2010/05
TECHNICKÝ CENÍK
KOTLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ
Platný od 1. května 2010
do odvolání nebo nahrazení novým ceníkem
Společnost BAXI Group je jednou z vedoucích evropských průmyslových skupin, která se specializuje na zařízení pro vytápění a domácí komfort. BAXI Group nabízí široký sortiment výrobků na
vytápění s vysokou účinností.
V současnosti zahrnuje rozsáhlé zázemí dobře známých světových značek, jako jsou BAXI, CHAPPÉE, BRÖTJE, POTTERTON, HEATRAE SADIA, SICMA, AQUALISA, RYCROFT, VALOR, BAYMAK, WESTEN, IDEAL-BAXI, SENERTEC, EUROPEAN FUEL
CELL, z nichž některé jsou velmi dobře známé i na českém trhu.
Baxi Group posílila své postavení ve Španělsku získáním divize topení ROCA HEATING BUSINESS, která zaujímá vedoucí
postavení na trhu vytápění ve Španělsku a Portugalsku.
BAXI Group se zaměřuje na vytápění a vzduchotechniku bytů, rodinných domů i větších objektů a mezi jejím sortimentem
naleznete kotle na plyn a topný olej, pevná paliva, kondenzační kotle, elektrické zásobníkové ohřívače, průtokové plynové
ohřívače, plynové a olejové hořáky, solární kolektory, otopná tělesa - radiátory, elektrické a plynové krby a sprchové systémy.
Společnost BAXI Group vlastní výrobní závody v Anglii, Francii, Německu, Dánsku, Itálii, Španělsku, Turecku a Argentině.
Více jak 6000 zaměstnanců a roční obrat více jak 1 miliarda Euro společnost jednoznačně staví mezi lídry oboru. Společnost
si je vědoma strategického významu nejnovějších technologií, investic do výzkumu a neustálého zvyšování kvality.
Z toho vyplývá i filozofie, podle které se řídí vývoj výrobků. Vývoj musí předvídat jak nové požadavky spotřebitelů, tak i směr,
kterým půjdou evropské normy.
Výsledkem je neustálé zvyšování uživatelského komfortu, výkonnosti a kvality výrobků, zvyšování ochrany životního prostředí.
ObSAH
1. ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLE
05
1.1 KOTLE
1.1.1 Závěsné kotle
Mainfour.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................05
Ecofour....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................05
Luna3 Comfort.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................06
Luna3 Comfort Air...................................................................................................................................................................................................................................................................................................06
Luna3 Blue.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................07
Luna3 Comfort Max..............................................................................................................................................................................................................................................................................................07
Nuvola3 Comfort.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................08
Nuvola3 B40....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................08
1.1.2 Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků
Provedení odtah spalin do komína + stacionární zásobník........................................................................................................................................................................09
Provedení nucený odtah spalin (turbo) + stacionární zásobník.............................................................................................................................................................09
1.1.3 Stacionární kotle
SLIM............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 10
1.2 REguLACE....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 12
1.3 PřÍSLušENSTVÍ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 13
1.4 OdKOuřENÍ
1.4.1 Koaxiální odkouření................................................................................................................................................................................................................................................................................. 15
1.4.2 dělené odkouření.......................................................................................................................................................................................................................................................................................... 18
2. KONdENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE dO 33 kW
21
2.1 KOTLE
2.1.1 Závěsné kotle
Prime HT, Prime HT Storage....................................................................................................................................................................................................................................................................21
Nuvola3 Comfort HT............................................................................................................................................................................................................................................................................................21
Luna3 Comfort HT..................................................................................................................................................................................................................................................................................................22
Luna3 System HT.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................22
Luna3 Comfort HT Solar................................................................................................................................................................................................................................................................................22
Combistore HT.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................23
2.1.2 Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků
Sestavy COMBI............................................................................................................................................................................................................................................................................................................23
Kondenzační kotle, nucený odtah spalin (turbo) + stacionární zásobník.................................................................................................................................23
2.2 REguLACE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................24
2.3 PřÍSLušENSTVÍ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................27
2.4 OdKOuřENÍ
2.4.1 Koaxiální odkouření.................................................................................................................................................................................................................................................................................29
2.4.2 dělené odkouření..........................................................................................................................................................................................................................................................................................31
3. KONdENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE NAd 33 kW
35
3.1 KOTLE
3.1.1 Závěsné kotle
Luna HT 1.450 P, 1.550 P, 1.650 P, 1.350, 1.450, 1.550, 1.650, 1.850, 1.1000 pro výstavbu kotelen................................................................35
3.1.2 Stacionární kotle
Power HT..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................35
3.1.3 Stavebnicové kaskádové systémy
Stavebnice kaskádové kotelny – 2 kotle Luna HT 1.450 P...........................................................................................................................................................................36
3.2 REguLACE.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................37
3.3 PřÍSLušENSTVÍ.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................39
3.4 OdKOuřENÍ
3.4.1 Koaxiální odkouření.................................................................................................................................................................................................................................................................................41
3.4.2 dělené odkouření..........................................................................................................................................................................................................................................................................................44
3.4.3 Společné součásti odkouření..............................................................................................................................................................................................................................................45
3.4.4 Odkouření pro kaskády................................................................................................................................................................................................................................................................... 51
4. OHřÍVAČE TuV A AKuMuLAČNÍ ZáSObNÍKY
54
Mainfour 24
MAPA PROVEdENÍ KOTLŮ:
VYTáPĚNÍ + TuV
OdTAH SPALIN
dO KOMÍNA
VYTáPĚNÍ
+ MOŽNOST PřIPOJENÍ
EXTERNÍHO ZáSObNÍKu
ZáVĚSNÉ
KOTLE
9,3 – 24 kW
Ecofour 24
9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 240 i
9,3 – 24 kW
Luna3 Blue 180 i
9,3 – 17,5 kW
Luna3 Blue 240 i
10,4 – 24 kW
Luna3 Comfort Max 240 i
9,3 – 24 kW
Nuvola3 Comfort 240 i
10,4 – 24,4 kW
Nuvola3 Comfort 280 i
10,4 – 28 kW
Nuvola3 B40 240 i
10,4 – 24,4 kW
Nuvola3 B40 280 i
10,4 – 28 kW
Ecofour 1.14
6 – 14 kW
Ecofour 1.24
9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 1.240 i
9,3 – 24 kW
Luna3 Blue 1.180 i
9,3 – 17,5 kW
Mainfour 240 F
9,3 – 24 kW
Ecofour 24 F
9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 240 Fi
9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 310 Fi
10,4 – 31 kW
Luna3 Comfort AIR 250 Fi 9,3 – 25 kW
Luna3 Comfort AIR 310 Fi 10,4 – 31 kW
VYTáPĚNÍ + TuV
Luna3 Blue 240 Fi
10,7 – 24 kW
Luna3 Blue 280 Fi
10,7 – 28 kW
Luna3 Comfort Max 250 Fi 9,3 – 25 kW
Luna3 Comfort Max 310 Fi 10,4 – 31 kW
KOTLE
dO
50 kW
NuCENÝ OdTAH
SPALIN
(TuRbO)
Nuvola3 Comfort 140 Fi
6 – 14 kW
Nuvola3 Comfort 240 Fi
10,4 – 24,4 kW
Nuvola3 Comfort 280 Fi
10,4 – 28 kW
Nuvola3 Comfort 320 Fi
10,4 – 32 kW
Nuvola3 B40 140 Fi
6 – 14 kW
Nuvola3 B40 240 Fi
10,4 – 24,4 kW
Nuvola3 B40 280 Fi
10,4 – 28 kW
Prime HT Storage 240
6 – 24 kW
Prime HT 240
6,8 – 24 kW
Prime HT 280
8,7 – 28 kW
Prime HT 330
9,4 – 33 kW
Luna3 Comfort HT 240
4,0 – 24 KW
Luna3 Comfort HT 280
4,8 – 28 KW
Luna3 Comfort HT 330
5,6 – 33 kW
Nuvola3 Comfort HT 240 4,0 – 24 kW
Nuvola3 Comfort HT 330 9,4 – 33 kW
VYTáPĚNÍ
+ MOŽNOST PřIPOJENÍ
EXTERNÍHO ZáSObNÍKu
P LY N O V É
KOT L E
S ČERPAdLEM
OdTAH SPALIN
dO KOMÍNA
STACIONáRNÍ
KOTLE
NuCENÝ OdTAH
SPALIN
(TuRbO)
ZáVĚSNÉ
KOTLE
KOTLE
NAd
NuCENÝ OdTAH
SPALIN
(TuRbO)
OdTAH SPALIN
dO KOMÍNA
50 kW
STACIONáRNÍ
KOTLE
NuCENÝ OdTAH
SPALIN
(TuRbO)
bEZ ČERPAdLA
A EXPANZNÍ
NádObY
S ČERPAdLEM
A EXPANZNÍ
NádObOu
bEZ ČERPAdLA
A EXPANZNÍ
NádObY
S ČERPAdLEM
A EXPANZNÍ
NádObOu
Combistore HT
4,0 – 24 kW
Ecofour 1.14 F
6 – 14 kW
Ecofour 1.24 F
9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 1.240 Fi
9,3 – 24 kW
Luna3 Comfort 1.310 Fi
10,4 – 31 kW
Luna3 Blue 1.240 Fi
10,7 – 24 kW
Prime HT 1.120
3,9 – 12 kW
Prime HT 1.240
6,8 – 24 kW
Luna3 Comfort HT 1.120
2,0 – 12 kW
Luna3 Comfort HT 1.240
4,8 – 24 kW
Luna3 Comfort HT 1.280
5,6 – 28 kW
Luna3 System HT 1.180
4,2 – 17 kW
Luna3 System HT 1.240
6,8 – 24 kW
Luna3 System HT 1.330
9,4 – 33 kW
Luna HT 1.350
14,5 – 35 kW
Luna HT 1.450
14,5 – 45 kW
Luna HT 1.450P
14,5 – 45 kW
Luna HT 1.550P
15,5 – 55 kW
Luna HT 1.650P
19,3 – 65 kW
Luna3 Comfort HT Solar
4,0 – 24 kW
Slim 1.230 iN
11,8 – 22,1 kW
Slim 1.300 iN
14,9 – 29,7 kW
Slim 1.400 iN
20,6 – 40 kW
Slim 1.490 iN
24,5 – 48,7 kW
Slim 1.150 i
8,5 – 14,9 kW
Slim 1.230 i
11,8 – 22,1 kW
Slim 1.300 i
14,9 – 29,7 kW
Slim 1.230 FiN
11,8 – 22,1 kW
Slim 1.300 FiN
14,9 – 29,7kW
Power HT 1.450
11,8 – 45 kW
Slim 1.230 Fi
11,8 – 22,1 kW
Slim 1.300 Fi
14, 9 – 29,7 kW
Luna HT 1.550
15,5 – 55 kW
Luna HT 1.650
19,3 – 65 kW
Luna HT 1.850
25,7 – 85 kW
Luna HT 1.1000
29 – 102 kW
VYTáPĚNÍ
+ MOŽNOST PřIPOJENÍ
EXTERNÍHO ZáSObNÍKu
bEZ ČERPAdLA
A EXPANZNÍ
NádObY
Slim 1.620 iN
31,6 – 62,2 kW
Power HT 1.650
13,4 – 65 kW
Power HT 1.850
32,2 – 85 kW
Power HT 1.1000
38,8 – 100 kW
Power HT 1.1200
42,1 – 120 kW
Power HT 1.1500
43,7 – 150 kW
1
1. ATMOSFÉRICKÉ PLYNOVÉ KOTLE
1.1
1.1
KOTLE
1.1.1 Závěsné kotle
NOVINKA
Digitální ovládací panel s LCD displejem a tlačítky, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, integrovaný bitermický výměník,
funkce kontroly a snížení tvorby vodního kamene, elektrické krytí IPX5D, vestavěná ekvitermní regulace.
Kotel
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Mainfour 24: 9,3 – 24 kW,
kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína
BSB462243650
18.790,-
22.548,-
Mainfour 240 F: 9,3 – 24 kW,
kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)
BSE466243650
20.490,-
24.588,-
doporučená regulace:
• prostorový termostat typu ON - OFF (230V)
• venkovní sonda Honeywell KHG714062111
NOVINKA
Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika na LCD displeji, sekundární výměník Alfa-Laval, elektrické krytí IP X5D,
vestavěná ekvitermní regulace, systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti.
Kotel
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Ecofour 24: 9,3 – 24 kW,
kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína
CSE462243540
19.790,-
23.748,-
Ecofour 24 F: 9,3 – 24 kW,
kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)
CSE466243540
22.490,-
26.988,-
Ecofour 1.14: 6,0 – 14 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
zásobníku, odtah spalin do komína
CSE461143540
17.290,-
20.748,-
Ecofour 1.14 F: 6,0 – 14 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
zásobníku, nucený odtah spalin (turbo)
CSE465143540
20.390,-
24.468,-
Ecofour 1.24: 9,3 – 24 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
zásobníku, odtah spalin do komína
CSE461243540
19.390,-
23.268,-
Ecofour 1.24 F: 9,3 – 24 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
zásobníku, nucený odtah spalin (turbo)
CSE465243540
20.990,-
25.188,-
doporučená regulace:
• prostorový termostat typu ON - OFF (230V)
• venkovní sonda Honeywell KHG714062111
05
1
1.1
Součástí kotle je panel bAXI pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdenním cyklem. Tento panel lze vyjmout z kotle
a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní teplotní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. uvedené
ceny jsou včetně ovládacího panelu bAXI.
další význačné vlastnosti kotlů: plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, sekundární výměník Alfa-Laval pro ohřev TUV (dle určení kotle),
elektrické krytí IP X5D, patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování.
Kotel
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Luna3 Comfort 240 i: 9,3 – 24 kW,
kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína
CSE452243580
26.690.-
32.028,-
Luna3 Comfort 240 Fi: 9,3 – 24 kW,
kombinovaný s TUV, nucený odtah (turbo)
CSE456243580
28.790,-
34.548,-
Luna3 Comfort 310 Fi: 10,4 – 31 kW,
kombinovaný s TUV, nucený spalin (turbo)
CSE456313580
35.990,-
43.188,-
Luna3 Comfort 1.240 i: 9,3 – 24 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení
externího zásobníku, odtah spalin do komína
CSE451243580
23.590,-
28.308,-
Luna3 Comfort 1.240 Fi: 9,3 – 24 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
zásobníku, nucený odtah (turbo)
CSE455243580
27.790,-
33.348,-
Luna3 Comfort 1.310 Fi: 10,4 – 31 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
zásobníku, nucený odtah (turbo)
CSE455313580
31.890,-
38.268,-
doporučená regulace:
• venkovní sonda Honeywell KHG714062111
Součástí kotle je panel, který pomocí speciální přijímací jednotky (interface) zabudované do přední části kotle umožňuje ovládání
a programování režimu vytápění a ohřevu TUV bezdrátovým přenosem.
Po připojení venkovní teplotní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. uvedené ceny jsou včetně tohoto ovládacího
panelu.
