Produktový cenník 2015
REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 3/A, 080 01 Prešov
Tel.: 051/333 70 00, Fax: 051/776 56 67
E-mail: [email protected]
Web: www.regulus.sk
Úsporné riešenie pre vaše kúrenie
AKCIOVÉ ZOSTAVY REGULUS
Kód
€
SOL 200 SK
Solárna zostava pre predohrev vody k existujúcej príprave OPV.
59524
2 131,-
SOL 300 EL SK
Solárna zostava pre predohrev vody s elektrickým dohrevom v solárnom zásobníku.
59525
2 975,-
SOL 300 PK SK
Solárna zostava pre predohrev vody s dohrevom pomocou kotla v solárnom zásobníku.
59526
2 975,-
SOL 300 EL KPG
Solárna zostava pre predohrev vody s elektrickým dohrevom v solárnom zásobníku.
10801
2 998,-
SOL 300 R2GC KPG
Solárna zostava pre predohrev vody s dohrevom pomocou kotla v solárnom zásobníku.
10744
3 053,-
Kód
€
10619
3 913,-
Kód
€
10802
7 225,-
Solárne zostavy pre prípravu teplej vody
Solárna zostava pre prikurovanie a predohrev teplej vody
SOL 380EL 4,5 kW - solar 7,5 m2
Solárna zostava pre prikurovanie s predohrevom OPV, pre domy s tepelnou stratou do 4 kW
(cena bez el. zásobníka).
Solárna zostava s krbovou vložkou
KRB SOL 600EL - solar KPG 7,5 m2
Krbová vložka a solárny systém na prikurovanie s kombinovanou akumulačnou nádržou DUOE
600l.
Ceny sú uvedené bez DPH.
Stručný prehľad zmien
(oproti cenníku 2014)
Novinky:
• Slnečný kolektor KPG1H, plochý dvojlyrový pre horizontálnu inštaláciu
4
• Slnečný kolektor KPR1+, plochý lyrový pre vertikálnu inštaláciu
6
• Elektrické ohrevné teleso ETT-J, medené 6/4“ teleso s termostatickou hlavicou do nádrží DUO
22
• Zásobník RBC1500HP, zásobník TV s jedným zväčšeným výmenníkom a objemom 1500 l
24
• Elektronické a magnéziové anódy do nádrží DUO a veľkých zásobníkov
26
• Akumulačné nádrže DUO s vnoreným zásobníkom teplej vody a s deliacim plechom
27
• Expanzné nádoby Aquafill pre solárne systémy, vykurovacie systémy a pitnú vodu
36
• Diferenčný analógový regulátor UR1 A-DT
39
• Regulátor ťahu RT4
46
• Termostatické dochladzovacie kapilárové ventily Regulus BTVS
47
• Záložné zdroje PG s veľkokapacitnými akumulátormi
47
• Termostatické zmiešavacie ventily TSV3B s novými typmi pripojenia
48
• Čerpadlové skupiny pre vykurovacie systémy M2 a M2 MIX3 s čerpadlami Grundfos
52
• Zónové ventily s vratnou pružinou VZP
54
• Trojcestné zmiešavacie ventily LK840, doplnenie radu o ďalšie Kvs
56
• Tvarovateľné nerezové rúrky Sicurflex pre plyn
64
• Ohrievač vzduchu do rekuperačných systémov
69
• Odťah spalín pre kondenzačné kotly priemer 125 mm, polypropylén
83
Objednávky:
E-mail: ................................................................................................................................... [email protected]
Fax: ......................................................................................................................................... 051/7765 667
Kontakty:
Telefón obchodné oddelenie: ...................................................................................... 051/3337 770
Telefón: ................................................................................................................................. 051/3337 000
Otváracia doba: ................................................................................................................. Po-Pia 7.30-16.30 hod.
Ďalšie informácie o firme: .............................................................................................. www.regulus.sk
Cenník je platný od 16. 2. 2015.
Zmena cien vyhradená.
Aktuálne platný cenník nájdete vždy na našich webových stránkach.
Cenník 2015 platný od 16. 2. 2015
Zmena cen vyhradená
Abecedný register
A
B
akumulačné nádrže
27
bojlery
24-26
čerpadlá obehové
čerpadlá tepelné
Č
28-34
anódy
čerpadlové skupiny
čerpadlové skupiny termostatické
53
16-17
15,35,50-51
49-50
rúrky vzduchotechnické
68-69
20-23
expanzné nádoby
12,36-37
filter neutralizačný
87
filtre rekuperácie
gombíky
háky pre kolektory
hlavice termostatické
hygrostaty
CH chémia
inteligentný regulátor
izbové jednotky k regulátorom
izolácie akumulačných nádrží
izolácie kaučukové
jímky
kolektory slnečné
kombiflex
krbové vložky
kvapaliny nemrznúce
M
manostaty
N
nádoby expanzné
montážne sady pre kolektory
S
separátory vzduchu
11
sicurflex
64
slnečné kolektory
4-8
snímače regulácií
14,18,38-39
67
solarflex
63
10,33,65
solarten
12,62
systém odťahu spalín
70-87
tepelné čerpadlá
16-17
45
9
58
teplomery
41
67
termočleny
49
termomanometre
44
termostatické hlavice
58
termostaty havarijne
42-43
60-62
18,38-39
14,18,38-39
27-32
T
termostaty izbové
termostaty prevádzkové
66
33,45
4-8
21,4
42-44
termostaty zásuvkové
21
tesnenie závitových spojov
61
64-65
thermovar
49
19
tlakomery
39,44
12,18,62
44
5-8
12,36-37
tlakové spínače
45
ventilačné jednotky
67
ventily dochlazovacie
44
ventily odvzdušňovacie
11,59
11
ventily poistné
11,59
odvzdušnenie sol. systémov
11
ventily radiátorové
58
ohrevné telesá do aku. a zás.
22-23
ventily redukčné
59
ohrevné telesá kúpeľňové
20-21
ventily solenoidové
54
napúšťacie armatúry
ohrievače vzduchu
patróny
plniace sady
podpery kolektorov
69
20-23
17
9
V
ventily spätné
59
ventily termostatické OPV
57
ventily termostatické zmiešavacie
48
ventily vypúšťacie/napúšťacie
59
11
potrubie nerezové
64-65
ventily vyvažovacie
potrubie vzduchotechnické
68-69
ventily zmiešavacie
prietokomery
prietokové spínače
príruby
ventily zónové 2c, 3c
54-55
45
vetranie
67-69
vozík plniaci
12,62
26,33
60
pumpy plniace
12,62
refraktometer
regomat
regulátory ekvitermné
56
14
pumpy čistiace
rámčeky ku krbovým vložkám
R
53
13,63
fitingy
P
19
rozdeľovače
64-65
E
O
67-69
revízne dvierka
rúrky nerezové predizolované
elektrické ohrevné telesá
K
rekuperácia
rúrky nerezové kombiflex
9
J
18
46
60
12,37
I
regulátory tepelných čerpadiel
regulátory ťahu
60
držiaky kolektorov
H
14
čistiace pumpy
držiaky exp. nádob
G
46
regulátory solárne
čistiace prípravky
D
F
R
regulátory prietoku
vyrovnávače tlakov
19
49
38-39
výmenníky doskové
34,35
výmenníky rúrkové rebrované
26,33
vzduchotechnické potrubie
12,62
Z
52
záložné zdroje
zásobníky
68-69
18,47,51
24-25
Izolácia kaučuková
Jednotky na vetranie s rekuperáciou, montážne príslušenstvo
REK Potrubie pre rozvody vzduchu
Ohrievače vzduchu
OAL Systém odťahu spalín pre turbokotly, spalinová cesta hliník - Al
OPP Systém odťahu spalín pre kondenzačné kotly, spalinová cesta plast polypropylén- PP
4-15
Predizolované rúrky pre solárne systémy
RÚR Nerezové rúrky na pripojenie plynových spotrebičov a pre rozvody vody
16-18
Teplonosné nemrznúce kvapaliny, príslušenstvo
19
Čistiace tlakové pumpy, chemické prípravky pre čistenie a ochranu
CHE Tesnenie závitových spojov
20-23
OTO
Čerpadlové skupiny a rozdeľovače pre vykurovacie okruhy, obehové čerpadlá
Zónové ventily, zmiešavacie ventily a pohony
Termostatické zmiešavacie ventily OPV, termostatická hlavica a radiátorové ventily
Poistné, vypúšťacie, odvzdušňovacie a spätné ventily, filtre
24-35
OCH
Regulátory ťahu a záložné zdroje pre obehové čerpadlá
Dochladzovacie ventily ku kotlom na tuhé palivá
Termostatické zmiešavacie ventily na spiatočku kotlov na tuhé palivá
Termostatické čerpadlové skupiny pre kotly a vykurovacie systémy
36-37
Termostaty, teplomery, manometre a termomanometre, jímky, gombíky
38-45
Inteligentné ekvitermné regulácie
REG Izbové termostaty
EXPANZNÉ NÁDOBY
REGULÁCIA,
TERMOSTATY, MERANIE
46-50
Expanzné nádoby pre vykurovacie systémy, pitnú vodu a solárne systémy
EXP Držiaky a servisné ventily pre expanzné nádoby
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY,
VÝMENNÍKY
OCHRANA
A REGULÁCIA KOTLOV
51-59
AKU
Zásobníkové ohrievače OPV, čerpadlové skupiny pre prietokový ohrev OPV, anódy
Akumulačné nádrže s integrovanou prípravou OPV
Akumulačné nádrže a izolačné sady, rebrované výmenníky
Nerezové doskové výmenníky
ELEKTRICKÉ
OHREVNÉ TELESÁ
SÚČASTI
VYKUROVACÍCH
SYSTÉMOV
60-62
Elektrické ohrevné telesá do kúpeľňových radiátorov, zásuvkové termostaty
ELT Elektrické ohrevné telesá do zásobníkov OPV a akumulačných nádrží
KRBOVÉ
TEPLOVODNÉ VLOŽKY
CHÉMIA, KVAPALINY
63-66
KRB Krbové teplovodné vložky
TEPELNÉ ČERPADLÁ
RÚRKY A IZOLÁCIE
67-69
TČ
Tepelné čerpadlá vzduch/voda
Tepelné čerpadlá zem/voda
Príslušenstvo tepelných čerpadiel
Inteligentné regulátory
SOLÁRNE SYSTÉMY
VETRANIE S
REKUPERÁCIOU TEPLA
70-75
SOL
Slnečné kolektory, strešné háky, držiaky na rovnú strechu, montážne príslušenstvo
Ventily a separátory pre solárne systémy, regulátory prietoku a vyvažovacie ventily
Teplonosná kvapalina, expanzné nádoby, predizolované rúrky
Regulácie, čerpadlové skupiny, výmenníky pre solárne systémy
ODKÚRENIE HLINÍK
76-87
Obsah
ODKÚRENIE
POLYPROPYLÉN
SOLÁRNE SYSTÉMY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
4
KPG1 ploché slnečné kolektory - lyrové , záruka 7 rokov
Kód
€
10 336
498,182
Montážne sady pre upevnenie a pripojenie kolektorov KPG1 na stojato
Kód
€
Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPC, KPR, KPS, KPG a KTU
(vstup a výstup G3/4"M, 2 x zasl., G3/8"F pre odvzd. vent., jímka pre snímač)
7 710
25,964
10 538
53,091
10 539
94,909
10 540
140,000
10 541
186,909
14 067
229,091
11 986
72,364
Kód
€
14 134
34,545
10 700
72,364
10 701
152,364
11 987
105,455
Kód
€
11 427
498,182
Kód
€
14 618
16,364
10 700
72,364
14 517
142,545
14 518
68,727
Slnečný kolektor KPG1 pre inštaláciu na stojato aj na ležato, rozmery 117 x 215 x 8 cm,
plocha apertúry - 2,39 m 2,objem kvapaliny 1,7 l, strieborný hliníkový rám, solárne
prizmatické sklo, lyrový absorbér s vysoko selektívnym povrchom Eta Plus naneseným na
hliníkovom plechu spojeným s medeným potrubím najnovšou technológiou laserového
zvárania, pripojenie 4x Cu22
Certifikát Solar Keymark
Sada upevňovacia pre 1 kolektor KPG1
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KPG1
*[na 6 hákov alebo 3 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory KPG1
*[na 8 hákov alebo 4 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory KPG1
*[na 10 hákov alebo 5 podpier +1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 5 kolektorov KPG1
*[na 12 hákov alebo 6 podpier +1 vzpera]
Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KPG1
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
Montážne sady pre upevnenie a pripojenie kolektorov KPG1 na ležato
Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPG1 na ležato
(vstup a výstup G3/4"M, 2 x zasl., G3/8"F pre odvzd. vent., jímka pre snímač)
Sada pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KPG1 na ležato
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
Sada pre uchytenie a prepojenie 2 kolektorov KPG1 na ležato
*[na 6 hákov alebo 3 podpery+1 vzpera]
Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KPG1 na ležato
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
KPG1H horizontálné ploché slnečné kolektory - dvojlyrové , záruka 7 rokov
Slnečný kolektor KPG1H pre inštaláciu na ležato, rozmery 117 x 215 x 8 cm, plocha
apertúry - 2,39 m2,objem kvapaliny 1,7 l, strieborný hliníkový rám, solárne prizmatické sklo,
dvojlyrový absorbér s vysoko selektívnym povrchom Eta Plus naneseným na hliníkovom
plechu spojeným s medeným potrubím najnovšou technológiou laserového zvárania,
pripojenie 2x Cu22
Montážne sady pre upevnenie a pripojenie kolektorov KPG1H na ležato
Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPG1H
(vstup a výstup G3/4"M, G3/8"F pre odvzd. vent., jímka pre snímač)
Sada pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KPG1H
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
Sada pre uchytenie a prepojenie 2 kolektorov KPG1H
*[na 6 hákov alebo 3 podpery+1 vzpera]
Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KPG1H
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
*Upevňovacie a prepojovacie sady slúžia na vytvorenie kolektorového poľa pomocou H profilov a šrúbení s izoláciou.
Neobsahujú strešné háky ani podpery a vzpery, tie objednávajte zo strany 9 podľa typu strechy a strešnej krytiny.
SOLÁRNE SYSTÉMY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
KPI1 plochý slnečný kolektor pre montáž do strešnej krytiny - záruka 7 rokov
Slnečný kolektor KPI1 DC pre inštaláciu na stojato, rozmery 206 x 122 x 10 cm, plocha
apertúry - 2,32 m2, objem kvapaliny 1,7 l, drevený rám, solárne sklo, hliníkový absorbér s
vysoko selektívnym povrchom ETA Plus, pripojenie 4x Cu22
Montážne sady pre upevnenie a pripojenie kolektorov KPI1
Pripojovacia sada pre 1 kolektorové pole KPI1
(vstup a výstup G3/4"M)
Sada pre montáž 1 kolektora KPI1 do strechy
Sada pre montáž 2 kolektorov KPI1 do strechy
Sada pre montáž 3 kolektorov KPI1 do strechy
Sada pre montáž 4 kolektorov KPI1 do strechy
Sada pre montáž 2 (2x1) kolektorov KPI1 v dvoch radách nad sebou do strechy
Sada pre montáž 4 (2x2) kolektorov KPI1 v dvoch radách nad sebou do strechy
Sada pre montáž 6 (2x3) kolektorov KPI1 v dvoch radách nad sebou do strechy
Kód
11 237
€
494,545
S
O
L
T
Č
K
R
B
Kód
€
11 374
5,527
11 335
305,091
11 329
381,818
11 336
530,909
11 337
683,636
11 338
450,909
11 339
607,273
11 340
832,727
*Upevňovacie a prepojovacie sady slúžia na vytvorenie kolektorového poľa pomocou H profilov a šrúbení s izoláciou.
Neobsahujú strešné háky ani podpery a vzpery, tie objednávajte zo strany 9 podľa typu strechy a strešnej krytiny.
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
5
SOLÁRNE SYSTÉMY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
6
KPC1+ a KPR1+ ploché slnečné kolektory - lyrové , záruka 7 rokov
Kód
€
Slnečný kolektor KPC1+ pre inštaláciu na stojato, rozmery 203 x 103 x 9 cm, plocha
apertúry 1,92 m2, objem kvapaliny 1,37 l, sivý hliníkový plášť, solárne prizmatické sklo,
lyrový absorbér s vysoko selektívnym povrchom Mirosol naneseným na hliníkovom plechu
spojenom s medeným potrubím najnovšou technológiou laserového zvárania, pripojenie 4x
Cu22
11 763
339,636
Slnečný kolektor KPR1+ pre inštaláciu na stojato, rozmery 203 x 103 x 9 cm, plocha
apertúry 1,91 m2, objem kvapaliny 1,37 l, sivý hliníkový plášť, solárne prizmatické sklo,
lyrový absorbér s vysoko selektívnym povrchom Mirotherm naneseným na hliníkovom
plechu spojenom s medeným potrubím najnovšou technológiou laserového zvárania,
pripojenie 4x Cu22
Certifikát Solar Keymark.
13 053
352,364
Montážne sady pre upevnenie a pripojenie kolektorov KPC1+ a KPR1+
Kód
€
Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPC, KPR, KPS, KPG a KTU
(vstup a výstup G3/4"M, 2 x zasl., G3/8"F pre odvzd. vent., jímka pre snímač)
7 710
25,964
12 178
42,545
12 179
88,364
12 180
122,909
12 181
159,636
12 182
204,000
12 183
58,545
Kód
€
10 646
454,545
Montážne sady pre upevnenie a pripojenie kolektorov KPS11+
Kód
€
Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPC, KPR, KPS, KPG a KTU
(vstup a výstup G3/4"M, 2 x zasl., G3/8"F pre odvzd. vent., jímka pre snímač)
7 710
25,964
12 184
53,091
12 185
94,909
12 186
140,000
12 187
186,909
12 188
72,364
Sada upevňovacia pre 1 kolektor KPC1+ a KPR1+
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KPC1+ a KPR1+
*[na 6 hákov alebo 3 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory KPC1+ a KPR1+
*[na 8 hákov alebo 4 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory KPC1+ a KPR1+
*[na 10 hákov alebo 5 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 5 kolektorov KPC1+ a KPR1+
*[na 10 hákov alebo 5 podpier+1 vzpera]
Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KPC1+ a KPR1+
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
KPS11 + ploché slnečné kolektory - lyrové , záruka 7 rokov
Slnečný kolektor KPS11+ pre inštaláciu na stojato, rozmery 203 x 123 x 9 cm, plocha
apertúry 2,31 m2,objem kvapaliny 1,64 l,sivý hliníkový plášť, solárne prizmatické sklo,
hliníkový lyrový absorbér s vysoko selektívnym povrchom Mirotherm spojený s medeným
potrubím najnovšou technológiou laserového zvárania, pripojenie 4x Cu22
Sada upevňovacia pre 1 kolektor KPS11+
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KPS11+
*[na 6 hákov alebo 3 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory KPS11+
*[na 8 hákov alebo 4 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory KPS11+
*[na 10 hákov alebo 5 podpier+1 vzpera]
Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KPS11+
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
*Upevňovacie a prepojovacie sady slúžia na vytvorenie kolektorového poľa pomocou H profilov a šrúbení s izoláciou.
Neobsahujú strešné háky ani podpery a vzpery, tie objednávajte zo strany 9 podľa typu strechy a strešnej krytiny.
SOLÁRNE SYSTÉMY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
KTU 10 vákuové trubicové slnečné kolektory, záruka 7 rokov
Kód
€
Slnečný kolektor KTU 10 pre inštaláciu na stojato, rozmery 197 x 92 x 14 cm, 10 "U" trubíc,
plocha apertúry 0,93 m 2,, objem kvapaliny 1,7 l, strieborný rám, borosilikátové sklo,
pripojenie 4x Cu22
7 126
447,273
Montážne sady pre upevnenie a pripojenie kolekt. KTU 10
Kód
€
Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPC, KPR, KPS, KPG a KTU
(vstup a výstup G3/4"M, 2 x zasl., G3/8"F pre odvzd. vent., jímka pre snímač)
7 710
25,964
7 415
46,909
7 241
84,727
7 242
126,909
7 243
180,364
7 244
228,364
11 991
64,364
Kód
€
Sada upevňovacia pre 1 kolektor KTU 10 (6R2)
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KTU 10(6R2)
*[na 6 hákov alebo 3 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory KTU 10(6R2)
*[na 8 hákov alebo 4 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory KTU 10(6R2)
*[na 10 hákov alebo 5 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 5 kolektorov KTU 10(6R2)
*[na 10 hákov alebo 5 podpier+1 vzpera]
Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KTU 10(6R2)
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
KTU 15 vákuové trubicové slnečné kolektory, záruka 7 rokov
Slnečný kolektor KTU 15 pre inštaláciu na stojato , rozmery 197 x 135 x 14 cm, 15 "U"
trubíc, plocha apertúry 1,41 m 2,objem kvapaliny 2,4 l, strieborný rám, borosilikátové sklo,
pripojenie 4x Cu22
7 127
Montážne sady pre upevnenie a pripojenie kolekt. KTU 15
Kód
€
Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPC, KPR, KPS, KPG a KTU
(vstup a výstup G3/4"M, 2 x zasl., G3/8"F pre odvzd. vent., jímka pre snímač)
7 710
25,964
7 414
54,182
7 245
98,909
7 246
146,182
7 247
195,636
11 990
74,545
Sada upevňovacia pre 1 kolektor KTU 15 (9R2)
**[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KTU 15(9R2)
**[na 6 hákov alebo 3 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory KTU 15(9R2)
**[na 8 hákov alebo 4 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory KTU 15(9R2)
**[na 10 hákov alebo 5 podpier+1 vzpera]
Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KTU 15(9R2),
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
614,545
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
* Upevňovacie a prepojovacie sady slúžia na vytvorenie kolektorového poľa pomocou H profilov a šrúbení s izoláciou.
Neobsahujú strešné háky ani podpery a vzpery, tie objednávajte zo strany 9 podľa typu strechy a strešnej krytiny.
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
7
SOLÁRNE SYSTÉMY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
8
KTU 6R2 vákuové trubicové slnečné kolektory
so špeciálnym reflexným plechom - záruka 7 rokov
Kód
€
Slnečný kolektor KTU 6R2 pre inštaláciu na stojato, rozmery 197 x 92 x 14 cm, 6 "U" trubíc
s reflektorom s vysoko odrazovým povrchom, plocha apertúry 1,43 m 2,objem kvapaliny 0,82
l, strieborný rám, borosilikátové sklo, pripojenie 4x Cu22
7 343
654,182
Montážne sady pre upevnenie a pripojenie kolekt. KTU 6R2
Kód
€
Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPC, KPR, KPS, KPG a KTU
(vstup a výstup G3/4"M, 2 x zasl., G3/8"F pre odvzd. vent., jímka pre snímač)
7 710
25,964
7 415
46,909
7 241
84,727
7 242
126,909
7 243
180,364
7 244
228,364
11 991
64,364
KTU 9R2 vákuové trubicové slnečné kolektory
so špeciálnym reflexným plechom - záruka 7 rokov
Kód
€
Slnečný kolektor KTU 9R2 pre inštaláciu na stojato, 197 x 135 x 14 cm, 9 "U" trubíc s
reflektorom s vysoko odrazovým povrchom, plocha apertúry 2,15 m 2 , objem kvapaliny 1,37
l, strieborný rám, borosilikátové sklo, pripojenie 4x Cu22
7 342
872,364
Montážne sady pre upevnenie a pripojenie kolekt. KTU 9R2
Kód
€
Pripojovacia sada pre kolektorové pole KPC, KPR, KPS, KPG a KTU
(vstup a výstup G3/4"M, 2 x zasl., G3/8"F pre odvzd. vent., jímka pre snímač)
7 710
25,964
7 414
54,182
7 245
98,909
7 246
146,182
7 247
195,636
11 990
74,545
Sada upevňovacia pre 1 kolektor KTU 10 (6R2)
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KTU 10(6R2)
*[na 6 hákov alebo 3 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory KTU 10(6R2)
*[na 8 hákov alebo 4 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory KTU 10(6R2)
*[na 10 hákov alebo 5 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 5 kolektorov KTU 10(6R2)
*[na 10 hákov alebo 5 podpier+1 vzpera]
Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KTU 10(6R2)
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia pre 1 kolektor KTU 15 (9R2)
**[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 2 kolektory KTU 15(9R2)
**[na 6 hákov alebo 3 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 3 kolektory KTU 15(9R2)
**[na 8 hákov alebo 4 podpery+1 vzpera]
Sada upevňovacia a prepojovacia pre 4 kolektory KTU 15(9R2)
**[na 10 hákov alebo 5 podpier+1 vzpera]
Sada rozširujúca pre uchytenie a prepojenie 1 kolektora KTU 15(9R2),
*[na 4 háky alebo 2 podpery+1 vzpera]
* Upevňovacie a prepojovacie sady slúžia na vytvorenie kolektorového poľa pomocou H profilov a šrúbení s izoláciou.
Neobsahujú strešné háky ani podpery a vzpery, tie objednávajte zo strany 9 podľa typu strechy a strešnej krytiny.
SOLÁRNE SYSTÉMY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Podpery kolektorov na rovné strechy
Kód
€
Trojuholníková podpera 15°
11 979
56,000
Trojuholníková podpera 25°
10 975
57,091
Trojuholníková podpera 45°
6 859
60,727
Vzpera zavetrovacia vrátane skrutiek pre trojuholníkové podpery na rovnú strechu
9 563
12,909
Podpery kolektorov KPG1 na ležato na rovné strechy
Kód
€
Trojuholníková podpera 25°
10 907
53,091
Trojuholníková podpera 45°
10 921
55,273
Vzpera zavetrovacia vrátane skrutiek pre trojuholníkové podpery na rovnú strechu
pre kolektory KPG1 na ležato
10 908
13,200
Kód
€
12 786
53,091
Háky do šikmých striech
Kód
€
Hák pre vlnitú škridlu - nerez
6 857
18,909
Držiaky kolektorov na steny
Držiak na stenu pre slnečný kolektor KPG1 na ležato 45° - solárna markíza
Hák pre vlnitú škridlu - žiarovo zinkovaná oceľ
7 929
11,927
Hák pre bridlicovú škridlu - nerez
11 574
18,145
Hák pre vlnitú škridlu - nerez, na krokvu, vrátane samorezných skrutiek
10 159
25,964
Hák pre vlnitú škridlu - hliník, na krokvu, výškovo nastaviteľný
6 932
28,400
Skrutka do strešnej krytiny s držiakom pre prichytenie "H" profilu
7 320
14,327
Tesnenie gumené pre skrutku do strešnej krytiny
8 891
0,945
Držiaky pre úpravu sklonu kolektorov, vhodné na háky do šikmých striech
Kód
€
Držiak trojuholníkový 15°
10 748
55,636
Držiak trojuholníkový 25°
8 805
57,091
Držiak trojuholníkový 45°
10 094
60,727
9 631
72,000
Kód
€
Držiak trojuholníkový 15° pre kolektory KPG1 na ležato
11 070
53,091
Držiak trojuholníkový 25° pre kolektory KPG1 na ležato
11 071
57,091
Držiak trojuholníkový 45° pre kolektory KPG1 na ležato
11 072
60,727
Držiak trojuholníkový 60°
Držiaky pre úpravu sklonu kolektorov KPG1 na ležato,
vhodné na háky do šikmých striech
x - na objednávku
x
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
9
SOLÁRNE SYSTÉMY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
10
Náhradné diely montážnych sád pre upevnenie a pripojenie kolektorov
Kód
€
Profil základný "H" 6,15 m
cena za 6,15 m
7 009
53,091
cena za 1 m
6 949
14,109
Sada pre spojenie "H" profilu (1 spoj)
10 201
6,836
Krytka H profilu
11 773
0,982
Matica M8 do základného profilu
6 925
1,091
Skrutka M8x14 nerez pre KPS10
8 294
0,400
Skrutka M8x18 pre KTU
7 259
0,436
Skrutka M8x18 pre KPG1
6 926
0,400
Skrutka M8x20 nerez pre KPC +, KPS +
12 136
0,436
Skrutka M8x30+matica+podložka, veľká hlava - pre základný profil
8 383
2,073
Skrutka M8x30+matica+podložka, pologuľatá hlava - pre základný profil
11 124
2,073
Držiak montážny pre spodok kolektora KPG - nerez
13 057
2,218
Držiak montážny pre spodok kolektora KPC1
7 709
2,218
Držiak montážny pre spodok kolektora KPC+, KPS+
11 690
2,218
Doštička nerez bočná prítlačná
7 725
1,782
Doštička nerez bočná prítlačná pre KPC+, KPS+
12 141
1,782
Doštička nerez bočná prítlačná pre KPG1
10 522
1,855
Doštička prítlačná medzi dva kolektory KPG1 so skrutkou
10 673
3,745
Podložka pre zavesenie kolektora KTU
7 255
1,782
Profil základný "H" metráž (maximálna dĺžka je 6,15 m)
Šrúbenia a fitingy
Kód
€
Kríž univerzálny na Cu rúrky 22 mm pre výstup z kolektorov 3/4"F vnútorný pre výstup,1/2"F
vnútorný pre jímku, 3/8"F vnútorný so zátkou pre odvzduš.ventil
7 632
7,564
Koleno na Cu rúrky 22 mm, 3/4"F vnútorný - pre vstup do kolektora
7 633
4,909
Šrúbenie prepojovacie Cu rúrok 22 x 22 mm
7 629
3,709
Šrúbenie zaslepovacie na Cu rúrky 22 mm na 3/4"F (prechodové so zátkou)
7 628
4,691
Šrúbenie priame 22 mm na 3/4"F vnútorný (bez zátky)
7 315
3,709
Tesniaci krúžok pre Cu rúrky DN22
7 330
0,727
Zátka 1/2" s tesnením
7 634
1,055
Tesnenie pre solárne systémy - 17x24x1,5 - 3/8" ku kódu 7632
7 794
0,218
Tesnenie pre solárne systémy - 21x27x1,5 - 1/2" ku kódu 7634
7 795
0,218
Tesnenie pre solárne systémy - 27x34x1,5 - 3/4" ku kódu 7628
7 796
0,255
SOLÁRNE SYSTÉMY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Ventily pre solárne systémy
Kód
€
Odvzdušňovací ventil G3/8"M, spodné napojenie, do 150°C
6 118
14,509
Odvzdušňovací ventil G3/8"M, spodné napojenie, do 150°C s nerez. plavákom
8 509
24,364
Odvzdušňovací ventil G3/8"M, bočné napojenie, do 150°C s nerez. plavákom
8 528
24,364
Guľový kohút G3/8"MF, do 160°C, pod odvzdušňovací ventil
7 250
10,873
Poistný ventil G1/2"F, 6 bar, do 140°C, pre solárne systémy
1 616
12,836
Separátory vzduchu a príslušenstvo
Kód
€
11 591
19,455
A
K
U
SPVS 3/4" Separátor vzduchu mosadzný horizont., prip. 2x3/4"M, výstup 3/8"F pre OV
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
Separ.vzduchu horizont., prip.2xCu22, s nerez. sitkom, výstup G3/8"F pre OV
8 510
56,364
E
X
P
Separátor vzduchu vertikálny s ručným odvzdušňovacím ventilom G3/4"MF
11 224
59,273
Kód
€
R
E
G
Sada separátora vzduchu a odvzdušňovacieho ventilu pre solárne systémy
13 308
37,091
Sada izolácií pre separátor vzduchu a odvzdušňovací ventil
13 197
9,491
Kód
€
Napúšťacia armatúra s pripojením 2x Cu 28 mm
11 643
47,236
Napúšťacia armatúra s pripojením 2x G 1" F
11 644
34,545
Regulátory prietoku pre solárne systémy
Kód
€
Regulátor prietoku s ukazovateľom 2-12 l/min, 3/4"M vonkajší
7 780
56,000
Regulátor prietoku s ukazovateľom 8-28 l/min, 1"M vonkajší
9 593
56,000
Regulátor prietoku s ukazovateľom 8-28 l/min, 3/4"M vonkajší
7 781
56,000
Regulátor prietoku s ukazovateľom 20-70 l/min, 6/4"M vonkajší
10 594
64,727
Matica prevlečná 6/4" + tesnenie pre regulátor prietoku
13 259
2,727
Vyvažovacie ventily pre solárne systémy
Kód
€
Vyvažovací ventil AV23 s ukazovateľom 2-12 l/min, G3/4"FF, 185°C
7 982
125,455
Vyvažovací ventil AV23 s ukazovateľom 10-40 l/min, G1"FF, 185°C
8 232
123,273
Vyvažovací ventil AV23 s ukazovateľom 20-70 l/min, G5/4"FF, 100°C
8 022
128,000
Odvzdušňovacie sady
Napúšťacie armatúry pre solárne systémy
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
11
SOLÁRNE SYSTÉMY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Nemrznúca teplonosná kvapalina do slnečných kolektorov Regulus
» Použitie kvapaliny Solarten je podmienkou predĺženej záruky na
slnečné kolektory Regulus.
