PRODUKTOVÝ KATALÓG
A CENNÍK VÝROBKOV
ATTACK®
1/2015
W W W. AT TACK . SK
CENNÍK
KOMBINOVANÝ KOTOL NA PEVNÉ PALIVO A PELETY
ATTACK WOOD&PELLET ...................................................................................................... str. 24
Kód
25WP
PEL5000WP
ADF25634
Názov
Kombinovaný kotol ATTACK WOOD&PELLET 25 vrátane cyklónu
Zásobník peliet pre vákuový podávač 500 l (P) (Š×V×H: 720×1 240×830 mm)
Dopravná hadica peliet ∅ 50 mm (cena za 1 bm)
MOC bez DPH
6 239 €
379 €
6€
MOC s DPH
7 487 €
455 €
7€
238 €
287 €
227 €
279 €
19 €
20 €
38 €
10 €
62 €
62 €
62 €
69 €
75 €
82 €
116 €
155 €
286 €
345 €
273 €
336 €
24 €
25 €
46 €
12 €
75 €
75 €
75 €
83 €
91 €
99 €
139 €
186 €
PRÍSLUŠENSTVO
Modelová rada
9000
DPP25003
DPP25007
DPP25050
DPP25050A
DPD25031
DPD25032
UK02
DPD25072
OT50
OT51
OT52
OT53
OT54
OT55
OT56
OT57
Zmiešavací okruh pre kotly ATTACK PEL30, DP, DPX 15 – 35 kW – Oventrop (P)
Zmieš. okruh pre kotly DP ATTACK 15 – 35 kW – Oventrop s čerpadlom triedy A (P)
Zmiešavací okruh ATTACK-LADDOMAT 60, 72 °C, DN32, do 60 kW
Zmiešavací okruh ATTACK-LADDOMAT 60, 72 °C, čerpadlo triedy A, DN32, do 60 kW
Termostat príložný
Termostat s kapilárou l = 1000
Termoregulačný ventil DANFOSS
Teplomer komínových spalín pre kotly na biopalivá (sada)
3-cestný zmiešavací ventil, DN20, Kvs=2,5, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN20, Kvs=4,0, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN20, Kvs=6,3, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN25, Kvs=10, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN32, Kvs=16, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN40, Kvs=25, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN50, Kvs=40, závitové prevedenie
Servopohon M6063 230/240V AC 3-polohový
KOTLY NA BIOMASU
ATTACK PELLET 30 Automatic Plus .......................................................................... str. 29
Príklad – zostava pre peletový kotol ATTACK PELLET 30 Automatic Plus do 30 kW
Kód
PEL30PLUS
PED150A
PEL5000
Názov
MOC bez DPH
Kotol na pelety ATTACK PELLET 30 Automatic Plus
2 948 €
Dopravník peliet ATTACK 1,5 m Plus
331 €
Zásobník peliet pre špirálový podávač 500 l (P) (Š×V×H: 720×1 240×830 mm)
379 €
PRÍSLUŠENSTVO
Modelová rada
8000
PED250
TH107
TH100
TH101
TH102
TH103
DPP25003
DPP25007
DPP25050
DPP25050A
UK02
OT50
OT51
OT52
OT53
OT54
OT55
OT56
OT57
Dopravník pelet ATTACK 2,5 m
Elektrické vykurovacie teleso 2 kW/3×230 V s termostatom, G 6/4"
Elektrické vykurovacie teleso 2,4 kW/3×230 V s termostatom, G 6/4"
Elektrické vykurovacie teleso 3 kW/3×230 V s termostatom, G 6/4"
Elektrické vykurovacie teleso 4,5 kW/3×230 V s termostatom, G 6/4"
Elektrické vykurovacie teleso 6 kW/3×230 V s termostatom, G 6/4"
Zmiešavací okruh pre kotly ATTACK PEL30, DP, DPX 15-35 kW - Oventrop (P)
Zmieš. okruh pre kotly DP ATTACK 15 – 35 kW – Oventrop s čerpadlom triedy A (P)
Zmiešavací okruh ATTACK-LADDOMAT 60, 72 °C, DN32, do 60 kW
Zmiešavací okruh ATTACK-LADDOMAT 60, 72 °C, čerpadlo triedy A, DN32, do 60 kW
Termoregulačný ventil DANFOSS
3-cestný zmiešavací ventil, DN20, Kvs=2,5, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN20, Kvs=4,0, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN20, Kvs=6,3, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN25, Kvs=10, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN32, Kvs=16, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN40, Kvs=25, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN50, Kvs=40, závitové prevedenie
Servopohon M6063 230/240 V AC 3-polohový
351 €
116 €
120 €
123 €
125 €
129 €
238 €
287 €
227 €
279 €
38 €
62 €
62 €
62 €
69 €
75 €
82 €
116 €
155 €
MOC s DPH
3 538 €
398 €
455 €
422 €
140 €
144 €
148 €
150 €
155 €
286 €
345 €
273 €
336 €
46 €
75 €
75 €
75 €
83 €
91 €
99 €
139 €
186 €
Termostaty na spínanie obehového čerp. pre kotly STANDARD a PELLET 30 AUTOMATIC Plus, relé modul pre kotly PROFI
DPD25031
DPD25032
Termostat príložný
Termostat s kapilárou l = 1 000
ATTACK REGUMAX (zabezpečuje miešanie vody – napr. radiátory, podlahovka, …)
DPD25120
4|
Ekvitermický regulátor ATTACK REGUMAX – sada do kotla – SK
Sada obsahuje:
• Ekvitermický regulátor ATTACK REGUMAX (verzia do panelu kotla)
• Konektorový plošný spoj k regulátoru ATTACK REGUMAX
• Plastová krytka konektorov k regulátoru ATTACK REGUMAX
• Návod na obsluhu pre montáž a servis - ATTACK REGUMAX – SK
• Návod na obsluhu pre koncového zákazníka - ATTACK REGUMAX – SK
19 €
20 €
24 €
25 €
446 €
536 €
CENNÍK
PRÍSLUŠENSTVO k ATTACK REGUMAX
Kód
DPD25044
DPD25045
DPD25050
DPD25051
DPD25052
DPD25053
DPD25054
DPD25062
Názov
MOC bez DPH
Izbová jednotka bezdisplejová k ATTACK REGUMAX
75 €
Izbová jednotka displejová k ATTACK REGUMAX (displej v angličtine)
127 €
Snímač vonk. teploty AF200, rozsah −40 až 60 °C, bez kábla k ATTACK REGUMAX
12 €
Snímač teploty VF204B, príložný snímač, dĺžka 4 000 mm
17 €
Snímač teploty KVT20/5/6, ponorný snímač, s káblom 5 000 mm
18 €
Snímač k solárnemu kolektoru Pt1000, dĺžka 2 500 mm
18 €
Snímač teploty KVT20/2/6, ponorný snímač, s káblom 2 000 mm
12 €
Nástenný držiak regulátora ATTACK REGUMAX s konektormi
110 €
MOC s DPH
91 €
153 €
15 €
21 €
22 €
22 €
15 €
132 €
SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO
ATTACK SLX .................................................................................................................................. str. 34
20
E
M
JE
U
V
RA
IP
7000
Názov
Splyňovací kotol ATTACK 20 SLX LAMBDA
Splyňovací kotol ATTACK 25 SLX LAMBDA
Splyňovací kotol ATTACK 30 SLX LAMBDA
Splyňovací kotol ATTACK 35 SLX LAMBDA
Splyňovací kotol ATTACK 40 SLX LAMBDA
Splyňovací kotol ATTACK 45 SLX LAMBDA
Splyňovací kotol ATTACK 50 SLX LAMBDA
PR
Modelová rada
Kód
20SLXL
25SLXL
30SLXL
35SLXL
40SLXL
45SLXL
50SLXL
15
DREVOSPLYŇOVACIE KOTLY SLX LAMBDA Touch
MOC bez DPH
2 844 €
2 870 €
2 896 €
2 922 €
3 481 €
3 507 €
3 572 €
MOC s DPH
3 414 €
3 445 €
3 476 €
3 507 €
4 177 €
4 208 €
4 286 €
SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO
ATTACK DPX ................................................................................................................................. str. 36
DREVOSPLYŇOVACIE KOTLY DPX STANDARD A DPX PROFI
Modelová rada
6000
Kód
15DPXS
25DPXS
30DPXS
35DPXS
40DPXS
45DPXS
15DPXP
25DPXP
30DPXP
35DPXP
40DPXP
45DPXP
Názov
Splyňovací kotol ATTACK 15 DPX STANDARD
Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX STANDARD
Splyňovací kotol ATTACK 30 DPX STANDARD
Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX STANDARD
Splyňovací kotol ATTACK 40 DPX STANDARD
Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX STANDARD
Splyňovací kotol ATTACK 15 DPX PROFI
Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX PROFI
Splyňovací kotol ATTACK 30 DPX PROFI
Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX PROFI
Splyňovací kotol ATTACK 40 DPX PROFI
Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX PROFI
MOC bez DPH
1 079 €
1 181 €
1 339 €
1 349 €
1 700 €
1 710 €
1 159 €
1 260 €
1 416 €
1 427 €
1 777 €
1 787 €
MOC s DPH
1 296 €
1 418 €
1 607 €
1 620 €
2 040 €
2 052 €
1 391 €
1 513 €
