Isı Pompalı Sıcak Su Üretim Paketleri
Apartman ve siteler gibi toplu konut projeleri,
Rezidans, ofis, AVM karışımlı plazalar,
Daire, villa, yazlık, ofis, mağaza gibi bireysel kullanımlar,
Otel, tatil köyü, okul, yurt, hastane ve iş merkezleri gibi hizmet binaları,
Spor salonu, yüzme havuzu ve fabrikalar gibi tesisler için
Enerji tüketimi düşük, işletimi masrafsız, doğa dostu
Boyler, akümülasyon tankı ve tesisat ekipmanları entegrasyonlu
Kurulumu kolay, az yer kaplayan, uzun ömürlü
Projelendirme ve uygulama desteğimizle birlikte
Bireysel ve merkezi sistem kullanma sıcak suyu üretimi
Isı Pompalı Sıcak Su Üretim Paketleri
Newtherm hava kaynaklı ısı pompaları, binalarda
bireysel ve merkezi sistem kullanma sıcak suyunun
hazırlanması için geliştirilmiş, bilinen en yüksek
verimli sistemlerden biridir.
Bir birim elektrik enerjisini şebekeden çekmekte, bunun
üzerine çevre havasından aldığı enerjiyi ekleyerek,
toplamda 4-5 birim olarak kullanımımıza vermektedir.
Isı pompalı sıcak su üretim sistemlerinin yatırımcısına
ve kullanıcısına sağladığı önemli faydalar vardır:
Ekonomiktir: Enerji giderleri uygulama şartlarına bağlı
olarak, doğalgaz yakan kazan ve kombi sistemlerine
göre %50-100, LPG/LNG'li sistemlere göre 5 kat,
elektrikli ısıtıcılara göre 4 kat daha düşüktür.
Bakım ve servis gereksinimi kazan veya kombi ısıtmalı
sıcak su üretim sistemlerine nazaran daha azdır.
Newtherm ısı pompalı sıcak su üretim sistemi kendini
kısa sürede amorti eden çok kârlı bir yatırımdır.
Güvenlidir: Bünyesinde bir yanma olayı olmadığından
yakıt, brülör ve baca gibi problemleri, dolayısıyla
patlama, yangın ve zehirlenme gibi riskleri de yoktur.
Konforludur: Yakıt deposu, gaz hattı, gaz sayacı,
alarm tertibatı, baca sistemi gibi ek donanımlara ve
hatta bir kazan dairesine bile gerek duymaz. Kokusu,
dumanı, cürufu yoktur.
Estetiktir: Gaz tesisatının ve ısı kazanının neden
olduğu görüntü kirliliği ısı pompalarında oluşmaz.
Dışarıda veya içeride uygun bir yere yerleştirilerek boyler
tesisatına sadece su borularıyla bağlanabilmektedir.
Isı Pompalı Sıcak Su Üretim Paketleri
Bireysel kullanımlar için ısı pompalı sıcak su üretimi
Yükselen konfor gereksinimiyle birlikte sıcak su
tüketimi de artmaktadır.
Örneğin konut tipi binalarda sıcak su üretimi için
tüketilen enerji miktarı binaların ısıtılması için
kullanılan enerjinin %20'sine ulaşmış durumdadır.
Otel, tatil köyü, spor tesisi ve hastane gibi tesislerde
bu oran daha da yükselebilmektedir.
Doğalgaz (LPG/LNG) veya elektrik kullanılarak
gerçekleştirilen sıcak su üretimi çok yüksek enerji
maliyetleri oluşturmaktadır.
Merkezi sistemler için ısı pompalı sıcak su üretimi
Newtherm ısı pompalarının kullanıldığı sıcak su
üretim paketleri, işletme giderleri ve enerji tüketimleri
bilinen en düşük olan sistemlerdir.
Soğutma yapılması gereken bina ve tesislerde "Isı Geri
Kazanım" fonksiyonlu ısı pompaları kullanılarak
soğutulan bölümlerinden çekilen enerjiyle boyler ısıtması
için çok düşük maliyetlerle sıcak su üretilebilmektedir.
Çift serpantinli boylerler kullanılarak, ısı pompasının
yanı sıra güneş enerjisi gibi mevcut diğer sıcak su
hazırlama alternatiflerinden de faydalanılabilmektedir.
Özellikle temininde %100 dışarıya bağımlı olduğumuz
ve Türkiye'de sübvanse edilen doğalgaz fiyatlarının yakın
gelecekte yaklaşık iki kat artacağı düşünüldüğünde,
sıcak su üretim maliyetlerinin daha da yükselmesi
kaçınılmazdır.
Mimarlarımız ve müteahhitlerimiz, yaptıkları bina
ve tesislerde Newtherm ısı pompalarını seçerek
binalarını A enerji sınıfına ulaştırabilir, LEED ve
BREEAM sertifikaları için ek puanlar kazandırabilir,
binalarının değerlerini artırarak kendilerine rakip
projelerle rekabette önemli avantajlar yaratabilirler.
Sıcak su üretim giderleri apartman ve tesislerin genel
giderlerinin önemli bir kalemini oluşturmakta ve
işletmelerin rekabet gücünü düşürmektedir.
Bina ve tesislerin kullanıcıları, ısı pompalı sıcak su
üretim sistemlerini ısrarla isteyerek, ömür boyu enerji
giderlerini asgari seviyeye düşürüp rahat edebilirler.
Isı Pompalı Sıcak Su Üretim Paketleri
Isı pompalarının yüksek
performanslı boylerler
ve/veya akümülasyon
tanklarıyla birlikte
oluşturduğu sıcak
su üretim paketleri,
bireysel ve merkezi
sistem uygulamalarında
başarıyla
kullanılmaktadır.
Çok sayıda ısı pompası
ve birden fazla boyler
ve akümülasyon tankı
işletim süresi paylaşımlı
kaskad sisteminde aynı
tesisata bağlanarak
ısıtma gücü ve depolanan
sıcak su miktarı
artırılabilmektedir.
Çift serpantinli
boylerler kullanılarak
ısı pompasının yanı
sıra, güneş enerjisi
gibi alternatif sıcak su
kaynakları da sisteme
entegre edilebilmektedir.
Mekan soğutması yapılan
uygulamalarda ısı geri
kazanım fonksiyonlu ısı
pompalarıyla binaların
soğutulan bölümlerinden
çekilen enerjiyle
neredeyse sıfır maliyetle
kullanma sıcak suyu
üretilebilmektedir.
Isı Pompalı Sıcak Su Üretim Paketleri
AirMini Serisi Boyler Isıtmalı Sistem AW 04H-68H
Çevre havasından faydalanarak binaların ve tesislerin
kullanım sıcak sularının en az enerji tüketimiyle
hazırlanabilmesi için geliştirilmiş ısı pompalarıdır.
AirMini serisi ısı pompaları, SBO serisi serpantin
alanı artırılmış yüksek performans boylerlerimizle
birlikte kullanıma hazır sıcak su üretim paketleri
olarak sunulmaktadır.