€ / liter
Kód
€
5l
2,836
10 109
14,182
Solarten super balenie 10 l
2,764
10 110
27,636
Solarten super balenie 25 l
2,691
10 069
67,273
Solarten super balenie 60 l
2,655
10 111
159,273
A
K
U
Solarten super balenie 200 l
2,618
10 112
523,636
Príslušenstvo pre prácu s nemrznúcou kvapalinou
Kód
€
E
X
P
Merač mrazuvzdornosti kvapalín - refraktometer - pre meranie mrazuvzdornosti kvapaliny v
solárnych systémoch
6 933
39,636
Plniaca ručná pumpa na dopĺňanie kvapaliny do solárnych systémov
6 898
112,727
Pumpa plniaca elektrická na plnenie solárnych systémov z kanistra 25 l s pripojovacím
závitom DIN 61
9 688
217,818
Vozík na plnenie kvapaliny do solárnych systémov, príkon 1,1 kW, max. dopravované
množstvo 60 l/min, max. pracovný tlak 5 bar
9 561
376,727
Expanzné nádoby pre solárne systémy
Kód
€
T
Č
K
R
B
E
L
T
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
12
Solarten super balenie
Expanzná nádoba 12 l, 8 bar, 3/4" M
SL012241
13 720
33,818
Expanzná nádoba 18 l, 8 bar, 3/4" M
SL018241
13 721
37,818
Expanzná nádoba 25 l, 8 bar, 3/4" M
SL025241
13 722
43,273
Expanzná nádoba 40 l, 8 bar, 3/4" M
SL040241
13 723
68,727
Expanzná nádoba 50 l, 10 bar, 3/4" M, nohy, výmenný vak
SL050281
13 724
91,273
Expanzná nádoba 80 l, 10 bar, 3/4" M, nohy, výmenný vak
SL080281
13 725
142,182
Expanzná nádoba 100 l, 10 bar, 1" M, nohy, výmenný vak
SL100381
13 726
190,545
Expanzná nádoba 150 l, 10 bar, 6/4" M, nohy, výmenný vak
SL150481
13 727
271,273
Expanzná nádoba 200 l, 10 bar, 6/4" M, nohy, výmenný vak
SL200481
13 728
326,909
Expanzná nádoba 300 l, 10 bar, 6/4" M, nohy, výmenný vak
SL300481
13 729
482,545
Expanzná nádoba 500 l, 8 bar, 6/4" M, nohy, výmenný vak
SL500481
13 730
733,091
Servisný ventil pre expanzné nádoby
Kód
€
Ventil 3/4" pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis
8 770
17,164
Ventil 1" pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis
12 295
17,164
Ventil 6/4" pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis
14 492
21,455
Pripojovací ventil a držiak expanznej nádoby na stenu 3/4"
7 766
20,873
Rúrka nerez. pre pripojenie expanznej nádoby 2 x 3/4"F - 0,5 m
9 156
7,055
x - na objednávku
x
SOLÁRNE SYSTÉMY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Predizolované dve nerezové rúrky s káblom v izolácii EPDM kaučuk, len pre solárne
systémy s ochranou povrchu izolácie - SOLARFLEX A - DUO
hrúbka izolácie 13 mm
Kód
€
Rúrka dvojitá nerez DN16, 10m, vrátane 4ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
9 916
181,455
Rúrka dvojitá nerez DN16, 15m vrátane 4ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
9 619
267,273
Rúrka dvojitá nerez DN16, 50m
10 564
861,091
Rúrka dvojitá nerez DN20, 10m vrátane 4ks matíc s prítl.podložkami a pertl. niplom
9 917
217,818
Rúrka dvojitá nerez DN20, 15m vrátane 4ks matíc s prítl.podložkami a pertl. niplom
9 620
322,545
Rúrka dvojitá nerez DN20, 50m
10 565
1 036,000
Kód
€
Rúrka nerez DN16, 10 m, vrátane 4 ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
12 899
86,182
Rúrka nerez DN16, 30 m vrátane 4 ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
12 901
242,182
Rúrka nerez DN16, 50 m
12 902
390,909
Rúrka nerez DN20, 10 m, vrátane 4 ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
12 903
111,636
Rúrka nerez DN20, 30 m vrátane 4 ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
12 905
309,091
Rúrka nerez DN20, 50 m
12 906
494,545
Kód
€
Rúrka nerez DN16, 10 m, vrátane 4 ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
12 911
107,273
Rúrka nerez DN16, 50 m
12 914
494,545
Príslušenstvo nerezových rúrok SOLARFLEX A
Kód
€
Sada 4 ks matíc, prítl.podložiek, tesnení a pertlovací nipel 3/4" pre rúrku DN 16
9 644
8,291
Prítlačná podložka k matici 3/4" pre rúrku DN 16
8 802
0,364
Matica 3/4" pre rúrku DN 16
8 799
0,836
6 970
1,673
Držiak na stenu pre dvojitú nerez rúrku DN16 - sada 4 ks
9 641
8,327
Držiak na stenu pre jednoduchú nerez rúrku - sada 4 ks
12 932
3,782
Sada 4 ks matíc, prítl.podložiek, tesnení a pertlovací nipel 1" pre rúrku DN 20
9 645
13,018
Prítlačná podložka k matici 1" pre rúrku DN 20
8 803
0,473
Matica 1" pre rúrku DN 20
8 800
1,273
6 969
2,618
Držiak na stenu pre dvojitú nerez rúrku DN20 - sada 4 ks
9 646
9,491
Držiak na stenu pre jednoduchú nerez rúrku - sada 4 ks
12 932
3,782
cena za 1m:
cena za 1m:
17,222
20,720
Predizolovaná nerezová rúrka v izolácii EPDM kaučuk, len pre solárne systémy s
ochranou povrchu izolácie - SOLARFLEX A - MONO
hrúbka izolácie 13 mm
cena za 1m:
cena za 1m:
7,818
9,891
hrúbka izolácie 19 mm
Pertlovací nipel 3/4" M/M
Pertlovací nipel 1" M/M
cena za 1m:
(vonkajší/vonkajší)
(vonkajší/vonkajší)
9,891
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
13
SOLÁRNE SYSTÉMY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Regulátory pre solárne systémy REGULUS
Kód
€
STDC - trojsnímačový regulátor pre jeden solárny spotrebič,
cena vrátane 2 ks snímačov PT 1000
9 159
137,455
SRS3 - trojsnímačový regulátor pre dva solárne spotrebiče, alebo dve kolektorové polia,
cena vrátane 3 ks snímačov PT 1000
9 022
203,636
SRS4 - štvorsnímačový regulátor pre dva solárne spotrebiče, alebo dve kolektorové polia,
cena vrátane 4 ks snímačov PT 1000 a el. prietokomera na meranie tepla
9 073
387,636
SRS5 E - šesťsnímačový regulátor pre dva solárne spotrebiče a dve kolektorové polia, cena
vrátane 5 ks snímačov Pt 1000
13 167
249,091
Kód
€
12 262
541,818
Príslušenstvo k regulátorom
Kód
€
TT/S2 - Snímač teplotný Pt1000 s káblom 2 m do kolektora aj spotrebiča
9 108
16,509
TT/P4 - Snímač teplotný Pt1000 s káblom 4 m do spotrebiča
9 109
20,436
Klip na prichytenie snímača Pt1000 na rúrku
14 250
5,273
Snímač teplotný s káblom 4 m príložný na rúru - Pt1000
9 789
22,036
TA52 - Vonkajší snímač teploty, Pt1000 k regulátoru IR 12, KRS 9
9 110
29,527
KA 12 - Prepäťová ochrana pre teplotné snímače Pt1000
9 530
11,018
RC21 TRS - Izbová jednotka RC21 pre regulátory TRS 3-5 a KRS 9
9 788
56,727
Prietokomer s integrovaným teplotným snímačom VFS 1-12 l/min, DN20
11 051
117,818
Prietokomer s integrovaným teplotným snímačom VFS 2-40 l/min, DN20
11 052
125,818
Prietokomer s integrovaným teplotným snímačom VFS 5-100 l/min, DN25
10 966
203,273
Prietokomer s integrovaným teplotným snímačom VFS 10-200 l/min, DN32
11 050
247,636
O
A
L
Krabička IP44 s poistkou 2A pre napájanie ventilov s jednopólovým ovládaním
(zónové ventily VZK, LK a VMR)
11 685
15,091
Kód
€
O
P
P
1 x relé s prepínacím kontaktom, cievka 230V
11 696
23,236
2 x relé s prepínacím kontaktom, cievka 230V
11 697
35,018
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
14
Regulátory pre solárne a vykurovacie systémy
KRS 9
deväťsnímačový regulátor, ekvitermné riadenie vykurovania, pamäťový slot na microSD kartu,
2 x riadenie nízkoenergetických čerpadiel, 2 x vstup pre prietokomer VFS, cena vrátane 4 ks
snímačov PT 1000, bez vonkajšieho snímača
Externé relé k regulátorom
SOLÁRNE SYSTÉMY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Čerpadlové skupiny Regulus s integrovaným solárnym regulátorom
Kód
€
Čerpadlová skupina S1 STDC ext
jednovetvová, s regulátorom STDC pre 1 solárny spotrebič a s dvomi snímačmi v cene,
s čerpadlom ST 25/6, 2-12 l/min, 3/4" M vonkajší
13 512
351,636
Čerpadlová skupina S1 STDC
jednovetvová, s integrovaným regulátorom STDC pre 1 solárny spotrebič a dvoma snímačmi
v cene,
s čerpadlom ST 25/6, 2-12 l/min, 3/4"M vonkajší
8 910
385,091
Čerpadlová skupina S1 SRS3
jednovetvová, s integrovaným regulátorom SRS3 pre dva solárne spotrebiče, alebo dve
kolektorové polia a troma snímačmi v cene,
s čerpadlom ST 25/6, 2-12 l/min, 3/4"M vonkajší
10 604
421,455
Čerpadlová skupina S2 SRS3
dvojvetvová so separátorom vzduchu, s integrovaným regulátorom SRS3 pre dva solárne
spotrebiče, alebo dve kolektorové polia a troma snímačmi v cene,
s čerpadlom ST 25/6, 2-12 l/min, 3/4"M vonkajší
8 911
525,818
T
Č
Čerpadlová skupina S2 SRS3 Cu
dvojvetvová so separátorom vzduchu, s integrovaným regulátorom SRS3 pre dva solárne
spotrebiče, alebo dve kolektorové polia a troma snímačmi v cene,
s čerpadlom ST 25/6, 2-12 l/min, Cu22
9 226
525,818
Redukcia Cu22 na Cu18 + matice (sada 4 + 4 ks)
9 227
13,018
Čerpadlová skupina S2 SRS4
dvojvetvová so separátorom vzduchu, s integrovaným regulátorom SRS4 pre dva solárne
spotrebiče, alebo dve kolektorové polia, elektronickým prietokomerom
a štyrmi snímačmi v cene, s čerpadlom ST 25/6, 2-40 l/min, 1"M vonkajší
8 912
690,545
Čerpadlové skupiny REGULUS bez integrovaného regulátora
Kód
€
Čerpadlová skupina S1 Solar 1, ST25/6, 2-12 l/min, 3/4"M vonkajší
9 047
221,091
Čerpadlová skupina S1 Solar 1, ST25/6, 8-28 l/min, 1"M vonkajší
9 908
221,091
Čerpadlová skupina S2 Solar 3, ST25/6, separátor, 2-12 l/min, 3/4"M vonkajší
9 909
290,545
Čerpadlová skupina S2 Solar 3, ST25/6, separátor, 8-28 l/min, 1"M vonkajší
9 050
290,545
Čerpadlová skupina S2 Solar 3, ST25/7, separátor, 8-28 l/min, 1"M vonkajší
14 369
396,364
Čerpadlová skupina S2 Solar 2, TOP-RL25/8,5, 20-70 l/min, 6/4"M vonkajší
10 570
676,000
Čerpadlová skupina S2 Solar 35, 2-12 l/min, 3/4"M vonkajší,
12V čerpadlo pre napájanie fotovoltaickými panelmi
9 911
545,091
Kód
€
DV193-20 s čerpadlom Wilo ST 25/7 a sadou pre pripojenie k čerp. sk.
10 530
185,818
DV193-30 s čerpadlom Wilo ST 25/7 a sadou pre pripojenie k čerp. sk.
10 531
201,818
Kód
€
DV193-20 s čerpadlom Wilo Star Z NOVA a sadou pre pripojenie k čerp. sk.
10 532
226,909
DV193-30 s čerpadlom Wilo Star Z NOVA a sadou pre pripojenie k čerp. sk.
10 533
242,909
Výmenníky so sadou pre pripojenie k solárnej čerpadlovej skupine
s čerpadlom na vykurovaciu vodu
s čerpadlom na pitnú vodu
S
O
L
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
15
TEPELNÉ ČERPADLÁ
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
16
Tepelné čerpadlá vzduch/voda EcoAir 400
» Kvalitné tepelné čerpadlo vyrábané vo Švédsku, max. výstupná teplota 65 °C,
vysoké výkonové číslo, pracuje až do -22 °C vonkajšej teploty , veľmi nízka hlučnosť,
záruka 5 rokov, komunikácia s reguláciou, v kombinácii s regulátormi IR internetový
prístup a vzdialená servisná kontrola. Súčasťou dodávky je nízkoenergetické
obehové čerpadlo Wilo Yonos. Európska značka kvality Q label.
Kód
€
Tepelné čerpadlo EcoAir 406
- vykurovací výkon 6,2 kW pri A7/W35
13 243
4 178,182
Tepelné čerpadlo EcoAir 408
- vykurovací výkon 7,8 kW pri A7/W35
13 244
4 287,273
Tepelné čerpadlo EcoAir 410
- vykurovací výkon 11,5 kW pri A7/W35
12 994
4 941,818
Tepelné čerpadlo EcoAir 415
- vykurovací výkon 16,2 kW pri A7/W35
12 995
6 105,455
Tepelné čerpadlo EcoAir 420
- vykurovací výkon 17,5 kW pri A7/W35
12 848
6 687,273
Kód
€
Tepelné čerpadlo EcoAir 406 s tepelnou centrálou EcoZenith
- vykurovací výkon 6,2 kW pri A7/W35
13 372
7 632,727
Tepelné čerpadlo EcoAir 408 s tepelnou centrálou EcoZenith
- vykurovací výkon 7,8 kW pri A7/W35
13 487
7 741,818
Tepelné čerpadlo EcoAir 410 s tepelnou centrálou EcoZenith
- vykurovací výkon 11,5 kW pri A7/W35
13 492
8 396,364
Kód
€
13 241
3 600,000
Tepelné čerpadlá vzduch/voda s tepelnou centrálou
» Tepelné čerpadlo s vnútornou tepelnou centrálou. Tepelná centrála obsahuje v
elegantnom plášti domácu kotolňu – akumulačnú nádrž s prípravou teplej vody,
bivalentný elektrický ohrev, zmiešavací ventil vykurovacej vody s pohonom, možnosť
pripojiť solárny systém, krbovú teplovodnú vložku alebo iný zdroj tepla. Zabudovaná
elektro. regulácia s farebným dotykovým displejom.
Tepelná centrála EcoZenith
Tepelná centrála EcoZenith
- akumulačná nádrž s prípravou teplej vody, bivalentný elektrický ohrev, zmiešavací ventil
vykurovacej vody s pohonom, možnosť pripojiť solárny systém, krbovú teplovodnú vložku
alebo iný zdroj tepla. Zabudovaná elektronická regulácia s farebným dotykovým displejom.
TEPELNÉ ČERPADLÁ
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Tepelné čerpadlá zem/voda EcoPart 400
» Kvalitné tepelné čerpadlo vyrábané vo Švédsku, max. výstupná teplota 65 °C,
vysoké výkonové číslo, veľmi nízka hlučnosť, záruka 5 rokov, komunikácia s
reguláciou, v kombinácii s regulátormi IR internetový prístup a vzdialená servisná
kontrola. Súčasťou dodávky je nízkoenergetické obehové čerpadlo Wilo Yonos.
Európska značka kvality Q label.
Kód
€
Tepelné čerpadlo EcoPart 406 - vykurovací výkon 5,9 kW pri B0/W35
12 647
4 341,818
Tepelné čerpadlo EcoPart 408 - vykurovací výkon 8,2 kW pri B0/W35
12 648
4 603,636
Tepelné čerpadlo EcoPart 410 - vykurovací výkon 10 kW pri B0/W35
12 649
4 680,000
Tepelné čerpadlo EcoPart 412 - vykurovací výkon 11,8 kW pri B0/W35
12 650
5 054,545
Tepelné čerpadlo EcoPart 414 - vykurovací výkon 14,5 kW pri B0/W35
12 651
5 378,182
Tepelné čerpadlo EcoPart 417 - vykurovací výkon 16,76 kW pri B0/W35
12 652
5 767,273
Tepelné čerpadlá zem/voda EcoHeat 300
» Tepelné čerpadlo s vnútornou tepelnou centrálou. Tepelné čerpadlo s max.
výstupnou teplotou 65 °C, vysokým výkonovým číslom, veľmi nízkou hlučnosťou,
zárukou 5 rokov. Tepelná centrála obsahuje v elegantnom plášti domácu kotolňu –
akumulačnú nádrž s prípravou teplej vody, bivalentný elektrický ohrev, zmiešavací
ventil vykurovacej vody s pohonom, možnosť pripojiť solárny systém, krbovú
teplovodnú vložku alebo iný zdroj tepla. Zabudovaná elektronická regulácia s
farebným dotykovým displejom.
Kód
€
EcoHeat 306
- vykurovací výkon TČ 5,9 kW + elektrokotol 0-9 kW
11 757
EcoHeat 308
- vykurovací výkon TČ 8,2 kW + elektrokotol 0-9 kW
11 758
6 858,182
EcoHeat 310
- vykurovací výkon TČ 10 kW + elektrokotol 0-9 kW
11 759
6 996,000
EcoHeat 312
- vykurovací výkon TČ 11,8 kW + elektrokotol 0-9 kW
11 760
7 436,364
Kód
€
Solárny modul pre EcoHeat 300/EcoZenith
12 622
274,909
Izbová bezdrôtová jednotka pre EcoHeat / EcoZenith
vrátane antény, prepojovacieho modulu a kábla
13 944
188,727
Izbová bezdrôtová jednotka pre EcoHeat / EcoZenith - prídavná
13 945
68,364
Izbový snímač pre EcoHeat / EcoZenith
9 752
40,727
Snímač teplotný s káblom 2,5 m pre EcoHeat / EcoZenith
9 583
11,709
Plniaca sada primárneho okruhu M 1"
12 454
78,545
Plniaca sada primárneho okruhu M 5/4"
12 455
165,455
Šrúbenie Cu28 x 1" M
13 391
5,418
Šrúbenie Cu28 x Cu28
13 394
5,418
Príslušenstvo tepelných čerpadiel CTC
6 705,455
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
17
TEPELNÉ ČERPADLÁ
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Nemrznúca kvapalina - nariedená pre primárne okruhy tepel. čerpadiel
Kód
€
14 485
25,091
Záložný zdroj pre tepelné čerpadlá
Kód
€
Záložný zdroj obehového čerpadla pre tepelné čerpadlá vzduch - voda EcoAir vrátane
hermeticky uzavretého bezúdržbového 44Ah akumulátora s dvanásťročnou životnosťou a
riadiacej jednotky.
9 142
534,545
Inteligentný regulátor pre tepelné čerpadlá Regulus CTC
Kód
€
IR 10 CTC 400
Inteligentný regulátor s českým menu na riadenie tepelných čerpadiel CTC rady 400,
jedného zmiešavaného okruhu vykurovacieho systému, prípravy OPV a bivalentného zdroja.
Ethernetová zásuvka, slot pre pamäťovú kartu SD. Obsahuje zdroj, 4GB kartu, 1 vonkajší
snímač, 3 teplotné snímače do jímky a modul pre komunikáciu s tepelným čerpadlom.
13 248
690,545
IR 12 CTC 400
Inteligentný regulátor s českým menu na riadenie tepelných čerpadiel CTC rady 400,
solárneho systému a 2 zmiešavaných okruhov vykurovacieho systému. Ethernetová
zásuvka, slot pre pamäťovú kartu SD. Obsahuje zdroj, 4GB kartu, 1 vonkajší snímač, 4
teplotné snímače do jímky a modul pre komunikáciu s tepelným čerpadlom.
13 196
799,636
Modul UNI k IR 10/12 pre CIB, 2 analógové vstupy, 2 relé výstupy
12 419
119,636
Modul CV k IR 10/12 s 1 výstupným relé ovládaním 0-10 V
- pre pripojenie cirkulačného čerpadla OPV
12 360
32,364
Modul OT k IR 12 pre OpenTherm
10 442
100,000
RC21 IR - Izbová jednotka RC21 IR pre regulátor IR 10/12
11 280
57,455
Modul k IR 10 pre súčasné pripojenie HDO a izbovej jednotky RC21 IR
13 719
28,727
TT/S2 - Snímač teplotný Pt1000 s káblom 2 m do kolektora aj spotrebiča
9 108
16,509
TT/P4 - Snímač teplotný Pt1000 s káblom 4 m do spotrebiča
9 109
20,436
Klip na prichytenie snímača Pt1000 na rúrku
14 250
5,273
Snímač teplotný s káblom 4 m príložný na rúru - Pt1000
9 789
22,036
R
E
K
TA52 - Vonkajší snímač teploty, Pt1000 k regulátoru IR 12, KRS 9
9 110
29,527
KA 12 - Prepäťová ochrana pre teplotné snímače Pt1000
9 530
11,018
O
A
L
IR 12 CTC 400 R
Set inteligentného regulátora IR 12 CTC 400 s rozvádzačom s istením IR a 5 voľnými
pozíciami pre ďalšie využitie.
13 365
1 030,909
O
P
P
IR 12 CTC 400 TWR
Set inteligentného regulátora IR 12 CTC 400 s wifi routerom a tabletom. Regulátor je
osadený v rozvádzači s istením IR a 5 voľnými pozíciami pre ďalšie využitie.
13 364
1 214,545
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
18
CONVECTheat -15 ° C
Kvapalina sa neriedi, bod tuhnutia -15 ° C, kanister 25 l
Ponuka koncetrátov na strane 62.
KRBOVÉ TEPLOVODNÉ VLOŽKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Krbové vložky
KV 025 W01
Krbová vložka s teplovodným výmenníkom, celkový regulovateľný výkon 5-18 kW, do
vykurovacej vody 3,5-12 kW, účinnosť 87%, dvojité presklenie,
centrálny prívod
Ǧ
spaľovacieho vzduchu, špeciálny oceľový plech COR-TEN, súčasťou krbovej vložky je
dochladzovací aj odvzdušňovací ventil, zástavbový rám 2 rôzne hĺbky
Kód
€
12 484
1 963,636
KV 025 W02
Krbová vložka s teplovodným výmenníkom, celkový regulovateľný výkon 5-19 kW, do
vykurovacej vody 3,5-14 kW, účinnosť 90%, trojité presklenie,
centrálny prívod spaľovacieho
Ǧ
vzduchu, špeciálny oceľový plech COR-TEN, certifikát tesnosti, súčasťou krbovej vložky je
dochladzovací aj odvzdušňovací ventil, zástavbový rám 2 rôzne hĺbky
-pre nízkoenergetické domy
12 307
KV 025 W01 BD
Krbová vložka KV 025 W 01 so zadným prikladaním
13 339
KV 025 W02 BD
Krbová vložka KV 025 W 02 so zadným prikladaním
KV 075 W01
Krbová vložka s teplovodným výmenníkom, celkový regulovateľný výkon 4-16 kW, do
vykurovacej vody 2-12 kW, účinnosť 83%,Ǧ dvojité presklenie, centrálny prívod spaľovacieho
vzduchu, natáčacia kupola dymovodu s kolenom, súčasťou krbovej vložky je dochladzovací
aj odvzdušňovací ventil, zástavbový rám 3 rôzne hĺbky
2 145,455
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
13 340
2 145,455
2 327,273
A
K
U
E
X
P
R
E
G
10 436
1 596,364
O
C
H
Kód
€
Škrtiaca vzduchová klapka ku KV 025 W, priemer 150 mm
10 043
18,545
Škrtiaca vzduchová klapka ku KV 075 W, priemer 125 mm
12 417
17,891
O
T
O
Pohon 24V-AC/DC s riadením 0-10V pre vzduch. klapky
12 333
190,909
Rám ku krbovej vložke KV 025 W, hrúbka 2,5 cm
12 488
22,545
Rám ku krbovej vložke KV 025 W, hrúbka 6 cm
12 489
51,273
Rám ku krbovej vložke KV 075 W 01, hrúbka 2,5 cm
12 487
17,273
Rám ku krbovej vložke KV 075 W 01, hrúbka 6 cm
12 486
29,818
Rám ku krbovej vložke KV 075 W 01, hrúbka 14 cm
12 485
32,000
Revízne dvierka ku krbovej vložke KV 025 W 01/02
13 048
130,909
Príslušenstvo
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
19
ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
Elektrické ohrevné telesá
» nerez, vhodné aj pre OPV, so závitom G 1/2", 230 V, pre kúpeľňové telesá (rebríky)
Kód
€
Z-ZT 200 -ohrevné teleso do radiátora 200 W, dĺžka 318 mm
11 950
29,091
Z-ZT 300 -ohrevné teleso do radiátora 300 W, dĺžka 395 mm
7 145
29,091
Z-ZT 400 -ohrevné teleso do radiátora 400 W, dĺžka 435 mm
7 146
30,182
Z-ZT 500 -ohrevné teleso do radiátora 500 W, dĺžka 535 mm
7 585
31,818
Z-ZT 600 -ohrevné teleso do radiátora 600 W, dĺžka 585 mm
7 586
32,364
Z-ZT 700 -ohrevné teleso do radiátora 700 W, dĺžka 685 mm
7 587
33,091
Z-ZT 800 -ohrevné teleso do radiátora 800 W, dĺžka 735 mm
7 147
34,364
Z-ZT 900 -ohrevné teleso do radiátora 900 W, dĺžka 835 mm
7 148
34,909
Z-ZT 1000 -ohrevné teleso do radiátora 1000 W, dĺžka 885 mm
7 590
35,455
Z-ZT 1200 -ohrevné teleso do radiátora 1200 W, dĺžka 1045 mm
7 591
36,000
Z-ZT 1350 -ohrevné teleso do radiátora 1350 W, dĺžka 1135 mm
8 402
37,091
Kód
€
Z-ZTV 300 -ohrevné teleso do radiátora 300 W, dĺžka 395 mm, VSV-W
13 426
35,818
Elektrické ohrevné telesá s vidlicou s vypínačom VSV-W
A
K
U
» nerez, vhodné aj pre OPV, so závitom G 1/2", 230 V, pre kúpeľňové telesá (rebríky)
Z-ZTV 400 -ohrevné teleso do radiátora 400 W, dĺžka 435 mm, VSV-W
13 427
37,091
E
X
P
Z-ZTV 500 -ohrevné teleso do radiátora 500 W, dĺžka 535 mm, VSV-W
13 428
38,545
Z-ZTV 600 -ohrevné teleso do radiátora 600 W, dĺžka 585 mm, VSV-W
13 429
39,273
Z-ZTV 700 -ohrevné teleso do radiátora 700 W, dĺžka 685 mm, VSV-W
13 430
40,000
Z-ZTV 800 -ohrevné teleso do radiátora 800 W, dĺžka 735 mm, VSV-W
13 431
41,091
R
E
G
Z-ZTV 900 -ohrevné teleso do radiátora 900 W, dĺžka 835 mm, VSV-W
13 432
41,818
Z-ZTV 1000 -ohrevné teleso do radiátora 1000 W, dĺžka 885 mm, VSV-W
13 433
42,182
Z-ZTV 1200 -ohrevné teleso do radiátora 1200 W, dĺžka 1045 mm, VSV-W
13 434
42,909
Z-ZTV 1350 -ohrevné teleso do radiátora 1350 W, dĺžka 1135 mm, VSV-W
13 435
44,000
» nerez, vhodné aj pre OPV, so závitom G 1/2", 230 V, pre kúpeľňové telesá(rebríky)
Kód
€
Z-SKVT-T 300 - ohrevné teleso 300 W s T-kusom a termostatom s časovačom
8 841
49,818
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
20
Sady s T-kusom a zásuvkovým termostatom TZT 63
Z-SKVT-T 400 - ohrevné teleso 400 W s T-kusom a termostatom s časovačom
8 842
52,000
Z-SKVT-T 500 - ohrevné teleso 500 W s T-kusom a termostatom s časovačom
8 843
53,818
Z-SKVT-T 600 - ohrevné teleso 600 W s T-kusom a termostatom s časovačom
8 844
54,545
Z-SKVT-T 700 - ohrevné teleso 700 W s T-kusom a termostatom s časovačom
8 845
55,273
Z-SKVT-T 800 - ohrevné teleso 800 W s T-kusom a termostatom s časovačom
8 846
56,000
Z-SKVT-T 900 - ohrevné teleso 900 W s T-kusom a termostatom s časovačom
8 847
56,727
Z-SKVT-T 1000 - ohrevné teleso 1000 W s T-kusom a termostatom s časovačom
8 848
57,091
Z-SKVT-T 1200 - ohrevné teleso 1200 W s T-kusom a termostatom s časovačom
8 849
57,455
Z-SKVT-T 1350 - ohrevné teleso 1350 W s T-kusom a termostatom s časovačom
8 850
60,000
» nerez, vhodné aj pre OPV, so závitom G 1/2", 230 V, pre kúpeľňové telesá(rebríky)
Kód
€
Z-SKVT 300 - ohrevné teleso 300 W s T-kusom a termostatom
7 573
49,818
Z-SKVT 400 - ohrevné teleso 400 W s T-kusom a termostatom
7 574
52,000
Z-SKVT 500 - ohrevné teleso 500 W s T-kusom a termostatom
7 575
53,818
Z-SKVT 600 - ohrevné teleso 600 W s T-kusom a termostatom
7 576
54,545
Z-SKVT 700 - ohrevné teleso 700 W s T-kusom a termostatom
7 577
55,273
Z-SKVT 800 - ohrevné teleso 800 W s T-kusom a termostatom
7 578
56,000
Z-SKVT 900 - ohrevné teleso 900 W s T-kusom a termostatom
7 579
56,727
Z-SKVT 1000 - ohrevné teleso 1000 W s T-kusom a termostatom
7 580
57,091
Z-SKVT 1200 - ohrevné teleso 1200 W s T-kusom a termostatom
7 581
57,455
Z-SKVT 1350 - ohrevné teleso 1350 W s T-kusom a termostatom
8 597
60,000
Sady s T-kusom a zásuvkovým termostatom TZ 33
ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Elektrické ohrevné telesá s integrovaným termostatom bielym DD s funkciou časovača
» nerez, vhodné aj pre OPV , so závitom G 1/2", 230 V, pre kúpeľňové ohrevné telesá
Kód
€
TT-TDDW-300 Ohrevné teleso 300W s bielym termostatom DD
11 034
59,818
TT-TDDW-400 Ohrevné teleso 400W s bielym termostatom DD
11 035
60,182
TT-TDDW-500 Ohrevné teleso 500W s bielym termostatom DD
9 143
60,545
TT-TDDW-600 Ohrevné teleso 600W s bielym termostatom DD
11 036
60,909
TT-TDDW-700 Ohrevné teleso 700W s bielym termostatom DD
9 144
61,273
TT-TDDW-800 Ohrevné teleso 800W s bielym termostatom DD
11 037
61,636
TT-TDDW-900 Ohrevné teleso 900W s bielym termostatom DD
9 145
62,000
Elektrické ohrevné telesá s integrovaným termostatom strieborným DD s funkciou časovača
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
» nerez, vhodné aj pre OPV , so závitom G 1/2", 230 V, pre kúpeľňové ohrevné telesá
Kód
€
TT-TDDS-300
Ohrevné teleso 300W so strieborným termostatom DD
9 679
69,636
TT-TDDS-400
Ohrevné teleso 400W so strieborným termostatom DD
11 031
70,000
TT-TDDS-500
Ohrevné teleso 500W so strieborným termostatom DD
11 032
70,364
TT-TDDS-600
Ohrevné teleso 600W so strieborným termostatom DD
9 680
70,727
TT-TDDS-700
Ohrevné teleso 700W so strieborným termostatom DD
11 030
71,091
TT-TDDS-800
Ohrevné teleso 800W so strieborným termostatom DD
11 033
71,455
TT-TDDS-900
Ohrevné teleso 900W so strieborným termostatom DD
9 681
71,818
Kód
€
VSV-W Vidlica uni schuko s vypínačom biela
11 841
5,200
O
T
O
VSV-S Vidlica uni schuko s vypínačom strieborná
11 840
5,200
C
H
E
Mosadzný niklovaný T-kus
Kód
€
T-kus G 1/2" FFM niklovaný
Pre pripojenie elektrického ohrevného telesa a zároveň vykurovacieho systému do
ohrevného telesa.
