IsıPompalıIsıtma/SoğutmaSistemleri
Apartmanvesitelergibikentseldönüşümprojeleri,
Rezidans,ofis,AVMkarışımlıplazalar,
Daire,villa,yazlık,ofis,mağazagibibireyselkullanımlar,
Otel,tatilköyü,okul,yurt,hastaneveişmerkezlerigibihizmetbinaları,
Cami,salon,depovefabrikagibibüyükhacimliyapılariçin
Yüksekverimdeğerleriileelektriktüketimidüşük
Isıtma,soğutma,kullanımsıcaksuyuüretimigibiçokfonksiyonlu
Kurulumukolay,azyerkaplayan,uzunömürlüsistemler
Projelendirmeveuygulamadesteğimizlebirlikte
Ekonomik,güvenilir,konforlu,temizenerji
Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri
-15°C ile +35°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında
Çıkış suyu sıcaklığı
30°C ile 55°C arasında
ayarlanabilmektedir.
-10°C ile +45°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında
Çıkış suyu sıcaklığı
7°C ile 17°C arasında
ayarlanabilmektedir.
R modeli ısı pompalarımız, -15°C ile +35°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında, 30-55°C arasında ısıtılmış su,
-10°C ile 45°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında ise 7-17°C arasında soğutulmuş su üretebilmektedir. Binaların
yazın soğutulması, kışın ısıtılması uygulamalarında kullanılabilmektedir.
-15°C ile +35°C arasındaki dış hava sıcaklıklarında
Cihazın bir devresiyle kışın ısıtma, yazın
soğutma yapılırken diğer devresiyle eş zamanlı
olarak dört mevsim kullanma sıcak suyu
üretilebilmektedir. Soğutulan bölümlerden
çekilen enerji, ısıtılan devreye aktarılarak çok
yüksek verim değerlerine ulaşılabilmektedir.
Birinci devrede çıkış suyu sıcaklığı
7°C ile 55°C arasında ayarlanabilmektedir.
İkinci devrede çıkış suyu sıcaklığı
30°C ile 55°C arasında ayarlanabilmektedir.
R+ modeli ısı pompalarımız, "Isı Geri Kazanım" fonksiyonuna sahiptir. İki ayrı devre çıkışı vardır. Bir devresi R
modeli ısı pompası gibi 7-55°C arasında ısıtılmış veya soğutulmuş su üretirken, diğer devresi H modeli ısı pompası
gibi 55°C'ye kadar ısıtılmış su üretebilmektedir.
82 GK 01/2014 Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır
Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri
AirMini R
Isıtma
Soğutma
Akümülasyon Tankı
AirMini - AirMidi - AirMaxi R
Isıtma
Soğutma
Denge Tankı
AirMini - AirMidi - AirMaxi R+
Isıtma
Soğutma
Sıcak Su
Denge tankı
Boyler
AirMini - AirMidi - AirMaxi R+
Isıtma
Soğutma
Denge tankları
Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır 01/2014
GK 83
Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri
AirMini / AirMidi / Airmaxi
AirMini 04-08
AirMini 28-68
AirMini 10-22
AirMidi 35
AirMidi 140
AirMidi 70
AirMaxi
84 GK 01/2014 Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır
Ağırlık Ses
kg
dB(A)
L
mm
W
mm
H
mm
AirMini AW04
AirMini AW06
AirMini AW08
AirMini AW10
AirMini AW12
AirMini AW13
AirMini AW15
AirMini AW19
AirMini AW22
AirMini AW28
AirMini AW33
AirMini AW42
AirMini AW52
AirMini AW68
976
976
1010
820
816
810
816
820
970
1450
1450
1445
1990
1990
300
300
365
700
691
810
691
691
830
705
705
850
980
980
550
550
710
840
1000
995
1000
990
1000
1375
1375
1850
2050
2050
54
59
75
97
120
137
135
148
157
280
305
380
555
590
50
53
53
55
58
62
59
60
60
63
64
66
68
68
AirMini EVI AW11
AirMini EVI AW14
AirMini EVI AW16
AirMini EVI AW21
AirMini EVI AW28
AirMini EVI AW52
820
816
816
820
1450
1990
700
691
691
691
705
980
880
970
970
990
1375
2050
120
150
160
175
310
590
55
58
59
60
63
68
AirMini Vario AW06
AirMini Vario AW09
AirMini Vario AW15
856
963
1076
339
369
369
754
903
1262
120
130
180
49
53
55
AirMidi AW35
AirMidi AW70
AirMidi AW140
1160
2000
2000
900
900
1700
2090
2090
2090
320
570
1100
62
65
67
AirMaxi AW150
AirMaxi AW180
AirMaxi AW250
AirMaxi AW320
AirMaxi AW380
AirMaxi AW430
AirMaxi AW500
2500
2500
3290
3590
4680
5800
6590
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2430
2000
2200
2500
2900
3700
4500
5000
76
76
77
77
78
80
81
Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri
Newtherm Isı Pompası + Akümülasyon Tanklı Sistem:
Isı Pompasının ısıtma devresiyle, bina içi ısı dağıtım tesisatının aynı devre olarak kurgulandığı bu sistemde, tek bir
sirkülasyon pompası kullanılmaktadır.