1 700 €
1 713 €
2 133 €
2 145 €
2 175 €
2 285 €
2 468 €
2 478 €
2 865 €
2 877 €
2 611 €
2 742 €
2 962 €
2 974 €
3 438 €
3 453 €
2 418 €
2 574 €
2 586 €
4 096 €
4 105 €
4 112 €
2 902 €
3 089 €
3 103 €
4 916 €
4 926 €
4 935 €
DREVOSPLYŇOVACIE KOTLY DPX LAMBDA
15DPXL
25DPXL
30DPXL
35DPXL
40DPXL
45DPXL
Splyňovací kotol ATTACK 15 DPX LAMBDA
Splyňovací kotol ATTACK 25 DPX LAMBDA
Splyňovací kotol ATTACK 30 DPX LAMBDA
Splyňovací kotol ATTACK 35 DPX LAMBDA
Splyňovací kotol ATTACK 40 DPX LAMBDA
Splyňovací kotol ATTACK 45 DPX LAMBDA
DREVOSPLYŇOVACIE KOTLY DPX COMBI PELLET
25DPXCP
30DPXCP
35DPXCP
40DPXCP
45DPXCP
50DPXCP
Splyňovací kotol ATTACK 25 DPXP COMBI Pellet
Splyňovací kotol ATTACK 30 DPXP COMBI Pellet
Splyňovací kotol ATTACK 35 DPXP COMBI Pellet
Splyňovací kotol ATTACK 40 DPXP COMBI Pellet
Splyňovací kotol ATTACK 45 DPXP COMBI Pellet
Splyňovací kotol ATTACK 50 DPXP COMBI Pellet
Podávacie zariadenie peliet do horáka a zásobník na pelety 500 l pre kotly DPX COMBI Pellet
PED200
PEL5000
Dopravník pelet ATTACK 2 m
Zásobník peliet pre špirálový podávač 500 l (P) (Š×V×H: 720×1 240×830 mm)
342 €
379 €
410 €
455 €
|5
CENNÍK
SPLYŇOVACIE KOTLY NA DREVO
ATTACK DP .................................................................................................................................... str. 38
DREVOSPLYŇOVACIE KOTLY DP STANDARD A DP PROFI
Modelová rada
5000
Kód
Názov
25DPNS
Splyňovací kotol ATTACK 25 DP STANDARD
35DPNS
Splyňovací kotol ATTACK 35 DP STANDARD
45DPNS
Splyňovací kotol ATTACK 45 DP STANDARD
75DPS
Splyňovací kotol ATTACK 75 DP STANDARD
95DPS
Splyňovací kotol ATTACK 95 DP STANDARD
25DPNP
Splyňovací kotol ATTACK 25 DP PROFI
35DPNP
Splyňovací kotol ATTACK 35 DP PROFI
45DPNP
Splyňovací kotol ATTACK 45 DP PROFI
75DPSP
Splyňovací kotol ATTACK 75 DP PROFI
95DPP
Splyňovací kotol ATTACK 95 DP PROFI
Všetky modely k dispozícii aj v prevedení ľavé dvierka
MOC bez DPH
953 €
1 116 €
1 401 €
2 307 €
2 991 €
1 030 €
1 192 €
1 479 €
2 425 €
3 070 €
MOC s DPH
1 144 €
1 340 €
1 682 €
2 769 €
3 589 €
1 237 €
1 431 €
1 775 €
2 910 €
3 685 €
2 188 €
2 351 €
3 808 €
2 627 €
2 821 €
4 570 €
342 €
379 €
410 €
455 €
238 €
317 €
287 €
227 €
279 €
270 €
286 €
381 €
345 €
273 €
336 €
325 €
38 €
46 €
10 €
62 €
62 €
62 €
69 €
75 €
82 €
116 €
155 €
12 €
75 €
75 €
75 €
83 €
91 €
99 €
139 €
186 €
19 €
20 €
17 €
24 €
25 €
21 €
446 €
536 €
75 €
127 €
12 €
17 €
18 €
18 €
12 €
110 €
91 €
153 €
15 €
21 €
22 €
22 €
15 €
132 €
2€
2€
7€
7€
22 €
3€
3€
10 €
10 €
27 €
DREVOSPLYŇOVACIE KOTLY DP COMBI PELLET
25DPNCP
35DPNCP
50DPNCP
Splyňovací kotol ATTACK 25 DPNP COMBI Pellet
Splyňovací kotol ATTACK 35 DPNP COMBI Pellet
Splyňovací kotol ATTACK 50 DPNP COMBI Pellet
PED200
PEL5000
Dopravník peliet ATTACK 2 m
Zásobník peliet pre špirálový podávač 500 L (P) (Š×V×H: 720×1 240×830 mm)
Podávacie zariadenie peliet do horáka a zásobník na pelety 500 l pre DP COMBI Pellet
PRÍSLUŠENSTVO KU KOTLOM SLX, DPX, DP
DPP25003
DPP25006
DPP25007
DPP25050
DPP25050A
DPP25100
Zmiešavací okruh pre kotly ATTACK PEL30, DP, DPX 15-35 kW - Oventrop (P)
Zmiešavací okruh pre kotly DP ATTACK 45-95 kW - Oventrop
Zmieš. okruh pre kotly DP ATTACK 15 – 35 kW – Oventrop s čerpadlom triedy A (P)
Zmiešavací okruh ATTACK-LADDOMAT 60, 72 °C, DN32, do 60 kW
Zmiešavací okruh ATTACK-LADDOMAT 60, 72 °C, čerpadlo triedy A, DN32, do 60 kW
Zmiešavací okruh ATTACK-LADDOMAT 100, 72 °C, DN32, od 61 kW do 100 kW
UK02
Termoregulačný ventil DANFOSS
DPD25072
OT50
OT51
OT52
OT53
OT54
OT55
OT56
OT57
Teplomer komínových spalín pre kotly na biopalivá (sada)
3-cestný zmiešavací ventil, DN20, Kvs=2,5, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN20, Kvs=4,0, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN20, Kvs=6,3, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN25, Kvs=10, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN32, Kvs=16, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN40, Kvs=25, závitové prevedenie
3-cestný zmiešavací ventil, DN50, Kvs=40, závitové prevedenie
Servopohon M6063 230/240 V AC 3-polohový
DPD25031
DPD25032
DPD25063
Termostat príložný
Termostat s kapilárou l = 1 000
Reléový modul UM-1 k regulátoru ATTACK PROFI
Ventil k dochladzovaciemu okruhu
Teplomer na meranie teploty spalín v komíne pri výstupe z kotla
Termostaty na spínanie obehového čerp. pre kotly STANDARD a PELLET 30 AUTOMATIC Plus, relé modul pre kotly PROFI
ATTACK REGUMAX (zabezpečuje miešanie vody – napr. radiátory, podlahovka, …)
DPD25120
Ekvitermický regulátor ATTACK REGUMAX - sada do kotla – SK
Sada obsahuje:
yyEkvitermický regulátor ATTACK REGUMAX (verzia do panelu kotla)
yyKonektorový plošný spoj k regulátoru ATTACK REGUMAX
yyPlastová krytka konektorov k regulátoru ATTACK REGUMAX
yyNávod na obsluhu pre montáž a servis - ATTACK REGUMAX – SK
yyNávod na obsluhu pre koncového zákazníka - ATTACK REGUMAX – SK
Príslušenstvo k ATTACK REGUMAX
DPD25044
DPD25045
DPD25050
DPD25051
DPD25052
DPD25053
DPD25054
DPD25062
Izbová jednotka bezdisplejová k ATTACK REGUMAX
Izbová jednotka displejová k ATTACK REGUMAX (displej v angličtine)
Snímač vonk tepl. AF200, rozsah –40 až 60 °C, bez kábla k ATTACK REGUMAX
Snímač teploty VF204B, príložný snímač, dĺžka 4 000 mm
Snímač teploty KVT20/5/6, ponorný snímač, s káblom 5 000 mm
Snímač k solárnemu kolektoru Pt1000, dĺžka 2 500 mm
Snímač teploty KVT20/2/6, ponorný snímač, s káblom 2 000 mm
Nástenný držiak regulátora ATTACK REGUMAX s konektormi
nÁRadIE na čiStEnIE kotlA
DPC25009
SM45
DPC25007
DPC25008
DPD35922
6|
Rukoväť ku kefe (stáčaná, drôt 4 mm), pozinkovaná
Čistiaca kefa FD+FX (vnútorný závit M10)
Sada na čistenie kotlov DP15 – 45 (kefa + kutáč)
Sada na čistenie kotlov DP75 – 95 (kefa + kutáč)
Lopatka na vyberanie popola (DP25 – 45)
CENNÍK
AUTOMATICKÝ LIATINOVÝ KOTOL NA PEVNÉ PALIVÁ
ATTACK FD AUTOMAT ........................................................................................................... str. 47
Kód
F5DA25
Názov
Kotol na pevné palivá ATTACK FD Automat 25
Prestavbová sada pre kotol ATTACK FD 5-čl.
MOC bez DPH
1 990 €
1 335 €
MOC s DPH
2 388 €
1 603 €
56 €
38 €
68 €
46 €
2€
6€
4€
3€
8€
5€
PRÍSLUŠENSTVO
Dochladzovacie zariadenie slúži ako bezpečnostný prvok proti prehriatiu kotla
Modelová rada
3000
UK01
UK02
Dochladzovací okruh komplet k FD
Termoregulačný ventil DANFOSS
Diely na čistenie vnútra výmenníka
SM45
SM46
SM47
Čistiaca kefa (vnútorný závit M10)
Čistiaca sada pre kotol (P)
Rukoväť s kefou na čistenie (P)
PELETOVÝ KOTOL
ATTACK FD BIOHEAT, FD PELLET, FD ........................................................................... str. 50
Modelová rada
3000
Kód
F4DABIO
F5DABIO
F6DABIO
F7DABIO
F8DABIO
F4DAPEL
F5DAPEL
F6DAPEL
F7DAPEL
F8DAPEL
Názov
Peletový kotol ATTACK FD20 BIOHEAT 4-čl.
Peletový kotol ATTACK FD26 BIOHEAT 5-čl.
Peletový kotol ATTACK FD32 BIOHEAT 6-čl.
Peletový kotol ATTACK FD36 BIOHEAT 7-čl.
Peletový kotol ATTACK FD42 BIOHEAT 8-čl.
Peletový kotol ATTACK FD20 PELLET 4-čl.
Peletový kotol ATTACK FD26 PELLET 5-čl.
Peletový kotol ATTACK FD32 PELLET 6-čl.
Peletový kotol ATTACK FD36 PELLET 7-čl.
Peletový kotol ATTACK FD42 PELLET 8-čl.