7 926
3,091
R
Ú
R
Zásuvkové termostaty Regulus
Kód
€
R
E
K
TZ 33 - Regulus
Zásuvkový termostat s LCD displejom (teplomer) a LED diódou.
Nastaviteľná teplota 5-35°C gombíkom, 16(3) A 230 V.
6 295
21,455
O
A
L
21,455
O
P
P
Vidlica uni schuko s vypínačom a kontrolkou pre pripojenie ohrevných telies s
termostatom do elektrickej zásuvky
TZT 63 - Regulus
Zásuvkový termostat s LCD displejom (teplomer) a LED diódou.
Možnosť ručného zopnutia počas doby nastaviteľného časového limitu - 15 - 300 min.
Nastaviteľná teplota 5-35°C tlačidlami, 16(3) A 230 V.
8 269
E
X
P
R
E
G
O
C
H
21
ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Elektrické ohrevné telesá G 6/4" s termostatickou plastovou hlavicou 1x230 V
S
O
L
» s pripojením do zásuvky, s prevádzkovým termostatom a dvojpólovým havarijnym
termostatom, 3m prívodný 3žilový kábel s vidlicou
Medená poniklovaná ohrevná tyč vhodná pre zásobníky OPV aj akumulačné nádrže.
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
ETT - H
ETT - J
Kód
€
Ohrevné teleso 2,0 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90°C, dĺžka vr. závitu 315 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
13 545
68,727
Ohrevné teleso 2,4 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90°C, dĺžka vr. závitu 340 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
13 544
70,545
Ohrevné teleso 3,0 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90°C, dĺžka vr. závitu 370 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
13 546
72,364
Medená ohrevná tyč bez povrchovej úpravy vhodná len do vykurovacej vody
- dlhší neohrievajúci koniec špeciálne pre nádrže DUO.
Kód
€
Ohrevné teleso 2,0 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90 ° C, dĺžka vr. závitu 350 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 180 mm
14 236
68,727
Ohrevné teleso 3,0 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90 ° C, dĺžka vr. závitu 450 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 180 mm
14 240
72,364
Kód
€
Elektrické ohrevné telesá G 6/4" s termostatickou kovovou hlavicou 1x230 V
» s pripojením do krabice, s prevádzkovým a havarijnym termostatom a spínacím
stýkačom, vstupy pre ovládanie z regulácie a HDO, 2m prívodný 5žilový kábel
E
X
P
Medená poniklovaná ohrevná tyč vhodná pre zásobníky OPV aj akumulačné nádrže.
Ohrevné teleso 2,0 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90°C, dĺžka vr. závitu 315 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
11 783
118,182
R
E
G
Ohrevné teleso 3,0 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90°C, dĺžka vr. závitu 350 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
11 784
121,455
Kód
€
Ohrevné teleso 2,0 kW nastaviteľné gombíkom v rozsahu 0-90°C, nerez, dĺžka vr. závitu
470 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
11 785
123,273
Ohrevné teleso 3,0 kW nastaviteľné gombíkom v rozsahu 0-90°C, nerez, dĺžka vr. závitu
350 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
11 786
126,909
Kód
€
Ohrevné teleso 2,0 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90°C, dĺžka vr. závitu 225 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
11 787
159,636
Ohrevné teleso 3,0 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90°C, dĺžka vr. závitu 285 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
11 788
161,818
Ohrevné teleso 4,5 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90°C, dĺžka vr. závitu 383 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
11 789
166,182
Ohrevné teleso 6,0 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90°C, dĺžka vr. závitu 478 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
11 216
170,545
Ohrevné teleso 7,5 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90°C, dĺžka vr. závitu 570 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
11 215
174,182
Ohrevné teleso 9,0 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90°C, dĺžka vr. závitu 665 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
11 214
177,818
Kód
€
12 357
169,818
O
C
H
ETT - D
Nerezová ohrevná tyč vhodná pre nerezové zásobníky OPV (NBC)
ETT - E
Elektrické ohrevné telesá G 6/4" s termostatickou kovovou hlavicou 3x 230 V/400 V
O
T
O
» s pripojením do krabice,s prevádzkovým a havarijnym termostatom a spínacím
stýkačom, vstupy pre ovládanie z regulácie a HDO, 2m prívodný 7žilový kábel
Medená poniklovaná ohrevná tyč vhodná pre zásobníky OPV aj akumulačné nádrže.
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
22
ETT - G
Medená poniklovaná ohrevná tyč vhodná pre zásobníky OPV aj akumulačné nádrže.
Pre fotovoltaické elektrárne 1x230 V.
ETT - F
Ohrevné teleso 4,5 kW s termostatickou hlavicou, nastaviteľné gombíkom
v rozsahu 0-90°C, dĺžka vr. závitu 383 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm.
Možnosť zapojenia 3x1,5 kW z jednej fázy - plynulá modulácia výkonu 0 - 4,5 kW pomocou
wattroutera.
Medené telesá a medené poniklované telesá nie sú určené do nerezových nádrží! Do nerezových nádrží používajte
nerezové ohrevné telesá. Ďalšie typy telies, medených aj nerezových, sme schopní ponúknuť na objednávku.
ELEKTRICKÉ OHREVNÉ TELESÁ
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Elektrické ohrevné telesá G 6/4" bez termostatickej hlavice, 3x 230 V/400 V
ETT - A
» poniklovaná meď
Vhodné aj pre zásobníky OPV.
Kód
€
Ohrevné teleso 2,0 kW, dĺžka vr. závitu 245 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
8 935
22,909
Ohrevné teleso 3,0 kW, dĺžka vr. závitu 305 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
8 936
23,600
Ohrevné teleso 4,5 kW, dĺžka vr. závitu 370 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
8 937
26,655
Ohrevné teleso 6,0 kW, dĺžka vr. závitu 495 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
8 938
30,545
Ohrevné teleso 7,5 kW, dĺžka vr. závitu 585 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
8 939
37,455
Ohrevné teleso 9,0 kW, dĺžka vr. závitu 680 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
8 940
42,182
Ohrevné teleso 12,0 kW, dĺžka vr. závitu 815 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
8 941
58,182
Kód
€
Ohrevné teleso 2,0 kW - meď bez povrchovej úpravy, len do vykurovacej vody!
Dĺžka vr. závitu 310 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 180 mm
14 519
25,455
Ohrevné teleso 3,0 kW - meď bez povrchovej úpravy, len do vykurovacej vody!
Dĺžka vr. závitu 370 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 180 mm
8 902
27,273
Ohrevné teleso 5,0 kW - meď bez povrchovej úpravy, len do vykurovacej vody!
Dĺžka vr. závitu 500 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 180 mm
14 359
31,273
Ohrevné teleso 6,0 kW - meď bez povrchovej úpravy, len do vykurovacej vody!
Dĺžka vr. závitu 555 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 180 mm
8 897
34,000
Ohrevné teleso 7,5 kW - meď bez povrchovej úpravy, len do vykurovacej vody!
Dĺžka vr. závitu 635 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 180 mm
9 618
38,000
Ohrevné teleso 8,2 kW - meď bez povrchovej úpravy, len do vykurovacej vody!
Dĺžka vr. závitu 700 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 180 mm
14 501
41,091
Ohrevné teleso 9 kW - meď bez povrchovej úpravy, len do vykurovacej vody!
Dĺžka vr. závitu 755 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 180 mm
12 272
43,273
Ohrevné teleso 12 kW - meď bez povrchovej úpravy, len do vykurovacej vody!
Dĺžka vr. závitu 955 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 180 mm
12 273
52,727
C
H
E
R
Ú
R
Elektrické ohrevné telesá G 6/4" bez termostatickej hlavice, 3x 230 V/400 V, pre DUO
» medené - vhodné len do vykurovacej vody.
Dlhší "neohrievajúci" koniec - špeciálne pre nádrže DUO
ETT - C
Elektrické ohrevné telesá M 48x2, 3x 230 V/400 V
ETT - B
S
O
L
» medené - vhodné len do vykurovacej vody.
Špeciálne pre elektrokotly s núteným obehom.
Kód
€
Ohrevné teleso 2,0 kW, dĺžka vr. závitu 178 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 45 mm
4 973
21,636
Ohrevné teleso 3,0 kW, dĺžka vr. závitu 240 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 45 mm
4 972
22,545
Ohrevné teleso 4,5 kW, dĺžka vr. závitu 333 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 45 mm
4 971
24,327
Ohrevné teleso 6,0 kW, dĺžka vr. závitu 428 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 45 mm
4 970
29,018
Ohrevné teleso 7,5 kW, dĺžka vr. závitu 520 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 45 mm
4 969
32,182
Medené telesá a medené poniklované telesá nie sú určené do nerezových nádrží! Do nerezových nádrží používajte
nerezové ohrevné telesá.
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
R
E
K
O
A
L
O
P
P
Ďalšie typy telies, medených aj nerezových, sme schopní ponúknuť na objednávku.
23
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMENNÍKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Kód
€
R0BC-200 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 600 mm, výška 1265 mm
10 586
577,455
R0BC-300 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1710 mm
10 571
639,636
R0BC-400 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 710 mm, výška 1690 mm
10 587
806,909
T
Č
R0BC-500 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 760 mm, výška 1780 mm
8 795
923,273
Kód
€
R0BC-750 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 950 mm, výška 1870 mm
10 364
1 763,636
K
R
B
R0BC-1000 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 950 mm, výška 2120 mm
10 365
1 974,545
S
O
L
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
Zásobníkový ohrievač OPV R0BC vrátane izolácie
Zásobníkový ohrievač OPV R0BC nad 500 l vrátane izolácie
R0BC-1500 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1200 mm, výška 2285 mm
x
10 366
2 614,545
R0BC-2000 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1300 mm, výška 2550 mm
x
8 884
3 814,545
R0BC-2500 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1400 mm, výška 2680 mm
x
10 501
4 796,364
R0BC-3000 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1400 mm, výška 2980 mm
x
8 901
5 516,364
Zásobníkové ohrievače OPV RBC s jedným výmenníkom vr. izolácie
Kód
€
RBC-200 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1265 mm
3 252
632,000
RBC-300 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1710 mm
3 253
763,273
RBC-400 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 710 mm, výška 1655 mm
6 479
919,636
RBC-500 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 760 mm, výška 1785 mm
6 480
1 054,182
Zásobníkové ohrievače OPV RBC s jedným výmenníkom nad 500 l vr. izolácie
Kód
€
RBC-750 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 950 mm, výška 1870 mm
4 037
1 887,273
RBC-1000 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 950 mm, výška 2120 mm
4 038
2 010,909
RBC-1500 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1200 mm, výška 2285 mm
x
7 834
3 545,455
RBC-2000 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1300 mm, výška 2550 mm
x
8 476
4 505,455
RBC-2500 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1400 mm, výška 2680 mm
x
12 420
5 592,727
RBC-3000 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1400 mm, výška 2980 mm
x
8 477
6 432,727
Zásobníkové ohrievače OPV R2BC s dvoma výmenníkmi vr. izolácie
Kód
€
R2BC-200 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1265 mm
6 481
689,091
R2BC-300 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 660 mm, výška 1710 mm
6 482
836,000
R2BC-400 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 710 mm, výška 1690 mm
6 483
974,545
R2BC-500 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 760 mm, výška 1780 mm
6 484
1 126,909
Zásobníkové ohrievače OPV R2BC s dvoma výmenníkmi nad 500 l vr. izolácie
Kód
€
R2BC-750 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 950, mm, výška 1870 mm
6 485
1 981,818
R2BC-1000 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 950 mm, výška 2120 mm
5 758
2 176,364
R2BC-1500 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1200 mm, výška 2285 mm
x
8 478
3 778,182
R2BC-2000 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1300 mm, výška 2550 mm
x
8 479
4 934,545
R2BC-2500 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1400 mm, výška 2680 mm
x
12 432
6 167,273
R2BC-3000 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1400 mm, výška 2980 mm
x
8 474
6 901,818
Kód
€
10 534
989,091
10 535
1 126,909
10 536
1 345,091
8 546
1 509,091
Kód
€
10 537
2 360,000
7 883
2 905,455
13 947
4 469,091
Zásobníkové ohrievače OPV RBC HP so zväčšeným výmenníkom vr. izolácie
RBC-200HP zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1265 mm
Plocha výmenníka 3 m2
RBC-300HP zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 610 mm, výška 1710 mm
Plocha výmenníka 3,8 m2
RBC-400HP zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 710 mm, výška 1655 mm
Plocha výmenníka 5 m2
RBC-500HP zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 760 mm, výška 1785 mm
Plocha výmenníka 5,9 m2
Zásobníkové ohrievače OPV RBC HP nad 500 litrov vr. izolácie
RBC-750HP zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 950 mm, výška 1870 mm
Plocha výmenníka 7,5 m2
RBC-1000HP zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 940 mm, výška 2120 mm
Plocha výmenníka 10 m 2
RBC-1500HP zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 1200 mm, výška 2285 mm
Plocha výmenníka 11 m2
x - na objednávku, cena dopravy bude stanovená podľa miesta doručenia
24
x
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMENNÍKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Zásobníkové ohrievače OPV RDC s 1 výmenníkom vrátane izolácie
Kód
€
RDC-160 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 584 mm, výška 1075 mm
12 772
425,091
RDC-200 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 584 mm, výška 1352 mm
12 758
443,273
RDC-300 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 597 mm, výška 1790 mm
12 759
534,182
Kód
€
R2DC-160 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 584 mm, výška 1075 mm
13 490
461,455
R2DC-200 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 584 mm, výška 1352 mm
11 351
490,545
R2DC-250 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 584 mm, výška 1562 mm
12 051
526,909
R2DC-300 zásobníkový ohrievač, smaltovaný, pr. 600 mm, výška 1790 mm
11 352
581,455
Kód
€
Zásobníkové ohrievače OPV R2DC s 2 výmenníkmi vrátane izolácie
Zásobníkové ohrievače OPV RGC H s jedným výmenníkom vr. izolácie
RGC-120 H zásobníkový ohrievač, smaltovaný, s vývodmi hore,
šírka x hĺbka vr. izolácie 460 x 460 mm, výška 1140 mm
10 493
345,091
Nerezové zásobníkové ohrievače OPV s jedným výmenníkom
Kód
€
NBC-200
zásobníkový ohrievač nerezový, vrátane izolácie a elektronickej anódy
priemer nádoby vr. izolácie 600 mm, výška 1200 mm
8 863
1 163,273
NBC-300
zásobníkový ohrievač nerezový, vrátane izolácie a elektronickej anódy
priemer nádoby vr. izolácie 600 mm, výška 1680 mm
8 865
1 414,545
Nerezové zásobníkové ohrievače OPV s dvoma výmenníkmi
Kód
€
N2BC-200
zásobníkový ohrievač nerezový, vrátane izolácie a elektronickej anódy
priemer nádoby vr. izolácie 600 mm, výška 1200 mm
8 864
1 290,909
N2BC-300
zásobníkový ohrievač nerezový, vrátane izolácie a elektronickej anódy
priemer nádoby vr. izolácie 600 mm, výška 1680 mm
8 866
1 538,182
11 785
123,273
11 786
126,909
Elektrické ohrevné telesá s termostatickou hlavicou pre zásobníky NBC
Ohrevné teleso 2,0 kW nastaviteľné gombíkom v rozsahu 0-90°C, nerez, dĺžka vr. závitu
470 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
Ohrevné teleso 3,0 kW nastaviteľné gombíkom v rozsahu 0-90°C, nerez, dĺžka vr. závitu
350 mm, dĺžka neohrievajúceho konca 100 mm
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
25
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMENNÍKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Príslušenstvo k zásobníkom
Kód
€
Rúrkový výmenník 0,94 m2, 3/4", pre RxBC i RxDC 300, pr. 110 mm, dĺžka 400 mm
8 377
163,273
T
Č
Príruba k zásobníku RxDC 300, 2xd=30, rozteč 55 mm
12 706
21,091
Príruba k zásobníku RxBC do 300 l, 2xd=30, rozteč 55 mm
8 375
50,545
Príruba k zásobníku RxDC 300, G 6/4" pre inšt.ďalšieho el.ohrev.telesa
12 707
29,091
Príruba k zásobníku RxBC do 300 l, G 6/4" pre inšt.ďalšieho el.ohrev.telesa
8 376
50,545
Príruba k zásobníku RxBC od 400 l, G 6/4 "+ G 1/2"
pre inšt.ďalšieho el.ohrev.telesa a elektronickej anódy
13 799
65,455
Anódy magnéziové
Kód
€
Magnéziová anóda dĺžka 400 mm, závit 3/4"
1 998
11,127
4 025
23,236
448
33,418
464
33,818
3 698
60,000
Magnéziová anóda l=400 mm, závit M8x30, do príruby pre RBC, R2BC a DUO
4 611
23,018
Magnéziová anóda l=390 mm, závit G2", pre RGC 120 H
10 178
21,455
13 959
37,091
13 112
38,182
Anódy elektronické
Kód
€
Anóda elektronická 200/150 dĺžka 350 mm, závit 1/2", vrátane elektroniky
9 169
134,182
Anóda elektronická 200/250 dĺžka 450 mm, závit 1/2", vrátane elektroniky
4 052
135,636
Anóda elektronická 350/150 dĺžka 500 mm, závit 1/2", vrátane elektroniky
9 170
135,636
Anóda elektronická 350/250 dĺžka 600 mm, závit 1/2", vrátane elektroniky
3 836
136,364
Anóda elektronická 550/200 dĺžka 850 mm, závit 1/2", vrátane elektroniky
3 837
145,273
Anódy elektronické sady
Kód
€
Anóda elektronická pre DUO 390/130 - 1700/200
13 793
144,000
Anóda elektronická pre zásobníky RxBC 200
9 173
147,273
Anóda elektronická pre zásobníky RxBC 300-500, RxDC 300
9 174
152,000
Anóda elektronická pre zásobníky RxBC 750-1500
9 175
161,818
Anóda elektronická pre zásobníky RxBC 1500-2500 (sada 2 anód)
14 429
203,273
Anóda elektronická pre zásobníky RGC120 H
9 176
147,273
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
26
Magnéziová anóda l=400 mm, závit G5/4"
pre RxGC 200-400, R0BC 200-300, RBC200,400,500, R2BC 400
Magnéziová anóda l=500 mm, závit G5/4"
pre R0BC 400-500, RBC 300, R2BC 200, 500 , R2DC 300
Magnéziová anóda l=650 mm, závit G5/4"
pre R0BC 750, 1500, RBC 750, RBC HP 200, R2BC 300
Magnéziová anóda l=900 mm, závit G5/4"
pre R0BC 1000, 2000-3000, RBC 1000-3000, RBC HP 300-1000, R2BC 750-3000
Magnéziová anóda l=840 mm, závit G 3/4"
retiazková - 5 článkov - pre DUO 390/130 - 1700/200
Magnéziová anóda l=840 mm, závit G 5/4"
retiazková - 5 článkov
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMENNÍKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Akumulačná nádrž DUO s vnoreným zásobníkom OPV
(vhodná ku krbovým vložkám)
Kód
€
DUO 390/130
pr. bez návarkov 550 mm, výška 1910 mm
14 198
650,909
DUO 600/200
pr. bez návarkov 650 mm, výška 1960 mm
14 201
723,636
DUO 750/200
pr. bez návarkov 750 mm, výška 1950 mm
14 204
796,364
DUO 1000/200
pr. bez návarkov 800 mm, výška 2080 mm
14 210
869,091
DUO 1700/200
pr. bez návarkov 1100 mm, výška 2080 mm
14 213
1 301,818
Kód
€
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 390/130
Izolačné sady ECOIZOL nádrže DUO - flisová izolácia
14 200
181,455
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 600/200
14 203
192,727
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 750/200
14 206
210,909
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 1000/200
14 212
236,364
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 1700/200
14 215
331,636
Kód
€
DUO 390/130 P
pr. bez návarkov 550 mm, výška 1910 mm
14 071
723,636
DUO 600/200 P
pr. bez návarkov 650 mm, výška 1935 mm
14 272
818,182
DUO 750/200 P
pr. bez návarkov 750 mm, výška 1980 mm
14 274
869,091
DUO 1000/200 P
pr. bez návarkov 800 mm, výška 2080 mm
14 266
1 036,364
DUO 1700/200 P
pr. bez návarkov 1100 mm, výška 2080 mm
14 268
1 410,909
Akumulačná nádrž DUO P s vnoreným zásobníkom OPV a deliacim plechom
(vhodná k tepelným čerpadlám)
Kód
€
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 390/130 P
Izolačné sady ECOIZOL nádrže DUO P - flisová izolácia
14 196
181,455
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 600/200 P
14 281
192,727
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 750/200 P
14 282
210,909
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 1000/200 P
14 278
236,364
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 1700/200 P
14 279
331,636
Kód
€
DUO 390/130 PR
pr. bez návarkov 550 mm, výška 1910 mm, plocha výmenníka 1,5 m 2
14 072
905,455
DUO 600/200 PR
pr. bez návarkov 650 mm, výška 1935 mm, plocha výmenníka 2,4 m 2
14 219
1 014,545
DUO 750/200 PR
pr. bez návarkov 750 mm, výška 1980 mm, plocha výmenníka 2,5 m 2
14 222
1 087,273
DUO 1000/200 PR
pr. bez návarkov 800 mm, výška 2080 mm, plocha výmenníka 3,2 m 2
14 125
1 232,727
DUO 1700/200 PR
pr. bez návarkov 1100 mm, výška 2080 mm, plocha výmenníka 4,0 m 2
14 228
1 778,182
Kód
€
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 390/130 PR
14 197
181,455
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 600/200 PR
14 221
192,727
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 750/200 PR
14 224
210,909
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 1000/200 PR
14 127
236,364
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže DUO 1700/200 PR
14 230
331,636
Akumulačná nádrž DUO PR s vnoreným zásobníkom OPV s deliacim plechom
a výmenníkom (vhodná k solárnym systémom)
Izolačné sady ECOIZOL nádrže DUO PR - flisová izolácia
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
27
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMENNÍKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
28
Akumulačná nádrž HSK s nerez. výmenníkom OPV, stratifikačný valec
Kód
€
HSK 500, nerezový výmenník OPV 5,7 m2
Ø bez návarkov 650 mm, výška 1720 mm, dolný výmenník 2,3 m2
7 662
1 807,273
HSK 800, nerezový výmenník OPV 7,2 m2
Ø bez návarkov 790 mm, výška 1930 mm, dolný výmenník 3 m2, horný výmenník 2 m2
7 663
2 323,636
HSK 1000, nerezový výmenník OPV 7,2 m2
Ø bez návarkov 790 mm, v. 2110 mm, dolný výmenník 3,5 m2, horný výmenník 3 m2
7 506
2 432,727
HSK 1500, nerezový výmenník OPV 8,5 m2
Ø bez návarkov 1000 mm, v. 2240 mm, dolný výmenník 4,5 m2, horný výmenník 3,5 m2
7 686
3 047,273
HSK 2000, nerezový výmenník OPV 11,5 m2
Ø bez návarkov 1100 mm, v. 2380 mm, dolný výmenník 5,5 m2, horný výmenník 4,2 m2
7 687
3 414,545
Izolačné sady nádrže HSK - mäkká izolácia s koženkovým povrchom
Kód
€
Izolácia akumulačnej nádrže HSK 500
7 664
192,727
Izolácia akumulačnej nádrže HSK 800
7 665
248,000
Izolácia akumulačnej nádrže HSK 1000
7 507
255,636
Izolácia akumulačnej nádrže HSK 1500
7 688
372,727
Izolácia akumulačnej nádrže HSK 2000
7 689
390,909
Príslušenstvo k nádrži HSK
Kód
€
Výmenník do horného vstupu 1" nádrže HSK, vhodný pre dohrev cirkulácie OPV
8 535
118,182
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMENNÍKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Akumulačná nádrž Regulus VEGA s prípravou OPV v nerezovom rúrkovom
výmenníku a modulárnou kotolňou priamo na nádrži
VEGA 390 (s možnosťou dodatočnej inštalácie solárneho výmenníka do
príruby a solárnej čerpadlovej skupiny)
» akumulačná nádrž s oddelenou akumuláciou pre kúrenie a prípravu OPV, ohrev
OPV v nerezovom rúrkovom výmenníku. Možnosť zapojiť cirkuláciu OPV. Čerpadlová
skupina pre 1 alebo 2 vykurovacie okruhy s nízkoenergetickými čerpadlami a
špeciálnymi bivalentnými 4 cestnými ventilmi na maximálne využitie obnoviteľných
zdrojov. Príprava pre montáž solárnej čerpadlovej skupiny a solárneho výmenníka do
príruby.
T
Č
Kód
€
VEGA 390 pre jeden vykurovací okruh
priemer nádrže bez izolácie 550 mm, s izoláciou 750 mm, výška 1905 mm
12 967
2 796,364
VEGA 390 pre dva vykurovacie okruhy
priemer nádrže bez izolácie 550 mm, s izoláciou 750 mm, výška 1905 mm
12 968
3 232,727
Kód
€
Sada na prepojenie čerpadlovej skupiny a solárneho výmenníka
14 113
35,273
Sada na prepojenie čerpadlovej skupiny a solárneho výmenníka s 3c ventilom pre pripojenie
bazéna
14 114
149,091
Voliteľné príslušenstvo k nádržiam VEGA 390
VEGA 1000 DVS s doskovým solárnym výmenníkom a prepínacími ventilmi
pre prioritný solárny ohrev OPV
» akumulačná nádrž s oddelenou akumuláciou pre kúrenie a prípravu OPV,
dvojstupňová príprava OPV v dvoch nerezových rúrkových výmenníkoch – predohrev
v spodnej časti nádrže a dohrev v hornej časti nádrže. Možnosť zapojiť cirkuláciu
OPV cez horný dohrievací výmenník. Solárna dvojvetvová čerpadlová skupina a
solárny doskový výmenník s prepínacími ventilmi pre prioritný ohrev OPV solárnym
systémom, čerpadlová skupina pre 1 alebo 2 vykurovacie okruhy s
nízkoenergetickými čerpadlami a špeciálnymi bivalentnými 4 cestnými ventilmi na
maximálne využitie obnoviteľných zdrojov, možnosť ohrevu bazéna z akumulačnej
nádrže.
Kód
€
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
T
O
C
H
E
13 453
4 141,818
VEGA 1000 DVS pre dva vykurovacie okruhy
priemer nádrže bez izolácie 800 mm, s izoláciou 1000 mm, výška 2080 mm
13 278
4 541,818
VEGA 1000 DVS pre dva vykurovacie okruhy, s výstupom pre priamy solárny ohrev bazéna
(tretí solárny spotrebič)
priemer nádrže bez izolácie 800 mm, s izoláciou 1000 mm, výška 2080 mm
13 454
4 672,727
Kód
€
13 969
150,909
Sada na prepínanie spiatočky vykurovacieho systému - 3c zónový ventil LK 525 s pohonom,
T-kus, jímka, rúrky, izolácie, príslušenstvo
E
L
T
O
C
H
VEGA 1000 DVS pre jeden vykurovací okruh
priemer nádrže bez izolácie 800 mm, s izoláciou 1000 mm, výška 2080 mm
Voliteľné príslušenstvo k nádržiam VEGA 1000
K
R
B
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
29
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMENNÍKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Akumulačná nádrž Regulus LYRA 1000 s prípravou OPV pomocou doskového
výmenníka a modulárnou kotolňou priamo na nádrži
LYRA s rúrkovým solárnym výmenníkom
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
» akumulačná nádrž s modulárnou kotolňou priamo na nádrži, oddelená
akumulácia pre vykurovanie a prípravu OPV, okamžitá príprava OPV v
externej čerpadlovej skupine pomocou doskového výmenníka s
elektronickou reguláciou teploty OPV, s/bez cirkulácie, solárna dvojvetvová
čerpadlová skupina a solárny rúrkový výmenník, čerpadlová skupina pre 1
alebo 2 vykurovacie okruhy s nízkoenergetickými čerpadlami a špeciálnymi
bivalentnými 4 cestnými ventilmi na maximálne využitie obnoviteľných
zdrojov, možnosť ohrevu bazéna z akumulačne nádrže.
Kód
€
LYRA 1000 VVS pre jeden vykurovací okruh, OPV bez cirkulácie
priemer nádrže bez izolácie 800 mm, s izoláciou 1000 mm, výška 2080 mm
12 231
3 923,636
LYRA 1000 VVS pre jeden vykurovací okruh, OPV s cirkuláciou
priemer nádrže bez izolácie 800 mm, s izoláciou 1000 mm, výška 2080 mm
12 229
4 105,455
LYRA 1000 VVS pre dva vykurovacie okruhy, OPV bez cirkulácie
priemer nádrže bez izolácie 800 mm, s izoláciou 1000 mm, výška 2080 mm
12 230
4 360,000
LYRA 1000 VVS pre dva vykurovacie okruhy, OPV s cirkuláciou
priemer nádrže bez izolácie 800 mm, s izoláciou 1000 mm, výška 2080 mm
12 228
4 570,909
Kód
€
LYRA s doskovým solárnym výmenníkom a prepínacími ventilmi pre prioritný
solárny ohrev OPV
» akumulačná nádrž s modulárnou kotolňou priamo na nádrži, oddelená
akumulácia pre vykurovanie a prípravu OPV, okamžitá príprava OPV v
externej čerpadlovej skupine pomocou doskového výmenníka s
elektronickou reguláciou teploty OPV, s/bez cirkulácie, solárna dvojvetvová
čerpadlová skupina a solárny doskový výmenník s prepínacími ventilmi pre
prioritný ohrev OPV, čerpadlová skupina pre 1 alebo 2 vykurovacie okruhy s
nízkoenergetickými čerpadlami a špeciálnymi bivalentnými 4 cestnými
ventilmi na maximálne využitie obnoviteľných zdrojov, možnosť ohrevu
bazéna z akumulačnej nádrže.