Sirkülasyon pompası, genleşme deposu, emniyet
ventili, akış kontrol şalteri, manometre, termometre,
hava purjörü ve sıcaklık sensörleri gibi, ısı pompasıyla
boyler arasındaki devrede kullanılması gereken tesisat
ekipmanları, sıcak su üretim paketlerinin içinde,
standart teslimat kapsamındadır.
AirMini Serisi Boyler Isı Pompaları
AirMini AW..H serisi sıcak su üretim paketleri,
-10°C ile +43°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında
+55°C'ye kadar sıcak su üretebilmektedir.
Binalarda senede 365 gün gereken kullanma sıcak
suyunun ve tesislerdeki proses sıcak sularının üretimi
gibi uygulamalar için özel olarak geliştirilmiştir.
Programlanabilen LCD ekranlı, iç mekan kontrol
ekranından kullanıcı boyler işletimi ile ilgili ayarları
yapabilmekte, ısı pompasının içine yerleştirilmiş olan
elektrik kontrol panosunu denetleyebilmektedir.
Isı pompaları, otopark, teras, çatı ve veranda gibi atmosfere
açık bir yere yerleştirilmekte ve sıcak su tesisatına ön
yalıtımlı su borularıyla bağlanarak kullanılmaktadır.
Bağımsız bölümlerin tüketimleri, sıcak su sayaçlarıyla
ölçülerek, ısı pompasının harcadığı elektrik enerjisi
kolayca paylaştırılabilmektedir.
Newtherm ısı pompalı sıcak su üretim paketi, binanın sıcak ve soğuk su tesisatına bağlanarak kullanılabilmektedir.
Isı Pompalı Sıcak Su Üretim Sistemleri
AirMini Serisi Boyler Isıtması AW 04H
06H
08H
13H
28H
33H
42H
52H
68H
kW/COP 3,9/3,1 5,4/3,2
7,9/3,3 13,0/3,4 27,5/3,5 32,5/3,5 42,0/3,6 52,0/3,4 68,0/3,6
Isıtma A7/W55
kW/COP 3,7/2,6 5,2/2,7
7,7/2,6 12,6/2,7 26,6/2,8 31,4/2,7 40,6/2,9 50,3/2,7 65,8/2,9
Isıtma A2/W45
kW/COP 3,4/2,7 4,9/2,8 6,8/3,0 11,2/3,0 23,7/3,2 28,0/3,1 36,2/3,2 44,8/3,0 58,6/3,2
Isıtma A2/W55
kW/COP 3,2/2,4 4,7/2,5 6,7/2,4 11,0/2,4 23,3/2,5 27,6/2,5 35,6/2,6 44,0/2,4 57,7/2,6
Isıtma A-2/W45
kW/COP 3,0/2,6 4,5/2,7 5,6/2,6 9,7/2,6 20,4/2,8 24,0/2,7 31,0/2,8 38,6/2,7 50,5/2,8
Isıtma A-2/W55
kW/COP 2,8/2,2 4,3/2,3 5,9/2,2 9,7/2,2 20,5/2,3 24,2/2,2 31,3/2,3 38,8/2,2 50,7/2,3
Isıtma A-7/W45
kW/COP 2,2/1,9 4,2/2,3 5,1/2,3 8,3/2,3 17,6/2,5 20,8/2,4 26,9/2,5 33,3/2,4 43,5/2,5
Isıtma A-10/W45
kW/COP
Fan Sayısı ve Gücü
Isıtma A7/W45
(1)
-
-
W
1x60
1x120
1x140
1x250
2x250
2x250
2x550
2x750
2x750
Toplam Hava Debisi
m /h
2000
3000
3300
5000
12000
14000
18000
26000
30000
Kompresör
Scroll
1
1
2
2
2
2
2
Soğutucu R407C
kg
1,8
2,6
2x2,6
2x3,0
2x4,2
2x5,5
2x6,8
Dış Hava Sıcaklığı
°C
Isıtma Suyu Sıcaklığı
°C
3
Isıtma Suyu Bağlantıları
Pompa Debisi (3)
1xRotary 1xRotary
R134A
R417A
-7..+43°C
-10°C ile +43°C arasında
≤ 55°C
2xR¾"D
m3/h
Sirkülasyon Pompası
İç Basınç Kaybı
4,8/2,3 8,3/2,2 17,5/2,3 20,0/2,2 25,5/2,3 32,5/2,3 41,5/2,3
1,0
2xR1"E
1,2
1,4
RS15/6 RS15/7
kPa
Elektrik Bağlantısı
30
2xR1½"E
1,5
3,0
30
30
kW
1,7
2,4
Ana Sigorta Gücü
A
20
20
Besleme Kablosu Tipi
4,0
4,0
35
40
5,0
NXP40/12*
35
30
35
25,7
3~380 V (±%10) - 50 Hz
3,2
5,5
11,2
20
20
32
13,1
16,4
21,6
40
40
50
5x10 mm
3x6 mm
2
Güç Kontrol Kademeleri %
2x2½"D
2xNXP25/8*
1~220 V (±%10) - 50 Hz
Maks. Giriş Gücü
4,0
NXP25/8*
30
2xR2"D
-
-
-
-
60
5x16 mm
2
2
50-100 50-100 50-100 50-100 50-100
Uzunluk
mm
710
1005
710
810
1450
1450
1445
1990
1990
Genişlik
mm
310
305
710
810
705
705
850
980
980
Yükseklik
mm
940
590
795
995
1375
1375
1850
2050
2050
Net Ağırlık
kg
62
66
115
130
295
305
380
670
670
Ses Basınç Seviyesi (2)
dB(A)
54
55
59
62
63
64
66
68
70
Fiyatı
$+KDV
Fiyatı (EVI)
$+KDV
AISI 304 Gövde Farkı $+KDV
(1)
: Isıtma anma gücü A7/W45-40 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 7 °C, YT 6 °C
A
: Air = Dış hava W: Water = Isıtılan boyler ısıtma tesisatı suyu
(2)
: Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür
(3)
: Boylerin ısı transfer kapasitelerine göre tavsiye olunan debi değerleridir
*
: Haricen kullanılmalıdır
Birim Çevrimleri: 1 W=3.6 kJ/h = 0,86 kcal/h = 3.413 BTU/h, 1 kPa= 0,1 mSS, 1 m3/h = 1000 l/h = 16,666 l/dak
Isı Pompalı Sıcak Su Üretim Paketleri
AirMini Serisi Direkt Isıtmalı Sistem AW 04H-68H
Boylerli sıcak su üretim paketlerine alternatif olarak
geliştirilmiş olan bu sistemde, AirMini serisi ısı pompaları,
SAT serisi hijyenik akümülasyon tanklarımızla birlikte
kullanılmaktadır.
Bu sistemde, şehir şebekesinden 10-15°C sıcaklıkla
akümülasyon tankına gelen kullanma suyunun bir
bölümü, uygun kapasitede seçilmiş bir sirkülasyon
pompasının yardımıyla ısı pompasına gönderilmekte
ve burada 50-55°C sıcaklıklara kadar ısıtılarak tekrar
akümülasyon tankına doldurulmaktadır.
