jaro 2013
CENÍK
Akční sestavy Regulus
Solární sestavy pro přípravu teplé vody
Kód
Kč
11920
44 990,-
SOL 200 ZU
solární sestava pro předehřev vody ke stávající přípravě TV
9524
51 990,-
SOL 300 R2DC-KPG1
solární sestava pro předehřev vody s možností dohřevu kotlem i el.tělesem v solárním zásobníku, (bez
propojovacího potrubí)
11385
52 990,-
SOL 300EL ZU
solární sestava pro předehřev vody s elektrickým dohřevem v solárním zásobníku
9525
69 990,-
Solární sestava pro přitápění a předehřev teplé vody
Kód
Kč
10619
99 990,-
Kód
Kč
KRB SOL 600EL - solar 7,5m 2
Krbová vložka a solární systém na přitápění s kombinovanou akumulační nádrží DUOE 600l
10620
176 900,-
KRB AKU 600EL
Krbová vložka a kombinovaná akumulační nádrží DUOE 600l
10621
116 900,-
KRB CS-TSV
Krbová vložka a čerpadlová skupina CS-TSV s by-passem
10622
54 550,-
Kompaktní úsporný systém topení
Kód
Kč
Solartherm 17 KDZ SET B5 - solar 5 m 2
kompletní set například pro Bungalow 5 - typový dům z katalogu Rodinné domy
obsahuje: solartherm, kolektory, potrubí pro solár, odkouření, pokojový regulátor
9723
139 900,-
Solární sestavy s kotli
Kód
Kč
SOL 250 s turbo kotlem
Solární systém SOL 250 s turbo kotlem 14TX
9349
88 800,-
SOL 250 s elektrokotlem
Solární systém SOL 250 s elektrokotlem
9722
88 800,-
SOL 300 s kondenzačním kotlem
Solární systém SOL 300 s kondenzačním kotlem 17KD
9350
99 900,-
SOL 200 KPA
solární sestava pro předehřev vody ke stávající přípravě TV
(bez propojovacího potrubí)
.
2
SOL 380EL4,5kW ZU - solar 7,5 m
solární sestava pro vytápění s předehřevem TV, pro domy s tepelnou ztrátou do 4 kW
(cena bez el.bojleru)
Sestavy s krbovou vložkou
Více informací o sestavách naleznete na www.regulus.cz nebo si je vyžádejte od svého obchodního zástupce.
Stručný přehled změn
(oproti ceníku podzim 2012)
Novinky:
• Tepelné čerpadlo EcoPart………………………………………………………………………………… 4
• Tepelné čerpadlo EcoHeat, plnicí sada a solární modul…………………………………………………5
• Sluneční kolektor KPS11+ a KPC1 H+……………………………………………………………………6
• Čidlo CO2 a filtr pro jednotku Sentinel Kinetic (plus)…………………………………………………… 21
• Zásobníkový ohřívač RBC 2500 a R2BC 2500 ………………………………………………………… 23
• Příruby k zásobníkům R2DC ………………………………………………………………………………24
• Akumulační nádrž Regulus LYRA - kompaktní kotelna s přípravou čerstvé TV………………………26
• Indikátor teploty akumulační nádrže ………………………………………………………………………28
• Termostatické směšovací ventily Regulus Wmix ..………………………………………………………30
• Moduly pro IR12………………………………………...……………………………………………………34
36
• Šroubení pro zónové ventily LK525………………………………………...………………………………
• Čtyřcestné směšovací ventily 6/4" a 2", pohon 24 V…………………………………………………… 37
• Čerpadlové skupiny s nízkoenergetickými oběhovými čerpadly Yonos……………………………… 38
• Čerpadlové skupiny pro kotle a otopné systémy s nízkoenergetickými čerpadly Grundfos…………40
• Termostatické čerpadlové skupiny REGOMAT, termočleny, izolace TSV……………………………41
• Nízkoenergetická oběhová čerpadla Wilo Yonos, záložní zdroj s baterií 18Ah………………………43
• Elektrická topná tělesa do akumulační nádrže AkuPlast…………………………………………….
48
• Krbová vložka KV 025, pohon vzduchové klapky…………………………………………………………49
• Radiátorové ventily s vnitřním závitem……………………………………………………………………50
• Odkouření pro kaskády kondenzačních kotlů průměr 125 mm…………………………………………66
Snížení cen:
• Sluneční kolektory KPI………………………………………………………..…………………………… 7
• Ohebné nerezové trubky pro vodu…………………………………………………………………………18
• Zásobníky RBC, R2BC, RBC HP, některé R0BC……………………………………………………… 23
• Akumulační nádoby PS 500 E, PS 650……………………………………………………………………28
• Ventil uzavírací pro exp. nádoby…………………………………………………………………………..30
• Nerezové expanzní nádoby…………………………………………………………………………………31
• Nízkoenergetická oběhová čerpadla………………………………………………………………………43
• Odkouření pro kondenzační kotle pr. 80………………………………………………………………….59
Zvýšení cen:
• Náplň primárních okruhů tepelných čerpadel…………………………………………………………… 5
11
• Regulátory průtoku……………………………………………………………………………………………
• Ohebné nerezové trubky pro vodu a plyn…………………………………………………………………18
23
• Zásobníky R0BC……………………………………………………………………...………………………
• Filtr, náplň ochranná pro ÚT, sada testovací……………………………………………………………. 44
Výprodej:
• Pokojový termostat TP01………………………………………………….…………………………………
73
• Čerpadlové skupiny solární ………………………………………………….…………………………… 73
• Hliníková otopná tělesa, příslušenství…………………………………………………………………… 73
Poptávky
E-mail: …………………………………………………...………… [email protected]
Objednávky:
E-mail: …………………………………………………...………… [email protected]
241 763 976
Fax: ………………………………………...…………………………
Telefon obchodní oddělení: ……………………………………… 241 762 726
Telefon: …………………………………….…………………………
241 764 506
Otvírací doba: ………………………………………………………Po-Pá 7.30-16.30 hod.
Další informace o firmě: ……………………………………………www.regulus.cz
Změna cen vyhrazena. Ceník je platný od 7.3.2013
Aktuální platný ceník naleznete vždy na našich webových stránkách.
Ceník jaro 2013 platný od 7.3.2013
Změna cen vyhrazena
Tepelná čerpadla
Tepelná čerpadla vzduch/voda, Regulus CTC.......................................................................................................
4
Tepelná čerpadla země/voda, Regulus CTC............................................................................................................. 4-5
Distribuce
Sluneční kolektory ploché a montážní sady............................................................................................................... 6-7
Sluneční kolektory trubicové a montážní sady .......................................................................................................... 8
Střešní háky, držáky na rovnou střechu, montážní příslušenství………………………………………………………… 9
Montážní příslušenství………………………………………..…………………………………………………………………
10
Ventily a separátory pro solární systémy, regulátory průtoku a vyvažovací ventily................................................... 11
Regulátory pro solární systémy …………………………………................................................................................. 12
Čerpadlové skupiny pro solární systémy ................................................................................................................... 13
Nemrznoucí kapalina do solárních nebo otopných systémů, příslušenství................................................................ 14
Předizolované trubky pro solární systémy………………………………………………….…………………………………
15
Izolace kaučuková...................................................................................................................................................... 16
Nerezové trubky KOMBIFLEX ………………………………………………….…………………………………………… 17
Nerezové hadice a trubky pro připojení plynových spotřebičů a pro rozvody vody………………………………………18
Pojistné, vypouštěcí, odvzdušňovací a zpětné ventily………………………………………………….……………………
19
Jednotky pro větrání s rekuperací včetně montážního příslušenství......................................................................... 20-21
Solární zásobníkové ohřívače a nerezové zásobníkové ohřívače TV………………………………………………….…22
Zásobníkové ohřívače TV………………………………………………….………………………………………………… 23-24
Magneziové a elektronické anody………………………………………………….…………………………………………25
Akumulační nádrže s integrovanou přípravou TV………………………………………………….……………………… 25-26
Akumulační tlakové plastové nádrže s možností instalace i pod zem………………………………………………….…26
Akumulační nádrže a izolační sady, žebrované trubkové výměníky do přírub……………………………………………
27-28
Nerezové deskové výměníky..................................................................................................................................... 29
Termostatické směšovací ventily TV………………………………………………………………………………………… 30
Expanzní nádoby pro topné systémy, pitnou vodu, solární systémy ......................................................................... 31
Čerpadlové skupiny pro průtokový ohřev vody, výměníky pro připojení k čerp.skupinám......................................... 32
Pokojové termostaty ………………………………………………….…………………………………………………………
33
Inteligentní ekvitermní regulátory ………………………………………………….…………………………………………34-35
Zónové ventily s vratnou pružinou a zónové šoupátkové ventily………………………………………………….………36
Zónové kulové ventily vhodné i pro pitnou vodu………………………………………………….…………………………37
Směšovací ventily a pohony………………………………………………….……………………………………………… 37
Rozdělovače pro topné systémy, čerpadlové skupiny pro otopné systémy………………………………………………38
Dochlazovací ventily JBV, DBV a BVTS, regulátor tahu pro kotle na tuhá paliva……………………………………… 39
Čerpadlové skupiny pro kotle a topné systémy………………………………………………….………………………… 40
Termostatická čerpadlová skupina REGOMAT……………………………………………….…………………………… 41
Termostatické směšovací ventily pro topné systémy, termočleny, izolace…………………………………………..
41
Danfoss průmyslové regulace - naskladnění vybraných položek…………………………………………………………42
Oběhová čerpadla……………………………………………………..……………………………………………………… 43
Čisticí tlakové pumpy, chemické přípravky pro čistění a ochranu………………………………………………….………44
Těsnění závitových spojů ……………………………………………….…………………………………………………… 45
Elektrická topná tělesa do koupelnových otopných těles ………………………………………………….………………46-47
Elektrická topná tělesa do zásobníků TV a akumulačních nádrží………………………………………………….………48
Krbové vložky KV 025 a KV 075, krbová kamna……………………………………………………………………………49
Solartherm - kompaktní systém - solární zásobník s plynovým nebo elektrickým kotlem………………………………49
Termostatická hlavice a radiátorové ventily………………………………………………………………………………… 50
Ceník jaro 2013 platný od 7.3.2013
Změna cen vyhrazena
Odkouření, spalinová cesta hliník - Al
Odkouření pro turbokotle 60/100………………………………………………….………………………………………… 51-52
Odkouření pro turbokotle 80………………………………………………….……………………………………………… 53-54
Odkouření pro turbokotle 80/125………………………………………………….………………………………………… 55
Odkouření pro turbokotle 60, 100, 60/100, vnější trubka plast, příslušenství……………………………………………56
Odkouření, spalinová cesta plast - PP
Odkouření pro kondenzační kotle 60/100………………………………………………….…………………………………57-58
Odkouření pro kondenzační kotle 80………………………………………………….………………………………………59-60
Odkouření pro kondenzační kotle 80/125………………………………………………….…………………………………61-62
Odkouření pro kondenzační kotle 60………………………………………………….………………………………………63
Odkouření pro kondenzační kotle 100………………………………………………….……………………………………64
Odkouření pro kondenzační kotle 80 Almeva, nebalené………………………………………………….……………… 65
Odkouření pro kaskády kondenzačních kotlů průměr 125 a 160………………………………………………….………66
Odkouření pro kondenzační kotle fasádní vnější trubka nerez………………………………………………….…………67
Termostaty, teploměry, manometry a termomanometry, jímky, knoflíky
Teploměry a tlakoměry pro přímou montáž ………………………………………………….………………………………68
Zakrytované termostaty……………….…………………………………………….…………………………………………69
Termostaty kapilárové………………………………………………….………………………………………………………70
Teploměry kapilárové, manometry, termomanometry ………………………………………………….………………… 71
Knoflíky, jímky ………………………………………………….………………………………………………………………72
72
Tlakové spínače………………………………………………….………………………………………………………………
Manostaty………………………………………………….…………………………………………………………………… 72
Výprodej skladových zásob
Výprodej skladových zásob za snížené ceny………………………………………………….…………………………… obálka
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Tepelná čerpadla vzduch/voda, kompaktní jednotka - záruka 5 let
Kód
Kč
Tepelné čerpadlo EcoAir 105
- topný výkon 5,9 kW při A10/W35
10 753
92 000,-
Tepelné čerpadlo EcoAir 107
- topný výkon 8,3 kW při A10/W35
7 962
97 000,-
Tepelné čerpadlo EcoAir 110
- topný výkon 11,9 kW při A10/W35
10 018
119 000,-
Kód
Kč
Tepelné čerpadlo EcoAir 105- EcoEl
- topný výkon TC 5,9 kW při A10/W35 + elektrokotel 1,5-9 kW
nebo při teplotách pod -15°C jen elektrokotel 15 kW
integrovaný inteligentní ekvitermní regulátor
10 754
159 900,-
Tepelné čerpadlo EcoAir 105 - EcoEl solar
10 755
169 900,-
Tepelné čerpadlo EcoAir 107 - EcoEl
- topný výkon TC 8,3 kW při A10/W35 + elektrokotel 1,5-9 kW
nebo při teplotách pod -15°C jen elektrokotel 15 kW
integrovaný inteligentní ekvitermní regulátor
7 964
164 900,-
Tepelné čerpadlo EcoAir 107 - EcoEl solar
9 167
174 900,-
Tepelné čerpadlo EcoAir 110 - EcoEl
- topný výkon 11,9 kW při A10/W35 + elektrokotel 1,5-9 kW
nebo při teplotách pod -15°C jen elektrokotel 15 kW
integrovaný inteligentní ekvitermní regulátor
10 022
186 900,-
Tepelné čerpadlo EcoAir 110 - EcoEl solar
10 023
196 900,-
Tepelná čerpadla vzduch/voda s EVI kompresorem,
vysoký topný faktor, maximální teplota na výstupu 64°C.
Kód
Kč
Tepelné čerpadlo EcoAir 115
- topný výkon 13,1 kW při A10/W35
8 440
197 000,-
Tepelné čerpadlo EcoAir 120
- topný výkon 19,2 kW při A10/W35
8 455
227 000,-
Tepelné čerpadlo EcoAir 125
- topný výkon 26,1 kW při A10/W35
8 456
284 000,-
Tepelná čerpadla země/voda - záruka 5 let
určená pro využití energie z vrtů nebo zemních kolektorů.
Kód
Kč
Tepelné čerpadlo EcoPart 406 - topný výkon 5,9 kW při B0/W35
12 647
110 990,-
Tepelné čerpadlo EcoPart 408 - topný výkon 8,2 kW při B0/W35
12 648
117 200,-
Tepelné čerpadlo EcoPart 410 - topný výkon 10 kW při B0/W35
12 649
118 990,-
Tepelné čerpadlo EcoPart 412 - topný výkon 11,8 kW při B0/W35
12 650
128 600,-
Tepelné čerpadlo EcoPart 414 - topný výkon 14,5 kW při B0/W35
12 651
136 700,-
Tepelné čerpadlo EcoPart 417 - topný výkon 16,76 kW při B0/W35
12 652
146 990,-
Kompaktní systém topení + ohřev teplé vody pro domácnost.
Tep. čerpadlo vzduch/voda, elektrokotel, aku nádrž, regulace
4
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Kompaktní systém topení + ohřev teplé vody pro domácnost.
Tep. čerpadlo země/voda, elektrokotel, aku nádrž, regulace
Kód
Kč
EcoHeat 306
- topný výkon TČ 5,9 kW + elektrokotel 0-9 kW
11 757
165 900,-
EcoHeat 308
- topný výkon TČ 8,2 kW + elektrokotel 0-9 kW
11 758
169 900,-
EcoHeat 310
- topný výkon TČ 10 kW + elektrokotel 0-9 kW
11 759
172 900,-
EcoHeat 312
- topný výkon TČ 11,8 kW + elektrokotel 0-9 kW
11 760
183 900,-
Kód
Kč
IR12 TC 201 - Inteligentní regulátor s českým menu pro řízení tepelných čerpadel,
solárního systému a 2 směš. okruhů otopné soustavy. Ethernetová zásuvka, slot pro
paměťovou kartu SD. Obsahuje zdroj, 5 teplotních čidel, modul pro komunikaci s tepelným
čerpadlem, 2GB paměťovou kartu.
10 011
19 990,-
RC21 IR12 - Pokojová jednotka RC21 pro regulátor IR12
11 280
1 390,-
Regulátor EcoLogic - řídí celý topný systém s maximálním využitím tepelného čerpadla.
7 933
12 900,-
Sada pro vytvoření pokojové ovládací jednotky
8 299
2 490,-
SMS jednotka pro použití s GSM kartou
7 970
14 500,-
Sběrač kondenzátu s elektrickou ochranou proti zamrznutí
8 624
6 750,-
Držák na zeď pro tepelná čerpadla CTC Eco Air105,107 a 110
10 722
8 390,-
Elektrokotel EcoMini El 3x400 V
8 298
9 900,-
Plnicí sada primárního okruhu M 1"
12 454
1 890,-
Plnicí sada primárního okruhu M 5/4"
12 455
3 990,-
Solární modul pro tepelná čerpadla země/voda EcoHeat 300
12 622
6 980,-
Vnitřní jednotka EcoEl
akumulační nádrž včetně přípravy TV, elektrokotel, inteligentní regulátor
7 879
71 000,-
Vnitřní jednotka EcoElSol
akumulační nádrž včetně přípravy TV, elektrokotel, inteligentní regulátor
včetně solárního modulu
8 736
81 000,-
Záložní zdroj pro tepelná čerpadla
Kód
Kč
Záložní zdroj k tepelnému čerpadlu EcoAir včetně akumulátoru 44 Ah a řídicí jednotky
9 142
17 990,-
Náplň primárních okruhů tepelných čerpadel
Kód
Kč
10 320
629,-
Příslušenství tepelných čerpadel
Nemrznoucí, ekologická kapalina pro primární okruh tepelných čerpadel země/voda.
Kapalina se neředí, teplota tuhnutí -12°C, kanystr 25 l
5
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Ploché sluneční kolektory - lyrové, záruka 7 let
Kód
Kč
7 610
8 890,-
11 764
9 390,-
9 651
8 890,-
10 646
11 900,-
10 336
12 990,-
Kód
Kč
7 710
680,-
7 720
1 080,-
7 712
2 250,-
7 714
3 120,-
2
Sluneční kolektor KPC1 - BP - 100 x 200 cm, plocha apertury - 1,85 m , hliníkový plášť,
solární prizmatické sklo, celoměděný absorbér s galvanicky nanesenou vrstvou černého
chrómu na nikl
Sluneční kolektor KPC1H+ - 103 x 203 cm, plocha apertury - 1,92 m2, pro montáž na ležato,
hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, hliníkový lyrový absorbér s vysoce selektivním
povrchem Alanod Mirosol spojený s měděným potrubím nejnovější technologií laserového
svařování
Sluneční kolektor KPA1 - ALP pro instalaci na stojato, rozměry 100 x 200 cm, plocha
apertury 1,87 m2, hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér s vysoce
selektivním povrchem Tinox naneseným na hliníkovém plechu spojeným s měděným
potrubím nejnovější technologií laserového svařování
Sluneční kolektor KPS11+ pro instalaci na stojato, rozměry 123 x 203 cm, plocha apertury
2,31 m2, hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér s vysoce selektivním
povrchem Alanod Mirotherm naneseným na hliníkovém plechu spojeným s měděným
potrubím nejnovější technologií laserového svařování
Sluneční kolektor KPG1 pro instalaci na stojato i na ležato, rozměry 117 x 215 cm, plocha
apertury 2,39 m2, hliníkový plášť, solární prizmatické sklo, lyrový absorbér s vysoce
selektivním povrchem Eta Plus naneseným na hliníkovém plechu spojeným s měděným
potrubím nejnovější technologií laserového svařování.
Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPC1, KPA1
Připojovací sada pro kolektorové pole KPC, KPA, KPS, KPG a KPH
(vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)
Sada upevňovací pro 1 kolektor KPC1, KPA1
**[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPC1, KPA1
**[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPC1, KPA1
**[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPC1, KPA1
**[na 10 háků nebo 5 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů KPC1, KPA1
**[na 10 háků nebo 5 podpěr+1 vzpěra]
7 716
4 060,-
7 718
5 190,-
Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPC1H+ na ležato
Kód
Kč
Připojovací sada pro kolektorové pole KPC, KPA, KPS, KPG a KPH
(vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)
Sada upevňovací pro 1 kolektor KPC1 H+
7 710
680,-
12 201
1 690,-
Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPC1 H+
12 202
2 990,-
Kód
Kč
7 710
680,-
12 184
1 390,-
12 185
2 480,-
12 186
3 660,-
12 187
4 890,-
Kód
Kč
7 710
680,-
10 538
1 390,-
10 539
2 480,-
10 540
3 660,-
10 541
4 890,-
Kód
Kč
10 700
1 890,-
10 701
3 990,-
Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPS11+
Připojovací sada pro kolektorové pole KPC, KPA, KPS, KPG a KPH
(vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)
Sada upevňovací pro 1 kolektor KPS11+
**[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPS11+
**[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPS11+
**[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPS11+
**[na 10 háků nebo 5 podpěr+1 vzpěra]
Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPG1
Připojovací sada pro kolektorové pole KPC, KPA, KPS, KPG a KPH
(vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)
Sada upevňovací pro 1 kolektor KPG1
**[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPG1
**[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPG1
**[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPG1
**[na 10 háků nebo 5 podpěr+1 vzpěra]
Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPG1 na ležato
Sada pro uchycení a propojení 1 kolektoru KPG1 na ležato
**[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 vzpěra]
Sada pro uchycení a propojení 2 kolektorů KPG1 na ležato
**[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 vzpěra]
**Upevňovací a propojovací sady slouží k vytvoření kolektorového pole pomocí H profilů a šroubení s izolací.
Neobsahují střešní háky ani podpěry a vzpěry, ty objednávejte ze strany 9 dle typu střechy a střešní krytiny.
6
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Plochý sluneční kolektor dvojlyrový - záruka 7 let
Kód
Kč
8 081
19 990,-
Kód
Kč
11 237
12 900,-
Kód
Kč
10 412
11 900,-
Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPW1
Kód
Kč
Připojovací sada pro kolektorové pole KPW
(vstup a výstup G 3/4" M)
8 116
70,-
8 083
1 480,-
8 084
2 990,-
Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPW1
**[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 vzpěra]
8 085
4 620,-
Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPW1
**[na 10 háků nebo 5 podpěr+1 vzpěra]
8 086
6 350,-
Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPI1
Kód
Kč
11 374
290,-
Sluneční kolektor KPW1 - 121x215 cm, plocha apertury - 2,37 m2, hliníkový plášť, solární
antireflexní sklo, celoměděný dvojlyrový absorbér s vysoce selektivním povrchem ETA Plus,
2x horní vývod
Plochý sluneční kolektor pro montáž do střešní krytiny - záruka 7 let
Sluneční kolektor KPI1 DC - 123x210 cm, plocha apertury - 2,32 m2, dřevěný rám, solární
sklo, hliníkový absorbér s vysoce selektivním povrchem ETA Plus, 2x horní vývod
Plochý sluneční kolektor vanový - záruka 7 let
Sluneční kolektor KPH1 ALP - 110x210 cm, plocha apertury - 1,99 m2, hliníkový rám, solární
sklo, hliníkový absorbér s vysoce selektivním povrchem ETA Plus, 4x boční vývod
Sada upevňovací pro 1 kolektor KPW1
**[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPW1
**[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 vzpěra]
Připojovací sada pro 1 kolektorové pole KPI1
(vstup a výstup G 3/4" M)
Sada pro montáž 1 kolektoru KPI1 do střechy
11 335
7 990,-
Sada pro montáž 2 kolektorů KPI1 do střechy
11 329
9 990,-
Sada pro montáž 3 kolektorů KPI1 do střechy
11 336
13 900,-
Sada pro montáž 4 kolektorů KPI1 do střechy
11 337
17 900,-
Sada pro montáž 2 (2x1) kolektorů KPI1 ve dvou řadách nad sebou do střechy
11 338
11 780,-
Sada pro montáž 4 (2x2) kolektorů KPI1 ve dvou řadách nad sebou do střechy
11 339
15 900,-
Sada pro montáž 6 (2x3) kolektorů KPI1 ve dvou řadách nad sebou do střechy
11 340
19 900,-
Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KPH1
Kód
Kč
Připojovací sada pro kolektorové pole KPC, KPA, KPS, KPG a KPH
(vstup a výstup G 3/4" M, 2 x zasl., G 3/8" F pro odvzd. vent., jímka pro čidlo)
7 710
680,-
11 369
1 390,-
11 370
2 480,-
11 371
3 660,-
11 372
4 690,-
11 373
6 490,-
Sada upevňovací pro 1 kolektor KPH1
**[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KPH1
**[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KPH1
**[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KPH1
**[na 10 háků nebo 5 podpěr+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů KPH1
**[na 10 háků nebo 5 podpěr+1 vzpěra]
7
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Vakuové trubicové sluneční kolektory - KTU, záruka 7 let
Kód
Kč
Sluneční kolektor KTU 10 - 100x197 cm, 10 "U" trubic, 6 bar,
plocha apertury 0,93 m2
7 126
14 990,-
Sluneční kolektor KTU 15 - 143x197 cm, 15 "U" trubic, 6 bar,
plocha apertury 1,41 m2
7 127
19 990,-
Vakuové trubicové sluneční kolektory
se speciálním reflexním plechem - KTU R2, záruka 7 let
Kód
Kč
Sluneční kolektor KTU 6R2 - 100x197 cm, 6 "U" trubic s reflektorem, 6 bar,
plocha apertury 1,43 m2
7 343
17 990,-
Sluneční kolektor KTU 9R2 - 143x197 cm, 9 "U" trubic s reflektorem, 6 bar,
plocha apertury 2,15 m2
7 342
23 990,-
Montážní sady pro upevnění a připojení kolektorů KTU 15 a KTU 9R
Kód
Kč
Připojovací sada pro kolektorové pole KTU
7 703
630,-
7 414
1 420,-
7 245
2 590,-
7 246
3 820,-
7 247
5 120,-
Montážní sady pro upevnění a připojení kolekt. KTU 10 a KTU 6R
Kód
Kč
Připojovací sada pro kolektorové pole KTU
7 703
630,-
7 415
1 220,-
7 241
2 210,-
7 242
3 340,-
7 243
4 720,-
7 244
5 980,-
Sada upevňovací pro 1 kolektor KTU 15 (9R)
**[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KTU 15(9R)
**[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KTU 15(9R)
**[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KTU 15(9R)
**[na 10 háků nebo 5 podpěr+1 vzpěra]
Sada upevňovací pro 1 kolektor KTU 10 (6R)
**[na 4 háky nebo 2 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 2 kolektory KTU 10(6R)
**[na 6 háků nebo 3 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 3 kolektory KTU 10(6R)
**[na 8 háků nebo 4 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 4 kolektory KTU 10(6R)
**[na 10 háků nebo 5 podpěry+1 vzpěra]
Sada upevňovací a propojovací pro 5 kolektorů KTU 10(6R)
**[na 10 háků nebo 5 podpěr+1 vzpěra]
**Upevňovací a propojovací sady slouží k vytvoření kolektorového pole pomocí H profilů a šroubení s izolací.
Neobsahují střešní háky ani podpěry a vzpěry, ty objednávejte ze strany 9 dle typu střechy a střešní krytiny.
