943
83.73
3170
90.02
3396
96.30
3622
102.58
4075
114.22
4528
124.70
4981
135.61
5434
146.22
5886
173.05
6339
188.12
6792
198.81
1121
47.22
1401
57.05
1681
66.87
1961
77.33
2241
87.80
2521
96.84
2801
105.88
3081
114.60
3361
123.30
3641
133.25
3921
143.20
4202
153.16
4482
163.11
5042
184.89
5602
209.19
6162
2979
780
28.09
975
34.56
1170
40.24
1365
46.58
1560
52.92
1755
59.26
1950
65.13
2145
70.54
2340
75.23
2535
80.48
2730
86.52
2925
92.54
3120
98.58
3510
109.50
3900
121.44
4290
133.38
4680
142.68
5070
170.66
5460
183.11
5850
192.88
738
42.36
922
47.48
1106
52.82
1290
58.21
1474
63.61
1659
69.00
1843
74.39
2027
79.79
2212
85.19
2396
91.18
2580
97.18
2765
103.82
2949
110.47
3317
119.14
3686
139.79
4055
157.85
4423
171.80
4792
1902
78.14
509
21.46
636
26.26
763
31.44
890
36.75
1018
41.62
1145
46.50
1272
51.32
1399
56.23
1526
61.09
1654
64.81
1781
69.60
1908
74.38
2035
78.47
2290
87.95
2544
95.70
2798
105.01
3053
112.25
3307
121.39
3562
130.53
3816
139.68
1251
43.06
1564
53.34
1876
62.40
2189
72.44
2502
82.48
2814
92.51
3127
103.40
3440
114.63
3752
124.85
4065
135.07
4378
148.20
4691
158.53
5003
168.95
5629
193.39
6254
220.65
6879
246.89
7505
2780
466
16.82
582
20.61
698
24.39
814
28.17
930
31.95
147
35.74
1163
39.52
1279
43.30
1396
47.09
1512
50.88
1595
54.19
1745
58.50
1861
62.23
2093
69.79
2326
77.36
2559
84.92
2791
92.50
3024
105.90
3256
2383
2582
2288
82.62
2451
2614
96.70
2941
108.57
3268
3595
133.58
3922
145.71
4248
157.84
4575
4902
8130
300.75
8756
9381
6722
7283
8403
DKEK
DKEK
33
33
600
900
cena u EUR
1300
1803
50.01
74.62
1625
2254
61.12
90.66
1950
2704
70.40
106.69
2275
3155
81.47
123.78
2600
3606
92.52
140.86
2925
4056
103.74
157.95
3250
4507
113.91
175.04
3575
4958
121.93
194.16
3900
5408
130.87
213.28
4225
5859
137.47
234.24
4550
6310
147.76
255.22
4875
6761
158.05
273.13
5200
7211
168.33
291.05
5850
8113
188.91
326.88
6500
9014
214.92
369.44
7150
9915
247.37
7800
10817
282.96
8450
11718
312.02
9100
12620
XIII. IZDANJE
9750
369.43
13521
MALOPRODAJNI
CENOVNIK
CENOVNIK PLOČASTIH RADIJATORA "STAR" SA PODACIMA TOPLOTNOG UČINKA
U svaki radijator je postavljen (držač, odzračivač i čep) koji košta do širine 1600 :6.1080 EUR preko te širine: 7.4040
EUR
EK 11
300
DUŽINA
400
mm
500
mm
600
mm
700
mm
800
mm
900
mm
1000
mm
1100
mm
1200
mm
1300
mm
1400
mm
1500
mm
1600
mm
1800
mm
2000
mm
2200
mm
2400
mm
2600
mm
2800
mm
3000
mm
EK 11
500
EK 11
600
EK 11
900
DK 22
300
DK 22
500
DK 22
600
DK 22
900
DKEK 33
300
DKEK 33
500
254
13.43
317
16.40
380
19.23
444
22.08
507
24.90
571
27.73
634
30.56
697
33.39
761
36.21
824
40.60
888
43.55
951
46.48
1014
49.69
1141
55.32
1268
61.18
1395
67.39
1522
73.60
1648
79.79
1775
398
18.51
497
22.66
596
26.80
696
30.93
794
35.06
894
39.19
993
43.33
1092
47.46
1192
51.59
1291
55.72
1390
59.86
1490
63.99
1589
68.12
1787
76.39
1986
84.65
2185
654
28.57
817
35.28
980
43.08
1144
48.86
1307
55.57
1471
62.27
1634
68.96
1797
75.65
1961
82.35
2124
5160
235.65
5529
252.12
7843
3489
906
34.67
1132
42.59
1358
49.35
1585
57.16
1811
64.97
2038
72.89
2264
78.43
2490
85.73
2717
91.38
2943
98.80
3170
106.22
3396
113.63
3622
121.04
4075
134.78
4528
147.15
4981
160.02
5434
172.54
5886
204.20
6339
221.98
6792
234.60
1121
55.72
1401
67.32
1681
78.91
1961
91.25
2241
103.60
2521
114.27
2801
124.94
3081
135.23
3361
145.49
3641
157.24
3921
168.98
4202
180.73
4482
192.47
5042
218.17
5602
246.84
6162
2979
780
33.15
975
40.78
1170
47.48
1365
54.96
1560
62.45
1755
69.93
1950
76.85
2145
83.24
2340
88.77
2535
94.97
2730
102.09
2925
109.20
3120
116.32
3510
129.21
3900
143.30
4290
157.39
4680
168.36
5070
201.38
5460
216.07
5850
227.60
738
49.98
922
56.03
1106
62.33
1290
68.69
1474
75.06
1659
81.42
1843
87.78
2027
94.15
2212
100.52
2396
107.59
2580
114.67
2765
122.51
2949
130.35
3317
140.59
3686
164.95
4055
186.26
4423
202.72
4792
1902
92.21
509
25.32
636
30.99
763
37.10
890
43.37
1018
49.11
1145
54.87
1272
60.56
1399
66.35
1526
72.09
1654
76.48
1781
82.13
1908
87.77
2035
92.59
2290
103.78
2544
112.93
2798
123.91
3053
132.46
3307
143.24
3562
154.03
3816
164.82
1251
50.81
1564
62.94
1876
73.63
2189
85.48
2502
97.33
2814
109.16
3127
122.01
3440
135.26
3752
147.32
4065
159.38
4378
174.88
4691
187.07
5003
199.36
5629
228.20
6254
260.37
6879
291.33
7505
2780
466
19.85
582
24.32
698
28.78
814
33.24
930
37.70
147
42.17
1163
46.63
1279
51.09
1396
55.57
1512
60.04
1595
63.94
1745
69.03
1861
73.43
2093
82.35
2326
91.28
2559
100.21
2791
109.15
3024
124.96
3256
2383
2582
2288
97.49
2451
2614
114.11
2941
128.11
3268
3595
157.62
3922
171.94
4248
186.25
4575
4902
8130
354.89
8756
9381
32
6722
7283
8403
DKEK
DKEK
33
33
600
900
cena u EUR
1300
1803
59.01
88.05
1625
2254
72.12
106.98
1950
2704
83.07
125.89
2275
3155
96.13
146.06
2600
3606
109.17
166.21
2925
4056
122.41
186.38
3250
4507
134.41
206.55
3575
4958
143.88
229.11
3900
5408
154.43
251.67
4225
5859
162.21
276.40
4550
6310
174.36
301.16
4875
6761
186.50
322.29
5200
7211
198.63
343.44
5850
8113
222.91
385.72
6500
9014
253.61
435.94
7150
9915
291.90
7800
10817
333.89
8450
11718
368.18
9100
12620
9750
435.93
13521
XIII. IZDANJE
Držač
VP
CENE
∆T=60(90/70/20°C) UNI6514
DUŽINA
TIP
VISINA
cena
Bodovima
400
wat
500
wat
600
wat
700
wat
800
wat
900
wat
1000
wat
1200
wat
1400
wat
1600
wat
1800
wat
2000
wat
2200
wat
2400
wat
2600
wat
2800
wat
3000
wat
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Čep,ozraka
CENOVNIK PLOČASTIH RADIJATORA "IMAS" SA PODACIMA TOPLOTNOG UČINKA
1184
EK 11
500
1374
EK 11
600
1837
EK 11
800
474
16.63
592
18.86
710
20.69
829
23.33
947
25.59
1066
27.81
1184
30.05
1421
34.50
1658
38.99
1894
43.46
2131
47.93
2368
52.39
2605
56.88
2842
61.35
3078
65.83
3315
70.31
3552
74.78
550
18.22
687
20.85
824
23.01
962
26.12
1099
28.75
1237
31.39
1374
34.04
1649
39.30
1924
44.58
2198
49.86
2473
55.13
2748
60.40
3023
65.66
3298
70.93
3572
76.22
3847
81.49
4122
86.76
735
22.21
919
25.83
1102
28.83
1286
33.11
1470
36.75
1653
40.39
1837
44.02
2204
51.30
2572
58.56
2939
65.82
3307
73.09
3674
80.35
4041
87.63
4409
94.91
4776
102.18
5144
109.46
5511
116.72
1401
DK 22
300
1879
DK 22
500
2180
DK 22
600
3214
DK 22
800
752
33.35
940
38.46
1127
42.66
1315
48.62
1503
53.70
1691
58.82
1879
63.90
2255
74.07
2631
84.26
3006
94.43
3382
104.62
3758
114.79
4134
124.99
4510
135.16
4885
145.34
5261
155.52
5637
165.71
872
31.06
1090
40.31
1308
39.95
1526
51.24
1744
50.55
1962
62.16
2180
60.30
2616
70.03
3052
79.78
3488
89.52
3924
99.27
4360
109.01
4796
133.19
5232
144.09
5668
155.02
6104
165.95
6540
176.88
1286
42.24
1607
49.54
1928
55.56
2250
64.17
2571
71.46
2893
78.75
3214
86.09
3857
100.69
4500
115.31
5142
129.94
5785
144.54
6428
159.17
7071
173.77
7714
188.39
8356
203.02
8999
217.62
9642
232.23
2055
33 K
300
1.59
0.60
3152
33 K
500
3676
33 K
600
4684
33 K
800
1261
53.38
1576
61.96
1891
69.02
2206
79.07
2522
87.65
2837
96.20
3152
104.76
3782
121.91
4413
139.03
5043
156.19
5674
173.31
6304
190.44
6934
207.57
7565
224.70
8195
241.82
8826
258.95
9456
276.08
1470
54.33
1838
63.13
2206
70.35
2573
80.71
2941
89.49
3308
98.29
3676
107.09
4411
124.67
5146
142.25
5882
159.83
6617
177.42
7352
195.00
8087
212.58
8822
230.17
9558
247.75
10293
265.33
11028
282.92
1874
65.61
2342
77.25
2810
86.81
3279
100.47
3747
112.10
4216
123.70
4684
135.32
5621
158.58
6558
181.80
7494
205.04
8431
228.29
9368
251.51
10305
274.73
11242
297.99
12178
321.23
13115
344.45
14052
367.70
u
841
37.10
1121
46.09
1401
54.38
1681
62.65
1961
70.93
2242
79.20
2522
87.45
2802
95.74
3082
104.01
3362
112.28
3643
120.56
3923
128.83
4203
137.12
1233
55.93
1644
69.65
2055
82.26
2466
94.91
2877
107.50
3288
120.11
3699
132.78
4110
145.37
4521
157.98
4932
170.63
5343
183.24
5754
195.89
6165
208.50
33
XIII. IZDANJE
Držač
MP
CENE
∆T=60(90/70/20°C) UNI6514
DUŽINA
TIP
VISINA
cena
Bodovima
400
wat
500
wat
600
wat
700
wat
800
wat
900
wat
1000
wat
1200
wat
1400
wat
1600
wat
1800
wat
2000
wat
2200
wat
2400
wat
2600
wat
2800
wat
3000
wat
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
Čep,ozraka
CENOVNIK PLOČASTIH RADIJATORA "IMAS" SA PODACIMA TOPLOTNOG UČINKA
1184
EK 11
500
1374
EK 11
600
1837
EK 11
800
474
19.62
592
22.25
710
24.41
829
27.53
947
30.20
1066
32.82
1184
35.46
1421
40.71
1658
46.01
1894
51.28
2131
56.56
2368
61.82
2605
67.12
2842
72.39
3078
77.68
3315
82.97
3552
88.24
550
21.50
687
24.60
824
27.15
962
30.82
1099
33.93
1237
37.04
1374
40.17
1649
46.37
1924
52.60
2198
58.83
2473
65.05
2748
71.27
3023
77.48
3298
83.70
3572
89.94
3847
96.16
4122
102.38
735
26.21
919
30.48
1102
34.02
1286
39.07
1470
43.37
1653
47.66
1837
51.94
2204
60.53
2572
69.10
2939
77.67
3307
86.25
3674
94.81
4041
103.40
4409
111.99
4776
120.57
5144
129.16
5511
137.73
1401
DK 22
300
1879
DK 22
500
2180
DK 22
600
3214
DK 22
800
752
39.35
940
45.38
1127
50.34
1315
57.37
1503
63.37
1691
69.41
1879
75.40
2255
87.40
2631
99.43
3006
111.43
3382
123.45
3758
135.45
4134
147.49
4510
159.49
4885
171.50
5261
183.51
5637
195.54
872
36.65
1090
47.57
1308
47.14
1526
60.46
1744
59.65
1962
73.35
2180
71.15
2616
82.64
3052
94.14
3488
105.63
3924
117.14
4360
128.63
4796
157.16
5232
170.03
5668
182.92
6104
195.82
6540
208.72
1286
49.84
1607
58.46
1928
65.56
2250
75.72
2571
84.32
2893
92.93
3214
101.59
3857
118.81
4500
136.07
5142
153.33
5785
170.56
6428
187.82
7071
205.05
7714
222.30
8356
239.56
8999
256.79
9642
274.03
2055
33 K
300
1.88
0.71
3152
33 K
500
3676
33 K
600
4684
33 K
800
1261
62.99
1576
73.11
1891
81.44
2206
93.30
2522
103.43
2837
113.52
3152
123.62
3782
143.85
4413
164.06
5043
184.30
5674
204.51
6304
224.72
6934
244.93
7565
265.15
8195
285.35
8826
305.56
9456
325.77
1470
64.11
1838
74.49
2206
83.01
2573
95.24
2941
105.60
3308
115.98
3676
126.37
4411
147.11
5146
167.86
5882
188.60
6617
209.36
7352
230.10
8087
250.84
8822
271.60
9558
292.35
10293
313.09
11028
333.85
1874
77.42
2342
91.16
2810
102.44
3279
118.55
3747
132.28
4216
145.97
4684
159.68
5621
187.12
6558
214.52
7494
241.95
8431
269.38
9368
296.78
10305
324.18
11242
351.63
12178
379.05
13115
406.45
14052
433.89
u
841
43.78
1121
54.39
1401
64.17
1681
73.93
1961
83.70
2242
93.46
2522
103.19
2802
112.97
3082
122.73
3362
132.49
3643
142.26
3923
152.02
4203
161.80
1233
66.00
1644
82.19
2055
97.07
2466
111.99
2877
126.85
3288
141.73
3699
156.68
4110
171.54
4521
186.42
4932
201.34
5343
216.22
5754
231.15
6165
246.03
34
XIII. IZDANJE
CENOVNIK PLOČASTIH RADIJATORA
UČINKA
VP
CENE
"PURMO"
SA PODACIMA TOPLOTNOG
∆T=60(90/70/20°C) UNI6514
DUŽINA
TIP
VISINA
cena
Bodovima
400
wat
500
wat
600
wat
700
wat
800
wat
900
wat
1000
wat
1200
wat
1400
wat
1600
wat
1800
wat
2000
wat
2300
wat
2600
wat
3000
wat
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
EK 11
500
EK 11
600
EK 11
900
DK 22
300
DK 22
500
DK 22
600
DK 22
900
33 K
300
33 K
500
33 K
600
33 K
900
420
19.23
525
21.84
630
23.59
735
26.22
840
27.96
946
31.46
1051
33.20
1261
37.57
1471
42.82
1681
47.19
1891
51.55
2101
56.79
2416
64.66
2732
76.89
3152
101.37
495
20.97
618
24.46
742
26.22
835
27.96
989
30.59
1113
33.20
1236
35.83
1484
41.08
1731
46.30
1978
51.55
2225
57.68
2473
62.03
2844
69.04
3215
79.52
3709
100.48
708
27.96
885
32.33
1062
34.95
1239
39.32
1416
41.95
1592
46.30
1769
49.80
2123
56.79
2477
63.79
2831
70.78
3185
79.52
3539
89.12
4070
103.11
4600
124.08
5308
107.48
476
27.96
595
30.59
714
32.33
833
35.83
952
38.45
1071
41.08
1190
43.69
1428
50.68
1666
54.18
1904
59.42
2142
66.41
2380
70.78
2737
74.28
3094
78.64
3570
97.87
715
31.46
894
35.83
1072
39.32
1251
43.69
1430
47.19
1609
51.55
1787
55.05
2145
62.03
2502
69.91
2860
77.76
3217
85.64
3575
93.49
4111
104.85
4647
117.08
5362
131.94
832
32.33
1039
38.45
1247
41.08
1455
46.30
1663
49.80
1871
55.05
2079
58.55
2495
67.28
2910
76.02
3326
129.23
3742
143.30
4158
157.38
4781
116.21
5405
130.20
6236
145.06
1182
44.56
1478
52.43
1773
57.68
2069
66.41
2365
70.78
2660
78.64
2295
83.88
3547
96.99
4138
110.10
4729
124.08
5320
136.31
5911
149.41
6798
174.76
7685
200.98
8867
262.14
666
41.95
833
47.19
1000
48.93
1166
55.05
1333
58.55
1499
63.79
1666
67.28
1999
76.02
2332
84.77
2665
95.24
2999
103.98
3332
110.10
3831
123.21
4331
136.31
4998
153.79
1026
47.19
1283
54.18
1539
58.55
1796
65.53
2052
69.91
2309
76.89
2565
81.26
3078
92.62
3591
103.98
4104
115.34
4617
127.57
5130
139.81
5900
158.16
6669
186.12
7695
242.04
1189
48.93
1486
55.92
1783
61.16
2081
67.28
2378
73.39
2672
80.39
2973
85.64
3568
98.74
4162
111.84
4757
124.95
5351
138.06
5946
153.79
6838
179.13
7730
217.58
8919
294.47
1622
62.92
2028
74.28
2433
81.26
2839
92.62
3245
99.61
3651
110.97
4056
118.84
4867
137.18
5679
155.53
6490
175.63
7301
193.10
8112
211.46
9329
244.67
10546
294.47
12168
394.08
u
35
XIII. IZDANJE
CENOVNIK PLOČASTIH RADIJATORA
UČINKA
MP
CENE
"PURMO"
SA PODACIMA TOPLOTNOG
∆T=60(90/70/20°C) UNI6514
DUŽINA
TIP
VISINA
cena
Bodovima
400
wat
500
wat
600
wat
700
wat
800
wat
900
wat
1000
wat
1200
wat
1400
wat
1600
wat
1800
wat
2000
wat
2300
wat
2600
wat
3000
wat
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
EK 11
500
EK 11
600
EK 11
900
DK 22
300
DK 22
500
DK 22
600
DK 22
900
33 K
300
33 K
500
33 K
600
33 K
900
420
22.69
525
25.77
630
27.84
735
30.94
840
32.99
946
37.12
1051
39.18
1261
44.33
1471
50.53
1681
55.68
1891
60.83
2101
67.01
2416
76.30
2732
90.73
3152
119.62
495
24.74
618
28.86
742
30.94
835
32.99
989
36.10
1113
39.18
1236
42.28
1484
48.47
1731
54.63
1978
60.83
2225
68.06
2473
73.20
2844
81.47
3215
93.83
3709
118.57
708
32.99
885
38.15
1062
41.24
1239
46.40
1416
49.50
1592
54.63
1769
58.76
2123
67.01
2477
75.27
2831
83.52
3185
93.83
3539
105.16
4070
121.67
4600
146.41
5308
126.83
476
32.99
595
36.10
714
38.15
833
42.28
952
45.37
1071
48.47
1190
51.55
1428
59.80
1666
63.93
1904
70.12
2142
78.36
2380
83.52
2737
87.65
3094
92.80
3570
115.49
715
37.12
894
42.28
1072
46.40
1251
51.55
1430
55.68
1609
60.83
1787
64.96
2145
73.20
2502
82.49
2860
91.76
3217
101.06
3575
110.32
4111
123.72
4647
138.15
5362
155.69
832
38.15
1039
45.37
1247
48.47
1455
54.63
1663
58.76
1871
64.96
2079
69.09
2495
79.39
2910
89.70
3326
152.49
3742
169.09
4158
185.71
4781
137.13
5405
153.64
6236
171.17
1182
52.58
1478
61.87
1773
68.06
2069
78.36
2365
83.52
2660
92.80
2295
98.98
3547
114.45
4138
129.92
4729
146.41
5320
160.85
5911
176.30
6798
206.22
7685
237.16
8867
309.33
666
49.50
833
55.68
1000
57.74
1166
64.96
1333
69.09
1499
75.27
1666
79.39
1999
89.70
2332
100.03
2665
112.38
2999
122.70
3332
129.92
3831
145.39
4331
160.85
4998
181.47
1026
55.68
1283
63.93
1539
69.09
1796
77.33
2052
82.49
2309
90.73
2565
95.89
3078
109.29
3591
122.70
4104
136.10
4617
150.53
5130
164.98
5900
186.63
6669
219.62
7695
285.61
1189
57.74
1486
65.99
1783
72.17
2081
79.39
2378
86.60
2672
94.86
2973
101.06
3568
116.51
4162
131.97
4757
147.44
5351
162.91
5946
181.47
6838
211.37
7730
256.74
8919
347.47
1622
74.25
2028
87.65
2433
95.89
2839
109.29
3245
117.54
3651
130.94
4056
140.23
4867
161.87
5679
183.53
6490
207.24
7301
227.86
8112
249.52
9329
288.71
10546
347.47
12168
465.01
u
36
XIII. IZDANJE
ACTARIS - GASNA MERILA SA MEHOM
Naziv
Šifra
VP Cene
MP Cene
GALLUS G-4 2000,2100T
Dobar dizajn i pažljivo odabrani materijali.Ovo merilo zadovoljava najveće standarde
me đunarodnih tržišta koja se odnose na precizan i dugotrajan rad.
KARAKTERISTIKE:
Opseg merenja:
Maksimalni radni pritisak:
Radna temperatura:
Galus G-4 2000
Galus G-4 2000
Qmin=0,04 m³/h Qmax=6 m³/h
0,5 bar
od -40°C do +60°C
baždaren
20-GALG411054
20-GALG411054B
€ 37.85
€ 46.32
€ 44.66
€ 54.66
GalusG-4 2100 T
GalusG-4 2100 T baždaren
20-GALG2100TCE
20-GALG200TCEB
€ 71.92
€ 80.40
€ 84.87
€ 94.87
sa termokompenzatorom
G-4RFI, G-4T, G-6RFI
Ovo merilo ima više verzija: sa termokompe nzatorom, u više izvedbi G-4 I G-6 kao i jednogrli i
dvogrli. Male dime nzije, robusna konstrukcija, precizan i dugotrajan rad.
KARAKTERISTIKE:
Opseg merenja G-4:
Opseg merenja G-6:
Maksimalni radni pritisak:
Radna temperatura:
Qmin=0,04 m³/h Qmax=6 m³/h
Qmin=0,06 m³/h Qmax=10 m³/h
0,5 bar
od -10°C do +50°C
G-4 RF1
G-4 RF1 baždaren
20-025G4ACT
20-025G4ACTB
€ 46.69
€ 55.16
€ 55.09
€ 65.09
G- 4T
G – 4 T baždaren
20-025G4T
20-025G4TB
€ 68.14
€ 74.30
€ 80.41
€ 90.41
20-025G6ACT
20-025G6ACTB
€ 59.94
€ 68.42
€ 70.73
€ 80.73
sa termokompenzatorom
G-6 RF1
G-6 RF1 baždaren
G-10,G-16,G-25
Ova merila se koriste tamo gde je potrebna preciznost i gde postoji veliki raspon niskog pritiska
( ispod 1 bara ).Dve izdbe postoje:jednogrli i dvogrli.
KARAKTERISTIKE:
Opseg merenja G-10:
Opseg merenja G-16:
Opseg merenja G-25:
Maksimalni radni pritisak:
Radna temperatura:
Qmin=0,1 m³/h Qmax=16 m³/h
Qmin=0,16 m³/h Qmax=25 m³/h
Qmin=0,25 m³/h Qmax=40 m³/h
1 bar
od -10°C do +50°C
G – 10
G – 10 baždaren
20-032G10
20-032G10B
€ 190.54
€ 201.56
€ 224.84
€ 237.84
G – 16
G – 16 baždaren
20-032G16
20-032G16B
€ 190.54
€ 201.56
€224.84
€ 237.84
G – 25
G – 25 baždaren
Naziv
20-040G25
20-040G25B
Šifra
€ 319.24
€ 330.25
VP Cene
€ 376.70
€ 389.70
MP Cene
37
XIII. IZDANJE
G-40, G-65, G-100
Ovi merači su za industrijske potrebe.Dizajnirani su tako da omugućavaju precizost u merenju i
dug životni vek.Tri varijante postoje: jednogrli,dvogrli sa izdignutim i spuštenim grlom.
KARAKTERISTIKE:
Opseg merenja G-40:
Opseg merenja G-65:
Opseg merenja G-100:
Maksimalni radni pritisak:
Radna temperatura G-40:
Radna temperatura G-65:
Radna temperatura G-65:
Qmin=0,4 m³/h Qmax=65 m³/h
Qmin=0,65 m³/h Qmax=100 m³/h
Qmin=1 m³/h
Qmax=160 m³/h
0,5 bar
od -10°C do +50°C
od -5°C do +35°C
od -5°C do +35°C
G – 40
G – 40 baždaren
20-080G40
20-080G40B
€ 864.35
€ 875.36
€ 1019.93
€ 1032.93
G – 65
G – 65 baždaren
20-080G65
20-080G65B
€ 1419.55
€ 1430.57
€ 1675.07
€ 1688.07
20-080G100
20-080G100B
€ 2180.95
€ 2197.90
€ 2573.52
€ 2593.52
G-100
G-100 baždaren
KOREKTOR ZA GASNA MERLILA SA MEHOM
Naziv
KOREKTOR UNIFLOW 1000
Šifra
VP Cene
MP Cene
20-UNI1H1000
€ 403.78
€ 476.46
ACTARIS - GASNA TURBINSKA MERILA
Maksimalni
protok m³/h
Naziv
Šifra
VP Cene
MP Cene
Turbinska merila su projektovana za merenje srednje i velike brzine protoka gasa na niskom,
srednjem i visokom pritisku.
KARAKTERISTIKE:
Odnos mernog opsega 1:20.
Maksimalni radni pritisak 100 bar u zavisnost i od materijala kućišta i od priključka
Radna temperatura : od -30°C do +60°C
TZ 50 G 65 PN16
TZ 80 G 100 PN16
TZ 80 G 160 PN16
TZ 80 G 250 PN16
TZ 100 G 160 PN16
TZ 100 G 250 PN16
TZ 100 G 400 PN16
TZ 150 G 400 PN16
TZ 150 G 650 PN16
Baždaren
Baždaren
Baždaren
Baždaren
Baždaren
Baždaren
Baždaren
Baždaren
Baždaren
100
160
250
400
250
400
650
650
1000
20-TZ050G065B
20-TZ080G100B
20-TZ080G160B
20-TZ080G250B
20-TZ100G160B
20-TZ100G250B
20-TZ100G400B
20-TZ150G400B
20-TZ150G650B
€ 1148.44
€ 1262.02
€ 1274.64
€ 1388.19
€ 1640.55
€ 1691.03
€ 1791.97
€ 2107.43
€ 2145.28
€ 1355.16
€ 1489.18
€ 1504.07
€ 1638.07
€ 1935.85
€ 1995.42
€ 2114.53
€ 2486.77
€ 2531.43
ACTARIS - GASNA OBRTNA KLIPNA MERILA
38
XIII. IZDANJE
Maksimalni
protok m³/h
Naziv
Šifra
VP Cene
MP Cene
Ova merila se koriste tamo gde je potrebna visoka preciznost u me renju, kada je protok gasa
nizak ili kada nije regularan.
KARAKTERISTIKE:
Odnos mernog opsega 1:20.
Maksimalni radni pritisak 94 bar u zavisnost i od materijala kućišta i od priključka
Radna temperatura : od -30°C do +60°C
DELTA 2040 G16 DN 40 baždaren
DELTA 2040 G25 DN 40 baždaren
DELTA 2040 G40 DN 40 baždaren
25
40
65
20-DELTAG1616B
20-DELTAG2540B
20-DELTAG4040B
€ 719.42
€ 870.85
€ 877.15
€ 848.92
€ 1027.60
€ 1035.04
DELTA 2050
DELTA 2050
DELTA 2050
DELTA 2050
G25 DN 50 baždaren
G40 DN 50 baždaren
G65 DN 50 baždaren
G100 DN 50 baždaren
40
65
100
160
20-DELTAG2550B
20-DELTAG4050B
20-DELTAG6550B
20-DELTAG1005B
€ 1182.52
€ 1130.78
€ 1157.28
€ 1263.27
€ 1395.37
€ 1334.32
€ 1365.59
€ 1490.66
DELTA 2080 G100 DN 80 baždaren
DELTA 2080 G160 DN 80 baždaren
160
250
20-DELTAG1008B
20-DELTA16080B
€ 1562.32
€ 2277.78
€ 1843.54
€ 2687.78
DELTA 2100 G250 DN 100 baždaren
400
20-DELTAG250B
€ 2561.69
€ 3022.80
KOREKTOR ZA TURBINSKA I OBRTNA KLIPNA MERILA
Naziv
Šifra
VP Cene
MP Cene
20-CORUS00910B
20-CORUS00730B
€ 1318.80
€ 1318.80
€ 1556.18
€ 1556.18
20-2395188840
€ 49.75
€ 58.71
KARAKTERISTIKE:
Maksimalna greška: < 0,5%
Prosečna greška :
< 03 %
Raspon korekcije : 0,9 bar-80 bar
Temperatura ambijenta: -25ºC do +55°C
CORUS 0.9-10 bar Baždaren
CORUS 7.2-30 bar Baždaren
0.9-10 bar
7.2-30 bar
Baterija za SEVC SL-0790
GASNI REGULATORI, STABILIZATORI
Naziv
REGULATOR PRITISKA
3/4"-1" UNIS 1853B
Šifra
QMAX: 10 m3/h 20-MGA1853B00
QMAX: 40 m3/h 20-MGA1853BG25
QMAX: 60 m3/h 20-MGA1853BG40
Max ulazni pritisak : 8 bar
Izlazni pritisak : 9 -140 mbar
STABILIZATOR PRITISKA SERUS DN 20 - 1”
DN 25 -5/4”
DN 32 - 6/4”
DN 40 - 2”
Ulazni pritisak: 200 mbar
Izlazni pritisak: 20 -30 mbar
Stabilizatori pritiska MAXITROL na starnici 23.