Tesisatın işletim otomasyonu, akümülasyon tankının
üzerine yerleştirilmiş sıcaklık ölçen sensörlerle
gerçekleştirilmektedir.
AirMini Serisi Sıcak Su Isı Pompaları
Isı pompası ve sirkülasyon pompasının çalışma süreleri,
sensörlerden gelen sinyallerle kontrol edilerek tankın
içindeki suyun 40-50°C arasında istenen bir sıcaklıkta
sabit tutulması sağlanmaktadır.
Isı pompalı direkt sıcak su üretim sistemlerinde,
akümülasyon tankının şebeke suyu girişinde, 4-6 bar
arası ayarlanmış bir basınç düşürücü ventil ve 20-100
µm süzme hassasiyetinde bir filtre kullanılmalıdır.
Isı pompasıyla sıcak su tankı arasındaki tesisatın, iyi
yalıtılarak donmaya karşı korunması gerekmektedir.
Isı pompasıyla akümülasyon tankı arasında su
dolaşımını sağlayan sirkülasyon pompasının debisinin
belirlenmesinde, ısı pompasının A7/W40-45 çalışma
noktasında sahip olduğu ısıtma gücünün ve ∆T=10°C
baz alınması genellikle iyi netice vermektedir.
Newtherm ısı pompalı sıcak su üretim paketi, binanın sıcak ve soğuk su tesisatına bağlanarak kullanılabilmektedir.
Isı Pompalı Sıcak Su Üretim Sistemleri
AirMini Serisi Direkt Isıtmalı AW
04H
06H
08H
13H
28H
33H
42H
52H
68H
Isıtma A7/W15-55
kW/COP
3,7/3,4 5,2/3,4 8,2/3,7 13,1/3,7 26,5/3,7 31,9/3,7 39,7/3,8 50,9/3,7 63,8/3,7
Isıtma A2/W15-55
kW/COP
3,6/2,9 5,1/2,8
Isıtma A-2/W15-55
kW/COP
3,5/2,8 4,4/2,7 7,1/3,0 11,3/3,0 22,8/3,1 27,5/3,0 34,2/3,1 43,0/3,0 55,0/3,0
Isıtma A-7/W15-55
kW/COP
2,7/2,0 3,4/1,9 5,5/2,1 8,8/2,1 17,8/2,1 21,4/2,1 26,7/2,2 34,2/2,1 42,8/2,1
Fan Sayısı ve Gücü
W
1x60
1x120
1x140
1x250
2x250
2x250
2x550
2x750
2x750
Toplam Hava Debisi
m /h
2000
3000
3300
5000
12000
14000
18000
26000
30000
Kompresör
Scroll
1xRotary 1xRotary
1
1
2
2
2
2
2
Soğutucu R407C
kg
R134A R417A
1,8
2,6
2x2,6
2x3,0
2x4,2
2x5,5
2x6,8
Dış Hava Sıcaklığı
°C
-7..+43°C
Isıtma Suyu Sıcaklığı
°C
3
Isıtma Suyu Bağlantıları
Isıtma A7/W45-40
(2)
Pompa Debisi (2)
İç Basınç Kaybı
(2)
Isıtma A20/W15-55
Pompa Debisi
(1)
(3)
-10°C ile +43°C arasında
≤ 55°C
2xR¾"D
kW/COP
2xR1"E
2xR1½"E
2xR2"D
2x2½"D
3,9/3,1 5,4/3,2 7,9/3,3 13,0/3,4 27,5/3,5 32,5/3,5 42,0/3,6 52,0/3,4 68,0/3,6
m3/h
0,6
0,8
1,4
2,2
4,7
5,6
7,3
9,0
11,7
kPa
25
25
30
40
40
50
50
70
65
kW/COP
5,0/3,9
7,0/4,0 11,2/4,6 18,0/4,6 36,3/4,6 43,7/4,6 54,4/4,6 69,8/4,6 87,4/4,6
m /h
0,9
1,2
1,9
3,1
6,3
7,6
9,4
12,0
15,0
kPa
30
30
35
60
65
35
70
65
70
110
150
240
390
780
940
1170
1500
1890
3
İç Basınç Kaybı (3)
7,9/3,4 12,5/3,4 25,7/3,4 31,0/3,3 38,5/3,4 49,4/3,3 62,0/3,3
Ani Isıtılabilen Su Debisi L/h*
Elektrik Bağlantısı
1~220 V (±%10) - 50 Hz
Maks. Giriş Gücü
kW
1,7
2,4
Ana Sigorta Gücü
A
20
20
Besleme Kablosu Tipi
3~380 V (±%10) - 50 Hz
3,2
5,5
11,2
20
20
32
16,4
21,6
40
40
50
5x10 mm
3x6 mm
2
Güç Kontrol Kademeleri %
13,1
-
-
-
60
5x16 mm
2
-
25,7
2
50-100 50-100 50-100 50-100 50-100
Uzunluk
mm
710
1005
710
810
1450
1450
1445
1990
1990
Genişlik
mm
310
305
710
810
705
705
850
980
980
Yükseklik
mm
940
590
795
995
1375
1375
1850
2050
2050
kg
62
66
115
130
295
305
380
670
670
dB(A)
54
55
59
62
63
64
66
68
70
Net Ağırlık
Ses Basınç Seviyesi
(4)
Fiyatı
$+KDV
Fiyatı (EVI)
$+KDV
AISI 304 Gövde Farkı $+KDV
(1) : Isıtma anma gücü A20/W15-55 (EN 16147 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 20 °C, YT 17 °C
A
: Air = Dış hava W: Water = Isıtılan şebeke suyu
(2) : A7/W45-40 çalışma noktasındaki pompa debisi ve basınç kayıplarıdır
(3) : A20/W55-50 çalışma noktasındaki pompa debisi ve basınç kayıplarıdır
(4) : Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür
*
: A20/W15-55 çalışma noktasındaki ani ısıtılabilen su debisidir
Birim Çevrimleri: 1 W=3.6 kJ/h = 0,86 kcal/h = 3.413 BTU/h, 1 kPa= 0,1 mSS, 1 m3/h = 1000 l/h = 16,666 l/dak
Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri
AirMini Hot Serisi Yüksek Sıcaklık AW 10HX-40HX
Yenilenebilir ve yerel bir enerji kaynağı olan çevre
havasından faydalanarak tesislerin 80°C'ye kadar
proses sularının hazırlanması için geliştirilmiş, tek
gövdeli ekonomik ısı pompalarıdır.
AirMini Hot serisi ısı pompaları EVI (Enhanced
Vapor Injection) tipi yüksek sıcaklık kompresörleriyle
donatılmıştır ve -15°C'ye kadar düşen dış hava
sıcaklıklarında bile +75°C'ye kadar ısıtılmış su
üretebilmektedir.