Gidiş/dönüş suyu sıcaklık farkı 6-7°C'yi geçmeyen ısı dağıtım tesisatlarında, tek zonlu ve az kullanıcılı devrelerde,
15-20 kW'a kadar ısıtma/soğutma güçlerinde bu sistem tercih edilmektedir (yerden ısıtma ve/veya Fan Coil devreleri gibi).
Newtherm Isı Pompası + Denge Tanklı Sistem:
Isı Pompasının ısıtma devresiyle, bina içi ısı dağıtım tesisatının birbirinden ayrılarak, iki ayrı devre olarak
kurgulandığı bu sistemde, her devre için ayrı bir sirkülasyon pompası kullanılmaktadır.
Gidiş/dönüş suyu sıcaklık farkı 6-7°C'yi geçen ısı dağıtım tesisatlarında, çok zonlu/çok kullanıcılı devrelerde ve 15-20
kW'tan daha yüksek ısıtma/soğutma güçlerinde bu sistemin kullanılması zorunlu olmaktadır (radyatörlü, yerden
ısıtmalı ve/veya Fan Coil cihazlarıyla kurgulanmış devreler gibi).
Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır 01/2014
GK 85
Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri
Newtherm havadan suya çalışan, ısı pompalı ısıtma/
soğutma sistemi 3 bölümden oluşmaktadır;
- Dış ünite
(Hava kaynaklı ısı pompası)
- Tesisat ekipmanları
(Denge tankı, sirkülasyon pompaları vb.)
- Bina içi ısı dağıtım ekipmanları
(Fan Coil cihazları, radyatörler, yerden ısıtma)
Dış ünite otopark, çatı ve teras gibi atmosfere açık
bir yere yerleştirilmektedir.
Binanın içine giren herhangi bir gaz (soğutucu
akışkan) bağlantısı olmadığından, split/VRF tipi
klima sistemlerinin binalarda yarattığı fiziksel hasar,
görüntü kirliliği ve zehirlenme riski ısı pompası
uygulamalarında oluşmamaktadır.
Bu sistemde, projenin özelliklerine göre yerden ısıtma,
Fan Coil cihazları veya radyatörler tercih edilebilmekte,
çoğu yerde birlikte de kullanılabilmektedir.
Yatayda ve dikeyde borulama uzunlukları serbesttir, iç
ünite sayılarında ve kapasitelerinde sınırlama yoktur.
Split klima ve VRF sistemlerinin önemli problemlerinden
biri olan, dış üniteyle iç üniteler ve iç ünitelerin kendi
aralarındaki yükseklik farkı ve borulama uzunluğunun,
çalışma verimliliği üzerindeki olumsuz etkisi, Newtherm
ısı pompalı ısıtma/soğutma sistemlerinde söz konusu
bile değildir.
• Doğalgazyok
• Bacayok
• Kazandairesiyok
• Kapasitesınırlamasıyok
• Borulamauzunluğuserbest
• Yüksekliksınırlamasıyok
• Daireısıistasyonuyok
• Zehirlenmeriskiyok
• Yangınvepatlamayok
• Yerdenısıtmauygulanabilir
• FanCoilveradyatörkullanılabilir
• Sıcaksuüretimimümkün
• Enerjipaylaşımıkolay
Newtherm ısı pompalarında, denge tankıyla bina
içi ısı dağıtım ekipmanları arasında tesisat suyu
dolaştırılmaktadır.