Cena v Kč
s 20% DPH
Objednací kód
Luna3 Comfort AIR 250 Fi: 9,3 – 25 kW,
Kombinovaný s TUV, nucený odtah (turbo)
CSB456253691 30.800,-
36.960,-
Luna3 Comfort AIR 310 Fi: 10,4 – 31 kW,
Kombinovaný s TUV, nucený odtah (turbo)
CSB456313691
45.708,-
doporučená regulace:
• venkovní sonda Honeywell KHG714062111
06
Cena v Kč
bez DPH
Kotel
38.090,-
1
1.1
kotle s nízkým NOx - uvedené ceny jsou včetně připojovací armatury
Plynulá modulace výkonu, LCD displej, autodiagnostika, sekundární výměník Alfa-Laval, řízený ventilátor (u provedení „turbo“),
vestavěná ekvitermní regulace, elektrické krytí IP X5D, systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti.
Kotel
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Luna3 blue 180 i: 9,3 – 17,5kW,
kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína
ESB452183660
32.490,-
38.988,-
Luna3 blue 240 i: 10,4 – 24 kW,
kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína
ESB452243660
27.790,-
33.348,-
Luna3 blue 240 Fi: 10,7 – 24 kW,
kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)
ESB456243660
32.900,-
39.480,-
Luna3 blue 280 Fi: 10,7 – 28 kW,
kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)
ESB456283660
37.700,-
45.240,-
Luna3 blue 1.180 i: 9,3 – 17,5 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení
externího zásobníku, odtah spalin do komína,
zabudovaný trojcestný ventil
ESB451183660
30.490,-
36.588,-
Luna3 blue 1.240 Fi: 10,7 – 24 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení
externího zásobníku, nucený odtah spalin (turbo),
zabudovaný trojcestný ventil
ESB455243660
33.590,-
40.308,-
doporučená regulace:
• prostorový termostat ON - OFF (230V)
• venkovní sonda Honeywell KHG714062111
• regulátor bAXI (ovládací panel) KHG714106410
okamžitá dodávka TuV, cena včetně připojovací armatury a ovládacího panelu bAXI
Součástí kotle je odnímatelný panel pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdenním cyklem.
Plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, expanzní nádoba s integrovaným zásobníkem, vestavěná ekvitermní regulace, elektrické krytí IP
X5D, systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti.
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Kotel
Objednací kód
Luna3 Comfort Max 240 i: 9,3 – 24 kW,
kombinovaný s TUV, odtah spalin do komína
CSB453243580 29.390,-
35.268,-
Luna3 Comfort Max 250 Fi: 9,3 – 25 kW,
kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)
CSB458253580 32.490,-
38.988,-
Luna3 Comfort Max 310 Fi: 10,4 – 31 kW,
kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)
CSB458313580
44.028,-
36.690,-
doporučená regulace:
• venkovní sonda Honeywell KHG714062111
07
1
kotle s integrovaným nerezovým zásobníkem (60 litrů)
Součástí kotle je panel bAXI pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV, s týdenním cyklem a vestavěná expanzní nádoba
TuV 2 litry. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor
vestavěné ekvitermní regulace. Ovládací jednotka a připojovací armatura v ceně.
další význačné vlastnosti kotlů: vestavěný nerezový zásobníkový ohřívač TUV, plynulá modulace výkonu, autodiagnostika, elektrické krytí IP
X5D, patentovaný systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti spalování.
144
222
950
ø140
Kotel
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Nuvola3 Comfort 140 Fi: 5,8 – 14,0 kW,
zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)
(cena bez připojovací armatury)
CSB457143580
34.590,-
41.508,-
Nuvola3 Comfort 240 i: 10,4 – 24,4 kW,
zásobník TUV, odtah spalin do komína
CSB454243580 35.690,-
42.828,-
Nuvola3 Comfort 240 Fi: 10,4 – 24,4 kW,
zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)
CSB457243580
37.790,-
45.348,-
Nuvola3 Comfort 280 i: 10,4 – 28,0 kW,
zásobník TUV, odtah spalin do komína
CSB454283580 36.790,-
44.148,-
Nuvola3 Comfort 280 Fi: 10,4 – 28,0 kW,
zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)
CSB457283580
38.790,-
46.548,-
Nuvola3 Comfort 320 Fi: 10,4 – 32,0 kW,
zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)
CSB457323580
40.700,-
48.840,-
466
min. 120
600
950
150
doporučená regulace:
• venkovní sonda Honeywell KHG714062111
600
466
B40
kotle s integrovaným ocelovým smaltovaným zásobníkem (40 litrů)
Plynulá modulace výkonu, LCD displej, autodiagnostika, elektrické krytí IP X5D, vestavěný smaltovaný zásobníkový ohřívač TUV (dvojitý
kobaltový smalt), Systém odkouření AFR pro optimalizaci účinnosti.
144
222
950
ø140
min. 120
600
466
150
950
1.1
600
08
466
Kotel
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Nuvola3 b40 140 Fi: 5,8 – 14,0 kW,
zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)
CSB457143560
30.590,-
36.708,-
Nuvola3 b40 240 i: 10,4 – 24,4 kW,
zásobník TUV, odtah spalin do komína
CSB454243560 30.590,-
36.708,-
Nuvola3 b40 240 Fi: 10,4 – 24,4 kW,
zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)
CSB457243560
33.590,-
40.308,-
Nuvola3 b40 280 i: 10,4 – 28,0 kW,
zásobník TUV, odtah spalin do komína
CSB454283560 32.590,-
39.108,-
Nuvola3 b40 280 Fi: 10,4 – 28,0 kW,
zásobník TUV, nucený odtah spalin (turbo)
CSB457283560
41.508,-
doporučená regulace:
• prostorový termostat ON – OFF (230V)
• venkovní sonda Honeywell KHG714062111
• regulátor bAXI (ovládací panel) KHG714106410
34.590,-
1
1.1.2 Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků
1.1
Provedení odtah spalin do komína + stacionární zásobník
Kotel
Bojler
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
+ 100 l bojler
SES0191
30.490,-
36.588,-
+ 125 l bojler
SES0192
30.990,-
37.188,-
+ 100 l bojler
SES0211
32.590,-
39.108,-
+ 125 l bojler
SES0212
32.990,-
39.588,-
+ 160 l bojler
SES0213
33.990,-
40.788,-
+ 100 l bojler
SES0011
42.490,-
50.988,-
+ 125 l bojler
SES0012
42.790,-
51.348,-
+ 160 l bojler
SES0013
43.390,-
52.068,-
+ 100 l bojler
SES0031
34.900,-
41.880,-
+ 125 l bojler
SES0032
35.490,-
42.588,-
+ 160 l bojler
SES0033
36.590,-
43.908,-
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
+ 100 l bojler
SES0201
32.990,-
39.588,-
+ 125 l bojler
SES0202
33.690,-
40.428,-
+ 100 l bojler
SES0221
32.990,-
39.588,-
+ 125 l bojler
SES0222
33.990,-
40.788,-
+ 160 l bojler
SES0223
35.990,-
43.188,-
Sestava Luna3 Comfort 1.240 Fi: 9,3 – 24kW, + 100 l bojler
obsahuje:
1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240 Fi,
+ 125 l bojler
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks pohon 3-cest.ventilu (KHG714106610)
+ 160 l bojler
1 ks sonda NTC (KHG714061911)
SES0091
35.990,-
43.188,-
SES0092
36.990,-
44.388,-
SES0093
37.990,-
45.588,-
SES0041
45.590,-
54.708,-
SES0042
46.190,-
55 428,-
SES0043
47.590,-
57.108,-
+ 100 l bojler
SES0021
45.490,-
54.588,-
+ 125 l bojler
SES0022
45.900,-
55.080,-
+ 160 l bojler
SES0023
47.490,-
56.988,-
Sestava
Sestava Ecofour 1.14: 6,0 – 14 kW,
obsahuje:
1 ks kotel Ecofour 1.14,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sada s 3cest. ventilem (KHG714096311)
100 l
125 l
160 l
Sestava Ecofour 1.24: 9,3 – 24 kW,
obsahuje:
1 ks kotel Ecofour 1.24,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sada s 3cest. ventilem (KHG714096311)
Sestava Luna3 blue 1.180 i: 9,3 – 17,5 kW,
obsahuje:
1 ks kotel Luna3 Blue 1.180 i se
zabudovaným trojcestným ventilem,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sondu NTC (JJJ008434260)
Sestava Luna3 Comfort 1.240 i: 9,3 – 24 kW,
obsahuje:
1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240 i,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks pohon 3-cest.ventilu (KHG714106610)
1 ks sonda NTC (KHG714061911)
Objem bojleru
Provedení nucený odtah spalin (turbo) + stacionární zásobník
Kotel
Bojler
Sestava
Sestava Ecofour 1.14 F: 6,0 – 14 kW,
obsahuje:
1 ks kotel Ecofour 1.14 F,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sada s 3cest. ventilem (KHG714096311)
100 l
125 l
160 l
Sestava Ecofour 1.24 F: 9,3 – 24 kW,
obsahuje:
1 ks kotel Ecofour 1.24 F,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sada s 3cest. ventilem (KHG714096311)
Objem bojleru
Sestava Luna3 Comfort 1.310 Fi: 10,4–31 kW, + 100 l bojler
obsahuje:
1 ks kotel Luna3 Comfort 1.310 Fi,
+ 125 l bojler
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks pohon 3-cest.ventilu (KHG714106610)
+ 160 l bojler
1 ks sonda NTC (KHG714061911)
Sestava Luna3 blue 1.240 Fi: 10,7 – 24 kW,
obsahuje:
1 ks kotel Luna3 Blue 1.240 Fi
se zabudovaným trojcestným
ventilem,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sondu NTC (JJJ008434260)
09
Sestava
Jednotka COMBI
Objem bojleru Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Jednotka COMbI L3C 240
obsahuje:
1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel
1 ks kotel Luna3 Comfort 1.240 Fi
1 ks pohon trojcestného ventilu
(KHG714106610)
80 l bojler
COMBIL3C240
50.390,-
60.468,-
Jednotka COMbI L3C 310
obsahuje:
1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel
1 ks kotel Luna3 Comfort 1.310 Fi
1 ks pohon trojcestného ventilu
(KHG714106610)
80 l bojler
COMBIL3C310
54.490,-
65.388,-
Jednotka COMbI L3b 240
obsahuje:
1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel
1 ks kotel Luna3 Blue 1.240 Fi
80 l bojler
COMBIL3B240
66.090,-
79.308,-
1.1.3 Stacionární kotle
bez čerpadla a expanzní nádoby
Ekvitermně řízená modulace výkonu, elektronika Siemens; samostatně jsou kotle určeny jen pro vytápění, s připojeným ohřívačem také pro
přípravu TUV.
Odk.
Odtah spalin do komína
1.1
SESTAVY COMbI (včetně propojovací sady)
Nucený odtah spalin (turbo)
1
Kotel
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Slim 1.230 iN: 11,8 – 22,1 kW
WSB431233470 27.790,-
33.348,-
Slim 1.300 iN: 14,9 – 29,7 kW
WSB431303470 29.490,-
35.388,-
Slim 1.400 iN: 20,6 – 40 kW,
obsahuje:
1 ks kotel,
1 ks usměrňovač tahu KHW714068810)
WSB431403470 33.590,-
40.308,-
Slim 1.490 iN: 24,5 – 48,7 kW,
obsahuje:
1 ks kotel,
1 ks usměrňovač tahu KHW714068810)
WSB431493470 35.790,-
42.948,-
Slim 1.620 iN: 31,6 – 62,2 kW,
obsahuje:
1 ks kotel,
1 ks usměrňovač tahu KHW714068910)
WSB431623470 43.090,-
51.708,-
Slim 1.230 FiN: 11,8 – 22,1 kW
WSB435233470 34.190,-
41.028,-
Slim 1.300 FiN: 14,9 – 29,7 kW
WSB435203470 36.790,-
44.148,-
doporučená regulace:
• prostorový termostat ON - OFF (230V)
• venkovní sonda KHG 714062111
• regulátor Siemens QAA 73 + interface KHG714072511
10
Objednací kód
1
1.1
vybavené čerpadlem a expanzní nádobou
Ekvitermně řízená modulace výkonu, elektronika Siemens; samostatně jsou kotle určeny jen pro vytápění, s připojeným ohřívačem také pro
přípravu TUV.
Nucený odtah spalin (turbo)
Odtah spalin do komína
Odk.
