BAXI HEATING
B A X I BHAEXAI T I N G
BAXI
BAXI
HEATING
HEATING
SERVISNÍ PŘÍRUČKA
PŘÍRUČKA
SERVISNÍ
SERVISNÍ
PŘÍRUČKA
KATALOGNÁHRADNÍCH
NÁHRADNÍCH DÍLŮ
KATALOG
DÍLŮ
KATALOG
NÁHRADNÍCH
DÍLŮ
2008
555 /// 2008
2008
Baxi Heating (Czech republic) s.r.o.
Jeseniova 2770/56
130 00 Praha 3
středisko Brno:
Pisárecká 11 (areál Mendelovy univerzity)
BDR
(Czechrepublic)
republic)
s.r.o.
Baxi Thermea
Heating (Czech
603 00s.r.o.
Brno
Tel.: +420-271 001 627
centrála
Praha:
středisko
Jeseniova
2770/
56 001 620
středisko
Brno:
Fax:
+420-271
Tel./Fax:
+420-543 Brno:
211 615
Jeseniova
2770/56,
130 00Pisárecká
Praha 3 11
Antonína
Slavíka 7, 602
00 Brno
130 00 Praha
3
(areál Mendelovy
univerzity)
Tel.:
+420 - 271
Tel./Fax: +420 543 211 615
Tel.: +420-271
001001
627627603 00 Brno
Fax: +420 - 271 771 468
Fax: +420-271 001 620 Tel./Fax: +420 - 543 211 615
e-mail: [email protected]
Výrobce není odpovědný za případné
chyby či nepřesnosti v obsahu tohoto
prospektu a vyhrazuje si právo na svých
výrobcích provádět kdykoliv a bez předVýrobce
neníodpovědný
odpovědný
zapřípadné
případné
Výrobce
není
za
chozího
upozornění
případné změny
chybyčičičinepřesnosti
nepřesnosti
vobsahu
obsahutohoto
tohoto
chyby
technického
obchodníhovcharakteru,
prospektu
vyhrazuje
právona
nasvých
svých
které
považuje za
vhodné. sisiprávo
prospektu
aavyhrazuje
výrobcích
výrobcíchprovádět
provádětkdykoliv
kdykolivaabez
bezpřed-www.baxi.cz
chozího
upozornění
případné
změny
www.broetje.cz
předchozího
upozornění
případné
změny
technického
technickéhočičiobchodního
obchodníhocharakteru,
charakteru,www.baxigroup.com
které
kterépovažuje
považujeza
zavhodné.
vhodné.
www.baxi.cz
www.baxi.cz
www.bdrthermea.com
www.broetje.cz
www.baxigroup.com
-2-
240 i - 280 i
C
191
192
5
201
207
134
192
140
525
192
241
212
1
389
204
209
388
191
210
216
200
3
242
78
27
35
29
33
1
276
32
28
33
2
215
44
46
605
604
191
43
276
215
63
61
382
48
277
63
41
61
368
59
192
30
131
342
95
316
314
B
310
191
31
137
21
197
7
192
92
304
C
337
21
21
192
365
381
380
70
336
96
192
83
375
514
192
191
104
6
191
80
190
371
190
621
190
373
192
376
190
192
139
91
98
192
73
114
671
135
102
192
72
376
B
192
686
191
379
140
33
33
672
119
732
33
374
122
259
153
21
169
151
90
154
79
356
136
4
131
2 3
1
0
r
4
ba
748
109
357
147
150
166
167
168
358
11 2
OK
152
-3-
162
347
163
140 Fi - 240 Fi - 280 Fi
C
9
192
207
49 49
12
11
192
201
10
191
140
5
192
212
8
366
26
367
23
367
204
274
298
191
15
209
366
369
525
14
13
274
210
18
276
8
17
1
216
200
22
286
305
3
25
35
26
276
78
27
300
29
33
32
276
33
1
370
28
215
2
37
44
46
605
604
43
191
276
239
215
63
61
62
367
382
60
190
68
62
131
342
59
368
192
38
30
21
40
7
192
92
39
31
137
B
191
304
41
47
310
197
277
314
24
316
95
63
61
C
337
21
21
192
365
381
379
192
83
380
70
336
96
375
514
192
191
104
191
80
371
621
135
73
102
192
119
190
373
192
376
190
357
139
91
72
6
109
192
98
192
376
356
192
686
191
B
140
33
33
672
732