R
Ú
R
LYRA 1000 DVS pre jeden vykurovací okruh, OPV bez cirkulácie
priemer nádrže bez izolácie 800 mm, s izoláciou 1000 mm, výška 2080 mm
13 184
4 105,455
R
E
K
LYRA 1000 DVS pre dva vykurovacie okruhy, OPV s cirkuláciou
priemer nádrže bez izolácie 800 mm, s izoláciou 1000 mm, výška 2080 mm
13 421
4 723,636
LYRA 1000 DVS pre dva vykurovacie okruhy, OPV s cirkuláciou, s výstupom pre priamy
solárny ohrev bazéna (tretí solárny spotrebič)
priemer nádrže bez izolácie 800 mm, s izoláciou 1000 mm, výška 2080 mm
13 181
4 814,545
Kód
€
14 002
203,636
O
A
L
O
P
P
30
Voliteľné príslušenstvo k nádržiam LYRA 1000
Sada na prepínanie spiatočky vykurovacieho systému - 3c zónový ventil LK 525 s pohonom,
T-kusy, jímka, rúrky, izolácie, príslušenstvo
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMENNÍKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Akumulačné nádrže rad PS Ekonomik pre kotly na tuhé palivo
Kód
€
PS 500 E, pr. 600 mm bez návarkov, výška 1890 mm, 5 návarkov G 6/4"
12 118
326,909
PS 750 E, pr. 750 mm bez návarkov, výška 1950 mm, 5 návarkov G 6/4"
11 044
436,000
PS 1100 E, pr. 850 mm bez návarkov, výška 2080 mm, 5 návarkov G 6/4"
9 039
508,727
Izolačné sady pre PS Ekonomik - mäkká izolácia s koženkovým povrchom
Kód
€
Izolácia akumulačnej nádrže PS 500 E
12 119
167,636
Izolácia akumulačnej nádrže PS 750 E
11 368
209,818
Izolácia akumulačnej nádrže PS 1100 E
11 777
217,818
Kód
€
PS 200 N, pr. 450 mm bez návarkov, výška 1326 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 050
263,273
PS 300 N, pr. 550 mm bez návarkov, výška 1380 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 053
304,727
PS 500 N, pr. 600 mm bez návarkov, výška 1890 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 054
378,182
PS 650 N, pr. 700 mm bez návarkov, výška 1930 mm, 9 návarkov G 6/4"
12 311
447,273
PS 800 N, pr. 800 mm bez návarkov, výška 1820 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 056
472,364
PS 900 N, pr. 790 mm bez návarkov, výška 1975 mm, 9 návarkov G 6/4"
13 474
472,364
PS 1000 N, pr. 800 mm bez návarkov, výška 2070 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 058
516,364
PS 1100 N, pr. 850 mm bez návarkov, výška 2080 mm, 9 návarkov G 6/4"
13 625
530,545
PS 1500 N, pr. 1100 mm bez návarkov, výška 1860 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 060
760,000
PS 2000 N, pr. 1250 mm bez návarkov, výška 1930 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 138
974,545
Akumulačné nádrže, vrátane poistného ventilu
PS 3000 N, pr. 1500 mm bez návarkov, výška 2040 mm, 9 návarkov G 6/4"
x
10 139
1 814,545
PS 4000 N, pr. 1600 mm bez návarkov, výška 2355 mm, 9 návarkov G 6/4"
x
10 140
2 105,455
PS 5000 N, pr. 1600 mm bez návarkov, výška 2855 mm, 9 návarkov G 6/4"
x
10 141
2 414,545
Kód
€
Izolácia akumulačnej nádrže PS 200 N
10 107
121,818
Izolácia akumulačnej nádrže PS 300 N
10 108
143,273
Izolácia akumulačnej nádrže PS 500 N
10 120
167,636
Izolácia akumulačnej nádrže PS 650 N
12 319
179,273
Izolácia akumulačnej nádrže PS 800 N
10 123
190,545
Izolácia akumulačnej nádrže PS 900 N
13 637
203,273
Izolácia akumulačnej nádrže PS 1000 N
10 125
213,455
Izolácia akumulačnej nádrže PS 1100 N
13 626
217,818
Izolácia akumulačnej nádrže PS 1500 N
10 146
305,091
Izolácia akumulačnej nádrže PS 2000 N
10 147
335,636
Izolačné sady - mäkká izolácia s koženkovým povrchom
Izolácia akumulačnej nádrže PS 3000 N
x
10 148
432,727
Izolácia akumulačnej nádrže PS 4000 N
x
10 149
552,727
Izolácia akumulačnej nádrže PS 5000 N
x
10 150
676,364
Kód
€
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže PS 500 N
13 149
181,455
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže PS 800 N
13 151
205,091
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže PS 900 N
13 475
217,818
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže PS 1000 N
13 152
228,727
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže PS 1100 N
13 638
239,636
Izolačné sady ECOIZOL - dvojdielna flisová izolácia s lepšími izolačnými
vlastnosťami, elegantným povrchom a jednoduchým zámkovým zapínaním
x - na objednávku, cena dopravy bude stanovená podľa miesta doručenia
Na objednávku dodávame akumulačné nádrže až do objemu 100 m 3.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
31
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMENNÍKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Akumulačné nádrže s dvoma navarenými prírubovými hrdlami (bez prírub),
vrátane poistného ventilu
Kód
€
PS2F 300 N, pr. 550 mm bez návarkov, výška 1380 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 102
407,273
PS2F 500 N, pr. 600 mm bez návarkov, výška 1890 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 103
480,000
PS2F 650 N, pr. 700 mm bez návarkov, výška 1930 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 104
530,909
PS2F 800 N, pr. 800 mm bez návarkov, výška 1820 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 105
589,091
PS2F 1000 N, pr. 800 mm bez náv., výška 2070 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 106
632,727
K
R
B
PS2F 1500 N, pr. 1100 mm bez náv., výška 1860 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 144
930,909
PS2F 2000 N, pr. 1250 mm bez náv., výška 1930 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 145
1 141,818
PS2F 3000 N, pr. 1500 mm bez náv., výška 2040 mm, 9 návarkov G 6/4"
x
12 313
2 069,091
E
L
T
PS2F 4000 N, pr. 1600 mm bez náv., výška 2355 mm, 9 návarkov G 6/4"
x
12 314
2 338,182
PS2F 5000 N, pr. 1600 mm bez náv., výška 2855 mm, 9 návarkov G 6/4"
x
12 315
2 589,091
Kód
€
A
K
U
Izolácia akumulačnej nádrže PS2F 300 N
10 133
160,000
Izolácia akumulačnej nádrže PS2F 500 N
10 134
186,909
T
Č
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
Izolačné sady - mäkká izolácia s koženkovým povrchom
Izolácia akumulačnej nádrže PS2F 650 N
10 135
198,182
Izolácia akumulačnej nádrže PS2F 800 N
10 136
209,818
Izolácia akumulačnej nádrže PS2F 1000 N
10 137
233,091
Izolácia akumulačnej nádrže PS2F 1500 N
10 153
324,364
10 154
351,273
Izolácia akumulačnej nádrže PS2F 3000 N
Izolácia akumulačnej nádrže PS2F 2000 N
x
12 321
447,273
Izolácia akumulačnej nádrže PS2F 4000 N
x
12 322
574,545
Izolácia akumulačnej nádrže PS2F 5000 N
x
12 323
723,636
Kód
€
PSW 200 N, pr. 450 mm bez náv., výška 1326 mm, 9 náv G6/4", bez prír. hrdla
10 096
363,273
PSWF 300 N, pr. 550 mm bez návarkov, výška 1380 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 097
436,000
PSWF 500 N, pr. 600 mm bez návarkov, výška 1890 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 098
530,909
PSWF 650 N, pr. 700 mm bez návarkov, výška 1930 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 099
607,273
PSWF 800 N, pr. 800 mm bez návarkov, výška 1820 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 100
647,273
PSWF 1000 N, pr. 800 mm bez náv., výška 2070 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 101
723,636
PSWF 1500 N, pr. 1100 mm bez náv., výška 1860 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 142
1 138,182
PSWF 2000 N, pr. 1250 mm bez náv., výška 1930 mm, 9 návarkov G 6/4"
10 143
1 443,636
Kód
€
Izolácia akumulačnej nádrže PSW 200 N
10 127
133,455
Izolácia akumulačnej nádrže PSWF 300 N
10 128
152,000
Akumulačné nádrže s ohrevným hadom a prírubovým hrdlom (bez príruby),
vrátane poistného ventilu
Izolačné sady - mäkká izolácia s koženkovým povrchom
Izolácia akumulačnej nádrže PSWF 500 N
10 129
179,273
Izolácia akumulačnej nádrže PSWF 650 N
10 130
190,545
Izolácia akumulačnej nádrže PSWF 800 N
10 131
202,182
Izolácia akumulačnej nádrže PSWF 1000 N
10 132
225,091
Izolácia akumulačnej nádrže PSWF 1500 N
10 151
316,727
O
A
L
Izolácia akumulačnej nádrže PSWF 2000 N
10 152
341,818
Kód
€
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže PSWF 500 N
11 451
193,818
O
P
P
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže PSWF 800 N
12 752
222,909
Izolácia ECOIZOL akumulačnej nádrže PSWF 1000 N
11 453
246,545
R
E
K
32
Izolačné sady ECOIZOL - dvojdielna flisová izolácia s lepšími izolačnými
vlastnosťami, elegantným povrchom a jednoduchým zámkovým zapínaním
x - na objednávku, cena dopravy bude stanovená podľa miesta doručenia
V cene akumulačných nádrží PS2F a PSWF nie sú zahrnuté príruby. Výber prírub na strane 33.
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMENNÍKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Príruby k akumulačným nádržiam
Kód
€
Zaslepovacia príruba - d=312, bez otvorov
6230
32,473
Príruba na upevnenie med. vým. (kód 6150 až 6154) - d=312, 2x d=30,rozteč 70 mm
6231
35,527
Príruba na upevnenie med. vým. (kód 6155 až 6157) - d=312, 2x d=39, rozteč 90 mm
6232
35,527
Tesnenie príruby nádrže PS2F a PSWF, náhradný diel (tesnenie je súčasťou nádrží)
6732
9,745
Rebrované medené rúrkové výmenníky tepla pre montáž do prírub
Kód
€
Výmenník 0,60 m2, priemer 145 mm, dĺžka 410 mm (príruba kód 6231)
6 150
112,364
Výmenník 1,06 m2, priemer 145 mm, dĺžka 420 mm (príruba kód 6231)
6 151
177,091
Výmenník 1,80 m2, priemer 170 mm, dĺžka 470 mm (príruba kód 6231)
6 152
274,909
Výmenník 2,63 m2, priemer 185 mm, dĺžka 600 mm (príruba kód 6231)
6 154
392,000
Výmenník 3,15 m , priemer 185 mm, dĺžka 560 mm (príruba kód 6232)
6 157
530,182
Výmenník 3,60 m2, priemer 190 mm, dĺžka 630 mm (príruba kód 6232)
6 155
585,455
Výmenník 4,50 m2, priemer 190 mm, dĺžka 750 mm (príruba kód 6232)
6 156
726,909
Ďalšie príslušenstvo akumulačných nádrží
Kód
€
2
Indikátor teploty akumulačnej nádrže
11 855
54,182
Zátka 6/4"
7 881
3,927
Vsuvka 6/4" x 6/4" M/M
(vonkajšia/vonkajšia)
7 627
5,802
Vsuvka redukovaná 6/4" x 1" M/M
(vonkajšia/vonkajšia)
8 766
5,680
Vsuvka redukovaná 6/4" x 5/4" M/M
(vonkajšia/vonkajšia)
8 767
5,620
Redukcia 6/4" x 1" M/F
(vonkajšia/vnútorná)
7 882
4,163
Jímka pre 1 snímač, 7 x 8 x 45mm, 1/2"
57
2,509
Jímka pre 1 snímač, 7 x 8 x 100mm, 1/2"
154
2,772
Jímka pre 1 snímač, 7 x 8 x 100 mm - poniklovaná, 1/2"
9 078
7,416
Jímka pre 1 snímač, 7 x 8 x 200 mm, 1/2"
7 217
3,071
Jímka pre 3 snímače na konci prelisovaná, 15 x 16 x 230 mm, 3/4"
1 120
7,266
18
3,109
Jímka pre 4 snímače 15 x 16 x 120mm, 3/4"
1 496
4,045
Pružina vlnitá pre utesnenie snímača v jímke
1 497
0,436
Poistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová
10 845
0,291
Poistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová, 100 ks
13 563
21,818
Poistná pružinka kapiláry veľká, 3/4"
1 980
0,255
Jímka pre 3 snímače prelisovaná, 15 x 16 x 100mm, 3/4"
Ďalšie závitové mosadzné fitingy nájdete na strane 65.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
33
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMENNÍKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
34
Nerezové doskové výmenníky Regulus izolované kaučukovou izoláciou
Výmenníky DV193 v izolácii
teplonosná látka
/ prietok (l/h)
*
teplonosná látka
/ prietok (l/h)
Kód
€
teplonosná látka
/ prietok (l/h)
primárna strana
solarten/60 l/h/m2
voda / 1000 l/h
voda / 1000 l/h
sekundárna strana
voda / 1000 l/h
voda / 1000 l/h
voda / 1000 l/h
*
plocha kolektorov
výkon výmenníka
výkon výmenníka
*
pre str. dT* 10K
pre str. dT* 20K
pre str. dT* 40K
DV193-20E
4xG3/4"M
6 m2
16 kW
26 kW
9 548
77,455
DV193-30E
4xG3/4"M
10 m2
24 kW
38 kW
9 549
100,364
DV193-45E
4xG3/4"M
16 m2
35 kW
58 kW
9 550
130,545
DV193-60E
4xG3/4"M
21 m2
47 kW
78 kW
9 551
166,909
Kód
€
Výmenníky DV285 v izolácii
teplonosná látka
/ prietok (l/h)
*
teplonosná látka
/ prietok (l/h)
teplonosná látka
/ prietok (l/h)
primárna strana
solarten/60 l/h/m2
voda / 1500 l/h
voda / 1500 l/h
sekundárna strana
voda / 1500 l/h
voda / 1500 l/h
voda / 1500 l/h
*
plocha kolektorov
výkon výmenníka
*
pre str. dT* 10K
pre str. dT* 20K
pre str. dT* 40K
výkon výmenníka
DV285-10E
4xG1"M
4 m2
14 kW
22 kW
9 552
163,273
DV285-20E
4xG1"M
10 m2
30 kW
46 kW
9 553
198,545
DV285-30E
4xG1"M
15 m2
45 kW
71 kW
9 554
254,182
DV285-45E
4xG1"M
23 m2
68 kW
109 kW
9 555
319,636
DV285-60E
4xG1"M
31 m2
90 kW
141 kW
9 556
405,091
Kód
€
DV503-20E, 4xG1"M - návrh na zákazku
11 045
407,273
DV503-40E, 4xG1"M - návrh na zákazku
10 495
708,727
DV503-60E, 4xG1"M - návrh na zákazku
10 496
1 003,636
Kód
€
DV800-30E, 4xG2"M - návrh na zákazku
10 490
1 523,636
DV800-50E - 4xG2"M - návrh na zákazku
10 491
1 876,364
Výmenníky DV503 v izolácii
Výmenníky DV800 v izolácii
Ďalšie typy výmenníkov na objednávku, vrátane doskových skladaných výmenníkov, ktoré je možné rozobrať a
vyčistiť. Výmenníky je možné zakúpiť aj bez izolácie - cena týchto výmenníkov na vyžiadanie. Tlakové straty
výmenníkov a ďalšie technické informácie nájdete v technických listoch na www.regulus.sk. Doporučené plochy
kolektorov a výkony výmenníkov sú stanovené pre špecifické prípady a majú len informatívny charakter. Pre
konkrétny výpočet výkonu jednotlivých výmenníkov použite technické listy jednotlivých výmenníkov na
www.regulus.sk, technické listy obsahujú presné dáta a grafy pre stanovenie výkonov pre konkrétne parametre.
*str. dT - stredný teplotný rozdiel medzi primárnym a sekundárnym okruhom výmenníka
(t1in+t1out)/2 - (t2in+t2out)/2
NÁDRŽE, ZÁSOBNÍKY, VÝMENNÍKY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Sady doskových výmenníkov s nízkoenergetickými obehovými čerpadlami
S
O
L
Kód
€
Doskový výmenník DV193-20E izolovaný a obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6
13 198
176,727
Doskový výmenník DV193-30E izolovaný a obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6
13 199
193,455
Doskový výmenník DV193-45E izolovaný a obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6
13 200
216,364
Doskový výmenník DV193-60E izolovaný a obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6
13 201
245,091
Doskový výmenník DV285-10E izolovaný a obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6
13 202
246,909
Doskový výmenník DV285-20E izolovaný a obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6
13 203
269,455
Doskový výmenník DV285-30E izolovaný a obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6
13 204
315,273
Doskový výmenník DV285-45E izolovaný a obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6
13 205
381,818
Doskový výmenník DV285-60E izolovaný a obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6
13 206
454,545
Kód
€
DV193-20 s čerpadlom Wilo ST 25/7 a sadou pre pripojenie k čerp. sk.
10 530
185,818
DV193-30 s čerpadlom Wilo ST 25/7 a sadou pre pripojenie k čerp. sk.
10 531
201,818
Kód
€
DV193-20 s čerpadlom Wilo Star Z NOVA a sadou pre pripojenie k čerp. sk.
10 532
226,909
DV193-30 s čerpadlom Wilo Star Z NOVA a sadou pre pripojenie k čerp. sk.
10 533
242,909
Čerpadlové skupiny pre prietokový ohrev vody
Kód
€
Čerpadlová skupina pre prípravu OPV s regulátorom FWC3 bez cirkulácie, 3/4"M vonkajší.
Termoizolačný obal, nerezový doskový výmenník, obehové čerpadlo Wilo s riadeným
prietokom 12-100% pre dodržanie nastavenej výstupnej teploty. Prietok 2-40 l/min (výkon až
98 kW).
9 913
1 170,909
Pripojovacia sada pre čerpadlovú skupinu (kód 9913) bez cirkulácie, 3/4"F
10 196
56,000
Čerpadlová skupina pre prípravu OPV s regulátorom FWC3 s cirkuláciou,
3/4"M vonkajší. Termoizolačný obal, nerezový doskový výmenník,
cirkulačné obehové čerpadlo Wilo, obehové čerpadlo Wilo s riadeným
prietokom 12-100% pre dodržanie nastavenej výstupnej teploty. Prietok 240 l/min (výkon až 98 kW).
O
T
O
9 717
1 360,000
C
H
E
Pripojovacia sada pre čerpadlovú skupinu (kód 9717) s cirkuláciou, 3/4"F
10 197
65,091
R
Ú
R
Výmenníky so sadou pre pripojenie k solárnej čerpadlovej skupine
s čerpadlom na vykurovaciu vodu
s čerpadlom na pitnú vodu
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
R
E
K
O
A
L
O
P
P
35
EXPANZNÉ NÁDOBY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Expanzné nádoby pre vykurovacie systémy
Kód
€
Expanzná nádoba 5 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 160 mm
HS005231
13 731
18,909
Expanzná nádoba 8 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 200 mm
HS008231
13 732
20,727
Expanzná nádoba 12 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 270 mm
HS012231
13 734
25,091
Expanzná nádoba 18 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 290 mm
HS018231
13 735
28,727
Expanzná nádoba 25 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 320 mm
HS025231
13 736
32,364
Expanzná nádoba 40 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 320 mm
HS040231
13 737
50,545
K
R
B
Expanzná nádoba 35 l, 5 bar, 3/4" M, pr. 380 mm, nohy
HS035231
13 738
53,455
Expanzná nádoba 50 l, 6 bar, 3/4" M, pr. 380 mm, nohy, vym.vak
HS050271
13 739
67,636
Expanzná nádoba 60 l, 6 bar, 1" M, pr. 380 mm, nohy, vym.vak
HS060371
13 740
75,273
E
L
T
Expanzná nádoba 80 l, 6 bar, 1" M, pr. 450 mm, nohy, vym.vak
HS080371
13 741
97,818
Expanzná nádoba 100 l, 6 bar, 1" M, pr. 450 mm, nohy, vym.vak
HS100371
13 742
122,545
Expanzná nádoba 150 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym.vak
HS150471
13 743
179,273
Expanzná nádoba 200 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym.vak
HS200471
13 744
213,091
Expanzná nádoba 250 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym.vak
HS250471
13 745
268,727
Expanzná nádoba 300 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 630 mm, nohy, vym.vak
HS300471
13 746
310,909
Expanzná nádoba 400 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym.vak
HS400471
13 747
476,000
Expanzná nádoba 500 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 775 mm, nohy, vym.vak
HS500471
13 748
543,636
Expanzná nádoba 600 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 775 mm, nohy, vym.vak
HS600471
x
13 749
759,273
Expanzná nádoba 700 l, 6 bar, 6/4" M, pr. 775 mm, nohy, vym.vak
HS700471
x
13 750
836,000
T
Č
A
K
U
E
X
P
Kód
€
Expanzná nádoba 12 l, 8 bar, 3/4" M, pr. 270 mm
SL012241
13 720
33,818
Expanzná nádoba 18 l, 8 bar, 3/4" M, pr. 270 mm
SL018241
13 721
37,818
Expanzná nádoba 25 l, 8 bar, 3/4" M, pr. 290 mm
SL025241
13 722
43,273
O
C
H
Expanzná nádoba 40 l, 8 bar, 3/4" M, pr. 320 mm
SL040241
13 723
68,727
Expanzná nádoba 50 l, 10 bar, 3/4" M, pr. 320 mm, nohy, vym. vak
SL050281
13 724
91,273
Expanzná nádoba 80 l, 10 bar, 3/4" M, pr. 450 mm, nohy, vym. vak
SL080281
13 725
142,182
O
T
O
Expanzná nádoba 100 l, 10 bar, 1" M, pr. 750 mm, nohy, vym. vak
SL100381
13 726
190,545
Expanzná nádoba 150 l, 10 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym. vak
SL150481
13 727
271,273
Expanzná nádoba 200 l, 10 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym. vak
SL200481
13 728
326,909
Expanzná nádoba 300 l, 10 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym. vak
SL300481
13 729
482,545
Expanzná nádoba 500 l, 8 bar, 6/4" M, pr. 780 mm, nohy, vym. vak
SL500481
13 730
733,091
Kód
€
R
E
G
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
Expanzné nádoby pre solárne systémy
Expanzné nádoby pre pitnú vodu
Expanzná nádoba 0,16 l na pitnú vodu, 15 bar, 1/2" M, pr. 65 mm
HW016823
13 752
16,182
Expanzná nádoba 2 l na pitnú vodu, 10 bar, 1/2" M, pr. 125 mm
HW002823
13 753
20,000
Expanzná nádoba 5 l na pitnú vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 160 mm
HW005223
13 754
21,455
Expanzná nádoba 8 l na pitnú vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 200 mm
HW008223
13 755
24,000
Expanzná nádoba 12 l na pitnú vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 270 mm
HW012223
13 756
28,727
Expanzná nádoba 18 l na pitnú vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 270 mm
HW018223
13 757
32,364
Expanzná nádoba 25 l na pitnú vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 290 mm
HW025223
13 758
37,455
Expanzná nádoba 40 l na pitnú vodu, 8 bar, 3/4" M, pr. 320 mm
HW040223
13 759
64,364
Exp. nádoba 60 l na p. vodu, 10 bar, 1" M, pr. 380 mm, nohy, vym. vak
HW060362
13 760
102,545
Exp. nádoba 80 l na p. vodu, 10 bar, 1" M, pr. 450 mm, nohy, vym. vak
HW080362
13 761
132,727
Exp. nádoba 100 l na p. vodu, 10 bar, 1" M, pr. 450 mm, nohy, vym. vak
HW100362
13 762
168,727
Exp. nádoba 200 l na p. vodu, 10 bar, 6/4" M, pr. 554 mm, nohy, vym. vak HW200462
x
13 763
296,000
Exp. nádoba 300 l na p. vodu, 10 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym. vak HW300462
x
13 764
393,818
Exp. nádoba 400 l na p. vodu, 10 bar, 6/4" M, pr. 624 mm, nohy, vym. vak HW400462
x
13 765
557,818
x - na objednávku
36
x
EXPANZNÉ NÁDOBY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Výmenné vaky pre expanzné nádoby HS na vykurovaciu vodu
Kód
€
Vak pre 50l expanznú nádobu na vykurovaciu vodu
13 785
22,545
Vak pre 60l a 80l expanznú nádobu na vykurovaciu vodu
13 769
26,909
Vak pre 100l expanznú nádobu na vykurovaciu vodu
13 770
49,455
Vak pre 150l a 200l expanznú nádobu na vykurovaciu vodu
13 771
67,636
Vak pre 250l a 300l expanznú nádobu na vykurovaciu vodu
13 772
111,636
Vak pre 400l expanznú nádobu na vykurovaciu vodu
13 773
168,727
Vak pre 500l až 700l expanznú nádobu na vykurovaciu vodu
13 774
274,909
Kód
€
Vak pre 50l expanznú nádobu na solárny systém
13 775
36,364
Vak pre 80l a 100l expanznú nádobu na solárny systém
13 776
71,636
Vak pre 150l expanznú nádobu na solárny systém
13 777
94,545
Vak pre 200l expanznú nádobu na solárny systém
12 763
184,364
Vak pre 300l expanznú nádobu na solárny systém
13 786
215,636
13 787
330,909
Kód
€
Vak pre 60l expanznú nádobu na pitnú vodu
13 788
29,455
Vak pre 80l a 100l expanznú nádobu na pitnú vodu
13 789
57,455
Výmenné vaky pre expanzné nádoby SL na solárny systém
Vak pre 500l expanznú nádobu na solárny systém
x
Výmenné vaky pre expanzné nádoby HW na pitnú vodu
Vak pre 200l expanznú nádobu na pitnú vodu
x
13 791
124,727
Vak pre 300l a 400l expanznú nádobu na pitnú vodu
x
13 792
183,273
Servisný ventil pre expanzné nádoby
Kód
€
Ventil 3/4" pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis
8 770
17,164
Ventil 1" pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis
12 295
17,164
Ventil 6/4" pre pripojenie expanznej nádoby a jednoduchý servis
14 492
21,455
Pripojovací ventil a držiak expanznej nádoby na stenu 3/4"
7 766
20,873
Držiak expanznej nádoby
12 174
7,164
Držiak expanznej nádoby na stenu vrátane skrutiek a hmoždiniek
10 046
14,909
Držiak expanznej nádoby na stenu vrátane poistného ventilu 3 bar, odvzdušňovacieho
ventilu, manometra, skrutiek a hmoždiniek (nezmontované).
10 095
25,200
Rúrka nerez. pre pripojenie expanznej nádoby 2 x 3/4"F - 0,5 m
9 156
x - na objednávku
7,055
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
37
REGULÁCIA, TERMOSTATY, MERANIE
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Inteligentný regulátor REGULUS IR 12
Kód
€
T
Č
IR 12 KRB
Inteligentný regulátor s českým menu pre inteligentné riadenie teplovodného krbu a
akumulačnej nádrže, solárneho systému, kotla a 1 alebo 2 zmiešavaných okruhov
vykurovacej sústavy. Ethernetová zásuvka, slot pre pamäťovú kartu SD. Obsahuje zdroj,
4GB kartu, 1 vonkajší snímač a 7 teplotných snímačov do jímky.
13 245
869,091
K
R
B
IR 12 KRB EN
- menu v anglickom jazyku
13 316
869,091
Modul OT k IR 12 pre OpenTherm
10 442
100,000
E
L
T
Modul UNI k IR 10/12 pre CIB, 2 analógové vstupy, 2 relé výstupy
12 419
119,636
Modul CV k IR 10/12 ovládaný 0-10 V s 1 výstupným relé
- na pripojenie cirkulačného čerpadla OPV
12 360
32,364
Modul GSM k IR 12 KRB
12 698
225,455
RC21 IR - Izbová jednotka RC21 IR pre regulátor IR 10/12
11 280
57,455
IR 12 KRB R
Set inteligentného regulátora IR 12 KRB s rozvádzačom s istením IR a 5 voľnými pozíciami
pre ďalšie využitie.
12 309
1 069,455
IR 12 KRB TWR
Set inteligentného regulátora IR 12 KRB s wifi routerom a tabletom. Regulátor je osadený v
rozvádzači s istením IR a 5 voľnými pozíciami pre ďalšie využitie.
12 282
1 251,273
Kód
€
IR 10 CTC 400
Inteligentný regulátor s českým menu na riadenie tepelných čerpadiel CTC rady 400,
jedného zmiešavaného okruhu vykurovacieho systému, prípravy OPV a bivalentného zdroja.
Ethernetová zásuvka, slot pre pamäťovú kartu SD. Obsahuje zdroj, 4GB kartu, 1 vonkajší
snímač, 3 teplotné snímače do jímky a modul pre komunikáciu s tepelným čerpadlom.
13 248
690,545
IR 12 CTC 400
Inteligentný regulátor s českým menu na riadenie tepelných čerpadiel CTC rady 400,
solárneho systému a 2 zmiešavaných okruhov vykurovacieho systému. Ethernetová
zásuvka, slot pre pamäťovú kartu SD. Obsahuje zdroj, 4GB kartu, 1 vonkajší snímač, 4
teplotné snímače do jímky a modul pre komunikáciu s tepelným čerpadlom.
13 196
799,636
R
Ú
R
Modul UNI k IR 10/12 pre CIB, 2 analógové vstupy, 2 relé výstupy
12 419
119,636
Modul CV k IR 10/12 ovládaný 0-10 V s 1 výstupným relé
- na pripojenie cirkulačného čerpadla OPV
12 360
32,364
R
E
K
Modul OT k IR 12 pre OpenTherm
10 442
100,000
RC21 IR - Izbová jednotka RC21 IR pre regulátor IR 10/12
11 280
57,455
Modul k IR 10 pre súčasné pripojenie HDO a izbové jednotky RC21 IR
13 719
28,727
IR 12 CTC 400 R
Set inteligentného regulátora IR 12 CTC 400 s rozvádzačom s istením IR a 5 voľnými
pozíciami pre ďalšie využitie.
13 365
1 030,909
IR 12 CTC 400 TWR
Set inteligentného regulátora IR 12 CTC 400 s wifi routerom a tabletom. Regulátor je
osadený v rozvádzači s istením IR a 5 voľnými pozíciami pre ďalšie využitie.
13 364
1 214,545
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
O
A
L
O
P
P
38
IR 12 KRB pre krby a kotly na tuhé palivá
IR 10 a IR 12 CTC pre tepelné čerpadlá
REGULÁCIA, TERMOSTATY, MERANIE
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Inteligentný regulátor REGULUS IR 12 pre viac zmiešavacích okruhov
Kód
€
IR 12 OT 111
Inteligentný regulátor s českým menu na riadenie kotla s rozhraním Opentherm, jedného
ďalšieho spínaného zdroja, solárneho systému a 4 zmiešavacích okruhov vykurovacej
sústavy. Ethernetová zásuvka, slot pre pamäťovú kartu SD. Obsahuje zdroj, 4 GB kartu,1
vonkajší snímač a 9 teplotných snímačov do jímky.