Kotel
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Slim 1.150 i: 8,5 – 14,9 kW
WSB431153010
28.690,-
34.428,-
Slim 1.230 i: 11,8 – 22,1 kW
WSB431233010
30.390,-
36.468,-
Slim 1.300 i: 14,9 – 29,7 kW
WSB431303010
32.090,-
38.508,-
Slim 1.230 Fi: 11,8 – 22,1 kW
WSB435233010 39.890,-
47.868,-
Slim 1.300 Fi: 14, 9 – 29,7 kW
WSB435303010 41.990,-
50.388,-
doporučená regulace:
• prostorový termostat ON - OFF (230V)
• venkovní sonda KHG 714062111
• regulátor Siemens QAA 73 + interface KHG 714 07 2511
Propojovací sada pro kotle SLIM
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
KHW714087410
1.390,-
1.668,-
Propojovací sada zásobník / čerpadlo
pro kotle SLIM
(kabeláž, konektor, NTC sonda pro připojení
nabíjecího čerpadla TUV)
11
1
1.2
1.2
REguLACE
Vyobrazení
12
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Ovládací panel dIMS28 kotle jako náhradní díl
(standardně dodáván s kotli Luna3 Comfort, Luna3
Comfort Max, Nuvola3 Comfort)
JJJ005682690
2.980,-
3.576,-
Ovládací panel dIMS28
(sada pro modely Luna3 Blue a Nuvola B40)
KHG714106410
3.490,-
4.188,-
Sada ovládacího panelu s bezdrátovým přenosem
pro přestavbu kotlů Luna3 Comfort, Luna3 Comfort
KHG714114710
Max a Nuvola 3 Comfort (obsahuje bezdrátový panel
a přijímač pro montáž do kotle)
5.965,-
7.158,-
Ovládací panel kotle s bezdrátovým přenosem
jako náhradní díl
(standardně dodáván s kotlem Luna3 Comfort Air)
JJJ005693700
3.555,-
4.266,-
Prostorový termostat ON/OFF bez časového
programování,
typ Siemens RAA 20, 230V (pro všechny modely
kotlů)
KHG714062810
630,-
756,-
Prostorový termostat Elektrobock PT21, týdenní
program, 6 změn teplotních úrovní během dne,
230V (kompatibilní s kotli Mainfour, Ecofour, Luna3,
Nuvola3, Slim)
8594012225213 1.425,-
1.710,-
Prostorový programovatelný termostat Siemens
RdE10.1,
týdenní program, 230V (pro všechny modely kotlů)
RDE10.1
2.205,-
2.646,-
Prostorový programovatelný termostat Siemens
RdE10.1 dHW,
týdenní program pro vytápění a TUV nebo cirkulační
čerpadlo TUV, 230V (pro všechny modely kotlů)
RDE10.1 DHW
3.080,-
3.696,-
Prostorový programovatelný termostat REA23
s funkcí automatické adaptace, kontakt ON-OFF,
REA23
režim vytápění a chlazení (pro všechny modely kotlů)
2.785,-
3.342,-
Vnější sonda Honeywell
(pro kotle Mainfour, Ecofour, Luna3, Nuvola3, Slim)
KHG714062111
590,-
708,-
Přídavné relé
pro Luna3 Comfort, Nuvola3 Comfort
KHG714106510
825,-
990,-
Klimatický regulátor Siemens QAA73 systém
Open Therm Plus,
(kompatibilní s kotli Slim)
KHG714072610
4.525,-
5.430,-
deska interface pro Siemens QAA73
(pro kotle Slim)
KHG714072511
790,-
948,-
1.3
1
PřÍSLušENSTVÍ
1.3
Příslušenství pro sestavy s nepřímotopnými zásobníky TuV
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ 36)
pro kotle Ecofour, Luna3 Blue, SLIM
JJJ008434260
189,-
226,80
Sada s třícestným ventilem pro připojení
zásobníku TuV ke kotli Ecofour
(vč. kabelů a sond NTC)
KHG714096311
2.990,-
3.588,-
Pohon 3-cestného ventilu pro kotle
Luna3 Comfort
pro případ zapojení zásobníku TUV
KHG714106610
890,-
1.068,-
Sonda TuV pro kotle Luna3 Comfort
pro případ zapojení zásobníku TUV
KHG714061911
290,-
348,-
Připojovací armatury
Vyobrazení
Položka
Základní připojovací armatura je součástí dodávky kotle u řad:
Luna3 Blue, Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Prime HT, Luna3 Comfort HT, Luna3 System
Základní připojovací armatura je součástí dodávky kotle u řad:
Nuvola3 Comfort (kromě modelu 14 kW), Prime Storage HT, Nuvola3 Comfort HT
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Volitelná připojovací armatura pro kotle Mainfour,
Ecofour, není součástí dodávky kotle
KHG714028910
1.390,-
1.668,-
Volitelná připojovací armatura pro kotel Luna3
Comfort, není součástí dodávky kotle
KHG714110710
1.340,-
1.608,-
Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry
KHG714110810
pro kotle Luna3 Comfort, není součástí dodávky kotle
1.990,-
2.388,-
Volitelná připojovací armatura pro kotle se zabudovaným zásobníkem řady Nuvola3 B40 a Nuvola3
Comfort 140 Fi
1.290,-
1.548,-
KHG714110910
13
1
1.3
Volitelná připojovací armatura pro kotle na vytápění z řad Luna3 Blue, Prime HT, Luna3 Comfort HT,
Luna3 System HT - není součást dodávky kotle
KHG714127010
550,-
660,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované
kotle z řad Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air,
Luna3 Blue, Prime HT, Luna3 Comfort HT - není
součást dodávky kotle
KHG714126910
590,-
708,-
Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry
pro kombinované kotle z řad Luna3 Comfort Max,
Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue, Prime HT,
Luna3 Comfort HT, Luna3 System HT - není součást
dodávky kotle
KHG714112311
1.290,-
1.548,-
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Expanzní nádoba TuV (4 l) pro COMbI
KSL714086111
3.195,-
3.834,-
1.790,-
2.148,-
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Systémová sada:
pro současné ovládání smíšeného systému tvořeného
zónou s vysokou teplotou do 85˚C a zónou s nízkou
teplotou do 45˚C;
KFG714079610
obsahuje: - rozdělovač
- 2 čerpadla
- směšovací ventil
- ovládací elektroniku
22.560,-
27.072,-
Sada pro třetí zónu:
slouží pro vytvoření další zóny s vysokou teplotou;
obsahuje: - čerpadlo Grundfos UPS 15/60
- zpětnou klapku G3/4“
- trubky a elektrické kabely
4.900,-
5.880,-
Přídavné expanzní nádoby
Vyobrazení
Expanzní nádoba TuV (2 l) pro kotel Nuvola3 b40 KHG714034410
Systémové sady pro modely
Prime HT, Luna3 Comfort, Nuvola3 Comfort, Nuvola3 B40, Ecofour
Vyobrazení
14
Položka
Objednací kód
KHG714085110
1.4
1
OdKOuřENÍ
Firma BAXI dodává ke svým klasickým kotlům rozsáhlý systém certifikovaného odkouření, který je prezentován na následujících
stránkách ceníku. Tento systém umožňuje vyřešit i složité sestavy odvodu spalin ve spolupráci s odborníky pro návrhy a realizace
spalinových cest. V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady odkouření.
1.4.1 Koaxiální odkouření
ATMOSFÉRICKÉ KOTLE / KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ
KHG714018310
KHG714054710
KHG009
KHG714017710
Detail připojení systému koaxiálního odkouření
KHG714101710
KHG714101410
SPECIÁLNÍ KOAX. KOLENO 90˚
(KHG714101410) SE SPONOU
NA VýSTUP KOTLE
SPONA + PRYŽOVÁ
TĚSNÍCÍ MANŽETA
SPONA + PRYŽOVÁ
TĚSNÍCÍ MANŽETA
HRDLA S TĚSNÍCÍMI KROUŽKY
ADAPTÉR (KHG714101910)
KOTEL
CH
VZDU
CH
DU
VZ
SPALINY
KOTEL
Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro atmosférické kotle
Mainfour, Ecofour, Luna3, Nuvola3, SLIM
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Vystřeovací triangl Ø 60/100 mm
KHG003
22,-
26,40
Speciální koax. koleno 90˚ se sponou
na výstup kotle
KHG714101410
475,-
570,-
Koaxiální koleno 90˚ přídavné
do potrubního systému odkouření
KHG714101510
475,-
570,-
Koaxiální koleno 90˚ revizní,
se sponou na výstup kotle
KHG714104110
1.990,-
2.388,-
Koaxiální koleno 45˚
jako přídavné koleno, (při montáži na kotel musí být
předřazen adaptér)
KHG714101610
475,-
570,-
15
1.4
1
1.4
16
Adaptér pro vertikální koaxiální odkouření
na výstup kotle
KHG714101910
630,-
756,-
Koaxiální trubka Ø 60/100 mm s koncovkou,
L=750 mm
KHG714101810
850,-
1.020,-
Koaxiální trubka Ø 60/100 mm
L=1000 mm
KHG714101710
910,-
1.092,-
Koaxiální trubka Ø 60/100 mm
L=500 mm
KHG714103910
890,-
1.068,-
Koaxiální trubka Ø 60/100 mm revizní
KHG714104010
1.890,-
2.268,-
Koaxiální T-kus
pro koaxiální odkouření
KHG004
1.040,-
1.248,-
Kondenzační kus pro přímou montáž na kotel,
KHG714119710
1.290,-
1.548,-
Růžice Ø 100 mm – vnitřní
KHG714017710
230,-
276,-
Vertikální komínová koncovka pro koaxiální
systém pro atmosférické kotle
délka 1000 mm
KHG714036410
3.990,-
4.788,-
Průchodka střechou – šikmá (plech-hliník)
(pouze pro vertikální komínovou koncovku
KHG714036410)
8014
1.060,-
1.272,-
Taška pro vodorovné střechy
(A5025001)
(pouze pro vertikální komínovou koncovku
KHG714036410)
363
680,-
816,-
Spona – Ø 60/100mm
KHG714023411
390,-
468,-
Koaxiální komínová hlavice
KHG001
795,-
954,-
1
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro atmosférické kotle typu Luna3, Nuvola3
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Adaptér Ø 60/100 mm na Ø 80/125 mm
s odvodem kondenzátu
CFF000007
2.630,-
3.156,-
Prodloužení koaxiálních trubek Ø 80/125 mm
L=1000 mm
(A2005000)
5584
1.950,-
2.340,-
Prodloužení koaxiálních trubek Ø 80/125 mm
L=500 mm
(A2009017)
7002
1.580,-
1.896,-
Koaxiální koleno 90˚ Ø 80/125 mm
(A2005018)
5583
2.105,-
2.526,-
Koaxiální koleno 45˚ Ø 80/125 mm
(A2005019)
6007
2.205,-
2.646,-
Revizní koleno 90˚ Ø 80/125 mm
(A2005120)
8432
2.670,-
3.204,-
Vertikální komínová koncovka
(A5021001)
L=1060 mm
175
2.630,-
3.156,-
Růžice Ø 125 mm vnitřní-vnější
(A1018027)
3776
180,-
216,-
Taška pro vodorovné střechy
(A5025001)
363
680,-
816,-
Průchodka střechou – šikmá
(plech-hliník)
8014
1.060,-
1.272,-
17
1.4
1
1.4.2 dělené odkouření
1.4
ATMOSFÉRICKÉ KOTLE / DĚLENÉ ODKOUŘENÍ
KHG002
KHG714010410
KHG714018310
KHG714018010
KHG714018210
KHG714054710
Sady pro dělené odkouření Ø 80 mm pro atmosférické kotle
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Sada pro dělené odkouření systém AFR
pro kotle Mainfour, Ecofour, Nuvola3 B40,
Nuvola3 Comfort, Luna3 Comfort, Luna3 Blue,
Luna3 Comfort Air, Luna3 Comfort Max, SLIM
KHG714061510
1.350,-
1.620,-
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm, lakovaná
KHG714018210 320,-
384,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm, lakovaná
KHG714018310 465,-
558,-
Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm, lakovaná
KHG005
920,-
1.104,-
Koleno 45˚, Ø 80 mm
KHG714018110
299,-
358,80
dělené odkouření Ø 80 mm pro atmosférické kotle
Vyobrazení
18
1
Koleno 90˚, Ø 80 mm
KHG714018010 290,-
348,-
Kus pro odvod kondenzátu
KHG010
930,-
Kondenzační T-kus
KHG714054710 950,-
1.140,-
Koleno 90˚, Ø 80 mm s revizním otvorem
KHG011
445,-
534,-
Redukce Ø 60/80 mm
KHG009
365,-
438,-
Krycí manžeta na fasádu
pro sání / odkouření
KHG714050411 1.990,-
Krycí manžeta na fasádu
pro odkouření
KHG714050311
1.990,-
2.388,-
Opěrná svorka trubky Ø 80 mm
(balení po 5 kusech)
KHG714037310
210,-
252,-
Růžice Ø 80 mm – vnitřní
KHG714018510
210,-
252,-
Růžice Ø 80 mm – vnější
KHG714018410
165,-
198,-
Vertikální komínová koncovka
pro dělené odkouření
délka 1080 mm
KHG714036510
4.900,-
5.880,-
775,-
1.4
2.388,-
19
1
1.4
20
Taška pro vodorovné střechy
KHG714036710
1.155,-
1.386,-
Taška pro šikmé střechy
KHG714036610
1.475,-
1.770,-
Horizontální komínová koncovka
pro dělené odkouření
KHG714010610
3.990,-
4.788,-
Koncovka pro dělené odkouření Ø 80 mm
KHG714010410
400,-
480,-
Komínová hlavice děleného odkouření
KHG002
890,-
1.068,-
Trubka s izolací Ø 80 mm, 1000 mm, lakovaná
KHG714105410
2.190,-
2.628,-
Trubka s izolací Ø 80 mm, 500 mm, lakovaná
KHG714105310
1.590,-
1.908,-
Koleno 90˚ Ø 80 mm s izolací
KHG714105110
1.890,-
2.268,-
Koleno 45˚ Ø 80 mm s izolací
KHG714105210
1.890,-
2.268,-
Adaptér pro izolované trubky
KHG714030510
790,-
948,-
2.
2
KONdENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE dO 33 kW
2.1
2.1 KOTLE
2.1.1 Závěsné kotle
systém High Tech - cena včetně základní připojovací armatury
Autodiagnostika, elektronika Siemens, elektrické krytí IP X5D.
Kotel
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Prime HT 240: 6,8 - 24 kW (pro topení 20 kW),
kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)
HLB436243000
39.790,-
47.748,-
Prime HT 280: 8,7 - 28 kW (pro topení 24 kW),
kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)
HLB436283000
41.590,-
49.908,-
Prime HT 330: 9,4 - 33 kW (pro topení 28 kW),
kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)
HLB436333000
46.790,-
56.148,-
35.290,-
42.348,-
35.690,-
42.828,-
Prime HT 1.120: 3,9 - 12 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
HLB435123000
zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný
trojcestný ventil
Prime HT 1.240: 6,8 - 24 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
HLB435243000
zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný
trojcestný ventil
doporučená regulace:
• regulátor Siemens QAA 73 + interface KHG714072511
• venkovní sonda Siemens QAC 34/101, KHG714072811
systém High Tech - cena včetně základní připojovací armatury
Autodiagnostika, elektronika Siemens, elektrické krytí IP X5D, vestavěný nerezový zásobníkový ohřívač TUV (45 litrů).
Kotel
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Prime HT STORAgE 240: 6 - 24 kW,
kombinovaný se zásobníkem TUV, nucený odtah
spalin (turbo)
HSE437243000
50.900,-
61.080,-
doporučená regulace:
• regulátor Siemens QAA 73 + interface KHG714072511
• venkovní sonda Siemens QAC 34/101, KHG714072811
systém High Tech - cena včetně základní připojovací armatury
kotel s integrovaným nerezovým zásobníkem (45 litrů), Součástí kotle je panel Baxi pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu
TUV s týdenním cyklem a vestavěná expanzní nádoba TuV 2 litry. Tento panel lze vyjmout z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po
připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ekvitermní regulace. Ovládací jednotka a připojovací armatura v ceně kotle.
další význačné vlastnosti kotlů: vestavěný nerezový zásobníkový ohřívač TUV, plynulá modulace výkonu 1-6, autodiagnostika, elektrické
krytí IP X5D, elektronika Siemens.
Kotel
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Nuvola3 Comfort HT 240: 4 – 24 kW
(pro topení 20 kW), kombinovaný s TUV, nucený
odtah spalin (turbo)
HSB457243581
55.990,-
67.188,-
Nuvola3 Comfort HT 330: 9,4 – 33 kW
(pro topení 28 kW), kombinovaný s TUV, nucený
odtah spalin (turbo)
HSB457333581
58.490,-
70.188,-
doporučená regulace:
• Vnější sonda Siemens QAC34/101, KHG714072811
21
2
systém High Tech - cena včetně základní připojovací armatury
Součástí kotle je panel Baxi pro ovládání a programování režimu vytápění a ohřevu TUV s týdenním cyklem. Tento panel lze vyjmout
z kotle a umístit jako prostorový regulátor. Po připojení venkovní sondy slouží jako programátor vestavěné ektvitermní regulace.
Ovládací jednotka a připojovací armatura v ceně kotle.
další význačné vlastnosti kotlů: elektronika Siemens, plynulá modulace výkonu 1-6, autodiagnostika, elektrické krytí IPX5D.