114 33
671
374
136
4
131
259
153
122
21
169
151
79
2 3
190
190
1
0
r
4
ba
90
748
154
150
147
166
167
168
358
11 2
163
162
152
-4-
OK
347
320 Fi
C
9
192
207
49 49
12
11
192
201
10
191
140
5
366
192
298
212
8
366
26
367
23
15
210
367
276
18
204
759
274
191
15
209
369
525
14
13
274
17
1
216
200
22
286
305
3
25
35
26
276
78
27
300
29
33
32
276
33
1
370
28
215
2
37
44
46
605
604
43
191
215
276
239
63
61
62
367
382
60
190
68
62
131
342
59
368
192
38
30
21
40
7
192
92
39
31
137
B
191
304
41
47
310
197
277
314
24
316
95
63
61
C
337
21
21
192
365
381
379
192
83
380
70
336
96
375
514
192
191
104
191
80
371
621
135
73
102
192
119
190
373
192
376
190
357
139
91
72
6
109
192
98
192
376
356
192
686
191
B
140
33
33
672
732
114 33
671
374
136
4
131
259
153
122
21
169
151
79
2 3
190
190
1
0
r
4
ba
90
748
154
150
147
166
167
168
358
11 2
163
162
152
-5-
OK
347
Poz
Kód
1
2
3
4
5
6
7
8
9
9
10
11
12
13
14
15
15
15
17
18
21
22
22
23
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
32
33
35
37
38
39
40
41
41
43
43
43
5116480
5684630
5684690
5116960
5109740
5106550
5107950
5402270
3105470
5114430
5207060
5407890
5108690
5407400
5658850
5108710
5214350
5645800
600490
5407050
5402050
5632530
5695650
618470
5663820
5402490
5634580
5107440
5106560
5213170
5213250
5213410
5108420
5646410
5695620
5403130
5629130
5621590
5401610
5203930
5103360
5630310
5683250
5633950
5634110
5683260
NUVOLA3 COMFORT 240i
CSB454243580
NUVOLA3 COMFORT 280i
CSB454283580
NUVOLA3 COMFORT 140Fi
CSB457143580
NUVOLA3 COMFORT 240Fi
GPL CSB457241580
NUVOLA3 COMFORT 240Fi
CSB457243580
NUVOLA3 COMFORT 280Fi
GPL CSB457281580
NUVOLA3 COMFORT 280Fi
CSB457283580
NUVOLA3 COMFORT 320Fi
GPL CSB457321580
NUVOLA3 COMFORT 320Fi
CSB457323580
NUVOLA 3 Comfort
Od
Do Zaměni
sér.č. sér.č. telné
Popis
bočnice
kryt boční - levý
kryt boční - pravý
kryt přední NUVOLA 3
příčný nosník - horní
příčný nosník - dolní
příčný nosník - bočních krytů
hadička, snímání tlaku 3,5X7X600
redukce sání D.76
redukce sání D.73
přírubová spojka odkouření
těsnění přírubové spojky odkouření
víko saní
těsnění víka sání
horní kryt
spona odkouření - výfuk
spona odkouření - výfuk
spona odkouření - výfuk
koleno 45ø - výfuk
venturiho trubice
těsnění 6,1X11,5X1,5
ventilátor 61W 230/240V
ventilátor 75W 230
manostat 1,2mbar
manostat 2-0,68mbar
hadička kompenzace 4,5X8 L300
sběrač spalin - turbo
boční díl turbo komory
zadní díl spalovací komory
izolační panel - boční
izolační panel - zadní
izolační panel - přední
přední kryt spalovací komory
primární výměník -GIANNONIprimární výměník -NUVOLA 32kW
o - kroužek 22X3
expanzní nádoba 7,5 l
přední kryt uzavřené komory
těsnění kontrolního okénka
kontrolní okénko
rámeček kontrolního okénka
hořák
hořák
rampa s tryskami
rampa s tryskami
rampa s tryskami
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-6-
x
x
x
Poz
Kód
43
44
44
46
47
48
49
59
60
61
62
63
68
68
70
72
72
73
78
79
80
83
90
91
92
95
96
98
102