MOC bez DPH
2 183 €
2 261 €
2 336 €
2 414 €
2 499 €
2 480 €
2 558 €
2 632 €
2 711 €
2 798 €
MOC s DPH
2 620 €
2 714 €
2 804 €
2 897 €
2 999 €
2 976 €
3 070 €
3 159 €
3 254 €
3 358 €
LIATINOVÝ KOTOL NA PEVNÉ PALIVÁ
ATTACK FD .................................................................................................................................... str. 50
Kód
F3DA
F4DA
F5DA
F6DA
F7DA
F8DA
Modelová rada
1000
Názov
Kotol na pevné palivá ATTACK FD15
Kotol na pevné palivá ATTACK FD20
Kotol na pevné palivá ATTACK FD26
Kotol na pevné palivá ATTACK FD32
Kotol na pevné palivá ATTACK FD36
Kotol na pevné palivá ATTACK FD42
MOC bez DPH
622 €
695 €
772 €
847 €
923 €
1 007 €
MOC s DPH
747 €
834 €
927 €
1 017 €
1 108 €
1 209 €
1 159 €
79 €
860 €
79 €
89 €
331 €
351 €
229 €
5€
7€
7€
7€
7€
7€
1 391 €
95 €
1 032 €
95 €
107 €
398 €
422 €
275 €
6€
9€
9€
9€
9€
9€
56 €
38 €
68 €
46 €
2€
6€
3€
8€
PRÍSLUŠENSTVO KU KOTLOM FD BIOHEAT, FD PELLET, FD
PELH30A
PELH30980
PELHB25
PELH30950
U22900
PED150
PED250
PEL9600
DPD25011
SM52
SM53
SM54
SM55
SM56
Horák ATTACK PELLET BURNER Automatic 8 – 30 kW
Dvierka FD pre horák PELH30A (P)
Horák ATTACK BIOHEAT 25 kW
Dvierka FD pre horák BIOHEAT (P)
Dvierka UD pre horák BIOHEAT (P)
Dopravník peliet ATTACK 1,5 m
Dopravník peliet ATTACK 2,5 m
Zásobník na pelety – 350 l (Š×V×H: 710×1 030×710 mm)
Jímka do DP a FD kotlov
Prepážka spaľovacej komory FD pre 4-článok
Prepážka spaľovacej komory FD pre 5-článok
Prepážka spaľovacej komory FD pre 6-článok
Prepážka spaľovacej komory FD pre 7-článok
Prepážka spaľovacej komory FD pre 8-článok
Dochladzovacie zariadenie slúži ako bezpečnostný prvok proti prehriatiu kotla
UK01
UK02
Dochladzovací okruh komplet k FD
Termoregulačný ventil DANFOSS
Diely na čistenie vnútra výmenníka
SM45
SM46
Čistiaca kefa (vnútorný závit M10)
Čistiaca sada pre kotol (P)
|7
CENNÍK
INTERIÉROVÉ TEPLOVZDUŠNÉ PELETOVÉ KRBY
ATTACK FIREPLACE 6, FIREPLACE 8 ............................................................................. str. 56
Kód
FP060A
FP060B
FP060C
FP080A
FP080B
FP080C
Názov
ATTACK FIREPLACE 6 – Biela
ATTACK FIREPLACE 6 – Bordová
ATTACK FIREPLACE 6 – Čierna
ATTACK FIREPLACE 8 – Biela
ATTACK FIREPLACE 8 – Bordová
ATTACK FIREPLACE 8 – Čierna
MOC bez DPH
1 005 €
1 005 €
1 005 €
1 364 €
1 364 €
1 364 €
MOC s DPH
1 207 €
1 207 €
1 207 €
1 637 €
1 637 €
1 637 €
INTERIÉROVÉ PELETOVÉ KRBY PRE VYKUROVACÍ SYSTÉM
ATTACK FIREPLACE 16 HEATING .................................................................................... str. 56
Kód
FPH160A
FPH160B
FPH160C
Názov
ATTACK FIREPLACE 16 HEATING – Biela
ATTACK FIREPLACE 16 HEATING – Bordová
ATTACK FIREPLACE 16 HEATING – Čierna
MOC bez DPH
2 405 €
2 405 €
2 405 €
MOC s DPH
2 887 €
2 887 €
2 887 €
AKUMULAČNÉ NÁDRŽE
ATTACK AK, AS ........................................................................................................................... str. 57
Kód
AK200K
AK300K
AK400K
AK500K
AK800K
AK1000K
AK1500K
AK2000K
AK2500K
AK3000K
AK4000K
AK5000K
AS200K
AS300K
AS400K
AS500K
AS800K
AS1000K
AS1500K
AS2000K
AS2500K
AS3000K
AS4000K
AS5000K
Názov
Akumulačná nádrž AK 200 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AK 300 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AK 400 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AK 500 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AK 800 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AK 1000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AK 1500 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AK 2000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AK 2500 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AK 3000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AK 4000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AK 5000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AS 200 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AS 300 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AS 400 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AS 500 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AS 800 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AS 1000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AS 1500 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AS 2000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AS 2500 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AS 3000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AS 4000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž AS 5000 (izolácia v cene)
MOC bez DPH
369 €
405 €
425 €
436 €
540 €
654 €
961 €
1 227 €
1 421 €
1 533 €
1 969 €
2 300 €
455 €
493 €
549 €
592 €
711 €
836 €
1 210 €
1 482 €
1 818 €
1 920 €
2 341 €
2 698 €
MOC s DPH
443 €
486 €
510 €
524 €
648 €
785 €
1 154 €
1 473 €
1 706 €
1 840 €
2 363 €
2 760 €
546 €
592 €
659 €
711 €
854 €
1 004 €
1 452 €
1 779 €
2 182 €
2 304 €
2 810 €
3 238 €
AKUMULAČNÉ NÁDRŽE
ATTACK HR, HRS ....................................................................................................................... str. 58
Kód
HR600K
HR800K
HR1000K
HR1250K
HR1500K
HR2000K
HRS600K
HRS800K
HRS1000K
HRS1250K
HRS1500K
HRS2000K
8|
Názov
Akumulačná nádrž HR 600 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž HR 800 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž HR 1000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž HR 1250 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž HR 1500 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž HR 2000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž HRS 600 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž HRS 800 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž HRS 1000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž HRS 1250 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž HRS 1500 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž HRS 2000 (izolácia v cene)
MOC bez DPH
972 €
1 077 €
1 223 €
1 598 €
1 872 €
2 104 €
1 062 €
1 178 €
1 295 €
1 764 €
2 023 €
2 295 €
MOC s DPH
1 167 €
1 293 €
1 468 €
1 918 €
2 247 €
2 525 €
1 275 €
1 414 €
1 554 €
2 117 €
2 428 €
2 754 €
CENNÍK
AKUMULAČNÉ NÁDRŽE
ATTACK TUV, TUVS .................................................................................................................. str. 59
Kód
TUV500K
TUV600K
TUV800K
TUV1000K
TUV1250K
TUV1500K
TUV2000K
TUVS500K
TUVS600K
TUVS800K
TUVS1000K
TUVS1250K
TUVS1500K
TUVS2000K
Názov
Akumulačná nádrž TUV 500 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUV 600 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUV 800 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUV 1000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUV 1250 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUV 1500 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUV 2000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUVS 500 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUVS 600 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUVS 800 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUVS 1000 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUVS 1250 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUVS 1500 (izolácia v cene)
Akumulačná nádrž TUVS 2000 (izolácia v cene)
MOC bez DPH
1 355 €
1 383 €
1 432 €
1 568 €
1 647 €
1 799 €
2 088 €
1 490 €
1 538 €
1 598 €
1 674 €
1 852 €
2 052 €
2 344 €
MOC s DPH
1 626 €
1 660 €
1 719 €
1 882 €
1 977 €
2 159 €
2 506 €
1 788 €
1 846 €
1 918 €
2 009 €
2 223 €
2 463 €
2 813 €
STRATIFIKAČNÉ AKUMULAČNÉ NÁDRŽE
ATTACK S, ATTACK SS ............................................................................................................ str. 60
Kód
S500K
S800K
S1000K
S1250K
S1500K
S2000K
SS500K
SS800K
SS1000K
SS1250K
SS1500K
SS2000K
Názov
Stratifikačná akumulačná nádrž S 500 (izolácia v cene)
Stratifikačná akumulačná nádrž S 800 (izolácia v cene)
Stratifikačná akumulačná nádrž S 1000 (izolácia v cene)
Stratifikačná akumulačná nádrž S 1250 (izolácia v cene)
Stratifikačná akumulačná nádrž S 1500 (izolácia v cene)
Stratifikačná akumulačná nádrž S 2000 (izolácia v cene)
Stratifikačná akumulačná nádrž SS 500 (izolácia v cene)
Stratifikačná akumulačná nádrž SS 800 (izolácia v cene)
Stratifikačná akumulačná nádrž SS 1000 (izolácia v cene)
Stratifikačná akumulačná nádrž SS 1250 (izolácia v cene)