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Luna3 Comfort HT 240: 4,0 – 24 kW (pro topení 20 kW),
HLB456243581
kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)
44.790,-
53.748,-
Luna3 Comfort HT 280: 4,8 – 28 kW (pro topení 24 kW),
HLB456283582
kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)
47.890,-
57.468,-
Luna3 Comfort HT 330: 5,6 – 33 kW (pro topení 28 kW),
HLB456333582
kombinovaný s TUV, nucený odtah spalin (turbo)
53.990,-
64.788,-
Luna3 Comfort HT 1.120: 2,0 – 12 KW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný
trojcestný ventil
HLB455123580
43.190,-
51.828,-
Luna3 Comfort HT 1.240: 4,8 – 24 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný
trojcestný ventil
HLB455243580
44.390,-
53.268,-
Luna3 Comfort HT 1.280: 5,6 – 28 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný
trojcestný ventil
HLB455283580
45.490,-
54.588,-
Kotel
140,5
min. 127
177
782
763
2.1
450
345
Objednací kód
doporučená regulace:
• Vnější sonda Siemens QAC34/101, KHG714072811
systém High Tech - cena včetně základní připojovací armatury / Elektronika Siemens, digitální ovládací panel
s velkým LCD displejem, autodiagnostika, kompatibilní s regulací Siemens řady RVA a RVS (kaskády, směšované topné okruhy) elektrické
krytí IPX5D, vestavěná ekvitermní regulace. další význačná vlastnost kotlů: čerpadlo s plynulou modulací výkonu.
Kotel
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Luna3 System HT 1.180: 4,2 – 17 KW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný
trojcestný ventil
HSB455183640
43.790,-
52.548,-
Luna3 System HT 1.240: 6,8 – 24 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný
trojcestný ventil
HSB455243640 44.790,-
53.748,-
Luna3 System HT 1.330: 9,4 – 33 kW,
pouze pro vytápění + možnost připojení externího
zásobníku, nucený odtah spalin (turbo), zabudovaný
trojcestný ventil
HSB455333640 45.790,-
54.948,-
doporučená regulace:
• regulátor Siemens QAA 73
• venkovní sonda Siemens QAC 34/149, KHG714072811
Rozšiřovací regulace Siemens: CLIP IN AGU, regulátory řady RVA a RVS
NOVINKA
Luna3 Comfort HT Solar (včetně propojovací sady)
Sestava
22
Jednotka
Objem bojleru Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Luna3 Comfort HT Solar: 4 – 24 kW
Čerpadlová skupina, expanzní nádoba
a hydraulická skupina pro solární systém
součástí kotle, smaltovaný zásobník
s vrstveným nabíjením vybavený pro zapojení
na solární systém, odnímatelný ovládací panel
vybavený LCD displejem, s funkcí centrálního
řízení tepelné regulace.
200 l bojler
109.000,-
130.800,-
HLZ714116910
2
Combistore HT
Sestava
Jednotka
Objem bojleru Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Combistore HT 240: 4 – 24 kW
stacionární kondenzační kotel se zabudovaným
smaltovaným zásobníkem 120 l
120 l bojler
79.900,-
95.880,-
Objem bojleru Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
80 l bojler
COMBIPRIME120
66.890,-
80.268,-
80 l bojler
COMBIPRIME240 67.890,-
81.468,-
80 l bojler
COMBIL3CHT120 70.990,-
85.188,-
80 l bojler
COMBIL3CHT240 71.990,-
86.388,-
80 l bojler
COMBIL3CHT280 73.090,-
87.708,-
80 l bojler
COMBIL3S180
71.590,-
85.908,-
80 l bojler
COMBIL3S240
72.390,-
86.868,-
80 l bojler
COMBIL3S330
73.390,-
88.068,-
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
SES0051/L3C
56.900,-
68.280,-
SES0052/L3C
56.990,-
68.388,-
SES0053/L3C
58.990,-
70.788,-
SES0061/L3C
57.690,-
69.228,-
SES0062/L3C
57.990,-
69.588,-
SES0063/L3C
59.690,-
71.628,-
SES0071/L3C
57.990,-
69.588,-
SES0072/L3C
58.890,-
70.668,-
SES0073/L3C
59.990,-
71.988,-
WHO437243690
2.1.2 Sestavy kotlů a nepřímotopných zásobníků
(v ceně sestav nejsou zahrnuty propojovací armatury mezi kotlem a bojlerem)
Sestavy COMbI (včetně propojovací sady)
Sestava
Jednotka COMBI
Jednotka COMbI Prime 120 obsahuje:
1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel
1 ks kotel Prime HT 1.120
Jednotka COMbI Prime 240 obsahuje:
1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel
1 ks kotel Prime HT 1.240
Jednotka COMbI L3CHT 120 obsahuje:
1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel
1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.120
Jednotka COMbI L3CHT 240 obsahuje:
1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel
1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.240
Jednotka COMbI L3CHT 280 obsahuje:
1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel
1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.280
Jednotka COMbI L3S 180 obsahuje:
1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel
1 ks kotel Luna3 System HT 1.180
Jednotka COMbI L3S 240 obsahuje:
1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel
1 ks kotel Luna3 System HT 1.240
Jednotka COMbI L3S 330 obsahuje:
1 ks zásobník COMBI 80 l, nerez ocel
1 ks kotel Luna3 System HT 1.330
Kondenzační kotle, nucený odtah spalin (turbo) + stacionární zásobník
Kotel
Bojler
100 l
125 l
160 l
Sestava
Objem bojleru
Sestava Luna3 Comfort HT 1.120: 2,0 - 12 kW, + 100 l bojler
obsahuje:
1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.120
+ 125 l bojler
se zabudovaným trojcestným ventilem,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sondu NTC (JJJ008434260)
+ 160 l bojler
Sestava Luna3 Comfort HT 1.240: 4,8 - 24 kW, + 100 l bojler
obsahuje:
1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.240
+ 125 l bojler
se zabudovaným trojcestným ventilem,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sondu NTC (JJJ008434260)
+ 160 l bojler
Sestava Luna3 Comfort HT 1.280: 5,6 - 28 kW, + 100 l bojler
obsahuje:
1 ks kotel Luna3 Comfort HT 1.280
+ 125 l bojler
se zabudovaným trojcestným ventilem,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sondu NTC (JJJ008434260)
+ 160 l bojler
23
2.1
2
Sestava Prime HT 1.120: 3,9 - 12 kW, obsahuje: + 100 l bojler
1 ks kotel Prime HT 1.120
se zabudovaným trojcestným ventilem,
+ 125 l bojler
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sondu NTC (JJJ008434260)
+ 160 l bojler
2.2
100 l
125 l
SES0121
47.990,-
57.588,-
SES0122
48.990,-
58.788,-
SES0123
50.990,-
61.188,-
SES0131
49.490,-
59.388,-
SES0132
50.990,-
61.188,-
SES0133
51.900,-
62.280,-
+ 100 l bojler
SES0161
57.490,-
68.988,-
+ 125 l bojler
SES0162
57.990,-
69.588,-
+ 160 l bojler
SES0163
59.690,-
71.628,-
+ 100 l bojler
SES0171
57.990,-
69.588,-
+ 125 l bojler
SES0172
57.990,-
69.588,-
+ 160 l bojler
SES0173
59.900,-
71.880,-
+ 100 l bojler
SES0181
57.990,-
69.588,-
+ 125 l bojler
SES0182
58.990,-
70.788,-
+ 160 l bojler
SES0183
60.490,-
72.588,-
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Ovládací panel kotle AVS77 jako náhradní díl
(standardně dodáván s kotli Luna3 Comfort HT
a Nuvola3 Comfort HT)
JJJ005688360
3.300,-
3.960,-
Prostorový programovatelný termostat REA23
s funkcí automatické adaptace, kontakt ON-OFF,
REA23
režim vytápění a chlazení (pro všechny modely kotlů)
2.785,-
3.342,-
Programovatelný regulátor REA23M
s funkcí automatické adaptace, s komunikačním
REA23M
rozhraním OpenTherm Plus (kompatibilní s kotli Slim,
Prime HT, Prime Storage HT)
2.885,-
3.462,-
Klimatický regulátor Siemens QAA73 systém
Open Therm Plus,
(kompatibilní s kotli , Prime HT, Prime Storage HT,
Luna3 System HT, Luna HT 35 - 100 kW, Slim)
KHG714072610
4.525,-
5.430,-
deska interface pro Siemens QAA73
(pro kotle Slim, Prime HT, STORAGE HT)
KHG714072511
790,-
948,-
Vnější sonda Siemens QAC34/101
(pro kotle Luna3 Comfort HT, Luna3 System HT,
Nuvola3 Comfort HT, Prime HT, Prime Storage HT)
KHG714072811
520,-
624,-
Pomocné blokovací relé / relé zónové regulace
KHG008
790,-
948,-
Interface Agu 2.500 - rozšíření elektroniky kotle
pro směšovací topný okruh. Obsahuje: Clip In,
teplotní sondu QAD36, konektory, podložku a šrouby
pro montáž do kotle
KHG714077910
5.990,-
7.188,-
Sestava Prime HT 1.240: 6,8 - 24 kW, obsahuje: + 100 l bojler
1 ks kotel Prime HT 1.240
se zabudovaným trojcestným ventilem,
+ 125 l bojler
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sondu NTC (JJJ008434260)
+ 160 l bojler
Sestava Luna3 System HT 1.180: 4,2 - 17 kW,
obsahuje:
1 ks kotel Luna3 System HT 1.180
se zabudovaným trojcestným ventilem,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sondu NTC (JJJ008434260)
160 l
Sestava Luna3 System HT 1.240: 6,8 - 24 kW,
obsahuje:
1 ks kotel Luna3 System HT 1.240
se zabudovaným trojcestným ventilem,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sondu NTC (JJJ008434260)
Sestava Luna3 System HT 1.330: 9,4 - 33 kW,
obsahuje:
1 ks kotel Luna3 System HT 1.330
se zabudovaným trojcestným ventilem,
1 ks bojler o příslušném objemu,
1 ks sondu NTC (JJJ008434260)
2.2 REguLACE
Vyobrazení
24
Směšovací regulační souprava baxi AVS75 pro
řady Luna3 Comfort HT a Nuvola3 Comfort HT
(obsahuje: instalační krabici na ze, sondu QAD36
a regulátor AVS75 pro řady Luna3 Comfort HT
a Nuvola3 Comfort HT
2
2.2
KHG714113910
5.990,-
7.188,-
Interface pro komunikaci buS OCI 420,
komunikace LPB pro připojení regulátorů RVA a RVS.
KHG714078010
Obsahuje: konektory, podložku a šrouby pro montáž
do kotle
2.590,-
3.108,-
Ponorná sonda NTC bojleru (QAZ 36)
pro kotle Luna3 Blue, Luna HT, Prime HT,
Power HT, SLIM
JJJ008434260
189,-
226,80
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Stavebnice ekvitermní regulace pro kaskády kotlů bAXI
KHR715000100
15.350,-
18.420,-
Regulační souprava bAXI – Siemens
1 ks digitální regulátor RVS 63.283/109 pro:
- modulovaný kotel s digitální regulací po lince LPB
(max. 15 kotlů Luna HT (35 – 100 kW) nebo Luna3 System HT nebo POWER HT
v kaskádě),
2 kotle ON-OFF (SLIM, Ecofour, Luna3 v kaskádě)
- 2 směšované topné okruhy + čerpadlový topný okruh,
- příprava TUV,
- solární ohřev TUV, zásobník nebo bazén,
- vstup 0-10V pro analogovou regulaci
2 ks příložné čidlo teploty
QAd36/101
1 sada svorek SVS63.200
.
1 ks ovládací panel,
digitální komunikace bSb
AVS37.294/509
1 ks venkovní sonda
QAC34/101
1 ks plochý kabel ovládacího
panelu L=1 m
AVS82.491/109
1 ks čidlo TuV
QAZ36.522/109
digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství
Poznámka: dodací lhůta regulátorů RVS je 3 týdny
Vyobrazení
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Položka
Objednací kód
digitální regulátor RVS 63.283/109
- modulovaný kotel s digitální regulací po lince LPB
- 2 směšované topné okruhy + čerpadlový topný okruh,
- příprava TUV;
- solární ohřev TUV, zásobník nebo bazén
- 3 multifunkční výstupy
RVS 63.283/109 8.230,-
9.876,-
Sada svorek pro regulátor RVS 63.2
SVS63.200
1.240,-
1.488,-
digitální regulátor RVS 43.143/109
- modulovaný kotel s digitální regulací po lince LPB
(max.15 kotlů „HT” v kaskádě)
- směšovaný topný okruh, příprava TUV
- vstup 0-10V pro analogovou regulaci
RVS 43.143/109
6.690,-
8.028,-
Sada svorek pro regulátor RVS 43.143
SVS43.143
805,-
966,-
digitální regulátor RVS 46.530/109
-směšovaný topný okruh
-digitální regulace po lince LPB
RVS 46.530/109 5.140,-
6.168,-
Sada svorek pro RVS 46.530
SVS 46.530
768,-
640,-
25
2
2.2
Prostorový přístroj QAA 55.110/101,
čidlo a korekce teploty,
digitální komunikace BSB
QAA 55.110
2.835,-
3.402,-
Prostorový přístroj QAA 75.611/501,
čidlo a korekce teploty, volba druhu provozu,
týdenní programování,
digitální komunikace BSB pro parametrování RVS
QAA 75.611/501 5.140,-
6.168,-
Prostorový přístroj QAA 78.610/501,
čidlo a korekce teploty, volba druhu provozu,
týdenní programování, parametrování RVS,
bezdrátový přenos
QAA 78.610/501 5.555,-
6.666,-
bezdrátový přijímač AVS 71.390/109,
pro prostorový přístroj QAA78.610/501
AVS 71.390
2.050,-
2.460,-
bezdrátový vysílač pro vnější sondu QAC34/101
AVS13.399/201
2.680,-
3.216,-
bezdrátový zesilovač
(pro prodloužení dosahu bezdrátového přijímače)
AVS14.390/101
5.050,-
6.060,-
Příložné čidlo teploty QAd36/101
(-30 až 130˚C)
QAD36/101
725,-
870,-
Vnější sonda Siemens QAC34/101
(-50 až 70˚C)
KHG714072811
520,-
624,-
Čidlo teploty do jímky
(0 až 95˚C, kabel 2 m)
QAZ36.522/109
375,-
450,-
Čidlo teploty do soláru
(-30 až 200˚C, kabel 1,5 m)
QAZ36.481/101
1.020,-
1.224,-
Ovládací panel pro parametrování RVS,
volba druhu provozu TO a TUV,
digitální komunikace BSB
AVS37.294/509
3.290,-
3.948,-
Plochý kabel ovládacího panelu L=0,4 m
AVS82.490/109
150,-
180,-
Plochý kabel ovládacího panelu L=1 m
AVS82.491/109
190,-
228,-
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
7.001.02286.0
2.370,-
2.844,-
Regulační zónové ventily
Vyobrazení
Ventil MuT SF20-2EM1 pro zónovou
regulaci ON - OFF
je vybaven koncovým mikrospínačem signalizace
polohy, 230V, 5W, doba otevření 6 s.