39
20-SERUSO2010
20-SERUSO2510
20-SERUSO3210
20-SERUSO4010
VP Cene
€ 64.56
€ 66.62
€ 67.99
MP Cene
€ 76.18
€ 78.61
€ 80.23
€ 44.09
€ 43.00
€ 55.89
€ 67.09
€ 52.03
€ 50.74
€ 65.95
€ 79.17
XIII. IZDANJE
Naziv
REGULATOR PRITISKA 133-4-72
ACTARIS DN 25
REGULATOR PRITISKA 233-8-4-66
ACTARIS DN 50
Šifra
20-ROMB133000
VP Cene
€ 174.41
MP Cene
€ 205.80
20-ROMB233850
€ 520.95
€ 614.72
36-50KHS2-5AA1
€ 41.14
€ 48.55
36-50KHS40-A4
36-50KH100A4
€ 106.40
€ 198.74
€ 125.55
€ 234.51
36-50EKB1010R
36-50EKB1010U
€ 47.43
€ 62.11
€ 55.97
€ 73.29
FILTER ULOŽAK ZA KHS REGULATOR
36-50KHSFILTER
€ 3.174
€ 3.745
SIGURNOSNI VENTIL ACTARIS
275-D DN 20
275-D DN 25
20-ROMB275D20
20-ROMB275D25
€ 268.00
€ 268.00
€ 316.24
€ 316.24
DIFERENCIALNI MANOMETAR
DP 900
0-160 mbar
20-2195186604
€ 458.00
€ 540.44
1"- 6 bar
DN 40 10 bar
DN 50 10 bar
DN 80 6 bar
DN 100 6 bar
36-502473001
36-501578101
36-501579101
36-501581101
36-501534101
€ 23.63
€ 181.25
€ 181.25
€ 480.75
€ 490.98
€ 27.88
€ 213.88
€ 213.88
€ 567.29
€ 579.36
G5/4"
36-502888001
€ 0.8769
€ 1.0347
DN 25
36-502887001
€ 1.4570
€ 1.7193
DN 20
20-HOL0G434MS
€ 1.7100
€ 2.0178
30x38-5/4"
20-GUMZAPG4
€ 0.0920
€ 0.1086
HOLENDER G10. G16
20-HOLG10
€ 6.99
€ 8.24
HOLENDER G25
20-HOLG25
€ 11.65
€ 13.70
Max ulazni pritisak: 8 bar
Izlazni pritisak: 10 mbar – 700 mbar
Regulator pritiska KHS 2-2.5
10 m3/h
Regulator pritiska KHS 40 5/4"-5/4" 40 m3/h
Regulator pritiska KHS 100 5/4"-2" 100 m3/h
Max ulazni pritisak: 4 bar
Izlazni pritisak: 28 mbar – 100 mbar
Regulator pritiska dvostepeni
EKB 10 10 m3/h ravni
EKB 10 10 m3/h ugaoni
Max ulazni pritisak: 4 bar
Izlazni pritisak: 13 mbar – 100 mbar
Gasni Fini Filter KF Gázgép
KF-25 ravni
KF-40
KF-50
KF-80
KF-100
Holender za merni sat G4 sa
unutrašnjim navojem
Navojni nastavak za holender
spoljni navoj
-mesingani
GUMICA za zaptivanje
MERNI REGULACIONI SETOVI
Merni Regulacioni set
Naziv
MRS G-4 sa Unis regulatorom 1853 B
MRS G-4 sa KHS regulatorom
MRS G-6 sa Unis regulatorom 1853 B
MRS G-6 sa KHS regulatorom
Šifra
20-MRSG4
20-MRSG4KHS
20-MRSG6
20-MRSG6KHS
VP Cene
€ 171.18
€ 150.71
€ 192.00
€ 163.96
MP Cene
€ 202.00
€ 177.84
€ 226.56
€ 193.47
MRS G-10 sa Unis regulatorom 1853 B
MRS G-16 sa Unis regulatorom 1853 B
20-MRSG10
20-MRSG16
€ 565.28
€ 565.28
€ 667.03
€ 667.03
MRS G-25 sa regulatorom UNIS 1853B
20-MRSG25
€ 819.00
€ 966.42
MRS G-40 sa regulatorom UNIS 1853B
20-MRSG40
€ 1962.00
€ 2315.16
20-MRSG40R
€ 2073.00
€ 2446.14
MRS G-40 sa regulatorom Rombach 133- DN 25
40
XIII. IZDANJE
KUGLASTE SLAVINE POLIX
Naziv
Kuglasta slavina za gas KPN-K
PN 16 PLIN
Dimenzije
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
Šifra
91-517011141A
91-517021141A
91-517031141A
91-517040141A
91-517051141A
91-517061141A
91-517071141A
91-517081141A
91-517091141A
91-517101141A
91-517111141B
VP. Cene
€ 43.22
€ 46.79
€ 53.15
€ 62.09
€ 70.66
€ 81.28
€ 115.98
€ 144.90
€ 200.10
€ 403.05
€ 518.40
MP. Cene
€ 51.00
€ 55.21
€ 62.72
€ 73.27
€ 83.38
€ 95.91
€ 136.86
€ 170.98
€ 236.12
€ 475.60
€ 611.71
SA REDUKTOROM
DN 200
DN 250
91-517121141B
91-517141141B
€ 1207.14
€ 2912.71
€ 1424.43
€ 3437.00
Kuglasta slavina za gas KPN-K
PN 40 PLIN
DN 15
DN20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
91-517010101A
91-517021161A
91-517030161A
91-517041141A
91-517050101A
91-517061161A
91-517071161A
91-517081161A
91-517091161A
€ 43.22
€ 46.79
€ 53.15
€ 62.09
€ 70.66
€ 81.28
€ 121.78
€ 152.14
€ 261.29
€ 51.00
€ 55.21
€ 62.72
€ 73.27
€ 83.38
€ 95.91
€ 143.70
€ 179.53
€ 308.32
DN 25
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200
91-5180381A1B
91-5180581A1B
91-5180681A1B
91-5180851A1B
91-5180951A1B
91-5181181A1B
91-5181251A1B
€ 102.56
€ 127.52
€ 174.84
€ 314.25
€ 389.02
€ 980.20
€ 1994.59
€ 121.02
€ 150.47
€ 206.31
€ 370.82
€ 459.04
€ 1156.64
€ 2353.62
DN 25
DN 40
DN 50
DN 80
DN 100
DN 150
DN 200
91-518038181B
91-518058181B
91-518068181B
91-518088181B
91-518098181B
91-518118181F
91-518128181F
€ 80.80
€ 116.46
€ 140.54
€ 234.76
€ 282.67
€ 897.16
€ 1935.32
€ 95.34
€ 137.42
€ 165.84
€ 277.02
€ 333.55
€ 1058.65
€ 2283.68
DN 25 PN40
DN 32 PN40
DN 40 PN40
91-517031161B
91-517041161B
91-517051161B
€ 41.43
€ 47.69
€ 47.84
€ 48.89
€ 56.27
€ 56.45
DN 50 PN 16
DN 65 PN16
DN 80 PN16
DN 100 PN16
DN 125 PN16
DN 150 PN16
DN200 PN16
91-517061161B
91-517071141B
91-517081141B
91-517091141B
91-517101171B
91-517111171B
91-517121171B
€ 52.79
€ 66.25
€ 83.60
€ 110.41
€ 219.87
€ 284.59
€ 720.66
€ 62.29
€ 78.18
€ 98.65
€ 130.28
€ 259.45
€ 335.82
€ 850.38
Kućište GGG-40
KuglaX5 Cr Ni 18 9
O-ringTmax≤100˚C
Ugradna dužina DIN 3202 F18
Prirubnice DIN 2543 PN16
Kućište GGG-40
KuglaX5 Cr Ni 18 9
O-ringTmax≤100˚C
Ugradna dužina DIN 3202 F18
Prirubnice DIN 2545 PN40
Kuglasta slavina KPF
ANSI 150
Kućište C 22,8
KuglaX5 Cr Ni 18 9
O-ringTmax≤100˚C
Ugradna dužina ANSI B16.10
API 6D
Prirubnice ANSI B16.5
Kuglasta slavina KPF
ANSI 300
Kućište C 22,8
KuglaX5 Cr Ni 18 9
O-ringTmax≤100˚C
Ugradna dužina ANSI B16.10
API 6D
Prirubnice ANSI B16.5
Kuglasta slavina za vodu KPC-K
Kućište GGG-40
KuglaMs 58
O-ringTmax≤100˚C
Ugradna dužina DIN 3202 F4, F5
Prirubnice DIN 2545 PN40
DIN 2543 PN16
41
XIII. IZDANJE
KUGLASTE GASNE SLAVINE KOVINA-HERZ
Naziv
Y-FILTER ZA GAS KOVINA
UU
Dimenzije
Šifra
VP. Cene
MP. Cene
1/2"FP319
3/4"FP320
1" FP321
02-130004K77Y
02-130006K77Y
02-130008K77Y
€ 2.9791
€ 3.5545
€ 5.8304
€ 3.5153
€ 4.1943
€ 6.8799
1/4" KV300
3/8" KV301
1/2" KV302
3/4" KV303
1" KV304
5/4" KV305
6/4" KV306
2" KV307
02-130000K950
02-130002K950
02-130004K950
02-130006K950
02-130008K950
02-130010K950
02-130012K950
02-130016K950
€ 2.6682
€ 2.7340
€ 3.1283
€ 4.4032
€ 7.0058
€ 10.29
€ 14.81
€ 23.88
€ 3.1485
€ 3.2261
€ 3.6914
€ 5.1958
€ 8.2668
€ 12.14
€ 17.48
€ 28.18
3/8"KV3010
1/2"KV3020
3/4" KV3030
1" KV3040
5/4" KV3050
6/4" KV3060
2" KV3070
02-130002K77
02-130004K77
02-130006K77
02-130008K77
02-130010K77
02-130012K77
02-130016K77
€ 2.2871
€ 2.6025
€ 3.5883
€ 5.9805
€ 8.5567
€ 13.64
€ 20.43
€ 2.6988
€ 3.0710
€ 4.2342
€ 7.0570
€ 10.0969
€ 16.10
€ 24.10
TIP K77
1/2"FIXKV3021
3/4"FIXKV3031
1" FIX KV3041
5/4"FIX KV3051
PN 6
6/4''FIX KV 3061
2''FIX KV 3071
02-160504K77
02-160506K77
02-160508K77
02-160510K77
02-160512K77
02-160516K77
€ 2.7340
€ 3.7855
€ 6.2697
€ 8.8328
€ 13.80
€ 20.08
€ 3.2261
€ 4.4669
€ 7.3982
€ 10.4227
€ 16.28
€ 23.69
02-1302TAS
02-1303TAS
02-1304TAS
€ 12.47
€ 16.09
€ 20.83
€ 14.72
€ 18.98
€ 24.58
1/2"KV372
02-KV372
€ 2.3133
€ 2.7297
1/2"KV372V
02-KV372V
€ 2.5368
€ 2.9934
3/4" IM-1
02-IM1034
€ 5.9279
€ 6.9949
PN 6
Kuglasta Slavina za gas sa UU
navojem KOVINA
TIP K950
PN 6
Kuglasta Slavina za gas sa UU
navojem KOVINA
TIP K77
PN 6
Kuglasta Slavina za gas sa SU
navojem fixni KOVINA
Kuglasta Slavina sa termičkim 1/2" KV 302TAS
ventilom
UU
navojem 3/4" KV 303TAS
KOVINA
1" KV 304TAS
TIP K 970
PN 6
Kuglasti ventil za gas ugaoni
KOVINA
KV 372
IZOLIRAJUĆI ELEMENT IM
KOVINA
42
XIII. IZDANJE
KUGLASTE SLAVINE BUGATTI. IVR
Naziv
Dimenzije
Šifra
VP. Cene
MP. Cene
Kuglasti ventil za vodu sa T
drškom UU navojem
1/2"
02-130204
€ 2.7641
€ 3.2616
3/4"
02-130206
€ 4.1203
€ 4.8620
1"
02-130208
€ 6.2652
€ 7.3929
1/2"
02-130004
€ 2.7122
€ 3.2004
3/4"
02-130006
€ 4.0338
€ 4.7599
1"
02-130008
€ 6.5212
€ 7.6950
5/4"
02-130010
€ 10.46
€ 12.34
6/4"
02-130012
€ 14.90
€ 17.58
2"
02-130016
€ 15.19
€ 17.92
2 1/2"
02-130020
€ 46.85
€ 55.29
3"
02-130024
€ 65.60
€ 77.41
4"
02-130032
€ 111.63
€ 131.72
1/2"
02-132204
€ 3.3972
€ 4.0087
3/4"
02-132206
€ 5.0578
€ 5.9682
1"
02-132208
€ 9.1746
€ 10.83
PN 16
5/4"
02-132210
€ 13.56
€ 15.99
Kuglasti ventil sa ispustom UU
navoj
1/2"
02-133204
€ 6.2686
€ 7.3969
3/4"
02-133206
€ 7.3791
€ 8.7073
1"
02-133208
€ 10.60
€ 12.51
5/4"
02-133010
€ 15.22
€ 17.96
6/4"
02-133012
€ 21.49
€ 25.36
2"
02-133016
€ 30.45
€ 35.93
Kuglasti ventil sa T ručkom fix sa
redukovanim protokom SU navoj
1/4"
02-160702
€ 1.7470
€ 2.0615
3/8"
02-160703
€ 1.2696
€ 1.4981
TIP 607
IVR 31/A
1/2"
02-160704
€ 2.9198
€ 3.4454
3/4"
02-160706
€ 4.2275
€ 4.9885
1"
02-160708
€ 7.0920
€ 8.3686
Tip 302
IVR 54/A
PN 20
Kuglasti ventil za vodu sa ručkom
UU navojem
TIP 300
IVR 54
PN 20
Kuglasti ventil za vodu sa
holenderskom spojnicom SU navoj
TIP322/60A
TIP 332
IVR 33/A
PN 16
Kuglasti ventil sa ispustom UU
navoj
TIP 330
IVR 68/A
PN 20
PN 16
43
XIII. IZDANJE
Naziv
Kuglasti ventil Fix sa redukovanim
protokom SU navoj
Dimenzije
5/4"
6/4"
2"
Šifra
02-160510
02-160512
02-160516
VP. Cene
€ 10.8352
€ 15.1353
€ 23.4070
MP. Cene
€ 12.7855
€ 17.8597
€ 27.6203
15
18
22
02-162215
02-162218
02-162222
€ 2.6673
€ 2.6673
€ 3.1931
€ 3.1474
€ 3.1474
€ 3.7679
15
18
22
02-161515
02-161518
02-161522
€ 2.6673
€ 2.6673
€ 3.1931
€ 3.1474
€ 3.1474
€ 3.7679
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
02-180002
02-180003
02-180004
02-180006
€ 2.5289
€ 2.5289
€ 2.8679
€ 3.3384
€ 2.9841
€ 2.9841
€ 3.3841
€ 3.9393
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
02-180502
02-180503
02-180504
02-180506
€ 2.5289
€ 2.5289
€ 2.8679
€ 3.3384
€ 2.9841
€ 2.9841
€ 3.3841
€ 3.9393
1/2"
3/4"
1"
02-168804
02-168806
02-168808
€ 3.7605
€ 4.9402
€ 10.72
€ 4.4374
€ 5.8294
€ 12.65
1/2"
3/4"
1"
02-168904
02-168906
02-168908
€ 3.7605
€ 4.9402
€ 10.72
€ 4.4374
€ 5.8294
€ 12.65
3/4 "
02-168006
€ 9.3545
€ 11.0383
1"
02-168008
€ 15.89
€ 18.75
i
1/2"
02-179504
€ 4.1860
€ 4.9395
Slavina za punjenje i pražnjenje sa
ručkom
1/2"
02-179604
€ 4.3105
€ 5.0864
1/4"
02-139902
€ 1.2212
€ 1.4410
1/2"x 3/4"
02-18830604
€ 3.6083
€ 4.2578
1/2"x 3/4"
02-18400604
€ 3.1827
€ 3.7556
TIP 605
IVR 56
PN 25
Kuglasta slavina za bakarnu cev sa T
ručkom
TIP 622
PN 40
Kuglasta slavina za bakarnu cev sa
ručkom
TIP 615
PN 40
Mignon kuglasti ventil UU navoj
Tip 800 –125
Mignon kuglasti ventil SU
navoj
TIP 805 –126
Kuglasta slavina za baštu
leptir ručica
TIP 688 - 66/A
Kuglasta slavina za baštu
sa ručicom
TIP 689 - 66/A
Kuglasta slavina za šahtu sa ispustom
za baštu
TIP 680
Kuglasta slavina za
pražnjenje sa kapom
punjenje
TIP 795
TIP 796
Slavina za ispuštanje
TIP 399
Kuglasta slavina za veš mašinu
TIP 883 sa rozetom
TIP 840
44
XIII. IZDANJE
Naziv
Dimenzije
Šifra
VP. Cene
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
02-112004
02-112006
02-112008
02-112010
02-112012
02-112016
€ 3.1689
€ 3.7393
€ 3.7086
€ 4.6738
€ 7.0193
€ 9.0812
€ 16.18
€ 4.3761
€ 5.5151
€ 8.2828
€ 10.72
€ 19.09
1/2"
02-27690003
€ 8.0330
€ 9.4789
3/4"
02-27690004
€ 9.6105
€ 11.34
1/2"
02-27695003
€ 7.6213
€ 8.9931
3/4"
02-27695004
€ 9.2334
€ 10.89
1/2"
02-119104
€ 2.8022
€ 3.3066
3/4"
02-119106
€ 3.9611
€ 4.6741
1"
02-119108
€ 5.3934
€ 6.3642
5/4"
02-119110
€ 7.4587
€ 8.8013
6/4"
02-119112
€ 10.86
€ 12.81
2"
02-119116
€ 15.68
€ 18.49
2 1/2"
02-119120
€ 30.93
€ 36.49
3"
02-119124
€ 43.93
€ 51.84
4"
02-119132
€ 72.05
€ 85.02
1/2"
02-119704
€ 0.8130
€ 0.9593
3/4"
02-119706
€ 0.9237
€ 1.0900
1"
02-119708
€ 1.0344
€ 1.2206
5/4"
02-119710
€ 1.2835
€ 1.5145
6/4"
02-119712
€ 1.5879
€ 1.8737
2"
02-119716
€ 2.0688
€ 2.4412
1/2"
02-117004
€ 3.1516
€ 3.7189
3/4"
02-117006
€ 5.2515
€ 6.1968
1"
02-117008
€ 6.1060
€ 7.2051
5/4"
02-117010
€ 11.36
€ 13.40
6/4"
02-117012
€ 14.18
€ 16.74
2"
02-117016
€ 23.55
€ 27.79
Zasun Peets -bronza
TIP 120
Kuglasti ventil za ugradnju sa
hromiranom ručicom
MP. Cene
TIP 7690
Kuglasti ventil za ugradnju sa
hromiranim čepom
TIP 7695
Nepovratni ventil -navojni
TIP 1010 - 191- 99
Korpa za nepovratni ventil
Mesingani filter za prečišćavanje
sa uloškom
UU navojem
TIP 1900
45
XIII. IZDANJE
KUGLASTE SLAVINE ZA VODU
Naziv
Kuglasta Slavina za vodu
sa UU navojem KOVINA
EURO sa ručkom
Šifra
VP. Cene
MP. Cene
02-13000902
02-13000903
02-13000904
02-13000905
02-1300124580
02-1300164590
€ 2.3265
€ 3.0494
€ 5.1262
€ 7.0978
€ 11.32
€ 19.36
€ 2.7453
€ 3.5983
€ 6.0489
€ 8.3754
€ 15.71
€ 22.85
1/2"KP502
02-KP502G
€ 2.5368
€ 2.9934
3/4"KP503
02-KP503G
€ 3.3649
€ 3.9706
LN 662 1/2"
02-166206
€ 2.9311
€ 3.4587
LN 663 3/4"
02-166306
€ 3.3649
€ 3.9706
LN 664 1"
02-166406
€ 5.5993
€ 6.6072
Ozračivač ručni KOVINA
1/2"
02-VO1002-D
€ 0.6572
€ 0.7755
Ozračni ventil i nastavak
KOVINA
1/2"
02-VO637NC
€ 0.7492
€ 0.8841
1/2"-3/8"
02-KV550
€ 2.1030
€ 2.4815
1/2"-1/2"
02-KV551
€ 2.1688
€ 2.5592
1/2"KP512
02-KP512
€ 2.6551
€ 3.1330
3/4"KP513
02-KP513
€ 3.6672
€ 4.3273
1/2"
10-V6300003
€ 3.3123
€ 3.9085
3/8"
10-V630L002
€ 2.6025
€ 3.0710
1/2"-2.5 bar
08-40052101611
€ 3.5883
€ 4.2342
10-R74Y001K
€ 0.1709
€ 0.2017
PN 16
Kuglasta slavina za baštu
KOVINA
Hvatač nečistoće za vodu
KOVINA
Dimenzije
KOVINA
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
KV902
KV903
KV904
KV905
KV4580
KV4590
PN 16
Kuglasti ventil
ugaoni
KOVINA
za
vodu
Kuglasta slavina za punjenje i
pražnjenje
KOVINA
Automatski ozračivač
KOVINA
VO630
Sigurnosni ventil
KOVINA
Ključ za ozračni ventil VO
KOVINA
46
XIII. IZDANJE
POCINKOVANI FITINZI
Naziv
Luk SU navojem
Dimenzije
1/2"
Šifra
01-100110
VP.Cene
€ 0.4497
MP.Cene
€ 0.5306
3/4"
01-100120
€ 0.8080
€ 0.9534
1"
01-100130
€ 1.2120
€ 1.4302
5/4"
01-100140
€ 2.1711
€ 2.5619
6/4"
01-100150
€ 2.8878
€ 3.4076
2"
01-100160
€ 4.5566
€ 5.3768
Luk UU navojem
1/2"
01-100210
€ 0.5164
€ 0.6094
TIP 2
3/4"
01-100220
€ 0.8291
€ 0.9783
1"
01-100230
€ 1.2120
€ 1.4302
5/4"
01-100240
€ 2.1887
€ 2.5827
6/4"
01-100250
€ 2.6911
€ 3.1755
Koleno UU navojem
1/2"
01-109010
€ 0.1721
€ 0.2031
TIP 90
3/4"
01-109020
€ 0.2635
€ 0.3109
1"
01-109030
€ 0.3970
€ 0.4685
5/4"
01-109040
€ 0.8186
€ 0.9659
6/4"
01-109050
€ 1.3420
€ 1.5836
2"
01-109060
€ 1.5212
€ 1.7950
2 1/2"
01-109070
€ 4.5531
€ 5.3727
3"
01-109080
€ 6.2288
€ 7.3500
4"
01-109090
€ 11.02
€ 13.00
Koleno SU navojem
1/2"
01-109210
€ 0.2073
€ 0.2446
TIP 92
3/4"
01-109220
€ 0.3127
€ 0.3690
1"
01-109230
€ 0.5270
€ 0.6219
5/4"
01-109240
€ 0.9661
€ 1.1400
6/4"
01-109250
€ 1.4685
€ 1.7328
2"
01-109260
€ 1.9393
€ 2.2884
T-komad pocinkovani Egal
1/2"
01-113010
€ 0.2529
€ 0.2984
TIP 130
3/4"
01-113020
€ 0.4040
€ 0.4767
1"
01-113030
€ 0.6464
€ 0.7628
5/4"
01-113040
€ 1.1488
€ 1.3556
6/4"
01-113050
€ 1.8058
€ 2.1308
2"
01-113060
€ 2.5470
€ 3.0055
2 1/2"
01-113070
€ 5.6983
€ 6.7240
3"
01-113080
€ 7.6236
€ 8.9958
4"
01-113090
€ 14.71
€ 17.35
TIP 1
47
XIII. IZDANJE
Naziv
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
3/4"x1/2"
1"x1/2"
1"x3/4"
01-1130A21
01-1130A31
01-1130A32
€ 0.6148
€ 0.6675
€ 0.6570
€ 0.7255
€ 0.7877
€ 0.7753
3/4"x1/2"
1"x1/2"
1"x3/4"
5/4"x1/2"
5/4"x3/4"
5/4"x1"
6/4"x1/2"
6/4"x3/4"
6/4"x1"
6/4"x5/4"
2"x1/2"
2"x3/4"
2"x1"
2"x5/4"
2"x6/4"
2 1/2"x6/4"
2 1/2"x2"
3"x2"
4"x3"
01-124121
01-124131
01-124132
01-124141
01-124142
01-124143
01-124151
01-124152
01-124153
01-124154
01-124161
01-124162
01-124163
01-124164
01-124165
01-124175
01-124176
01-124186
01-124198
€ 0.1967
€ 0.2740
€ 0.2670
€ 0.4813
€ 0.4427
€ 0.4883
€ 0.6218
€ 0.6780
€ 0.5235
€ 0.5199
€ 1.2753
€ 1.2577
€ 1.0329
€ 0.9731
€ 0.8888
€ 2.2273
€ 1.6969
€ 2.1957
€ 4.5179
€ 0.2321
€ 0.3233
€ 0.3151
€ 0.5679
€ 0.5224
€ 0.5762
€ 0.7337
€ 0.8000
€ 0.6177
€ 0.6135
€ 1.5049
€ 1.4841
€ 1.2188
€ 1.1483
€ 1.0488
€ 2.6282
€ 2.0023
€ 2.5909
€ 5.3311
Spojnica
TIP 270
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2 1/2"
3"
4"
01-127010
01-127020
01-127030
01-127040
01-127050
01-127060
01-127070
01-127080
01-127090
€ 0.1967
€ 0.2775
€ 0.3724
€ 0.5972
€ 0.8151
€1.2437
€ 3.4534
€ 4.1455
€ 9.5558
€ 0.2321
€ 0.3275
€ 0.4394
€ 0.7047
€ 0.9618
€ 1.4676
€ 4.0750
€ 4.8917
€ 11.2758
Nipla sa SS navojem
TIP 280
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2 1/2"
3"
4"
01-128010
01-128020
01-128030
01-128040
01-128050
01-128060
01-128070
01-128080
01-128090
€ 0.1827
€ 0.2354
€ 0.3443
€ 0.6043
€ 0.7026
€ 1.2964
€ 2.2660
€ 2.8773
€ 9.9598
€ 0.2156
€ 0.2778
€ 0.4063
€ 0.7131
€ 0.8291
€ 1.5298
€ 2.6739
€ 3.3952
€ 11.7526
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
01-129010
01-129020
01-129030
01-129040
01-129050
01-129060
€ 0.1511
€ 0.1967
€ 0.2354
€ 0.4005
€ 0.4883
€ 0.9345
€ 0.1783
€ 0.2321
€ 0.2778
€ 0.4726
€ 0.5762
€1.1027
1/2"
3/4"
1"
01-130010
01-130020
01-130030
€ 0.2354
€ 0.2740
€ 0.3302
€ 0.2778
€ 0.3233
€ 0.3896
1"
01-131030
€ 0.4567
€ 0.5389
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
01-133010
01-133020
01-133030
01-133040
01-133050
01-133060
€ 0.7132
€ 0.8326
€ 0.9556
€ 1.6969
€ 2.1887
€ 3.4710
€ 0.8416
€ 0.9825
€ 1.1276
€ 2.0023
€ 2.5827
€ 4.0958
T-komad Reducir
TIP 130A
Reducir Nipla SU navojem
TIP 241
Čep pocinkovani
TIP 290
Kapa pocinkovana
TIP 300
Kontra Navrtka
TIP 310
Holender pocinkovani sa
navojem
UU
TIP 330
48
XIII. IZDANJE
Naziv
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
1/2"
3/4"
1"
5/4"
01-133110
01-133120
01-133130
01-133140
€ 0.8221
€ 1.0294
€ 1.2261
€ 2.1325
€ 0.9701
€ 1.2147
€ 1.4468
€ 2.5164
Krst
TIP 180
1/2"
3/4"
01-118010
01-118020
€ 0.8783
€ 1.3315
€ 1.0364
€ 1.5712
Ugaoni komad
TIP 221
1/2"
01-122110
€ 0.8326
€ 0.9825
3/4"
01-122120
€ 0.9907
€ 1.1690
3/4"x1/2"
1"x1/2"
1"x3/4"
5/4"x1"
01-124021
01-124031
01-124032
01-124043
€ 0.3373
€ 0.4497
€ 0.4040
€ 0.7729
€ 0.3980
€ 0.5306
€ 0.4767
€ 0.9120
Holender pocinkovani SU navojem
TIP 331
Muf reducir
TIP 240
MESINGANI FITINZI
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
MS nipla
Naziv
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
16-050280000
16-050280001
16-050280002
16-050280003
16-050280004
16-050280005
€ 0.2797
€ 0.2797
€ 0.3423
€ 0.4048
€ 0.7986
€ 1.2513
€ 0.3300
€ 0.3300
€ 0.4039
€ 0.4777
€ 0.9423
€ 1.4765
Ms koleno SU
1/2"
3/4"
1"
16-050092002
16-050092003
16-050092004
€ 0.9348
€ 1.6046
€ 2.5541
€ 1.1031
€ 1.8934
€ 3.0138
Ms koleno UU
1/2"
3/4"
1"
16-050090002
16-050090003
16-050090004
€ 0.8502
€ 1.5163
€ 2.5321
€ 1.0032
€ 1.7892
€ 2.9879
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1/2"x3/8"
3/4"x1/2"
1"x1/2"
1"x3/4"
16-050270001
16-050270002
16-050270003