104
109
112
114
119
122
131
134
134
135
136
137
137
139
140
147
150
5696480
5666900
5666910
607990
5404740
5107050
5207070
8419380
5408280
5404920
5409570
8422570
618970
5695630
5662800
5655200
5655620
607290
5688340
9950620
5212070
5620090
5622840
5652030
9950600
5679910
5663060
5212040
5663040
5683630
5207810
5405320
5403820
605760
5405370
8434820
5211770
5212200
9950760
5662790
5662890
5663200
5662880
5658830
5116500
5412180
NUVOLA3 COMFORT 240i
CSB454243580
NUVOLA3 COMFORT 280i
CSB454283580
NUVOLA3 COMFORT 140Fi
CSB457143580
NUVOLA3 COMFORT 240Fi
GPL CSB457241580
NUVOLA3 COMFORT 240Fi
CSB457243580
NUVOLA3 COMFORT 280Fi
GPL CSB457281580
NUVOLA3 COMFORT 280Fi
CSB457283580
NUVOLA3 COMFORT 320Fi
GPL CSB457321580
NUVOLA3 COMFORT 320Fi
CSB457323580
NUVOLA 3 Comfort
Od
Do Zaměni
sér.č. sér.č. telné
Popis
rampa s tryskami
sada trysek - zemní plyn
sada trysek - LPG
přírubová spojka rampy
těsnění, rampa/komora
krycí mřížka hořáku
zátka výstupu ventilátoru
kabel zapalovací elektrody
těsnění kabelů, průchodka
ochraný kryt elektrody
výstup uz. komory
zapalovací, ionizační elektroda
spodní díl spalovací komory
spodní díl spalovací komory 32 kW
trubka čerpadlo - výměník
čerpadlo UP 15-50 AO-GRUNDFOS
čerpadlo UP 15-60 AO-GRUNDFOS
automatický odvzdušňovací ventil
nerezový zásobník
pojistný ventil 8 BAR
hydraulická spojka
regulátor průtoku 12 l/min
dopouštěcí ventil
vypouštěcí ventil
pojistný ventil 3 BAR
anoda
trubka 3cest. ventil - zásobník
hydraulická spojka
trojcestný ventil
spojka výstup TUV
těsnění 10X14X1,5
membrána tlakového spínače
o - kroužek 26,64X2,62
klapka tříc. ventilu topení
o - kroužek 23,47X2,62
sonda NTC
redukční spojka D.3,5MM
redukční spojka D.4,5MM
bezpečnostní termostat 105 °C
trubka 3cest. ventil - výměník
trubka plyn - propoj
trubka plyn - propoj
trubka plyn - přívod
plynový ventil SIT-845063 SIGMA
spodní kryt kotle
kryt svorkovnice - plast
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-7-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Poz
Kód
151
152
153
154
162
163
166
167
168
169
190
191
192
197
200
201
204
207
209
210
212
215
216
239
241
242
259
274
276
277
286
298
300
304
305
310
314
316
336
337
342
347
356
357
358
365
5412250
5413280
5407660
5687020
5413290
5412510
8421590
5405340
9950580
9951830
5404970
5408970
5404650
5412820
5646560
5626860
5626840
5625230
5626850
9950830
5408330
5106570
5626790
5404380
5634870
600870
5681120
9950870
1340440
5630300
8240530
5621510
5404420
5208400
5107430
5641850
8419750
8380610
8380680
5647340
5641800
5682690
5634820
8380600
5634830
5106530
NUVOLA3 COMFORT 240i
CSB454243580
NUVOLA3 COMFORT 280i
CSB454283580
NUVOLA3 COMFORT 140Fi
CSB457143580
NUVOLA3 COMFORT 240Fi
GPL CSB457241580
NUVOLA3 COMFORT 240Fi
CSB457243580
NUVOLA3 COMFORT 280Fi
GPL CSB457281580
NUVOLA3 COMFORT 280Fi
CSB457283580
NUVOLA3 COMFORT 320Fi
GPL CSB457321580
NUVOLA3 COMFORT 320Fi
CSB457323580
NUVOLA 3 Comfort
Od