Bu sistemin büyük avantajı soğutucu akışkanın (gazın)
dış ünitenin içinde kapalı bulunması ve binanın yaşam
alanlarına giren hiçbir gaz bağlantısının olmamasıdır.
Isı pompalı binalarda, merkezi sistem ısıtma, soğutma ve
sıcak su için tüketilen elektrik enerjisinin, kalorimetre
ve sıcak su sayaçlarıyla, bağımsız bölümler arasında
paylaşımı kolay ve ucuzdur.
Enerji giderleri, doğalgaz yakarak ısıtma yapan kazan/
kombi sistemlerine göre %50, elektrik kullanarak
soğutma yapan split/VRF tipi klima cihazlarına göre
%15-20 daha düşüktür.
86 GK 01/2014 Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır
Kazan/kombigibiısıtmave
split/VRFgibiklimasistemlerinegöre;
-yatırımmaliyetidahadüşüktür
-enerjitüketimiçokdahadüşüktür
-bakımgereksinimidahaazdır
-dahagüvenilir,dahakonforludur
Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri
Merkezi sistem apartman uygulaması örneği:
Isı pompaları çatıya yerleştirilmiştir. AirMidi serisi ısı pompası, binanın kışın ısıtılmasını, yazın soğutulmasını sağlarken,
AirMini serisi ısı pompası binanın dört mevsim kullanım sıcak suyunu hazırlamaktadır. Bu sistemin büyük avantajı
soğutucu akışkanın (gazın) dış ünitenin içinde kapalı bulunması ve binanın yaşam alanlarına giren hiçbir gaz bağlantısının
olmamasıdır. Bağımsız bölümler arasındaki enerji paylaşımı, kalorimetreler ve sıcak su sayaçlarıyla kolayca yapılabilmektedir.
Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır 01/2014
GK 87
Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri
Newtherm Isı Pompaları
Newtherm hava kaynaklı ısı pompaları, ısıtma ve
soğutma kapasitelerine göre;
- AirMini
- AirMidi
- AirMaxi
olarak 3 farklı seride, fonksiyonlarına göre ise;
- R (Reversible) ısıtma ve soğutma
- R+ (Isı geri kazanımlı) soğutma ve ısıtma
olarak 2 farklı modelde mevcuttur.
Denge deposu, sirkülasyon pompası, akış kontrol
şalteri, sıcak su boyleri, genleşme deposu vb. ekipmanlar
binanın tesisatına haricen monte edilmektedir.
AirMini 10-22
Newtherm hava kaynaklı ısı pompaları otopark,
teras, çatı, bahçe, balkon ve veranda gibi atmosfere
açık bir yere yerleştirilmekte ve binanın tesisatına
sadece su borularıyla bağlanarak kullanılmaktadır.
Dayanıklı yapısı, düşük elektrik tüketimi, sessiz
çalışması, küçük boyutları ve şık görünümleri
Newtherm ısı pompalarının diğer önemli avantajlarıdır.
AirMini 28-68
Isı pompalarımız modüler yapıdadır. Çok sayıda cihaz,
kollektörler kullanılarak, değişik kombinasyonlarda
aynı tesisata bağlanabilmekte ve kaskad sisteminde
birlikte çalışabilmektedir.
Cihazlar, binanın içinde istenilen bir yere yerleştirilen
LCD ekranlı panel üzerinden kontrol edilebilmektedir.
Vario serisi sulu split tip ısı pompalarımız, frekans
inverterli işletim sistemine sahiptir. Dış hava şartları
ve kullanıcının gereksinimlerine göre çıkış gücünü
otomatik olarak ayarlayabilmekte, elektrik tüketimini
daha da azaltabilmektedir.
AirMidi
EVI serisi sulu split tip ısı pompalarımız, EVI
(Enhanced Vapor Injection) tipi özel kompresörlerle
donatılmıştır ve -20°C'ye kadar düşen dış hava
sıcaklıklarında bile yüksek verim değerleriyle +50°C'ye
kadar ısıtılmış su üretebilmektedir.
Isı pompalarımızın taşıyıcı şasesi ve gövdesi dış hava
şartlarına azami dayanıklı olabilmesi için elektrostatik
toz boya ile kaplanmış galvanizli çelikten üretilmiştir.
AISI 304 kalitesinde paslanmaz çelik gövde özel
istek teslimat kapsamında mevcuttur.