16-050270004
16-050245021
16-050245032
16-050245042
16-050245043
€ 0.4527
€ 0.5668
€ 0.7876
€ 1.3323
€ 0.3533
€ 0.4048
€ 1.0231
€ 0.7986
€ 0.5342
€ 0.6688
€ 0.9294
€ 1.5721
€ 0.4169
€ 0.4777
€ 1.2073
€ 0.9423
3/8"x1/4"
1/2"x1/4"
1/2"x3/8"
3/4"x1/2"
1"x1/2"
1"x3/4"
5/4"x1"
16-050241010
16-050241020
16-050241021
16-050241032
16-050241042
16-050241043
16-050241054
€ 0.2650
€ 0.3312
€ 0.3091
€ 0.3423
€ 0.6993
€ 0.5042
€ 0.9974
€ 0.3127
€ 0.3908
€ 0.3647
€ 0.4039
€ 0.8252
€ 0.5950
€ 1.1769
MS čep
3/8"
1/2"
3/4"
1"
16-050290001
16-050290002
16-050290003
16-050290004
€ 0.3128
€ 0.3644
€ 0.5005
€ 0.8502
€ 0.3691
€ 0.4300
€ 0.5906
€ 1.0032
MS kapa
1/2"
3/4"
1"
5/4"
16-050300002
16-050300003
16-050300004
16-050300005
€ 0.4122
€ 0.5447
€ 0.7545
€ 1.2071
€ 0.4864
€ 0.6427
€ 0.8903
€ 1.4244
MS Spojnica
MS reducir nipla
SS navoj
MS reducir nipla
SU navoj
49
XIII. IZDANJE
Naziv
MS produživač
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
1/2"-10
1/2"-15
1/2"-20
1/2"-25
1/2"-30
1/2"-40
1/2"-50
3/4"-10
3/4"-15
3/4"-20
3/4"-25
3/4"-30
16-000611210
16-000611215
16-000611220
16-000611225
16-000611230
16-000611240
16-000611250
16-000613410
16-000613415
16-000613420
16-000613425
16-000613430
€ 0.3202
€ 0.3607
€ 0.4048
€ 0.4490
€ 0.4895
€ 0.6514
€ 0.7361
€ 0.3828
€ 0.4527
€ 0.5226
€ 0.5962
€ 0.6661
€ 0.3778
€ 0.4256
€ 0.4777
€ 0.5298
€ 0.5776
€ 0.7687
€ 0.8686
€ 0.4517
€ 0.5342
€ 0.6167
€ 0.7035
€ 0.7860
Zidna ugaona spojnica
1/2"
16-000620012
€ 0.9127
€ 1.077
MS završetak razdelnika sa 1/2" i
3/8" izlaza
3/4"
1"
5/4"
16-000310002
16-000310003
16-000310004
€ 1.7298
€ 2.5357
€ 2.6903
€ 2.0412
€ 2.9921
€ 3.1746
Cu FITINZI
Naziv
Poluspojnica sa spoljnim navojem
TIP 4243g
Poluspojnica
navojem
sa
Dimenzije
1/2"x12
1/2"x15
1/2"x18
1/2"x22
3/4"x15
3/4"x18
3/4"x22
3/4"x28
1"x22
1"x28
1"x35
5/4"x28
5/4"x35
5/4"x42
6/4"x35
6/4"x42
6/4"x54
2"x54
Šifra
04-544243220
04-544243230
04-544243240
04-544243250
04-544243330
04-544243340
04-544243350
04-544243360
04-544243450
04-544243460
04-544243470
04-544243560
04-544243570
04-544243580
04-544243670
04-544243680
04-544243690
04-544243790
VP.Cene
€ 0.5258
€ 0.2595
€ 0.3529
€ 0.7403
€ 0.5847
€ 0.5466
€ 0.5847
€ 1.3630
€ 0.8164
€ 0.8995
€ 1.6398
€ 1.7643
€ 1.7125
€ 3.3972
€ 3.1032
€ 3.5910
€ 6.6492
€ 5.8396
MP.Cene
€ 0.6204
€ 0.3062
€ 0.4164
€ 0.8736
€ 0.6899
€ 0.6450
€ 0.6899
€ 1.6083
€ 0.9634
€ 1.0614
€ 1.9350
€ 2.0819
€ 2.0208
€ 4.0087
€ 3.6618
€ 4.2374
€ 7.8461
€ 6.8907
3/8"x12
3/8"x15
1/2"x15
1/2"x18
1/2"x22
3/4"x18
3/4"x22
3/4"x28
1"x22
1"x28
04-544270120
04-544270130
04-544270230
04-544270240
04-544270250
04-544270340
04-544270350
04-544270360
04-544270450
04-544270460
€ 0.4463
€ 0.4463
€ 0.3632
€ 0.4324
€ 0.7403
€ 0.6193
€ 0.6954
€ 1.6087
€ 0.8995
€ 0.9894
€ 0.5266
€ 0.5266
€ 0.4286
€ 0.5102
€ 0.8736
€ 0.7308
€ 0.8206
€ 1.8983
€ 1.0614
€ 1.1675
1/2"x12
1/2"x15
1/2"x18
3/4"x18
3/4"x22
04-544472220
04-544472230
04-544472240
04-544472340
04-544472350
€ 0.8164
€ 0.6677
€ 0.7403
€ 1.4253
€ 1.7021
€ 0.9634
€ 0.7879
€ 0.8736
€ 1.6819
€ 2.0085
unutrašnjim
TIP 4270g
MS Zidana ugaona spojnica
TIP 4472 (4471g)
50
XIII. IZDANJE
Naziv
MS Protočni T komad
Dimenzije
1/2"x15
Šifra
04-544490230
VP.Cene
MP.Cene
€ 1.1762
€ 1.3879
15
18
22
28
35
04-544330300
04-544330400
04-544330500
04-544330600
04-544330700
€ 1.5845
€ 1.5845
€ 2.4874
€ 4.8468
€ 6.7287
€ 1.8697
€ 1.8697
€ 2.9351
€ 5.7192
€ 7.9399
1/2"x15
1/2"x15
1/2"x18
3/4"x22
1"x28
04-544330230
04-544331230
04-544331240
04-544331350
04-544331460
€ 1.6433
€ 1.4807
€ 1.6087
€ 2.5704
€ 3.9646
€ 1.9391
€ 1.7472
€ 1.8983
€ 3.0331
€ 4.6782
1/2"-15
1/2"-18
3/4"-18
3/4"-22
1"-22
04-544384230
04-544384240
04-544384340
04-544384350
04-544384450
€ 0.6054
€ 0.8545
€ 0.8545
€ 1.0621
€ 1.2350
€ 0.7144
€ 1.0083
€ 1.0083
€ 1.2533
€ 1.4573
12
15
18
22
28
35
42
54
12
15
18
22
28
35
42
54
04-545301200
04-545301300
04-545301400
04-545301500
04-545301600
04-545301700
04-545301800
04-545301900
04-545270200
04-545270300
04-545270400
04-545270500
04-545270600
04-545270700
04-545270800
04-545270900
€ 0.6193
€ 0.3114
€ 0.3875
€ 0.7265
€ 1.5914
€ 3.9577
€ 6.9674
€ 10.1813
€ 0.1107
€ 0.0934
€ 0.1522
€ 0.2352
€ 0.5258
€ 1.3734
€ 2.5289
€ 4.6184
€ 0.7308
€ 0.3675
€ 0.4573
€ 0.8573
€ 1.8779
€ 4.6701
€ 8.2215
€ 12.0139
€ 0.1306
€ 0.1102
€ 0.1796
€ 0.2775
€ 0.6204
€ 1.6206
€ 2.9841
€ 5.4497
15
18
22
28
35
42
54
04-545130300
04-545130400
04-545130500
04-545130600
04-545130700
04-545130800
04-545130900
€ 0.2249
€ 0.4463
€ 0.6608
€ 1.5672
€ 4.0960
€ 9.9668
€ 16.5018
€ 0.2654
€ 0.5266
€ 0.7797
€ 1.8493
€ 4.8333
€ 11.7608
€ 19.4721
15x12x12
18x15x15
18x18x15
22x15x15
22x15x18
22x18x18
22x22x18
04-545130322
04-545130433
04-545130443
04-545130533
04-545130534
04-545130544
04-545130554
€ 1.4115
€ 0.8580
€ 0.9756
€ 1.4910
€ 1.4357
€ 1.5948
€ 2.9164
€ 1.6656
€ 1.0124
€ 1.1512
€ 1.7594
€ 1.6941
€ 1.8819
€ 3.4414
TIP 4490g
MS Holender sa UU navojem
TIP 4330g
MS Holender sa US navojem
TIP 4331G
MS Poluholander
TIP 4384
Cu Kapa
TIP 5301
Cu Spojnica
TIP 5270
Cu T Komad
TIP 5130
51
XIII. IZDANJE
Cu Jednodelni Luk 90 stepeni
Tip 5001
Cu Dvodelni Luk 90 stepeni
Tip 5002
Cu Jednodelno koleno 45 stepeni
Tip 5040
Cu Dvodelno koleno 45 stepeni
Tip 5041
Cu Dvodelni obilazni luk
Tip 5085
Cu Jednodelni obilazni luk
Tip 5086
φ 22 mm
φ 28 mm
φ 35 mm
φ 42 mm
φ 54 mm
04-545001400
€ 0.4221
€ 0.4981
04-545002400
€ 0.2422
€ 0.2858
04-545040400
€ 0.5189
€ 0.6123
04-545041400
€ 0.4878
€ 0.5756
04-545085400
€ 2.9613
€ 3.4943
04-545001500
€ 0.6054
€ 0.7144
04-545002500
€ 0.3771
€ 0.4450
04-545040500
€ 0.5051
€ 0.5960
04-545041500
€ 0.5812
€ 0.6858
04-545085500
€ 3.8539
€ 4.5476
04-545001600
€ 1.6882
€ 1.9921
04-545002600
€ 0.8545
€ 1.0083
04-545040600
€ 1.1624
€ 1.3716
04-545041600
€ 1.1313
€ 1.3349
04-545001700
€ 4.8398
€ 5.711
04-545002700
€ 2.9683
€ 3.5026
04-545040700
€ 4.2033
€ 4.9599
04-545041700
€ 3.7709
€ 4.4497
04-545001800
€ 7.0781
€ 8.3522
04-545002800
€ 4.3486
€ 5.1313
04-545040800
€ 8.0364
€ 9.4830
04-545041800
€ 7.1231
€ 8.4053
04-545001900
€ 13.5855
€ 16.0309
04-545002900
€ 10.3750
€ 12.2425
04-545040900
€ 12.7656
€ 15.0634
04-545041900
€ 12.8244
€ 15.1328
04-545086400
€ 2.4424
€ 2.8820
04-545090400
€ 0.2352
€ 0.2775
04-545092400
€ 0.4151
€ 0.4898
-
04-545086500
€ 3.4353
€ 4.0537
04-545090500
€ 0.3563
€ 0.4204
04-545092500
€ 0.7092
€ 0.8369
-
04-545090600
€ 0.6123
€ 0.7225
04-545092600
€ 1.2835
€ 1.5145
-
04-545090700
€ 3.0167
€ 3.5597
04-545092700
€ 2.2625
€ 2.6698
-
04-545090800
€ 5.3899
€ 6.3601
04-545092800
€ 7.1162
€ 8.3971
-
04-545090900
€ 11.7312
€ 13.8428
04-545092900
€ 15.6958
€ 18.5210
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04-545002200
€ 0.1972
€ 0.2327
04-545041200
€ 0.8441
€ 0.9660
04-545085200
€ 2.5151
€ 2.9678
-
φ 18 mm
-
-
04-545130434
€ 0.5328
€ 0.6287
-
φ 22 mm
-
-
-
04-545130535
€ 0.5431
€ 0.6409
04-545130545
€ 1.0759
€ 1.2696
-
φ 28 mm
-
-
-
-
04-545130636
€ 1.6087
€ 1.8983
04-545130646
€ 4.1445
€ 4.8905
04-545130656
€ 1.8785
€ 2.2166
-
φ 35 mm
-
-
-
-
-
04-545130757
€ 5.4453
€ 6.4255
04-545130767
€ 7.7527
€ 9.1482
-
φ 42 mm
-
-
-
-
-
-
04-545130868
€ 14.3465
€ 16.9289
04-545130878
€ 17.3079
€ 20.4233
-
φ 12 mm
-
-
-
-
-
04-545240420
€ 0.8995
€ 1.0614
04-545240430
€ 0.2768
€ 0.3266
-
φ 15 mm
04-545240320
€ 0.3563
€ 0.4204
-
04-545130979
€ 34.0449
€ 40.1730
04-545130989
€ 30.4229
€ 35.8990
-
04-545240530
€ 0.6954
€ 0.8206
04-545240630
€ 1.8508
€ 2.1839
-
-
-
φ 18 mm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
φ 35 mm
-
-
-
-
-
04-545240750
€ 3.5737
€ 4.2170
04-545240760
€ 4.4489
€ 5.2497
-
-
φ 28 mm
04-545240640
€ 1.8301
€ 2.1595
04-545240650
€ 0.8856
€ 1.045
-
-
φ 22 mm
04-545240540
€ 0.5258
€ 0.6204
-
-
φ 42 mm
-
-
-
-
-
-
04-545240870
€ 5.2654
€ 6.2132
-
φ 12 mm
-
-
-
-
-
-
φ 15 mm
-
04-545243320
€ 0.2560
€0.3021
-
04-545240980
€ 10.0429
€ 11.8506
-
-
-
-
-
φ 22 mm
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
04-545243860
€ 5.4314
€ 6.4091
04-545243870
€ 4.4939
€ 5.3028
-
φ 35 mm
04-545243750
€ 3.7051
€ 4.3720
04-545243760
€ 2.2833
€ 2.6943
-
-
φ 28 mm
04-545243630
€ 1.5568
€1.8370
04-545243640
€ 1.6398
€ 1.9350
04-545243650
€ 0.7127
€ 0.8410
-
-
-
04-545243530
€ 0.3875
€ 0.4573
04-545243540
€ 0.3909
€ 0.4613
-
-
φ 18 mm
04-545243430
€ 0.1764
€ 0.2082
-
φ 12 mm
Cu
Jednodelni
Reducir UU
Tip 5243
φ 18 mm
04-545001300
€ 0.1937
€ 0.2286
04-545002300
€ 0.1626
€ 0.1919
04-545040300
€ 0.1488
€ 0.1756
04-545041300
€ 0.2041
€ 0.2408
04-545085300
€ 1.2004
€ 1.4165
φ 15 mm
Cu Jednodelno koleno 90 stepeni
Tip 5092
Cu
Dvostruki
Reducir UU
Tip 5240
φ 15 mm
-
04-545086300
€ 1.0655
€ 1.2573
04-545090300
€ 0.1488
€ 0.1756
04-545092300
€ 0.1868
€ 0.2204
04-545130323
€ 0.7645
€ 0.9021
-
Cu Dvodelno koleno 90 stepeni
Tip 5090
Cu T Komad
Tip 5130
φ 12 mm
04-545086200
€ 2.3698
€ 2.7964
04-545090200
€ 0.2041
€ 0.2408
04-545092200
€ 0.4567
€ 0.5389
-
52
04-545243970
€ 11.5962
€ 13.6835
XIII. IZDANJE
φ 42 mm
-
-
-
-
-
-
-
04-545243980
€ 14.0248
€ 16.5493
POMOĆNI MATERIJAL
Naziv
Držač cevi jednostruki plastični
Dimenzije
15
18
22
28
35
Šifra
04-700000151
04-700000181
04-700000221
04-700000281
04-700000351
VP.Cene
€ 0.0381
€ 0.0450
€ 0.0623
€ 0.1003
€ 0.2076
MP.Cene
€ 0.0450
€ 0.5310
€ 0.0735
€ 0.1184
€ 0.2450
15
18
22
28
35
Φ2 mm
04-700000152
04-700000182
04-700000222
04-700000282
04-700000352
04-544933002
€ 0.0519
€ 0.0588
€ 0.0726
€ 0.1315
€ 0.2629
€ 4.9125
€ 0.0612
€ 0.0694
€ 0.0857
€ 0.1552
€ 0.3102
€ 5.7968
Φ3 mm
04-544933003
€ 4.8087
€ 5.6743
L-CuP6 za tvrdo lemljenje
1 kg
04-544939000
€ 19.4216
€ 22.9175
F-SW-21 sredstvo
za meko lemljenje
90 g
04-544960001
€ 1.3077
€ 1.5431
DEGUFIT 3000
za meko lemljenje
250 g
04-544960011
€ 6.6215
€ 7.8134
100 g
04-544960021
€ 3.8055
€ 4.4905
12
15
18
22
28
35
42
54
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
04-800000012
04-800000015
04-800000018
04-800000022
04-800000028
04-800000035
04-800000042
04-800000054
€ 2.9648
€ 2.9890
€ 3.0340
€ 3.1066
€ 3.2450
€ 3.3004
€ 3.3626
€ 3.4526
€ 3.4985
€ 3.5270
€ 3.5801
€ 3.6658
€ 3.8291
€ 3.8945
€ 3.9679
€ 4.0741
130x60
04-800000500
€ 0.2179
€ 0.2571
Držač cevi dvostruki plastični
L-SnCu3 za meko lemljenje
DEGUSSA
Za tvrdo lemljenje
ČETKA
ZA
BAKARNIH CEVI
ČIŠĆENJE
Krpa za čišćenje bakarnih cevi
DEVLIES
53
XIII. IZDANJE
SISTEM MONTAŽE ALUPLASTIČNE CEVI SA PRESOVANIM VEZAMA
Naziv
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
16x1/2"
20x1/2"
20x3/4"
26x3/4"
32x1"
16x1/2"
20x1/2"
20x3/4"
26x3/4"
32x1"
16x16
20x16
20x20
26x16
26x20
26x26
32x16
32x20
32x26
32x32
53-L-72202116
53-L-72202120
53-L-72202720
53-L-72202726
53-L-72203432
53-L-72222116
53-L-72222120
53-L-72222720
53-L-72222726
53-L-72223432
53-L-72241616
53-L-72242016
53-L-72242020
53-L-72242616
53-L-72242620
53-L-72242626
53-L-72243216
53-L-72243220
53-L-72243226
53-L-72243232
€ 2.6286
€ 2.8159
€ 3.3812
€ 4.0489
€ 6.2960
€ 3.3035
€ 3.4872
€ 3.7910
€ 4.1655
€ 6.7942
€ 3.1869
€ 3.6744
€ 3.7910
€ 4.5436
€ 4.7591
€ 5.3209
€ 6.1971
€ 6.4939
€ 7.0909
€ 7.9566
€ 3.1017
€ 3.3228
€ 3.9898
€ 4.7777
€ 7.4293
€ 3.8981
€ 4.1149
€ 4.4734
€ 4.9153
€ 8.0172
€ 3.7605
€ 4.3358
€ 4.4734
€ 5.3614
€ 5.6157
€ 6.2787
€ 7.3126
€ 7.6628
€ 8.3673
€ 9.3888
16x1/2"
20x1/2"
20x3/4"
26x3/4"
32x1"
16x1/2"
20x1/2"
20x3/4"
26x3/4"
32x1"
16x16
20x20
26x26
32x32
53-L-72262116
53-L-72262120
53-L-72262720
53-L-72262726
53-L-72263432
53-L-72282116
53-L-72282120
53-L-72282720
53-L-72282726
53-L-72283432
53-L-72301616
53-L-72302020
53-L-72302626
53-L-72303232
€ 3.6038
€ 3.9818
€ 4.2786
€ 5.3703
€ 8.1473
€ 3.6744
€ 4.0489
€ 4.4588
€ 5.6388
€ 8.3275
€ 4.3457
€ 4.7591
€ 6.7942
€ 10.1647
€ 4.2525
€ 4.6985
€ 5.0487
€ 6.3370
€ 9.6138
€ 4.3358
€ 4.7777
€ 5.2614
€ 6.6538
€ 9.8265
€ 5.1279
€ 5.6157
€ 8.0172
€ 11.9943
16x1/2"x16
20x1/2"x20
16x3/4"x16
20x3/4"20
53-L-72322116
53-L-72322120
53-L-72322716
53-L-72322720
€ 5.9992
€ 6.3808
€ 6.3808
€ 6.7942
€ 7.0791
€ 7.5293
€ 7.5293
€ 8.0172
16x1/2"x16
20x1/2"x20
16x3/4"x16
20x3/4'x20
53-L-72342116
53-L-72342120
53-L-72342716
53-L-72342720
€ 5.9992
€ 6.3808
€ 6.3808
€ 6.7942
€ 7.0791
€ 7.5293
€ 7.5293
€ 8.0172
KOLENO SA HROM. POVEZNE
CEVI
RCD
16xfi15-170
16xfi15-350
53-L-72421601
53-L-72421602
€ 6.2960
€ 7.6598
€ 7.4293
€ 9.0386
DEG
16x2-300mm
20x2-300mm
11-7090051153
11-7090031153
€ 4.1009
€ 4.4847
€ 4.8391
€ 5.2919
16x(24/19)
20x(24/19)
53-L-72382416
53-L-72382420
€ 3.0067
€ 3.1869
€ 3.5479
€ 3.7605
SPOJNICA SA SN
RDM
SPOJNICA SA UN
RDF
SPOJNICA
RDT
KOLENO SA SN
RCM
KOLENO SA UN
RCF
KOLENO
RCT
T KOMAD SA SN
RTM
T KOMAD SA UN
RTF
PRIKLJUČAK SA HOLENDEROM
RDDG
54
XIII. IZDANJE
Naziv
ZIDNI PRIKLJUČAK
RM
T KOMAD
RT
Dimenzije
Šifra
16x1/2"
20x1/2"
20x3/4"
26x3/4"
53-L-72402116
53-L-72402120
53-L-72402720
53-L-72402726
€ 4.1655
€ 4.3457
€ 5.5187
€ 6.1158
€ 4.9153
€ 5.1279
€ 6.5121
€ 7.2166
MP.Cene
16x16x16
16x20x16
20x20x20
20x16x16
20x16x20
20x20x16
20x26x20
26x26x26
26x16x20
26x16x26
26x20x16
26x20x20
26x20x26
26x26x20
26x32x26
32x32x32
32x16x32
32x20x20
32x20x32
32x26x20
32x26x26
32x26x32
53-L-72360001
53-L-72360002
53-L-72360003
53-L-72360004
53-L-72360005
53-L-72360006
53-L-72360007
53-L-72360008
53-L-72360009
53-L-72360010
53-L-72360011
53-L-72360012
53-L-72360013
53-L-72360014
53-L-72360015
53-L-72360016
53-L-72360017
53-L-72360018
53-L-72360019
53-L-72360020
53-L-72360021
53-L-72360022
€ 5.9992
€ 6.1158
€ 6.6034
€ 6.1158
€ 6.2960
€ 6.2960
€ 9.1896
€ 10.1647
€ 9.0059
€ 9.3875
€ 9.0059
€ 9.1896
€ 9.5995
€ 9.5995
€ 15.1217
€ 16.8423
€ 15.3054
€ 13.9558
€ 15.5033
€ 14.5175
€ 15.1217
€ 15.9838
€ 7.0791
€ 7.2166
€ 7.7920
€ 7.2166
€ 7.4293
€ 7.4293
€ 10.8437
€ 11.9943
€ 10.6270
€ 11.0773
€ 10.6270
€ 10.8437
€ 11.3274
€ 11.3274
€ 17.8436
€ 19.8739
€ 18.0604
€ 16.4678
€ 18.2939
€ 17.1307
€ 17.8436
€ 18.8609
SISTEM MONTAŽE SA KOMPRESIONIM SPOJNICAMA
Naziv
Kompresiona spojnica za bakarne cevi
TR91
Kompresiona spojnica za plastične
cevi TP95
Dimenzije
10mm
12mm
15mm
16mm
18mm
16x2
Šifra
11-67760010
11-67760012
11-67760015
11-67760016
11-67760018
11-67781612
VP.Cene
€ 0.5506
€ 0.5506
€ 0.5506
€ 0.5506
€ 0.4494
€ 0.8202
MP.Cene
€ 0.6497
€ 0.6497
€ 0.6497
€ 0.6497
€ 0.5303
€ 0.9678
17x2
11-67781713
€ 0.7978
€ 0.9414
18x2
11-67781814
€ 0.7978
€ 0.9414
20x2
11-67782016
€ 0.8876
€ 1.0474
16x2.2
11-67781616
€ 0.8539
€ 1.0076
20x2.8
11-67782017
€ 1.0225
€ 1.2066
16x2
11-67821612
€ 0.8090
€ 0.9546
18x2
11-67821814
€ 0.8090
€ 0.9546
20x2
11-67822016
€ 0.9101
€ 1.0739
3/8"-24x19
11-68559817N
€ 0.4494
€ 0.5303
1/2"-24x19
24x19-24x19
11-68559821N
11-68559822N
€ 0.5506
€ 0.6742
€ 0.6497
€ 0.7956
3/4"-24x19
11-68549827N
€ 0.8876
€ 1.0474
Kompresiona spojnica za Alpex cevi
TP97
Adapter za montažu PE cevi RD900
SS navojem
Adapter za montažu PE cevi RD902
SS navojem
55
XIII. IZDANJE
Naziv
Adapter za montažu PE cevi RD903
US navojem
Dimenzije
Šifra
1/2"-24x19
11-68549838N
€ 0.6180
€ 0.7292
11-68549740N
€ 0.8652
€ 1.0209
3/4"-24x19
VP. Cene
MP. Cene
KOLENO
RC 904
1/2xS-24x19
11-68549847N
€ 1.0112
€ 1.1932
RC 905
1/2xU-24x19
11-68549856N
€ 1.1910
€ 1.4054
RC 906
24x19-24x19
11-68549865N
€ 1.0449
€ 1.2330
RT 907
24-1/2" S-24
11-68549870N
€ 1.1798
€ 1.3922
T KOMAD RT 908
24-1/2"U-24
11-68549879N
€ 1.3708
€ 1.6175
24x19
11-68549890N
€ 1.1461
€ 1.3524
Zidna priključna kutija
1/2"x24/19
11-66004100R
€ 3.3371
€ 3.9378
GS1995
1/2"x24/19
11-66004100B
€ 3.3371
€ 3.9378
11-66004000
€ 1.4157
€ 1.6705
T KOMAD
T EGAL
RT 911
Šablon za montažu GS 1995
Tip SS 1982
Zidni priključak protočni GS1993
1/2-24x19
11-66002200
€ 6.3146
€ 7.4512
Kalibrator za Alpex-Therm Cevi
CA100
14/16/18/20
11-67820000
€ 6.5618
€ 7.7429
26/32
11-67820001
€ 5.7304
€ 6.7619
CA101
56
XIII. IZDANJE
FLEXIBILNE CEVI ZA GAS OZON
Naziv
Fleksibilna cev za gas
US navoj sa jednim
holenderom
OZON
Fleksibilna cev za gas
US navoj sa jednim
holenderom
OZON
Fleksibilna cev za gas sa
lulom SU navoj
OZON
Dimenzije
3/4"-600
3/4"-800
3/4"-1000
3/4"-1200
3/4"-1500
3/4"-2000
Šifra
19-744OZ060
19-744OZ080
19-744OZ100
19-744OZ120
19-744OZ150
19-744OZ200
VP.Din
€ 6.1496
€ 7.3054
€ 8.3898
€ 9.5883
€ 11.2720
€ 14.2683
MP.Din
€ 7.2565
€ 8.6204
€ 9.9000
€ 11.3142
€ 13.3010
€ 16.8366
1/2"-600
1/2"-800
1/2"1000
1/2"-1200
1/2"-1500
1/2"-2000
19-733OZ060
19-733OZ080
19-733OZ100
19-733OZ120
19-733OZ150
19-733OZ200
€ 4.1949
€ 5.1509
€ 5.9927
€ 6.8345
€ 8.0330
€ 10.1876
€ 4.9500
€ 6.0781
€ 7.0714
€ 8.0647
€ 9.4789
€ 12.0214
1/2"-600
1/2"-800
1/2"-1000
1/2"-1200
1/2"-1500
1/2"-2000
19-733OZ060LU
19-733OZ080LU
19-733OZ100LU
19-733OZ120LU
19-733OZ150LU
19-733OZ200LU
€ 4.7941
€ 5.7501
€ 6.5920
€ 7.4338
€ 8.6323
€ 10.7868
€ 5.6570
€ 6.7851
€ 7.7786
€ 8.7719
€ 10.1861
€ 12.7284
CIRKULACIONE PUMPE- WILO
Naziv
Cirkulacione pumpe
Wilo RS- sa holenderima
Holenderi za RS 25
Holenderi za RS 30
Cirkulaciona
pumpa
sanitarnu vodu PN 10
Oznaka
RS 25/2
RS 25/4
RS 25/6
Šifra
17-004032952
17-004032954
17-004032956
VP.Cene
€ 56.35
€ 56.95
€ 64.15
MP.Cene
€ 66.49
€ 67.20
€ 75.70
RS 30/2
RS 30/4
RS 30/6
17-004033760
17-004033765
17-004033770
€ 58.15
€ 59.26
€ 66.38
€ 68.61
€ 69.93
€ 78.33
Par 1"
Par 5/4"
17-CSOVI
17-CSOV5/4
€ 2.25
€ 3.19
€ 2.65
€ 3.77
STAR – Z 15 TT
17-004092213
€ 118.23
€ 139.51
za
WILO- STAR-Z
Cirkulacione pumpe
WILO TOP S
TOP-S 25/5 PN10 1~ Rp 1"
TOP-S 25/5 PN10 3~ Rp 1"
17-002044009
17-002044010
€ 186.25
€ 180.31
€ 219.78
€ 212.77
TOP-S 25/7 PN10 1~ Rp 5/4"
TOP-S 25/7 PN10 3~ Rp 5/4"
17-002048320
17-002048321
€ 211.08
€ 205.15
€ 249.08
€ 242.07
TOP-S 30/4 PN10 1~ Rp 5/4"
TOP-S 30/4 PN10 3~ Rp 5/4"
17-002044011
17-002044012
€ 217.02
€ 212.16
€ 256.09
€ 250.35
TOP-S 30/5 PN10 1~ Rp 5/4"
TOP-S 30/5 PN10 3~ Rp 5/4"
17-002044013
17-002044014
€ 229.98
€ 224.04
€ 271.37
€ 264.37
TOP-S 30/7 PN10 1~ Rp 5/4"
TOP-S 30/7 PN10 3~ Rp 5/4"
17-002048322