Do Zaměni
sér.č. sér.č. telné
Popis
kryt ovládacího panelu - zadní, plast
ovládací panel - plast
kryt svorkovnice - plast
řídící deska
kryt ovládacího panelu - plast
záslepka panelu - plast
svorkovnice
držák pojistky
pojistka 2A 250V
manometr
těsnění G3/8-8X15X2
těsnění G1/2 AFM 34
těsnění G3/4-17X24X2těsnění zásobníku 85,09X5,34
připojovací sada NUVOLA
spojka topení
vstup TUV
výstup TUV
vstup plyn
uzávěr plynu
svěrné těsnění
boční díl spalovací komory
uzávěr TUV - vstup 1/2
těsnění uzavřené komory
přerušovač tahu
bezpečnostní termostat spalin 70°C
značka BAXI
matka M 4
matka
upevnění hořáku
matka M 5
zadní díl uzavřené komory
těsnění uzavřené komory
držák rampy
deska ventilátoru
diferenční tlakový spínač
kabel ionizační elektody
upevňovací klip
zajišťovací klip motoru
motor ELBI
mikrospínač s kabelem
dálkové ovládání - ovládací panel
ucpávka
pružina
uzávěr tlakového spínače
příčný nosník - dolní
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-8-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Poz
Kód
366
367
368
369
370
371
373
374
375
376
379
380
381
382
388
389
514
525
604
605
621
671
672
686
748
5404370
5404390
5106600
5404400
5404410
5663130
5109080
5212030
5663030
5400650
5206120
5400620
5209830
8416860
5107240
5106540
5663010
8419570
5652700
5621280
5663120
5646780
5663070
5663020
5621031
NUVOLA3 COMFORT 240i
CSB454243580
NUVOLA3 COMFORT 280i
CSB454283580
NUVOLA3 COMFORT 140Fi
CSB457143580
NUVOLA3 COMFORT 240Fi
GPL CSB457241580
NUVOLA3 COMFORT 240Fi
CSB457243580
NUVOLA3 COMFORT 280Fi
GPL CSB457281580
NUVOLA3 COMFORT 280Fi
CSB457283580
NUVOLA3 COMFORT 320Fi
GPL CSB457321580
NUVOLA3 COMFORT 320Fi
CSB457323580
NUVOLA 3 Comfort
Od
Do Zaměni
sér.č. sér.č. telné
Popis
těsnění uzavřené komory
těsnění uzavřené komory
krycí mřížka hořáku
těsnění uzavřené komory
těsnění uzavřené komory
trubka
filtr topení
zátka filtru
trubka by-pass
o - kroužek 13,94X2,62
redukce 3/4-1/2
o - kroužek 4,47X1,78
distanční trubička
kabel ionizační elektody
výztuha pravá - komín
výztuha levá - komín
hydraulická spojka
startér
expanzní nádoba TUV 2 l
hadice flex - k exp. nádobě
trubka
vypouštěcí ventil
trubka propojovací
zpětná klapka
trubka k exp. nádobě TUV
759 5214350 kolektor spalin
999 8414620 kabel napájení
999 8512310 kabel napájení desky
999 8512380 kabel dálkového ovládání
999 8512660 kabely napájecí - turbo
999 8512670 kabely informační - turbo
999 8512700 kabel 3cest.ventil
999 8512710 kabely informační - komín
999 8512730 kabel uzemění zásobníku
999 8512770 kabel dálk. ovládání s konektorem
999 8512780 kabel dálk. ovládání s konektorem
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
-9-
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
SEŘÍZENÍ PLYNOVÉ ARMATURY
Způsob záměny topného plynu
Plynová armatura SIT
mod. SIGMA 845
Kotel může být autorizovaným technickým servisem
transformován pro použití na zemní plyn (G.20),
nebo propan (G 31).