8
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Držák na rovnou střechu
Kód
Kč
Trojúhelníková podpěra 15°
11 979
1 460,-
Trojúhelníková podpěra 25°
10 975
1 490,-
Trojúhelníková podpěra 45°
6 859
1 590,-
Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu
9 563
338,-
Držáky pro úpravu sklonu kolektorů, vhodné na háky do šikmých střech
Kód
Kč
Držák trojúhelníkový 15°
10 748
1 450,-
Držák trojúhelníkový 25°
8 805
1 490,-
Držák trojúhelníkový 45°
10 094
1 590,-
9 631
1 590,-
Kód
Kč
Trojúhelníková podpěra 25°
10 907
1 390,-
Trojúhelníková podpěra 45°
10 921
1 440,-
Vzpěra zavětrovací včetně šroubů pro trojúhelníkové podpěry na rovnou střechu
pro kolektory KPG1 na ležato
10 908
345,-
Kód
Kč
Držák trojúhelníkový 15° pro kolektory KPG1 na ležato
11 070
1 390,-
Držák trojúhelníkový 25° pro kolektory KPG1 na ležato
11 071
1 490,-
Držák trojúhelníkový 45° pro kolektory KPG1 na ležato
11 072
1 590,-
Nejpoužívanější háky do šikmých střech
Kód
Kč
Hák pro vlnité tašky - nerez
6 857
495,-
Hák pro vlnité tašky - žárově zinkovaná ocel
7 929
260,-
Hák pro břidlicové tašky - nerez
11 574
479,-
Hák pro vlnité tašky - hliník, výškově nastavitelný
7 013
427,-
Hák pro vlnité tašky - nerez na krokev, včetně samořezných vrutů
10 159
680,-
Hák pro vlnité tašky - hliník na krokev, výškově nastavitelný
6 932
743,-
Šroub do střešní krytiny s držákem pro přichycení "H" profilu
7 320
375,-
Těsnění gumové šroubu do střešní krytiny
8 891
24,-
Držák trojúhelníkový 60°
x
Držáky na rovnou střechu pro kolektory KPG1 na ležato
Držáky pro úpravu sklonu kolektorů KPG1 na ležato,
vhodné na háky do šikmých střech
x - na objednávku
9
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Náhradní díly montážních sad pro upevnění a připojení kolektorů
Kód
Kč
cena za 6,15 m
7 009
1 390,-
cena za 1 m
6 949
369,-
Sada pro spojení "H" profilu (1 spoj)
10 201
179,-
Krytka H profilu
11 773
25,-
Matice M8 do základního profilu
6 925
28,-
Šroub M8x14 nerez pro KPS10
8 294
10,-
Šroub M8x18 pro KPC, KPA, KPS11, KTU
7 259
11,-
Šroub M8x20 nerez (inbus) DIN pro KPC +, KPS +
12 136
11,-
Šroub M8x30+matice+podložka, velká hlava - pro základní profil
8 383
54,-
Šroub M8x30+matice+podložka, půlkulatá hlava - pro základní profil
11 124
54,-
Držák montážní pro spodek kolektoru KPG
6 916
52,-
Držák montážní pro spodek kolektoru KPC1, KPA1, KPS11, KPW (háček do profilu)
7 709
58,-
Destička nerez boční přítlačná pro KPC, KPA, KPS11, KTU, KPW
7 725
46,-
Destička boční přítlačná pro KPC +, KPS +
12 141
46,-
Destička nerez boční přítlačná pro KPG
10 522
48,-
Destička přítlačná mezi dva kolektory KPW se šroubem
8 169
87,-
Destička přítlačná mezi dva kolektory KPG se šroubem
10 673
98,-
Podložka pro zavěšení kolektoru KTU
7 255
46,-
Šroubení a fitinky
Kód
Kč
Kříž univerzální na Cu trubky 22 mm pro výstup z kolektorů G 3/4" F vnitřní pro výstup,
G 1/2" F vnitřní pro jímku, G 3/8" F vnitřní se zátkou pro odvzduš. ventil
7 632
198,-
Koleno na Cu trubky 22 mm, G 3/4" F vnitřní - pro vstup do kolektoru
7 633
128,-
Šroubení propojovací Cu trubek 22 x 22 mm pro KPA, KPC, KPG, KPS11 a KTU
7 629
96,-
Šroubení zaslepovací na Cu trubky 22 mm na G 3/4" F pro KPA, KPC, KPG, KPS11 a KTU
(přechodové se zátkou)
7 628
122,-
Šroubení přímé 22 mm na G 3/4" F vnitřní pro KPA, KPC, KPS11 a KTU (bez zátky)
7 315
78,-
Těsnící kroužek pro Cu trubky DN22
7 330
19,-
Zátka 1/2" s těsněním
7 634
24,-
Trubka pro propojení KPG 1 naležato G 3/4" l=320 mm
10 703
159,-
Trubka pro propojení kolektorů KPW G 1/2" l=270 mm
8 168
129,-
Těsnění pro solární systémy - 17x24x1,5 - 3/8" ke kódu 7632
7 794
5,-
Těsnění pro solární systémy - 21x27x1,5 - 1/2" ke kódu 7634
7 795
5,-
Těsnění pro solární systémy - 27x34x1,5 - 3/4" ke kódu 7628
7 796
6,-
Profil základní "H" 6,15 m
Profil základní "H" metráž (maximální délka je 6,15 m)
10
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Ventily pro solární systémy
Kód
Kč
Odvzdušňovací ventil G 3/8" M, spodní napojení, do 150°C
6 118
369,-
Odvzdušňovací ventil G 3/8" M, spodní napojení, do 150°C s nerez. plovákem
8 509
569,-
Odvzdušňovací ventil G 3/8" M, boční napojení, do 150°C s nerez. plovákem
8 528
569,-
Kulový kohout G 3/8" MF, do 160°C, pod odvzdušňovací ventil
7 250
260,-
Pojistný ventil G 1/2" F, 6 bar, do 140°C, pro solární systémy
1 616
298,-
Separátory vzduchu a příslušenství
Kód
Kč
SPVS 3/4" Separátor vzduchu mosazný horizont., přip. 2x 3/4" M, výstup 3/8" F pro OV
11 591
489,-
Separ. vzduchu horizont., přip. 2xCu22, s nerez. sítkem, výstup 3/8" F pro OV
8 510
1 290,-
Přechodové šroubení k separátoru 8510 na G 3/4" MM, silná stěna
8 838
80,-
Přechodové šroubení k separátoru 8510 na G 1" MM, silná stěna
8 839
145,-
Separátor vzduchu vertikální s ručním odvzdušňovacím ventilem G 3/4" MF
11 224
1 490,-
Napouštěcí armatury pro solární systémy
Kód
Kč
Napouštěcí armatura s připojením 2x Cu 28 mm
11 643
1 195,-
Napouštěcí armatura s připojením 2x G 1" F
11 644
870,-
Vyvažovací ventily pro solární systémy
Kód
Kč
Regulátor průtoku AV23 s ukazatelem 2-12 l/min, G 3/4" FF, 185°C
7 982
2 960,-
Regulátor průtoku AV23 s ukazatelem 10-40 l/min, G 1" FF, 185°C
8 232
3 040,-
Regulátor průtoku AV23 s ukazatelem 20-70 l/min, G 5/4" FF, 100°C
8 022
3 190,-
Příslušenství k čerpadlovým skupinám REGULUS
Kód
Kč
Připojovací ventil a držák expanzní nádoby na zeď
7 766
530,-
Trubka nerez pro připojení expanzní nádoby 2x 3/4" F - 0,5 m
9 156
179,-
Regulátor průtoku s ukazatelem 2-12 l/min, 3/4" M vnější
7 780
1 460,-
Regulátor průtoku s ukazatelem 8-28 l/min, 1" M vnější
9 593
1 460,-
Regulátor průtoku s ukazatelem 8-28 l/min, 3/4" M vnější
7 781
1 460,-
Regulátor průtoku s ukazatelem 20-70 l/min, 6/4" M vnější
10 594
1 690,-
Matice převlečná 6/4" + těsnění pro regulátor průtoku
8 367
68,-
ST 25/7 - Čerpadlo Wilo pro solární systémy
7 859
2 490,-
11
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Regulátory pro solární systémy REGULUS
Kód
Kč
STDC - tříčidlový regulátor pro jeden solární spotřebič,
cena včetně 2 ks čidel Pt 1000
9 159
3 349,-
SRS3 - tříčidlový regulátor pro dva solární spotřebiče, nebo dvě kolektorová pole, cena
včetně 3 ks čidel Pt 1000
9 022
4 970,-
SRS4 - čtyřčidlový regulátor pro dva solární spotřebiče, nebo dvě kolektorová pole, cena
včetně 4 ks čidel Pt 1000 a elektronického průtokoměru pro měření tepla
9 073
9 460,-
SRS5 - šestičidlový regulátor pro tři solární spotřebiče, nebo dvě kolektorová pole, cena
včetně 6 ks čidel Pt 1000
10 543
7 900,-
12 262
13 990,-
10 560
16 980,-
11 012
5 120,-
Příslušenství k solárním regulátorům
Kód
Kč
TT/S2 - Čidlo teplotní Pt1000 s kabelem 2 m do slunečního kolektoru i spotřebiče
9 108
420,-
TT/P4 - Čidlo teplotní Pt1000 s kabelem 4 m do spotřebiče
9 109
520,-
Čidlo teplotní Pt1000 s kabelem 4 m příložné na trubku
9 789
390,-
TA52 - Venkovní čidlo teploty Pt1000 k regulátoru IR 12, KRS 9 a DeltaSol MX
9 110
750,-
KA 12 - Přepěťová ochrana pro teplotní čidla Pt1000
9 530
280,-
RC21 TRS - Pokojová jednotka RC21 pro regulátory TRS 3-5 a KRS 9
9 788
1 390,-
RTA11-M - Pokojové ovládání k DeltaSol MX
8 262
750,-
CS10 - Čidlo světla pro regulátor DeltaSol MX
1 631
1 595,-
AM1 - Externí signalizace alarmu pro regulátory s rozhraním Vbus
9 907
1 780,-
VBus-USB redukce + software pro komunikaci regulátorů s rozhraním VBus s PC
9 568
2 690,-
VBus-LAN redukce + software pro komunikaci regulátorů s rozhraním VBus s PC
9 569
2 090,-
VBus-RS232 redukce + software pro komunikaci regulátorů s rozhraním VBus s PC
7 873
1 990,-
DL2 - Datalogger sběrač dat, připojení na internet s možností parametrizace, připojitelný k
regulátorům s rozhraním Vbus
8 625
7 900,-
SD3 - Displej pro zobrazení údajů z regulátorů s rozhraním Vbus
8 054
5 300,-
WMZ - Kalorimetr pro solární systémy, impulsní vstup, komunikační rozhraní Vbus
8 052
3 990,-
V40-06 - Průtokoměr 12-1200 l/h, DN20 + 2 tepl.čidla FRP30 a jímky
7 106
5 700,-
V40-25 - Průtokoměr 50-5000 l/h, DN20 + 2 tepl.čidla FRP30 a jímky
8 835
5 700,-
V40-35 - Průtokoměr 70-7000 l/h, DN25 + 2 tepl.čidla FRP30 a jímky
8 836
11 200,-
Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 1-12 l/min, DN20
11 051
2 990,-
Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 2-40 l/min, DN20
11 052
3 190,-
Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 5-100 l/min, DN25
10 966
5 160,-
Průtokoměr s integrovaným teplotním čidlem VFS 10-200 l/min, DN32
11 050
6 290,-
Krabička IP44 s pojistkou 2A pro napájení ventilů s jednopólovým ovládáním
(zónové ventily VZK, LK a VMR)
11 685
899,-
Kód
Kč
1 x relé s přepínacím kontaktem, cívka 230V
11 696
485,-
2 x relé s přepínacím kontaktem, cívka 230V
11 697
795,-
KRS 9
9čidlový regulátor, ekvitermní řízení topení, paměťový slot na microSD kartu,
2 x řízení nízkoenergetických čerpadel, 2 x vstup pro průtokoměr VFS,
cena včetně 4 ks čidel Pt 1000
DeltaSol MX
15čidlový regulátor, ekvitermní řízení topení, paměťový slot na SD kartu, komunikační
rozhraní Vbus, cena včetně 6 ks čidel
Modul EM rozšiřující DeltaSol MX až o 6 čidel a 5 relé, čidla nejsou součástí balení
Externí relé k regulátorům
12
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Čerpadlové skupiny Regulus s integrovaným solárním regulátorem
Kód
Kč
Čerpadlová skupina S1 STDC
jednotrubková, s integrovaným regulátorem STDC pro 1 solární spotřebič a dvěma čidly v
ceně,
s čerpadlem ST 25/6, 2-12 l/min, 3/4" M vnější
8 910
8 990,-
Čerpadlová skupina S1 SRS3
jednotrubková, s integrovaným regulátorem SRS3 pro dva solární spotřebiče, nebo dvě
kolektorová pole a třemi čidly v ceně,
s čerpadlem ST 25/6, 2-12 l/min, 3/4" M vnější
10 604
10 990,-
Čerpadlová skupina S2 SRS3
dvoutrubková se separátorem vzduchu,s integrovaným regulátorem SRS3 pro dva solární
spotřebiče, nebo dvě kolektorová pole a třemi čidly v ceně,
s čerpadlem ST 25/6, 2-12 l/min, 3/4" M vnější
8 911
12 890,-
Čerpadlová skupina S2 SRS3 Cu
dvoutrubková se separátorem vzduchu,s integrovaným regulátorem SRS3 pro dva solární
spotřebiče, nebo dvě kolektorová pole a třemi čidly v ceně,
s čerpadlem ST 25/6, 2-12 l/min, Cu22
9 226
12 890,-
Redukce Cu 22 na Cu18 + matice (sada 4 + 4 ks)
9 227
319,-
Čerpadlová skupina S2 SRS4
dvoutrubková se separátorem vzduchu,s integrovaným regulátorem SRS4 pro dva solární
spotřebiče, nebo dvě kolektorová pole, elektronickým průtokoměrem
a čtyřmi čidly v ceně, s čerpadlem ST 25/6, 2-40 l/min, 1" M vnější
8 912
16 890,-
Čerpadlové skupiny REGULUS bez integrovaného regulátoru
Kód
Kč
Čerpadlová skupina S1 Solar 1, ST 25/6, 2-12 l/min, 3/4" M vnější
9 047
5 370,-
Čerpadlová skupina S1 Solar 1, ST 25/6, 8-28 l/min, 1" M vnější
9 908
5 370,-
Čerpadlová skupina S2 Solar 3, ST 25/6, separátor, 2-12 l/min, 3/4" M vnější
9 909
6 990,-
Čerpadlová skupina S2 Solar 3, ST 25/6, separátor, 8-28 l/min, 1" M vnější
9 050
6 990,-
Čerpadlová skupina S2 Solar 2, TOP-RL 25/8,5, 20-70 l/min, 6/4" M vnější
10 570
16 900,-
Čerpadlová skupina S2 Solar 35, 2-12 l/min, 3/4" M vnější,
12V čerpadlo pro napájení fotovoltaickými panely
9 911
13 200,-
13
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Nemrznoucí teplonosná kapalina do slunečních kolektorů
Regulus. Použití kapaliny Solarten je podmínkou prodloužené
záruky na sluneční kolektory Regulus.
Kč / litr
Kód
Kč
Solarten super balení 5 l
78,-
10 109
390,-
Solarten super balení 10 l
76,-
10 110
760,-
Solarten super balení 25 l
74,-
10 069
1 850,-
Solarten super balení 60 l
73,-
10 111
4 380,-
Solarten super balení 200 l
72,-
10 112
14 400,-
Kód
Kč
CONVECT heat R balení 5 l
Nemrznoucí teplonosná kapalina s antikorozní ochranou do otopných i chladicích systémů.
Nezámrzná teplota koncentrátu je -80°C
11 430
369,-
CONVECT heat R balení 25 l
Nemrznoucí teplonosná kapalina s antikorozní ochranou do otopných i chladicích systémů.
Nezámrzná teplota koncentrátu je -80°C
10 769
1 799,-
CONVECT heat R balení 200 l
Nemrznoucí teplonosná kapalina s antikorozní ochranou do otopných i chladicích systémů.
Nezámrzná teplota koncentrátu je -80°C
x
11 493
14 390,-
Nemrznoucí teplonosná kapalina do otopných systémů
poměr ředění/ nezámrzná teplota 1:2 /-15°C, 1:3 /-11°C
x - na objednávku
Příslušenství pro práci s nemrznoucí kapalinou
Kód
Kč
Měřič nezámrzných hodnot - refraktometr - pro měření mrazuvzdornosti kapaliny v solárních
systémech
6 933
1 790,-
Pumpa plnicí ruční k doplňování kapaliny do solárních systémů
6 898
2 950,-
Pumpa plnicí elektrická k plnění solárních systémů z kanystru 25 l s připojovacím závitem
DIN 61
9 688
5 330,-
Vozík k plnění kapaliny do solárních systémů, příkon 1,1 kW, max. dopravované množství
60 l/min, max. pracovní tlak 5 bar
9 561
8 950,-
14
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Předizolované dvě nerezové trubky s kabelem v izolaci EPDM kaučuk pro solární
systémy s ochranou povrchu izolace
Kód
Kč
Trubka dvojitá nerez DN16, 10 m, včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niplem
9 916
5 820,-
Trubka dvojitá nerez DN16, 15 m včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niplem
9 619
8 330,-
Trubka dvojitá nerez DN16, 50 m
10 564
27 780,-
Sada 4 ks matic, měsíčků, těsnění a pertlovacím niplem 3/4" pro trubku DN16
9 644
199,-
Měsíčky přítlačné matice 3/4" pro trubky DN16
8 802
9,-
Matice 3/4" pro trubky DN16
8 799
19,-
6 970
50,-
Držák na zeď pro dvojitou nerez trubku DN16 - sada 4 ks
9 641
218,-
Trubka dvojitá nerez DN20, 10 m včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niplem
9 917
7 230,-
Trubka dvojitá nerez DN20, 15 m včetně 4 ks matic s měsíčky a pertlovacím niplem
9 620
10 540,-
Trubka dvojitá nerez DN20, 50 m
10 565
35 180,-
Sada 4 ks matic, měsíčků a těsnění s pertlovacím niplem 1" pro trubku DN20
9 645
320,-
Měsíčky přítlačné matice 1" pro trubky DN20
8 803
12,-
Matice 1" pro trubky DN20
8 800
29,-
6 969
75,-
Držák na zeď pro dvojitou nerez trubku DN20 - sada 4 ks
9 646
248,-
Předizolované dvě měděné trubky s kabelem v izolaci EPDM kaučuk pro solární
systémy s ochranou povrchu izolace
Kód
Kč
Trubka dvojitá Cu 15x0.8, 10 m vč.izolace tl. 14 mm a kabelu
9 918
7 190,-
Trubka dvojitá Cu 15x0.8, 15 m vč.izolace tl. 14 mm a kabelu
9 638
10 780,-
Šroubení G 3/4" M pro trubku Cu 15
9 642
119,-
Šroubení propojovací pro trubku Cu 15
9 920
48,-
Trubka dvojitá Cu 18x1.0, 10 m vč.izolace tl. 14 mm a kabelu
9 919
8 880,-
Trubka dvojitá Cu 18x1.0, 15 m vč.izolace tl. 14 mm a kabelu
9 639
13 300,-
Šroubení G 3/4" M pro trubku Cu 18
9 643
59,-
Šroubení G 3/4" F pro trubku Cu 18
10 166
55,-
Šroubení propojovací pro trubku Cu 18
9 921
88,-
Předizolovaná nerezová trubka Kombiflex
v izolaci EPDM kaučuk pro solární systémy
Kód
Kč
tloušťka izolace 14 mm, odpovídá izolaci 20 mm na individuálních trubkách
Pertlovací nipl 3/4" M/M
Pertlovací nipl 1" M/M
cena za 1m:
556 Kč
(vnější/vnější)
cena za 1m:
704 Kč
(vnější/vnější)
tloušťka izolace 14 mm, odpovídá izolaci 20 mm na individuálních trubkách
tloušťka izolace 13 mm na individuálních trubkách
Trubka DN12 (matice 1/2") v izolaci 13 mm, balení 30 m
cena za 1m: 226
8 075
6 770,-
Trubka DN16 (matice 3/4") v izolaci 13 mm, balení 30 m
cena za 1m: 254
8 076
7 620,-
Trubka DN20 (matice 1") v izolaci 13 mm, balení 30 m
cena za 1m: 306
8 077
9 190,-
Kód
Kč
Předizolovaná nerezová trubka Kombiflex
v izolaci EPDM kaučuk pro solární systémy
tloušťka izolace 19 mm na individuálních trubkách
Trubka DN12 (matice 1/2") v izolaci 19 mm, balení 30 m
cena za 1m: 286
8 078
8 580,-
Trubka DN16 (matice 3/4") v izolaci 19 mm, balení 30 m
cena za 1m: 314
8 079
9 430,-
Trubka DN20 (matice 1") v izolaci 19 mm, balení 30 m
cena za 1m: 376
8 080
11 280,-
15
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Izolace EPDM kaučuk, i pro sol. systémy, odolná proti UV záření,
DNa udává Ø otvoru v izolaci, tedy max. vnější Øtrubek (mm)
Kód
Kč/m
tloušťka izolace 13 mm
balení karton
Izolace DNa 10
140 m*
6 442
52,-
Izolace DNa 13
120 m*
6 443
54,-
Izolace DNa 16
100 m*
6 444
56,-
Izolace DNa 18 - metráž
30 m
7 426
65,-
Izolace DNa 22 - metráž
22 m
7 473
67,-
Izolace DNa 28
56 m*
6 447
85,-
Izolace DNa 35
40 m*
7 187
104,-
Kód
Kč/m
balení karton
tloušťka izolace 19 mm
Izolace DNa 15
56 m*
7 053
122,-
Izolace DNa 18 - metráž
13 m
7 346
134,-
Izolace DNa 18 podélně rozříznutá samolepící
48 m*
7 189
207,-
Izolace DNa 22 - metráž
11 m
7 347
148,-
Izolace DNa 22 podélně rozříznutá samolepící
40 m*
7 190
219,-
Izolace DNa 28 - metráž
10 m*
12 155
163,-
Izolace DNa 28 podélně rozříznutá samolepící
36 m*
9 391
339,-
Izolace DNa 35
32 m*
7 188
198,-
Izolace DNa 35 podélně rozříznutá samolepící
32 m*
9 392
378,-
Kód
Kč
Izolace DNa 18 s ochranou povrchu 1 ks=2 m cena za 1 ks
9 648
890,-
Izolace DNa 22 s ochranou povrchu 1 ks=2 m cena za 1 ks
9 649
970,-
Izolace DNa 28 s ochranou povrchu 1 ks=2 m cena za 1 ks
9 650
990,-
Montážní příslušenství
Kód
Kč
Páska izolační aerotape 50 mm x 10m - 3 mm tloušťka izolace
6 450
346,-
Páska izolační protape 50 mm x 25 m - 0,6 mm tloušťka izolace
7 252
787,-
Pás izolační šíře 1 m tloušťka 13 mm, balení 11 m, cena za 1m2
7 418
630,-
Barva aerocoat černá 0,95 l
7 253
836,-
Lepidlo 200 g se štětečkem
6 452
286,-
Lepidlo 700 g
6 451
458,-
Izolace se zvýšenou ochranou povrchu proti mechanickému poškození určená pro
připojení slunečních kolektorů nad střechou
tloušťka izolace 26 mm
*Trubkovou izolaci dodáváme i jednotlivě v délce 2 m a jejích násobcích.
Na zakázku můžeme dodat i větší dimenze nebo deskovou izolaci.
16
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Tvarovatelné nerezové trubky pro vodu a plyn - KOMBIFLEX
Kód
Kč
Trubka DN8 (matice 3/8"), balení 2 m
3 713
214,-
769
13,-
3 093
592,-
4 654
154,-
770
16,-
3 094
744,-
4 655
195,-
771
24,-
3 267
976,-
Trubka DN20 (matice 1"), svitek 30 m - cena za 1 m
4 656
258,-
Matice 1" s těsněním - mosaz niklovaná
3 343
42,-
Trubka DN25 (matice 5/4"), svitek 20 m - cena za 1 m
3 379
320,-
Matice 5/4" s těsněním - mosaz niklovaná
3 344
75,-
713
640,-
3 659
440,-
720
440,-
Svorka DN10 a 20 (1/2" eko + 1")
3 396
440,-
Svorka DN25 (5/4")
7 597
440,-
Lis na zakončení trubek DN8 až 20 (3/8"- 1")
3 430
1 490,-
Lis na zakončení trubky DN25 (5/4")
7 596
1 740,-
Mont.kufr (lis,řezák,svorky DN12,16, DN8,20 a 4x10 matic (3/8",1/2",3/4",1")
3 834
4 550,-
Tvarovatelné nerezové trubky !pouze pro vodu!
