CENÍK NÁHRADNÍCH
DÍLŮ PROTHERM
Platný od 1. 3. 2014
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
Obj. číslo
0020003896
0020003898
0020004814
0020008140
0020010717
0020010720
0020010722
0020010725
0020010726
0020012535
0020012536
0020013712
0020014160
0020014161
0020014162
0020014164
0020014166
0020014168
0020014169
0020014170
0020014172
0020014173
0020014174
0020014175
0020014176
0020014177
0020014182
0020014183
0020014185
0020014186
0020014191
0020014193
0020014194
0020014195
0020014402
0020014403
0020014404
0020014618
0020014619
0020014623
0020014625
0020014626
0020014628
0020014629
0020014631
0020014632
0020014633
0020014636
0020014637
0020014638
0020014639
0020014640
0020014641
0020014642
0020014645
0020014646
0020014647
0020014649
Název
Kryt dolní 12D v.17 plast.
Držák v.17
Krabice 935x438x600 5VR
Kabelový svazek - krok. motor
Ochranná anoda (G1x26x517)
Trubka (L=114 mm, D=18mm)
Trubka (L=690 mm, D=18mm)
Koleno se zpětnou klapkou
Vypouštěcí ventil
Krytka šroubu DIN 7982C bílá
Šroub 3,5x13 DIN 7982
Plovák sifonu
Senzor, kpl. NTC 15mm
Ventil odvzdušňovací
Svazek vodičů
Pružina ventil. dopouštěcí
Těsnění, C-TYP 22,2 (x10)
Ventil trojcestný s motorem
BY-PASS
Klip vidlicový 3CV-čerp.dlouhý
Podpěra
Ventil pojistný (3 bar)
Snímač průtoku
O-kroužek 17,86x2,62mm (x10)
Klip D18/20 vidlicový (x10)
O-kroužek 9,6x2,4mm (x10)
Těsnění, C-typ 26,2 x 6,35 (x10)
O-kroužek 19,8 x 3,6mm (x10)
Spona PRV (x10)
Matice G 3/4 (x4)
Ventil
Kroužek těsnící (10ks)
O-kroužek 15x2mm (x10)
O-kroužek 12x2mm (x10)
Výměník deskový 16
Výměník deskový (20 pl.)
Svazek vodičů
Termočlánek-51145
Koncovka magnetická-51152
Ventilátor - 51606
Rameno hořáku - 52321
Expanzomat 7L KKV(52366)
Tryska hořáku-52971
Tryska na G30 - 52992
Objímka trysky-52999
Víko-53094
Hlídač plamene-53254
Koleno připoj.stud.vody-53428
Koleno připoj.teplé vody-53429
Klenba membrány-53496
Klenba membrány-53497
Kohout bezpečnostní-53507
Rampa-53758 POP 23
Rampa-53759 POP 18
Výměník POP 23
Výměník POP 18
Těsnění - 54014
Tlačítko 54032
Prodejní
cena bez
DPH
1 270
40
340
1 460
840
294
340
660
340
2
3
82
135
410
500
26
121
2 140
350
71
700
242
500
141
111
82
118
201
293
205
1 990
55
66
43
2 300
1 900
238
312
500
3 720
238
2 460
87
87
138
330
370
460
320
500
207
920
990
1 000
5 330
4 820
16
160
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
Náhrada
0020014168
1 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020014653
0020014654
0020014655
0020014656
0020014659
0020014664
0020014665
0020014669
0020014670
0020014671
0020014677
0020014678
0020014683
0020014684
0020014685
0020014687
0020014688
0020014692
0020014696
0020014701
0020014703
0020014705
0020014707
0020014709
0020014711
0020014716
0020014719
0020014720
0020014722
0020014723
0020014727
0020014728
0020014729
0020014731
0020014733
0020014734
0020014735
0020014736
0020014737
0020014738
0020014739
0020014740
0020014741
0020014742
0020014743
0020014744
0020014747
0020014748
0020014749
0020014750
0020014751
0020014752
0020014753
0020014754
0020014755
0020014758
0020014760
0020014786
0020014787
0020014788
0020014790
Těsnění
Hlídač plam.bez svíčky-54148
Koleno připoj. na plyn-54151
Zátka - 54179
Těsnění
Omezovač průtoku 12 l
Klip D15 (10ks)
Příchytka hlídače plam.-54453
Tryska pil.hořáku PB - 54471
Tryska pil.hořáku ZP - 54473
Jehla-54512
O-kroužek 54517 (x10)
O-kroužek, 13,1x1,6mm (x20)
Knoflík teploty - 54631
Knoflík 54632
Těsnění - 54635
Filtr vodní - 54636
Těsnění ventil. 54651 (sada 5ks)
Klip (PK 10)
Koncovka magnetická-54800
Šroub snímaní tlaku-54825
Zpomalovač-54835
Těsnění -54851 (100ks)
Matice trysky-54855
Těsnění 54860 - 3/4
Tlačítko piezozapalovače-54912
Šroub
Matice čelní stěny-54935
Páčka voliče-54940
Píst regulátoru-54964
Elektroda zap. - 56002
Manostat - 56008
Tlačítko reset - 56009
Ventil kul.plynový KKV(56030)
Kryt přední KKV
Kryt boční P KKV
Kryt boční L KKV
Kryt plast.potisk 1 KKV(56163)
Kryt ovl.panelu KKV(56164)
Automatika zap.1 KKV(56165)
Snímač výměníku KKV(56166)
Snímač tlaku KKV(56167)
Snímač zásobníku KKV(56168)
Ventil 3C vnit.+těl.KKV(56169)
Snímač vrat.vody KKV(56170)
Ventil pl.A1004 KKV(56171)
Elektroda ionizační KKV(56174)
Kabel ionizační KKV(56176)
Tlakoměr KKV(56177)
Motor 3CV KKV(56178)
Čerpadlo SD-15/50 KKV(56179)
Výměník v.v KKV(56183)
Ventil odvzduš. KKV(56184)
Panel ovládací KKV(56186)
Ventil směšovací KKV(56188)
Automatika zap.2 KKV(56192)
Ventilátor KKV(56318)
Pojistka 3,15A
Pojistka 2A KKV(56517)
Kabel-propoj term.spalin-57077
Ventil 3C vnitřek m.KKV(57161)
12
105
430
20
9
650
97
71
36
21
89
44
50
85
19
119
191
1 340
103
820
170
142
750
17
11
19
2
109
19
268
214
1 000
169
330
2 400
1 440
1 440
1 310
1 870
10 420
540
800
650
2 240
530
4 670
910
63
750
2 510
5 240
3 200
500
3 060
2 790
12 600
6 230
96
81
280
1 150
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
2 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020014843
0020014878
0020014879
0020014880
0020014881
0020014882
0020014883
0020014886
0020014889
0020014890
0020014891
0020014892
0020014893
0020014894
0020014897
0020014899
0020014900
0020014902
0020014904
0020014905
0020014908
0020014909
0020014910
0020014911
0020014912
0020014913
0020014915
0020014918
0020014919
0020014920
0020014921
0020014922
0020014923
0020014924
0020014925
0020014926
0020015092
0020015093
0020015094
0020015095
0020015096
0020015097
0020015098
0020015099
0020015100
0020015101
0020015102
0020015103
0020015104
0020015105
0020015106
0020015107
0020015108
0020015119
0020015126
0020015128
0020015129
0020015130
0020015131
0020015132
0020015133
Nádoba expanzní 2l
Zapalovač piezoel.-59003
Ventil vodní
Klapka rampy-59010
Volič-59012
Volič-59013
Termostat spalinový-59014
Tlačítko-59059
Termostat spalin 59069
Mechanismus plynový 10-59092
Mechanismus plynový 13-59095
Ozdobný kryt-59098
Ozdobný kryt-59099
Stěna čelní - 59100
Výměník - 59103
Termostat havarijní - 59105
Ventil plynový - 59107
Zapalovač - 59109
Kabeláž - 59111
Kabel zapalovací - 59112
Vypínač hlavní - 59115
LED signálka - 59117
Deska řídící - 59118
Kryt ozdobný - 59119
Knoflík teploty - 59120
Snímač průtoku - 59121
Přívod plynu - 59125
El.cívka - 59151
El.skříňka - 59153
Krabička na baterie - 59158
Stěna čelní - 18POP
Stěna čelní - 23POP
Výměník - 18POP
Výměník - 23POP
Snímač průtoku - 59169
Signalizace - 59170
Membrána - 59172
Membrána - 59173
Šroub - 59175
Šroub - 59176
Víko membrány - 59178
Ventil vodní - 59181
Kohout vodní - 59186
Kohout plynový - 59189
Ventil vodní - 59196
Mikrospínač - 59204
Hořák pilotní - 59207
Trubička plynu - 59208
Mechanika plynová 18POP - 59209
Mechanika plynová 23 - 59210
Ventil plynový - 59215
O-kroužek 1,85 X 1,5mm (x10)
Kryt ozdobný - 59218
Ventil nevratný
Hydroblok plast-výstup, kompl.
Svazek k pokoj.termostatu
Kroužek těsnící (10ks)
Klip (x5)
nádoba expanzní 8 litrů
Připojení expanzní nádoby
Ventil plynový 24kW
940
126
1 560
148
166
225
380
780
131
3 780
3 850
470
470
4 360
6 100
169
3 350
3 390
1 100
1 610
430
63
2 720
116
32
1 120
450
1 230
2 190
125
1 440
1 330
5 170
6 260
720
420
187
187
59
231
500
2 990
430
258
2 990
1 170
520
53
4 320
4 320
3 110
35
330
430
2 890
224
26
540
2 760
330
6 560
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020027681
3 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020015134
0020015135
0020015136
0020015137
0020015139
0020015140
0020015141
0020015142
0020015143
0020015144
0020015145
0020015146
0020015147
0020015148
0020015149
0020015150
0020015151
0020015152
0020015155
0020017358
0020017361
0020017364
0020017365
0020017368
0020018051
0020018449
0020018568
0020018569
0020018574
0020018575
0020018580
0020018605
0020018606
0020018629
0020018811
0020018814
0020018815
0020018819
0020018828
0020018829
0020020682
0020020723
0020020734
0020020741
0020020774
0020020780
0020022948
0020023213
0020023214
0020023215
0020023217
0020023218
0020023219
0020023220
0020023838
0020023839
0020023840
0020023841
0020023842
0020023843
0020023845
Ventil plynový 28KW
Adaptér odkouření
Kryt turbokomory přední
Adaptér trubka/výměník
Deska izolační
Odvod spalin
Filtr SV (x5)
Nádoba expanzní 8 litrů - KKV
Hadička expanzní nádoby
Odpojovač
Rozdělovač OV vstupní
Trubka 3CMV vstupní
Připojení expanzní nádoby
Rozdělovač OV výstupní
Připojení SV
By-pass
Trubka by-passu
Trubka připojovací sada
Kryt přední 24KKV
Svazek kabelový - KKV nová ver
Svazek kabelový - KKO nová verze
pojistka 630mA (x5)
Svazek vodičů - KKV
Svazek vodičů NN
Termostat kap. TG 300mm
Vodič - snímač průtoku (x5)
Filtr TUV
Ventil odvzdušňovací
Ventil trojcestný kompl.
Klip (10ks)
Trubka Bypass
Klip 10mm (15ks)
Kroužek těsnící ( 10 ks )
Matice M6 (10ks)
Těsnění elektrody
Těsnění hořáku
Hořák 35kW
Šroub hořáku (10ks)
Ventilátor MVL RG 128/1300
Šroub AF M4x12 (10ks)
Plošný spoj Symsi 7.0 - KKX
Sifon
Ventilátor LEV
O-kroužek 25x19x3,15mm (x1)
Držák el.panelu horní
Vodič zapalovače
Klip senzoru TUV
Ventil plynový
Elektronika zapal. 537ABC-turbo
Ventilátor GR01085
Čerpadlo NFHUL 15/5-3
Deska řídící 24 KXV
Deska displeje J
Ventil pl. VK4105 G1146 B
Panel čelní 19 POG
Panel čelní 24 POG
Držák krytu 19POG
Držák krytu 24POG
Kroužek zabezpečovací (10ks)
Panel ovládací
Ovladač - TV
6 560
1 090
1 070
63
680
1 590
870
4 700
360
3 320
2 610
880
275
1 120
1 080
470
910
1 230
690
2 180
1 300
170
1 320
470
620
360
91
350
2 630
183
64
110
249
169
27
34
1 380
42
7 780
42
4 910
420
3 680
20
49
224
8
1 720
1 520
1 080
2 190
1 590
410
1 610
2 130
2 490
45
50
112
166
21
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020051055
0020020734
4 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020023846
0020023847
0020023848
0020023849
0020023850
0020023851
0020023852
0020023853
0020023854
0020023855
0020023856
0020023857
0020023862
0020023863
0020023870
0020023871
0020023872
0020023873
0020023874
0020023875
0020023876
0020023877
0020023879
0020023880
0020023881
0020023882
0020023883
0020023885
0020023886
0020023887
0020023888
0020023889
0020023890
0020023891
0020023892
0020023893
0020023894
0020023895
0020023896
0020023897
0020023898
0020023899
0020023900
0020023901
0020023903
0020023904
0020023906
0020023907
0020023908
0020023909
0020023910
0020023911
0020023912
0020023913
0020023914
0020023917
0020023918
0020024036
0020024037
0020025183
0020025200
Ovladač výkonu
Ovladač TV - mezikus 19POG
Ovladač TV - mezikus 24POG
Ovladač výkonu - mezikus 24POG
Výměník tepla 19POG
Výměník tepla 24POG
Klip levý
Klip pravý 19POG
Klip pravý 24POG
Klipy - sada
Těsnění (10ks)
Klip (10ks)
Rampa hořáková 19POG
Rampa hořáková 24POG
Těsnění - korkové
Elektrody
Zařízení na kontrolu plamene
Kabel - generátor napětí
Termostat havarijní
Kabel - havarijní termostat
Trubka TV 19POG
Trubka TV 24POG
Trubka - vstup generátoru 24POG
Trubka - výstup generátoru 24POG
Trubka - vstup generátoru 19POG
Trubka - výstup generátoru 19POG
Klip (malý)
Těsnění 3/4´´ (x10)
Přípoj plyn - vstup
Souprava připojovací POG
Ventil voda s uzávěrem
Membrána 19POG
Membrána 24POG
Regulátor tlaku vody
Kryt vodního ventilu - horní
Tělo vod.ventilu dolni 19POG
Tělo vod.ventilu-dolni 24POG
Ventil vodní 19POG
Ventil vodní 24POG
Tryska Venturiho 19POG
Tryska Venturiho 24POG
Hřídel 19POG
Hřídel 24POG
Filtr
O-kroužek, regulátor (x10)
O-kroužek, hřídel (x10)
Ventil modulační G20 - 19POG
Ventil modulační G30 - 19POG
Ventil modulační G20 - 24POG
Ventil modulační G30 - 24POG
Příruba modulačního ventilu
Ventil plynový G20 - 19POG
Plynový ventil G30-19POG
Ventil plynový G20 - 24POG
Plynový ventil G30-24POG
Mikrospínač
Těsnění modul.ventilu (10ks)
Servo pohon G20 - POG
Servo motor pro plyn G30
Svazek vodičů BMU - Al
Deska elektroniky 15-18KW
22
25
25
19
4 800
6 070
8
112
11
30
87
87
570
640
3
274
1 400
58
66
59
390
400
278
229
292
83
44
164
125
1 650
570
226
170
95
320
1 050
1 050
1 650
1 810
29
28
154
148
100
78
111
182
244
181
245
107
2 260
3 210
2 270
3 220
252
125
1 630
1 470
153
2 770
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
5 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020025201
0020025202
0020025203
0020025204
0020025205
0020025206
0020025207
0020025208
0020025209
0020025210
0020025211
0020025212
0020025213
0020025215
0020025216
0020025217
0020025218
0020025219
0020025220
0020025223
0020025224
0020025225
0020025226
0020025227
0020025229
0020025230
0020025231
0020025232
0020025233
0020025234
0020025235
0020025236
0020025237
0020025238
0020025239
0020025240
0020025241
0020025242
0020025243
0020025244
0020025245
0020025246
0020025247
0020025248
0020025251
0020025252
0020025253
0020025256
0020025257
0020025258
0020025259
0020025260
0020025261
0020025262
0020025263
0020025264
0020025265
0020025266
0020025267
0020025268
0020025269
Deska elektroniky 21-24KW
Deska řízení ST6-8
Deska 6-8Z pro KTZ,KOZ-v.12
Čerpadlo UPS25-40/130
Čerpadlo UPS15-60/130
Čerpadlo RS 15/6 3 PR 130 9
Čerpadlo UPS15-50/130-AOS-odvz.
Čerpadlo WILO-RSL 15/5-3-PR130
Čerpadlo UPS15-60/130-AOS
Ventilátor 2 rychlostní
Ventilátor 1 rychlostní
Ventilátor 1 rychl.II
Ventilátor RLG 108/0042-3030LH
Stykač ISCH 24A (pro AC-1)
Hodiny spínací
Automatika řídící-INECO 1-turbo
Automatika řídící--INECO2-komín
Ventil pl. SIT 820 NOVA
Ventil plynový
Elektronika zap.-komín BD1007
Elektronika říd. ProthermW4115B1
Elektronika zapS4565CD1005Bturbo
Elektronika zapS4565AD1009Bkomí
Elektronika zap.-komín 503EFD
Elektronika zapS4565AM1025Bkomí
Elektronika zap. BM 1007
Elektronika zapS4565CM1021Bturbo
Snímač ponorný T7335A2002B
Snímač ponorný T7335C2008B
Snímač teplotyT7335B1002B jímka
Senzor přílož.na tr.18mm-1016
Tryska na PB 0,68 pro SD
Tyčka chladící 142.0230.00
Ventil pl. 36E16S
Ventil pl. VK4105N2005B-ZP
Ventil pl.VK4105Q2002B-ZP-3 stup
Ventil pl.VK4105C1009B-ZP,PB-1st
Ventil pl. SIT 836
Ventil pl. SIT 830
Ventil pl. VK4105G1005
Manostat vzduchu C6065A1150B
Cívka I. FO91 3822
Cívka II.FO91 3823
Výměník TUV
Výměník-bojler 45 L - SANICELL
Výměník-bojler 100 L
Zásobník TUV OKC 100 NTR
Výměník deskový na TUV-E6N/16
Výměník spal.-voda pro 35kW
Výměník spal.-voda pro 24kW
Výměník spal.-voda pro 24kW
Článek vým.krajní ´L´
Článek vým. krajní ´P´ s vývody
Článek vým. střední ´S´
Výměník sp.voda TLO,PLOS-6čl.
Výměník SD - 4 ramenný
Článek AG levý
Článek AG pravý
Článek AG střední
Expanzní nádoba 6L
Expanzní nádoba 6L-3/8´´
3 190
1 510
1 860
2 800
2 610
2 610
2 640
2 570
2 640
1 630
1 530
1 490
1 370
820
610
3 090
2 960
2 670
2 970
3 510
3 790
3 360
3 130
1 680
3 290
3 590
3 380
273
273
460
154
18
86
2 590
3 580
3 910
3 080
2 120
1 820
3 480
460
700
510
1 300
7 070
10 570
10 530
1 140
4 590
3 020
2 940
2 860
3 300
2 610
18 700
3 070
3 050
3 050
2 720
940
940
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
6 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020025270
0020025271
0020025273
0020025274
0020025275
0020025276
0020025277
0020025278
0020025279
0020025280
0020025281
0020025282
0020025283
0020025284
0020025285
0020025286
0020025287
0020025289
0020025290
0020025291
0020025292
0020025293
0020025294
0020025295
0020025296
0020025297
0020025298
0020025299
0020025300
0020025301
0020025302
0020025308
0020025309
0020025312
0020025314
0020025315
0020025316
0020025317
0020025318
0020025825
0020025826
0020025827
0020025828
0020025829
0020025830
0020025832
0020025833
0020025834
0020025835
0020025836
0020025837
0020025838
0020025840
0020025841
0020025842
0020025843
0020025844
0020025845
0020025846
0020025847
0020025848
Expanzní nádoba 10L ZILMET
Ventil poj.300kPa 1/2´´- 1/2´´ vně
Ventil 3cest. P362A E2114
Anoda do boileru 45l,90l,100l
Membrána SNAV3324
Membrána - set PFVCR09
Blok s TUV-SO3-S15-výstup
Elektromotor hydrobloku
Teploměr bez loga - bílý
Snímač průtoku
Termostat prov.TG pomalý
Termostat rychlý 3kont.