AirMini Hot serisi ısı pompaları, kapalı serpantin
devrelerinde örneğin boyler ısıtmasında kullanılabildiği
gibi, direkt su beslemeli açık devrelerin ısıtılmasında
da kullanılabilmektedir.
75°C
AirMini Hot AW 10HX-40HX
Yüksek sıcaklık ısı pompaları doğalgaz bağlantısı
bulunmayan veya açık alev yanmasına izin verilmeyen
tesislerin sıcak su ve buhar üretimleri için oluşan enerji
maliyetlerinin düşürülmesinde çok önemli bir araçtır.
Örneğin dış hava sıcaklığının 20°C olduğu bir
ortamda, cihaz COP=2,6 gibi yüksek bir etkinlik
katsayısıyla, suyu 15°C'den 75°C'ye (∆T=60°C)
ısıtabilmektedir. Bu da yaklaşık 12 kuruş/kWh
enerji maliyeti ile motorin, LPG, Fuel-oil gibi yakıt
türlerine nazaran 3-4 kat daha düşük bir enerji
kullanım maliyeti anlamına gelmektedir.
AirMini Hot serisi ısı pompaları, SBO serisi serpantin
alanı artırılmış yüksek performans boylerlerimizle
birlikte kullanılmaktadır. Böylece ısı pompasından
75-65°C sıcaklıkla gelen su ile boylere beslenen
şebeke suyunun 65-70°C sıcaklıklara kadar hızlı ve
yeterli debilerde ısıtılabilmesi mümkün olmaktadır.
Sirkülasyon pompası, akış kontrol şalteri, pislik
tutucu, çek valf, emniyet ventili, vana ve elektrikli
ilave ısıtıcı gibi sıcak su işletimi için gerekli olan tesisat
ekipmanları haricen kullanılmaktadır.
AirMini serisi ısı pompaları, otopark, teras, çatı,
bahçe, balkon ve veranda gibi atmosfere açık bir yere
yerleştirilmekte, boyler veya ısı eşanjörü tesisatına ön
yalıtımlı su borularıyla bağlanarak kullanılmaktadır.
LCD ekranlı, iç mekan kontrol ekranından kullanıcı
sıcak su işletimi ile ilgili ayarları yapabilmektedir.
SBO serisi yüksek performans boylerlerimiz, artırılmış
serpantin alanı, yüksek kaliteli emaye kaplaması ve çok iyi
ısı yalıtım değerleriyle 200-2000 litre kapasite aralığında
mevcuttur. Soğuk havalarda ısı pompasının eksik kalan
ısıtma gücünü karşılamak amacıyla kullanılan SH serisi
elektrikli ısıtıcı özel istek teslimat kapsamındadır.
Yüksek Sıcaklık Su Üretim Sistemleri
AirMini Hot Serisi AW
Isıtma A20/W75-15
(1)
kW/COP
10HX
20HX
40HX
12,8/2,5
25,6/2,6
45,4/2,5
Isıtma A7/W75-70
kW/COP
Isıtma A2/W55-50
kW/COP
Isıtma A2/W65-60
kW/COP
Isıtma A-2/W75-70
kW/COP
Isıtma A-10/W55-50
kW/COP
Isıtma A-15/W55-50
kW/COP
Fan Sayısı ve Gücü
W
1x250
2x250
2x750
Toplam Hava Debisi
3
m /h
5500
12000
26000
Kompresör Sayısı ve Tipi
Scroll
1xEVI
2xEVI
2xEVI
Soğutucu Akışkan R134A
kg
2,2
2x2,2
2x5,0
Dış Hava Sıcaklığı
°C
-15°C ile +43°C arasında
Isıtma Suyu Sıcaklığı
°C
≤80°C
Isıtma Suyu Bağlantıları
2xR1"
2xR1½"
2xR2"
Sirkülasyon Pompası Debisi (2) m3/h
2,8
5,5
9,8
İç Basınç Kaybı
65
70
70
kPa
Elektrik Bağlantısı
3~380 V (±%10) - 50 Hz
Maks. Giriş Gücü
kW
5,1
10
18
Ana Sigorta Gücü
A
32
32
70
5x4 mm2
5x10 mm2
5x20 mm2
Besleme Kablosu Tipi
Uzunluk
mm
810
1450
1990
Genişlik
mm
810
705
980
Yükseklik
mm
995
1375
2045
kg
148
296
600
dB(A)
62
65
68
Net Ağırlık
Ses Basınç Seviyesi
Fiyatı
(3)
$+KDV
AISI 304 Gövde Farkı
$+KDV
(1)
: Isıtma anma gücü A20/W75-15 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 20°C, YT 15°C
A
: Air = Dış hava W: Water = Isıtılan proses suyu
(2)
: A20/W75-15 kapasite değerinde ∆T=4°C olarak hesaplanmıştır
(3)
: Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür
Birim Çevrimleri: 1 W=3.6 kJ/h = 0,86 kcal/h = 3.413 BTU/h, 1 kPa= 0,1 mSS, 1 m3/h = 1000 l/h = 16,666 l/dak
Sıcak Su Üretim Sistemlerinin Seçimi
Sıcak su tüketim değerleri kullanım yerine, insanların
alışkanlıklarına ve mevsimlere göre büyük farklılıklar
göstermektedir. Aşağıdaki tabloda 40-45°C arası sıcak
suyun günlük kişi başı tüketim değerleri verilmiştir.
Kullanım Yeri
Düşük tüketimli konutlar
Orta tüketimli konutlar
Yüksek tüketimli konutlar
Küvetli otel odaları
Duşlu otel odaları
Lavabolu otel odaları
Hastaneler (yatak sayısı)
Kışlalar
Büro ve ofisler
AVM'ler
Spor tesisleri
Yurtlar, pansiyonlar
Sıcak Su Tüketimi
Litre/Kişi . Gün
15-30
30-50
50-100
140-220
70-120
15-20
100-200
30-50
10-30
10-30
40-100
35-70
Su sıcaklıklarının banyolarda/lavabolarda 38-42°C,
mutfak evyelerinde 45°C, çamaşırhanelerde ise
55-60°C arasında olması istenmektedir. Genellikle
45°C'lik depo çıkış sıcaklığı çoğu kullanım yeri için
yeterli, enerji verimliliği için gerekli olmaktadır.
Şebeke suyunun sıcaklığı 7°C ile 20°C arasında
değişebilmekte, hesaplarda 10°C olarak kabul edilmektedir.
Isı pompasının yüksek verimde çalışabilmesi için,
ısı pompasından boylere gelen ısıtma suyunun
sıcaklığı ise 45°C ile 50°C arasında alınmaktadır. Isı
pompasından 45-50°C arasında gelen ısıtma suyu ile
10°C civarındaki şebeke suyunun kısa zamanda ve
yeterli miktarda 45°C'ye ısıtılabilmesi için serpantin
alanı artırılmış boylerlerin kullanılması gerekmektedir.