Stratifikačná akumulačná nádrž SS 1500 (izolácia v cene)
Stratifikačná akumulačná nádrž SS 2000 (izolácia v cene)
MOC bez DPH
577 €
668 €
768 €
953 €
1 096 €
1 395 €
639 €
743 €
872 €
1 065 €
1 222 €
1 541 €
MOC s DPH
693 €
802 €
922 €
1 144 €
1 316 €
1 674 €
767 €
892 €
1 047 €
1 278 €
1 467 €
1 850 €
NÁSTENNÉ PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY
ATTACK KZT Plus, KST Plus, KT Plus, KT Small Plus, COMPACT Plus . ................. str. 63
Kód
KZTPLUS, KZTPLUS/LPG
KSTPLUS, KSTPLUS/LPG
KTPLUS, KTPLUS/LPG
KTSMALL/ LPG
MCKPLUS, MCKPLUS/LPG
Názov
Nástenný plynový kondenzačný kotol ATTACK KZT Plus
Nástenný plynový kondenzačný kotol ATTACK KST Plus
Nástenný plynový kondenzačný kotol ATTACK KT Plus
Nástenný plynový kondenzačný kotol ATTACK KT Small Plus
Nástenný plynový kondenzačný kotol ATTACK COMPACT Plus
MOC bez DPH
1 416 €
1 103 €
970 €
887 €
1 572 €
MOC s DPH
1 699 €
1 324 €
1 165 €
1 065 €
1 886 €
STACIONÁRNY PLYNOVÝ KONDENZAČNÝ KOTOL
ATTACK KZT SOLAR Plus ..................................................................................................... str. 67
Kód
KZTSOLPLUS
Názov
MOC bez DPH
Stacionárny plynový kondenzačný kotol ATTACK KZT SOLAR Plus
2 920 €
MOC s DPH
3 504 €
PRÍSLUŠENSTVO KU KOTLOM ATTACK KZT Plus, KST Plus, KT Plus, KT Small Plus, COMPACT Plus
Snímač vonkajšej teploty pre ekvitermiku
KST06
Snímač vonkajšej teploty pre nástenné kotly ATTACK
14 €
17 €
2€
2€
18 €
16 €
55 €
18 €
3€
3€
22 €
19 €
66 €
22 €
Odkúrenie súosé ∅ 60/100 (KT, KST, KZT Plus)
PR25
PR26
PR37
PR38
PR39
PR40
ATC priechodka stenou vnútorná – šedá, ∅ 100
ATC priechodka stenou vonkajšia, ∅ 100
KT predĺženie 1 m, ∅ 60/100, lak
KT predlženie 0,5 m, ∅ 60/100, lak
KT komín ∅ 60/100, lak
KT koleno 90°, ∅ 60/100, lak
|9
CENNÍK
PR41
PR42
PR43
PR44
PR52
KT koleno 45°, ∅ 60/100, lak
KT koleno s prírubou 90°, ∅ 60/100, lak
KT príruba zvislá + servisný otvor ∅ 60/100
KT koncová rúrka vodorovná ∅ 60/100, lak
KT koncová rúrka s kolenom 90° ∅ 60/100, lak
18 €
22 €
18 €
23 €
38 €
22 €
27 €
22 €
28 €
46 €
14 €
7€
7€
4€
7€
83 €
30 €
26 €
17 €
9€
9€
5€
8€
100 €
36 €
32 €
34 €
25 €
27 €
20 €
26 €
44 €
41 €
30 €
33 €
24 €
32 €
54 €
9€
9€
7€
11 €
12 €
8€
13 €
28 €
16 €
34 €
Odkúrenie ∅ 80 (KT, KST, KZT Plus)
PR45
PR46
PR47
PR48
PR49
PR50
PR51
PR51A
KT rúrka výfuku a sania 1 m, ∅ 80, PP
KT predĺženie 1 m, ∅ 80, PP
KT predĺženie 0,5 m, ∅ 80, PP
KT koleno 90°, ∅ 80, O/M, PP
KT koleno 45°, ∅ 80, O/M, PP
KT komín ∅ 80, PP
KT rozdeľovač zvislý/vodorovný ∅ 60/100 – ∅ 80/80 Al/PP
PLUS rozdeľovač zvislý ∅ 60/100 – ∅ 80/80, AL/PP
Odkúrenie súosé ∅ 80/125 (COMPACT Plus)
PR54
PR55
PR56
PR57
PR58
PR59
MCK príruba zvislá + servisný otvor ∅ 80/125
MCK koleno 90°, ∅ 80/125
MCK koleno 45°, ∅ 80/125
MCK predĺženie 0,5 m, ∅ 80/125
MCK predĺženie 1 m, ∅ 80/125
MCK koncová rúrka 1 m, ∅ 80/125
Sonda na pripojenie so zásobníkom Z100
TH02
TH03
TH30
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 900 mm
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 3 000 mm
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 1 120 mm
Súprava pre palivo LPG
PL184
PL185
Súprava na prestavbu kotla na LPG (KZT Plus, KST Plus, KT Small Plus, KT Plus)
Súprava na prestavbu kotla na LPG (COMPACT Plus)
NÁSTENNÉ PLYNOVÉ KONDENZAČNÉ KOTLY
ATTACK Condensing Premium . .................................................................................. str. 62
Kód
ACP30
ACP38
ACP49
ACP60
ACP80
ACP99
ACP120
Názov
Nástenný kond. kotol ATTACK CONDENSING 30 Premium
Nástenný kond. kotol ATTACK CONDENSING 38 Premium
Nástenný kond. kotol ATTACK CONDENSING 49 Premium
Nástenný kond. kotol ATTACK CONDENSING 60 Premium
Nástenný kond. kotol ATTACK CONDENSING 80 Premium
Nástenný kond. kotol ATTACK CONDENSING 99 Premium
Nástenný kond. kotol ATTACK CONDENSING 120 Premium
MOC bez DPH
2 170 €
2 190 €
2 380 €
2 959 €
3 837 €
3 904 €
4 062 €
MOC s DPH
2 604 €
2 628 €
2 856 €
3 551 €
4 605 €
4 685 €
4 875 €
14 €
17 €
9€
9€
7€
11 €
12 €
8€
PRÍSLUŠENSTVO KU KOTLOM Condensing Premium
Snímač vonkajšej teploty pre ekvitermiku
KST06
Snímač vonkajšej teploty pre nástenné kotly ATTACK
Sonda na pripojenie so zásobníkom Z100 Plus
TH02
TH03
TH30
10 |
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 900 mm
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 3 000 mm
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 1 120 mm
CENNÍK
STACIONÁRNE PLYNOVÉ LIATINOVÉ KOTLY
ATTACK EKO ................................................................................................................................. str. 68
Kód
Názov
Výkon
12EKO
12EKOS
15EKO
15EKOS
20EKO
20EKOS
25EKO
25EKOS
30EKO
30EKOS
35EKO
35EKOS
40EKO
40EKOS
45EKO
45EKOS
50EKO
50EKOS
ATTACK 12 EKO
ATTACK 12 EKOS
ATTACK 15 EKO
ATTACK 15 EKOS
ATTACK 20 EKO
ATTACK 20 EKOS
ATTACK 25 EKO
ATTACK 25 EKOS
ATTACK 30 EKO
ATTACK 30 EKOS
ATTACK 35 EKO
ATTACK 35 EKOS
ATTACK 40 EKO
ATTACK 40 EKOS
ATTACK 45 EKO
ATTACK 45 EKOS
ATTACK 50 EKO
ATTACK 50 EKOS
12 kW
12 kW
15 kW
15 kW
20 kW
20 kW
25 kW
25 kW
30 kW
30 kW
35 kW
35 kW
40 kW
40 kW
45 kW
45 kW
49,9 kW
49,9 kW
Počet Účin- Hmotčl. nosť nosť
3
92
99
3
92
99
3
92
99
3
92
99
3
92
99
3
92
99
4
92
125
4
92
125
4
92
125
4
92
125
5
92
151
5
92
151
6
92
180
6
92
180
6
92
180
6
92
180
7
92
208
7
92
208
Rozmery
Š x V x H
365×845×630
365×845×630
365×845×630
365×845×630
365×845×630
365×845×630
445×845×525
445×845×525
445×845×525
445×845×525
535×845×525
535×845×525
630×845×670
630×845×670
630×845×670
630×845×670
720×845×670
720×845×670
MOC bez DPH
MOC s DPH
492 €
505 €
492 €
505 €
492 €
505 €
550 €
564 €
550 €
564 €
673 €
687 €
791 €
804 €
791 €
804 €
924 €
938 €
591 €
606 €
591 €
606 €
591 €
606 €
660 €
677 €
660 €
677 €
808 €
825 €
950 €
965 €
950 €
965 €
1 110 €
1 126 €
ATTACK PLQ ................................................................................................................................. str. 68
Kód
Názov
Výkon
15PLQ
15PLQS
20PLQ
20PLQS
25PLQ
25PLQS
30PLQ
30PLQS
35PLQ
35PLQS
45PLQ
45PLQS
50PLQ
50PLQS
ATTACK 15 PLQ
ATTACK 15 PLQS
ATTACK 20 PLQ
ATTACK 20 PLQS
ATTACK 25 PLQ
ATTACK 25 PLQS
ATTACK 30 PLQ
ATTACK 30 PLQS
ATTACK 35 PLQ
ATTACK 35 PLQS
ATTACK 45 PLQ
ATTACK 45 PLQS
ATTACK 50 PLQ
ATTACK 50 PLQ
12 – 15 kW
12 – 15 kW
15 – 20 kW
15 – 20 kW
18 – 25 kW
18 – 25 kW
24 – 30 kW
24 – 30 kW
28 – 35 kW
28 – 35 kW
38 – 45 kW
38 – 45 kW
42 – 49,9 kW
42 – 49,9 kW
Počet Účin- Hmotčl. nosť nosť
3
92
99
3
92
99
3
92
99
3
92
99
4
92
125
4
92
125
4
92
125
4
92
125
5
92
151
5
92
151
6
92
180
6
92
180
7
92
208
7
92
208
Rozmery
Š x V x H
365×845×630
365×845×630
365×845×630
365×845×630
445×845×525
445×845×525
445×845×525
445×845×525
535×845×525
535×845×525
630×845×670
630×845×670
720×845×670
720×845×670
MOC bez DPH
MOC s DPH
519 €
532 €
519 €
532 €
568 €
581 €
568 €
581 €
691 €
705 €
827 €
843 €
962 €
976 €
623 €
639 €
623 €
639 €
682 €
698 €
682 €
698 €
830 €
846 €
993 €
1 012 €
1 155 €
1 171 €
ATTACK KLV . ................................................................................................................................ str. 68
Kód
Názov
Výkon
12KLV
12KLVS
15KLV
15KLVS
20KLV
20KLVS
25KLV
25KLVS
30KLV
30KLVS
35KLV
35KLVS
40KLV
45KLV
45KLVS
50KLV
50KLVS
ATTACK 12 KLV
ATTACK 12 KLVS
ATTACK 15 KLV
ATTACK 15 KLVS
ATTACK 20 KLV
ATTACK 20 KLVS
ATTACK 25 KLV
ATTACK 25 KLVS
ATTACK 30 KLV
ATTACK 30 KLVS
ATTACK 35 KLV
ATTACK 35 KLVS
ATTACK 40 KLV
ATTACK 45 KLV
ATTACK 45 KLVS
ATTACK 50 KLV
ATTACK 50 KLV
12 kW
12 kW
15 kW
15 kW
20 kW
20 kW
25 kW
25 kW
30 kW
30 kW
35 kW
35 kW
40 kW
45 kW
45 kW
49,9 kW
49,9 kW
Počet Účin- Hmotčl. nosť nosť
3
92
99
3
92
99
3
92
99
3
92
99
3
92
99
3
92
99
4
92
125
4
92
125
4
92
125
4
92
125
5
92
151
5
92
151
6
92
180
6
92
180
6
92
180
7
92
208
7
92
208
Rozmery
Š x V x H
365×845×630
365×845×630
365×845×630
365×845×630
365×845×630
365×845×630
445×845×525
445×845×525
445×845×525
445×845×525
535×845×610
535×845×610
630×845×670
630×845×670
630×845×670
720×845×670
720×845×670
MOC bez DPH
MOC s DPH
581 €
594 €
581 €
594 €
581 €
594 €
643 €
657 €
643 €
657 €
758 €
772 €
882 €
882 €
896 €
1 019 €
1 033 €
698 €
713 €
698 €
713 €
698 €
713 €
772 €
788 €
772 €
788 €
910 €
926 €
1 059 €
1 059 €
1 076 €
1 224 €
1 240 €
| 11
CENNÍK
ATTACK KLQ ................................................................................................................................. str. 68