Termostat pomalý 0-40°C
Termostat prov.TG rychlý
Termostat prov.3kont.TG pomalý
Termostat havarijní TG
Čerpadlo olejové s vent.(3954)
Výměník spal.-voda - 6čl.
Ventil plynový
Elektronika zap.-komín
Hořák-trubice 103.2460.00
Deska řízení ST6-8 E100 v.REV5
Výměník deskový na TUV-E6N/14
Výměník tepla 7 čl.
Deska ploš.spoje ST6-10
Výměník biter.082.01501CopperPHE
Expanzní nádoba 5L
Ventil pl. SIT 843 SIGMA
Elektronika zap. 537ABC-komín
Elektronika zapS4565AM3058Bkomí
Ventilátor GR01090
Deska řídící 24 BXV
Deska řídící 24 KXO
Vodič-svazek 23BTVE
Výměník 5 ram.C0035.056.02
Blok-S40-vstup ZK
Výměník spal.-voda-9čl.NUOVA
Ventil plyn.SIT 843 G3/4
Ventil 3 cestný-kask.SF25M1S-L
Ovladač
Kryt přední PTP 24
Kryt pravý PTP 24
Kryt levý PTP 24
Konzole závěsná
Sběrač spalin
Těsnění - kryt boční
Držák konzole
Výměník 24PTP
Hořák kompl.
Rampa hořáku 24PTP
Matice
Trubka plynu
Koleno snímače průtoku
Trubka - studená voda
Trubka - teplá voda
Vodič - zapalovací trafo
Deska řídící 24PTP
Deska - interface
Přívod síťový
Svazek kabelový 24PTP
Ventilátor
1 110
168
1 820
420
247
770
4 180
710
306
830
289
360
280
440
410
510
4 140
13 880
1 670
1 490
350
1 850
1 040
12 730
1 610
4 040
990
1 880
1 600
1 720
1 050
1 300
1 810
480
2 290
2 180
23 690
1 800
1 980
161
2 740
1 790
1 790
86
1 740
82
119
7 560
560
1 390
20
168
880
430
185
231
4 010
4 010
273
1 280
2 330
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020034952
0020027673
0020049376
7 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020025850
0020025851
0020025852
0020026410
0020027470
0020027484
0020027485
0020027486
0020027487
0020027488
0020027489
0020027490
0020027491
0020027492
0020027493
0020027494
0020027495
0020027496
0020027497
0020027498
0020027499
0020027500
0020027501
0020027502
0020027504
0020027505
0020027506
0020027507
0020027508
0020027509
0020027510
0020027511
0020027512
0020027513
0020027514
0020027515
0020027516
0020027517
0020027518
0020027519
0020027520
0020027521
0020027522
0020027523
0020027524
0020027525
0020027526
0020027527
0020027528
0020027529
0020027530
0020027531
0020027532
0020027533
0020027535
0020027536
0020027537
0020027539
0020027540
0020027542
0020027543
Uzávěr plynu
Filtr TV (10ks)
Clona
Klip pojistného ventilu
O-kroužek 15,1x2,7mm (x10)
Blok elektroniky 9-12KW
Blok elektroniky 15-18KW
Blok elektroniky 21-24KW
Deska elektroniky 9-12KW
Deska elektroniky 21-24D
Blok el. 80KLOI
Deska plošného spoje MOD V-1.3
Deska ploš. spoje 80KLO
Těleso top.-chlad.kol.-1kW
Těleso top.-chlad.kol.-1,5kW
Těleso top.-chlad.kol.-2kW
Deska řídící pro PL typ K
Deska řídící pro PL typ ´K´- 2
Deska řídící pro PL typ 50STO
Deska časovače pro 50SOO
Deska el. pro KTO-H, KOO-H
Deska displeje DIS5
Deska LED5 V1.0 pro KXO v.12
Potenciometr lineární 10K
Elektrody zapalovací
Elektroda zap.pro KLO
Elektroda zap.pro PLO
Elektroda ionizační
Elektroda ZE 588
Těsnění ventilátoru
Relé 410 16A 48V
Relé Eberle 410 16A 12V
Vypínač síťový 0-I velký bílý
Vypínač-tlačítko (porucha)
Pojistka tepelná ELTH
Termostat RT XII/34 / BR17103
Ventil pl. SIT 820 mV
Elektronika zap.-ko.S4560B1006
Konektor s kabelem k SIT 820
Piezozapalovač k ř.aut. NOVA
Termočidlo 55mm, M9x1
Termočlánek vícenásobný
Cívka k ř.aut.SIT - 820, 824
Hořák pilotní pro PLO
Hořák pilotní k 820 mV
Tryska k trub.hořáku PB 1,7mm
Držák tyček 142.0106.00
Držák tyček ´U´ 142.0223.00
Přerušovač tahu - 20PLO,KLO
Přerušovač tahu - 30PLO,KLO
Sklíčko - slída
Ventil pl. VK4105Q2010B-PB-3-st.
Ventil pl.VR4605 CB1025
Ventil pl.VR4605 DB1008
Termostat-spalinový 70-110C
Termostat spalinový-zlac.kont.
Termostat bim. nevratný 95 C
Elektroskřínka k pl. ventilu
Cívka modulátoru (3402106)
Ventil odvzdušňovací 3/8´´
Ventil kulový vyp. 3/8´´
530
470
58
37
112
2 610
3 050
3 530
2 350
3 470
4 100
110
2 120
530
670
650
1 180
1 020
1 490
1 390
590
530
189
235
69
71
66
104
107
69
204
192
96
88
86
128
2 540
2 430
137
86
149
780
420
211
340
56
22
29
1 170
1 230
62
3 400
3 550
3 440
410
430
212
340
410
190
131
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020044776
8 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020027545
0020027546
0020027547
0020027549
0020027550
0020027551
0020027552
0020027553
0020027554
0020027555
0020027556
0020027557
0020027558
0020027559
0020027560
0020027561
0020027563
0020027564
0020027565
0020027566
0020027567
0020027568
0020027569
0020027570
0020027571
0020027572
0020027573
0020027574
0020027575
0020027576
0020027577
0020027578
0020027580
0020027581
0020027582
0020027583
0020027584
0020027585
0020027587
0020027588
0020027589
0020027590
0020027591
0020027592
0020027593
0020027594
0020027595
0020027596
0020027597
0020027600
0020027601
0020027602
0020027603
0020027605
0020027608
0020027610
0020027611
0020027612
0020027613
0020027614
0020027617
Klapka zpětná 3/4´´
Výměník TUV - s
Výměník TUV - C25
Expanzní nádoba 7L
Expanzní nádoba 7L-3/8´´, Tiger
Expanzní nádoba 10L
Ventil pojistný 250kPa 1/2´´
Ventil poj. 250kPa 1/2´´- 1/2´´
Ventil pojistný 250kPa 1/2´´- 1/2´´ vn
Ventil poj. 300kPa 1/2´´-1/2´´ MTR
Jímka krátká-pro čidlo teplot
Jímka pro 4 čidla
Těsnění bojleru 45L-pr.186mm
Spojka litinových článků BIASI
Mikrospínač k 3cest. ventilu
Víko 3cest.ventilu (MPMV 3402)
Rozvod teplé vody - typ "K"
Rozvod teplé vody II.
Rozvod teplé vody, typ ´S´
Přívod studené vody - KTV,KOV
Blok pro bojler-S11 - výstup
Blok s TUV-S15-vstup
Mikrospínac pro hydroblok
Tlakoměr bez loga - bílý
Snímač tlaku
Termostat prov.pomalý-zl.kont.
Termostat havarijní-zl.kont.
Termostat protizámrazový
Termostat bim. havarijní 105 C
Mikrospínač k sním. průtoku 3882
Hlídač plamene (3069)
Trafo zapalovací (3520)
Membrána - sada - PFVCR03
Elektródy zapaľovacie
Vodič-Q 129 elektrody
Anoda B200Z (040168)
Hořáková trubice
Těsnění k trubce A,B - sada 10ks
Expanzní nádoba 10L-1/2´´
Cívka modulátoru SIT 824/836
Ventil pojistný, 3/4´´ ZB-8
Elektronika zapS4565CM1039Bturbo
Displej KLZ v.13
Příruba k bojleru 45L (.....)
Vodič-svazek J-1
Blok KXV15-vstup
Blok KXV15-výstup
Elektrody zapalovací
Senzor průtoku SV
Vodič prívod čerpadla
Hlava ovládací TUV (15.0143)
Membrána TUV (U 0024)
Ventil dopouštěcí (10.0203)
Manostat vzduchu-C6065 FH1516B
Vodič-svazek 24BOV15
Ventil 3cest.-15.AS50
Expanzní nádoba 5L-W
Tyčka chladící 205mm
Čidlo příložné pr.13-15mm
Přerušovač tahu D126 BOVE
Expanzní nádoba 2L
169
1 250
1 290
770
1 000
1 220
253
252
134
204
87
196
320
35
154
370
450
410
360
440
2 730
1 240
211
202
311
320
380
97
70
108
800
2 820
410
350
390
1 860
700
97
750
470
285
2 050
590
840
730
1 300
2 730
330
219
142
1 280
88
128
370
710
690
740
80
162
940
1 180
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
9 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020027621
0020027622
0020027623
0020027624
0020027625
0020027626
0020027627
0020027628
0020027629
0020027630
0020027631
0020027632
0020027633
0020027634
0020027635
0020027636
0020027637
0020027638
0020027639
0020027640
0020027641
0020027643
0020027644
0020027645
0020027646
0020027647
0020027648
0020027651
0020027652
0020027653
0020027656
0020027657
0020027659
0020027661
0020027662
0020027663
0020027664
0020027665
0020027666
0020027667
0020027670
0020027671
0020027672
0020027673
0020027674
0020027675
0020027676
0020027677
0020027678
0020027679
0020027680
0020027681
0020027682
0020027683
0020027897
0020033142
0020033143
0020033146
0020033154
0020033156
0020033157
Panel kompletní (160114)
Snímač ponorný SO11010
Vodič Q-246 elektrody
Expanzní nádoba 10L-W
Termomanometr TG
Automatika SIT 577 DBC Sigma
Ventil plyn.SIT 848 Sigma
Sonda Halova (10.0042)
Expanzní nádoba 13S 0000500
Elektronika zap. S4565AM1074B
Elektronika zap. S4565CM1047B
Deska řídící 30KKZ
Snímač teploty SO10045-1m
Snímač teploty SO10044-2m
Anoda 33x200/M8 (6199202)
Deska displeje PL15
Ventilátor RG 128/1300-uprav.
Ventil pl.MULT. VRB25PA1205 400
Termostat bim. vratný 95 C
Těleso topné NM 3kW s krytem
Těleso topné NM 6kW s krytem
Anoda bojleru 45l SANICELL
Čerpadlo NFSL/PREMIUM-3-CRF-12
Elektroskřínka čerpadla WILO
Deska spínací ELKOT4-21-28 kW
Deska spínací ELKOT4-15/18kW
Deska spínací ELKOT4-6/12kW
Konektor k el.motoru bloku S11
Senzor průtoku
Deska řídící 24KXV17
Rampa hořáku 28kW-1.20-17-DIN
Deska řízení 50 SOO V 1.3
Termočidlo k 820 mV
Termostat bim. vratný 80 C
Jímka pro 3 čidla
Trubka výstup bojleru KXZ v.12
Blok pro bojler-S11 - vstup
Těsnění 24x15x2 - sada 10ks
Elektródy zapaľovacie
Ventil pojistný 1/2´´ ZB-4
Expanzní nádoba 7L-3/8´´
Manostat vzduchu-HC
Manostat vzduchu-C6065 FH1656B
Termostat prov.3kont.pom.IMIT
Výměník 24kW 3+1/2+2-sb.spal.
Zdroj 30KKZ
Deska displeje - J16
Automatika zap.S4560B1055B
Cívka k SIT SIGMA 840,843,845
Ventil pl. SIT 843 SIGMA G3/4
Plyn.ventil SIT SIGMA 840.030
Ventil zpětný-plast
Čerpadlo NFSL12/6 HEP-3
Ventilátor GR02410
Deska ovládací - Interface
Deska elektroniky 3-6KW
Deska elektroniky 15-18D
Blok el. 50SOO v.12
Deska osazená LED6 V 1.0
Blok el.24KTV v.12-II
Blok el.24KOV v.12-II
5 370
104
530
1 060
430
1 650
1 930
510
860
2 380
3 590
1 920
240
187
360
330
3 420
9 190
47
670
920
252
2 440
340
2 680
2 130
1 700
90
131
1 700
460
1 140
149
99
118
259
2 540
33
297
195
1 020
370
380
274
12 510
930
370
1 950
630
1 980
1 930
204
2 560
1 260
3 360
1 920
3 050
7 800
232
4 660
5 720
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020027590
0020112058
0020112055
0020112056
0020027498
2000801922
10 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020033159
0020033160
0020033161
0020033162
0020033163
0020033164
0020033165
0020033166
0020033167
0020033168
0020033170
0020033171
0020033172
0020033173
0020033174
0020033175
0020033176
0020033177
0020033178
0020033179
0020033180
0020033181
0020033182
0020033183
0020033184
0020033188
0020033189
0020033190
0020033192
0020033194
0020033195
0020033196
0020033197
0020033198
0020033199
0020033200
0020033202
0020033203
0020033204
0020033205
0020033206
0020033207
0020033208
0020033209
0020033210
0020033211
0020033212
0020033213
0020033214
0020033215
0020033218
0020033220
0020033221
0020033222
0020033224
0020033225
0020033227
0020033228
0020033229
0020033230
0020033231
Blok el. 28KTV
Deska KONVEKTORU
Těleso top.-chlad.kol.-0,5kW
Deska-propoj pro PL typ ´S´
Deska řídící pro PL typ S
Deska odporového regulátoru
Deska řídící pro PL typ "EKO"
Deska řídící pro PL typ 50STR
Deska LED 1 SOLD
Deska LED4 V1.0 pro KXO v.11
Kabel ionizační SD
Blok el. na připojení bojleru
Deska ovládání 80 KLR V1.4
Deska el.na KLZ-V1.2
Panel ovládací pro KLO-osazený
Kabel 2+1 žil.(flexo)
Pojistka T 80MA
Pojistka skl. 160MA T/35
Pojistka skl. 1A T/35
Pojistka T1,6 A 5x20
Pouzdro síťové pojistky
Držák pojistky
Doutnavka oranžová H8580AB
Doutnavka červená
Doutnavka čirá H858HB
Reflektor LED diody 5mm
Krytka červená na diodu
Krytka zelená na diodu
Čerpadlo UPS25-40/180
Trafo síťový 13V 13VA
Trafo síťový 38V
Filtr odrušovací FS 821 1322
Elektroda zap.na věčný pl.
Elektrody zapalovací sada ZE 571
Elektroda zapalovací ZE 597
Elektroda ionizační IS 066-II
Kroužek do ventilátoru D38
Kroužek do ventilátoru
Nástavec ventilátoru
Nástavec ventilátoru AL60x2x55
Kroužek do ventilátoru D33
Kroužek do ventilátoru D39
Kroužek do ventilátoru D40
Kabel VN-ionizační - 40,50 KLO
Kabel VN-zapal.-80KLR-A,KLO-A
Kabel VN-zapal.-80KLR-B,KLO-B
Kabel VN-ioniz.- 80KLR-A,KLO-A
Kabel VN-zapalovací na KLZ
Kabel zemnící na KLZ
Kabel ionizační na KLZ
Vývodka AL GP 13,5
Vývodka AL GP 21
Průchodka kabelová 9mm
Průchodka kabelová 3 díry
Relé Eberle 1-409 16A-spínací
Relé Eberle2-409 16A-přepínací
Vypínač koléb. T8600VB BLK/BLK
Vyp.- přepínač 1 pólový
Vyp.síťový 0-I-PL
Vypínač-přepínač funkcí
Vypínač prosvětlený zel. malý
5 610
530
510
182
1 200
188
264
760
188
218
68
238
1 980
620
4 980
80
21
12
12
18
69
38
64
62
62
49
12
18
3 280
320
350
540
85
294
212
118
30
32
64
45
64
44
64
91
71
58
79
107
42
42
38
53
32
27
135
162
43
56
106
58
84
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
11 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020033232
0020033233
0020033235
0020033236
0020033237
0020033239
0020033240
0020033241
0020033244
0020033245
0020033246
0020033247
0020033248
0020033249
0020033250
0020033251
0020033252
0020033253
0020033254
0020033255
0020033257
0020033259
0020033261
0020033262
0020033263
0020033264
0020033265
0020033266
0020033267
0020033268
0020033269
0020033270
0020033271
0020033272
0020033273
0020033274
0020033276
0020033277
0020033278
0020033279
0020033280
0020033281
0020033282
0020033283
0020033284
0020033285
0020033286
0020033287
0020033288
0020033289
0020033290
0020033291
0020033292
0020033293
0020033294
0020033295
0020033296
0020033297
0020033298
0020033299
0020033300
Vypínač prosvětlený
Vypínač síťový 0-I malý
Mikrospínač 1-pólový
Vypínač-tlačítko 1 pólový
Vypínač-tlač 1 pól-PL H8651VB
Protikus 6 pól.6,3mm
Svorkovnice 6336-37-12-10
Bublina k 1-pólovým vypínačům
Konektor pro ř.aut.INECO
Dutinky do konek.řídící aut.
Kolíky do konekt.řídící aut.
Konektor pro ř.aut.INECO 2
Těsnění+šroub ke kon. NOVA 820
Těsnění+šroub ke kon. NOVA 824
Kabel VN-500 mm k ř.aut. NOVA
Šroubení s 2 kuželem pr.6mm
Kryt na zap.elektroniku-044B
Kryt na zap.elektroniku-004
Tesnění krytu-gum.-004B set 10ks
Přerušovač termočlánku-tělo
Těsnění VN kabelů-003B sada10ks
Záslepka LG-96x96
Krytka koncová RSD 88
Těsnění průch..el.s.IN-sada5ks
Silicon hose to manostat
Ventil kulový 1/2´´, plyn (I-A)
Sonda tlaková
Hořák Polidoro - 24 kW
Hořák 401.0536.02 pro 24kW
Hořák Polidoro - 12 kW
Hořák pilotní 526F/27.2
Hořák-trubice pro LI kotel
Hořák pro 16 SLO
Hořák 18 ramenný 401.0262.14
Tryska na zemní plyn NP 120
Tryska na propan - butan NP 72
Tryska k hořáku-trub.2,8mm
Tryska k hořáku-trub.2,65mm
Tyčka chladící
Držák 110
Držák 114
Tryska G 27.2 k pilot.hořáku
Tryska na ZP 1,07 pro SD
Tryska na ZP 1,40 pro SD
Víko spalovací komory 24-v.12
Přívod plynu do pl.ventilu
Přívod pl.do ventilu III-KXZ
Propojení pl.ventilu s hořákem
Přívod plynu do vent.20-30PLO
Přívod plynu do ventilu-KTXI
Přívod plynu do ventilu-KOXI
Přívod plynu KTV,KOV-v.12
Přívod pl. do ventilu A2-50SOO
Přívod pl. do ventilu B2-50SOO
Příruba průhledítka T-v.12
Těsnění skl.50x40x0,5.sada5ks
Plech ventilátoru (12-24kW)
Snímač tlaku ventilátoru
Nadstavec hadice
Držák ventilátoru-v.12
Těsnění víka spal.kom24T-v.12 1M
107
58
68
58
116
23
38
14
29
12
16
24
14
16
63
18
51
64
154
84
309
79
15
84
107
228
56
1 480
1 270
1 210
192
430
1 970
2 230
16
11
44
69
70
38
44
32
22
15
112
238
212
224
440
134
129
62
103
106
14
25
46
57
25
46
34
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020033481
12 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020033301
0020033302
0020033303
0020033304
0020033305
0020033306
0020033307
0020033308
0020033309
0020033310
0020033311
0020033312
0020033313
0020033314
0020033315
0020033316
0020033317
0020033318
0020033319
0020033323
0020033324
0020033325
0020033326
0020033327
0020033328
0020033330
0020033331
0020033332
0020033333
0020033335
0020033336
0020033338
0020033339
0020033342
0020033343
0020033344
0020033350
0020033351
0020033352
0020033353
0020033355
0020033356
0020033357
0020033358
0020033359
0020033360
0020033361
0020033362
0020033363
0020033364
0020033365
0020033366
0020033367
0020033368
0020033369
0020033370
0020033371
0020033372
0020033373
0020033374
0020033375
Ventil pl.VK4105N2013B-PB
Termostat bim. vratný 65 C
Termostat bim. vratný 85 C
Termostat bim. nevratný 65 C
Termostat bim. nevratný 80 C
Termostat bim. nevratný 85 C
Termostat bim. nevratný 90 C
Stavěcí šroub výkonu s matkou
Pružinka stavěcí-zemní plyn
Pružinka stavěcí-propan-butan
Příruba příma-komb.vent.