11 983
1 160,000
IR 12 OT 111 EN
- menu v anglickom jazyku
13 377
IR 12 OT 121
Inteligentný regulátor s českým menu na riadenie kotla s rozhraním Opentherm, jedného
ďalšieho spínaného zdroja, solárneho systému a 6 zmiešavacích okruhov vykurovacej
sústavy. Ethernetová zásuvka, slot pre pamäťovú kartu SD. Obsahuje zdroj, 4 GB kartu,1
vonkajší snímač a 9 teplotných snímačov do jímky.
1 160,000
12 216
1 450,909
Teplotné snímače pre inteligentné regulátory IR 10 a IR 12
Kód
€
Snímač teplotný s káblom 4 m, príložný na rúru - Pt1000
9 789
22,036
Snímač teplotný s káblom 2 m do jímky - Pt1000
9 108
16,509
Klip na prichytenie snímača Pt1000 na rúrku
14 250
5,273
Termostat zakrytovaný na jímku se snímačom Pt1000 s káblom 2m
- prev. 0-90 °C, hav.fix 100 °C
14 105
46,909
TA52 - Vonkajší snímač teploty, Pt1000, k regulátoru IR 12, KRS 9, DeltaSol MX
9 110
29,527
KA 12 - Prepäťová ochrana pre teplotné snímače Pt1000
9 530
11,018
Ekvitermné regulátory pre vykurovacie okruhy
Kód
€
TRS3 -Regulátor pre 1 vykurovací okruh. Regulátor má 4 vstupy a 3 výstupy.
Obsahuje 1ks vonk.snímač a 1ks prílož.snímač
9 055
215,636
TRS4 - Regulátor pre 2 vykurovacie okruhy. Regulátor má 6 vstupov a 5 výstupov, možnosť
voľby medzi šiestimi schémami (od jednoduchého systému s jedným zmiešavacím okruhom
až po systém s jedným zmiešavacím okruhom, jedným priamym okruhom a AKU
nádržou).Obsahuje 1ks vonk.snímač,1ks prílož.snímač a 1ks snímač do jímky
9 056
250,909
TRS5 - Regulátor pre 1 vykurovací okruh a prípravu teplej vody. Regulátor má 6 vstupov a
5 výstupov, možnosť voľby medzi tromi schémami s prípravou OPV (systém s
kombinovanou DUO nádržou a zmiešavaným okruhom, systém so samostatným
zásobníkom OPV a zmiešavaným okruhom, systém so samostatným zásobníkom OPV a
zmiešavaným okruhom s AKU nádržou).Obsahuje 1ks vonk. snímač, 1ks prílož. snímač a
2ks snímač do jímky
9 057
269,455
RC 21 TRS - Izbová jednotka RC21 pre regulátory TRS 3-5 a KRS9
9 788
56,727
Snímač teplotný s káblom 4 m príložný na rúru - Pt1000
9 789
22,036
Snímač teplotný s káblom 2 m do jímky - Pt1000
9 108
16,509
10 000
155,636
UR3 TOP1.02Aj- menu v anglickom jazyku
- regulátor ekvitermný s riadením zmiešavacieho ventilu a čerpadla; 2 vstupy a 3 výstupy
11 607
155,636
Kód
€
Regulátor diferenčný analógový UR1 A-DT
- spína obehové čerpadlo podľa nastaviteľnej teplotnej diferencie
- 2 vstupy pre pre teplotné snímače a 1 mechanické výstupné relé
- cena vrátane 2 ks teplotných snímačov s káblom 2 m do jímky - Pt1000
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
UR3 TOP1.01
- regulátor ekvitermný s riadením zmiešavacieho ventilu a čerpadla; 2 vstupy a 3 výstupy
cena vrátane teplotného snímača s káblom 2 m do jímky a vonkajšieho snímača teploty
Diferenčné regulátory
S
O
L
14 159
66,909
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
39
REGULÁCIA, TERMOSTATY, MERANIE
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Izbové termostaty Regulus
Elektronické programovateľné
Kód
€
T
Č
TP07- Regulus
4 teplotné zmeny denne, nast. jednotlivých dní alebo Po-Pia, So-Ne, nast.teploty 7-35°C,
funkcia inteligentné kúrenie, napájanie 2x 1,5V (AA), kontakt 5A/230V
8 180
30,909
K
R
B
TP08 - Regulus
8+7 týždenných programov, 2 nast. teploty 5-30°C po 1 hodine,
napájanie 2x 1,5V (AA) súčasťou balenia, kontakty 8(2)A/230V
6 298
24,364
Elektronické
Kód
€
TP18 - Regulus
LCD displej (teplomer), nastaviteľná teplota 5-35°C tlačidlami,
napájanie 2x 1,5V (AAA) súčasťou balenia, 5(3,5) A 24...230 V
7 355
18,145
TP39 - Regulus
LCD displej (teplomer), nastaviteľná teplota 5-35°C gombíkom, 16(3) A 230 V
6 299
18,909
TP69 - Regulus
LCD displej (teplomer), nastaviteľná teplota 5-35°C tlačidlami, 16(3) A 230 V
11 583
18,909
TZ 33 - Regulus
Izbový zásuvkový termostat s LCD displejom (teplomer) a LED diódou.
Nastaviteľná teplota 5-35°C gombíkom, 16(3) A 230 V.
6 295
21,455
TZT 63 - Regulus
Izbový zásuvkový termostat s LCD displejom (teplomer) a LED diódou.
Možnosť ručného zopnutia počas doby nastaviteľného časového limitu.
Nastaviteľná teplota 5-35°C tlačidlami, 16(3) A 230 V.
8 269
21,455
Mechanické termostaty pre bežné spotrebiče (min. prúd 250 mA)
Kód
€
TP - 546 DT Izbový termostat 230 V, základné prevedenie.
Nastaviteľná teplota 5-30 °C, vypínací kontakt max. 16(2,5) A.
10 945
10,145
TP - 546 LA Izbový termostat 230 V, s kontrolkou zapnutia.
Nastaviteľná teplota 5-30 °C, vypínací kontakt max. 16(2,5) A.
10 946
11,236
TP - 546 OL Izbový termostat 230 V, s kontrolkou zapnutia a vypínačom.
Nastaviteľná teplota 5-30 °C, vypínací kontakt max. 16(2,5) A.
10 947
11,818
Kód
€
10 948
11,382
Kód
€
Rámček pod izbový termostat TP 546 pre montáž na inštalačnú el. krabicu.
11 076
1,782
Spona pre obmedzenie teploty izbového termostatu TP 546
11 077
0,145
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
40
Mechanické termostaty pre elektronické obvody (max. prúd 300 mA)
TP - 546 GCDT Izbový termostat 24 i 230 V, základné prevedenie.
Nastaviteľná teplota 5-30 °C, vypínací kontakt 20 až 300 mA
Montážne príslušenstvo termostatov TP 546
REGULÁCIA, TERMOSTATY, MERANIE
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Teplomery, priemer 63 mm
Kód
€
Teplomer príložný, 0-120°C
3 042
5,455
Teplomer s jímkou l=45 G1/2", zadné pripojenie, 0-120°C
10 473
4,873
Teplomer s jímkou l=150 G1/2", zadné pripojenie, 0-120°C
10 474
9,382
Teplomer s jímkou l=100 G1/2", zadné pripojenie, 0-120°C
14 296
7,018
Teplomer stonkový l=100,bez jímky, zadné pripojenie, 0-500°C
10 476
6,145
Pasta teplovodivá 2 g
6 754
0,545
Jímka 9,5x11,5-100 mm, 1/2" - pre stonkové teplomery
11 755
3,964
Kód
€
Termomanometer 0-120°C / 4bar, G1/2", spodné pripojenie
10 482
15,927
Termomanometer 0-120°C / 4bar, G1/2", zadné pripojenie
10 481
11,382
Kód
€
Tlakomer 4 bar, G1/4
10 170
3,600
Tlakomer 6 bar, G1/4
2 126
3,600
Tlakomer 4 bar, G1/4-zadné pripojenie
2 128
3,709
Tlakomer 6 bar, G1/4-zadné pripojenie
2 129
3,709
Tlakomery, priemer 63 mm
Kód
€
Tlakomer 2,5 bar, G1/4
294
3,745
Tlakomer 4 bar, G1/4
2 127
3,745
Tlakomer 6 bar, G1/4
3 319
3,745
Tlakomer 10 bar, G1/4
3 822
3,745
Tlakomer 10 bar, G1/4 - zadné pripojenie
3 357
3,855
Tlakomer 4 bar, G1/4 - zadné pripojenie
5 675
3,855
Tlakomer 6 bar, G1/4 - zadné pripojenie
3 409
3,855
Tlakomery, priemer 100 mm, pripojenie spodné
Kód
€
Tlakomer 2,5 bar, G1/2
300
12,545
Tlakomer 4 bar, G1/2
2 170
12,545
Tlakomer 6 bar, G1/2
3 320
12,545
Tlakomer 10 bar, G1/2
3 408
12,545
Termomanometre, priemer 80 mm
Tlakomery, priemer 50 mm
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
41
REGULÁCIA, TERMOSTATY, MERANIE
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
Zakrytované termostaty
Kód
€
BB1-1000 prevádzkový term. príložný, zvýšená citlivosť 10-90°C, teplovodivá pasta
10 811
10,703
TS5310.01 prevádzkový term. príložný, štandardná citlivosť 17-90°C
10 746
12,593
TS5310.02 prevádzkový term. príložný nast. skrutkovačom, 17-90°C
10 836
13,463
TS9510.02 prevádzkový term. na jímku 0-90°C, snímač 6,5 x 100 mm
10 781
17,585
TS1-1000
prevádzkový term. na jímku, 0-90°C, snímač 5,8 x 100 mm
13 620
12,000
TS9520.01 prevádzkový term. kapilárový 0-60°C, kapilára 1,5 m, snímač 6,5 x 73 mm
10 750
14,295
TS9520.54 prevádzkový term. kapilárový 0-90°C, kapilára 1,5 m, IP 40
10 772
14,295
TS9520.53R prevádzkový term. kapilárový, 0-300°C, kapilára 2 m INOX IP40
11 514
15,695
TS9520.04 prevádzkový term. kapilárový, -35/+35°C, kapilára 1,5 m
11 279
15,884
TS95H10.01 havarijný termostat na jímku 100°C - 2 kontakty
10 803
17,926
C
H
E
TS9530.07 termostat zak. na jímku dvojitý 0-60/30-120°C
10 782
30,179
TS95H30.01 termostat zak.na jímku prev. 0-90°C, hav.fix 100°C, snímače 6,5 x 100mm
10 771
30,595
R
Ú
R
TS95H30.01/Pt1000
termostat zak.na jímku prev. 0-90°C, hav.fix 100°C, s osadeným teplotným snímačom
Pt1000 s káblom 2m
14 105
46,909
TS9501.02 priestorový termostat, nerez. snímač, -35/+35°C, krytie IP 55
10 804
35,273
O
A
L
Pasta teplovodivá 2g
6 754
0,545
Zakrytované termostaty Danfoss
Kód
€
O
P
P
Termostat zakrytovaný KP 78, rozsah 30-90°C; diferencia 5-15°C;
kapilára 2m; IP30
12 274
63,250
R
E
K
42
060L118466
REGULÁCIA, TERMOSTATY, MERANIE
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Termostaty prevádzkové, s kvapalinovou náplňou
kód
rozsah
ovládanie
kapilára
kontakty
Kód
€
95A040R21
0 - 40°C
gombík
1m
vypínací
10 925
8,727
95B040R07
0 - 40°C
gombík
1,5 m
prepínací
11 225
8,952
95B090R27
0 - 90°C
gombík
2m
prepínací
11 020
9,326
95B090R25
0 - 90°C
gombík
1m
prepínací
10 922
8,877
95B090R23
/04756
95A090R20
0 - 90°C
gombík
0,55 m
prepínací
10 739
9,663
0 - 90°C
gombík
1m
vypínací
10 924
8,540
95A095R01
0 - 120°C
gombík
1m
prepínací
10 735
8,727
95B120R10
0 - 120°C
gombík
1,5 m
prepínací
10 933
9,027
95B120I03
0 - 120°C
gombík
1,5 m inox
prepínací
10 932
12,248
95B210R01
0 - 210°C
gombík
1m
prepínací
11 040
10,150
95B286I02
-25 až 275°C
gombík
1,5 m inox
prepínací
10 734
12,210
95B300I05
0 - 300°C
gombík
2 m inox
prepínací
10 934
16,443
95A095R01
50 - 95°C(ATMOS)
gombík
1m
vypínací
10 736
8,427
95B090R24
0 - 90°C
skrutkovač
1m
prepínací
10 940
8,952
95A090R22
0 - 90°C
skrutkovač
1m
vypínací
11 078
8,839
95B090R26
0 - 90°C
skrutkovač
1,5 m
prepínací
10 780
9,214
713.13228.02A 0 - 90°C
gombík
1m
vypínací
1 553
12,323
95A090R21
90°C
fixne
1m
vypínací
10 882
8,015
ST/99-001
dvojstup.39-78°C, 46-85°C
gombík
1m
prepínací
4 462
17,192
95A085R03
OFF - 85°C
gombík
1m
vypínací
10 926
10,000
95A070R06
30 - 70°C zlatené kontakty
skrutkovač
1m
vypínací
10 737
11,723
721.3328.00A
40 - 90°C (2±1°C)
gombík
1m
prepínací
3 391
10,300
Kód
€
Termostaty havarijne, nastaviteľné
kód TG
rozsah
reset
kapilára
kontakty
95H060R01
40 - 60°C
manuálny
1m
prepínací
11 074
11,648
95H090R02
63 - 90°C
manuálny
1,5 m
prepínací
10 745
12,323
95H110R10
90 - 110°C
manuálny
1m
vypínací
10 923
11,199
95H110R12
90 - 110°C
manuálny
1m
prepínací
11 159
11,573
95H110R09
90 - 110°C
manuálny
1,5 m
prepínací
10 740
11,948
95H110R13
90 - 110°C zlatené kontakty
manuálny
1m
prepínací
11 088
12,735
automatický
1m
vypínací
823
12,023
Kód
€
962.11228.00A 90 - 110°C
Termostaty havarijne, nastavené pevne
kód TG
rozsah
reset
kapilára
kontakty
95H120R01
120°C
manuálny
1m
vypínací
10 973
10,899
95H140R01
140°C zlatené kontakty
manuálny
1m
prepínací
11 153
12,922
974.99228.01A 100°C
automatický
1m
vypínací
1 094
12,135
95H099R01
/04756
manuálny
0,55 m
prepínací
10 743
11,199
99°C
Zaťaženie kontaktov pre odporovú záťaž je 16A/250V, 6A/400V, pre indukčnú záťaž 4A/250V,1A/400V.
Pre zlatené kontakty 100 mV 0,3A D.C.. Elektrické krytie je IP 00
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
43
REGULÁCIA, TERMOSTATY, MERANIE
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Teplomery
Kód
€
kód
rozsah
rozmer
110.10025.00A
0 - 120°C
Ø 57,5 mm
1m
172
7,791
110.10045.00A
0 - 120°C
Ø 57,5 mm
2m
1 146
8,277
110.10125.00A
0 - 120°C
Ø 57,5 mm
1m
224
7,791
113.10126.00A
0 - 120°C
Ø 42 mm
1m
biely
1 148
7,791
113.10127.00A
0 - 120°C
Ø 42 mm
1m
sivý
1 829
7,791
130.10025.00A
0 - 120°C
48x48 mm
1m
120
7,791
A
K
U
150.10125.00A
0 - 120°C
31x64 mm
1m
1 181
7,791
180.10125.00A
0 - 120°C
14,5x64,5 mm
1m
275
7,791
E
X
P
Termomanometre
Kód
€
1m
272
13,296
1m
6 468
12,510
T
Č
K
R
B
E
L
T
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
44
520.75025.00A
560.70126.00A
0-120°C;0-4b Ø 57,5 mm
0-120°C; 0-4 bar
Ø 42 mm
dĺžka kapiláry
520.70126.00A
0-120°C;0-4b Ø 57,5 mm
1m
1 093
13,296
540.80125.00A
0-120°C;0-6b 42x78 mm
1m
3 643
14,795
540.71526.00A
0-120°C;0-4b 42x78 mm
1m
5 190
14,795
Kód
€
121
8,015
Kód
€
21
1,910
Tlakomery
340.70025.00A
0-4 bar
48x48 mm
Príslušenstvo pre manometre a termomanometre
4700.10.9A spätný ventil pre manometer 1/4“
4700.00.1A spätný ventil pre manometer 1/2“
1m
20
1,910
4514.06.0B rámček okrúhly biely
1 096
0,400
Manostaty
Kód
€
GW 50A6 manostat plynu, 5-50 mbar
1 004
49,440
Konektor k manostatu GW pre sériu A6
1 005
9,673
LGW 3A1 manostat vzduchu, fix 0,4 mbar
478
34,545
LGW 3A2 manostat vzduchu - nastaviteľný 0,4-3,0 mbar
777
41,818
Sondy pre manostaty
Kód
€
4505678 sonda k ventilátoru plastová
1 874
3,633
sonda plastová, citlivejšia - Thermona
3 204
4,644
REGULÁCIA, TERMOSTATY, MERANIE
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Prietokové spínače, 400 l/h
Kód
€
381
20,000
Prietokový spínač, 3/4" - 3/4", mikrospínač
FP204-1
Prietokový spínač, 3/4" - 3/4" , zl. kontakty
FP204-2 13 552
20,727
Prietokový spínač, 3/4" - prevlečná matica 1", mikrospínač
FP214-1
21,455
Prietokový spínač, 3/4" - prevlečná matica 1", zl. kontakty
FP214-2 13 553
22,182
Prietokový spínač, prevlečná matica 1" - 3/4", mikrospínač
FP224-1
383
21,455
Prietokový spínač, prevlečná matica 1" - 3/4", zl. kontakty
FP224-2
4 247
22,182
Kód
€
10 927
8,502
Kód
€
Tlakové spínače
60V070A01, fix 0,7 bar zopnuté - nipel R 1/4", zlatené kontakty
Tlakový spínač KPI, maximálny tlak 18 bar, IP 30,pre plyn. aj kvap. média
Tlakový spínač KPI 35 rozsah -0,2 až 8 bar;
diferencia 0,4-1,5 bar; G1/4"M
Tlakový spínač KPI 35 rozsah -0,2 až 8 bar;
diferencia 0,5-2,0 bar; G1/4"M
Kryt IP55 pre termostaty a tlakové spínače KP, KPI
pre zvýšenie krytia z IP30 na IP55
382
060-121766 12 275
60,830
060-121966 12 277
60,830
060-062866 12 279
17,240
Príslušenstvo k termostatom
Kód
€
6960.02.4A gombík oválny čierny, 0 - 40°C
1 145
0,582
6965.00.2A gombík oválny čierny, 0 - 90°C
1 472
0,582
6960.05.4A gombík oválny čierny, 0 - 120°C
1 404
0,582
6960.06.4A gombík oválny čierny, 0 - 210°C
2 164
0,582
6963.00.6A gombík oválny čierny, s ryskou
683
0,582
6962.00.4A gombík oválny čierny, symbolický ,symbol Mora
319
0,582
6967.00.2A gombík oválny čierny, symbolický , symbol TG
752
0,582
6973.01.4A gombík oválny biely, 1 - 5
681
0,582
6975.00.2A gombík oválny biely, 0 - 90°C
1 830
0,582
6973.00.2A gombík oválny biely, s ryskou
879
0,582
4550.50.0B podložka čierna
15
0,327
4550.51.0B podložka biela
561
0,327
4550.47.0A jímka pre 1 snímač, 7 x 8 x 45mm
57
2,509
4550.46.0A jímka pre 1 snímač, 7 x 8 x 100mm
154
2,772
9 078
7,416
jímka pre 1 snímač, 7 x 8 x 100 mm - poniklovaná
jímka pre 1 snímač, 7 x 8 x 200 mm
7 217
3,071
jímka pre 3 snímače na konci prelisovaná, 15 x 16 x 230 mm
1 120
7,266
18
3,109
4550.37.2A jímka pre 3 snímače prelisovaná, 15 x 16 x 100mm
4550.37.8A jímka pre 4 snímače 15 x 16 x 120mm
1 496
4,045
4555.40.0A obmedzovacia pružinka teploty k termostatu
17
0,218
4550.80.0A obmedzovacia matica teploty k termostatu
16
0,218
1 497
0,436
4555.25.2A pružina vlnitá pre utesnenie snímača v jímke
4551.75.0A matica pre pripevnenie termostatu
790
0,109
poistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová
10 845
0,291
poistná pružinka kapiláry malá, 1/2" - nerezová, 100 ks
13 563
21,818
poistná pružinka kapiláry veľká, 3/4"
1 980
0,255
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
45
OCHRANA A REGULÁCIA KOTLOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
Regulátory ťahu pre kotly na tuhé palivá
Kód
€
Termostatický regulátor ťahu RT4 - 3/4"
13 878
19,091
Termostatický regulátor ťahu RT3 - 3/4"
8 486
18,000
Termostatický regulátor ťahu RT3 J - 1"
10 996
21,273
Termostatický regulátor ťahu RT3 L - 3/4" s predĺženou tyčkou
8 763
18,909
Termostatický regulátor ťahu RT3 S - 3/4" s tyčkou do pravého uhla
8 787
20,000
Termostatický regulátor ťahu RT3 D - 3/4" s dlhou jímkou pre kotly s extrémnou hrúbkou
izolácie
13 317
27,091
Termostatický regulátor ťahu RT3 T - 3/4" pre kotly s vyšším opláštením
11 211
20,545
Sada gombík a piestik pre RT3
8 217
2,291
Gombík pre RT4
13 876
1,164
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
Náhradná termovložka k RT
5881
7,709
Elektricky ovládané regulátory ťahu pre kotly na tuhé palivá
Kód
€
R
E
K
Elektricky ovládaný termostatický regulátor ťahu RT3-E
7 191
47,273
RT3E s izbovým termostatom TP546DT
9 139
54,509
RT3E s izbovým termostatom TP07 s týždenným programom
9 138
72,364
O
A
L
O
P
P
46
OCHRANA A REGULÁCIA KOTLOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Dochladzovací jednocestný termostatický ventil Regulus
Kód
€
JBV1
Dochladzovací jednocestný termostatický ventil pre kotly na tuhé palivá
s dochladzovacím výmenníkom, pripojenie na kotol vonkajším závitom 1/2", pripojenie na
chladiacu vodu aj odpad vonkajším závitom 3/4", otváracia teplota 97°C ± 2°C, snímač
termostatického člena je umiestnený vo vykurovacej vode
8 877
34,509
T
Č
Dochladzovací dvojcestný termostatický ventil Regulus
Kód
€
DBV1
Dochladzovací dvojcestný termostatický ventil pre kotly na tuhé palivá bez
dochladzovacieho výmenníka, pripojenie na kotol, chladiacu vodu aj odpad vonkajším
závitom 3/4", otváracia teplota 97°C ± 2°C, snímač termostatického člena je umiestnený vo
vykurovacej vode
K
R
B
8 066
71,273
E
L
T
Dochladzovacie termostatické kapilárové ventily Regulus
dĺžka kapiláry 1,3 m, jímka 140 mm, G 1/2" M
Kód
€
Dochladzovací ventil BVTS, 3/4"F, 95 °C
14 477
39,236
Dochladzovací ventil BVTS, 3/4"F, 97 °C
14 480
39,236
Dochladzovací ventil BVTS, 3/4"F, 108 °C
14 483
50,545
Dochladzovací ventil BVTS, 3/4"F, 70 °C
14 476
50,545
Dochladzovací ventil BVTS, 3/4"F, 65 °C
14 475
50,545
Dochladzovací ventil BVTS, 3/4"F, 55 °C
14 474
50,545
Kód
€
14 478
54,182
dĺžka kapiláry 4 m, jímka 140 mm, G 1/2" M
Dochladzovací ventil BVTS, 3/4"F, 95 °C
Ventily BTVS vyrábame na objednávku aj v prevedení s odnímateľnou kapilárou alebo predĺženou jímkou.
Dochladzovacie termostatické ventily STS
Kód
€
STS 20 - Dochladzovací ventil G3/4"F, 97°C - kapilára 1,3 m, jímka G 1/2"M
4 601
57,091
Záložný zdroj pre obehová čerpadlá kotlov na tuhé palivá
Kód
€
Záložný zdroj pre obehové čerpadlá kotlov na tuhé palivá PG 500 vrátane hermeticky
uzavretého bezúdržbového akumulátora 18 Ah s dvánasťročnou životnosťou . Pre jedno
štandardné (s menším príkonom alebo pri menších nárokoch na dobu zálohovania) alebo
viacero nízkoenergetických čerpadiel
12 505
177,818
Záložný zdroj pre obehové čerpadlá kotlov na tuhé palivá PG 500 vrátane hermeticky
uzavretého bezúdržbového akumulátora 44 Ah s dvanásťročnou životnosťou. Pre
štandardné obehové čerpadlá,napr. Wilo 25/4 udrží v behu minimálne 5 hodín.
9 140
253,455
Záložný zdroj pre obehové čerpadlá kotlov na tuhé palivá PG 1000 vrátane hermeticky
uzavretého bezúdržbového akumulátora 100 Ah s dvánasťročnou životnosťou.
12 435
399,636
Záložný zdroj pre obehové čerpadlá kotlov na tuhé palivá PG 1000 vrátane 2 ks hermeticky
uzavretých bezúdržbových akumulátorov 100 Ah s dvanásťročnou životnosťou.
12 382
721,818
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
47
OCHRANA A REGULÁCIA KOTLOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
48
Termostatické mosadzné zmiešavacie ventily pre kotly na tuhé palivá
s automatickým vyvažovaním by-passu
Kód
€
Termostatický ventil TSV3B 45 °C
11 282
47,091
Termostatický ventil TSV3B 55 °C
11 281
47,091
Termostatický ventil TSV3B 65 °C
10 080
47,091
Kód
€
Termostatický ventil TSV3BF 45 °C - sada k obehovému čerpadlu
13 095
56,364
Termostatický ventil TSV3BF 55 °C - sada k obehovému čerpadlu
13 096
56,364
Termostatický ventil TSV3BF 65 °C - sada k obehovému čerpadlu
13 097
56,364
Kód
€
Termostatický ventil TSV3BM 45 °C
13 977
45,455
Termostatický ventil TSV3BM 55 °C
13 978
45,455
Termostatický ventil TSV3BM 65 °C
13 979
45,455
Kód
€
Termostatický ventil TSV3BMF 45 °C
13 980
46,545
Termostatický ventil TSV3BMF 55 °C
13 981
46,545
Termostatický ventil TSV3BMF 65 °C
13 982
46,545
Kód
€
Termostatický ventil TSV5B 45 °C
11 806
59,273
Termostatický ventil TSV5B 55 °C
11 807
59,273
Termostatický ventil TSV5B 65 °C
11 808
59,273
Kód
€
Termostatický ventil TSV6B 45 °C
12 974
78,909
Termostatický ventil TSV6B 55 °C
12 975
78,909
Termostatický ventil TSV6B 65 °C
12 976
78,909
Kód
€
Termostatický ventil TSV8B 45 °C
12 977
91,636
Termostatický ventil TSV8B 55 °C
12 978
91,636
Termostatický ventil TSV8B 65 °C
12 979
91,636
Kód
€
Izolácia termostatického ventilu TSV3B
11 872
6,109
Izolácia termostatického ventilu TSV5B
11 873
6,873
Izolácia termostatického ventilu TSV6B
11 874
7,636
Izolácia termostatického ventilu TSV8B
11 875
9,164
TSV3B DN25, 3x 1" F
TSV3BF DN25, 2x 1"F + prevlečná matica 6/4" F, šrúbenie 6/4" F x 1" F
TSV3BM DN25, 3x 1" M
TSV3BMF DN25, 2x 1" M + prevlečná matica 1" F
TSV5B DN32, 3x 5/4" F
TSV6B DN40, 3x 6/4" F
TSV8B DN50, 3x 2" F
Izolácia termostatických ventilov
OCHRANA A REGULÁCIA KOTLOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Čerpadlové termostatické skupiny
Regomat s čerpadlom Wilo ST 25/7
Kód
€
REGOMAT 45 W - TSV3B 45°C + obehové čerpadlo Wilo ST 25/7
12 403
108,727
REGOMAT 55 W - TSV3B 55°C + obehové čerpadlo Wilo ST 25/7
12 404
108,727
REGOMAT 65 W - TSV3B 65°C + obehové čerpadlo Wilo ST 25/7
12 405
108,727
Kód
€
REGOMAT 45 WYP - TSV3B 45°C + obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6
12 943
145,091
REGOMAT 55 WYP - TSV3B 55°C + obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6
12 944
145,091
REGOMAT 65 WYP - TSV3B 65°C + obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6
12 945
145,091
Regomat s nízkoenergetickým čerpadlom Grundfos Alpha 2L 25-40
Kód
€
REGOMAT 45 G - TSV3B 45°C + obehové čerpadlo Grundfos Alpha 2L 25-40
12 406
199,636
REGOMAT 55 G - TSV3B 55°C + obehové čerpadlo Grundfos Alpha 2L 25-40
12 407
199,636
REGOMAT 65 G - TSV3B 65°C + obehové čerpadlo Grundfos Alpha 2L 25-40
12 408
199,636
Kód
€
Thermovar LK810 55
- s konštantnou výstupnou teplotou 55°C pre spiatočku kotlov na tuhé palivá, 5/4"F vnútorný
10 550
268,727
Thermovar LK810 55 ECO
- s konštantnou výstupnou teplotou 55°C pre spiatočku kotlov na tuhé palivá, 5/4"F vnútorný
14 623
349,818
Thermovar LK810 65
- s konštantnou výstupnou teplotou 65°C pre spiatočku kotlov na tuhé palivá, 5/4"F vnútorný
10 302
268,727
Thermovar LK810 65 ECO
- s konštantnou výstupnou teplotou 65°C pre spiatočku kotlov na tuhé palivá, 5/4" F vnútorný
12 701
349,818
Thermovar LK810 70
- s konštantnou výstupnou teplotou 70°C pre spiatočku kotlov na tuhé palivá, 5/4"F vnútorný
10 551
284,727
Kód
€
Termočlen VB24 s kužeľčekom pre ventil TSV3B,5B; 45°C
12 102
18,945
Termočlen VB24 s kužeľčekom pre ventil TSV3B,5B; 55°C
12 101
18,945
Termočlen VB24 s kužeľčekom pre ventil TSV3B,5B; 65°C
12 100
18,945
Termočlen VB35 s kužeľčekom pre ventil TSV6B,8B; 45°C
13 193
22,545
Termočlen VB35 s kužeľčekom pre ventil TSV6B,8B; 55°C
13 194
22,545
Termočlen VB35 s kužeľčekom pre ventil TSV6B,8B; 65°C
13 195
22,545
Kód
€
Termočlen pre čerpadlovú skupinu LK810 - 55°C
10 545
26,291
Termočlen pre čerpadlovú skupinu LK810 - 60°C
10 546
26,291
Termočlen pre čerpadlovú skupinu LK810 - 65°C
10 548
26,291
Termočlen pre čerpadlovú skupinu LK810 - 70°C
10 549
26,291
Regomat s nízkoenergetickým čerpadlom Wilo Yonos 25/1-6
Thermovar
Termočleny - náhradne diely pre TSV B ventily
Termočleny - náhradné diely pre LK810
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
49
OCHRANA A REGULÁCIA KOTLOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
50
Čerpadlové skupiny pre kotly a vykurovacie systémy s čerpadlami Wilo Yonos
Kód
€
CS TSV YP 25/1-6
Čerpadlová termostatická skupina pre kotol a vykurovací systém bez akum. nádrže.