88 GK 01/2014 Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır
AirMaxi
AirMini 04-08
AirMini Serisi Havadan Suya Isı Pompaları
AirMini AW.. R Isıtma ve Soğutma
04
06
08
10
12
15
19
22
A7/W35
kW/COP
4,6/4,3
6,4/4,3
8,4/4,3
10,2/4,1 13,5/4,3 15,8/4,3 19,6/4,3 23,5/4,2
A7/W45 (1)
kW/COP
4,2/3,3
5,8/3,3
7,7/3,3
9,4/3,3
12,4/3,3 14,7/3,4 18,5/3,4 22,2/3,3
A0/W35
kW/COP
3,5/3,5
5,0/3,6
6,4/3,5
8,2/3,6
10,6/3,7 12,8/3,8 15,5/3,7 20,4/3,7
A0/W45
kW/COP
3,4/2,8
4,9/2,9
6,2/2,8
8,0/2,9
10,4/3,0 12,5/3,1 15,1/3,0 19,8/3,0
A-3/W35
kW/COP
3,2/3,3
3,7/3,4
5,7/3,3
7,5/3,5
9,8/3,6
11,8/3,6 14,2/3,6 16,8/3,6
A-3/W45
kW/COP
3,1/2,6
3,5/2,7
5,5/2,6
7,2/2,8
9,5/2,9
11,4/2,9 13,8/2,9 16,3/2,9
A-7/W35
kW/COP
1,9/3,1
3,3/3,2
5,3/3,1
6,8/3,3
8,8/3,4
10,6/3,4 12,9/3,4 15,2/3,4
A-7/W45
kW/COP
2,8/2,4
3,1/2,5
5,0/2,5
6,5/2,6
8,5/2,7
10,1/2,7 12,3/2,7 14,5/2,7
A-10/W35
kW/COP
2,8/2,9
3,1/2,9
4,9/2,9
6,3/3,0
8,3/3,1
10/3,2
12,1/3,1 14,3/3,1
A-10/W45
kW/COP
2,7/2,3
2,9/2,4
4,6/2,4
6,0/2,4
7,9/2,5
9,4/2,5
11,4/2,5 13,4/2,5
A35/W7 (2)
kW/EER
4,0/2,4
4,5/2,3
5,9/2,3
7,3/2,4
9,8/2,4
11,7/2,4 14,1/2,3 17,3/2,3
A35/W12
kW/EER
4,3/3,1
5,5/3,0
7,2/3,1
8,7/3,1
11,5/3,1 13,5/3,1 17,0/3,1 20,5/3,1
Soğutucu/Kompresör
R410A
Dış Hava Sıcaklığı
°C
-15°C ile +43°C arasında
Tesisat Suyu Sıcaklığı
°C
7°C ile +55°C arasında
1xRotary
1xScroll
Tesisat Suyu Bağlantıları
Pompa Debisi (3)
2x1¼"
m3/h
0,9
1,2
1,5
Sirkülasyon Pompası
İç Basınç Kaybı
1,9
2,5
2,9
3,7
4,4
36
38
40
Haricen kullanılmalıdır
kPa
15
Elektrik Bağlantısı
20
24
26
32
1~220 V (±%10) - 50 Hz
2,0
Maks. Giriş Gücü
kW
Ana Sigorta Gücü
A
1x10
1x16
3x16
3x25
Besleme Kablosu Tipi
mm2
3x4
3x6
5x4
5x6
Uzunluk
mm
976
1010
820
816
820
970
Genişlik
mm
300
365
700
691
691
830
Yükseklik
mm
550
710
840
1000
990
1000
Net Ağırlık
kg
75
97
148
157
54
2,5
59
3,0
3~380 V (±%10) - 50 Hz
3,7
4,1
120
5,5
135
6,8
8
dB(A)
50
53
53
55
58
59
60
60
Ses Basınç Seviyesi (4)
(1) : Isıtma anma gücü A7/W45-40 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 7°C, YT 6°C
A : Air = Dış hava W: Water = Isıtılan tesisat suyu
(2) : Soğutma anma gücü A35/W7-12 (EN14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı 35°C
(3) : Anma gücündeki ısı transferi için tavsiye olunan debi değeridir
(4) : Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür
Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır 01/2014
GK 89
AirMini Serisi Havadan Suya Isı Pompaları
AirMini AW.. R Isıtma ve Soğutma
13
28
33
42
52
68
kW/COP
14/4,2
30/4,4
35/4,3
45/4,4
55/4,3
73/4,4
kW/COP
13/3,3
27,5/3,5
32,5/3,4