17-002048323
€ 254.27
€ 248.33
€ 300.04
€ 293.03
TOP-S 30/10 PN10 1~ Rp 5/4"
TOP-S 30/10 PN10 3~ Rp 5/4"
17-002046600
17-002046601
€ 288.82
€ 270.47
€ 340.81
€ 319.15
TOP-S 40/4 1~ PN 6/10
TOP-S 40/4 3~ PN 6/10
TOP-S 40/7 1~ PN 6/10
TOP-S 40/7 3~ PN 6/10
TOP-S 40/10 3~ PN 6/10
17-002046324
17-002046325
17-002046602
17-002046603
17-002046604
€ 422.17
€ 398.41
€ 428.65
€ 393.02
€ 488.57
€ 498.16
€ 470.13
€ 505.80
€ 463.76
€ 576.51
57
XIII. IZDANJE
Naziv
Cirkulacione pumpe
WILO TOP S
Oznaka
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
TOP-S 50/4 1~ PN 6/10
TOP-S 50/4 3~ PN 6/10
TOP-S 50/7 3~ PN 6/10
TOP-S 50/10 3~ PN 6/10
17-002046605
17-002046606
17-002046607
17-002046608
€ 502.61
€ 463.74
€ 495.59
€ 607.34
€ 593.08
€ 547.21
€ 584.79
€ 716.66
TOP-S 65/7 3~ PN 6/10
TOP-S 65/10 3~ PN 6/10
TOP-S 65/13 3~ PN 6/10
TOP-S 65/15 3~ PN 6/10
17-002046610
17-002046611
17-002046612
17-002046613
€ 614.36
€ 668.34
€ 683.46
€ 905.88
€ 724.94
€ 788.64
€ 806.48
€ 1068.94
TOP-S 80/7 3~ PN 6/10
TOP-S 80/7 3~ PN 6/10
TOP-S 80/10 3~ PN 6/10
TOP-S 80/10 3~ PN 6/10
TOP-S 100/10 3~ PN 6/10
TOP-S 100/10 3~ PN 6/10
17-002046614
17-002046615
17-002046616
17-002046617
17-002046618
17-002046619
€ 922.07
€ 981.46
€ 959.32
€ 959.32
€ 1057.58
€ 1057.58
€ 1088.05
€ 1158.12
€ 1132.00
€ 1132.00
€ 1247.94
€ 1247.94
DAB - CIRKULACIONE PUMPE
Naziv
Holenderska,
Holenderska,
Holenderska,
Holenderska,
Holenderska,
monofazna, 1" ,3 brzine
monofazna, 1" ,3 brzine
monofazna, 5/4", 3 brzine
monofazna, 1", 3 brzine
monofazna, 5/4", 3 brzine
Holenderska, trofazna, 5/4" 2 brzine
Holenderska, monofazna, 5/4" 3 brzine
Holenderska, monofazna, 5/4" 3 brzine
Prirubnička, trofazna, DN40 2 brzine
Prirubnička, monofazna, DN40 3 brzine
Prirubnička, trofazna, DN40,3 brzine
četvoropolni motor
Prirubnička, trofazna, DN40,3 brzine
dvopolni motor
Prirubnička, trofazna, DN50,3 brzine
četvoropolni motor
Prirubnička, trofazna, DN50,3 brzine
dvopolni motor
Oznaka
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
VA 35/130
VA 55/180
VA 55/180
VA 65/180
VA 65/180X
17-505100182
17-505132182
17-505142182
17-505134182
17-505144182
€ 60.00
€ 63.00
€ 66.00
€ 65.00
€ 68.00
€ 70.80
€ 74.34
€ 77.88
€ 76.70
€ 80.24
A 56/180XT
A 56/180XM
A 80/180XM
B 56/250 40T
B 80/250 40M
17-505804671
17-505804041
17-505806041
17-505814671
17-505816671
€ 151.00
€ 129.00
€ 129.00
€ 172.00
€ 151.00
€ 178.18
€ 152.22
€ 152.22
€ 202.96
€ 178.18
BMH30/25040T
17-505900622
€ 272.00
€ 320.96
BPH60/25040T
17-505904622
€ 321.00
€ 378.78
BMH60/28050T
17-505923622
€ 386.00
€ 455.48
BPH60/28050T
17-505924622
€ 342.00
€ 403.56
EXPANZIONE POSUDE
Naziv
Extravarem ekspanziona posuda
Dimenzije
5l
8l
12 l
18 l
25 l
35 l
50 l
80 l
Maxivarem
100-150-200-300100 l
500-700 litara
150 l
200 l
300 l
500 l
700 l
Flatvarem - pljosnata ekspanziona
6l
posuda
8l
10 l
12 l
58
Šifra
08-001000005
08-001000008
08-001000012
08-001000018
08-001000025
08-001000035
08-001000050
08-001000080
08-001000100
08-001000150
08-001000200
08-001000300
08-001000500
08-001000700
08-001325006
08-001325008
08-001325010
08-001325012
VP.Cene
€ 11.54
€11.97
€ 13.76
€ 15.39
€ 18.30
€ 28.30
€ 35.56
€ 54.42
€ 76.20
€ 105.95
€ 127.00
€ 185.05
€ 312.05
€ 493.47
€ 13.72
€ 14.55
€ 15.45
€ 16.28
MP.Cene
€ 13.62
€ 14.12
€ 16.24
€ 18.16
€ 21.59
€ 33.39
€ 41.96
€ 64.22
€ 89.92
€ 125.02
€ 149.86
€ 218.36
€ 368.22
€ 582.29
€ 16.19
€ 17.17
€ 18.23
€ 19.21
XIII. IZDANJE
EXPANZIONE POSUDE IMAS
8 lit / 3/4"/ 10 bar
Šifre
08-VR100002008
VP. Cene
€ 10.54
MP. Cene
€ 12.44
12 lit / 3/4"/ 10 bar
08-VR10002012
€ 13.46
€ 15.88
18 lit / 3/4"/ 8 bar
08-VR10002024
€ 15.45
€ 18.23
24 lit / 3/4"/ 8 bar
08-VR1002024
€ 16.23
€ 19.15
35 lit / 3/4"/ 5 bar
08-VR10002035
€ 21.58
€ 25.46
50 lit / 3/4"/ 5 bar
08-VRV0100050
€ 28.49
€ 33.62
60 lit / 3/4"/ 5 bar
08-VRV0100060
€ 41.43
€ 48.89
80 lit / 1"/ 5 bar
08-VRV0100080
€ 44.02
€ 51.94
100 lit / 1"/ 5 bar
08-VRV0100100
€ 63.01
€ 74.35
150 lit / 1"/ 5 bar
08-VRV0100150
€ 82.85
€ 97.76
200 lit / 1"/ 5 bar
08-VRV0100200
€ 99.26
€ 117.13
300 lit / 1"/ 5 bar
08-VRV0100300
€ 171.75
€ 202.67
500 lit / 5/4"/ 8 bar
08-VRV0100500
€ 257.19
€ 303.48
5 lit / 3/4"/ 10bar
08-VA10000005
€ 11.23
€ 13.25
8 lit / 3/4"/ 10 bar
08-VA10000008
€ 12.95
€ 15.28
12 lit / 3/4"/ 10 bar
08-VA10000012
€ 14.50
€ 17.11
18 lit / 3/4"/ 8 bar
08-VA10000018
€ 16.92
€ 19.97
24 lit / 1"/ 8 bar
08-VA10000024
€ 17.09
€ 20.17
35 lit / 1"/ 10 bar
08-VA10000035
€ 24.69
€ 29.13
VAS 24 lit / 1"/ 8 bar
08-VAS1000024
€ 17.09
€ 20.17
18 lit / 1"/ 10 bar
08-VAO1000018
€ 18.13
€ 21.39
24 lit / 1"/ 10 bar
08-VAO1000024
€ 18.13
€ 21.39
35 lit / 1"/ 10 bar
08-VAO1000035
€ 26.76
€ 31.58
50 lit / 1"/ 10 bar
08-VAO1000050
€ 43.15
€ 50.92
60 lit / 1"/ 10 bar
08-VAO1000060
€ 58.69
€ 69.25
80 lit / 1"/ 10 bar
08-VAO1000080
€ 64.74
€ 76.39
100 lit / 1"/ 10 bar
08-VAO10000100
€ 85.45
€ 100.83
Veličina/priključak/pritisak
Expanziona posuda VR
za centralno grejanje
Expanziona posuda VR
za centralno grejanje
Posude pod pritiskom za
hladnu vodu
VA
VERTIKLANE
Posude pod pritiskom za
hladnu vodu
VAO
HORIZONTALNI
59
XIII. IZDANJE
SIGURNOSNI VENTILI ZA GREJANJE
Naziv
Dimenzije
SIGURNOSNI VENTIL
TIP 521
3/4"- 3 bar
1/2" - 2.5 bar
1"- 3 bar
1"-2.5 bar
1"-6 bar
3/4"-4 bar
3/4"-6 bar
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
08-40052103430
08-40052101225
08-40052101035
08-40052101025
08-40052101060
08-40052103404
08-40052103406
€ 7.17
€ 3.03
€ 18.98
€ 18.98
€ 18.98
€ 7.69
€ 7.69
€ 8.46
€ 3.57
€ 22.39
€ 22.39
€ 22.39
€ 9.07
€ 9.07
TERMO I MANOMETRI
Naziv
CEWAL
Merni opseg
0-4bar
Šifre
22-1PB320418LF
VP Cene
€ 2.0838
MP Cene
€ 2.4589
0-6bar
22-1PB320618LF
€ 2.0838
€ 2.4589
0-10bar
22-1PB32018LF
€ 2.0838
€ 2.4589
0-4bar
22-1PA320418LF
€ 2.2423
€ 2.6459
0-6bar
22-1PA320618LF
€ 2.2423
€ 2.6459
0-10bar
22-1PA320181LF
€ 2.2423
€ 2.6459
Termometar -priljučak pozadi
Φ40
Φ50
Φ63
Φ80
Φ100
22-91624050
22-91625050
22-91626050
22-91628050
22-91629050
€ 2.7311
€ 2.8136
€ 2.9754
€ 3.3420
€ 4.0355
€ 3.2227
€ 3.3200
€ 3.5110
€ 3.9436
€ 4.7619
Termomanometar- priključak
pozadi
1/2"
4bar/120°C
22-91558400
€ 6.6774
€ 7.8793
MANOMETRI
WIKA FI 100
0-100 mbar
0-160 mbar
0-250 mbar
22-JAKO100001B
22-JAKO10016B
22-JAKO10025B
€ 46.57
€ 46.57
€ 46.57
€ 54.96
€ 54.96
€ 54.96
0-0.6 bar
0-1 bar
0-6 bar
0-10 bar
0-16 bar
22-JAKO100006B
22-JAKO100100B
22-JAKO100600B
22-JAKO100010B
22-JAKO160100B
€ 14.60
€ 14.60
€14.60
€ 14.60
€ 14.60
€ 17.23
€ 17.23
€ 17.23
€ 17.23
€ 17.23
22-MANVENTIL
22-DUNGS1/200
€ 25.00
€ 29.50
€ 4.00
€ 4.72
Manometarpozadi
1/4"
priključak
Manometar -donji priključak
1/4"
BAŽDARENI
MANOMETARSKI VENTIL GASTEH
MANOMETARSKI VENTIL KOVINA PN 4
60
XIII. IZDANJE
RADIJATORSKI VENTILI CSI LUXOR
Naziv
Radijatorski ventil ručni ravni za
čelične cevi
Dimenzije
Šifre
VP. Cene
MP. Cene
3/8"
11-68421700
€ 2.2584
€ 2.6649
1/2"
11-68422100
€ 2.5618
€ 3.0229
3/4"
11-68422700
€ 3.6068
€ 4.2560
3/8"
11-68381700
€ 2.2135
€ 2.6119
1/2"
11-68382100
€ 2.4944
€ 2.9434
3/4"
11-68382700
€ 3.5506
€ 4.1897
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju sa ručnim točkom. ravni
za čelične cevi
RD2501
1/2"
11-69422100
€ 5.3259
€ 6.2846
3/4"
11-69422700
€ 6.6292
€ 7.8225
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju sa ručnim točkom ugaoni
za čelične cevi
RS2502
1/2"
11-69622100
€ 4.9888
€ 5.8868
3/4"
11-69622700
€ 6.1910
€ 7.3054
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju ravni za čelične cevi
RD201
1/2"
11-69222100
€ 4.7416
€ 5.5951
3/4"
11-69222700
€ 6.0337
€ 7.1198
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju ugaoni za čelične cevi
RS202
1/2"
11-69022100
€ 4.4045
€ 5.1973
3/4"
11-69022700
€ 5.5955
€ 6.6027
Radijatorski navijak ravni za čelične
cevi povratni
3/8"
11-68431700
€ 2.0562
€ 2.4263
1/2"
11-68432100
€ 2.3596
€ 2.7843
3/4"
11-68432700
€ 3.3933
€ 4.0041
3/8"
11-68391700
€ 2.0000
€ 2.3600
1/2"
11-68392100
€ 2.3034
€ 2.7180
3/4"
11-68392700
€ 3.3933
€ 4.0041
TT210
11-69000100
€ 7.0562
€ 8.3263
TT2001
11-69010800
€ 7.3708
€ 8.6975
TT2360
11-69011036
€ 20.9551
€ 24.7270
TT2350
11-69010500
€ 2.8202
€ 3.3278
Radijatorski ventil
ravni za Cu i PE cevi
RD111
1/2"-24x19
11-67322100
€ 2.8539
€ 3.3676
Radijatorski ventil
ugaoni za Cu i PE cevi
1/2"-24x19
11-67122100
€ 2.7753
€ 3.2749
RD801
Radijatorski ventil ručni ugaoni za
čelične cevi
RS802
DD821 (DD121)
Radijatorski navijak
čelične cevi povratni
ugaoni
za
DS822 (DS122)
Termostatska glava sa
punjenjem 0-30°C
-Termoglava sa kapilarom
-Držač kapilare DT 242
tečnim
RS112
61
XIII. IZDANJE
Naziv
Radijatorski ventil
za termostatsku regulaciju sa ručnim
točkom ravni za Cu i PE cevi
Dimenzije
Šifra
1/2"-24x19
11-69522100
VP. Cene
€ 5.2247
MP. Cene
€ 6.1651
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju sa ručnim točkom ugaoni
za Cu i PE cevi
RS2512
1/2"-24x19
11-69722100
€ 4.9775
€ 5.8735
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju ravni za Cu i PE cevi
1/2"-24x19
11-69322100
€ 4.6292
€ 5.4625
1/2"-24x19
11-69122100
€ 4.3483
€ 5.1310
1/2"-24x19
11-67362100
€ 2.3034
€ 2.7180
1/2"-24x19
11-67162100
€ 2.2247
€ 2.6251
-sa ručnom regulacijom M300
1/2"
11-68062100
€ 4.0450
€ 4.7731
M320
1/2"
11-68102100
€ 5.3034
€ 6.2580
-sa termostatskim ruč.to. M330
1/2"
11-68122100
€ 5.8989
€ 6.9607
1/2"-24x19
11-68142100
€ 6.1236
€ 7.2258
1/2"-24x19
11-68152100
€ 5.7528
€ 6.7883
1/2"-24x19
11-69142100
€ 7.5169
€ 8.8699
1/2"-24x19
11-69152100
€ 7.0787
€ 8.3529
fi 16-495
07-A1940495
€ 1.3865
€ 1.6361
fi 16-595
07-A1940595
€ 1.5182
€ 1.7915
fi 16-900
07-A1940900
€ 2.9151
€ 3.4398
RD2511
RD211
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju ugaoni za Cu i PE cevi
RS212
Radijatorski navijak
ravni za Cu i PE cevi
DD131
Radijatorski navijak
ugaoni za Cu i PE cevi
DS132
Gornji radijatorski ventil za jedno i
dvocevni sistem :
-sa term. regulacijom
Donji radijatorski navijak :
-jednocevni sa povezom iz poda
M340
-dvocevni sa povezom iz poda
M350
-jednocevni sa povezom iz zida
M360
-dvocevni sa povezom iz zida
M370
HROMIRANA
POVEZNA
ČELIČNA CEV A194
62
XIII. IZDANJE
RADIJATORSKI VENTILI EMMETI
Naziv
Radijatorski ventil ručni ravni za
čelične cevi
Dimenzije
Šifre
VP. Cene
MP. Cene
1/2"
11-01350328
€ 3.1080
€ 3.6674
1/2"
11-01350320
€ 2.9674
€ 3.5015
Radijatorski navijak ravni za čelične
cevi povratni
1/2"
11-01350330
€ 2.5980
€ 3.0656
POKER
Radijatorski navijak
čelične cevi povratni
1/2"
11-01350322
€ 2.4655
€ 2.9093
1/2"
11-01350354
€ 4.0476
€ 4.7762
1/2"
11-01350350
€ 3.8790
€ 4.5772
1/2"-24x19
11-01350312
€ 2.8510
€ 3.3642
1/2"-24x19
11-01350304
€ 2.7105
€ 3.1984
Radijatorski navijak
ugaoni za Cu i PE cevi
1/2"-24x19
11-01350306
€ 2.2366
€ 2.6392
POKER
Radijatorski navijak
ravni i PE cevi
1/2"-24x19
11-01350314
€ 2.3531
€ 2.7767
POKER
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju ravni za Cu i PE cevi
1/2"-24x19
11-01350346
€ 3.7465
€ 4.4209
1/2"-24x19
11-01350342
€ 3.5778
€ 4.2218
11-01213040
€ 6.0412
€ 7.1286
POKER
Radijatorski ventil ručni ugaoni za
čelične cevi
POKER
ugaoni
za
POKER
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju ravni za čelične cevi
POKER
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju ugaoni za čelične cevi
POKER
Radijatorski ventil
ravni za Cu i PE cevi
POKER
Radijatorski ventil
ugaoni za Cu i PE cevi
POKER
POKER
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju ugaoni za Cu i PE cevi
POKER
Termo
glava
senzorom
sa
ugrađenim
63
XIII. IZDANJE
RADIJATORSKI VENTILI GIACOMINI
Naziv
Radijatorski
ventili
uronskom cevi
(za cevaste radijatore)
R 356B/1 dvocevni
R 356M/1 jednocevni
Plastična uronska cev fi 11
R 171
Kompresiona
spojnica
bakarne cevi
R178
Kompresiona
plastične cevi
R179
spojnica
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
1/2" x 18
10-R356BX012
€ 13.75
€ 16.23
1/2" x 18
10-R356MX012
€ 13.75
€ 16.23
10-R171PY001
€ 0.6300
€ 0.7434
18/ Φ15
18/ Φ18
10-R178X034
10-R178X036
€ 1.4200
€ 1.4800
€ 1.6756
€ 1.7464
18/16x2.2
18/16x2
18/16x1.5
18/17x2
18/18x2.5
18/18x2
18/20x2.8
18/20x2
10-R179X074
10-R179X075
10-R179X077
10-R179X080
10-R179X082
10-R179X084
10-R179X087
10-R179X090
€ 1.5600
€ 1.5000
€ 1.5600
€ 1.5600
€ 1.5600
€ 1.5600
€ 1.5600
€ 1.5000
€ 1.8408
€ 1.7700
€ 1.8408
€ 1.8408
€ 1.8408
€ 1.8408
€ 1.8408
€ 1.7700
fi 16x12
10-R179VX030
€ 1.5000
€ 1.7700
fi 18x14
10-R179VX032
€ 1.5600
€ 1.8408
fi 20x18
10-R179VX090
€ 1.5600
€ 1.8408
1/2"x18
10-R180RY056
€ 0.8900
€ 1.0502
1/2"x18
10-R180RY016
€ 0.8900
€ 1.2154
3/4"x18
10-R180RY021
€ 1.0300
€ 1.0502
18x18
10-R518Y001
€ 77.33
€ 91.25
3/8"
10-R88IY002
€ 3.1700
€ 3.7406
1/2"
10-R88IY003
€ 3.5300
€ 4.1654
10-R532Y001
€ 10.46
€ 12.34
sa
za
za
Kompresiona spojnica za ALPEX
Cevi R179A
Adapter za montažu PE cevi US R
180FR
Adapter za montažu PE cevi UU
R 180MR
Termostatski ventil za regulisanja
podnog grejanja
R518
Automatski odzračni ventil
R88/1
Merač protoka vode za razdelnike
GIACOMINI R532
64
XIII. IZDANJE
RAZDELNICI I SABIRNICI
Naziv
Razdelnik Cu hromiran spoljni
navoj 1/2"
CP422 3/4"
CP423 3/4"
CP424 3/4"
Razdelnik Cu hromiran unutrašnji
navoj1/2"
CP442 3/4"
CP443 3/4"
CP444 3/4"
Razdelnik Cu hromiran 24x19 navoj
CP402 1"
CP403 1"
CP404 1"
Razdelnik Cu
navoj 1/2"
CP422 1"
CP423 1"
CP424 1"
hromiran
Dimenzije
Šifra
VP. Cene
MP. Cene
2 krug
3 krug
4 krug
11-68522701
11-68532701
11-68542701
€ 2.0562
€ 3.0787
€ 4.5955
€ 2.4263
€ 3.6329
€ 5.4227
2 krug
3 krug
4 krug
11-68522702
11-68532702
11-68542702
€ 2.0562
€ 3.0787
€ 4.5955
€ 2.4263
€ 3.6329
€ 5.4227
2 krug
3 krug
4 krug
11-68523400
11-68533400
11-68543400
€ 2.5281
€ 3.7753
€ 5.6967
€ 2.9832
€ 4.4549
€ 6.7221
2 krug
3 krug
4 krug
11-68523401
11-68533401
11-68543401
€ 2.5281
€ 3.7753
€ 5.6967
€ 2.9832
€ 4.4549
€ 6.7221
2 krug
3 krug
4 krug
11-68523402
11-68533402
11-68543402
€ 2.5281
€ 3.7753
€ 5.6967
€ 2.9832
€ 4.4549
€ 6.7221
2 krug
16-000300122
€ 3.7870
€ 4.4687
3 krug
16-000300123
€ 4.9095
€ 5.7932
2 krug
16-000300132
€ 5.4101
€ 6.3839
3 krug
16-000300133
€ 6.8491
€ 8.0819
2 krug
16-000300142
€ 6.8270
€ 8.0559
3 krug
16-000300143
€ 8.9763
€ 10.5920
2 krug
16-000200122
€ 3.7686
€ 4.4469
3 krug
16-000200123
€ 4.8028
€ 5.6673
2 krug
16-000200132
€ 5.3953
€ 6.3665
3 krug
16-000200133
€ 6.8270
€ 8.0559
2 krug
16-000200142
€ 6.8564
€ 8.0906
3 krug
16-000200143
€ 9.1603
€ 10.8092
spoljni
Razdelnik Cu hromiran unutrašnji
navoj 1/2"
CP442 1"
CP443 1"
CP444 1"
Razdelnik mesingani spoljni navoj
1/2" prečnik razd. 3/4"
Razdelnik mesingani spoljni navoj
1/2" prečnik razd. 1"
Razdelnik mesingani spoljni navoj
1/2" prečnik razd. 5/4"
Razdelnik
mesingani unutrašnji
navoj 1/2" prečnik razd. 3/4"
Razdelnik
mesingani unutrašnji
navoj 1/2" prečnik razd. 1"
Razdelnik
mesingani unutrašnji
navoj 1/2" prečnik razd. 5/4"
65
XIII. IZDANJE
Naziv
Pocinkovani držač razdelnika
SC496
Dimenzije
1"
Šifra
11-68559534
VP. Cene
€ 3.7191
MP. Cene
€ 4.3885
3/4"
02-890001
€ 1.4530
€ 1.7145
1"
02-890002
€ 1.6190
€ 1.9104
5/4"
02-890003
€ 1.7782
€ 2.0983
3/4"
16-000310002
€ 1.7298
€ 2.0412
1"
16-000310003
€ 2.5357
€ 2.9921
5/4"
16-000310004
€ 2.6903
€ 3.1746
2 krug
3 krug
4 krug
5 krug
6 krug
7 krug
8 krug
9 krug
10 krug
11 krug
12 krug
11-68551402
11-68551403
11-68551404
11-68551405
11-68551406
11-68551407
11-68551408
11-68551409
11-68551410
11-68551411
11-68551412
€ 34.09
€ 44.87
€ 55.73
€ 66.51
€ 77.34
€ 88.11
€ 98.93
€ 118.11
€ 128.98
€ 40.23
€ 52.94
€ 65.76
€ 78.48
€ 91.26
€ 103.97
€ 116.74
€ 139.37
€ 152.19
€ 139.74
€ 150.61
€ 164.89
€ 177.72
Fi 15
10-R175CY001
€ 0.7400
€ 0.8732
Dupla rozeta M 530
fi 15-16
11-67790238
€ 0.4157
€ 0.4905
Simpla rozeta M 529
fi 15-16
11-67790265
€ 0.4270
€ 0.5039
3/4"
11-68502701
€ 0.4382
€ 0.5171
1"
11-68503401
€ 0.6517
€ 0.7690
3/4"
11-68502702
€ 0.7978
€ 0.9414
1"
11-68503402
€ 1.1011
€ 1.2993
FI25-30
10-R549Y001
€ 2.1300
€ 2.5134
11-4761713
€ 0.1500
€ 0.1770
1/2"
11-67795421
€ 0.4719
€ 0.5568
3/8"
11-67795417
€ 0.6180
€ 0.7292
3/8”
11-67795200
€ 0.6742
€ 0.7956
10-R74Y001
€ 0.1709
€ 0.2017
MS završetak razdelnika sa 1/2" i
3/8" izlaza
Razdelnik-sabirnik
ventilima i sa
opcijom
sa ugrađenim
termostatskom
CD465
Dupla plastična rozeta R 175 C
Kapa razdelnika hromiran TC 430
Kapa razdelnika hromiran sa 3/8"
navojem TC435
Vođica
plastične
cevi
radijatorski priključak R 549
za
Ručni točak za radijatorski ventil
502/A
RUČNI ODZRAČIVAČ
KLJUČEM VS 620
SA
Ručni odzračivač sa točkićem
VS615
Ključ za ručni odzračivač R74
66
XIII. IZDANJE
IZMENJIVAČI TOPLOTE FEG
Naziv
Max Kapacitet
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
Izmenjivač toplote FEG
Primul: 80ºC
Secul: 15ºC
Pritis : 0,5 bar
30 kW
48-4KN0
€ 107.00
€ 126.26
KN-13/4"-1"
75 kW
48-4KN1
€ 132.00
€ 155.76
KN-23/4"-1"
105 kW
48-4KN2
€ 163.00
€ 192.34
KN-33/4"-1"
130 kW
48-4KN3
€ 194.00
€ 228.92
KT-3DN25-DN20
130 kW
48-4KT3
€ 362.00
€ 427.16
max 18 kW
48-4PF1
€ 468.00
€ 552.24
max 30 kW
48-4PF2
€ 558.00
€ 658.44
KN-01/2"-3/4"
Modul za podno grejanje
PF-1 sa izmenjivačem KN-1 i cirk.
pumpom UPS 25-50
PF-2 sa izmenjivačem KN-2 i cirk.
pumpom UPS 25-50
IZMENJIVAČI TOPLOTE ALFA -LAVAL
Naziv
CB 14-10 OEM
CB 14-20 OEM
Priključak(s1/s2) : 3/4"
Priključak(s3/s4) : 1/2"
Radna temperatura: 225ºC
Radni pritisak: 25 bar
CB 14-30 OEM
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
26-1CB1410
€ 29.00
€ 34.22
26-1CB1420
€ 39.00
€ 46.02
26-1CB1430
€ 59.00
€ 69.62
Konstrukcija pločastih izmenjivača toplote tipa ALFA
LAVAL CB je sastavljena od niz lamela, zavisnosti od
potrebne snage. Izrađuju se od prohronskog lima, tako da
dva lima spajaju sa tvrdim lemljenjem. Zahvaljujući tome,
izvedba ovih izmenjivača je još kompaktnija, nego obični
izmenjivači toplote.
Modeli izmenjivača toplote ALFA LAVAL ne sadrže
zaptivače ni vezni materijal.