Spiatočka kotla 55°C, zmiešavanie vykurovacieho okruhu automat. podľa výkonu kotla.
Nevyžaduje ďalšiu reguláciu ani zmieš. ventily.
12 670
399,636
CS TSV 65 YP 25/1-6
Čerpadlová termostatická skupina pre kotol a vykurovací systém bez akum. nádrže.
Spiatočka kotla 65°C, zmiešavanie vykurovacieho okruhu automat. podľa výkonu kotla.
Nevyžaduje ďalšiu reguláciu ani zmieš. ventily.
12 677
399,636
CS TSV MIX 55 YP 25/1-6
Čerpadlová termost. skupina pre kotol s akum. nádržou a vykurovací
systém. Spiatočka kotla 55°C, zmiešavanie vykurovacieho okruhu
pomocou 3cestného ventilu.
12 675
403,273
12 678
403,273
12 676
457,818
13 178
457,818
Kód
€
CS TSV 55 Alpha
Čerpadlová termostatická skupina pre kotol a vykurovací systém bez akum. nádrže.
Spiatočka kotla 55°C, zmiešavanie vykurovacieho okruhu automat. podľa výkonu kotla.
Nevyžaduje ďalšiu reguláciu ani zmieš. ventily.
12 209
519,636
CS TSV 65 Alpha
Čerpadlová termostatická skupina pre kotol a vykurovací systém bez akum. nádrže.
Spiatočka kotla 65°C, zmiešavanie vykurovacieho okruhu automat. podľa výkonu kotla.
Nevyžaduje ďalšiu reguláciu ani zmieš. ventily.
12 206
519,636
CS TSV MIX 55 Alpha
Čerpadlová termost. skupina pre kotol s akum. nádržou a vykurovací
systém. Spiatočka kotla 55°C, zmiešavanie vykurovacieho okruhu
pomocou 3cestného ventilu.
12 210
523,273
12 207
523,273
12 211
577,818
12 208
577,818
CS TSV MIX 65 YP 25/1-6
Čerpadlová termost. skupina pre kotol s akum. nádržou a vykurovací
systém. Spiatočka kotla 65°C, zmiešavanie vykurovacieho okruhu
pomocou 3cestného ventilu.
CS TSV MIX 55 P YP 25/1-6
Čerpadlová termost. skupina pre kotol s akumulačnou nádržou a
vykurovací systém. Spiatočka kotla 55°C, zmiešavanie vykurovacieho
okruhu pomocou 3cestného ventilu.
CS TSV MIX 65 P YP 25/1-6
Čerpadlová termost. skupina pre kotol s akumulačnou nádržou a
vykurovací systém. Spiatočka kotla 65°C, zmiešavanie vykurovacieho
okruhu pomocou 3cestného ventilu.
bez el. pohonu
bez el. pohonu
s el.pohonom
s el.pohonom
Čerpadlové skupiny pre kotly a vykurovacie systémy s čerpadlami Grundfos
CS TSV MIX 65 Alpha
Čerpadlová termost. skupina pre kotol s akum. nádržou a vykurovací
systém. Spiatočka kotla 65°C, zmiešavanie vykurovacieho okruhu
pomocou 3cestného ventilu.
CS TSV MIX 55 Alpha
Čerpadlová termost. skupina pre kotol s akumulačnou nádržou a
vykurovací systém. Spiatočka kotla 55°C, zmiešavanie vykurovacieho
okruhu pomocou 3cestného ventilu.
CS TSV MIX 65 Alpha
Čerpadlová termost. skupina pre kotol s akumulačnou nádržou a
vykurovací systém. Spiatočka kotla 65°C, zmiešavanie vykurovacieho
okruhu pomocou 3cestného ventilu.
bez el. pohonu
bez el. pohonu
s el.pohonom
s el.pohonom
SÚČASTI VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Nízkoenergetické obehové čerpadlá pre vykurovacie systémy
Kód
€
Čerpadlo Wilo Yonos Pico 25/1-4 - 180 - 6/4", 230 V,
s displejom ukazujúcim aktuálnu spotrebu energie
12 130
142,909
Čerpadlo Wilo Yonos Pico 25/1-6 - 180 - 6/4", 230 V,
s displejom ukazujúcim aktuálnu spotrebu energie
12 131
161,818
Čerpadlo Wilo Stratos PICO 25/1-4 - 180- 6/4", 230 V,s LCD displejom,
funkciou Dynamic Adapt a vrátane izolácie
10 163
200,364
Čerpadlo Wilo Stratos PICO 25/1-6 - 180- 6/4", 230 V, s LCD displejom,
funkciou Dynamic Adapt a vrátane izolácie
10 164
228,727
Čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-40 180 1x230V,
bez displeja
12 190
151,273
Čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-60 180 1x230V,
bez displeja
12 163
171,636
Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-40 180 1x230V,
s displejom ukazujúcim aktuálnu spotrebu energie a funkciou autoadapt
12 189
225,091
Čerpadlo Grundfos ALPHA2 25-60 180 1x230V,
s displejom ukazujúcim aktuálnu spotrebu energie a funkciou autoadapt
12 149
257,818
Obehové čerpadlá pre solárne systémy
Kód
€
Čerpadlo Wilo Stratos ECO-ST 25/1-5 - 180 - 6/4", 230 V
8 881
274,182
Nízkoenergetické obehové čerpadlá pre pitnú vodu
Kód
€
Čerpadlo Grundfos COMFORT UP 15-14B PM 1x230V, bez displeja
12 194
137,818
Čerpadlo Grundfos COMFORT UP 15-14BA PM 1x230V, s displejom
12 193
232,364
Príslušenstvo obehových čerpadiel
Kód
€
Tesnenie 6/4"
9 710
0,182
Šrúbenie k čerpadlu mosadzné 6/4" x 1" vrátane tesnenia (1 ks)
5 597
4,509
Sada záložného zdroja a obehového čerpadla
Kód
€
Záložný zdroj pre obehové čerpadlá kotlov na tuhé palivá PG 500 vrátane akumulátora 18
Ah a obehového čerpadla Wilo Yonos Para 25/1-6 - 180 - 6/4", 230 V bez displeja
13 182
273,091
Záložný zdroj pre obehové čerpadlá kotlov na tuhé palivá PG 500 vrátane akumulátora 44
Ah a obehového čerpadla Wilo Yonos Para 25/1-6 - 180 - 6/4", 230 V bez displeja
14 502
348,727
Záložný zdroj pre obehové čerpadlá kotlov na tuhé palivá PG 500 vrátane akumulátora 18
Ah a 2 ks obehových čerpadiel Wilo Yonos Para 25/1-6 - 180 - 6/4", 230 V bez displeja
13 183
368,000
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
51
SÚČASTI VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
Čerpadlové skupiny pre vykurovacie systémy
Kód
€
CS OTS YP 25/1-6
Čerpadlová skupina s nízkoenergetickým čerpadlom Wilo Yonos 25/1-6, s jedným guľovým
ventilom s teplomerom a jedným guľovým ventilom bez teplomera.
13 252
136,727
Čerpadlové skupiny pre vykurovacie okruhy s nízkoenergetickými čerpadlami
Kód
€
Čerpadlová sk. M2, 1", nízkoenergetické obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6.
Typické použitie pre vykurovacie okruhy s alebo bez termostatických ventilov.
12 105
239,636
Čerpadlová sk. M2, 1", nízkoenergetické obehové čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-60.
Typické použitie pre vykurovacie okruhy s alebo bez termostatických ventilov.
14 156
282,545
Čerpadlová sk. M2 MIX 3, 1", zmiešavací ventil s pohonom, nízkoenergetické obehové
čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6. Typické použitie pre zmiešavané vykurovacie okruhy.
12 106
363,273
Čerpadlová sk. M2 MIX 3, 1", zmiešavací ventil s pohonom, nízkoenergetické obehové
čerpadlo Grundfos ALPHA2 L 25-60. Typické použitie pre zmiešavané vykurovacie okruhy.
14 158
399,636
Čerpadlová sk. M2 MIX 3, 1", zmiešavací ventil s pohonom s reguláciou na konšt. teplotu,
nízkoenergetické obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6. Typické použitie pre zmiešavané
vykurovacie okruhy.
14 110
464,727
Čerpadlová sk. M2 MIX 3, 1", zmiešavací ventil s pohonom 24V s riadením 0-10V ,
nízkoenergetické obehové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6. Typické použitie pre zmiešavané
vykurovacie okruhy.
14 341
434,545
Kód
€
11 900
5,745
Kód
€
13 580
105,091
Držiak na stenu pre čerpadlové skupiny M2 a M3
Držiak pre upevnenie čerpadlovej skupiny M2 alebo M3 priamo na stenu bez rozdeľovača
R
E
K
Čerpadlové skupiny pre solárne systémy
O
A
L
CS SS ST 25/7
Čerpadlová skupina s čerpadlom Wilo ST25/7-180-6/4", s jedným guľovým ventilom s
teplomerom a jedným guľovým ventilom bez teplomera.
O
P
P
52
SÚČASTI VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Rozdeľovače pre vykurovacie systémy
Kód
€
Rozdeľovač/zberač - 2 vykurovacie okruhy 1" s výstupom pre bezpečnostnú skupinu,
s izoláciou, s bočným výstupom 3/4", do 50 kW
9 186
145,091
Rozdeľovač/zberač - 3 vykurovacie okruhy 1" s výstupom pre bezpečnostnú skupinu,
s izoláciou, s bočným výstupom 3/4", do 50 kW
9 187
166,909
Bezpečnostná skupina s izoláciou
- tlakomer 0-4 bar, odvzdušňovací a poistný ventil 3 bar
9 797
35,273
Rozdeľovač/zberač - 2 vykurovacie okruhy 1" s izoláciou
Rozdeľovač/zberač - 3 vykurovacie okruhy 1" s izoláciou
Rozdeľovač/zberač - 4 vykurovacie okruhy 1", k zdroju 5/4", bočný výstup 3/4",
s izoláciou, do 70 kW
Rozdeľovač/zberač - 5 vykurovacích okruhov 1", k zdroju 5/4", bočný výstup 3/4",
s izoláciou, do 70 kW
Rozdeľovač/zberač - 6 vykurovacích okruhov 1", k zdroju 5/4", bočný výstup 3/4",
s izoláciou, do 70 kW
T
Č
9 507
9 508
9 509
9 510
9 511
130,545
151,273
E
L
T
A
K
U
212,000
272,727
R
E
G
314,182
O
C
H
9 191
24,218
Hydraulické vyrovnávače dynamických tlakov (HVDT)
Kód
€
Vyrovnávač tlakov primárneho a sekundárneho okruhu - 1", max. prietok 2 m 3/h
9 188
146,182
9 514
K
R
B
E
X
P
Držiak na stenu pre rozdeľovač/zberač, sada 2 ks
Vyrovnávač tlakov primárneho a sekundárneho okruhu - 5/4", max. prietok 3 m 3/h
S
O
L
149,455
Držiak na stenu pre HVDT kód 9188, 9514
9 190
26,691
Šrúbenie medzi rozdeľovač a vyrovnávač tlakov G 1" F/F - 1 ks
12 259
7,491
Šrúbenie medzi rozdeľovač a vyrovnávač tlakov G 5/4" F/F - ks
12 260
20,000
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
53
SÚČASTI VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
Zónové ventily Regulus VZP s vratnou pružinou PN 16
Dvojcestné
Kód
€
VZP 215-230-1P, 1/2" F, Kvs = 2,2 m3/h, pomocný mikrospínač
12 856
47,091
VZP 220-230-1P, 3/4" F, Kvs = 3,0 m3/h, pomocný mikrospínač
12 857
48,727
12 858
52,727
3
VZP 225-230-1P, 1" F, Kvs = 4,6 m /h, pomocný mikrospínač
Kód
€
VZP 315-230-1P, 1/2" F, Kvs = 2,2 m3/h, pomocný mikrospínač
Trojcestné
12 854
50,727
VZP 320-230-1P, 3/4" F, Kvs = 3,0 m3/h, pomocný mikrospínač
12 855
52,727
9 658
56,727
3
VZP 325-230-1P, 1" F, Kvs = 4,6 m /h, pomocný mikrospínač
Zónové ventily s vratnou pružinou PN 10
Dvojcestné
Kód
€
SF-15-2-M1, 1/2", vnútorný závit, Kvs = 6m 3/h, pomocný mikrospínač
3349
73,091
SF-20-2, 3/4", vnútorný závit, Kvs = 7m 3/h
575
69,091
SF-20-2-E, 3/4", vonkajší závit, Kvs = 7m3/h
5784
69,091
SF-20-2-M1, 3/4", vnútorný závit, Kvs = 7m 3/h, pomocný mikrospínač
579
73,818
SF-25-2, 1", vnútorný závit, Kvs = 9m 3/h
603
69,818
SF-25-2-E, 1", vonkajší závit, Kvs = 9m3/h
3989
69,818
SF-25-2-M1, 1", vnútorný závit, Kvs = 9m 3/h, pomocný mikrospínač
614
74,545
SF-25-2-M1, 1", vnútorný závit, Kvs = 9m /h, pom. mikrosp. inverzná funkcia NO
4773
88,727
Trojcestné
Kód
€
SF-15-M1, 1/2", vnútorný závit, Kvs = 6,6m 3/h, pomocný mikrospínač
4 170
76,727
624
72,000
640
77,455
3
SF-20-E, 3/4", vonkajší závit, Kvs = 7,8m 3/h
3
SF-20-E-M1, 3/4", vonkajší závit, Kvs = 7,8m /h, pomocný mikrospínač
3
SF-20-M1, 3/4", vnútorný závit, Kvs = 7,8m /h, pomocný mikrospínač
SF-20, 3/4", vnútorný závit, Kvs = 7,8m3/h, 24V, pomocný mikrospínač
SF-25, 1", vnútorný závit, Kvs = 12,6m3/h
3
SF-25-E, 1", vonkajší závit, Kvs = 12,6m /h
SF-25-E-M1, 1", vonkajší závit, Kvs = 12,6m3/h, pomocný mikrospínač
SF-25-M1, 1", vnútorný závit, Kvs = 12,6m 3/h, pomocný mikrospínač
3
SF-25--M1S, 1", vnútorný závit, Kvs = 12,6m /h, pomocný mikrospínač dvojpól.
958
77,455
4 283
83,273
642
75,273
4 223
74,545
644
80,000
645
80,000
3 628
96,000
Zónové šupátkové ventily, obojstranne motorické, PN 10, jednopólové ovládanie
Dvojcestné
3
Kód
€
12 874
76,000
12 875
85,455
O
T
O
LK525 1" M, 2c, DN25, 230V, 12 s/90°, s pohonom a káblom, Kvs=7 m /h
LK525 5/4" M, 2c, DN32, 230V, 12 s/90°, s pohonom a káblom, Kvs=8 m 3/h
Kód
€
LK525 1" M, DN25, 230V, 8s/90°, s pohonom a káblom, Kvs=7m 3/h
11 284
79,636
C
H
E
LK525 5/4" M, DN32, 230V, 8s/90°, s pohonom a káblom, Kvs=8m 3/h
Šrúbenie pre LK525 5/4"x1", sada 3 ks
11 285
89,455
12 699
7,818
Šrúbenie na spájkovanie pre LK525 5/4"xCu28, sada 3 ks
12 700
7,818
Nástavec k ventilu LK525 pre zvýšenie max. prevádzkovej teploty pohonu na 110°C
11 278
7,964
R
Ú
R
Zónové ventily šupátkové, obojstranne motorické PN 10
Dvojcestné
Kód
€
6 288
97,818
7 431
95,273
6 630
100,000
R
E
K
Trojcestné
VMR 20-2 3/4" F, SPST CR M1S - jednopólové ovládanie, 230 V, konektor, mikrospínač,
Kvs=5 m3/h
VMR 25-2E 1" M, SPDT CR M1S - dvojpólové ovládanie, 230 V, konektor, mikrospínač,
Kvs=6m3/h
VMR 25-2 1" F, SPST CR M1S - jednopólové ovládanie, 230 V, konektor, mikrospínač,
Kvs=6m3/h
Trojcestné
Kód
€
O
A
L
VMR 20-E, 3/4", vonkajší závit, SPST jednopólové ovládanie, 230V- s káblom
3 127
125,455
VMR 20-E, 3/4", vonkajší závit, SPDT dvojpólové ovládanie, 230V- s konektorom, bez kábla
3 279
93,818
VMR 25, 1", vnútorný závit, SPDT dvojpólové ovládanie, 230V - s konektorom, bez kábla
3 280
99,636
VMR 25-E, 1", vonkajší závit, SPDT dvojpólové ovládanie, 230V - s konektorom, bez kábla
3 370
98,909
O
P
P
VMR 25-E, 1", vonkajší závit, SPST jednopól. ovládanie, 230 V - s konektorom, bez kábla
3 282
103,622
Káble a príslušenstvo pre zónové ventily
Kód
€
Kábel 3x0,75 l=1000 mm pre VMR
Kábel 3x0,75 l=1500 mm pre VMR
3 283
6,800
4 294
6,800
Kábel 6x0,75 l=1000 mm pre VMR so spínačom
3 284
6,800
54
SÚČASTI VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Zónové guľové trojcestné ventily Regulus, PN16, jednopólové ovládanie (pri
prestavovaní stále priechodzí), vhodné aj pre pitnú vodu
Kód
€
VZK 315-230-1P R, 1/2" vnútorný závit, DN15, 230V, 32s/90°, Kvs=5m3/h
13 602
93,091
VZK 320-230-1P R, 3/4" vnútorný závit, DN20, 230V, 32s/90°, Kvs=7m3/h
13 603
96,364
VZK 325-230-1P R, 1" vnútorný závit, DN25, 230V, 32s/90°, Kvs=11m3/h
13 604
108,727
Zónové guľové ventily Regulus, obojstranne motorické, PN16, jednopólové ovládanie
Dvojcestné vhodné aj pre pitnú vodu
3
Kód
€
11 288
61,818
3
VZK 220-230-1P, 3/4" vnútorný závit, DN20, 230V, 30s/90°, Kvs=20m /h
10 344
65,091
VZK 225-230-1P, 1" vnútorný závit, DN25, 230V, 30s/90°, Kvs=30m 3/h
11 289
69,455
VZK 215-230-1P, 1/2" vnútorný závit, DN15, 230V, 30s/90°, Kvs=8,5m /h
Kód
€
VZK 315-230-1P, 1/2" vnútorný závit, DN15, 230V, 64s/180°, Kvs=5m 3/h
Trojcestné vhodné aj pre pitnú vodu
11 292
97,455
VZK 320-230-1P, 3/4" vnútorný závit, DN20, 230V, 64s/180°, Kvs=7m 3/h
11 293
101,091
11 294
118,545
Kód
€
11 685
15,091
Kód
€
3
VZK 325-230-1P, 1" vnútorný závit, DN25, 230V, 64s/180°, Kvs=11m /h
Krabička s poistkou
Krabička IP44 s poistkou 2A pre napájanie ventilov s jednopólovým ovládaním
(zónové ventily VZK, LK a VMR)
Guľové kohúty Belimo, PN 16, vhodné aj pre pitnú vodu
3
3-cestný ventil DN15 bez pohonu, G 1/2" F - vŕtanie do L, Kvs=4,5 m /h
R315BL
8 001
97,818
3-cestný ventil DN20 bez pohonu, G 3/4" F - vŕtanie do L, Kvs=8,5 m 3/h
R320BL
8 002
110,182
R325BL
8 003
142,545
3-cestný ventil DN25 bez pohonu, G 1" F - vŕtanie do T, Kvs=26 m /h
R325
9 203
164,000
3
R332
9 204
234,909
3
R340
9 205
286,909
3-cestný ventil DN50 bez pohonu, G 2" F - vŕtanie do T, Kvs=49 m /h
R350
9 206
332,364
Kód
€
3
3-cestný ventil DN25 bez pohonu, G 1" F - vŕtanie do L, Kvs=9 m /h
3
3-cestný ventil DN32 bez pohonu, G 5/4" F - vŕtanie do T, Kvs=32 m /h
3-cestný ventil DN40 bez pohonu, G 6/4" F - vŕtanie do T, Kvs=32 m /h
3
Pohony pre guľové kohúty Belimo
Pohon 230VAC pre 2 a 3-cestné kohúty, havarijná funkcia
NC, pom.mikrospínač, 2 Nm
DN 15-20 TRF230-S
10 462
228,364
Pohon 230VAC pre 3-cestné kohúty, 5 Nm
DN 15-25 LR230A
8 004
141,091
Pohon 230VAC pre 3-cestné kohúty, 10 Nm
DN 32-40 NR230A
9 207
176,000
Pohon 230VAC pre 3-cestné kohúty, 20 Nm
DN 50-80 SR230A
9 208
199,636
Kód
€
Elektromagnetické (solenoidové) dvojcestné ventily
Ventily EV251B s cievkou 230 V, konektorom, s membránou NBR, 0-10 bar, s
funkciou NC, pre otvorené aj uzavreté systémy
Elektromagnetický ventil EV251B 10B, G3/8"FF, Kv=1,5
032U538031
12 264
66,300
Elektromagnetický ventil EV251B 12B, G1/2"FF, Kv=2,5
032U538131
11 054
72,420
Elektromagnetický ventil EV251B 18B, G3/4"FF, Kv=3,5
032U538231
11 055
74,460
Elektromagnetický ventil EV251B 22B, G1" FF, Kv=3,5
032U538331
11 056
98,940
Kód
€
Telá ventilu EV220 B s membránou EPDM, 0,1-20 bar,
nepriamo ovládané pre otvorené systémy
Telo ventilu EV220B NC, G 3/8"FF, Kv=0,7
032U1241
12 265
37,090
Telo ventilu EV220B NC, G 1/2"FF, Kv=1,5
032U1251
12 266
44,230
Kód
€
Telá ventilu EV220 B s membránou EPDM, 0,3-16 bar, nepriamo ovládané
Telo ventilu EV220B NC, G 1/2"FF, Kv=4,0
032U7115
12 267
74,170
Telo ventilu EV220B NC, G 3/4"FF, Kv=8,0
032U7120
12 268
128,390
Kód
€
Cievka BB 230AS pre elektromagnetický ventil, 230VAC
018F7351
12 269
20,910
Cievka BB 024AS pre elektromagnetický ventil, 24VAC
018F7358
12 270
20,910
Kód
€
042N0156
12 271
5,610
Cievky Clip-on pre ventily EV
Konektor k cievke BB
Konektor k cievke BB, IP 65
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
55
SÚČASTI VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
Motorické guľové trojcestné ventily Regulus, PN16
dvojpólové ovládanie (možnosť zmiešavania), vhodné aj pre pitnú vodu
Kód
€
Ventil guľový trojcestný 1/2" F, DN15, 110°C, Kvs=10,5 m 3/h, pohon 230V, 48 s, 15Nm
13 589
108,000
Ventil guľový trojcestný 3/4" F, DN20, 110°C, Kvs=10,5 m 3/h, pohon 230V, 48 s, 15Nm
11 286
111,636
Ventil guľový trojcestný 1" F, DN25, 110°C, Kvs=14 m 3/h, pohon 230V, 48 s, 15Nm
11 287
129,091
Zmiešavacie ventily mosadzné
K
R
B
E
L
T
Trojcestné LK 840
Kód
€
3
13 998
36,003
3
11 489
36,000
3
14 000
32,545
Ventil trojcestný zmiešavací 1/2" F, PN10, 110°C, Kvs=1,6 m /h
Ventil trojcestný zmiešavací 1/2" F, PN10, 110°C, Kvs=2,5 m /h
Ventil trojcestný zmiešavací 3/4" F, PN10, 110°C, Kvs=4,0 m /h
3
10 825
32,364
3
14 010
40,727
3
14 001
35,273
Ventil trojcestný zmiešavací 1" F, PN10, 110°C, Kvs 12m /h
10 630
35,273
Ventil trojcestný zmiešavací 5/4" F, PN10, 110°C, Kvs 15m 3/h
10 826
37,440
Ventil trojcestný zmiešavací 6/4" F, PN10, 110°C, Kvs 24 m3/h
12 276
81,818
Ventil trojcestný zmiešavací 2" F, PN10, 110°C, Kvs 40 m3/h
12 278
102,182
Kód
€
10 631
38,909
10 828
42,182
Ventil štvorcestný zmiešavací 6/4" F, PN10, 110°C, Kvs=24 m3/h
12 664
85,818
Ventil štvorcestný zmiešavací 2" F, PN10, 110°C, Kvs=40 m3/h
12 665
106,182
Kód
€
Pohon 230V pre zmiešavací ventil vr. kábla 2m, 60s, 5Nm
10 875
71,273
Pohon 230V pre zmiešavací ventil vr. kábla 2m, 120s, 5Nm
9 193
71,273
O
T
O
Pohon 230 V pre zmiešavací ventil vr. kábla 2 m, 120 s, 5 Nm, pomocný spínač
10 878
97,818
Pohon 230V pre zmiešavací ventil vr. kábla 2m, 240s, 5Nm
10 876
71,273
Pohon 24 V pre zmiešavací ventil vr. kábla 2 m, 120s, 5 Nm
11 118
102,909
C
H
E
Pohon 24V s riadením 0-10V pre zmiešavací ventil vr. kábla 2m, 60-120s, 10Nm
10 873
142,545
Kód
€
Pohon 230 V pre zmiešavací ventil s reguláciou na konšt. teplotu s 1 snímačom Pt1000
12 852
164,364
Pohon 230 V pre zmiešavací ventil s reguláciou na konšt. teplotu s 2 snímačmi Pt1000,
diferenčný termostat - vhodný pre riadenie konštantnej teploty spiatočky kotlov na tuhé
palivá a vypínanie obehového čerpadla pri vyhasnutí kotla.