42/3,6
52/3,4
68/3,5
A0/W35
kW/COP
11/3,7
23,2/3,8
27,2/3,7
35/3,8
43,8/3,7
57,7/3,8
A0/W45
kW/COP
10,7/3,0
22,5/3,1
26,4/3,0
34/3,1
42,5/3,0
56/3,1
A-3/W35
kW/COP
10/3,5
21,2/3,6
24,7/3,5
32/3,6
40/3,5
52/3,6
A-3/W45
kW/COP
9,8/2,8
20,5/2,9
24/2,8
31/2,9
39/2,8
51/2,9
A-7/W35
kW/COP
9,1/3,3
19,4/3,4
22,5/3,3
29/3,4
36,7/3,3
48/3,4
A-7/W45
kW/COP
8,7/2,6
18,5/2,7
21,5/2,6
27,7/2,7
35/2,6
46/2,7
A-10/W35
kW/COP
8,5/3,1
18/3,2
21/3,1
27/3,2
34/3,1
45/3,2
A-10/W45
kW/COP
8/2,4
17/2,5
20/2,4
26/2,5
32/2,4
42/2,5
A35/W7
kW/EER
12,8/2,9
25/2,9
31/2,9
40/2,9
50/3,0
65/3,0
A35/W12
kW/EER
14,5/3,1
29/3,1
35/3,1
46/3,1
57/3,1
74/3,1
Soğutucu/Kompresör Tipi
R407C
1xScroll
Dış Hava Sıcaklığı
°C
-15°C ile +43°C arasında
Tesisat Suyu Sıcaklığı
°C
7°C ile +60°C arasında
A7/W35
A7/W45
(1)
(2)
Tesisat Suyu Bağlantıları
Pompa Debisi
(3)
2x1"
2x1½"
2x2"
2x2½"-DN65
m /h
2,6
5,5
6,5
8,4
10,4
13,6
kPa
40
45
55
55
55
55
3
İç Basınç Kaybı
2xScroll
3~380 V (±%10) - 50 Hz
Elektrik Bağlantısı
Maks. Giriş Gücü
kW
Ana Sigorta Gücü
A
Besleme Kablosu Tipi
mm
Güç Kontrol Kademeleri
%
Uzunluk
mm
810
1450
1445
1990
Genişlik
mm
810
705
850
980
Yükseklik
mm
995
1375
1850
2050
kg
137
280
305
380
555
590
dB(A)
62
63
64
66
68
68
Ağırlık
Ses Basınç Seviyesi
(4)
5,5
11,2
13,1
16,4
21,6
25,7
3x16
3x25
3x32
3x40
3x50
3x63
5x10
5x16
5x4
2
5x6
-
İki kademeli %50- %100
Yaklaşık soğutma gücü kadardır
Isı Geri Kazanım Devresinde (R+)
Pompa Debisi
(5)
m /h
3
1,8
Boyler Sirkülasyon Pompası
İç Basınç Kaybı
3,0
25/8
kPa
30
35
40
2x3,0
2x5,0
2x25/8
2x32/12
35
30
35
Tesisat Bağlantıları
2x1"-1¼"
2x1½"-1½"
2x2"-1½"
2x2½"-1½"
(1) : Isıtma anma gücü A7/W45-40 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 7°C, YT 6°C
(2) : Soğutma anma gücü A35/W7-12 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı 35°C
(3) : Anma gücündeki ısı transferi için tavsiye olunan debi değeridir
(4) : Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür
(5) : Isı geri kazanım çıkışındaki ısı transferi için tavsiye olunan debi değeridir
Birim Çevrimleri: 1 W=3.6 kJ/h = 0,86 kcal/h = 3.413 BTU/h, 1 kPa= 0,1 mSS, 1 m3/h = 1000 l/h = 16,666 l/dak
90 GK 01/2014 Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır
AirMini EVI Serisi Havadan Suya Isı Pompaları
AirMini EVI AW.. R Isıtma ve Soğutma
11E
14E
16E
21E
28E
52E
A7/W45
kW/COP
10,8/3,5
14,4/3,7
18,1/3,7
21,6/3,5
30/3,4
57/3,5
A0/W45
kW/COP
8,6/3,0
12,4/3,1
14,2/3,2
16,8/3,1
23/2,7
44/2,8
A-7/W45
kW/COP
7,6/2,5
10,5/2,6
11,9/2,5
14,3/2,5
20/2,3
38/,4
A-15/W45
kW/COP
6,7/2,2
8,3/2,2
9,8/2,1