vnější zavity 3/4”, Kvs=7 m3/h
26
2
2-cestný ventil s pohonem
2.3
použitelnost pro výkon (kW) při
ΔT (˚K)
10
(podlah. vytápění)
15
(radiátory)
Δp (kPa)
3
8
3
8
Kv 1,00
2,0
3,3
3,0
4,9
Kv 1,60
3,2
5,3
4,8
7,9
Kv 2,50
5,1
8,2
7,6
12,4
SVP45.10-1/230
3.040,-
3.648,-
SVP45.10-1,6/230
3.040,-
3.648,-
SVP45.15-2,5/230 3.590,-
4.308,-
Kv 4,00
8,1
13,2
12,1
19,8
SVP45.20-4/230
3.390,-
4.068,-
Kv 6,30
12,7
20,8
19,1
31,2
SVP45.25-6,3/230 4.020,-
4.824,-
3-cestný ventil s pohonem
použitelnost pro výkon (kW) při
ΔT (˚K)
Δp (kPa)
10
(podlah. vytápění)
3
8
15
(radiátory)
3
8
Kv 1,00
2,0
3,3
3,0
4,9
SXP45.10-1/230
3.480,-
4.176,-
Kv 1,60
3,2
5,3
4,8
7,9
SXP45.10-1,6/230 3.480,-
4.176,-
Kv 2,50
5,1
8,2
7,6
12,4
SXP45.15-2,5/230 3.605,-
4.326,-
Kv 4,00
8,1
13,2
12,1
19,8
SXP45.20-4/230
3.735,-
4.482,-
Kv 6,30
12,7
20,8
19,1
31,2
SXP45.25-6,3/230 4.315,-
5.178,-
2.3 PřÍSLušENSTVÍ
Připojovací armatury
Vyobrazení
Položka
Základní připojovací armatura je součástí dodávky kotle u řad:
Luna3 Blue, Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air, Prime HT, Luna3 Comfort HT, Luna3 System
Základní připojovací armatura je součástí dodávky kotle u řad:
Nuvola3 Comfort (kromě modelu 14 kW), Prime Storage HT, Nuvola3 Comfort HT
Vyobrazení
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Volitelná připojovací armatura pro kotle na vytápění
z řad Luna3 Blue, Prime HT, Luna3 Comfort HT,
KHG714127010
Luna3 System HT - není součást dodávky kotle
550,-
660,-
Volitelná připojovací armatura pro kombinované
kotle z řad Luna3 Comfort Max, Luna3 Comfort Air,
Luna3 Blue, Prime HT, Luna3 Comfort HT - není součást dodávky kotle
590,-
708,-
1.290,-
1.548,-
Položka
Objednací kód
KHG714126910
Volitelná připojovací armatura s kulovými uzávěry
pro kombinované kotle z řad Luna3 Comfort Max,
Luna3 Comfort Air, Luna3 Blue, Prime HT, Luna3
KHG714112311
Comfort HT, Luna3 System HT - není součást dodávky kotle
27
2
2.3
Přídavné expanzní nádoby
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Expanzní nádoba TuV (4 l) pro COMbI
KSL714086111
3.195,-
3.834,-
Expanzní nádoba TuV (2 l) pro kotel
Prime Storage HT
KHG714079710
1.790,-
2.148,-
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
24.900,-
29.880,-
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
26.680,-
32.016,-
Systémová sada ke kondenzačním kotlům Luna / Nuvola3 Comfort HT
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Systémová sada:
Pro současné ovládání smíšeného systému tvořeného
zónou s vysokou teplotou do 80˚C a zónou s nízkou
teplotou do 45˚C;
obsahuje: - rozdělovač
KHG714113810
- 2 čerpadla
- směšovací ventil
- ovládací elektroniku
- AVS 75.396/109
Systémová sada ke kondenzačním kotlům Luna3 System HT
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Systémová sada:
pro současné ovládání smíšeného systému tvořeného
zónou s vysokou teplotou do 85˚C a zónou s nízkou
teplotou do 45˚C;
KHG714086311
obsahuje: - rozdělovač
- 2 čerpadla
- směšovací ventil
- ovládací elektroniku
- AGU 2.500
Systémová sada ke kondenzačním sestavám Combi L3CHT
Vyobrazení
28
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Systémová sada:
rozšiřující sada pro ovládání směšovaného
nízkoteplotního okruhu určená pro zabudování
do sestav Combi L3CHT
obsahuje: - čerpadlo
- směšovací ventil
- ovládací elektroniku AVS75
- havarijní termostat podlahy
- čidlo QAK37 pro směšování
nízkoteplotního okruhu
KSL714114010
16.900,-
20.280,-
2
Systémové sady pro modely
Prime HT, Luna3 Comfort, Nuvola3 Comfort, Nuvola3 B40, Ecofour
Vyobrazení
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Systémová sada:
pro současné ovládání smíšeného systému tvořeného
zónou s vysokou teplotou do 85˚C a zónou s nízkou
teplotou do 45˚C;
KFG714079610
obsahuje: - rozdělovač
- 2 čerpadla
- směšovací ventil
- ovládací elektroniku
22.560,-
27.072,-
Sada pro třetí zónu:
slouží pro vytvoření další zóny s vysokou teplotou;
obsahuje: - čerpadlo Grundfos UPS 15/60
- zpětnou klapku G3/4“
- trubky a elektrické kabely
4.900,-
5.880,-
Položka
Objednací kód
KHG714085110
2.4 OdKOuřENÍ
Firma BAXI dodává ke svým kondenzačním kotlům rozsáhlý systém certifikovaného odkouření, který je prezentován na následujících
stránkách ceníku. Tento systém umožňuje vyřešit i složité sestavy odvodu spalin ve spolupráci s odborníky pro návrhy a realizace
spalinových cest. V následující tabulce jsou uvedeny některé příklady odkouření.
2.4.1 Koaxiální odkouření
KONDENZAČNÍ KOTLE / KOAXIÁLNÍ ODKOUŘENÍ
Detail připojení systému koaxiálního odkouření
Ø 60/100 mm na kondenzační kotle
Luna3 Comfort HT, Luna3 System HT
KHA715080100
KHG714059710
KHG714059510
KHA715080001
KHA715060080
KHG714017710
KHG714059510
HRDLA
S TĚSNÍCÍMI
KROUŽKY
SPALINY
VZD
UCH
KHG714059710
29
2.4
2
2.4
Koaxiální odkouření Ø 60/100 mm pro kondenzační kotle
Luna3 System HT, Luna3 Comfort HT, Nuvola3 Comfort HT, Prime HT, Storage HT
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Koaxiální trubky Ø 60/100 mm s koncovkou
pro kondenzační kotle, délka 750 mm
KHG714059610
1.290,-
1.548,-
Koaxiální trubky Ø 60/100 mm
pro kondenzační kotle, délka 500 mm
KHG714119810
750,-
900,-
Koaxiální trubky Ø 60/100 mm
pro kondenzační kotle, délka 1000 mm
KHG714059510
1.090,-
1.308,-
Koaxiální koleno 90˚
pro kondenzační kotle
KHG714059710
750,-
900,-
Koaxiální koleno 45˚
pro kondenzační kotle
KHG714059810
850,-
1.020,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 60/100 mm
KHA7150601001
2.390,-
2.868,-
Revizní T-kus pro přímou montáž Ø 60/100 mm
KHA7150601002
1.990,-
2.388,-
Revizní koleno 90˚ Ø 60/100 mm
KHA7150601003
2.390,-
2.868,-
Růžice Ø 100 mm – vnitřní
KHG714017710
230,-
276,-
Průchodka střechou – šikmá
(plech - hliník)
8014
1.060,-
1.272,-
Taška pro vodorovné střechy
(A5025001)
363
680,-
816,-
Vertikální komínová koncovka,
délka nad střechou 0,4 m
(včetně redukce Ø 60/100 - 80/125 mm)
KHA601008125
1.990,-
2.388,-
Redukce koaxiálního odkouření
Ø 60/100 - 80/125 mm
KHG714093910
600,-
720,-
NOVINKA
30
2.4.2 dělené odkouření
2
KONDENZAČNÍ KOTLE / DĚLENÉ ODKOUŘENÍ
2.4
KHA715080002
KHA715080090
KHG714010410
KHA715080100
KHG714059112
KHA715080050
KHA715080001
dělené plastové odkouření Ø 60 mm pro kondenzační kotle
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Trubka Ø 60 mm, délka 1000 mm
pro kondenzační kotle
KHG714075310
590,-
708,-
Trubka Ø 60 mm, délka 500 mm
pro kondenzační kotle
KHG714075210
425,-
510,-
Koleno 45˚, Ø 60 mm
pro kondenzační kotle
KHG714075510
485,-
582,-
Koleno 90˚, Ø 60 mm
pro kondenzační kotle
KHG714075410
490,-
588,-
Redukce Ø 60 / 80 mm pro systém odkouření
(přímo na kotel je nutno použít sadu pro dělené
odkouření - viz. dále)
KHA715060080
530,-
636,-
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Sada pro dělené odkouření
pro kondenzační kotle do 33 kW
(Luna3 Comfort HT, Nuvola3 Comfort HT,
Luna3 System HT, Prime HT, Storage HT)
KHG714059112
570,-
684,-
Vertikální komínová koncovka,
délka nad střechou 0,4 m
KHA715080080
1.990,-
2.388,-
dělené odkouření Ø 80 mm pro kondenzační kotle
Vyobrazení
31
2
2.4
Koaxiální odkouření Ø 80/125 pro kondenzační kotle
Luna3 System HT, Luna3 Comfort HT, Nuvola3 Comfort HT, Prime HT, Prime Storage HT
Vyobrazení
32
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Prodloužení koaxiálních trubek
Ø 80/125 mm, délka 1000 mm
KHG714088510
1.900,-
2.280,-
Prodloužení koaxiálních trubek
Ø 80/125 mm délka 500 mm
KHG714088610
1.205,-
1.446,-
Koaxiální koleno 90˚
Ø 80/125 mm
KHG714088710
950,-
1.140,-
Koaxiální koleno 45˚
Ø 80/125 mm
KHG714088810
890,-
1.068,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 80/125 mm
KHA7150801251
2.505,-
3.006,-
Revizní T-kus pro přímou montáž Ø 80/125 mm
KHA7150801252
1.990,-
2.388,-
Revizní koleno 90˚
Ø 80/125 mm
KHA7150801253
2.890,-
3.468,-
Koaxiální trubka s koncovkou
Ø 80/125 mm
KHG714088910
2.190,-
2.628,-
Taška pro vodorovné střechy
(A5025001)
363
680,-
816,-
Průchodka střechou – šikmá
(plech - hliník)
8014
1.060,-
1.272,-
Vertikální komínová koncovka,
délka nad střechou 0,4 m
KHA715080080
1.990,-
2.388,-
2
dělené odkouření Ø 80 mm
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm
pro kondenzační kotle
KHA715080050
230,-
276,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm
pro kondenzační kotle
KHA715080100
285,-
342,-
Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm
pro kondenzační kotle
KHA715080200
475,-
570,-
Koleno 45˚, Ø 80 mm
pro kondenzační kotle
KHA715080045
185,-
222,-
Koleno 90˚, Ø 80 mm
pro kondenzační kotle
KHA715080090
200,-
240,-
Patní koleno s kotvením, Ø 80 mm
KHA715080001
1.020,-
1.224,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 80 mm
KHA715080003
680,-
816,-
Revizní rovný kus s kontrolním víčkem, Ø 80 mm
KHA715080016
670,-
804,-
Krycí manžeta na fasádu
pro sání /odkouření
KHG714050411
1.990,-
2.388,-
Krycí manžeta na fasádu
pro odkouření
KHG714050311
1.990,-
2.388,-
Opěrná svorka trubky Ø 80 mm
(balení po 5 kusech)
KHG714037310
210,-
252,-
Růžice Ø 80 mm – vnitřní
KHG714018510
210,-
252,-
Růžice Ø 80 mm – vnější
KHG714018410
165,-
198,-
Střešní průchodka (plast) pro pevné potrubí
Ø 80 mm (ukončení komína)
KHA715080002
1.230,-
1.476,-
33
2.4
2
2.4
-
34
Taška pro vodorovné střechy
(pouze pro KHG 714036510)
363
680,-
816,-
Taška pro šikmé střechy
(pouze pro KHG 714036510)
KHG714036610
1.475,-
1.770,-
Koncovka děleného odkouření
Ø 80 mm
KHG714010410
400,-
480,-
Vystřeovací kus Ø 80 mm, (plastový)
na vytvoření objímky jsou potřeba 4 ks
(uvedená cena je za balení 6 ks)
KHA715080004
310,-
372,-
Vystřeovací kus Ø 80 mm, (nerezový)
KHA715080007
590,-
708,-
ukončovací trubka pro rovné střechy
(černá - 0,5 m)
KHA715080017
280,-
336,-
Koncová protidešová manžeta pro rovné
střechy (černá)
KHA715080018
715,-
858,-
Redukce Ø 80 / 110 mm
KHA715080110
725,-
870,-
Redukce Ø 110 / 80 mm
KHA715081110
530,-
636,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm,
balení po 15 metrech, uvedená cena je za 1 metr
KHA715080010
395,-
474,-
Spojka flexibilního potrubí Ø 80 mm
KHA715080011
1.000,-
1.200,-
Koleno 90˚ flex-pevné Ø 80 mm
KHA715080012
1.030,-
1.236,-
Adaptér trubka-flex Ø 80 mm
KHA715080013
765,-
918,-
Adaptér flex - hrdlo Ø 80 mm
KHA715080014
930,-
1.116,-
Střešní průchodka (plast) pro flexibilní potrubí
Ø 80 mm (ukončení komína)
KHA715080015
2.050,-
2.460,-
Náhradní těsnící kroužek Ø 80 mm
KHA715080005
70,-
84,-
3.
3
KONdENZAČNÍ PLYNOVÉ KOTLE NAd 33 kW
3.1
3.1 KOTLE
3.1.1 Závěsné kotle
/35–100kW
systém High Tech
Elektronika Siemens, LCD displej, autodiagnostika, kompatibilní s regulací Siemens řady RVA a RVS (kaskády, směšované topné
okruhy), elektrické krytí IP X5D. Pro tvorbu hydraulických systémů lze využít příslušenství viz str. 38-39.
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Kotel
Objednací kód
Luna HT 1.450 P: 14,5 - 45 kW,
kotel je vybaven pojistným ventilem a čerpadlem
(UPS 25 -70), nucený odtah spalin (turbo)
HSB435453640 63.190,-
75.828,-
Luna HT 1.550 P: 15,5 - 55 kW,
kotel je vybaven pojistným ventilem a čerpadlem,
nucený odtah spalin
HSB435553640 77.990,-
93.588,-
Luna HT 1.650 P: 19,3 - 65 kW,
kotel je vybaven pojistným ventilem a čerpadlem,
nucený odtah spalin
HSB435653640 86.490,-
103.788,-
Luna HT 1.350: 14,5 – 35 kW,
Kotel není vybaven čerpadlem a pojistným zařízením, HSB435353000 61.700,nucený odtah spalin (turbo)
74.040,-
Luna HT 1.450: 14,5 - 45 kW,
kotel není vybaven čerpadlem a pojistným zařízením, HSB435453000 61.900,nucený odtah spalin (turbo)
74.280,-
Luna HT 1.550: 15,5 - 55 kW,
kotel není vybaven čerpadlem a pojistným zařízením, HSB435553000 77.690,nucený odtah spalin (turbo)
93.228,-
Luna HT 1.650: 19,3 - 65 kW,
kotel není vybaven čerpadlem a pojistným zařízením, HSB435653000 86.090,nucený odtah spalin (turbo)
103.308,-
Luna HT 1.850: 25,7 - 85 kW,
kotel není vybaven čerpadlem a pojistným zařízením, HSB435085000 101.990,nucený odtah spalin (turbo)
122.388,-
Luna HT 1.1000: 29 - 102 kW,
kotel není vybaven čerpadlem a pojistným zařízením, HSB435100000
nucený odtah spalin (turbo)
134.748,-
112.290,-
doporučená regulace:
• Dálkové ovládání typ Siemens QAA 73, KHG714072610
• Vnější sonda Siemens QAC34/101, KHG714072811
Rozšiřovací regulace Siemens: CLIP IN AGU, regulátory řady RVA a RVS
3.1.2 Stacionární kotle
systém High Tech, třída NOx5, NOx < 70 mg/kWh
Autodiagnostika, elektronika Siemens.