12 853
186,545
Kód
€
Ventil trojcestný zmiešavací 3/4" F s pohonom 230V, 120 s
13 229
89,455
Ventil trojcestný zmiešavací 1" F, s pohonom 230V, 120 s
13 230
92,000
Kód
€
Ventil trojcestný zmiešavací 3/4" F s pohonom 230V, 120 s
a čerpadlom Wilo Yonos Para 25/1-6
13 231
188,727
Ventil trojcestný zmiešavací 1" F, s pohonom 230V, 120 s
a čerpadlom Wilo Yonos Para 25/1-6
13 232
192,000
A
K
U
E
X
P
Ventil trojcestný zmiešavací 3/4" F, PN10, 110°C, Kvs 6,3m /h
Ventil trojcestný zmiešavací 1" F, PN10, 110°C, Kvs=6,3 m /h
Ventil trojcestný zmiešavací 1" F, PN10, 110°C, Kvs=8,0 m /h
3
Štvorcestné LK 841
Ventil štvorcestný zmiešavací 1" F, PN10, 110°C, Kvs 12m 3/h
R
E
G
Ventil štvorcestný zmiešavací 5/4" F, PN10, 110°C, Kvs 15m
O
C
H
Pohony vrátane montážnej sady
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
56
3
/h
Pohony na konštantnú teplotu
Zmiešavacie ventily - sady
LK 840 s pohonom
LK840 s pohonom a obehovým čerpadlom
SÚČASTI VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Termostatické zmiešavacie ventily pre OPV Regulus Wmix
Nastaviteľné gombíkom bez spätných ventilov
Kód
€
Termostatický ventil zmiešavací Wmix-K S20, 30-65°C, G 3/4" M
12 023
44,000
Termostatický ventil zmiešavací Wmix-K S25, 30-65°C, G 1" M
12 020
48,000
Termostatický ventil zmiešavací Wmix-K S32, 30-65°C, G 5/4" M
12 025
135,636
Nastaviteľné gombíkom so spätnými ventilmi a filtrami
Kód
€
Termostatický ventil zmiešavací Wmix-K S20, 30-65°C, G 3/4" M
vrátane 3 ks šrúbení a vstupných spätných ventilov s filtrom G 1/2" M
11 663
56,000
Termostatický ventil zmiešavací Wmix-K S25, 30-65°C, G 1" M
vrátane 3 ks šrúbení a vstupných spätných ventilov s filtrom G 3/4" M
11 664
64,364
Termostatický ventil zmiešavací Wmix-K 32, 30-65°C, G 5/4" M
vrátane 3 ks šrúbení a vstupných spätných ventilov s filtrom G 1" M
11 674
180,000
Kód
€
Termostatický ventil zmiešavací nastaviteľný inbusom Wmix-I S20, 30-65°C, G 3/4" M
12 027
37,818
Termostatický ventil zmiešavací nastaviteľný inbusom Wmix-I S25, 30-65°C, G 1" M
12 028
39,636
Kód
€
Termostatický ventil zmiešavací nastaviteľný inbusom Wmix-I S20, 30-65°C, G 3/4" M
vrátane 3 ks šrúbení a vstupných spätných ventilov s filtrom G1/2" M
12 033
50,545
Termostatický ventil zmiešavací nastaviteľný inbusom Wmix-I S25, 30-65°C, G 1" M
vrátane 3 ks šrúbení a vstupných spätných ventilov s filtrom G 3/4" M
12 034
56,727
Kód
€
12 029
43,273
Kód
€
11 366
60,000
Kód
€
TERMOMIX - termostatický ventil OPV 38-65°C, pripojenie Cu22x1
vrátane 1 ks spätného ventilu do st. vody, vrátane šrúbenia
10 303
33,818
Spätný ventil zabudovateľný pre TERMOMIX (len pri pripojení k rúrke Cu22x1)
10 591
5,091
TERMOMIX 1/2 - termostatický ventil OPV 38-65°C, pripojenie G 1/2"
10 874
26,364
TERMOMIX 3/4 - termostatický ventil OPV 38-65°C, pripojenie G 3/4"
11 057
30,182
Spätný ventil vstavaný pre TERMOMIX 3/4 (len pri pripojení k závitu G 3/4")
11 058
4,000
7 079
106,909
Nastaviteľné inbusovým kľúčom bez spätných ventilov
Nastaviteľné inbusovým kľúčom so spätnými ventilmi a filtrami
Pevne nastavená teplota 48°C
Termostatický ventil zmiešavací Wmix-F S25, 48°C, G 1" M
Pevne nastavená teplota 48°C so spätnými ventilmi a filtrami
Termostatický ventil zmiešavací Wmix-F S25, 48°C, G 1" M
vrátane 3 ks šrúbení a vstupných spätných ventilov s filtrom G 3/4" M
Termostatické zmiešavacie ventily pre OPV
TSV-OPV-MT52HC -Termostatický ventil OPV vysokoprietokový, 20-70°C, vonk. 5/4"
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
57
SÚČASTI VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
Termostatická hlavica a radiátorové ventily
Termostatická hlavica
Kód
€
11 616
8,291
Kód
€
Radiátorový ventil pre term. hlavicu - priamy G 3/8"M
11 880
9,606
Radiátorový ventil pre term. hlavicu - priamy G 1/2"M
11 881
9,946
Radiátorový ventil pre term. hlavicu - rohový G 3/8"M
11 878
9,152
Radiátorový ventil pre term. hlavicu - rohový G 1/2"M
11 879
9,492
Kód
€
Radiátorový ventil pre term. hlavicu - priamy G 3/8" F
12 342
9,417
Radiátorový ventil pre term. hlavicu - priamy G 1/2" F
12 343
9,795
Radiátorový ventil pre term. hlavicu - rohový G 3/8" F
12 340
9,001
Radiátorový ventil pre term. hlavicu - rohový G 1/2" F
12 341
9,341
Radiátorové ventily na spiatočku z radiátora
Kód
€
Termostatická hlavica Regulus THBRV
Radiátorové ventily pre termostatickú hlavicu na vstup do radiátora
Radiátorové ventily pre termostatickú hlavicu na vstup do radiátora
vnútorný závit
R
E
G
Radiátorový ventil regulačný - priamy G 3/8"M
11 974
5,030
Radiátorový ventil regulačný - priamy G 1/2"M
11 975
5,143
Radiátorový ventil regulačný - rohový G 3/8"M
11 976
3,857
O
C
H
Radiátorový ventil regulačný - rohový G 1/2"M
11 977
4,652
Kód
€
Radiátorový ventil regulačný - priamy G 3/8" F
12 336
4,879
O
T
O
Radiátorový ventil regulačný - priamy G 1/2" F
12 337
5,030
Radiátorový ventil regulačný - rohový G 3/8" F
12 338
3,744
Radiátorový ventil regulačný - rohový G 1/2" F
12 339
4,576
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
58
Radiátorové ventily na spiatočku z radiátora, vnútorný závit
SÚČASTI VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Poistné ventily pre vykurovacie systémy
Kód
€
Poistný ventil 1,5 bar, 1/2" F/F
11 891
4,747
Poistný ventil 2 bar,1/2" F/F
11 892
4,747
Poistný ventil 2,5 bar,1/2" F/F
11 897
4,747
Poistný ventil 3 bar,1/2" F/F
605
4,747
Poistný ventil 4 bar,1/2" F/F
11 901
4,747
Poistný ventil 6 bar,1/2" F/F
11 903
4,747
Poistný ventil 1,5 bar, 1/2" M/F
13 063
5,019
Poistný ventil 2 bar,1/2" M/F
11 894
5,019
Poistný ventil 2,5 bar, 1/2" M/F
923
5,019
Poistný ventil 3 bar, 1/2" M/F
791
5,019
Poistný ventil 4 bar,1/2" M/F
11 902
5,019
Poistný ventil 6 bar,1/2" M/F
11 904
5,019
Poistný ventil 2,5 bar,3/4"x1" F/F
11 896
12,179
Poistný ventil 3 bar,3/4"x1" F/F
11 898
12,179
Poistný ventil 6 bar,3/4"x1" F/F
11 905
12,179
Kód
€
Guľový kohút 1/2" F/F
11 965
3,927
Guľový kohút 3/4" F/F
11 966
5,600
Guľový kohút 1" F/F
11 967
8,291
Guľový kohút 5/4" F/F
11 968
13,818
Guľový kohút 6/4" F/F
11 969
20,109
Guľový kohút 2" F/F
11 970
31,709
Guľový kohút 2 1/2" F/F
11 971
62,909
Guľový kohút 3" F/F
11 972
114,182
Vypúšťacie ventily, 110°C, 10 bar
Kód
€
Kúrenársky vypúšťací ventil 1/2", čierna plastová páčka
4 229
2,727
Kúrenársky vypúšťací ventil 1/2", červená kovová páčka
4 741
2,836
Vypúšťací ventil bez páčky 1/2" s vekom
11 713
3,969
Vypúšťací ventil bez páčky 3/4" s vekom
11 714
4,864
Odvzdušňovacie ventily
Kód
€
OV1, odvzdušňovací ventil 1/2", automatický so spätným ventilom, horný výstup
5 373
5,055
OV2, odvzdušňovací ventil 3/8", automatický so spätným ventilom, horný výstup
5 601
4,618
Odvzdušňovací ventil 1/2", automatický so spätným ventilom, horný výstup
11 722
6,031
Odvzdušňovací ventil 3/8", automatický so spätným ventilom, horný výstup
11 721
5,408
Odvzdušňovací ventil 1/2", automatický so spätným ventilom, bočný výstup
11 726
6,031
Odvzdušňovací ventil 3/8", automatický so spätným ventilom, bočný výstup
11 725
5,408
Odvzdušňovací ventil 1/2", automatický so spätným ventilom, vstup z boku/horný výstup
11 724
8,521
Odvzdušňovací ventil 3/8", automatický so spätným ventilom, vstup z boku/horný výstup
11 723
7,743
Kód
€
Spätný ventil 1/2" F/F
11 907
4,786
Spätný ventil 3/4" F/F
11 908
6,109
Spätný ventil 1" F/F
11 906
7,743
Spätný ventil 5/4" F/F
11 909
11,634
Redukčný ventil
Kód
€
Redukčný ventil 1 až 4 bar, vstup maximálne 15bar - 1/2"
660
13,891
Guľové kohúty s pákou, atest pre pitnú vodu
Spätné ventily
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
59
CHÉMIA, KVAPALINY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Čistiace pumpy na odstránenie usadenín vo vykurovacích systémoch
Kód
€
Tlaková pumpa DOS25 V4V so 4cestným ventilom pre odstraňovanie usadenín vo
výmenníku alebo vykurovacom okruhu celého kotla . Možnosť zmeny smeru prúdenia
čistiaceho roztoku; prietok max.56 l/min, dopravná výška 10m
590
505,455
Tlaková pumpa DOS40 V4V so 4cestným ventilom pre odstraňovanie usadenín vo
výmenníku alebo vykurovacom okruhu celého kotla . Možnosť zmeny smeru prúdenia
čistiaceho roztoku; prietok max.70 l/min, dopravná výška 13 m
7 786
680,000
Tlaková pumpa TARTARUGA V4V so 4cestným ventilom pre odstraňovanie usadenín vo
výmenníku alebo vykurovacom okruhu celého kotla. Možnosť zmeny smeru prúdenia
čistiaceho roztoku; prietok max.18 l/min, dopravná výška 7m
5 990
410,909
Chemické prípravky pre čistiace pumpy
Kód
€
Detex balenie 10kg - pre čistenie pomocou púmp - na oceľ a meď
649
45,455
Mantex SP balenie 1kg - pre čistenie pumpou - na nerez, mosadz, meď a cín
650
8,364
Mantex SNO balenie 10kg - pre čistenie pumpou - na hliník
2 134
97,818
O
C
H
N-105 - balenie 10kg - neutralizačná kvapalina pre odstránenie zbytkovej kyslosti
4 006
31,993
O
T
O
Ochranné náplne do vykurovacích systémov
Kód
€
MR 501/F ochran. náplň do ÚK balenie 1 l
434
12,065
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
Prípravky pre vykurovacie systémy
C
H
E
MR 501/P ochran. náplň do kombin. systémov ÚK s plastami balenie 1 l
4 402
12,065
Čistiace náplne do vykurovacích systémov
Kód
€
R
Ú
R
MR-501/X čistiaca náplň systémov ÚK - zlúčeniny vápnika balenie 1 l
8 781
29,818
MR-501/R čistiaca náplň do ÚK balenie 1 kg
433
12,065
R
E
K
Tesniace prípravky pre vykurovacie systémy
Kód
€
STOP LEAK
tesniaci prípravok do ÚK balenie 1 l
14 624
16,364
EPOSTIX
Tmel epoxidový dvojzložkový 50 g - pre utesňovanie netesností a dier v potrubí
10 281
6,052
O
A
L
O
P
P
60
CHÉMIA, KVAPALINY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Prípravky pre čistenie a údržbu kotlov
Kód
€
ALU CLEANER A+B - čistenie hliníkových spalinových komôr kondenzačných kotlov
13 249
156,000
EC-MIX tyčinka (balenie 185g), ekologické čistenie olejových kotlov
1 368
5,820
Metano therm sprej - čistenie výhrevných plôch spalin. výmenníkov - balenie 400 ml
1 977
6,861
Metano therm tekutý balenie 10 kg
424
78,545
Zincol sprej na pozinkovanie za studena, balenie 400 ml
428
5,859
SISEAL - závitový tesniaci tmel
Kód
€
S26 Siseal 26 tesniaci tmel 50g
931
6,052
S24 Siseal 24 tesniaci tmel 100g
436
9,521
S25 Siseal 25 tesniaci tmel 250g
520
21,455
Tesniace vlákna
Kód
€
Tesniace vlákno TWINE SEAL 175 m - použitie do 240°C
10 293
11,988
Tangit UNI-LOCK tesniace vlákno, 80 m
3 723
7,516
Tangit UNI-LOCK tesniace vlákno, 160 m
5 783
12,913
Tesniaca páska
Kód
€
SILICON SEALING TAPE
Páska tesniaca silikónová 15 m
10 283
4,009
Tesniaca pasta na konope
Kód
€
Konope 1000g De luxe v odolnom obale
10 289
10,873
Kolgas-uni 400g
tesniaca pasta na závitové aj prírubové spoje, použitie s konope alebo plochým tesnením
10 279
4,291
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
61
CHÉMIA, KVAPALINY
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
62
Nemrznúca teplonosná kvapalina do slnečných kolektorov Regulus
» Použitie kvapaliny Solarten je podmienkou predĺženia záruky na
slnečné kolektory Regulus.
€ / liter
Kód
€
5l
2,836
10 109
14,182
Solarten super balenie 10 l
2,764
10 110
27,636
Solarten super balenie 25 l
2,691
10 069
67,273
Solarten super balenie 60 l
2,655
10 111
159,273
Solarten super balenie 200 l
2,618
10 112
523,636
Kód
€
CONVECT heat R -15 ° C balenie 25 l
Nemrznúca teplonosná kvapalina s antikoróznou ochranou.
Nariedený vodný roztok, bod tuhnutia -15 ° C
14 485
25,091
CONVECT heat R balenie 5 l
Nemrznúca teplonosná kvapalina s antikoróznou ochranou. Koncentrát.
Pomer riedenia / bod tuhnutia: 1: 2 / -19 ° C, 1: 2,25 / -15 ° C, 1: 3 / -13 ° C
11 430
14,945
CONVECT heat R balenie 25 l
Nemrznúca teplonosná kvapalina s antikoróznou ochranou. Koncentrát.
Pomer riedenia / bod tuhnutia: 1: 2 / -19 ° C, 1: 2,25 / -15 ° C, 1: 3 / -13 ° C
10 769
71,636
11 493
566,909
Príslušenstvo pre prácu s nemrznúcou kvapalinou
Kód
€
Merač mrazuvzdornosti kvapalín - refraktometer - pre meranie mrazuvzdornosti kvapaliny v
solárnych systémoch
6 933
39,636
Plniaca ručná pumpa na dopĺňanie kvapaliny do solárnych systémov
6 898
112,727
Pumpa plniaca elektrická na plnenie solárnych systémov z kanistra 25 l s pripojovacím
závitom DIN 61
9 688
217,818
Vozík na plnenie kvapaliny do solárnych systémov, príkon 1,1 kW, max. dopravované
množstvo 60 l/min, max. pracovný tlak 5 bar
9 561
376,727
Solarten super balenie
Nemrznúce kvapaliny pre vykurovacie a chladiace systémy
vrátane primárnych okruhov tepelných čerpadiel
CONVECT heat R balenie 200 l
Nemrznúca teplonosná kvapalina s antikoróznou ochranou. Koncentrát.
Pomer riedenia / bod tuhnutia: 1: 2 / -19 ° C, 1: 2,25 / -15 ° C, 1: 3 / -13 ° C
x
x - na objednávku
RÚRKY A IZOLÁCIE
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Predizolované dve nerezové rúrky s káblom v izolácii EPDM kaučuk pre solárne
systémy s ochranou povrchu izolácie - SOLARFLEX A - DUO
hrúbka izolácie 13 mm
Kód
€
Rúrka dvojitá nerez DN16, 10m, vrátane 4ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
9 916
181,455
Rúrka dvojitá nerez DN16, 15m vrátane 4ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
9 619
267,273
Rúrka dvojitá nerez DN16, 50m
10 564
861,091
Rúrka dvojitá nerez DN20, 10m vrátane 4ks matíc s prítl.podložkami a pertl. niplom
9 917
217,818
Rúrka dvojitá nerez DN20, 15m vrátane 4ks matíc s prítl.podložkami a pertl. niplom
9 620
322,545
Rúrka dvojitá nerez DN20, 50m
10 565
1 036,000
Kód
€
Rúrka nerez DN16, 10 m, vrátane 4 ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
12 899
86,182
Rúrka nerez DN16, 30 m vrátane 4 ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
12 901
242,182
Rúrka nerez DN16, 50 m
12 902
390,909
Rúrka nerez DN20, 10 m, vrátane 4 ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
12 903
111,636
Rúrka nerez DN20, 30 m vrátane 4 ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
12 905
309,091
Rúrka nerez DN20, 50 m
12 906
494,545
Kód
€
Rúrka nerez DN16, 10 m, vrátane 4 ks matíc s prítl.podložkami a pertlovacím niplom
12 911
107,273
Rúrka nerez DN16, 50 m
12 914
494,545
Príslušenstvo nerezových rúrok SOLARFLEX A
Kód
€
Sada 4 ks matíc, prítl.podložiek, tesnení a pertlovací nipel 3/4" pre rúrku DN 16
9 644
8,291
Prítlačná podložka k matici 3/4" pre rúrku DN 16
8 802
0,364
Matica 3/4" pre rúrku DN 16
8 799
0,836
6 970
1,675
Držiak na stenu pre dvojitú nerez rúrku DN16 - sada 4 ks
9 641
8,327
Držiak na stenu pre jednoduchú nerez rúrku - sada 4 ks
12 932
3,782
Sada 4 ks matíc, prítl.podložiek, tesnení a pertlovací nipel 1" pre rúrku DN 20
9 645
13,018
Prítlačná podložka k matici 1" pre rúrku DN 20
8 803
0,473
Matica 1" pre rúrku DN 20
8 800
1,273
6 969
2,604
Držiak na stenu pre dvojitú nerez rúrku DN20 - sada 4 ks
9 646
9,491
Držiak na stenu pre jednoduchú nerez rúrku - sada 4 ks
12 932
3,782
cena za 1m:
cena za 1m:
17,222
20,720
Predizolovaná nerezová rúrka v izolácii EPDM kaučuk, len pre solárne systémy s
ochranou povrchu izolácie - SOLARFLEX A - MONO
hrúbka izolácie 13 mm
cena za 1m:
cena za 1m:
7,818
9,891
hrúbka izolácie 19 mm
Pertlovací nipel 3/4" M/M
Pertlovací nipel 1" M/M
cena za 1m:
(vonkajší/vonkajší)
(vonkajší/vonkajší)
9,891
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
63
RÚRKY A IZOLÁCIE
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
Tvarovateľné nerezové rúrky SICURFLEX
Kód
€
13 459
32,000
Rúrka Sicurflex 1/2", DN12, zvitok 30 m - cena za 1 m
13 460
8,000
Matica 1/2" s tesnenim NBR pre plyn
13 634
0,908
13 461
40,000
Rúrka Sicurflex 3/4", DN15, zvitok 30 m - cena za 1 m
13 462
10,000
Matica 3/4" s tesnenim NBR pre plyn
13 635
1,324
13 463
46,909
Rúrka Sicurflex 1", DN20, zvitok 30 m - cena za 1 m
13 464
11,709
Matica 1" s tesnenim NBR pre plyn
13 636
2,193
Kód
€
13 940
10,182
713
24,355
Svorka 1/2“, 3/4“ - pre plynové rúrky DN12 a DN15
13 939
21,818
Svorka 1/2“, 1“ - pre plynové rúrky DN12 a DN20
14 088
21,818
Lis na zakončenie rúrok
3 430
56,349
Objímka jednoskrutková DN12 s upínacou hlavou M8, vrátane skrutky a hmoždinky
14 160
1,055
Objímka jednoskrutková DN15 s upínacou hlavou M8, vrátane skrutky a hmoždinky
14 161
1,055
Objímka jednoskrutková DN20 s upínacou hlavou M8, vrátane skrutky a hmoždinky
14 162
1,164
Tvarovateľné nerezové rúrky KOMBIFLEX pre vodu a solárne systémy
Kód
€
Rúrka d=8,1 mm (matica 3/8"), balenie 2 m
3 713
7,526
769
0,540
3 093
20,727
4 654
5,446
770
0,655
3 094
26,909
4 655
7,034
771
1,002
3 267
34,528
Rúrka Sicurflex 1/2", DN12, balenie 4 m
Rúrka Sicurflex 3/4", DN15, balenie 4 m
Rúrka Sicurflex 1", DN20, balenie 4 m
cena za 1 m:
cena za 1 m:
cena za 1 m:
8,000
10,000
11,727
Príslušenstvo pre Sicurflex
Páska lepiaca žltá - pre plynové rúrky (15m)
Rezák nerezových tvarovateľných rúrok
cena za 1 m:
3,763
Matica 3/8" s tesnením - mosadz niklovaná
Rúrka d=13 mm (matica 1/2"), balenie 4 m
cena za 1 m:
5,182
Rúrka d=13 mm (matica 1/2"), zvitok 30 m - cena za 1 m
Matica 1/2" s tesnením - mosadz niklovaná
Rúrka d=15,7 mm (matica 3/4"), balenie 4 m
cena za 1 m:
6,727
C
H
E
Rúrka d=15,7 mm (matica 3/4"), zvitok 30 m - cena za 1 m
R
Ú
R
Rúrka d=19,7 mm (matica 1"), zvitok 30 m - cena za 1 m
4 656
9,114
Matica 1" s tesnením - mosadz niklovaná
3 343
1,619
Rúrka d=26,5 mm (matica 5/4"), zvitok 20 m - cena za 1 m
3 379
11,308
R
E
K
Matica 5/4" s tesnením - mosadz niklovaná
3 344
3,045
O
A
L
Rúrka DN 12 (matica 1/2") v izolácii 13 mm, balenie 30 m
cena za 1 m:
Rúrka DN 16 (matica 3/4") v izolácii 13 mm, balenie 30 m
Rúrka DN 20 (matica 1") v izolácii 13 mm, balenie 30 m
O
P
P
hrúbka izolácie 19 mm na jednotlivých rúrkach
64
Matica 3/4" s tesnením - mosadz niklovaná
Rúrka d=19,7 mm (matica 1"), balenie 4 m
cena za 1 m:
8,632
Predizolovaná nerezová rúrka Kombiflex
v izolácii EPDM kaučuk pre vodu a solárne systémy
#N/A
hrúbka izolácie 13 mm na jednotlivých rúrkach
Kód
€
9,236
8 075
277,091
cena za 1 m:
10,376
8 076
311,273
cena za 1 m:
12,533
8 077
376,000
Kód
€
Rúrka DN 12 (matica 1/2") v izolácii 19 mm, balenie 30 m
cena za 1 m:
11,673
8 078
350,196
Rúrka DN 16 (matica 3/4") v izolácii 19 mm, balenie 30 m
cena za 1 m:
12,921
8 079
387,636
Rúrka DN 20 (matica 1") v izolácii 19 mm, balenie 30 m
cena za 1 m:
15,503
8 080
465,091
RÚRKY A IZOLÁCIE
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Príslušenstvo pre KOMBIFLEX
Kód
€
Rezák rúrok DN 8 až 20
713
24,355
3 659
16,753
720
16,753
Svorka DN 25 (5/4")
7 597
16,753
Lis na zakončenie rúrok DN 8 až 20 (3/8"- 1")
3 430
56,349
Lis na zakončenie rúrky DN 25 (5/4")
7 596
66,182
Mont. kufor (lis,rezák,svorky DN12,16, DN8,20 a 4x10 matíc (3/8",1/2",3/4",1")
3 834
173,091
Svorka DN 8 a 20 (3/8" + 1")
Svorka DN 12 a 16 (1/2" + 3/4")
Tesnenie bezazbestové pre Kombiflex vodu, plyn aj sol. systémy - 2 mm
Kód
€
Tesnenie matice 3/8" -
mm
5 667
0,182
Tesnenie matice 1/2" - 11,2 x 18,5 mm
5 553
0,182
Tesnenie matice 3/4" - 15
5 554
0,218
Tesnenie matice 1"
8,5 x 15
x 24
- 18,5 x 30
mm
mm
5 668
0,364
Tesnenie matice 5/4" - 25
x 39
mm
6 799
0,364
Tesnenie matice 6/4" - 34
x 44
mm
11 584
0,764
Tesnenie pre solárne systémy PTFE - 2 mm
Kód
€
Tesnenie matice 3/8" - 8,5 x 15 mm PTFE
9 976
0,255
Tesnenie matice 1/2" a 1/2"EKO - 11,2 x 18,5 mm PTFE
9 977
0,291
Tesnenie matice 3/4" - 15 x 24 mm PTFE
9 978
0,327
Tesnenie matice 1" - 18,5 x 30 mm PTFE
9 980
0,473
Tesnenie matice 5/4" - 25 x 39 mm PTFE
9 981
0,655
Tesnenie pre rúrky na plyn Sicurflex
Kód
€
Tesnenie matice 1/2 "- NBR pre plyn
14 090
0,291
Tesnenie matice 3/4 "- NBR pre plyn
14 091
0,364
Tesnenie matice 1 "- NBR pre plyn
14 092
0,473
Fitingy mosadzné so zväčšenou tesniacou plochou - pre Kombiflex aj Sicurflex
Kód
€
Vsuvka 3/8" M/M
(vonkajší/vonkajší)
6 972
0,692
Vsuvka 1/2"M/M
(vonkajší/vonkajší)
6 971
1,256
Vsuvka 3/4" M/M
(vonkajší/vonkajší)
6 970
1,675
Vsuvka 1" M/M
(vonkajší/vonkajší)
6 969
2,604
Vsuvka 5/4" M/M
(vonkajší/vonkajší)
6 973
4,772
Vsuvka 6/4" M/M
(vonkajší/vonkajší)
7 627
5,802
Vsuvka redukovaná 1/2"x3/8" M/M
(vonkajší/vonkajší)
6 968
1,197
Vsuvka redukovaná 3/4"x1/2" M/M
(vonkajší/vonkajší)
6 965
1,640
Vsuvka redukovaná 1"x3/4" M/M
(vonkajší/vonkajší)
6 967
2,416
Vsuvka redukovaná 5/4"x3/4" M/M
(vonkajší/vonkajší)
8 270
4,509
Vsuvka redukovaná 5/4"x1" M/M
(vonkajší/vonkajší)
6 966
4,406
Vsuvka redukovaná 6/4"x1" M/M
(vonkajší/vonkajší)
8 766
5,680
Vsuvka redukovaná 6/4"x5/4" M/M
(vonkajší/vonkajší)
8 767
5,620
Redukcia 3/4"x1/2" M/F
(vonkajší/vnútorný)
6 964
1,294
Redukcia 1"x3/4" M/F
(vonkajší/vnútorný)
14 306
1,505
Redukcia 1"x1/2" M/F
(vonkajší/vnútorný)
14 307
1,984
Redukcia 5/4"x1" M/F
(vonkajší/vnútorný)
13 395
3,558
Redukcia 5/4"x1/2" M/F
(vonkajší/vnútorný)
8 564
4,201
Redukcia 6/4"x1" M/F
(vonkajší/vnútorný)
7 882
4,163
Prechod závit 3/4"x3/4" F/M
(vnútorný/vonkajší)
14 304
1,619
Prechod závit 1"x1" F/M
(vnútorný/vonkajší)
14 305
2,098
Prechod redukovaný závit 3/4x1/2" F/M
(vnútorný/vonkajší)
9 151
0,984
Prechod redukovaný závit 1"x 3/4" F/M
(vnútorný/vonkajší)
13 366
2,137
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
65
RÚRKY A IZOLÁCIE
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Izolácia EPDM kaučuk, aj pre sol. systémy, odolná voči UV žiareniu,
DNa uvádza Ø otvoru v izolácii, teda max. vonk. Ørúrok (mm)
hrúbka izolácie 13 mm
balenie kartón
Kód
€/m
Izolácia DNa 10
140 m*
6 442
2,073
Izolácia DNa 13
120 m*
6 443
2,145
Izolácia DNa 15
100 m*
6 444
2,218
Izolácia DNa 18 - metráž
30 m
7 426
2,582
Izolácia DNa 22 - metráž
22 m
7 473
2,655
Izolácia DNa 28
56 m*
6 447
3,382
E
L
T
Izolácia DNa 35
40 m*
7 187
4,109
Kód
€/m
Izolácia DNa 15
56 m*
7 053
4,836
A
K
U
Izolácia DNa 18 - metráž
13 m
7 346
5,273
Izolácia DNa 18 pozdĺžne rozrezaná samolepiaca
48 m*
7 189
8,182
Izolácia DNa 22 - metráž
11 m
7 347
5,855
E
X
P
Izolácia DNa 22 pozdĺžne rozrezaná samolepiaca
40 m*
7 190
8,618
Izolácia DNa 28 -metráž
10 m*
12 155
6,436
Izolácia DNa 28 pozdĺžne rozrezaná samolepiaca
36 m*
9 391
13,345
R
E
G
Izolácia DNa 35
32 m*
7 188
7,782
Izolácia DNa 35 pozdĺžne rozrezaná samolepiaca
32 m*
9 392
14,873
hrúbka izolácie 26 mm
Kód
€/m
Izolácia Dna 18 s ochranou povrchu 1ks=2m cena za 1 ks
9 648
34,000
Izolácia Dna 22 s ochranou povrchu 1ks=2m cena za 1 ks
9 649
37,091
Izolácia Dna 28 s ochranou povrchu 1ks=2m cena za 1 ks
9 650
37,818
Montážne príslušenstvo
Kód
€
Páska izolačná aerotape 50 mm x 10m - 3mm hrúbka izolácie
6 450
13,636
Páska izolačná protape 50 mm x 25 m - 0,6mm hrúbka izolácie
7 252
30,982
Pás izolačný šírka 1 m hrúbka 13 mm, balenie 11 m, cena za 1m 2
7 418
24,800
Lepidlo 250 g so štetcom
6 452
11,273
Lepidlo 700 g
6 451
18,000
T
Č
K
R
B
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
66
hrúbka izolácie 19 mm
balenie kartón
Izolácia so zvýšenou ochranou povrchu proti mechanickému poškodeniu určená pre
pripojenie slnečných kolektorov nad strechou
*Rúrkovú izoláciu dodávame aj jednotlivo v dĺžke 2 m a jej násobkoch.
Na objednávku môžeme dodať aj väčšie dimenzie alebo doskovú izoláciu.
VETRANIE S REKUPERÁCIOU TEPLA
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Ventilácia s rekuperáciou tepla
Kód
€
HR30W - pre hrúbku steny do 280 mm
Rekuperačná jednotka pre jednu miestnosť
6 954
247,273
HR100W - pre hrúbku steny do 280 mm
Rekuperačná jednotka pre jednu miestnosť
6 955
236,364
EXT 100 - pre hrúbku steny 280 - 500 mm
Predĺženie pre rekuperačné jednotky HR30W, HR100W
6 956
57,455
HR 100R - centrálna rekuperačná jednotka pre byt
7 483
269,091
HR 100RS - centrálna rekuperačná jednotka pre byt, podstropné prevedenie
10 308
320,000
Sentinel Kinetic B - centrálna rekuperačná jednotka, vrátane integrovanej ovládacej jednotky
a zabudovaného letného by-passu, maximálny výkon 275 m3/hod
10 176
1 240,000
Sentinel Kinetic B Plus - centrálna rekuperačná jednotka, vrátane integrovanej ovládacej
jednotky a zabudovaného letného by-passu, maximálny výkon 490 m3/hod
10 335
1 803,636
Kód
€
Snímač vlhkosti k jednotke Sentinel Kinetic
10 177
42,909
Snímač CO2 k jednotke Sentinel Kinetic plus
11 852
414,545
Ovládač diaľkový s káblom 15m pre Sentinel Kinetic
10 757
76,364
Spínač vysokého režimu pre Sentinel Kinetic - bezdrôtový
10 756
108,727
Hygrostat HR-S - 35-95% rel.vlhkosti, mechanický
14 334
54,182
Páska hliníková 50 mm x 50 m
11 515
6,036
Nerezová rýchloupínacia páska s dĺžkou 30m navinutá do kotúča
9 209
25,455
Spona koncová k nerezovej rýchloupínacej páske
9 210
0,545
Izolácia k rekuperačnej jednotke HR100R
11 767
22,545
Izolácia k rekuperačnej jednotke HR100RS
11 768
22,545
Filter do rekuperačnej jednotky Sentinel Kinetic - sada 2 ks filtrov G3
13 323
6,909
Filter do rekuperačnej jednotky Sentinel Kinetic - sada 2 ks peľových filtrov F5
13 324
8,364
Filter do rekuperačnej jednotky Sentinel Kinetic plus - sada 2 ks filtrov G3
13 325
8,727
Filter do rekuperačnej jednotky Sentinel Kinetic Plus - sada 2 ks peľových filtrov F5
13 326
9,818
Náhradná textília do filtra pre jednotky AM 290
8 025
1,818
Náhradná textília do filtra pre jednotky AM 375
10 699
1,818
Filtračná textília pre jednotky HR30W a HR100W
9 001
1,709
Filtračná textília pre jednotku HR100R
8 136
1,164
Sprej na čistenie rekuperačných jednotiek a rozvodov
10 686
12,727
Tlmič hluku kruhový DN125, dĺžka 0,5m
11 001
39,636
Montážne príslušenstvo
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
67
VETRANIE S REKUPERÁCIOU TEPLA
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Štvorhranné plastové potrubie
Kód
€
Štvorhranné plastové potrubie DN125, 60x200, 1m
7 905
6,509
Štvorhranné plastové potrubie DN125, 60x200, 1,5m
7 906
9,127
Nátrubok štvorhranný DN125, 60x200 mm
7 909
3,127
Prechodové koleno štvorhran kruh, 60x200/125 mm
7 910
4,800
Prechodové koleno štvorhran kruh, 60x200/100 mm
8 243
4,545
Prechod štvorhran kruh, 125/60x200 mm
7 911
4,364
Oblúk horizontálny 90° DN125, 60x200 mm
7 912
6,545
A
K
U
Oblúk horizontálny 45°, s deliacimi segmentmi 60x200 mm
9 744
5,964
Oblúk vertikálny 90° DN125, 60x200 mm
8 045
4,255
E
X
P
Odbočka T DN125, 60x200 mm
7 913
8,655
Horizontálna vetracia mriežka, 60x204 mm
11 754
3,382
Kruhové plastové potrubie 100mm x 1m
8 852
3,745
Kruhové plastové potrubie 125mm x 1m
8 039
4,873
Kruhové hadice
Kód
€
O
T
O
Al ohybná hadica jednovrstvová, 100 mm x 5 m
7 743
7,280
Al ohybná hadica jednovrstvová, 125 mm x 5 m
7 589
8,480
C
H
E
Al ohybná hadica jednovrstvová, 150mm x 5 m
7 886
10,200
Tepelne izolovaná ohybná hadica, 102 mm x 10 m
8 000
28,000
R
Ú
R
Tepelne izolovaná ohybná hadica, 127 mm x 10 m
7 887
33,720
Tepelne izolovaná ohybná hadica, 152 mm x 10 m
7 888
38,000
R
E
K
Tepelne izolovaná ohybná hadica, 203 mm x 10 m
8 037
48,000
T
Č
K
R
B
E
L
T
R
E
G
O
C
H
O
A
L
O
P
P
68
VETRANIE S REKUPERÁCIOU TEPLA
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Tvarovky
Kód
€
Vsuvka vnútorná, 100 mm
8 854
1,097
Vsuvka vnútorná, 125 mm
7 894
1,324
Vsuvka vnútorná, 150 mm
7 895
1,399
Prechod osový 125/100
7 896
4,273
Prechod osový 150/125
7 897
4,198
Prechod osový 200/150
7 904
5,030
Odbočka jednoduchá 100/100
7 769
6,618
Odbočka jednoduchá 125/100
7 721
7,110
Odbočka jednoduchá 125/125
7 889
7,110
Odbočka jednoduchá 150/100
7 890
7,715
Odbočka jednoduchá 150/125
7 908
8,169
Odbočka jednoduchá 150/150
7 891
8,169
Komponenty
Kód
€
Škrtiaca klapka, 100mm
7 898
11,119
Škrtiaca klapka, 125mm
7 899
11,837
Škrtiaca klapka, 150mm
7 900
12,934
Spätná klapka tesná, 100mm
7 771
8,093
Spätná klapka tesná, 125mm
10 872
9,190
Spätná klapka tesná, 150mm
11 565
10,513
Plastový tanierový ventil pre prívod a odvod vzduchu, 100mm
7 901
3,290
Plastový tanierový ventil pre prívod a odvod vzduchu, 125mm
7 902
3,706
Kruhová mriežka plastová so sieťkou proti hmyzu, 80-125mm
9 002
2,145
Držiak vzduchotechnického potrubia 204x60 mm
14 255
1,382
175
67,273
Strešná priechodka šikmá, ľahko tvarovateľný plech
8 014
22,182
Ohrievače vzduchu
Kód
€
Ohrievač vzduchu do potrubia elektrický 0,4 kW DN125
vrátane prevádzkového a havarijného termostatu, s 3m káblom
14 059
101,455
Ohrievač vzduchu do potrubia teplovodný 1,2kW DN200
9 215
260,364
Snímač teplotný kanálový k el. ohrievaču 1,2kW
7 988
20,036
Komín priemer 125mm
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
69
ODKÚRENIE HLINÍK
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
70
Súosový odťah spalín, priemer 60/100, násuvný
A2 - prevedenie biele lakované
Kód
€
Vodorovný odťah spalín ø 60/100 Al/plech, sada
s kolenom 8222
A20011098
8 221
41,455
Vodorovný odťah spalín ø 60/100 Al/plech, sada
s kolenom 8515
A20011111
8 511
43,636
Vodorovný odťah spalín ø 60/100 Al/plech, sada
s kolenom 8517
A20011116
8 516
34,909
Vodorovný odťah spalín, kónická koncovka ,Al/plech
A20011107
8 223
29,091
Predĺženie 1 m, Al/plech
A2007002
7 636
21,818
Predĺženie 1 m, Al/Al
A2001114
4 115
25,818
Predĺženie 0,25 m, Al/plech
A2007000
9 594
12,669
Predĺženie 0,5 m, Al/Al
A2001113
4 116
21,455
Predĺženie 0,5 m, Al/plech
A2007001
1 888
15,505
Vsuvka s inšpekčným otvorom, dĺžka 0,33 m
A2001609
8 433
48,364
Koleno 90° so zväčšenou prírubou a s inšpekčným
otvorom
A2007065
14 311
45,091
Koleno 90° so zväčšenou prírubou a s odbernými otvormi
A20011096
8 222
22,182
Koleno 90° s prírubou a s odbernými otvormi Al/plech
A2001879
7 486
23,636
Koleno 90° s prírubou, liate
A2001084
2 076
23,636
Koleno 90° so zväčšenou plastovou otočnou prírubou
a s odbernými otvormi
A20011114
8 515
24,727
Koleno 90° Al/plech
A2001699
7 478
17,472
Koleno 90° liate
A2001078
2 078
20,000
Koleno 90° Al/plech s inšpekčným otvorom
A2001839
8 431
53,455
Koleno 90° Al/plech, s manžetou
A20011115
8 517
18,909
Koleno 45° Al/plech
A2001081
9 092
19,273
ODKÚRENIE HLINÍK
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Súosový odťah spalín priemer 60/100, násuvný
A2 - prevedenie biele lakované
Kód
€
Vsuvka pre odvod kondenzátu vodorovná
A2001142
5 429
25,818
Vsuvka pre odvod kondenzátu zvislá
A2001244
4 663
28,000
Príruba zväčšená s odbermi a odvodom kondenzátu
A20011097
8 224
34,909
Príruba zväčšená otočná s odbermi a odvodom kondenzátu
A20011113
8 460
38,545
S
O
L
T
Č
K
R
B
Príruba s odbermi
A2001755
1 057
17,775
E
L
T
Príruba s odbermi a predĺženou spalinovou rúrou
A2001754
4 491
21,455
A
K
U
Prechod ku kotlu s manžetou,
odbermi a odvodom kondenzátu
A20011127
8 225
35,273
Spojka hrdlo/hrdlo Al/Al
A2001122
2 161
10,509
Spona s manžetou
A2015017
5 911
2,572
Redukcia 60/100, 80/110 HEATRONIC
A2004000
869
14,473
Krúžok tesniaci pr. 60 mm dva tesniace prúžky
A1013071
1 851
0,794
Krúžok tesniaci pr. 100 mm dva tesniace prúžky, šedý
silikón - len sanie
A1015165
6 434
2,291
Priechodka vnútorná
A1015078
1 081
2,345
Priechodka vonkajšia
A1015082
1 184
2,345
Koncovka pr. 60/100 - sanie/výfuk - kónická
A1001504
3 217
9,265
Redukcia ku komínu 125/100
A5025005
3 137
6,353
Komín, pripojenie 60/100 ďalej priemer 125 mm
A5021000
305
67,273
Komín, pripojenie 60/100 ďalej priemer 125 mm protikondenzačný
Komín, pripojenie 60/100, priemer 100 mm
A5023184
A5023061
11 797
5 752
106,909
74,182
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
Strešné priechodky a ďalšie spoločné príslušenstvo nájdete na strane 87.