67
XIII. IZDANJE
PLASTIČNE CEVI ZA GREJANJE, PODNO GREJANJE
Naziv
Plastična cev za podno grejanje FH-Difustop
70°C 6 bar
FRANKICHE
I SANITARNU VODU
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
16x2
12-1223651
€ 0.8700
€ 1.0266
17x2
12-1223751
€ 0.9000
€ 1.0620
18x2
12-1223851
€ 0.9400
€ 1.1092
20x2
12-1224051
€ 1.0800
€ 1.2744
Aluplastične cevi za grejanje, podno
grejanje i sanitarnu vodu
ALPEX-DUO 95°C 10 bar
16x2(100m)
18x2(100m)
20x2(100m)
26x3(50m)
26x3(ŠIP.5m)
32x3(ŠIP.5m)
12-1290116
12-1290118
12-1290120
12-1290326
12-1290726
12-1290732
€ 0.9300
€ 1.1600
€ 1.2600
€ 2.5800
€ 4.0100
€ 5.0900
€ 1.0974
€ 1.3688
€ 1.4868
€3.0444
€4.7318
€ 6.062
Aluplastične cevi za grejanje, podno
grejanje i sanitarnu vodu
TURATEC MULTI
16x2
18x2
20x2
26x2
12-173016401
12-173018401
12-173020401
12-173026401
€ 0.7100
€ 0.8900
€ 1.0300
€ 2.1100
€ 0.8378
€ 1.0502
€ 1.2154
€ 2.4898
PE uvodnik R 549 Giacomini
Fi 25
10-R549Y001
€ 2.1300
€ 2.5134
CEVI ZA PODO GREJANJE
Naziv
Plastična cev za podno grejanje PP mega (poli propilen) belo
70°C 3 bar
Plastična cev za podno grejanje PE-X mega (umreženi polietilen)
60°C 3 bar
Plastična cev za podno grejanje PP-R NOOXYPIPE difustop cev za
podno grejanje od polipropilena
70°C 3 bar
Plastična cev za podno grejanje PE-X NOOXYPIPE difustop cev za
podno grejanje (umreženi polietilen sa difustop zaštitom) belo
70°C 3 bar
Dimenzije
20x2
Šifra
12-0011356
VP.Cene
€ 0.2600
MP.Cene
€ 0.3068
20x2
12-0011341
€ 0.5700
€ 0.6726
20x2
12-0013380
€ 0.5700
€ 0.6726
17x2
12-0013345
€ 0.6500
€ 0.7670
20x2
12-0013350
€ 0.7400
€ 0.8732
03-3PP001
€ 6.8300
€ 8.0594
07-542100
07-542101
€ 0.2422
€ 0.4390
€ 0.2858
€ 0.5180
Plastični držač cevi 100 kom/pak
PLASTIČNA REBRASTA ZAŠTITNA CEV
Fi 23
Fi 32/26.6
68
XIII. IZDANJE
TERMOSTATI-Cevni, sobni,
LANDIS SIEMENS IMIT
programurajući
Naziv
Cevni Termostat BRC
20-90°C
Sobni termostat T6360A
Šifra
29-2545610
VP.Cene
€ 14.99
MP.Cene
€ 17.69
29-4T6360A179
€ 10.97
€ 12.94
29-6RDE10.1
€ 41.57
€ 49.05
29-CMT507A1007
€ 35.04
€ 41.35
29-6RAA20
€ 10.56
€ 12.46
29-6REV12
€ 55.56
€ 65.56
29-6REV16
€ 63.39
€ 74.80
29-6REV100
€ 63.46
€ 74.88
29-6REV23
€ 67.06
€ 79.13
29-6TEL30.4
€ 159.43
€ 188.13
29-L6188A2002
€ 49.75
€ 58.71
29-L6191B2013
€ 90.40
€ 106.67
HONEYWELL
Sobni termostat RDE 10.1
Programirajući 7 dana
2 temperature
više perioda
SIEMENS
Sobni termostat CM 507
programirajući 7 dana
6 temperatura
3 perioda za svaki dan
HONEYWELL
Sobni Tetrmostat
RAA 20
LANDIS
Sobni Termostat programirajući
REV 12 (4 uključenja/dan)
LANDIS
Sobni Termostat programirajući
REV 16 (4 uključenja/dan)
LANDIS
Sobni Termostat programirajući
REV 100 ( programiranje sa dodirom na ekranu)
LANDIS
Sobni Termostat programirajući
REV 23
LANDIS
TEL 30.4 telefonski modem
Kotlovski termostat regulacioni
L6188 A2002
Kotlovski termostat regulacioni i sigurnosni
L6191 B2013
69
XIII. IZDANJE
Regulator promaje FR 124
29-9938FR1240
€ 20.65
€ 24.37
Patrona za regulatore promaje
29-99PATRON
€ 21.90
€ 25.85
REGULACIJA NA BAZI SPOLJNE TEMPERATURE
Naziv
Regulator temperature
temperature
SMILE SDC 7-21E
centralna jedinica
u
funkciji
spoljne
Sonda spoljne temperature AF 20
Sonda temperature vode KTF20
Daljinski upravljač sobni SDW 10
Priključna utičnica TBS Smile
Ugradna kutija za automatiku
HONEYWELL
Regulator temperature u funkciji
Spoljne temperature
AQ 6/1 4S
Sa 4 senzora Honeywell
Trokraki mešaoni ventil navojni
V 5433A
HONEYWELL
Četvorokraki mešaoni ventil
V5442 A
Šifra
29-SDC721E
VP.Cene
€ 313.15
MP.Cene
€ 369.52
29-AF20000
29-KTF200000
29-SDW10000
29-TBS1000
29-NCS0000
€ 30.58
€ 18.47
€ 91.22
€ 23.56
€ 52.58
€ 36.08
€ 21.79
€ 107.64
€ 27.80
€ 62.04
29-4Y6066C102
€ 536.66
€ 633.26
3/4" Kvs=2.5
29-4V5433A115
€ 45.84
€ 54.09
3/4"Kvs=4.0
29-4V5433A123
€ 45.84
€ 54.09
3/4"Kvs=6.3
29-4V5433A131
€ 45.84
€ 54.09
1"Kvs=10
29-4V5433A149
€ 47.75
€ 56.35
5/4"Kvs=16
29-4V5433A156
€ 56.35
€ 66.49
6/4"
29-4V5433A164
€ 63.03
€ 74.38
2"
29-4V5433A172
€ 95.51
€ 112.70
1”
29-4V5442A148
€ 51.57
€ 60.85
5/4”
29-4V5442A155
€ 62.08
€ 73.25
29-4M6063L109
€ 116.96
€ 138.01
HONEYWELL
M 6063L motor za trokr. i
četvorokrake
mešaone
ventile
V5433 i V5442 (230V)
HONEYWELL
Trokraki
mešaoni
ventil
prirubički V5431
DR 40 GFLA
DN 40 PN 16
29-DR040GFLA
€ 105.29
€ 124.24
DR 50 GFLA
DN 50 PN 16
29-DR050GFLA
€ 127.59
€ 150.56
DR 65 GFLA
DN 65 PN 16
29-DR065GFLA
€ 153.72
€ 181.39
DR 80 GFLA
DN 80 PN 16
29-DR080GFLA
€ 239.79
€ 282.95
DR 100 GFLA
DN 100 PN 16
29-DR100GFLA
€ 306.65
€ 361.85
DR 150 GFLA
DN 150 PN 16
29-DR150GFLA
€ 962.25
€ 1135.46
VMM 20/DR
29-VMM2000000
€ 235.03
€ 277.34
VMM 30/DR
29-VMM3000000
€ 274.77
€ 324.23
HONEYWELL
Motor za mešaoni ventil
HONEYWELL
70
XIII. IZDANJE
Naziv
Trokraki mešaoni ventil
VBIG31.
VBI31.20-3/4" kvs-6.3
29-VBI312034
VP.Cene
€ 37.89
MP.Cene
€ 44.71
VBI31.25-1" kvs-10
29-VBI312501
€ 45.40
€ 53.57
VBI31.32-5/4" kvs-16
29-VBI313254
SIEMENS
€ 50.72
€ 59.85
VBI31.40-6/4" kvs-25
29-VBI314064
€ 56.79
€ 67.01
Četvorokraki mešaoni ventil
VCI31.
VCI31.20 -3/4" kvs-6.3
29-VCI312034
€ 53.13
€ 62.69
Sa unutrašnjim navojom
Sa unutrašnjim navojom
SIEMENS
Trokraki mešaoni
prirubnički
VBF21.
PN 6
ventil
SIEMENS
Šifra
VCI31.25-1" kvs-10
29-VCI312501
€ 59.50
€ 70.21
VCI31.32-5/4" kvs-16
29-VCI313224
€ 64.18
€ 75.73
VCI31.40-6/4" kvs-25
29-VCI314064
€ 72.65
€ 85.73
VBF21.40 DN 40
29-VBF2140040
€ 107.05
€ 126.32
VBF21.50 DN 50
29-VBF2150050
€ 153.37
€ 180.98
VBF21.65 DN 65
29-VBF2165065
€ 183.22
€ 216.20
VBF21.80 DN 80
29-VBF2180080
€ 245.99
€ 290.27
VBF21.100 DN 100
29-VBF2110010
€ 328.89
€ 388.09
VBF21.125 DN 125
29-VBF2112512
€ 494.69
€ 583.73
VBF21.150 DN 150
29-VBF2115015
€ 687.31
€ 811.03
Motori za mešaone ventile
SQK33.00 AC230V
29-SQK3300230
€ 167.78
€ 197.98
SQL33.00 AC230V
29-SQL3300230
€ 212.23
€ 250.43
€ 77.15
€ 91.04
SIEMENS
Trokraki regulacioni ventil
VXP 45
3/8" Kvs=1.6
29-VXP451010
1/2" Kvs=2.5
29-VXP451525
€ 92.75
€ 109.45
SIEMENS
3/4" Kvs=4.0
29-VXP452004
€ 108.29
€ 127.78
1" Kvs=10
29-VXP452510
€ 231.99
€ 273.75
5/4" Kvs=16
29-VXP453216
€ 300.74
€ 354.87
29-SSC31
29-SSC61
€ 287.40
€ 207.06
€ 339.13
€ 244.34
29-4VC-AQ1000
€ 26.46
€ 31.22
29-4VC4013
€ 48.36
€ 57.06
29-4VC4613
€ 56.82
€ 67.05
Motor za VXP ventil SSC31- AC230V
Motor za VXP ventil SSC61- AC 24 V
SIEMENS
Prolazna slavina za motorni pogon
AQ 1000
1”
Motorni pogon
VC4013 bez krajnjeg prekidača
Motorni pogon
VC4613 sa krajnjim prekidačem
71
XIII. IZDANJE
FILTERI ZA PREČIŠĆAVANJE VODE BWT
Naziv
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
EUROPAFILTER
SA
REVERZIBILNIM ISPIRANJEM
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
46-810233
46-810234
46-810235
46-810236
46-810237
€ 51.23
€ 54.64
€ 62.20
€ 130.72
€ 134.99
€ 60.45
€ 64.48
€ 73.40
€ 154.25
€ 159.29
EUROPAFILTER
ZAŠTITNI
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
46-810223
46-810224
46-810225
46-810226
46-810227
€ 48.87
€ 49.55
€ 73.47
€ 99.11
€ 109.36
€ 57.67
€ 58.47
€ 86.69
€ 116.95
€ 129.04
3/4” - 5/4"
6/4" - 2"
46-810932
46-810941
€ 48.53
€ 47.84
€ 57.27
€ 56.45
BEWAMAT BIO OMEKSIVAČ
VODE ZA SANITARNU VODU
BIO 25
BIO 50
BIO 75
46-0044145
46-0044146
46-0044147
€ 645.90
€ 680.07
€ 714.24
€ 762.16
€ 802.48
€ 842.80
EUROMAT SE OMEKSIVAČ
VODE ZA GREJANJE
SE 25
SE 50
SE 75
46-0044052
46-0044055
46-0044057
€ 498.95
€ 543.37
€ 567.30
€ 588.76
€ 641.18
€ 669.41
46-94239
€ 7.4103
€ 8.7400
46-0016824
€ 286.01
€ 337.49
WF
ULOŽAK ZA EURPAFILTER
6 kom u kutiji
So za regeneraciju omekšivačaCHG 25kg
APARAT
ZA
ČIŠĆENJE
IZMENJIVAČA OD KAMENCA
L810
BWT L810
Kapacitet : 1200 lit/h
Rezervoar : 8 lit
72
XIII. IZDANJE
IZOLACIJA CEVI-STEINOFLEX
Naziv
STEINOFLEX PE termoizolacija cevi
Maximalna temperatura : +90°C
Koeficijent provođenja temperature
λ : 0.040 W/Mk
STEINOFLEX PE termoizolacija cevi
Maximalna temperatura : +90°C
Koeficijent provođenja temperature
λ : 0.040 W/mK
K-FLEX ST
Maximalna temperatura : -70°C +116°C
Koeficijent provođenja temperature
λ : 0.036 W/mK
K -FLEX ST
Maximalna temperatura : -70°C +116°C
Koeficijent provođenja temperature
λ : 0.036W/mK
Dimenzije
15/9-1/4”
18/9-3/8”
22/9-1/2”
28/9-3/4”
35/9- 1”
42/9-5/4”
48/9-6/4”
57/9
60/9- 2”
76/9
89/9
108/9
Šifra
23-STPE00915
23-STPE00918
23-STPE00922
23-STPE00928
23-STPE00935
23-STPE00942
23-STPE00948
23-STPE00957
23-STPE00960
23-STPE00976
23-STPE00989
23-STPE09108
VP.Cene
€ 0.2601
€ 0.2972
€ 0.3609
€ 0.4060
€ 0.4644
€ 0.5440
€ 0.6130
€ 0.7723
€ 0.8121
€ 1.0509
€ 1.5047
€ 1.6135
MP.Cene
€ 0.3069
€ 0.3507
€ 0.4259
€ 0.4791
€ 0.5480
€ 0.6419
€ 0.7233
€ 0.9113
€ 0.9583
€ 1.2401
€ 1.7755
€ 1.9039
15/13-1/4”
18/13-3/8”
22/13-1/2”
28/13-3/4”
35/13- 1”
42/13-5/4”
48/13-6/4”
60/13- 2”
76/13
89/13
108/13
114/13
23-STPE01315
23-STPE01318
23-STPE01322
23-STPE01328
23-STPE01335
23-STPE01342
23-STPE01348
23-STPE01360
23-STPE01376
23-STPE01389
23-STPE13108
23-STPE13114
€ 0.4140
€ 0.4379
€ 0.4936
€ 0.5679
€ 0.7006
€ 0.8121
€ 0.9740
€ 1.1332
€ 1.4676
€ 1.8338
€ 2.2611
€ 2.4893
€ 0.4885
€ 0.5167
€ 0.5824
€ 0.6701
€ 0.8267
€ 0.9583
€ 1.1493
€ 1.3372
€ 1.7318
€ 2.1639
€ 2.6681
€ 2.9374
6/9
8/9
10/9
12/9
15/9
18/9
22/9
28/9
30/9
35/9
42/9
48/9
54/9
60/9
64/9
70/9
76/9
89/9
102/9
114/9
23-ST109006
23-ST109008
23-ST109010
23-ST109012
23-ST109015
23-ST109018
23-ST109022
23-ST109028
23-ST109030
23-ST109035
23-ST109042
23-ST109048
23-ST109054
23-ST109060
23-ST109064
23-ST109070
23-ST109076
23-ST109089
23-ST109102
23-ST109114
€ 0.3711
€ 0.3858
€ 0.4117
€ 0.4302
€ 0.5058
€ 0.5354
€ 0.5409
€ 0.7569
€ 0.7588
€ 0.8068
€ 0.9397
€ 1.0523
€ 1.1981
€ 1.3938
€ 1.4769
€ 1.7317
€ 1.8794
€ 2.3335
€ 3.2160
€ 3.9101
€ 0.4379
€ 0.4552
€ 0.4858
€ 0.5076
€ 0.5968
€ 0.6318
€ 0.6383
€ 0.8931
€ 0.8954
€ 0.9520
€ 1.1088
€ 1.2417
€ 1.4138
€ 1.6447
€ 1.7427
€ 2.0434
€ 2.2177
€ 2.7535
€ 3.7949
€ 4.6139
10/13
12/13
15/13
18/13
22/13
28/13
30/13
35/13
42/13
48/13
54/13
60/13
64/13
70/13
76/13
80/13
89/13
102/13
108/13
23-ST113010
23-ST113012
23-ST113015
23-ST113018
23-ST113022
23-ST113028
23-ST113030
23-ST113035
23-ST113042
23-ST113048
23-ST113054
23-ST113060
23-ST113064
23-ST113070
23-ST113076
23-ST113080
23-ST113089
23-ST113102
23-ST113108
€ 0.5538
€ 0.5982
€ 0.6554
€ 0.6960
€ 0.7218
€ 0.8585
€ 0.9858
€ 1.0449
€ 1.1981
€ 1.3311
€ 1.6043
€ 1.8683
€ 1.9698
€ 2.2117
€ 2.2892
€ 2.5938
€ 2.8135
€ 3.9378
€ 4.1501
€ 0.6535
€ 0.7059
€ 0.7734
€ 0.8213
€ 0.8517
€ 1.0130
€ 1.1632
€ 1.2330
€ 1.4138
€ 1.5707
€ 1.8931
€ 2.2046
€ 2.3244
€ 2.6098
€ 2.7013
€ 3.0607
€ 3.3199
€ 4.6466
€ 4.8971
73
XIII. IZDANJE
114/13
Naziv
€ 5.0067
€ 5.9079
10 mm/20m2 pak.
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
23-STPL0010
€ 8.0049
€ 9.4458
13 mm/14m2 pak.
23-STPL0013
€ 9.5593
€ 11.2800
16 mm/12m2 pak.
23-STPL0016
€ 11.2762
€ 13.3059
19 mm/10m2 pak.
23-STPL0019
€ 13.0836
€ 15.4386
25 mm/8m2 pak.
23-STPL0025
€ 16.6762
€ 19.6779
32 mm/6m2 pak.
23-STPL0032
€ 20.6824
€ 24.4052
K-FLEX ULOŽAK DRŽAČA CEVI
18/13
22/13
28/13
35/13
42/13
48/13
54/13
60/13
64/13
67/13
70/13
76/13
80/13
89/13
23-STUL1318
23-STUL1322
23-STUL1328
23-STUL1335
23-STUL1342
23-STUL1348
23-STUL1354
23-STUL1360
23-STUL1364
23-STUL1367
23-STUL1370
23-STUL1376
23-STUL1380
23-STUL1389
€ 1.8540
€ 2.0040
€ 2.2080
€ 2.4720
€ 2.8170
€ 3.1650
€ 3.4380
€ 3.7620
€ 4.0020
€ 4.2510
€ 4.3560
€ 4.7640
€ 5.0730
€ 5.7150
€ 2.1877
€ 2.3647
€ 2.6054
€ 2.9170
€ 3.3241
€ 3.7347
€ 4.0568
€ 4.4392
€ 4.7224
€ 5.0162
€ 5.1401
€ 5.6215
€ 5.9861
€ 6.7437
K-FLEX LEPILO
2,6 lit
24-KFLEX06000
€ 23.71
€ 27.97
K-FLEX LEPILO
0.5 lit
24-KFLEX05000
€ 7.5519
€ 8.9112
1 lit
24-KFLEX04000
€ 9.7733
€ 11.5325
30m x50mm x3mm
24-STPE030503
€ 19.76
€ 23.31
38mm x 25m
24-STPVC03825
€ 4.4331
€ 5.2311
K-FLEX SAMOLEPLJIVA TRAKA
10m x50mm x3mm
24-ST00010503
€ 7.9344
€ 9.3626
K-FLEX SAMOLEPLJIVA PE TRAKA
15m x50mm x3mm
24-ST00015503
€ 11.05
€ 13.04
100 kom/pak
24-TERMACLIPS
€ 2.2116
€ 2.6097
K-FLEX ST PLOČA ZA TERMOIZOLACIJU
ŠIRINE 1m cena po /m2
Maximalna temperatura : -70°C +116°C
Koeficijent provođenja temperature
λ : 0.036 W/mK
K-FLEX SREDSTVO ZA ČIŠĆENJE
K-FLEX SAMOLEPLJIVA PE TRAKA
K-FLEX SAMOLEPLJIVA PVC TRAKA (crna)
CLIPS ZA FIKSIRANJE IZOLACIJE
Dimenzije
23-ST113114
74
XIII. IZDANJE
PRIRUBNIČKE VEZE
Dimenzija
DN 40
Ravna Prirubnica PN 6 ,MSZ2912
Br Vs
Šifra
Vp Cene
Br 2
92-0242006040
€ 3.9272
Mp Cene
€ 4.6341
DN 50
DN 65
DN 80
Br 2
Br 2
Br 2
92-0242006050
92-0242006065
92-0242006080
€ 4.9310
€ 5.7716
€ 6.8632
€ 5.8186
€ 6.8105
€ 8.0986
DN 100
DN 125
Br 5
Br 5
92-0242006100
92-0242006125
€ 8.0301
€ 11.1292
€ 9.4755
€ 13.1325
DN 150
DN 200
DN 250
Br 6
Br 6
92-0242006150
92-0242006200
92-0242006250
€ 13.2998
€ 19.1593
€ 29.6109
€ 15.6938
€ 22.6080
€ 34.9409
DN 300
DN 350
92-0242006300
92-0242006350
€ 32.6222
€ 52.3586
€ 38.4942
€ 61.7831
DN 400
92-0242006400
€ 68.3435
€ 80.6453
DN 15
Leteća Prirubnica PN 10-16,MSZ 2953-54
Br 1
92-0245016015
€ 2.3463
DN 20
Br 2
92-0245016020
DN 25
Br 2
DN 32
Ravna Prirubnica PN 10,MSZ 2969
Br Vs
Šifra
Vp Cene
Dimenzija
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
Br 1
Br 2
Br 2
Br 5
Br 5
Br 5
Br 5
Br 5
Br 7
Br 7
92-0242110015
92-0242110020
92-0242110025
92-0242110032
92-0242110040
92-0242110050
92-0242110065
92-0242110080
92-0242110100
92-0242110125
92-0242110150
92-0242110200
92-0242110250
92-0242110300
92-0242110350
92-0242110400
€ 2.3463
€ 2.6725
€ 3.2622
€ 3.9272
€ 4.1029
€ 5.1819
€ 6.0226
€ 7.1141
€ 8.3688
€ 11.6311
€ 14.0526
€ 20.0752
€ 30.6147
€ 34.7175
€ 54.3662
€ 74.5292
Mp Cene
€ 2.7686
€ 3.1536
€ 3.8494
€ 4.6341
€ 4.8414
€ 6.1146
€ 7.1067
€ 8.3946
€ 9.8752
€ 13.7247
€ 16.5821
€ 23.6887
€ 36.1253
€ 40.9667
€ 64.1521
€ 87.9445
€ 2.7686
DN 15/21.3
Grlata Prirubnica PN 6 DIN2921
Br 1
92-0241006015
€ 2.0075
€ 2.3689
€ 2.6725
€ 3.1536
DN 20/25.0
Br 1
92-0241006020
€ 2.5094
€ 2.9611
92-0245016025
€ 3.1744
€ 3.7458
DN 25/30.0
Br 1
92-0241006025
€ 2.6725
€ 3.1536
Br 5
92-0245016032
€ 3.9272
€ 4.6341
DN 32/38.0
Br 1
92-0241006032
€ 3.0113
€ 3.5533
DN 40
Br 5
92-0245016040
€ 4.1029
€ 4.8414
DN 40/44.5
Br 1
92-0241006040
€ 3.2622
€ 3.8494
DN 50
Br 5
92-0245016050
€ 5.1819
€ 6.1146
DN 50/57.0
Br 1
92-0241006050
€ 3.4253
€ 4.0419
DN 65
Br 5
92-0245016065
€ 6.0226
€ 7.1067
DN 65/76.1
Br 1
92-0241006065
€ 4.0150
€ 4.7377
DN 80
Br 5
92-0245016080
€ 7.1141
€ 8.3946
DN 80/88.9
Br 3
92-0241006080
€ 5.1066
€ 6.0258
DN 100
Br 7
92-0245016100
€ 8.3688
€ 9.8752
DN 100/108.0
Br 3
92-0241006100
€ 6.7754
€ 7.9950
DN 125
Br 7
92-0245016125
€ 11.6311
€ 13.7247
DN 125/133.0
Br 4
92-0241006125
€ 9.3726
€ 11.0597
DN 150
92-0245016150
€ 14.0526
€ 16.5821
DN150/159.7
Br 4
92-0241006150
€ 15.0564
€ 17.7666
DN 200
92-0245016200
€ 20.0752
€ 23.6887
DN 200/219.1
Br 4
92-0241006200
€ 18.3186
€ 21.6159
DN 250
92-0245016250
€ 30.6147
€ 36.1253
DN 250/273.0
Br 9
92-0241006250
€ 36.6372
€ 43.2319
DN 300
92-0245016300
€ 37.3901
€ 44.1203
DN 300/323.9
92-0241006300
€ 49.5983
€ 58.5260
DN 350
92-0245016350
€ 66.5869
€ 78.5725
DN 400
92-0245016400
€ 101.9695
€ 120.3240
75
XIII. IZDANJE
Dimenzija
DN 200/219.1
Br Vs
Br 8
DN 250/273.0
Br 9
DN 300/323.9
Br 9
Dimenzija
DN 65
Grlata Prirubnica PN 10,DIN2922
Šifra
Vp Cene
92-0241010200
€ 21.9949
Mp Cene
€ 25.9540
Dimenzija
Br Vs
DN 15
Br 1
92-0241010250
€ 39.3976
€ 46.4892
DN 20
92-0241010300
€ 59.0587
€ 69.6893
DN 25
Grlata Prirubnica PN 16 DIN2923
Br Vs
Šifra
Vp Cene
Br 3
92-0241016065
€ 5.6085
Mp Cene
€ 6.6180
DN 80
Br 4
92-0241016080
€ 6.7754
€ 7.9950
DN 100
Br 4
92-0241016100
€ 8.7829
€ 10.3638
DN 125
Br 6
92-0241016125
€ 12.0451
€ 14.2132
DN 150
Br 8
92-0241016150
€ 15.5583
€ 18.3588
DN 200
Br 9
92-0241016200
€ 21.9949
€ 25.9540
DN 250
92-0241016250
€ 39.3976
€ 46.4892
DN 300
92-0241016300
€ 58.5568
€ 69.0970
Dimenzija
DN 15/21.3
DN 20/26.9
DN 25/33.7
DN 32/42.1
DN 40/48.3
DN 50/60.3
DN 65/76.1
DN 80/88.9
DN 100/114.3
DN 125/139.7
DN 150/168.3
DN 200/219.1
DN 250/273.0
DN 300/323.9
Dimenzija
DN 65/76.1
Mp Cene
92-0241040015
€ 2.3463
€ 2.7686
Br 2
92-0241040020
€ 2.6725
€ 3.1536
Br 2
92-0241040025
€ 3.0113
€ 3.5533
DN 32
Br 3
92-0241040032
€ 4.2660
€ 5.0339
DN 40
Br 3
92-0241040040
€ 4.6047
€ 5.4335
DN 50
Br 3
92-0241040050
€ 5.6838
€ 6.7069
DN 65
Br 6
92-0241040065
€ 7.4404
€ 8.7797
DN 80
Br 6
92-0241040080
€ 8.5320
€ 10.0678
DN 100
Br 8
92-0241040100
€ 12.4592
€ 14.7019
DN 125
92-0241040125
€ 18.0677
€ 21.3199
DN 150
92-0241040150
€ 22.4215
€ 26.4574
DN 200
92-0241040200
€ 65.8341
€ 77.6842
DN 250
92-0241040250
€ 123.9644
€ 146.2780
DN 300
92-0241040300
€ 145.5452
€ 171.7433
Grlata Prirubnica PN 6 DIN 2631
Br Vs
Šifra
Vp Cene
Mp Cene
Dimenzija
€ 2.0075
€ 2.5094
€ 2.6725
€ 3.0113
€ 3.2622
€ 3.4253
€ 4.0150
€ 5.1066
€ 6.7754
€ 9.3726
€ 15.0564
€ 18.3186
€ 36.6372
€ 49.5983
€ 2.3689
€ 2.9611
€ 3.1536
€ 3.5533
€ 3.8494
€ 4.0419
€ 4.7377
€ 6.0258
€ 7.9950
€ 11.0597
€ 17.7666
€ 21.6159
€ 43.2319
€ 58.5260
DN 15/21.3
Br 1
DN 20/26.9
DN 25/33.7
Br 1
Br 2
Br 2
Br 3
Br 3
Br 3
Br 6
Br 6
Br 8
92-2631006015
92-2631006020
92-2631006025
92-2631006032
92-2631006040
92-2631006050
92-2631006065
92-2631006080
92-2631006100
92-2631006125
92-2631006150
92-2631006200
92-2631006250
92-2631006300
Grlata Prirubnica PN 16 DIN 2633
Br Vs
Šifra
Vp Cene
Br 2
92-2633016065
€ 5.6085
Mp Cene
€ 6.6180
DN 80/88.9
Br 3
92-2633016080
€ 6.7754
€ 7.9950
DN 100/114.3
Br 3
92-2633016100
€ 8.7829
€ 10.3638
DN 125/139.7
Br 3
92-2633016125
€ 12.0451
€ 14.2132
DN 150/168.3
Br 6
92-2633016150
€ 15.5583
€ 18.3588
DN 200/219.1
Br 6
92-2633016200
€ 21.9949
€ 25.9540
DN 250/273.0
Br 8
92-2633016250
€ 39.3976
€ 46.4892
92-2633016300
€ 58.5568
€ 69.0970
DN 300/323.9
Grlata Prirubnica PN 40 DIN2925
Šifra
Vp Cene
76
Grlata Prirubnica PN 40 DIN 2635
Br Vs
Šifra
Vp Cene
Mp Cene
92-2635040015
€ 2.3463
€ 2.7686
Br 2
92-2635040020
€ 2.6725
€ 3.1536
Br 2
92-2635040025
€ 3.0113
€ 3.5533
DN 32/42.1
Br 3
92-2635040032
€ 4.2660
€ 5.0339
DN 40/48.3
Br 3
92-2635040040
€ 4.6047
€ 5.4335
DN 50/60.3
Br 3
92-2635040050
€ 5.6838
€ 6.7069
DN 65/76.1
Br 6
92-2635040065
€ 7.4404
€ 8.7797
DN 80/88.9
Br 6
92-2635040080
€ 8.5320
€ 10.0678
DN 100/114.3
Br 8
92-2635040100
€ 12.4592
€ 14.7019
DN 125/139.7
92-2635040125
€ 18.0677
€ 21.3199
DN 150/168.3
92-2635040150
€ 22.4215
€ 26.4574
DN 200/219.1
92-2635040200
€ 65.8341
€ 77.6842
DN 250/273.0
92-2635040250
€ 123.9644
€ 146.2780
DN 300/323.9
92-2635040300
€ 145.5452
€ 171.7433
XIII. IZDANJE
Dimenzija
DN 200
DN 250
DN 300
Grlata Prirubnica PN 25, MSZ2924
Br Vs
Šifra
Vp Cene
Mp Cene
Dimenzija
€ 55.96
€ 113.76
€ 139.61
€ 66.03
€ 134.24
€ 164.74
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 350
DN 400
92-0241025200
92-0241025250
92-0241025300
Broj seta
BR. 01
BR. 02
BR. 03
BR. 04
BR. 05
BR. 06
BR. 07
BR. 08
BR. 09
VIJČANI SETOVI ZA PRIRUBNICE
Šifra
Vp Cene
92-00M125001
€ 0.8388
92-00M126002
€ 0.9421
92-00M166003
€ 1.5873
92-00M166004
€ 3.1617
92-00M167005
€ 1.6777
92-00M167006
€ 3.3553
92-00M168007
€ 3.5489
92-00M208008
€ 6.0654
92-00M208009