Belli bir sıcak su üretim merkezi için gerekli olan
ısıtma gücü (ısı pompasının tipi) ve depolanması
gereken sıcak su miktarı (boylerlerin modeli);
- Eşzamanlılık faktörü
- Kapasite anma sayısı (DIN4708)
- Tüketim eğrisi (ASPE)
gibi yöntemlerle hesaplanabilmektedir.
Aşağıdaki tabloda H. Sander'in "Eşzamanlılık Faktörü"
yöntemine göre hesaplanmış apartman ve siteler gibi
toplu konutlar için geçerli olan "Isıtma Gücü" ve
"Sıcak Su Depo Hacim" değerleri verilmiştir.
Konut
Sayısı
Eşzamanlılık
Faktörü
Maks. Isı
İhtiyacı (kW)
Gereken Isıtma Gücü (kW)
Gereken Depo Hacmi (L)
0,5 h
1h
2h
3h
0,5 h
1h
2h
3h
1
2
4
6
8
10
12
15
18
20
25
30
40
50
60
80
100
120
150
200
1,15
0,86
0,65
0,56
0,50
0,47
0,47
0,44
0,42
0,40
0,38
0,36
0,33
0,32
0,31
0,29
0,28
0,27
0,26
0,25
8
12
18
24
28
33
39
46
53
56
67
76
93
112
130
162
195
230
275
350
7
10
15
19
24
27
32
37
42
45
54
61
74
90
104
130
157
185
220
280
6
8
12
16
19
22
26
31
35
37
45
51
62
75
87
108
130
155
185
235
4
6
9
12
14
17
20
23
27
28
34
38
46
56
65
81
98
115
138
175
3
5
7
10
12
13
16
18
21
22
27
30
37
45
52
65
78
92
110
140
90
130
190
230
300
330
395
455
520
555
665
750
910
1110
1280
1600
1930
2280
2700
3450
150
200
300
400
470
540
640
765
860
910
1110
1250
1525
1850
2140
2660
3200
3815
4550
5780
200
300
450
600
690
835
985
1130
1130
1380
1670
1870
2260
2750
3200
3990
4820
5660
6790
8610
220
370
520
740
890
960
1180
1330
1550
1620
2000
2220
2730
3320
3840
4800
5760
6790
8120
10330
Sıcak Su Üretim Sistemlerinin Seçimi
Yukarıdaki tablo içinde 3-4 kişinin yaşadığı, küvetli
bir banyosu olan ve ortalama 200 Litre/gün 45°C
sıcak su tüketimine sahip konutlar için hazırlanmıştır.
"Maksimum Isı Gücünün" hesaplanmasında ∆T=30°C
(=40-10) alınmıştır. "Gereken Isıtma Gücünün" ve
"Gereken Depo Hacminin" hesaplanmasında ∆T=35°C
(=45-10) alınmıştır.
Örnek: 60 konutluk bir sitede gereken sıcak su pik
debisi 60x200x0,31=3720 Litre/h, 2 saat için gereken
sıcak su pik miktarı ise 3720x2=7440 Litre olmaktadır.
Sıcak su depolamadan yapılan ani ısıtmalı bir sistem
için gereken maksimum ısıtma gücü 130 kW, 2 saat
ön ısıtma süreli bir sistem için gereken ısıtma gücü
ise 65 kW olmaktadır.
2 saat boyunca pik debiyle sıcak su sağlanabilmesi
için gereken minimum depo hacmi ise 3200 litre
olarak hesaplanmıştır.
Bu değerlere göre; 3 adet AirMini AW 28H tipi ısı
pompası ve 3 adet SBO 1000 tipi yüksek performanslı
boylerden oluşan sıcak su üretim paketi bu site için
uygun bir seçim olmaktadır.
Depolanmış sıcak suyun hacmini artırarak ve/veya
ön ısıtma süresini uzatarak ısı pompası için gereken
"Isıtma Gücünü" düşürmek mümkündür.
İlk yatırım maliyetlerinin ve işletim sürecindeki enerji
tüketimlerinin mümkün olan en düşük seviyelerde
oluşabilmesi için "Enerji Yöneticiliği" sertifikalı,
deneyimli mühendislerimiz alternatif li çözüm
önerileriyle müşterilerimizin hizmetindedir.
İçinde 2-3 kişinin yaşadığı, küvetsiz ve sadece duşu
olan konutlar için (genellikle stüdyo, 1+1 ve 2+1 tipi
daireler) standart kabul, her duşta 50 litre sıcak su
kullanılacağı ve saatte en fazla 2 kez duş yapılacağıdır.
Bu tip konutlar ortalama 100 litre/gün 45°C sıcak su
tüketimine sahiptir.
Otellerde sıcak su tüketimi konutlara göre daha
yüksektir ve kullanımla ilgili "Eşzamanlılık Faktörü"
farklıdır.
Aşağıdaki tabloda mevcut küvet sayısına bağlı olarak
otel ve konutlarda gerekli olan 45°C sıcak su pik
debileri verilmiştir.
Lüks Oteller
Oteller
45°C Sıcak Su Pik Debisi Litre/Saat
Konutlar
Otellerde
kullanılan sıcak su
üretim sistemleri
için gerekli ısıtma
gücünü ve boyler
depolama hacmini
hesaplarken
konutlarda olduğu
gibi en az 2 saat
için gereken sıcak
su pik miktarı baz
alınmaktadır.
Küvet Sayısı
SBO Serisi Yüksek Performans Boylerleri
SBO serisi yüksek performans boylerlerimiz, artırılmış
serpantin alanı, yüksek kaliteli emaye kaplaması
ve çok iyi ısı yalıtım değerleriyle 200-2000 litre
kapasite aralığında, özellikle ısı pompalarıyla birlikte
kullanılmak üzere ürün programımızda mevcuttur.
SBO serisi yüksek performans boylerlerinin içi, DIN
4753 normuna uygun yaklaşık 250 m kalınlığında,
ağır metal içermeyen, bor ve silisyum bazlı titanyum
katkılı çift kat emaye ile kaplanmıştır.
200-500 litre kapasite aralığındaki tanklar 50 mm
kalınlığında 42 kg/m 3 yoğunluğunda, 1000-2000
litre kapasite aralığındaki tanklar 80 mm kalınlığında
35 kg/m 3 yoğunluğunda poliüretan malzeme ile
kaplanarak ısı kayıplarına karşı çok iyi yalıtılmışlardır.
Yalıtım üzerine R AL9022 renginde, kurşun oranı
düşük elektrostatik toz boya ile kaplanmış sac kılıf
giydirilmiştir.
Korozyona karşı koruma yapan 26 mm çapında
magnezyum anod çubuğu ve tankın içindeki suyun
sıcaklığını gösteren manometre standart teslimat
kapsamındadır.
SBO serisi yüksek performans boylerleri
DIN EN 12828 normuna göre içine elektrikli ısıtıcı
takılmış boylerler, uygun hacimde kapalı genleşme
deposu ve emniyet ventili kullanılarak korunmalıdır.