Kód
Názov
Výkon
9KLQ
15KLQ
15KLQS
20KLQ
20KLQS
25KLQ
25KLQS
30KLQ
30KLQS
35KLQ
35KLQS
45KLQ
45KLQS
50KLQ
50KLQS
ATTACK 9 KLQ
ATTACK 15 KLQ
ATTACK 15 KLQS
ATTACK 20 KLQ
ATTACK 20 KLQS
ATTACK 25 KLQ
ATTACK 25 KLQS
ATTACK 30 KLQ
ATTACK 30 KLQS
ATTACK 35 KLQ
ATTACK 35 KLQS
ATTACK 45 KLQ
ATTACK 45 KLQS
ATTACK 50 KLQ
ATTACK 50 KLQS
6 – 9 kW
12 – 15 kW
12 – 15 kW
15 – 20 kW
15 – 20 kW
18 – 25 kW
18 – 25 kW
24 – 30 kW
24 – 30 kW
28 – 35 kW
28 – 35 kW
38 – 45 kW
38 – 45 kW
42 – 49,9 kW
42 – 49,9 kW
Počet Účin- Hmotčl. nosť nosť
2
92
73
3
92
99
3
92
99
3
92
99
3
92
99
4
92
125
4
92
125
4
92
125
4
92
125
5
92
151
5
92
151
6
92
180
6
92
180
7
92
208
7
92
208
Rozmery
Š x V x H
365×845×580
365×845×630
365×845×630
365×845×630
365×845×630
445×845×525
445×845×525
445×845×525
445×845×525
535×845×610
535×845×610
630×845×670
630×845×670
720×845×670
720×845×670
MOC bez DPH
MOC s DPH
572 €
625 €
639 €
625 €
639 €
696 €
710 €
696 €
710 €
825 €
837 €
931 €
945 €
1 051 €
1 064 €
687 €
751 €
767 €
751 €
767 €
836 €
852 €
836 €
852 €
990 €
1 005 €
1 117 €
1 135 €
1 261 €
1 278 €
ATTACK E ........................................................................................................................................ str. 68
Kód
Názov
Výkon
9E
15E
15ES
20E
25E
25ES
35E
35ES
45E
50E
50ES
ATTACK 9 E
ATTACK 15 E
ATTACK 15 ES
ATTACK 20 E
ATTACK 25 E
ATTACK 25 ES
ATTACK 35 E
ATTACK 35 ES
ATTACK 45 E
ATTACK 50 E
ATTACK 50 ES
5 – 9 kW
10 – 18 kW
10 – 18 kW
15 – 20 kW
16 – 25 kW
16 – 25 kW
25 – 35 kW
25 – 35 kW
38 – 45 kW
33 – 49,9 kW
33 – 49,9 kW
Počet Účin- Hmotčl. nosť nosť
2
92
73
3
92
99
3
92
99
3
92
99
4
92
125
4
92
125
5
92
151
5
92
151
6
92
180
7
92
208
7
92
208
Rozmery
Š x V x H
365×845×580
365×845×630
365×845×630
365×845×630
445×845×580
445×845×580
535×845×610
535×845×610
630×845×670
720×845×670
720×845×670
MOC bez DPH
MOC s DPH
604 €
626 €
639 €
626 €
686 €
702 €
860 €
876 €
951 €
1 075 €
1 087 €
726 €
752 €
767 €
752 €
823 €
842 €
1 033 €
1 052 €
1 142 €
1 290 €
1 305 €
ATTACK EZ ..................................................................................................................................... str. 68
Kód
Názov
Výkon
15EZ
15EZS
20EZ
25EZ
25EZS
30EZ
30EZS
35EZ
35EZS
45EZ
45EZS
50EZ
50EZS
ATTACK 15 EZ
ATTACK 15 EZS
ATTACK 20 EZ
ATTACK 25 EZ
ATTACK 25 EZS
ATTACK 30 EZ
ATTACK 30 EZ
ATTACK 35 EZ
ATTACK 35 EZS
ATTACK 45 EZ
ATTACK 45 EZ
ATTACK 50 EZ
ATTACK 50 EZS
10 – 18 kW
10 – 18 kW
15 – 20 kW
16 – 25 kW
16 – 25 kW
24 – 30 kW
24 – 30 kW
25 – 35 kW
25 – 35 kW
38 – 45 kW
38 – 45 kW
33 – 49,9 kW
33 – 49,9 kW
Počet Účin- Hmotčl. nosť nosť
3
92
99
3
92
99
3
92
99
4
92
125
4
92
125
4
92
125
4
92
125
5
92
151
5
92
151
6
92
180
6
92
180
7
92
208
7
92
208
Rozmery
Š x V x H
365×845×630
365×845×630
365×845×630
445×845×525
445×845×525
445×845×525
445×845×525
535×845×610
535×845×610
630×845×670
630×845×670
720×845×670
720×845×670
MOC bez DPH
MOC s DPH
656 €
671 €
656 €
718 €
734 €
718 €
733 €
895 €
911 €
968 €
983 €
1 143 €
1 155 €
787 €
806 €
787 €
862 €
881 €
862 €
880 €
1 074 €
1 093 €
1 162 €
1 180 €
1 372 €
1 387 €
ATTACK P . ...................................................................................................................................... str. 68
12 |
Kód
Názov
Výkon
15P
25P
35P
45P
50P
ATTACK 15 P
ATTACK 25 P
ATTACK 35 P
ATTACK 45 P
ATTACK 50 P
15 kW
25 kW
35 kW
45 kW
49,9 kW
Počet Účin- Hmotčl. nosť nosť
3
92
99
4
92
125
5
92
151
6
92
180
7
92
208
Rozmery
Š x V x H
365×845×630
445×845×580
535×845×610
630×845×670
720×845×670
MOC bez DPH
MOC s DPH
555 €
582 €
767 €
873 €
1 001 €
667 €
699 €
920 €
1 048 €
1 201 €
CENNÍK
PRÍSLUŠENSTVO K PLYNOVÝM LIATINOVÝM KOTLOM ATTACK
NADSTAVBA POLOTURBO ATTACK SV ....................................................................... str. 68
Kód
SV3
SV4
SV5
SV6
SV7
Názov
Nadstavba ATTACK SV3
Nadstavba ATTACK SV4
Nadstavba ATTACK SV5
Nadstavba ATTACK SV6
Nadstavba ATTACK SV7
Výkon
15 – 20 kW
25 – 30 kW
35 kW
40 – 45 kW
50 kW
MOC bez DPH
79 €
79 €
79 €
96 €
96 €
MOC s DPH
95 €
95 €
95 €
116 €
116 €
PRÍSLUŠENSTVO K NADSTAVBE POLOTURBO ATTACK SV
Odkúrenie ∅ 60 (pre SV 3 – 4)
PT.
PR15
PR16
PR17
PR18
PR19
PR20
PR21
PR33
SV rúrka výfuková ∅ 60, AL
Silikónová manžeta na výstup ventilátora
SV predĺženie 1 m, ∅ 60, AL
SV predĺženie 0,5 m, ∅ 60, AL
SV koleno 90°, ∅ 60, O/M, AL
SV koleno 90°, ∅ 60, M/M, AL
SV koleno 45°, ∅ 60, O/M, AL
SV silikónové tesnenie – červené ∅ 60
SV zachytávač kondenzátu zvislý ∅ 60, AL
15 €
1€
9€
6€
6€
8€
8€
1€
13 €
18 €
1€
11 €
8€
8€
10 €
10 €
2€
17 €
PR27
PR12A
PR12B
PR12C
PR12D
PR12G
PR36
PR32
PR53
PR53A
SV redukcia ∅ 60/80, AL
ATC koleno 90°, ∅ 80, O/M, AL
ATC predĺženie 1 m, ∅ 80, O/M, AL
ATC rúrka výfuku a sania 1 m, ∅ 80, AL
ATC predĺženie 0,5m, ∅ 80, AL
ATC koleno 45°, ∅ 80, O/M, AL
ATC zachytávač kondenzátu vodorovný, ∅ 80, lak
ATC strešný nástavec, ∅ 80, AL
Priechodka stenou ∅ 80 vnútorná
Priechodka stenou ∅ 80 vonkajšia
7€
6€
9€
16 €
6€
10 €
16 €
20 €
2€
2€
9€
8€
11 €
19 €
8€
12 €
19 €
24 €
3€
3€
Odkúrenie ∅ 80 (pre SV 5 – 7)
STACIONÁRNE PLYNOVÉ LIATINOVÉ KOTLY
ATTACK KLQ 65 – 160 ............................................................................................................ str. 70
Kód
65KLQ
80KLQ
100KLQ
125KLQ
160KLQ
Názov
Plynový kotol ATTACK 65 KLQ
Plynový kotol ATTACK 80 KLQ
Plynový kotol ATTACK 100 KLQ
Plynový kotol ATTACK 125 KLQ
Plynový kotol ATTACK 160 KLQ
MOC bez DPH
1 541 €
1 745 €
1 916 €
2 336 €
2 761 €
MOC s DPH
1 850 €
2 094 €
2 299 €
2 804 €
3 314 €
9€
9€
7€
11 €
12 €
8€
62 €
60 €
80 €
18 €
29 €
12 €
319 €
319 €
319 €
46 €
369 €
221 €
118 €
105 €
75 €
72 €
96 €
22 €
35 €
14 €
384 €
384 €
384 €
56 €
443 €
266 €
142 €
126 €
PRÍSLUŠENSTVO K STACIONÁRNYM PLYNOVÝM KOTLOM
Sonda na pripojenie so zásobníkom Z100
TH02
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 900 mm
TH03
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 3 000 mm
TH30
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 1 120 mm
Kaskáda pre pripojenie až 6 stacionárnych kotlov
OT40
Snímač do miestnosti (ADS10)
OT40A
Snímač vonkajší s krytím IP65 (ADS11)
OT40C
Snímač vykurovacej vody s krytím IP65 – dĺžka 100 mm (ADS13)
OT40D
Jímka do ohrievacej vody 1/2"×100 mm
OT40E
Snímač vykurovacej vody k RTU s tieneným káblom 2 m (ADS150)
OT40F
Plechový držiak regulátora RPK na rúrku (P147)
OT40H
Regulátor teplotného uzla (RTU)
OT40J
Regulátor teplotného kotla (RPK)
OT40K
Regulátor teplej úžitkovej vody (RTUV)
OT40L
Snímač teploty vody príložný (ADS15)
OT41
Kaskádový radič plynových kotlov (KR2)
OT41A
Expander - rozširujúci modul (EXP4)
OT41B
Modul ochrany pre kotolňu (AJK5)
OT41C
Detektor horľavých plynov (GS120)
| 13
CENNÍK
NÁSTENNÉ PLYNOVÉ ATMOSFÉRICKÉ KOTLY
ATTACK MAXIMUS RZT, RZK Plus, RST, RSK Plus, RT, RK Plus ................... str. 73
Kód
RZTPLUS
RZKPLUS
RSTPLUS,
RSKPLUS(/LPG)
RTPLUS
RKPLUS(/LPG)
Názov
Plynový kotol ATTACK MAXIMUS RZT Plus
Plynový kotol ATTACK MAXIMUS RZK Plus
Plynový kotol ATTACK MAXIMUS RST Plus
Plynový kotol ATTACK MAXIMUS RSK Plus (aj na LPG)
Plynový kotol ATTACK MAXIMUS RT Plus
Plynový kotol ATTACK MAXIMUS RK Plus (aj na LPG)
MOC bez DPH
1 187 €
1 114 €
629 €
568 €
609 €
546 €
MOC s DPH
1 425 €
1 337 €
755 €
682 €
731 €
656 €
PRÍSLUŠENSTVO
Snímač vonkajšej teploty pre ekvitermiku
KST06
Snímač vonkajšej teploty pre nástenné kotly ATTACK
15 €
18 €
PR01
PR01B
PR02B
PR03B
PR04B
PR05
PR09
PR10
PR11
PR51B
PR30B
PR35C
PR60
PR25
PR26
PR34
PR34A
PLUS koncová rúrka s kolenom vodorovná, ∅ 60/100, AL
PLUS koncová rúrka ∅ 60/100, PVC
PLUS predĺženie 1 m, ∅ 60/100, PVC
PLUS predĺženie 0,5m, ∅ 60/100, PVC
PLUS koleno 90°, ∅ 60/100, O/M, PVC
PLUS koleno 45°, ∅ 60/100, PVC
PLUS komín zvislý, ∅ 60/100, PVC
PLUS priechodka strechou rovná, ∅ 60/100, PVC
PLUS priechodka strechou šikmá, ∅ 60/100, plech hliník
PLUS rozdeľovač zvislý/vodorovný, ∅ 60/100 – ∅ 80/∅ 80, AL/AL
PLUS koleno s prírubou 90°, ∅ 60/100, AL
PLUS príruba zvislá ku kotlu, ∅ 60/100, AL
PLUS zachytávač kondenzátu zvislý – vonkajší, ∅ 60/100, AL
ATC priechodka stenou vnútorná šedá, ∅ 100
ATC priechodka stenou vonkajšia, ∅ 100
PLUS zachytávač kondenzátu vodorovný, ∅ 60/100, AL
PLUS zachytávač kondenzátu zvislý, ∅ 60/100, AL
29 €
20 €
14 €
9€
14 €
14 €
60 €
11 €
21 €
27 €
17 €
16 €
30 €
2€
2€
25 €
22 €
35 €
24 €
17 €
11 €
18 €
18 €
72 €
14 €
25 €
33 €
21 €
20 €
36 €
3€