€ 8.3883
Mp Cene
€ 0.9898
€ 1.1117
€ 1.8730
€ 3.7308
€ 1.9797
€ 3.9593
€ 4.1877
€ 7.1572
€ 9.8982
Naziv
Dimenzije
KLINGERIT ZAPIVAČ ZA VODU
TEMASIL PN 10-40
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300
KLINGERIT ZAPIVAČ ZA GAS
CHETRAMID 15F3
PN 10-40
Slepa Prirubnica PN 6-10-16,MSZ4581-82-83
Br Vs
Šifra
Vp Cene
Br 1
Br 2
Br 2
Br 3
Br 3
Br 3
Br 6
Br 6
Br 8
92-0246016015
92-0246016020
92-0246016025
92-0246016032
92-0246016040
92-0246016050
92-0246016065
92-0246016080
92-0246016100
92-0246016125
92-0246016150
92-0246016200
92-0246016250
92-0246016300
92-0246016350
92-0246016400
€ 2.6725
€ 3.0113
€ 3.4253
€ 4.9310
€ 5.3576
€ 6.1104
€ 7.0263
€ 8.6198
€ 10.3764
€ 16.0602
€ 21.4930
€ 31.2797
€ 50.6021
€ 58.3812
€ 77.2895
€ 123.2994
Mp Cene
€ 3.1536
€ 3.5533
€ 4.0419
€ 5.8186
€ 6.3220
€ 7.2103
€ 8.2910
€ 10.1714
€ 12.2442
€ 18.9510
€ 25.3617
€ 36.9100
€ 59.7105
€ 68.8898
€ 91.2016
€ 145.4933
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
92-1040KL3015
92-1040KL3020
92-1040KL3025
92-1040KL3032
92-1040KL3040
92-1040KL3050
92-1040KL3065
92-1040KL3080
92-1040KL3100
92-1040KL3125
92-1040KL3150
92-1040KL3200
92-1040KL3250
92-1040KL3300
92-1040F33015
92-1040F33020
92-1040F33025
92-1040F33032
92-1040F33040
92-1040F33050
92-1040F33065
92-1040F33080
92-1040F33100
92-1040F33125
92-1040F33150
92-1040F33200
92-1040F33250
92-1040F33300
€ 0.1506
€ 0.1757
€ 0.2384
€ 0.2886
€ 0.3764
€ 0.4768
€ 0.6023
€ 0.6901
€ 0.9285
€ 1.8319
€ 2.0452
€ 2.7603
€ 3.6763
€ 5.8720
€ 0.3262
€ 0.3764
€ 0.4893
€ 0.6399
€ 0.8156
€ 1.0539
€ 1.4429
€ 1.7691
€ 2.1957
€ 3.2371
€ 4.6173
€ 6.3488
€ 7.6411
€ 10.4893
€ 0.1777
€ 0.2073
€ 0.2813
€ 0.3405
€ 0.4442
€ 0.5626
€ 0.7107
€ 0.8143
€ 1.0956
€ 2.1616
€ 2.4133
€ 3.2572
€ 4.3380
€ 6.9290
€ 0.3849
€ 0.4442
€ 0.5774
€ 0.7551
€ 0.9624
€ 1.2436
€ 1.7026
€ 2.0875
€ 2.5909
€ 3.8198
€ 5.4484
€ 7.4916
€ 9.0165
€ 12.3774
VP CENE PRIRUBIČKIH SETOVA SA GRLATOM PRIRUBNICOM, VIJČANIM SETOM I KLINGERITOM
PN 6
PN 16
PN 40
DN 15
€ 3.1725
€ 3.5113
DN 20
€ 3.7246
€ 3.9910
DN 25
€ 4.0006
€ 4.4427
DN 32
€ 4.4900
€ 6.4932
DN 40
€ 4.9166
€ 7.0076
DN 50
€ 5.3180
€ 8.3250
DN 65
€ 6.2967
€ 7.9935
€ 12.2386
DN 80
€ 8.4630
€ 10.1318
€ 13.6564
DN 100
€ 10.5584
€ 12.5659
€ 20.7203
DN 125
€ 15.7714
€ 16.8695
DN 150
€ 22.8354
€ 23.5309
DN 200
€ 27.8291
€ 31.6990
DN 250
€ 52.6666
€ 53.1041
77
XIII. IZDANJE
ČELIČNI FITINZI
Naziv
HAMBURSKI LUK BEZŠAVNI
Č 1212 St.37.0
Navojni nastavak
Crni muf za zavarivanje
Dimenzija
33.7x2.3
42.4x2.6
48.3x2.6
57.0x2.9
60.3x2.9
76.1x2.9
88.9x3.2
108.0x3.6
114.3x3.6
133.0x4.0
139.7x4.0
159.7x4.5
168.3x4.5
193.7x5.4
219.1x6.3
244.5x6.3
273.0x6.3
323.9x7.1
Dance S235/S275/FeP11
Šifra
Vp Cene
92-0220112033
€ 1.0916
92-0220112042
€ 1.1669
92-0220112048
€ 1.3425
92-0220112057
€ 3.8519
92-0220112060
€ 1.5935
92-0220112076
€ 2.0075
92-0220112088
€ 2.5094
92-0220112108
€ 3.5132
92-0220112114
€ 3.5132
92-0220112133
€ 4.4291
92-0220112139
€ 4.5169
92-0220112159
€ 6.9385
92-0220112168
€ 7.5282
92-0220112193
€ 14.0526
92-0220112219
€ 14.0526
92-0220112244
€ 23.5005
92-0220112273
€ 23.5005
92-0220112323
€ 37.3022
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
26,9x2,6 3/4"
33,7x2,6 1”
42x2,6 5/4”
48,3x2,6 6/4"
57x2,9 2"
60,3x2,9
76,1x2,9
88,9x3,2 3"
108x3,6
114,3x3,6 4"
133x4.0
139,7x4.0
159x4,5
168,3x4,5
219,1x6,3
07-010110101
07-010110102
07-010110103
07-010110104
07-010110105
07-010110109
07-010110125
07-010110113
07-010110116
07-010110114
07-010110133
07-010110139
07-010110159
07-010110168
07-010110219
€ 0.2775
€ 0.3654
€ 0.5024
€ 0.6710
€ 1.0048
€ 1.4178
€ 2.4241
€ 3.3500
€ 5.9347
€ 6.9525
€ 10.13
€ 11.71
€ 15.81
€ 17.31
€ 41.32
€ 0.3275
€ 0.4312
€ 0.5928
€ 0.7918
€ 1.1857
€ 1.6730
€ 2.8604
€ 3.9530
€ 7.0029
€ 8.2040
€ 11.95
€ 13.81
€ 18.65
€ 20.43
€ 48.75
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2 1/2"
3"
4"
1/4"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2½"
3"
4"
07-010091000
07-010091001
07-010091002
07-010091003
07-010091004
07-010091005
07-010091006
07-010091007
07-010091008
07-010100006
07-010100007
07-010100008
07-010100009
07-010100010
07-010100011
07-010100012
07-010100013
07-010100014
07-010100015
07-010100016
€ 0.2881
€ 0.3338
€ 0.4743
€ 0.6218
€ 0.7026
€ 0.8045
€ 1.7566
€ 2.3337
€ 3.6010
€ 0.1897
€ 0.2038
€ 0.2529
€ 0.3021
€ 0.4146
€ 0.5937
€ 0.8361
€ 1.6813
€ 3.6010
€ 4.3789
€ 7.7290
€ 0.3400
€ 0.3939
€ 0.5597
€ 0.7337
€ 0.8291
€ 0.9493
€ 2.0728
€ 2.7538
€ 4.2492
€ 0.2238
€ 0.2405
€ 0.2984
€ 0.3565
€ 0.4892
€ 0.7006
€ 0.9866
€ 1.9839
€ 4.2492
€ 5.1671
€ 9.1202
Mp Cene
€ 1.2881
€ 1.3769
€ 1.5842
€ 4.5452
€ 1.8803
€ 2.3689
€ 2.9611
€ 4.1456
€ 4.1456
€ 5.2263
€ 5.3299
€ 8.1874
€ 8.8833
€ 16.5821
€ 16.5821
€ 27.7306
€ 27.7306
€ 44.0166
Dimenzija
26.9x2.3
33.7x2.3
42.4x2.6
48.3x3.2
57.0x2.9
60.3x2.9
76.1x2.9
88.9x4.0
108.0x3.6
114.3x3.6
133.0x4.0
139.7x4.0
159.7x4.5
168.3x4.5
219.1x5.9
273.0x6.3
323.9x7.1
355.6x8.0
78
Čelični sedlasti komad č1212 St.35.8/I
Šifra
Vp Cene
92-0370111026
€ 2.7603
92-0370111033
€ 3.1744
92-0370111042
€ 3.4253
92-0370111048
€ 3.6763
92-0370111057
€ 3.9272
92-0370111060
€ 4.6047
92-0370111076
€ 6.4366
92-0370111088
€ 8.2810
92-0370111108
€ 10.1254
92-0370111114
€ 11.5432
92-0370111133
€ 14.3036
92-0370111139
€ 16.5620
92-0370111159
€ 23.5005
92-0370111168
€ 27.6034
92-0370111219
€ 55.2068
92-0370111273
€ 78.2055
92-0370111323
€ 133.4123
92-0370111355
€ 179.4221
Mp Cene
€ 3.2572
€ 3.7458
€ 4.0419
€ 4.3380
€ 4.6341
€ 5.4335
€ 7.5952
€ 9.7716
€ 11.9480
€ 13.6210
€ 16.8782
€ 19.5432
€ 27.7306
€ 32.5720
€ 65.1440
€ 92.2825
€ 157.4265
€ 211.7181
XIII. IZDANJE
Dimenzija
Koncentrični Reducir č 1212. St.37 DIN2616
Šifra
Vp Cene
Mp Cene
Dimenzija
Koncentrični Reducir č 1212. St.37 DIN2616
Šifra
Vp Cene
Mp Cene
26,9-21,3
92-KKRO026021
€ 2.0953
€ 2.4725
108,0-60,3
92-KKRO108060
€ 4.8557
€ 5.7297
33,7-21,3
92-KKRO033021
€ 1.8444
€ 2.1764
108,0-76,1
92-KKRO108076
€ 4.2660
€ 5.0339
33,7-26,9
92-KKRO033026
€ 2.0075
€ 2.3689
108,0-88,9
92-KKRO108089
€ 3.9272
€ 4.6341
42,4-21,3
92-KKRO042021
€ 2.0953
€ 2.4725
114,3-60,3
92-KKRO114060
€ 5.4329
€ 6.4108
42,4-26,9
92-KKRO042026
€ 1.8444
€ 2.1764
114,3-76,1
92-KKRO114076
€ 4.7679
€ 5.6261
42,4-33,7
92-KKRO042033
€ 1.6688
€ 1.9692
114,3-88,9
92-KKRO114089
€ 4.3538
€ 5.1375
44,5-26,9
92-KKRO044026
€ 2.5094
€ 2.9611
133,0-76,1
92-KKRO133076
€ 8.5320
€ 10.0678
44,5-33,7
92-KKRO044033
€ 2.0075
€ 2.3689
133,0-88,9
92-KKRO133089
€ 7.1894
€ 8.4835
48,3-21,3
92-KKRO048021
€ 2.5972
€ 3.0647
133,0-108,0
92-KKRO133108
€ 6.2735
€ 7.4027
48,3-26,9
92-KKRO048026
€ 2.4216
€ 2.8575
133,0-114,3
92-KKRO133114
€ 6.2735
€ 7.4027
48,3-33,7
92-KKRO048033
€ 2.0075
€ 2.3689
139,7-76,1
92-KKRO139076
€ 9.9498
€ 11.7408
48,3-42,4
92-KKRO048042
€ 1.6688
€ 1.9692
139,7-88,9
92-KKRO139089
€ 7.8670
€ 9.2831
57,0-26,9
92-KKRO057026
€ 2.6725
€ 3.1536
139,7-108,0
92-KKRO139108
€ 7.6913
€ 9.0757
57,0-33,7
92-KKRO057033
€ 2.4216
€ 2.8575
139,7-114,3
92-KKRO139114
€ 7.0263
€ 8.2910
57,0-42,4
92-KKRO057042
€ 2.2585
€ 2.6650
159,0-76,1
92-KKRO159076
€ 16.15
€ 19.05
57,0-44,5
92-KKRO057044
€ 2.1706
€ 2.5613
159,0-88,9
92-KKRO159089
€ 13.80
€ 16.29
57,0-48,3
92-KKRO057048
€ 2.0953
€ 2.4725
159,0-108,0
92-KKRO159108
€ 11.71
€ 13.81
60,3-26,9
92-KKRO060026
€ 3.3500
€ 3.9530
159,0-114,3
92-KKRO159114
€ 10.70
€ 12.63
60,3-33,7
92-KKRO060033
€ 2.9235
€ 3.4497
159,0-133,0
92-KKRO159133
€ 10.29
€ 12.14
60,3-42,4
92-KKRO060042
€ 2.3463
€ 2.7686
159,0-139,7
92-KKRO159139
€ 9.70
€ 11.44
60,3-44,5
92-KKRO060044
€ 2.5972
€ 3.0647
168,3-88,9
92-KKRO168089
€ 14.39
€ 16.98
60,3-48,3
92-KKRO060048
€ 2.3463
€ 2.7686
168,3-114,3
92-KKRO168114
€ 9.70
€ 11.44
76,1-33,7
92-KKRO076033
€ 3.5132
€ 4.1456
168,3-133,0
92-KKRO168133
€ 9.20
€ 10.85
76,1-42,4
92-KKRO076042
€ 3.1744
€ 3.7458
168,3-139,7
92-KKRO168139
€ 8.78
€ 10.36
76,1-44,5
92-KKRO076044
€ 3.3500
€ 3.9530
168,3-159,0
92-KKRO168159
€ 8.28
€ 9.77
76,1-48,3
92-KKRO076048
€ 3.0991
€ 3.6569
219,1-108,0
92-KKRO219108
€ 36.30
€ 42.83
76,1-57,0
92-KKRO076057
€ 2.6725
€ 3.1536
219,1-114,0
92-KKRO219114
€ 32.96
€ 38.89
76,1-60,3
92-KKRO076060
€ 2.5094
€ 2.9611
219,1-133,0
92-KKRO219133
€ 29.95
€ 35.34
88,9-42,4
92-KKRO089042
€ 4.5169
€ 5.3299
219,1-139,7
92-KKRO219139
€ 27.26
€ 32.17
88,9-44,5
92-KKRO089044
€ 4.5169
€ 5.3299
219,1-159,0
92-KKRO219159
€ 24.76
€ 29.21
88,9-48,3
92-KKRO089048
€ 4.1782
€ 4.9303
219,1-168,3
92-KKRO219168
€ 22.58
€ 26.65
88,9-57,0
92-KKRO089057
€ 3.3500
€ 3.9530
88,9-60,3
92-KKRO089060
€ 3.1744
€ 3.7458
88,9-76,1
92-KKRO089076
€ 2.5094
€ 2.9611
108,0-57,0
92-KKRO108057
€ 5.0188
€ 5.9222
79
XIII. IZDANJE
Dimenzija
Koncentrični Reducir č 1214. St.35.8, DIN 2616
Šifra
Vp Cene
Mp Cene
Dimenzija
Koncentrični Reducir č 1214. St.35.8, DIN 2616
Šifra
Vp Cene
Mp Cene
26,9-21,3
92-KKR1026021
€ 2.3463
€ 2.7686
108,0-60,3
92-KKR1108060
€ 8.0301
€ 9.4755
33,7-21,3
92-KKR1033021
€ 2.7603
€ 3.2572
108,0-76,1
92-KKR1108076
€ 6.7754
€ 7.9950
33,7-26,9
92-KKR1033026
€ 2.0075
€ 2.3689
108,0-88,9
92-KKR1108089
€ 6.9385
€ 8.1874
42,4-21,3
92-KKR1042021
€ 4.2660
€ 5.0339
114,3-60,3
92-KKR1114060
€ 6.3613
€ 7.5063
42,4-26,9
92-KKR1042026
€ 2.3463
€ 2.7686
114,3-76,1
92-KKR1114076
€ 11.22
€ 13.22
42,4-33,7
92-KKR1042033
€2.1706
€ 2.5613
114,3-88,9
92-KKR1114089
€ 5.8594
€ 6.9141
44,5-26,9
92-KKR1044026
€ 19.32
€ 22.80
133,0-76,1
92-KKR1133076
€ 12.80
€ 15.10
44,5-33,7
92-KKR1044033
€ 11.96
€ 14.11
133,0-88,9
92-KKR1133089
€ 10.70
€ 12.63
48,3-21,3
92-KKR1048021
€ 7.2773
€ 8.5872
133,0-108,0
92-KKR1133108
€ 10.88
€ 12.84
48,3-26,9
92-KKR1048026
€ 3.5132
€ 4.1456
133,0-114,3
92-KKR1133114
€ 14.05
€ 16.58
48,3-33,7
92-KKR1048033
€ 2.5972
€ 3.0647
139,7-76,1
92-KKR1139076
€ 14.97
€ 17.66
48,3-42,4
92-KKR1048042
€ 2.5972
€ 3.0647
139,7-88,9
92-KKR1139089
€ 12.21
€ 14.41
57,0-26,9
92-KKR1057026
€ 11.96
€ 14.11
139,7-108,0
92-KKR1139108
€ 13.14
€ 15.50
57,0-33,7
92-KKR1057033
€ 4.4291
€ 5.2263
139,7-114,3
92-KKR1139114
€ 9.3726
€ 11.0597
57,0-42,4
92-KKR1057042
€ 4.1782
€ 4.9303
159,0-76,1
92-KKR1159076
€ 20.74
€ 24.47
57,0-44,5
92-KKR1057044
€ 5.3576
€ 6.3220
159,0-88,9
92-KKR1159089
€ 18.41
€ 21.72
57,0-48,3
92-KKR1057048
€ 4.0150
€ 4.7377
159,0-108,0
92-KKR1159108
€ 15.90
€ 18.76
60,3-26,9
92-KKR1060026
€ 6.0226
€ 7.1067
159,0-114,3
92-KKR1159114
€ 15.90
€ 18.76
60,3-33,7
92-KKR1060033
€ 4.1029
€ 4.8414
159,0-133,0
92-KKR1159133
€ 14.47
€ 17.07
60,3-42,4
92-KKR1060042
€ 3.0013
€ 3.5533
159,0-139,7
92-KKR1159139
€ 20.08
€ 23.69
60,3-44,5
92-KKR1060044
€ 8.5320
€ 10.0678
168,3-88,9
92-KKR1168089
€ 22.25
€ 26.25
60,3-48,3
92-KKR1060048
€ 2.7603
€ 3.2572
168,3-114,3
92-KKR1168114
€ 14.72
€ 17.37
76,1-33,7
92-KKR1076033
€ 6.0226
€ 7.1067
168,3-133,0
92-KKR1168133
€ 19.82
€ 23.39
76,1-42,4
92-KKR1076042
€ 5.0188
€ 5.9222
168,3-139,7
92-KKR1168139
€ 13.96
€ 16.48
76,1-44,5
92-KKR1076044
€ 7.5282
€ 8.8833
168,3-159,0
92-KKR1168159
€ 25.51
€ 30.10
76,1-48,3
92-KKR1076048
€ 3.8519
€ 4.5452
219,1-114,0
92-KKR1219114
€ 35.38
€ 41.75
76,1-57,0
92-KKR1076057
€ 4.0150
€ 4.7377
219,1-133,0
92-KKR1219133
€ 35.38
€ 41.75
76,1-60,3
92-KKR1076060
€ 3.3500
€ 3.9530
219,1-139,7
92-KKR1219139
€ 29.27
€ 34.54
88,9-42,4
92-KKR1089042
€ 6.7754
€ 7.9950
219,1-159,0
92-KKR1219159
€ 25.93
€ 30.60
88,9-44,5
92-KKR1089044
€ 12.80
€ 15.10
219,1-168,3
92-KKR1219168
€ 23.59
€ 27.83
88,9-48,3
92-KKR1089048
€ 5.1066
€ 6.0258
88,9-57,0
92-KKR1089057
€ 5.1066
€ 6.0258
88,9-60,3
92-KKR1089060
€ 4.1782
€ 4.9303
88,9-76,1
92-KKR1089076
€ 4.1782
€ 4.9303
108,0-57,0
92-KKR1108057
€ 9.3726
€ 11.0597
80
XIII. IZDANJE
Dimenzija
219,1x6,3
Kovani T komad Egal č.1214 St.35.8
Šifra
Vp Cene
92-KTKE000219
€ 110.4136
Mp Cene
€ 130.2880
Dimenzija
76,1-60,3
Kovani T komad Asimetričan č.1214 St35.8
Šifra
Vp Cene
92-KTKR076060
€ 21.17
Mp Cene
€ 24.98
168,3x4,5
92-KTKE000168
€ 63.0738
€ 74.4271
76,1-48,3
92-KTKR076048
€ 21.17
€ 24.98
159,0x4,5
92-KTKE000159
€ 77.2895
€ 91.2016
76,1-42,4
92-KTKR076042
€ 24.43
€ 28.83
139,7x4,0
92-KTKE000139
€ 50.1880
€ 59.2218
88,9-76,1
92-KTKR088076
€ 27.60
€ 32.57
133,0x4,0
92-KTKE000133
€ 66.7500
€ 78.7650
88,9-60,3
92-KTKR088060
€ 27.60
€ 32.57
114,3x3,6
92-KTKE000114
€ 29.4478
€ 34.7484
88,9-48,3
92-KTKR088048
€ 27.60
€ 32.57
108,0x3,6
92-KTKE000108
€ 32.7100
€ 38.5978
88,9-42,4
92-KTKR088042
€ 31.28
€ 36.91
88.9x3,2
92-KTKE000089
€ 22.5846
€ 26.6498
108-88,9
92-KTKR108088
€ 69.01
€ 81.43
76,1x2,9
92-KTKE000076
€ 16.1480
€ 19.0546
114,3-88,9
92-KTKR114088
€ 36.80
€ 43.42
60,3x2,9
92-KTKE000060
€ 11.9573
€ 14.1096
114,3-76,1
92-KTKR114076
€ 36.80
€ 43.42
57,0 x2,9
92-KTKE000057
€ 17.4780
€ 20.6240
114,3-60,3
92-KTKR114060
€ 36.80
€ 43.42
48,3x2,6
92-KTKE000048
€ 9.6988
€ 11.4446
139,7-114,3
92-KTKR139114
€ 69.01
€ 81.43
42,4x2,6
92-KTKE000042
€ 9.1970
€ 10.8525
139,7-88,9
92-KTKR139088
€ 69.01
€ 81.43
38,3x2,6
92-KTKE000038
€ 18.8205
€ 22.2082
139,7-76,1
92-KTKR139076
€ 69.01
€ 81.43
33,7x2,6
92-KTKE000033
€ 8.2810
€ 9.7716
139,7-60,3
92-KTKR139060
€ 86.07
€ 101.57
26,9x2,3
92-KTKE000026
€ 7.3651
€ 8.6908
159,0-108,0
92-KTKR159108
€ 154.17
€ 181.91
21,3x2,0
92-KTKE000021
€ 6.9385
€ 8.1874
168,3-139,7
92-KTKR168139
€ 89.81
€ 97.72
168,3-114,3
92-KTKR168114
€ 89.81
€ 97.72
168,3-88,9
92-KTKR168088
€ 89.81
€ 97.72
168,3-76,1
92-KTKR168076
€ 140.36
€ 165.63
Dimenzija
33,7-26,9
Kovani T komad Asimetričan
Šifra
Vp Cene
92-KTKR033026
€ 8.28
Mp Cene
€ 9.77
33,7-21,3
92-KTKR033021
€ 9.20
€ 10.85
168,3-60,3
95-KTKR168060
€ 140.36
€ 165.63
42,4-26,9
92-KTKR042026
€ 11.96
€ 14.11
219,1-168,3
92-KTKR219168
€ 151.82
€ 179.15
48,3-42,4
92-KTKR048042
€ 11.96
€ 14.11
219,1-159,0
92-KTKR219159
€ 230.02
€ 271.43
48,3-33,7
92-KTKR048033
€ 11.96
€ 14.11
219,1-139,7
92-KTKR219139
€ 165.62
€ 195.43
48,3-26,9
92-KTKR048026
€ 14.72
€ 17.37
219,1-114,3
92-KTKR219114
€ 165.62
€ 195.43
60,3-48,3
92-KTKR060048
€ 18.41
€ 21.72
219,1-108,0
92-KTKR219108
€ 280.64
€ 331.15
60,3-42,4
92-KTKR060042
€ 18.41
€ 21.72
219,1-88,9
92-KTKR219088
€ 179.42
€ 211.72
60,3-33,7
92-KTKR060033
€ 18.41
€ 21.72
81
XIII. IZDANJE
ARMATURA ZA KOTLARNICE
Naziv
MAMMUT
Kuglasta slavina sa
prirubnicom od ugljeničnog
čelika PN 40
za gas, paru, toplu vodu
Tip 0001
Kuglasta slavina za vodu KPC-K
POLIX
Kućište GGG-40
KuglaMs 58
O-ringTmax≤100˚C
Ugradna dužina DIN 3202 F4, F5
Prirubnice DIN 2545 PN40
DIN 2543 PN16
Zasun sa prirubnicom MSG
PN 16
Gumeni kompenzator
POLIX
Nepovratni ventil
POLIX
Nepovratni ventil RETURVENT
PN 6/16
Montaža između prirubnica
TIP VR 15C-D
Dimenzije
15
20
25
32
40
50
65
80
100
DN 25 PN40
DN 32 PN40
DN 40 PN40
Šifra
91-40001015
91-40001020
91-40001025
91-40001032
91-40001040
91-40001050
91-40001065
91-40001080
91-40001100
91-517031161B
91-517041161B
91-517051161B
VP.Cene
€ 51.58
€ 56.23
€ 64.84
€ 87.09
€ 97.94
€ 119.65
€ 186.91
€ 280.81
€ 367.27
€ 41.43
€ 47.69
€ 47.84
MP.Cene
€ 60.86
€ 66.35
€ 76.51
€ 102.77
€ 115.57
€ 141.19
€ 220.55
€ 331.36
€ 433.38
€ 48.89
€ 56.27
€ 56.45
DN 50 PN 16
DN 65 PN16
DN 80 PN16
DN 100 PN16
DN 125 PN16
DN 150 PN16
DN200 PN16
91-517061161B
91-517071141B
91-517081141B
91-517091141B
91-517101171B
91-517111171B
91-517121171B
€ 52.79
€ 66.25
€ 83.60
€ 110.41
€ 219.87
€ 284.59
€ 720.66
€ 62.29
€ 78.18
€ 98.65
€ 130.28
€ 259.45
€ 335.82
€ 850.38
15
20
25
32
40
50
65
80
100
150
200
91-3MSG016015
91-3MSG016020
91-3MSG016025
91-3MSG016032
91-3MSG016040
91-3MSG016050
91-3MSG016065
91-3MSG016080
91-3MSG016100
91-3MSG016125
91-3MSG016150
€ 39.46
€ 42.49
€ 52.06
€ 59.37
€ 71.41
€ 81.56
€ 116.94
€ 150.62
€ 231.70
€ 349.30
€ 447.75
€ 46.56
€ 50.14
€ 61.43
€ 70.06
€ 84.26
€ 96.24
€ 137.99
€ 177.73
€ 273.41
€ 412.17
€ 528.35
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
40
50
65
80
100
125
150
200
15
20
25
32
40
50
65
80
100
91-001032016
91-001040016
91-001050016
91-001065016
91-001080016
91-001100016
91-001125016
91-001150016
91-001200016
91-001250016
91-001300016
91-004140016
91-004150016
91-004165016
91-004180016
91-004110016
91-004112516
91-004115016
91-004120016
91-VR15D16015
91-VR15D16020
91-VR15D16025
91-VR15D16032
91-VR15D16040
91-VR15D16050
91-VR15D16065
91-VR15D16080
91-VR15D16100
€ 10.94
€ 13.34
€ 16.40
€ 18.17
€ 22.88
€ 25.40
€ 41.05
€ 48.99
€ 90.18
€ 115.08
€ 134.73
€ 20.74
€ 21.98
€ 25.99
€ 29.17
€ 37.88
€ 44.63
€ 55.90
€ 77.37
€ 24.45
€ 26.03
€ 31.72
€ 36.97
€ 45.65
€ 50.64
€ 63.71
€ 81.32
€ 101.64
€ 12.90
€ 15.75
€ 19.36
€ 21.44
€ 27.00
€ 29.98
€ 48.44
€ 57.81
€ 106.41
€ 135.79
€ 158.98
€ 24.47
€ 25.93
€ 30.67
€ 34.42
€ 44.69
€ 52.66
€ 65.96
€ 91.30
€ 28.85
€ 30.71
€ 37.43
€ 43.63
€ 53.87
€ 59.76
€ 75.18
€ 95.96
€ 119.94
82
XIII. IZDANJE
Naziv
Ventil sa leptirom
POLIX
Dimenzije
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
50
65
80
100
125
150
200
Šifra
91-003040016
91-003050016
91-003065016
91-003080016
91-003100016
91-003125016
91-003150016
91-003200016
91-003250016
91-003300016
91-VLTSH16050
91-VLTSH16065
91-VLTSH16080
91-VLTSH16100
91-VLTSH16125
91-VLTSH16150
91-VLTSH16200
VP.Cene
€ 15.29
€ 15.50
€ 18.33
€ 20.97
€ 29.47
€ 41.32
€ 50.54
€ 78.67
€ 134.73
€ 188.11
€ 29.31
€ 32.06
€ 36.70
€ 43.35
€ 57.28
€ 62.79
€ 99.49
MP.Cene
€ 18.04
€ 18.29
€ 21.63
€ 24.74
€ 34.78
€ 48.76
€ 59.63
€ 92.84
€ 158.98
€ 221.97
€ 34.59
€ 37.83
€ 43.30
€ 51.15
€ 67.59
€ 74.09
€ 117.39
50
65
80
100
125
150
91-VLNBR16050
91-VLNBR16065
91-VLNBR16080
91-VLNBR16100
91-VLNBR16125
91-VLNBR16150
€ 77.01
€ 87.54
€ 95.50
€ 106.98
€ 144.73
€ 183.33
€ 90.87
€ 103.30
€ 112.70
€ 126.24
€ 170.78
€ 216.33
Odvajač nečistoće
POLIX
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
91-002020016
91-002025016
91-002032016
91-002040016
91-002050016
91-002065016
91-002080016
91-002100016
91-002125016
91-002150016
91-002200016
91-002250016
91-002300016
€ 6.95
€ 9.48
€ 12.82
€ 14.79
€ 20.65
€ 27.61
€ 34.24
€ 49.00
€ 73.35
€ 102.90
€ 170.06
€ 252.63
€ 438.37
€ 8.20
€ 11.19
€ 15.13
€ 17.46
€ 24.37
€ 32.58
€ 40.40
€ 57.82
€ 86.56
€ 121.42
€ 200.67
€ 298.10
€ 517.27
Odvajač nečistoće sa prirubnicom
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
91-ODVAJ16015
91-ODVAJ16020
91-ODVAJ16025
91-ODVAJ16032
91-ODVAJ16040
91-ODVAJ16050
91-ODVAJ16065
91-ODVAJ16080
91-ODVAJ16100
91-ODVAJ16125
91-ODVAJ16150
91-ODVAJ16200
€ 11.73
€ 13.03
€ 14.34
€ 18.24
€ 25.19
€ 27.37
€ 39.96
€ 49.08
€ 72.54
€ 109.90
€ 185.49
€ 334.93
€ 13.84
€ 15.38
€ 16.92
€ 21.52
€ 29.73
€ 32.30
€ 47.16
€ 57.92
€ 85.60
€ 129.68
€ 218.88
€ 395.21
Ventil sa leptirom za vodu
TSH
PN 10/16
Ventil sa leptirom za gas
NBR 23.03
PN 16
PN 16
83
XIII. IZDANJE
BALANS VENTILI
Naziv
Ventili za hidrauličko balansiranje STAD
PN 20
TA Hidronics
Ventili za hidrauličko balansiranje STAF
PN 16
TA Hidronics
Ventili za hidrauličko balansiranje STAF-SG
PN 16
Dimenzije
DN 10 - 3/8"
DN 15 - 1/2"
DN 20 - 3/4"
DN 25 - 1"
DN 32 - 5/4"
DN 40 - 6/4"
DN 50 - 2"
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150
Šifra
91-52151009
91-52151014