12,1/2,1
16/1,9
30/2,0
A-20/W45
kW/COP
5,8/2,0
6,7/2,0
7,7/1,9
9,5/1,9
13/1,7
25/1,8
A35/W7
kW/EER
6,7/2,7
9,2/2,5
13,8/2,8
15,5/2,6
25,3/2,7
44,8/2,8
A35/W12
kW/EER
7,5/2,9
10,5/2,7
15,8/3,0
17,5/2,8
29,5/2,9
51,9/3,0
Soğutucu/Kompresör
R410A
Dış Hava Sıcaklığı
°C
-25°C ile +43°C arasında
Tesisat Suyu Sıcaklığı
°C
7°C ile +55°C arasında
1xScroll EVI
Tesisat Suyu Bağlantıları
Pompa Debisi (3)
2x1¼"
m3/h
2,2
2,9
Sirkülasyon Pompası
İç Basınç Kaybı
2xScroll EVI
3,6
4,3
2x1½"
2x2½"
5,5
10,4
45
55
11,2
21,6
Haricen kullanılmalıdır
kPa
30
30
Elektrik Bağlantısı
30
35
3~380 V (±%10) - 50 Hz
Maks. Giriş Gücü
kW
Ana Sigorta Gücü
A
Besleme Kablosu Tipi
mm2
Güç Kontrol Kademeleri %
4,1
5,5
6,8
8,0
3x16
3x25
3x50
5x4
-
-
-
5x10
-
%50-%100
Uzunluk
mm
820
816
820
1450
1990
Genişlik
mm
700
691
691
705
980
Yükseklik
mm
880
970
990
1375
2050
Net Ağırlık
kg
120
150
160
175
310
590
Ses Basınç Seviyesi (4)
dB(A)
55
58
59
60
63
68
(1)
A
(2)
(3)
(4)
: Isıtma anma gücü A7/W45-40 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 7°C, YT 6°C
: Air = Dış hava W: Water = Isıtılan tesisat suyu
: Soğutma anma gücü A35/W7-12 (EN14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı 35°C
: Anma gücündeki ısı transferi için tavsiye olunan debi değeridir
: Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür
Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır 01/2014
GK 91
AirMini Vario Serisi Havadan Suya Isı Pompaları
AirMini Vario AW..R Isıtma ve Soğutma
06V
09V
15V
A7/W35
kW/COP
6,3/4,7 (2,1-7)
9,4/4,7 (2,3-10)
15,6/4,6 (2,5-16)
A7/W45 (1)
kW/COP
5,5/3,7
8,2/3,6
13,6/3,5
A0/W45
kW/COP
4,4/3,5
6,7/3,3
11,1/3,2
A-3/W45
kW/COP
4,1/3,3
6,1/3,1
10,3/3,1
A-7/W45
kW/COP
3,7/3,1
5,6/2,9
9,6/2,9
A-10/W45
kW/COP
3,6/2,9
5,3/2,7
9,2/2,7
A35/W7 (2)
kW/EER
4,5/3,0 (1,5-5,6)
6,3/3,0 (1,5-7,9)
11,2/2,9 (1,8-13)
A35/W12
kW/EER
4,9/3,3
7,0/3,3
12,2/3,3
Soğutucu/Kompresör Tipi R410A
1xRotary DC Inverter
Dış hava Sıcaklığı
°C
-15°C ile +43°C arasında
Tesisat Suyu Sıcaklığı
°C
7°C ile +55°C arasında
Tesisat Suyu Bağlantıları
Pompa Debisi
2xR1¼"
m3/h
1,2
Sirkülasyon Pompası
İç Basınç Kaybı
1,6
2,8
Haricen kullanılmalıdır
kPa
45
Elektrik Bağlantısı
50
50
1~230 V (±%10) - 50 Hz
Maks. Toplam Giriş Gücü kW
3 (+3)
4 (+4)
6,5 (+4)
Ana Sigorta Gücü
A
Besleme Kablosu Tipi
mm2
Elektrikli Destek Isıtıcısı
kW
Güç Kontrolu
%
Uzunluk
mm
856
963
1076
Genişlik
mm
339
369
369
Yükseklik
mm
754
903
1262
Ağırlık
kg
120
130
180
Ses Basınç Seviyesi (3)
dB(A)
49
53
55
1)
A
(2)
(3)
1x40
1x50
3x6
3
4
%30 -%120 arasında kademesiz