Příruba přímá-prodloužená
Příruba přímá 45-002-473-003
Příruba rohová-komb.vent.
Příruba rohová 45-900-400-125
Příruba rohová+3/4´´matka-uprav
Příruba přímá s 3/4´´ matkou
Konektor kmodul.45900429-020B
Konektor-sdruž.45-900-429-026
Cívka k modulátoru-005-PB
Konektor k mod. SIT 836
Krytka hlídače spalin
Hadice panc. 3/8´´- 3/4´´- 0,2m
Ventil odvzdušňovací 1/4´´ rad.
Ventil kulový vyp. 1/2´´
Ventil kulový 3/4´´ s odvod.
Ventilek vypouštěcí 1/4´´-II.
Klapka zpětná 1´´
Zátka G 5/4´´II
Šroubení VE4302-1/2´´
Šroubení VE 4302-3/4´´
Ventil poj.0,63MPa 3/4"
Ventil BY-PASS
Jímka dlouhá-pro čidlo teplot
Těsnění k vým.-bojler 30L
Klip upevňovací pro vým.SD
Matka M10 k svorníkům
Zátka G 5/4´´
Zátka G 5/4´´ s nástavcem
Sada - těsnění 58x43-2 sada 5ks
Svorník se závit.M10x240-3čl.
Svorník se závit.M10x325-4čl.
Svorník se závit.M10x407-5čl.
Svorník se závit.M10x492-6čl.
Kroužek zajišťovací (MPMV34)
Kotouček spínací (MPMV3310)
Kryt el.skřínky 3cest. ventilu
Kroužek teflonový (MPMV 3315)
Podložka teflonová (MPMV 3318)
Kroužek "O" MPMV 3325 sada 10ks
Pružinka pojist.-čidla TG
Pružinka čidla do jímky 3/4´´
Přívod studené vody-s TUV
Přívod studené vody II.- s TUV
Přívod SUV do bojleru II.
Přívod SUV do bojleru ´P´
Přívod studené vody-IN-s TUV
Odvod teplé vody-s TUV
Odvod teplé vody II.- s TUV
Odvod TUV z bojleru
Odvod TUV z bojleru II.
4 160
99
212
99
212
212
79
253
57
57
84
107
168
96
167
201
162
212
294
350
124
15
124
54
131
340
69
198
153
80
112
530
93
148
74
22
6
51
145
124
21
27
28
33
13
8
43
25
12
57
18
18
298
148
257
276
173
320
232
273
247
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
13 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020033376
0020033377
0020033378
0020033379
0020033380
0020033381
0020033382
0020033383
0020033384
0020033385
0020033386
0020033387
0020033388
0020033389
0020033390
0020033391
0020033392
0020033393
0020033394
0020033395
0020033396
0020033397
0020033398
0020033399
0020033400
0020033401
0020033402
0020033403
0020033404
0020033405
0020033406
0020033407
0020033409
0020033410
0020033411
0020033412
0020033413
0020033414
0020033415
0020033416
0020033417
0020033418
0020033419
0020033420
0020033421
0020033422
0020033423
0020033424
0020033425
0020033426
0020033427
0020033428
0020033429
0020033430
0020033431
0020033432
0020033433
0020033437
0020033438
0020033439
0020033440
Odvod TUV z bojleru ´P´
Odvod teplé vody-IN-s TUV
Odvod teplé vody z výměníku
Odvod TV z výměníku II
Odvod TV z výměníku III
Odvod TV z vým. - KXO
Odvod TV z vým.III-KXZ
Propoj vym.-TUV-PL typ K
Propoj vym.-TUV-PL typ S
Propoj výměníku - s TUV
Propoj studené vody s TUV-IN
Přívod SV-exp.-vým.II-KTZ,KOZ
Výstup teplé vody - KTV,KOV
Výstup teplé vody-KTVI,KOVI
Výstup teplé vody-KTOI,KOOI
Přívod studené vody II -KXO
Přívod studené vody - KTZ,KOZ
Přívod studené vody - KTZ,KOZ
Výstup teplé vody - KTO,KOO
Výstup TV - II -KXO
Trubka přepadu
Přívod teplé vody do bojleru
Přívod TV do bojleru II
Přívod stud.vody do vým.-IN
Přívod SV do exp.nádoby-IN
Odvod TV z výměníku -KXVI
Odvod TV z výměníku -KXOI
Odvod teplé vody z vým. 12A
Odvod TV z vým.-50STR,STO
Odvod TV-výměník II-50STR,STO
Přívod SV-výměník II-50STR,STO
Přívod SV-výměník - 50SOO
Přívod studené vody-KTVI,KOVI
Trubka exp.nádoby KTV,KOV-v.12
Trubka vým.-čerpadlo KXV v.12
Trubka 3cest.ven.-vým.KXV-v.12
Trubka vým.-čerpadlo KXO v.12
Trubka výstupu z vým.KXO v.12
Trubka exp.nádoby KTZ,KOZ-v.12
Trubka vým.-hydroblok KXZ v.12
Trubka vstup bojleru KXZ v.12
Trubka TUV - KOZ-v.12
Trubka SUV - KOZ-v.12
Trubka BY-PASSU - KTZ,KOZ-v.12
Výstup TUV z vým.TUV na KLZ
Blok s TUV-SO3 - vstup
Blok bez TUV-SO8 - vstup
Trubka by-passu
Trubka-propoj A
Trubka-propoj B
Příchytka mikrospín.hydrobloku
Klip upevňovací k tr. by-passu
Klip upevňovací k propoj. A,B
Klip elektromotoru hydrobloku
Těsnění OR 2068 - sada 10ks
Těsnění OR 2056 sada 10ks
Těsnění OR 2050 - sada 10ks
Teploměr s tlakoměrem TG
Podložka TG
Ventilek zpětný 1/2´´12mmdrá
Ventilek zpětný TG 1/4´´
236
246
256
242
292
360
370
370
460
600
137
600
360
520
480
660
530
770
380
370
123
285
205
257
81
182
205
350
207
253
206
460
610
158
260
202
287
256
99
182
189
140
107
143
360
1 050
830
320
320
320
14
25
14
14
107
107
51
920
18
79
74
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
14 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020033441
0020033442
0020033443
0020033444
0020033445
0020033446
0020033447
0020033448
0020033449
0020033450
0020033451
0020033452
0020033453
0020033454
0020033455
0020033456
0020033457
0020033458
0020033459
0020033460
0020033461
0020033462
0020033463
0020033464
0020033466
0020033467
0020033468
0020033470
0020033472
0020033473
0020033474
0020033475
0020033476
0020033477
0020033478
0020033479
0020033480
0020033481
0020033482
0020033483
0020033484
0020033485
0020033486
0020033487
0020033488
0020033489
0020033490
0020033491
0020033494
0020033495
0020033496
0020033497
0020033498
0020033499
0020033500
0020033501
0020033503
0020033504
0020033505
0020033508
0020033509
Elektroskříňka (MPMV15/1)
Knoflík TG-II
Knoflík-D2
Šroubek omezovací TG
Pružina omezovací TG
Knoflík TG 0-90 C
Knoflík ke konvektoru
Spona ke kapilárě termostatu
Spona pr.28 na kapiláru term.
Pružina kapiláry na tr.1´´
Spona ´C´, kapilára termostatu
Držák termopojistky-pr.18mm
Držák termopojistky-II
Knoflík - D
Osička knoflíku - D2
Spona termopojistky II
Spona 46x0,5 tvar ´C´
Pružina termočlánku
Spona čidla zásobníku
Tţň spojovací - plastový
Těsnění-průchodu plynu sada 5 ks
Průchodka I 326 pr.14mm
Těsnění 30x20x2 - sada 10ks
Kroužek "O" 50x2 silik.set 5ks
Kroužek"O"17,6x2,3 silik.set10ks
O-kroužek 18x3,5mm (x10)
Těsnění ´O´ 22,4x2,65 (x10)
Těsnění 27x18x3 Gu - sada 10ks
Těsnění 30x22x2 - sada 10ks
Těsnění 15x8x2 sada 10ks
Těsnění 51x41x4 (007172) set 5ks
Těsnění 24x15x2 Gu - sada 10ks
Těsnění kling. 60x40x2- sada 5ks
Těsnění klin60x48x2 IT200 set5ks
Těsnění klin70x50x3 set 5ks
Těsnění klingeritové 132x88x3
Šňůra skelná 5x5 - těsnící (1M)
Šnůra těsnící 15x2 (1M)
Šnůra těsnící - samolepící (1M)
Koleno 1/2´´
Koleno 3/4´´, pozink
Redukce křížová-IN
Příruba 6/4´´- 318 oválná
Příruba rohová DN 15 R3612
Vsuvka 3/4´´mosazná
Zátka do vým.pro ponor.snímač
Zátka 1/2´´
Motohodiny
Vírník 12 zářezový (1061)
Vírník 4 zářezový (1013)
Držák trysky-před.(3624,1052)
Spojka plastová k hořáku(1022)
Automatika k horáku (3026)
Motor AEG k hořáku (3408)
Ventil DSV.2 (3649)
Transformátor zapalovací(3514)
Elektroda zapal.dvojitá (4159)
Čerpadlo olejové (3937)
Těsnění příruby k HVS 5 (1026)
Hadička pro top.olej (4077)
Klapka vzduchu (1018)
72
36
56
18
16
49
33
44
26
26
44
12
18
62
16
19
18
26
32
15
76
37
96
109
69
42
69
69
78
40
218
35
116
110
143
45
51
49
56
23
39
212
640
163
130
116
40
830
1 480
1 320
4 780
229
2 870
5 260
9 210
3 020
309
3 700
470
400
212
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
15 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020033510
0020033511
0020033512
0020033520
0020033521
0020033522
0020033524
0020033525
0020033527
0020033529
0020033530
0020033531
0020033532
0020033533
0020033534
0020033535
0020033536
0020033537
0020033538
0020033539
0020033540
0020033541
0020033542
0020033543
0020033544
0020033545
0020033546
0020033547
0020033548
0020033549
0020033550
0020033551
0020033552
0020033554
0020033555
0020033556
0020033557
0020033559
0020033561
0020033562
0020033563
0020033564
0020033565
0020033566
0020033567
0020033568
0020033569
0020033570
0020033571
0020033572
0020033573
0020033574
0020033575
0020033576
0020033577
0020033578
0020033579
0020033580
0020033581
0020033582
0020033583
Ventilátor vzduchu (1023)
Kabel zapalovací (1014)
Hlídač plamene (3005)
Ventil magnetický AS (4016)
Kondenzátor 4 mF (3405)
Izolace zadní části spal.kom.
Izolace SK 184x168
Izolace SK 320x217
Držák spalinového termostatu
Rámeček plastový - EL
Rámeček plastový - PL
Rámeček na LI,120SOR,SOO-plast
Čelo krytu na 20-30 KLO,PLOS
Panel ovl. pro PLO-plast
Elektroskříňka - PLO,KLO-plast
Držák hořáku na 30KLO
Držák hořáku na 20PLO
Elektroskříňka-NO pro PL-IN
Nosník ´L´, 20-30 PLO, KLO
Čelo krytu - 40-50KLO,PLO v.11
Držák exp.nádoby 7L-horní-IN
Příčka spojovací - KOVI
Kryt ovládacího panelu-v.12
Plech stínící hořáku v.12
Trn vymezovací
Držák hořáku 30 KLZ
Panel ovl.-NO na KXVI
Panel ovl.-NO na STR-H
Panel ovl. na KLZ-plast
Panel ovl. na KLO v.11-osazený
Panel ovl.-NO na KXV v.12
Panel ovl.-NO na KXO v.12
Krytka displeje
Trn závěsu M4
Spona závěsu 16 mm
Spona víka komory uzavírací
Držák hořáku 30P-lakovaný v.11
Držák hořáku 30KLO v.13
Držák hořáku na 50PLO
Hořák-svařenec 30TLO lakovaný
Hořák-svařenec 50TLO lakovaný
Izolace hořáku 20PLO
Izolace hořáku 20KLO v.12
Izolace hořáku 30PLO
Izolace hořáku 30KLO v.12
Izolace hořáku 30PLO v.11
Izolace hořáku 40TLO
Izolace hořáku 40KLO v.12
Izolace hořáku 50TLO
Izolace hořáku 50KLO v.11
Izolace KERANAP 50KLO v.11
Izolace přední 30PLO
Izolace přední 50TLO
Izolace přerušovače 30PLO
KERANAP 165x183
Izolace SK 185x218
KERANAP 195x555
Izolace SK 204x218
KERANAP 215x285
KERANAP 215x310
KERANAP 245x415
2 470
102
1 120
2 190
640
107
51
116
24
83
93
93
167
168
131
890
1 670
141
192
207
34
44
195
158
13
760
209
203
215
3 970
208
273
8
18
12
29
840
860
900
880
1 020
77
95
84
148
148
106
167
161
229
105
285
203
119
56
82
154
88
96
110
120
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020033842
16 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020033584
0020033585
0020033586
0020033587
0020033588
0020033589
0020033591
0020033592
0020033593
0020033594
0020033595
0020033599
0020033600
0020033601
0020033602
0020033603
0020033604
0020033605
0020033606
0020033607
0020033608
0020033609
0020033610
0020033611
0020033612
0020033613
0020033614
0020033615
0020033616
0020033617
0020033618
0020033619
0020033620
0020033622
0020033624
0020033630
0020033631
0020033632
0020033633
0020033634
0020033635
0020033636
0020033637
0020033638
0020033639
0020033640
0020033641
0020033695
0020033696
0020033697
0020033698
0020033699
0020033700
0020033701
0020033703
0020033704
0020033705
0020033706
0020033707
0020033708
0020033709
Izolace SK 300x217
KERANAP 40
KERANAP 80
Vodič-F040 KZ
Vodič-Q009 KJ
Vodič-Q123 VJ
Pojistka F 0,8A
Pojistka F 100 MA/35
Pojistka skl. 1,25A T/35
Pojistka trubic. 500MA
Pouzdro síť..poj-PL PF1685369085
Komora spalovací 24-v.12
Vývod spalin 24T-v.12
Přerušovač tahu - 20PLOS,TLO
Přerušovač tahu - 30PLOS,TLO
Přerušovač tahu - 40PLO,KLO
Přerušovač tahu - 50PLO,KLO
Přerušovač tahu - 80KLR,KLO
Přerušovač tahu - 20KLZ, TEKNA
Přerušovač tahu - 30KLZ, TEKNA
Přerušovač tahu - 40 TEKNA
Přerušovač tahu - 50 TEKNA
Výměník spal.-voda-NL-3 čl.
Výměník spal.-voda-NL-4 čl.
Výměník spal.-voda-NL-5 čl.
Výměník spal.-voda-NL-6 čl.
Výměník spal.-voda pro 16 SLO
Výměník spal.-voda TLO-3 čl.
Výměník spal.-voda PLOS-3 čl.
Výměník spal.-voda TLO-4 čl.
Ventil 3cest.-3/4´´ TUV
Přívod SV-exp.nádoba-vým.III.
Výstup stud.vody z bojleru II.
Zátka 1/2´´ protizámrazová
Matice 3/4´´ MS nízká
Rám plynového kotle - T v.12
Kryt na konv.0,5-1kW-před. díl
Kryt na konv.0,5-1kW-zadní díl
Kryt na konv.1,5kW-přední díl
Kryt na konv.1,5kW-zadní díl
Kryt na konv. 2kW-přední díl
Kryt na konv. 2kW-zadní díl
Kryt vrchní na 20-30 PLO,KLO
Kryt vrchní na 20PLO-S
Kryt vrchní na 30PLO-S
Kryt boční L na 20-30 PLO,KLO
Kryt boční P na 20-30 PLO,KLO
Kryt zadní na 20PLO-S
Kryt zadní 30PLO-S
Kryt bočnice L,P - PL
Kryt boční P-40-80 PLO,KLO,KLR
Kryt boční L-40-80 PLO,KLO,KLR
Kryt vrchní - 30KLO,PLO v.11
Kryt bočnice L,P - 24KTZ
Kryt zadní 40KLO,PLO v.11
Kryt zadní 50KLO,PLO v.11
Kryt boční levý - IN
Kryt horní - 20,30KLZ
Kryt zadní - 20,30KLZ
Displej signalizace
Záslepka do panelu
82
282
390
610
116
62
10
16
12
10
111
320
400
930
1 060
1 350
1 450
2 330
1 320
1 410
1 570
1 590
19 960
23 690
27 550
31 600
15 600
9 930
10 390
12 680
1 880
1 030
560
148
91
960
580
670
610
690
850
920
470
520
550
299
299
510
490
290
400
400
340
640
570
370
183
640
1 060
18
12
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
17 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020033711
0020033712
0020033713
0020033714
0020033721
0020033724
0020033725
0020033726
0020033727
0020033728
0020033729
0020033730
0020033731
0020033732
0020033733
0020033735
0020033736
0020033737
0020033738
0020033739
0020033740
0020033741
0020033742
0020033743
0020033744
0020033746
0020033747
0020033748
0020033749
0020033750
0020033751
0020033752
0020033753
0020033754
0020033755
0020033757
0020033758
0020033760
0020033761
0020033762
0020033763
0020033764
0020033766
0020033767
0020033769
0020033770
0020033774
0020033775
0020033776
0020033777
0020033778
0020033779
0020033780
0020033781
0020033782
0020033785
0020033786
0020033787
0020033788
0020033789
0020033790
Kryt boční L na 35NL
Kryt přední na NL
Kryt boční L na 24NL
Kryt boční P na 24NL
Kryt vrchní na 35NL
Kryt vrchní na B100
Držák hořáku 120L
Držák hořáku 120P
Hořák-svařenec 80 lakovaný
Hořák svařenec 30PLO lakovaný
Izolace hořáku 1
Izolace hořáku 50PLO v.11
Izolace NOBASIL zadní
Izolace NOBASIL prední
Izolace přední-30
Izolace přední-50-VYŘAZENO Z VÝR
Izolace výměníku 20 v.13
Izolace výměníku 30 v.13
Izolace zadní-40
Izolace zadní-50
Vodič-Q127 VJ
Vodič-Q 128 elektrody
Vodič-V035I
Vodič-V048F
Vodič-V048I
Vodič-V080I
Vodič-VN 0301-IP
Vodič-VN 030Z-IP
Vodič-VN 040I
Vodič-VN 040Z
Vodič-VN010
Vodič-VN032
Vodič-VN060 Z
Vodič-VN060I
Vodič-VN063Z
Vodič-VN100IF
Blok litinový 20LI
Kryt boční P - 80LI
Kryt boční L - KLO v.12
Kryt boční P - KLO v.12
Kryt boční L - LI v.13
Kryt dolní 24T
Kryt horní 20KLO,PLO
Komora uzatváracia-horný diel
Kryt izolace 30KLO v.12
Kryt izolace 40KLO v.12
Kryt panelu 80KLO
Kryt panelu KLO,PLO (výlisek)
Kryt přední 50KLO v.11
Kryt přední 80LI
Kryt přední-izolace 50TLO
Kryt přední KLO v.12
Kryt spal.komory 12 přední
Kryt spal.komory 24
Kryt spal.komory 24 přední
Rám nosný 12KTZ v.12
Rám nosný KOX v.12
Rám nosný KTX v.12
Pant střední nikl.