Kód
Kč
3 399
488,-
cena za 1 m: 107,- Kč
Matice 3/8" s těsněním - mosaz niklovaná
Trubka DN12 (matice 1/2"), balení 4 m
cena za 1 m: 148,- Kč
Trubka DN12 (matice 1/2"), svitek 30 m - cena za 1 m
Matice 1/2" s těsněním - mosaz niklovaná
Trubka DN16 (matice 3/4"), balení 4 m
cena za 1 m: 186,- Kč
Trubka DN16 (matice 3/4"), svitek 30 m - cena za 1 m
Matice 3/4" s těsněním - mosaz niklovaná
Trubka DN20 (matice 1"), balení 4 m
cena za 1 m: 244,- Kč
Řezák trubek DN8 až 20
Svorka DN8 a 20 (3/8" + 1")
Svorka DN12 a 16 (1/2" + 3/4")
Trubka DN10 (1/2") ekonomik, balení 4 m
cena za 1 m: 122,- Kč
Matice 1/2" pro trubku DN10 ekonomik s těsněním - mosaz niklovaná
3 398
14,-
Matice 3/4" pro trubku DN12 s těsněním - mosaz niklovaná
772
34,-
Těsnění bezazbestové pro Kombiflex vodu, plyn i solární systémy - 2 mm
Kód
Kč
Těsnění matice 3/8" - 8,5 x 15 mm
5 667
4,-
Těsnění matice 1/2" - 11,2 x 18,5 mm
5 553
4,-
Těsnění matice 3/4"pro trubku DN12 - 13 x 24 mm
6 840
5,-
Těsnění matice 3/4" - 15 x 24 mm
5 554
5,-
Těsnění matice 1" - 18,5 x 30 mm
5 668
9,-
Těsnění matice 5/4" - 25 x 39 mm
6 799
9,-
Těsnění pro solární systémy PTFE - 2 mm
Kód
Kč
Těsnění matice 3/8" - 8,5 x 15 mm PTFE
9 976
6,-
Těsnění matice 1/2" a 1/2"EKO - 11,2 x 18,5 mm PTFE
9 977
7,-
Těsnění matice 3/4" - 15 x 24 mm PTFE
9 978
8,-
Těsnění matice 3/4" pro trubku DN12 - 13 x 24 mm PTFE
9 979
8,-
Těsnění matice 1" - 18,5 x 30 mm PTFE
9 980
12,-
Těsnění matice 5/4" - 25 x 39 mm PTFE
9 981
17,-
Fitinky mosazné se zvětšenou těsnicí plochou
Kód
Kč
Vsuvka 3/8" M/M
(vnější/vnější)
6 972
23,-
Vsuvka 3/8"x1/2" M/M
(vnější/vnější)
6 968
33,-
Vsuvka 1/2" M/M
(vnější/vnější)
6 971
31,-
Vsuvka 1/2"x3/4" M/M
(vnější/vnější)
6 965
52,-
Vsuvka 1/2"x3/4" F/M
(vnitřní/vnější)
6 964
35,-
Vsuvka 3/4" M/M
(vnější/vnější)
6 970
50,-
Vsuvka 3/4"x1" M/M
(vnější/vnější)
6 967
110,-
Vsuvka 1" M/M
(vnější/vnější)
6 969
75,-
Vsuvka 1"x5/4" M/M
(vnější/vnější)
6 966
180,-
Vsuvka 5/4" M/M
(vnější/vnější)
6 973
189,-
17
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Kód
Kč
Hadice plyn DN12, délka 750 mm, oba závity vnitřní 1/2"
10 310
431,-
Hadice plyn DN12, délka 1000 mm, oba závity vnitřní 1/2"
11 245
439,-
Hadice plyn DN12, délka 1250 mm, oba závity vnitřní 1/2"
10 312
513,-
Hadice plyn DN12, délka 1500 mm, oba závity vnitřní 1/2"
10 313
550,-
Hadice plyn DN12, délka 2000 mm, oba závity vnitřní 1/2"
10 314
627,-
Hadice plyn DN12, délka 750 mm, vnitřní a vnější závit 1/2"
10 449
452,-
Hadice plyn DN12, délka 1000 mm, vnitřní a vnější závit 1/2"
11 790
439,-
Ohebné nerezové hadice pro plyn
Hadice plyn DN12, délka 1250 mm, vnitřní a vnější závit 1/2"
11 268
619,-
Hadice plyn DN12, délka 1500 mm, vnitřní a vnější závit 1/2"
11 792
563,-
Hadice plyn DN12, délka 2000 mm, vnitřní a vnější závit 1/2"
11 270
739,-
Kód
Kč
Trubky plyn DN15, délka 100 až 200 mm, vnitřní a vnější závit 1/2"
11 249
160,-
Trubky plyn DN15, délka 200 až 400 mm, vnitřní a vnější závit 1/2"
11 201
200,-
Trubky plyn DN15, délka 250 až 500 mm, vnitřní a vnější závit 1/2"
11 202
206,-
Trubky plyn DN20, délka 100 až 200 mm, vnitřní a vnější závit 3/4"
11 250
261,-
Trubky plyn DN20, délka 200 až 400 mm, vnitřní a vnější závit 3/4"
11 244
309,-
Ohebné nerezové trubky proměnlivé délky pro plyn
Trubky plyn DN20, délka 250 až 500 mm, vnitřní a vnější závit 3/4"
11 200
343,-
Trubky plyn DN25, délka 200 až 400 mm, vnitřní a vnější závit 1"
11 264
473,-
Ohebné nerezové trubky proměnlivé délky pro vodu
Kód
Kč
Trubky voda DN15, délka 100 až 200 mm, vnitřní a vnější závit 1/2"
2 873
126,-
Trubky voda DN15, délka 200 až 400 mm, vnitřní a vnější závit 1/2"
2 184
150,-
Trubky voda DN15, délka 250 až 500 mm, vnitřní a vnější závit 1/2"
3 007
160,-
Trubky voda DN20, délka 65 až 125 mm, vnitřní a vnější závit 3/4"
11 946
164,-
Trubky voda DN20, délka 100 až 200 mm, vnitřní a vnější závit 3/4"
3 012
204,-
Trubky voda DN20, délka 200 až 400 mm, vnitřní a vnější závit 3/4"
3 013
235,-
Trubky voda DN20, délka 250 až 500 mm, vnitřní a vnější závit 3/4"
3 041
250,-
Trubky voda DN25, délka 65 až 125 mm, vnitřní a vnější závit 1"
11 947
227,-
Trubky voda DN25, délka 100 až 200 mm, vnitřní a vnější závit 1"
3 015
319,-
Trubky voda DN25, délka 200 až 400 mm, vnitřní a vnější závit 1"
3 016
352,-
Trubky voda DN25, délka 250 až 500 mm, vnitřní a vnější závit 1"
11 271
367,-
Doprodej - Ohebné nerezové trubky proměnlivé délky pro vodu
Kód
Kč
Trubky voda DN32, délka 100 až 200 mm, vnitřní a vnější závit 5/4"
10 355
475,-
Trubky voda DN32, délka 200 až 400 mm, vnitřní a vnější závit 5/4"
10 356
579,-
Trubky voda DN32, délka 260 až 520 mm, vnitřní a vnější závit 5/4"
10 357
685,-
Trubky voda DN40, délka 100 až 200 mm, vnitřní a vnější závit 6/4"
10 358
585,-
Trubky voda DN40, délka 200 až 400 mm, vnitřní a vnější závit 6/4"
10 359
729,-
Trubky voda DN40, délka 260 až 520 mm, vnitřní a vnější závit 6/4"
10 360
835,-
Trubky voda DN50, délka 100 až 200 mm, vnitřní a vnější závit 2"
10 361
819,-
Trubky voda DN50, délka 200 až 400 mm, vnitřní a vnější závit 2"
10 362
919,-
Trubky voda DN50, délka 260 až 520 mm, vnitřní a vnější závit 2"
10 363
1 055,-
18
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Pojistný ventil pro otopné systémy
Kód
Kč
Pojistný ventil 1,5 bar, 1/2" F/F
11 891
116,-
Pojistný ventil 2 bar, 1/2" F/F
11 892
116,-
Pojistný ventil 2,5 bar, 1/2" F/F
11 897
116,-
Pojistný ventil 3 bar, 1/2" F/F
605
116,-
Pojistný ventil 4 bar, 1/2" F/F
11 901
116,-
Pojistný ventil 6 bar, 1/2" F/F
11 903
116,-
Pojistný ventil 2 bar, 1/2" M/F
11 894
122,-
Pojistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F
923
122,-
Pojistný ventil 3 bar, 1/2" M/F
791
122,-
Pojistný ventil 4 bar, 1/2" M/F
11 902
122,-
Pojistný ventil 6 bar, 1/2" M/F
11 904
122,-
Pojistný ventil 2,5 bar, 3/4"x1" F/F
11 896
298,-
Pojistný ventil 3 bar, 3/4"x1" F/F
11 898
298,-
Pojistný ventil 6 bar, 3/4"x1" F/F
11 905
298,-
Vypouštěcí ventily
Kód
Kč
Topenářský vypouštěcí ventil 1/2", PN 16, černá plastová páčka
4 229
59,-
Topenářský vypouštěcí ventil 1/2", PN 16, červená kovová páčka
4 741
62,-
Vypouštěcí ventil bez páčky 1/2" s víčkem
11 713
96,-
Vypouštěcí ventil bez páčky 3/4" s víčkem
11 714
119,-
Odvzdušňovací ventily
Kód
Kč
OV1, odvzdušňovací ventil 1/2", automatický se zpětným ventilkem, horní výstup
5 373
119,-
OV2, odvzdušňovací ventil 3/8", automatický se zpětným ventilkem, horní výstup
5 601
99,-
Odvzdušňovací ventil 1/2", automatický se zpětným ventilem, horní výstup
11 722
147,-
Odvzdušňovací ventil 3/8", automatický se zpětným ventilem, horní výstup
11 721
132,-
Odvzdušňovací ventil 1/2", automatický se zpětným ventilem, boční výstup
11 726
147,-
Odvzdušňovací ventil 3/8", automatický se zpětným ventilem, boční výstup
11 725
132,-
Odvzdušňovací ventil 1/2", automatický se zpětným ventilem, vstup z boku/horní výstup
11 724
208,-
Odvzdušňovací ventil 3/8", automatický se zpětným ventilem, vstup z boku/horní výstup
11 723
190,-
Kód
Kč
Zpětný ventil 1/2" F/F
11 907
117,-
Zpětný ventil 3/4" F/F
11 908
149,-
Zpětný ventil 1" F/F
11 906
189,-
Zpětný ventil 5/4" F/F
11 909
284,-
Zpětný ventil
19
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Ventilace s rekuperací tepla
Kód
Kč
6 954
6 200,-
6 955
5 900,-
6 956
1 500,-
HR 100R - centrální ventilační jednotka pro byt, s rekuperací tepla
7 483
6 750,-
HR 100RS - centrální ventilační jednotka pro byt, s rekuperací tepla, podstropní provedení
10 308
7 990,-
Sentinel Kinetic B - centrální ventilační jednotka s rekuperací tepla, včetně integrované
ovládací jednotky a vestavěného letního by-passu, maximální výkon 275 m3/hod
10 176
30 900,-
Sentinel Kinetic B Plus - centrální ventilační jednotka s rekuperací tepla, včetně integrované
ovládací jednotky a vestavěného letního by-passu, maximální výkon 490 m3/hod
10 335
44 900,-
AM 375F plus - centrální ventilační jednotka s rekuperací tepla, včetně ovládací jednotky,
maximální výkon 375 m3/hod
9 075
39 990,-
Čtyřhranné plastové potrubí
Kód
Kč
Čtyřhranné plastové potrubí DN125, 60x200, 1 m
7 905
167,-
Čtyřhranné plastové potrubí DN125, 60x200, 1,5 m
7 906
249,-
Nátrubek čtyřhranný DN125, 60x200 mm
7 909
85,-
Přechodové koleno čtyřhran kruh, 60x200/125 mm
7 910
116,-
Přechodové koleno čtyřhran kruh, 60x200/100 mm
8 243
123,-
Přechod čtyřhran kruh, 125/60x200 mm
7 911
119,-
Oblouk horizontální 90° DN125, 60x200 mm
7 912
178,-
Oblouk horizontální 45°, s dělícími segmenty 60x200 mm
9 744
146,-
Oblouk vertikální 90° DN125, 60x200 mm
8 045
116,-
Odbočka T DN125, 60x200 mm
7 913
237,-
Horizontální větrací mřížka, 60x204 mm
11 754
89,-
Kruhové plastové potrubí 100 mm x 1 m
8 852
100,-
Kruhové plastové potrubí 125 mm x 1 m
8 039
131,-
HR30W - pro tloušťku stěny do 280 mm
Ventilační jednotka s rekuperací tepla pro jednu místnost
HR100W - pro tloušťku stěny do 280 mm
Ventilační jednotka s rekuperací tepla pro jednu místnost
EXT 100 - pro tloušťku stěny 280-500 mm
Prodloužení pro ventilační jednotky s rekuperací tepla HR30W, HR100W
Kruhové hadice
Kód
Kč
Al ohebná hadice jednovrstvá, 100 mm x 5 m
7 743
172,-
Al ohebná hadice jednovrstvá, 125 mm x 5 m
7 589
200,-
Al ohebná hadice jednovrstvá, 150 mm x 5 m
7 886
241,-
Tepelně isolovaná ohebná hadice, 102 mm x 10 m
8 000
695,-
Tepelně isolovaná ohebná hadice, 127 mm x 10 m
7 887
837,-
Tepelně isolovaná ohebná hadice, 152 mm x 10 m
7 888
943,-
Tepelně isolovaná ohebná hadice, 203 mm x 10 m
8 037
1 188,-
Tvarovky
Kód
Kč
Vsuvka vnitřní, 100 mm
8 854
27,-
Vsuvka vnitřní, 125 mm
7 894
32,-
Vsuvka vnitřní, 150 mm
7 895
34,-
Přechod osový 125/100
7 896
107,-
Přechod osový 150/125
7 897
105,-
Přechod osový 200/150
7 904
126,-
Odbočka jednoduchá 100/100
7 769
166,-
Odbočka jednoduchá 125/100
7 721
177,-
Odbočka jednoduchá 125/125
7 889
177,-
Odbočka jednoduchá 150/100
7 890
193,-
Odbočka jednoduchá 150/125
7 908
204,-
Odbočka jednoduchá 150/150
7 891
204,-
20
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Komponenty
Kód
Kč
Škrtící klapka, 100 mm
7 898
278,-
Škrtící klapka, 125 mm
7 899
296,-
Škrtící klapka, 150 mm
7 900
323,-
Zpětná klapka těsná, 100 mm
7 771
213,-
Zpětná klapka těsná, 125 mm
10 872
241,-
Zpětná klapka těsná, 150 mm
11 565
275,-
Plastový talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, 100 mm
7 901
82,-
Plastový talířový ventil pro přívod a odvod vzduchu, 125 mm
7 902
93,-
Kruhová mřížka plastová se síťkou proti hmyzu, 80-125 mm
9 002
47,-
175
1 693,-
Střešní průchodka šikmá, snadno tvarovatelný plech
8 014
520,-
Montážní příslušenství
Kód
Kč
Čidlo vlhkosti k jednotce Sentinel Kinetic
10 177
1 180,-
Čidlo CO2 k jednotce Sentinel Kinetic plus
11 852
10 890,-
Ovladač dálkový s kabelem 15 m pro Sentinel Kinetic
10 757
1 920,-
Spínač vysokého režimu pro Sentinel Kinetic-bezdrátový
10 756
2 220,-
Hygrostat 2RV4129 - R10HY - vypínací kontakt, napájení 230 V
10 715
1 590,-
Hygrostat 35-100% rel.vlhkosti, přepínací kontakt, mechanický
7 570
2 680,-
Páska hliníková 50 mm x 50 m
11 515
139,-
Nerezová rychloupínací páska v délce 30 m navinutá do kotouče
9 209
700,-
Spona koncová k nerezové rychloupínací pásce
9 210
15,-
Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic
11 000
190,-
Filtr do rekuperační jednotky Sentinel Kinetic plus
12 451
240,-
Náhradní textilie do filtru pro jednotky AM 290
8 025
50,-
Náhradní textilie do filtru pro jednotky AM 375
10 699
50,-
Filtrační textilie pro jednotku HR30W a HR100W
9 001
47,-
Filtrační textilie pro jednotku HR100R
8 136
32,-
Spray pro čištění rekuperačních jednotek a rozvodů
10 686
350,-
Tlumič hluku kruhový DN125, délka 0,5 m
11 001
960,-
Kód
Kč
Ohřívač vzduchu do potrubí elektrický 0,3 kW DN125
10 871
5 380,-
Ohřívač vzduchu do potrubí elektrický 1,2 kW DN125
9 214
4 696,-
Ohřívač vzduchu do potrubí teplovodní 1,2 kW DN200
9 215
6 438,-
Čidlo teplotní kanálové k el.ohřívači 1,2 kW
7 988
520,-
Komínek průměr 125 mm
Ohřívače vzduchu
21
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Zásobníkové ohřívače TV
se solární jednotrubkovou čerpadlovou skupinou s regulátorem STDC
Kód
Kč
RGC 300/SOL1 STDC
zásobníkový ohřívač s jedním topným výměníkem, smaltovaný,
průměr nádoby vč. izolace 700 mm, výška 1450 mm
10 013
25 990,-
R2GC 300/SOL1 STDC
zásobníkový ohřívač s dvěma topnými výměníky, smaltovaný,
průměr nádoby vč. izolace 700 mm, výška 1450 mm
10 016
30 990,-
Kód
Kč
RGC 300/SOL2 SRS3
zásobníkový ohřívač s jedním topným výměníkem, smaltovaný,
průměr nádoby vč. izolace 700 mm, výška 1450 mm
10 014
29 990,-
R2GC 300/SOL2 SRS3
zásobníkový ohřívač s dvěma topnými výměníky, smaltovaný,
průměr nádoby vč. izolace 700 mm, výška 1450 mm
10 015
34 990,-
Nerezové zásobníkové ohřívače TV s jedním topným výměníkem
Kód
Kč
NBC-200
zásobníkový ohřívač nerezový, včetně izolace a elektronické anody
průměr nádoby vč. izolace 600 mm, výška 1200 mm
8 863
29 800,-
NBC-300
zásobníkový ohřívač nerezový, včetně izolace a elektronické anody
průměr nádoby vč. izolace 600 mm, výška 1680 mm
8 865
34 700,-
Nerezové zásobníkové ohřívače TV s dvěma topnými výměníky
Kód
Kč
N2BC-200
zásobníkový ohřívač nerezový, včetně izolace a elektronické anody
průměr nádoby vč. izolace 600 mm, výška 1200 mm
8 864
32 800,-
N2BC-300
zásobníkový ohřívač nerezový, včetně izolace a elektronické anody
průměr nádoby vč. izolace 600 mm, výška 1680 mm
8 866
38 990,-
Elektrická topná tělesa s termostatickou hlavicí pro zásobníky NBC s 5žilovým
přívodním kabelem 2m. Tělesa jsou vhodná pro systémy se solárními kolektory a kotli
na tuhá paliva, mosazná hlavice se závitem G 6/4", pouze na 230 V.
Kód
Kč
Topné těleso 2,0 kW nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90°C, nerez, délka vč. závitu 470
mm, délka netopícího konce 100 mm
11 785
3 245,-
Topné těleso 3,0 kW nastavitelné knoflíkem v rozsahu 0-90°C, nerez, délka vč. závitu 350
mm, délka netopícího konce 100 mm
11 786
3 340,-
Zásobníkové ohřívače TV
se solární dvoutrubkovou čerpadlovou skupinou s regulátorem SRS3
22
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Zásobníkové ohřívače TV RBC s jedním topným výměníkem vč. izolace
Kód
Kč
RBC-200 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1265 mm
3 252
15 700,-
RBC-300 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1710 mm
3 253
18 900,-
RBC-400 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 710 mm, výška 1655 mm
6 479
22 600,-
RBC-500 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 760 mm, výška 1785 mm
6 480
25 800,-
Zásobníkové ohřívače TV RBC s 1 topným výměníkem nad 500 l vč. izolace
Kód
Kč
RBC-750 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 950 mm, výška 1870 mm
4 037
46 800,-
RBC-1000 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 950 mm, výška 2120 mm
4 038
49 900,-
RBC-1500 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 1200 mm, výška 2285 mm
x
7 834
86 900,-
RBC-2000 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 1300 mm, výška 2550 mm
x
8 476
110 700,-
RBC-2500 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 1400 mm, výška 2680 mm
x
12 420
137 800,-
RBC-3000 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 1400 mm, výška 2980 mm
x
8 477
159 000,-
Zásobníkové ohřívače TV R2BC s 2 topnými výměníky včetně izolace
Kód
Kč
R2BC-200 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1265 mm
6 481
17 200,-
R2BC-300 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1710 mm
6 482
20 940,-
R2BC-400 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 710 mm, výška 1690 mm
6 483
23 990,-
R2BC-500 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 760 mm, výška 1780 mm
6 484
26 900,-
Zásobníkové ohřívače TV R2BC s 2 topnými výměníky nad 500 l vč. izolace
Kód
Kč
R2BC-750 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 950, mm, výška 1870 mm
6 485
48 990,-
R2BC-1000 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 950 mm, výška 2120 mm
5 758
53 600,-
R2BC-1500 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 1200 mm, výška 2285 mm
x
8 478
93 600,-
R2BC-2000 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 1300 mm, výška 2550 mm
x
8 479
121 700,-
R2BC-2500 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 1400 mm, výška 2680 mm
x
12 432
152 900,-
R2BC-3000 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 1400 mm, výška 2980 mm
x
8 474
169 900,-
Kód
Kč
R0BC-200 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 600 mm, výška 1265 mm
Zásobníkové ohřívače TV R0BC vč. izolace
10 586
14 200,-
R0BC-300 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1710 mm
10 571
15 800,-
R0BC-400 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 710 mm, výška 1690 mm
10 587
19 900,-
R0BC-500 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 760 mm, výška 1780 mm
8 795
22 800,-
Kód
Kč
R0BC-750 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 950 mm, výška 1870 mm
Zásobníkové ohřívače TV R0BC nad 500 litrů vč. izolace
10 364
43 500,-
R0BC-1000 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 950 mm, výška 2120 mm
10 365
48 700,-
R0BC-1500 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 1200 mm, výška 2285 mm
x
10 366
64 500,-
R0BC-2000 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 1300 mm, výška 2550 mm
x
8 884
95 900,-
R0BC-2500 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 1400 mm, výška 2680 mm
x
10 501
117 900,-
R0BC-3000 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 1400 mm, výška 2980 mm
x
8 901
135 900,-
X - na objednávku, cena dopravy bude nabídnuta dle místa doručení
Zásobníkové ohřívače TV RBC HP se zvětšeným výměníkem vč. izol.
Kód
Kč
RBC-200HP zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1265 mm
Plocha výměníku 3 m2 10 534
24 600,-
RBC-300HP zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1710 mm
Plocha výměníku 3,8 m2 10 535
27 900,-
RBC-400HP zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 710 mm, výška 1655 mm
Plocha výměníku 5 m2 10 536
33 200,-
RBC-500HP zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 760 mm, výška 1785 mm
Plocha výměníku 5,9 m2 8 546
36 900,-
Zásobníkové ohřívače TV RBC HP nad 500 litrů vč. izolace
Kód
Kč
RBC-750HP zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 950 mm, výška 1870 mm
Plocha výměníku 7,5 m2 10 537
58 600,-
RBC-1000HP zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 940 mm, výška 2120 mm
Plocha výměníku 10 m2 7 883
72 500,-
23
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Zásobníkové ohřívače TV R2DC s 2 topnými výměníky včetně izolace
Kód
Kč
R2DC-200 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 584 mm, výška 1382 mm
11 351
12 990,-
R2DC-250 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 584 mm, výška 1562 mm
12 051
13 990,-
R2DC-300 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 597 mm, výška 1760 mm
11 352
15 490,-
Kód
Kč
10 493
7 990,-
Zásobníkové ohřívače TV RGC s jedním topným výměníkem vč. izolace
Kód
Kč
RGC-200 zásobníkový ohřívač 200 litrů, smaltovaný, pr. 660 mm, výška 1100 mm
9 031
13 800,-
RGC-250 zásobníkový ohřívač 250 litrů, smaltovaný, pr. 660 mm, výška 1330 mm
9 146
14 900,-
RGC-300 zásobníkový ohřívač 300 litrů, smaltovaný, pr. 660 mm, výška 1350 mm
9 032
15 900,-
RGC-400 zásobníkový ohřívač 400 litrů, smaltovaný, pr. 700 mm, výška 1660 mm
9 157
18 900,-
Zásobníkové ohřívače TV R2GC s 2 topnými výměníky vč. izolace
Kód
Kč
R2GC-200 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 660 mm, výška 1140 mm
9 059
16 900,-
R2GC-250 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 660 mm, výška 1300 mm
9 033
18 900,-
R2GC-300 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 660 mm, výška 1450 mm
9 034
19 890,-
R2GC-400 zásobníkový ohřívač, smaltovaný, pr. 700 mm, výška 1660 mm
9 158
22 990,-
Příslušenství k zásobníkům
Kód
Kč
Vsuvka 3/4"x5/4" M/M (vnější/vnější) pro připoj. výměníku trubk. Kombiflex
8 270
124,-
Trubkový výměník 0,94 m2, 3/4", pro RxBC i RxDC 300, pr. 110 mm, délka 400 mm
8 377
3 890,-
Trubkový výměník 1,51 m2, 3/4", pro RxBC, pr. 110 mm, délka 700 mm
8 378
5 760,-
Příruba k zásobníku RxDC 300, 2xd=30, rozteč 55 mm
12 706
530,-
Příruba k zásobníku RxBC, 2x d=30 mm, rozteč 55 mm
8 375
1 145,-
Příruba k zásobníku RxDC 300 , G 6/4" pro inst.dalšího el.top.tělesa
12 707
730,-
Příruba k zásobníku RxBC, G 6/4" pro inst.dalšího el.top.tělesa
8 376
1 145,-
Zásobníkové ohřívače TV RGC H s jedním topným výměníkem vč. izolace
RGC-120 H zásobníkový ohřívač, smaltovaný, s vývody nahoru,
šířka x hloubka vč. izolace 460 x 460 mm, výška 1140 mm
24
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Zásobníkové ohřívače TV v akumulační nádrži včetně izolace
Kód
Kč
DUO E 380/120 G0
bez solárního výměníku, pr. nádrže 700 mm, výška 1890 mm
10 777
21 900,-
DUO E 380/120 G1
se solárním výměníkem, pr. nádrže 700 mm, výška 1890 mm
10 421
23 900,-
DUO E 380/120 G2
se dvěma solárními výměníky - v otopné vodě a přímo v zásobníku TV,
pr. nádrže 700 mm, výška 1890 mm
10 521
28 500,-
Zásobníkové ohřívače TV v akumulační nádrži vč. izolace (není nasazena)
Kód
Kč
DUO E 600/150
pr. bez návarků 750 mm, výška 1625 mm, plocha výměníku 2,4 m2
7 322
39 600,-
DUO E 750/200
pr. bez návarků 750 mm, výška 1880 mm, plocha výměníku 2,5 m2
7 323
43 900,-
DUO E 1000/220
pr. bez návarků 790 mm, výška 2090 mm, plocha výměníku 2,8 m2
7 324
46 980,-
DUO E 1500/300
pr. bez návarků 1000 mm, výška 2100 mm, plocha výměníku 3,9 m2
7 325
59 900,-
Zásobníkové ohřívače TV v akumulační nádrži vč. izolace - 2 výměníky
Kód
Kč
DUO E2 600/150
pr. bez návarků 750 mm, v. 1625 mm, dolní výměník 2,4 m2, horní výměník 1,5 m2
10 579
43 990,-
DUO E2 750/200
pr. bez návarků 750 mm, v. 1880 mm, dolní výměník 2,5 m2, horní výměník 1,8 m2
10 580
47 990,-
DUO E2 1000/220
pr. bez návarků 790 mm, v. 2090 mm, dolní výměník 2,8 m2, horní výměník 2,4 m2
10 581
52 990,-
DUO E2 1500/300
pr. bez návarků 1000 mm, v. 2100 mm, dolní výměník 3,9 m2, horní výměník 3,0 m2
10 582
66 490,-
Anody magnéziové
Kód
Kč
Magnéziová anoda délka 400 mm, závit G 3/4"
1 998
282,-
Magnéziová anoda l=400 mm, závit G 5/4"
pro RxGC 200-400, R0BC 200-300, RBC200,400,500, R2BC 400
4 025
590,-
Magnéziová anoda l=500 mm, závit G 5/4"
pro R0BC 400-500, RBC 300, R2BC 200, 500
448
849,-
Magnéziová anoda l=650 mm, závit G 5/4"
pro R0BC 750, 1500, RBC 750, RBC HP 200, R2BC 300
464
860,-
Magnéziová anoda l=900 mm, závit G 5/4"
pro R0BC 1000, 2000-3000, RBC 1000-3000, RBC HP 300-1000, R2BC 750-3000
3 698
1 519,-
Magnéziová anoda l=400 mm, závit M8x30, do příruby pro RBCa R2BC a DUO
4 611
585,-
Magnéziová anoda l=390 mm, závit G 2", pro RGC 120 H
10 178
489,-
Anody elektronické
Kód
Kč
Anoda elektronická 200/150 délka 350 mm, závit 1/2", včetně elektroniky
9 169
3 290,-
Anoda elektronická 200/250 délka 450 mm, závit 1/2", včetně elektroniky
4 052
3 120,-
Anoda elektronická 350/150 délka 500 mm, závit 1/2", včetně elektroniky
9 170
3 320,-
Anoda elektronická 350/250 délka 600 mm, závit 1/2", včetně elektroniky
3 836
3 170,-
Anoda elektronická 550/200 délka 750 mm, závit 1/2", včetně elektroniky
3 837
3 580,-
Anody elektronické sady
Kód
Kč
Anoda elektronická pro DUO E a E2
9 172
3 690,-
Anoda elektronická pro zásobníky RxBC 200
9 173
3 290,-
Anoda elektronická pro zásobníky RxBC 300-500, R2DC 300
9 174
3 320,-
Anoda elektronická pro zásobníky RxBC 750-1500
9 175
3 590,-
Anoda elektronická pro zásobníky RxGC 200, DUO 380, RGC 120 H
9 176
3 290,-
Anoda elektronická pro zásobníky RxGC 250-400
9 177
3 320,-
25
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Akumulační nádrž Regulus LYRA
Kód
Kč
Akumulační nádrž LYRA 1000 pro jeden otopný okruh, s přípravou TV v externí čerpadlové
skupině pomocí deskového výměníku s elektronickou regulací teploty TV, bez cirkulace,
solární dvoutrubková čerpadlová skupina, čtyřcestný bivalentní ventil,
průměr nádrže bez izolace 800 mm, s izolací 1000 mm, výška 2070 mm
12 231
97 200,-
Akumulační nádrž LYRA 1000 pro jeden otopný okruh, s přípravou TV v externí čerpadlové
skupině pomocí deskového výměníku s elektronickou regulací teploty TV s cirkulací, solární
dvoutrubková čerpadlová skupina, čtyřcestný bivalentní ventil, průměr nádrže bez izolace
800 mm, s izolací 1000 mm, výška 2070 mm
12 229
101 800,-
Akumulační nádrž LYRA 1000 pro dva otopné okruhy, s přípravou TV v externí čerpadlové
skupině pomocí deskového výměníku s elektronickou regulací teploty TV bez cirkulace,
solární dvoutrubková čerpadlová skupina, čtyřcestný bivalentní ventil,
průměr nádrže bez izolace 800 mm, s izolací 1000 mm, výška 2070 mm
12 230
108 200,-
Akumulační nádrž LYRA 1000 pro dva otopné okruhy, s přípravou TV v externí čerpadlové
skupině pomocí deskového výměníku s elektronickou regulací teploty TV s cirkulací, solární
dvoutrubková čerpadlová skupina, čtyřcestný bivalentní ventil,
průměr nádrže bez izolace 800 mm, s izolací 1000 mm, výška 2070 mm
12 228
112 800,-
Kód
Kč
HSK 500, nerezový výměník TV 5,7 m
Ø bez návarků 650 mm, výška 1720 mm, dolní výměník 2,3 m2
7 662
46 500,-
HSK 800, nerezový výměník TV 7,2 m2
Ø bez návarků 790 mm, výška 1930 mm, dolní výměník 3 m2, horní výměník 2 m2
7 663
56 960,-
HSK 1000, nerezový výměník TV 7,2 m2
Ø bez návarků 790 mm, v. 2110 mm, dolní výměník 3,5 m2, horní výměník 3 m2
7 506
63 600,-
HSK 1500, nerezový výměník TV 8,5 m2
Ø bez návarků 1000 mm, v. 2240 mm, dolní výměník 4,5 m2, horní výměník 3,5 m2
7 686
73 000,-
HSK 2000, nerezový výměník TV 11,5 m2
Ø bez návarků 1100 mm, v. 2380 mm, dolní výměník 5,5 m2, horní výměník 4,2 m2
7 687
79 990,-
Izolační sady nádrže HSK - měkká izolace s koženkovým povrchem
Kód
Kč
Izolace akumulační nádrže HSK 500
7 664
4 890,-
Izolace akumulační nádrže HSK 800
7 665
6 300,-
Izolace akumulační nádrže HSK 1000
7 507
6 490,-
Izolace akumulační nádrže HSK 1500
7 688
9 450,-
Izolace akumulační nádrže HSK 2000
7 689
9 890,-
Příslušenství k nádrži HSK
Kód
Kč
Výměník do horního vstupu 1" nádrže HSK, vhodný pro dohřev cirkulace TV
8 535
2 900,-
Akumulační tlakové plastové nádrže AkuPlast
Kód
Kč
AP 400 2WSE – vnitřní provedení, pr. 790 mm včetně izolace, výška 1982 mm,
dolní výměník 1,45 m2, nerezový výměník TV 4,68 m2, možnost umístění el. topného tělesa,
izolace z tvrzeného polyuretanu, nízké tepelné ztráty.