91-52151020
91-52151025
91-52151032
91-52151040
91-52151050
91-52181065
91-52181080
91-52181090
91-52181091
91-52181092
VP.Cene
€ 44.98
€ 45.08
€ 51.36
€ 54.81
€ 69.60
€ 88.61
€ 108.74
€ 300.38
€ 605.34
€ 876.71
€ 1110.59
€ 1492.96
MP.Cene
€ 53.08
€ 53.19
€ 60.60
€ 64.68
€ 82.13
€ 104.56
€ 128.31
€ 354.45
€ 714.30
€ 1034.52
€ 1310.50
€ 1761.69
DN 200
DN 250
DN 300
91-52181093
91-52181094
91-52181095
€ 3449.33
€ 4483.03
€ 7948.24
€ 4070.21
€ 5289.98
€ 9378.92
TA Hidronics
PE
Naziv
GASNE CEVI PARTIUM
Dimenzije
Šifra
VP. Cene
MP. Cene
Gasna cev
PARTIUM PE 80
SDR 11
20 x 3
25 x 3
32 x 3
40 x 3.7
50 x 4.6
63 x 5.8
90 x 8.2
110 x 10
125 x 11.4
140 x 12.8
160 x 14.6
200 x 18.2
250 x 22.7
37-2911330110
37-2911330220
37-2911330320
37-2911330420
37-2911330510
37-2911330610
37-2911330820
37-2911330921
37-2911331011
37-2911331111
37-2911331222
37-2911331422
37-2911331621
€ 0.3345
€ 0.4321
€ 0.5714
€ 0.8920
€ 1.3937
€ 2.2021
€ 4.4460
€ 6.5924
€ 8.5576
€ 10.6621
€ 13.9931
€ 21.8120
€ 33.9515
€ 0.3947
€ 0.5099
€ 0.6743
€ 1.0526
€ 1.6446
€ 2.5985
€ 5.2463
€ 7.7790
€ 10.0980
€ 12.5813
€ 16.5119
€ 25.7382
€ 40.0628
Gasna cev
PARTIUM PE 100
SDR 11
20 x 3
25 x 3
32 x 3
40 x 3.7
50 x 4.6
63 x 5.8
90 x 8.2
110 x 10
125 x 11.4
140 x 12.8
160 x 14.6
200 x 18.2
250 x 22.7
315 x 28.6
37-2911340120
37-2911340220
37-2911340320
37-2911340420
37-2911340520
37-2911340620
37-2911340820
37-2911340920
37-2911341020
37-2911341110
37-2911341221
37-2911341421
37-2911341621
37-2911341850
€ 0.3484
€ 0.4599
€ 0.5993
€ 0.9338
€ 1.4356
€ 2.2718
€ 4.6133
€ 6.8293
€ 8.8642
€ 11.0524
€ 14.4949
€ 22.6065
€ 35.1780
€ 55.8332
€ 0.4111
€ 0.5427
€ 0.7072
€ 1.1019
€ 1.6940
€ 2.6807
€ 5.4437
€ 8.0586
€ 10.4598
€ 13.0418
€ 17.1040
€ 26.6757
€ 41.5100
€ 65.8832
84
XIII. IZDANJE
POLIFUZIJSKI FITINZI
Naziv
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
37-GALSTIT
37-GASTRAK
37-GASKAPASLO
36-200085001
€ 0.3750
€ 3.0855
€ 60.00
€ 7.3490
€ 0.4425
€ 3.6409
€ 70.80
€ 8.6718
36-200087001
€ 38.36
€ 45.26
20-R1/2”
25-R3/4"
32-R1”
63-G2"
36-200001001
36-200090001
36-200010001
36-200071001
€ 4.4968
€ 5.0941
€ 5.9021
€ 33.38
€ 5.3062
€ 6.0100
€ 6.9645
€ 39.38
G5/4"
36-502888001
€ 0.8769
€ 1.0347
DN 25
36-502887001
€ 1.4570
€ 1.7193
DN 20
20-HOL0G434MS
€ 1.4463
€ 1.7066
36-VMRO2020
36-VMRO2021
36-VMRO2520
36-VMRO3221
36-VMRO3240
36-VMRO6320
36-VMR09030
36-4230201008
36-4230251008
36-4230321008
36-4230401008
36-4230501008
36-4230631008
36-4230751008
36-4230901008
36-4231101008
€ 4.6926
€ 4.6926
€ 4.6926
€ 5.7591
€ 4.6926
€ 8.6909
€ 13.5675
€ 0.4266
€ 0.5060
€ 0.5354
€ 0.9620
€ 1.0665
€ 1.1208
€ 1.9448
€ 2.3630
€ 3.0238
€ 5.5373
€ 5.5373
€ 5.5373
€ 6.7957
€ 5.5373
€ 10.2553
€ 16.0097
€ 0.5034
€ 0.5971
€ 0.6318
€ 1.1352
€ 1.2585
€ 1.3225
€ 2.2949
€ 2.7883
€ 3.5681
NA 20
NA 25
NA 32
NA 40
NA 50
NA 63
NA 75
NA 90
NA 110
36-4240201008
36-4240251008
36-4240321008
36-4240401008
36-4240501008
36-4240631008
36-4240751008
36-4240901008
36-4241101008
€ 0.7487
€ 0.7988
€ 0.9075
€ 2.0284
€ 3.1451
€ 4.2116
€ 7.1685
€ 8.6533
€ 10.1380
€ 0.8835
€ 0.9426
€ 1.0709
€ 2.3935
€ 3.7112
€ 4.9697
€ 8.4588
€ 10.2109
€ 11.9628
Gas-Fit Polifuzijski sedlasti komad
PE 80
63/20
90/20
90/32
63/32
36-4306302008
36-4309002008
36-4309003208
36-4306303208
€ 1.0665
€ 1.0665
€ 1.1753
€ 1.1753
€ 1.2585
€ 1.2585
€ 1.3869
€ 1.3869
Gas-Fit Polifuzijski reducir PE 80
32/20
32/25
40/32
40/20
50/32
63/32
63/40
36-4403202018
36-4403202518
36-4404003218
36-4404002018
36-4405003218
36-4406303218
36-4406304018
€ 0.5855
€ 0.5855
€ 0.9075
€ 0.9075
€ 1.2798
€ 1.3886
€ 1.3886
€ 0.6909
€ 0.6909
€ 1.0709
€ 1.0709
€ 1.5102
€ 1.6385
€ 1.6385
GAL ŠTITNIK /m
TRAKA ZA OZNAČAVANJE GASOVOD /kg
LIVENA KAPA
GAS-FIT Kompresiona spojnica
32-DN25
Pe-čelik za zavarivanje čelika
63-DN50
GAS-FIT Kompresiona spojnica
Pe-čelik sa spoljnim navojem
Holender za merni sat G4 sa
unutrašnjim navojem
Navojni nastavak za holender
spoljni navoj
-mesingani
Gas-Fit Prelazni komad polifuzijski
PE-C
Gas-Fit Polifuzijska spojnica PE 80
20-16,1-1/2"
20-19,05-3/4"
25-19,05-3/4"
32-25,4-1"
32-3/4"
63-57.0
90-88.9
NA 20
NA 25
NA 32
NA 40
NA 50
NA 63
NA75
NA 90
NA 110
Gas-Fit Polifuzijsko koleno 90º PE 80
85
XIII. IZDANJE
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
Gas-Fit Polifuzijski T komad PE 80
Naziv
NA 20
NA 25
NA 32
NA 40
NA 50
NA 63
NA 90
NA 110
36-4210201008
36-4210251008
36-4210321008
36-4210401008
36-4210501008
36-4210631008
36-4210901008
36-4211101008
€ 0.7487
€ 0.8281
€ 0.9620
€ 2.1330
€ 3.1995
€ 5.3199
€ 13.8226
€ 17.4069
€ 0.8835
€ 0.9772
€ 1.1352
€ 2.5169
€ 3.7754
€ 6.2775
€ 16.3107
€ 20.5401
Gas-Fit Polifuzijska kapa PE 80
NA 20
NA 25
NA 32
NA 40
NA 63
NA 110
36-4200200800
36-4200250800
36-4200320800
36-4200400800
36-4200630800
36-4201100800
€ 0.4810
€ 0.5354
€ 0.6399
€ 1.0121
€ 1.4387
€ 4.3538
€ 0.5676
€ 0.6318
€ 0.7551
€ 1.1943
€ 1.6977
€ 5.1375
25/20
32/20
32/25
40/20
40/25
40/32
50/32
63/20
63/25
63/32
63/40
36-4502502018
36-4503202018
36-4503202518
36-4504002018
36-4504002518
36-4504003218
36-4505003218
36-4506302018
36-4506302518
36-4506303218
36-4506304018
€ 0.9326
€ 0.9326
€ 0.9326
€ 1.5182
€ 1.5182
€ 1.5182
€ 2.3212
€ 2.5052
€ 2.5052
€ 2.5052
€ 3.1451
€ 1.1005
€ 1.1005
€ 1.1005
€ 1.7915
€ 1.7915
€ 1.7915
€ 2.7390
€ 2.9561
€ 2.9561
€ 2.9561
€ 3.7112
Gas-Fit Polifuzijski reducirani T komad
PE 80
ELEKTRO FITINZI GF+
Naziv
Gasni elektrofiting spojnica GF+
PE 100
Dimenzije
d20
d25
d32
d40
d50
d63
d75
d90
d110
d125
d140
d160
d180
d200
d225
d250
d280
d315
d355
d400
86
Šifra
36-753911606F
36-753911607F
36-753911608F
36-753911609F
36-753911610F
36-753911611F
36-753911612F
36-753911613F
36-753911614F
36-753911615F
36-753911616F
36-753911617F
36-753911618F
36-753911619F
36-753911620F
36-753911621F
36-753911622F
36-753911623F
36-753911624F
36-753911625F
VP.Cene
€ 3.78
€ 3.88
€ 3.99
€ 4.12
€ 5.41
€ 5.74
€ 8.97
€ 9.07
€ 9.76
€ 14.37
€ 31.48
€ 16.65
€ 39.23
€ 54.90
€ 71.98
€ 85.69
€ 114.72
€ 130.29
€ 291.76
€ 358.50
MP.Cene
€ 4.46
€ 4.58
€ 4.71
€ 4.86
€ 6.38
€ 6.77
€ 10.58
€ 10.70
€ 11.51
€ 16.95
€ 37.15
€ 19.64
€ 46.29
€ 64.79
€ 84.93
€ 101.12
€ 135.37
€ 153.75
€ 344.28
€ 423.03
XIII. IZDANJE
Naziv
Gasni elektrofiting kapa GF+
PE 100
Dimenzije
d20
d25
d32
d40
d50
d63
Šifra
36-753961606F
36-753961607F
36-753961608F
36-753961609F
36-753961610F
36-753961611F`
VP.Cene
€ 7.02
€ 7.48
€ 8.57
€ 9.48
€ 14.10
€ 15.81
MP.Cene
€ 8.28
€ 8.82
€ 10.12
€ 11.19
€ 16.64
€ 18.65
Gasni elektrofiting kapa GF+
PE 100
d75
d90
d110
d125
d140
d160
d180
d200
d225
36-753961712F
36-753961713F
36-753961714F
36-753961715F
36-753961716F
36-753961717F
36-753961718F
36-753961719F
36-753961720F
€ 25.23
€ 33.06
€ 42.45
€ 51.64
€ 64.87
€ 76.56
€ 90.92
€ 143.78
€ 174.53
€ 29.78
€ 39.01
€ 50.09
€ 60.93
€ 76.55
€ 90.35
€ 107.28
€ 169.67
€ 205.95
Gasni elektro fiting koleno 90° GF+
PE 100
d20
d25
d32
d40
d50
d63
d75
d90
d110
d125
d160
d180
d200
d225
d250
36-753101606F
36-753101607F
36-753101608F
36-753101609F
36-753101610F
36-753101611F
36-753101812F
36-753101813F
36-753101814F
36-753101815F
36-753101817F
36-753101818F
36-753101819F
36-753101820F
36-753101821F
€ 10.08
€ 10.08
€ 10.44
€ 12.65
€ 15.86
€ 18.07
€ 31.97
€ 32.01
€ 46.46
€ 64.08
€ 126.94
€ 160.06
€ 263.07
€ 326.09
€ 421.77
€ 11.89
€ 11.89
€ 12.32
€ 14.93
€ 18.71
€ 21.32
€ 37.73
€ 37.77
€ 54.82
€ 75.61
€ 149.80
€ 188.87
€ 310.43
€ 384.79
€ 497.68
Gasni elektro fiting koleno 45° GF+
PE 100
d32
d40
d50
d63
d75
d90
d110
d125
d160
d180
d200
d225
d250
36-753151608F
36-753151609F
36-753151610F
36-753151611F
36-753151812F
36-753151813F
36-753151814F
36-753151815F
36-753151817F
36-753151818F
36-753151819F
36-753151820F
36-753151821F
€ 10.44
€ 12.65
€ 15.86
€ 18.07
€ 31.97
€ 32.01
€ 46.46
€ 64.08
€ 126.94
€ 160.06
€ 263.07
€ 326.09
€ 421.77
€ 12.32
€ 14.93
€ 18.71
€ 21.32
€ 37.73
€ 37.77
€ 54.82
€ 75.61
€ 149.80
€ 188.87
€ 310.43
€ 384.79
€ 497.68
Gasni elektro fiting T komad GF+
Egal, PE 100
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d110
d125
d160
d180
d200
d225
d250
36-753211606F
36-753211607F
36-753211608F
36-753211609F
36-753211610F
36-753211611F
36-753201812F
36-753201813F
36-753201814F
36-753201815F
36-753201817F
36-753201818F
36-753201819F
36-753201820F
36-753201821F
€ 10.98
€ 10.98
€ 10.98
€ 12.65
€ 16.05
€ 18.27
€ 29.72
€ 30.00
€ 47.27
€ 61.66
€ 110.88
€ 169.09
€ 265.25
€ 336.97
€ 439.12
€ 12.96
€ 12.96
€ 12.96
€ 14.93
€ 18.94
€ 21.56
€ 35.07
€ 35.40
€ 55.78
€ 72.76
€ 130.84
€ 199.53
€ 312.99
€ 397.62
€ 518.16
87
XIII. IZDANJE
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
Gasni elektro fiting T komad GF+
Reducirani, PE 100
Naziv
160-63
160-90
160-110
200-90
200-110
200-160
225-90
225-110
225-160
36-753211037F
36-753211039F
36-753211040F
36-753211059F
36-753211060F
36-753211063F
36-753211069F
36-753211070F
36-753211073F
€ 239.13
€ 239.13
€ 239.13
€ 434.79
€ 434.79
€ 434.79
€ 504.37
€ 504.37
€ 504.37
€ 282.17
€ 282.17
€ 282.17
€ 513.05
€ 513.05
€ 513.05
€ 595.15
€ 595.15
€ 595.15
Gasni elektro fiting reducir GF+
PE 100
25x20
32x20
32x25
40x32
50x32
50x40
63x32
63x40
63x50
90x63
110x90
160x110
180x125
200x160
225x160
250x160
250x200
36-753901639F
36-753901640F
36-753901641F
36-753901646F
36-753901651F
36-753901652F
36-753901656F
36-753901657F
36-753901658F
36-753901831F
36-753901833F
36-753901834F
36-753901835F
36-753901837F
36-753901838F
36-753901840F
36-753901841F
€ 7.26
€ 7.71
€ 6.77
€ 8.71
€ 10.93
€ 12.07
€ 13.01
€ 13.01
€ 13.01
€ 22.48
€ 34.09
€ 50.07
€ 81.14
€ 215.23
€ 265.24
€ 319.58
€ 319.58
€ 8.57
€ 9.10
€ 7.99
€ 10.28
€ 12.90
€ 14.25
€ 15.35
€ 15.35
€ 15.35
€ 26.53
€ 40.22
€ 59.08
€ 95.74
€ 253.97
€ 312.98
€ 377.10
€ 377.10
Gasni elektro fiting sedlasti komad GF+
PE 100
63x20
63x25
63x32
63x40
40x20
40x25
40x32
50x20
50x25
50x32
63x20
63x25
63x32
63x63
75x20
75x25
75x32
75x40
75x63
90x20
90x25
90x32
90x40
90x63
110x20
110x25
110x32
110x40
110x63
125x20
125x25
125x32
125x40
125x63
140x20
140x25
140x32
140x40
140x63
160x20
160x25
160x32
160x40
160x63
36-193131402F
36-193131403F
36-193131404F
36-193131405F
36-193131412F
36-193131413F
36-193131414F
36-193131422F
36-193131423F
36-193131424F
36-193131432F
36-193131433F
36-193131434F
36-193131437F
36-193131442F
36-193131443F
36-193131444F
36-193131445F
36-193131447F
36-193131452F
36-193131453F
36-193131454F
36-193131455F
36-193131457F
36-193131462F
36-193131463F
36-193131464F
36-193131465F
36-193131467F
36-193131472F
36-193131473F
36-193131474F
36-193131475F
36-193131477F
36-193131482F
36-193131483F
36-193131484F
36-193131485F
36-193131487F
36-193131492F
36-193131493F
36-193131494F
36-193131495F
36-193131497F
€ 33.07
€ 33.07
€ 33.07
€ 35.70
€ 25.06
€ 25.06
€ 25.06
€ 27.39
€ 27.39
€ 27.39
€ 29.72
€ 29.72
€ 29.72
€ 35.70
€ 35.25
€ 35.25
€ 35.25
€ 38.26
€ 38.26
€ 35.33
€ 35.33
€ 35.33
€ 38.35
€ 38.35
€ 38.90
€ 38.90
€ 38.90
€ 41.91
€ 41.91
€ 44.24
€ 44.24
€ 44.24
€ 47.26
€ 47.26
€ 56.15
€ 56.15
€ 56.15
€ 59.17
€ 59.17
€ 61.63
€ 61.63
€ 61.63
€ 64.64
€ 64.64
€ 39.03
€ 39.03
€ 39.03
€ 42.12
€ 29.57
€ 29.57
€ 29.57
€ 32.32
€ 32.32
€ 32.32
€ 35.07
€ 35.07
€ 35.07
€ 42.12
€ 41.59
€ 41.59
€ 41.59
€ 45.14
€ 45.14
€ 41.69
€ 41.69
€ 41.69
€ 45.25
€ 45.25
€ 45.90
€ 45.90
€ 45.90
€ 49.46
€ 49.46
€ 52.20
€ 52.20
€ 52.20
€ 55.76
€ 55.76
€ 66.26
€ 66.26
€ 66.26
€ 69.82
€ 69.82
€ 72.73
€ 72.73
€ 72.73
€ 76.28
€ 76.28
monoblok
monoblok
monoblok
monoblok
monoblok
monoblok
monoblok
monoblok
monoblok
88
XIII. IZDANJE
Naziv
Gasni elektro fiting sedlasti komad GF+
PE 100
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
180x25
180x32
180x40
180x63
200x20
200x25
200x32
200x40
200x63
225x20
225x25
225x32
225x40
225x63
250x20
250x25
250x32
250x40
250x63
280x63
315x63
36-193131503F
36-193131504F
36-193131505F
36-193131507F
36-193131512F
36-193131513F
36-193131514F
36-193131515F
36-193131517F
36-193131522F
36-193131523F
36-193131524F
36-193131525F
36-193131527F
36-193131532F
36-193131533F
36-193131534F
36-193131535F
36-193131537F
36-193131547F
36-193131557F
€ 66.07
€ 65.29
€ 68.29
€ 68.29
€ 76.93
€ 77.85
€ 76.93
€ 79.93
€ 79.93
€ 82.28
€ 82.28
€ 81.31
€ 84.33
€ 84.33
€ 113.96
€ 113.96
€ 113.96
€ 116.96
€ 116.96
€ 116.96
€ 120.16
€ 77.96
€ 77.04
€ 80.58
€ 80.58
€ 90.77
€ 91.87
€ 90.77
€ 94.32
€ 94.32
€ 97.09
€ 97.09
€ 95.95
€ 99.51
€ 99.51
€ 134.47
€ 134.47
€ 134.47
€ 138.02
€ 138.02
€ 138.02
€ 141.79
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d110
d125
d140
d160
d180
d200
d225
d250
d280
d315
d355
d400
d250
d280
d315
d355
d400
d450
d500
36-753801006F
36-753801007F
36-753801008F
36-753801009F
36-753801010F
36-753801011F
36-753801012F
36-753801013F
36-753801014F
36-753801015F
36-753801016F
36-753801017F
36-753801018F
36-753801019F
36-753801020F
36-753801001F
36-753800902F
36-753800903F
36-753800904F
36-753800905F
36-753821021F
36-753821022F
36-753821023F
36-753821024F
36-753821025F
36-753821026F
36-753821027F
€ 2.13
€ 2.21
€ 2.58
€ 3.07
€ 3.97
€ 4.68
€ 5.81
€ 7.72
€ 9.63
€ 11.88
€ 15.25
€ 17.05
€ 26.87
€ 30.69
€ 32.98
€ 61.92
€ 81.84
€ 102.07
€ 181.36
€ 320.13
€ 41.04
€ 44.70
€ 52.66
€ 93.88
€ 193.27
€ 224.41
€ 286.70
€ 2.52
€ 2.61
€ 3.05
€ 3.62
€ 4.68
€ 5.52
€ 6.86
€ 9.11
€ 11.36
€ 14.02
€ 18.00
€ 20.12
€ 31.70
€ 36.22
€ 38.91
€ 73.07
€ 96.57
€ 120.45
€ 214.00
€ 377.75
€ 48.43
€ 52.74
€ 62.14
€ 110.78
€ 228.06
€ 264.81
€ 338.30
DN 15
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN100
DN100
DN125
DN150
DN150
DN200
DN200
DN250
DN250
DN300
36-727700406F
36-727700407F
36-727700408F
36-727700409F
36-727700410F
36-727700411F
36-727700412F
36-727700513F
36-727700514F
36-727700515F
36-727700516F
36-727700517F
36-727700518F
36-727700519F
36-727700520F
36-727700521F
36-727700522F
36-727700523F
€ 4.12
€ 4.63
€ 5.92
€ 7.04
€ 8.39
€ 10.55
€ 11.74
€ 14.06
€ 17.33
€ 17.33
€ 24.19
€ 29.84
€ 29.84
€ 43.32
€ 43.32
€ 54.89
€ 54.89
€ 80.28
€ 4.86
€ 5.46
€ 6.98
€ 8.31
€ 9.90
€ 12.45
€ 13.86
€ 16.59
€ 20.45
€ 20.45
€ 28.54
€ 35.21
€ 35.21
€ 51.12
€ 51.12
€ 64.77
€ 64.77
€ 94.72
Tuljak - duži (PE100, SDR11)
Tuljak - kraći (PE100, SDR11)
Leteća prirubnica
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d110
d125
d140
d160
d180
d200
d225
d250
d280
d315
89
XIII. IZDANJE
Naziv
Podzemna kuglasta slavina SDR 11
PE 100
Dimenzije
d 20
d 25
d 32
d 40
d 50
d 63
d 75
d 90
d110
d125
d160
d180
d200
d225
Teleskopska ručica podzemne kuglaste d 20 - d 63
slavina
d 75 - d225
DIMOVODNE
Šifra
36-193103031F
36-193103032F
36-193103033F
36-193103034F
36-193103035F
36-193103036F
36-193103037F
36-193103038F
36-193103039F
36-193103040F
36-193103042F
36-193103043F
36-193103044F
36-193103045F
36-173103095F
36-173103096F
VP.Cene
€ 45.43
€ 56.77
€ 48.60
€ 52.76
€ 138.17
€ 101.87
€ 145.48
€ 144.75
€ 204.73
€ 217.97
€ 500.86
€ 636.60
€ 636.60
€ 2,274.28
€ 45.72
€ 56.81
MP.Cene
€ 53.60
€ 66.99
€ 57.35
€ 62.25
€ 163.04
€ 120.21
€ 171.66
€ 170.80
€ 241.59
€ 257.21
€ 591.01
€ 751.19
€ 751.19
€ 2,683.65
€ 53.95
€ 67.04
FARBANE CEVI -ČELIČNE
Dimenzije
Šifra
DIM.FARB.ŠTUCNA/REDUCIR. ZA GAS. PEĆ
φ 85
φ 120
φ 132
φ 152
φ 85
φ 120
φ 132
φ 152
φ 85
φ 120
φ 132
φ 152
φ 85
φ 120
φ 132
φ 152
φ 85
φ 120
φ 132
φ 152
FI 118 / 83
35-01210083
35-01210120
35-01210132
35-01210152
35-01205083
35-01205120
35-01205132
35-01205152
35-01202583
35-01202512
35-01202513
35-01202515
35-11209083
35-11209120
35-11209132
35-11209152
35-13210083
35-13210120
35-13210132
35-13210152
35-13200083
VP.Cene
€ 2.8364
€ 3.9463
€ 4.1313
€ 4.5013
€ 1.4799
€ 2.0965
€ 2.1581
€ 2.3431
€ 0.8016
€ 1.0482
€ 1.1099
€ 1.1716
€ 1.4799
€ 2.0965
€ 2.1581
€ 2.3431
€ 1.5415
€ 1.8498
€ 2.0348
€ 2.2198
€ 1.4799
MP.Cene
€ 3.3470
€ 4.6566
€ 4.8749
€ 5.3115
€ 1.7463
€ 2.4739
€ 2.5466
€ 2.7649
€ 0.9459
€ 1.2369
€ 1.3097
€ 1.3825
€ 1.7463
€ 2.4739
€ 2.5466
€ 2.7649
€ 1.8190
€ 2.1828
€ 2.4011
€ 2.6194
€ 1.7463
DIM.FARBANI REDUCIR
FI 83 / FI 76
35-12207683
€ 1.2332
€ 1.4552
Naziv
DIM.FARBANA CEV ZA GASNU PEĆ 1 m
DIM.FARBANA CEV ZA GASNU PEĆ 0.5 m
DIM.FARBANA CEV ZA GASNU PEĆ 0.25 m
DIM.FARBANO KOLENO ZA GASNU PEĆ90
DIM.FARB.ŠTUCNA UGRADNA ZA GAS. PEĆ
90
XIII. IZDANJE
DIMOVODNE CEVI
Naziv
Dimovodna Al cev 1m φ
Dimovodna Al koleno 90 °
Dimovodna Al koleno
120 °
Dimovodna Al reducir 90°
Dimovodni T komad 90°
Dimovodni T komad 120°
Dimovodna Rozeta
MONTAŽNI DIMNJAK
FABRIČKI ALUMINIJSKI
Dimenzije
φ 76mm
φ 100mm
φ 118mm
φ 132mm
φ 150mm
φ 76mm
φ 100mm
φ 118mm
φ 132mm
φ 150mm
φ 76mm
φ 100mm
φ 118mm
φ 132mm
φ 150mm
76/60
132/110
Šifra
35-010076
35-010100
35-010118
35-010132
35-010150
35-110076
35-110100
35-110118
35-110132
35-110150
35-115076
35-115100
35-115118
35-115132
35-115150
35-121010
35-120020
VP.Cene
€ 2.3474
€ 3.0421
€ 3.4907
€ 3.6357
€ 4.0910
€ 1.4131
€ 1.7268
€ 2.0539
€ 2.1517
€ 2.8195
€ 1.4131
€ 1.7268
€ 2.0539
€ 2.1517
€ 2.8195
€ 1.7369
€ 1.9899
MP.Cene
€ 2.7699
€ 3.5897
€ 4.1190
€ 4.2901
€ 4.8274
€ 1.6675
€ 2.0376
€ 2.4236
€ 2.5390
€ 3.3270
€ 1.6675
€ 2.0376
€ 2.4236
€ 2.5390
€ 3.3270
€ 2.0495
€ 2.3481
132/76
132/132
150/132
150/150
35-125010
35-125030
35-125050
35-125070
€ 4.0910
€ 5.0219
€ 5.7908
€ 6.0471
€ 4.8274
€ 5.9258
€ 6.8331
€ 7.1356
132/76
132/132
150/132
150/150
φ 76mm
φ 100mm
φ118mm
φ132mm
φ 150mm
FI 215/130/130 3 m
35-125020
35-125040
35-125060
35-125080
35-130076
35-130100
35-130118
35-130132
35-130150
€ 4.0910
€ 5.0219
€ 5.7908
€ 6.0471
€ 0.6307
€ 0.7825
€ 0.8297
€ 0.8297
€ 0.9241
€ 4.8274
€ 5.9258
€ 6.8331
€ 7.1356
€ 0.7442
€ 0.9234
€ 0.9790
€ 0.9790
€ 1.0904
35-201300300
€ 98.05
€ 115.70
FI 215/130/130 4m
35-201300400
€ 124.61
€ 147.03
FI 215/130/130 5m
35-201300500
€ 146.36
€ 172.70
FI 215/130/130 6m
35-201300600
€ 168.51
€ 198.84
FI 250/150/150 3m
35-201500300
€ 117.35
€ 138.48
FI 250/150/150 4m
35-201500400
€ 144.42
€ 170.42
FI 250/150/150 5m
35-201500500
€ 168.69
€ 199.05
FI 250/150/150 6m
35-201500600
€ 194.40
€ 229.39
91
XIII. IZDANJE
POMOĆNI MATERIJAL
Naziv
DET EKT ORI GASA
Dimenzije
Šifra
VP.Cene
MP.Cene
AB – 370 KUĆNI
AB – 454 INDUSTRIJSKI
29-000AB-370
29-000AB-454
€ 52.01
€ 469.02
€ 61.37
€ 553.45
HC – 531 KONTROLER MOTORA ZA ZATVARANJE
HD – 703 MOTOR ZA ZATVARANJE VENTILA 1/2"
29-000HC-531
29-000HD-703
€ 49.73
€ 47.49
€ 58.68
€ 56.04
LULICA ZA PRIKLJUČAK CREVA
PB GAS REGULATOR 4 kg/h SA PODEŠAVANJEM
KLJUC ZA PROPAN BUTAN
PB GAS CREVO TIP LPG 1 m
PB GAS REGULATOR OARA 1 kg/h
SIGURNOSNI VENTIL ZA PB GAS BOCU
PB PATRONA 190 gr
GASNI UPALJAC ZA GASNE ŠTEDNJAKE
PRODUZIVAČ Cu CEVI FI 10 x 3/8
TRAKA ZA OZNAČAVANJE GASOVODA kg
GAL ŠTITNIK ZA ZAŠTITU GASOVODA 1m/kom
ZAŠTITNA DRAIN CEV FI 32
37-LULICA
88*HIGASREG
88*KLJUCPB
88*LPGASCREVO
88*LPGASREG
88*MAGASSIG
88*PBPATRON19
88*UPPALJGAS20
49-E364101A
37-GASTRAK
37-GALSTITNIK
37-DRAIN32
€ 1.3846
€ 16.03
€ 1.3846
€ 1.0673
€ 5.1283
€ 17.31
€ 0.8654
€ 2.5642
€ 2.2700
€ 3.0800
€ 0.3800
€ 0.3390
€ 1.6338
€ 18.91
€ 1.6338
€ 1.2594
€ 6.0514
€ 20.43
€ 1.0212
€ 3.0258
€ 2.6800
€ 3.6300
€ 0.4484
€ 0.4000