: Isıtma anma gücü A7/W45-40 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 7°C, YT 6°C
: Air = Dış hava W: Water = Isıtılan tesisat suyu
: Soğutma anma gücü A35/W7-12 (EN14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı 35°C
: Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür
92 GK 01/2014 Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır
AirMidi Serisi Havadan Suya Isı Pompaları
AirMidi AW.. R Isıtma ve Soğutma
A7/W35
kW/COP
A7/W40
kW/COP
(1)
kW/COP
A7/W45
A7/W50
kW/COP
A0/W45
kW/COP
A-3/W45
kW/COP
A-7/W45
kW/COP
A-10/W40
kW/COP
A-10/W45
kW/COP
(2)
kW/EER
A35/W7
A35/W12
kW/EER
A46/W7
kW/EER
R407C
Soğutucu/Kompresör Tipi
Güç Kontrol Kademeleri
%
Fan Sayısı ve Motor Gücü
kW
Dış Hava Sıcaklığı
°C
Tesisat Suyu Sıcaklığı
°C
Tesisat Suyu Bağlantıları
Sirkülasyon Pompası Debisi (3) m3/h
İç Basınç Kaybı
kPa
Elektrik Bağlantısı
Maks. Toplam Giriş Gücü
kW
Ana Sigorta Gücü
A
Besleme Kablosu Tipi
mm 2
35
37,5/4,3
36,5/3,8
35/3,4
34/3,0
30,5/3,1
28/3,1
24,5/2,9
21,5/2,5
20,5/2,3
32,5/3,0
35,5/3,1
29/2,4
1xScroll
1x1,1
2x1½"
7
32
15
3x40
5x6
70
140
75/4,3
150/4,3
73/3,8
146/3,8
70/3,4
140/3,4
68/3,0
136/3,0
61/3,1
122/3,1
56/3,1
112/3,1
49/2,9
98/2,9
43/2,5
86/2,5
41/2,3
82/2,3
65/3,0
130/3,0
71/3,1
142/3,1
58/2,4
116/2,4
2xScroll
4xScroll
50-100
25-50-75-100
2x1,1
4x1,1
-15°C ile +45°C arasında
7°C ile +58°C arasında
4xDN65
2xDN80
14
28
32
44
3~380 V (±%10) - 50 Hz
26
52
3x63
3x125
5x16
3x25+2x10
Güç Kontrol Kademeleri
%
%50-%100
%25-%50-%75-%100
Uzunluk
mm
1160
2000
2000
Genişlik
mm
900
900
1700
Yükseklik
mm
2090
2090
2090
Ağırlık (IGK)
kg
320 (340)
570 (610)
1100 (1150)
(4)
Ses Basınç Seviyesi
dB(A)
62
65
67
Isı Geri Kazanım Devresinde (R+)
Soğutma gücünün % 25-30'u kadardır
Pompa Debisi (5)
m3/h
2,0
3,0
2x3,0
Boyler Sirkülasyon Pompası
25/8
2x25/8
İç Basınç Kaybı
kPa
20
30
35
Tesisat Bağlantıları
2x1"
2x1¼"
(1) : Isıtma anma gücü A7/W45-40 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 7 °C, YT 6 °C
A : Air = Dış hava W: Water = Isıtılan veya soğutulan tesisat suyu
(2): Soğutma anma gücü A35/W7-12 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı 35 °C
(3): Anma gücündeki ısı transferi için tavsiye olunan debi değeridir
(4): Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür
(5): Isı geri kazanım çıkışındaki ısı transferi için tavsiye olunan debi değeridir
Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır 01/2014
GK 93
AirMaxi Serisi Havadan Suya Isı Pompaları
AirMaxi AW.. R Isıtma ve Soğutma
150
180
250
320
380
430
500
A7/W35
kW/COP 175/4,1