Kryt - turbo přední 50STR,STO
Přerušovač tahu 12
520
610
490
490
520
450
239
170
1 500
970
440
420
306
183
340
151
540
340
208
274
36
360
44
29
29
32
56
56
65
77
29
102
60
84
98
67
7 970
640
400
390
530
155
330
145
330
440
257
138
700
1 100
620
590
168
460
154
1 370
1 240
1 180
56
680
680
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
18 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020033791
0020033792
0020033793
0020033794
0020033795
0020033796
0020033797
0020033798
0020033799
0020033800
0020033801
0020033802
0020033803
0020033804
0020033805
0020033806
0020033807
0020033808
0020033809
0020033810
0020033811
0020033812
0020033813
0020033814
0020033815
0020033816
0020033817
0020033818
0020033819
0020033820
0020033821
0020033822
0020033823
0020033824
0020033825
0020033827
0020033828
0020033829
0020033830
0020033831
0020033832
0020033833
0020033834
0020033835
0020033836
0020033838
0020033840
0020033841
0020033842
0020033844
0020033846
0020033847
0020033848
0020033850
0020033851
0020033852
0020033853
0020033854
0020033855
0020033856
0020033857
Přerušovač tahu 120SOR,SOO
Přerušovač tahu 20 LI v.13
Přerušovač tahu 24 v.11
Přerušovač tahu 24 v.12
Přerušovač tahu 30 LI v.13
Průzor spal.komory
Reflektor tepelný 20 LI v.13
Reflektor tepelný 30 LI v.13
Kapota el.kotle
Trubka plynová 24 POX v.11
Trubka plynová 24 KXX v.12
Rozvod plynu 120 SOR,SOO
Trubka 6x320 mm
Trubka AL 60x2x65
Trubka Cu D12x450 TUV
Trubka Cu D12x465 SUV
Trubka Cu vstup 50 STR,STO
Trubka Cu výstup 50STR,STO
Trubka plynová 50STR,STO
Trubka plynová 12
Trubka rozvodu VV-I-120SOR,SOO
Trubka rozvod.VV-II-120SOR,SOO
Trubka rozv.VV-III-120SOR,SOO
Trubka SUV - PLO
Trubka SVV - 50SOO
Trubkaka TUV - PLO
Trubka ventilátoru 50 STR
Trubka vým.-čerp. 12KTZ v.12
Trubka vým.-čerp. 24KTX v.12
Trubka vým.-čerp. 24KXZ v.12
Trubka výměníku-I -120SOR,SOO
Trubka výměníku-II -120SOR,SOO
Trubka vým.-III-120SOR,SOO
Trubka vým.-hydrobl.12KTZ v.12
Turbokomora 24 KTX v.12
Výstuž kapoty KLO v.12
Vývod spalin osazený 50STR,STO
Difuzor poloturba PT
Šroub vymezovací M8
Kryt panelu KLO,PLO v.13-plast
Elektrody upravené 12,24KXX
Kolektor plynu
Modul konc.KLO,PLO v.13-plast
Matice 1/2´´ nízká
Matice 3/8´´ nízká
Průchodka kabelová - plastová
Rámeček257x97-EL,B100,NL-plast
Rámeček 330x97 plastový (LI)
Rámeček 344x154 plastový (PL)
Modul rozš.KLO,PLO v.13-plast
Kryt přední spal. komory 120
Šroubení hořáku 45 mm
Závitová spojka 50STR,STO
Těsnění boku 24
Těsnění čela 24
Těsnění průch VN kabelů set 5ks
Vsuvka 3/4´´
Vsuvka 3/4´´krátká
Vsuvka odvzduš.ventilu
Výměník 20 LI lakovaný
Výměník 30 LI lakovaný
2 270
990
810
1 330
720
29
88
51
1 110
106
160
970
40
49
226
226
470
149
246
116
210
310
242
196
1 370
169
78
274
287
246
350
380
420
309
940
22
540
76
36
114
186
1 710
49
20
25
12
43
45
49
48
189
71
53
96
21
212
79
91
49
2 210
2 290
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020034744
0020033892
19 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020033858
0020033860
0020033861
0020033862
0020033864
0020033865
0020033866
0020033867
0020033868
0020033869
0020033870
0020033871
0020033872
0020033873
0020033874
0020033876
0020033877
0020033878
0020033879
0020033881
0020033882
0020033883
0020033885
0020033886
0020033887
0020033889
0020033890
0020033892
0020033894
0020033895
0020033896
0020033902
0020033903
0020033904
0020033905
0020033907
0020033908
0020033910
0020033911
0020033914
0020033915
0020033916
0020033917
0020033918
0020033919
0020033920
0020033921
0020033922
0020033923
0020033924
0020033925
0020033926
0020033927
0020033928
0020033929
0020033930
0020033931
0020033932
0020033933
0020033934
0020033935
Nádoba-svařenec 21-24kW
Zátka hydrobloku 1/8´´
Sestava difuzoru 24KTX
Sestava horního krytu
Izolace hor. krytu 20 LI v.13
Reflektor tepelný-II-20LI v.13
Elektroskříňka - PLO,KLO v.13
Panel ovládací pro KLO v.13
Izolace krytu horního 30 LI
KERANAP 20PLO v.13-187x207
KERANAP 30PLO v.13-272x207
Trubka Cu hořáku LI v.13-210mm
Vodič-svazek KLO v.13
Vodič-svazek PLO v.13
Šroubení 1/2´´ upravené
Izolace přer.tahu 50 KLO,PLO
Blok litinový 40 TEKNA
Držák termostatu pro LI 30,50
Trubka plamene
Vývod spalin 12 T
Vývod spalin 24 T IN.
Komora spalovací PL 28kW
Izolace SK 204x340
Izolace SK 150x184
Izolace SK 204x360
Sonda ventilátoru PL 28kW
Trubka vým.-čerpadlo PL 28kW
Vývod ventilátoru PL 28kW
Trubka 3cest.vent.-vým.PL 28kW
Vodič-Q171-elektrody
Trubka plynová PL 28kW
Vodič-N085 (sada 10ks)
Rám nosný el.kotle
Průchodka el.krabice in.
Vodič-Q027 VJ
Trubka TVV - LI v.13
Trubka SVV - LI v.13
Panty L+P před.krytu LI v.13
Záslepka panelu pro PLO v.13
Izolace hořáku 20KLO v.13
Izolace hořáku 30KLO v.13
Držák hořáku 40KLO v.13
Izolace výměníku 40 LI v.13
KERANAP 40 LI v.13-357x207
Kryt izolace LI v.13
Přerušovač tahu 40 LI v.13
Kolík vymezovací 70004250
Reflektor zadní 40 LI v.13
Přerušovač tahu 50 LI v.13
Kryt přední 50 LI v.13
Kryt izolace 50 LI v.13
Izolace výměníku 50 LI v.13
Reflektor tepelný 50 LI v.13
KERANAP 50 LI v.13-442x207
Izolace krytu horního 50 LI
KERANAP 40PLO v.13-357x207
KERANAP 50PLO v.13-442x207
Kroužek těs.AFM34 18x10x2set10ks
Izolace hořáku 20PLO v.13
Izolace hořáku 30PLO v.13
Trubka vým.-h.blok-24KXO v.13
3 580
48
56
1 280
78
84
130
179
116
155
205
90
790
1 230
90
138
11 880
44
38
600
470
580
100
60
72
78
238
43
213
350
101
162
1 000
25
5
350
142
38
10
166
212
960
390
264
480
1 040
8
96
1 170
840
490
450
124
480
162
400
490
88
153
142
278
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020033804
20 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020033937
0020033938
0020033939
0020033941
0020033942
0020033943
0020033944
0020033945
0020033946
0020033948
0020033949
0020033950
0020033953
0020033956
0020033957
0020033958
0020033959
0020033960
0020033961
0020033962
0020033963
0020033964
0020033966
0020033967
0020033968
0020033969
0020033970
0020033971
0020033972
0020033973
0020033974
0020033975
0020033976
0020033977
0020033978
0020033979
0020033980
0020033981
0020033984
0020033985
0020033989
0020033993
0020033994
0020033995
0020033996
0020033997
0020033999
0020034000
0020034001
0020034002
0020034003
0020034004
0020034005
0020034006
0020034007
0020034009
0020034010
0020034011
0020034012
0020034013
0020034014
Blok bez TUV-SO8 - výstup
Trubka by-passu - SO8
Trubička olejová (1015)
Článek vým.krajný ´L´- G1
Článek vým.krajný ´P´- G1
Článek vým.středný ´S´- G1
Spojka lit.článků pr.47x36-G1
Elektroda zap. SLV 10-33
Těsnění (040155)
Kryt spodní-plast (022291)
Příruba bojleru (040159)
Těsnění (040158)
Vodič-svazek 40-60 KLO v.13
Elektrody zap.ZE 627
Elektroda ionizační IS ...
Výměník - bojler 80 L
Výměník spal.-voda - 3čl.BIASI
Výměník spal.-voda - 5čl.BIASI
Výměník spal.-voda - 6čl.BIASI
Termostat bim.hav.105C-2455RM
Izolace hořáku 40KLOK13
Reflektor tepelný 40KLOK13
Izolace hořáku 50KLOK13
Reflektor tepelný 50KLOK13
Držák hořáku 60KLOK13
Izolace hořáku 60KLOK13
Přerušovač tahu 60KLOK13
Reflektor zadní 60KLOK13
Izolace výměníku 60KLOK13
Rám bojleru-L KLZ v.13
Rám bojleru-P KLZ v.13
Trubka plynu-600mm KLZ100K13
Trubka-vstup SVV KLZ v.13
Trubka-výstup TVV KLZ v.13
Trubka-výst.VV boj.KLZ v.13
Trubka exp.nádoby KLZ v.13
Trubka-vst.VV boj.KLZ v.13
Kolektor KLZ v.13
Modul koncový KLOK v.13
Modul rozšiřovací KLOK v.13
Teploměr-bez loga-2m
Kroužek 16x12x1 Cu-pl set 10ks
Hořák pilotní PLO 440.0261.14
Vodič-VN026
Vodič-V026I
Trubka výstup
Víko přeruš.tahu-50KLO,PLO
Tryska k hořáku 1,55mm PB
Kolo ventilátoru 71527-2-3633
Držák hořáku 20 KLZ
Držák hořáku 40 KLZ
Vývod spalin - nýtovaný
Držák ventilátoru
Kroužek do ventilátoru D41
Kryt spalovací komory 30
Ventil pojistný SS/F 3/4´´
Vodič-M062
Vodič-svazek pro KLZ
Cívka k SIT 830/836 TANDEM
Panel ovl.-NO na 120SOO
Deska ploš.spoje 120SOR
890
118
540
3 440
3 410
2 730
48
560
450
380
4 370
440
470
305
212
12 510
7 760
9 440
10 800
114
203
198
258
135
1 090
305
1 540
179
450
232
232
296
340
266
135
310
450
790
48
81
420
69
275
102
49
320
95
45
450
750
960
730
65
35
203
320
288
540
620
285
3 190
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
21 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020034015
0020034016
0020034017
0020034018
0020034019
0020034020
0020034021
0020034025
0020034026
0020034027
0020034028
0020034029
0020034030
0020034031
0020034033
0020034034
0020034035
0020034036
0020034054
0020034055
0020034065
0020034066
0020034068
0020034069
0020034073
0020034074
0020034076
0020034077
0020034078
0020034079
0020034080
0020034081
0020034082
0020034083
0020034084
0020034086
0020034087
0020034088
0020034089
0020034090
0020034091
0020034092
0020034093
0020034094
0020034095
0020034096
0020034097
0020034098
0020034099
0020034100
0020034101
0020034102
0020034103
0020034104
0020034105
0020034106
0020034107
0020034108
0020034109
0020034110
0020034111
Deska ploš.spoje 120SOO-2
Hadice panc.1/2´´- 3/8´´0,3m
Samolepka EKVITHERM
Izolace hořáku LI 20
Izolace hořáku LI 30
Vypínač (008204)
Kontrolka zelená (018186)
Vsuvka hydrobloku 3/8´´
Izolace hořáku 20 KLZ (LoNox)
Izolace hořáku 30 KLZ (LoNox)
T-kus vypouštěcí
Panel ovládací KLZ v.13
Držák hořáku 40 KLZ
Svorník se závit.M10x580-7čl.
Držák hořáku-III 20KLO v.13
Držák hořáku-III 30KLO v.13
Držák hořáku-III 20PLO v.13
Držák hořáku-III 30PLO v.13
Izolace hořáku 40 PLO
Izolace hořáku 50 PLO
Zátka 3/4´´
Kryt plamene-II
Držák hořáku 40KLOH
Držák hořáku 50KLOH
Jímka k bojleru 45L (.....)
Konektor k mod.SIT 843
Podstava výměníku B100M
Kapota B100M
Kryt horní B100M
Kryt zadní B100M
Nosník el.panelu B100M
Úchyt kapoty B100M
Trubka SUV-B100M
Trubka TUV-B100M
Trubka VV-B100M
Záslepka 3/8´´
Průchodka el.krabice-dělená
Spona čerpadla
Panel el.zadní J
Panel el. J
Vložka el.panelu J
Fólie el.panelu J
Vodič-svazek KOV
Těsnění ventilátoru J - sada 5ks
Základna turbokomory J
Kryt přední turbo J
Kryt boční-P J
Kryt boční-L J
Trubka výměníku-výstup J
Trubka výměníku-vstup J
Sběrač spalin J
Trubka plynová J
Elektroda zap.ZE 634
Hadice panc.3/8´´- 3/8´´kol.-0,3m
Trubka by-passu-KXV15
Fólie reflexní - II
Průchodka I 334 pr.12x38
Základna J
Rám přední 20LI v.13
Rám zadní 20LI v.13
Rám přední 30LI v.13
1 100
90
125
107
142
268
166
62
164
288
268
191
1 110
79
760
1 010
760
720
240
284
23
29
1 160
900
320
159
740
1 230
420
660
62
13
194
181
181
33
36
44
51
66
26
105
660
154
410
296
215
215
141
148
370
87
248
127
158
40
27
650
198
198
238
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020056507
22 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020034112
0020034113
0020034114
0020034119
0020034120
0020034121
0020034122
0020034123
0020034124
0020034125
0020034126
0020034128
0020034130
0020034131
0020034135
0020034136
0020034137
0020034138
0020034139
0020034140
0020034141
0020034142
0020034143
0020034144
0020034145
0020034152
0020034153
0020034154
0020034155
0020034157
0020034159
0020034162
0020034163
0020034164
0020034166
0020034167
0020034168
0020034169
0020034170
0020034171
0020034172
0020034173
0020034174
0020034175
0020034176
0020034177
0020034178
0020034179
0020034180
0020034181
0020034182
0020034183
0020034184
0020034185
0020034186
0020034187
0020034188
0020034189
0020034190
0020034192
0020034193
Rám zadní 30LI v.13
Hořák 13 ram.401.0895.02
O- kroužek 14x9,5x2,5 (x10)
Úchyt el.panelu J
Klip čerpadla
Vsuvka čerpadla
Klip tlakového snímače
Redukce snímače tlaku
Kryt spal.komory přední J
Základna spal.komory J
Ventil kulový 3/8´´- 1/2´´
Hadice panc.1/2´´ Fx1/2´´ FC-0,3m
Elektroda zapalovací ZE 636
Elektroda ionizační IS 076
Trubka TUV výstup
Trubka VV výstup
Trubka TUV vstup
Trubka VV vstup
Trubka plynu
Sběrač spalin
Kryt spal.komory přední
Základna spal.komory
Základna turbokomory
Clona J
Spona termopojistky
Vodič Q 211
Vodič 3.cestného ventilu
Vodič Q 234
Vodič Q 167
T-kus vypouđtěcí
Mikrospínač 5.001.00102.0
Samolepka-schéma 24KOV15
Držák bočnic
Reflektor el.panelu
Matice rozděl. OV (10.0175)
Rozdělovač OV (10.0152)
Matice by-passu (10.0115)
Vedení hřídele (10.0112)
Rozdělovač TUV (10.0155)
Matice rozděl.TUV (10.0156)
Snímač průtoku (10.0013)
Disk tlačný TUV (10.0113)
Disk tlačný snímače (10.0153)
Membrána průtoku (F 0003)
Pružina rozděl.TUV (U 0016)
Podložka AL (A 0028)
O-kroužek, vedení hříd. H 011 (x10)
O-kroužek, E 0034 (x10)
O-kroužek, H 012 (x10)
Knoflík dopouštěcí (10.0157)
Výstup na čerpadlo (10.0158)
Výstup na expanzku (10.0159)
Matice by-passu (10.0254)
Filtr TUV (10.0125)
Šroub M5x13 (R 0086)
Spona ovl.TUV (U 0033)
O-kroužek, TUV R0044 (x10)
O-kroužek, výs. č. R0059 (x10)
O-kroužek, výs.ex R0058 (x10)
Připojení by-passu (10.0152)
Rám přední 40 B
238
1 690
66
17
18
77
22
108
80
510
226
169
182
192
245
294
139
147
113
580
142
630
630
28
22
12
116
20
67
198
135
12
72
61
340
238
69
81
101
74
400
83
62
51
32
5
62
71
71
44
96
98
106
305
8
17
64
64
105
263
252
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
23 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020034194
0020034626
0020034627
0020034628
0020034629
0020034630
0020034632
0020034641
0020034651
0020034652
0020034654
0020034655
0020034656
0020034657
0020034658
0020034659
0020034660
0020034661
0020034662
0020034663
0020034664
0020034665
0020034669
0020034670
0020034671
0020034672
0020034675
0020034676
0020034678
0020034679
0020034680
0020034681
0020034682
0020034683
0020034684
0020034685
0020034686
0020034688
0020034689
0020034690
0020034691
0020034692
0020034693
0020034697
0020034698
0020034699
0020034700
0020034701
0020034702
0020034703
0020034704
0020034705
0020034709
0020034710
0020034711
0020034714
0020034715
0020034718
0020034719
0020034720
0020034721
Rám zadní 40 B
Rám přední 50 B
Rám zadní 50 B
Hořák-trubice 103.2571.00
Vodič-svazek BTV
Lišta spal.komory BXV
Výměník spal.-voda - 4čl.BIASI
Termostat bim.vratný 120 C
Zpomalovač-54835
Čerpadlo AS 47 C (č.60)
Páska těs.samolepící 5x15x218
Páska těs.samolepící 5x15x488
Páska těs.samolepící 10x15x340
Páska těs.samolepící 10x15x522
Ochrana ACI - Z
Ochrana ACI - S
Přívod studené vody-80 KLR,KLO
Výstup teplé vody-80 KLR,KLO
Izolace SK 266x217
Izolace SK 286x217
Fólie el.panelu-BXV
Základna bitermická
Spojka lit.článků NL - D 56
Článek vým.zadní NL - B20
Článek vým.střední NL - B20
Článek vým.přední NL - B20
Trubka vým.-výstup J-24KXO
Blok 24KXO15-vstup
Článek vým.B40-přední
Článek vým.B40-střední
Článek vým.B40-zadní
Spojka lit.článků B40
Opláštění 18NL
Opláštění 35NL
Opláštění 50NL
Základna spal.komory E
Kryt přední turbo E
Vodič-svazek 24KTO15
Vodič-svazek 24KOO15
Lišta ovládacího panelu
Páska těs.samolepící 10x15x218
Páska těs.samolepící 10x15x488
Úchytka kabelů 057656
Průhledítko-silikon
T-kus - přip.bojleru
Kryt spal.komory přední-E
Izolace SK 242x290
Clona D 43
Sběrač spalin-E
Kolík vymezovací-krátký
Vodič-interface
Vodič-síťový přívod
Vodič-svazek 23BOVE
Trubka plynu 28KTV Jaguár
Zapalovač ZI62/12
Ventil by-pass 3/4"
Vodič-svazek 50SOO-12
Hydroblok IWC-SD
Kroužek"O"3,6xD19,8 set 10ks
Klip trubky TUV E
O-kroužek 3,6xD13(inter), (x10)
252
272
272
298
750
48
7 970
49
63
6 390
14
28
36
56
4 040
3 530
430
590
108
76
105
650
111
6 290
4 860
6 160
198
930
13 210
10 700
13 700
309
11 380
13 180
14 130
143
224
650
730
72
29
51
8
57
400
340
75
28
480
8
34
160
370
107
129
234
2 150
6 630
206
16
96
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
2000801936
0020014183
24 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020034722
0020034723
0020034724
0020034725
0020034727
0020034728
0020034729
0020034730
0020034733
0020034734
0020034738
0020034742
0020034744
0020034748
0020034749
0020034750
0020034751
0020034752
0020034753
0020034754
0020034755
0020034756
0020034757
0020034758
0020034759
0020034760
0020034761
0020034762
0020034763
0020034764
0020034765
0020034766
0020034768
0020034769
0020034770
0020034771
0020034772
0020034773
0020034774
0020034775
0020034786
0020034787
0020034788
0020034789
0020034790
0020034791
0020034796
0020034797
0020034799
0020034803
0020034804
0020034805
0020034806
0020034807
0020034808
0020034809
0020034810
0020034811
0020034813
0020034814
0020034815
Klip trubky exp.E
Těsnění tr ex E2,4xD9,6 set10ks
Šňůra ovládacího panelu
Klip plynového ventilu SD
Elektroda ionizační RYS
Elektrokrabice
Kryt elektrokrabice
Panel ovládací
Vodič-svazek Linea CSI
Vodič-svazek Linea I
Reflektor tepelný E
Reflektor automatiky Honeywell
Přerušovač tahu KOV D-130mm
Spojka lit.článků NL195/220
Plášť KLZ
Vodič-prostorový regulátor
Hydroblok IWC-DIN
Páska těs.samolepící 15x570x10
Páska těs.samolepící 15x378x10
Svorník 3čl.(019418)
Skříňka ovl.panelu (018201)
Termostat poj.110 C (019190)
Teploměr (019549)
Termostat (019375)
Knoflík termostatu (011713)
Kontrolka červená (010257)
Výztuha kotle Thematek
Úchyt ventilátoru E
Nosník výměníku L
Nosník výměníku P
Izolace SK 270x215
Izolace SK 167x189
Clona pl.ventilu 5,65
Trubka VV E-vstup komín
Trubka VV E-výstup komín
Hadice exp. rámu vým.T
Trn úchytu
Držák manostatu-HC
Ventilátor GR01050
Kryt boční L
Kryt boční P
Kapota
Trubka A
Trubka B
Trubka UV
Odvod teplé vody 20,30KLO,PLO
Hadice pan.3/4"FCx3/4"FC-0,55m
Hadice pan.3/4"FCx3/4"FC-0,8m
Hadice pan.3/4"Fx3/4"F-0,5m
Trubka vstup VV
Trubka výstup VV
Objímka led.diody LD 500
Svorka VK3 10/10 řadová šedá
Svorka VK3 10/10 řadová modrá
Svorka VK3 10/10 řadová zem.