37-PLASTRES
€ 1.0515
€ 1.2408
37-GIPSRES
€ 2.3081
€ 2.7236
98-1804
98-1805
€ 41.39
€ 18.43
€ 48.84
€ 21.74
02-600503
02-600505
€ 1.2480
€ 1.3363
€ 1.4726
€ 1.5768
Pasta za zaptivanje 460 g
02-600301
€ 1.1042
€ 1.3030
Teflon traka za gas žuta
02-600404
€ 0.2313
€ 0.2729
07-050220001
€ 0.1541
€ 0.1818
07-030120002
07-030120003
07-030120004
€ 0.0251
€ 0.0358
€ 0.0430
€ 0.0296
€ 0.0422
€ 0.0507
07-030120005
07-030120006
07-030120007
07-030120008
07-030120009
07-030120010
07-030120011
07-030120012
€ 0.0670
€ 0.0433
€ 0.0828
€ 0.0473
€ 0.0868
€ 0.1065
€ 0.1420
€ 0.1893
€ 0.0790
€ 0.0511
€ 0.0977
€ 0.0558
€ 0.1024
€ 0.1256
€ 0.1676
€ 0.2234
REŠETKA ZA PROVETRAVANJE PLAST
REŠETKA ZA PROVETRAVANJE GIPSANA 20x20
Rešetka za provetravanje EMM 916-30-35 M3/H
Rešetka za provetravanje AEA 833 t spoljna
Fina kudelja
Teflon Kudelja od Poli Propilena
250 g
Filc Traka
Gumeni zaptivač
Klingerit zaptivač
FI 24/36 1/2"
FI 30/24 3/4"
FI 38/32 1"
1/2"
1/2"
3/4"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
34 x 22
34 x24
38 x 26
38 x 28
44 x 33
56 x 42
63 x 47
78 x 61
92
XIII. IZDANJE
Naziv
Držač cevi sa tiplom
M8x130 J SIMPLI
Dimenzije
1/2" 1/1
3/4" 1/1
1" 1/1
5/4" 1/1
6/4" 1/1
2" 1/1
Šifra
07-0111M812
07-0111M834
07-0111M801
07-0111M854
07-0111M864
07-0111M802
VP.Cene
€ 0.4522
€ 0.4933
€ 0.5481
€ 0.5755
€ 0.6851
€ 0.9044
MP.Cene
€ 0.5336
€ 0.5821
€ 0.6468
€ 0.6791
€ 0.8084
€ 1.0672
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
2/2
07-0121M812
07-0121M834
07-0121M801
07-0121M854
07-0121M864
07-0121M802
€ 0.4933
€ 0.5481
€ 0.5755
€ 0.6851
€ 0.7947
€ 1.0277
€ 0.5821
€ 0.6468
€ 0.6791
€ 0.8084
€ 0.9377
€ 1.2127
Držač-zavrtanj sa
tiplom
M8 x 130
M8 x 200
07-0100M8130
07-0100M8200
€ 0.4608
€ 0.5120
€ 0.5437
€ 0.6041
Držač cevi hromiran sa tiplom
3/8" – fi 15
1/2" – fi 18
3/4" – fi 22
1" – fi 28
5/4"
6/4"
2"
3/8"
1/2"
3/4"
1"
07-010080001
07-010080002
07-010080003
07-010080004
07-010080005
07-010080006
07-010080007
07-010080011
07-010080012
07-010080013
07-010080014
€ 0.2115
€ 0.2223
€ 0.2402
€ 0.2581
€ 0.3226
€ 0.3549
€ 0.3907
€ 0.1291
€ 0.1398
€ 0.1470
€ 0.1649
€ 0.2496
€ 0.2623
€ 0.2834
€ 0.3046
€ 0.3807
€ 0.4188
€ 0.4610
€ 0.1523
€ 0.1650
€ 0.1735
€ 0.1946
1/4" 12-15
3/8" 16-19
1/2" 20-23
3/4" 25-29
1" 25-29
5/4" 32-35
6/4" 40-44
2" 58-60
07-14510151
07-14510191
07-14510231
07-14510291
07-14510351
07-14510441
07-14510521
07-14510601
€ 0.6043
€ 0.6248
€ 0.6453
€ 0.6658
€ 0.7682
€ 0.8911
€ 0.9679
€ 1.1523
€ 0.7131
€ 0.7373
€ 0.7615
€ 0.7856
€ 0.9065
€ 1.0515
€ 1.1421
€ 1.3597
1/2"
3/4"
1"
5/4''
6/4''
07-020000012
07-020000034
07-020000100
07-020000054
07-020000064
€ 0.4796
€ 0.5481
€ 0.6166
€ 0.9044
€ 0.5659
€ 0.6468
€ 0.7276
€ 1.0672
Traka za fiksiranje-cena u metrima
19 mm plastična oplata cena po metru
10 m /kotur
39-51021
€ 0.7177
€ 0.8469
17mm pocinkovan cena po metru
25 m /kotur
39-51021VZ
€ 0.4932
€ 0.5820
27mm plastična oplata cena po metru
10 m /kotur
39-51022
€ 1.5273
€ 1.8022
20 mm pocinkovan cena po koturu
10m/kotur
39-51023
€ 4.6087
€ 5.4382
Držač cevi sa tiplom
M8x130 J DUPLI
Gumeni umetak za držače cevi
Držač sevi sa gumenim umetkom
SIGMA M8 navojem
Guma EPDM -40°C- +120°C
Obujmice za električno premošćavanje
93
XIII. IZDANJE
BAKARNE CEVI
Naziv
Bakarna cev u šipkama polutvrdi
5m
Bakarna cev u koturu
Dimenzije
12x1
15x1
18x1
22x1
28x1
35x1
42x1
54x1.5
6x0.8
8x0.8
10x1
12x1
15x1
18x1
22x1
Šifra
05-000100012
05-000100015
05-000100018
05-000100022
05-000100028
05-000100035
05-000100042
05-000100054
05-000200006
05-000200008
05-000200010
05-000200012
05-000200015
05-000200018
05-000200022
Bakarna cev u koturu
sa PVC zaštitom
12x1
15x1
18x1
22x1
05-000500012
05-000500015
05-000500018
05-000500022
Izolirana bakarna cev u koturu
12x1
15x1
18x1
22x1
05-000900012
05-000900015
05-000900018
05-000900022
Bakarne cevi za klimatrizaciju
10x1
12x1
15x1
18x1
22x1
28x1
42x1
54x1.5
05-992000010
05-992000012
05-992000015
05-992000018
05-992000022
05-992000028
05-992000042
05-992000054
Hemijsko čišćeni
94
XIII. IZDANJE
OPREMA ZA GREJANJE IMPORT
Naziv
Snaga
Šifre
VP. Cene
MP. Cene
400 W
520 W
900 W
950 W
1300 W
1500 W
32-00R007A600
32-00R007A800
32-0R007B1000
32-0R007B1200
32-0R007C1500
32-0R007C1800
€ 28.29
€ 32.49
€ 36.26
€ 38.44
€ 46.42
€ 56.57
€ 33.38
€ 38.34
€ 42.79
€ 45.36
€ 54.77
€ 66.76
Dimenzije
Šifre
VP. Cene
MP. Cene
1/2"
11-321N0004UG
€ 2.22
€ 2.62
1/2"
11-322N0004RA
€ 2.33
€ 2.75
1/2"
11-3200AN0006
€ 2.43
€ 2.87
1/2"
11-3200BN0004
€ 2.53
€ 2.99
1/2"
11-323N0004UG
€ 2.01
€ 2.37
1/2"
11-324N0004RA
€ 2.13
€ 2.51
11-000ART3201
€ 4.28
€ 5.05
11-000ART3202
€ 4.28
€ 5.05
13-ART331-12
€ 0.4121
€ 0.4862
Cevasti radijatori IMPORT
500x 600
500x 800
500x1000
500x1200
500x1500
500x1800
Naziv
Radijatorski ventil ručni ugaoni za
čelične cevi
TIP 321
Radijatorski ventil ručni ravni za
čelične cevi
TIP 322
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju ugaoni za čelične cevi
TIP 3200A
Radijatorski ventil za termostatsku
regulaciju ravni za čelične cevi
TIP 3200B
Radijatorski navijak ugaoni za
čelične cevi
TIP 323
Radijatorski navijak ravni za čelične
cevi
TIP 324
Termostatska glava
TIP 3201
Termostatska glava
TIP 3202
Ručni odzračni ventil
TIP 331
1/2"
1
Naziv
Aluplastična cev u koturu SC
TIP 881
Dimenzije
Šifre
VP. Cene
MP. Cene
16x2
20x2
26x2
12-000881-16
12-000881-20
12-000881-26
€ 0.43
€ 0.66
€ 1.05
€ 0.5074
€ 0.7788
€ 1.2390
12-000ART8806
€ 2.94
€ 3.47
34-ART8804
€ 5.00
€ 5.90
34-ART8805
€ 15.00
€ 17.70
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
02-224N0004
02-224N0005
02-224N0006
02-224N0007
02-224N0008
02-224N0009
€ 3.02
€ 4.05
€ 5.45
€ 9.05
€ 13.10
€ 16.92
€ 3.56
€ 4.78
€ 6.43
€ 10.68
€ 15.46
€ 19.97
1/2"
02-240C0004
€ 1.62
€ 1.91
1/2"
02-243N0004
€ 1.44
€ 1.70
1/2"
02-241C0004
€ 1.55
€ 1.82
1/2"
02-242N0004
€ 1.56
€ 1.84
3/8"
02-232N0003
€ 2.18
€ 2.57
1/2"
02-232N0004
€ 2.27
€ 2.67
3/8"x1/2"
02-419C000304
€ 1.32
€ 1.56
Kalibrator za Alpex
TIP 8806
Sekač plastične cevi
TIP 8804
Sekač bakarne cevi 6-64 mm
TIP 8805
Kuglasta slavina sa ispustom UU
TIP 224
Mignon kuglasti ventil UU plavi
TIP 240
Mignon kuglasti ventil SU plavi
TIP 243
Mignon kuglasti ventil SU crveni
TIP 241
Mignon kuglasti ventil UU crveni
TIP 242
Kuglasti ventil za punjenje i
pražnjenje sa kapom
TIP 232
Kuglasti ventil za vodu ugaoni
TIP 419
2
Naziv
Dimenzije
Šifre
VP. Cene
MP. Cene
3/4"
02-300B0005
€ 4.22
€ 4.98
3/4"
02-302N0005
€ 2.46
€ 2.91
1"
02-302N0006
€ 3.39
€ 4.00
2 kruga
3 kruga
4 kruga
16-0000856-2
16-0000856-3
16-0000856-4
€ 6.43
€ 9.12
€ 11.80
€ 7.59
€ 10.76
€ 13.92
5/4"-6 krug
5/4"-8 krug
5/4"-10 krug
5/4"-12krug
1" - 3 krug
1" - 4 krug
16-5ART850106
16-5ART850108
16-5ART850110
16-5ART850112
16-1ART850103
16-1ART850104
€ 112.38
€ 135.28
€ 158.88
€ 179.81
€ 63.22
€ 73.05
€ 132.61
€ 159.63
€ 187.48
€ 212.18
€ 74.59
€ 86.20
SN 1"-1/2"
16-0000863-1
€ 1.5593
€ 1.8400
Ø20-3/4"
11-728N182005
€ 1.0114
€ 1.1935
1"
16-0000860-1
€ 1.4610
€ 1.7239
1"
16-0000861-1
€ 1.8403
€ 2.1715
11-000ART3207
€ 7.0000
€ 8.2600
1/2"-10
1/2"-20
1/2"-30
49-E822C410
49-E822C420
49-E822C430
€ 0.4355
€ 0.6462
€ 0.9693
€ 0.5139
€ 0.7625
€ 1.1438
1/2"
1"
01-823N0004
01-823N0006
€ 0.2669
€ 0.7586
€ 0.3150
€ 0.8951
Kuglasti ventil sa Y filterom za
vodu
TIP 300
Y- filter niklovan
TIP 302
Razdelnik 1" sa ventilima 1/2" i
kompresionim spojnicama za alpex
cevi 16x2
TIP 856
Razdelnik - sabirnik komplet
TIP 8501
Završetak razdelnika
TIP 863
Kompresiona spojnica za PE cevi
TIP 728
Držač razdelnika
TIP 860
Držač razdelnika
TIP 861
Mehanički sobni termostat
TIP 3207
Produžni komad SU hromirani
TIP 822
Kapa hromirana
TIP 823
3
Naziv
Produživač Cu cevi hromiran
Dimenzije
Šifre
VP. Cene
MP. Cene
10x1/2"
49-E335C410
€ 1.00
€ 1.18
Držač cevi za tiplom i gumenim
umetkom 1/1 simpli
3/8"
1/2"
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
07-8701P18
07-8701P22
07-8701P28
07-8701P35
07-8701P40
07-8701P48
07-8701P60
€ 0.1840
€ 0.1995
€ 0.2234
€ 0.2697
€ 0.2950
€ 0.3231
€ 0.3652
€ 0.2172
€ 0.2354
€ 0.2636
€ 0.3183
€ 0.3481
€ 0.3813
€ 0.4310
Držač cevi za tiplom i gumenim
umetkom 2/2 dupli
3/8"
1/2"
3/4"
07-8702P18
07-8702P22
07-8702P28
€ 0.3610
€ 0.3990
€ 0.4285
€ 0.4260
€ 0.4708
€ 0.5056
Teflon traka 10m x 12mm x 0.1mm
02-963AP10121
€ 0.1200
€ 0.1416
Teflon traka 15m x 19mm x 0.2mm
02-963AP15192
€ 0.5000
€ 0.5900
TIP 335
PRES FITINZI REIFING
Naziv
Pres fiting T komad egal
Dimenzije
16x16x16
20x20x20
Šifre
53-F5T110016
53-F5T110020
VP. Cene
€ 1.80
€ 2.50
MP. Cene
€ 2.12
€ 2.95
Pres fiting T komad asimetrični
20x16x20
53-F5T112016
€ 2.20
€ 2.60
Pres fiting spojnica SN
16x1/2"
53-F5S11A1216
€ 1.47
€ 1.73
Zidni priključak
16x1/2"
20x1/2"
53-F5LFZ1216
53-F5LFZ1220
€ 2.17
€ 2.41
€ 2.56
€ 2.84
Koleno sa hromiranom cevi
za radijatorske priključke
fi 15 - 300 mm
16x15
20x15
53-F5LS01615
53-F5LS02015
€ 5.00
€ 5.10
€ 5.90
€ 6.02
T komad sa hromiranom cevi
za radijatorske priključke
fi 15 - 300 mm
16x15
53-F5TS01615
€ 5.61
€ 6.62
4
PRES FITINZI I ALPEX CEVI SP METZERPLAST
Naziv
Dimezije
Šifre
VP. Cene
MP. Cene
Alpex cevi SUPERPIPE
Fi 16x2
Fi 20x2
Fi 26x3.0
12-420016
12-420018
12-420047
€ 0.6775
€ 0.9410
€ 1.9572
€ 0.7995
€ 1.1104
€ 2.3095
16x16
20x20
26x26
20x16
26x16
26x20
32x26
53-000780102
53-000780104
53-000780105
53-000780115
53-000780118
53-000780120
53-000780125
€ 2.1425
€ 2.9180
€ 4.6004
€ 2.8128
€ 3.8643
€ 4.2324
€ 5.6914
€ 2.5282
€ 3.4432
€ 5.4285
€ 3.3191
€ 4.5599
€ 4.9942
€ 6.7159
Pres Fiting Spojnica spojnim
navojem
16x1/2"
20x1/2"
20x3/4"
26x3/4"
32x1"
53-000780141
53-000780145
53-000780146
53-000780147
53-000780149
€ 1.9979
€ 2.1819
€ 2.4448
€ 3.2729
€ 4.8501
€ 2.3575
€ 2.5746
€ 2.8849
€ 3.8620
€ 5.7231
Pres Fiting Spojnica unutrašnjim
navojem
16x1/2"
20x1/2"
20x3/4"
26x3/4"
32x1"
53-000780191
53-000780195
53-000780196
53-000780197
53-000780199
€ 2.4448
€ 2.8785
€ 3.1677
€ 5.3102
€ 7.3344
€ 2.8849
€ 3.3966
€ 3.7379
€ 6.2660
€ 8.6546
16x16
20x20
26x26
32x32
53-000780201
53-000780203
53-000780204
53-000780205
€ 2.2345
€ 2.5236
€ 4.3770
€ 7.0452
€ 2.6367
€ 2.9778
€5.1649
€ 8.3133
Pres Fiting Koleno spoljnim
navojem
16x1/2"
20x1/2"
53-000780241
53-000780245
€ 2.1425
€ 2.2871
€ 2.5282
€ 2.6988
Pres Fiting Koleno unutrašnjim
navojem
16x1/2"
20x1/2"
20x3/4"
26x3/4"
32x1"
53-000780261
53-000780265
53-000780266
53-000780267
53-000780269
€ 2.1425
€ 2.2871
€ 3.2991
€ 3.2991
€ 8.3202
€ 2.5282
€ 2.6988
€ 3.8929
€ 3.8929
€ 9.8178
16
20
26
16x20x16
20x25x20
20x16x16
20x20x16
20x16x20
26x20x26
26x20x20
26x16x26
26x26x16
26x26x20
26x16x20
32x26x26
32x20x32
32x26x32
32x20x26
32x32x20
32x32x26
53-000780301
53-000780303
53-000780304
53-000780318
53-000780329
53-000780345
53-000780365
53-000780327
53-000780334
53-000780350
53-000780332
53-000780368
53-000780370
53-000780381
53-000780335
53-000780339
53-000780340
53-000780386
53-000780374
.53-000780375
€ 3.0231
€ 3.1677
€ 5.2576
€ 3.2991
€ 4.7318
€ 3.2860
€ 3.2729
€ 3.3123
€ 5.3628
€ 5.0079
€ 5.6177
€ 5.6125
€ 5.3890
€ 5.1656
€ 11.5536
€ 9.4374
€ 9.7003
€ 11.4221
€ 9.7791
€ 10.0026
€ 3.5673
€ 3.7379
€ 6.2040
€ 3.8929
€ 5.5835
€ 3.8775
€ 3.8620
€ 3.9085
€ 6.3281
€ 5.9093
€ 6.6289
€ 6.6228
€ 6.3590
€ 6.0954
€ 13.6332
€ 11.1361
€ 11.4464
€ 13.4781
€ 11.5393
€ 11.8031
Pres Fiting Spojnica
Pres Fiting Koleno
Pres Fiting T komad
5
Dimezije
Šifre
VP. Cene
MP. Cene
16x1/2"x16
20x1/2"x20
26x3/4"x26
53-000780411
53-000780413
53-000780414
€ 3.1677
€ 3.3517
€ 4.6267
€ 3.7379
€ 3.9550
€ 5.4595
Pres Fiting Zidni priključak
16x1/2"
53-000780661
53-000780663
€ 3.5620
€ 3.9695
€ 4.2032
€ 4.6840
Pres fiting koleno sa
hromiranom povezne cevi
16x15300mm
53-000780811
€ 8.6488
€ 10.2056
Naziv
Pres Fiting T komad
IZOLACIJA THERMAFLEX
Dimnezije
Šifre
VP. Cene
MP. Cene
Termoizolacija cevi
THERMAFLEX ZZ
Maximalna temperatura:
od -80ºC-do + 95ºC
Koeficijent provođenja
temperature λ : 0.038
Zaštita od difuzije pare: µ >3.500
12/9
15/9
18/9
22/9
28/9
35/9
42/9
48/9
54/9
60/9
76/9
23-THZZ009012
23-THZZ009015
23-THZZ009018
23-THZZ009022
23-THZZ009028
23-THZZ009035
23-THZZ009042
23-THZZ009048
23-THZZ009054
23-THZZ009060
23-THZZ009076
€ 0.1731
€ 0.1947
€ 0.1947
€ 0.2308
€ 0.2596
€ 0.3029
€ 0.3678
€ 0.4255
€ 0.5337
€ 0.6490
€ 0.8437
€ 0.2043
€ 0.2297
€ 0.2297
€ 0.2723
€ 0.3063
€ 0.3574
€ 0.4340
€ 0.5021
€ 0.6298
€ 0.7658
€ 0.9956
Termoizolacija cevi
THERMAFLEX FRZ
Maximalna temperatura:
od -80ºC-do + 95ºC
Koeficijent provođenja
temperature λ : 0.038
Zaštita od difuzije pare: µ >3.500
12/9
15/9
18/9
22/9
28/9
35/9
42/9
48/9
54/9
60/9
76/9
23-TFRZ009012
23-TFRZ009015
23-TFRZ009018
23-TFRZ009022
23-TFRZ009028
23-TFRZ009035
23-TFRZ009042
23-TFRZ009048
23-TFRZ009054
23-TFRZ009060
23-TFRZ009076
€ 0.2380
€ 0.2740
€ 0.2740
€ 0.2957
€ 0.3462
€ 0.4111
€ 0.4976
€ 0.6058
€ 0.6923
€ 0.7500
€ 1.0168
€ 0.2808
€ 0.3233
€ 0.3233
€ 0.3489
€ 0.4085
€ 0.4851
€ 0.5872
€ 0.7148
€ 0.8169
€ 0.8850
€ 1.1998
Termoizolacija cevi
THERMAFLEX FRZ
Maximalna temperatura:
od -80ºC-do + 95ºC
Koeficijent provođenja
temperature λ : 0.038
Zaštita od difuzije pare: µ >3.500
12/13
15/13
18/13
22/13
28/13
35/13
42/13
48/13
54/13
60/13
76/13
89/13
108/13
114/13
23-TFRZ013012
23-TFRZ013015
23-TFRZ013018
23-TFRZ013022
23-TFRZ013028
23-TFRZ013035
23-TFRZ013042
23-TFRZ013048
23-TFRZ013054
23-TFRZ013060
23-TFRZ013076
23-TFRZ013089
23-TFRZ013108
23-TFRZ013114
€ 0.3678
€ 0.4327
€ 0.4543
€ 0.5192
€ 0.5841
€ 0.7139
€ 0.8221
€ 0.9952
€ 1.1034
€ 1.1611
€ 1.5072
€ 1.8606
€ 2.2356
€ 2.3942
€ 0.4340
€ 0.5106
€ 0.5361
€ 0.6127
€ 0.6892
€ 0.8424
€ 0.9701
€ 1.1743
€ 1.3020
€ 1.3701
€ 1.7785
€ 2.1955
€ 2.6380
€ 2.8252
Naziv
6
Dimnezije
Šifre
VP. Cene
MP. Cene
Termoizolacija cevi
THERMAFLEX AC
Smart Line
Maximalna temperatura:
od -80ºC-do + 95ºC
Koeficijent provođenja
temperature λ : 0.038
Zaštita od difuzije pare: µ >7000
6/9
8/9
10/9
12/9
15/9
18/9
22/9
28/9
35/9
42/9
48/9
54/9
60/9
23-TEAC009006
23-TEAC009008
23-TEAC009010
23-TEAC009012
23-TEAC009015
23-TEAC009018
23-TEAC009022
23-TEAC009028
23-TEAC009035
23-TEAC009042
23-TEAC009048
23-TEAC009054
23-TEAC009060
€ 0.4471
€ 0.4615
€ 0.4904
€ 0.5337
€ 0.6202
€ 0.7500
€ 0.9663
€ 1.0961
€ 1.3125
€ 1.5433
€ 1.7163
€ 1.8461
€ 2.2356
€ 0.5276
€ 0.5446
€ 0.5787
€ 0.06298
€ 0.7318
€ 0.8850
€ 1.1402
€ 1.2934
€ 1.5488
€ 1.8211
€ 2.0252
€ 2.1784
€ 2.6380
Termoizolacija cevi
THERMAFLEX AC
Smart Line
Maximalna temperatura:
od -80ºC-do + 95ºC
Koeficijent provođenja
temperature λ : 0.038
Zaštita od difuzije pare: µ >7000
6/13
8/13
10/13
12/13
15/13
18/13
22/13
28/13
35/13
42/13
48/13
54/13
60/13
76/13
89/13
108/13
114/13
23-TEAC013006
23-TEAC013008
23-TEAC013010
23-TEAC013012
23-TEAC013015
23-TEAC013018
23-TEAC013022
23-TEAC013028
23-TEAC013035
23-TEAC013042
23-TEAC013048
23-TEAC013054
23-TEAC013060
23-TEAC013076
23-TEAC013089
23-TEAC013108
23-TEAC013114
€ 0.7500
€ 0.7788
€ 0.7933
€ 0.8798
€ 1.0240
€ 1.1971
€ 1.3702
€ 1.6298
€ 2.1058
€ 2.2933
€ 2.3654
€ 2.5096
€ 3.1154
€ 3.7788
€ 4.7740
€ 5.6971
€ 6.2740
€ 0.8850
€ 0.9190
€ 0.9361
€ 1.0382
€ 1.2083
€ 1.4126
€ 1.6168
€ 1.9232
€ 2.4848
€ 2.7061
€ 2.7912
€ 2.9613
€ 3.6762
€ 4.4590
€ 5.6333
€ 6.7226
€ 7.4033
Naziv
Termoizolacija u pločama
THERMASHEET FR
za grejanje
Maximalna temperatura:
od -80ºC-do + 95ºC
Koeficijent provođenja
temperature λ : 0.038
Zaštita od difuzije pare:
µ >3.500
5 mm / 200 m2
7.5 mm / 100 m2
10 mm / 70 m2
13 mm / 60 m2
15 mm / 50 m2
20 mm / 35 m2
25 mm / 30 m2
30 mm / 23 m2
38 mm / 20 m2
23-THFR200005
23-THFR200075
23-THFR200010
23-THFR200013
23-THFR200015
23-THFR200020
23-THFR200025
23-THFR200030
23-THFR200038
€ 3.78
€ 5.70
€ 7.57
€ 9.52
€ 13.41
€ 17.47
€ 21.25
€ 27.32
€ 33.36
€ 4.46
€ 6.73
€ 8.93
€ 11.23
€ 15.82
€ 20.61
€ 25.08
€ 32.24
€ 39.36
Termoizolacija u pločama
THERMASHEET AC
za klimatizaciju
Maximalna temperatura:
od -80ºC-do + 95ºC
Koeficijent provođenja
temperature λ : 0.038
Zaštita od difuzije pare:
µ >7000
5 mm / 200 m2
7.5 mm / 100 m2
10 mm / 70 m2
13 mm / 60 m2
15 mm / 50 m2
20 mm / 35 m2
25 mm / 30 m2
30 mm / 23 m2
38 mm / 20 m2
23-THAC200005
23-THAC200075
23-THAC200010
23-THAC200013
23-THAC200015
23-THAC200020
23-THAC200025
23-THAC200030
23-THAC200038
€ 5.21
€ 7.83
€ 9.87
€ 12.33
€ 14.81
€ 20.86
€ 25.79
€ 30.72
€ 42.79
€ 6.15
€ 9.24
€ 11.65
€ 14.55
€ 17.48
€ 24.61
€ 30.43
€ 36.25
€ 50.49
24-134FR35015
24-134AC35015
24-134005045
24-134048050
24-13400GLUE01
24-13400GLUE30
24-13400THCLIP
24-13400123
€ 7.40
€ 7.40
€ 8.50
€ 10.17
€ 13.56
€ 344.75
€ 1.64
€ 22.40
€ 8.73
€ 8.73
€ 10.03
€ 12.00
€ 16.00
€ 406.81
€ 1.94
€ 26.43
Traka Thermatape FR, 3mm x 50 mm x 15m
Traka Thermatape AC, 3mm x 50 mm x 15m
Aluminijska traka 0.1 mm x 50 mm x 45 m
Duct Tape siva 48mm x 50 m
Thermaflex Glue 474 1lit
Thermaflex Glue 474 30 lit
Thermaclips 100 kom
Sablon za sečenje fazonskih komada
7
INDUSTRIJSKA ARMATURA POLIX
Naziv
Gumeni kompenzator prirubnčki
POLIX
Snaga
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
Šifre
91-001032016
91-001040016
91-001050016
91-001065016
91-001080016
91-001100016
91-001125016
91-001150016
91-001200016
91-001250016
91-001300016
VP. Cene
€ 11.62
€ 14.20
€ 17.24
€ 19.09
€ 24.03
€ 26.66
€ 43.11
€ 51.42
€ 94.69
€ 124.08
€ 168.24
MP. Cene
€ 13.71
€ 16.75
€ 20.35
€ 22.52
€ 28.35
€ 31.45
€ 50.87
€ 60.67
€ 111.73
€ 146.41
€ 198.53
Gumeni kompenzator navojni
POLIX
3/4"
1"
5/4"
6/4"
2"
3"
91-001032034
91-001032001
91-001032054
91-001032064
91-001032002
91-001032003
€ 5.78
€ 7.10
€ 8.41
€ 10.52
€ 13.35
€ 23.76
€ 6.82
€ 8.38
€ 9.93
€ 12.41
€ 15.76
€ 28.04
Nepovratni ventil POLIX
PN 16
40
50
65
80
100
125
150
200
91-004140016
91-004150016
91-004165016
91-004180016
91-004110016
91-004112516
91-004115016
91-004120016
€ 22.82
€ 23.08
€ 27.29
€ 30.60
€ 39.75
€ 49.11
€ 58.67
€ 81.23
€ 26.93
€ 27.24
€ 32.20
€ 36.11
€ 46.90
€ 57.95
€ 69.24
€ 95.85
Nepovratni ventil POLIX
PN 40
32
40
50
65
80
100
91-00036448
91-00036449
91-00036450
91-00036451
91-00036452
91-00036453
€ 19.72
€ 26.45
€ 37.59
€ 54.73
€ 69.03
€ 111.83
€ 23.26
€ 31.21
€ 44.36
€ 64.58
€ 81.46
€ 131.96
Odvajač nečistoće POLIX
PN 16
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
91-002020016
91-002025016
91-002032016
91-002040016
91-002050016
91-002065016
91-002080016
91-002100016
91-002125016
91-002150016
91-002200016
91-002250016
91-002300016
€ 7.20
€ 9.88
€ 13.30
€ 15.40
€ 21.45
€ 28.71
€ 35.59
€ 50.95
€ 73.35
€ 106.99
€ 176.87
€ 281.28
€ 455.89
€ 8.50
€ 11.66
€ 15.70
€ 18.18
€ 25.31
€ 33.87
€ 42.00
€ 60.12
€ 86.56
€ 126.25
€ 208.70
€ 331.91
€ 537.95
Ventil sa leptirom POLIX
PN 16
40
50
65
80
100
125
150
200
250
300
91-003040016
91-003050016
91-003065016
91-003080016
91-003100016
91-003125016
91-003150016
91-003200016
91-003250016
91-003300016
€ 16.51
€ 16.72
€ 19.82
€ 22.66
€ 31.81
€ 44.64
€ 54.57
€ 84.96
€ 148.21
€ 206.94
€ 19.48
€ 19.73
€ 23.39
€ 26.74
€ 37.53
€ 52.67
€ 64.40
€ 100.26
€ 174.89
€ 244.19
8
Download

ZIDNI GASNI KOTLOVI treća generacija