HLOUBKA „A“ VIZ. TABULKA TECHN. PARAMETRŮ
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Kotel
Objednací kód
POWER HT 1.450: 11,8 – 45 kW,
nucený odtah spalin (turbo)
WHS431045600 109.090,-
130.908,-
WHS431065600 116.390,-
139.668,-
PLYN
ZPÁTEČKA
VÝSTUP
TOPENÍ
POWER HT 1.650: 13,4 – 65 kW,
nucený odtah spalin (turbo)
35
3
UBKA „A“ VIZ. TABULKA TECHN. PARAMETRŮ
3.1
POWER HT 1.850: 32 - 85 kW,
nucený odtah spalin (turbo)
WHS431085601 125.790,-
150.948,-
POWER HT 1.1000: 35,8 - 100 kW,
nucený odtah spalin (turbo)
WHS431100601
145.490,-
174.588,-
POWER HT 1.1200: 39 - 120 kW,
nucený odtah spalin (turbo)
WHS431120601
166.290,-
199.548,-
POWER HT 1.1500: 40,4 - 150 kW,
nucený odtah spalin (turbo)
WHS431150601
197.490,-
236.988,-
Cena v Kč
bez DPH
3.890,4.900,5.190,-
Cena v Kč
s 20% DPH
4.668,5.880,6.228,-
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
KHC715200097
131.990,-
158.388,-
PLYN
ZPÁTEČKA
VÝSTUP
TOPENÍ
PLYN
ZPÁTEČKA
doporučená regulace:
• Dálkové ovládání typ Siemens QAA 73, KHG714072610
• Vnější sonda Siemens QAC34/149, KHG714072811
Rozšiřovací regulace Siemens: CLIP IN AGU,
regulátory řady RVA a RVS.
VÝSTUP
TOPENÍ
NOVINKA
Položka
Objednací kód
Souprava pro přestavbu na spotřebič typu C (modely 45 - 65 kW)
Souprava pro přestavbu na spotřebič typu C (modely 85 - 100 kW)
Souprava pro přestavbu na spotřebič typu C (modely 120 - 150 kW)
LSB710000100
LSB710000110
LSB710000120
3.1.3 Stavebnicové kaskádové systémy
Stavebnice kaskádové kotelny BAXI 97 kW, (2 kotle Luna HT 1.450 P)
800
600
200
600
950
min. 550
modulovaný výkon 14,5 - 97,4 kW
energetická účinnost  (92/42/CEE)
s ekologickým spalováním - třída NOx5 (NOx < 70 mg/kWh)
Stavebnice kaskádové kotelny bAXI 97 kW obsahuje
Kotel Luna HT 1.450 P (HSB435453640) s čerpadlem a pojistným ventilem v kotli
2 ks
Clip-In OCI 420 (KHG714078010) – viz str. 36
2 ks
Regulační souprava bAXI - Siemens (KHR715000100) – viz str. 36
VZ
TÚV
36
TO 2
1 ks
TO 1
LUNA HT
1.450 P
LUNA HT
1.450 P
3
3.2 REguLACE
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Klimatický regulátor Siemens QAA73 systém
Open Therm Plus,
(kompatibilní s kotli , Prime HT, Prime Storage HT,
Luna3 System HT, Luna HT 35 - 100 kW, Slim)
KHG714072610
4.525,-
5.430,-
Vnější sonda Siemens QAC34/101
(pro kotle Luna3 Comfort HT, Luna3 System HT,
Nuvola3 Comfort HT, Prime HT, Prime Storage HT)
KHG714072811
520,-
624,-
Interface Agu 2.500 - rozšíření elektroniky kotle
pro směšovací topný okruh. Obsahuje: Clip In,
teplotní sondu QAD36, konektory, podložku a šrouby
pro montáž do kotle
KHG714077910
5.990,-
7.188.-
Interface pro komunikaci buS OCI 420,
komunikace LPB pro připojení regulátorů RVA a RVS.
KHG714078010
Obsahuje: konektory, podložku a šrouby pro montáž
do kotle
2.590,-
3.108,-
Regulační souprava bAXI – Siemens
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Stavebnice ekvitermní regulace pro kaskády kotlů bAXI
KHR715000100
15.350,-
18.420,-
1 ks digitální regulátor RVS 63.283/109 pro:
- modulovaný kotel s digitální regulací po lince LPB
(max.15 kotlů LunaA HT (35 – 100 kW) nebo Luna3 System HT
nebo POWER HT v kaskádě),
2 kotle ON-OFF (SLIM, Ecofour, Luna3 v kaskádě)
- 2 směšované topné okruhy + čerpadlový topný okruh,
- příprava TUV,
- solární ohřev TUV, zásobník nebo bazén,
- vstup 0-10V pro analogovou regulaci
2 ks příložné čidlo teploty
QAd36/101
1 sada svorek SVS63.200
.
1 ks ovládací panel,
digitální komunikace bSb
AVS37.294/509
1 ks venkovní sonda
QAC34/101
1 ks plochý kabel ovládacího
panelu L=1 m
AVS82.491/109
1 ks čidlo TuV
QAZ36.522/109
digitální ekvitermní regulátory řady RVS a příslušenství
Poznámka: dodací lhůta regulátorů RVS je 3 týdny
Vyobrazení
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Položka
Objednací kód
digitální regulátor RVS 63.283/109
- modulovaný kotel s digitální regulací po lince LPB
- 2 směšované topné okruhy + čerpadlový topný okruh,
- příprava TUV;
- solární ohřev TUV, zásobník nebo bazén
- 3 multifunkční výstupy
RVS 63.283/109 8.230,-
9.876,-
Sada svorek pro regulátor RVS 63.2
SVS63.200
1.240,-
1.488,-
digitální regulátor RVS 43.143/109
- modulovaný kotel s digitální regulací po lince LPB
(max.15 kotlů „HT” v kaskádě)
- směšovaný topný okruh, příprava TUV
- vstup 0-10V pro analogovou regulaci
RVS 43.143/109
6.690,-
8.028,-
37
3.2
3
3.2
38
Sada svorek pro regulátor RVS 43.143
SVS43.143
digitální regulátor RVS 46.530/109
-směšovaný topný okruh
-digitální regulace po lince LPB
RVS 46.530/109 5.140,-
6.168,-
Sada svorek pro RVS 46.530
SVS 46.530
640,-
768,-
Prostorový přístroj QAA 55.110/101,
čidlo a korekce teploty,
digitální komunikace BSB
QAA 55.110
2.835,-
3.402,-
Prostorový přístroj QAA 75.611/501,
čidlo a korekce teploty, volba druhu provozu,
týdenní programování,
digitální komunikace BSB pro parametrování RVS
QAA 75.611/501 5.140,-
6.168,-
Prostorový přístroj QAA 78.610/501,
čidlo a korekce teploty, volba druhu provozu,
týdenní programování, parametrování RVS,
bezdrátový přenos
QAA 78.610/501 5.555,-
6.666,-
bezdrátový přijímač AVS 71.390/109,
pro prostorový přístroj QAA78.610/501
AVS 71.390
2.050,-
2.460,-
bezdrátový vysílač pro vnější sondu QAC34/101
AVS13.399/201
2.680,-
3.216,-
bezdrátový zesilovač
(pro prodloužení dosahu bezdrátového přijímače)
AVS14.390/101
5.050,-
6.060,-
Příložné čidlo teploty QAd36/101
(-30 až 130˚C)
QAD36/101
725,-
870,-
Vnější sonda Siemens QAC34/101
(-50 až 70˚C)
KHG714072811
520,-
624,-
Čidlo teploty do jímky
(0 až 95˚C, kabel 2 m)
QAZ36.522/109
375,-
450,-
Čidlo teploty do soláru
(-30 až 200˚C, kabel 1,5 m)
QAZ36.481/101
1.020,-
1.224,-
Ovládací panel pro parametrování RVS,
volba druhu provozu TO a TUV,
digitální komunikace BSB
AVS37.294/509
3.290,-
3.948,-
Plochý kabel ovládacího panelu L=0,4 m
AVS82.490/109
150,-
180,-
Plochý kabel ovládacího panelu L=1 m
AVS82.491/109
190,-
228,-
805,-
966,-
3
Regulační zónové ventily
Vyobrazení
Položka
Ventil MuT SF20-2EM1 pro zónovou
regulaci ON - OFF
je vybaven koncovým mikrospínačem signalizace
polohy, 230V, 5W, doba otevření 6 s.
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
7.001.02286.0
2.370,-
2.844,-
SVP45.10-1/230
3.040,-
3.648,-
SVP45.10-1,6/230
vnější zavity 3/4”, Kvs=7 m3/h
2-cestný ventil s pohonem
použitelnost pro výkon (kW) při
ΔT (˚K)
10
(podlah. vytápění)
15
(radiátory)
Δp (kPa)
3
8
3
8
Kv 1,00
2,0
3,3
3,0
4,9
Kv 1,60
3,2
5,3
4,8
7,9
3.040,-
3.648,-
Kv 2,50
5,1
8,2
7,6
12,4
SVP45.15-2,5/230 3.590,-
4.308,-
Kv 4,00
8,1
13,2
12,1
19,8
SVP45.20-4/230
3.390,-
4.068,-
Kv 6,30
12,7
20,8
19,1
31,2
SVP45.25-6,3/230 4.020,-
4.824,-
3-cestný ventil s pohonem
použitelnost pro výkon (kW) při
ΔT (˚K)
Δp (kPa)
10
(podlah. vytápění)
3
15
(radiátory)
8
3
8
Kv 1,00
2,0
3,3
3,0
4,9
SXP45.10-1/230
3.480,-
4.176,-
Kv 1,60
3,2
5,3
4,8
7,9
SXP45.10-1,6/230 3.480,-
4.176,-
Kv 2,50
5,1
8,2
7,6
12,4
SXP45.15-2,5/230 3.605,-
4.326,-
Kv 4,00
8,1
13,2
12,1
19,8
SXP45.20-4/230
3.735,-
4.482,-
Kv 6,30
12,7
20,8
19,1
31,2
SXP45.25-6,3/230 4.315,-
5.178,-
3.3 PřÍSLušENSTVÍ
Hydraulická příslušenství ke kotlům Luna HT 1.350, 1.450, 1.550, 1.650
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Hydraulické připojení pro samostatný kotel
včetně anuloidu
obsahuje: čerpadlo GRUNDFOS.UPS 25-70,
kulové kohouty, zpětnou klapku,
pojistný ventil
KHG714095611
13.340,-
16.008,-
Hydraulické připojení pro samostatný kotel nebo
kotel v kaskádě
obsahuje: čerpadlo GRUNDFOS.UPS 25-70,
kulový kohout, zpětnou klapku,
pojistný ventil a uzávěr s filtrem
KHG714095411
18.440,-
22.128,-
800
2 00
600
800
600
2 00
600
415
290
cca 1200
800
800
495
785
495
785
290
cca 1200
415
950
950
min. 550
Rozměry kotlů
Luna HT 1.350, 1.450, 1.550, 1.650 6 0 0
včetně hydraulického
příslušenství:
Položka
min. 550
Vyobrazení
800
800
39
3.3
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Hydraulické připojení sběrače
obsahuje: čerpadlo GRUNDFOS.UPS 32-80,
kulový kohout, zpětnou klapku, pojistný ventil
a uzávěr s filtrem 2”
KHG714104410
18.030,-
21.636,-
Hydraulické sběrače pro samostatný kotel nebo
poslední kotel v kaskádě
(vybaven otvory pro možnost montáže manometru a
teploměru)
KHG714104510
12.260,-
14.712,-
Hydraulické sběrače pro kotel v kaskádě
KHG714104610
11.640,-
13.968,-
700
600
100
700
600
100
600
950
253
550
600
650
356
356
740
384
384
1200
950
Rozměry kotlů
Luna HT 1.850, 1.1000
včetně hydraulického
příslušenství:
Položka
550
Vyobrazení
1200
3.3
Hydraulická příslušenství ke kotlům Luna HT 1.850, 1.1000
740
3
700
700
650
Čerpadla
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Čerpadlo grundfos uPS 25 - 70
59527214
4.020,-
4.824,-
Čerpadlo grundfos uPS 32 - 80
52588354
10.200,-
12.240,-
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Hydraulické připojení sběrače
obsahuje: čerpadlo GRUNDFOS.UPS 32-80,
kulový kohout, zpětnou klapku, pojistný ventil
a uzávěr s filtrem 2”
KHW714104310
19.470,-
23.364,-
Hydraulické připojení pro 2. čerpadlo
obsahuje: čerpadlo GRUNDFOS.UPS 32-80,
kulový kohout a zpětnou klapku 2”
KHW714098611
13.560,-
16.272,-
Hydraulická příslušenství ke kotlům Power HT
Vyobrazení
40
3
3.4
Hydraulické sběrače pro samostatný kotel nebo
poslední kotel v kaskádě
(vybaven otvory pro možnost montáže manometru
a teploměru)
KHW714104210
13.340,-
16.008,-
Hydraulické sběrače pro kotle v kaskádě
(vzdálenost mezi kotli 45 cm)
KHW714099010 12.405,-
14.886,-
Hydraulické sběrače pro kotle v kaskádě
(vzdálenost mezi kotli 2 cm)
KHW714103610
15.456,-
12.880,-
KASKÁDA kotlů POWER HT včetně HYDRAULICKÉHO PŘÍSLUŠENSTVÍ
3.4 OdKOuřENÍ
3.4.1 Koaxiální odkouření
SOUOSÉ = KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ
pro přívod vzduchu a odvod spalin Ø 80 / 125 mm
SOUOSÉ = KOAXIÁLNÍ POTRUBÍ
pro přívod vzduchu a odvod spalin Ø 110 / 160 mm
41
3
3.4
Koaxiální odkouření Ø 80/125 mm pro kondenzační kotle
Luna HT 1.350, 1.450, 1.550, 1.650
Vyobrazení
42
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Prodloužení koaxiálních trubek
Ø 80/125 mm, délka 1000 mm
KHG714088510
1.900,-
2.280,-
Prodloužení koaxiálních trubek
Ø 80/125 mm délka 500 mm
KHG714088610
1.205,-
1.446,-
Koaxiální koleno 90˚
Ø 80/125 mm
KHG714088710
950,-
1.140,-
Koaxiální koleno 45˚
Ø 80/125 mm
KHG714088810
890,-
1.068,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 80/125 mm
KHA7150801251
2.505,-
3.006,-
Revizní T-kus pro přímou montáž Ø 80/125 mm
KHA7150801252
1.990,-
2.388,-
Revizní koleno 90˚
Ø 80/125 mm
KHA7150801253
2.890,-
3.468,-
Koaxiální trubka s koncovkou
Ø 80/125 mm
KHG714088910
2.190,-
2.628,-
Taška pro vodorovné střechy
(A5025001)
363
680,-
816,-
Průchodka střechou – šikmá
(plech - hliník)
8014
1.060,-
1.272,-
Vertikální komínová koncovka,
délka nad střechou 0,4 m
KHA715080080
1.990,-