Pc
Postup změny nastavení regulátoru tlaku je
následující:
Pb
A) výměna trysek
• opatrně vyjměte hořák;
• vyměňte trysky hlavního hořáku a dbejte na to, aby
byly důkladně utaženy, aby nedocházelo k únikům
plynu; průměry trysek jsou uvedeny v tabulce.
Způsob výměny omezovací clony
(pro modely 240 i a 240 Fi):
• odstraňte trubku přívodu plynu (1 na obr. 12b);
• vyměňte omezovací clonu namontovanou na plynové
armatuře (2);
• namontujte zpět trubku přívodu plynu.
B) změna napětí v modulátoru
• v závislosti na typu plynu nastavte parametr F02.
C) Nastavení regulátoru tlaku
• připojte kladný vstup diferenčního manometru k
výstupu (Pb) plynové armatury (obrázek 12a).
Pro modely 240 i/Fi používejte výstup (3) na napájecí
trubce plynu (obrázek 12b).
Pouze u typů s uzavřenou komorou připojte záporný
vstup téhož manometru k příslušnému „T“, které
umožní propojení kompenzačního výstupu kotle,
plynové armatury (Pc) a manometru. (Stejnou
hodnotu je možné docílit propojením manometru s
kladným výstupem (Pb) a s odstraněným předním
panelem uzavřené komory).
Měření tlaku na tryskách prováděné jinou metodou,
než je výše popsaná, by mohlo být nepřesné, protože
by nezahrnovalo podtlak způsobený ventilátorem v
uzavřené komoře.
Pa
obrázek 12a
C1) Nastavení na jmenovitý výkon:
obrázek 12b (modely 240B40 i – 240B40 Fi)
• otevřete plynový kohout
• stiskněte tlačítko START a nastavte kotel do provozního režimu Zima;
• otevřete kohout odběru užitkové vody na průtok alespoň 10 litrů za minutu a ujistěte se, že je nastavena požadovaná teplota na maximum;
• odstraňte kryt modulátoru;
• otáčením seřizovacího šroubu nastavte hodnoty přetlaku uvedené v tabulce;
• ověřte, zda je správně nastaven vstupní přetlak plynu do kotle, měřený na vstupu (Pa) plynové armatury (obr.12a)
(37 mbar pro propan nebo 20 mbar pro zemní plyn);
C2) Nastavení na minimální výkon:
• odpojte napájecí kabel modulátoru a otáčením seřizovacího šroubu nastavte hodnoty přetlaku odpovídající
minimálnímu výkonu (viz tabulka);
• znovu připojte kabel;
• namontujte a zapečeťte kryt modulátoru.
C3) Závěrečná prověření:
• nalepte přídavný štítek dodávaný pro případ změny plynu a zaznamenejte druh plynu a provedené nastavení.
- 10 -
TABULKY PŘETLAKU TOPNÝCH PLYNŮ NA HOŘÁK / VÝKON
Přetlak plynu na hořáku (před tryskami); osazení trysek
Model kotle
140 Fi
240 i
240 Fi
280 i
280 Fi
320 Fi
Druh plynu
G20
G31
G20
G31
G20
G31
G20
G31
G20
G31
G20
G31
Průměr trysek [mm]
1,18
0,77
1,18
0,69
1,18
0,69
1,18
0,69
1,18
0,69
1,18
0,77
Přetlak na hořáku [mbar*]
MINIMÁLNÍ VÝKON
1,8
4,2
1,6
6,9
1,6
6,9
1,6
5,7
1,7
5,9
1,7
3,8
Přetlak na hořáku [mbar*]
MAXIMÁLNÍ VÝKON
8,5
18,8
7,7
25,6
8,1
26,3
10,3
35,4
10,6
35,6
13,5
29,9
-
-
4,5
3,5
4,5
3,5
-
-
-
-
Průměr clony
Počet trysek
10
18
*1 mbar = 10,197 mm H2O
Spotřeba topného plynu (při 15°C - 1013 mbar)
Model kotle
140 Fi
240 i
240 Fi
280 i
280 Fi
320 Fi
G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31 G20 G31
[m3/h] [kg/h] [m3/h] [kg/h] [m3/h] [kg/h] [m3/h] [kg/h] [m3/h] [kg/h] [m3/h] [kg/h]
Druh plynu
Maximální výkon
1,62
1,19
2,87
2,11
2,78
2,04
3,29
2,42
3,18
2,34
3,65
2,68
Minimální výkon
0,73
0,54
1,26
3,60
1,26
0,92
1,26
0,92
1,26
0,92
1,26
0,92
Výhřevnost plynu [MJ/m3]
34,02 46,30 34,02 46,30 34,02 46,30 34,02 46,30 34,02 46,30 34,02 46,30
Upozornění: Seřízení a úpravy kotle při záměně jednoho paliva jiným palivem musí provádět pouze odborný
vyškolený pracovník. Po přestavbě musí zařízení označit štítkem a zajistit proti neoprávněnému zásahu.