SBO serisi yüksek performans boylerlerinde serpantin
alanı standart boylerlerinkine nazaran önemli ölçüde
artırılmıştır.
Böylece ısı pompasından 45-50°C arasında gelen
ısıtılmış suyla dahi, şebeke suyunun hızlı ve yeterli
debilerde 40-45°C sıcaklıklara kadar ısıtılabilmesi
mümkün olabilmektedir.
SBO serisi boylerlerin içinde en alt noktadan en üst
noktaya kadar düzgün dağılımlı serpantin spiralleri
yer almaktadır. Böylece boyler içinde her zaman
homojen ısı dağılımı gerçekleşmekte, tabana kadar
suyun tamamı ısıtılabilmekte ve bakteri üremesini
kolaylaştıran ılık bölgelerin oluşması önlenmektedir.
Soğuk havalarda ısı pompasına destek vermek ve
gereken durumlarda legionella oluşumunu önlemek
için, su sıcaklığını zaman zaman 60-65°C'lere
yükseltebilmek amacıyla, SH serisi daldırma tip
elektrikli destek ısıtıcılar, 75°C'ye kadar ayarlanabilen
termostatı, 95°C'ye sabitlenmiş sınırlayıcısı ile, 3-9
kW arasında ısıtma gücü seçeneklerinde mevcuttur.
Elektrikli destek ısıtıcılar,
içinde uygun boyutta termik
koruma, sigorta, timer ve
sinyalizasyonu bulunan
kontrol panolarımızla birlikte
kullanılarak, ısı pompasının
işletim otomasyonuna entegre
edilebilmektedir.
Aşağıda, tank hacmine bağlı olarak kullanılması gereken
destek ısıtıcıları ve ilgili ısıtma süreleri verilmiştir:
Tank Hacmi L
SH kW
45-65 °C için
200/300/500
3
1h48'/2h42'/4h30'
200/300/500
4,5
1h12'/1h48'/3h
500/1000
6
2h/4h
1000/2000
9
2h42'/5h24'
SBO Serisi Yüksek Performans Boylerleri
Mekanik boyutlar 200-500
Serpantinin İç Basınç Kayıpları ∆p
Isıtma Suyu Pompasının
Debisi Q
1,0
m3/h
1,5
m 3/h
2,0
m 3/h
3,0
m 3/h
4,0
m 3/h
5,0
m3/h
7,5
m3/h
SBO Serisi Yüksek Performans Boylerleri
İç Hacmi
V
Litre
Çapı
D
mm
Yüksekliği
H
mm
Serpantin Alanı
m2
Serpantin Su Hacmi
Litre
Şebeke Suyu Bağlantıları
N1 / N2
Sirkülasyon Suyu Bağlantısı N3
Duyar Eleman Bağlantıları
N4 / N5
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı
N6
Temizleme Deliği
N8
Anod Çubuğu Bağlantısı
N7
Serpantin Suyu Bağlantıları N9 / N10
Net Ağırlık
kg
Maks. İşletme Basıncı
bar
Maks. Su Sıcaklığı
°C
Isı Kaybı (DIN 44532)/24h kW
Mekanik boyutlar 1000-2000
200
kPa
4,8
9,6
16,0
33,0
55,6
83,4
207
300
kPa
5,2
10,5
17,6
36,1
61,0
91,5
227
500
kPa
4,2
6,3
10,5
19,0
33,6
47,8
93
1000
kPa
4,8
7,2
12,0
21,6
38,4
54,7
106
2000
kPa
5,4
8,1
13,5
24,3
43,2
61,5
119
200
200
590
1320
2,7
22
2x1"
1x1"
3x½"
1x1½"
1x4"
1x1¼"
2x1"
130
8
95
1,7
300
300
700
1210
2,9
24
2x1"
1x1"
3x½"
1x1½"
1x4"
1x1¼"
2x1"
150
8
95
2,3
500
500
750
1800
5,6
46
2x1"
1x1"
3x½"
1x1½"
1x4"
1x1¼"
2x1¼"
260
8
95
2,7
1000
1000
1000
2070
6,4
52
2x1¼"
1x1¼"
3x½"
1x1½"
1x5"
1x1¼"
2x1¼"
375
6
95
5,7
2000
2000
1260
2230
7,2
59
2x1¼"
1x1¼"
3x½"
1x1½"
1x5"
1x1¼"
2x1¼"
545
6
95
9,2
SBO Serisi Yüksek Performans Boylerleri
SBO 200 Serisi Yüksek Performanslı Boyler Kapasite Tablosu
Pompa
Debisi
m3/h
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
Kullanma Suyu 10-40°C
Isıtma Suyu 45°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C
lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
431 15,0 8,6 614 21,4 12,3 788 27,5 15,8
467 16,3 7,0 671 23,4 10,1 868 30,3 13,0
512 17,9 5,1 745 26,0 7,5 973 33,9 9,7
539 18,8 4,0 791 27,6 5,9 1036 36,1 7,8
557 19,4 3,3 820 28,6 4,9 1077 37,6 6,5
Kullanma Suyu 20-45°C
Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C
lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
483 14,0 8,1 701 20,4 11,7
525 15,3 6,6 769 22,3 9,6
578 16,8 4,8 858 24,9 7,2
608 17,7 3,8 912 26,5 5,7
630 18,3 3,2 948 27,6 4,7
SBO 300 Serisi Yüksek Performanslı Boyler Kapasite Tablosu
Pompa
Debisi
m3/h
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
Kullanma Suyu 10-40°C
Isıtma Suyu 45°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C
lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
464 16,2 9,3 658 22,9 13,2 843 29,4 16,9
504 17,6 7,6 723 25,2 10,9 933 32,6 14,0
557 19,4 5,6 808 28,2 8,1 1052 36,7 10,5
587 20,5 4,4 859 30,0 6,4 1125 39,3 8,4
607 21,2 3,6 892 31,1 5,4 1172 40,9 7,0
Kullanma Suyu 20-45°C
Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C
lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
519 15,1 8,7 750 21,8 12,5
566 16,4 7,1 828 24,1 10,4
626 18,2 5,2 930 27,0 7,8
662 19,3 4,1 989 28,7 6,2
686 19,9 3,4 1030 29,9 5,2
SBO 500 Serisi Yüksek Performanslı Boyler Kapasite Tablosu
Pompa
Debisi
m3/h
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
Kullanma Suyu 10-40°C
Isıtma Suyu 45°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C
lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
673 23,5 13,5 929 32,4 18,6 1169 40,8 23,4
758 26,4 11,4 1061 37,0 15,9 1348 47,0 20,2
872 30,4 8,7 1240 43,3 12,4 1593 56,6 15,9
943 32,9 7,1 1357 47,3 10,2 1753 61,2 13,2
995 34,7 6,0 1442 50,3 8,7 1875 65,4 11,3
Kullanma Suyu 20-45°C
Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C
lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
746 21,7 12,4 1049 30,5 17,5
845 24,6 10,6 1205 35,0 15,1
976 28,4 8,1 1416 41,2 11,8
1059 30,8 6,6 1555 45,2 9,7
1120 32,6 5,6 1656 48,1 8,3
SBO 1000 Serisi Yüksek Performanslı Boyler Kapasite Tablosu
Pompa
Debisi
m3/h
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
Kullanma Suyu 10-40°C
Isıtma Suyu 45°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C
lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
733 25,6 14,7 1006 35,1 20,1 1259 43,9 25,2
833 29,0 12,5 1158 40,4 17,4 1463 51,0 22,0
965 33,7 9,7 1367 47,7 13,7 1748 61,0 17,5
1051 36,7 7,9 1504 52,5 11,3 1940 67,7 14,6
1113 38,8 6,7 1605 56,0 9,6 2080 72,6 12,5
Kullanma Suyu 20-45°C
Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C
lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
811 23,6 13,5 1132 32,9 18,9
925 26,9 11,6 1310 38,1 16,4
1079 31,4 9,0 1568 45,3 13,0
1178 34,2 7,4 1720 50,0 10,8
1250 36,3 6,3 1840 53,5 9,2
SBO 2000 Serisi Yüksek Performanslı Boyler Kapasite Tablosu
Pompa
Debisi
m3/h
1,5
2,0
3,0
4,0
5,0
Kullanma Suyu 10-40°C
Isıtma Suyu 45°C Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C
lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
788 27,5 15,8 1074 37,5 21,5 1339 46,7 26,8
901 31,4 13,5 1245 43,4 18,7 1567 54,7 23,5
1054 36,8 10,5 1484 51,8 14,8 1892 66,0 18,9
1153 40,2 8,7 1643 57,3 12,3 2111 73,6 15,8
1225 42,7 7,4 1760 61,4 10,6 2275 79,4 13,7
Kullanma Suyu 20-45°C
Isıtma Suyu 50°C Isıtma Suyu 55°C
lt/h kW ∆T lt/h kW ∆T
869 25,3 14,5 1206 35,1 20,1
998 29,0 12,5 1406 40,9 17,6
1176 34,2 9,8 1685 54,5 14,1
1291 37,5 8,1 1875 58,6 11,7
1376 40,0 6,9 2015 65,1 10,1
SAT Serisi Akümülasyon Tankları
SAT serisi akümülasyon tanklarımız, yüksek kaliteli
emaye kaplaması ve çok iyi ısı yalıtım değerleriyle 1003000 litre kapasite aralığında ürün programımızda
mevcuttur.
SAT serisi akümülasyon tanklarının içi, DIN 4753'e uygun
yaklaşık 250 m kalınlığında, ağır metal içermeyen,
titanyum katkılı çift kat emaye ile kaplanmıştır.
100-600 litre kapasite aralığındaki tanklar 50 mm
kalınlığında 42 kg/m3 yoğunluğunda, 800-3000 litre
kapasite aralığındaki tanklar 80 mm kalınlığında
35 kg/m 3 yoğunluğunda poliüretan malzeme ile
kaplanarak ısı kayıplarına karşı çok iyi yalıtılmışlardır.
Yalıtım üzerine RAL9022 renginde elektrostatik toz
boya ile kaplanmış sac kılıf giydirilmiştir.
Korozyona karşı koruma yapan 26 mm çapında magnezyum
anod çubuğu ve tankın içindeki suyun sıcaklığını
gösteren manometre standart teslimat kapsamındadır.
Akümülasyon tankları, direkt ısıtmalı ısı pompası
sistemlerinde işletim otomasyonunun sağlanması amacıyla
yalıtılmış sıcak su tankı olarak kullanılmaktadır. Boyler
ısıtmalı ısı pompası sistemlerinde ise, sıcak su hacminin
artırılması amacıyla boyler devrelerine bağlanarak
kullanılabilmektedir.
SAT Serisi Akümülasyon Tankı
İç Hacmi
V
Litre
Çapı
D
mm
Yüksekliği
H
mm
h1 mm
h2 mm
h3 mm
Tesisat Suyu Bağlantıları
N1
Anod Çubuğu Bağlantısı
N2
Duyar Eleman Bağlantıları N3
Elektrikli Isıtıcı Bağlantısı N4
Temizleme Deliği
N5
Net Ağırlık
kg
Brüt Ağırlık
kg
Maks. İşletme Basıncı
bar
Maks. Su Sıcaklığı
°C
Isı Kaybı (DIN 44532) /24h kW
100 200
100 200
490 590
1080 1320
885 1100
630 650
240 245
4x1¼"
1x1¼" 1x1¼"
3x½" 3x½"
1x1½" 1x1½"
1x4" 1x4"
39
75
55
84
8
8
95
95
1,0
1,7
SAT serisi akümülasyon tankları
Isı pompasına destek vermek için, su sıcaklığını
yükseltebilmek amacıyla, daldırma tip elektrikli destek
ısıtıcılar, 75°C'ye kadar ayarlanabilen termostatı,
95°C'ye sabitlenmiş sıcaklık sınırlayıcısı ile, 3-9
kW arasında ısıtma gücü seçeneklerinde mevcuttur.
DIN EN 12828 normuna göre içine elektrikli ısıtıcı
takılmış tanklar, uygun hacimde kapalı genleşme
deposu ve emniyet ventili kullanılarak korunmalıdır.
300 400 500 600
300 400 500 600
700 750 750 750
1210 1450 1800 2040
965 1180 1540 1795
615 630 1085 1330
265 280 285 295
4x2"
1x1¼" 1x1¼" 1x1¼" 1x1¼"
3x½" 3x½" 3x½" 3x½"
1x1½" 1x1½" 1x1½" 1x1½"
1x4" 1x4" 1x4" 1x4"
92
126 148 162
108 139 168 180
8
8
8
8
95
95
95
95
2,3
2,5
2,7
2,9
800
800
900
2100
1745
1285
350
4x65
1x1¼"
3x½"
1x1½"
1x5"
226
254
6
95
4,5
1000
1000
1000
2070
1650
1200
380
4x80
1x1¼"
3x½"
1x1½"
1x5"
251
273
6
95
5,7
1500
1500
1120
2300
1975
1275
325
4x100
1x1¼"
3x½"
1x1½"
1x5"
346
410
6
95
7,9
2000 3000
2000 3000
1260 1460
2230 2540
1830 2160
1380 1700
435 360
4x125 4x150
1x1¼" 2x1¼"
3x½" 3x½"
1x1½" 1x1½"
1x5" 1x5"
403 550
470 560
6
6
95
95
9,2
14
Isı Pompalı Sıcak Su Üretim Paketleri
Newtherm ısı pompalı sıcak su üretim paketlerinin
teslimat kapsamında yer alan tesisat ekipmanlarının
seçiminde aşağıdaki bilgilerden yararlanılmıştır.
Boyler sirkülasyon pompasını seçebilmek için,
Debi Q(m3/h) = 0,865 x P(kW) / ∆T(°C)
Basma Yüksekliği H (kPa) = ∆pIP + ∆pT + ∆pB
değerleri hesaplanmaktadır.