2.388,-
3
Koaxiální odkouření Ø 110/160 mm pro kondenzační kotle Luna HT 1.850, 1.1000
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Prodloužení koaxiálních trubek
Ø 110/160 mm, délka 1000 mm
KHG714099810
2.990,-
3.588,-
Prodloužení koaxiálních trubek
Ø 110/160 mm, délka 500 mm
KHG714099710
2.190,-
2.628,-
Koaxiální koleno 90˚
Ø 110/160 mm
KHG714100010
2.790,-
3.348,-
Koaxiální koleno 45˚
Ø 110/160 mm
KHG714099910
2.490,-
2.988,-
Horizontální komínová koncovka
Ø 110/160 mm
KHG714100210
6.080,-
7.296,-
Vertikální komínová koncovka
pro kondenzační kotle, Ø 110/160 mm
včetně trubky 500 mm (Ø 110), L=1200 mm
KHG714100110
5.900,-
7.080,-
Taška pro vodorovné střechy
KHG714104810
1.590,-
1.908,-
Taška pro šikmé střechy
KHG714104910
1.790,-
2.148,-
43
3.4
3
3.4
3.4.2 dělené odkouření
DĚLENÉ POTRUBÍ
pro přívod vzduchu a odvod spalin Ø 80 / 80 mm
DĚLENÉ POTRUBÍ
pro přívod vzduchu a odvod spalin Ø 110 / 110 mm
VIZ TAB. TECHN. PARAMETRŮ
HLOUBKA „A“ VIZ TABULKA TECHN. PARAMETRŮ
PLYN
ZPÁTEČKA
VÝSTUP
TOPENÍ
„B“
„C“
VIZ TAB. TECHN. PARAMETRŮ
dělené odkouření Ø 80 mm pro kondenzační kotle Luna HT 1.350, 1.450, 1.550, 1.650
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Sada pro dělené odkouření Ø 80 mm
pro kondenzační kotle Luna HT 1.350, 1.450, 1.550,
1.650
KHG714089010
990,-
1.188,-
Trubní systém Ø 80 viz. strana 45
Sada pro dělené odkouření Ø 110 mm pro kondenzační kotle Luna HT 1.850, 1.1000
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Sada pro dělené odkouření Ø 110 mm
KHG714105010
3.790,-
4.548,-
Trubní systém Ø 110 mm viz. strana 47
44
3
3.4.3 Společné součásti odkouření
3.4
Společné součásti odkouření pro kotle Luna HT (35 – 100 kW), Power HT
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Trubka Ø 80 mm, délka 500 mm
pro kondenzační kotle
KHA715080050
230,-
276,-
Trubka Ø 80 mm, délka 1000 mm
pro kondenzační kotle
KHA715080100
285,-
342,-
Trubka Ø 80 mm, délka 2000 mm
pro kondenzační kotle
KHA715080200
470,-
564,-
Koleno 45˚, Ø 80 mm
pro kondenzační kotle
KHA715080045
185,-
222,-
Koleno 90˚, Ø 80 mm
pro kondenzační kotle
KHA715080090
200,-
240,-
Patní koleno s kotvením, Ø 80 mm
KHA715080001
1.020,-
1.224,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 80 mm
KHA715080003
680,-
816,-
Revizní rovný kus s kontrolním víčkem, Ø 80 mm
KHA715080016
670,-
804,-
Krycí manžeta na fasádu
pro sání /odkouření
KHG714050411
1.990,-
2.388,-
Krycí manžeta na fasádu
pro odkouření
KHG714050311
1.990,-
2.388,-
Opěrná svorka trubky Ø 80 mm
(balení po 5 kusech)
KHG714037310
210,-
252,-
Růžice Ø 80 mm – vnitřní
KHG714018510
210,-
252,-
Růžice Ø 80 mm – vnější
KHG714018410
165,-
198,-
Střešní průchodka (plast) pro pevné potrubí
Ø 80 mm (ukončení komína)
KHA715080002
1.230,-
1.476,-
45
3
3.4
-
46
Taška pro vodorovné střechy
(pouze pro KHG 714036510)
363
680,-
816,-
Taška pro šikmé střechy
(pouze pro KHG 714036510)
KHG714036610
1.475,-
1.770,-
Koncovka děleného odkouření Ø 80 mm
KHG714010410
400,-
480,-
Vystřeovací kus Ø 80 mm, (plastový)
na vytvoření objímky jsou potřeba 4 ks
(uvedená cena je za balení 6 ks)
KHA715080004
310,-
372,-
Vystřeovací kus Ø 80 mm, (nerezový)
KHA715080007
590,-
708,-
ukončovací trubka pro rovné střechy
(černá - 0,5 m)
KHA715080017
280,-
336,-
Koncová protidešová manžeta pro rovné
střechy (černá)
KHA715080018
715,-
858,-
Redukce Ø 80 / 110 mm
KHA715080110
725,-
870,-
Redukce Ø 110 / 80 mm
KHA715081110
530,-
636,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 80 mm,
balení po 15 metrech, uvedená cena je za 1 metr
KHA715080010
395,-
474,-
Spojka flexibilního potrubí Ø 80 mm
KHA715080011
1.000,-
1.200,-
Koleno 90˚ flex-pevné Ø 80 mm
KHA715080012
1.030,-
1.236,-
Adaptér trubka-flex Ø 80 mm
KHA715080013
765,-
918,-
Adaptér flex - hrdlo Ø 80 mm
KHA715080014
930,-
1.116,-
Střešní průchodka (plast) pro flexibilní potrubí
Ø 80 mm (ukončení komína)
KHA715080015
2.050,-
2.460,-
Náhradní těsnící kroužek Ø 80 mm
KHA715080005
70,-
84,-
3
Odkouření plastové Ø 110 mm pro kondenzační kotle
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Kotlová redukce Ø 100 / Ø 110 mm
pro kotle Power HT
KHA715100110
715,-
858,-
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 500 mm
KHA715110050
365,-
438,-
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 1000 mm
KHA715110100
410,-
492,-
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 2000 mm
KHA715110200
670,-
804,-
Vystřeovací kus Ø 110 mm, (plastový)
na vytvoření objímky je potřeba 5 ks
(uvedená cena je za balení 6 ks)
KHA715080004
310,-
372,-
Vystřeovací kus Ø 110 mm, (nerezový)
KHA715110007
630,-
756,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 110 mm,
balení po 30 m, uvedená cena je za 1 m
KHA715110010
580,-
696,-
Koleno 45˚
s násuvným koncem a silikonovým těsnícím
kroužkem
KHA715110045
310,-
372,-
Koleno 87˚
s násuvným koncem a silikonovým těsnícím
kroužkem
KHA715110090
310,-
372,-
Patní koleno
s kotvením Ø 110 mm
KHA715110001
1.125,-
1.350,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem, Ø 110 mm
KHA715110003
910,-
1.092,-
Revizní rovný kus s kontrolním víčkem, Ø 110 mm
KHA715110006
900,-
1.080,-
Spojka flexibilního potrubí Ø 110 mm
KHA715110011
1.175,-
1.410,-
Adaptér trubka-flex Ø 110 mm
KHA715110013
960,-
1.152,-
Adaptér flex - hrdlo Ø 110 mm
KHA715110014
1.125,-
1.350,-
Střešní průchodka (plast) pro pevné potrubí
Ø 110 mm
KHA715110002
1.755,-
2.106,-
Odtok s hrdlem Ø 110 mm
KHA715110019
660,-
792,-
Sifon Long John (pro přetlak)
KHA715000004
990,-
1.188,-
ukončovací trubka pro rovné střechy
(černá - 0,5 m)
KHA715110017
435,-
522,-
47
3.4
3
3.4
-
Koncová protidešová manžeta pro rovné
střechy (černá)
KHA715110018
930,-
1.116,-
Náhradní těsnící kroužek Ø 110 mm
KHA715110005
95,-
114,-
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 500 mm
KHA715125050
580,-
696,-
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 1000 mm
KHA715125100
795,-
954,-
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 2000 mm
KHA715125200
1.435,-
1.722,-
Vystřeovací kus Ø 125 mm, (plastový)
na vytvoření objímky je potřeba 6 ks
(uvedená cena je za balení 6 ks)
KHA715080004
310,-
372,-
Vystřeovací kus Ø 125 mm, (nerezový)
KHA715125007
630,-
756,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 125 mm,
balení po 30 m, uvedená cena je za 1 m
KHA715125010
900,-
1.080,-
Koleno 45˚
s násuvným koncem a silikonovým těsnícím
kroužkem
KHA715125045
640,-
768,-
Koleno 87˚
s násuvným koncem a silikonovým těsnícím
kroužkem
KHA715125090
715,-
858,-
Patní koleno
s kotvením, Ø 125 mm
KHA715125001
1.960,-
2.352,-
Revizní T-kus s kontrolním víčkem Ø 125 mm
KHA715125003
1.745,-
2.094,-
Revizní rovný kus s kontrolním víčkem, Ø 125 mm
KHA715125006
1.910,-
2.292,-
Redukce Ø 110 / Ø 125 mm
KHA715110125
1.020,-
1.224,-
Spojka flexibilního potrubí Ø 125 mm
KHA715125011
2.805,-
3.366,-
Adaptér trubka-flex Ø 125 mm
KHA715125013
1.340,-
1.608,-
Adaptér flex - hrdlo Ø 125 mm
KHA715125014
1.890,-
2.268,-
Odtok s hrdlem Ø 125 mm
KHA715125015
1.130,-
1.356,-
Sifon Long John (pro přetlak)
KHA715000004
990,-
1.188,-
Střešní průchodka (plast) pro pevné potrubí
Ø 125 mm
KHA715125002
2.360,-
2.832,-
Odkouření plastové Ø 125 mm pro kondenzační kotle
Vyobrazení
48
3
Odkouření plastové Ø 160 mm pro kondenzační kotle
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 500 mm
KHA715160050
815,-
978,-
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 1000 mm
KHA715160100
1.230,-
1.476,-
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 2000 mm
KHA715160200
1.910,-
2.292,-
Flexibilní potrubí vnitřní Ø 160 mm,
balení po 25 m, uvedená cena je za 1 m
KHA715160010
1.145,-
1.374,-
Koleno 45˚
s násuvným koncem a silikonovým těsnícím
kroužkem
KHA715160045
930,-
1.116,-
Vystřeovací kus Ø 160 mm, (plastový)
na vytvoření objímky je potřeba 8 ks
(uvedená cena je za balení 6 ks)
KHA715080004
310,-
372,-
Vystřeovací kus Ø 160 mm, (nerezový)
KHA715160007
630,-
756,-
Koleno 87˚
s násuvným koncem a silikonovým těsnícím
kroužkem
KHA715160090
880,-
1.056,-
Patní koleno
s kotvením, Ø 160 mm
KHA715160001
3.080,-
3.696,-
Redukce Ø 125 / Ø 160 mm
KHA715125160
1.340,-
1.608,-
Revizní T-kus
s kontrolním víčkem Ø 160 mm
KHA715160003
2.570,-
3.084,-
Revizní rovný kus
s kontrolním víčkem, Ø 160 mm
KHA715160006
2.775,-
3.330,-
Spojka flexibilního potrubí Ø 160 mm
KHA715160011
3.070,-
3.684,-
Adaptér trubka-flex Ø 160 mm
KHA715160013
1.795,-
2.154,-
Adaptér flex - hrdlo Ø 160 mm
KHA715160014
2.835,-
3.402,-
Odtok s hrdlem Ø 160 mm
KHA715160015
1.490,-
1.788,-
Sifon Long John (pro přetlak)
KHA715000004
990,-
1.188,-
Střešní průchodka (plast) pro pevné potrubí
Ø 160 mm
KHA715160002
3.915,-
4.698,-
49
3.4
3
3.4
Odkouření plastové Ø 200 mm pro kondenzační kotle
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 1000 mm
KHA715200100
2.680,-
3.216,-
Koleno 45˚
s násuvným koncem a silikonovým těsnícím
kroužkem
KHA715200045
2.525,-
3.030,-
Koleno 87˚ s násuvným koncem
a silikonovým těsnícím kroužkem
KHA715200090
2.990,-
3.588,-
Patní koleno
s kotvením, Ø 200 mm
KHA715200001
5.660,-
6.792,-
Revizní T-kus
s kontrolním víčkem Ø 200 mm
KHA715200003
5.050,-
6.060,-
Revizní rovný kus
s kontrolním víčkem, Ø 200 mm
KHA715200006
4.525,-
5.430,-
Redukce Ø 160 / Ø 200 mm
KHA715160201
1.435,-
1.722,-
Odtok s hrdlem Ø 200 mm
KHA715200007
2.190,-
2.628,-
Sifon Long John (pro přetlak)
KHA715000004
990,-
1.188,-
Střešní průchodka (plast) pro pevné potrubí
Ø 200 mm
KHA715200002
6.585,-
7.902,-
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Neutralizační box
KHA715000001
7.110,-
8.532,-
-
Náplň neutralizačního boxu
KHA715000002
1.445,-
1.734,-
-
INHIKOR - protikorozní a protiúsadová přísada
(balení po 4 litrech), uvedená cena je za 1 litr
007
270,-
324,-
Vyobrazení
Neutralizace kondenzátu
Vyobrazení
50
3
Odkouření plastové Ø 250 mm pro kondenzační kotle
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 500 mm
KHA715250050
3.290,-
3.948,-
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 1000 mm
KHA715250100
4.290,-
5.148,-
Trubka s násuvným koncem a silikonovým
těsnícím kroužkem, délka 2000 mm
KHA715250200
6.290,-
7.548,-
Koleno 90˚
s násuvným koncem a silikonovým těsnícím
kroužkem
KHA715250090
5.790,-
6.948,-
Koleno 45˚ s násuvným koncem
a silikonovým těsnícím kroužkem
KHA715250045
3.990,-
4.788,-
Revizní T-kus se změnou směru a měřícím otvorem
KHA715250003
6.990,-
8.388,-
Revizní T-kus rovný s kontrolním víčkem
KHA715250006
5.490,-
6.588,-
Kotlová redukce Ø 250 / Ø 200 mm
KHA715250007
3.390,-
4.068,-
3.4.4 Odkouření pro kaskády
SPOLEČNÉ ODKOUŘENÍ KASKÁDY KOTLŮ Luna HT 1.450 P - 1.350 - 1.450 - 1.550 - 1.650
51
3.4
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Sada odkouření pro 2 kotle