71
ODKÚRENIE HLINÍK
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Súosový odťah spalín priemer 80/125, násuvný,
A2 - prevedenie biele lakované
Kód
€
Vodorovný orťah spalín do steny s plastovou koncovkou
A2005170
11 526
39,273
Predĺženie 1m Al/plech
A2009018
1 698
30,182
Predĺženie 0,5m Al/plech
A2009017
7 002
25,830
Vsuvka s inšpekčným otvorom 0,34 m
A2005149
8 434
79,273
Koleno 90°
A2005018
5 583
25,091
Koleno 90° s odbermi
A2005030
7 646
52,364
Koleno 90° s inšpekčným otvorom
A2005120
8 432
66,560
Koleno 45°
A2005019
6 007
24,727
Vsuvka pre odvod kondenzátu vodorovná
A2005035
6 008
33,455
Vsuvka pre odvod kondenzátu zvislá
A2005098
6 010
45,818
Redukcia pr.60/100 - 80/125 F-M Al/Al
A2005037
6 009
20,727
Spona s manžetou
A2018010
995
4,614
Príruba priemer 60/100 na 80/125
s odvodom kondenzátu a odbermi
A2005006
6 006
43,636
Krúžok tesniaci pr. 125 mm dva tesniace prúžky,
s výstupkami, len sanie
A1018071
10 601
4,545
Krúžok tesniaci pr. 125 mm dva tesniace prúžky, šedý
silikón, len sanie
A1018041
6 462
4,000
R
E
K
Priechodka vnútorná aj vonkajšia
A1018027
3 776
4,800
O
A
L
Komín, 80/125 mm
A5021001
175
67,273
Komín, 80/125 mm - protikondenzačný
A5023183
11 795
99,636
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
O
P
P
72
Strešné priechodky a ďalšie spoločné príslušenstvo nájdete na strane 87.
ODKÚRENIE HLINÍK
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Odťah spalín, priemer 80,
A2 - biele lakované
Kód
€
Predĺženie 0,25 m
A2011030
9 599
6,618
Predĺženie 0,5m
A2011017
1 991
9,946
Predĺženie 0,5m, hr. steny 1,5 mm
A2011038
4 120
12,064
Predĺženie 1m
A2011004
1 990
14,825
Predĺženie 1m, hr. steny 1,5 mm
A2011039
4 119
18,909
Predĺženie 2 m
A2011120
8 784
25,455
Vsuvka s inšpekčným otvorom 0,34 m
A2011666
2 008
38,909
Vystreďovací diel do komína, nerez
A1012005
1 961
13,917
Spona do komína, nerez
A1012006
2 189
10,249
Rúra s nerezovým košíkom, 1m
A2011008
2 100
20,346
Rúra s nerezovým košíkom, 1m, hr. steny 1,5 mm
A2011526
4 118
24,727
Rúra s nerezovým košíkom, 0,5m
A2011026
2 099
14,545
Rúra s plastovým košíkom 1m, sacia
A2011012
2 101
17,782
Koleno 90°
A2011122
2 096
8,547
Koleno 90° s odberom
A2011657
7 304
11,497
Koleno 90° s inšpekčným otvorom
A2011684
2 009
39,636
Koleno 45°
A2011131
2 095
8,433
Koleno 45° s odberom
A2011656
7 303
11,308
T- kus pr. 80 s odvodom kondenzátu - do komína
A2012053
2 191
22,545
Držiak do komína pre T-kus
A5012034
8 202
29,455
Redukcia priemer 57 vnútorný na 80 vnútorný F/F
A2011314
7 307
11,119
Vsuvka s odvodom kondenzátu zvislá
A2011082
3 691
22,545
Vsuvka s odvodom kondenzátu vodorovná
A2011198
2 197
16,740
Spona s manžetou
A2011151
2 158
3,139
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
73
ODKÚRENIE HLINÍK
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Odťah spalín, priemer 80,
A2 - biele lakované
Kód
€
Rozdeľovač, uchytenie skrutkami
A2011096
2 097
16,867
Rozdeľovač s odbermi, uchytenie skrutkami
A2011097
2 098
22,545
Rozdeľovač na manžetu, pripojenie 60/100 (bez manžety)
A2011834
7 764
25,818
Rozdeľovač s odbermi a odvodom kondenzátu, uchytenie
skrutkami
A2011188
2 985
37,455
Rozdeľovač so zväčšenou otočnou prírubou, s odbermi
(DAGAS)
A2011594
7 474
46,182
E
X
P
Príruba 60/100, odťah spalín 80, sanie z miestnosti
A2001108
4 679
20,711
R
E
G
Príruba ku kotlu sanie
A2011196
1 056
10,513
Krúžok tesniaci pr. 80 mm 3 tesn.prúžky, pre kolená
2095,2096
A1011889
9 699
2,761
Priechodka vnútorná
A1011403
1 020
1,929
Priechodka vonkajšia
A1011408
1 021
1,929
Koncovka pr. 80 - výfuk - nerez košík
A1011154
4 754
6,656
Koncovka pr. 80 komín - len výduch
A5023012
8 167
21,091
Komín 2 x 80, priemer 125 mm
A5021002
3 777
78,545
Komín 1 x 80, priemer 125 mm
A5021003
1 303
73,455
Komín 1x80, priemer 125 mm
s krycou doskou na komín
PTA5380
10 502
108,349
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
74
Strešné priechodky a ďalšie spoločné príslušenstvo nájdete na strane 87.
ODKÚRENIE HLINÍK
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Odťah spalín priemer 60
Kód
€
A1013027 predĺženie 1m
K
2 193
14,068
A1013026 predĺženie 0,5m
K
2 192
10,211
A1013002 koleno 90°
K
2 093
7,904
A1013004 spojka
K
1 573
6,467
A2013017 vsuvka vodorovná, odvod kondenzátu
2 198
16,182
A1013072 priechodka vonkajšia
4 326
2,545
Odťah spalín priemer 100
Kód
€
A2015006 predĺženie 1m
2 092
20,724
A2015003 predĺženie 0,5 m
2 090
12,367
A2015011 koleno 90°
2 088
15,430
A2015015 koleno 45°
4 214
15,430
A2015061 príruba s odberom
7 120
10,551
67
3,782
A2015056 spojovacia manžeta
2 991
4,836
A2015048 Stropný záves pr.100
7 046
6,473
A1015077 Krúžok tesniaci pr. 100 mm dva tesniace prúžky
1 852
1,513
Súosový odťah spalín priemer 60/100 - vonk.plast, vnút. hliník
Kód
€
A2015000 príruba ku kotlu
BB002002 Vodorovný odťah spalín s plastovou kónickou koncovkou
K
3 213
37,091
BB002024 Vodorovný odťah spalín, koncovka PLAST, sada s kolenom
K
4 717
33,438
203
14,909
2 120
17,283
3 404
16,618
2 138
9,984
BB002023 Vodorovný odťah spalín do steny 60/100-PVC
BB002001 predĺženie 1m
BB002052 predĺženie 1m, hr. vnútornej rúry 1,5mm
K
BB002007 predĺženie 0,5m
BB002006 koleno 90°
K
2 020
16,945
BB002009 koleno 90° s prírubou
K
711
22,182
2 021
15,959
BB002005 koleno 45°
K - hrúbka steny vnútornej rúry 1,5 mm
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
75
ODKÚRENIE POLYPROPYLÉN
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Súosový odťah spalín Ø 60/100 PP - polypropylén
pre kondenzačné kotly
Kód
€
Vodorovný odťah spalín cez stenu, 0,86 m
koncovka plast
A2008004
4 677
25,818
Predĺženie 0,25 m
A2008000
9 595
12,329
Predĺženie 0,5m
K
R
B
A2008001
9 596
15,316
Predĺženie 1m
A2008002
9 597
18,182
Predĺženie 2 m
A2008079
8 514
39,999
E
L
T
Vsuvka s inšpekčným otvorom, 0,31 m
A2002126
13 835
40,000
Koleno 90° s prírubou
A2002025
6 384
19,636
Koleno 90° s prírubou, s odbermi, otočné
A2008038
7 216
20,364
Koleno 90°
A2008008
6 653
15,316
Koleno 90° s inšpekčným otvorom
A2008128
12 756
39,273
Koleno 45°
A2002057
6 140
15,505
Príruba s odbermi
A2002007
4 673
19,273
Vsuvka do kotla, s odbermi
A2002091
7 807
17,521
Redukcia z priemeru 80 na 60, M/F, PP
BB011084
7 470
6,543
Priechodka vnútorná
A1015078
1 081
2,345
Priechodka vonkajšia
A1015082
1 184
2,345
Krúžok tesniaci pr. 100 mm, dva tesniace prúžky, šedý
silikón - len sanie
A1015165
6 434
2,291
Komín, pripojenie 60/100 ďalej priemer 125 mm, čierny
A5023165
11 253
65,818
Komín, pripojenie 60/100 ďalej priemer 125 mm, červený
A6023165
11 254
68,727
T
Č
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
76
Strešné priechodky a ďalšie spoločné príslušenstvo nájdete na strane 87.
ODKÚRENIE POLYPROPYLÉN
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Súosový odťah spalín, priemer 80/125 PP - polypropylén,
pre kondenzačné kotly
Kód
€
Vodorovný odťah spalín cez stenu sanie-výfuk s plastovou
koncovkou 0,9 m
A2010012
7 003
41,455
Predĺženie 0,25 m
A2010009
9 598
15,884
Predĺženie 0,5 m
A2010001
4 675
18,909
Predĺženie 1 m
A2010011
7 004
31,636
Predĺženie 2 m
A2010024
8 513
50,182
Vsuvka s inšpekčným otvorom
A2006086
11 265
67,273
Koleno 90°
A2006017
4 676
23,273
Koleno s odbermi 90°
A2006050
7 649
39,273
Koleno s inšpekčným otvorom 90°
A2006048
7 648
51,273
Koleno 45°
A2006018
6 432
22,182
Vsuvka do kotla 60/100 - 80/125, s odbermi
A2006069
7 806
21,443
Vsuvka do kotla 60/100 - 80/125, s manžetou
A2006070
7 808
22,545
Príruba priemer 60/100 na 80/125, s odbermi
A2006010
4 678
31,273
Príruba priemer 80/105 na 80/125, s odbermi
A2006025
7 468
34,545
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
Priechodka vnútorná aj vonkajšia
A1018027
3 776
4,800
Krúžok tesniaci pr. 125 mm dva tesniace prúžky, šedý
silikón - len sanie
A1018041
6 462
4,000
Komín priemer 80/125 mm, čierny
A5023166
11 255
92,000
O
A
L
Komín priemer 80/125 mm, červený
A6023166
11 256
95,636
O
P
P
Strešné priechodky a ďalšie spoločné príslušenstvo nájdete na strane 87.
R
E
K
77
ODKÚRENIE POLYPROPYLÉN
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Odťah spalín priemer 60 PP - polypropylén,
pre kondenzačné kotly
Kód
€
Predĺženie 0,5 m
BB004039
8 813
5,588
Predĺženie 1 m
BB004037
8 814
8,235
Predĺženie 2 m
BB004034
11 251
13,804
Predĺženie 0,5 m, UV odolné
BN004039
14 561
5,896
Predĺženie 1 m, UV odolné
BN004037
14 562
8,638
Predĺženie 2 m, UV odolné
BN004034
14 563
14,436
Predĺženie ohybné 20 m bez tesnení
BB004071
8 812
190,182
Tesniaci krúžok s dvoma tesn.prúžkami pre ohybný odťah
spalín
MGN06014
9 058
2,080
E
X
P
T-kus do komína, M-M-F
BB004007
8 807
7,936
R
E
G
Vrchnák na T-kus pre odvod kondenzátu
BB004010
8 811
6,429
Držiak do komína pre T-kus
A5012034
8 202
29,455
Koleno 90° do komína vrátane držiaka
A1012091
12 108
23,636
Koleno 90°
BB004024
8 815
4,992
Koleno 45°
BB004025
8 816
4,992
Redukcia 60/80, F/M, l=134 mm
BB011012
7 943
5,673
Tesniaci krúžok pr. 60, 3 tesn.prúžky
A1013020
4 671
2,080
Tesniaci krúžok pr. 60, 3 tesn.prúžky, s výstupkami
A1013184
4 672
2,156
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
78
Strešné priechodky a ďalšie spoločné príslušenstvo nájdete na strane 87.
ODKÚRENIE POLYPROPYLÉN
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Odťah spalín Almeva priemer 80 - polypropylén, nebalené
pre kondenzačné kotly
Kód
€
Predĺženie 0,25 m
PPRM08
8 654
4,691
Predĺženie 0,5 m
PPRM58
8 547
6,364
Predĺženie 1 m
PPRM18
8 548
8,655
Predĺženie 2 m
PPRM28
8 549
14,145
Vsuvka s inšpekčným otvorom
PPRTD8
8 550
14,909
Koleno 90°
PPSB98
8 567
5,273
Koleno 45°
PPSB48
8 566
4,982
Koleno s inšpekčným otvorom 90°
PPRB98
8 551
18,655
Koleno 90° pätkové vrátane držiaka do komína
PPTU08
8 554
22,545
Tesniaci krúžok pr. 80, čierny, len pre PPH-A
ZUMD08
8 810
2,109
Vystreďovací diel do komína
(v balení 6 ks segmentov - počet segmentov pre priemer:
3 ks pre pr. 60, 4 ks pre pr. 80, 5 ks pre pr. 100, 6 ks pre pr.
125)
PPFR60
8 869
6,036
Mriežka s otvorom, priemer 80
ZUBL08
8 579
42,182
Rúra ukončovacia pr.80,l=500, UV odolná, PPH-A
PPRS58
11 302
5,709
Koncovka na komínové teleso, priemer 80 mm
PPSAS8
8 555
41,455
Koncovka sania, čierna, priemer 80-100 mm
ZUAV52
12 120
3,709
Strešné priechodky a ďalšie spoločné príslušenstvo nájdete na strane 87.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
79
ODKÚRENIE POLYPROPYLÉN
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Odťah spalín priemer 80 PP - polypropylén,
pre kondenzačné kotly
Kód
€
Rúra s nerezovou koncovkou, odťah, 1 m
BB011017
6 144
14,522
Rúra s koncovkou, sanie, 1 m
BB011016
6 435
13,955
Predĺženie 0,11 m
BB011136
7 469
7,753
Predĺženie 0,25 m
BB011004
9 600
4,727
E
L
T
Predĺženie 0,5 m
BB011005
4 666
5,748
Predĺženie 1 m
BB011006
6 141
7,828
Predĺženie 2 m
BB011061
7 885
13,964
A
K
U
Predĺženie ohybné 1,5 m
BB011116
6 874
17,699
Predĺženie ohybné 20 m bez tesnení
BB011090
7 502
215,273
Krúžok tesniaci - tri tesniace prúžky
A1011883
7 449
2,193
Koleno 90°
BB011029
6 143
4,727
Koleno s odberom 90°
BB011060
7 652
12,230
Koleno s inšpekčným otvorom 90°
BB011234
12 755
18,145
Koleno 45°
BB011030
6 142
4,727
Vsuvka s kruhovým inšpekčným otvorom
BB011094
11 511
19,636
T-kus do komína, M-M-F
BB011093
7 424
8,963
Vrchnák na T-kus pre odvod kondenzátu
A1012064
7 425
11,308
Držiak do komína pre T-kus
A5012034
8 202
29,455
Pätkové koleno do komína vrátane držiaka
A1012092
11 954
24,364
Koleno 90° pätkové vrátane držiaka do komína
A5012057
8 201
39,636
T
Č
K
R
B
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
80
ODKÚRENIE POLYPROPYLÉN
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Odťah spalín priemer 80 PP - polypropylén,
pre kondenzačné kotly
Kód
€
Rozdeľovač, pripojenie 80/125 + O-krúžky
BB011265
12 110
33,999
Rozdeľovač s odbermi, pripojenie 80/125 + O-krúžky
A2011600
7 472
47,273
Rozdeľovač s manžetou, pripojenie 60/100 + O-krúžky
BB011266
12 111
38,545
Rozdeľovač s odbermi, pripojenie 60/100 + O-krúžky
BB011264
12 109
34,545
Príruba 60/100 na 80 odťah, sanie z miestnosti
A2002044
7 471
23,273
Príruby pre odťah a sanie -sada
BB011053
6 383
15,241
Redukcia pr. 60/80 F/M, l=134 mm
BB011012
7 943
5,673
Vystreďovací diel do komína, nerez
A1012005
1 961
13,917
Spona do komína, nerez
A1012006
2 189
10,249
Vystreďovací diel do komína len pre ohybné predĺženia
BN011091
7 419
5,295
Priechodka vnútorná
A1011403
1 020
1,929
Priechodka vonkajšia
A1011408
1 021
1,929
Tesniaci krúžok pr. 80, 1 tesn.prúžok
A10111057
13 047
2,655
Tesniaci krúžok pr. 80, 2 tesn.prúžky, červený
A1011905
1 448
1,636
Tesniaci krúžok pr. 80, 3 tesn.prúžky, s výstupkami
A1011500
4 668
2,761
Predĺženie 0,5 m, UV odolné
BN011228
13 902
9,530
Predĺženie 1 m, UV odolné
BN011227
13 903
8,327
Predĺženie 2 m, UV odolné
BN011280
13 904
14,836
Komín 2 x 80, priemer 125 mm
A5023167
11 257
97,455
Komín 1 x 80, priemer 125 mm
A5023168
11 258
93,455
Komín 1x80, priemer 125 mm
s krycou doskou na komín
A5023169
11 259
87,636
Strešné priechodky a ďalšie spoločné príslušenstvo nájdete na strane 87.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
81
ODKÚRENIE POLYPROPYLÉN
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Odťah spalín priemer 100 PP - polypropylén,
pre kondenzačné kotly
S
O
L
Rúra s nerezovou koncovkou, odťah
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
Kód
€
BB005034
7 121
23,636
Rúra s koncovkou, sanie
BB005033
8 208
21,455
Predĺženie 0,5 m
BB005019
8 211
11,081
Predĺženie 1 m
BB005020
8 212
15,808
Predĺženie ohybné 20 m bez tesnení
BB005021
8 213
262,182
Tesniaci krúžok dva tes.prúžky pre ohybný odťah spalín
A1015059
9 616
2,458
Koleno pr. 100, 90°, vrátane držiaka do komína
A1012093
12 409
28,364
T-kus do komína, M-M-F
BB005022
8 214
21,821
Vrchnák na T-kus pre odvod kondenzátu
BB005028
7 005
9,455
Držiak do komína pre T-kus
A5012034
8 202
29,455
Vystreďovací diel do komína, len pre ohybné predĺženia
BN005024
7 001
3,933
Koleno 90°
BB005018
8 210
12,007
Koleno 90° s kontrolným otvorom
BB005073
12 472
39,273
Koleno 45°
BB005017
8 209
10,579
Redukcia priemer 80/100, M/F, l=120 mm
BB005029
8 441
8,244
Tesniaci krúžok pr.100, 3 tesn.prúžky, s výstupkami
A1015208
9 615
3,025
Komín pr.100 - pre výfuk - PP
priamo pre tašku s otvorom pr.100
A5023177
12 410
34,909
O
A
L
O
P
P
Strešné priechodky a ďalšie spoločné príslušenstvo nájdete na strane 87.
82
ODKÚRENIE POLYPROPYLÉN
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Odťah spalín priemer 125 PP - polypropylén,
pre kondenzačné kotly
Kód
€
Predĺženie 0,5 m
BB15005
9 683
15,127
Predĺženie 1 m
BB15001
9 684
22,909
Predĺženie 2 m
BB015014
14 547
31,636
S
O
L
T
Č
Predĺženie ohybné 25 m
BB015023
14 549
410,909
K
R
B
Koleno 45°
BB15006
9 672
13,432
E
L
T
Koleno 90°
BB15000
9 671
14,508
Koleno 90° s kontrolným otvorom
BB015037
14 553
24,000
Koleno 90°, vrátane držiaka do komína
A1012094
14 546
41,455
T-kus do komína, M-M-F
BB015018
14 548
24,727
Vrchnák na T-kus pre odvod kondenzátu
BB015041
14 574
16,000
Držiak do komína pre T-kus
A5012034
8 202
29,455
Redukcia priemer 100/125 M/F
BB015032
14 550
19,273
Tesniaci krúžok, 2 tesn.prúžky
A1018063
14 604
4,000
Tesniaci krúžok, 3 tesn.prúžky, s výstupkami
A1018064
Strešné priechodky a ďalšie spoločné príslušenstvo nájdete na strane 87.
14 605
4,545
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
83
ODKÚRENIE POLYPROPYLÉN
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
S
O
L
Odťah spalín priemer 125 PP - polypropylén,
pre kaskády kondenzačných kotlov
Kód
€
Predĺženie ø125 pre kaskády s odbočkou
45° a kolenom ø100, PP
BB01510
9 675
102,545
Vsuvka pr.80 - 100 pre kaskády-sada 3ks vr. sp.klapky, PP
BB005065
9 682
49,818
Predĺženie ø125, l = 500 mm, PP
BB15005
9 683
15,127
Predĺženie ø125, l = 1000 mm, PP
BB15001
9 684
22,909
Koleno ø125, 90°, PP
BB15000
9 671
14,508
Koleno ø125, 45°, PP
BB15006
9 672
13,432
Vrchnák ø125 pre kaskády pre odvod kondenzátu + zátka
BB015015
10 218
12,518
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
84
ODKÚRENIE POLYPROPYLÉN
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Odťah spalín priemer 160 PP - polypropylén,
pre kaskády kondenzačných kotlov
Predĺženie ø160 pre kaskády s odbočkou 45° a kolenom
ø100,PP
BB016009
Kód
€
9 676
146,909
S
O
L
T
Č
Vsuvka pr.80 - 100 pre kaskády-sada 3ks vr. sp.klapky, PP
BB005065
9 682
49,818
Predĺženie pr.160, l=1000, PP
BB016001
9 686
60,000
Predĺženie pr.160, l=500, PP
BB016005
9 685
36,727
Koleno pr.160, 90° - PP
BB016017
9 673
63,636
Koleno pr.160, 45° - PP
BB016018
9 674
51,273
Vrchnák pr.160 pre kaskády na odvod kondenzátu+zátka
BB016020
10 219
15,884
Sifón pre kondenzát s guličkou vr.hadice-rohový, pre
kaskády
B1003070
9 689
11,724
Tesniaci krúžok ø160, 2 tesn.prúžky, čierny - PP
9.MGN16001
12 778
5,711
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
85
ODKÚRENIE POLYPROPYLÉN
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Fasádný odťah spalín priemer 80/125 polypropylén / nerez (inox),
pre kondenzačné kotly
Kód
€
Predĺženie pr. 80/125, l=1000, PPH-A/Inox
APRB18
8 641
52,727
Predĺženie pr. 80/125, l= 500, PPH-A/Inox
APRB58
8 640
30,182
Predĺženie pr. 80/125, l= 250, PPH-A/Inox
APRB08
8 639
21,600
Hrdlo ku skráteniu potrubia pr. 80/125
APMKB8
9 382
16,800
Sponka pr.125 pre spevnenie spoja
APKLB8
9 381
19,091
Koleno pr. 80/125, 45°, PPH-A/Inox
APBB48
8 643
35,891
T-kus pr. 80/125 s kontrolným otvorom, PPH-A/Inox
APRTB8
8 642
67,273
Koleno 80/125 90° pätkové vrátane držiaku na stenu s
prisávaním
PPH-A/Inox
APWKB8
8 645
135,636
Koleno pr. 80/125, 90°, PPH-A/Inox
APSBB8
8 644
53,455
Predĺženie držiaka na stenu kód 8645 - 50-150mm
APW1B8
8 669
75,273
Predĺženie držiaka na stenu kód 8645 -130-250mm
APW2B8
8 670
52,000
Predĺženie držiaka na stenu kód 8645 -220-330mm
APW3B8
8 694
77,455
Držiak rúry pr.80/125 PPH-A/Inox
APWHB8
8 668
50,545
Predĺženie držiaka rúry kód 8668
APVUBU
8 649
54,909
R
Ú
R
Predĺženie pr. 80/125, l= 400, PPH-A/Inox stenová
priechodka
APWDB8
9 457
41,818
R
E
K
Koncovka pr.80/125 -PPH- A/Inox pre kód 8647
APMSB8
8 648
52,000
Komín pr.80/125 bez koncovky -PPH- A/Inox
APDA48
8 647
85,818
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
O
A
L
O
P
P
86
ODKÚRENIE POLYPROPYLÉN
Ceny sú bez DPH, obrázky a popisy sú orientačné.
Príslušenstvo pre odťah spalín rôzneho typu a priemeru
Kód
€
Filter neutralizačný 3/4" vrátane náplne, PN8
- pre neutralizáciu kondenzátu kotlov do výkonu max. 100 kW
- prietok max. 18 l / h, tlaková strata 0,2 bar
13 899
50,545
Náplň náhradná do neutralizačného filtra
13 898
24,364
Sifón s guličkou pre odvod kondenzátu
B1003024
6 123
13,123
Hadica pre odvod kondenzátu k vrchnáku na T-kus,1,5 m
A1050012
8 204
6,836
SCIVTU0250
10 280
3,418
Dvierka komínové pre priemer 80, 100, 125
A2012087
8 753
26,182
Strešná priechodka šikmá priemer 125 mm, čierna,
tvarovateľný Al. plech , 18°- 44°
A5025036
8 014
22,182
Strešná priechodka šikmá priemer 125 mm, červená,
tvarovateľný Al. plech, 18°- 44°
A60250036
10 489
23,636
Strešná priechodka rovná, priemer 125 mm
A5025001
Silikónová pasta 250g
363
12,707
Príruba pr. 100 ku kotlu, zväčšená - plastová s tesnením
BB005035
8 459
4,614
Tesnenie ploché pod prírubu plastovú, priemer 100 mm
GNE10011
10 067
2,383
Tesnenie ploché pod prírubu zväčšenú, priemer 100 mm
GNE10019
10 071
2,383
Tesnenie ploché pod prírubu ku kotlu, priemer 100 mm
A1015089
783
0,945
V prípade záujmu o podrobnejšie informácie si vyžiadajte katalóg odkúrenia.
S
O
L
T
Č
K
R
B
E
L
T
A
K
U
E
X
P
R
E
G
O
C
H
O
T
O
C
H
E
R
Ú
R
R
E
K
O
A
L
O
P
P
87
01/2015
REGULUS - TECHNIK, s.r.o.
Strojnícka 3/A, 080 01 Prešov
Tel.: 051/333 70 00, Fax: 051/776 56 67
E-mail: [email protected]
Web: www.regulus.sk
Úsporné riešenie pre vaše kúrenie
Download

Cenník Regulus 2015