3€
31 €
27 €
PR12A
PR12B
PR12C
PR12D
PR12G
PR36
PR32
PR53
PR53A
ATC koleno 90°, ∅ 80, O/M, AL
ATC predĺženie 1 m, ∅ 80, O/M, AL
ATC rúrka výfuku a sania 1 m, ∅ 80, AL
ATC predĺženie 0,5 m, ∅ 80, AL
ATC koleno 45°, ∅ 80, O/M, AL
ATC zachytávač kondenzátu vodorovný, ∅ 80, lak
ATC strešný nástavec, ∅ 80, AL
Priechodka stenou ∅ 80 vnútorná
Priechodka stenou ∅ 80 vonkajšia
6€
9€
16 €
6€
7€
16 €
20 €
2€
2€
8€
11 €
19 €
8€
9€
19 €
24 €
3€
3€
9€
9€
7€
11 €
12 €
8€
13 €
16 €
Odkúrenie súosé ∅ 60/100 (RT, RST, RZT Plus)
Odkúrenie ∅ 80 (RT, RST, RZT Plus)
Sonda na pripojenie so zásobníkom Z100 Plus
TH02
TH03
TH30
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 900 mm
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 3 000 mm
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) l = 1 120 mm
Súprava pre palivo LPG
PL183
Súprava na prestavbu kotla na LPG (RT Plus, RK Plus, RST Plus, RSK Plus)
NÁSTENNÉ ELEKTRICKÉ KOTLY
ATTACK ELECTRIC EXCELLENT, ELECTRIC EASY..................................................... str. 76
Kód
EK8EX
EK15EX
EK24EX
EK8EA
Názov
Elektrokotol ATTACK Electric EXCELLENT 8
Elektrokotol ATTACK Electric EXCELLENT 15
Elektrokotol ATTACK Electric EXCELLENT 24
Elektrokotol ATTACK Electric EASY 8
MOC bez DPH
542 €
605 €
668 €
399 €
MOC s DPH
651 €
727 €
802 €
479 €
89 €
279 €
46 €
107 €
335 €
56 €
PRÍSLUŠENSTVO
EK070
EK071
EK072
14 |
Modul sada TÚV (príprava TÚV v externom zásobníku)
Modul GSM (ovládanie kotla mobilným telefónom)
Snímač referenčnej miestnosti
CENNÍK
PRIAMO OHRIEVANÉ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKY
ATTACK PZO ................................................................................................................................. str. 77
Kód
PZO80A
PZO120A
PZO150A
Názov
Priamo ohrievaný zásobník ATTACK PZO 80
Priamo ohrievaný zásobník ATTACK PZO 120
Priamo ohrievaný zásobník ATTACK PZO 150
MOC bez DPH
323 €
349 €
378 €
MOC s DPH
389 €
420 €
454 €
NEPRIAMO OHRIEVANÉ PLYNOVÉ ZÁSOBNÍKY
ATTACK Z100 Plus .................................................................................................................... str. 77
Kód
Z100PLUS
Názov
Stacionárny zásobník ATTACK Z100 Plus
MOC bez DPH
381 €
MOC s DPH
458 €
9€
9€
7€
11 €
12 €
8€
PRÍSLUŠENSTVO
TH02
TH03
TH30
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 900 mm
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 3 000 mm
Teplotná sonda TÚV (stac. a nást. kotly) L = 1 120 mm
SOLÁRNE kolektory
SOLARTHERM HSA 200 ........................................................................................................ str. 81
Kód
SOL200A
SOL300A
SOL200B
SOL300B
SOL207
SOL301
Názov
MOC bez DPH
Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 200 – pre rovnú strechu
1 697 €
Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 300 – pre rovnú strechu
2 196 €
Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 200 – pre šikmú strechu
1 622 €
Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 300 – pre šikmú strechu
2 091 €
Ceny sú uvedené za solárne zostavy, ktoré obsahujú aj príslušenstvo.
Solárnu zostavu je možné ponúknuť aj bez zásobníka 200 alebo 300 l a to
v prípade že má zákazník akumulačnú nádrž s možnosťou ohrevu TÚV a pripojenia na solárny systém.
V tom prípade sa z ceny zostavy odráta:
Zásobník 200 l, 2× špirála + izolácia
297 €
Zásobník 300 l, 2× špirála + izolácia
332 €
MOC s DPH
2 037 €
2 636 €
1 947 €
2 510 €
357 €
399 €
Príklad solárnej zostavy bez zásobníka
SOL200BX
SOL300BX
Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 200 – pre šikmú strechu
Solárna zostava ATTACK SOLARTHERM 300 – pre šikmú strechu
1 325 €
1 759 €
1 590 €
2 111 €
SOLÁRNE kolektory
VAKUUMTHERM VK10 .......................................................................................................... str. 81
Kód
VAK200
VAK300
VAK200A
VAK300A
SOL207
SOL301
Názov
MOC bez DPH
Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 200 – pre rovnú strechu
2 045 €
Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 300 – pre rovnú strechu
2 641 €
Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 200 – pre šikmú strechu
1 970 €
Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 300 – pre šikmú strechu
2 536 €
Ceny sú uvedené za solárne zostavy, ktoré obsahujú aj príslušenstvo.
Solárnu zostavu je možné ponúknuť aj bez zásobníka 200 alebo 300 l a to
v prípade že má zákazník akumulačnú nádrž s možnosťou ohrevu TÚV a pripojenia na solárny systém.
V tom prípade sa z ceny zostavy odráta:
Zásobník 200 l, 2× špirála + izolácia
297 €
Zásobník 300 l, 2× špirála + izolácia
332 €
MOC s DPH
2 454 €
3 170 €
2 364 €
3 044 €
357 €
399 €
Príklad solárnej zostavy bez zásobníka
VAK200AX
VAK300AX
Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 200 – pre šikmú strechu
Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 300 – pre šikmú strechu
1 673 €
2 204 €
2 008 €
2 645 €
VAK200AKZT
Solárna zostava ATTACK VAKUUMTHERM 200 s kotlom KZT SOLAR Plus –
pre šikmú strechu
3 990 €
4 788 €
| 15
CENNÍK
POLOŽKY SOLÁRNEJ ZOSTAVY
Kód
SOL202GOT
VAK001GOT
SOL203A
SOL204A
SOL203C
SOL212C
SOL205
SOL206
SOL207
SOL301
SOL208
SOL209
SOL210
SOL212A
SOL215A
SOL216
SOL223
SOL224
SOL225
SOL226
SOL227
SOL228
SOL229
SOL001K
SOL214
VAK002
VAK003
VAK004
VAK005
VAK006
VAK008
Názov
Solárny kolektor ATTACK SOLARTHERM HSA 200
Solárny kolektor ATTACK VAKUUMTHERM VK 10
Sada skrutiek a držiakov pre 2 kolektory – na šikmú strechu
Sada skrutiek a držiakov pre 2 kolektory – na rovnú strechu
Lišta pre 2 kolektory
Lišta pre 1 kolektor
Čerpadlová skupina ATTACK-OVENTROP
Expanzná nádoba – solar, 18 l, 10 bar
Zásobník 200 l, 2× špirála + izolácia
Zásobník 300 l, 2× špirála + izolácia
Ventil odvzdušňovací 3/8" pre solar
Ventil termostatický zmiešavací TÚV 30 – 70 °C, 1"
Nemrznúca zmes ATTACK SOLAR FLUID – 10 l
Sada skrutiek a držiakov pre 1 kolektor – na šikmú strechu
Sada skrutiek a držiakov pre 1 kolektor – na rovnú strechu
Riadiaca elektronika ATTACK BS/3
T-kus, vnútorný závit 3/4"
Vsuvka 3/4", tesnenie na čelo
Redukovaná vsuvka 3/4"-1", tesnenie na čelo
Redukcia 3/4"-3/8"
Záslepka, vonkajší závit 1", tesnenie ne čelo
Záslepka, vnútorný závit 1"
Tesnenie ploché 1", silikónové
Kohút guľový solárny 3/8", do 200 °C
Sada svoriek pre nadpojenie lišty kolektorov
Lišta pre 1 kolektor
Lišta pre 2 kolektory
Sada skrutiek a držiakov pre 1 kolektor – na šikmú strechu
Sada skrutiek a držiakov pre 1 kolektor – na rovnú strechu
Sada svoriek pre nadpojenie lišty kolektorov
Tesnenie ploché 3/4", silikónové
MOC bez DPH
299 €
498 €
57 €
142 €
49 €
27 €
249 €
55 €
490 €
560 €
6€
47 €
28 €
31 €
58 €
133 €
2€
2€
3€
1€
3€
1€
0,84 €
12 €
17 €
20 €
38 €
35 €
47 €
6€
0,84 €
MOC s DPH
359 €
598 €
69 €
171 €
59 €
33 €
299 €
66 €
588 €
672 €
8€
57 €
34 €
38 €
70 €
160 €
3€
3€
4€
2€
4€
2€
1€
15 €
21 €
24 €
46 €
42 €
57 €
8€
1€
DOSKOVÉ RADIÁTORY PRE ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE – BOČNÉ PRIPOJENIE
ATTACK TYP K ............................................................................................................................. str. 84
TYP 11 K
Dĺžka/výška
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2300
2600
3000
TYP 21 K
Dĺžka/výška
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
16 |
MOC
bez DPH
300
26,83
26,83
26,83
30,92
30,92
34,17
35,00
36,58
39,08
43,17
47,17
51,25
55,33
66,86
69,17
75,67
MOC
s DPH
300
32,20
32,20
32,20
37,10
37,10
41,00
42,00
43,90
46,90
51,80
56,60
61,50
66,40
80,23
83,00
90,80
MOC
bez DPH
500
30,58
29,33
30,92
34,17
35,83
39,08
40,67
43,17
46,42
50,50
55,33
61,83
65,92
81,45
85,42
97,67
MOC
s DPH
500
36,70
35,20
37,10
41,00
43,00
46,90
48,80
51,80
55,70
60,60
66,40
74,20
79,10
97,74
102,50
117,20
MOC
bez DPH
550
45,70
45,70
45,70
–
53,83
0,00
61,88
–
77,39
79,63
88,46
–
–
–
–
–
MOC
bez DPH
300
38,10
40,00
42,00
45,10
47,90
50,80
52,70
55,70
59,60
65,40
MOC
s DPH
300
33,33
37,42
39,92
41,50
44,75
48,83
52,08
57,75
63,42
66,75
MOC
bez DPH
400
40,00
44,90
47,90
49,80
53,70
58,60
62,50
69,30
76,10
80,10
MOC
s DPH
400
35,00
38,25
41,50
44,75
48,00
52,08
55,33
59,42
63,50
71,58
MOC
bez DPH
500
42,00
45,90
49,80
53,70
57,60
62,50
66,40
71,30
76,20
85,90
MOC
s DPH
550
54,84
54,84
54,84
–
64,60
74,25
–
92,87
95,56
106,15
–
–
–
–
–
MOC
bez DPH
600
30,08
30,08
31,75
34,17
37,42
40,67
43,17
45,58
48,00
52,92