11 889
67 300,-
AP 750 3WS – vnitřní provedení, pr. 1006 mm s izolací, pr. 800 mm bez izolace, výška
2160 mm, dolní výměník 1,91 m2, horní výměník 1,78 m2, nerezový výměník TV 5,35 m2,
snímatelná izolace z tvrzeného polyuretanu, nízké tepelné ztráty.
11 888
94 500,-
AP 750 ZE – podzemní provedení, pr. 960 mm s izolací, výška 2510 mm,
bez výměníků a ohřevu TV, možnost umístění el. topného tělesa, izolace z tvrzeného
polyuretanu, nízké tepelné ztráty.
11 887
62 900,-
AP 750 Z3WS - podzemní provedení, pr. 960 mm s izolací, výška 2510 mm,
dolní výměník 1,91 m2, horní výměník 1,78 m2, nerezový výměník TV 5,35 m2, izolace z
tvrzeného polyuretanu, nízké tepelné ztráty.
11 886
106 900,-
Akumulační nádrž se změnou skupenství LATENTO
Kód
Kč
Latento 500 XXL - akumulační nádrž s ukládáním tepla do latentního materiálu (20 kg
vosku je součástí dodávky, 25 kg vosku je možno přidat). Polyuretanová izolace, průtokový
ohřev TV v nerezové flexibilní trubce, stratifikace, rychlý ohřev TV slunečními kolektory,
snadná manipulace.
9 975
91 900,-
Vosk do akumulační nádrže Latento - granule, balení 25 kg
10 717
4 560,-
Elektrické topné těleso 9 kW s termostatem do nádrže Latento
8 120
9 490,-
Akumulační nádrž s nerezovým výměníkem TV, stratifikační válec
2
26
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Akumulační nádrže se dvěma navařenými přírubovými hrdly,
včetně pojistného ventilu
Kód
Kč
PS2F 300 N, pr. 550 mm bez návarků, výška 1380 mm, 9 návarků G 6/4"
10 102
10 580,-
PS2F 500 N, pr. 600 mm bez návarků, výška 1890 mm, 9 návarků G 6/4"
10 103
12 890,-
PS2F 650 N, pr. 700 mm bez návarků, výška 1930 mm, 9 návarků G 6/4"
10 104
12 890,-
PS2F 800 N, pr. 800 mm bez návarků, výška 1820 mm, 9 návarků G 6/4"
10 105
16 400,-
PS2F 1000 N, pr. 800 mm bez náv., výška 2070 mm, 9 návarků G 6/4"
10 106
17 500,-
PS2F 1500 N, pr. 1100 mm bez náv., výška 1860 mm, 9 návarků G 6/4"
10 144
27 900,-
PS2F 2000 N, pr. 1250 mm bez náv., výška 1930 mm, 9 návarků G 6/4"
10 145
37 000,-
PS2F 3000 N, pr. 1500 mm bez náv., výška 2040 mm, 9 návarků G 6/4"
x
12 313
59 900,-
PS2F 4000 N, pr. 1600 mm bez náv., výška 2355 mm, 9 návarků G 6/4"
x
12 314
81 900,-
PS2F 5000 N, pr. 1600 mm bez náv., výška 2855 mm, 9 návarků G 6/4"
x
12 315
92 000,-
Kód
Kč
Izolace akumulační nádrže PS2F 300 N
10 133
4 190,-
Izolace akumulační nádrže PS2F 500 N
10 134
4 890,-
Izolační sady - měkká izolace s koženkovým povrchem
Izolace akumulační nádrže PS2F 650 N
10 135
4 890,-
Izolace akumulační nádrže PS2F 800 N
10 136
5 490,-
Izolace akumulační nádrže PS2F 1000 N
10 137
6 100,-
Izolace akumulační nádrže PS2F 1500 N
10 153
8 490,-
Izolace akumulační nádrže PS2F 2000 N
10 154
9 200,-
Izolace akumulační nádrže PS2F 3000 N
x
12 321
11 700,-
Izolace akumulační nádrže PS2F 4000 N
x
12 322
14 990,-
Izolace akumulační nádrže PS2F 5000 N
x
12 323
18 990,-
Kód
Kč
Akumulační nádrže s výměníkem a navařeným přírubovým hrdlem,
včetně pojistného ventilu
PSW 200 N, pr. 450 mm bez návarků, výška 1326 mm, 9 náv G 6/4", bez přírub. hrdla
10 096
9 580,-
PSWF 300 N, pr. 550 mm bez návarků, výška 1380 mm, 9 návarků G 6/4"
10 097
11 980,-
PSWF 500 N, pr. 600 mm bez návarků, výška 1890 mm, 9 návarků G 6/4"
10 098
15 400,-
PSWF 650 N, pr. 700 mm bez návarků, výška 1930 mm, 9 návarků G 6/4"
10 099
15 400,-
PSWF 800 N, pr. 800 mm bez návarků, výška 1820 mm, 9 návarků G 6/4"
10 100
19 400,-
PSWF 1000 N, pr. 800 mm bez návarků, výška 2070 mm, 9 návarků G 6/4"
10 101
21 900,-
PSWF 1500 N, pr. 1100 mm bez návarků, výška 1860 mm, 9 návarků G 6/4"
PSWF 2000 N, pr. 1250 mm bez návarků, výška 1930 mm, 9 návarků G 6/4"
x
Izolační sady - měkká izolace s koženkovým povrchem
7 391
34 500,-
10 143
44 400,-
Kód
Kč
Izolace akumulační nádrže PSW 200 N
10 127
3 495,-
Izolace akumulační nádrže PSWF 300 N
10 128
3 980,-
Izolace akumulační nádrže PSWF 500 N
10 129
4 690,-
Izolace akumulační nádrže PSWF 650 N
10 130
4 690,-
Izolace akumulační nádrže PSWF 800 N
10 131
5 290,-
Izolace akumulační nádrže PSWF 1000 N
10 132
5 890,-
Izolace akumulační nádrže PSWF 1500 N
10 151
8 290,-
10 152
8 950,-
Izolace akumulační nádrže PSWF 2000 N
x
V ceně akumulačních nádrží PS2F a PSWF nejsou zahrnuty příruby.
x - na objednávku
Žebrované měděné trubk. výměníky tepla pro montáž do přírub
Kód
Kč
Trubkový výměník 0,60 m2, průměr 145 mm, délka 410 mm (příruba kód 6231)
6 150
2 640,-
Trubkový výměník 1,06 m2, průměr 145 mm, délka 420 mm (příruba kód 6231)
6 151
4 360,-
Trubkový výměník 1,80 m2, průměr 170 mm, délka 470 mm (příruba kód 6231)
6 152
6 780,-
Trubkový výměník 2,63 m2, průměr 190 mm, délka 600 mm (příruba kód 6231)
6 154
9 580,-
Trubkový výměník 3,15 m2, průměr 190 mm, délka 560 mm (příruba kód 6232)
6 157
12 920,-
Trubkový výměník 3,60 m2, průměr 190 mm, délka 630 mm (příruba kód 6232)
6 155
14 490,-
Trubkový výměník 4,50 m2, průměr 190 mm, délka 750 mm (příruba kód 6232)
6 156
17 990,-
Příruby k akumulačním nádržím
Kód
Kč
Zaslepovací příruba - d=312 mm, bez otvorů
6 230
770,-
Příruba k uchycení žebr. vým. (kód 6150 až 6154) - d=312, 2x d=30, rozteč 70 mm
6 231
930,-
Příruba k uchycení žebr. vým. (kód 6155 až 6157) - d=312, 2x d=39, rozteč 90 mm
6 232
930,-
Těsnění příruby nádrže PS2F a PSWF, d=312 mm - náhr.díl (těsnění je souč. nádrží)
6 732
255,-
27
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Kód
Kč
PS 500 E, pr. 600 mm bez návarků, výška 1890 mm, 5 návarků G 6/4"
Akumulační nádrže řada PS Ekonomik pro kotle na tuhá paliva
12 118
8 790,-
PS 750 E, pr. 750 mm bez návarků, výška 1950 mm, 5 návarků G 6/4"
11 044
12 190,-
PS 1100 E, pr. 850 mm bez návarků, výška 2060 mm, 5 návarků G 6/4"
9 039
14 390,-
Izolační sady pro PS Ekonomik - měkká izolace s koženkovým povrchem
Kód
Kč
Izolace akumulační nádrže PS 500 E
12 119
4 390,-
Izolace akumulační nádrže PS 750 E
11 368
5 490,-
Izolace akumulační nádrže PS 1100 E
11 777
5 990,-
Akumulační nádrže, včetně pojistného ventilu
PS 200 N, pr. 450 mm bez návarků, výška 1326 mm, 9 návarků G 6/4"
Kód
Kč
10 050
6 890,-
PS 300 N, pr. 550 mm bez návarků, výška 1380 mm, 9 návarků G 6/4"
10 053
7 980,-
PS 500 N, pr. 650 mm bez návarků, výška 1890 mm, 9 návarků G 6/4"
10 054
10 290,-
PS 650 N, pr. 700 mm bez návarků, výška 1930 mm, 9 návarků G 6/4"
12 311
11 900,-
PS 800 N, pr. 800 mm bez návarků, výška 1920 mm, 9 návarků G 6/4"
10 056
13 800,-
PS 1000 N, pr. 800 mm bez návarků, výška 2070 mm, 9 návarků G 6/4"
10 058
14 800,-
PS 1500 N, pr. 1100 mm bez návarků, výška 1860 mm, 9 návarků G 6/4"
10 060
25 300,-
PS 2000 N, pr. 1250 mm bez návarků, výška 1930 mm, 9 návarků G 6/4"
10 138
34 500,-
10 139
57 900,-
PS 3000 N, pr. 1500 mm bez návarků, výška 2040 mm, 9 návarků G 6/4"
x
PS 4000 N, pr. 1600 mm bez návarků, výška 2355 mm, 9 návarků G 6/4"
x
10 140
79 500,-
PS 5000 N, pr. 1600 mm bez návarků, výška 2855 mm, 9 návarků G 6/4"
x
10 141
89 900,-
Kód
Kč
Izolace akumulační nádrže PS 200 N
10 107
3 190,-
Izolace akumulační nádrže PS 300 N
10 108
3 750,-
Izolace akumulační nádrže PS 500 N
10 120
4 390,-
Izolace akumulační nádrže PS 650 N
12 319
4 690,-
Izolace akumulační nádrže PS 800 N
10 123
4 990,-
Izolace akumulační nádrže PS 1000 N
10 125
5 590,-
Izolace akumulační nádrže PS 1500 N
10 146
7 990,-
Izolace akumulační nádrže PS 2000 N
10 147
8 790,-
Izolační sady - měkká izolace s koženkovým povrchem
Izolace akumulační nádrže PS 3000 N
x
10 148
11 300,-
Izolace akumulační nádrže PS 4000 N
x
10 149
14 400,-
x
10 150
17 700,-
Izolace akumulační nádrže PS 5000 N
3
Na zakázku dodáváme akumulační nádrže až do objemu 100 m .
x - na objednávku
Fitinky mosazné pro připojení akumulační nádrže
Kód
Kč
Zátka 6/4"
7 881
76,-
Vsuvka redukce 6/4"x5/4" M/M (vnější/vnější) se zvětš. těsnící plochou
8 767
94,-
Vsuvka redukce 6/4"x1" M/F (vnější/vnitřní)
7 882
99,-
Vsuvka redukce 6/4"x1" M/M (vnější/vnější) se zvětš. těsnící plochou
8 766
96,-
Vsuvka redukce 6/4"x6/4" M/M (vnější/vnější) se zvětšenou těsnící plochou
7 627
195,-
Další příslušenství akumulačních nádrží
Kód
Kč
11 855
1 290,-
Indikátor teploty akumulační nádrže
28
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Nerezové deskové výměníky Regulus izolované kaučukovou izolací
Výměníky DV193 v izolaci
teplonosná látka
/ průtok [l/h]
teplonosná látka
/ průtok [l/h]
Kód
Kč
teplonosná látka
/ průtok [l/h]
primární strana
solarten/60 l/h/m2
voda / 1000 l/h
voda / 1000 l/h
sekundární strana
voda / 1000 l/h
voda / 1000 l/h
voda / 1000 l/h
plocha kolektorů
výkon výměníku
výkon výměníku
pro stř. dT* 10K
pro stř. dT* 20K
pro stř. dT* 40K
16 kW
26 kW
9 548
2 300,-
2
DV193-20E
4x G 3/4" M
6m
DV193-30E
4x G 3/4" M
10 m2
24 kW
38 kW
9 549
2 990,-
4x G 3/4" M
16 m
2
35 kW
58 kW
9 550
3 890,-
21 m
2
47 kW
78 kW
9 551
4 990,-
Kód
Kč
DV193-45E
DV193-60E
4x G 3/4" M
Výměníky DV285 v izolaci
teplonosná látka
/ průtok [l/h]
teplonosná látka
/ průtok [l/h]
teplonosná látka
/ průtok [l/h]
primární strana
solarten/60 l/h/m2
voda / 1500 l/h
voda / 1500 l/h
sekundární strana
voda / 1500 l/h
voda / 1500 l/h
voda / 1500 l/h
plocha kolektorů
výkon výměníku
výkon výměníku
pro stř. dT* 10K
pro stř. dT* 20K
pro stř. dT* 40K
4 m2
DV285-10E
4x G 1" M
14 kW
22 kW
9 552
4 790,-
2
30 kW
46 kW
9 553
5 990,-
DV285-20E
4x G 1" M
10 m
DV285-30E
4x G 1" M
15 m2
45 kW
71 kW
9 554
7 600,-
4x G 1" M
23 m
2
68 kW
109 kW
9 555
9 490,-
31 m
2
90 kW
141 kW
9 556
11 990,-
Kód
Kč
DV503-20E, 4x G 1" M - návrh na zakázku
11 045
10 900,-
DV503-40E, 4x G 1" M - návrh na zakázku
10 495
18 900,-
DV503-60E, 4x G 1" M - návrh na zakázku
10 496
26 900,-
Kód
Kč
DV800-30E, 4x G 2" M - návrh na zakázku
10 490
38 400,-
DV800-50E, 4x G 2" M - návrh na zakázku
10 491
49 700,-
DV285-45E
DV285-60E
4x G 1" M
Výměníky DV500 v izolaci
Výměníky DV800 v izolaci
Další typy výměníků na objednávku, včetně deskových skládaných výměníků, které je možno rozebrat a vyčistit.
Výměníky lze zakoupit i bez izolace - cena těchto výměníků je na dotaz. Tlakové ztráty výměníků a další
technické informace naleznete v technických listech na www.regulus.cz. Doporučené plochy kolektorů a výkony
výměníků jsou stanoveny pro specifické případy a mají pouze informativní charakter. Pro konkrétní výpočet
výkonu jednotlivých výměníků použijte technické listy jednotlivých výměníků na www.regulus.cz, technické listy
obsahují přesná data a grafy pro stanovení výkonů pro konkrétní parametry.
*stř. dT - střední teplotní rozdíl mezi primárním a sekundárním okruhem výměníku
(t1in+t1out)/2 - (t2in+t2out)/2
29
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Termostatické směšovací ventily teplé vody Regulus Wmix
Nastavitelné knoflíkem bez zpětných ventilů
Kód
Kč
Termostatický ventil směšovací Wmix-K S20, 30-65°C, G 3/4" M
12 023
1 095,-
Termostatický ventil směšovací Wmix-K S25, 30-65°C, G 1" M
12 020
1 195,-
Termostatický ventil směšovací Wmix-K 32, 30-65°C, G 5/4" M
12 025
3 380,-
Kód
Kč
Termostatický ventil směšovací Wmix-K S20, 30-65°C, G 3/4" M
včetně 3 ks šroubení a vstupních zpětných ventilů s filtrem G 1/2" M
Nastavitelné knoflíkem se zpětnými ventily a filtry
11 663
1 399,-
Termostatický ventil směšovací Wmix-K S25, 30-65°C, G 1" M
včetně 3 ks šroubení a vstupních zpětných ventilů s filtrem G 3/4" M
11 664
1 615,-
Termostatický ventil směšovací Wmix-K 32, 30-65°C, G 5/4" M
včetně 3 ks šroubení a vstupních zpětných ventilů s filtrem G 1" M
11 674
4 480,-
Kód
Kč
Termostatický ventil směšovací nastavitelný inbusem Wmix-I S20, 30-65°C, G 3/4" M
12 027
945,-
Termostatický ventil směšovací nastavitelný inbusem Wmix-I S25, 30-65°C, G 1" M
12 028
990,-
Nastavitelné inbusovým klíčem bez zpětných ventilů
Kód
Kč
Termostatický ventil směšovací nastavitelný inbusem Wmix-I S20, 30-65°C, G 3/4" M
včetně 3 ks šroubení a vstupních zpětných ventilů s filtrem G 1/2" M
Nastavitelné inbusovým klíčem se zpětnými ventily a filtry
12 033
1 249,-
Termostatický ventil směšovací nastavitelný inbusem Wmix-I S25, 30-65°C, G 1" M
včetně 3 ks šroubení a vstupních zpětných ventilů s filtrem G 3/4" M
12 034
1 410,-
Kód
Kč
12 029
1 070,-
Pevně nastavená teplota 48°C se zpětnými ventily a filtry
Kód
Kč
Termostatický ventil směšovací Wmix-F S25, 48°C, G 1" M
včetně 3 ks šroubení a vstupních zpětných ventilů s filtrem G 3/4" M
11 366
1 490,-
Pevně nastavená teplota 48°C
Termostatický ventil směšovací Wmix-F S25, 48°C, G 1" M
Termostatické směšovací ventily pro TV
Kód
Kč
TERMOMIX 22 - termostatický ventil TV 38-65°C, připojení Cu22x1
včetně 1 ks zpětného ventilu do st. vody, včetně šroubení
10 303
790,-
Zpětný ventil vestavný pro TERMOMIX 22 (pouze při připojení k trubce Cu22x1)
10 591
96,-
TERMOMIX 1/2 - termostatický ventil TV 38-65°C, připojení G 1/2"
10 874
690,-
TERMOMIX 3/4 - termostatický ventil TV 38-65°C, připojení G 3/4"
11 057
790,-
Zpětný ventil vestavný pro TERMOMIX 3/4 (pouze při připojení k závitu G 3/4")
11 058
69,-
TSV-TV-MT52HC -Termostatický ventil TV vysokoprůtočný, 20-70°C, vnější G 5/4" M
7 079
2 795,-
Sada 2ks zpětných ventilů pro TSV-TV- MT52
7 944
265,-
Servisní ventil pro expanzní nádoby
Kód
Kč
Ventil 3/4" pro připojení expanzní nádoby a snadný servis
8 770
436,-
Ventil 1" pro připojení expanzní nádoby a snadný servis
12 295
436,-
Připojovací ventil a držák expanzní nádoby na zeď
7 766
530,-
Trubka nerez pro připojení expanzní nádoby 2 x 3/4" F - 0,5 m
9 156
179,-
Držák pro expanzní nádoby
Kód
Kč
Držák expanzní nádoby na zeď včetně vrutů a hmoždinek
10 046
390,-
Držák expanzní nádoby na zeď včetně pojistného ventilu 3 bar, odvzdušňovacího ventilu,
manometru, vrutů a hmoždinek (nesmontováno)
10 095
660,-
30
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
IN LINE
LEGS
SKIRT
Expanzní nádoby pro topné systémy
Kód
Kč
MB 12 IN LINE - Expanzní nádoba 12 l - 3 bar otopné systémy, 3/4" M
8 496
679,-
MB 18 IN LINE - Expanzní nádoba 18 l - 3 bar otopné systémy, 3/4" M
8 497
796,-
MB 25 IN LINE - Expanzní nádoba 25 l - 3 bar otopné systémy, 3/4" M
8 498
879,-
MB 35 IN LINE - Expanzní nádoba 35 l - 3 bar otopné systémy, 3/4" M
8 499
1 157,-
MB 35
LEGS - Expanzní nádoba 35 l - 3 bar otopné systémy, 3/4" M
8 909
1 380,-
MB 50
LEGS - Expanzní nádoba 50 l - 3 bar otopné systémy, 3/4" M
8 500
1 530,-
MB 80 SKIRT - Expanzní nádoba 80 l - 6 bar otopné systémy, 3/4" M
8 501
2 330,-
MB105 SKIRT - Expanzní nádoba 105 l - 6 bar otopné systémy, 3/4" M
8 502
2 820,-
MB150 SKIRT - Expanzní nádoba 150 l - 6 bar otopné systémy, 3/4" M
8 503
3 900,-
MB200 SKIRT - Expanzní nádoba 200 l - 6 bar otopné systémy, 3/4" M
8 504
5 590,-
MB250 SKIRT - Expanzní nádoba 250 l - 6 bar otopné systémy, 3/4" M
8 505
6 790,-
MB300 SKIRT - Expanzní nádoba 300 l - 6 bar otopné systémy, 3/4" M
8 506
8 380,-
MB400 SKIRT - Expanzní nádoba 400 l - 6 bar otopné systémy, 3/4" M
8 507
9 892,-
MB500 SKIRT - Expanzní nádoba 500 l - 6 bar otopné systémy, 1" M
8 508
13 650,-
MB600 SKIRT - Expanzní nádoba 600 l - 6 bar otopné systémy, 1" M
x
8 926
17 500,-
MB700 SKIRT - Expanzní nádoba 700 l - 6 bar otopné systémy, 1" M
x
8 927
23 000,-
MB800 SKIRT - Expanzní nádoba 800 l - 6 bar otopné systémy, 1" M
x
8 928
29 000,-
MB900 SKIRT - Expanzní nádoba 900 l - 6 bar otopné systémy, 1" M
x
8 929
38 000,-
x - na objednávku
Kód
Kč
Expanzní nádoba nerez. 0,16 l na pitnou vodu, 1/4" M
Expanzní nádoby pro pitnou vodu nerezové
11 474
592,-
Expanzní nádoba nerez. 0,5 l na pitnou vodu, 1/2" M
11 475
539,-
Expanzní nádoba nerez. 1,0 l na pitnou vodu, 1/2" M
11 476
906,-
Expanzní nádoba nerez. 2,0 l na pitnou vodu, 1/2" M
11 477
1 176,-
Expanzní nádoby pro pitnou voda
Kód
Kč
HYB 5 IN LINE - Expanzní nádoba 5 l - 10 bar pitná voda, 3/4" M
8 491
576,-
HYB 8 IN LINE - Expanzní nádoba 8 l - 10 bar pitná voda, 3/4" M
8 492
648,-
HYB12 IN LINE - Expanzní nádoba 12 l - 10 bar pitná voda, 3/4" M
8 493
760,-
HYB18 IN LINE - Expanzní nádoba 18 l - 10 bar pitná voda, 3/4" M
8 494
897,-
HYB24 IN LINE - Expanzní nádoba 24 l - 10 bar pitná voda, 1" M
8 495
1 050,-
HYB35 IN LINE - Expanzní nádoba 35 l - 10 bar pitná voda, 1" M
8 908
2 080,-
Expanzní nádoby pro pitnou vodu s výměnným vakem
Kód
Kč
VVEF 8 IN LINE - Expanzní nádoba 8 l - 10 bar, pitná voda s výměnným vakem, 3/4" M
10 912
745,-
VVEF12 IN LINE - Expanzní nádoba 12 l - 10 bar, pitná voda s výměnným vakem, 3/4" M
10 913
820,-
VVEF25 IN LINE - Expanzní nádoba 25 l - 10 bar, pitná voda, s výměnným vakem, 1" M
10 914
1 060,-
VVEF50 LEGS - Expanzní nádoba 50 l - 10 bar, pitná voda, s výměnným vakem, 1" M
10 915
2 730,-
VVEF60 LEGS - Expanzní nádoba 60 l - 10 bar, pitná voda, s výměnným vakem, 1" M
10 916
3 470,-
VVEF80 LEGS - Expanzní nádoba 80 l - 10 bar, pitná voda, s výměnným vakem, 1" M
10 917
4 150,-
VVEF100 LEGS - Expanzní nádoba 100 l - 10 bar, pitná voda, s výměnným vakem, 1" M
10 918
4 920,-
Expanzní nádoby pro solární systémy
Kód
Kč
R8 012 IN LINE - expanzní nádoba 12 l, 6 bar solární, 3/4" M
7 405
889,-
R8 018 IN LINE - expanzní nádoba 18 l, 6 bar solární, 3/4" M
7 406
999,-
R8 025 IN LINE - expanzní nádoba 25 l, 6 bar solární, 3/4" M
7 407
1 120,-
R8 040 IN LINE - expanzní nádoba 40 l, 6 bar solární, 3/4" M
8 627
2 020,-
R8 060
LEGS - expanzní nádoba 60 l, 6 bar solární, 3/4" M
7 462
2 660,-
R8 080
LEGS - expanzní nádoba 80 l, 6 bar solární, 3/4" M
7 463
3 670,-
R8 100
LEGS - expanzní nádoba 100 l, 6 bar solární, 1" M
7 464
4 995,-
R8 200
LEGS - expanzní nádoba 200 l, 6 bar solární, 6/4" M
7 617
7 990,-
R8 300
LEGS - expanzní nádoba 300 l, 6 bar solární, 6/4" M
7 618
11 990,-
31
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Výměníky se sadou pro připojení k solární čerpadlové skupině
s čerpadlem na otopnou vodu
Kód
Kč
DV193-20 s čerpadlem Wilo RS 25/4 a sadou pro připojení k čerp. sk.