v kaskádě obsahuje:
- 1 k s t r u b kov ý d í l
s odb očko u a zpě t n o u
k l a p kou , Ø 8 0 / 12 5 m m ,
L =1 000 m m
- 1 k s kon c ov ý k u s k a s k á d y
s e z p ět n o u k la pko u
Ø 80/ 12 5 m m , L = 4 0 5 m m
- 2 ks trubka Ø 80, L=250 mm
KHA715125802
9.900,-
11.880,-
Revizní T-kus Ø 125 s odtokem
pro sifon Long John
KHA715125804
1.690,-
2.028,-
Sifon Long John (pro přetlak)
KHA715000004
990,-
1.188,-
Sada odkouření pro 3. kotel
v kaskádě obsahuje:
- 1 k s t r u b kov ý d í l
s odb očko u a zpě t n o u
k l a p kou , Ø 8 0 / 12 5 m m ,
L =1 000 m m
- 1 ks trubka Ø 80, L=250 mm
KHA715125803
4.390,-
5.268,-
Sada odkouření pro 2 kotle
v kaskádě obsahuje:
- 2 ks trubka Ø 160/110 mm,
- 1 ks koncovka s připojením
odvodu kondenzátu, sifon;
- 2 ks inspekční koleno,
- 1 ks trubka Ø 110 - 500 mm
KHA715097510
14.940,-
17.928,-
Sada odkouření pro 3. kotel
v kaskádě obsahuje:
- 1 ks trubka Ø 160/110 mm,
- 1 ks inspekční koleno
- 1 ks trubka Ø 110 - 500 mm
KHA715097610
6.080,-
7.296,-
Sada odkouření pro 2 kotle
v kaskádě obsahuje:
- 2 ks trubka Ø 200/110 mm,
- 1 ks koncovka s připojením
odvodu kondenzátu, sifon;
- 2 ks inspekční koleno,
KHW714097910
24.900,-
29.880,-
Sada odkouření pro 3. kotel
v kaskádě obsahuje:
- 1 ks trubka Ø 200/110 mm,
- 1 ks inspekční koleno
KHW714098010
8.900,-
10.680,-
Popis
Pro kotel
52
POWER HT
3.4
Odkouření pro kaskády z kondenzačních kotlů HT
Luna HT
35-45-55-65
Luna HT
85-100
3
3
Klapka pro kaskádu dvou
a více kotlů Ø 110/80 mm se
sifonem
KHG714093411
2.165,-
2.598,-
Klapka pro kaskádu dvou
a více kotlů Ø 110/110 mm se
sifonem, pro Luna HT 85-100 kW
KHG714111110
4.900,-
5.880,-
Klapka pro kaskádu dvou
a více kotlů Ø 110/110 mm se
sifonem, pro Power HT
KHW714097410
11.540,-
13.848,-
Ø 110/80 mm
KHA715110080
3.805,-
4.566,-
Ø 125/80 mm
KHA715125080
4.225,-
5.070,-
Ø 160/80 mm
KHA715160080
4.935,-
5.922,-
Ø 200/80 mm
KHA715200080
6.480,-
7.776,-
Zpětná klapka
Ø 80 mm
KHA715080019
2.690,-
3.228,-
Sifon
(nutný pro vertikální
montáž)
KHA715080020
465,-
558,-
Zátka
(nutná pro
horizontální montáž)
KHA715080021
260,-
312,-
Odbočka pro připojení
kotle se zpětnou
klapkou
(pro komíny typu LAS)
Komponenty zpětné
klapky
3.4
53
4
4. OHřÍVAČE TuV A AKuMuLAČNÍ ZáSObNÍKY
bOJLERY S JEdNOduCHOu NEbO dVOJITOu TOPNOu NEPřÍMOTOPNOu SPIRáLOu
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
LSC710028010
20.900,-
25.080,-
LSC710027010
18.900,-
22.680,-
LSC 710038010
26.900,-
32.280,-
24.900,-
29.880,-
31.900,-
38.280,-
bojler ub 200 dC
•
•
•
•
•
dvojitá spirála, obsah 200 litrů, včetně PU-izolace
výška 1310 mm, průměr s izolací 600 mm
výkon vrchní topné spirály 27 kW
výkon spodní topné spirály 20 kW
výkonnostní číslo dle DIN4708 4,2 NL
bojler ub 200 SC
• jednoduchá spirála, obsah 200 litrů, včetně PUizolace
• výška 1310 mm, průměr s izolací 600 mm
• výkon topné spirály 27 kW
• výkonnostní číslo dle DIN4708 4,2 NL
bojler ub 300 dC
•
•
•
•
•
dvojitá spirála, obsah 300 litrů, včetně PU-izolace
výška 1797 mm, průměr s izolací 600 mm
výkon vrchní topné spirály 30 kW
výkon spodní topné spirály 45 kW
výkonnostní číslo dle DIN4708 12 NL
bojler ub 300 SC
•
•
•
•
jednoduchá spirála, obsah 300 litrů, včetně PU-izolace
LSC 710037010
výška 1797 mm, průměr s izolací 600 mm
výkon topné spirály 45 kW
výkonnostní číslo dle DIN4708 12 NL
bojler ub 400 dC
•
•
•
•
•
dvojitá spirála, obsah 400 litrů, včetně PU-izolace
výška 1780 mm, průměr s izolací 700 mm
výkon vrchní topné spirály 30 kW
výkon spodní topné spirály 55 kW
výkonnostní číslo dle DIN4708 16 NL
LSC 710048010
na objednávku
bojler ub 400 SC
• jednoduchá spirála, obsah 400 litrů, včetně PUizolace
• výška 1780 mm, průměr s izolací 700 mm
• výkon topné spirály 55 kW
• výkonnostní číslo dle DIN4708 16 NL
Bojler s dvojitou spirálou (DC):
LSC 710047010
28.900,-
34.680,na objednávku
bojler ub 500 dC
•
•
•
•
•
dvojitá spirála, obsah 500 litrů, včetně PU-izolace
výška 1780 mm, průměr s izolací 760 mm
výkon vrchní topné spirály 30 kW
výkon spodní topné spirály 60 kW
výkonnostní číslo dle DIN4708 130 NL
LSC 710058010
35.900,-
43.080,na objednávku
bojler ub 800 dC
•
•
•
•
•
dvojitá spirála, obsah 800 litrů, včetně PU-izolace
výška 1905 mm, průměr s izolací 990 mm
výkon vrchní topné spirály 37 kW
výkon spodní topné spirály 60 kW
výkonnostní číslo dle DIN4708 32 NL
LSC 710088010
61.900,-
74.280,na objednávku
bojler ub 1000 SC
•
•
•
•
jednoduchá spirála, obsah 1000 litrů, vč. PU-izolace
výška 2285 mm, průměr s izolací 1200 mm
výkon topné spirály 63 kW
výkonnostní číslo dle DIN4708 37 NL
LSC 710107010
59.900,-
71.880,na objednávku
bojler ub 1000 dC
•
•
•
•
•
54
dvojitá spirála, obsah 1000 litrů, včetně PU-izolace
výška 2155 mm, průměr s izolací 990 mm
výkon vrchní topné spirály 45 kW
výkon spodní topné spirály 60 kW
výkonnostní číslo dle DIN4708 36 NL
LSC 710108010
71.900,-
86.280,na objednávku
Bojler s jednoduchou spirálou (SC):
4
bojler ub 1500 dC
•
•
•
•
•
dvojitá spirála, obsah 1500 litrů, včetně PU-izolace
výška 2285 mm, průměr s izolací 1200 mm
výkon vrchní topné spirály 63 kW
výkon spodní topné spirály 107 kW
výkonnostní číslo dle DIN4708 55 NL
LSC 710158010
114.900,-
137.880,na objednávku
bojler ub 2000 SC
•
•
•
•
jednoduchá spirála, obsah 2000 litrů, vč. PU-izolace
výška 2550 mm, průměr s izolací 1300 mm
výkon topné spirály 115 kW
výkonnostní číslo dle DIN4708 57 NL
LSC 710207010
127.900,-
153.480,na objednávku
bojler ub 2000 dC
•
•
•
•
•
dvojitá spirála, obsah 2000 litrů, včetně PU-izolace
výška 2550 mm, průměr s izolací 1300 mm
výkon vrchní topné spirály 74 kW
výkon spodní topné spirály 115 kW
výkonnostní číslo dle DIN4708 67 NL
LSC 710208010
138.900,-
166.680,na objednávku
bojler ub 3000 SC
•
•
•
•
jednoduchá spirála, obsah 3000 litrů, vč. PU-izolace
výška 2980 mm, průměr s izolací 1400 mm
výkon topné spirály 134 kW
výkonnostní číslo dle DIN4708 96,2 NL
LSC 710307010
194.900,-
233.880,na objednávku
AKuMuLAČNÍ NádObY
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
LSC 710106010
79.000,-
94.800,-
ubPT 1000
Akumulační zásobník s průtokovým
ohřevem TuV a se stratifikačním válcem
• celkový obsah nádoby 1000 litrů
• průtokový ohřev TUV přes INOX spirálu
• nepřímotopné spirály pro solární systém a ohřev
dalším zdrojem, výkon vrchní spirály 97 kW, výkon
spodní spirály 97 kW
• polyuretanová izolace 120 mm
• max. přetlak spirál ohřevu 10 bar
• max. přetlak akumulace 3 bar
• výška zásobníku s izolací 2110 mm
• průměr zásobníku s izolací 1030 mm
na objednávku
ubPT 2000
Akumulační zásobník s průtokovým
ohřevem TuV a se stratifikačním válcem
• celkový obsah nádoby 2000 litrů
• průtokový ohřev TUV přes INOX spirálu
• nepřímotopné spirály pro solární systém a ohřev
LSC710206010
dalším zdrojem, výkon vrchní spirály 135 kW, výkon
spodní spirály 177 kW
• polyuretanová izolace 120 mm
• max. přetlak spirál ohřevu 10 bar
• max. přetlak akumulace 3 bar
• výška zásobníku s izolací 2380 mm
• průměr zásobníku s izolací 1340 mm
104.900,-
125.880,-
na objednávku
AKuMuLAČNÍ NádObY
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
LSC 710105010
53.900,-
64.680,-
ubTT 1000
Akumulační zásobník s integrovaným
zásobníkem TuV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
celkový obsah nádoby 1000 litrů
zásoba TUV 220 litrů
obsah akumulace 780 litrů
nepřímotopná spirála pro solární systém
o výkonu 69 kW
polyuretanová izolace 120 mm
max.přetlak zásobníku TUV 10 bar
max.přetlak akumulace 3 bar
výška zásobníku s izolací 2090 mm
průměr zásobníku s izolací 990 mm
výkonnostní číslo dle DIN4708 3 NL
na objednávku
55
4
AKuMuLAČNÍ NádObY
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
LSC 710153020
49.000,-
58.800,-
ubPu 1500
Akumulační zásobník s nepřímotopnou
spirálou
• celkový obsah nádoby 1500 litrů
• nepřímotopná spirála o výkonu 69 kW pro solární
systém nebo ohřev dalším zdrojem
• polyuretanová izolace 100 mm
• max. přetlak spirál ohřevu 10 bar
• max. přetlak akumulace 3 bary
• výška zásobníku s izolací 2150 mm
• průměr zásobníku s izolací 1300 mm
na objednávku
NOVINKA
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Přídavná elektrická topná spirála 6/4" - 2,5 kW
2110000
3.200,-
3.840,-
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
Luna SAT b60: objem 60 litrů, závěsný zásobník TUV
nepřímotopný, hranatý, z nerez oceli, výkon výměníku KSV714108410
35 kW
17.900,-
21.480,-
ub 80 Inox: objem 80 litrů, zásobník TUV nepřímotopný, hranatý, z nerez oceli
KSG714084410
23.900,-
28.680,-
ub 120 Inox: objem 120 litrů, zásobník TUV nepřímoKSG714084510
topný, hranatý, z nerez oceli
26.900,-
32.280,-
SAMOSTATNÉ ZáSObNÍKY NEPřÍMOTOPNÉ
Vyobrazení
Položka
PLYNOVÉ ZáSObNÍKOVÉ OHřÍVAČE
Vyobrazení
56
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
SAgN 80: objem 80 litrů, 5,3 kW
ASB 312083100
10.290,-
12.348,-
SAgN 100: objem 100 litrů, 5,3 kW
ASB 312103100
11.090,-
13.308,-
4
ELEKTRICKÉ ZáSObNÍKOVÉ OHřÍVAČE
Vyobrazení
Položka
Objednací kód
Cena v Kč
bez DPH
Cena v Kč
s 20% DPH
SR 501: 10 litrů, nad dřez
RSA 315018111
3.570,-
4.284,-
SR 501 C/R: 10 litrů, nad dřez, s termostatem
RSA 315012521
3.900,-
4.680,-
SR 515: 15 litrů, nad dřez
RSA 315028111
3.790,-
4.548,-
SR 515 C/R: 15 litrů, nad dřez, s termostatem
RSA 315022521 4.190,-
5.028,-
SR 501 SL: 10 litrů, pod dřez
RSA 315018211
3.570,-
4.284,-
SR 501 C/R SL: 10 litrů, pod dřez, s termostatem
RSA 315012621
3.900,-
4.680,-
SR 515 SL: 15 litrů, pod dřez
RSA 315028211
3.790,-
4.548,-
57
POZNáMKY:
58
POZNáMKY:
59
G A R A N C E K V A L I T Y:
baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
centrála Praha:
Jeseniova 2770 / 56, 130 00 Praha 3
Tel.:
+420 - 271 001 627
Fax:
+420 - 271 001 620
e-mail: [email protected]
servisní středisko brno:
Antonína Slavíka 7, 602 00 Brno
Tel./Fax: +420 543 211 615
www.baxi.cz
www.baxi.com
ObCHOdNĚ - TECHNICKá ZASTOuPENÍ PRO REgIONY:
PRAHA a JIŽNÍ ČECHY:
ZáPAdNÍ, SEVERNÍ
a VÝCHOdNÍ ČECHY:
bRNO a JIŽNÍ MORAVA:
SEVERNÍ MORAVA:
Pavel Žvátora
[email protected]
tel.: +420 608 976 678
Petr Paunkovič
[email protected]
tel.: +420 602 464 244
Pavel Polcr
[email protected]
tel.: +420 739 592 955
Jiří Chrascina
[email protected]
tel.: +420 728 950 685
TECHNICKá POdPORA PRO ÚZEMÍ:
ČECHY:
MORAVA:
HLAVNÍ TECHNIK:
Filip Suchánek
[email protected]
tel.: +420 603 431 938
Zdeněk Rumpík
[email protected]
tel.: +420 739 592 005
Jiří Šikula
[email protected]
tel: +420 737 287 176
Firma BAXI si z důvodu neustálého zlepšování svých výrobků vyhrazuje právo modifikovat kdykoli a bez předchozího upozornění
údaje uvedené v této dokumentaci. Tato dokumentace má pouze informativní charakter a nesmí být použita jako smlouva ve vztahu
k třetím osobám.
Download

3 - Baxi