58,58
63,50
69,17
85,71
90,33
100,92
MOC
s DPH
600
36,10
36,10
38,10
41,00
44,90
48,80
51,80
54,70
57,60
63,50
70,30
76,20
83,00
102,85
108,40
121,10
MOC
bez DPH
900
40,67
41,50
41,50
44,75
48,83
52,92
56,17
60,25
63,50
70,83
78,17
87,08
99,33
120,88
131,83
148,08
MOC
s DPH
900
48,80
49,80
49,80
53,70
58,60
63,50
67,40
72,30
76,20
85,00
93,80
104,50
119,20
145,06
158,20
177,70
MOC
s DPH
500
39,08
42,33
42,33
45,58
49,67
53,75
55,33
60,25
65,08
76,50
MOC
bez DPH
600
46,90
50,80
50,80
54,70
59,60
64,50
66,40
72,30
78,10
91,80
MOC
s DPH
600
51,25
53,75
56,17
62,67
67,58
74,08
80,58
86,25
91,17
100,92
MOC
bez DPH
900
61,50
64,50
67,40
75,20
81,10
88,90
96,70
103,50
109,40
121,10
MOC
s DPH
900
3 339
3 692
4 046
4 405
4 759
5 116
5 473
5 829
6 182
6 897
CENNÍK
1600
1800
2000
2300
2600
3000
74,20
84,00
90,80
110,08
115,20
123,00
72,42
80,58
87,08
103,72
109,08
122,92
86,90
96,70
104,50
124,46
130,90
147,50
78,92
83,00
92,75
109,51
117,17
131,83
94,70
99,60
111,30
131,41
140,60
158,20
85,42
93,58
101,75
124,32
130,17
146,50
102,50
112,30
122,10
149,18
156,20
175,80
113,08
126,17
138,33
167,18
179,83
201,83
135,70
151,40
166,00
200,62
215,80
242,20
7 604
8 314
9 027
9 708
10 872
12 865
TYP 22 K
Ceny v EUR
Dĺžka/výška
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2300
2600
3000
MOC
bez DPH
300
34,17
34,17
34,17
39,92
41,50
44,75
47,17
52,08
52,92
57,75
67,58
71,58
76,50
94,33
99,33
110,67
MOC
s DPH
300
41,00
41,00
41,00
47,90
49,80
53,70
56,60
62,50
63,50
69,30
81,10
85,90
91,80
113,19
119,20
132,80
MOC
bez DPH
500
38,25
39,92
41,50
44,75
47,17
52,08
57,00
61,08
62,67
78,92
86,25
97,67
107,42
127,75
135,92
156,25
MOC
s DPH
500
45,90
47,90
49,80
53,70
56,60
62,50
68,40
73,30
75,20
94,70
103,50
117,20
128,90
153,30
163,10
187,50
MOC
bez DPH
550
45,70
–
58,97
–
72,27
–
86,23
–
100,98
115,73
120,80
145,95
160,71
–
–
–
MOC
s DPH
550
54,84
–
70,76
–
86,72
–
103,48
–
121,18
138,88
144,96
175,14
192,85
–
–
–
MOC
bez DPH
600
39,92
41,50
46,42
52,08
55,33
60,25
65,08
70,83
75,67
85,00
96,00
108,25
118,00
149,16
157,08
179,00
MOC
s DPH
600
47,90
49,80
55,70
62,50
66,40
72,30
78,10
85,00
90,80
102,00
115,20
129,90
141,60
178,99
188,50
214,80
MOC
bez DPH
900
57,00
61,08
64,33
71,58
79,75
88,75
96,83
104,17
111,50
120,42
135,92
151,33
166,83
198,90
212,42
240,08
MOC
s DPH
900
68,40
73,30
77,20
85,90
95,70
106,50
116,20
125,00
133,80
144,50
163,10
181,60
200,20
238,68
254,90
288,10
TYP 33 K
MOC
bez DPH
300
54,50
57,00
57,00
65,92
65,92
76,50
78,17
86,25
87,08
99,33
109,08
120,42
130,17
152,61
169,78
190,33
MOC
s DPH
300
65,40
68,40
68,40
79,10
79,10
91,80
93,80
103,50
104,50
119,20
130,90
144,50
156,20
183,13
203,73
228,40
MOC
bez DPH
400
56,17
60,25
62,67
69,17
73,25
80,58
85,42
91,17
97,67
113,92
121,25
134,25
148,08
174,03
193,75
224,60
Dĺžka/výška
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2300
2600
3000
MOC
MOC
MOC
MOC
MOC
MOC
MOC
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
400
500
500
600
600
900
900
67,40
57,75
69,30
65,08
78,10
87,92
105,50
72,30
63,50
76,20
70,83
85,00
93,58
112,30
75,20
65,08
78,10
74,83
89,80
99,33
119,20
83,00
72,42
86,90
78,17
93,80
110,67
132,80
87,90
75,67
90,80
83,00
99,60
122,08
146,50
96,70
83,83
100,60
90,33
108,40
133,42
160,10
102,50
89,50
107,40
96,83
116,20
144,83
173,80
109,40
96,00
115,20
105,00
126,00
157,08
188,50
117,20
102,50
123,00
109,83
131,80
169,25
203,10
136,70
123,67
148,40
138,33
166,00
189,58
227,50
145,50
128,58
154,30
153,00
183,60
209,92
251,90
161,10
144,08
172,90
170,08
204,10
231,92
278,30
177,70
157,08
188,50
185,58
222,70
253,08
303,70
208,83
188,61
226,33
220,33
264,40
298,34
358,01
232,50
212,60
255,12
245,19
294,23
330,93
397,12
269,52
253,03
303,64
276,94
332,33
372,94
447,53
Všetky ceny sú vrátane príslušenstva - konzoly, odvzdušňovací ventil, zátka.
DOSKOVÉ RADIÁTORY PRE ÚSTREDNÉ VYKUROVANIE – SPODNÉ PRIPOJENIE
ATTACK TYP VK .......................................................................................................................... str. 84
TYP 11 VK
Dĺžka/výška
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2300
2600
3000
MOC
bez DPH
300
43,17
43,92
43,92
44,75
44,75
47,17
47,17
52,08
54,50
59,42
65,08
66,75
70,83
84,89
87,92
94,42
MOC
s DPH
300
51,80
52,70
52,70
53,70
53,70
56,60
56,60
62,50
65,40
71,30
78,10
80,10
85,00
101,87
105,50
113,30
MOC
bez DPH
500
43,17
43,92
44,75
46,67
48,83
51,25
54,50
57,00
60,25
65,92
71,58
77,33
82,17
96,87
101,75
102,50
MOC
s DPH
500
51,80
52,70
53,70
56,00
58,60
61,50
65,40
68,40
72,30
79,10
85,90
92,80
98,60
116,24
122,10
123,00
MOC
bez DPH
600
43,17
44,75
45,58
48,83
52,08
54,50
57,75
60,25
63,50
69,17
74,83
82,17
87,92
102,03
104,17
105,75
MOC
s DPH
600
51,80
53,70
54,70
58,60
62,50
65,40
69,30
72,30
76,20
83,00
89,80
98,60
105,50
122,44
125,00
126,90
MOC
bez DPH
900
53,75
54,50
54,50
59,42
63,50
67,58
71,58
74,83
78,17
79,75
82,17
89,50
104,17
129,44
135,92
154,58
MOC
s DPH
900
64,50
65,40
65,40
71,30
76,20
81,10
85,90
89,80
93,80
95,70
98,60
107,40
125,00
155,33
163,10
185,50
| 17
CENNÍK
TYP 21 VK
Dĺžka/výška
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2300
2600
3000
TYP 22 VK
Dĺžka/výška
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2300
2600
3000
TYP 33 VK
Dĺžka/výška
400
500
600
700
800
900
1000
1100
1200
1400
1600
1800
2000
2300
2600
3000
MOC
bez DPH
300
46,42
47,17
48,00
52,08
52,92
58,58
61,08
63,58
66,75
71,58
78,17
83,83
89,50
102,94
106,58
115,58
MOC
s DPH
300
55,70
56,60
57,60
62,50
63,50
70,30
73,30
76,30
80,10
85,90
93,80
100,60
107,40
123,53
127,90
138,70
MOC
bez DPH
500
47,17
48,00
50,50
54,50
57,75
60,25
65,08
69,17
74,08
83,00
90,33
102,50
109,83
129,47
131,00
144,83
MOC
s DPH
500
56,60
57,60
60,60
65,40
69,30
72,30
78,10
83,00
88,90
99,60
108,40
123,00
131,80
155,36
157,20
173,80
MOC
bez DPH
600
51,25
52,92
55,33
59,42
63,50
68,33
70,00
74,08
79,75
86,25
93,58
109,83
115,58
141,47
146,50
161,92
MOC
s DPH
600
61,50
63,50
66,40
71,30
76,20
82,00
84,00
88,90
95,70
103,50
112,30
131,80
138,70
169,76
175,80
194,30
MOC
bez DPH
900
61,08
68,33
70,00
77,33
83,83
91,17
97,67
105,00
108,08
118,00
128,58
140,75
156,25
192,90
201,83
222,17
MOC
s DPH
900
73,30
82,00
84,00
92,80
100,60
109,40
117,20
126,00
129,70
141,60
154,30
168,90
187,50
231,48
242,20
266,60
MOC
bez DPH
300
42,33
44,75
46,42
49,67
52,92
55,33
58,58
61,83
64,33
70,83
76,50
82,17
88,75
102,94
105,75
116,33
MOC
s DPH
300
50,80
53,70
55,70
59,60
63,50
66,40
70,30
74,20
77,20
85,00
91,80
98,60
106,50
123,53
126,90
139,60
MOC
bez DPH
500
49,67
52,92
55,33
58,58
61,08
65,08
70,00
70,83
76,50
88,75
97,67
112,33
119,67
143,16
149,75
168,50
MOC
s DPH
500
59,60
63,50
66,40
70,30
73,30
78,10
84,00
85,00
91,80
106,50
117,20
134,80
143,60
171,79
179,70
202,20
MOC
bez DPH
600
52,00
54,50
57,75
61,08
71,58
77,33
82,17
87,08
92,00
100,08
108,00
118,00
128,00
157,74
165,17
186,33
MOC
s DPH
600
62,40
65,40
69,30
73,30
85,90
92,80
98,60
104,50
110,40
120,10
129,60
141,60
153,60
189,29
198,20
223,60
MOC
bez DPH
900
68,33
73,25
76,50
85,42
93,58
101,75
109,83
118,00
125,33
136,75
152,17
170,92
183,92
217,77
229,50
256,33
MOC
s DPH
900
82,00
87,90
91,80
102,50
112,30
122,10
131,80
141,60
150,40
164,10
182,60
205,10
220,70
261,32
275,40
307,60
MOC
bez DPH
300
64,33
66,75
70,00
74,08
78,17
83,00
88,75
93,58
98,50
109,08
119,67
130,17
140,00
164,66
179,19
200,59
MOC
s DPH
300
77,20
80,10
84,00
88,90
93,80
99,60
106,50
112,30
118,20
130,90
143,60
156,20
168,00
197,59
215,03
240,71
MOC
MOC
MOC
MOC
MOC
MOC
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
bez DPH
s DPH
500
500
600
600
900
900
72,42
86,90
78,92
94,70
100,92
121,10
75,67
90,80
82,17
98,60
109,83
131,80
78,92
94,70
87,08
104,50
113,08
135,70
83,83
100,60
91,17
109,40
128,58
154,30
87,08
104,50
95,25
114,30
138,33
166,00
94,42
113,30
102,50
123,00
150,58
180,70
101,75
122,10
109,08
130,90
158,67
190,40
107,42
128,90
114,75
137,70
174,17
209,00
113,08
135,70
122,92
147,50
184,75
221,70
135,08
162,10
150,58
180,70
203,42
244,10
148,08
177,70
166,83
200,20
229,50
275,40
161,92
194,30
183,92
220,70
252,25
302,70
173,33
208,00
200,17
240,20
272,67
327,20
213,49
256,19
242,70
291,24
319,84
383,81
234,93
281,91
254,61
305,53
353,28
423,93
260,62
312,74
293,25
351,90
396,18
475,42
Všetky ceny sú vrátane príslušenstva – konzoly, odvzdušňovací ventil, zátka.