212/4,0 278/4,2 363/4,1 430/4,1 490/4,2 558/4,2
A7/W45 (1)
kW/COP 174/3,7
211/3,6
A0/W35
kW/COP 145/3,9
180/3,8 235/4,0 305/3,9 360/3,9 405/4,0 475/4,0
A0/W45
kW/COP 140/3,2
175/3,1
A-3/W35
kW/COP 134/3,7 165/3,6
215/3,8
275/3,7 330/3,7 375/3,8 435/3,8
A-3/W45
kW/COP 130/3,1 160/3,0 210/3,2
270/3,1 320/3,1 365/3,2 420/3,2
A-7/W35
kW/COP 119/3,0
A-7/W45
kW/COP 115/2,6 140/2,6 185/2,8 240/2,7 280/2,7 330/2,8 370/2,8
A-10/W35
kW/COP 108/2,8 128/2,8 169/3,0
215/2,8 250/2,9 290/3,0 330/3,0
A-10/W45
kW/COP 105/2,3 125/2,3 165/2,5
210/2,4 245/2,4 285/2,5 320/2,5
A35/W7
kW/EER
152/3,2
185/3,2
315/3,3
376/3,4 432/3,4 495/3,5
A35/W12
kW/EER
170/3,5
210/3,5 280/3,6 355/3,6
425/3,7 490/3,7 560/3,8
Soğutucu/Kompresör Tipi
R407A
Güç Kontrol Kademeleri
%
Fan Sayısı ve Motor Gücü
kW
Dış Hava Sıcaklığı
°C
-10°C ile +45°C arasında
Tesisat Suyu Sıcaklığı
°C
7°C ile +55°C arasında
(2)
145/3,0
277/3,8 361/3,7 428/3,7 489/3,8 555/3,8
230/3,3 295/3,2 350/3,2 395/3,3 460/3,3
190/3,2 250/3,2 290/3,2 345/3,3 385/3,3
247/3,3
1xScrew
2xScrew
4 kademeli (% 25-% 100)
8 kademeli
4x1,3
Tesisat Suyu Bağlantıları
6x1,3
2xDN80
8x1,3
10x1,3
2xDN100
12x1,3
2xDN125
Sirkülasyon Pompası Debisi (3) m3/h
26
32
43
55
65
75
85
İç Basınç Kaybı
45
45
45
45
45
45
45
kPa
Elektrik Bağlantısı
3~380 V (±%10) - 50 Hz
60
75
100
120
145
170
190
3x125
3x160
3x200
3x250
3x300
3x300
3x400
Maks. Toplam Giriş Gücü
kW
Ana Sigorta Gücü
A
Besleme Kablosu Tipi
mm
Uzunluk
mm
2500
2500
3290
3590
4680
5800
6590
Genişlik
mm
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
Yükseklik
mm
2230
2230
2230
2230
2230
2230
2430
kg
2000
2200
2500
2900
3700
4500
5000
76
76
77
77
78
80
81
22
25
Net Ağırlık
Ses Basınç Seviyesi
(4)
2
dB(A)
3x25+2x10 3x35+2x16
Pompa Debisi
İç Basınç Kaybı
m /h
3
kPa
3x70+2x35
3x95+2x50
Soğutma gücünün % 25-30'u kadardır
Isı Geri Kazanım Devresinde (R+)
(5)
3x50+2x25
7,5
9,5
12
16
19
25
Tesisat Bağlantıları
2xDN50
2xDN65
2xDN8
(1) : Isıtma anma gücü A7/W45-40 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı KT 7 °C, YT 6 °C
A : Air = Dış hava W: Water = Isıtılan veya soğutulan tesisat suyu
(2): Soğutma anma gücü A35/W7-12 (EN 14511 ölçüm standardında). Dış Hava Sıcaklığı 35 °C
(3): Anma gücündeki ısı transferi için tavsiye olunan debi değeridir
(4): Ses basınç seviyesi cihazdan 1 m uzaklıkta, 1,5 m yükseklikte, yankısız odada ölçülmüştür
(5): Isı geri kazanım çıkışındaki ısı transferi için tavsiye olunan debi değeridir
94 GK 01/2014 Teknik bilgilerde değişiklik yapma hakkımız saklıdır
Download

Isı Pompalı Isıtma/Soğutma Sistemleri