Svorka VK3 2,5/5 řadová šedá
Deska svorek koncová-10mm-šedá
Deska svorek koncová-5mm-šedá
Lišta ploš.spoje
Lišta DIN TS 35-020
Elektropanel
18
29
12
12
78
108
86
840
780
780
63
127
1 190
910
820
47
4 120
56
37
95
670
1 710
650
1 110
53
239
19
18
41
41
68
40
22
139
191
168
18
32
1 280
450
530
660
197
440
209
590
313
380
229
160
440
12
56
68
167
44
36
22
18
43
162
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
25 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020034816
0020034817
0020034819
0020034820
0020034821
0020034822
0020034823
0020034824
0020034825
0020034826
0020034827
0020034828
0020034829
0020034830
0020034831
0020034832
0020034833
0020034834
0020034835
0020034836
0020034837
0020034838
0020034840
0020034841
0020034842
0020034843
0020034844
0020034845
0020034846
0020034847
0020034848
0020034849
0020034850
0020034851
0020034852
0020034853
0020034854
0020034855
0020034856
0020034857
0020034858
0020034859
0020034860
0020034861
0020034862
0020034863
0020034864
0020034865
0020034866
0020034867
0020034868
0020034869
0020034870
0020034871
0020034872
0020034873
0020034874
0020034875
0020034876
0020034877
0020034878
Trubka-přepad
Izolace výměníku el.kotle
Trubka TUV-vstup
Trubka TUV-výstup
Trubka plynu
Knoflík - D3
Vodič E104
Vodič svazek E21-24K11
Vodič svazek E15-18K11
Vodič E103
Vodič E102
Klip hydrobloku Z
O-kroužek 45x5mm
Šroub M 5x40 DIN 912 IMBUS
Výměník el.kotle 15-18kW
Výměník el.kotle 9-12kW
Kryt boční spal. komory 120
Kryt zadní spal. komory 120
Rám nosný 23 E DIN
Deska řídící 24KOV EKO
Vodič E105
Vodič-zapalovač UK
Elektroda ionizační RYS DIN
Panel ovládací 23 BTVE SK
Smyčka dopouštěcí-UK
Vodič-M087 (krytka term. LTE)
Kryt elektrického panelu
Kryt zadní turbokomory
Turbokomora
Výstuha turbo
Vzpěra turbo
Kryt přední turbo
Úchyt exp. 10S
Úchyt exp. 10P
Nosník turbokomory
Deska řídící 20 KKZ
Trubice Venturiho SIT MIXER
Ventilátor AC RG 148/1200 neř.
Výměník 24kW 3+1/2+2
Vyústění spalin
Hadice panc.1/2´´- 1/2´´, matice
Sifon
Trubka dopouštěcí
Trubka TUV
Trubka SUV
Trubka exp.2L
Trubka plynu-I
Trubka vstup výměník
Trubka výstup výměník
Trubka vstup zásobníku
Trubka výstup zásobníku
Trubka recirkulace
Vsuvka čerp.h.bloku (10.0249)
Tryska 3/4´´
Spojka trubky přepadu
Svorkovnice ARKZ 950/3
Trubka plynu 2
T-kus
Hořák 6 ram.401.0929.02
Přerušovač tahu D130 BOV
Kryt přední 12
61
205
147
148
99
38
29
148
69
33
22
56
21
10
1 690
1 600
237
198
380
1 730
19
93
112
1 470
660
95
460
176
660
172
88
320
309
29
211
1 590
490
3 300
12 870
430
267
790
84
129
108
145
235
190
226
420
222
305
77
163
89
79
194
217
960
1 140
520
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
26 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020034879
0020034880
0020034881
0020034882
0020034883
0020034884
0020034885
0020034888
0020034890
0020034893
0020034894
0020034895
0020034896
0020034897
0020034898
0020034899
0020034900
0020034901
0020034902
0020034903
0020034904
0020034905
0020034906
0020034907
0020034908
0020034909
0020034910
0020034911
0020034912
0020034913
0020034914
0020034915
0020034916
0020034917
0020034918
0020034919
0020034920
0020034921
0020034922
0020034923
0020034926
0020034927
0020034928
0020034930
0020034931
0020034932
0020034933
0020034934
0020034935
0020034936
0020034937
0020034938
0020034939
0020034940
0020034941
0020034942
0020034943
0020034944
0020034945
0020034946
0020034947
Základna S.K. 12
Trubka plynu 12
Trubka SVV vstup 12
Trubka TVV výstup 12
Základna turbokomory 12
Sběrač spalin 12
Kryt přední turbo 12
Clona D34 - 12kW
Ventilátor GR01285
Vodič Q-253 elektrody
Elektroda ZE 657.1
Elektroda ZE 657.2
Elektroda IS 083
Vodič svazek 20KKZ
Izolace SKE 184x117
Izolace SKE 320x166
Trubka EKO - hořák - vstup
Trubka EKO - hořák - výměník
Trubka EKO - výměník - výstup
Trubka EKO - plyn
Úchyt hořáku L-EKO
Vodič svazek E9-24K 11b
Vodič E109
Vodič E110
Těsnění 8x4x1 (sada 10 ks)
Těsnění 66x94 - sada 5ks
Těsnění 78x102 - sada 5ks
Slučovač kondenzátu
Hadice Multiflex 3.10-16 (1M)
Vodič E111
Vodič - Q254
Vodič Q-252
Vzpěra turbo II
Držák elektrod 476.0113.00
Těsnění K+V - sada 5ks
Páčka poistného ventilu
Páska těs.samolepící 15x248x10
Trubka TVV výstup - K
Deska displeje KKZ
Úchyt hořáku P-EKO
Úchyt kond. Výměníku
Vodič - Q256
Kryt 12 D
O-kroužek 70x3 NBR (x5)
Těsnění "O" - 54215 - sada 10ks
Ventil rohový 3/4"-D15
Elektroda ionizační LEV
Těsnění pod elektrody-G set 5ks
Izolace SKE 300x217
Hořák Polidoro 491.0063.14
Spona konektoru ELT
Spona snímače SO10044
Pojistka T 250mA
Úchyt kabelů-125282
Klip-4943
O- kroužek 17,86x2,62mm (x5)
Vodič svazek PLO15
Trubka plynu 465 v.15
Trubka plynu 600 v.15
Redukce 3/4´´- 1/2´´, plyn
Držák hořáku 20KLO v.15
460
150
170
430
570
280
263
58
1 090
500
97
97
108
710
48
90
305
161
260
120
41
620
41
16
105
580
350
193
181
20
19
107
89
90
98
32
28
400
410
41
291
127
226
50
74
206
143
116
113
3 420
16
24
22
6
44
117
560
400
360
92
720
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020018814
27 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020034948
0020034949
0020034950
0020034951
0020034952
0020034953
0020034954
0020034955
0020034956
0020034957
0020034958
0020034961
0020034962
0020034963
0020034964
0020034965
0020034966
0020034968
0020034969
0020034970
0020034971
0020034972
0020034973
0020034974
0020034975
0020034976
0020034977
0020034978
0020034979
0020034980
0020034981
0020034982
0020034983
0020034984
0020034986
0020034987
0020034988
0020034989
0020034990
0020034991
0020034992
0020034993
0020034994
0020034995
0020034996
0020034997
0020034998
0020034999
0020035000
0020035001
0020035002
0020035003
0020035004
0020035005
0020035006
0020035007
0020035008
0020035009
0020035010
0020035011
0020035012
Držák hořáku 30KLO v.15
Držák hořáku 30PLO v.15
Trubka pilotního hořáku v.15
Ventilator RLH120
Termostat prov.pom.IMIT
Víko příruby ND (2000256)
Těsnění příruby (6273113)
Anoda 26x465/M8 (6199201)
Držák hořáku 30KLZ15
Vodič E101d
Knoflík TG-II-šedý
Elektroda ionizační V16 DIN
Ventil otevírací dopouštěcí
Ventil zpětný dopouštěcí
Sběrač spalin J16
Kryt spal. komory přední J16
Základna spal. komor J16
Rámeček kapoty V
Výměník el. kotle 9-12kW 1
Výměník el. kotle 21-24kW 1
Ventil odvzduš. 1/4´´ART.347
Turbokomora M
Trubka TVV-3
Trubka TUV-3
Trubka exp.2L-3
Trubka plynu I-3
Trubka plynu II-3
Vodič-svazek E9-24K11V
Vodič-svazek E15-24K11v
Vodič E106v
Vodič E107v
Vodič E112
Elektrokrabice-125891
Kryt elektrokrabice-123003
Elektroda ionizační (HANSA)
Sběrač spalin
Vodič-svazek 30KKZ
O-kroužek 63x3 NBR (x5)
Tryska Polidoro-NP 73
Pouzdro poj.faston,5x20 T0341 RD
Vodič-svazek KLO15
Izolace s.k. 202x310
Izolace s.k. 161x186
Izolace s.k. 234x288
Trubka vstup vým.30
Trubka výstup vým.30
Přerušovač 10čl. zadní
Kryt přední 10čl.
Izolace Standard 1
Izolace 10čl. Standard
Trubka plynu 2V EKO
Trubka výstup VV
Panel el.zadní - J16
Vložka el.panelu P16
Spona termostatu AVB
Termostat spal.TG 400 40-60 C
Hrdlo přímé PHBR1K 4LLR
Deska ploš.spoje Grizzly V-1.2
Hořák zap. 446.1205.08
Hořák-trubice 103.2711.00
Tryska k hořáku-trub.2,7mm
750
750
49
1 580
288
1 980
78
470
630
22
38
128
134
450
510
141
540
53
1 300
1 380
82
910
590
210
185
291
238
570
83
23
38
24
77
64
230
640
650
62
11
65
490
110
64
116
243
311
1 440
950
22
171
820
780
80
43
29
400
89
930
1 230
540
82
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
2000801907
28 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020035013
0020035014
0020035015
0020035016
0020035017
0020035018
0020035019
0020035020
0020035021
0020035022
0020035023
0020035025
0020035026
0020035027
0020035028
0020035029
0020035030
0020035031
0020035032
0020035033
0020035034
0020035035
0020035036
0020035038
0020035039
0020035041
0020035042
0020035043
0020035044
0020035046
0020035047
0020035048
0020035049
0020035050
0020035051
0020035052
0020035053
0020035054
0020035055
0020035057
0020035058
0020035059
0020035060
0020035061
0020035062
0020035064
0020035065
0020035066
0020035067
0020035068
0020035069
0020035070
0020035071
0020035072
0020035073
0020035074
0020035075
0020035076
0020035077
0020035078
0020035079
Tyčka chladící 02.57-dl.315mm
Tryska k hořáku-trub.2,6mm
Hořák zap.ion.446.0205.08
Vodič-svazek Z053 (ventilátor)
Hlava čerpadla UP-15/50
Elektróda zapaľovacia KKZ
Elektroda IS 087
Vodič - Q258
Kryt dírovaný 12čl.
Kryt přední 12čl.
Držák hořáku 8čl. Low-nox
Trubka pilotního hořáku 2
Izolace Standard 2
Izolace výměníku 12čl.
Těsnění pryžové 52x3,5 - set 5ks
Zátka M36x2 GPN 800
Blok-vstup 24KOVLN15 7LTR
Fólie el.panelu-BXV16
Fólie el.panelu-BXV16-oválná
Hadice Multiflex 3.10-20 (1M)
Vodič - Z056 (interface)
Vodič - Z057
Deska ploš.spoje 65KLO12
Rampa hořáku SD14ram.1.20DINv2
Vodič-síťový přívod v.2
Základna turbokomory E DIN v.2
Držák bočnic J16
Senzor příložný 18mm-JS3227/17
Ventil odvzduš.-čerp.
Vodič - Z059 sada
Kryt přední 17čl.
Ventil zpětný dopou.(S1007200)
Pojistka T4 A 5x20
Kroužek 18,5x10x2 Cu-žíhaný
Hadice pan.1/2"Fx3/8"M-0,15m
Páska těs.samolep.SM 10x15x207
Páska těs.samolep.SM 10x15x570
Smyčka dopouštěcí-DINSV
Trubka SUV 3
Čidlo tepl.-příložní-QAD21/209
Izolace s.k. 220x340
Kryt přední turbo 28J16
Kryt přední s. k. 28J16
Komora sp. zbodovaná
Sběrač spalin 28J16
Panel ovládací 23BXVE
Víko příruby bojleru 45l SANIC
Těsnění víka příruby 45l SANIC
Rozdělovač vody plastový 45l S
Vodič svazek-E9-24K11 v2
Těsnění 62x48x2 P.G 200 set 5ks
Izolace 12čl. S2
Izolace 15čl. S2
Vodič E 113
Deska ovládací ELKOT1 V4
Izolace 17čl. L3
Panel ovládací 24BTV/BOV17
Kryt otvoru pro hodiny
Klip čerpadla NFSL 12/5-3PL12
Blok BXV17-vstup
Blok BXV17-výstup
46
40
1 230
155
2 670
171
163
16
420
1 060
2 640
119
131
730
114
21
1 870
91
57
118
97
105
650
560
118
610
59
77
246
143
860
730
16
14
72
19
43
690
180
970
125
400
190
770
740
740
890
59
18
840
107
56
74
69
308
145
108
25
32
850
224
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
29 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020035080
0020035081
0020035082
0020035083
0020035084
0020035085
0020035086
0020035087
0020035088
0020035089
0020035090
0020035091
0020035092
0020035094
0020035095
0020035096
0020035097
0020035098
0020035099
0020035101
0020035103
0020035104
0020035105
0020035106
0020035107
0020035108
0020035109
0020035110
0020035111
0020035113
0020035114
0020035115
0020035119
0020035120
0020035121
0020035122
0020035123
0020035124
0020035125
0020035126
0020035127
0020035128
0020035129
0020035130
0020035131
0020035132
0020035133
0020035134
0020035135
0020035243
0020035244
0020035245
0020035246
0020035247
0020035248
0020035251
0020035252
0020035253
0020035254
0020035255
0020035256
Klip snímače tlaku
Nosník hydrobloku - L17
Trubka TUV-vstup L17
Trubka VV-výstup L17
Trubka TUV-výstup L17
Trubka BY-PASS L17
Trubka plynu L17
Trubka VV-vstup L17
Hydroblok vstup P17
Hydroblok výstup P17
Ventil poj.300kPa - V17
Nosník hydrobloku - P17
Trubka plynu P17
Trubka VV-vstup P17
Vodič svazek 24KTV17
Vodič-svazek E9-12K11v2
Vodič čerpadla
Trubka vstup VV
Trubka vstup TUV
Trubka výstup TUV
Etiketa PROTHERM 70
Vodič svazek 24KOV17
Trubka VV vstup 28KTV17
Trubka VV výstup 28KTV17
Kryt čerpadla WILO
Pružina krytu čerpadla WILO
Izolace s.k. bok
Izolace s.k. zadná
Vodič-svazek Z062
Trubka výstup VV P17k
Trubka vstup VV P17k
Hydroblok vstup
Těsnění příruby 80l SANICELL
Příruba bojleru 80l SANICELL
Trubka nerez. 45l OEMMEPI
Izolace deflektoru
Izolace dvířek hořáku
Těsnění pod hořák - sada 5ks
Těsnění 60x60x2,5 - sada 5ks
Šroub M 6x12 DIN7500 tvar C
Vodič-svazek 24KTO17
Rampa hořáku SD14ram.0,7DIN-PB
Ventil pojistný 300kPa 1/2´´ - V17
Kryt 3-cestního ventilu
Hodiny mech. RM/1Q.TUH
Hydroblok vstup T17
Hydroblok výstup T17
Rozdělovač TUV (10.0216)
Rozdělovač OV (10.0217)
Matice rozdělovače (10.0218)
Matice rozdělovače OV(10.0186)
Rozdělovač TUV (10.0220)
Matice rozdělovače TUV(10.0254
Snímač průtoku mech.
Vypínač-přep.2 pól. bez kabelů
Trubka vstup OV 17čl.
Těsnění trys10x13,5x1,5 set 10ks
Kryt horní 50 LI v.13
Kryt horní 40 KLZ15
Kryt boční L 65-150KLO12 - ND
Kryt boční P
18
245
245
184
200
154
410
680
1 270
1 550
102
350
110
231
770
1 020
158
158
207
266
36
440
265
257
43
29
69
111
187
215
242
790
153
620
311
142
480
320
530
24
570
390
164
40
790
1 430
1 190
50
242
380
275
58
125
730
168
1 140
25
790
940
1 500
1 550
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020035129
30 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020035257
0020035258
0020035259
0020035260
0020035261
0020035262
0020035263
0020035264
0020035265
0020035266
0020035267
0020035269
0020035270
0020035271
0020035272
0020035273
0020035274
0020035275
0020035278
0020035279
0020035280
0020035282
0020035283
0020035284
0020035285
0020035286
0020035287
0020035288
0020035289
0020035290
0020035291
0020035292
0020035293
0020035294
0020035295
0020035296
0020035297
0020035298
0020035299
0020035300
0020035301
0020035302
0020035303
0020035304
0020035305
0020035306
0020035307
0020035308
0020035309
0020035311
0020035312
0020035313
0020035314
0020035315
0020035316
0020035318
0020035319
0020035320
0020035321
0020035322
0020035323
Kryt horní 12čl.