SPÔSOB OCHRANY A ZVÝŠENIA ŽIVOTNOSTI KOTLOV
REGUMAT ATTACK-OVENTROP, ATTACK-LADDOMAT . .................................... str. 86
Kód
DPP25003
DPP25006
DPP25007
DPP25050
DPP25050A
DPP25100
18 |
Názov
MOC bez DPH
Zmiešavací okruh pre kotly ATTACK PEL30, DP, DPX 15 – 35 kW – Oventrop (P)
238 €
Zmiešavací okruh pre kotly ATTACK DP, DPX 40 – 95 kW – Oventrop (P)
317 €
Zmieš. okruh pre kotly DP ATTACK 15 – 35 kW – Oventrop s čerpadlom triedy A (P)
287 €
Zmiešavací okruh ATTACK-LADDOMAT 60, 72 °C, DN32, do 60 kW
227 €
Zmiešavací okruh ATTACK-LADDOMAT 60, 72 °C, čerpadlo triedy A, DN32, do 60 kW
279 €
Zmiešavací okruh ATTACK-LADDOMAT 100, 72 °C, DN32, od 61 kW do 100 kW
270 €
MOC s DPH
286 €
381 €
345 €
273 €
336 €
325 €
CENNÍK
PRÍSLUŠENSTVO KU KOTLOM ATTACK DP, DPX, SLX, PELLET 30
EKVITERMICKÝ REGULÁTOR ATTACK REGUMAX ................................................ str. 87
Kód
Názov
MOC bez DPH
MOC s DPH
446 €
536 €
75 €
127 €
12 €
17 €
18 €
18 €
12 €
110 €
91 €
153 €
15 €
21 €
22 €
22 €
15 €
132 €
ATTACK REGUMAX (zabezpečuje miešanie vody – napr. radiátory, podlahovka, …)
DPD25120
Ekvitermický regulátor ATTACK REGUMAX – sada do kotla – SK
Sada obsahuje:
• Ekvitermický regulátor ATTACK REGUMAX (verzia do panelu kotla)
• Konektorový plošný spoj k regulátoru ATTACK REGUMAX
• Plastová krytka konektorov k regulátoru ATTACK REGUMAX
• Návod na obsluhu pre montáž a servis - ATTACK REGUMAX – SK
• Návod na obsluhu pre koncového zákazníka - ATTACK REGUMAX – SK
PRÍSLUŠENSTVO k ATTACK REGUMAX
DPD25044
DPD25045
DPD25050
DPD25051
DPD25052
DPD25053
DPD25054
DPD25062
Izbová jednotka bezdisplejová k ATTACK REGUMAX
Izbová jednotka displejová k ATTACK REGUMAX (displej v angličtine)
Snímač vonk. teploty AF200, rozsah –40 až 60 °C, bez kábla k ATTACK REGUMAX
Snímač teploty VF204B, príložný snímač, dĺžka 4 000 mm
Snímač teploty KVT20/5/6, ponorný snímač, s káblom 5 000 mm
Snímač k solárnemu kolektoru Pt1000, dĺžka 2 500 mm
Snímač teploty KVT20/2/6, ponorný snímač, s káblom 2 000 mm
Nástenný držiak regulátora ATTACK REGUMAX s konektormi
IZBOVÉ TERMOSTATY A REGULÁTORY
PRIEST. REGULÁTOR MagicStat 7 (séria CM707), CR11006 (OPENTHERM) . ........................
Kód
OT08B
OT09A
OT08C
OT36A
OT36B
OT36C
Názov
Týždenný progr. regulátor CM707
Týždenný progr. regulátor CM907
Týždenný progr. regulátor MagicStat7 (séria CM707)
Priestorový termostat CR11006
Priestorový termostat CR12002 – verzia pre pripojenie 2-linkou ku kotlu
Priestorový termostat CR12102 – verzia s rádiovým pripojením s kotlom
MOC bez DPH
68 €
73 €
39 €
99 €
46 €
127 €
str. 88
MOC s DPH
82 €
88 €
47 €
120 €
55 €
153 €
KÚRENÁRSKE TEPLOVODNÉ ČERPADLÁ
ČERPADLÁ, TROJCESTNÉ VENTILY . ........................................................................................... str. 88
Kód
Názov
MOC bez DPH
MOC s DPH
111 €
111 €
123 €
123 €
126 €
126 €
133 €
133 €
149 €
149 €
152 €
152 €
50 €
50 €
50 €
50 €
60 €
60 €
60 €
60 €
76 €
59 €
92 €
71 €
KÚRENÁRSKE TEPLOVODNÉ ČERPADLÁ TRIEDY A
OT01B
OT01C
OT130A
OT180A
OT100
OT101
Čerpadlo PR 25/6 180 mm A-trieda
Čerpadlo 25/6 130 mm A Class
Čerpadlo WILO Yonos PARA RS25/6 130 mm, ND ku kotlom zn. ATTACK
Čerpadlo Yonos PARA RS25/6 RKC 180 mm, ND ku kotlom zn. ATTACK
Čerpadlo Star-Z NOVA
Čerpadlo DrainLift Con
KÚRENÁRSKE TEPLOVODNÉ ČERPADLÁ
OT130
OT180
OT01
OT01A
Čerpadlo RS 25/6 130 mm
Čerpadlo RS 25/6-3-PR 180 mm
Náhradný diel – čerpadlo RS 25/6-3-PR 180 mm
Náhradný diel – čerpadlo RS 25/6 130 mm
TROJCESTNÉ VENTILY
OT02.
OT44.
Trojcestný ventil HONEYWELL – komplet
Trojcestný ventil FUGAS – komplet
yy Týmto cenníkom sa rušia všetky doterajšie cenníky.
yy Uvedené ceny sú odporúčané pre koncového zákazníka v EUR.
yy Zmena cien a ponuky vyhradená!
yy Obrázky a technické údaje k výrobkom sú len orientačné.
yy Aktuálne technické dokumentácie sú k dispozícii
na kontaktoch uvedených na zadnej strane obálky.
| 19
Tu
rie
c
Ubytovňa
Fatra
Zelená
SOU-Ž
Priekopská
smer
MARTIN,
POPRAD
lni
táka
Jána Mar
a
Kratinov
k li
smer
sk a
an VRANOV n/T
are
K St
j
te h e
Du
á
Uzlovsk
TESCO
LIDL
ánov
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 7.00 – 17.00 hod.
Sobota: 8.00 – 11.45 hod.
Partizánsky
cintorín
Tel./fax: 043/428 87 94
Tel.: 043/428 24 76, 77
Mobil: 0907/356 218, 0905/276 297
Obchodný zástupca:
0905/926 222
E-mail: [email protected],
[email protected],
[email protected]
Francúzskych partiz
ATTACK PREDAJŇA
Priekopská 53
036 08
Martin-Priekopa
Slovensko
smer
VRÚTKY
smer
ŽILINA
Kolónia
Hviezda
PREDAJ KOTLOV A NÁHRADNÝCH DIELOV:
Du
ári
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 7.00 – 17.00 hod.
Sobota: 8.00 – 11.45 hod.
smer
KOŠICE
Vodárenská
Kv
et
ná
Ší
po
vá
Ma
líko
va
Mestský
cintorín
a
kov
Tel.: 051/776 16 74
Mobil: 0907/830 689
Obchodný zástupca:
0917/114 100
E-mail: [email protected]
Š af
ATTACK PREDAJŇA
Duklianska 19
080 01 Prešov
kl
ia
ns
ka
Supermarket
Hruška
smer
ZLATÉ
MORAVCE
smer
TRNAVA
BAUMAX
Le
vic
ká
Otváracie hodiny:
Pondelok – Piatok: 7.00 – 16.30 hod.
Sobota: 8.00 – 11.45 hod.
Ďu
rč
an
sk
é
Za
Dlh
á
ho
en
tis
ov
a
m
Mobil: 0918/655 300
Obchodný zástupca:
0905/675 222
E-mail: [email protected]
Cl
e
ATTACK PREDAJŇA
Levická 7
949 01 Nitra
hu
m
na
m
i
smer
LEVICE
SERVIS KOTLOV A SERVISNÉ ŠKOLENIA:
Tel.: 043/400 31 04
Mobil: 0905/410 204
Tel./fax: 043/400 31 07 E-mail: [email protected]
Výrobca ATTACK, s.r.o. si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. • Predajňa ATTACK
si vyhradzuje právo technických zmien výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a technické údaje k výrobkom sú
len informačné. Aktuálne technické dokumentácie sú k dispozícii na uvedených kontaktoch. Zmena cien a ponuky vyhradená.
Najširší sortiment
Záruka a servis
Doprava zdarma
Rýchlosť a spoľahlivosť
ATTACK, s.r.o. – 01/2015
www.attack-predaj.sk
Download

Maloobchodný cenník výrobkov a príslušenstva ATTACK v PDF