10 530
4 990,-
DV193-30 s čerpadlem Wilo RS 25/4 a sadou pro připojení k čerp. sk.
10 531
5 740,-
Kód
Kč
DV193-20 s čerpadlem Wilo Star Z NOVA a sadou pro připojení k čerp. sk.
10 532
6 990,-
DV193-30 s čerpadlem Wilo Star Z NOVA a sadou pro připojení k čerp. sk.
10 533
7 740,-
Čerpadlové skupiny pro průtokový ohřev vody
Kód
Kč
Čerpadlová skupina pro přípravu TV s regulátorem FWC3 bez cirkulace, 3/4"M
vnější.Termoizolační obal, nerezový deskový výměník, oběhové čerpadlo Wilo s řízeným
průtokem 12-100% pro dodržení nastavené výstupní teploty. Průtok 2-40 l/min (výkon až 98
kW).
9 913
28 740,-
Připojovací sada pro čerpadlovou skupinu (kód 9913) bez cirkulace, 3/4"F
10 196
1 420,-
Čerpadlová skupina pro přípravu TV s regulátorem FWC3 s cirkulací,
3/4"M vnější. Termoizolační obal, nerezový deskový výměník, cirkulační
oběhové čerpadlo Wilo, oběhové čerpadlo Wilo s řízeným průtokem 12100% pro dodržení nastavené výstupní teploty. Průtok 2-40 l/min (výkon
až 98 kW).
9 717
33 350,-
Připojovací sada pro čerpadlovou skupinu (kód 9717) s cirkulací, 3/4"F
10 197
1 670,-
s čerpadlem na pitnou vodu
32
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Pokojové termostaty Regulus
Elektronické programovatelné
Kód
Kč
TP07- Regulus
4 teplotní změny denně, nast. jednotlivých dnů či Po-Pá, So-Ne, nast. teploty 7-35°C, funkce
inteligentního předzátopu, napájení 2x 1,5V (AAA), kontakt 5A/230V
8 180
680,-
TP08 - Regulus
8+7 týdenních programů, 2 nast. teploty 5-30°C po 1 hodině,
napájení 2x 1,5V (AAA) součástí balení, kontakty 8(2)A/230V
6 298
529,-
Elektronické
Kód
Kč
TP18 - Regulus
LCD displej (teploměr), nastavitelná teplota 5-35°C,
napájení 2x 1,5V (AAA) součástí balení, 5(3,5) A 24...230 V
7 355
398,-
TP39 - Regulus
LCD displej (teploměr), nastavitelná teplota 5-35°C knoflíkem, 16(3) A 230 V
6 299
459,-
TP69 - Regulus
LCD displej (teploměr), nastavitelná teplota 5-35°C tlačítky, 16(3) A 230 V
11 583
469,-
TZ33 - Regulus
Pokojový zásuvkový termostat s LCD displejem (teploměr) a LED diodou.
Nastavitelná teplota 5-35°C, 16(3) A 230 V.
6 295
459,-
TZT63 - Regulus
Pokojový zásuvkový termostat s LCD displejem (teploměr) a LED diodou.
Možnost ručního sepnutí po dobu nastavitelného časového limitu.
Nastavitelná teplota 5-35°C, 16(3) A 230 V.
8 269
459,-
Mechanické termostaty pro běžné spotřebiče (min. proud 250 mA)
Kód
Kč
TP546DT Pokojový termostat 230 V, základní provedení.
Nastavitelná teplota 5-30°C, vypínací kontakt max. 16(2,5) A.
10 945
259,-
TP546LA Pokojový termostat 230 V, s kontrolkou zapnutí.
Nastavitelná teplota 5-30°C, vypínací kontakt max. 16(2,5) A.
10 946
277,-
TP546OL Pokojový termostat 230 V, s kontrolkou zapnutí a vypínačem.
Nastavitelná teplota 5-30°C, vypínací kontakt max. 16(2,5) A.
10 947
299,-
Kód
Kč
10 948
272,-
Kód
Kč
Rámeček pod pokojový termostat TP546 pro montáž na instalační el. krabici.
11 076
39,-
Spona pro omezení teploty pokojového termostatu TP546
11 077
3,-
Mechanické termostaty pro elektronické obvody (max. proud 300 mA)
TP546GCDT Pokojový termostat 24 i 230 V, základní provedení.
Nastavitelná teplota 5-30°C, vypínací kontakt 20 až 300 mA
Montážní příslušenství termostatů TP546
33
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Inteligentní regulátor REGULUS IR 12
Kód
Kč
IR 12 OT 101
Inteligentní regulátor s českým menu pro řízení kotle s rozhraním Opentherm, solárního
systému a 2 směšovaných okruhů otopné soustavy.
Ethernetová zásuvka, slot pro paměťovou kartu SD. Obsahuje zdroj, 2 GB kartu,
1 venkovní čidlo a 5 teplotních čidel do jímky.
11 376
19 990,-
IR 12 OT 102 KRB
Inteligentní regulátor s českým menu pro inteligentní řízení teplovodního krbu a akumulační
nádrže, solárního systému, kotle s rozhraním Opentherm a
1 směšovaného okruhu otopné soustavy. Ethernetová zásuvka, slot pro paměťovou kartu
SD. Obsahuje zdroj, 2 GB kartu, 1 venkovní čidlo a 7 teplotních čidel do jímky.
11 775
20 900,-
IR 12 TC 201
Inteligentní regulátor s českým menu pro řízení tepelných čerpadel,
solárního systému a 2 směšovaných okruhů otopné soustavy. Ethernetová zásuvka, slot pro
paměťovou kartu SD. Obsahuje zdroj, 2 GB kartu, 1 venkovní čidlo a
4 teplotní čidla do jímky, modul pro komunikaci s tepelným čerpadlem.
10 011
19 990,-
IR 12 OT 111
Inteligentní regulátor s českým menu pro řízení kotle s rozhraním Opentherm, jednoho
dalšího spínaného zdroje, solárního systému a 4 směšovaných okruhů otopné soustavy.
Ethernetová zásuvka, slot pro paměťovou kartu SD. Obsahuje zdroj, 2 GB kartu, 1 venkovní
čidlo a 7 teplotních čidel do jímky.
11 983
31 900,-
IR 12 OT 121
Inteligentní regulátor s českým menu pro řízení kotle s rozhraním Opentherm, jednoho
dalšího spínaného zdroje, solárního systému a 6 směšovaných okruhů otopné soustavy.
Ethernetová zásuvka, slot pro paměťovou kartu SD. Obsahuje zdroj, 2 GB kartu,1 venkovní
čidlo a 9 teplotních čidel do jímky.
12 216
39 900,-
RC21 IR12 - Pokojová jednotka RC21 pro regulátor IR12
11 280
1 390,-
Čidlo teplotní Pt1000 s kabelem 4 m, příložné na trubku
9 789
390,-
Čidlo teplotní Pt1000 s kabelem 2 m do jímky
9 108
420,-
TA52 - Venkovní čidlo teploty Pt1000 k regulátoru IR 12, KRS 9, DeltaSol MX
9 110
750,-
Modul k IR12 ovládáný 0-10 V s 1 výstupním relé
- pro připojení cirkulačního čerpadla TV
12 360
690,-
Modul k IR12 pro CIB, 2 analogové vstupy, 2 relé výstupy
12 419
3 680,-
KA 12 - Přepěťová ochrana pro teplotní čidla Pt1000
9 530
280,-
Sety s regulátorem IR 12
Kód
Kč
IR 12 OT 101 TWR
Set inteligentního regulátoru IR 12 OT 101 s wifi routerem a tabletem. Regulátor je osazen v
rozvaděči s jištěním IR a 5 volnými pozicemi pro další využití.
12 281
27 990,-
IR 12 OT 102 TWR
Set inteligentního regulátoru IR 12 OT 102 s wifi routerem a tabletem. Regulátor je osazen v
rozvaděči s jištěním IR a 5 volnými pozicemi pro další využití.
12 282
28 900,-
IR 12 TC 201 TWR
Set inteligentního regulátoru IR 12 TC 201 s wifi routerem a tabletem. Regulátor je osazen v
rozvaděči s jištěním IR, topných těles a TČ.
12 253
29 490,-
IR 12 OT 111 TW 4 směšované okruhy
Set inteligentního regulátoru IR 12 OT 111 s wifi routerem a tabletem.
12 283
38 400,-
IR 12 OT 121 TW 6 směšovaných okruhů
Set inteligentního regulátoru IR 12 OT 121 s wifi routerem a tabletem.
12 284
46 400,-
34
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Inteligentní regulátor REGULUS IR 07 a 09
Kód
Kč
IR09 KTP - řídí systémy s kotli na tuhá paliva i další zdroje tepla, akum. nádrže,
4 směš. okruhy topného systému, solární systém jen příprava TV.
6 539
16 950,-
IR09 KTP SOL - řídí systémy s kotli na tuhá paliva i další zdroje tepla, akum. nádrže,
4 směš. okruhy top. systému, modul pro solární systémy.
8 832
19 490,-
IR07 KTP - řídí systémy s kotlem na tuhá paliva i další zdroje tepla, akum. nádrž,
2 směš. okruhy topného systému, solární systém jen příprava TV.
8 809
13 390,-
IR07 KTP SOL - řídí systémy s kotlem na tuhá paliva i další zdroje tepla, aku. nádrž,
2 směš. okruhy topného systému, modul pro solární systémy.
8 833
15 890,-
RC IR09 - pokojová jednotka k regulátorům IR09, slouží k dálkovému ovládání regulátoru a
zároveň plní funkci pokojového teplotního čidla.
7 081
3 100,-
IR C 7961 - teplotní čidlo s kabelem 3 m, vodotěsné
7 961
390,-
IR C 6542 - pokojové teplotní čidlo
6 542
460,-
IR C 6541 - venkovní teplotní čidlo
6 541
460,-
Komunikační kabel IR 09-PC (RS 232)
7 234
1 740,-
Ekvitermní regulátory pro otopné okruhy
Kód
Kč
TRS3 - Regulátor pro 1 otopný okruh. Regulátor má 4 vstupy a 3 výstupy.
Obsahuje 1ks čidlo venkovní a 1ks čidlo příložné
9 055
5 470,-
TRS4 - Regulátor pro 2 otopné okruhy. Regulátor má 6 vstupů a 5 výstupů, možnost volby
mezi šesti schématy (od jednoduchého systému s jedním směšovaným okruhem až po
systém s jedním směšovaným okruhem, jedním přímým okruhem a AKU nádrží).Obsahuje
1ks čidlo venkovní, příložné a čidlo do jímky
9 056
6 380,-
TRS5 - Regulátor pro 1 otopný okruh a přípravu teplé vody. Regulátor má 6 vstupů a 5
výstupů, možnost volby mezi třemi schématy s přípravou TV (systém s kombinovanou DUO
nádrží a směšovaným okruhem, systém se samostatným zásobníkem TV a směšovaným
okruhem, systém se samostatným zásobníkem TV a směšovaným okruhem s AKU
nádrží).Obsahuje 1ks čidlo venkovní, 1ks čidlo příložné a 2ks čidlo do jímky
9 057
6 840,-
RC21 TRS - Pokojová jednotka RC21 pro regulátory TRS 3-5 a KRS 9
9 788
1 390,-
Čidlo teplotní Pt1000 s kabelem 4 m, příložné na trubku
9 789
390,-
Čidlo teplotní Pt1000 s kabelem 2 m do jímky
9 108
420,-
Ekvitermní regulátor REGULUS UR3
Kód
Kč
UR3 TOP1.01
- regulátor ekvitermní s řízením směšovacího ventilu a čerpadla; 2 vstupy a 3 výstupy
cena včetně teplotního čidla s kabelem 2 m do jímky a venkovního čidla teploty
10 000
4 280,-
UR3 TOP1.02Aj - menu v anglickém jazyce
- regulátor ekvitermní s řízením směšovacího ventilu a čerpadla; 2 vstupy a 3 výstupy
cena včetně teplotního čidla s kabelem 2 m do jímky a venkovního čidla teploty
11 607
4 280,-
Regulátor dle diference teplot
Kód
Kč
SR1.1 - Diferenční regulátor pro topné i solární systémy. Indikace stavu pomocí LED diod,
funkce nočního vychlazování. Neobsahuje čidla.
7 139
1 473,-
TSK10D1 - Čidlo teplotní s kabelem 1,5 m do kolektoru
1 818
327,-
TSK10D0 - Čidlo teplotní s kabelem 1,5 m do spotřebiče
1 817
189,-
35
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Zónové šoupátkové ventily, oboustranně motorické, PN 10
jednopólové ovládání
Třícestné
Kód
Kč
LK525 1" M, DN25, 230 V, 8 s/90°, s pohonem a kabelem, Kvs=7 m3/h
11 284
1 968,-
LK525 5/4" M, DN32, 230 V, 8 s/90°, s pohonem a kabelem, Kvs=8 m3/h
11 285
2 199,-
Šroubení pro LK525 5/4"x1", sada 3 ks
12 699
199,-
Šroubení pájecí pro LK525 5/4"xCu28, sada 3 ks
12 700
199,-
Nástavec k ventilu LK525 pro zvýšení max.provozní teploty pohonu na 110°C
11 278
195,-
Kód
Kč
6 288
2 133,-
7 431
2 078,-
6 630
2 178,-
Kód
Kč
VMR 20-E, 3/4" M, SPST jednopólové ovládání, 230 V- s kabelem, Kvs=7m /h
3 127
2 750,-
VMR 20-E, 3/4" M, SPDT dvoupólové ovládání, 230 V- s konektorem, bez kabelu
3 279
2 046,-
VMR 25, 1" F, SPDT dvoupólové ovládání, 230 V - s konektorem, bez kabelu, Kvs=8m3/h
3 280
2 161,-
VMR 25-E, 1" M, SPDT dvoupólové ovládání, 230 V - s konektorem, bez kabelu
3 370
2 161,-
VMR 25-E, 1" M, SPST jednopólové ovládání, 230 V - s konektorem, bez kabelu
3 282
2 261,-
Kabely pro zónové ventily VMR
Kód
Kč
Zónové šoupátkové ventily MUT, oboustranně motorické PN 10
Dvoucestné
VMR 20-2 3/4" F, SPST CR M1S - jednopólové ovládání, 230 V, konektor, mikrospínač,
Kvs=5 m3/h
VMR 25-2E 1" M, SPDT CR M1S - dvoupólové ovládání, 230 V, konektor, mikrospínač,
Kvs=6m3/h
VMR 25-2 1" F, SPST CR M1S - jednopólové ovládání, 230 V, konektor, mikrospínač,
Kvs=6m3/h
Třícestné
3
Kabel 3x0,75 l=650 mm pro VMR
3 368
144,-
Kabel 3x0,75 l=1000 mm pro VMR
Kabel 3x0,75 l=1500 mm pro VMR
3 283
155,-
4 294
139,-
Kabel 6x0,75 l=1000 mm pro VMR se spínačem
3 284
137,-
Zónové ventily s vratnou pružinou PN 10
Dvoucestné
Kód
Kč
3 349
1 776,-
575
1 679,-
5 784
1 679,-
579
1 799,-
603
1 696,-
3
SF-15-2-M1, 1/2" F, Kvs=6 m /h, pomocný mikrospínač
3
SF-20-2, 3/4" F, Kvs=7 m /h
SF-20-2-E, 3/4" M, Kvs=7 m3/h
3
SF-20-2-M1, 3/4" F, Kvs=7 m /h, pomocný mikrospínač
3
SF-25-2, 1" F, Kvs=9 m /h
SF-25-2-E, 1" M, Kvs=9 m3/h
3 989
1 696,-
3
614
1 814,-
3
SF-25-2-M1, 1" F, Kvs=9 m /h, pom. mikrospínač, inverzní funkce NO
4 773
2 163,-
Třícestné
Kód
Kč
4 170
1 870,-
SF-20-E, 3/4" M, Kvs=7,8 m /h
624
1 746,-
SF-20-E-M1, 3/4" M, Kvs=7,8 m3/h, pomocný mikrospínač
640
1 886,-
958
1 886,-
4 283
2 025,-
642
1 832,-
4 223
1 817,-
SF-25-E-M1, 1" M, Kvs=12,6 m /h, pomocný mikrospínač
644
1 951,-
SF-25-M1, 1" F, Kvs=12,6 m3/h, pomocný mikrospínač
645
1 951,-
3 628
2 339,-
SF-25-2-M1, 1" F, Kvs=9 m /h, pomocný mikrospínač
3
SF-15-M1, 1/2" F, Kvs=6,6 m /h, pomocný mikrospínač
3
3
SF-20-M1, 3/4" F, Kvs=7,8 m /h, pomocný mikrospínač
3
SF-20, 3/4" F, Kvs=7,8 m /h, 24V
SF-25, 1" F, Kvs=12,6 m3/h
SF-25-E, 1" M, Kvs = 12,6m3/h
3
3
SF-25--M1S, 1" F, Kvs=12,6 m /h, pomocný mikrospínač dvoupólový
36
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Směšovací ventily mosazné
Třícestné LK840
Kód
Kč
10 825
795,-
Ventil třícestný směšovací 1" F, PN10, 110°C, Kvs=12 m /h
10 630
860,-
Ventil třícestný směšovací 5/4" F, PN10, 110°C, Kvs=15 m3/h
10 826
915,-
Ventil třícestný směšovací 6/4" F, PN10, 110°C, Kvs=24 m3/h
12 276
1 990,-
Ventil třícestný směšovací 2" F, PN10, 110°C, Kvs=40 m3/h
12 278
2 490,-
Kód
Kč
Ventil čtyřcestný směšovací 1" F, PN10, 110°C, Kvs=12 m /h
10 631
945,-
3
Ventil čtyřcestný směšovací 5/4" F, PN10, 110°C, Kvs=15 m /h
10 828
1 020,-
Ventil čtyřcestný směšovací 6/4" F, PN10, 110°C, Kvs=24 m3/h
12 664
2 090,-
Ventil čtyřcestný směšovací 2" F, PN10, 110°C, Kvs=40 m3/h
12 665
2 590,-
Kód
Kč
Pohon 230 V pro směšovací ventil vč.kabelu 2 m, 60 s, 5 Nm
10 875
1 790,-
Pohon 230 V pro směšovací ventil vč.kabelu 2 m, 120 s, 5 Nm
9 193
1 790,-
Pohon 230 V pro směšovací ventil vč.kabelu 2 m, 240 s, 5 Nm
10 876
1 790,-
Pohon 24 V pro směšovací ventil vč.kabelu 2 m, 120s, 5 Nm
11 118
2 590,-
Pohon 24 V s řízením 0-10 V pro směšovací ventil vč.kabelu 2 m, 60-120 s, 10 Nm
10 873
3 590,-
Pohon 230 V pro směšovací ventil s regulací na konst. teplotu, 73 s/90°, 12 Nm
11 295
4 590,-
Kód
Kč
VZK 215-230-1P, 1/2" F, DN15, 230 V, 30 s/90°, Kvs=8,5 m /h
11 288
1 499,-
VZK 220-230-1P, 3/4" F, DN20, 230 V, 30 s/90°, Kvs=20 m3/h
10 344
1 590,-
VZK 225-230-1P, 1" F, DN25, 230 V, 30 s/90°, Kvs=30 m3/h
11 289
1 690,-
Kód
Kč
VZK 315-230-1P, 1/2" F, DN15, 230 V, 64 s/180°, Kvs=5 m3/h
11 292
2 390,-
VZK 320-230-1P, 3/4" F, DN20, 230 V, 64 s/180°, Kvs=7 m3/h
11 293
2 459,-
VZK 325-230-1P, 1" F, DN25, 230 V, 64 s/180°, Kvs=11 m3/h
11 294
2 889,-
Kód
Kč
11 685
899,-
Kód
Kč
3
Ventil třícestný směšovací 3/4" F, PN10, 110°C, Kvs=6,3 m /h
3
Čtyřcestné LK841
3
Pohony včetně montážní sady
Zónové kulové ventily Regulus, oboustranně motorické, PN16
jednopólové ovládání
Dvoucestné vhodné i pro pitnou vodu
3
Třícestné vhodné i pro pitnou vodu
Krabička s pojistkou
Krabička IP44 s pojistkou 2A pro napájení ventilů s jednopólovým ovládáním
(zónové ventily VZK, LK a VMR)
Kulové ventily Belimo, PN 16, vhodné i pro pitnou vodu
3
R315BL
8 001
2 400,-
3
R320BL
8 002
2 700,-
R325BL
8 003
3 500,-
3-cestný ventil DN25 bez pohonu, G 1" F - vrtání do T, Kvs=26 m3/h
R325
9 203
4 020,-
3
R332
9 204
5 760,-
3
3-cestný ventil DN40 bez pohonu, G 6/4" F - vrtání do T, Kvs=32 m /h
R340
9 205
7 040,-
3-cestný ventil DN50 bez pohonu, G 2" F - vrtání do T, Kvs=49 m3/h
R350
9 206
8 160,-
Kód
Kč
3-cestný ventil DN15 bez pohonu, G 1/2" F - vrtání do L, Kvs=4,5 m /h
3-cestný ventil DN20 bez pohonu, G 3/4" F - vrtání do L, Kvs=8,5 m /h
3
3-cestný ventil DN25 bez pohonu, G 1" F - vrtání do L, Kvs=9 m /h
3-cestný ventil DN32 bez pohonu, G 5/4" F - vrtání do T, Kvs=32 m /h
Pohony pro kulové ventily Belimo
Pohon 230 VAC pro 2 a 3-cestné kohouty, havarijní funkce
NC, pom.mikrospínač, 2 Nm
DN15-20 TRF230-S
10 462
5 600,-
Pohon 230 VAC pro 3-cestné ventily, 5 Nm
DN15-25 LR230A
8 004
3 460,-
Pohon 230 VAC pro 3-cestné ventily, 10 Nm
DN32-40 NR230A
9 207
4 320,-
Pohon 230 VAC pro 3-cestné ventily, 20 Nm
DN50-80 SR230A
9 208
4 900,-
37
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Rozdělovače pro topné systémy
Kód
Kč
9 186
3 990,-
9 187
4 590,-
Bezpečnostní skupina s izolací - tlakoměr, odvzdušňovací a pojistný ventil
9 797
865,-
Rozdělovač/sběrač - 2 topné okruhy 1" s izolací
9 507
3 690,-
Rozdělovač/sběrač - 3 topné okruhy 1" s izolací
9 508
4 190,-
9 509
5 990,-
9 510
7 590,-
9 511
8 690,-
Držák na zeď pro rozdělovač/sběrač, sada 2 ks
9 191
549,-
Hydraulické vyrovnávače dynamických tlaků (HVDT)
Kód
Kč
Vyrovnávač tlaků primárního a sekundárního okruhu - 1", max. průtok 2 m3/h
9 188
3 490,-
Vyrovnávač tlaků primárního a sekundárního okruhu - 5/4", max. průtok 3 m3/h
9 514
3 590,-
Držák na zeď pro HVDT kód 9188, 9514, sada 2 ks
9 190
649,-
Šroubení mezi rozdělovač a vyrovnávač tlaků G 1" F/F
12 259
186,-
Šroubení mezi rozdělovač a vyrovnávač tlaků G 5/4" F/F
12 260
495,-
Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy a příslušenství
Kód
Kč
Čerpadlová sk. M2, 1" F vnitřní s převlečnou maticí. Oběhové čerpadlo Wilo RS 25/6,
termoizolační obal, kulové ventily s teploměry (na vratné větvi včetně zpětného ventilu)
Typické použití pro přímé otopné okruhy bez term. ventilů, nebo pro okruh přípravy TV.
8 913
4 870,-
Čerpadlová sk. M3 , 1" F vnitřní s převlečnou maticí. By-pass (0-0,5 bar), oběhové čerpadlo
Wilo RS 25/6, termoizolační obal, kulové ventily s teploměry (na vratné větvi včetně
zpětného ventilu)
Typické použití pro přímé otopné okruhy s termostatickými ventily.
8 914
5 490,-
Čerpadlová sk. M3 MIX 3, 1" F vnitřní s převlečnou maticí. Směšovací ventil s pohonem, bypass (0-0,5 bar), oběhové čerpadlo Wilo RS 25/6, termoizolační obal, kulové ventily s
teploměry (na vratné větvi včetně zpětného ventilu)
Typické použití pro směšované otopné okruhy.
10 483
8 650,-
By-pass 0-0,5 bar přímý, 2 x matice 3/4"
7 777
448,-
Držák na zeď pro čerpadlové skupiny M2 a M3
Kód
Kč
11 900
145,-
Kód
Kč
Čerpadlová sk. M2, 1" vnitřní s převlečnou maticí. Nízkoenergetické oběhové čerpadlo
WILO Yonos Para RS 25/1-6 energetická třída A bez displeje (OEM), termoizolační obal,
kulové ventily s teploměry (na vratné větvi včetně zpětného ventilu). Typické použití pro
přímé otopné okruhy s s termostatickými ventily i bez nich.