Kryt boční-L KLZ v.13
Kryt boční-P KLZ v.13
Kryt zásob. přední 20-40KLZ v13
Rám nosný 6-24K, KV11 - ND
Kapota elektrokotle bílý 6-24K11
Kapota elektrokotle V
Kryt boční L-v.12
Kryt boční P-v.12
Kryt přední 12KOZ, KTZ12 - ND
Kryt horní 30KLO,PLO15 - ND
Kryt 24 D
Kryt 24 P
Kryt boční-P J16
Kryt boční-L J16
Kryt boční L 28J16, bílý
Kryt přední 24KXX17 - ND
Kryt přední 28KTV17, bílý
Kryt přední 24BOV, BTV17 - ND
Kryt přední E
Kryt horní 8čl. 65KLO12
Kryt horní 120 SOO,SOR
Kryt horní 20 v.13
Kryt předný 120SOO,SOR
Kryt zadní 20LI v.13
Kryt zadní 30LI v.13
Nosník el.bloku 20 LI v.13
Nosník el.bloku 30 LI v.13
Kryt horní 40 v.13
Kryt zadní LI v.13
Nosník el.bloku 40KLO v.13
Nosník el.bloku 50 LI v.13
Kryt horní 60KLOK13
Kryt zadní 60KLOK13
Kryt izolace 60KLOK13
Nosník el.bloku 60KLOK13
Kryt horní 30 KLZ
Kryt zadní 20-40KLZ15-ND
Držák exp.nádoby KLZ v.13
Lišta přechod 20-40KLZ15-ND
Podstava výměníku KLZ v.13
Kryt horní 20KLZ15 - ND
Kryt zešikmený KLZ v.13
Kryt izolace 20KLO, PLO v13/15
Kryt izolace 30KLO ,PLO15
Kryt izolace 40KLO, PLO15
Kryt izolace 50KLO, POL15
Rám nosný J
Nosník hydrobloku BT
Kryt přední B100
Kryt boční
Kryt horní
Kryt boční L na 20,30 PLO-S
Kryt boční P na 20,30 PLO-S
Kryt zadní 20PLOS,TLO
Kryt boční L 30KKZ10 - ND
Kryt boční P 30KKZ10 - ND
Nosník hydrobloku 12
Stojka rámu přední
Stojka rámu zadní
Kryt přední EKO
1 820
1 500
1 500
580
1 060
1 240
1 760
680
890
1 100
540
670
550
440
450
830
720
1 160
720
680
1 060
1 370
930
2 140
810
830
237
248
740
890
213
308
930
1 120
1 130
320
680
500
127
176
940
700
340
840
600
910
920
1 060
570
980
990
550
790
820
990
2 190
1 490
630
630
630
950
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
31 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020035324
0020035325
0020035326
0020035327
0020035328
0020035329
0020035330
0020035331
0020035332
0020035333
0020035334
0020035335
0020035336
0020035337
0020035338
0020035339
0020035340
0020035341
0020035343
0020035344
0020035504
0020035508
0020035513
0020035514
0020035515
0020035516
0020035517
0020035518
0020035519
0020035520
0020035521
0020035522
0020035523
0020035524
0020035525
0020035527
0020035528
0020035529
0020035531
0020035532
0020035533
0020035534
0020035535
0020035536
0020035537
0020035538
0020035539
0020035540
0020035541
0020035542
0020035543
0020035544
0020035545
0020035546
0020035547
0020035548
0020035549
0020035550
0020035551
0020035552
0020035553
Kryt dolní bílý
Kapota sestava
Kryt boční P B60Z - ND
Kryt boční L B60Z. - ND
Rám nosný univ.
Kryt zadní 8čl.
Kryt horní 17 čl. 150KLO - ND
Kryt zadní 17čl.
Kryt boční P 28J16, bílý
Kryt boční rámu L+P 50SOO
Kryt horní 40TLO
Kryt horní 50TLO
Kryt přední 40,50LI
Kryt zadní 40 TLO
Kryt zadní 50 TLO
Kryt na PL 28kW
Kryt boční PL 28kW-L
Kryt boční PL 28kW-P
Kryt přední J - ND
Nosník hydrobloku J
Kryt 12 P
Hořák SD-15ram.-ZP trysky 1,07
Kryt přední B60Z17, bílý
Vodič propojovací GASTEP
Trubka vstupu bojleru-T17
Trubka by-passu-T17
Trubka výstup bojleru-T17
Trubka vstupu VV 24KXZ17
Trubka výstupu VV 24KXZ17
Trubka plynu 24KXZ17
Klip hydrobloku levý T17
Klip hydrobloku pravý T17
Vzpěra rámu bojleru horní
Vzpěra rámu bojleru dolní
T-kus KXZ17
Klapka zpětná
Elektroda zapalovací DIN
Nosník el.krabice LI v.12
Podpěra nosníku L-LI v.11
Podpěra nosníku P-LI v.11
Podstava el.krabice L-24KXV
Podstava el.krabice P-24KXV
Podstava el.krab. P-50STR,STO
Nosník hydrobloku
Úchyt expanze 10V
Úchyt exp. 2S
Nosník el. panelu
Záslepka kapory H, bílá
Záslepka krytu D, bílá
Záslepka kapoty dolní V
Záslepka kapoty horní V
Vodič-ZIG2 + 3WV
Vodič-PUIT+hodiny
Vodič-svazek 24KTZ17
Vodič-svazek 24KOZ17
Deska PUI Tiger 2
Základna T17
Kryt boční bojleru L
Kryt boční bojleru P
Kryt boční P - T17
Kryt boční L - T17
330
1 140
760
760
1 140
1 060
1 460
1 810
800
900
1 060
1 050
1 350
1 200
1 280
1 080
720
720
640
620
760
1 890
740
141
420
203
500
297
289
139
68
71
119
76
230
238
174
208
170
170
212
212
237
287
164
169
271
194
180
139
125
168
272
500
480
560
295
920
910
530
530
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
32 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020035554
0020035555
0020035556
0020035557
0020035558
0020035559
0020035560
0020035561
0020035562
0020035563
0020035564
0020035565
0020035566
0020035567
0020035569
0020035570
0020035571
0020035572
0020035575
0020035576
0020035577
0020035579
0020035580
0020035582
0020035583
0020035584
0020035585
0020035586
0020035587
0020035588
0020035589
0020035590
0020035591
0020035592
0020035593
0020035599
0020035601
0020035602
0020035603
0020035604
0020035605
0020035606
0020035608
0020035609
0020035610
0020035611
0020035612
0020035613
0020035614
0020035615
0020035617
0020035618
0020035619
0020035620
0020035621
0020035622
0020035624
0020035625
0020035626
0020035628
0020035629
Kryt přední T-17
Ventil poj.600kPa 1/2´´
O-kroužek 15x2,65mm (x1)
O-kroužek 13x2,5mm (x10)
Trubka TUV vstup KXZ17
Trubka TUV výstup KXZ17
Trubka expanzní nádoby TUV KXZ17
Nádoba expanzní 8l-Z
Vodič svazek 24BOV17
Vodič svazek 24BTV17
Vodič svazek 23BTVEUK
Vodič svazek 23BOVEUK
Trubka vstupu VV 24KOZ17
Trubka výstupu VV 24KOZ17
Clona pl.ventilu 5,65
Nosník el.panelu
Závěs bojleru
Závěs nosný
Výstuha zásobníku
Držák expanzomatu
Kryt 3-cest.ventilu
Termostat bojleru B100,B200
Snímač průtoku - turbínka
Rourka výstup bojler
Ovladač /3+3+1/
Kryt panelu 40,50Li
Elektroda zapalovací DIN-V16
Kryt přední 20 LI v.13-II
Kryt přední 30 KLO ND
Kryt přední 40 KLO ND
Kryt přední 50 KLO ND
Kryt přední 60KLO ND
Kryt boční P - LI v.13
Kryt boční L KLO SP
Držák zapalovače PLO
Deska ovládací ELKOT1 V5
Matka převlečná k hořáku SD
Těsnění D20x24x4k hoř.SD set 5ks
Lamely hořáku 28kw-17ram.
Lamely hořáku-U
Úchytka kabelová, F1202 KWS-1N
Záslepka 1/2´´v.12
Držák přerušovače tahu J
Úchytka kabelů 0174820
Základna 12
Držák přer. tahu 12
Držák bočnic 12
Přerušovač tahu 12 v.15
Podložka drž..exp.
Základna J16
Vodič-svazek 24KOO17
Trubka VV vstup KOO17
Trubka VV výstup KTO17
Kryt přední 12kW-17, bílý
Rám nosný 12
Sběrač spalin 12kW-17
Svazek vodičů 12KTO 17
Vodič-svazek 12KOO17
Základna turbokomory v.17
Elektrody 12KXZ17
Držák bočnIc 12KOZ17
890
219
16
51
320
296
212
1 480
530
570
560
410
305
296
22
243
95
370
148
29
195
920
410
239
420
320
193
570
830
860
1 020
960
830
760
57
264
33
64
1 020
860
97
114
118
84
400
123
150
870
86
258
470
307
310
810
1 060
380
570
420
730
350
63
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
33 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020035630
0020035631
0020035632
0020035633
0020035634
0020035635
0020035638
0020035639
0020035640
0020036182
0020037669
0020038066
0020038068
0020038070
0020038071
0020038072
0020038073
0020038074
0020038076
0020038077
0020038078
0020038080
0020038081
0020038084
0020038085
0020038086
0020038088
0020038089
0020038090
0020038093
0020038094
0020038123
0020038125
0020038126
0020038127
0020038128
0020038129
0020038130
0020038131
0020038132
0020038133
0020038134
0020038135
0020038136
0020038227
0020038228
0020038229
0020038230
0020038232
0020038234
0020038254
0020038355
0020038356
0020038357
0020038358
0020038359
0020038360
0020038361
0020038362
0020038381
0020038441
Základna 12KOZ17
Trubka plynu 12KXZ17
Trubka vstupu OV 12KXZ17
Trubka výstupu OV 12KXZ17
Držák přer. tahu 12KOZ17
Základna turbo 12KTZ17
Ventil pl.s reg VK8525 MR1061B
Ventil pl. VK8525 1003B
Elektroskříňka - sada (MPMV15/1)
Konzole závěsná
Deska ovládací Lev v.18
Šroub ventil M6x20mm 10ks
Izolace dvířek
Těsnění
Ventil plynový
O-kroužek 2,5x21mm (x10)
Šroub M5x14 mm (10ks)
Těsnění ventilátoru
Těsnění kouřovodu #80mm
Izolace, 16 mm s maticí a podložkou
Příruba plynového ventilu
Šroub 4.8x20 mm (10ks)
Páčka
Trubka, kpl.HV-zpětný chod
Trubka komplet
Trubka komplet
Díl spojovací
O-kroužek 15,54x2,62mm (x10)
Klip
Trubka, BW studená
Šroub M5x87
Zátka PRV
Trubka klp. HW vzor
Trubka, komplet KW-ein
Trubka
Trubka, kpl. HW-zpátečka
Matice M6 (5ks)
Ventil kpl.
Ventil
O-kroužek 9,0x2,0mm (x10)
Trubka
Těsnění 11x5,5x2x1/4´´ (x10)
Průchodka dopoušť.ventilu
Ventil vypouštěcí
Hydroblok levý
Hydroblok pravý
Matice svorkovnice
Trubka, bypass
Výměník deskový 28
Filtr
Nádoba expanzní 10 l 3/8´´
Kryt
Display v.18
Panel el. krabice zadní
Panel el. krabice střední
Tlačítko hl. vypínače
Vypínač hlavní
Vodič-hlavní přívod
Vodič-svazek Al-progr.con.
Těsnění 55 mm
Elektroda zapalovací
530
197
256
280
127
780
1 830
1 490
263
84
2 550
91
350
34
2 260
61
84
24
86
440
278
55
53
730
580
460
293
66
149
520
169
82
410
840
460
1 240
46
960
93
66
590
71
49
530
370
430
71
330
2 560
135
1 990
460
800
161
81
21
122
188
122
320
350
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
34 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020038513
0020038523
0020039184
0020039185
0020039690
0020039691
0020039692
0020039695
0020039697
0020039698
0020039699
0020039700
0020039701
0020039702
0020039705
0020039706
0020039710
0020039712
0020039715
0020039765
0020040025
0020040026
0020040035
0020040401
0020040402
0020040403
0020040405
0020040406
0020040408
0020042391
0020042744
0020043043
0020043047
0020043080
0020043086
0020043090
0020043095
0020043101
0020043103
0020043104
0020043105
0020043108
0020043112
0020043113
0020043114
0020043115
0020043121
0020043129
0020043130
0020043131
0020043132
0020043133
0020043135
0020043136
0020043138
0020043142
0020043143
0020043144
0020043145
0020043147
0020043153
Těsnění krytu spalin.komory
Sklíčko inspekční s těsněním
Snímač NTC
Ventil pl. Gastep 3, 12mm ´D´
Příruba plynová 3/4´´
Trubka plynu s těsněním
Svazek vodičů hlavní
O-kroužek 38x3mm (x5)
Trubka plastická, flexi
Koleno sifonu, výstup
Přípojka sifonu, dolní
Kryt přední KKV
Rámeček
Kryt boční ( L / P )
Průchodka
Vodič svazek
Trubka PHE výstup
Trubka vstupu zásobníku
Trubka PHE vstup
Vodič - svazek
Těsnění sifonu
Šroub zapalovací elektrody 10ks
Spona ( 10 ks )
Senzor B 150 AWB
Těsnění tlakové 10mm
T-kus
T-kus
Ventil 1/2
Trubka
Čerpadlo VPAL-4/2A
Zátka exp. nádoby
Blok el. KTO v.12
Panel ovl. na TLO-osazený
Kabel VN-uzemňovací
Konektor k hořáku
Knoflík pro řídíci aut. NOVA
Záslepka LG-96x48
Komora spalovací -12KW
Přerušovač tahu - 40TLO
Přerušovač tahu - 50TLO
Přívod plynu do ventilu - POX
Přívod plynu na KLZ
Konektor k modulátoru
Závlačka (3335104)
Pružina pod závlačku (3335105)
Čep na pružinu (3340128)
Výměník sp.-voda TLO,PLOS-5čl.
Trubka k BY-PASSU - s TUV
Přívod SV-exp.nádoba-výměník
Přívod SV-exp.nádoba-vým.II
Přívod SV-exp-vým.III-KTZ,KOZ
Přívod studené vody-A -KXV
Přívod studené vody - KTO,KOO
Výstup teplé vody II.- KTZ,KOZ
Odvod teplé vody z vým. 12C
Přívod studené vody-KTOI,KOOI
Trubka exp.nádoby KTO,KOO v.12
Přívod SV 20,30 KLO,PLO
Přívod SVV na KLZ
Přívod SUV čerp.-vým.TUV -KLZ
Šroub 3/4´´
55
27
126
1 440
87
330
360
17
72
35
39
1 420
30
470
20
171
291
80
231
98
14
22
163
410
269
840
510
142
410
1 890
119
3 600
1 950
47
690
54
63
248
1 100
1 220
140
126
370
6
6
7
16 800
256
560
520
1 080
530
420
102
258
570
149
175
251
410
76
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020051050
35 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020043169
0020043189
0020043192
0020043206
0020043207
0020043208
0020043209
0020043210
0020043211
0020043214
0020043215
0020043217
0020043218
0020043219
0020043220
0020043221
0020043222
0020043223
0020043229
0020043265
0020043270
0020043271
0020043272
0020043307
0020043308
0020043310
0020043337
0020043339
0020043345
0020043346
0020043353
0020043355
0020043363
0020043366
0020043369
0020043373
0020043377
0020043383
0020043384
0020043388
0020043391
0020043414
0020043415
0020043420
0020043421
0020043434
0020043435
0020043440
0020043443
0020043445
0020043446
0020043447
0020043449
0020043450
0020043453
0020043458
0020043467
0020043471
0020043479
0020043494
0020043520
Trubka LRU 23 šedá (ELPO) (1,6M)
Izolace zadní-spal.komory 12kW
Slída tl.0,5mm (35x20)
Kroužek stahovací k hořáku SD
Matka ustavovací M12 k hoř.SD
Matka ustavovací M30 k hoř.SD
Přerušovač tahu II
Přívod pl.do pl.ventilu II-KXZ
Ventil kulový 6/4´´
Výměník spal.-voda - 4čl.
Výměník spal.-voda 105369
O-kroužek, vým.SD 2,8x17,8mm (x10
Přívod SUV do bojleru
Odvod TV z vým.II-KXZ
Přívod SV-exp.-vým.-KXZ
Výstup stud.vody z bojleru
Propoj výstup TV-3cest.ventil
Propoj TV-3cest.ventil II
Koleno 6/4´´
Panel ovl. pro KLO-plast
Držák hořáku na 20KLO
Držák hořáku na 40PLO
Držák hořáku na 40KLO
Mřížka krycí
Mřížka krycí KTZ,KOZ-v.12
Kryt přední - 20,30KLZ
Držák ventilátoru STO,STR
Hořák-svařenec 20TLO lakovaný
Izolace přerušovače 20PLO
Izolace přerušovače 40TLO
Panel elektrický B100M
Vodič-V016F
Kryt dolní 12T
Kryt horní 12T
Kryt horní 20TLO,PLOS
Lišta el.panelu B100M
Kryt přední 20,30LI
Kryt přední TURBO 12kW
Kryt přední TURBO 2
Kryt zadní 120 SOO,SOR
Kryt zadní 30 PLOS,TLO
Rám nosný 24KOZ v.12
Rám nosný 24KTZ v.12
Komín propojovací 50SOO
Vodič-svazek B100M
Lišta 12 KOO v.12
Mřížka krycí - II
Trubka plynová LI v.13
Trubka pl.-vstup 20,30KLO v.12
Trubka SVV - vstup 50SOO
Trubka TVV - 50SOO
Trubka vým.-čerp. 12KXO v.12
Trubka vým.-hydrobl.24KXZ v.12
Trubka vým.-výst.TVV12KXO v.12
Trubka VV 6/4´´, výstup 40,50TLO
Víko krytu 50STR,STO
Kolík kapoty niklovaný
Perfor zadního krytu 370/420
Těsnění průchodu vody
Reflektor tepelný 20LI v.13-II
Izolace krytu horní 40 LI v.13
69
41
33
44
4
5
630
196
770
9 990
2 830
56
156
350
530
890
123
107
88
111
700
900
830
127
79
870
68
800
34
62
206
18
57
90
960
38
1 090
620
228
2 820
1 050
1 310
1 460
166
143
45
112
180
104
470
1 200
188
151
242
279
57
25
307
35
63
153
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
36 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020043522
0020043525
0020043526
0020043527
0020043529
0020043534
0020043545
0020043562
0020043563
0020043565
0020043569
0020043570
0020043578
0020043598
0020043610
0020043639
0020043640
0020043642
0020043659
0020043664
0020043668
0020043670
0020043675
0020043692
0020043697
0020043704
0020043707
0020043709
0020043710
0020043713
0020043715
0020043720
0020043732
0020043739
0020043785
0020043786
0020043789
0020043790
0020043804
0020043808
0020043814
0020043817
0020043818
0020043819
0020043820
0020043821
0020043835
0020043843
0020043851
0020043857
0020043859
0020043860
0020043871
0020043872
0020043873
0020043876
0020043879
0020043880
0020043887
0020043892
0020043893
Kryt zadní 50 LI v.13
Patka (026050)
Kryt boční (022320)
Kryt vrchní(022319)
Konzole montážní
Etiketa ´PROTHERM´ 90mm
Přerušovač tahu J
Kryt spalovací komory 40
Kryt spalovací komory 50
Rozvod výstupní TVV 120
Držák hořáku 30 KLZ
Kryt spalovací komory - přední
Hořák 1.15/116261-28kW
Výměník deskový na TUV-E5N/14
Rám 45 TLO P
Těsnění (č.10)
Předehřev (č.15)
Držák elektrod (č.17)
Hadice přívod.oleje (č.40)
Kabely zapal. (č.46)
Spojka (č.53)
Čerpadlo BFP (č.59)
Ventil magnet. AS 47 C (č.68)
Fotoodpor QRB 1 (č.56)
Deska řídící SYMSI Turbo
Vodič svazek 60PLO15
Úchytka kabelů s páskou 175057
Základna 23BOVE v.2
Těsnění 32x2 mikroporézní (x5)
Propojka 2 pólová
Příbal - ventil ZB - 8
Sada - závěsná v.17
Izolace hořáku 60PLO
Deska řídící SYMSI Komin
Dvířka hořáku (102459)
Izolace dvířek hoř.(017022)
Dvířka inspekční (102316)
Těsnění dvířek (014871)
Kryt boční pravý 5čl.(006569)
Kryt boční levý 5čl.(006570)
Kryt čelní (032382)
Izolace zadní (010275)
Izolace lit.těl. 3čl.(010217)
Izolace lit.těl. 4čl.(010218)
Izolace lit.těl. 5čl.(010219)
Izolace lit.těl. 6čl.(010220)
Kryt zadní
Zásobník TUV - OKC 60 NTR
Konzola el.panelu
Deska ovládací ELKOT1
Trubka VV-vstup
Trubka VV-výstup
Klip nosníku
Rampa hořáku SD 14 ram.1.20DIN
Příbal instalační
Kryt přední KKZ
Hadice Multiflex 1.10-20 (2M)
Hydroblok 15AS42-upravený
Spojka SUV - 1/2´´
Lišta S.K. levá
Lišta S.K. pravá
960
145
400
234
330
20
1 040
180
171
1 310
520
216
1 930
1 010
272
186
3 670
940
470
500
186
4 480
3 190
930
2 930
550
20
202
21
58
380
175
410
2 430
2 150
1 790
1 210
430
1 820
1 710
2 110
640
540
620
720
830
269
8 050
148
269
207
245
29
590
570
500
120
1 670
301
45
45
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020034744
37 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020043900
0020043901
0020043907
0020043915
0020043916
0020043918
0020043919
0020043920
0020043925
0020043930
0020043931
0020043937
0020043946
0020043950
0020043960
0020043985
0020043987
0020044001
0020044007
0020044025
0020044026
0020044028
0020044029
0020044030
0020044031
0020044034
0020044040
0020044555
0020044564
0020044565
0020044567
0020044568
0020044569
0020044571
0020044578
0020044579
0020044580
0020044585
0020044588
0020044589
0020044595
0020044596
0020044606
0020044610
0020044611
0020044612
0020044618
0020044621
0020044622
0020044631
0020044637
0020044638
0020044639
0020044640
0020044650
0020044653
0020044654
0020044665
0020044666
0020044676
0020044677
Držák exp. 12 pravý
Držák exp. 12 dolní
Vsuvka 3/4´´-L30
Vodič svazek Z-051
Podložka K+V
Klip D 20,2
Redukce 1/2´´- OK24
Fólie el.panelu KKZ
Vodič - Q257
Hadice Multiflex 1.10-10 (1M)
Hadice SP 130-20mm (250MM)
Adaptér komínový 60/100
Jímka
Průhledítko silikon
Odvod TV z výměníku 12B
Kryt boční pravý 8čl.