P (kW) : Boylere transfer edilen ısıtma gücü
∆T(°C) : Isıtma suyunun gidiş/dönüş sıcaklık farkı
∆pIP : Isı pompasının içindeki basınç kaybı
∆pT : Tesisattaki basınç kayıpları
∆pB : Boyler serpantininin basınç kaybı
Sirkülasyon pompasının seçiminde boyler hacmi,
şebeke suyunun boylere geliş ve boylerden çıkış
sıcaklığı, ısıtma suyunun boylere geliş ve boylerden
çıkış sıcaklığı birlikte dikkate alınmaktadır.
Newtherm ısı pompalı sıcak su üretim paketlerinde yüksek
verimli, ıslak rotorlu sirkülasyon pompaları kullanılmıştır
Elektrik tüketiminin en düşük seviyede gerçekleşebilmesi
için, tesisat en küçük kapasitede pompa gerektirecek
tarzda boyutlandırılmakta, çalışma otomasyonu
işletim süresini kısaltacak tarzda kurgulanmaktadır.
DIN EN 12828 normuna göre içine elektrikli ısıtıcı
takılmış boylerler, şebeke suyu girişinde uygun hacimde
kapalı genleşme deposu ve emniyet ventili takılarak
korunmalıdır. Aşağıdaki tabloda tavsiye olunan hacim,
boyut ve basınç değerleri verilmiştir.
Boyler Tipi
KGD Hacmi
Emniyet Ventili
SBO 200/300
24 Litre
¾" / 6 bar
SBO 500
24 Litre
¾" / 6 bar
SBO 1000
100 Litre
1" / 6 bar
SBO 2000
100 Litre
1" / 6 bar
Akış kontrol şalteri, genleşme deposu, emniyet ventili,
manometre, termometre, hava purjörü, ısı sensörleri ve
kesme vanaları standart teslimat kapsamındadır
Boyler ısıtma suyu devresi için, emniyet ventilinin ayar
basıncı 3 bar, genleşme deposunun ön hava basıncı 2 bar
olarak seçilmektedir. Buna göre genleşme deposunun
nominal hacmi, kapalı devredeki su hacminin %15'i
olarak seçilebilmektedir.
Boyler Tipi
KGD Hacmi
Emniyet Ventili
SBO 200/300
8 Litre
¾" / 3 bar
SBO 500
8 Litre
¾" / 3 bar
SBO 1000
24 Litre
¾" / 3 bar
SBO 2000
24 Litre
¾" / 3 bar
Boyleri soğuk su şebekesine bağlarken kullanılması
gereken "Şebeke Suyu Bağlantı Setleri" özel istek teslimat
kapsamındadır. ¾" - 1" ile 1¼" - 1½" boyutları arasında
sunulan bu setler; kesme vanaları, çek valf, su filtresi (veya
pislik tutucu), basınç düşürücü ventil, manometre ve
bağlantı elemanlarından oluşmaktadır
Isı Pompalı Sıcak Su Üretim Paketleri
Kullanma suyunu ısıtabilmek için gerekli enerji
ED = m x 1,23 x (T2 - T1) / h
formülüyle hesaplanmaktadır.
ED : Gereken ısıtma enerjisi kWh
m : Isıtılan suyun miktarı m3
T2 : Isıtılmış suyun sıcaklığı °C
T1 : Isıtılacak suyun sıcaklığı °C
Buna göre 1 m3 (1000 litre) suyun sıcaklığını 1°C
yükseltebilmek için gereken enerji miktarı, %5
transfer katsayısıyla (ısı kayıpları ve serpantin verimi)
1,163 x 1,05 = 1,23 kWh olarak kabul edilmektedir.
Aşağıdaki tabloda, değişik boyler hacimlerindeki suyun
sıcaklığını 35°C (10°C'den 45°C'ye) yükseltebilmek
için gerekli olan enerji miktarı ve 5-50 kW arasında
ısıtma güçlerinde gereken ısıtma süreleri verilmiştir.
Isıtma Gücü
Boyler Hacmi (L)
∆T=35°C için
8,6 kWh 12,9 kWh 21,5 kWh 43 kWh
200
300
500
1000
5 kW için
1h45'
3h
4h20'
8h36'
10 kW için
52'
1h18'
2h9'
4h18'
15 kW için
35'
52'
1h26'
2h52'
20 kW için
26'
39'
1h5'
2h9'
25 kW için
21'
31'
52'
1h44'
30 kW için
18'
26'
44'
1h27'
35 kW için
15'
22'
37'
1h14'
40 kW için
13'
20'
32'
1h5'
50 kW için
11'
16'
26'
52'
AirMini serisi ısı pompaları ve SBO serisi boyler
tesisatlarının serpantin devrelerinde kullanılması
tavsiye edilen sirkülasyon pompaları şunlardır:
Isı Pompası
AirMini
Boyler Hacmi (L)
200
AW04H
300
RS15/6
AW06H
AW08H
AW13H
AW28H
AW33H
AW42H
AW52H
-
AW68H
-
500
1000
2000
-
-
RS15/7
NXP25/8
NXP25/8
2xNXP25/8
2xNXP25/8
2xNXP25/8
NXP40/12
-
NXP40/12
-
Türkiye'de şimdilik sübvanse edilen doğalgaz
fiyatlarının önümüzdeki yıllarda yaklaşık iki kat
artacağı öngörülmeli ve amortizasyon hesaplarında
bu beklenti dikkate alınmalıdır.
Isı pompalı sıcak su üretim sistemleri, doğalgaz kullanan
su ısıtma sistemlerine nazaran %60, elektrikle çalışan
cihazlara göre 4 kat, tüpgaz ve LPG/LNG kullanan
su ısıtıcılarına göre ise 3-5 kat daha düşük enerji
giderleriyle çalışabilmektedir.
Aşağıdaki tabloda, Türkiye'de 08/2013 tarihinde geçerli
olan yakıt fiyatları baz alınmış ve değişik yakıt cinsleri
kullanarak ısıtma yapan sıcak su üretim sistemleriyle,
elektrikle çalışan hava kaynaklı ısı pompalarının enerji
tüketim maliyetleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir.
Yakıt Cinsine Göre
Isıtma Sistemleri
Etkinlik Enerji Tüketim
Katsayısı Maliyeti Maliyet
Kr/kWh Farkı
Isı Pompası
4,1
8,0
1
Kazan/Kombi Doğalgaz
0,90
13
1,6
Kazan/Kombi Fuel-oil No4
0,80
30
3,7
Kazan/Kombi Motorin
0,84
55
6,8
Kazan/Kombi LPG Propan
0,90
47
5,8
Kazan/Kombi LNG
0,90
20
2,5
Kazan/Kombi Tüpgaz
0,88
51
6,3
Kazan/Soba İthal Linyit
0,65
17
2,0
Elektrikli Isıtma
0,99
33
4,1
Download

Isı Pompalı Sıcak Su Üretim Sistemleri