12 105
6 990,-
Čerpadlová sk. M2 MIX 3, 1" vnitřní s převlečnou maticí. Směšovací ventil s pohonem,
nízkoenergetické oběhové čerpadlo WILO Yonos Para RS 25/1-6 energetická třída A bez
displeje (OEM), termoizolační obal, kulové ventily s teploměry (na vratné větvi včetně
zpětného ventilu). Typické použití pro směšované otopné okruhy.
12 106
9 990,-
Rozdělovač/sběrač - 2 topné okruhy 1" s výstupem pro bezpečnost. skupinu, s izolací, s
bočním výstupem 3/4", do 50 kW
Rozdělovač/sběrač - 3 topné okruhy 1" s výstupem pro bezpečnost. skupinu, s izolací, s
bočním výstupem 3/4", do 50 kW
Rozdělovač/sběrač - 4 topné okruhy 1", ke zdroji 5/4", boční výstup 3/4",
s izolací, do 70 kW
Rozdělovač/sběrač - 5 topných okruhů 1", ke zdroji 5/4", boční výstup 3/4",
s izolací, do 70 kW
Rozdělovač/sběrač - 6 topných okruhů 1", ke zdroji 5/4", boční výstup 3/4",
s izolací, do 70 kW
Držák pro upevnění čerpadlové skupiny M2 nebo M3 přímo na zeď bez rozdělovače
Čerpadlové skupiny pro otopné okruhy s nízkoenergetickými čerpadly
38
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Dochlazovací jednocestný termostatický ventil Regulus
Kód
Kč
JBV1
Dochlazovací jednocestný termostatický ventil pro kotle na tuhá paliva s dochlazovacím
výměníkem, připojení na kotel vnějším závitem 1/2", připojení na chladicí vodu i odpad
vnějším závitem 3/4", otevírací teplota 97°C ± 2°C, čidlo termostatického členu je umístěno
v otopné vodě
8 877
895,-
Dochlazovací dvoucestný termostatický ventil Regulus
Kód
Kč
DBV1
Dochlazovací dvoucestný ventil pro kotle na tuhá paliva bez dochlazovacího výměníku,
připojení na kotel, chladicí vodu i odpad vnějším závitem 3/4", otevírací teplota 97°C ± 2°C,
čidlo termostatického členu je umístěno v otopné vodě
8 066
1 960,-
Dochlazovací termostatické ventily pro kotle na tuhá paliva
Kód
Kč
10 113
999,-
BVTS 1,3 - Dochlazovací ventil G 3/4" F, 97°C - kapilára 1,30 m, jímka G 1/2" M (Danfoss)
BVTS 4,0 - Dochlazovací ventil G 3/4" F, 95°C ± 2°C - kapilára 4 m, jímka G 1/2" M (Danfoss) 10 114
1 173,-
BVTS - Dochlazovací ventil - 108°C - kap. 1,3 m do podavače paliva (Danfoss)
10 115
1 390,-
STS 20 - Dochlazovací ventil G 3/4" F, 97°C - kapilára 1,3 m, jímka G 1/2" M (Watts)
4 601
1 295,-
Redukční ventil
Kód
Kč
Redukční ventil 1 až 4 bar, vstup maximálně 15 bar - 1/2"
660
299,-
Regulátor tahu pro kotle na tuhá paliva
Kód
Kč
Termostatický regulátor tahu RT3
8 486
495,-
Elektricky ovládaný termostatický regulátor tahu RT3E
7 191
1 295,-
RT3E s pokojovým termostatem TP546DT
9 139
1 425,-
RT3E s pokojovým termostatem TP07 s týdenním programem
9 138
1 890,-
Sada knoflík a pístek pro RT
8 217
63,-
Náhradní termovložka k RT
5 881
212,-
39
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Čerpadlové skupiny pro kotle a otopné systémy s čerpadly Wilo
Kód
Kč
CS TSV 55
Čerpadlová termostatická skupina pro kotel a otopný systém bez akum. nádrže.
Zpátečka kotle 55°C, směšování otopného okruhu automaticky dle výkonu kotle.
Nevyžaduje další regulaci ani směš. ventily.
12 723
8 590,-
CS TSV 65
Čerpadlová termostatická skupina pro kotel a otopný systém bez akum. nádrže.
Zpátečka kotle 65°C, směšování otopného okruhu automaticky dle výkonu kotle.
Nevyžaduje další regulaci ani směš. ventily.
7 699
8 590,-
CS TSV MIX 55
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a otopný systém.
Zpátečka kotle 55°C, směšování otopného okruhu pomocí 3cestného
ventilu.
11 605
8 390,-
7 700
8 390,-
11 606
9 890,-
8 118
9 890,-
Kód
Kč
CS TSV 55 Alpha
Čerpadlová termostatická skupina pro kotel a otopný systém bez akum. nádrže.
Zpátečka kotle 55°C, směšování otopného okruhu automat. dle výkonu kotle. Nevyžaduje
další regulaci ani směš. ventily.
12 209
12 390,-
CS TSV 65 Alpha
Čerpadlová termostatická skupina pro kotel a otopný systém bez akum. nádrže.
Zpátečka kotle 65°C, směšování otopného okruhu automat. dle výkonu kotle. Nevyžaduje
další regulaci ani směš. ventily.
12 206
12 390,-
CS TSV MIX 55 Alpha
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a otopný systém.
Zpátečka kotle 55°C, směšování otopného okruhu pomocí 3cestného
ventilu.
12 210
12 190,-
12 207
12 190,-
12 211
13 690,-
12 208
13 690,-
CS TSV MIX 65
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a otopný systém.
Zpátečka kotle 65°C, směšování otopného okruhu pomocí 3cestného
ventilu.
CS TSV MIX 55 P
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a otopný systém.
Zpátečka kotle 55°C, směšování otopného okruhu pomocí 3cestného
ventilu.
CS TSV MIX 65 P
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a otopný systém.
Zpátečka kotle 65°C, směšování otopného okruhu pomocí 3cestného
ventilu.
bez el.pohonu
bez el.pohonu
s el.pohonem
s el.pohonem
Čerpadlové skupiny pro kotle a otopné systémy s čerpadly Grundfos
CS TSV MIX 65 Alpha
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a otopný systém.
Zpátečka kotle 65°C, směšování otopného okruhu pomocí 3cestného
ventilu.
CS TSV MIX 55 P Alpha
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a otopný systém.
Zpátečka kotle 55°C, směšování otopného okruhu pomocí 3cestného
ventilu.
CS TSV MIX 65 P Alpha
Čerpadlová termost. skupina pro kotel s akum. nádrží a otopný systém.
Zpátečka kotle 65°C, směšování otopného okruhu pomocí 3cestného
ventilu.
40
bez el.pohonu
bez el.pohonu
s el.pohonem
s el.pohonem
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Kód
Kč
REGOMAT 45 W - TSV3B 45°C + oběhové čerpadlo Wilo ST 25/7
Čerpadlové termostatické skupiny
12 403
2 690,-
REGOMAT 55 W - TSV3B 55°C + oběhové čerpadlo Wilo ST 25/7
12 404
2 690,-
REGOMAT 65 W - TSV3B 65°C + oběhové čerpadlo Wilo ST 25/7
12 405
2 690,-
REGOMAT 45 G - TSV3B 45°C + oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2L 25-40
12 406
4 590,-
REGOMAT 55 G - TSV3B 55°C + oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2L 25-40
12 407
4 590,-
REGOMAT 65 G - TSV3B 65°C + oběhové čerpadlo Grundfos Alpha 2L 25-40
12 408
4 590,-
Thermovar LK810 55
- s konstantní výstupní teplotou 55°C pro zpátečku kotlů na tuhá paliva, 5/4" F vnitřní
10 550
6 690,-
Thermovar LK810 65
- s konstantní výstupní teplotou 65°C pro zpátečku kotlů na tuhá paliva, 5/4" F vnitřní
10 302
6 390,-
Thermovar LK810 65 ECO
- s konstantní výstupní teplotou 65°C pro zpátečku kotlů na tuhá paliva, 5/4" F vnitřní
12 701
8 890,-
Thermovar LK810 70
- s konstantní výstupní teplotou 70°C pro zpátečku kotlů na tuhá paliva, 5/4" F vnitřní
10 551
6 690,-
Termostatické mosazné směšovací ventily pro kotle na tuhá paliva
TSV3 DN25, Kvs=10,2 m3/h, teploty 45-77°C
Kód
Kč
TSV3 45°C
- termostatický ventil DN25, 3x vnitřní závity 1"
10 741
1 090,-
TSV3 55°C
- termostatický ventil DN25, 3x vnitřní závity 1"
10 348
1 090,-
TSV3 65°C
- termostatický ventil DN25, 3x vnitřní závity 1"
10 347
1 090,-
TSV3 77°C
- termostatický ventil DN25, 3x vnitřní závity 1"
10 742
1 090,-
Kód
Kč
3
TSV3B DN25, Kvs=8,2 m /h, teploty 45-65°C
TSV3B 45°C - termostatický ventil TSV3 s automatickým vyvažováním by-passu
11 282
1 190,-
TSV3B 55°C - termostatický ventil TSV3 s automatickým vyvažováním by-passu
11 281
1 190,-
TSV3B 65°C - termostatický ventil TSV3 s automatickým vyvažováním by-passu
10 080
1 190,-
Kód
Kč
TSV5 DN32, Kvs=12,6 m3/h, teploty 45-77°C
TSV5 45°C
- termostatický ventil DN32, 3x vnitřní závity 5/4"
11 802
1 390,-
TSV5 55°C
- termostatický ventil DN32, 3x vnitřní závity 5/4"
11 803
1 390,-
TSV5 65°C
- termostatický ventil DN32, 3x vnitřní závity 5/4"
11 804
1 390,-
TSV5 77°C
- termostatický ventil DN32, 3x vnitřní závity 5/4"
11 836
1 390,-
Kód
Kč
TSV5B 45°C - termostatický ventil TSV5 s automatickým vyvažováním by-passu
11 806
1 490,-
TSV5B 55°C - termostatický ventil TSV5 s automatickým vyvažováním by-passu
11 807
1 490,-
TSV5B 65°C - termostatický ventil TSV5 s automatickým vyvažováním by-passu
11 808
1 490,-
Kód
Kč
TSV5B DN32, Kvs=8,7 m3/h, teploty 45-65°C
3
TSV6 DN40, Kvs=22,2 m /h, teploty 55-65°C
TSV6 45°C
- termostatický ventil DN40, 3x vnitřní závity 6/4"
11 876
1 890,-
TSV6 55°C
- termostatický ventil DN40, 3x vnitřní závity 6/4"
11 820
1 890,-
TSV6 61°C
- termostatický ventil DN40, 3x vnitřní závity 6/4"
11 525
1 890,-
TSV6 65°C
- termostatický ventil DN40, 3x vnitřní závity 6/4"
11 821
1 890,-
Kód
Kč
3
TSV8 DN50, Kvs=31,5 m /h, teploty 55-65°C
TSV8 45°C
- termostatický ventil DN50, 3x vnitřní závity 2"
11 877
2 190,-
TSV8 55°C
- termostatický ventil DN50, 3x vnitřní závity 2"
11 818
2 190,-
TSV8 61°C
- termostatický ventil DN50, 3x vnitřní závity 2"
11 805
2 190,-
TSV8 65°C
- termostatický ventil DN50, 3x vnitřní závity 2"
11 819
2 190,-
Kód
Kč
Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 45°C
12 102
496,-
Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 55°C
12 101
496,-
Termočlen VB24 s kuželkou pro ventil TSV3B,5B; 65°C
12 100
496,-
Termočleny - náhradní díly pro TSV3B a TSV5B
Kód
Kč
Izolace termostatického ventilu TSV3
11 872
160,-
Izolace termostatického ventilu TSV5
11 873
180,-
Izolace termostatického ventilu TSV6
11 874
200,-
Izolace termostatického ventilu TSV8
11 875
240,-
Izolace termostatických ventilů
41
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Elektromagnetické (solenoidové) dvoucestné ventily
Ventily EV251B s cívkou 230 V, konektorem, s mebránou NBR, 0-10 bar,
s funkcí NC, pro otevřené i uzavřené systémy
Kód
Kč
Elektromagnetický ventil EV251B 10B, G 3/8" FF, Kv=1,5 m3/h
032U538031
12 264
1 700,-
Elektromagnetický ventil EV251B 12B, G 1/2" FF, Kv=2,5 m3/h
032U538131
11 054
1 850,-
Elektromagnetický ventil EV251B 18B, G 3/4" FF, Kv=3,5 m3/h
032U538231
11 055
1 900,-
Elektromagnetický ventil EV251B 22B, G 1" FF, Kv=3,5 m3/h
032U538331
11 056
2 250,-
Kód
Kč
Těla ventilu EV220 B s membránou EPDM, 0,1-20 bar,
nepřímo ovládané pro otevřené systémy
Tělo ventilu EV220B NC, G 3/8" FF, Kv=0,7 m3/h
032U1241
12 265
834,-
Tělo ventilu EV220B NC, G 1/2" FF, Kv=1,5 m3/h
032U1251
12 266
994,-
Kód
Kč
Těla ventilu EV220 B s membránou EPDM, 0,3-16 bar, nepřímo ovládané
Tělo ventilu EV220B NC, G 1/2" FF, Kv=4,0 m3/h
032U7115
12 267
1 670,-
Tělo ventilu EV220B NC, G 3/4" FF, Kv=8,0 m3/h
032U7120
12 268
2 888,-
Kód
Kč
Cívky Clip-on pro ventily EV
Cívka BB 230AS pro elektromagnetický ventil, 230 VAC
018F7351
12 269
471,-
Cívka BB 024AS pro elektromagnetický ventil, 24 VAC
018F7358
12 270
471,-
Kód
Kč
12 271
125,-
Kód
Kč
12 274
1 438,-
Kód
Kč
Konektor k cívce BB
Konektor k cívce BB, IP 65
042N0156
Termostat KP 78
Termostat zakrytovaný KP 78,
rozsah 30-90°C;diference 5-15°C;
kapilára 2m; IP30
060L118466
Tlakový spínač KPI, max. tlak 18 bar, IP30, pro plynná i kapalná média
Tlakový spínač KPI 35-rozsah -0,2 až 8 bar;
diference 0,4-1,5 bar; G1/4"M
060-121766
12 275
1 368,-
Tlakový spínač KPI 35-rozsah -0,2 až 8 bar;
diference 0,5-2,0 bar; G1/4"M
060-121966
12 277
1 368,-
Kód
Kč
12 279
388,-
Kód
Kč
Kryt IP55
Kryt IP55 pro termostaty a tlakové spínače KP, KPI - pro
zvýšení krytí z IP30 na IP55
060-062866
Dochlazovací termostatické ventily pro kotle na tuhá paliva
BVTS 1,3 - Dochlazovací ventil
G 3/4" F, 97°C - kapilára 1,30 m, jímka G 1/2" M
003N3352
10 113
999,-
BVTS 4,0 - Dochlazovací ventil
G 3/4" F, 95°C ± 2°C - kapilára 4 m, jímka G 1/2" M
003N3301
10 114
1 173,-
BVTS - Dochlazovací ventil
G 3/4" F, 108°C kapilára 1,3 m,
jímka G 1/2" M umístění do podavače paliva
003N3312
10 115
1 390,-
42
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Nízkoenergetická oběhová čerpadla Grundfos pro otopné systémy
Bez displeje a autoadaptu - třída A
Kód
Kč
Čerpadlo ALPHA2 L 25-40 180 1x 230 V
12 190
3 690,-
Čerpadlo ALPHA2 L 25-60 180 1x 230 V
12 163
4 190,-
Kód
Kč
Čerpadlo ALPHA2 25-40 180 1x 230 V,s funkcí autoadapt
12 189
5 440,-
Čerpadlo ALPHA2 25-60 180 1x 230 V, s funkcí autoadapt
12 149
6 300,-
Kód
Kč
12 194
3 370,-
Kód
Kč
12 193
5 690,-
S displejem - třída A
Nízkoenergetická oběhová čerpadla Grundfos pro pitnou vodu
Bez displeje - třída A
Čerpadlo COMFORT UP 15-14B PM 1x 230 V
S displejem - třída A
Čerpadlo COMFORT UP 15-14BA PM 1x 230 V
Oběhová čerpadla WILO
Kód
Kč
Čerpadlo Stratos PICO 25/1-4 - 180 - 6/4", 230 V, ve své třídě nejúspornější čerpadlo na
trhu, spotřeba pro typický rodinný dům 46,5 kWh/rok
Oběhová čerpadla nízkoenergetická pro otopné systémy - třída A
10 163
4 890,-
Čerpadlo Stratos PICO 25/1-6 - 180 - 6/4", 230 V, ve své třídě nejúspornější čerpadlo na
trhu, spotřeba pro typický rodinný dům 46,5 kWh/rok
10 164
5 590,-
Čerpadlo Yonos Pico 25/1-4 - 180 - 6/4", 230 V
12 130
3 490,-
Čerpadlo Yonos Pico 25/1-6 - 180 - 6/4", 230 V
12 131
3 950,-
Oběhová čerpadla nízkoenergetická pro solární systémy - třída A
Kód
Kč
Čerpadlo Stratos ECO-ST 25/1-5 - 180 - 6/4", 230 V
8 881
6 690,-
Oběhová čerpadla pro solární systémy
Kód
Kč
Čerpadlo ST 25/7 - 180 - 6/4"
7 859
2 490,-
Čerpadlo ST 25/6 - 180 - 6/4" s konektorem Molex
10 287
2 990,-
Čerpadlo ST 15/6 - 130 - 1" s konektorem Molex
7 927
3 890,-
Oběhová čerpadla pro otopné systémy
Kód
Kč
Čerpadlo RS 15/6-3-130-9H - 1" (RS20/70R) - náhradní díl
619
1 871,-
Čerpadlo RSL 15/6 - 130 - 1", odvzdušňovací ventil - náhradní díl
7 027
2 880,-
Čerpadlo RS 15/7 - 130 - 1" - náhradní díl
5 682
1 988,-
Čerpadlo TOP-S 25/7 - 180 - 6/4", jednofázové 230 V
7 011
4 990,-
Příslušenství oběhových čerpadel
Kód
Kč
Těsnění 6/4" - 34x44x2
11 584
19,-
Šroubení k čerpadlu mosazné 6/4" x 1"
5 597
108,-
Šroubení k čerpadlu litinové 2" x 5/4"
4 742
236,-
Záložní zdroj pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva
Kód
Kč
Záložní zdroj pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva PG 500 včetně akumulátoru 18 Ah.
Pro jedno standardní (s menším příkonem nebo při menších nárocích na dobu zálohování)
nebo více nízkoenergetických čerpadel
12 505
3 999,-
Záložní zdroj pro oběhová čerpadla kotlů na tuhá paliva PG 500 včetně akumulátoru 44 Ah.
Pro standardní oběhová čerpadla, např. Wilo 25/4 udrží v běhu minimálně 5 hodin.
9 140
5 980,-
Doprodej
Kód
Kč
Čerpadlo Stratos ECO 25/1-3 - 180 - 6/4", 230 V
8 879
3 990,-
Čerpadlo Stratos ECO 25/1-5 - 180 - 6/4", 230 V
8 880
4 990,-
43
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Čisticí pumpy k odstranění usazenin v topných systémech
Kód
Kč
Tlaková pumpa DOS25 V4V se 4cestným ventilem pro odstraňování usazenin ve výměníku
nebo topném okruhu celého kotle. Možnost změny směru proudění čistícího roztoku; průtok
max. 56 l/min, dopravní výška 10 m
590
12 490,-
Tlaková pumpa DOS40 V4V se 4cestným ventilem pro odstraňování usazenin ve výměníku
nebo topném okruhu celého kotle . Možnost změny směru proudění čistícího roztoku; průtok
max. 70 l/min, dopravní výška 13 m
7 786
16 900,-
Tlaková pumpa TARTARUGA V4V se 4cestným ventilem pro odstraňování usazenin ve
výměníku nebo topném okruhu celého kotle. Možnost změny směru proudění čistícího
roztoku; průtok max. 18 l/min, dopravní výška 7 m
5 990
9 900,-
Chemické přípravky pro čisticí pumpy
Kód
Kč
Detex balení 10 kg - pro čistění pomocí pump - na ocel a měď
649
1 050,-
Mantex SP balení 1 kg - pro čistění pumpou - na nerez, mosaz, měď a cín
650
206,-
Mantex SNO balení 10 kg - pro čistění pumpou - na hliník
2 134
2 415,-
Neutralizační kapalina N-105 - balení 10 kg - pro odstranění zbytkové kyselosti
4 006
790,-
Ochranné náplně otopných systémů
Kód
Kč
MR-501/F ochran. náplň do ÚT balení 1 kg
434
298,-
MR-501/96P ochran. náplň do kombin. systémů ÚT s plasty balení 1 kg
4 402
298,-
F1 náplň ochranná do ÚT - balení 500 ml
11 182
549,-
F1 Express náplň ochranná do ÚT - sprej 265 ml
11 183
539,-
Čisticí náplně otopných systémů
Kód
Kč
MR-501/X čisticí náplň systémů ÚT - sloučeniny vápníku, balení 1 kg
8 781
733,-
433
298,-
F3 čisticí náplň do ÚT - balení 500 ml
11 184
529,-
F5 Express čisticí náplň do ÚT - sprej 280 ml
11 185
529,-
Sada testovací pro čisticí náplň F3, F5
11 191
1 290,-
DS40 čisticí náplň do ÚT - balení 1,9 kg
11 186
990,-
Kód
Kč
F4 těsnicí přípravek do ÚT - balení 500 ml
11 187
449,-
F4 Express těsnicí přípravek do ÚT - sprej 265 ml
11 188
449,-
Kód
Kč
Filtr pro ÚT - TF1 - G 3/4"
11 527
2 890,-
Filtr pro ÚT - TF1 - G 1"
11 189
2 890,-
Přípravky pro otopné systémy
MR-501/R čisticí náplň do ÚT balení 1 kg
Těsnicí přípravky pro otopné systémy
Filtr pro otopné systémy
44
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Přípravky pro čistění a údržbu
Kód
Kč
EC-MIX tyčinka (balení 185 g), ekologické čištění olejových kotlů
1 368
143,-
Metano therm sprej - čištění teplosměnných ploch spalin. výměníků - balení 400 ml
1 977
169,-
Metano therm tekutý balení 10 kg
424
1 939,-
Zincol sprej k pozinkování za studena, balení 400 ml
428
144,-
SISEAL - závitový těsnicí tmel
Kód
Kč
S26 Siseal 26 těsnicí tmel 50 g
931
149,-
S24 Siseal 24 těsnicí tmel 100 g
436
235,-
S25 Siseal 25 těsnicí tmel 250 g
520
529,-
Těsnicí vlákna
Kód
Kč
Těsnicí vlákno TWINE SEAL 175 m - použití do 240°C
10 293
269,-
Tangit UNI-LOCK těsnicí vlákno, 80 m
3 723
185,-
Tangit UNI-LOCK těsnicí vlákno, 160 m
5 783
319,-
Těsnicí pasta na konopí
Kód
Kč
Kolgas-uni 400 g
těsnicí pasta závitové i přírubové spoje, použití s konopím nebo plochým těsněním
10 279
93,-
Konopí 250 g
10 285
76,-
Konopí 1000 g
10 288
259,-
Konopí 1000 g De luxe v odolném obalu
10 289
275,-
Kód
Kč
10 281
149,-
Kód
Kč
10 283
99,-
Tmel
Tmel epoxidový dvousložkový 50 g - pro utěsňování netěsností a děr v potrubí
Těsnicí páska
Páska těsnicí silikonová 15 m
45
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Elektrická topná tělesa nerez, vhodná i pro TV,
se závitem G 1/2", 230 V, pro koupelnová otopná tělesa
Kód
Kč
Z-ZT 200 -topné těleso do radiátoru 200 W, délka 318 mm
11 950
800,-
Z-ZT 300 -topné těleso do radiátoru 300 W, délka 395 mm
7 145
800,-
Z-ZT 400 -topné těleso do radiátoru 400 W, délka 435 mm
7 146
830,-
Z-ZT 500 -topné těleso do radiátoru 500 W, délka 535 mm
7 585
875,-
Z-ZT 600 -topné těleso do radiátoru 600 W, délka 585 mm
7 586
890,-
Z-ZT 700 -topné těleso do radiátoru 700 W, délka 685 mm
7 587
910,-
Z-ZT 800 -topné těleso do radiátoru 800 W, délka 735 mm
7 147
945,-
Z-ZT 900 -topné těleso do radiátoru 900 W, délka 835 mm
7 148
960,-
Z-ZT 1000 -topné těleso do radiátoru 1000 W, délka 885 mm
7 590
975,-
Z-ZT 1200 -topné těleso do radiátoru 1200 W, délka 1045 mm
7 591
990,-
Z-ZT 1350 -topné těleso do radiátoru 1350 W, délka 1135 mm
8 402
1 020,-
Z-ZT 1500 -topné těleso do radiátoru 1500 W, délka 1235 mm
7 592
1 090,-
Sady pro koupelnová otopná tělesa,
elektrické topné těleso se závitem G 1/2", poniklovaný mosazný T-kus,
prostorový termostat do elektrické zásuvky TZT63
Kód
Kč
Z-SKVT-T 300 - topné těleso 300 W s T-kusem a termost. s časovačem
8 841
1 269,-
Z-SKVT-T 400 - topné těleso 400 W s T-kusem a termost. s časovačem
8 842
1 329,-
Z-SKVT-T 500 - topné těleso 500 W s T-kusem a termost. s časovačem
8 843
1 380,-
Z-SKVT-T 600 - topné těleso 600 W s T-kusem a termost. s časovačem
8 844
1 400,-
Z-SKVT-T 700 - topné těleso 700 W s T-kusem a termost. s časovačem
8 845
1 418,-
Z-SKVT-T 800 - topné těleso 800 W s T-kusem a termost. s časovačem
8 846
1 440,-
Z-SKVT-T 900 - topné těleso 900 W s T-kusem a termost. s časovačem
8 847
1 455,-
Z-SKVT-T 1000 - topné těleso 1000 W s T-kusem a termost. s časovačem
8 848
1 465,-
Z-SKVT-T 1200 - topné těleso 1200 W s T-kusem a termost. s časovačem
8 849
1 480,-
Z-SKVT-T 1350 - topné těleso 1350 W s T-kusem a termost. s časovačem
8 850
1 545,-
Z-SKVT-T 1500 - topné těleso 1500 W s T-kusem a termost. s časovačem
8 851
1 595,-
Sady pro koupelnová otopná tělesa,
elektrické topné těleso se závitem G 1/2", poniklovaný mosazný T-kus,
prostorový termostat do elektrické zásuvky TZ 33
Kód
Kč
Z-SKVT 300 - topné těleso 300 W s T-kusem a termostatem
7 573
1 269,-
Z-SKVT 400 - topné těleso 400 W s T-kusem a termostatem
7 574
1 329,-
Z-SKVT 500 - topné těleso 500 W s T-kusem a termostatem
7 575
1 380,-
Z-SKVT 600 - topné těleso 600 W s T-kusem a termostatem
7 576
1 400,-
Z-SKVT 700 - topné těleso 700 W s T-kusem a termostatem
7 577
1 418,-
Z-SKVT 800 - topné těleso 800 W s T-kusem a termostatem
7 578
1 440,-
Z-SKVT 900 - topné těleso 900 W s T-kusem a termostatem
7 579
1 455,-
Z-SKVT 1000 - topné těleso 1000 W s T-kusem a termostatem
7 580
1 465,-
Z-SKVT 1200 - topné těleso 1200 W s T-kusem a termostatem
7 581
1 480,-
Z-SKVT 1350 - topné těleso 1350 W s T-kusem a termostatem
8 597
1 545,-
Z-SKVT 1500 - topné těleso 1500 W s T-kusem a termostatem
7 582
1 595,-
46
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Elektrická topná tělesa nerez, s integrovaným termostatem bílým DD, který je vybaven
funkcí časovače, se závitem G 1/2", 230 V, pro koupelnová otopná tělesa
Kód
Kč
TT-TDDW-300 Topné těleso 300 W s bílým termostatem DD
11 034
1 589,-
TT-TDDW-400 Topné těleso 400 W s bílým termostatem DD
11 035
1 599,-
TT-TDDW-500 Topné těleso 500 W s bílým termostatem DD
9 143
1 609,-
TT-TDDW-600 Topné těleso 600 W s bílým termostatem DD
11 036
1 619,-
TT-TDDW-700 Topné těleso 700 W s bílým termostatem DD
9 144
1 629,-
TT-TDDW-800 Topné těleso 800 W s bílým termostatem DD
11 037
1 639,-
TT-TDDW-900 Topné těleso 900 W s bílým termostatem DD
9 145
1 649,-
Elektrická topná tělesa nerez, s integrovaným termostatem stříbrným DD, který je
vybaven funkcí časovače, se závitem G 1/2", 230 V, pro koupelnová otopná tělesa
Kód
Kč
TT-TDDS-300
Topné těleso 300 W se stříbrným termostatem DD
9 679
1 859,-
TT-TDDS-400
Topné těleso 400 W se stříbrným termostatem DD
11 031
1 869,-
TT-TDDS-500
Topné těleso 500 W se stříbrným termostatem DD
11 032
1 879,-
TT-TDDS-600
Topné těleso 600 W se stříbrným termostatem DD
9 680
1 889,-
TT-TDDS-700
Topné těleso 700 W se stříbrným termostatem DD
11 030
1 899,-
TT-TDDS-800
Topné těleso 800 W se stříbrným termostatem DD
11 033
1 910,-
TT-TDDS-900
Topné těleso 900 W se stříbrným termostatem DD
9 681
1 920,-
Kód
Kč
VSV-W Vidlice uni schuko s vypínačem bílá
11 841
136,-
VSV-S Vidlice uni schuko s vypínačem stříbrná
11 840
136,-
Mosazný niklovaný T-kus
Kód
Kč
T-kus G 1/2" FFM niklovaný
Pro připojení elektrického topného tělesa a zároveň otopného systému do otopného tělesa.