NTC sonda - graf závislosti odporu na teplotě
33300
Odpor ()
28270
10000
4915
1260
30000
26600
23300
20000
Teplota(°C)
0
25
45
90
16600
13300
10000
6600
3300
5
10
20
30
40
50
60
70
- 11 -
80
85
90
100
110
PANEL DÁLKOVÉHO OVLÁDÁNÍ A SIGNALIZACE PROVOZNÍCH STAVŮ
Tlačítko informace a programování
Funkce časového nastavení
Nastavení pokojové teploty
Nastavení teploty TUV
Aktivace:
• Léto
• Zima
• Pouze vytápění
• Vypnuto
Tlačítko potvrzení
Nastavení naprogramovaného režimu vytápění
Ruční / Automatický / Vypnuto
Tlačítko Economy - Comfort
Průběh denního programování
Režim TUV
Režim vytápění
0
3
SET
6
9
12 15 18 21 24
°F
°C
Standby
Funkce čas. nastavení v provozu
Režim s nízkou teplotou
Průběh komunikace mezi deskou a
dálkovým ovládáním
Modulace plamene (výkon kotle)
Funkce s automatickým nastavením
Funkce s ručním nastavením
Režim s komfortní teplotou
DAY
1234567
Zobrazení času / informací Dny v týdnu
Porucha
Zapálení hořáku
Parametr desky
Nabití baterie
Poznámka
Podrobné informace o vlastnostech a způsobu nastavení a používání tohoto přístroje jsou uvedeny v návodu na
používání kotle.
- 12 -
DIAGNOSTIKA ZÁVAD
Elektronická deska kotle umožňuje uložit do paměti posledních 10 závad, ke kterým u kotle došlo.
Každá závada má své počítadlo, které se posunuje, pouze pokud se objeví tatáž závada po sobě. Stejná, ale
ne po sobě jdoucí chyba, je považována za novou.
Chybu lze časově identikovat pomocí počítadla, které začíná na 0 (den, kdy došlo k závadě) a končí na 99
(více než před 3 měsíci).
Číslo odpovídající 45 znamená, že před měsícem a půl došlo k závadě - kód E XX.
Údaje jsou zobrazovány cyklicky a jsou do nich vloženy dělící symboly a jsou v tomto pořadí:
• číslo závady (C00 je nejnovější závada)
• kód závady
• počítadlo po sobě jdoucích případů téže závady
• dny, které uplynuly od signalizace závady vzhledem k současnosti
• stav systému
• fáze systému
• výstupní teplota v okamžiku závady
Následující tabulka uvádí kódy a popis závad.