Kryt boční levý 8čl.
Kryt horní 8čl.
Držák hořáku 50KLO v.15
Držák hořáku 20KLZ15
Držák hořáku 40KLZ15
Přerušovač 8čl. přední
Přerušovač 8čl. zadní
Plech spal. prostoru 8čl.
Víko 8čl.
Trubka TUV-vstup-komín
Základna turbokomory J16
Výměník el. kotle 12-18kW 1
Izolace lit.těl. 8čl.(010222)
Slučovač 2 KKZ
Držák exp.nádoby, nelak.
Deska displeje Tiger v.17
Úchyt konden. výměn. M
Základna zásobníku M
Trubka exp.10L-3
Trubka VV-vstup EDK
Trubka VV-výstup EDF
Nosník SIT 30KKZ
Vodič M094
Hadice silikonová-7/10 (600MM)
Přerušovač 10čl. přední
Víko 10čl.
Kryt dírovaný 10čl.
Izolace výměníku 10čl.
Izolace přerušovače 10čl.
Izolace Low-nox 1
Trubka plynu 2V
Trubka pilotního hořáku 1
Těsnění 60x60x2
Vodič-svazek 85KLO12
Těleso kotlové 8 čl.
Těleso kotlové 10 čl.111860
Těleso kotlové 12 čl.111861
Těleso kotlové 15 čl.111863
Kryt dírovaný 8čl.
Elektropanel 12čl.
Kryt přední 8čl.
Trubka vstup VV 12čl.
Izolace 8čl. Standard
Vodič - M095
Vodič - VN100
20
20
56
158
81
12
56
79
12
120
34
139
191
24
285
2 010
1 960
1 420
1 060
750
720
1 130
1 140
560
350
252
640
1 310
1 060
153
47
650
209
1 260
140
560
680
85
109
63
1 270
360
420
810
440
22
650
105
47
650
20 650
33 010
40 290
43 020
340
301
700
910
164
21
56
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
38 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020044678
0020044679
0020044681
0020044682
0020044683
0020044684
0020044685
0020044686
0020044687
0020044688
0020044691
0020044709
0020044710
0020044739
0020044748
0020044750
0020044751
0020044763
0020044765
0020044767
0020044774
0020044776
0020044784
0020044785
0020044786
0020044788
0020044790
0020044796
0020044799
0020044800
0020044838
0020044867
0020044878
0020044889
0020044900
0020044901
0020044903
0020044905
0020044906
0020044907
0020044908
0020044909
0020044910
0020044912
0020044913
0020044914
0020044923
0020044932
0020044934
0020044936
0020044945
0020044964
0020044965
0020045055
0020045056
0020045057
0020045075
0020046427
0020046737
0020046936
0020048749
Fólie elektropanelu Panther 17
Přerušovač tahu P16
Trubka výstup VV zásobníku
Výstuha rámu přední T17
Držák zásobníku horní - T17
Držák zásobníku dolní - T17
Držák expanzní nádoby TUV L T17
Držák expanzní nádoby TUV P T17
Držák expanzní nádoby dolní T17
Držák expanzní nádoby boční T17
Příbal - redukce pro PT20,30,40
Kryt děrovaný 15čl.
Kryt dírovaný 17čl.
Trubka plynu 30
Hořák-trubice 184.0334.00 LNOx
Svorka hadicová 20,5-23
Svorka hadicová 25-28
Izolace 17čl. S2
Izolace 15čl. L2
Izolace 15čl. L3
Zásobník, (výměník), 90 L
Ventil 3/8´´ C/ výstup
Článek levý G15
Článek pravý G15
Článek střední G15
Ventil Grizzly VR432PE5011
Vsuvka
Hořák-trubice Nox-3
Nosník trubic Nox-3 85kW
Nosník trubic Nox-3 105kW
Těsnění 70x70x2
Kryt horný 30TLO,PLOS
Kryt horní-10čl.
Deska displeje Leopard v.17
Trubka VV výstup K17T
Trubka VV výstup B17T
Kryt horní-15čl.
Kryt horný poloturba, bílý
Trubka VV výstup BO17T
Trubka VV výstup KO17T
Vodič svazek 24BTV17-06
Vodič svazek 24BOV17-06
Vodič Z069-napájení
Vodič svazek 24KOV17-06
Termostat vratný 92+/-3*C
Ventil dopouštěcí v.17 (12.0061)
Konektor s kabelem k SIT 824
Faston pro plynový ventil
Kryt 24D v.17,v.18
Kryt dolní 24D v.17 plast.
Clona D 38 na D 72
Průchodka kabelu D7 (x10)
Průchodka kabelu D4,5
Dvířka výměníku 30KKZ ND
Tělo výměníku 30KKZ ND
Hořák výměníku 30KKZ ND
Páčka (x2)
Těsnění tlakové 10mm
Příruba zásobníku 90L
Kroužek "O" ( x5 )
Anoda TF 26x500 (080150) ND
142
1 210
263
86
114
86
46
46
33
39
650
540
800
1 140
560
23
24
127
170
82
10 760
132
3 680
3 590
2 980
13 240
84
450
131
161
68
1 000
1 660
630
206
238
1 400
600
226
206
530
430
212
620
98
350
288
12
620
1 290
104
390
256
1 150
8 170
1 420
124
390
1 150
13
450
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020027543
39 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020049250
0020049253
0020049254
0020049256
0020049257
0020049258
0020049259
0020049260
0020049261
0020049262
0020049263
0020049264
0020049265
0020049266
0020049267
0020049268
0020049273
0020049285
0020049289
0020049296
0020049300
0020049303
0020049313
0020049342
0020049343
0020049344
0020049345
0020049346
0020049347
0020049348
0020049349
0020049350
0020049351
0020049352
0020049353
0020049354
0020049355
0020049356
0020049357
0020049358
0020049359
0020049361
0020049362
0020049363
0020049364
0020049367
0020049368
0020049369
0020049370
0020049371
0020049372
0020049373
0020049374
0020049375
0020049376
0020049377
0020049393
0020051049
0020051050
0020051053
0020051054
Sada 30KKZ servisní-sifon - ND
Uchyt exp. bok 18
Držák pl. ventilu
Kryt el. panelu
Základna I.K. 18cpl.
Základna 18
Kryt boční P18-lak.
Kryt přední P18-lak.
TERMOSTAT 65 +/-3 C
Trubka plyn spodní 18
Trubka plyn vrchní 18
Trubka vstup VV18
Trubka výstup VV 18
Trubka k expanzní nád. 18
Nádoba expanzní 7 l
BMU Panther v.18
Držák el. boxu
Hořák univerz. 14 článků
Klip
Ventil pl.s reg NG VK8515MR4522
Elektro box kpl. Panther18 zabal
Izolace přední sp. komory
Izolace přer.tahu 30 KLO,PLO
Nožička
Kryt zadní 20
Kryt zadní 30
Kryt zadní 40
Kryt zadní 50
Kryt izolace 20 KLOM16 KLO15
Kryt izolace 30 KLOM16 KLO15
Kryt izolace 40 KLOM16
Kryt izolace 50 KLOM16
Nosník el. bloku 20LI
Nosník el. bloku 30 LI
Nosník el. bloku 40 LI
Nosník el. bloku 50 LI
Kryt horní 20
Kryt horní 30
Kryt horní 40
Kryt horní 50
Izolace výměníku 40
Izolace výměníku 50
Izolace výměníku 20
Izolace výměníku 30
Vodič svazek KLOM
Rám UNI 20
Rám UNI 30
Rám UNI 40
Rám UNI 50
Panel opláštění,plastic.konc.
Panel opláštění, plast.stred.
Panel ovládací,plast,KLO
Displej KLZ
Kryt plast, průhledný
Deska řízení ST6-10V2M
Elektrokrabice KLOM
Těsnění příruby 90l - ND
Kabel zapalovací
Svazek vodičů
Sifon sestava
Ventil pl. 24kW G25
1 410
23
114
150
540
203
390
900
42
213
168
246
168
167
970
3 210
16
620
12
1 640
3 870
96
47
29
540
610
610
650
450
500
560
600
198
212
198
206
470
510
590
630
450
500
370
400
830
340
330
370
400
96
108
282
660
158
1 470
198
171
117
107
177
3 260
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
40 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020051055
0020056460
0020056461
0020056462
0020056463
0020056464
0020056466
0020056467
0020056468
0020056469
0020056470
0020056473
0020056475
0020056477
0020056479
0020056481
0020056485
0020056487
0020056488
0020056493
0020056494
0020056495
0020056497
0020056507
0020056518
0020059452
0020059566
0020061871
0020061872
0020061876
0020061877
0020061878
0020061879
0020061880
0020061881
0020061882
0020061885
0020061886
0020068499
0020068501
0020068505
0020068506
0020068841
0020068845
0020068847
0020068848
0020068849
0020069474
0020069475
0020072162
0020072163
0020072165
0020073614
0020073618
0020075428
0020075429
0020076464
0020078492
0020078633
0020079543
0020079560
Ventil pl. 28kW G25
Držák expanzní nádoby KLZ
Držák exp.nádoby horní
Držák exp.nádoby spodní
Držák expanzní nádoby spodní 50
Expanzní nádoba 4l
Kryt boční L KLZ, bílý
Kryt boční P KLZ, bílý
Kryt horní 20KLZ
Kryt horní 30KLZ
Kryt horní 40KLZ
Kryt izolace KLZ
Kryt boileru přední KLZ, bílý
Kryt zadní KLZ
Kryt zásobníku zadní,, bílý
Kryt, zkosený KLZ
Panel ovládací KLZ
Rám nosný KLZ
Rám nosný KLZ 2 bílý
Spínač časový, TK01-I
Vodič svazek KLZ (upravený)
Vodič-M063
Zásobník Protherm 110L
Jímka k boileru 45l SAN
Těsnění anody (5ks)
Výměník deskový 12 pl.
Automatika zap. 24KKV
Držák 12KOO18
Hořák, 401.0929.15 (inj. 1.25)
Trubka plynu, vrchní 18
Držák
Zakladna 12KOO18
Trubka, výstup, VV Pant.12 V.18
Trubka, vstup, VV Pant.12 V.18
Zakladna 12KOO18
Adaptér odkouření, D-36(modrý)
Termostat, spalinový 60+-3°C
Anoda s těsněním 80l.zás
Hadice solární
Šroub (4ks)
Klip
Klip
Těleso vytápěcí NM 7kW, s krytem
Nosník závěs 18
Anoda 26x500
Těsnění příruby 110l
Příruba Protherm 110l
Generátor napětí pro POG
Generátor napětí pro POG
Svazek vodičů ventilátoru-hlavní
Výměník - přepojovací deska
Sada propoj - zásobník 45L SAN
Motor k Moduzone Z20
Ventil posuvný (záklopka)
Omezovač průtoku 8l
Omezovač průtoku 12l
Těsnění (sada 10 ks)
Čerpadlo
Ventil pojistný 3bar
Hořák 35kW (šroub + těsnění)
Šroub (10ks)
3 310
46
51
66
71
1 680
1 620
1 620
550
550
540
640
420
307
470
281
168
360
380
420
820
129
15 000
320
42
940
12 840
113
1 070
160
28
570
224
232
660
33
42
470
460
82
194
187
1 030
62
320
84
237
1 300
1 300
430
850
750
1 030
1 020
43
38
74
3 210
132
850
46
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020069475
41 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020079603
0020079604
0020079644
0020081590
0020086567
0020086568
0020086931
0020092827
0020094081
0020094251
0020094634
0020094635
0020094636
0020094637
0020094638
0020094640
0020094641
0020094643
0020094644
0020094645
0020094646
0020094647
0020094648
0020094649
0020094650
0020094651
0020094652
0020094654
0020094655
0020094657
0020094661
0020094663
0020094664
0020094665
0020094666
0020094668
0020094669
0020094670
0020094671
0020094672
0020095625
0020095626
0020095627
0020095628
0020095630
0020095659
0020095661
0020095662
0020095663
0020095664
0020096388
0020096391
0020097185
0020097187
0020097189
0020097191
0020097193
0020097195
0020097197
0020097199
0020097201
Pojistka 2,0 A T2H (10ks)
Podložka distanční (10ks)
Snímač tlaku vody, kompl.
Těsnění ventilátoru
Trubka výstupu PHE_1
Trubka výstupu PHE_2
Páska těs.samolep 18x20x893
Vodič svazek, hydraulika 24KXV18
Kryt přední bílý, tvar PT
Anoda
Expanzní nádoba 7l
Čerpadlo, VHSL 15/6 HE-2-12
Manometr
Hadice flexibilní
Klip čerpadla 3CV vidlicový, dl
Kryt boční bílý VC Panther
O-kroužek (x5)
Výměník tepelný, 2 otvory
Výměník tepelný, 3 otvory
Výměník tepelný, 4 otvory
Těleso topné 3kW s vodiči
Těleso topné 6kW s vodiči
Těleso topné 7kW s vodiči
Ventil odvzdušňovací, 1/4´´
Ventil přetlak bezpečnost. plast
Trubka vstup
Trubka čerpadla
Trubka výstup 1
Panel ovládací, kompl.
Display tlačítka
Plošný spoj ovládání - Protherm
Plošný spoj BMU - 6 - 14kW
Plošný spoj BMU - 18-21 kW
Plošný spoj MBU - 24-28 kW
Termostat bim. 100#C
Rozpěra distanční plast 19
Vodič svazek E6-14K13
Vodič svazek E 18-28 K13
Vodič svazek 18-28K13
Vodič svazek 6-14K13
Vodič svazek 18-21K13
Vodič svazek E-WHB ntc
Vodič E201
Vodič E202
Vodič E204
Vodič el.box-transformátor
Vodič-svazek.eBox-transformátor
Vodič svazek hlavní, FAN, 12kW
Vodič svazek hlavní, ATMO, 12kW
Vodič svazek hydraulika 24KXO18
Výměník 3HR Lev 24/28 kW
Výměník 4HR (set) Lev Protherm
Šroub (10ks)
O-kroužek 19,5x5mm (x10)
Závěs dveří (x2)
Matice, M5-22x12x4 (10ks)
Šroub M5x33 (10 ks)
Filtr topení P2 Din
Spona ( 10ks )
Přípojka, tlak. snímač
Spona #13,5 ( 10ks )
82
29
212
58
116
110
68
214
1 080
1 050
1 280
1 910
153
119
24
970
10
1 700
1 840
1 990
800
900
920
99
109
213
164
390
83
33
340
1 640
1 780
1 920
84
5
282
320
84
90
84
85
11
8
10
86
227
264
247
177
9 980
9 840
16
47
179
78
39
28
86
69
102
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020098253
0020154085
0020154086
0020154087
42 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020097203
0020097205
0020097207
0020097208
0020097210
0020097212
0020097214
0020097216
0020097218
0020097220
0020097222
0020097224
0020097226
0020097228
0020097233
0020097234
0020097235
0020097236
0020097237
0020097238
0020097241
0020097243
0020097250
0020097252
0020097253
0020097255
0020097257
0020097260
0020097261
0020097262
0020097263
0020097264
0020097265
0020097266
0020097267
0020097268
0020097269
0020097270
0020097271
0020097272
0020097273
0020097274
0020097276
0020097277
0020097278
0020097279
0020097280
0020097282
0020097284
0020097285
0020097289
0020097295
0020097297
0020097298
0020097299
0020097300
0020097301
0020097302
0020097304
0020097305
0020097306
O-kroužek 2,4x9,6mm (10 ks)
Blok hydrauliky
Snímač průtoku
Čerpadlo, vstupní část
Zátka #24
Zátka snímače tlaku
Ventil 3-cestný, smontovaný
Čerpadlo 1000L/H
Čerpadlo, vstupní část
Motor čerpadla
Píst ventil 3-cestný
O-kroužek 23,47x2,62mm (x10)
O-kroužek 22x2mm (x10)
Šroub (10ks)
Filtr snímače průtoku
O-kroužek 25x19x3,15mm (x10)
Matice (6ks)
Side panel
Izolace bočního krytu
Páska těs.samol. k boč.krytu
Kryt přední
Páska těs.samol, před.krytu
Šroub (10ks)
Průchodka Z-trubka (5ks)
Těsnění (10ks)
Zátka (10ks)
Zátka hydraul.drzak plast (5ks)
Průchodka kabelová (x5)
Držák výměníku 25kW (x2)
Držák výměníku 30kW (2x)
Držák výměníku 35kW (2x)
Šroub držáku výměníku (10ks)
Výměník tepla 25kW
Výměník tepla 30kW
Výměník tepla 35kW
Trubka - přívod vzduchu 12kW
Trubka - přívod vzduchu 25kW
Trubka - přívod vzduchu 30kW
Trubka - přívod vzduchu 35kW
Hořák 20kW
Hořák 25kW s těsněním a šroub
Hořák 25kW
Dvířka výměníku
Ventilátor
Ventil plynový
Ventil plynový
Ventil plynový
Svazek vodičů - hlavní
Řemínek přidrž-ovlád panel 5ks
Kryt ovládacího panelu - plast
Panel ovládací
Tlačítko ´Reset´
Vodič svazek
Deska řídící
Deska displeje, podsvícená
Vodič snímače
Šroub sada (75ks)
Konektor el.podlah vytapeni 5ks
Konektor el. 6-polí RAST 5.08
Trubka exp.nádoby topení
Těsnění exp.nádoby (10 ks)
20
1 370
420
4 830
82
59
650
2 990
4 830
2 980
148
20
32
24
54
46
400
1 650
253
125
1 220
112
12
101
43
50
42
20
320
330
350
23
6 310
7 800
9 010
580
580
580
670
620
760
760
1 560
2 670
1 930
1 930
1 930
690
6
112
245
9
50
2 430
1 080
66
66
137
83
82
25
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020172942
43 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020097308
0020097309
0020097310
0020097311
0020097312
0020097313
0020097315
0020097323
0020097324
0020097325
0020097326
0020097327
0020097328
0020097329
0020097336
0020097337
0020097340
0020097954
0020097955
0020097956
0020097957
0020097958
0020097959
0020097960
0020097961
0020097962
0020097963
0020097978
0020097980
0020097981
0020097983
0020097984
0020097985
0020097986
0020097987
0020097988
0020097989
0020097990
0020097995
0020097996
0020097997
0020097998
0020097999
0020098000
0020098001
0020098002
0020098003
0020098004
0020098005
0020098006
0020098007
0020098008
0020098009
0020098010
0020098011
0020098012
0020098014
0020098015
0020098016
0020098017
0020098253
Trubka - výměník tepla/3WV
Trubka - výměník tepla/3WV
Trubka-výměník tepla
Trubka plynu
Trubka plynová
Trubka plynu
Trubka pojistného ventilu
Ventil zpětný
Trubka
Trubka dopouštěcí smyčky
Držák exp.nádoby-plast
Držák exp.nádoby - plast
Expanzní nádoba 10l
Omezovač průtoku 10l/min
Koncovka výpustného ventilu
Hadice flexi k sifonu
Sifon komplet
Klapka zpětná
Hadice flexibilní
O-kroužek 2,4x9,6mm (x10)
Spona ( 10 ks )
Výměník tepla 25kW
Ventil pl. Gastep 3, 12mm ´D´
Vodič svazek Panther v.19
Elektropanel
Deska řídící Panther v.19
Kryt elektropanelu zadní
Kabel napájecí 230V
Displej
Rampa hořáku - 1,20
Držák zapalovače
Vodič zapalovače
Koleno plast Panther
Trubka, vstup do výměníku
Trubka, výstup z výměníku
Držák plynového ventilu
Trubka plynová, spodní
Trubka plyn.ventil-hořák
Izolace
Příbal kotle Panther, Gepard
Těsnění turbokomory
Manostat
Držák manostatu
Vodič svazek Panther v.19
Kryt spalin.komory zadní
Ventilátor Gepard
Omezovač průtoku spalin
Sběrač spalin Gepard
Kryt spal.komory turbo Gepard
Kryt spal.komory přední Gepard
Rampa hořáku - 1,20
Výměník tepla 25kW Gepard
Trubka, výstup z výměníku
Trubka, vstup do výměníku
Trubka plyn.ventil-hořák
Vodič ventilátoru
Izolace zadní spalinové komory
Hořák Gepard
Zátka
Zátka plastová
Expanzní nádoba 7l
121
125
237
198
203
187
105
35
303
370
89
39
1 380
46
13
137
292
28
172
16
80
4 040
1 440
460
225
2 630
140
125
740
400
20
85
26
124
124
24
137
86
56
128
32
350
22
400
263
760
20
430
126
1 110
390
3 870
127
125
69
103
440
490
105
20
1 270
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020142419
0020039185
0020142415
44 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020098254
0020098255
0020098256
0020098258
0020098259
0020098261
0020098464
0020098485
0020098486
0020098488
0020098489
0020098490
0020098491
0020098494
0020098495
0020098498
0020098499
0020098500
0020098501
0020098502
0020100097
0020100100
0020101508
0020101509
0020101510
0020101511
0020101512
0020101513
0020101514
0020101517
0020101518
0020101519
0020101521
0020101522
0020101523
0020101524
0020101525
0020101787
0020103327
0020103328
0020104968
0020104969
0020104971
0020104972
0020104973
0020104974
0020105917
0020105919
0020109004
0020109005
0020109006
0020109007
0020109008
0020109009
0020109010
0020109011
0020109012
0020109013
0020109014
0020109015
0020109016
Těsnění
Ovládací panel pro Panther v.19
Konektor el., 3-pole RAST 5.08
Vodič svazek Panther v.19
Display ver.19
Příbal kotle Panther v.19
Kryt boční platf. 450 mm, ND
Kryt spalovací komory zadní
Rampa hořáku - 1,25
Hořák 12kW
Trubka, vstup do výměníku
Trubka, výstup z výměníku
Trubka plyn.ventil-hořák
Vodič ventilátoru
Příbal kotle Panther 12 turbo
Kohout na teplou vodu
Kohout na studnou vodu
Koleno TUV
Kohout plynový
Omezovač průtoku, těsnění spalin
Kryt plastový
Přijímač k Thermolink Lux
Kryt spalov.komory zadní
Kryt spalov.komory přední
Hadice flexi Panther
Izolace P2 Sada Panther 30kW
Výměník tepla Panther 30kW
Držák zapal.transform.Panther30kW
Rampa hořáku 1,20
Trubka plynu Panther 30kW
Trubka plyn Panther 30kW
Trubka Panther 30kW
Expanzní nádoba 8l
Panel řídící, Panther 30 kW
Vodič svazek Panther 30kW
Sada připojovací 30kW
Snímač NTC
Držák závěsný
Těsnění ovládacího panelu
Konzole plastiková
Kryt horní ND
Plech krycí, ND
Spona
Držák výměníku 2
Držák výměníku 1
Držák el. panelu
Kryt přední Tiger Cds
Kryt boční P+L, Tiger Cds
Ventil přetlakový HelioSet
Trubka, studená voda 1475 mm
Snímač NTC vč.kabelu L=1700
Snímač NTC vč.kabelu L=1500
Trubka
Trubka
Trubka
Čerpadlo HelioSet
Čerpadlo HelioSet-retransl stan
Kryt sloup
Kryt
Panel ovládací HelioSet
Display HelioSet
18
139
30
410
870
106
420
390
500
530
161
192
107
103
131
370
470
242
600
59
222
1 930
340
189
116
480
4 380
105
590
210
126
137
1 750
263
650
179
179
233
101
670
860
730
12
59
55
150
2 590
2 970
221
274
380
380
330
420
380
5 250
2 440
4 540
1 410
2 580
1 280
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020039184
45 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020109017
0020109018
0020109020
0020110667
0020110681
0020110682
0020110683
0020110684
0020110773
0020111663
0020111665
0020111667
0020111669
0020112055
0020112056
0020112058
0020117063
0020118133
0020118135
0020118407
0020118408
0020125429
0020125430
0020125431
0020125434
0020125435
0020125437
0020125439
0020125440
0020125441
0020125443
0020125444
0020125445
0020125446
0020125452
0020125453
0020125454
0020125455
0020125456
0020125457
0020125458
0020125459
0020125460
0020125461
0020125462
0020125463
0020125464
0020125465
0020125469
0020125475
0020125476
0020127619
0020129398
0020129814
0020129815
0020129817
0020129818
0020129824
0020129826
0020129827
0020132290
Kryt průhledný
Trubka se šroubením Sada 2ks
Kroužek těsnící (10ks)
Těsnící kroužek - sada
Průchodka
Vodič napájecí
Panel ovládací - plast
Tlačítko On/Off
Ventil plynový, 8mm
Těsnění sada+omez.průtoku10L
Konektor G3/4
Konektor G3/4 vstup, užitková voda
Konektor G3/4, výstup, užitková voda
Plošný spoj, kpl. ELKOT7-15/21KW
Plošný spoj, kpl. ELKOT7-6/12KW
Plošný spoj, kpl. ELKOT7 21-28kW
Hadice sil k manostatu
Zátka + těsnění Sada
Těsnění (10ks)
Deska relé ELKTUV
Vodič ELKTUV
Lišta závěsná
Panel řídící
Průchodka kabelová 230V 2ks
Čerpadlo sanitární
Hydroblok výst.,plast.čerpadla
O-kroužek 3,5x33mm (x5)
Těsnění (10ks)
Filtr
Trubka tepl.výměník / filtr
Trubka teleskop.- tepel.výměník
Trubka čerpadla / teleskop.