7 926
69,-
Vidlice unishuko s vypínačem a kontrolkou pro připojení topných těles s termostatem
do elektrické zásuvky
47
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Elektrická topná tělesa s termostatickou hlavicí. 5žilový přívodní kabel 2 m.
Vhodná pro systémy se sol.kolektory a kotli na tuhá paliva, poniklovaná měď vhodná i
pro zásobníky TV. Mosazná hlavice se závitem G 6/4", pouze na 230 V.
Kód
Kč
Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem
v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 315 mm, délka netopícího konce 100 mm
11 783
3 245,-
Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem
v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 350 mm, délka netopícího konce 100 mm
11 784
3 340,-
Kód
Kč
Topné těleso 2,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem
v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 225 mm, délka netopícího konce 100 mm
11 787
4 390,-
Topné těleso 3,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem
v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 285 mm, délka netopícího konce 100 mm
11 788
4 450,-
Topné těleso 4,5 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem
v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 383 mm, délka netopícího konce 100 mm
11 789
4 570,-
Topné těleso 6,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem
v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 478 mm, délka netopícího konce 100 mm
11 216
4 690,-
Topné těleso 7,5 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem
v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 570 mm, délka netopícího konce 100 mm
11 215
4 790,-
Topné těleso 9,0 kW s termostatickou hlavicí, nastavitelné knoflíkem
v rozsahu 0-90°C, délka vč. závitu 665 mm, délka netopícího konce 100 mm
11 214
4 890,-
Elektrická topná tělesa, měď, s mosaznou hlavicí se závitem G 6/4",
3x 230 V/400 V. Vhodné pouze do otopné vody.
Delší "netopící" konec - speciálně pro nádrže DUO E a AKUPLAST.
Kód
Kč
Topné těleso 3,0 kW - měď bez povrchové úpravy, pouze do otopné vody!
Délka vč. závitu 370 mm, délka netopícího konce 180 mm
8 902
710,-
Topné těleso 4,5 kW - měď bez povrchové úpravy, pouze do otopné vody!
Délka vč. závitu 460 mm, délka netopícího konce 180 mm
8 896
750,-
Topné těleso 6,0 kW - měď bez povrchové úpravy, pouze do otopné vody!
Délka vč. závitu 555 mm, délka netopícího konce 180 mm
8 897
850,-
Topné těleso 7,5 kW - měď bez povrchové úpravy, pouze do otopné vody!
Délka vč. závitu 635 mm, délka netopícího konce 180 mm
9 618
935,-
Pouze pro nádrže AKUPLAST
Kód
Kč
Topné těleso 9 kW - měď bez povrchové úpravy, pouze do otopné vody!
Délka vč. závitu 755 mm, délka netopícího konce 180 mm
12 272
1 110,-
Topné těleso 12 kW - měď bez povrchové úpravy, pouze do otopné vody!
Délka vč. závitu 955 mm, délka netopícího konce 180 mm
12 273
1 415,-
Elektrická topná tělesa, poniklovaná měď, vhodná i pro zásobníky TV.
Mosazná hlavice se závitem G 6/4", 3x 230 V/400 V.
Kód
Kč
Topné těleso 2,0 kW, délka vč. závitu 245 mm, délka netopícího konce 100 mm
8 935
604,-
Topné těleso 3,0 kW, délka vč. závitu 305 mm, délka netopícího konce 100 mm
8 936
629,-
Topné těleso 4,5 kW, délka vč. závitu 370 mm, délka netopícího konce 100 mm
8 937
685,-
Topné těleso 6,0 kW, délka vč. závitu 495 mm, délka netopícího konce 100 mm
8 938
795,-
Topné těleso 7,5 kW, délka vč. závitu 585 mm, délka netopícího konce 100 mm
8 939
1 030,-
Topné těleso 9,0 kW, délka vč. závitu 680 mm, délka netopícího konce 100 mm
8 940
1 160,-
Topné těleso 12,0 kW, délka vč. závitu 815 mm, délka netopícího konce 100 mm
8 941
1 480,-
Elektrická topná tělesa, měď, pouze pro elektrokotle s nuceným oběhem!
Mosazná hlavice se závitem M 48x2, 3x 230 V/400 V.
Kód
Kč
Topné těleso 2,0 kW, délka vč. závitu 178 mm, délka netopícího konce 45 mm
4 973
595,-
Topné těleso 3,0 kW, délka vč. závitu 240 mm, délka netopícího konce 45 mm
4 972
620,-
Topné těleso 4,5 kW, délka vč. závitu 333 mm, délka netopícího konce 45 mm
4 971
669,-
Topné těleso 6,0 kW, délka vč. závitu 428 mm, délka netopícího konce 45 mm
4 970
769,-
Topné těleso 7,5 kW, délka vč. závitu 520 mm, délka netopícího konce 45 mm
4 969
995,-
Elektrická topná tělesa s termostatickou hlavicí.
Dálkové ovládání z regulace, stykač, HDO, 7žilový přívodní kabel 2 m.
Vhodná pro systémy se sol.kolektory a kotli na tuhá paliva, poniklovaná měď vhodná i
pro zásobníky TV. Mosazná hlavice se závitem G 6/4", 3x 230 V/400 V
48
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Krbová vložka a kamna
Kód
Kč
KV 025 W 01
celkový regulovatelný výkon 5-18 kW, do otopné vody 3,5-12 kW, účinnost 87%, dvojité
prosklení, centrální přívod spalovacího vzduchu, speciální ocelový plech COR-TEN,
součástí krbové vložky je dochlazovací i odvzdušňovací ventil
12 484
54 000,-
KV 025 W 02
celkový regulovatelný výkon 5-19 kW, do otopné vody 3,5-14 kW, účinnost 90%, trojité
prosklení, centrální přívod spalovacího vzduchu, speciální ocelový plech COR-TEN,
certifikát těsnosti, součástí krbové vložky je dochlazovací i odvzdušňovací ventil
-pro nízkoenergetické domy
12 307
59 000,-
KV 075 W 01
Krbová vložka s teplovodním výměníkem, celkový regulovatelný výkon 4-16 kW,
do otopné vody 2-12 kW
10 436
46 900,-
Malaga W 01
Krbová kamna s teplovodním výměníkem, celkový regulovatelný výkon 4-16 kW,
do otopné vody 2-12 kW, provedení masivní pískovec
10 615
57 650,-
Malaga W 02
Krbová kamna s teplovodním výměníkem, celkový regulovatelný výkon 4-16 kW,
do otopné vody 2-12 kW, provedení kombinace černé čelo a pískovec
10 616
54 750,-
Malaga W 03
Krbová kamna s teplovodním výměníkem, celkový regulovatelný výkon 4-16 kW,
do otopné vody 2-12 kW, provedení kombinace černé čelo a kachle
10 617
54 550,-
Pohon 24V-AC/DV s řízením 0-10V pro vzduch. klapky
12 333
4 683,-
Kód
Kč
SOLARTHERM EL 9
Solární zásobník 250 litrů s elektrokotlem THERM El 9
10 438
94 900,-
SOLARTHERM EL 14
Solární zásobník 250 litrů s elektrokotlem THERM EL 14
10 439
95 900,-
SOLARTHERM 17 KDZ
Solární zásobník 250 litrů s plynovým kondenzačním kotlem THERM 17 KDZ
9 162
99 000,-
SOLARTHERM 28 KDZ
Solární zásobník 250 litrů s plynovým kondenzačním kotlem THERM 28 KDZ
9 225
99 900,-
Solartherm solární zásobník s kotlem
49
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Termostatická hlavice a radiátorové ventily
Termostatická hlavice
Kód
Kč
11 616
189,-
Kód
Kč
Radiátorový ventil pro term.hlavici - přímý G 3/8" M
11 880
241,-
Radiátorový ventil pro term.hlavici - přímý G 1/2" M
11 881
250,-
Radiátorový ventil pro term.hlavici - rohový G 3/8" M
11 878
230,-
Radiátorový ventil pro term.hlavici - rohový G 1/2" M
11 879
239,-
Kód
Kč
Radiátorový ventil pro term.hlavici - přímý G 3/8" F
12 342
237,-
Radiátorový ventil pro term.hlavici - přímý G 1/2" F
12 343
246,-
Radiátorový ventil pro term.hlavici - rohový G 3/8" F
12 340
226,-
Radiátorový ventil pro term.hlavici - rohový G 1/2" F
12 341
235,-
Kód
Kč
Radiátorový ventil regulační - přímý G 3/8" M
11 974
126,-
Radiátorový ventil regulační - přímý G 1/2" M
11 975
129,-
Radiátorový ventil regulační - rohový G 3/8"¨M
11 976
97,-
Radiátorový ventil regulační - rohový G 1/2" M
11 977
117,-
Kód
Kč
Radiátorový ventil regulační - přímý G 3/8" F
12 336
122,-
Radiátorový ventil regulační - přímý G 1/2" F
12 337
126,-
Radiátorový ventil regulační - rohový G 3/8" F
12 338
94,-
Radiátorový ventil regulační - rohový G 1/2" F
12 339
115,-
Termostatická hlavice Regulus THBRV
Radiátorové ventily pro termostatickou hlavici na vstup do radiátoru,
vnější závit
Radiátorové ventily pro termostatickou hlavici na vstup do radiátoru,
vnitřní závit
Radiátorové ventily na zpátečku z radiátoru, vnější závit
Radiátorové ventily na zpátečku z radiátoru, vnitřní závit
50
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření turbo kotlů
Souosé odkouření, průměr 60/100, násuvné,
A2-provedení bíle lakované
Kód
Kč
Vodorovné odkouření ø 60/100 Al/plech, sada
s kolenem 8222
A20011098
8 221
1 045,-
Vodorovné odkouření ø 60/100 Al/plech, sada
s kolenem 8515
A20011111
8 511
1 090,-
Vodorovné odkouření o 60/100, sada s kolenem 8517
A20011116
8 516
843,-
Trubka ø 60/100 do zdi, kónická koncovka, Al/plech
A20011107
8 223
735,-
Prodloužení 1 m, Al/plech
A2007002
7 636
580,-
Prodloužení 1 m, Al/Al
A2001114
4 115
651,-
Prodloužení 0,25 m, Al/plech
A2007000
9 594
319,-
Prodloužení 0,5 m, Al/Al
A2001113
4 116
539,-
Prodloužení 0,5 m, Al/plech
A2007001
1 888
390,-
Vsuvka s inspekčním otvorem, délka 0,33 m
A2001609
8 433
1 188,-
Koleno 90° se zvětšenou přírubou a s odběrnými otvory
A20011096
8 222
556,-
Koleno 90° s přírubou a s odběrnými otvory Al/plech
A2001879
7 486
598,-
Koleno 90° s přírubou, lité
A2001084
2 076
582,-
Koleno 90° se zvětšenou plastovou otočnou přírubou a s
odběrnými otvory
A20011114
8 515
618,-
Koleno 90° Al/plech
A2001699
7 478
440,-
Koleno 90° lité
A2001078
2 078
477,-
Koleno 90° Al/plech s inspekčním otvorem
A2001839
8 431
1 298,-
Koleno 90° Al/plech, s manžetou
A20011115
8 517
450,-
Koleno 45° Al/plech
A2001081
9 092
483,-
51
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření turbo kotlů
Souosé odkouření průměr 60/100, násuvné,
A2 - provedení bíle lakované
Kód
Kč
Vsuvka pro odvod kondenzátu vodorovná
A2001142
5 429
630,-
Vsuvka pro odvod kondenzátu svislá
A2001244
4 663
690,-
Příruba zvětšená, s odběry a odvodem kondenzátu
A20011097
8 224
876,-
Příruba zvětšená otočná, s odběry a odvodem kondenzátu
A20011113
8 460
936,-
Příruba s odběry
A2001755
1 057
447,-
Příruba s odběry a prodlouženou spalinovou trubkou
A2001754
4 491
526,-
Přechod ke kotli s manžetou, odběry a odvodem
kondenzátu
A20011127
8 225
892,-
Spojka hrdlo/hrdlo Al/Al
A2001122
2 161
256,-
Spona s manžetou
A2015017
5 911
64,-
Průchodka vnitřní
A1015161
1 081
59,-
Průchodka vnější
A1015082
1 184
59,-
Koncovka pr. 60/100 - sání/výfuk - kónická
A1001504
3 217
233,-
Redukce ke komínku 125/100
A5025005
3 137
160,-
Komínek, připojení 60/100 dále průměr 125 mm
A5021000
305
1 910,-
Komínek, připojení 60/100 dále průměr 125 mm protikondenzační
A5023184
11 797
2 595,-
Komínek, připojení 60/100, průměr 100 mm
A5023061
5 752
1 866,-
Střešní průchodka rovná, průměr 125 mm
A5025001
363
320,-
Střešní průchodka šikmá průměr 125 mm,
tvarovatelný Al. plech, 18°- 44°
A5025036
8 014
520,-
52
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření turbo kotlů
Zdvojené odkouření, průměr 80, A2 - bíle lakované
Kód
Kč
Prodloužení 0,25 m
A2011030
9 599
166,-
Prodloužení 0,5 m
A2011017
1 991
250,-
Prodloužení 0,5 m, tl.1,5 mm
A2011038
4 120
303,-
Prodloužení 1m
A2011004
1 990
373,-
Prodloužení 1 m, tl.1,5 mm
A2011039
4 119
472,-
Prodloužení 2 m
A2011120
8 784
645,-
Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,34 m
A2011666
2 008
979,-
Vystřeďovací díl do komína, nerez
A1012005
1 961
350,-
Spona do komína, nerez
A1012006
2 189
258,-
Trubka výdech s nerezovým košíkem, 1 m
A2011008
2 100
543,-
Trubka výdech s nerezovým košíkem, 1 m, tl.1,5 mm
A2011526
4 118
621,-
Trubka výdech s nerezovým košíkem, 0,5 m
A2011026
2 099
364,-
Trubka sání s plastovým košíkem, 1 m
A2011012
2 101
445,-
Koleno 90°
A2011122
2 096
215,-
Koleno 90° s odběrem
A2011657
7 304
289,-
Koleno 90° s inspekčním otvorem
A2011684
2 009
999,-
Koleno 45°
A2011131
2 095
212,-
Koleno 45° s odběrem
A2011656
7 303
286,-
T kus pr. 80 s odvodem kondenzátu do komína
A2012053
2 191
570,-
Držák do komína pro T-kus
A5012034
8 202
738,-
Redukce průměr 57 vnitřní na 80 vnitřní F/F
A2011314
7 307
280,-
Vsuvka s odvodem kondenzátu svislá
A2011082
3 691
573,-
Vsuvka s odvodem kondenzátu vodorovná
A2011198
2 197
410,-
Spona s manžetou
A2011151
2 158
79,-
53
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření turbo kotlů
Zdvojené odkouření, průměr 80, A2 - bíle lakované
Kód
Kč
Rozdělovač na šrouby
A2011096
2 097
424,-
Rozdělovač na šrouby, s odběry
A2011097
2 098
566,-
Rozdělovač na manžetu, připojení 60/100 (bez manžety)
A2011834
7 764
645,-
Rozdělovač na šrouby, s odběry a odvodem kondenzátu
A2011188
2 985
946,-
Rozdělovač se zvětšenou otočnou přírubou, s odběry
(DAGAS)
A2011594
7 474
1 153,-
Příruba 60/100, výdech 80, sání z místnosti
A2001108
4 679
507,-
Příruba ke kotli sání
A2011629
1 056
222,-
Průchodka vnitřní
A1011403
1 020
48,-
Průchodka vnější
A1011408
1 021
48,-
Koncovka pr. 80 - výfuk - nerez košík
A1011154
4 754
167,-
Koncovka pr. 80 komínek - pouze výdech
A5023012
8 167
524,-
Komínek 2x 80, průměr 125 mm
A5021002
3 777
1 980,-
Komínek 1x 80, průměr 125 mm
A5021003
1 303
1 959,-
Komínek 1x80, průměr 125 mm
s krycí deskou na komín
PTA5380
10 502
2 578,-
Střešní průchodka rovná, průměr 125 mm
A5025001
363
320,-
Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm,
tvarovatelný Al. plech, 18°- 44°
A5025036
8 014
520,-
V případě zájmu o podrobnější informace si vyžádejte katalog odkouření.
54
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření turbo kotlů
Souosé odkouření průměr 80/125 mm, násuvné,
A2 -provedení bíle lakované
Kód
Kč
Trubka do zdi s nerez koncovkou
A2005005
5 585
1 359,-
Prodloužení 1 m Al/plech
A2009018
1 698
890,-
Prodloužení 0,5 m Al/plech
A2009017
7 002
650,-
Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,34 m
A2005149
8 434
1 995,-
Koleno 90°
A2005018
5 583
760,-
Koleno 90° s odběry
A2005030
7 646
1 310,-
Koleno 90° s inspekčním otvorem
A2005120
8 432
1 675,-
Koleno 45°
A2005019
6 007
735,-
Vsuvka pro odvod kondenzátu, vodorovná
A2005035
6 008
803,-
Vsuvka pro odvod kondenzátu, svislá
A2005098
6 010
1 148,-
Redukce prům. 60/100 - 80/125 F-M Al/Al
A2005037
6 009
512,-
Spona s manžetou
A2018010
995
116,-
Průchodka vnitřní i venkovní
A1018027
3 776
115,-
Příruba průměr 60/100 na 80/125,
s odvodem kondenzátu a odběry
A2005006
6 006
1 094,-
Komínek, 80/125 mm
A5021001
175
1 693,-
Komínek, 80/125 mm - protikondenzační
A5023183
11 795
2 441,-
Střešní průchodka rovná, průměr 125 mm
A5025001
363
320,-
Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm,
tvarovatelný Al. plech, 18°- 44°
A5025036
8 014
520,-
55
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření turbo kotlů
Příslušenství pro různé průměry odkouření
Kód
Kč
A2012087 dvířka komínová univerzální, pro průměry 80, 100, 125
8 753
655,-
BB005035 příruba pr. 100 ke kotli, zvětšená - plastová s těsněním
8 459
116,-
A1015077 Těsnící kroužek pr. 100 mm dva břity
1 852
38,-
A1011889 Těsnící kroužek pr. 80 mm 3 břity, pro kolena 2095,2096
9 699
69,-
A1013071 Těsnící kroužek pr. 60 mm dva břity
1 851
20,-
MSB12503 Těsnící kroužek pr. 125 mm dva břity
10 601
110,-
GNE10019 těsnění ploché pod přírubu plastovou, průměr 100 mm
10 067
60,-
GNE10019 těsnění ploché pod přírubu zvětšenou, průměr 100 mm
10 071
60,-
783
23,-
A1015089 těsnění ploché pod přírubu ke kotli, průměr 100 mm
Jednoduché odkouření průměr 60, tloušťka 1,5 mm
Kód
Kč
A1013027 prodloužení 1 m
K
2 193
354,-
A1013026 prodloužení 0,5 m
K
2 192
257,-
A1013002 koleno 90°
K
2 093
199,-
A1013003 vsuvka
K
1 572
76,-
A1013004 spojka
K
1 573
162,-
Jednoduché odkouření průměr 100, tloušťka 1,2 mm
Kód
Kč
A2015006 prodloužení 1 m
2 092
521,-
A2015003 prodloužení 0,5 m
2 090
311,-
A2015011 koleno 90°
2 088
388,-
A2015015 koleno 45°
4 214
388,-
A2015061 příruba s odběrem
7 120
265,-
Odkouření souosé pr. 60/100 - vnější trubka plast, vnitřní hliník
Kód
Kč
BB002002 trubka souosá s plastovou kónickou koncovkou, sada
3 213
933,-
BB002001 prodloužení 1 m
2 120
435,-
BB002007 prodloužení 0,5 m
2 138
251,-
BB002006 koleno 90°
K
2 020
407,-
BB002005 koleno 45°
K
2 021
401,-
Výprodej jednoduché průměr 60, tloušťka Al 1,5 mm
Kód
Kč
A1013016 sada odkouření
1 656
490,-
A2013017 vsuvka vodorovná, odvod kondenzátu
2 198
290,-
A1013072 průchodka vnější
4 326
59,-
Výprodej jednoduché průměr 100, tloušťka Al 1,2 mm
Kód
Kč
67
99,-
A2015056 spojovací manžeta
2 991
99,-
A2015048 stropní závěs pr.100
7 046
99,-
Výprodej pr. 60/100 - vnější trubka plast, vnitřní hliník
Kód
Kč
A2015000 příruba ke kotli
BB002023 trubka souosá do zdi, 60/100-PVC
203
390,-
BB002038 trubka souosá, konc. plast, sada s kolenem bez přír.