ZÁVADA
Zablokování z důvodu nezapálení hořáku
Zablokování z důvodu zásahu bezpečnostního termostatu
Zablokování z důvodu zásahu termostatu spalin / presostatu spalin
Zablokování z důvodu zhasnutí plamene 6x po sobě
Porucha sondy vstupu do okruhu vytápění
Porucha sondy TUV
Neproběhlo sepnutí tlakového spínače
Závada otevírání vstupu vnější sondy (= 04)
Nepřepnutí diferenčního hydraulického tlakového spínače
Zalepení diferenčního hydraulického tlakového spínače
Napouštění systému v provozu
Závada napouštění systému
Elektronický bezpečnostní zásah z důvodu nedostatečné cirkulace vody
Porucha při komunikaci
Porucha plamene
Nadměrné kolísání el. napětí
Problém kontaktu relé plynové armatury / vnitřní chyba
Problém kontaktu relé / vnitřní chyba
KÓD ZÁVADY
E01
E02
E03
E04
E05
E06
E10
E11
E12
E13
E18
E19
E25
E31
E35
E97
E98
E99
Poznámka
Podrobné informace týkající se této problematiky jsou uvedeny v samostatné příručce „SERVISNÍ NASTAVENÍ. Programování parametrů na elektronické desce pro kotle Luna-3, Nuvola-3 a Luna-3-Max“.
Tabulka pro
zanešení hodnot
zjištěných závad
Chyby bez
resetování
Číslo
závady
Kód
závady
Počet dní,
Počítadlo
které
Stav
případů
téže
uplynuly
systému
závady od signalizace
F32
F33
F34
F35
F36
F37
F38
- 13 -
Fáze
systému
Výstupní
teplota
v okamžiku
závady
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
140 Fi - 240 Fi - 280 Fi - 320 Fi
- 14 -
SCHÉMA ELEKTRICKÉHO ZAPOJENÍ
240 i - 280 i
- 15 -
TECHNICKÉ PARAMETRY
240 i
Odtah spalin
Provedení kotle (odtah spalin)
Jmenovitý tepelný příkon
Redukovaný tepelný příkon
Jmenovitý tepelný výkon
Redukovaný tepelný výkon
Kategorie kotle
Jedn.
-kW
kW
kW
kW
--
Třída NOx
-Max. přetlak topné vody
bar
Objem expanzní nádoby
litr
Plnicí přetlak expanzní nádoby
bar
Rozsah regulace teploty topné vody
°C
Objem nerezového zásobníku
litr
Max. přetlak TUV
bar
Doba dohřátí zásobníku TUV
min
Množství TUV při ohřátí o 30°C
l/30min
Množství TUV při ohřátí o 25°C
l/min
Množství TUV při ohřátí o 35°C
l/min
Specický průtok TUV
l/min
Průměr koaxiálního odkouření
mm
Průměr děleného odkouření
mm
Průměr odkouření (do komína)
mm
Max. hmotnostní průtok spalin
kg/s
Min. hmotnostní průtok spalin
kg/s
Max. teplota spalin
°C
Min. teplota spalin
°C
Tlaková ztráta ve spalinovém potrubí
Pa
zemní G20
mbar
Topný plynpřipojovací přetlak propan G31
mbar
Elektr. napětí / frekvence
V/Hz
Jmenovitý elektrický příkon
W
Stupeň elektr. krytí
-Hmotnost
kg
Hlučnost
dB
výška
mm
Rozměry kotle
šířka
mm
hloubka
mm
280 i
140 Fi
do komína
B11BS
27,1
31,1
11,9
24,4
28
10,4
240 Fi
C12
15,3
6,9
14
5,8
280 Fi
320 Fi
nucený (turbo)
C32 C42 C52 C82 B22
26,3
30,1
11,9
28
10,4
34,5
6
4
390
450
14
16,1
10
11,5
18,2
19
100 / 60
80 / 80
-0,015
0,022
0,024
0,015
0,019
0,019
120
134
142
77
108
108
max. 60
20
37
230 / 50
190
IP X5D
70
35 - 48
950
600
466
4
490
18,3
13,1
21,5
24,4
32
II2H3P
3
3
7,5
0,5
30 - 85
60
8
6
390
14
10
18,2
4
450
16,1
11,5
19
-140
0,022
0,021
110
82
0,024
0,021
115
82
110
60
10
280
8,1
5,8
14,1
SPOTŘEBA 1 m3 ZEMNÍHO PLYNU = 10,4 kWh (podrobnější informace poskytne místní dodavatel plynu)
0,021
0,021
142
108
Download

SERVISNÍ PŘÍRUČKA KATALOG NÁHRADNÍCH DÍLŮ 5 / 2008