Trubka zásobník 42l
Trubka expanz.nádoba 12l
Hadice čerpadlo/zásobník 42l
Hadice zásobník/trojcestný vent
Hadice zásobník/trojcestný vent
Trubka zásobník 42l
Zásobník 42l
Display Tiger condens
Vodič rozhraní/deska ploš.spojů
Deska řídící Tiger Cds
Vodič napájecí 230V
Tlačítko RESET
Tlačítko ON / OFF
Kryt řídící panel
Vodič-svazek hlavní Tiger Cds
Sifon komplet
Čidlo tepelné
Nádoba expanzní 12l
Těsnění ploché (10ks)
Průchodka kabelová 24V
Hadice flexi, odvod kondenzátu
Motor čerpadla Tiger cds
Kryt motor.čerpadla Tiger Cds
Zásobník 20l
Deflektor,zásob.Tiger Cds 2ks
Trubka plyn Tiger Cds 25kW
Trubka, Tigr Cds, Sada
Těsnění Sada
Tryska předřadní Pb 5,65mm
550
890
57
78
11
125
340
93
1 320
63
231
320
320
1 580
1 700
2 680
273
80
305
440
630
380
470
124
3 260
1 340
36
28
650
185
165
189
233
245
610
550
560
280
9 670
970
77
3 490
233
13
13
440
730
236
185
1 500
141
13
147
2 940
560
5 540
97
242
2 030
36
28
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
46 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
0020132291
0020132292
0020132293
0020132294
0020132295
0020132296
0020132297
0020137090
0020137091
0020137092
0020137104
0020142415
0020142418
0020142419
0020153337
0020154085
0020154086
0020154087
0020172942
0020175909
0020175910
0020175911
0020175912
0020177828
1106
1107
1109
1397
1637
1669
1692
1745
1770
1772
1777
2000801640
2000801860
2000801862
2000801863
2000801874
2000801882
2000801883
2000801887
2000801888
2000801892
2000801893
2000801894
2000801897
2000801898
2000801900
2000801902
2000801904
2000801905
2000801906
2000801907
2000801909
2000801910
2000801914
2000801916
2000801918
2000801920
Tryska předřadní Pb 6,1mm
Tryska předřadní Pb 5,8mm
Tryska předřadní Pb 6,9mm
Tryska předřadní 4.8mm
Tryska předřadní 5,95mm
Tryska předřadní 5,2mm
Tryska předřadná 7,3mm
Svorkovnice VK3 2,5/6 s pojistkou
Bočnice, VK3 svorkovnice s pojistkou
Pojistka, FST 6,3 H (x10)
Těsnění ploché 13,7-18x1,5mm (x10
Výměník tepla Gepard 23
Výměník 5 ramenný
Výměník tepla Panther 25
Spona, HT
Plošný spoj, BMU2 - 6-14kW
Plošný spoj, BMU2 - 18-21kW
Plošný spoj, BMU2 - 24-28kW
Deska řídící
Trubka k 3CV
Trubka propojovací
Čerpadlo 1000l
Čerpadlo 1300l
Mazivo (měd) 10 ks
Kabely-sada pro KLO v.10
Kabely-sada pro 80 KLO v.11
Panel ovládací pro PLO-osazený
Krytka 5,08-12 kontaktů
Těsnění vodičů-008B
Průchodka elektroskříňkou-IN
Hořák Polidoro NOX
Komora uzavírací 80E
Přívod plynu do pl.ventilu II.
Přívod plynu do ventilu - KXO
Přívod plynu do ventilu II-EKO
Sklo průzor - komplet
Ventilátor
Manostat vzduchu
Těsnění připojovačka/boiler x50
Zachycovač ovládacího panelu
Izolace spalovací komory
Podložka 3/4 (10KS)
Elektroda ionizační
Elektroda zapalovací
Motor krokový
Těsnění 1/2"
Expanzní nádoba 5l
Filter VV
Ventil odvzdušnovací
Hydroblok plast-vstup DIN, kompl
Ventil vypouštěcí
Ventil pojistný 3 bar
Adaptér dopouštěcího ventilu
Filtr TUV (S1006900)
Ventil dopouštěcí
By-pass
Snímač průtoku TUV (S5720200)
Deska interface
Kabel - deska interface
Svazek kabelový - napájecí
Ventilátor
36
28
33
28
33
28
28
105
42
147
19
3 550
3 360
3 730
168
2 210
2 520
2 630
2 940
320
400
3 870
4 020
147
730
1 070
3 180
22
33
22
3 120
490
149
146
162
91
1 400
390
151
84
530
212
140
148
1 340
410
1 770
189
410
4 270
239
161
192
208
151
251
780
3 500
60
320
3 090
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020035585
S1005600
0020014173
0020034962
47 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
2000801921
2000801922
2000801923
2000801924
2000801925
2000801930
2000801932
2000801934
2000801935
2000801936
2000801937
2000801938
2000801939
2000801940
2000801942
2000801943
2000801945
2000801946
2000801947
2000801948
2000801949
2000801950
2000801951
2000801953
2000801954
2000801956
2000801957
2000801958
2000801960
2000801961
2000802017
2000802020
2000802029
2000802032
2000802035
2000802153
2000802204
2000802468
2000802473
2000802474
2000802482
2000802484
2000802491
2115
2116
2123
2148
2152
2159
2161
2162
2175
2177
2179
2355
2406
3127
3137
3138
3142
3187
Manostat vzduchu - HC
Deska ovládací - Interface
Deska prostor.termostatu
Ovl.panel přepážka TM3HR/24VR
Kryt plastový
Hlavní vypínač
Pojistka 125mAT (5ks)
NTC-snímač tep. TÚV 10kohm, klip
NTC se svorkou 10kohm, klip 18mm
Zapalovací trafo
Připojovací ventil VV
Připoj ventil TÚV - uzavírací
Připojovací koleno - TÚV
Plynový ventil připojovací
Těsnění 1/2´´ (x100)
O-kroužek, bypass
Clip 20mm -trubka VV(S5455000)
Šroub - bočnice (x25)
Klip
O-kroužek 17,85x2,62mm
Těsnění, C-typ 26,2 x 6,35
O-kroužek 8,5x2,5mm (x20)
Klip D10mm
O-kroužek 3x13mm
O-kroužek 2x20mm, čerpad.(S54665
O-kroužek 20x3,5mm
Těsnění hořák/trubka
Těsnění ploché
Šroub - IGN oheň ele
Klip by-pass (S5490900)
Zarážka krytu ovl.panelu
úchytka dvířek ovl.panelu
Ventil pojistný TUV
Svazek kabelový - Interface
Manostat vzduchu
Zátka+těsnění sifonu
Ventilátor
Průzor - sklíčko
O-kroužek 19x3,15mm (x10)
Klip (10ks)
Trubka Z (S1020600)
Výměník tepelný, deskový
Montážní sada
Odvod TV z vým.12B-KXZ
Odvod TV vody z vým.12C-KXZ
Rozvod teplé vody - KTZ,KOZ
Výstup teplé vody III-KTZ,KOZ
Propoj chladiče II.-EKO
Nástavec k výměníku - KTZ,KOZ
Přívod SV-exp-vým.12A-KXZ
Přívod SV-exp-vým.12B-KXZ
Přívod SV-vým.III-50STR,STO
Přívod stud.vody - 16 SLO
Trubka recirkulace
Matice M4 DIN 934
Kroužek "O" 60x1-OK1
Panel ovládací na KLZ-osazený
Panel ovl. na 80KLR-osazený
Panel ovl. na 80KLO-osazený
Panel ovl. na PLOS-osazený
Držák hořáku 20KLO v.13
1 040
3 510
670
320
295
208
480
238
127
250
530
420
380
640
4
7
23
42
1
4
21
66
18
17
20
24
440
2
1
284
760
450
181
68
700
222
3 630
67
27
92
320
1 280
39
230
296
258
234
184
111
700
710
770
340
198
0
17
3 730
30 520
3 640
2 110
370
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
S1008900
0020027897
S5739800
48 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
3214
3220
3448
3452
3492
3517
3524
3572
3579
3897
3933
3935
3937
3938
3940
3941
3965
3967
4058
416000003
416000005
4747
4748
4749
4750
4753
4919
4920
5075
5076
5363
5656
5883
6156
6678
6707
6835
6885
7185
7266
7601
7602
7716
801635
801655
A000024120
A000024135
A000024214
A000024215
A000024262
A000024264
A000024274
A000035106
A000035107
A000035108
A000035109
A000035112
A000035115
A000035116
A000035119
A000035121
Izolace hořáku 20PLO v.11
Izolace hořáku 40PLO v.11
Přerušovač tahu 20 KLZ
Přerušovač tahu 30KLZ
Trubka pl.-vstup 40,50PLO v.11
Trubka výstup z vým.24KTO v.12
Trubka TVV - výstup KLZ
Příruba přímá upravená
Šroub odvzduš.ventilu 50SOO
Trubka vým.-čerp.II-24KTO v.12
Jádro ventilu 701150180 Danf.
Fotobuňka FZ 770 S Satronic
Čerpadlo BFP 21 L3 Danfoss
Spojka 060P1 Hanning
Vedení trysky SLV10+předehřev
Relé DKO 974/976
Patka umisťovací-54520
Membrána dvojitá-54868
Držák hořáku-II 30KLO v.13
Svorka kabelová Sada
Pojistka 4,0 AT (10 ks)
Disk tlačný-54452
Membrána-54044
Membrána-54450
Těsnění torické-54918
Těsnění plyn.kohoutu-54243
Vyp.síťový KKV(56319)
Přepínač L/Z KKV(56320)
Plášť 30
Plášť 40
Krabice
Programátor LOA 24 (č.49)
Senzor teplotní - 56014
Trubka SUV-3
Návlek 8čl.
Těsnění D35x4 EPDM
Sada - závěsná - el.kotel v.11
Sada - 30KKZ10
Příbal - redukce pro PT50
Krabice Proth. 24 768x438x352
Krabice Proth.elk.775x435x260
Krabice Proth.
Manostat KKV (56194)
Těsnění dvířek výměníku
Zapalovač
Ventil plynový s regulátorem
Snímač tlaku
Elektroda zapalovací
Elektroda ionizační
Průchodka D=11mm (x3)
Těsnění #104, ventilátor
Šroub M5x20 (x25)
Kroužek těs. odvzd.ventilu 4ks
Kroužek těsnící D=15mm /5 ks/
úchyt závěsný
Kryt výměníku
O-kroužek, výměník/čerpadlo
Adaptér sifon
Ventilátor TM3HR
Sání ventilátoru
Šroub jistící+matice
72
137
910
780
75
147
420
66
35
225
1 980
700
4 300
118
7 030
4 400
16
311
470
510
82
16
37
61
44
1
500
440
410
410
227
4 650
249
85
600
19
97
530
540
245
149
202
1 770
200
500
4 730
530
184
131
82
48
880
180
181
121
360
7
690
9 720
580
24
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
0020079644
2000802204
49 z 50
CENÍK NÁHRADNÍCH DÍLŮ PROTHERM
platný od 1.3. 2014
A000035125
A000035128
A000035129
A000035130
A000035131
A000035132
A000035133
A000035134
A000035136
A000035137
A000035139
A000035142
A000035144
A000035145
A000035146
A000035147
A000035148
A000035152
A000035153
A000035155
A000035157
A000035158
A000035162
A000035165
A000035166
A000035167
A000035168
A000035169
A000035173
A000035174
A000035176
A000035177
A000035178
A000035179
A000035180
A000035181
A000035182
A000035184
A000035185
A000035186
A000035192
A000035334
A000035335
A000035350
A000035352
A000035360
A000035361
A000035363
A000038527
A000137527
A000460211
A000460216
A000460218
A037421.20
A037526.20
A037562.20
A750715.20
A810054028
A810054245
S1005600
S5739800
Propojení čerpadlo/výměník VV
Výměník deskový 28kW
Výměník deskový 24kW
Sifon s plovákem
Čerpadlo AHUr 15/6-3
Ventil 3cest. s motorom
Motor 3cestného ventilu
Snímač průtoku
Filtr vodní
Náhrada 3cestného ventilu
Ventil odvzdušňovací
NTC-čidlo s 10kOhm klipsem
Transformátor zapalovací
Svazek vodičů - KKV stará verze
Svazek vodičů - KKO stará verze
Kabel.zapal.elektroda TM3HR
Zapalovací kabel TM3HR
Trubka výstup W (výměník) - KKV
Trubka přívodní
Trubka plynová
O-kroužek d=17mm, vnitřní (x20)
Ventil 3cestný zpátečka/čerpadlo
Trubka přívodní SV + tesnení
Hadice sifonu flexibilní
Klipsy -sada
O-kroužek D=15mm (x10)
O-kroužek 18x2mm (x10)
Kroužek "O" 18mm (10ks)
Těsnění (tah vstup) 80mm
Těsnění (tah výstup) 84mm
Hořák 28kW
Těsnění čerpadla 30x20x1 /20 ks/
Hořák 24kW kondenz.
Těsnění trubky spalin D=70mm
Těsnění příruby ventilátoru (x5)
Elektroda zapalovací
Zátka+těsnění
Omezovač průtoku 8l (x10)
Havarijní termostat + spona
Zátka+těsnění sifonu
Pojistka 3,15 A (sada 5 kusů)
Snímač průtoku TM3HR
Filtr užitkové vody kompletní
Deska ovl. 3cest.ventil TM3HR
Výstup VV /výměník/
Připojení teplá/studená
Vstup studená/filtr
Výstup teplá z desk.výměníku
Hořák 28kW
Hořák 24kW
Transformátor 24V stará verze
Díl boční levý/pravý
Těsnění krytu turbokomory 1765mm
Zátka 3/4´´
Těsnění ventilátoru
Elektroda zapal.-svazek (sada)
Ventil odvzdušňovací 1/4
Kroužek na hřídel voliče-54028
O-kroužek 2,55x1,90mm
Ventil odvzdušnovací
NTC-sní.tep.VV vstupný 10kohm,klip
430
4 340
4 010
980
7 170
2 840
1 230
1 380
179
880
570
420
650
1 550
850
350
390
1 440
680
940
540
306
298
100
198
50
53
206
61
100
3 670
216
2 600
74
189
1 520
74
730
268
169
71
1 380
670
1 100
820
284
264
410
2 300
1 850
3 720
3 710
138
225
104
700
266
2
4
410
127
Určeno pouze pro smluvní servisní firmy spol. Vaillant Group Czech s.r.o.
A000035334
50 z 50
Download

Ceník 2014.pdf