K
4 717
690,-
BB002009 koleno 90° s přírubou
K
711
490,-
BB002052 prodloužení 1 m, tl. vnitřní trubky 1,5 mm
K
3 404
435,-
Výprodej odkouření souosé pr. 60/100 - hliník, bíle lakované
Kód
Kč
A2004000 redukce 60/100, 80/110 HEATRONIC
869
290,-
56
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření kondenzačních kotlů
Odkouření průměr 60/100 PP pro kondenzační kotle,
vnitřní trubka polypropylen, A2 - vnější bíle lakované
Kód
Kč
Trubka do zdi, 0,86 m, koncovka plast
A2008004
4 677
645,-
Prodloužení 0,25 m
A2008000
9 595
310,-
Prodloužení 0,5 m
A2008001
9 596
385,-
Prodloužení 1 m
A2008002
9 597
449,-
Prodloužení 2 m
A2008079
8 514
990,-
Vsuvka s inspekčním otvorem, 0,37 m
A2002062
7 653
998,-
Koleno 90° s přírubou
A2002025
6 384
475,-
Koleno 90° s přírubou, s odběry, otočné
A2008021
7 216
508,-
Koleno 90°
A2008008
6 653
385,-
Koleno 90° s inspekčním otvorem
A2008018
7 654
1 485,-
Koleno 45°
A2002057
6 140
390,-
Příruba s odběry
A2002007
4 673
474,-
Vsuvka do kotle, s odběry
A2002091
7 807
430,-
57
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření kondenzačních kotlů
Odkouření průměr 60/100 PP pro kondenzační kotle,
vnitřní trubka polypropylen
Kód
Kč
Redukce z průměru 80 na 60, M/F, PP
BB011084
7 470
164,-
Průchodka vnitřní
A1015078
1 081
59,-
Průchodka vnější
A1015082
1 184
59,-
SCIVTU0250
10 280
79,-
Komínek, připojení 60/100 dále průměr 125 mm, černý
A5023165
11 253
1 590,-
Komínek připojení 60/100 dále průměr 125 mm, červený
A6023165
11 254
1 645,-
Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm, černá,
tvarovatelný Al. plech, 18°- 44°
A5025036
8 014
520,-
Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm, červená,
tvarovatelný Al. plech, 18°- 44°
A6025036
10 489
590,-
Střešní průchodka rovná, průměr 125 mm
A5025001
363
320,-
Silikonová pasta 250g
58
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření kondenzačních kotlů
Odkouření průměr 80 PP, pro kondenzační kotle,
polypropylenové
Kód
Kč
Trubka s košíkem, výdušná, 1 m
BB011017
6 144
365,-
Trubka s košíkem, sací, 1 m
BB011016
6 435
351,-
Prodloužení 0,11 m
BB011136
7 469
195,-
Prodloužení 0,25 m
BB011004
9 600
119,-
Prodloužení 0,5 m
BB011005
4 666
156,-
Prodloužení 1 m
BB011006
6 141
195,-
Prodloužení 2 m
BB011061
7 885
345,-
Prodloužení ohebné 1,5 m
BB011116
6 874
445,-
Prodloužení ohebné 20 m bez těsnění (cena 296 Kč/m)
BB011090
7 502
5 920,-
Těsnicí kroužek tři břity
A1011883
7 449
55,-
Vsuvka s kruhovým inspekčním otvorem
BB011094
11 511
490,-
T-kus do komína, M-M-F
BB011093
7 424
225,-
Víčko na T-kus pro odvod kondenzátu
A1012064
7 425
285,-
Držák do komína pro T-kus
A5012034
8 202
738,-
Hadice pro odvod kondezátu k víčku na T-kus, 1,5 m
A1050012
8 204
160,-
Sifon s kuličkou pro odvod kondenzátu
B1003024
6 123
330,-
Koleno patní včetně držáku do komína
A1012092
11 954
612,-
Dvířka komínová pro průměr 80, 100, 125
A2012087
8 753
655,-
Vystřeďovací díl do komína, nerez
A1012005
1 961
350,-
Spona do komína, nerez
A1012006
2 189
258,-
Vystřeďovací díl do komína, pouze pro ohebné trubky
BN011091
7 419
133,-
Průchodka vnitřní
A1011403
1 020
48,-
Průchodka vnější
A1011408
1 021
48,-
59
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření kondenzačních kotlů
Odkouření pr. 80 PP, pro kondenzační kotle, polypropylenové
Kód
Kč
Koleno 90° patní včetně držáku do komína
A5012057
8 201
998,-
Koleno 90°
BB011029
6 143
119,-
Koleno 90° s odběrem
BB011060
7 652
300,-
Koleno 90° s inspekčním otvorem
BB011097
7 651
820,-
Koleno 45°
BB011030
6 142
119,-
Rozdělovač, připojení 80/125 + O-kroužky
A2011835
7 805
858,-
Rozdělovač s odběry, připojení 80/125 + O-kroužky
A2011600
7 472
1 190,-
Rozdělovač s manžetou, připojení 60/100 + O-kroužky
A2011844
7 809
932,-
Rozdělovač s odběry, připojení 60/100 + O-kroužky
A2011767
7 547
830,-
Příruba 60/100 na 80 výdech, sání z místnosti
A2002044
7 471
570,-
Příruby pro výdech a sání - sada
BB011053
6 383
383,-
Redukce pr. 60/80 F/M, l=134 mm
BB011012
7 943
128,-
Těsnící kroužek pr. 80, 3 břity, s výstupky
A1011500
4 668
69,-
SCIVTU0250
10 280
79,-
PPRS58
11 302
149,-
Komínek 2x80, průměr 125 mm
A5023167
11 257
2 310,-
Komínek 1x80, průměr 125 mm
A5023168
11 258
2 240,-
Komínek 1x80, průměr 125 mm
s krycí deskou na komín
A5023167
11 259
2 089,-
Střešní průchodka rovná, průměr 125 mm
A5025001
363
320,-
Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm,
tvarovatelný Al. plech, 18°- 44°
A5025036
8 014
520,-
Silikonová pasta 250g
Trubka ukončovací pr. 80, l= 500, UV odolná, PPH-A
60
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření kondenzačních kotlů
Odkouření průměr 80/125 PP, pro kondenzační kotle,
vnitřní trubka polypropylen, A2 - vnější bíle lakovaná
Kód
Kč
Trubka do zdi sání-výfuk s plastovou koncovkou 0,9 m
A2010012
7 003
1 124,-
Prodloužení 0,25 m
A2010009
9 598
449,-
Prodloužení 0,5 m
A2010001
4 675
502,-
Prodloužení 1 m
A2010011
7 004
795,-
Prodloužení 2 m
A2010024
8 513
1 260,-
Vsuvka s inspekčním otvorem
A2006086
11 265
1 690,-
Koleno 90°
A2006017
4 676
645,-
Koleno 90° s odběry
A2006050
7 649
990,-
Koleno 90° s inspekčním otvorem
A2006048
7 648
1 860,-
Koleno 45°
A2006018
6 432
595,-
Vsuvka do kotle 60/100 - 80/125, s odběry
A2006069
7 806
540,-
Vsuvka do kotle 60/100 - 80/125, s manžetou
A2006070
7 808
570,-
Příruba průměr 60/100 na 80/125, s odběry
A2006010
4 678
761,-
Příruba průměr 80/105 na 80/125, s odběry
A2006025
7 468
872,-
61
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření kondenzačních kotlů
Odkouření průměr 80/125 PP pro kondenzační kotle,
vnitřní trubka polypropylen
Kód
Kč
A1018027
3 776
115,-
SCIVTU0250
10 280
79,-
Komínek 80/125 mm, černý
A5023166
11 255
2 206,-
Komínek 80/125 mm, červený
A6023166
11 256
2 305,-
Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm, černá,
tvarovatelný Al. plech, 18°- 44°
A5025036
8 014
520,-
Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm, červená,
tvarovatelný Al. plech, 18°- 44°
A6025036
10 489
590,-
Střešní průchodka rovná, průměr 125 mm
A5025001
363
320,-
Průchodka vnitřní i venkovní
Silikonová pasta 250g
62
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření kondenzačních kotlů
Odkouření pr. 60 PP, pro kondenzační kotle polypropylenové
Kód
Kč
Prodloužení 0,5 m
BB004039
8 813
139,-
Prodloužení 1 m
BB004037
8 814
202,-
Prodloužení 2 m
BB004034
11 251
318,-
Prodloužení ohebné 20 m bez těsnění (cena 240 Kč/m)
BB004071
8 812
4 790,-
Těsnicí kroužek dva břity pro ohebné odkouření
MGN06014
9 058
52,-
T-kus do komína, M-M-F
BB004007
8 807
195,-
Víčko na T-kus pro odvod kondenzátu
BB004010
8 811
161,-
Držák do komína pro T-kus
A5012034
8 202
738,-
Koleno 90° do komína včetně držáku
A1012091
12 108
590,-
Koleno 90°
BB004024
8 815
125,-
Koleno 45°
BB004025
8 816
125,-
Redukce průměr 60/80, F/M, l=134 mm
BB011012
7 943
128,-
Těsnící kroužek pr. 60, 3 břity
A1013020
4 671
52,-
Těsnící kroužek pr. 60, 3 břity, s výstupky
A1013184
4 672
54,-
Sifon s kuličkou pro odvod kondenzátu
B1003024
6 123
330,-
SCIVTU0250
10 280
79,-
Silikonová pasta 250g
63
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření kondenzačních kotlů
Odkouření pr. 100 PP, pro kondenzační kotle polypropylenové
Kód
Kč
Trubka s košíkem, výdech
BB005034
7 121
594,-
Trubka s košíkem, sání
BB005033
8 208
520,-
Prodloužení 0,5 m
BB005019
8 211
279,-
Prodloužení 1 m
BB005020
8 212
398,-
Prodloužení ohebné 20 m bez těsnění (cena 339 Kč/m)
BB005021
8 213
6 600,-
Těsnicí kroužek dva břity pro ohebné odkouření
A1015059
9 616
61,-
Koleno pr. 100, 90°, včetně držáku do komína
A1012093
12 409
710,-
T-kus do komína, M-M-F
BB005022
8 214
549,-
Víčko na T-kus pro odvod kondenzátu
BB005028
7 005
238,-
Držák do komína pro T-kus
A5012034
8 202
738,-
Vystřeďovací díl do komína, pouze pro ohebné trubky
BN005024
7 001
99,-
Koleno 90°
BB005018
8 210
296,-
Koleno 45°
BB005017
8 209
259,-
Redukce průměr 80/100, M/F, l=120 mm
BB005029
8 441
207,-
Sifon s kuličkou pro odvod kondenzátu
B1003024
6 123
330,-
Těsnící kroužek pr.100, 3 břity, s výstupky
A1015208
9 615
76,-
SCIVTU0250
10 280
79,-
A5023177
12 410
820,-
Silikonová pasta 250g
Komínek pr.100 - pro výfuk - PP
přímo pro tašku s otvorem pr.100
64
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření kondenzačních kotlů
Odkouření Almeva průměr 80, pro kondenzační kotle,
polypropylen, nebalené
Kód
Kč
Prodloužení 0,25 m
PPRM08
8 654
122,-
Prodloužení 0,5 m
PPRM58
8 547
166,-
Prodloužení 1 m
PPRM18
8 548
226,-
Prodloužení 2 m
PPRM28
8 549
370,-
Vsuvka s inspekčním otvorem
PPRTD8
8 550
390,-
Koleno 90°
PPSB98
8 567
138,-
Koleno 45°
PPSB48
8 566
130,-
Koleno 90° s inspekčním otvorem
PPRB98
8 551
488,-
Koleno 90° patní včetně držáku do komína
PPTU08
8 554
650,-
Těsnící kroužek pr. 80, černý, jen pro PPH-A
ZUMD08
8 810
55,-
Vystřeďovací díl do komína
(v balení 6 ks spon s kroužkem)
PPFR60
8 869
158,-
Mřížka s otvorem, průměr 80
ZUBL08
8 579
1 100,-
Koncovka na komínové těleso, průměr 80 mm
PPSAS8
8 555
1 080,-
Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm, černá,
tvarovatelný Al. plech, 18°- 44°
A5025036
8 014
520,-
Střešní průchodka šikmá, průměr 125 mm, červená,
tvarovatelný Al. plech, 18°- 44°
A6025036
10 489
590,-
Střešní průchodka rovná, průměr 125 mm
A5025001
363
320,-
65
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření kondenzačních kotlů
Kaskády pr. 125 mm PP polypropylenové pro kondezační kotle
Kód
Kč
Prodloužení ø125 pro kaskády s odbočkou
45° a kolenem ø100, PP
BB01510
9 675
2 490,-
Vsuvka ø80/100 pro kaskády-sada 3 ks vč.zp.klapky, PP
BB005065
9 682
1 250,-
Prodloužení ø125, l = 500 mm, PP
BB15005
9 683
365,-
Prodloužení ø125, l = 1000 mm, PP
BB15001
9 684
555,-
Koleno ø125, 90°, PP
BB15000
9 671
356,-
Koleno ø125, 45°, PP
BB15006
9 672
329,-
Víčko ø125 pro kaskády pro odvod kondenzátu + zátka
BB015015
10 218
315,-
Kód
Kč
Kaskády pr. 160 mm PP
Prodloužení ø160 pro kaskády s odbočkou
45° a kolenem ø100, PP
BB016009
9 676
3 690,-
Vsuvka ø80/100 pro kaskády-sada 3 ks vč.zp.klapky, PP
BB005065
9 682
1 250,-
Prodloužení pr.160, l=1000 mm, PP
BB016001
9 686
1 390,-
Prodloužení ø160, l=500 mm, PP
BB016005
9 685
896,-
Koleno ø160, 90° - PP
BB016017
9 673
1 390,-
Koleno ø160, 45° - PP
BB016018
9 674
1 138,-
Víčko ø160 pro kaskády pro odvod kondenzátu + zátka
BB016020
10 219
400,-
Sifon pro kondenzát s kuličkou vč.hadice - rohový, pro
kaskády
B1003070
9 689
295,-
66
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Odkouření kondenzačních kotlů
Inox fasádní pr. 80/125 PP, pro kondenzační kotle PP
Kód
Kč
Prodloužení pr. 80/125, l=1000 mm, PPH-A/Inox
APRB18
8 641
1 380,-
Prodloužení pr. 80/125, l=500 mm, PPH-A/Inox
APRB58
8 640
790,-
Prodloužení pr. 80/125, l=250 mm, PPH-A/Inox
APRB08
8 639
510,-
Hrdlo ke zkrácení potrubí pr. 80/125
APMKB8
9 382
440,-
Sponka pr. 125 pro zpevnění spoje
APKLB8
9 381
500,-
Koleno pr. 80/125, 90°, PPH-A/Inox
APSBB8
8 644
1 400,-
Koleno pr. 80/125, 45°, PPH-A/Inox
APBB48
8 643
940,-
T-kus pr. 80/125 s kontrolním otvorem, PPH-A/Inox
APRTB8
8 642
1 760,-
Koleno 80/125 90° patní včetně držáku na zeď s přisáváním
PPH-A/Inox
APWKB8
8 645
3 550,-
Prodloužení držáku na zeď kód 8645 - 50-150 mm
APW1B8
8 669
1 970,-
Prodloužení držáku na zeď kód 8645 -130-250 mm
APW2B8
8 670
1 360,-
Prodloužení držáku na zeď kód 8645 -220-330 mm
APW3B8
8 694
2 020,-
Držák trubky pr.80/125 PPH-A/Inox
APWHB8
8 668
1 320,-
Prodloužení držáku trubky kód 8668
APVUBU
8 649
1 430,-
Prodloužení pr. 80/125, l=400 mm, PPH-A/Inox stěnová
průchodka
APWDB8
9 457
1 090,-
Koncovka pr.80/125 -PPH- A/Inox pro kód 8647
APMSB8
8 648
1 125,-
Komínek pr.80/125 bez koncovky - PPH - A/Inox
APDA48
8 647
2 240,-
67
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Teploměry, průměr 63 mm
Kód
Kč
Teploměr příložný, 0-120°C
3 042
139,-
Teploměr s jímkou l=45 mm G 1/2", zadní připojení, 0-120°C
10 473
116,-
Teploměr s jímkou l=150 mm G 1/2", zadní připojení, 0-120°C
10 474
215,-
Teploměr stonkový l=100 mm, bez jímky, zadní připojení, 0-500°C
10 476
149,-
Pasta teplovodivá 2 g
6 754
14,-
Jímka 9,5x11,5-100 mm, 1/2" - pro stonkové teploměry
11 755
99,-
Kód
Kč
Termomanometr 0-120°C / 4 bar, G 1/2", spodní připojení
10 482
390,-
Termomanometr 0-120°C / 4 bar, G 1/2", zadní připojení
10 481
280,-
Kód
Kč
Tlakoměr 4 bar, G 1/4"
10 170
83,-
Tlakoměr 6 bar, G 1/4"
2 126
83,-
Tlakoměr 4 bar, G 1/4"- zadní připojení
2 128
83,-
Tlakoměr 6 bar, G 1/4" - zadní připojení
2 129
83,-
Tlakoměry, průměr 63 mm
Kód
Kč
Tlakoměr 2,5 bar, G 1/4"
294
91,-
Tlakoměr 4 bar, G 1/4"
2 127
91,-
Tlakoměr 6 bar, G 1/4"
3 319
91,-
Tlakoměr 10 bar, G 1/4"
3 822
91,-
Tlakoměr 10 bar, G 1/4" - zadní připojení
3 357
91,-
Tlakoměr 4 bar, G 1/4" - zadní připojení
5 675
91,-
Tlakoměr 6 bar, G 1/4 "- zadní připojení
3 409
91,-
Tlakoměry, průměr 100 mm, připojení spodní
Kód
Kč
Tlakoměr 2,5 bar, G 1/2"
300
267,-
Tlakoměr 4 bar, G 1/2"
2 170
267,-
Tlakoměr 6 bar, G 1/2"
3 320
267,-
Tlakoměr 10 bar, G 1/2"
3 408
267,-
Termomanometry, průměr 80 mm
Tlakoměry, průměr 50 mm
68
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Zakrytované termostaty
Kód
Kč
BB1-1000 provozní term. příložný, zvýšená citlivost, 17-90°C, teplovodivá pasta
10 811
339,-
TS5310.01 prov. term. příložný, stand. citl., 10-90°C
10 746
283,-
TS5310.02 provozní term.přílož., nast.šroubovák, 17-90°C
10 836
339,-
TS9510.02 provozní term. na jímku, 0-90°C, čidlo 6,5x100 mm
10 781
442,-
TS9520.01 provoz.term.kapilár., 0-60°C, kapilára 1,5 m, čidlo 6,5x73 mm
10 750
360,-
TS9520.02 provozní term. kapilárový, 0-90°C, kapilára 1,5 m IP40
10 772
360,-
TS9520.53R provozní term. kapilárový, 0-300°C, kapilára 2 m INOX IP40
11 514
395,-
TS9520.04 provozní term. kapilárový, -35/+35°C, kapilára 1,5 m
11 279
400,-
TS95H10.01 havarijní termostat na jímku, 100°C - 2 kontakty
10 803
451,-
TS9530.07 termostat zakryt. na jímku, dvojitý, 0-60/30-120°C
10 782
760,-
TS95H30.01 term.zak.na jímku prov. 0-90°C, hav.fix 100°C, čidla 6,5x100 mm
10 771
770,-
TS9501.02 prostorový termostat, nerez čidlo, -35/+35°C, krytí IP55
10 804
890,-
Pasta teplovodivá 2 g
6 754
14,-
69
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Termostaty provozní, s kapalinovou náplní
kód
rozsah
ovládání
kapilára
kontakty
Kód
Kč
95A040R21
0 - 40°C
knoflík
1m
vypínací
10 925
221,-
95B040R07
0 - 40°C
knoflík
1,5 m
přepínací
11 225
227,-
95B090R27
0 - 90°C
knoflík
2m
přepínací
11 020
237,-
711.13328.05A
0 - 90°C
knoflík
1m
přepínací
10 922
225,-
95A090R20
0 - 90°C
knoflík
1m
vypínací
10 924
217,-
95A095R01
0 - 120°C
knoflík
1m
přepínací
10 735
221,-
95B120R10
0 - 120°C
knoflík
1,5 m
přepínací
10 933
229,-
95B120I03
0 - 120°C
knoflík
1,5 m inox
přepínací
10 932
311,-
95B210R01
0 - 210°C
knoflík
1m
přepínací
11 040
258,-
95B286I02
-25 - 275°C
knoflík
1,5 m inox
přepínací
10 734
310,-
95B300I05
0 - 300°C
knoflík
2 m inox
přepínací
10 934
418,-
95A095R01
50 - 95°C(ATMOS)
knoflík
1m
vypínací
10 736
214,-
přepínací - 3 kontakty 95B090R24
0 - 90°C
šroubovák
1m
přepínací
10 940
227,-
95A090R22
0 - 90°C
šroubovák
1m
vypínací
11 078
224,-
95B090R26
0 - 90°C
šroubovák
1,5 m
přepínací
10 780
234,-
713.13228.02A
0 - 90°C
knoflík
1m
vypínací
1 553
313,-
95A090R21
90°C
fixně
1m
vypínací
10 882
203,-
ST/99-001
dvojstup.39-78°C, 46-85°C
knoflík
1m
přepínací
4 462
437,-
95A085R03
OFF - 85°C
knoflík
1m
vypínací
10 926
254,-
95A070R06
30 - 70°C zlacené kontakty
šroubovák
1m
vypínací
10 737
298,-
721.3328.00A
40 - 90°C (2±1°C)
knoflík
1m
přepínací
3 391
261,-
Kód
Kč
vypínací - 2 kontakty
Termostaty havarijní, nastavitelné
kód
rozsah
reset
kapilára
kontakty
95H060R01
40 - 60°C
manuální
1m
přepínací
11 074
296,-
95H090R02
63 - 90°C
manuální
1,5 m
přepínací
10 745
313,-
95H110R10
90 - 110°C
manuální
1m
vypínací
10 923
286,-
95H110R12
90 - 110°C
manuální
1m
přepínací
11 159
294,-
95H110R09
90 - 110°C
manuální
1,5 m
přepínací
10 740
303,-
95H110R13
90 - 110°C zlacené kontakty
manuální
1m
přepínací
11 088
323,-
962.11228.00A
90 - 110°C
automatický
1m
vypínací
823
279,-
Kód
Kč
Termostaty havarijní, nastavené pevně
kód
rozsah
reset
kapilára
kontakty
95H120R01
120°C
manuální
1m
vypínací
10 973
277,-
95H140R01
140°C zlacené kontakty
manuální
1m
přepínací
11 153
328,-
974.99228.01A
100°C
automatický
1m
vypínací
1 094
308,-
Zatížení kontaktů pro odporovou zátěž je 16A/250V, 6A/400V, pro indukční zátěž 4A/250V,1A/400V.
Pro zlacené kontakty 100mV 0,3A D.C. Elektrické krytí je IP 00.
70
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Kapilárové termostaty - mini
Kód
Kč
přepínací
10 739
245,-
vypínací
10 743
285,-
Kód
Kč
1 149
3 438,-
Kód
Kč
kód
druh
rozsah
ovládání
kapilára
kontakty
95B090R23/04756
provozní
0-90°C
knoflík
0,55 m
95H099R01/04756
havarijní
99°C
man.reset
0,55 m
Digitální termostat elektronický
kód
rozsah teploty
7ED.S3411.00A
-50 / +150°C
termostat včetně čidla
Teploměry
kód
rozsah
rozměr
délka kapiláry
110.10025.00A
0 - 120°C
Ø 57,5 mm
1m
172
198,-
110.10045.00A
0 - 120°C
Ø 57,5 mm
2m
1 146
210,-
110.10125.00A
0 - 120°C
Ø 57,5 mm
1m
224
198,-
113.10126.00A
0 - 120°C
Ø 42 mm
1m
bílý
1 148
198,-
113.10127.00A
0 - 120°C
Ø 42 mm
1m
šedý
1 829
198,-
130.10025.00A
0 - 120°C
48x48 mm
1m
120
198,-
150.10125.00A
0 - 120°C
31x64 mm
1m
1 181
198,-
180.10125.00A
0 - 120°C
14,5x64,5 mm
1m
275
198,-
Kód
Kč
Termomanometry
520.75025.00A
0-120°C; 0-4 bar
Ø 57,5 mm
1m
272
338,-
560.70126.00A
0-120°C; 0-4 bar
Ø 42 mm
1m
6 468
318,-
520.70126.00A
0-120°C; 0-4 bar
Ø 57,5 mm
1m
1 093
338,-
540.80125.00A
0-120°C; 0-6 bar
42x78 mm
1m
3 643
376,-
540.71526.00A
0-120°C; 0-4 bar
42x78 mm
1m
5 190
376,-
Kód
Kč
121
203,-
Tlakoměry
340.70025.00A
0-4 bar
48x48 mm
71
1m
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Příslušenství k termostatům
Kód
Kč
6960.02.4A knoflík čočkový černý, 0-40°C
1 145
15,-
6965.00.2A knoflík čočkový černý, 0-90°C
1 472
15,-
6960.05.4A knoflík čočkový černý, 0-120°C
1 404
15,-
6960.06.4A knoflík čočkový černý, 0-210°C
2 164
15,-
6963.00.6A knoflík čočkový černý, s ryskou
683
15,-
6962.00.4A knoflík čočkový černý, symbol Mora
319
15,-
6967.00.2A knoflík čočkový černý, symbol TG
752
15,-
6973.01.4A knoflík čočkový bílý, 1-5
681
15,-
1 830
15,-
6973.00.2A knoflík čočkový bílý, s ryskou
879
15,-
6975.00.2A knoflík čočkový bílý, 0-90°C
4550.50.0B podložka černá
15
8,-
4550.51.0B podložka bílá
561
8,-
4550.53.0B podložka šedá
507
8,-
4550.47.0A jímka pro 1 čidlo, 7 x 8 x 45 mm
57
61,-
4550.46.0A jímka pro 1 čidlo, 7 x 8 x 100 mm
154
63,-
jímka pro 1 čidlo, 7 x 8 x 100 mm - niklovaná
9 078
182,-
jímka pro 1 čidlo, 7 x 8 x 200 mm
7 217
76,-
jímka pro 3 čidla na konci prolisovaná, 15 x 16 x 230 mm
1 120
179,-
18
77,-
1 496
100,-
4555.40.0A omezovací pružinka teploty k termostatu
17
5,-
4550.80.0A omezovací šroubek teploty k termostatu
16
5,-
4555.25.2A pružina vlnitá pro utěsnění čidla v jímce
1 497
11,-
4551.75OA šroubek pro připevnění termostatu
790
2,-
4555.20.0A pojistná pružinka kapiláry malá, 1/2"
19
5,-
10 845
7,-
pojistná pružinka kapiláry velká, 3/4“
1 980
6,-
Přísluš. k teploměrům, manometrům, termomanometrům
Kód
Kč
4700.10.9A zpětný ventilek pro manometr 1/4"
21
48,-
4700.00.1A zpětný ventilek pro manometr 1/2"
4550.37.2A jímka pro 3 čidla prolisovaná, 15 x 16 x 100 mm
4550.37.8A jímka pro 4 čidla, 15 x 16 x 120 mm
pojistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová
20
48,-
4514.06.0B rámeček kulatý bílý
1 096
10,-
Tlakové spínače
Kód
Kč
10 927
216,-
210.D1320.00A, 1-6 bar, kapilára 1 m
140
288,-
Manostaty
Kód
Kč
GW 50A6 manostat plynu, 5-50 mbar
1 004
1 213,-
Konektor manostatu GW série A6
1 005
229,-
LGW 3A1 manostat vzduchu, fix 0,4 mbar
478
851,-
LGW 3A2 manostat vzduchu - nastavitelný 0,4-3,0 mbar
777
1 020,-
Sondy pro manostaty
Kód
Kč
4505678 sonda k ventilátoru plastová
1 874
89,-
sonda plastová, citlivější - Thermona
3 204
114,-
60V070A01, fix 0,7 bar sepnuto, R 1/4", zlacené kontakty
72
Výprodej skladových zásob za snížené ceny
!!! Netto ceny !!!
Ceny jsou bez DPH, obrázky a popisy jsou orientační.
Výprodej pokojové termostaty Regulus
Kód
Kč
TP01 - Regulus
jeden týdenní program, 2 nast. teploty 5-30°C po 10 minutách, Po-Pá, So, Ne, napájení 2x
1,5V (AAA) součástí balení, kontakty 8(2)A/230V
6 297
290,-
Výprodej Čerpadlové skupiny REGULUS FlowCon
Kód
Kč
7 765
4 990,-
Kód
Kč
380
480
580
680
880
7 564
7 565
7 566
7 567
7 568
185,187,198,216,264,-
Kód
Kč
480
580
680
880
1 474
845
844
1 475
189,199,218,266,-
Kód
Kč
Čerpadlová skupina FlowCon B
dvoutrubková, připravena k integrování regulátorů typu DeltaSol BS, s čerpadlem
1-13 l/min
Hliníková otopná tělesa článková Confort
připoj. rozteč (mm)
C 300 - článek Al, 112 W,
C 400 - článek Al, 145 W
C 500 - článek Al, 174 W
C 600 - článek Al, 199 W
C 800 - článek Al, 248 W
300
400
500
600
800
výška (mm)
Hliníková otopná tělesa článková Mondial
M 400 - článek Al, 145 W
M 500 - článek Al, 174 W
M 600 - článek Al, 199 W
M 800 - článek Al, 248 W
400
500
600
800
ST 15/6,
Hliníková otopná tělesa článková Rounding
RO 500 - článek Al, 176 W
500
578
4 001
215,-
RO 600 - článek Al, 203 W
600
678
4 613
230,-
RO 800 - článek Al, 253 W
800
878
4 106
285,-
Příslušenství - hliníková otopná tělesa článková
Kód
Kč
1/N nipl 1"
6/G těsnění pod nipl - tl. 1mm
2/T zátka 1" pravý závit
2/T zátka 1" levý závit
7/G těsnění pod zátku a redukci - tl. 1,5 mm
3/R redukce 1"-1/4" levý závit
3/R redukce 1"-1/4" pravý závit
3/R redukce 1"-1/2" pravý závit
3/R redukce 1"-1/2" levý závit
3/R redukce 1"-3/4" pravý závit
3/R redukce 1"-3/4" levý závit
3/R redukce 1"-3/8" levý závit.
3/R redukce 1"-3/8" pravý závit
4/M odvzd. ventil ruční levý závit 1"
4/M odvzd. ventil ruční pravý závit 1"
4/V odvzd. ventil automatický levý závit 1"
4/V odvzd. ventil automatický pravý závit 1"
10/M konzola - na zeď
Konzola stavitelná Klasik
14/C klíč na nipl 1"- l = 800 mm
14/R klíč na zátku a redukci
11/B lak retušovací na články
12/S sprej retušovací na články
848
851
849
968
852
1 933
1 889
857
972
856
973
971
970
1 079
850
974
969
854
1 547
855
858
975
982
13,6,27,27,6,29,29,29,29,27,27,29,29,80,80,199,199,28,88,656,95,120,252,-
1
02/2013
Regulus spol. s r.o.
Do Koutů 1897/3, 143 00 Praha 4
Tel.: 241 764 506, Fax: 241 763 976
E-mail: [email protected]
Web: www.regulus.cz
Download

02I13 - Cenik desky - jaro 2013 - A4 - CZ.indd - Prima